RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 27.5.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Rautalammin perusturvan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015 Osallistuminen Kaste-rahoitteeseen Kotoisa- inhimillistä perhehoitoa ikäihmisille hankkeeseen Tarjoukset kuljetuspalveluihin Tarjous päivätoiminnan kuljetuksiin Rautalammin kunnan päivätoiminnan kuljetusten hankinta Lausunto kunnanhallitukselle kyselyyn Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti Ilmoitusasiat Viranhaltijoiden pöytäkirjat Lisälistalta: Liite kyselyyn Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti 44 PUHEENJOHTAJA MATTI VEPSÄLÄINEN

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Vepsäläinen Tiina Louhikallio Anu Hirvonen Anne Pärnänen Markku Sahlman Eeva-Liisa Tossavainen Veijo Vesterinen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat Kaija Satuli Kirsi Solmari Kunnanhallituksen edustaja Perusturvajohtaja, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Matti Vepsäläinen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalampi Kirsi Solmari Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Eeva-Liisa Tossavainen Veijo Vesterinen Perjantaina klo 9-15 sosiaalitoimistossa, siltä osin kun asiat eivät ole salassa pidettäviä. Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Solmari

3 Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perustltk 22 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle perusturvalautakunnan :n 2. kohdan mukaisesti eli esityslista on postitettu 6 pv ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Tämä esityslista on postitettu em. henkilöille. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Perustltk 23 Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Perusturvalautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Perusturvalautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Eeva-Liisa Tossavaisen ja Veijo Vesterisen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Tossavainen ja Veijo Vesterinen.

4 Perusturvalautakunta Rautalammin perusturvan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Perustltk 24 Liite 1 Perusturvaosastolla on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 (liite 1). TOIMINTAKATE TP 13 TA 14 TP 14 SOSIAALIPALVELUT KOTIHOITO- JA VANHUSPALVELUT RAVINTOKESKUS KANSANTERVEYSTYÖ ERIKOISSAIRAANHOITO YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO Sosiaalipalvelut /as Terveyspalvelut /as Toimintavuoden 2014 aikana koko perusturvan henkilöstö osallistui järkevään ja tiukkaan talouden hallintaan. Pienryhmäkoti Toivo valmistui toimintavuoden 2014 aikana sekä päivätoiminnan tiloja laajennettiin palvelukoti Pauliinaan. Laajennuksen yhteydessä Pauliinaan rakennettiin tilat päivätoiminnalle ja saattohoito- ja kylpyhuone. Perusturvan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 on annettu kunnanhallitukselle. Perusturvalautakunta päättää merkitä perusturvan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 tietoonsa saatetuksi.

5 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015 Perustltk 25 Kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin, puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Perusturvalautakunta on päättänyt, että vuoden 2015 perusturvalautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, keskiviikkona kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Seuraavat kokousajat ovat: klo klo klo Lautakunta kokoontuu myös muuna aikana, jos katsoo asian kiireelliseksi.

6 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Osallistuminen Kotoisa- inhimillistä perhehoitoa ikäihmisille hankkeeseen Perustltk 55 Liite 3 Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus pyytää Rautalammin kunnalta päätöstä siitä, osallistuuko se Kuopion kaupungin hallinnoimaan Kotoisa- inhimillistä perhehoitoa ikäihmisille -hankkeeseen, mikäli hankkeelle saadaan Kansallisesta sosiaalialan kehittämisohjelmasta (Kaste) rahoitusta. Lisäksi pyydetään päätöstä siitä, osallistuuko Rautalammin kunta hankkeeseen, mikäli rahoitusta ei saada Kaste-ohjelmasta ja hankerahoitusta joudutaan hakemaan ensi vuoden puolella Euroopan sosiaalialan kehittämisrahastosta. Kotoisa inhimillistä perhehoitoa ikäihmisille hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää ikäihmisten perhehoitoa inhimilliseksi, laadukkaaksi, systemaattisesti toimivaksi, vaikuttavaksi, kokonaistaloudellisesti edulliseksi ja laajasti tunnetuksi osaksi itäsuomalaisten kuntien vanhuspalveluita. Päätavoitteeseen pyritään mm. tekemällä perhehoidosta pysyvä osa ikäihmisten palvelujärjestelmässä ja rekrytoinnin ja valmennuksen sekä tuen kautta kasvattamalla perhehoidon määrää sekä kaupungeissa että maaseudulla. Hankesuunnitelman mukaan Pohjois-Savon alueella hankkeeseen osallistuu yhdeksän kuntaa. Lisäksi hanke kohdentuu Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueille. Hankkeen kustannusten, yhteensä kattamiseksi haetaan hankerahoitusta 75 %. Kuntien ja kuntayhtymien omarahoitusosuus kattaa 25 %. Mikäli hanke toteutuu suunnitelman mukaan, Rautalammin omarahoitusosuudet ovat: 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Yhteensä Rautalammin omavastuuosuus voidaan kattaa perhetyön menokohdalta. Näin perhetyön kokonaiskustannusten seuranta mahdollistuu myös esimerkiksi rekrytointi-, valmennus ja perhehoitajien tukemiseen liittyvien kustannusten osalta. Hankehakemus on liitteenä 3. Mikäli hanke ei saa rahoitusta Kaste-ohjelmasta, on mahdollista, että toiminnan kustannukset jäävät kokonaisuudessaan kuntien vastuulle.

7 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Rautalammin osalta tämä tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden ajalta kokonaiskustannukset ovat Kustannus mahdollisesti hankkeen kautta toteutuvaa perhehoitosijoitusta kohden on siinä tapauksessa merkittävä, eikä kunnan kannalta kustannustehokas. Perusturvalautakunta päättää osallistua Kotoisa inhimillistä perhehoitoa ikäihmisille -hankkeeseen, mikäli hanke saa rahoituksen Kaste-ohjelmasta. Mikäli rahoitusta ei saada, ei Rautalampi osallistu hankkeeseen Perustltk 26 Kotoisa-hankkeeseen haetaan rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). Hanketta isännöi Kuopion kaupunki ja sen kokonaiskustannukset ovat laskeneet :sta :oon. Kuntien omarahoitus olisi 30 % ja Rautalammin omarahoitus vuosille olisi Hanke käynnistyisi syyskuussa. Rautalammin kunta osallistuu Kotoisa-hankkeeseen, mikäli hanke saa rahoituksen ESR:ltä.

8 Perusturvalautakunta Tarjoukset kuljetuspalveluihin Perustltk 27 Liite 2 Sisä-Savon Tilataksi Oy (SSTT OY)/Juha Lindroos, taksiautoilija Jouni Korhonen, taksiautoilija Jouko Turpeinen, taksiautoilija Jukka Markkanen ja Ollin Taksipalvelu/Olavi Häyrinen ovat perustaneet yhteenliittymän ja tehneet tarjouksen Rautalammin kunnan perusturvaosastolle sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista (tarjous on liitteenä 2). Perusturvaosasto on kilpailuttanut sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset alkaen. Hankinta ylittää sekä kansallisen että Eu-kynnysarvon, joten hankinta tulee kilpailuttaa julkisella tarjouspyynnöllä. Laki ei mahdollista yksittäisen tarjouksen hyväksymistä kesken hankintakauden. Perusturvalautakunta merkitsee taksiyrittäjien yhteenliittymän tarjouksen tiedoksi.

9 Perusturvalautakunta Tarjous päivätoiminnan kuljetuksiin Perustltk 28 Liite 3 Sisä-Savon Tilataksi Oy (SSTT Oy)/Juha Lindroos, on tehnyt tarjouksen Rautalammin kunnan perusturvaosastolle työkeskustoiminnan ja vanhusten päivätoiminnan kuljetuksiin (tarjous on liitteenä 3). Perusturvaosasto on kilpailuttanut päivätoiminnan mukaiset kuljetukset alkaen. Hankinta ylittää sekä kansallisen että Eu-kynnysarvon, joten hankinta tulee kilpailuttaa julkisella tarjouspyynnöllä. Laki ei mahdollista yksittäisen tarjouksen hyväksymistä kesken hankintakauden. Perusturvalautakunta merkitsee Sisä-Savon tilataksin tarjouksen tiedoksi.

10 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Rautalammin kunnan päivätoiminnan kuljetusten hankinta Perustltk 19 IS-Hankinta Oy kilpailutti Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetukset sekä päivätoiminnan kuljetukset alkaen toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. IS-Hankinta Oy:n hankintapäätöksessä 17641, päivätoiminnan kuljetusten osuus keskeytettiin sillä perusteella, että hankintaan varatut määrärahat eivät olisi riittäneet hankinnan toteuttamiseen tarjotuilla hinnoilla tarjousten kalleuden vuoksi. Muilta osin hankintapäätöksessä palveluntuottajaksi valittiin Rautalammin Auto Oy. Perusturvaosasto on selvittänyt päivätoiminnan kuljetuksien kustannustehokkainta tuottamistapaa. Lakisääteisen palvelun tuottamiseksi on kaksi vaihtoehtoa: tuottaa palvelu itse, mikä ei ole kalusteen ja henkilöstön kannalta mahdollista tai tuottaa palvelu ostopalveluna. Kunnan on noudatettava hankinnoissaan kustannustehokkuutta. Kustannustehokkainta on ollut yhdistää hankinta muihin hankintoihin, kuten ns. sotekortti- kuljetuksiin, joita kilpailutuksen perusteella on alkaen tuottanut Rautalammin Auto Oy. Kunnan saama hyöty perustuu synergiaetuun. Päivätoiminnan kuljetuksia tuottamaan on perusturvajohtajan tekemällä päätöksellä (37/2014) valittu hankintakaudelle Rautalammin Auto Oy. Kuljetukset on hoidettu 1+9 -paikkaisella ajoneuvolla, jolla on ajettu myös muita sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisia henkilökuljetuksia IS-Hankinta Oy:n kilpailutuksen mukaisesti. Päivätoiminnan kuljetukset on ostettu Rautalammin Auto Oy:ltä 350 :n päivähintaan. Hintaan sisältyy 200 km ajomatkat. Kyseessä oleva auto hoitaa arkipäivisin silloin, kun ei ole päivätoiminnan ajossa, myös muita sosiaalipalveluiden ja sivistystoimen ajoja, mikä vähentää päivätoiminnan ajosta sovittua 350 laskutusta. Asiaa valmisteltaessa on sote-kortti ajojen osuus arvioitu suuremmaksi, kuin tammikuun 2015 laskutuksessa on ollut. Hankinnan kustannustehokkuus toteutuu ainoastaan saatavalla synergiaedulla. Hankinnan kustannustehokkuutta tulee vielä seurata kevään aikana, kun toiminta tehostuu. Kunnassa on meneillään selvitys siitä, onko perusturvan ja sivistystoimenkuljetuksia mahdollisuus yhdistää ja kilpailuttaa lähitulevaisuudessa yhdessä. Asiaan vaikuttavat mm. sivistystoimen palvelun kilpailuttamisen aika-

11 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta taulu, kuljetusten logistisen yhdistämisen mahdollisuus ja ns. sote-lainsäädännön vaikutus kunnan hankintoihin. Kevään 2015 aikana perusturvassa valmistellaan lautakunnan päätettäväksi, siirrytäänkö päivätoiminnan kuljetuksissa vuoden 2014 mukaiseen suorahankintaan, jatketaanko nykyistä sopimusta vai kilpailutetaanko perusturvan päiväauton kuljetukset yhdessä sivistystoimen kanssa siten, että uusi sopimuskausi alkaa, irtisanomisaika huomioiden, syksyllä 2015 tai Rautalammin kunnan perusturvalautakunta päättää hankkia päivätoimintojen kuljetukset Rautalammin Auto Oy:ltä hintaan 350 päivä. Hinta sisältää 200 km ajomatkat, jotka koostuvat päivätoiminnan ajoista ja muista arkipäivisin klo 8-16 ajetuista kunnan tuottamiin palveluihin liittyvistä ajoista. Laskutuksesta vähennetään muista ajoista palvelun tuottajan saama tulo, kuten asiakasmaksut Perustltk 29 Rautalammin kunnan perusturvaosaston vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailutus ja päivätoiminnan kuljetusten suorahankinta alkaen eivät ole ainakaan neljän kuukauden tarkastelujaksolla vaikuttaneet sosiaalitoimen kuljetuspalveluiden kustannuksiin. Tammihuhtikuun kokonaiskustannukset ovat olleet seuraavat: Talousarvion toteuma Talousarvion toteuma EUROT ,05 EUROT ,35 Päivätoimintojen kuljetusten osalta asiakkaiden kannalta on ollut myönteistä se, että sama auto ja kuljettaja palvelee asiakkaita. Kun päivätoiminta-auto ajaa ensisijaisesti päivätoiminnan ajoja, ei odotteluaikaa asiakkaille tule, kuten aiemmin. Sote-korttiajoista on tullut kielteistä palautetta siitä, että ennen kilpailutusta joillakin asiakkailla ollut tuttu taksi on vaihtunut. Myönteistä palautetta on tullut erityisesti siitä, että palvelun saa soittamalla yhteen numeroon.

12 Perusturvalautakunta Rautalammin kunnan ja Rautalammin Auto Oy:n välinen sopimus päivätoiminnan ajoista on päättymässä Kevään aikana on selvitelty sivistysosaston kanssa kuljetusten yhteistä kilpailuttamista. Sivistystoimen joukkoliikenteenä järjestettävän kutsutaksipalvelun hankintasopimus on päättymässä alkaen. Perusturvaosasto ja sivistysosasto ovat neuvotelleet kutsutaksin sisällyttämisestä päiväauton kokonaishintaan, mikä on päättyvän päivätoiminnan kuljetuspalvelusopimuksen mukaista. Hankintasopimuksessa on todettu, että päiväauton ajoihin voidaan ilman erillistä korvausta lisätä myös sivistysosaston ajoja, kunhan ajoaika arkisin klo 8-16 ja kilometrimäärät 200 km/päivä eivät ylity. Palvelun tuottaja Rautalammin Auto Oy on ilmoittanut, että kutsutaksin ajamat kilometrit eivät ylitä kilometrirajaa. Sivistysosaston muut kuljetussopimukset päättyvät Kuljetusten yhteiskilpailutus on mahdollista alkaen. Rautalammin kunnan perusturvalautakunta päättää hankkia päivätoimintojen kuljetukset Rautalammin Auto Oy:ltä hintaan 350 /päivä. Hinta sisältää 200 km ajomatkat, jotka koostuvat päivätoiminnan ajoista ja muista arkipäivisin klo 8-16 ajetuista kunnan tuottamiin palveluihin liittyvistä ajoista. Päivätoimintaan kohdistuvasta laskutuksesta vähennetään palvelun tuottajan muista ajoista saama tulo. Perusturvalautakunta esittää, että kaikki vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset kilpailutetaan kevään 2016 aikana yhtenä tarjouskilpailuna sivistysosaston kanssa.

13 Perusturvalautakunta Lausunto kunnanhallitukselle kyselyyn Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti Perustltk 30 Liite 4 ja 5 Kunnanhallitus pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa ilmoitusasioissaan käsittelemästään kyselystä Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti. Kyseinen kysely taksiautoilijoilta (Jouko Turpeinen, Jouni Korhonen, Sisä- Savon Tilataksi Oy, Jukka Markkanen ja Ollin Taksipalvelu) on tullut myös perusturvalautakunnalle Perjantaina pidetään neuvottelu kuljetuspalveluasioista IS-hankinnat Oy:n hankinta-asiantuntijan ja Rautalammin Auto Oy:n paikallisjohtajan kanssa. Kunnanhallituksen päätös ja ko. kysely ovat liitteenä 4. Perusturvalautakunta antaa asiasta kunnanhallitukselle liitteenä 5 olevan lausunnon.

14 Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perustltk 31 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Sopimukset: - Sosped Keskus Oy-Sosped Center Ab: Sopimus työnohjauksesta Kotipalvelun Kylän ja Kirkonkylän tiimeissä, Palvelukoti Pauliinassa ja Kokkatoiminnassa Senioriosaajat Ky: Sopimus rintamaveteraaneille kotiin vietävistä kunnallisista avopalveluista Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän lähete Elli Kattaisen testamenttirahaston avustusten jakaminen vuonna 2015 (1.316,16 ). 3. ISO (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen) kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja. 4. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus Itä-Suomen aluehallintoviraston: - Ohjauskirje ISAVI/903/ / Varautuminen sosiaali- ja terveystoimen normaaliajan häiriötilanteisiin: - Häiriötilanteesta ilmoittaminen aluehallintovirastolle - Valmiussuunnitelmien päivittäminen ERVA -selaimeen 6. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomukset: /17259 Työsuojelutarkastus Palvelukoti Pauliinassa /17260 Työsuojelutarkastus Palvelukoti Aapelissa KEHA-keskuksen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen) korvauspäätös 3/ kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen (2.996,73 ). 8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen: - Kuntakirje THL 584/ / Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle. 9. Sosiaali- ja terveysministeriön: - Ohje v. 6 STM/912/ Sosiaalipäivystys ja Virven käyttö.

15 Perusturvalautakunta Valviran: - Ilmoitus Dnro 9190/ / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos, Suomen Terveystalo Oy. Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

16 Perusturvalautakunta Viranhaltijoiden pöytäkirjat Perustltk 32 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Perusturvajohtajan päätökset: Palveluasumisen vastaavan päätökset: Vs. kotihoidon vastaavan päätökset: Ravitsemuspäällikön päätös: 4 Viranhaltijoiden pöytäkirjojen päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

17 Perusturvalautakunta Liite kyselyyn Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti Perustltk 33 Liite 6 Perusturvalautakunnalle on tullut Taksi- ja linja-autoyrittäjien yhteenliittymältä (Sisä-Savon Tilataksi Oy (SSTT OY)/Juha Lindroos, taksiautoilija Jouni Korhonen, taksiautoilija Jouko Turpeinen, taksiautoilija Jukka Markkanen ja Ollin Taksipalvelu/Olavi Häyrinen) lisäliite kyselyyn Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutumisesta hankintasopimuksen mukaisesti (liite 6). Perusturvalautakunta toteaa, että perusturvalautakunnan 30 :n mukainen lausunto kunnanhallitukselle sisältää vastaukset myös toimitettuun lisäkyselyyn.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

9 Kolmannesvuosiraportti ja talousarvioseuranta 30.4.2015 / perusturvalautakunta

9 Kolmannesvuosiraportti ja talousarvioseuranta 30.4.2015 / perusturvalautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Aika 27.05.2015, klo 16:09-17:00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Kolmannesvuosiraportti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot