Humanistit ja kasvatustieteilijät työelämässä Generalistien mahdollisuuksia. Sonja Mikkola Asiamies, Akavan Erityisalat YES GOES TO LUKIO 10.4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Humanistit ja kasvatustieteilijät työelämässä Generalistien mahdollisuuksia. Sonja Mikkola Asiamies, Akavan Erityisalat YES GOES TO LUKIO 10.4."

Transkriptio

1 Humanistit ja kasvatustieteilijät työelämässä Generalistien mahdollisuuksia Sonja Mikkola Asiamies, Akavan Erityisalat YES GOES TO LUKIO

2 Esityksen sisältö Akavan Erityisalat lyhyesti Humanistit työelämässä Humanistitutkimus 2013 Kasvatustieteilijät työelämässä Työelämäosaaminen ja valmiudet Kasvatustieteilijöiden sijoittuminen ja työnkuvia Akateemisesta yrittäjyydestä

3 Akavan Erityisalat lyhyesti Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin erityisalueilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien etujärjestö. Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset toimivat yhdessä jäsenten hyvän työelämän ja oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta. Kasvavaan liittoomme kuuluu 24 eri aloja edustavaa, itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on jäsentä Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiin liitytään ammatti- tai koulutusalan perusteella Olemme Akavan kuudenneksi suurin liitto.

4 Jäsenet ovat perusta Jäsen Akava Akavan Erityisalat Esim. SPECIA Keskusjärjestö, 35 liittoa Jäsenliitto, 24 jäsenyhdistystä Jäsenyhdistys

5 Humanistit työelämässä

6

7

8 Humanistit työelämässä Viime vuoden syksyllä jäsenrekisterissä 9004 tutkinnolla FM + mukana muutama VTM JA YTM (viestinnän tutkinnot) Työssä näistä 6878 (loput opiskelijoita, työttömiä, Kelan etuuksilla, ammatinharjoittajina) Työpaikkoja kaikilla sektoreilla viestinnästä kääntämiseen, henkilöstöhallinnosta tulkkaukseen, kulttuuripalveluista projektihallintoon Ammattinimikkeitä satoja, esimerkkejä:

9 projektipäällikkö suunnittelija viestintäpäällikkö suunnittelija asiantuntija ylitarkastaja informaatikko koordinaattori tiedottaja kulttuurisihteeri museoamanuenssi tutkija toiminnanjohtaja hallintopäällikkö

10 Humanistitutkimus 2013 Humanistitutkimus humanistisen koulutuksen saanutta jäsentä arvioi omaa koulutustaan ja työuraansa. Vastaajista 71 prosenttia on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja 25 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. 85 prosenttia vastanneista on naisia. Tutkimus toteutettiin jäsenistön sähköpostikyselynä osoitteeseen. Aineisto käsiteltiin Tripod research Oy:ssä lokakuussa 2013.

11 Humanistitutkimus 2013 Humanistitutkimus tutkinnot Ylempi korkeakoulututkinto: FM, Historia (261) FM, Englannin kieli (156) FM, Kulttuurien tutkimus (153) FM, Viestintätieteet ja informaatiotutkimus (127) FM, Kirjallisuuden tutkimus (111) Alempi korkeakoulututkinto: Kulttuurituottaja (AMK) (114) Yhteisöpedagogi (AMK) (90) Viittomakielentulkki (AMK) (61) Medianomi (AMK) (34) HuK, Historia (34)

12 Humanistitutkimus 2013 Yliopistosta valmistuneet humanistit työllistyvät tyypillisesti esimies- ja asiantuntijatehtäviin. AMK-puolella myös toimihenkilöasema on yleinen. Vastaajilla on yli 600 erilaista ammattinimikettä. Yleisiä nimikkeitä ovat esimerkiksi kirjastonhoitaja, projektipäällikkö, suunnittelija, kääntäjä, tutkija, koordinaattori, amanuenssi ja toiminnanjohtaja.

13 Koulutusaste ja asema työpaikoilla Humanistitutkimus 2013

14 Humanistitutkimus 2013 Humanisteille on kysyntää kaikilla työnantajasektoreilla

15 Vastaajien työnantajasektorit (kokoaikaiset palkansaajat) Humanistitutkimus 2013

16 Humanistitutkimus 2013 Asema työpaikalla työnantajasektoreittain % Ylin johto Keskijohto/esimiesasemassa Asiantuntija/ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Muu työtehtävä

17 Humanistitutkimus 2013 Puolet humanisteista saa töitä jo ennen valmistumistaan, vaikka humanistinen koulutus koetaan usein liian teoreettiseksi ja työelämälle vieraaksi. Noin puolet päätyy täysin koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja kolmannes osittain koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

18 Työllistyminen valmistumisen jälkeen Humanistitutkimus 2013

19 Humanistitutkimus 2013 Työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin Ei koulutusta vastaavissa tehtävissä 18 % Osittain koulutusta vastaavissa tehtävissä 35 % Koulutusta vastaavissa tehtävissä 47 %

20 Humanistitutkimus 2013 Ensimmäinen humanistin työpaikka on tyypillisesti määräaikainen Ensimmäinen humanistin työpaikka on määräaikainen jopa 70 prosentilla. Myöhemminkin pätkätyöt ovat yleisiä. Voi jopa puhua pätkätöiden kierteestä, sillä esimerkiksi vuotiaista humanisteista prosenttia on määräaikaisessa työsuhteessa. Pätkätyössä olevista 34 prosentilla määräaikaisuuksia on jatkettu useita kertoja. Määräaikaisuuksien yleisimpiä syitä olivat sijaisuudet, hankerahoitus ja työn kausiluonteisuus.

21 Määräaikaisuudet tyypillisiä Humanistitutkimus 2013

22 Kasvatustieteilijät työssä

23 Kasvatustieteilijöiden sijoittuminen Työnantajasektoreita ovat valtio, kunnat ja kuntayhtymät, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, elinkeinoelämä, järjestöt ja säätiöt sekä seurakunnat Osa työskentelee ammatinharjoittajina kasvatustieteilijää 470 eri tehtävänimikettä Koulutusalan asiantuntijatehtävät Kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijatehtävät Projektitaitajat ja projekti-alkuiset nimikkeet Valtionhallinnon asiantuntijat Viestinnän, median ja markkinoinnin ammattilaiset HR-alkuiset nimikkeet, henkilöstötyöntekijät Tutkijat ja tutkimustehtävät Järjestöammattilaiset Ensimmäinen tutkinnon jälkeinen tehtävä suuntaa merkittävästi työuraa

24 Amanuenssi Tehtävänimikkeitä Asiamies Controller Erikoistyövoimaneuvoja (Group) Manager Henkilöstökonsultti Henkilöstön kehittämispäällikkö HR koordinaattori Kehittämispäällikkö Konsultti Koordinaattori Kouluttaja Koulutuspäällikkö Koulutussuunnittelija KV-asiantuntija Laatuasiantuntija Lehtori Marketing Director Materiaalipäällikkö Media-asiantuntija Opintoasianpäällikkö Opinto-ohjaaja Opintopäällikkö Opintosihteeri Projektikoordinaattori Projektipäälliikkö Projektisuunnittelija Rekrytointipäällikkö Specialist Suunnittelija Tiedottaja Toiminnanjohtaja Toimitusjohtaja Tutkija Työvoima-asiantuntija Vastuukouluttaja Verkkotoimittaja Viestinnän suunnittelija Yksilöopettaja Ylitarkastaja

25 Kasvatustieteilijöiden työelämävalmiuksia Kyky itsenäiseen työskentelyyn Tiedonhankintataidot Organisointitaidot Itsensä johtaminen Tiimityö- ja yhteistyötaidot Joustavuus ja sopeutumiskyky Esiintymiskyky Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Oppimiskyky Stressin sietokyky Muutoksenhallintataidot Tiedotusosaaminen Muuta? Kehittävä ote työhön/kehittämistaidot Työyhteisötaidot Kriittinen arviointikyky Tiedon jäsentäminen Kirjallinen ilmaisu Projektitaidot IT-taidot Moninaiset sivuaineet Markkinointitaidot Arviointitaidot Ihmisten johtamistaidot Susanna Niiniö: Kasvatustieteilijät työelämässä (2008)

26 Työelämäosaaminen Substanssiosaaminen Työyhteisöosaaminen Kehittämisosaaminen Kehittymisosaaminen suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustaidot taito suunnitella ja toteuttaa opetus- ja koulutustilanteita taito suunnitella työhön liittyviä tehtäviä ja projekteja yhteistyötaidot työpaikan muiden toimijoiden kanssa taito toimia odottamattomissa ongelmatilanteissa taito toimia moniammatillisissa yhteistyöryhmissä hallitsee oman työn kokonaissuunnittelun osaa työskennellä itsenäisesti osaa toimia muiden ohjaajana ja perehdyttäjä helppo tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa osaa hakea asiantuntija-apua ja konsultaatiota eri tahoilta osaa hakea työssäni olennaista tietoa eri lähteistä Helakorpi, S Työn taidot. Ajattelua, tekoja ja yhteistyötä.

27 Kasvatustieteilijöiden työelämäosaaminen Substanssiosaaminen kyky soveltaa kasvatustieteellistä teoriaa käytäntöön opetuksen tai koulutusten suunnittelun ja toteutuksen taidot englannin kielen taito atk-perustaidot Työyhteisöosaaminen yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot joustavuus- ja mukautumiskyky Kehittämis- ja kehittymisosaaminen liiketoiminnallisen osaamisen perusteet kokonaisuuksien hallinta ja kyky johtaa omaa työtä itsenäinen kehittävä ote työhön Luukkainen, P Yksi tutkinto Monta uraa.

28 Kasvatustieteilijöiden ajatuksia työstä työ itsenäistä, vastuullista ja mielenkiintoista: oman osaamisen kehittäminen mahdollistuu yliopistotutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä työ yhteiskunnallisesti merkittävää, työtehtävät monipuolisia ja sopivan haasteellisia koulutus antaa laajan yleissivistyksen sekä hyvät mahdollisuudet toimia monenlaisissa tehtävissä laaja yleisosaaminen ollut hyödyllistä työllistymisessä koulutusalan teoreettista osaamista pystyy hyödyntämään työssä koulutus ollut suurimmalle osalle ratkaiseva tekijä nykyiseen asemaansa pääsemisessä Susanna Niiniö: Kasvatustieteilijät työelämässä (2008)

29 Akateeminen yrittäjyys Pää- tai sivutoimisina ammatinharjoittajina tai yrittäjinä työskenteleviä jäseniä oli vuoden 2013 lopussa 921 Akavassa päätoimisia ja sivutoimisia yhteensä runsas Akavan Erityisaloissa suurin ryhmä toimintaterapeutit ja kääntäjät; sen jälkeen taide- ja kulttuuri-, viestintä- ja koulutusala melko tasaisesti perässä suurin osa toiminimellä toimivia Akateemiselle yrittäjyydelle tyypillistä yksinyrittäminen; yrittämistä ohjaa enemmänkin elannon hankkiminen itselle; ei niinkään kasvuyrittäjyys Monelle siirtyminen yrittäjäksi on ollut luonteva vaihe edetä uralla; siirtyminen suoraan opiskelujen jälkeen yrittäjäksi kasvussa Vuorottelu palkkatyön ja yrittäjyyden välillä yleistä AE hoitaa yrittäjien edunvalvontaa Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmän kautta ja Akavan elinkeinopoliittisen toimikunnan kautta

30 Sivutoiminen yrittäjyys Akateemisilla aloilla on yleistynyt yrittäjänä toimiminen varsinaisen päätyön rinnalla, eli ns. sivutoiminen yrittäjyys. Sivutoiminen yrittäjä toimii usein freelancerina. Hän voi saada yksittäisten toimeksiantojen osalta ns. työkorvauksia, jolloin yrittäjästatus puuttuu. Sivutoimisessa yrittäjyydessä on olennaista selvittää se, että yrittäjä ei harjoita kilpailevaa toimintaa työnantajansa kanssa.

31 Kysymyksiä yrittäjiltä mm. seuraavista aiheista Liikeidea Rahoitus Verotuksellisen statuksen selvittäminen Yhtiömuodon valinta ja verotus Yhtiön perustaminen Y-tunnus Muut viranomaisluvat ja ilmoitukset Kirjanpitäjän valinta Arvonlisäverovelvollisuus Eläketurvan järjestäminen Vakuutukset Työttömyysturvan järjestäminen Sosiaaliturva Oman alan lainsäädäntö Toimeksiantosopimukset

32 Kysyttävää, kommentteja?

33 Lisätietoa Yhteystiedot (edunvalvonta, palkkaneuvonta, urapalvelu) Jäsenyhdistykset!

Kasvatustieteilijät työelämässä

Kasvatustieteilijät työelämässä Kasvatustieteilijät työelämässä Ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana Kasvatustieteilijät

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

Paremman työelämän asiantuntija

Paremman työelämän asiantuntija Paremman työelämän asiantuntija Akavan Erityisalat Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto, johon kuuluu 24 itsenäistä jäsenyhdistystä. Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2005 Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! Järjestösektorin työolot sivu 7 sivu 8 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Ammattiliitto jäseniään varten Kesän ja alkusyksyn

Lisätiedot

Ohjaustoiminnan. - osaava, mutta tuntematon

Ohjaustoiminnan. - osaava, mutta tuntematon Ohjaustoiminnan artenomi - osaava, mutta tuntematon 1 Esipuhe... 3 1. Kuka on ohjaustoiminnan artenomi?... 4 2. Työelämätiedot ja -taidot... 6 Työnantajasektori... 6 Työura... 7 Yhteenveto... 8 3. Työsuhde-

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Työ tekijäänsä kiittää entäs työnantaja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2007

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Työ tekijäänsä kiittää entäs työnantaja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2007 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Työ tekijäänsä kiittää entäs työnantaja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2007 1 ISBN 978-951-96437-8-6 (nid.) ISBN 978-951-96437-9-3 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka

Lisätiedot

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Elokuu 2002 Mari Mattila Saatteeksi...

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot

Yliopistosta työelämään Kielten laitos

Yliopistosta työelämään Kielten laitos Yliopistosta työelämään Kielten laitos Mitä ovat akateemiset työmarkkinat? syyslukukausi 0 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 76

Lisätiedot

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Esiselvitys ja luonnos toimenpide-ehdotuksiksi Metsänhoitajaliitto ry. Naismetsänhoitajat ry. Esiselvitys

Lisätiedot

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

RESTONOMIN AMMATISSA MIKSI RESTONOMIA TARVITAAN?

RESTONOMIN AMMATISSA MIKSI RESTONOMIA TARVITAAN? RESTONOMIN AMMATISSA MIKSI RESTONOMIA TARVITAAN? RESTONOMIN AMMATISSA Ammattina restonomi Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 2/2013 Akavan Erityisalat AE ry ja Suomen Restonomit SURE ry Toimitus Akavan

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

työllistyminen ammattikorkeakoulun

työllistyminen ammattikorkeakoulun Irinja Pänttönen Opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmasta vuosina 2001 2006 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN

METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 1/2014 2020 METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN 6 20 PALKAT Jäsenten keskipalkka 4 718 euroa MENTOROINTI 22 23 Apua urasuunnitteluun METSÄNHENKI Liiton puheenjohtaja Ahti Paavonen

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot