Kaupalliset ympäristöluokitukset työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupalliset ympäristöluokitukset työryhmä"

Transkriptio

1 Muistio Sivu 1 / 4 Kaupalliset ympäristöluokitukset työryhmä Kokousmuis o Läsnäolijat Jakelu Tiina Huovinen, Sponda Pertti Kalsson, NCC Markku Lappalainen, Rakennustieto Tuomo Lindstedt, HTJ Ken Dooley, Granlund Timo Rintala (siht.), Green Building Partners Läsnäolijat Kaupalliset ympäristöluokitukset -työryhmän jäsenet Antti Lippo Pasi Tolppanen 1 JÄRJESTÄYTYMINEN Todettiin läsnäolijat ja suoritettiin esittäytyminen. Todettiin, että uskottavan päätöksenteon pohjaksi vaadittaisiin osallistujia kaikista sidosryhmistä mukaan lukien omistajat, urakoitsijat, rakennuttajat, kiinteistökehitys, suunnittelijat ja konsultit. FiGBC:n taholta hankkeeseen nimetty kaksoisjohtajuus, Timo Rintala ja Ken Dooley. Läsnä ja peruslähtökohdat ja tavoitteet työryhmään. Huovinen, Sponda ympäristöpäällikkö. Spondalla periaatepäätös kansainvälisen ympäristöluokituksen käytöstä kaikissa hankkeissa, perusteena kansainvälinen markkinat. Tehty useita olemassa olevien ja rakennusvaiheen hankkeita. Lappalainen, Rakennustieto, päätehtävän RT-kortiston päätoimittajan tehtävät. Toimii pääosin rakennusmääräysten maailmassa, kiinnostus alan kehitykseen. Lindstedt, rakennuttajakonsultti ja konsultti. Vastaa yrityksessä luokituksista ja energiatehokkuudesta. Kiinnostus menettelyjen ja mallien kehittämiseen. Karlsson, NCC kiinteistökehitys. NCC:lle tullut Ruotsista BREEAM velvoite kaikkiin hankkeisiin. Pääosin omaperustaista tuotantoa. Kiinnostus Suomalaisten menettelyjen ja sovellusten kehittämiseen. Dooley, ympäristöpäällikkö Granlundilla. Vastuuna sustainability + energy sekä erityistuotteet. Kiinnostus erityisesti BREEAM mallien kehitykseen sekä tarjous- ja sopimusmallien yhtenäistämiseen. Rintala, Omistaja Green Building Partners Oy:ssä. Elinkaarikonsultointi. Kiinnostus kansallisten menettelyjen kehitykseen molemmissa työkaluissa. Ollut mukana LEED round table työskentelyssä.

2 Muistio Sivu 2 / 4 2 KAUPALLISET YMPÄRISTÖLUOKITUKSEN WORKPLAN Käytiin läpi kaupalliset ympäristöluokitukset workplan. Rintala esitteli sisällön ja keskusteltiin tehtävien sisällöistä. Tehtyyn työsuunnitelmaan tai sen tavoitteisiin ei tehty korjauksia. Workplan liitteenä. 3 BREEAM TILANNE Ken Dooley esittely BREEAM tilanteen (kalvot liitteenä) BREEAM muuttanut kantaansa kansallisten menettelyjen kehittämiseen. Enää ei vaadita täyttä kansallista lokalisointia tyyliin Ruotsi/norja, vaan BREEAM tarjoaa No/low-Cost BREEAM lokalisoinnin. Perusteena kevyelle lokalisoinnille ovat: Country specific reference sheets Mahdollisuus pieniin arviointiperusteiden korjauksiin Mahdollisuus yksittäisten pisteiden muutoksiin tai poistamiseen Suomen arvioinneista Mahdollisuus A10 helpompaan kehitykseen Todistustaakka kevyempi, kun A10 päivitykset tulevat yleiseltä organisaatiolta, ei yksittäisiltä konsulteilta BREEAM Finlandtilanne FiGBC ei halua tehdä omaa organisaatiota, jonka vastuulla olisi kansallisen järjestelmän ylläpito FiGBC ei halua rahoittaa kehitystä kotimaisen mallin kehittämiseksi Syynä korkea alkukustannus sekä nykyisiin markkinoihin suhteitettuna suuri vuotuinen peruskustannus Suomelle annettu mahdollisuus käyttää Ruotsi/Norja versiota Mahdollisuus tehdä hiukan muutettu FIN versio, jossa huomioitaisiin kotimaisia kohtia Suomessa mahdollisuus käyttää NOR / SWE versioita kriteeriperusteina BRE suuntaan eli hakea pistettä perustuen muiden pohjoismaiden Ruotsi ja Norja eivät erityisen innostuneita toimimaan myös Suomalaisten luokitusten arvioivana tahona Kehysorganisaation merkitys suuri BRE:n suuntaan, vaaditaan kattavaa ja edustavaa työryhmää ja päättäjää. Muita BREEAM järjestelmään liittyviä esille tulleita asioita Tarkennukset kriteerien Brittiläisten standardien ja vaatimusten eroista Suomalaisiin menettelyihin, tulkintaohjeet tiettyihin kriteereihin kansalliseen käytäntöön tarvittaisiin Hakemusta tehtäessä olisi hyvä tiedostaa, mitkä Suomalaiset osana normaalia suunnitteluprosessia tulevat dokumentit suoraan täyttävät hakemuksen vaatimukset BREEAM 2012 International julkaistaan noin 3-4 kuukaudessa. BREEAM kehitysryhmän lyhyen aikavälin tähtäimet - Country specific reference sheets - Checklist A10 kehitystyö

3 Muistio Sivu 3 / 4 Vaaditaan käytännössä yksi tekninen palaveri, jossa voitaisiin määrittää pisteet, joihin Suomessa haluttaisiin muutoksia ja päivityksiä. Sovitaan erikseen. 4 LEED TILANNE Ajanpuutteen vuoksi LEED asiat käsiteltiin kevyesti. LEED Regional Priority Credits lähetetty eteenpäin USGBC:lle. Ei palautetta kriteereistä. Pitäisi alustavan aikataulun mukaan tulla voimaan toukokuussa Aineisto liitteenä. LEED kehitysryhmän lyhyen aikavälin tähtäimet - Alternative Compliance Path eli ACP:t Suomalaisille menettelyille, perustuen LEED 2012 luonnoksen pisteisiin - Mahdolliset Suomalaiset pilot credit pisteet (esim. kaukokylmä) Tulisi pitää yksi tekninen palaveri, jossa voitaisiin määrittää pisteet, joihin Suomessa haluttaisiin muutoksia ja päivityksiä. Mahdollisuus myös etsiä Suomalaiset ACp:t. 5 YLEISDOKUMENTAATION TILANNE 6 MUUT ASIAT Yleisten dokumentaatioiden tarpeellisuudesta oltiin yksimielisiä. Käytännön keskustelua käytiin tarvittavista resursseista dokumenttien laatimiselle. Käytännön mahdollisuutena on keskusteltu yliopistomaailman mukaan tuomista, jolloin laajempaa yleisdokumentaatiota voitaisiin toteuttaa esimerkiksi diplomitöiden yhteydessä. Keskusteltiin luokitusten perusteluista. Käytännössä luokitusten perusteet usein brändiarvo tai laadullisen ohjauksen varmennus. Suomessa ei aineistoa, jolla voitaisiin suoraan osoittaa rahallisia säästöjä, kuten energiatehokkuuden parantamisessa. Käytännön hyvät ja tiiviit esimerkit vaatisivat kuitenkin osoittamisen Business casen kautta: prosessi, hyödyt, kaupallinen realiteetti, muut saavutettavat höydyt. Suunnitellun mukainen standardisoitu työsisältö tarjouspyyntöjen pohjaksi nähtiin erittäin tarpeellisena ja kannatettavana. Yleisdokumentaation lähiajan toimenpiteet: Yhteyksien avaaminen yliopistomaailmaan, esim. rakentamistalous Standardisoidun työsisällön kehitystyön aloittaminen Promise kehitys. Lappalainen esitti omana käsityksenään, ettei Promise kehitykselle ole tällä hetkellä olemassa suunnitelmia. vaikuttaa siltä, ettei kehitykselle ole suoraan olemassa mitään tilausta tai painetta käyttäjäkunnasta. Asiaan liittyvinä lähiaikoina tulevat uudet energiatodistukset (luonnokset ja kommenttipyynnöt julkaistu). Määräyksistä lähivuosina tulossa korjausrakentamisen ohjeet ja vaatimukset (ympäristöministeriö). 7 JATKOTOIMENPITEET Seuraava kokous klo 14:00 Granlundin tiloissa Malmilla.

4 Muistio Sivu 4 / 4 Timo Rintala Green Building Partners Oy FiGBC Kaupalliset ympäristöluokitukset -ryhmä

5 WORKGROUP PLAN 1(6) KDo KAUPALLISET YMPÄRISTÖLUOKITUS WORKGROUP Date Present Timo Rintala Green Building Partners Ken Dooley Insinööritoimisto Olof Granlund 1 Primary purpose The primary purpose of the workgroup shall be to: Increase the general understanding of environmental assessment methods Provide neutral information regarding the use, benefits and potential of the systems Coordinate localisation of global environmental classification in Finland Provide support and material to ease and harmonise consultation in Finland Provide a workgroup to communicate and cooperate on global scale on commercial classification issues 2 Workgroup It was decided that the work required to be done in 2012 and onwards would be included within the following 3 categories: Assessment system development and localization (technical) Guidance documents creation (technical) General knowledge gathering (non-technical) Members shall be chosen from the people who have requested to join the work group. The work group chairs shall also suggest additional people to join the work group. 3 Workgroup tasks A large number of tasks have been defined as required to assist the growth of these commercial assessment (kaupalliset ympäristöluokitus) systems in Finland Assessment system development and localization The tasks that have been included in this value group may be seen in appendix Guidance documents creation The tasks that have been included in this value group may be seen in appendix 2.

6 2(6) General knowledge gathering The tasks that have been included in this value group may be seen in appendix 3. 4 Workgroup tasks in detail Of the tasks shown in the appendices, 3 have been selected as most urgent to assist growth in this sector. Once these workgroups have been completed other tasks shall be developed in the future. 4.1 Workgroup task 1: BREEAM new buildings development workgroup The first task for the work group shall be to assist the development of BREEAM new buildings. It is important that this work is done first as in March to May 2012 there will be an opportunity to comment on BREEAM 2012 which will be launched in the summer. Number of members: approximately 10 people Breakdown of members: 5 BREEAM experts and 5 general construction sector Workgroup task aims: The BRE have suggested that the following tasks are the simplest method to enable easier certification of BREEAM projects in Finland. These tasks shall be done unless FiGBC decides to develop BREEAM Finland: o Comment on new version of BREEAM Europe 2012 by developing the Country Specific Reference Sheet for Finland. Work with BREEAM to adapt the credits for Finnish climate and culture BRE have suggested this o Development of BREEAM checklist A10. Work with the BRE for the approval of local Finnish standards BRE have suggested this 4.2 Work group task 2: LEED new buildings development workgroup Potential chairman: Timo Rintala or Ken Dooley Number of members: approximately 10 people Breakdown of members: 5 LEED experts and 5 general construction sector Workgroup task aims: Develop LEED alternative compliance paths for specific credits Begin and upkeep an ACP database ACPs should focus on poorly functional credits (Cooling towers, Water etc.) ACPs should also focus on European Union standards, guidelines and laws 4.3 Workgroup task 3: General tasks As the BREEAM and LEED tasks are being completed the work group will continuously work on general tasks Number of members: approximately 10 people Breakdown of members: general construction sector people Workgroup task aims: To write the scope, review and comment on the report written by an independent body that shall increase general understanding of the commercial assessment systems

7 3(6) To define commercial assessment systems training requirements for the FiGBC training committee to organize o It is assumed that all LEED and BREEAM training shall be outsourced to certified USGBC and BRE training companies Define the roles and responsibilities of project stakeholders for commercial assessment system projects. Tasks may include: o Standardise classification service & task o Who is responsible for project management of the LEED credits? o Who is responsible for translation? o Should the consultant provide template reports for all credits? o Who should fill out the online forms? o Who is responsible for contractors credits? o A typical tarjouspyyntö responsibilities list for each type of project Investigate co-operation of the kaupalliset ympäristöluokitus workgroup with Värkki project where possible 5 Increase general understanding brochure An important aim for 2012 shall be to write a report that shall increase general understanding of the commercial assessment (kaupalliset ympäristöluokitus) systems. The document shall be aimed at all construction stakeholders and shall simply explain the relevant systems such as LEED, BREEAM and Promise. The document should be written by an independent group of people and should not be the opinion of invested stakeholders such as consultants or contractors. It should also echo the sentiment of the FiGBC which is that all systems are supported. It should be evaluated who is best suited to write this document and if an organization outside the FiGBC is required. A key aspect of this work is the funding which may be required to pay for the completion of this task. Orgainsations such as the Aalto Real Estate Business unit may already have this material. The final document shall be to review and commented on by one of the General Tasks workgroup. 6 Further Steps Other items mentioned in the meeting that shall occur in 2012 but require further planning are: the organisation of a general meeting(s) where all FiGBC members are invited to hear about progress made and to provide feedback gain feedback from Antti Lippo regarding the members questionnaire Kenneth Dooley

8 4(6) Appendix 1: Assessment system development and localization Co-operation with Värkki project where possible LEED new buildings development workgroup o ACP database o ACPs should focus on poorly functional credits (Cooling towers, Water etc.) o ACPs should also focus on European Union standards, guidelines and laws LEED EBOM o ACP database o Alternative standards for credits (cleaning detergents etc.) LEED USGBC round table co-operation BREEAM new buildings development workgroup o Comment on new version of BREEAM Europe 2012 for Finland / Nordic countries o Development of BREEAM checklist A10 BREEAM co-operation among Nordic countries BREEAM In-use Europe co-operation & co-ordination o In particular benchmarking for BREEAM in use energy credits so that credits awarded are similar to the UK level BREEAM for residential development Promise rebirth o Development of simple classification system for non-commercial projects o Is there interest & demand? o Easy way, promise redevelopment & systematic documentation o Residential, schools etc. o 3rd party certification should be implemented

9 5(6) Appendix 2: Guidance documents creation List of guidance documents to be added as required such as: o VOC paints and materials for LEED compliance o Contractors credits guidance for commercial assessment system projects o etc

10 6(6) Appendix 3: General knowledge gathering Sales and marketing material to promote commercial assessment system projects o Brochures for projects in Finland o The business case behind these systems As mentioned by Ilari it would be good to have some financial figures such as LEED gold costs an extra x/m2 and increase sales value by x/m2 and rental value by x/m2 etc To write the scope, review and comment on the report written by an independent body that shall increase general understanding of the commercial assessment systems To define commercial assessment systems training requirements for the FiGBC training committee to organize o It is assumed that all LEED and BREEAM training shall be outsourced to certified USGBC and BRE training companies Define the roles and responsibilities of project stakeholders for commercial assessment system projects. Tasks may include:

11 MEMO 1(2) FiGBC Commercial classification Workgroup The Finnish Regional Priority Credits Date Author Timo Rintala, Green Building Partners Oy On behalf of Finnish Green Building Counsil 1 Background The original possibility to prepare the national Regional Priority credits ( RP s) came in January However, while the FiGBC workgroups were at January still very much under development, the Finnish group actually begun working only two weeks before the deadline. The Finnish group got also a good model from the Swedish GBC credit paper and, while Norway will be using Swedish credits, it was considered to be used as Finnish RP s. Based on preliminary voting, it was however quite clear that a dedicated Finnish credits should be used instead of Nordic. The Finnish credits are developed based on internet voting for the most suitable credits for the Finnish climate and practices. Two basic principles were recognized for suitable credits identification: - Highlighting credits that recognized to be most important in the Finnish environment - Highlighting credits that are not well recognized in typical Finnish construction and should be given more importance to drive the industry forward Based on voting among the Finnish task force included all members. Voting time was quite short, about one week. 2 The Finnish RP s Based on task group opinion and voting, the following is suggested for the Finnish RP s: - SS 5.1 Protect & restore habitat - SS 6.1 Stormwater Design, Quantity control - EA 1 Energy efficiency, 20 % savings - EA 1 Energy efficiency, 28 % savings - EA 2 On-site renewable energy, 1 % of renewables - IEQ 8.1 Daylight & views, Daylight Selected credits are mostly based to present issues, that are not normally considered in Finland and the selection would like to give them a bigger weight in decision making. Short reasoning for the selected credits is as follows:

12 2(2) SS 5.1 SS 6.1 EA 1 EA 2 IEQ 8.1 Protect & restore habitat While in Finland the construction is more and more urban and urban area is built more and more densely, the amount of open space is diminishing. In general the inbuilt natural area is protected in zoning, but the urban area is more and more built without vegetation. Also the Finnish construction practice is giving low value to protecting existing vegetation, while this could be saved in considerably higher amounts then today. So the amount of even small vegetated area in urban texture is with growing in value and should be encouraged. Stormwater Design, Quantity control The importance of stormwater management is growing and is by normal practice considered in Finnish zoning. However, the amount of non-pervious surfaces is growing fast and the amount of stormwater in municipal networks is higher than before. Also climate change has and will have effect on peak water amounts and more and more consideration should be given to the issue. While stormwater quantity control is not typically considered in construction projects, this will have a cost effect in the project and should be awarded. Energy efficiency, 20 % savings & Energy efficiency, 28 % savings Energy efficiency has a major role in governmental regulations and in green buildings in Finland. Up to day the Finnish regulations have been heat load and heating consumption focused based on the cold climate. In meantime, considerations with electricity use have been considerably lower. The importance of electricity use is raised in forthcoming regulations. LEED & ASHRAE energy calculation systematic, however, is based on costs. Cost also raises the importance of electricity use. The Finnish basic heat source in commercial buildings is energy efficient co-operation based district heating. Therefore using typical energy sources, district heat, more efficiently should be the basic solutions in new buildings. The current best practice commercial solutions in district heat connected buildings) in Finland lead to % savings compared to ASHRAE minimum level, the first credit should be above this award improvements in controls and design. On-site renewable energy, 1 % of renewables The price of district heating and electricity is still lower then Europe average in Finland. Based on low electricity price the financial profitability of on-site energy solutions is low. Based on financial payback calculations, on-site solar power payback time is above 50 years and solar heat above 20 years. Currently the solar systems have had more brand value then real financial benefits. Thus the built up for on-site renewable of 1 % should be awarded more the one credit. Daylight & views, Daylight The typical commercial solutions in Finland have been to optimize the total amount of outer walls and this lead to deep frame solutions. The amount of daylight has also positive effect on electricity use based on lighting controls. Thus, the importance of daylight design should be highlighted.

13 LEED 2009 for New Construction & Major Renovations (example) Credit category Credit number Credit name 1 Materials & Resources 1,1 Building Reuse: Maintain Existing Walls, Floors, and Roof 2 Energy and Atmosphere 2 On-Site Renewable Energy 3 Water Efficiency 2 Innovative Wastewater Technologies 4 Sustainable Sites 2 Development Desity &Community Connectivity 5 Sustainable Sites 6,1 Stormwater Design-Quality Control 6 Sustainable Sites 7,1 Heat Island Effect- Non-Roof LEED 2009 for New Construction & Major Renovations Määrä Votes Credit category Credit number Credit name 5 Energy and atmosphere EA 1 Energy efficiency, 26 % savings 5 Indoor environmental quality IEQ 8.1 Daylight 4 Energy and atmosphere EA 1 Energy efficiency, 48 % savings 4 Energy and atmosphere EA 2 1 % of renewables 4 Sustainable sites SS 6.1 Stormwater Design-Quantity Control 4 Sustainable sites SS 5.1 Protect & restore habitat 2 Materials & resources MR3 Material reuse 5 % 2 Water efficiency WE 3 Water Use Reduction, 30% Reduction 2 Materials & resources MR5 Regional materials 1 Sustainable sites SS 4.4 Alternative Transportation-Parking Capacity 1 Materials & resources MR7 Certified wood 1 Materials & resources MR1.1 Building reuse, 75 % 1 Indoor environmental quality IEQ 7.1 Thermal comfort, design

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 Kainuu Sustainable Energy Action Plan (SEAP) under Covenant of Mayors 1 BENVIROC OY 2014 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Public Consultation on Law Proposals

Public Consultation on Law Proposals Assessing Copyright and Related Rights Systems Public Consultation on Law Proposals Report on piloting in Finland FOUNDATION FOR CULTURAL POLICY RESEARCH CUPORE FINNISH MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E-learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta 5/2013KEMIA SPECIAL ISSUE Finnish Chemical Magazine STRONG EXPORTS in the Finnish chemical industry NEW BOOST for voluntary sustainability REACH bites next smaller companies Pakkausten ja pakkausmateriaalien

Lisätiedot

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Project report no. 9-2010 Gun Roos and Minna Mikkola Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Findings from the ipopy project SIFO 2010 Project report no. 9

Lisätiedot

KEMIA TOWARDS SUDDEN DEATH CHEMICAL SAFETY REACH. Finnish Chemical Magazine. Kaikki tarvitsemasi laboratoriotuotteet.

KEMIA TOWARDS SUDDEN DEATH CHEMICAL SAFETY REACH. Finnish Chemical Magazine. Kaikki tarvitsemasi laboratoriotuotteet. KEMIA SPECIAL ISSUE 5/2009 Finnish Chemical Magazine In this Issue: TOWARDS Sustainable Use of Resources SUDDEN DEATH of Demand CHEMICAL SAFETY Mission Possible Kaikki tarvitsemasi laboratoriotuotteet

Lisätiedot

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Lighting Technology Degree Program Satu Marttila Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES REPORTS IN INFORMATION SCIENCES 22 TAMPERE 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMEs, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS The Demand for ICT-supported Training - Surveys

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

OPENING UP NEW OPPORTUNITIES IN GENDER EQUALITY WORK

OPENING UP NEW OPPORTUNITIES IN GENDER EQUALITY WORK OPENING UP NEW OPPORTUNITIES IN GENDER EQUALITY WORK JEFF HEARN, ANNA-MAIJA LÄMSÄ, INGRID BIESE, SUVI HEIKKINEN, JONNA LOUVRIER, CHARLOTTA NIEMISTÖ, EMILIA KANGAS, PAULA KOSKINEN, MARJUT JYRKINEN, MALIN

Lisätiedot

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS.

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS. Vantaa 2006 ACKNOWLEDGEMENTS This publication is intended as a handbook for anyone who wishes to carry out Content and Language Integrated Learning. It was produced in the Team Teaching CLIL-AXIS -project

Lisätiedot

Working Paper Public provision of business support services in Finland

Working Paper Public provision of business support services in Finland econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Väänänen,

Lisätiedot

1 SUOMALAISET YRITYKSET JA GLOBAALIN KILPAILUN HAASTEET -TUTKIMUSOHJELMA LIIKETOIMINTA KILPAILUNA JA YHTEISTYÖNÄ (LIIKE) RESEARCH PROGRAMME ON FINNISH COMPANIES AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION OHJELMAMUISTIO

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisut

Lisätiedot

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Nina Haapanen Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilastotyöryhmän loppuraportti Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Aiheita 11/2003 ISBN 951-33-1334-4 ISSN

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA PLC

LASSILA & TIKANOJA PLC SECURITIES NOTE AND SUMMARY 17 September 2014 LASSILA & TIKANOJA PLC Listing of EUR 30,000,000 Notes due 2019 The Notes are represented by units in denominations of EUR 1,000. On 15 September 2014 Lassila

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Contents

Sisällysluettelo / Contents Sisällysluettelo / Contents Pääkirjoitus / Editorial 4 ABB 6 Accenture 7 Agnico Eagle Finland Oy 8 BDO Oy 9 Boliden 10 Business Kitchen 11 BusinessOulu 12 Codemate Oy 13 Codenomicon Oy 14 Componenta 15

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot