KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 Kuljetusehtojen liite 5 (3 art. 5 ) KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET 1 Näitä määräyksiä sovelletaan kuormassa tai tyhjinä kuljetettaviin yksityisiin ja rautateiden omistamiin yleis- ja erityiskontteihin. 2 Kontit ovat pituudeltaan 20, 30 tai 40 jalkaa, ne ovat ISO standardin mukaisia ja niissä on Bureau International des Containers'ssa (BIC) rekisteröidyt koodit ja "International Convention for Safe Containers" -sopimuksen (CSC) ja "Customs Convention on Containers 1972" -sopimuksen (CCC) mukaiset kyltit. Yli 40 jalan pituisia kontteja otetaan kuljetettavaksi VR:n ja RZD:n keskinäisellä sopimuksella. Yksityisiä kontteja, jotka eivät ole edellä mainittujen ehtojen mukaisia, otetaan kuljetettavaksi vaunukuormalähetyksen ehdoilla. 3 VR:lle rautateitse luovutettujen RZD:n omistamien konttien viipymäajalta Suomen rataverkolla peritään VR:ltä yhteisesti sovitun suuruista käyttömaksua. Nämä kontit on purkamisen jälkeen palautettava RZD:lle tyhjinä tai kuormassa ainoastaan rautateitse. Jos RZD:n omistamien konttien palautus VR:lle kuormaamisen tai purkamisen jälkeen viivästyy lähettäjän tai vastaanottajan syystä, tämä on vastuussa siitä VR:lle sisäisten määräysten mukaisesti. VR:ltä ei peritä käyttömaksua konteista, joita RZD ei omista, eikä niistä RZD:n omistamista konteista, jotka RZD on sopimuksella antanut määrätyn huolitsijan käyttöön. Vastaanottajalle tapahtuneen luovutuksen jälkeen VR ei ole velvollinen huolehtimaan tällaisten konttien palauttamisesta tai jatkokäytöstä. Rautateitse Suomeen tulleiden, RZD:n omistamien konttien, lukuun ottamatta sopimuksella huolitsijan käyttöön annettuja kontteja, edelleen lähettäminen

2 kolmansiin maihin on sallittua vain VR:n sovittua asiasta RZD:n kanssa. Nämä kontit on palautettava Suomen kautta rautateitse Venäjälle. 2 Tavaroiden kuljetus konteissa Venäjältä Suomen kautta kolmansiin maihin on sallittu vain yksityisissä tai vuokratuissa konteissa. RZD:n omistamia kontteja, joita ei ole sopimuksella annettu huolitsijan käyttöön, voidaan lähettää Suomesta Venäjän rautateiden kautta kolmansiin maihin, ml. IVY-maat, Latvia, Liettua ja Viro, sopimalla asiasta RZD:n kanssa. RZD informoi VR:ää päätöksestään kolmen päivän kuluessa VR:n kirjallisen kyselyn saapumishetkestä lukien (pois lukien vapaa- ja pyhäpäivät). 4 Tavarat kuljetetaan konteissa suorina vaunuina (vaunuun kuormatut kontit ovat menossa yhdelle määräasemalle yhdelle vastaanottajalle) tai suorina keräilyvaunuina (vaunuun kuormatut kontit ovat menossa yhdelle määräasemalle eri vastaanottajille) ilman kuljetuksen aikana tapahtuvaa lajittelua. Jos riittävää konttimäärää ei ole suoran vaunun tai suoran keräilyvaunun muodostamiseksi, tavarat voidaan kuljettaa konteissa siirtokuormattavina keräilyvaunuina (vaunuun kuormatut kontit ovat menossa eri määräasemille), jolloin kontit lajitellaan Sankt-Peterburg-Tovarnyj-Vitebskij'n asemalla. Kontit kuormataan, sijoitetaan ja kiinnitetään vaunuihin ja tavarat kontteihin Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavien kuormausmääräysten mukaisesti. Kontteja voidaan kuljettaa: - Venäjän rautateiden asemille, jotka on lueteltu liitteessä 5.1, ja päinvastaiseen suuntaan, sekä RZD:n kanssa erikseen sopimalla myös muille Venäjän rautateiden asemille. RZD informoi VR:ää päätöksestään kolmen päivän kuluessa VR:n kirjallisen kyselyn saapumishetkestä lukien (poislukien vapaa- ja pyhäpäivät); - muiden IVY-maiden, Latvian, Liettuan ja Viron rautateiden asemille, jotka on lueteltu liitteessä 5.2., ja päinvastaiseen suuntaan;

3 - VR:n kaikille tavara-asemille, jotka on avattu vaunukuormaliikenteelle, ja päinvastaiseen suuntaan. 3 5 Tavarat otetaan kuljetettavaksi konteissa, kuormataan, puretaan ja luovutetaan vastaanottajalle lähetys- tai määrärautatien sisäisten määräysten mukaisesti. 6 Elintarvikkeita tai muita tuotteita, jotka tarvitsevat kuljetuksen aikana lämpötilan valvontaa tai tuuletusta, voidaan kuljettaa kuljetukseen osallistuvien rautateiden sopiessa asiasta ainoastaan sellaisissa konteissa, jotka on erityisesti varustettu tällaisten tavaroiden kuljetuksia varten. Kuljetettaessa tavaroita rautateiden omistamissa konteissa konttiin kuormatun yhden tavarakollin paino saa olla enintään 1500 kg. Tavarat on sijoitettava tasaisesti kontin koko lattiapinnalle ja kiinnitettävä. Lähettäjän on kuormattava tavara konttiin siten, että sen ovet voidaan vapaasti avata ja sulkea. Lisäksi lähettäjän tulee sijoittaa ja kiinnittää tavara konttiin siten, että kontti ei vahingoitu kuormattaessa sitä vaunuun eikä kuljetuksen aikana. Tavaroita tai niiden kiinnittämiseen tarvittavia apuvälineitä ei saa kiinnittää rautateiden omistaman kontin lattiaan nauloilla, sinkilöillä tai muulla tavalla. Muilta osin tavarat kuormataan ja kiinnitetään konttiin lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti. Rautateiden omistamissa konteissa ei saa kuljettaa pahanhajuisia tavaroita eikä kontteja likaavia ja/tai vahingoittavia tavaroita. 7 Lähettäjä laatii jokaiselle kuormatulle ja tyhjälle kontille rahtikirjan. Palautettaessa RZD:n omistamia kontteja tyhjinä Suomesta Venäjälle, lukuun ottamatta sopimuksella määrätyn huolitsijan käyttöön annettuja kontteja, merkitään rahtikirjaan vastaanottajaksi asemapäällikkö ja määräasemaksi Sankt-Peterburg-Tovarnyj-Vitebskij, Okt zh.d. 8 Lähettäjän on varmistettava kontin sopivuus kyseisen tavaran kuljetukseen. Jos lähettäjä kuormaa tavaran epäkuntoiseen konttiin tai sellaiseen konttiin,

4 4 joka ei sovi kyseisen tavaran kuljetukseen, rautatie ei ole vastuussa tästä aiheutuvasta tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta, pilaantumisesta tai laadun heikkenemisestä. Jos konttiin kuormataan tavaraa ilman pakkausta tai kevyesti pakattuna, lähettäjän on ryhdyttävä toimenpiteisiin tavaran suojaamiseksi vahingoittumiselta, pilaantumiselta tai laadun heikkenemiseltä (esim. konttien seinien vuoraus paperilla tai muulla materiaalilla, suojakelmujen tai kumisten kuormatukien käyttö, tavaran kääriminen pehmeään eristävään materiaaliin) sekä kontin suojaamiseksi tavaran vahingoittavalta vaikutukselta (esim. korroosio). Rautatie ei ole vastuussa tavaran katoamisesta kokonaan tai osittain, painovajauksesta, vahingoittumisesta, pilaantumisesta tai laadun heikkenemisestä, jotka johtuvat vääränlaisesta päällyksestä tai pakkauksesta tai niiden puuttumisesta tai siitä, että tavara on sijoitettu väärin konttiin, jos rautatie on luovuttanut tavaran vastaanottajalle ehjässä kontissa, jossa on lähettäjän tai lähetysaseman ehjät sinetit. 9 Kontit on kuormattava siten, ettei niihin merkitty enimmäisbruttopaino ylity. Lähetettäessä kontteja osoitettuna asemille, jotka on lueteltu Kuljetusehtojen liitteissä , kontin enimmäisbruttopaino ei saa ylittää em. liitteiden sarakkeessa 4 ilmoitettuja arvoja. Jos lähetysasemalla huomataan, että kontti on kuormattu yli siihen merkityn tai liitteiden mukaisen suurimman sallitun bruttopainon, lähettäjän on lähetysaseman vaatimuksesta vajautettava se omalla kustannuksellaan. Jos kuljetuksen aikana huomataan, että kontti on kuormattu yli siihen merkityn bruttopainon, noudatetaan Kuljetusehtojen 11 artiklan 8 :n määräyksiä. 10 Kuormatut kontit otetaan kuljetettavaksi vain, jos niissä on lähettäjän sinetit. Poikkeuksena tähän ovat kontit, joihin on kuormattu tavaroita, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, kodin käyttöön tai muuhun käyttöön, joka ei liity yritystoiminnan harjoittamiseen. Lähetysasema sinetöi tällaista

5 tavaraa sisältävät kontit lähettäjän läsnäollessa, elleivät lähetysrautatiellä voimassaolevat sisäiset määräykset edellytä toisin. 5 Suomessa ja Venäjällä kuormattujen konttien sinetöintiin saa käyttää vain lukkosinettejä. Konttien ovet, kuormaus- ja purkausluukut sekä huoltotilat sinetöidään yhdellä sinetillä. Konttien ovien sinetit asetetaan viimeisenä suljettavan ovenpuoliskon lukituslaitteen kahvaan. Sinetit on asetettava siten, ettei tavaraan pääse käsiksi rikkomatta sinettiä. Konttia sinetöitäessä kontin ovien ja luukkujen lukituslaitteiden kahvat on kiinnitettävä rautalangalla, ellei käytetä lukkosinettejä. Jos kontin sinetti on rikkoutunut tai puuttuu, tämän havainnut asema menettelee Kuljetusehtojen 14 artiklan 6 :n mukaisesti. 11 Konttien avaaminen raja-, tulli-, terveys-, kasvinsuojelu- tai muita viranomaistarkastuksia varten tapahtuu valtion viranomaisten toimesta kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja dokumentoidaan Kuljetusehtojen 15 artiklan 4 :n mukaisesti. 12 Lähettäjän on merkittävä rahtikirjaan kontin kirjaintunnus ja numero, koko ja tyyppi, tavaran paino, kontin oma paino ja bruttopaino sekä sinettien lukumäärä ja niiden merkit ja numerot. Rahtikirjan kenttään 9 "Kollin/Kontin merkit ja numerot" merkitään kontin numeron oikealle puolelle P-kirjain kuljetettaessa kontteja, joita rautatiet eivät omista, ja E-kirjain kuljetettaessa kontteja, jotka RZD on sopimuksella antanut huolitsijan käyttöön. Lisäksi kuljetettaessa Suomeen tai Suomen kautta kontteja, jotka RZD on sopimuksella antanut huolitsijan käyttöön, lähettäjä tekee rahtikirjan kenttiin 9-11 seuraavan merkinnän: "Suomessa kontti luovutetaan.. (huolitsijan nimi). Sopimus RZD:n kanssa.. pvm..".

6 6 13 Jos kontti on vahingoittunut kuljetuksen aikana, minkä vuoksi tavaran kuljetus siinä ei ole enää mahdollista, kontin vahingoittumisen havainneen rautatien on siirtokuormattava tavara omilla välineillään toiseen sopivaan konttiin ja laadittava kaupallinen tarkastuspöytäkirja. Jos kontti on vahingoittunut lähettäjästä johtuvista syistä, tämä on velvollinen maksamaan tavaran siirtokuormauksesta rautatielle aiheutuneet kustannukset sekä rautatien omistaman kontin korjauskustannukset. Jos rautatie ei voi siirtokuormata tavaroita niiden erityisominaisuuksien, vaarallisuuden tai muiden syiden takia, niiden suhteen tulee menetellä Kuljetusehtojen 21 artiklan mukaisesti. Jos vahingoittunut kontti ei ole rautatien omaisuutta, asema, joka siirtokuormaa tavaran epäkuntoisesta kontista, menettelee tämän kontin suhteen Kuljetusehtojen 21 artiklan mukaisesti. 14 Vastaanottajan on palautettava RZD:n omistamat kontit rautatielle puhdistettuina ja sisäisten määräysten edellyttämissä tapauksissa pestyinä ja desinfioituina.

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa.

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa. LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014 Soveltamisala Näissä tuote-ehdoissa on määritelty Itella Logistics Oy:n (jäljempänä Itella ) tarjoamien varastopalvelujen (palvelu) yleiset tuote-ehdot

Lisätiedot

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012. Radioaktiivisten aineiden kuljetus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / SYYSKUU 2012 Radioaktiivisten aineiden kuljetus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN-L 1799-9464 ISSN 1799-9464 ISBN 978-952-478-740-6 (nid.)

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014 1 Sovellusala Näitä kuljetusmääräyksiä sovelletaan kaikissa kuljetus- ja terminaalitehtävissä, ellei toisin ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Toimeksiannot suoritetaan Fennowayn erikseen ilmoittaman

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Arvolähetykset,

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen Kuljetusvastuuvakuutuksen yleisten sopimusehtojen CF105 kohdan 8. Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavia suojeluohjeita.

Lisätiedot

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT 1 ARTIKLA MÄÄRITELMIÄ Lukuun ottamatta sellaista asiayhteyttä, jossa vaaditaan muuta tulkintaa, tai jossa erityisesti on muulla tavalla ilmoitettu, näissä

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, L 374/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan

Lisätiedot

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Rekalla Venäjällä Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Matkan valmistelu 5 1.1 Viisumi 5 1.2 Tavaran kuljetukseen tarvittavat paperit 10 1.3 Viestintäyhteyksien järjestäminen

Lisätiedot

YLEISET KULJETUSEHDOT

YLEISET KULJETUSEHDOT YLEISET KULJETUSEHDOT 1. Rahdinottaja Kuljetussopimus vahvistetaan matkalipulla tai muulla asiakirjalla, joka kuuluu näihin Rahdinottajan ja matkustajan välisiin yleisiin kuljetusehtoihin. ST. PETER LINE

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT

TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan alueen asukasyhdistys ry:ltä (Jäljempänä RAAYRY)

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan alueen asukasyhdistys ry:ltä (Jäljempänä RAAYRY) JUHLATELTAN, SILPPURIN,SIRKKELIN JA KLAPIKONEEN VUOKRAUSEHDOT Rekolan alueen asukasyhdistys ry 1.1.2015 1. Soveltamisala ja määritelmät Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan

Lisätiedot

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND*

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* *These General Terms and Conditions fully correspond to those published by SAI-LAB RY, Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki SAI-LAB RY:N SUOSITUS

Lisätiedot

KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006

KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006 K U L J E T U S L I I K E 1 w w w. r o y a l e x p r e s s. f i 0 5 0 3 2 4 3 4 7 0 KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006 Nämä toimitusehdot koskevat Royal Expressin kuljetuspalveluja Suomessa. 1. KULJETUSSOPIMUS

Lisätiedot

MYYNTIEHDOT. Näitä Myyntiehtoja sovelletaan PolyOne-tuotteiden myyntiin YLEISTÄ

MYYNTIEHDOT. Näitä Myyntiehtoja sovelletaan PolyOne-tuotteiden myyntiin YLEISTÄ MYYNTIEHDOT Näitä Myyntiehtoja sovelletaan PolyOne-tuotteiden myyntiin YLEISTÄ Nämä ehdot ("Ehdot") koskevat yksinomaisesti kaikkien PolyOne Corporationin ja kaikkien sen Euroopassa toimivien konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Ohjeita ja suosituksia pakkaamiseen ja varastointiin Pelicanin tiloissa. Pakkaus ohjeita Kirjat ja dokumentit Vaatteet ja tekstiilit

Ohjeita ja suosituksia pakkaamiseen ja varastointiin Pelicanin tiloissa. Pakkaus ohjeita Kirjat ja dokumentit Vaatteet ja tekstiilit Ohjeita ja suosituksia pakkaamiseen ja varastointiin Pelicanin tiloissa. Näillä ohjeilla pakkaat ja varastoit tavarasi niin, että ne säilyvät hyvässä kunnossa, kunnes taas tarvitset niitä. Varastoitavien

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot