SISÄLLYS. 14 Gasumin liiketoiminnot. Edistämme kestävää kehitystä. Kaasun toimitusvarmuus erityisen hyvä vuonna Muutosta tukee uusi strategiamme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. 14 Gasumin liiketoiminnot. Edistämme kestävää kehitystä. Kaasun toimitusvarmuus erityisen hyvä vuonna 2014. Muutosta tukee uusi strategiamme"

Transkriptio

1 gasumin vuosi 2014

2 SISÄLLYS Julkaisutiedot 3 Gasum lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Gasum vuonna Vuoden merkittävimmät tapahtumat 10 Strategia 12 Liiketoiminta-alueet 14 Energiakauppa 15 Biokaasu- ja liikenneratkaisut 18 LNG 20 Energiapalvelut 24 Siirtopalvelut 26 Yritysvastuu 28 Innovaatiot ja tulevaisuus 30 Toimijana yhteiskunnassa 32 Vastuullinen työnantaja 34 Toimitusvarmuus ja turvallisuus 36 Arvoketju ja ympäristö Gasum osti enemmistön Skangassin LNG-jakeluliiketoiminnasta 28 6 Muutosta tukee uusi strategiamme 14 Gasumin liiketoiminnot Edistämme kestävää kehitystä 32 Kehitämme kotimaista energiasektoria ja osallis tumme energiapolitiikkaan Johtoryhmä, hallitus ja hallintoneuvosto 40 Toimipisteet ja luonnonkaasu Kaasun toimitusvarmuus erityisen hyvä vuonna 2014

3 JULKAISUTIEDOT GASUMIN VUOSI 2014 Julkaisija Gasum Oy PL 21, Miestentie Espoo Päätoimittaja Anna Ailio Toimitus ja taitto Miltton Oy Kuvat Tomi Parkkonen Petteri Vilkki Gasum Oy Getty Images Gorilla istockphoto Shutterstock MCI Press Painos kpl Painopaikka Lönnberg, Helsinki Paperi Kansi Cocoon Offset 300 g/m 2 Sisäsivut Cocoon Offset 120 g/m 2 Osoitelähde Gasumin asiakasja sidosryhmärekisteri Maakaasua 40 vuotta Suomeen Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Suomi sai käyttöönsä uuden energian lähteen, maakaasun. Sitä käytetään nykyään kotitalouksien, teollisuuden, sähkön- ja lämmöntuotannon lähteenä sekä maa- ja meriliikenteen poltto aineena. Nestey tetty maakaasu (LNG) voidaan toimittaa myös kaasuverkoston ulkopuo lelle. LNG:n odotetaankin avaavan uusia mahdolli suuksia Suomen kaasu markkinoiden kehittämiselle. Maakaasun 40-vuotisen historian lisäksi vuonna 2014 on juhlittu 20-vuotiasta Gasumia. Aikoinaan Nesteen maakaasuyksiköksi syntynyt Gasum on nykyään 75-prosentti sesti valtion omistama yhtiö. Maakaasun lisäksi Suomen kaasuputkistossa kulkee nyt myös kotimainen ja uusiutuva biokaasu. Julkaisusta löydät myös muut Gasumin vuoden 2014 merkittävät tapahtumat. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi sekä yhtiön verkkosivuilta että painotuotteena. Tilinpäätös ja yritysvastuu raporttimme löytyvät verkosta suomeksi ja englanniksi. Siirryimme talous raportoinnissamme noudattamaan IFRS-standardeja, ja yritysvastuuraportissa otettiin käyttöön Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeisto. LUE LISÄÄ GASUMIN VUOSI

4 GASUM LYHYESTI Gasum Puhtaasti luonnonkaasulla Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Yhtiöllä on kaasuputkiverkosto, biokaasulaitoksia ja LNG-tuotantolaitoksia sekä LNG-terminaalihankkeita ja terminaaleja Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiössä työskentelee noin 300 henkeä. Liiketoiminnot ENERGIA KAUPPA LNG ENERGIAPALVELUT SIIRTOPALVELUT Toimitusketju TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI Kaasuinfrastruktuurin moni puolistaminen ja aktiivinen kehittäminen sekä kilpailukykyinen kaasun tarjonta. SIIRTO JA JAKELU Kaasun siirto ja jakelu toimitus varmasti ja turvallisesti asiakas huomioiden. Päästöjä vähentävät ratkaisut. KÄYTTÖ Monipuolinen maa- ja biokaasun käyttö energian tuotannossa, teollisuudessa, kotitalouksissa sekä maa- ja meriliikenteessä. 4 GASUMIN VUOSI 2014

5 GASUM LYHYESTI Suomen valtio enemmistöomistajaksi Suomen valtio nousi Gasumin enemmistöomistajaksi ostamalla Fortum Oyj:n 31 prosentin ja E.ONin 20 prosentin omistusosuudet yhtiöstä. Suomen valtion omistusosuus Gasumissa ennen osakekauppojen toteutumista oli 24 prosenttia. Valtioneuvoston kanslia siirsi omistuksessaan olevat osakkeet omistus järjestelyn toteuttamista varten perustettuun valtion omistamaan Gasonia Oy:hyn. Järjestelyn jälkeen Suomen valtio omistaa 75 prosenttia, joista Gasonia omistaa 48,5 prosenttia ja Huoltovarmuuskeskus 26,5 prosenttia. OAO Gaz prom omistaa Gasumista 25 prosenttia. "Kehitämme aktiivisesti LNG- ja biokaasuinfrastruktuuria sekä -tuotantoa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, jolloin pystymme tarjoamaan entistä kilpailukykyisempää energiaa asiakkaidemme tarpeisiin", sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. 75 % Suomen valtio GASUMIN OMISTUS 25 % OAO Gazprom Omistajat ovat sitoutuneet Gasumin strategiaan ja yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen. GASUM-KONSERNIN ORGANISAATIO LIIKEVAIHTO 2014 Kunnossapito Jarko Alanko Projektipalvelut, HSEQ Ari Suomilammi milj. eur Strategia, yhteiskuntasuhteet Sari Siitonen Viestintä, markkinointi Olga Väisänen Lakiasiat, HR Kristiina Vuori Talous Jussi Teijonsalo ENERGIA- KAUPPA Aleksei Novitsky LNG Tor Morten Osmundsen ENERGIA- PALVELUT Jarko Alanko SIIRTO- PALVELUT Ari Suomilammi Kaasupörssi Pekka Karinen LIIKEVOITTO ,1 milj. eur TOIMITUSJOHTAJA Johanna Lamminen GASUMIN VUOSI

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vaikka maakaasun käyttö viime vuonna väheni merkittävästi, LNG:n ja biokaasun volyymit kasvoivat. Pyrimme varmistamaan asiakkaillemme kilpailu kykyisen energian ja teemme töitä sen eteen jatkuvasti. 6 GASUMIN VUOSI 2014

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MUUTOS JATKUU UUDELLA VAIHTEELLA Yhtiömme merkittävät panostukset ja nopeasti etenevät LNG-investoinnit kaasuputkiverkoston ulkopuolisille markkinoille toimivat uuden kasvun ajureina vuonna Suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää kohtuuhintaista energiaa, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Maakaasun hiilidioksidi- ja lähipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin muilla fossiilisilla polttoaineilla. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaja ilmastotiekartassa 2050 maakaasulla on merkittävä rooli. Kaasun hintakilpailukyky on ollut viime vuosina heikko muihin polttoaineisiin, kuten kivihiileen nähden. Tähän ovat vaikuttaneet useat eri tekijät kuten verotus sekä alhainen päästöjen ja sähkön hinta. Lämmöntuotannon polttoaineiden veromuutos heikensi maakaasun kilpailukykyä suhteessa muihin polttoaineisiin vuonna Veronkorotus toteutettiin portaittain vuosina 2011, 2013 ja Veronkorotuksen yhteydessä valtioneuvosto lupasi seurata maakaasun kilpailuasetelman kehittymistä ja verouudistuksen vaikutuksia. Tänä aikana kaasun kulutus on laskenut suurissa kaupungeissa lähes 8 TWh. Toisaalta kiinteiden polttoaineiden kulutus on noussut 6 TWh, jonka seurauksena muun muassa Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Lahden energian tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2014 noin miljoona tonnia (n. 20 %) korke ammat kuin vuonna Määrä vastaa noin 2,7 prosenttia koko Suomen vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Hintakilpailukyvyn palauttaminen on välttämätöntä, jotta kaasun kulutus kasvaisi ja kaasu saataisiin takaisin yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon suositumpien polttoaineiden joukkoon. Olemme käynnistäneet hankintasopimuksen mukaisesti hintaneuvottelut Gazprom Exportin kanssa. LNG-liiketoiminnassa etenimme isoin askelin Skangass-yrityskaupan myötä kehitämme Pohjoismaista LNG-markkinaa palvelemaan alueen teollisuutta, merenkulkua ja raskasta liikennettä. Gasumin perinteisen markkina-alueen laajentaminen takaa suuremman hankinnan ja toimivamman logistiikan, jolloin voimme toimittaa energiaa tehokkaammin asiakkaillemme. Skangassin Etelä-Ruotsissa sijaitseva Lysekilin LNG-terminaali aloitti toimintansa. Myös Porin LNG-terminaalin rakentaminen aloitettiin heti investointipäätöksen jälkeen. Sinetöimme myös toisen investointipäätöksen Tornion Manga LNG-terminaalin rakentamisesta yhdessä Outokummun, SSAB:n ja EPV Energian kanssa. Lisäksi LNG:n saatavuutta erityisesti maa- ja meriliikenteen käyttöön Etelä- Suomessa tulee parantaa. Selvitämme edellytyksiä Etelä-Suomen LNG-terminaalihankkeen eteenpäin viemiseksi. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että se on liiketaloudellisesti kannattava, kaasumarkkinat kehittyvät Itämeren alueella ja hankkeelle varmistetaan riittävä taloudellinen tuki. Suomen ja Viron kaasumarkkinat yhdistävän Balticconnector-kaasuputkihankkeen suunnittelu jatkuu myös. Etelä-Suomen terminaalihankkeen toteutuminen ja merkittävien kaasuinfrastruktuurihankkeiden eteneminen Baltian alueella ovat edellytyksiä Balticconnectorin toteuttamiselle. Vuonna 2015 kehitämme biokaasu- ja liikenneratkaisuja Kolmas biokaasulaitoksemme käynnistettiin loppuvuonna Lahdessa. Näemme biokaasun tulevaisuuden mahdollisuutena kaikille vastuullisille yrityksille sekä kotitalouksille. Panostammekin biokaasu- ja liikenneratkaisuihimme, varmistamme biokaasukapasiteetin lisäämisen sekä kehitämme tapoja saada ympäristöystävälliset kaasuajoneuvot liikenteeseen. Uudistimme strategiamme Kehityshankkeidemme ajurina toimii vuoden 2015 alussa uudistettu strategiamme: tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisiä ja älykkäitä kaasuratkaisuja sekä hyödyntää tehokkaasti olemassa ja rakenteilla olevaa kaasuinfrastruktuuria. Haluan kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä. Jatkamme aktiivista keskustelua kaasun roolista tulevaisuuden energiaportfolios sa varmistaaksemme asiakkaillemme kilpailukyisen ja puhtaamman energian. Viime vuodesta kuuluu myös iso kiitos henkilöstöllemme siitä, että olemme saaneet muutoshankkeemme hyvin käyntiin. JOHANNA LAMMINEN toimitusjohtaja GASUMIN VUOSI

8 GASUM VUONNA ,3 TWh MAAKAASUN MYYNTI SUOMESSA (2013: 33,2) MWh BIOKAASUN VERKKOON SYÖTETTY MÄÄRÄ SUOMESSA (2013: ) 3,9 TWh LNG:N MYYNTI POHJOISMAISSA (2013: 2,6) GASUM VUONNA 2014 CO 2 -PÄÄSTÖKERTOIMIA (T/TJ) MAAKAASU 55,0 LNG 55,8 BIOKAASU* 56,1 MOOTTORIBENSIINI 69,0 KIVIHIILI 93,3 TURVE 105, * biopolttoaine, jonka hiilidioksidipäästöjä ei lasketa Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärään eikä huomioida päästökaupassa Maakaasua on virrannut Suomeen jo 40 vuotta keskeytyksettä. 8 GASUMIN VUOSI 2014

9 GASUM VUONNA 2014 Vertailuhinnat bensiinille BIOKAASU 0,928 /l (2014: 0,963) MAAKAASU 0,851 /l (2014: 0,899) Muutosten vuosi kaasumarkkinoilla Vaikka maakaasun myyntivolyymit ja sen myötä konsernin liikevaihto laskivat edellisvuoteen verrattuna, kehitimme vuoden 2014 aikana toimintaamme ja käynnistimme merkittävän määrän kehityshankkeita. LNG-liiketoimintamme merkitys kasvoi Skangass-yrityskaupan myötä ja bio kaasuliiketoimnta sai useita uusia asiakkuuksia. Konsernin tulos oli heikko. Vuoden aikana kirjasimme alas taseemme keskeneräisistä eristä kaiken kaikkiaan 10 miljoonaa euroa hankintoja. Lue lisää luvuista erillisestä tilinpäätöksestämme: LIIKEVOITTO (%) LIIKEVAIHTO (MEUR) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (2013: 273) MEDIAOSUMAT (2013: 805) Avainluvut Milj. euroa 5,1 Milj. euroa LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO Milj. euroa 40,5 Milj. euroa TASEEN LOPPUSUMMA Milj. euroa 51,5 Milj. euroa INVESTOINNIT 823 Milj. euroa 21,6 Milj. euroa OMAVARAISUUSASTE 28,4 prosenttia 51,8 prosenttia HENKILÖSTÖMÄÄRÄ MAKSETUT VEROT 4,2 Milj. euroa 7,0 Milj. euroa GASUMIN VUOSI

10 VUODEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT 2014 Vuoden merkittävimmät tapahtumat Toukokuu Tammikuu Kaasuvuoden huippukulutus (185 GWh/vrk). Maaliskuu Uusi toimitusjohtaja Johanna Lamminen aloittaa tehtävässään SIVU 6 Suomen ensimmäisen LNG-terminaalin sijoituspaikaksi valitaan Porin Tahkoluoto. SIVU 22 Gasum ja LYSE-konserni saattavat päätökseen Skangass-yritys kaupan Skangass täydentää Gasumin LNG-tarjonnan ja mahdollistaa LNG-infrastruktuurin nopean kehityksen. SIVU tutkijalle ja opiskelijalle myönnetään kaasurahaston apurahoja yhteensä lähes euron arvosta. Helmikuu Huhtikuu Kesäkuu Gasum ostaa enemmistön (51 prosenttia) norjalaisen Skangassin LNG-jakeluliiketoiminnasta Lyse-konsernilta. Yhtiöstä tulee Pohjoismaiden suurin LNG-toimija. Gasum ja Huntsman solmivat sopimuksen maakaasun toimituksesta. Kaasun toimitusta varten Gasum rakentaa 12 kilometrin mittaisen yhdysputken Porin LNG-terminaalista. Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva TURVA aloittaa liikennöinnin Suomen meriliikenteessä. Skangass toimittaa LNG:tä TURVAn polttoaineeksi neljän vuoden sopimuksella. Juha Rantanen valitaan Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Gasum liittyy Inspired in Finland -yhteistyöohjelmaan, Savonlinnan Oopperajuhlien käynnistämään kulttuurin ja liiketoiminnan yhteenliittymään. 10 GASUMIN VUOSI 2014

11 VUODEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT 2014 Syyskuu Heinäkuu LNG-hankkeet ovat esillä Porin SuomiAreenalla, muun muassa LNG-terminaalihanke ja Rajavartiolaitoksen uusi LNG:llä kulkeva TURVA-alus. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antaa myöntävän investointitukipäätöksen Porin LNG-tuontiterminaalille. Skangass tekee investointipäätöksen ja aloittaa Porin LNG-terminaalin ja maakaasun logistiikkaketjun rakennustyöt. SIVU 22 Gasum liittyy suomalaisten kärkiyritysten perustamaan Climate Leadership Counciliin. Helsinkiläisten kaasuliedet toimivat kuukauden maakaasun sijaan biokaasulla. Hiilidioksidipäästö vähennys kuukauden aikana on yli kiloa. Tampereen Lielahteen avataan bio- ja maakaasutankkausasema. Marraskuu Suomen valtio ostaa Fortumin ja E.ONin osuudet Gasumista, nostaen omistusosuutensa 75 prosenttiin. Turkuun suunnitellun maakaasuputken (Länsi laajennuksen) lunastusluvasta luovutaan. Suomi ja Viro saavuttavat yhteis ymmärryksen LNG-terminaalien sijoitus paikoista. Skangass tekee LNG:n toimitus sopimuksen italialaisen energiayhtiö Enin kanssa. Elokuu Lokakuu Joulukuu Gasumin Biokaasu liikenteen poltto aineeksi -konsepti valitaan ehdolle Tekniikka & Talous -lehden Vuoden energiateko -tunnustuksen saajaksi. Gasum myy Viron paikallis - jakeluyhtiönsä Alexela Energialle. Järjestely on osa Gasumin strategiaa keskittyä kaasumarkkinoiden kehittämiseen Suomessa ja Pohjoismaissa. Ruotsin hallitus myöntää Skangassille luvan rakentaa Gävlen satamaan LNG-terminaalin. SIVU 22 Gasum lanseeraaa Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun puhtaamman maantieliikenteen puolesta. SIVU 30 Skangass avaa LNG-terminaalin Ruotsin Lysekilissä, ja samalla Pohjoismaiden LNG-infra struktuuri vahvistuu. SIVU 22 Manga LNG Oy:n tytäryhtiö Manga Terminal Oy tekee investointipäätöksen Tornion LNG-terminaalista. Hankkeessa ovat mukana Outokumpu, SSAB, EPV Energia ja Skangass. Skangass ja North European Oil Trade (NEOT) solmivat sopimuksen LNG:n toimittamisesta yhtiön käyttöön tuleviin aikarahdattuihin aluksiin. Markkinointikampanja Bensaa biokaasun hinnalla voittaa European Excellence Awards -kilpailussa energia kategorian ainoana suomalaisena yhtiönä. GASUMIN VUOSI

12 STRATEGIA KESTÄVÄSTI KOHTI POHJOISMAISTA KAASUEKOSYSTEEMIÄ Toimintaympäristömme on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Skangass-yrityskaupan myötä Gasumista on tullut ja tulossa entistä merkittävämpi kaasualan toimija Pohjoismaissa. Jatkamme muutostyötämme uudella strategialla, jonka keskiössä on tarjota asiakkaillemme älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja. 12 GASUMIN VUOSI 2014

13 STRATEGIA Uuden strategian tarkoituksena on edistää liiketoimintojen kasvua, vahvistaa yhtiön tuloksentekokykyä ja arvon kehittymistä sekä parantaa kannattavuutta. Missio ja visio kirkastettiin Pystyäksemme vastaamaan toimintaympäristöömme vaikuttavien megatrendien kuten resurssiviisauden, kuluttajan vallan ja digimurroksen muu tokseen, muotoilimme Gasumin mission ja vision uudelleen sekä uudistimme strategiamme. Uusi strategiamme esiteltiin henkilöstölle tammikuussa Missiomme on Puhtaampaa energiaa tehokkailla kaasuratkaisuilla ja visiomme Pohjoismainen kaasuekosysteemi kestävän kehityksen edistäjänä. Pohjoismainen kaasuekosysteemi muodostuu kaasun ympärillä tapahtuvasta toiminnasta Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ekosysteemin keskiössä on Gasum, mutta mukana on myös toimijoita, jotka yhdessä tekemällä saavat aikaan enemmän kuin kukaan yksin. Ekosysteemi muuttuu ajan kuluessa ja synnyttää uusia mahdollisuuksia siinä mukana oleville toimijoille. Strategiamme koostuu neljästä osa-alueesta Visioomme pohjoismaisesta kaasuekosysteemistä tähtäämme toteuttamalla strategiaamme tarjota asiakkaillemme älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja. Meidän on onnistuttava neljällä osaalueella, jotta strategiamme toteutuisi käytännössä: 1. Edistämme kestävää kehitystä 2. Tarjoamme kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja 3. Kehitämme älykästä kaasujärjestelmää 4. Rakennamme uutta Gasumia Osa-alueet keskittyvät Gasumin vaikuttamiseen, asiakastyöhön, kaasujärjestelmän rakentamiseen ja mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä oman osaa misemme ja hyvinvointimme kehittämiseen. Arvot määriteltiin yhdessä henkilöstön kanssa Uudistimme myös arvomme, jotka muodostavat vahvan perustan strategian toteuttamiselle uudessa toimintaympäristössä. Uudet arvot muotoiltiin koko henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella yhteen arvo lauseeseen: Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia. Pohjoismaisen kaasuekosysteemin aikaansaaminen edellyttää uusien mahdollisuuksien tunnistamista ja määrätietoisuutta mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Vastuullisuus pitää sisällään sekä yrityksen että jokaisen yksittäisen työntekijän vastuullisuuden. Gasumin tahtotilana on olla esimerkillinen toimija niin taloudel lisista, sosiaalisista kuin turvallisuus- ja ympäristönäkökohdistakin katsoen. Yhtiössämme jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti. Jokainen gasumlainen myös toimii omassa työssään vastuullisesti suhteessa asiakkaisiin, työkavereihin ja muihin sidosryhmiimme. MEGATRENDIT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Gasumin toimintaympäristön muuttumista kuvaavat parhaiten seuraavat kolme megatrendiä: Resurssiviisaus Väestönkasvu ja ilmaston muutos edellyttävät entistä tehokkaampaa resurssien käyttöä. Energiatehokkuuden parantaminen ja kiertotalous nousevat keskeiseen rooliin. Kuluttajan valta Yksittäiset ihmiset ja yhteisöt haluavat ja voivat itse kuluttajina päättää omasta energiantuotantomuodostaan ja ohjata energiankulutustaan, mikä johtaa energiateknologioiden määrän lisääntymiseen ja energian tuotannon hajautumiseen. Tarjoamme asiakkaillemme älykkäitä ja kilpailukykyisiä kaasuratkaisuja. Digimurros Mobiiliteknologia ja digi taalisten palveluiden lisääntyminen muuttavat energia-alaa. GASUMIN VUOSI

14 GASUMIN LIIKETOIMINNOT Gasumin liiketoiminnot Gasum toimi vuonna 2014 neljällä liiketoimintaalueella, jotka edistivät luonnonkaasuratkaisujen myyntiä eri asiakassegmenteissä. ENERGIA KAUPPA Luonnonkaasun hankinta ja myynti Biokaasu- ja liikenneratkaisut Kaupankäynnin palvelut Energiakauppa hankkii ja myy luonnon kaasua sekä tarjoaa kaupankäynnin palveluita tukkuasiakkaille. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat myös biokaasu- ja liikenneratkaisut. LNG Hankinta ja myynti Varastointi Jakelu LNG-liiketoiminta eli Gasumin tytäryhtiö Skangass hankkii, varastoi, myy ja jakelee nesteytettyä maakaasua. SIVU 15 SIVU 20 ENERGIAPALVELUT Luonnonkaasun myynti ja kaasuratkaisut Laitteiden myynti Energiapalvelut tarjoaa maa- ja biokaasua sekä kaasuratkaisuja kotitalouksille, ravintoloille ja yrityksille lämmitykseen ja ruoanlaittoon sekä myy kaasulaitteita. SIIRTOPALVELUT Kaasuverkon kehitys ja ylläpito Biokaasun jalostus ja verkkoon syöttö Siirtopalvelut vastaa kaasun siirrosta asiakkaille siirtoverkostossa, verkoston kehittämisestä ja ylläpidosta sekä verkoston turvallisuudesta. Liiketoimintaan kuuluu myös biokaasun jalostus sekä Finngulf- ja Balticconnector-hankkeet. SIVU 24 SIVU GASUMIN VUOSI 2014

15 ENERGIAKAUPPA ENERGIAKAUPPA PALVELEE Luonnonkaasuvuosi 2014: Lämmin sää, edullinen pörssisähkö, halpa kivihiili ja päästöoikeudet vähensivät kaasun käyttöä. Maakaasun kokonaiskäyttö vuonna 2014 oli 29,3 TWh, joka oli 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (33,2 TWh). Vuosi 2014 oli ilmastollisesti Suomen mittaus historian toiseksi lämpimin, mikä osaltaan vaikutti merkittävästi maakaasun kulutukseen. Gasum tekee aktiivisesti töitä maakaasun kilpailukyvyn parantamiseksi. Sähkön hintataso pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oli varsin edullinen vähentäen maakaasuun perustuvaa sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Samaan aikaan myös päästöoikeuksien ja kivihiilen alhaiset maailmanmarkkinahinnat sekä viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut maakaasuverotuksen moninkertaistuminen ovat heikentäneet maakaasun kilpailukykyä tällä maakaasun perinteisellä käyttösegmentillä. Maakaasu on kuitenkin edelleen tärkeä kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon polttoaine Suomessa 22 prosentin markkinaosuudella. Maakaasun kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat vuoden 2013 syksyllä käynnisty neet monivaiheiset maakaasun hankintasopimusneuvottelut, kotimainen sääntely ja verotus. Maakaasun hintakehitys kääntyi laskuun syksyllä Maakaasun hinta on sidottu raskaan polttoöljyn ja maahantuodun kivihiilen hintaan sekä koti markkinoiden energiahintaindeksiin. Voimakkaimmin maakaasun hintakehitystä ohjaa raskaan poltto öljyn hinta. Viime kesänä käynnistynyt raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan merkittävä lasku näkyi loppuvuoden aikana myös maakaasun hinnassa. Tammikuussa 2015 maakaasun energiamaksu oli jo 12 prosenttia vuodentakaista matalammalla tasolla. Yhtiön ennusteen mukaan maakaasun energiamaksu jatkaa selkeää laskua vielä koko vuoden 2015 alkupuoliskon ajan. VUOSI 2014 Maakaasun 40 vuotta Suomessa juhlittiin asiakkaiden kanssa helmikuussa. Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomeen tuodun maakaasun kokonaismäärä oli 109,5 miljardia kuutiometriä. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä alkoi valmistella maakaasumarkkinalain uudistamista sekä maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamista. Maakaasun kokonaiskäyttö oli 29,3 TWh, noin 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 (33,2 TWh). Biokaasun tuotantokapasiteetti kasvoi, ja verkkoon syötettiin 33,9 GWh biokaasua. GASUMIN VUOSI

16 ENERGIAKAUPPA Luotettavaa ja pitkäaikaista yhteistyötä asiakkaiden kanssa. MAAKAASU OSANA BIOPOLTTOAINEIDEN VALMISTUSKETJUA Laskeva hintakehitys on saanut myös entistä useamman maakaasuasiakkaan pohtimaan tilanteen hyödyntämistä ja tulevan maakaasuhankintansa hinnan suojaamista Gasumin tähän tarkoitukseen sovel tuvilla hintasuojaus tuotteilla. Vuoden 2014 aikana käytiinkin erityisen aktiivisesti suojauskauppaa tuleville vuosille. Moni maakaasuasiakas on ottanut myös käyttöönsä Gasumin oman Raporttipalvelun, josta löytyy ajankohtaista tietoa maakaasun hintaan vaikuttavista tekijöistä markkina-analyysien ja hintaennusteiden muodossa. Gasumin toiminnan keihäänkärkenä kaasumarkkinan kehittäminen Lokakuussa julkistetun energia- ja ilmasto tiekartta 2050:n esityksessä linjattiin, että maakaasun käyttöä puoltaa infrastruktuurin säilyttäminen muun muassa biokaasun siirtämistä varten. Myös biopolttoaineiden Perinteisemmän maakaasun energiakäytön rinnalle on kehittynyt merkittä vää maakaasun raaka-ainekäyttöä. Maakaasusta tuotetaan vetyä neljällä paikka kunnalla Suomessa. Näissä tuotantoprosesseissa käytetään maakaasua vuosittain noin 4 TWh, ja tämän kaasunkäyttösegmentin odotetaan edelleen jatkavan kasvuaan. Vedyn kysyntää on lisännyt erityisesti korkealaatuisten liikennepolttoaineiden valmistus. Tästä uusimpana esimerkkinä on UPM-Kymmenen biojalostamo Lappeenrannassa, jossa biodieselin valmistus käynnistyi loppuvuodesta Bio dieselin raaka-aineena käytetään selluntuotannon yhteydessä syntyvää raakamäntyöljyä. tuotannossa tarvitaan maakaasusta valmistettavaa vetyä. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan maakaasumarkkinalain uudistamista sekä maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamista kilpailulle. Gasum on aktiivisesti mukana vaikuttamassa uuden maakaasumarkkinalain valmisteluun. Luotettavaa ja pitkäaikaista yhteistyötä asiakkaiden kanssa Gasum teetti syksyllä laajan asiakassuhde tutkimuksen. Yhtiön toimin- nassa arvostetaan luotettavuutta, yhteistyön helppoutta ja henkilöstön ammattitaitoa. Kiitosta saivat ajankohtainen tiedottaminen ja asiakassuhteen hoito. Kriittisinä tekijöinä tulivat esiin maakaasun korkea hinta sekä moninkertaiseksi kiristynyt maakaasun energia verotus. Asiakkaat pitävät tärkeänä yhtiön panostusta LNG- ja biokaasumarkkinan kehittämiseksi ja toivovat yhtiön jatkavan aktiivista tiedottamista näistä asioista. 16 GASUMIN VUOSI 2014

17 ENERGIAKAUPPA Maakaasun kuukausikäyttö (TWh) (Yhteensä 33,2 TWh) 2014 (Yhteensä 29,3 TWh) Lähde: Gasum tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Maakaasun käyttö Suomessa (TWh) Kaukolämpö ja sähköntuotanto Teollisuus Lähde: Gasum Sähköntuotanto energialähteittäin 2014 Kaukolämmön tuotanto energialähteittäin 2014 Maakaasun myynnin jakautuminen tuotteittain 2014* Maakaasu 8 % (2013: 10 %) Ydinvoima 35 % (33 %) Vesivoima 20 % (19 %) Biomassa 17 % (17 %) Kivihiili 13 % (15 %) Turve 5 % (5 %) Tuulivoima 2 % (1 %) Jäte 1 % (1 %) Maakaasu 22 % (2013: 26 %) Puu ja muu bio 31 % (29 %) Kivihiili 24 % (26 %) Turve 13 % (13 %) Sekundäärilämpö 3 % (2 %) Öljy 3 % (2 %) Muut 4 % (4 %) Vuosi- ja kuukausituote 89 % Pienkulutustarifi sis. Gasumin oman kulutuksen 1 % Gasum Plussa ja jälkimarkkinakauppa 6 % Avoin toimitus 4 % *Raportointimuutoksen vuoksi vuoden 2013 vertailudataa ei ole saatavilla Lähde: Energiateollisuus Lähde: Energiateollisuus Lähde: Gasum GASUMIN VUOSI

18 ENERGIAKAUPPA: BIOKAASU- JA LIIKENNERATKAISUT Biokaasu kasvuvauhdissa Biokaasu tekee tuloaan maanteille. Biokaasun osuus Gasumin julkisilla tankkausasemilla myydystä kaasusta oli jo 40 prosenttia vuonna Samaan aikaan biokaasuratkaisut yleistyvät lämmityksessä ja teollisuuden prosesseissa. Biokaasu saavutti monta merkkipaalua vuonna Vuoden aikana biokaasu tuli osaksi jokaisen 24 kaasutankkausaseman valikoimaa Suomessa. Biokaasun volyymi Gasumin asemilla kasvoi 50 prosenttia edellisvuodesta jo kaksi viidesosaa Gasumin julkisilla tankkausasemilla myydystä liikennekaasusta oli biokaasua Suunnitelmissa on 35 uutta tankkausasemaa liikenteellisesti keskeisille paikoille. Biokaasua on nyt mahdollista hyödyntää erilaisissa teollisuuden prosesseissa, kiinteistöjen lämmityksessä ja kotitalouskäytössä kaasuliesissä. Muutos näkyy myös yhtiön sisällä. Biokaasu- ja liikenneratkaisut yhdistyivät yhdeksi liiketoimintayksiköksi syksyllä Kuluttajien syventynyt ympäristötietoisuus ja tiukkenevat päästötavoitteet kasvattavat kiinnostusta kustannustehokkaita biokaasuratkaisuja kohtaan. Syyskuun ajaksi Gasum vaihtoi kaikki helsinkiläiset kaasuliedet biokaasulle. Kampanjasta saatu palaute oli erittäin positiivista. Tuotantokapasiteetti kasvaa Loppuvuodesta Gasum-biokaasun tuotantokapasiteetti kasvoi merkittävästi, kun Lahden Kujalassa avattiin Gasumin ja LABIO Oy:n uusi biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitos. Kujalan vuotuinen 50 gigawattitunnin tuotantopotentiaali on huomattava lisäys, sillä Gasumin verkkoon syötetyn biokaasun määrä vuonna 2014 oli yhteensä noin 34 gigawattituntia. Kujalan lisäksi Gasum tuottaa biokaasua Kouvolan Mäkikylässä ja Espoon Suomenojalla, missä tehtiin biokaasun tuotantoennätys Biokaasumarkkinoiden kehittyminen avaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia uusien tuotantotapojen käyttöönotolle. Biohajoavien jätteiden lisäksi biokaasua on mahdollista tuottaa esimerkiksi kesantopellolla kasvavasta nurmesta tai metsäteollisuuden sivuvirroista kertyvästä puusta. Gasumilla on suunnitelmat kesantonurmea raaka-aineena käyttävälle laitokselle, jonka vuosituotanto olisi noin kaksinkertainen Lahden Kujalaan verrattuna. Gasum on myös selvittänyt puupohjaista biokaasua eli bio-sng:tä valmistavan biojalostamon rakentamista Joutse noon yhdessä Helenin ja Metsä Fibren kanssa. Valmistettua bio-sng:tä olisi mahdollista siirtää kaasuverkossa esimerkiksi Helenin Vuosaaren voimalaitokselle. Biojalostamon vuotuiseksi kapasiteetiksi on kaavailtu gigawattituntia. GASUM PANOSTAA TANKKAUS ASEMA VERKOSTOON Tankkausasemaverkoston kehit täminen on yksi Gasumin keskeisistä tavoitteista. Vuonna 2014 Tampere sai toisen tankkausaseman Lielahteen alkusyksystä. Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 24 kaasutankkausasemaa, joista 18 on Gasumin omistamia. Loppuvuodesta asemien maksujärjestelmä uudistui. Nyt yhtiön tankkausasemilla on mahdollista maksaa GasCardin lisäksi kotimaisilla pankki- ja Visa Electron -korteilla sekä Mastercard- ja Visa-luotto korteilla. Gasumin tavoitteena on laajentaa verkostoa merkittävästi tulevina vuosina: suunnitteilla on tiekartta 35 uudelle tankkausasemalle, jotka sijaitsevat liikenteellisesti keskeisillä paikoilla Suomessa. Biokaasun ja tulevaisuudessa nesteytetyn maakaasun eli LNG:n infrastruktuuri ratkaisut auttavat tankkausasemaverkoston kasvattamista kaasu verkon ulkopuolella. Tätä kehitystä tukee myös tavoite biokaasun yleistymisestä kaupunkien joukkoliikenteen käyttövoimana. 18 GASUMIN VUOSI 2014

19 ENERGIAKAUPPA: BIOKAASU- JA LIIKENNERATKAISUT Kivijalka on tehty nyt muurataan ylöspäin Sain tarttua syksyllä 2014 hienoon haasteeseen: vastaan Gasumilla biokaasu- ja liikenneratkaisuista. Tehtävä ei voisi olla mieleisempi. Bio- ja liikennekaasun kasvulle on luotu aiempina vuosina tukeva kivijalka, nyt on aika muurata vauhdilla ylöspäin. Kuluttaja on liiketoimintamme ydin. Biokaasuratkaisujen tulee olla ympäristöystävällisiä, monipuolisia, helppoja ja kustannustehokkaita. Tämän tulee toteutua sekä maantieliikenteessä, teollisuudessa että kotitalouksissa. Osin olemme jo onnistuneetkin: monissa tapauksissa kuluttaja ei huomaa muutosta maakaasusta biokaasuun siirryttäessä ei edes laskusta. Gasum on sitoutunut kaasuautoilun pitkäjänteiseen kehittämiseen. Yhä useammista henkilöautomalleista on tullut markkinoille kaasuversio, eikä hinta-eroa bensaja kaasuautojen välillä enää juurikaan ole. Lisäksi Gasumin julkisilla tankkausasemilla yksityisautoihin tankatun kaasun määrä kasvoi 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Tällä tiellä on hyvä jatkaa. JUKKA METSÄLÄ liiketoimintayksikön päällikkö, Biokaasu- ja liikenneratkaisut KAASUAUTOJEN TANKKAUSASEMAT LIMINKA Gasumin tankkausasema (kpl) Muun toimijan tankkausasema Suunnitteilla/rakenteilla muun toimijan tankkausasema GASUMIN BIOKAASUPROJEKTIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 1. KSS Energia PIETARSAARI ja Kymen Bioenergia 2. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 3. LABIO VAASA JEPUA SUOMI Biovakka Suomi 6. Joutsan Ekokaasu 7. MetsäFibre ja Helen 8. KSS Energia LEPPÄVESI Toiminnassa olevat laitokset Suunnitteluvaiheessa KITEE 6. JOUTSA LEMPÄÄLÄ 2 TAMPERE JOUTSENO 7. IMATRA LAHTI 3. KOUVOLA LAPPEENRANTA FORSSA RIIHIMÄKI VEHMAA HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ KOTKA HAMINA 4. TURKU LOHJA 2 PORVOO 2. 6 PÄÄKAUPUNKISEUTU GASUMIN VUOSI

20 LNG SKANGASS LNG-KEHITYKSEN KÄRKEEN Gasum osti enemmistön norjalaisen Skangassin LNG-jakeluliiketoiminnasta keväällä LNG mahdollistaa merkittävät päästövähennykset kustannustehokkaasti. VUOSI 2014 Gasumin tytäryhtiö Skangass tarjoaa kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä LNG:tä meriliikenteen, teollisuuden ja raskaan maantieliikenteen tarpeisiin. Skangassin toimitusjohtajana toimii Tor Morten Osmundsen ja hallituksen puheenjohtajana Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. Yhtiö työllisti 44 henkilöä. Skangass toimitti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa LNG:tä tonnia (eli 3,9 TWh), 35 prosenttia enemmän kuin vuonna Skangass kehittää aktiivisesti pohjoismaista LNG-markkinaa. Gasum jatkoi pitkäjänteistä nesteytetyn maakaasun strategiaansa ostamalla 51 prosentin osuuden Skangassin LNG-jakeluliiketoiminnasta norjalaiselta Lyse-konsernilta. Energia-, infrastruktuuri- ja tietoliikennealoilla toimiva Lyse jäi Skangassin osakkaaksi 49 prosentin osuudella. Gasumilla ja Skangassilla on vankka kokemus LNG:n markkinoista. Gasum on ollut mukana LNG-liiketoiminnassa vuodesta 1996 lähtien. Vuonna 2007 perustettu Skangass käynnisti LNG-toimintansa vuonna Kaupan myötä Gasumin LNG-liiketoiminnot, kuten Porvoon tuotantolaitos siirtyi Skangassille. Skangassin tuotantolaitos Norjan Risavikassa on Lysen omistuksessa, mutta Skangassilla on pitkäaikainen toimitussopimus laitoksen käytöstä. Yhtiön Norjassa sijaitseva Öran terminaali ja Ruotsin Lysekilin terminaali sekä suunnitteilla oleva Gävlen terminaali siirtyivät uuteen yhtiöön. Lisäksi Skangassilla on rakenteilla LNG-terminaali Porin Tahkoluotoon. Tämän lisäksi yhtiöllä on rakenteilla oleva LNG-terminaalihanke Tornion Röytässä yhdessä Outokummun, SSAB:n ja EPV Energian kanssa. Yhteispohjoismainen markkina Yrityskauppa yhdisti maantieteellisesti Suomen, Norjan ja Ruotsin LNG-markkinat. Skangass kehittää aktiivisesti pohjoismaista LNGinfra struktuuria, ja yhtenäinen mark kina-alue edistää hankintaja jakelupalve luiden kehittämistä, parantaa logistiikkaketjun tehokkuutta ja lisää LNG:n kokonaisvarastointikapasiteettia. Muun muassa Itä- ja Pohjan merellä tammikuussa 2015 kiristyneet päästörajoitukset parantavat LNG:n kokonaiskilpailukykyä. LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen poltto öljyyn verrattuna. LNG ei sisällä rikkiä tai raskasmetalleja, eikä sen käytöstä synny haitallisia pienhiukkaspäästöjä. Energianlähteen vaihto perinteisistä polttoaineista LNG:hen avaa myös mahdollisuuden tuleville kehitysaskelille: nesteytettyä biokaasua LBG:tä voidaan käyttää LNG:tä vastaavalla tavalla. 20 GASUMIN VUOSI 2014

21 LNG SKANGASS TOIMITTAA LNG:TÄ TURVALLISESTI Skangass toimittaa LNG:tä merenkulun asiakkailleen joko rekasta laivaan, terminaalista laivaan tai laivasta laivaan riippuen siitä, mikä toimitustavoista on asiakkaalle sujuvin ja paras ratkaisu. Skangassilla on nyt charter-sopimukset kolmeen LNG-tankkeriin. Lisäksi yhtiöllä on käytössään yli 20 LNG-säiliöautoa, ja kalustoa lisätään tarpeen mukaan. Tankkeri voi bunkrata eli tankata LNG:tä suoraan toiseen alukseen merellä. Bunkrausalus Coralius tulee käyttöön vuonna Bunkraus alukset helpottavat LNG:n saatavuutta asiakkaille ja vähentävät laivojen käyntejä satamassa. Laivasta laivaan -toimitusmahdollisuus on olennainen osa LNG:n jakeluinfrastruktuurin kehitystä. Skangassin käytössä olevat alukset toimittavat LNG:tä asiakkaille merellä joustavasti ja turvallisesti. LNG tarjoaa vaihtoehdon puhtaampaan meriliikenteeseen TOR MORTEN OSMUNDSEN toimitusjohtaja, Skangass AS Skangass on johtava toimija Pohjoismaiden LNG-markkinoilla. Yhtiö toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan maaliikenteen tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme vastaamaan ympäristöön liittyviin ja operatiivisiin tavoitteisiin tarjoamalla tehokkaita ja vakaita LNG-toimituksia. LNG:tä käyttämällä teollisuudessa ja liikenteessä saavutetaan huomattavia hiilidioksidi-, rikki-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähennyksiä EU:n tavoitteiden mukaisesti. Pyrimme johdonmukaisesti parantamaan nesteytetyn maakaasun houkuttelevuutta kehittämällä aktiivisesti Pohjoismaiden LNG-infrastruktuuriamme. LNG on tapa ulottaa kaasun ympäristöedut myös kaasuputkiverkoston ulkopuolelle, ja investoimmekin tulevina vuosina voimakkaasti LNG-terminaaliverkoston ja saumattomien LNG-toimitusratkaisujen kehittämiseen Pohjoismaissa. Infrastruktuurin vahvistuminen mahdollistaa LNG:tä käyttävien rahti- ja matkustajaalusten yleistymisen Itä- ja Pohjanmerillä, mikä vähentää päästöjä erityisesti meriliikenteessä. Lisäksi uskomme vahvasti siihen, että ympäristönäkökulmat nostavat päätään myös raskaan maantieliikenteen polttoainevalinnoissa. Useat kuorma-auto valmistajat ovat jo reagoineet uuteen markkinatilanteeseen tuomalla markkinoille kaasukäyttöistä raskasta kalustoa. LNG:tä käyttämällä yritys tekee valinnan, josta on hyötyä heti ja myös tulevaisudessa, sillä kaasualan seuraava mullistus, nesteytet ty biokaasu eli LBG, on jo nurkan takana. GASUMIN VUOSI

22 LNG-INFRASTRUKTUURI Skangassilla vireillä useita terminaali hankkeita Pohjoismaissa Skangass kehittää aktiivisesti Pohjoismaiden ja Suomen LNG-infrastruktuuria. Porin Tahkoluodon LNG-terminaali on jo Skangassin kolmas terminaali Pohjoismaissa. Vastaavan kokoinen Lysekilin terminaali avattiin Ruotsissa Skangass toimittaa maakaasua suoraan asiakkaalle Lysekilin terminaalista yhdysputken kautta. Terminaalista toimitetaan LNG:tä myös lähialueella toimivalle teollisuudelle LNG-säiliöautokuljetuksilla sekä meriliikenteelle. Skangass on investoinut terminaaliin reilut 85 miljoonaa euroa. Øran LNG-terminaali Norjassa Etelä-Norjassa sijaitseva Øran terminaali on varastointikapasiteetiltaan kuutiota. Terminaali on suunniteltu noin tonnille LNG:tä vuosittain. Yhtiö jakelee suurimman osan kaasusta LNG-säiliö autoilla asiakkaille pisimmillään noin 350 kilometrin päähän. Kolmannes kaasusta jaellaan suoraan yhdysputken välityksellä lähialueen teollisuusasiakkaille. Gävleen suunnitteilla LNG-terminaali Skangass sai luvan Ruotsin hallitukselta (Taalainmaan lääninhallitus) elokuussa 2014 LNG-terminaalin rakentamiseen Gävleen. Suunniteltu terminaali on tärkeä osa LNG-infrastruktuurin laajentamista Ruotsissa. Investointi päätös tehdään näillä näkymin vuonna Terminaalia kehitetään yhteistyössä Gävlen sataman kanssa, joka investoi satama-alueen infrastruktuurin rakentamiseen. Tuotantolaitokset tehostavat yhtiön LNG-toimituksia Skangassilla on myös pitkäaikainen toimitussopimus Lysen kanssa Norjan Risa vikassa sijaitsevan LNG-tuotantolaitoksen käytöstä. Vuonna 2011 käynnistetyn laitoksen varastointikapasiteetti on kuutiota ja tuotantokapasitteetti 300 kilo tonnia. Lisäksi Skangassilla on vuonna 2010 käynnistetty 20 kilo tonnin LNG-tuotantolaitos Porvoossa, jonka varastointikapasiteetti on kuutiota. YHTEISHANKE TORNION MANGA LNG-TERMINAALI Manga Terminal Oy rakentaa Tornion Röyttään LNG- tuontiterminaalin, jonka ympärille luodaan tehokas logistiikkaketju. Manga LNG Oy:n osakkaina ovat Outokumpu Oyj, SSAB Oy, Skangass Oy ja EPV Energia Oy. Valmistuessaan terminaali tarjoaa LNG:tä alueellisesti sekä Pohjois-Suomen että Pohjois-Ruotsin teollisuuden ja meriliikenteen tarpeisiin moni puolistaen samalla Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinoita myös Pohjois-Suomessa. Terminaalin säiliön koko on kuutiota ja kustannusarvio noin 100 miljoonaa euroa. Yhtiö on saanut työ- ja elinkeinoministeriön LNG-terminaalien investointitukea noin 33 miljoonaa euroa terminaalin rakentamiseen. Terminaalin toimittaa Wärtsilä Oyj. Rakennushankkeen arvioitu työllis tämis vaikutus on 260 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan terminaali työllistää suoraan 7 henkeä ja välillisesti noin 30 henkeä. Rakennamme Suomen ensimmäistä LNG-terminaalia Poriin STANISLAV LYSAK projektipäällikkö, Porin LNG-terminaali Toimin projektipäällikkönä Suomen ensimmäisen LNG-terminaalin rakennushankkeessa, joka rakentuu kovaa vauhtia Satakuntaan, Porin Tahkoluodon öljy- ja kemikaalisatamaan. Samassa yhteydessä toteutamme tehokkaan logistiikkaketjun sekä maakaasun yhdysputken terminaalilta teollisuusalueelle. Yhdysputki palvelee sataman lähistöllä olevaa M20-teollisuusaluetta ja Skangassin asiakkaita. Hankkeen kokonaisinvestointi on yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi terminaalihankkeelle energiatukea 23 miljoonaa euroa. Tuen avulla Skangass rakentaa terminaalin, jonka kautta saadaan laivaliikenteen ja teollisuuden käyttöön pääosin poltto öljyjä ja nestekaasua korvaavaa ympäristö ystävällistä ja rikitöntä energiaa. Samalla Skangass luo vaihtoehtoisia hankintaväyliä kaasua käyttävälle teollisuudelle. LNG:n käytölle sekä meriliikenteessä että teollisuudessa arvioidaan olevan erityisen suuri markkina potentiaali Satakunnassa. Terminaalista käsin voidaan palvella koko Länsi-Suomen aluetta. Suomen ensimmäisen terminaalin arvioitu valmistumisajankohta on syksy Skangassin Safety irst -ajattelutapa on nostettu tärkeään rooliin projektin läpiviennissä. Turvallisuus on huomioitu suunnittelussa, eri rakennusvaiheiden työnsuunnittelussa ja huomioidaan rakennusvaiheessa, käyttöön otossa ja käytössä. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukat, ja tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Terminaali työmaalla työskentelee päivittäin noin henkeä. Terminaalin valmistuttua käyttöä ohjataan ja valvotaan keskusvalvomosta. Rakennushankkeen arvioitu työl listämisvaikutus on 250 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan terminaali työllistää suoraan 10 henkeä ja välillisesti noin 50 henkeä. 22 GASUMIN VUOSI 2014

23 LNG-INFRASTRUKTUURI SKANGASSIN LNG-INFRASTRUKTUURI POHJOISMAISSA TORNIO LNG-TERMINAALI Yhteishanke ManGa LNG Oy, Outokumpu, SSAB, EPV Energia ja Skangass Varastointikapasiteetti m 3 Rakenteilla Tavoiteltu valmistumisajankohta 2018 RUOTSI SUOMI NORJA GÄVLE LNG-TERMINAALI Varastointikapasiteetti m 3 Suunniteltu PORI LNG-TERMINAALI Varastointikapasiteetti m 3 Rakenteilla Tavoiteltu valmistumis ajankohta 2016 RISAVIKA LNG-TUOTANTO LAITOS, LYSE-KONSERNIN OMISTUKSESSA Varastointikapasiteetti m kilotonnin tuotantokapasiteetti Käynnistetty 2011 ØRA LNG-TERMINAALI Varastointikapasiteetti m 3 Käynnistetty 2011 LYSEKIL LNG-TERMINAALI Varastointikapasiteetti m 3 Käynnistetty 2014 PORVOO LNG-TUOTANTOLAITOS Varastointikapasiteetti m 3 20 kilotonnin tuotantokapasiteetti Käynnistetty 2010 GASUMIN VUOSI

24 ENERGIAPALVELUT EDISTYKSELLISIÄ ENERGIARATKAISUJA Energiapalvelut tarjoaa energiatehokkaita kaasuratkaisuja. Puhtaasti palava maakaasu, kotimainen biokaasu ja LNG mahdollistavat uudenlaisten teknisten konseptien kehityksen ja käyttöönoton päästötavoitteiden kiristyessä. VUOSI 2014 Biokaasun jakelumyynti tuli mahdolliseksi kaikille jakelu verkkoon liitetyille asiakkaille. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta asiakasmäärät kasvoivat. Hybridiratkaisujen kehitystyö oli toiminnan keskiössä. Energiapalvelut oli mukana rakentamassa Kirkkonummen Sundsbergiin ekologista asuinaluetta. Energiapalvelut tarjoaa kaasuratkaisuja eri tyyppisille yrityksille, teollisuudesta ravintoloihin, kotitalouksille ja asunto-osakeyhtiöille. Liiketoiminta-alueen rooli on muuttunut viime vuosina energiatehokkaiden ja resurssiviisaiden ratkaisujen kehittäjäksi ja tarjoajaksi. Kaasuputki verkostokaan ei enää rajoita liiketoimintaa: LNG avaa uusia mahdollisuuksia Länsi-Suomen energiasektorille, kun LNG-tuontiterminaali avataan Poriin Energialajin vaihto kaasuun, laitteiden asennus, huolto ja kunnossapito sekä uusien jakeluverkkojen rakentaminen ovat liiketoiminta-alueen vahvuuksia uudella markkina-alueella. Biokaasun jakelumyynti käyntiin Biokaasu mahdollistaa uusien markkinoiden kehittymisen. Vuonna 2014 biokaasun jakelumyynti tuli mahdolliseksi kaikille jakeluverkkoon liitetyille asiakkaille. Syksyllä toteutettiin biokaasukampanja, jonka aikana helsinkiläisliettä kokkasi puhtaasti biokaasulla. Taloyhtiöt voivat siirtyä käyttämään biokaasua taloyhtiökohtaisesti. Tällöin Gasum asentaa omalla kustannuksellaan etäluettavan taloyhtiö kohtaisen mittarin. Myöhemmin julkaistavassa verkkosovelluksessa taloyhtiö voi seurata kaasunkulutustaan lähes reaaliajassa. Asiakasmäärät kasvoivat vuonna 2014 talouden taantumasta ja kaasulle epäsuotuisista veroratkaisuista huolimatta. Hybridiratkaisut markkinoille Liiketoiminta-alue kehittää aktiivisesti erilaisia lämmitysrakaisuja kuten hybridiratkaisuja, jotka yhdistävät uusiutuvat energiamuodot kaasuun. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi aurinkopaneeleista, -keräimistä tai lämpöpumpuista jotka toimivat ensisijaisena energianlähteenä. Kun uusiutuvaa energiaa ei ole tarpeeksi saatavilla, kaasu tuo järjestelmään tarvittavan lisäenergian. Hybridiratkaisut ovat luonteeltaan skaalautuvia ja sopivat myös teollisuuden energiantehostamistarpeisiin. Vuoden 2015 aikana tulee markkinoille uudentyyppinen, erilaisia lämmönlähteitä hyödyntävä ratkaisu, jonka avulla osto- ja hukkaenergian määrä saadaan minimoitua. Riippuen asiakkaan tarpeesta kaikki lämpöratkaisut ovat toteutettavissa myös lämpöpalveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse tehdä investointia itse ja kaikki lämmön tuotantoon liittyvät valvomopalvelut, huollot sekä kunnossapito hoituvat automaattisesti Gasumin toimesta. Esimerkkinä lämpöpalveluna toimitetusta hybridiratkaisusta on Kirkkonummen Sundsbergin rannan asuntoalueelle rakennettu kaukolämpökeskus, jossa on kaksi kaasukäyttöistä maalämpöpumppua ja kaasulla toimivia kondenssikattiloita. Mikäli maalämmön tuotanto jää talvella vajaaksi, lisälämpö tulee automaattisesti kaasusta. Asukkaat pääsevät nauttimaan energiatehokkaasta lämmitysratkaisusta vailla huolta kunnossapito- tai huoltotarpeista. Myös 24/7 valvomo- ja varallaolopalvelu kuuluvat tuotteen etuihin. 24 GASUMIN VUOSI 2014

25 ENERGIAPALVELUT Kehitämme aktiivisesti hybridiratkaisuja, jotka yhdistävät uusiuvat energiamuodot kaasuun. Asiakkaidemme tarpeet monipuolistuvat niin myös tarjoamamme ratkaisut Viime vuosina asiakkaidemme tarpeet ovat monipuolistuneet selkeästi. Yksilölliset, tarpeiden mukaan räätälöidyt ratkaisut ovat saapuneet myös energia-alalle. Teemme Gasumin Energiapalveluissa kaikkemme, jotta tarjoamme jatkossakin ennakkoluulottomia energiaratkaisuja niin teollisuuden, kiinteistöjen kuin kotitalouksienkin tarpeisiin. Panostamme asiakassuhteisiin entistä enemmän ja haemme yhdessä sopivat ratkaisut jokaiseen tarpeeseen. Tavoitteen tueksi muutimme toimintatapaamme 2014 ja toimme asiakasryhmäpäälliköt mukaan organisaatioon palvelumme terävöittämiseksi. Nyt pystymme keskittymään kaasun- käyttäjien toimintaympäristön ymmärtämiseen aiempaa paremmin. Uskon, että toimiva resepti muodostuu aktiivisesta kuuntelusta ja tuoreista ideoista. Haluamme kehittää tuotteita ja palveluratkaisuja, joita asiakkaamme tarvitsee ja arvostaa. Energiatehokkuus, toimitusvarmuus, skaalautuvuus ja vähäpäästöisyys ovat luonnonkaasuratkaisujen määreitä. Kotimainen biokaasu tuo puolestaan uusiutuvan ja resurssiviisaan vaihtoehdon energiapalettiimme. Kaasun varaan on kestävää rakentaa tulevaisuudessakin. PETRI NIKKANEN asiakkuus- ja myyntiyksikön päällikkö, Energiapalvelut BIOKAASU LÄMMITTÄÄ HJK-JUNIOREIDEN TREENIHALLIN Juniorijalkapalloilijoiden talviharjoittelumahdollisuudet parantuivat kertaheitolla, kun Helsingin Töölöön pystytettiin uusi ylipainehalli keväällä Helsingin Jalkapalloklubin junioreille pyhitetty kuplahalli lämpenee energiatehokkaasti ja ympäristö ystävällisesti kotimaisella Gasum-biokaasulla. Biokaasu soveltuu hyvin ison hallin lämmitykseen. Lämmitysjärjestelmä antaa mahdollisuuden nopeaan lämmönsäätelyyn ja kestää tarvittaessa myös pakkasta: tämä mahdollistaa hallin lämpö tilan laskemisen matalalle esimerkiksi öisin, mikä tarkoittaa säästöä energialaskussa. HJK:n juniorifutaajan lisäksi uudesta harjoittelutilasta pääsevät nautti maan HJK:n iltapäivätoiminnassa mukana olevat alakouluikäiset lapset sekä HJK:n jalkapallokoululaiset. Kuvassa on Valion Vantaan tehtaan höyrykeskus, joka tuottaa maakaasun voimalla energiaa megawattia vuodessa. GASUMIN VUOSI

26 SIIRTOPALVELUT ENERGIAA LIIKKEELLÄ Siirtopalvelut vastaa kaasun siirrosta asiakkaille sekä kaasuverkoston ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Kehittämisen painopisteenä oli toiminnan tehokkuuden parantaminen. Biokaasun syöttöön liittyviä kehitystoimenpiteitä, kuten biokaasun tasehallintaa ja sertifikaattijärjestelmän ylläpitäjän tehtäviä kehitettiin. VUOSI 2014 Kaasun siirtoverkoston valvontajärjestelmä uudistettiin. Tampereella Santalahdessa toteutettiin kaasuputken siirtohanke ja Turkuun suunnitellun maakaasuputken lunastusluvasta luovuttiin. Maakaasun toimitusvarmuuteen liittyviä suunnitelmia päivitettiin ja mahdollisten kaasun toimitushäiriöiden vaikutuksia analysoitiin laajasti. Balticconnector-kaasuputken ja Etelä-Suomen LNG-terminaalin suunnittelu jatkui. Energiavirasto aloitti siirtoverkkotoiminnan sääntelyn valmistelun valvontajaksoille Gasum omistaa Suomen kaasun siirto putkiston ja on järjestelmävastuussa Suomen maakaasun siirtojärjestelmästä. Putkisto on yhtiön suurin omaisuuserä, ja merkittävä osa henkilöstöstä työskentelee kunnossapitotehtävissä. Kaasuputkistoa huolletaan säännöllisesti Imatran ja Kouvolan vuonna 1997 rakennettujen kompressoriasemien automaatiojärjestelmän uusintaa selvitettiin vuoden 2014 aikana ja sen mahdollista toteutusta valmistellaan vuonna Biokaasun korkea laatu Kaasuverkostoon syötetään biokaasua kolmesta syöttöpisteestä, Kouvolasta, Espoosta ja Lahdesta. Verkossa voidaan siirtää vain biokaasua, joka vastaa ominaisuuksiltaan maakaasun siirtoverkostoon syötettävän kaasun koostumisvaatimuksia. Biokaasun määrää ja laatua sekä biokaasutasetta seurataan tarkasti, jotta tarjolla olevan ja toimitetun biokaasun määrä on selvillä. Biosertifikaattijärjestelmä käyttöön Osana kaasumarkkinoiden kehitystoimintaa Gasum on kehittänyt markkinoille biokaasusertifikaattijärjestelmän. Yhtiö on ottanut käyttöön biokaasusertifikaattijärjestelmän maakaasuverkoston alueella Suomessa. Kaasunkäyttäjä voi hankkia sertifikaattijärjestelmästä biokaasusertifikaatteja, joiden avulla voidaan kohdistaa käytetty kaasu ympäristöystävälliseksi biokaasuksi. Turkuun suunnitellun maakaasuputken lunastusluvasta luovutaan Maakaasuputkihankkeesta Mäntsälästä Turun talousalueelle luovutaan. Maakaasuputken rakentamisen edellytyksenä olisi ollut riittävä maakaasun käyttö reitin varrella. Potentiaaliset asiakkaat ovat investoineet muihin energiamuotoihin tai tehneet muita tuotannollisia ratkaisuja. Alueiden mahdollinen kaasun tarve pk-teollisuudessa ja energian lämmöntuotannossa on mahdollista hoitaa tulevaisuuden LNG-ratkaisuilla. 26 GASUMIN VUOSI 2014

27 SIIRTOPALVELUT Kaasun siirtoverkoston valvontajärjestelmä uudistettiin Kaasun siirtoverkoston valvontajärjestelmä uudistettiin vaiheittain kesällä Uusi järjestelmä tehostaa maakaasun valvonnan ja siirtoliiketoiminnan toimintaedellytyksiä. Uusinnalla varmistetaan kaasun siirron toimivuutta ja uusien tarpeiden toteuttamista, ja siten se tukee Gasumin strategisia tavoitteita. Järjestelmä oli kokonaisuudessaan käytössä lokakuussa. Otimme myös käyttöömme online-simuloinnin, jolla voidaan jäljittää kaasun laatu, valvoa verkoston mahdollisia vuotoja entistä tehokkaammin sekä laskea siirtokapasiteetit. Keskusvalvomomme valvoo ja ohjaa kaasuverkoston toimintaa keskeytyksettömästi ympäri vuorokauden. Valvomon päätehtävänä on siirtää kaasua asiakkaille toimitusvarmasti ja turvallisesti. JANNE GRÖNLUND valvomopäällikkö, Siirtopalvelut KAASUN SIIRTOVERKOSTO SUOMESSA KAASUPÖRSSI Gasumin tytäryhtiö Kaasupörssi Oy on verkossa toimiva markkinapaikka maakaasun jälkimarkkinoita ja yhtiön lyhyen kaupan tuotteita varten. Vuonna 2014 Kaasupörssin kaupankäynnin kokonaisvaihdoksi muodostui GWh (2013: GWh). Kaupan käyntivolyymi vastasi 6,4 prosentin osuutta koko maakaasun käytöstä Suomessa (2013: 6,1 %). Kauppoja syntyi (2013: kpl). Pääsyy vähentyneeseen kaupankäynnin volyymiin oli vuoden 2014 helmi- ja maaliskuussa vallinnut lauha sää. Gasumin osittain omistamassa liettualaisessa GET Baltic kaasupörssissä vuosivaihto oli GWh, 89 prosenttia enemmän kuin ensimmäisenä toiminta vuonna (2013: 536 GWh). Se vastasi 4,3 prosentin osuutta koko Liettuan kaasun käytöstä. GET Baltic kaasupörssissä on käytössä Kaasupörssin kehittämä liiketoimintamalli ja Suomessa asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetty kaupankäyntijärjestelmä. GET Baltic kaasupörssin omistavat Gasum (34 %), Lietuvos Dujos (34 %) ja Amber Grid (32 %). Gasum omistaa Suomen kaasusiirtoputkiston ja vastaa kaasun siirrosta asiakkaille. Maakaasu siirretään maan alaisissa putkissa, jotka asennetaan 1 2 metrin syvyyteen. Verkostoon kuuluu putkiston lisäksi venttiili- ja kompressori asemia sekä maakaasun luovutus pisteissä sijaitsevia paineenvähennys asemia, joiden kautta kaasu luovutetaan asiakkaiden verkkoon. Kaasua on virrannut Suomeen jo 40 vuotta. SIIRTOPUTKISTO Pituus km Tilavuus m 3 JAKELUPUTKISTO Pituus 562 km TAMPERE LOHJA HYVINKÄÄ ESPOO KOMPRESSORIASEMAT Imatra, Kouvola ja Mäntsälä Kompressoriyksiköt 9 kpl HELSINKI SUOMI MÄNTSÄLÄ KOUVOLA KOTKA IMATRA VENÄJÄ TALLINNA NARVA VIRO GASUMIN VUOSI

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille

Lisätiedot

KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA

KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA 22.10.2015 Gasum Kotimainen putkikaasumarkkina Maakaasun käyttö Suomessa (TWh) Maakaasun verotus on noussut kohtuuttomasti suhteellisen

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI FINNGULF LNG LNG TERMINAALI YVA-selostus 19.8.2015 Gasum Gasumin vuosi 2014 Liikevaihto 1 079 milj. euroa Liikevoitto 5,1 milj. euroa Taseen loppusumma 1 621 milj. euroa Investoinnit 51,5 milj. euroa Gasumin

Lisätiedot

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA KAASUPÄIVÄ 12.11.2015 JUKKA METSÄLÄ 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 1 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 2 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 3 KULUTTAJAN

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR

FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR Alueellisen kaasuinfrastruktuurin kehittäminen 13.8.2014 in vuosi 2013 Liikevaihto 1 147,5 milj. euroa Liikevoitto 36,8 milj. euroa Taseen loppusumma 768,6 milj. euroa Investoinnit

Lisätiedot

GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA.

GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. Uudet tuulet puhaltavat Itämeren meriliikenteessä. Luonnonkaasu on nopeasti vallannut uusia käyttöalueita ympäristönormien kiristyessä ja perinteisten polttoaineiden

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja.

huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja. PUHTAASTI SINULLE Gasum on suomalainen luonnonkaasun osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, siirtää ja toimittaa sitä omistamassaan putkiverkossa energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja liikenteelle.

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Suomen maakaasumarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä

Suomen maakaasumarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä Suomen maakaasumarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä Ympäristöoikeustieteen seuran syyspäivät 6.9.2013 OTM Meri-Katriina Kanervisto Esityksen sisältö 1. Maakaasun asema Suomen energiakentässä 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kohti älykästä energiajärjestelmää Mistä älykäs, fiksu energiajärjestelmä koostuu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Älykkään energiajärjestelmän

Lisätiedot

19.5.2014 Gasum Veli-Heikki Niiranen 1

19.5.2014 Gasum Veli-Heikki Niiranen 1 19.5.2014 Gasum Veli-Heikki Niiranen 1 LNG TERMINAALIVERKOSTO SUOMESSA GASUM LNG OY KEHITYSPÄÄLLIKKÖ VELI-HEIKKI NIIRANEN 19.5.2014 Gasum Veli-Heikki Niiranen 2 LNG-liiketoiminta Suomessa Gasum aloitti

Lisätiedot

SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI

SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass osa Gasum-konsernia johtava toimija Pohjoismaisilla LNG-markkinoilla Skangass perustettiin vuonna 2007 Suomessa Skangass alkoi toimia keväällä 2014

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle.

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. TANKKAA AUTOOSI PUHTAAMPAA. VALITSE LUONNONKAASU. Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. Suomessa asiat ovat hyvin. Voit valita autosi polttoaineeksi puhtaamman vaihtoehdon luonnonkaasun. Maakaasu

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012

GASUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 9.8.2012 1 (5) Liikevaihto 682,0 miljoonaa euroa (713,9 milj. euroa 30.6.2011) Liikevoitto 30,1 miljoonaa euroa (55,2 milj. euroa) Maakaasun myynti 18,6 TWh (23,6 TWh). Gasum arvioi koko vuoden maakaasun

Lisätiedot

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 BIOKAASUMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA BIOLAITOSYHDISTYKSEN JUHLASEMINAARI 21-22.10.2015 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 2 Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista MÄKIKYLÄ,

Lisätiedot

Mitä uutta Gasumilla?

Mitä uutta Gasumilla? Mitä uutta Gasumilla? Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät Tallinna 13.-14.9.2011 Ari Suomilammi MITÄ UUTTA GASUMILLA? Aiheet: Yhtiörakenteen muutokset Verkoston kehityshankkeet

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 1 Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010 Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 2 Gasumin perustehtävä Hallitsemme energiakaasuihin perustuvat ratkaisut ja toimimme alan edelläkävijänä.

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7

Lisätiedot

LNG:N NÄKYMÄT ENERGIAHUOLLOSSA

LNG:N NÄKYMÄT ENERGIAHUOLLOSSA LNG:N NÄKYMÄT ENERGIAHUOLLOSSA Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Kuljetusketjun tulevaisuudennäkymät -seminaari Pori 1 ENERGIAN KOKONAISKULUTUS RAAKA-AINELÄHTEITTÄIN VUONNA 2011 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014

GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014 GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014 Puhtaasti luonnonkaasulla KÄYTTÖ SIIRTO JA JAKELU LNG TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 KESKEISTÄ Tarkastelujakson

Lisätiedot

22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 1

22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 1 22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 1 FINNGULF LNG NESTEYTETYN MAAKAASUN TUONTITERMINAALI SUOMEEN 22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 2 Asiat 1. Muutokset Suomen energia- ja polttoainemarkkinoilla

Lisätiedot

MITEN LNG MUUTTAA SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ENERGIAMARKINAA MIKÄ MUUTTUU?

MITEN LNG MUUTTAA SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ENERGIAMARKINAA MIKÄ MUUTTUU? MITEN LNG MUUTTAA SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ENERGIAMARKINAA MIKÄ MUUTTUU? TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass osa Gasum-konsernia johtava toimija Pohjoismaisilla LNG-markkinoilla Skangass perustettiin vuonna

Lisätiedot

LUONNONKAASUT PUHTAAN LIIKENTEEN EDISTÄJÄNÄ

LUONNONKAASUT PUHTAAN LIIKENTEEN EDISTÄJÄNÄ LUONNONKAASUT PUHTAAN LIIKENTEEN EDISTÄJÄNÄ BIOLAITOSYHDISTYS 07.11.2013 07.11.2013 Gasum Jani Arala 1 LISÄARVOA SUOMELLE 2012 Gasum investoi vuonna 21 miljoonaa euroa uusiin maakaasuputkiin ja biokaasun

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

LNG UUSIA MARKKINOITA KAASULLE JOUNI BEDDA

LNG UUSIA MARKKINOITA KAASULLE JOUNI BEDDA LNG UUSIA MARKKINOITA KAASULLE JOUNI BEDDA 10.5.2017 Skangas year in 2016 3 LNG, nesteytetty maakaasu (liquefied natural gas) Maakaasu nesteytyy -163 C Polttoaineena samat ominaisuudet kuin maakaasulla.

Lisätiedot

LNG POLTTOAINEENA TOMMY MATTILA SKANGASS.FI

LNG POLTTOAINEENA TOMMY MATTILA SKANGASS.FI LNG POLTTOAINEENA TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass on osa Gasum konsernia Skangass on perustettu 2007. Gasum osti 51% Skangassista keväällä 2014. Gasumin LNG liiketoiminnot siirtyvät kaupan myötä Skangassin

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta

Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta Energia- ja ilmastoseminaari Ilmaston muutos ja energian hinta 17.9.2009, Laurea AMK Hyvinkää Energiameklarit Oy Toimitusjohtaja Energiameklarit OY perustettu 1995 24 energiayhtiön omistama palveluita

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

11.12.2012 Gasum Tommy Mattila

11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 1 LNG MERENKULUN POLTTOAINE TOMMY MATTILA 11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 2 LNG on vaihtoehto kaasun logistiikkaan Kaasu voidaan toimittaa käyttökohteisiin: Kaasuna putkiverkostoa

Lisätiedot

Suuren mittakaavan LNG - tuontiterminaali - Finngulf LNG

Suuren mittakaavan LNG - tuontiterminaali - Finngulf LNG Suuren mittakaavan LNG - tuontiterminaali - Finngulf LNG Alueellisen kaasuinfrastruktuurin kehittäminen Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto 1 147,5 milj. euroa Liikevoitto 36,8 milj. euroa Taseen loppusumma

Lisätiedot

11.12.2012 Gasum Tommy Mattila

11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 1 LNG:N JAKELUN JA TOIMITUSKETJUN KEHITTÄMINEN TOMMY MATTILA 11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 2 LISÄARVOA SUOMELLE 2011 Liikevaihto 1 260 milj. euroa Liikevoitto 92 milj. euroa

Lisätiedot

Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua. Suomen Kaasuyhdistyksen viestit

Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua. Suomen Kaasuyhdistyksen viestit Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua Suomen Kaasuyhdistyksen viestit Maailma käyttää maakaasua, onko Suomella varaa jättää se hyödyntämättä? Maakaasuvaroja on hyödynnettävissä sadoiksi vuosiksi

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu. Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu. Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla IMATRAN LÄMPÖ OY Imatran Lämpö Oy vastaa asiakaslähtöisesti Imatran kaupungin omistamana osakeyhtiönä

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

24.5.2013 Gasum Tommy Mattila

24.5.2013 Gasum Tommy Mattila 24.5.2013 Gasum Tommy Mattila 1 LNG MERENKULUN JA TEOLLISUUDEN POLTTOAINEENA GASUMIN LNG-HANKKEET TOMMY MATTILA 24.5.2013 Gasum Tommy Mattila 2 LNG on vaihtoehto kaasun logistiikkaan Kaasu voidaan toimittaa

Lisätiedot

KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014

KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014 KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014 LNG-terminaaliverkosto Suomeen - HAMINA Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Miksi LNG-terminaali Haminaan? Kaasun

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka lisää asiakkaidensa kilpailukykyä tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Excellence by Experience Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Punkalaidun 15.3.2014, Päivi Piispa Excellence by Experience. Biokaasun tuotannon mahdollisuudet

Lisätiedot

Missio ja arvot. Missio

Missio ja arvot. Missio Pohjolan Voima Omakustannushintaan perustuva toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Ajankohtaista Fortumissa Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta sekä asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Nesteytetty maakaasu puhdasta energiaa maalla ja merellä

Nesteytetty maakaasu puhdasta energiaa maalla ja merellä Nesteytetty maakaasu puhdasta energiaa maalla ja merellä 15.11.2013 Päivitetty 7.2.2014 Nesteytetty maakaasu on ympäristölle ystävällinen Nesteytetty maakaasu (liquified natural gas, LNG) koostuu pääosin

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Vankka tuloskehitys jatkui Paras neljännestulos lämpimästä säästä ja alhaisesta spot-hinnasta huolimatta Hyvät suojaukset Vahva kassavirta Markets-segmentin

Lisätiedot

Balticconnector-hanke

Balticconnector-hanke Balticconnector-hanke Herkko Plit, toimitusjohtaja Maakaasumarkkinalain uudistus ja kaasumarkkinan kehittäminen -infotilaisuus 15.5.2017 Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot