Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta"

Transkriptio

1 Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2014 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

2 Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2014 aikana JAMKissa suoritettiin yhteensä 1121 ammattikorkeakoulututkintoa. Kysely lähetettiin tammikuussa 2016 niille 1035:lle, joiden osoite oli saatavilla. Kyselyyn vastasi heistä postitse tai sähköisesti 448 henkilöä (43 %). Koosteeseen on lisätty mahdollisuuksien mukaan aikasarjoja tuloksista aina vuodesta 2006 alkaen. Kyselyn teemat ovat A) työllistymiseen vaikuttavat tekijät, B) tutkinnon tuottama ja työelämässä tarvittava osaaminen, C) työmarkkinatilanne ja nykyinen työ sekä D) osaamisen arvostus, tulevaisuuden osaamistarpeet ja muu palaute (avoimet kysymykset). Toista kertaa mukana on työssä tarvittavan osaamisen ja AMK:n kehittämän osaamisen rinnakkainen arviointi, jota on aiemmin käytetty muissa uraseurannoissa. Kyselyyn vastasi valmistuneita kaikista koulutusohjelmista. Koulutusala Valmistuneet 2014 Kyselyyn vastanneet Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara ja ympäristöala 20 8 Matkailu, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala JAMK

3 A. Työllistymiseen vaikuttavat tekijät Opiskeluun liittyvät asiat, joista oli eniten hyötyä työllistymisessä: 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Harjoittelu 5% 51% Muu opiskeluaikainen työkokemus 21% 26% 31% Opinnäytetyö 31% 1 7% Työelämäprojektit 29% 20% 2 16% Opettajien työelämäyhteydet 42% % Opiskelun ja uraohjaus 3 26% 11% 3% Yrittäjyyden opiskelu 39% 10% ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: vuosina valmistuneiden näkemykset Opiskeluun liittyvät asiat, joista oli eniten hyötyä työllistymisessä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Harjoittelu Muu opiskeluaikainen työkokemus Opinnäytetyo Työelämäprojektit Opettajien työelämäyhteydet Yrittäjyyteen liittyvät opinnot 16% 16% 16% 17% 13% 13% 13% 12% 26% 2 33% 2 35% 29% 35% % 72% 73% 6 70% 72% 6 57% 59% 62% 61% 6 62% 62% 62% Opiskelun ja uraohjaus 7% 5% 12% 13% 15% HUOM. Opiskelun ohjaus ja uraohjaus -vaihtoehto oli ennen vuotta 2011 pelkkä Uraohjaus, Vuosi mikä valmistumisesta on voinut vaikuttaa tuloksiin valmistuneet aiempina seurantavuosina. Yrittäjyys on ensimmäistä toista mukana.

5 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: Harjoittelu JAMK 5% 51% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 15% 6% 19% 1 43% Tekniikan ja liikenteen ala 5% 7% 16% 29% 4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3% 1% 1 70% Matkailu, ravitsemis- ja talousala 16% 16% 3 26% Luonnonvara ja ympäristöala 13% 3 Luonnontieteiden ala 39% 46% Kulttuuriala 10% 3% 17% 17% 52% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

6 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: Muu opiskeluaikainen työkokemus JAMK 21% 26% 31% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 19% 6% 29% Tekniikan ja liikenteen ala 19% 13% 17% 29% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 9% 5% 2 37% Matkailu, ravitsemis- ja talousala 16% 10% Luonnonvara ja ympäristöala 13% 13% 3 3 Luonnontieteiden ala 46% 15% Kulttuuriala 10% 2 10% 41% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

7 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: Opinnäytetyö JAMK 31% 1 7% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 17% 3 15% 5% Tekniikan ja liikenteen ala 12% 21% % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 30% 17% 5% Matkailu, ravitsemis- ja talousala 32% 12% 36% 1 2% Luonnonvara ja ympäristöala 3 50% 13% Luonnontieteiden ala 31% 31% Kulttuuriala 21% 31% 35% 10% 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

8 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: Työelämäprojektit JAMK 29% 20% 2 16% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 26% 27% 16% 16% Tekniikan ja liikenteen ala 2 27% 1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 32% 30% 12% 5% Matkailu, ravitsemis- ja talousala 3 16% 20% Luonnonvara ja ympäristöala 3 3 Luonnontieteiden ala 31% Kulttuuriala 21% 1 29% 21% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

9 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: Opettajien työelämäyhteydet JAMK 42% % Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4 20% 9% Tekniikan ja liikenteen ala 37% 17% 20% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43% 16% 26% 12% 3% Matkailu, ravitsemis- ja talousala 42% 20% 2 2% Luonnonvara ja ympäristöala 63% 13% Luonnontieteiden ala 15% 46% 15% Kulttuuriala 4 21% 7% 10% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

10 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: Opiskelun ohjaus ja uraohjaus JAMK 3 26% 11% 3% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 31% 26% 11% 10% Tekniikan ja liikenteen ala 3 27% 12% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 45% 7% 3% Matkailu, ravitsemis- ja talousala % 16% 2% Luonnonvara ja ympäristöala 13% 3 50% Luonnontieteiden ala 46% 39% Kulttuuriala 35% 17% 3 10% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

11 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät: Yrittäjyyden opiskelu JAMK 39% 10% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 39% Tekniikan ja liikenteen ala 46% 7% 1% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3 21% 27% Matkailu, ravitsemis- ja talousala 4 26% 12% Luonnonvara ja ympäristöala 50% 50% Luonnontieteiden ala 46% 31% Kulttuuriala 4 17% 21% 7% 7% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän paljon erittäin paljon

12 B. Tutkinnon tuottama ja työelämässä tarvittava osaaminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeitä alla luetellut osaamisalueet ovat nykyisessä työssä (asteikko 1 = ei lainkaan tärkeä 6 = erittäin tärkeä) sekä sitä, miten hyvin ammattikorkeakouluopiskelu kehitti kyseistä osaamista (1 = erittäin puutteellisesti 6 = erinomaisesti). AMMATILLINEN OSAAMINEN: Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot TIEDON HALLINTA: Tiedonhankintataidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan hallinta VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS: Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Viestintäosaaminen suomen kielellä LIIKETOIMINTAOSAAMINEN JA YRITTÄJYYS: Organisointi ja koordinointitaidot Liiketoimintaosaaminen Yrittäjyysosaaminen MUU OSAAMINEN: Kansainvälisyysosaaminen Asiakaslähtöisyys Kyky itsenäiseen työskentelyyn Valmius jatkuvaan oppimiseen Muu, mikä? Viestintäosaaminen englannin kielellä Verkostoissa toimiminen HUOM. Tarkemmat koulutusalakohtaiset arviot on koottu erilliseen dokumenttiin ja koulutusohjelmakohtaiset tiedot saa laatuvastaavilta tai laatupäälliköltä.

13 Tutkinnon tuottama ja työelämässä tarvittava osaaminen Kuinka tärkeitä eri osaamiset ovat nykyisessä työssä (asteikko 1 = ei lainkaan tärkeä - 6 = erittäin tärkeä)? Miten hyvin ammattikorkeakouluopiskelu kehitti kyseistä osaamista (1 = erittäin puutteellisesti - 6 = erinomaisesti)? Valmius jatkuvaan oppimiseen 5,4 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5,5 Asiakaslähtöisyys Kansainvälisyysosaaminen Yrittäjyysosaaminen 5,2 Osaamisen merkitys työssä 3,7 4,1 4,5 3,0 3,2 3,4 Oman alan teoreettinen 4,7 2,8 3,3 osaaminen 6,0 5,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,3 3,9 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 3,8 3,8 3,6 Miten AMK kehitti osaamista 4,2 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,5 4,1 4,2 4,4 4,6 Tiedonhankintataidot 4,7 5,2 5,4 Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan hallinta Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Liiketoimintaosaaminen Organisointi ja koordinointitaidot 4,7 4,3 3,8 Verkostoissa toimiminen 5,0 Viestintäosaaminen suomen kielellä Viestintäosaaminen englannin kielellä

14 Koulutuksessa hankittu osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia JAMK 2% 6% 60% 9% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 3% 2 55% 13% Tekniikan ja liikenteen ala 3% 6% 29% 60% 2% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3% 15% 70% 11% Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 12% 31% 50% Luonnonvara- ja ympäristöala 13% 8 Luonnontieteiden ala 15% 31% 46% Kulttuuriala 10% 10% 21% 41% 17% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan erittäin vähän vähän hyvin erittäin hyvin

15 Miten koulutuksessa hankittu osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia? Mistä amk-opinnoissa hankkimastasi osaamisesta on ollut sinulle eniten hyötyä tähänastisella urallasi? - Projektiosaaminen, ongelmanratkaisu Kyky kuunnella, esittää ratkaisuehdotuksia ja suunnitelmallisesti toimiminen. - Viestintä, tiedonhankinta ja hallinta Tutkitun tiedon hakeminen ja jalkauttaminen työelämään. Viestintä tai koordinoimistaidot ovat auttaneet minut eteenpäin. - Ryhmätyöskentely Ryhmätyöskentelytaidot, toisten huomioiminen / kuunteleminen, vastuullinen työote. - Työharjoittelun tuoma osaaminen ja verkostot Erityisesti työllistymisen kannalta harjoittelulla on ollut merkittävä osuus osaamisen kehittämisessä sekä verkostoitumisessa. - Tietty alakohtainen teoreettinen osaaminen - Mm. kielitaito, talous- tai liiketoimintaosaaminen, opinnäytetyön tuoma osaaminen, eri tietojärjestelmiin liittyvä osaaminen Mikä työssäsi tarpeellinen osaaminen ei kehittynyt riittävästi ammattikorkeakouluopintojen aikana? - Oman alan käytännön taidot osa tarpeista liittyy vain tiettyihin työtehtäviin, mutta muutamat osaamisalueet tai taidot toistuvat alan vastauksissa useamminkin Mikään mikä olisi auttanut konkreettisesti oppimaan alaa, sen työkaluja, tekniikoita tai yleensäkään työllistymistä. Käytännössä käytännön osaaminen jäi minimiin ja aika meni turhia teorioita pyöritellessä. Olisi voinut olla esimerkkejä miten käytäntö oikeasti toimii. Markkinoinnista ymmärrän paljon mutta en tiedä yhtään käytännön toteutuksesta, hinnoista yms. - Talous- ja liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys Päätöksenteko-osaaminen, liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys - kokonaisuuden osaaminen (toki en näitä taitoja nyt tarvitse), lisäksi myös kriittistä suhtautumista vallitseviin tapoihin. - Syvempi tai laajempi kielitaito, kansainvälisyys osaaminen Kansainvälisyys (Täysin omista valinnoista kiinni. Olisin voinut valita enemmän kv-projekteja.)

16 C. Työllisyys Vuonna 2014 valmistuneiden tilanne tammi-helmikuussa 2016: Uusi/aiemmin aloitettu koulutus, ei työsuhdetta; Perhevapaa, ei työsuhdetta; 3% Muu; 1% Työttömänä; 6% Työssä / voimassa oleva työsuhde; 86% HUOM. Työssä/olemassa olevassa työsuhteessa on huomioitu työssä olevien lisäksi kaikki ne, joilla on voimassaoleva työsuhde/yritys, vaikka he olisivat tällä hetkellä perhevapaalla, opiskelemassa tms. (2014 valmistuneista 5 %).

17 Työllisyys valmistuneet JAMK 86% 86% 86% 86% 80% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala 76% 85% 89% 87% 87% 89% % 86% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara ja ympäristöala 60% 83% 82% 86% 8 80% 8 87% 85% 8 81% 8 92% 83% 75% Luonnontieteiden ala 60% 73% % Kulttuuriala 67% 79% 85% 80% 86% HUOM. Työssä/olemassa olevassa työsuhteessa on huomioitu työssä olevien lisäksi kaikki ne, joilla on voimassaoleva työsuhde/yritys, vaikka he olisivat tällä hetkellä perhevapaalla, opiskelemassa tms. (2014 valmistuneista 5 %). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 Työllisyys: työllistyminen Keski-Suomeen Sisältää kaikki, joilla on voimassa oleva työsuhde/yritys (sis. myös perhevapaalla tai varusmiespalveluksessa olevat sekä opiskelijat). Lkm % Kulttuuriala % Matkailu-, ravitsemus- ja talousala % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala % Tekniikan ja liikenteen ala % Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala % JAMK yhteensä % Keski-Suomeen työllistyneistä 204 ilmoitti työskentelevänsä Jyväskylässä. Uudellemaalle on sijoittunut 11 % ja Pirkanmaalle 6 %. Keski-Suomeen työllistyi vuonna %, %, % ja % valmistuneista.

19 Työllisyys: työsuhteen tyyppi JAMK yhteensä 65% 2 6% 1% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 63% 27% 3% Tekniikan ja liikenteen ala 85% 12% 3% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 47% 47% 5% 2% Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 83% 13% Luonnonvara- ja ympäristöala 29% 57% Luonnontieteiden ala 67% 33% Kulttuuriala 5 33% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % vakituinen/toistaiseksi voimassa oleva työ- tai virkasuhde määräaikainen työ- tai virkasuhde yrittäjä/freelancer muu

20 Työllisyys: yrittäjänä/freelancerina toimivat Yrittäjiä/freelancereita oli 22 henkilöä eli 5 % kaikista vastaajista ja niistä joilla on työ/voimassa oleva työsuhde 6 %. Yrittäjänä/freelancerina toimivat ovat valmistuneet kymmenestä eri koulutusohjelmasta: musiikin ko. maaseutuelinkeinojen ko. palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko. fysioterapian ko. hoitotyön ko., sairaanhoitaja toimintaterapian ko. logistiikan ko. ohjelmistotekniikan ko. liiketalouden ko. Tiimiakatemia Yrittäjät toimivat mm. ohjelmistokehityksen, taloushallinnon ja liiketoiminnan kehittämisen, toimintaterapian tai muun kuntoutuksen alan, maanviljelyn, maanrakennuksen tai ravintola-alan parissa. Huom. Yrittäjyyttä kysytään myös kyselyn muissa kysymyksissä (työnantaja/sektori sekä työtehtävien taso), mutta vertailussa on käytetty kysymystä työsuhteen tyypistä.

21 Työllisyys: työtehtävät JAMK yhteensä 43% 42% 9% 6% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 5 33% 5% Tekniikan ja liikenteen ala 2 53% 15% 3% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 42% 52% 1% 6% Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 51% 19% 26% Luonnonvara- ja ympäristöala 29% 57% Luonnontieteiden ala 42% 42% 17% Kulttuuriala 5 33% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % suoritustaso asiantuntija esimies- tai johtotehtävä yrittäjä

22 Työllisyys: työnantajasektori JAMK yhteensä 30% 60% 6% 1% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 15% 77% 1% 6% Tekniikan ja liikenteen ala 16% 80% 3% Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5 30% 9% 6% 2% Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 65% 6% Luonnonvara- ja ympäristöala 29% 57% Luonnontieteiden ala 75% Kulttuuriala 21% 67% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % julkinen sektori yksityinen sektori kolmas sektori oma yritys muu

23 Työllisyys: Toimitko mielestäsi AMK-tutkintoasi vastaavalla alalla? JAMK yhteensä Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 80% 77% 83% 9 20% 17% 6% Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 51% 49% Luonnonvara- ja ympäristöala Luonnontieteiden ala Kulttuuriala 63% 75% 86% 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Kyllä En

24 Työllisyys: Toimitko mielestäsi AMK-tutkintoasi vastaavalla alalla? Vuosina valmistuneiden näkemykset ( kyllä vastanneet) JAMK yhteensä Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnontieteiden ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kulttuuriala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 51% 45% 5 63% 50% 53% 60% 73% 70% 75% 67% 67% 63% 7 75% 70% 70% 80% % % 83% 8 85% 87% 83% 8 77% 79% 85% 8 72% 9 93% 93% 91% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25 Työllisyys: Vastaako työsi vaativuus ammattikorkeakoulussa hankkimaasi ammattitaitoa? JAMK yhteensä 19% 46% 27% Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 10% 17% 49% 2 Tekniikan ja liikenteen ala 7% 4 2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2% 10% 51% 3 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 17% 37% 39% 7% Luonnonvara- ja ympäristöala 33% 33% 33% Luonnontieteiden ala 42% 33% Kulttuuriala 17% 33% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei lainkaan melko huonosti melko hyvin erittäin hyvin

26 Työllisyys: Vastaako työsi vaativuus ammattikorkeakoulussa hankkimaasi ammattitaitoa? Vuosina valmistuneiden näkemykset (melko tai erittäin hyvin vastanneet) JAMK yhteensä Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnontieteiden ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kulttuuriala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 33% 3 73% 77% 7 77% 72% 7 46% 5 52% 51% 56% 5 67% 82% 60% 6 67% 70% 72% 80% 79% 80% 82% 69% 75% 75% 67% 50% 5 57% 60% 73% 82% 75% 73% 6 77% 75% 75% 70% % 77% 91% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27 Työllisyys: palkkaus Sisältäen säännölliset lisät ja korvaukset Keskipalkka Kulttuuriala (n=23) 1629 Luonnontieteiden ala (n=12) 2588 Matkailu, ravitsemis- ja talousala (n=44) 2241 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (n=116) 2469 Tekniikan ja liikenteen ala (n=90) 3004 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (n=77) 2377 JAMK yhteensä (n=369) 2490 Keskipalkat aiempina vuosina: valmistuneet 2548 euroa valmistuneet 2597 euroa

28 Miten paljon työnantajat arvostavat Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osaamista? 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 7% 13% 7% 11% 21% 3,0 2,9 3,1 2,9 46% 2,7 2,8 2,8 2,6 62% 5 75% 59% 6 66% 60% 29% 32% 11% 13% 2% 1% 3% 2 2 1% 2% 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ei lainkaan melko vähän melko paljon erittäin paljon Keskiarvo

29 D. Osaamisen arvostus ja tulevaisuuden osaamistarpeet Vastauksissa korostuvat oman alan erityisosaamisen kehittäminen ja erikoistuminen niin opintojen aikana kuin opintojen jälkeen. Tulevaisuuden osaamistarpeissa moni toi esille erityisesti tarpeen kehittää monipuolisempaa osaamista ja laaja-alaisuutta sekä valmiutta toimia erilaisissa tehtävissä. Kielet, kansainvälisyys ja hyvät tietotekniset taidot koetaan yhä tärkeämpinä jatkossa ja niitä halutaan kehittää. Isot yhteiskunnalliset muutokset tai painotukset kuten sote-uudistus ja digitalisaatio tuodaan esille ja erityisesti niiden arvellaan vaikuttavan osaamistarpeisiin ja työnkuvan muutoksiin vahvasti. Yrittäjyyteen liittyvät koulutustarpeet vaikuttavat kasvavan jonkin verran. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten JAMKista valmistuneiden osaamista arvostetaan. Moni toi esille, että JAMK tunnetaan ja sillä on hyvä maine, varsinkin Keski-Suomessa ja lähialueilla. Osaa vastaajista huolestuttaa oman tutkinnon tunnettavuus. AMK-tutkinnon suorittaneilta odotetaan käytännön osaamista. Avoimet vastaukset koulutusohjelmittain on saatavilla erikseen koottuna.

30 Yhteenveto tuloksista A) Tutkinnon tuottama osaaminen: Valmistuneet arvioivat AMK-tutkinnon kehittäneen erityisen hyvin kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, valmiutta jatkuvaan oppimiseen sekä ongelmanratkaisutaitoja ja asiakaslähtöisyyttä. Kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaaminen nähdään jopa vahvemmiksi osaamisalueiksi kuin mikä niiden merkitys on työtehtävissä. Kuitenkin esimerkiksi oman alan käytännön taidoissa, ongelmanratkaisutaidoissa, asiakaslähtöisyydessä sekä kyvyssä itsenäiseen työskentelyyn työelämässä näyttää olevan kehitettävää siihen nähden, miten tärkeiksi ne koetaan työelämässä. Vastaukset vaihtelevat alan vaatimusten mukaan. 69 % näkee, että tutkinnon tuottama osaamisen vastaa työelämän vaatimuksia hyvin tai erittäin hyvin. Alakohtaisesti tulokset vaihtelevat 54 ja 88 prosentin välillä. B) Työllistymiseen vaikuttavat tekijät Harjoittelu ja muu työkokemus ovat ehdottomasti tärkeimpiä tekijöitä työllistymisen kannalta, kuten kaikissa aiemmissakin selvityksissä. Harjoittelun merkitys on suuri erityisesti käytännönläheisellä sosiaali- ja terveysalalla. Noin neljännes pitää opinnäytetyötä ja opintoihin liittyviä työelämäprojekteja tärkeinä, joskin opinnäytteen merkitys on vähentynyt jo useana vuotena. Molempien merkitys vaihtelee selvästi koulutusalasta riippuen. Ohjauksen ja opettajien työelämäyhteyksien merkitys ei kohoa yhtä korkealle kuin muiden tekijöiden. 14 % arveli yrittäjyyteen liittyvien opintojen vaikuttaneen paljon tai erittäin paljon työllistymiseen.

31 Yhteenveto tuloksista C) Työllisyys ja tilanne työmarkkinoilla 86 prosentilla on työ/voimassa oleva työsuhde ja työttömänä on 6 %. Määrät vastaavat edellisvuosien sijoittumisseurantojen tasoa. Valtakunnallisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista oli vuonna 2015 työttömänä keskimäärin 7 % (Lähde: Akava). 62 prosentilla työpaikka on Keski-Suomen alueella ja 11 prosentilla Uudellamaalla. Keski-Suomeen jääneiden osuus näyttää olevan kasvussa. 22 vastaajaa (noin 5 % kaikista vastaajista) ilmoittaa työsuhteensa tyypiksi yrittäjä tai freelancer. 42 % ilmoittaa olevansa asiantuntijatehtävissä ja 9 % esimies- tai johtotehtävissä. Yksityisellä sektorilla työskentelee 60 % ja julkisella 30 %. 80 % toimii mielestään tutkintoaan vastaavalla alalla. 73 % kokee, että työn vaativuus vastaa JAMKissa hankittua ammattitaitoa melko tai erittäin hyvin. Molemmissa kysymyksissä tulos on laskenut jonkin verran ja laskua on myös yksittäisillä koulutusaloilla.

32 Lisätiedot Vuosi valmistumisesta sijoittumisseuranta on JAMKin oma vuosittainen kysely, joka on osa ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää. Tarkemmat tulokset ovat saatavilla JAMKin henkilöstö- ja opiskelijaintranetistä. Lisätietoja kyselyn toteutuksesta ja raportoinnista Elina Kirjalaiselta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta. Vuonna 2015 AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta. Vuonna 2015 AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta Vuonna 2015 AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Sijoittumisseuranta 2015 valmistuneille Vuoden 2015 aikana

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE:

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 % 1 Lapin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -10 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -10 % 8 % 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 16 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -12 % -1 % 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012 2014 2013

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Lukuvuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 5 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % -2 % -1 % 1 Hämeen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 % -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 7 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 7 % 8 % 1 Centria-ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa.

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -31 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % -31 % 8 % 1 Saimaan ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Savonia-ammattikorkeakoulu ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot