RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 Pöytäkirjojen nähtävänäpito Perusturvalautakunnan laskujen ja maksuosoitusten hyväksyjät vuonna 2013 Omaishoidon tuen perusteet vuodelle 2013 Perhehoidon toimintaohje vuodelle 2013 Perusturvatoimen edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2013 Perusturvan asiakasmaksut alkaen Toimeentulotuen perusosien määrät alkaen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Rautalammin perhepalveluopas Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman valmisteluryhmän perustaminen Annosjakelu Sopimus lastenhoitotoiminnan avustamisesta Oikaisuvaatimus/xxxxxxxx/salassa pidettävä Ilmoitusasiat Viranhaltijoiden pöytäkirjat Lisälistalta: 18 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 25 PUHEENJOHTAJA MATTI VEPSÄLÄINEN

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2013 Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Vepsäläinen Tiina Puranen Anu Hirvonen Anne Pärnänen Markku Sahlman Eeva-Liisa Tossavainen Veijo Vesterinen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat Kaija Satuli Mira Laasonen Kunnanhallituksen edustaja Perusturvajohtaja, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Matti Vepsäläinen KÄSITELLYT ASIAT 1 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalampi Mira Laasonen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiina Puranen Anu Hirvonen Perjantaina klo 9-15 sosiaalitoimistossa, siltä osin kun asiat eivät ole salassa pidettäviä. Pöytäkirjanpitäjä Mira Laasonen

3 Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perustltk 1 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle perusturvalautakunnan :n 2. kohdan mukaisesti eli esityslista on postitettu kokousta edeltävän viikon keskiviikkona (6 pv ennen kokousta) jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Tämä esityslista on postitettu em. henkilöille. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Perustltk 2 Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Perusturvalautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Perusturvalautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Purasen ja Anu Hirvosen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Puranen ja Anu Hirvonen.

4 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 Perustltk 3 Kunnan hallintosäännön 24 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin, puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaan toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä 32 :n mukaan kunnanhallituksen edustajalla. Perusturvalautakunta päättää, että vuoden 2013: 1. Perusturvalautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Vuoden 2013 kokousajat: klo klo TERVE-SOS messut Turussa klo klo klo klo klo Lautakunta kokoontuu myös muuna aikana, jos katsoo asian kiireelliseksi. 2. Kokouskutsuna toimiva esityslista postitetaan kokousta edeltävän viikon keskiviikkona (6 pv ennen kokousta) jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Lehdistölle esityslista laitetaan seuraavana maanantaina.

5 Perusturvalautakunta Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksessa heti päätöksen teon jälkeen. Pöytäkirjanpitäjänä toimii perusturvajohtaja ja hänen estyneenä ollessa sijaisena toimiva henkilö. 4. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja laitetaan kunnan kotisivuille seuraavana työpäivänä.

6 Perusturvalautakunta Pöytäkirjojen nähtävänäpito Perustltk 4 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä siltä osin kun asiat eivät ole salassa pidettäviä sosiaalitoimistossa kokousta seuraavana perjantai-työpäivänä klo 9-15.

7 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan laskujen ja maksuosoitusten hyväksyjät vuonna 2013 Perustltk 5 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Hallintokunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka saavat hyväksyä perusturvalautakunnan laskut ja maksuosoitukset. Perusturvalautakunta määrää, että vuonna 2013 laskujen ja maksujen hyväksyjinä toimivat: Perusturvajohtaja Mira Laasonen: Perusturvan hallinto Sosiaalipalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut Ravintokeskus Kansanterveystyö Sairaanhoitolaitokset Vanhuspalveluiden johtaja Terttu Härkönen: Kotihoito- ja vanhuspalvelut Sosiaalityöntekijät: Kari Tirkkonen ja Lauri Ruotanen: 3030 Kehitysvammahuolto (ei 3260 Työkeskus) 3040 Sosiaalityö 3050 Mielenterveyspalvelut 3055 Vammaispalvelut 3090 Toimeentuloturva 3140 Laitoshoito/3634 Matti ja Liisa koti/osa Palveluasumisen vastaava Anne Nieminen: 3120 Palveluasuminen Kotihoidon ohjaaja Kyllikki Kemppainen: 3110 Kotihoito 3152 Sotainvalidien palvelut

8 Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen perusteet vuodelle 2013 Perustltk 6 Liite 1 Valmistelija: ma. vanhuspalveluiden johtaja Terttu Härkönen Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta alkaen 2,79 %. Alin hoitopalkkio on siten alkaen 374,51 ja raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio 749,01 kuukaudessa. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :n tarkoitetulla tavalla. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään alkaen myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienimmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitajasopimukseen. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 2,79 %:n korotus tehdään alkaen myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 6/2012 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2013 on liitteenä 1. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 1. mukaisesti omaishoidon tuen perusteet vuodelle alkaen.

9 Perusturvalautakunta Perhehoidon toimintaohje vuodelle 2013 Perustltk 7 Liite 2 ja 3 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Perhehoidon palkkiot ja korvaukset nousevat alkaen. Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 668,13 kalenterikuukaudessa alkaen. Korotus perustuu lakiin perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011). Kunnat voivat maksaa myös 668,13 vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta alkaen 2,79 %. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 401,87 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Määrä on noussut vuoden 2012 tasosta noin 2,63 %. Myös muita kulukorvausmääriä tulee tarkistaa vastaavasti alkaen. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on alkaen 2 854,02 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Määrä on noussut vuoden 2012 tasosta noin 2,63 %. Liitteenä 2 Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 9/2012 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan perusteet vuodelle 2013 ovat liitteenä 3. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön palkkiosuositukset ovat olleet voimassa Rautalammilla jo vuodesta 2008 alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy perhehoidon palkkiot ja korvaukset sekä toimintaohjeen vuodelle alkaen.

10 Perusturvalautakunta Perusturvatoimen edustajat alaikäisten kuulusteluissa vuonna 2013 Perustltk 8 Valmistelija: Perusturvajohtaja Mira Laasonen Kuulusteltaessa alaikäistä epäiltyä syyllistyneenä rikokseen on perusturvatoimelle varattava tilaisuus olla läsnä poliisikuulusteluissa. Lautakunnan on vuosittain ilmoitettava poliisipäällikölle ne henkilöt, jotka voidaan tarvittaessa kutsua kuulusteluihin. Vuonna 2013 edustajina toimivat sosiaalityöntekijät Lauri Ruotanen ja Kari Tirkkonen. Perusturvajohtajalla on oikeus ilman eri valtuutustakin käyttää perusturvalautakunnan puhevaltaa tällaisissa tapauksissa. Perusturvalautakunta päättää, että vuonna 2013 edustajana toimivat sosiaalityöntekijät Lauri Ruotanen ja Kari Tirkkonen.

11 Perusturvalautakunta Perusturvan asiakasmaksut alkaen Perustltk 9 Liite 4 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 743/92 ja -asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Maksujen enimmäismäärät, maksuihin vaikuttavat tulorajat ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövarojen suuruus tarkistetaan joka toinen vuosi, enimmäismäärät kansaneläkeindeksillä ja tulorajat sekä laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövarojen suuruus työeläkeindeksillä. Seuraavat indeksitarkistukset tehdään valtioneuvoston antamalla asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella alkaen. Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Jos asiakas on tyytymätön maksun määräytymiseen, hän voi hakea oikaisua palvelusta vastaavalta toimielimeltä (perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto). Perusturvalautakunta on päättänyt viimeksi asiakasmaksuperusteiden tarkistamisesta kokouksessaan Kunnanhallitus on ehdottanut vuoden 2013 perittäviin maksuihin ja taksoihin 5 %:n korotusta. Korotetut asiakasmaksut ovat liitteessä 4. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Rautalammin kunnan sosiaalipalvelujen asiakasmaksut alkaen liitteenä 4 olevan esityksen mukaisesti.

12 Perusturvalautakunta Toimeentulotuen perusosien määrät alkaen Perustltk 10 Liite 5 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan muulla tavoin. Laki korostaa jokaisen velvollisuutta pitää huolta omasta sekä alaikäisten lastensa elatuksesta, mutta toisaalta korostaa yhteiskunnan velvollisuutta maksaa toimeentulotukea, kun siihen on olemassa lain edellyttämät perusteet. Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehdään vuoden 2013 alusta ylimääräinen, niin kutsuttu osittain aikaistettu 0,7 %:n suuruinen indeksikorotus. Aikaistettu korotus on voimassa vuoden 2013 ajan. (Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki ) Vuonna 2013 toimeentulotukea korotetaan siten ylimääräisellä 0,7 %:lla normaalin indeksikorotuksen lisäksi. Tämä suoritetaan yksin asuvan henkilön perusosan osalta korottamalla vuoden 2013 kansaneläkeindeksiä 0,7 %:lla. Vuodelle 2013 vahvistettu kansaneläkeindeksin pisteluku on Koska kansaneläkeindeksissä ei käytetä desimaaleja, korotettu indeksiluku on Korotettu pisteluku korvaa kansaneläkeindeksin pisteluvun, kun perusosan euromäärä lasketaan vuodelle Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on 477,26 kuukaudessa alkaen. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 524,99. Toimeentulotukilain 10 :ssä on säädetty seuraukset siitä, että henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy hänelle tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai muista pykälässä säädetyistä toimenpiteistä, ja tämä on aiheuttanut toimeentulotuen tarpeen. Tällöin perusosaa voidaan alentaa. Kuntainfo 7/2012 on liitteenä 5. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja noudatettavaksi toimeentulotuen perusosien määrät alkaen.

13 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Rautalammin perhepalveluopas Perustltk 90 Liite 3 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä, sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut lautakunnan, hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Rautalammin perhepalveluopas ovat liitteenä 3. Perusturvalautakunta päättää esittää Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Perustltk 21 Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Kokouksessa kiinnitettiin huomiota, ettei Rautalammin ortodoksinen seurakuntaa mainittu suunnitelmassa, eikä

14 Perusturvalautakunta perhepalveluoppaassa. Perhepalveluoppaaseen tehdään jatkuvaa päivitystä ja siihen lisätään Rautalammin ortodoksisen seurakunnan tiedot. Suunnitelmaan korjataan myös s. 38 kirjoitusvirhe, lapsiasianneuvosto poistetaan ja korjataan muotoon hyvinvointityöryhmä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitteluun perustetaan työryhmä. Työryhmä koostuu moniammatillisista lasten- ja nuorten parissa työskentelevistä kunnan ja kolmannen sektorin työntekijöistä sekä perusturvalautakunnan että hallituksen jäsenestä. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi suunnitelmaan tehdyn muutoksen sekä lisäyksen perhepalveluoppaaseen. Perusturvalautakunta esittää lasten ja nuorten työryhmän jäsenen kokouksessa. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi Timo Satulin jäseneksi lasten ja nuorten työryhmään Perustltk 11 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitteluun on perustettu työryhmä. Työryhmä koostuu moniammatillisista lasten- ja nuorten parissa työskentelevistä kunnan ja kolmannen sektorin työntekijöistä sekä perusturvalautakunnan ja hallituksen jäsenestä. Uusi perusturvalautakunta nimeää keskuudestaan edustajan työryhmään. Perusturvalautakunta esittää Lasten ja nuorten työryhmän jäsenen kokouksessa. Perusturvalautakunta valitsi Anu Hirvosen jäseneksi Lasten ja nuorten työryhmään.

15 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman valmisteluryhmän perustaminen Kh 160 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Hyvinvointikertomuksen taustalla on terveydenhuoltolaki (12 ), jonka mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan otettava huomioon paikallisten olosuhteiden mukaiset tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet käyttäen kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, seurattava hyvinvointitarpeisiin toteutettuja toimenpiteitä ja raportoivat niistä vuosittain valtuustolle. Kerran valtuustokaudessa on laadittava laajempi hyvinvointikertomus, jonka kunnanvaltuusto vahvistaa. Hyvinvointikertomus on pohja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmalle. Terveydenhuoltolain (34 ) mukaan kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelmassa sovitaan kuntien yhteistyöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteista sekä vastuutahoista. Suunnitelman laatimisessa on asetuksen (337/2011) mukaan otettava huomioon kuntien hyvinvointikertomuksen tietoja ja muita väestön hyvinvoinnista ja palvelutarpeesta sekä palvelujen laadusta ja toimivuudesta kertovia tietoja. Hyvinvointikertomusta työstämään tarvitaan työryhmä ns. hyvinvointityöryhmä. Työryhmä on eri hallintokuntien edustajista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on laatia Rautalammin hyvinvointikertomus suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Hyvinvointikertomus kokoaa hallintokuntien näkemykset väestön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Hyvinvointikertomuksen laadinnassa käytetään sähköistä hyvinvointikertomuspohjaa ja valtakunnallisesti sovittuja indikaattoreita. Hyvinvointikertomus tulee laatia vuoden 2012 loppuun mennessä. Asian on tarkoitus edetä samoin kuin sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Sähköisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun on mahdollisuus saada tukea Kanerva-Kasteen henkilöiltä maksutta. Pohjois-Savoon on laadittu maakuntaliiton johdolla maakunnallinen turvallisuussuunnitelma. Paikallistasolla edellytetään kuntakohtaista turval-

16 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta lisuussuunnitelmaa. Rautalammilla on jo osittain selvitetty ja laadittu Rautalammin kuntaa koskevaa turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuus liittyy tärkeänä osana kuntalaisen hyvinvointiin. Kunnanjohtajan ehdotus: Rautalammin kunnanvaltuuston on vuonna 2010 hyväksynyt perusja -lähipalveluja koskevan kunnan tavoitekohtaisensuunnitelman terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tulevaisuuden lähipalveluista, mikä antaa hyvän pohjan laatia terveydenhuoltoa koskevan hyvinvointi- ja järjestämissuunnitelmat ja niihin liittyvät mahdolliset tarkennetut tavoitteet. Hyvinvointi- ja järjestämissuunnitelma ovat molemmat perusteltua laatia kunnan lähipalvelu -näkökulmasta käsin huomioiden sen, että terveydenhuollon ja sairaanhoidon lähipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa edellyttää resurssikysymyksenä laajempaa yhteistoiminta-aluetta, ja suunnitelmat samalla ottavat huomioon mahdolliset ERVA-alueita ja perusterveydenhuoltoa koskevat rakenteelliset muutokset sairaanhoidon ja terveydenhuollon järjestämisessä. Hyvinvointikertomusta laativa valmistelutyöryhmä voisi toimia ohjausryhmänä myös turvallisuussuunnitelman laadinnassa. Työryhmässä tulisi olla eri toimialojen edustus. Kunnanhallitus valitsee viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä Rautalammin kunnan hyvinvointityöryhmään valmistelemaan hyvinvointikertomus- ja järjestämissuunnitelmaa sekä turvallisuussuunnitelmaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi työryhmään edustajikseen kaikki osastopäälliköt, Hannu Jyrkkäsen, kaikkien lautakuntien puheenjohtajat sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä Risto Niemelän. Kokoonkutsujaksi nimettiin Pekka Hintikka Perustltk 90 Työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran Työryhmä päätti tehdä yhdistetyn hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman. Osastopäälliköt kokoavat omat työryhmät valmistelemaan hyvinvointikertomusta. Perusturvalautakunta nimeää edustajaksi perusturvalautakunnan työryhmään vuoden 2012 loppuun asti Timo Satulin.

17 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perustltk 12 Perusturvalautakunta nimeää edustajansa Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman työryhmään. Perusturvalautakunta esittää Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelma työryhmän jäsenen kokouksessa. Perusturvalautakunta nimesi Matti Vepsäläisen edustajaksi perusturvalautakunnan työryhmään.

18 Perusturvalautakunta Annosjakelu Perustltk 13 Valmistelija: ma. vanhuspalveluiden johtaja Terttu Härkönen Rautalammin kunnan tehostetun palveluasumisen asiakkaat siirtyivät lääkkeiden apteekin annosjakeluun vuonna 2005, laitoshoidon lakkautuksen yhteydessä. Kotipalvelun asiakkaat siirtyivät annosjakeluun vuonna 2010, jolloin kaikissa Sisä-Savon kunnissa ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä otettiin käyttöön samanaikaisesti lääkkeiden apteekin annosjakelu (kotisairaanhoito ja kotipalvelu). Koneellinen annosjakelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää usein myös lääkekuluissa. Koneellisen annosjakelun edut ovat mm. seuraavat: lääkkeet otetaan oikeaan aikaan, annospusseissa olevat lääkkeet ja annosteluajat on selvästi merkitty jakeluvirheet minimoidaan apteekki huolehtii reseptien uusimisesta hoitajien aika jää varsinaiseen hoiva- ja huolenpitotyöhön kokonaislääkitys tarkistetaan, samoin lääkkeiden yhteensopivuus asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä, eikä koko pakkauksesta suuremmat, edullisemmat pakkaukset annosjakelussa lääkitystä on helppo muuttaa 2 viikon välein Koneellista annosjakelua aloitettaessa asiakkaan lääkitys tarkistetaan yhteistyössä hoitohenkilöstön, lääkärin ja apteekin kanssa. Apteekki ja asiakas tekevät sopimuksen koneellisen annosjakelun suorittamisesta. Asiakas saa kahden (2) viikon lääkkeet kerrallaan valmiiksi jaettuna. Ajan tasalla oleva lääkityskortti tulee myös mukana. Mikäli lääkitykseen tulee muutoksia, muutokset tehdään annosjakeluun seuraavassa toimituksessa. Muutokset pitää muistaa ilmoittaa heti apteekkiin. Lääkkeet sekä annosjakelumaksu laskutetaan tällä hetkellä kolmen kuukauden välein jälkikäteen (Kela:n korvausten takia). Apteekkiin avataan tili asioinnin helpottamiseksi (myös suoraveloitus mahdollinen). Asiakas tai hänen läheisensä voivat huolehtia lääkehuollosta ilman annosjakelua.

19 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen annosjakelun toteutuksen Rautalammin kunnan vanhuspalveluissa. Ja velvoittaa vanhuspalvelua tiedottamaan asiakkaita annosjakelun periaatteista Rautalammin kunnassa.

20 Perusturvalautakunta Sopimus lastenhoitotoiminnan avustamisesta Perustltk 14 Liite 6 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri hakee Rautalammin kunnalta avustusta lastenhoitotoiminnan ohjaukseen, kehittämiseen ja välitykseen vuodelle ,70. Hinta määräytyy kunnan asukasluvun mukaan, kertoimena 0,30. MLL:n piiri järjestää Rautalammin kunnan alueella lastenhoitotoimintaa lapsiperheiden käyttöön. Rautalammin kunta on avustanut vuosittain toimintaa. Kunnan avustusta tarvitaan hoitajavälitykseen sekä toiminnan paikalliseen ohjaukseen. Seudullinen välitys ei ole mahdollista ilman kunnan osallistumista rahoitukseen. Sopimus on liitteenä 6. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä 6 olevan sopimuksen lastenhoitotoiminnan avustamisesta ja velvoittaa perusturvajohtajan tekemään sopimuksen.

21 Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimus/xxxxxxxxxxxxxxxx/salassa pidettävä Perustltk 15 Valmistelija: sosiaalityöntekijä Kari Tirkkonen Liite 7

22 Perusturvalautakunta Asiakirjat ovat liitteenä 7.

23 Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perustltk 16 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Rautalammin kunnanhallituksen päätös: Sopimuksen tekeminen IS-Hankinta Oy:n kanssa. 2. Rautalammin Kokkatoiminnan raportti pesulan asiakaskyselystä. 3. Savon terveydenhuollon kuntayhtymä: Sopimus näytteenottajan (terveydenhoitajan) palvelujen myynnistä alkaen. 4. Suonenjoen kaupunki: Sopimus lastensuojelun sosiaalityön palvelujen myynnistä Joensuun kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto: Vanhus Kaste hankkeen omarahoitusosuuksien palautus kunnille. 6. Va. sosiaaliasiamies Helena Moisio: Ilmoitus sosiaaliasiamiestoiminnan palveluajoista v Aluehallintoviraston päätökset: - ISAVI/3865/ / Perustoimeentulotukeen maksettava valtionosuusennakko vuodelle /kk. - ISAVI/3817/ / Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen, xxxxxxxxxxxx. 8. Kuopion hallinto-oikeuden päätös: - 13/0037/ Diaarinumero 01035/12/16101 Valitus toimeentulotuesta, xxxxxxxxxxxxxxx. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 9. Sosiaali- ja terveysministeriö: - Ohje Menettelytapaohje mielenterveyslain soveltamisesta. Tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon jatkaminen sekä lääkitys ja muut hoitotoimenpiteet potilaan tahdosta riippumatta. - Tiedote 225/ Tahdosta riippumattoman hoidon jatkamiseen tarvitaan ulkopuolisen lääkärin arvio. Kuntainfot: - 8/2012 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat /2012 Muutoksia toimeentulotukilakiin alkaen.

24 Perusturvalautakunta ARA:n kirje Dnro 18789/021/13 Ohjeet ARA korkotukilainoituksen, takauslainoituksen ja akordien hakemiseen. 11. Tietotaito Group Suomi Oy:n kirje joulukuu 2012: Perheneuvolatyön hinnantarkistus alkaen. 12. Vetrea Terveys Oy/Sunnen Koti Oy, Kuopio:n kirje: Sunnen Koti Oy:n hintaerittely vuodelle Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

25 Perusturvalautakunta Viranhaltijoiden pöytäkirjat Perustltk 17 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Perusturvajohtajan päätökset: /2012 ja 1 16/2013 Ma. vanhuspalvelujen johtajan päätökset: 56 62/2012 ja 1 5/2013 Osa-aikaisen palveluasumisen vastaavan päätökset: /2012 ja 1 18/2013 Kotihoidon ohjaajan päätökset: /2012 ja 1 23/2013 Viranhaltijoiden pöytäkirjojen päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

26 Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Perustltk 18 Liite 8 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Leena Kasurinen on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Rautalammin perusturvalautakunnalle. Kotisiivouspalvelu Leena Kasurinen tarjoaa yksityistä perhepäivähoitoa ja kotipalvelun tukipalveluita (siivous, kodinhoito ja vanhushoiva) lapsiperheille, vanhuksille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Liitteenä 8 on ilmoituslomake, Henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, jäljennökset palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja ote kaupparekisteristä. Perusturvalautakunta hyväksyy Leena Kasurisen tekemän ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelusta ja hyväksyy Kotisiivouspalvelu Leena Kasurisen ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2012 29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 49 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 94

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot