Kaupalliset ympäristöluokitukset työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupalliset ympäristöluokitukset työryhmä"

Transkriptio

1 Muistio Sivu 1 / 4 Kaupalliset ympäristöluokitukset työryhmä Kokousmuis o Läsnäolijat Jakelu Tiina Huovinen, Sponda Pertti Kalsson, NCC Markku Lappalainen, Rakennustieto Tuomo Lindstedt, HTJ Ken Dooley, Granlund Timo Rintala (siht.), Green Building Partners Läsnäolijat Kaupalliset ympäristöluokitukset -työryhmän jäsenet Antti Lippo Pasi Tolppanen 1 JÄRJESTÄYTYMINEN Todettiin läsnäolijat ja suoritettiin esittäytyminen. Todettiin, että uskottavan päätöksenteon pohjaksi vaadittaisiin osallistujia kaikista sidosryhmistä mukaan lukien omistajat, urakoitsijat, rakennuttajat, kiinteistökehitys, suunnittelijat ja konsultit. FiGBC:n taholta hankkeeseen nimetty kaksoisjohtajuus, Timo Rintala ja Ken Dooley. Läsnä ja peruslähtökohdat ja tavoitteet työryhmään. Huovinen, Sponda ympäristöpäällikkö. Spondalla periaatepäätös kansainvälisen ympäristöluokituksen käytöstä kaikissa hankkeissa, perusteena kansainvälinen markkinat. Tehty useita olemassa olevien ja rakennusvaiheen hankkeita. Lappalainen, Rakennustieto, päätehtävän RT-kortiston päätoimittajan tehtävät. Toimii pääosin rakennusmääräysten maailmassa, kiinnostus alan kehitykseen. Lindstedt, rakennuttajakonsultti ja konsultti. Vastaa yrityksessä luokituksista ja energiatehokkuudesta. Kiinnostus menettelyjen ja mallien kehittämiseen. Karlsson, NCC kiinteistökehitys. NCC:lle tullut Ruotsista BREEAM velvoite kaikkiin hankkeisiin. Pääosin omaperustaista tuotantoa. Kiinnostus Suomalaisten menettelyjen ja sovellusten kehittämiseen. Dooley, ympäristöpäällikkö Granlundilla. Vastuuna sustainability + energy sekä erityistuotteet. Kiinnostus erityisesti BREEAM mallien kehitykseen sekä tarjous- ja sopimusmallien yhtenäistämiseen. Rintala, Omistaja Green Building Partners Oy:ssä. Elinkaarikonsultointi. Kiinnostus kansallisten menettelyjen kehitykseen molemmissa työkaluissa. Ollut mukana LEED round table työskentelyssä.

2 Muistio Sivu 2 / 4 2 KAUPALLISET YMPÄRISTÖLUOKITUKSEN WORKPLAN Käytiin läpi kaupalliset ympäristöluokitukset workplan. Rintala esitteli sisällön ja keskusteltiin tehtävien sisällöistä. Tehtyyn työsuunnitelmaan tai sen tavoitteisiin ei tehty korjauksia. Workplan liitteenä. 3 BREEAM TILANNE Ken Dooley esittely BREEAM tilanteen (kalvot liitteenä) BREEAM muuttanut kantaansa kansallisten menettelyjen kehittämiseen. Enää ei vaadita täyttä kansallista lokalisointia tyyliin Ruotsi/norja, vaan BREEAM tarjoaa No/low-Cost BREEAM lokalisoinnin. Perusteena kevyelle lokalisoinnille ovat: Country specific reference sheets Mahdollisuus pieniin arviointiperusteiden korjauksiin Mahdollisuus yksittäisten pisteiden muutoksiin tai poistamiseen Suomen arvioinneista Mahdollisuus A10 helpompaan kehitykseen Todistustaakka kevyempi, kun A10 päivitykset tulevat yleiseltä organisaatiolta, ei yksittäisiltä konsulteilta BREEAM Finlandtilanne FiGBC ei halua tehdä omaa organisaatiota, jonka vastuulla olisi kansallisen järjestelmän ylläpito FiGBC ei halua rahoittaa kehitystä kotimaisen mallin kehittämiseksi Syynä korkea alkukustannus sekä nykyisiin markkinoihin suhteitettuna suuri vuotuinen peruskustannus Suomelle annettu mahdollisuus käyttää Ruotsi/Norja versiota Mahdollisuus tehdä hiukan muutettu FIN versio, jossa huomioitaisiin kotimaisia kohtia Suomessa mahdollisuus käyttää NOR / SWE versioita kriteeriperusteina BRE suuntaan eli hakea pistettä perustuen muiden pohjoismaiden Ruotsi ja Norja eivät erityisen innostuneita toimimaan myös Suomalaisten luokitusten arvioivana tahona Kehysorganisaation merkitys suuri BRE:n suuntaan, vaaditaan kattavaa ja edustavaa työryhmää ja päättäjää. Muita BREEAM järjestelmään liittyviä esille tulleita asioita Tarkennukset kriteerien Brittiläisten standardien ja vaatimusten eroista Suomalaisiin menettelyihin, tulkintaohjeet tiettyihin kriteereihin kansalliseen käytäntöön tarvittaisiin Hakemusta tehtäessä olisi hyvä tiedostaa, mitkä Suomalaiset osana normaalia suunnitteluprosessia tulevat dokumentit suoraan täyttävät hakemuksen vaatimukset BREEAM 2012 International julkaistaan noin 3-4 kuukaudessa. BREEAM kehitysryhmän lyhyen aikavälin tähtäimet - Country specific reference sheets - Checklist A10 kehitystyö

3 Muistio Sivu 3 / 4 Vaaditaan käytännössä yksi tekninen palaveri, jossa voitaisiin määrittää pisteet, joihin Suomessa haluttaisiin muutoksia ja päivityksiä. Sovitaan erikseen. 4 LEED TILANNE Ajanpuutteen vuoksi LEED asiat käsiteltiin kevyesti. LEED Regional Priority Credits lähetetty eteenpäin USGBC:lle. Ei palautetta kriteereistä. Pitäisi alustavan aikataulun mukaan tulla voimaan toukokuussa Aineisto liitteenä. LEED kehitysryhmän lyhyen aikavälin tähtäimet - Alternative Compliance Path eli ACP:t Suomalaisille menettelyille, perustuen LEED 2012 luonnoksen pisteisiin - Mahdolliset Suomalaiset pilot credit pisteet (esim. kaukokylmä) Tulisi pitää yksi tekninen palaveri, jossa voitaisiin määrittää pisteet, joihin Suomessa haluttaisiin muutoksia ja päivityksiä. Mahdollisuus myös etsiä Suomalaiset ACp:t. 5 YLEISDOKUMENTAATION TILANNE 6 MUUT ASIAT Yleisten dokumentaatioiden tarpeellisuudesta oltiin yksimielisiä. Käytännön keskustelua käytiin tarvittavista resursseista dokumenttien laatimiselle. Käytännön mahdollisuutena on keskusteltu yliopistomaailman mukaan tuomista, jolloin laajempaa yleisdokumentaatiota voitaisiin toteuttaa esimerkiksi diplomitöiden yhteydessä. Keskusteltiin luokitusten perusteluista. Käytännössä luokitusten perusteet usein brändiarvo tai laadullisen ohjauksen varmennus. Suomessa ei aineistoa, jolla voitaisiin suoraan osoittaa rahallisia säästöjä, kuten energiatehokkuuden parantamisessa. Käytännön hyvät ja tiiviit esimerkit vaatisivat kuitenkin osoittamisen Business casen kautta: prosessi, hyödyt, kaupallinen realiteetti, muut saavutettavat höydyt. Suunnitellun mukainen standardisoitu työsisältö tarjouspyyntöjen pohjaksi nähtiin erittäin tarpeellisena ja kannatettavana. Yleisdokumentaation lähiajan toimenpiteet: Yhteyksien avaaminen yliopistomaailmaan, esim. rakentamistalous Standardisoidun työsisällön kehitystyön aloittaminen Promise kehitys. Lappalainen esitti omana käsityksenään, ettei Promise kehitykselle ole tällä hetkellä olemassa suunnitelmia. vaikuttaa siltä, ettei kehitykselle ole suoraan olemassa mitään tilausta tai painetta käyttäjäkunnasta. Asiaan liittyvinä lähiaikoina tulevat uudet energiatodistukset (luonnokset ja kommenttipyynnöt julkaistu). Määräyksistä lähivuosina tulossa korjausrakentamisen ohjeet ja vaatimukset (ympäristöministeriö). 7 JATKOTOIMENPITEET Seuraava kokous klo 14:00 Granlundin tiloissa Malmilla.

4 Muistio Sivu 4 / 4 Timo Rintala Green Building Partners Oy FiGBC Kaupalliset ympäristöluokitukset -ryhmä

5 WORKGROUP PLAN 1(6) KDo KAUPALLISET YMPÄRISTÖLUOKITUS WORKGROUP Date Present Timo Rintala Green Building Partners Ken Dooley Insinööritoimisto Olof Granlund 1 Primary purpose The primary purpose of the workgroup shall be to: Increase the general understanding of environmental assessment methods Provide neutral information regarding the use, benefits and potential of the systems Coordinate localisation of global environmental classification in Finland Provide support and material to ease and harmonise consultation in Finland Provide a workgroup to communicate and cooperate on global scale on commercial classification issues 2 Workgroup It was decided that the work required to be done in 2012 and onwards would be included within the following 3 categories: Assessment system development and localization (technical) Guidance documents creation (technical) General knowledge gathering (non-technical) Members shall be chosen from the people who have requested to join the work group. The work group chairs shall also suggest additional people to join the work group. 3 Workgroup tasks A large number of tasks have been defined as required to assist the growth of these commercial assessment (kaupalliset ympäristöluokitus) systems in Finland Assessment system development and localization The tasks that have been included in this value group may be seen in appendix Guidance documents creation The tasks that have been included in this value group may be seen in appendix 2.

6 2(6) General knowledge gathering The tasks that have been included in this value group may be seen in appendix 3. 4 Workgroup tasks in detail Of the tasks shown in the appendices, 3 have been selected as most urgent to assist growth in this sector. Once these workgroups have been completed other tasks shall be developed in the future. 4.1 Workgroup task 1: BREEAM new buildings development workgroup The first task for the work group shall be to assist the development of BREEAM new buildings. It is important that this work is done first as in March to May 2012 there will be an opportunity to comment on BREEAM 2012 which will be launched in the summer. Number of members: approximately 10 people Breakdown of members: 5 BREEAM experts and 5 general construction sector Workgroup task aims: The BRE have suggested that the following tasks are the simplest method to enable easier certification of BREEAM projects in Finland. These tasks shall be done unless FiGBC decides to develop BREEAM Finland: o Comment on new version of BREEAM Europe 2012 by developing the Country Specific Reference Sheet for Finland. Work with BREEAM to adapt the credits for Finnish climate and culture BRE have suggested this o Development of BREEAM checklist A10. Work with the BRE for the approval of local Finnish standards BRE have suggested this 4.2 Work group task 2: LEED new buildings development workgroup Potential chairman: Timo Rintala or Ken Dooley Number of members: approximately 10 people Breakdown of members: 5 LEED experts and 5 general construction sector Workgroup task aims: Develop LEED alternative compliance paths for specific credits Begin and upkeep an ACP database ACPs should focus on poorly functional credits (Cooling towers, Water etc.) ACPs should also focus on European Union standards, guidelines and laws 4.3 Workgroup task 3: General tasks As the BREEAM and LEED tasks are being completed the work group will continuously work on general tasks Number of members: approximately 10 people Breakdown of members: general construction sector people Workgroup task aims: To write the scope, review and comment on the report written by an independent body that shall increase general understanding of the commercial assessment systems

7 3(6) To define commercial assessment systems training requirements for the FiGBC training committee to organize o It is assumed that all LEED and BREEAM training shall be outsourced to certified USGBC and BRE training companies Define the roles and responsibilities of project stakeholders for commercial assessment system projects. Tasks may include: o Standardise classification service & task o Who is responsible for project management of the LEED credits? o Who is responsible for translation? o Should the consultant provide template reports for all credits? o Who should fill out the online forms? o Who is responsible for contractors credits? o A typical tarjouspyyntö responsibilities list for each type of project Investigate co-operation of the kaupalliset ympäristöluokitus workgroup with Värkki project where possible 5 Increase general understanding brochure An important aim for 2012 shall be to write a report that shall increase general understanding of the commercial assessment (kaupalliset ympäristöluokitus) systems. The document shall be aimed at all construction stakeholders and shall simply explain the relevant systems such as LEED, BREEAM and Promise. The document should be written by an independent group of people and should not be the opinion of invested stakeholders such as consultants or contractors. It should also echo the sentiment of the FiGBC which is that all systems are supported. It should be evaluated who is best suited to write this document and if an organization outside the FiGBC is required. A key aspect of this work is the funding which may be required to pay for the completion of this task. Orgainsations such as the Aalto Real Estate Business unit may already have this material. The final document shall be to review and commented on by one of the General Tasks workgroup. 6 Further Steps Other items mentioned in the meeting that shall occur in 2012 but require further planning are: the organisation of a general meeting(s) where all FiGBC members are invited to hear about progress made and to provide feedback gain feedback from Antti Lippo regarding the members questionnaire Kenneth Dooley

8 4(6) Appendix 1: Assessment system development and localization Co-operation with Värkki project where possible LEED new buildings development workgroup o ACP database o ACPs should focus on poorly functional credits (Cooling towers, Water etc.) o ACPs should also focus on European Union standards, guidelines and laws LEED EBOM o ACP database o Alternative standards for credits (cleaning detergents etc.) LEED USGBC round table co-operation BREEAM new buildings development workgroup o Comment on new version of BREEAM Europe 2012 for Finland / Nordic countries o Development of BREEAM checklist A10 BREEAM co-operation among Nordic countries BREEAM In-use Europe co-operation & co-ordination o In particular benchmarking for BREEAM in use energy credits so that credits awarded are similar to the UK level BREEAM for residential development Promise rebirth o Development of simple classification system for non-commercial projects o Is there interest & demand? o Easy way, promise redevelopment & systematic documentation o Residential, schools etc. o 3rd party certification should be implemented

9 5(6) Appendix 2: Guidance documents creation List of guidance documents to be added as required such as: o VOC paints and materials for LEED compliance o Contractors credits guidance for commercial assessment system projects o etc

10 6(6) Appendix 3: General knowledge gathering Sales and marketing material to promote commercial assessment system projects o Brochures for projects in Finland o The business case behind these systems As mentioned by Ilari it would be good to have some financial figures such as LEED gold costs an extra x/m2 and increase sales value by x/m2 and rental value by x/m2 etc To write the scope, review and comment on the report written by an independent body that shall increase general understanding of the commercial assessment systems To define commercial assessment systems training requirements for the FiGBC training committee to organize o It is assumed that all LEED and BREEAM training shall be outsourced to certified USGBC and BRE training companies Define the roles and responsibilities of project stakeholders for commercial assessment system projects. Tasks may include:

11 MEMO 1(2) FiGBC Commercial classification Workgroup The Finnish Regional Priority Credits Date Author Timo Rintala, Green Building Partners Oy On behalf of Finnish Green Building Counsil 1 Background The original possibility to prepare the national Regional Priority credits ( RP s) came in January However, while the FiGBC workgroups were at January still very much under development, the Finnish group actually begun working only two weeks before the deadline. The Finnish group got also a good model from the Swedish GBC credit paper and, while Norway will be using Swedish credits, it was considered to be used as Finnish RP s. Based on preliminary voting, it was however quite clear that a dedicated Finnish credits should be used instead of Nordic. The Finnish credits are developed based on internet voting for the most suitable credits for the Finnish climate and practices. Two basic principles were recognized for suitable credits identification: - Highlighting credits that recognized to be most important in the Finnish environment - Highlighting credits that are not well recognized in typical Finnish construction and should be given more importance to drive the industry forward Based on voting among the Finnish task force included all members. Voting time was quite short, about one week. 2 The Finnish RP s Based on task group opinion and voting, the following is suggested for the Finnish RP s: - SS 5.1 Protect & restore habitat - SS 6.1 Stormwater Design, Quantity control - EA 1 Energy efficiency, 20 % savings - EA 1 Energy efficiency, 28 % savings - EA 2 On-site renewable energy, 1 % of renewables - IEQ 8.1 Daylight & views, Daylight Selected credits are mostly based to present issues, that are not normally considered in Finland and the selection would like to give them a bigger weight in decision making. Short reasoning for the selected credits is as follows:

12 2(2) SS 5.1 SS 6.1 EA 1 EA 2 IEQ 8.1 Protect & restore habitat While in Finland the construction is more and more urban and urban area is built more and more densely, the amount of open space is diminishing. In general the inbuilt natural area is protected in zoning, but the urban area is more and more built without vegetation. Also the Finnish construction practice is giving low value to protecting existing vegetation, while this could be saved in considerably higher amounts then today. So the amount of even small vegetated area in urban texture is with growing in value and should be encouraged. Stormwater Design, Quantity control The importance of stormwater management is growing and is by normal practice considered in Finnish zoning. However, the amount of non-pervious surfaces is growing fast and the amount of stormwater in municipal networks is higher than before. Also climate change has and will have effect on peak water amounts and more and more consideration should be given to the issue. While stormwater quantity control is not typically considered in construction projects, this will have a cost effect in the project and should be awarded. Energy efficiency, 20 % savings & Energy efficiency, 28 % savings Energy efficiency has a major role in governmental regulations and in green buildings in Finland. Up to day the Finnish regulations have been heat load and heating consumption focused based on the cold climate. In meantime, considerations with electricity use have been considerably lower. The importance of electricity use is raised in forthcoming regulations. LEED & ASHRAE energy calculation systematic, however, is based on costs. Cost also raises the importance of electricity use. The Finnish basic heat source in commercial buildings is energy efficient co-operation based district heating. Therefore using typical energy sources, district heat, more efficiently should be the basic solutions in new buildings. The current best practice commercial solutions in district heat connected buildings) in Finland lead to % savings compared to ASHRAE minimum level, the first credit should be above this award improvements in controls and design. On-site renewable energy, 1 % of renewables The price of district heating and electricity is still lower then Europe average in Finland. Based on low electricity price the financial profitability of on-site energy solutions is low. Based on financial payback calculations, on-site solar power payback time is above 50 years and solar heat above 20 years. Currently the solar systems have had more brand value then real financial benefits. Thus the built up for on-site renewable of 1 % should be awarded more the one credit. Daylight & views, Daylight The typical commercial solutions in Finland have been to optimize the total amount of outer walls and this lead to deep frame solutions. The amount of daylight has also positive effect on electricity use based on lighting controls. Thus, the importance of daylight design should be highlighted.

13 LEED 2009 for New Construction & Major Renovations (example) Credit category Credit number Credit name 1 Materials & Resources 1,1 Building Reuse: Maintain Existing Walls, Floors, and Roof 2 Energy and Atmosphere 2 On-Site Renewable Energy 3 Water Efficiency 2 Innovative Wastewater Technologies 4 Sustainable Sites 2 Development Desity &Community Connectivity 5 Sustainable Sites 6,1 Stormwater Design-Quality Control 6 Sustainable Sites 7,1 Heat Island Effect- Non-Roof LEED 2009 for New Construction & Major Renovations Määrä Votes Credit category Credit number Credit name 5 Energy and atmosphere EA 1 Energy efficiency, 26 % savings 5 Indoor environmental quality IEQ 8.1 Daylight 4 Energy and atmosphere EA 1 Energy efficiency, 48 % savings 4 Energy and atmosphere EA 2 1 % of renewables 4 Sustainable sites SS 6.1 Stormwater Design-Quantity Control 4 Sustainable sites SS 5.1 Protect & restore habitat 2 Materials & resources MR3 Material reuse 5 % 2 Water efficiency WE 3 Water Use Reduction, 30% Reduction 2 Materials & resources MR5 Regional materials 1 Sustainable sites SS 4.4 Alternative Transportation-Parking Capacity 1 Materials & resources MR7 Certified wood 1 Materials & resources MR1.1 Building reuse, 75 % 1 Indoor environmental quality IEQ 7.1 Thermal comfort, design

The following actions have been completed prior to the summer holidays:

The following actions have been completed prior to the summer holidays: MEMO 1(2) KDo 21.8.2012 KAUPALLISET YMPÄRISTÖLUOKITUS WORKGROUP PROGRESS 1 Progress in the first half of 2012 The following actions have been completed prior to the summer holidays: 1.1 Kick-off (27.01.2012)

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo Greenfield Consulting Ltd PHONE: +358 40 502 8300 Reelinki 30, 01100 Itäsalmi, Finland FAX: +358 9 8683 6980 www.greenfieldconsulting.fi E-MAIL: herkko@greenfieldconsulting.fi

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Toimitilapalvelujen keskeinen rooli rakennusten ympäristötehokkuuden näkökulmasta

Toimitilapalvelujen keskeinen rooli rakennusten ympäristötehokkuuden näkökulmasta Toimitilapalvelujen keskeinen rooli rakennusten ympäristötehokkuuden näkökulmasta ISS Palvelut & LEED Existing Buildings (EB) -ympäristösertifiointi Anna Anttila ISS lukuina Suomessa Toimimme yli 230 paikkakunnalla

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Kalvosarjan käyttöohje

Kalvosarjan käyttöohje Kalvosarjan käyttöohje Granlund yritysesittely ENG 5.9.2007 Top page Group Services Organization References BildMet concept BildMet benefits HVAC Electrical Automation FM R&D BildMet reporting Software

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Laskentaoletukset ja laskentamenetelmien kehitystarpeet

Laskentaoletukset ja laskentamenetelmien kehitystarpeet Laskentaoletukset ja laskentamenetelmien kehitystarpeet Jarek Kurnitski, Aalto- yliopisto, Tallinnan teknillinen yliopisto FInZEB- työpaja 5.6.2014 5.6.2014 1 nzeb laskentamenetelmä D3 2012 mahdolliset

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Timo Linnainmaa, Partneri. EnergyVarkaus 8.8.2014

Timo Linnainmaa, Partneri. EnergyVarkaus 8.8.2014 Timo Linnainmaa, Partneri EnergyVarkaus 8.8.2014 Esityksen sisältö 1. Cleantech Invest Oyj esittely 2. Kasvurahoitus Suomessa 3. Sijoittajan näkökulma 2 Cleantech Invest lyhyesti Sijoitus- ja kehitysyhtiö

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Defining nearly zero in Finland - FInZEB

Defining nearly zero in Finland - FInZEB Defining nearly zero in Finland - FInZEB HP4NZEB-seminar 15.06.2015 1 A nearly zero energy (EPBD) (EU Energy Performance of Buildings Directive) Extremely high energy efficiency Energy demand is covered

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN OPTIMOINTI. Kai Sirén Aalto yliopisto

RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN OPTIMOINTI. Kai Sirén Aalto yliopisto RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN OPTIMOINTI Kai Sirén Aalto yliopisto LVI-tekniikan tutkimusryhmä Henkilökunta Laitteistot 2 Professoria 3 post-doc tutkijaa 1 vieraileva post-doc (Japan) 5 tohtoriopiskelijaa

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Avaus: Ajankohtaista EU:sta

Avaus: Ajankohtaista EU:sta Avaus: Ajankohtaista EU:sta ylijohtaja Riku Huttunen Energiamarkkinavirasto Syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivä, Helsinki 27.11.2012 Energiamarkkinavirasto Markkinavalvonta Antti Paananen Päästökauppa

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Storages in energy systems

Storages in energy systems Storages in energy systems 110 kv 110/20 kv z 20/0.4 kv z Centralized energy storage (primary substation) Centralized energy storage (secondary substation) Customer -level energy storage (house) Prof.

Lisätiedot

Software Signing System System overview and key domain concepts

Software Signing System System overview and key domain concepts Software Signing System System overview and key domain concepts Copyright 2004 F-Secure Corporation. All rights reserved. Contents 1 System overview...1 2 Main domain concepts...2 3 Roles and user groups...3

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot