KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut"

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

2 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS Tarkastus Päivämäärä Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jari Hosiokangas Hyväksyjä Viite , Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F

3 MELUSELVITYS SISÄLTÖ 1. Yleistä 1 2. Selvityksen periaatteet Laskentaohjelma Maastomallin lähtötiedot Tieliikennelähtötiedot Raideliikennelähtötiedot Melualuelaskennat 4 3. Sovellettavat ohjearvot 4 4. Melulaskentojen tulokset 5 5. Johtopäätökset, tulosten tulkinta ja jatkotoimenpiteet 5 MELUALUEKUVAT 6

4 YLEISTÄ Tämä meluselvitys on osa Haapajärven kaupungin keskustan osayleiskaavan liiteaineistoa. Meluselvityksessä on tutkittu keskusta-alueen pääväylien sekä raideliikenteen melualueita nykytilanteessa sekä ennustevuonna Työn on tilannut Haapajärven kaupunki, jossa yhdyshenkilönä on toiminut Vesa Savolainen. Ramboll Finland Oy:ssä työn projektipäällikkönä on toiminut Ins. AMK Timo Korkee. 2. SELVITYKSEN PERIAATTEET 2.1 Laskentaohjelma Melulaskennat on tehty 3D maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.1 laskentaohjelmistolla, käyttäen pohjoismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia. /1/, /2/. Mallinnus huomioi maastonmuodot, rakennukset, esteet, heijastukset, äänen ilma-absorption, akustisesti kovat pinnat ym. seikat. 2.2 Maastomallin lähtötiedot Maastomallin laadinnassa on käytetty Haapajärven kaupungin kartta-aineistoa, sekä Maanmittauslaitoksen numeerista kartta-aineistoa, jossa korkeus käyrät ovat 2,5 m välein. Melulaskennassa on huomioitu Maanmittauslaitoksen numeerisen rakennustietokannan mukaiset rakennukset. Rakennukset on esitetty melualuekartoissa niiden käyttötarkoitusluokan mukaisilla värikoodeilla (asuinrakennus, lomarakennus, tsto- ja liikerakennus, teollisuusrakennus, muu rakennus) Tieliikennelähtötiedot Meluselvityksessä on huomioitu tie 58 (Elämäjärventie-Reisjärventie-Ouluntie) sekä tie 27 (Pyhäjärventie- Valtakatu-Nivalantie). Liikennemäärinä on käytetty Liikenneviraston vuoden 2011 mukaisia liikennemääriä. Vuoden 2030 ennusteliikenne on muodostettu Tiehallinnon "Tieliikenne " julkaisun mukaisesti, jossa Pohjois-Pohjanmaan valtateille on esitetty liikenteen kasvukertoimeksi 1,38 vuoteen 2030 mennessä. Laskennassa käytetyt nykytilan liikennemäärät on esitetty liikennemääräkarttakuvassa Ajonopeutena laskennoissa on käytetty teiden nykyisiä nopeusrajoituksia. Laskennoissa on käytetty oletusta, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu päiväaikaan.

5 1-2 Kuva Haapajärven keskivuorokausiliikenne ja raskasliikenne. Lähde Liikennevirasto Raideliikennelähtötiedot Raideliikennemäärät on tätä työtä varten tilattu VR-Track Oy:ltä. Saadut liikennemäärät ovat nykytilanteen mukaisia liikennemääriä. Saaduissa liikennelähtötiedoissa junien käyttämäksi nopeudeksi VT-Track on ilmoittanut Asema-alueella 35 km/h. Rataosan Sn-nopeus, eli suurin sallittu nopeus, on kuitenkin suoralle raiteelle nykytilassa 70 km/h. Melumallinnuksessa junien nopeutena on käytetty 40 km/h, mikä on pohjoismaisen rautatiemelun laskentamallin alin mallinnusnopeus. Ennustetilanne kuvaa raideliikenteen tilaa vuotta 2030/40 ja ennusteliikennemäärät on pyydetty Liikennevirastolta (Jouni Juuti). Ylivieska Iisalmi Kontiomäki rataosista on valmistunut parantamista koskeva yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa Tavarajunaliikenteen odotetaan kasvavan voimakkaasti Talvivaaran kaivoksen sekä mm. Kostamukseen kulkevan tavarajunaliikenteen johdosta. Ennustetilanteessa radan liikennöintinopeutena on pidetty Sn-nopeutta 70km/h. Asemalle pysähtyvät junat on kuitenkin huomioitu. Taulukko Raideliikennelähtötiedot Nykytila 2012 Ennuste 2030/40 Päiväaika Yöaika Ajonopeus Päiväaika Yöaika Ajonopeus Pituus, junametriä Pituus, junametriä Pituus, junametriä Pituus, junametriä Haapajärvi - Ylivieska Tavarajuna 1438 m 1089 m 40 km/h 8076 m 3828 m *40-70 km/h Paikallisjuna 50 m 50 m 40 km/h 75 m 25 m *40-70 km/h Haapajärvi - Iisalmi Tavarajuna 1419 m 430 m 40 km/h 7526 m 3828 m *40-70 km/h Paikallisjuna 100 m - 40 km/h 75 m 25 m Haapajärvi - Pihtipudas Tavarajuna 50 m - 40 km/h 550 m - *40-70 km/h Paikallisjuna Raakapuun kuormauspaikka Raakapuun kuormauspaikka Haapajärven aseman itäpuolella on mallinnettu osayleiskaavan tarkoitusta varten.

6 1-3 Toiminnan mallinnus sisältää epävarmuuden, joka on suurempi kuin tavallisen tie- ja raideliikennemelun mallintamisen epävarmuus, koska toiminnan luonne vaihtelee suuresti. Puutavaran lastaus ja purku tapahtuu päivittäin eri paikoissa, puutavaraterminaalin puupinojen sijainti ja korkeus vaihtelee ja päivittäinen lastausaika ja puutavaraa toimittavien autojen määrä vaihtelee. Kaikki seikat vaikuttavat syntyvän melun määrään ja leviämiseen. Kuormaustoiminnan melupäästönä on käytetty FCG Planeko Oy:n RHK:lle tekemän selvityksen "Puutavaran lastauksen melu, Raportti 3243-C9488-1, ) mukaista lähtöarvoa, joka esitetty taulukossa Taulukko Puutavaran lastaus, äänitehotaso, db Keskitaajuus, 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LWA Hz Puutavaran lastaus db Raportissa todetaan, että usein lastaustoiminnassa impulssimaisuuden ehto täyttyy, ja mittaustulokseen tehdään tämän takia impulssimaisuuskorjaus +5 db, mikä on huomioitu mallinnuksessa. Lastaustoimintaa on mallinnettu tapahtuvan 8,5 tuntia päivällä (klo välisenä aikana), mikä tarkoittaa noin 25 minuutin lastausaikaan per auto, kun alueella käy keskimäärin 20 puutavaraautoa päivässä. Lastaustoiminta mallinnuksessa jaettu tapahtuvan kolmessa pisteeseessä (kussakin pisteessä 2h 48min/piste, eli yhteensä 8,5h). Mallinnustilanne on esitetty kuvassa puupino Lastaus/purku Lastaus/purku Lastaus/purku Kuva Raakapuun kuormauspaikka Kuormausalueella on melun leviämisen kannalta merkittävä määrä puupinoja. Pinojen sijainti, määrä ja korkeus vaihtelee. Puupinojen mitoituskorkeus raakapuun kuormauspaikoilla on noin 5 metriä. Mallinnuksessa mukana olleet puupinot on esitetty kuvassa vihreä-ruskein viivoituksin ja niiden meluestekorkeus on 3 m. Puutavara-autoliikenne on mallinnettu tapahtuvan Lastaajantietä pitkin.

7 1-4 Lastaustoimintaan liittyvää raideliikennettä ei ole mallinnettu, mutta vaihdealueella tapahtuva tavarajunien hidasnopeuksinen liikenne ei aiheuta merkittävää keskiäänitasoa, lähinnä satunnaisia kolahduksia Melualuelaskennat Tie- ja raideliikenteen osalta laskentatulokset kuvaavat nykytilan ja vuoden 2030/40 ennustetilanteen mukaisia tie- ja raideliikenteelle ohjearvomäärittelyn mukaisesti laskettuja ekvivalenttimelutasoja (L Aeq ) päivä- (klo7-22) ja yöajoille (klo 22-07). Laskennat on suoritettu laskentapisteverkkoon, jossa laskentapisteiden välinen etäisyys on ollut 20 metriä. Laskentatulos kuvaa viiteaikavälin keskimääräistä eli ekvivalenttimelutasoa maanpinta + 2 m laskentakorkeudella. 3. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT Valtioneuvosto on päätöksellään (VNp 993/92) antanut melutason ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Ohjearvot on esitetty taulukossa 3.1. Ohjearvot tarkoittavat A-taajuuspainotettua keskiäänitasoja päivä- ja yöajalle( L Aeq klo 7-22 ja L Aeq klo ). Ohjearvot eivät koske ampumarata- ja moottoriratamelua. Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja. Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo ) 2) 55 db 45-50dB 45 db 40 db 3) 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Uusien asuinkäyttöön kaavoitettavien kohteiden yöajan ohjearvona käytetään 45 db ja vanhoilla alueilla 50 db.

8 MELULASKENTOJEN TULOKSET Melulaskentojen tulokset on esitetty melualuekartoissa Kuvissa melu on esitetty 5 db välein vaihtuvin värialuein keskusta-alueen osayleiskaavan päällä. Esimerkiksi db melualue (eli päiväajan ohjearvorajan ylittävä melutaso) on kartoissa esitetty oranssilla värillä. Laskennat on tehty päivä- (klo7-22) ja yöajan (klo 22-7) ohjearvoihin verrattavina ekvivalenttimelutasoina erikseen tieliikenteelle, raideliikenteelle ja puutavaran lastaukselle (vain päiväkuva) sekä näiden yhdistelmille. Nykytila (kuvat 1 7): Kuvasta 1 nähdään, että tieliikenteen yli 55 db melualueen leveys päiväaikaan on noin 50 m maastonmuodoista, liikennemäärästä ja ajonopeudesta riippuen. Yöaikainen 45 db melualue on vastaavasti noin 60 m leveä (kuva 2). Kuvista 3 ja 4 nähdään, että nykytilassa melko vähäisen raideliikenteen päivä- ja yöajan melualueet rajoittuvat aivan radan välittömään läheisyyteen. Kuvassa 5 on esitetty raakapuun kuormauspaikan aiheuttama keskiäänitaso päivällä. Päiväajan 55 db keskiäänitasossa voi olla muutama radan etelä-lounaispuolella oleva asunto. Nykytilanteen keskiäänitasoa on käytetty myös ennustetilanteen 2035 mukaisessa kuormauspaikan päiväajan melun arvioinnissa. Kuvassa 6 on esitetty nykytilanteen päiväajan kokonaismelualueet ja kuvassa 7 vastaavat yöajan kokonaismelualueet. Ennustetilanne 2035 (kuvat 8-12): Ennustetilanteessa lisääntyvä tieliikenne kasvattaa melualueista maltillisesti. Tieliikenteen päiväajan 55 db melualue on keskimäärin noin 60 m leveä ja yöaikainen 45 db melualue noin 70 m leveä (kuvat 8 ja 9). Kuvassa 10 on esitetty ennustettu päiväajan keskiäänitaso raideliikenteelle. Merkittävästi lisääntynyt tavarajunaliikenne suurentaa raideliikenteen melualueita. Päiväaikaan 55 db melualue on noin 60 m leveä. Kuvassa 11 on esitetty raideliikenteen ennustettu yöajan keskiäänitaso. Melualueet laajentuvat liikenteen lisääntyessä merkittävästi. Uusilla alueilla noudatettava 45 db ohjearvoraja yltää m etäisyydelle radasta, alueesta riippuen. Vanhoilla alueilla sovellettava yöajan 50 db ohjearvoraja kulkee noin 150 m etäisyydellä radasta. Kuvassa 12 on esitetty ennustevuoden 2035 päiväajan kokonaismelualueet ja kuvassa 13 ennustevuoden yöajan kokonaismelualueet. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET, TULOSTEN TULKINTA JA JATKO- TOIMENPITEET Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma meluntorjunnan kannalta. Yleiskaavavaiheessa tulee esittää asemakaavoitusta varten alueet, joiden jatkosuunnitelmissa mahdolliset meluongelmat tulee huomioida. Yleiskaavassa ratkaistaan lähinnä toimintojen sijoittelu, meluisien toimintojen ja sille herkän toiminnan välille pitää jättää lähtökohtaisesti riittävä suojaetäisyys. Yleiskaavan kaavamääräyksillä tulee turvata edellytykset meluntorjunnan toteuttamiseksi asemakaavassa. Merkittävimpien melualueidensijainti sijainti ja laajuus on arvioitu tässä meluselvityksessä käytettävillä olevilla liikenne-ennusteilla vuonna Päiväajan 50 db ja yöajan 45/50 db (uudet/vanhat alueet) ohjearvorajat on esitetty liitteissä 1 ja 2. Liitteen käyrien sisäpuolinen alue on melualuetta, jossa meluherkkien toimintojen ohjearvot mahdollisesti ylittyvät ilman meluntorjun-

9 1-6 taa. Asemakaavoitusvaiheessa näille alueille asuinrakentamista suunniteltaessa, tulee meluntorjunnalla vähentää alueiden melutaso ohjearvot alittavaan tasoon. Ohjearvot alittaviin melutasoihin tulisi pyrkiä koko asumisen ja virkistykseen varatulla alueella, ja vähintään piha- ja oleskelualueilla, terasseilla ja oleskeluparvekkeilla sekä aktiivisessa käytössä olevilla virkistys- ja ulkoilualueilla. Oleskeluparvekkeet, jotka joudutaan sijoittamaan yli 55 db melutasoon, tulisi lasittaa. Oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita ei tulisi osoittaa yli 60 db melutasoon lasitettunakaan. Jos asuintalon liikenneväylän puoleisella julkisivulla on päiväajan keskiäänitaso on yli db, tulisi huoneistot ulottua läpi talon, jolloin tuuletus voidaan järjestää talon hiljaisemmalta puolelta. LIITEET Liite 1 Liite 2 Ennustevuoden 2030/40 päiväajan 55 db melualueen raja Ennustevuoden 2030/40 yöajan 45/50 db melualueen raja MELUALUEKUVAT NYKYTILA Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 Tieliikenne. päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22 Tieliikenne. Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7 Raideliikenne. päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22 Raideliikenne. Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7 Raakapuun kuormauspaikan keskiäänitaso, L Aeq7-22 Tie- ja raideliikenne sekä raakapuun kuormauspaikka. Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22 Tie- ja raideliikenne sekä raakapuun kuormauspaikka. Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7 ENNUSTE 2035 Kuva 8 Tieliikenne. päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22 Kuva 9 Tieliikenne. Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7 Kuva 10 Raideliikenne. päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22 Kuva 11 Raideliikenne. Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7 Kuva 12 Tie- ja raideliikenne sekä raakapuun kuormauspaikka. Päiväajan keskiäänitaso, Kuva 13 L Aeq7-22 Tie- ja raideliikenne sekä raakapuun kuormauspaikka. Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki KOKKOLANKAUPUNGINMELUSELVITYS214 JAENNUSTEVUODELLE23 9.1.214 Projektinumero: 34788 Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki WSP Finland Oy Kokkolankaupunginmeluselvitys214 jaennustevuodelle23 IlkkaNiskanen,TuukkaLyly,SirpaLappalainenjaIlkkaRekola

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 116 Ympäristömelu Raportti PR-Y1565 Sipoon kunta Turku 22.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(16) PL 7 / Iso Kylätie 18 04131 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT... 2 3 MELULASKENTA... 3 4 LASKENTATULOKSET

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma 2010 Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 Jalasjärven meluselvitys SISÄLLYSLUETTELO 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 2 LÄHTÖTIEDOT...5 2.1 Liikenne...5 2.2 Maastoaineisto...5 3 SOVELLETTAVAT OHJEARVOT...5

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S

K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S HÄ M E E N L I N N A N Y D I N K E S K U S T A N L Ä N S I R E U N A N A S E M A - K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S R apo r tti 0 1 0 7 -C

Lisätiedot

Meluntorjunta ja lisäkaistat

Meluntorjunta ja lisäkaistat Meluntorjunta ja lisäkaistat Valtatien 5 välillä Kellolahdentie-Päiväranta, Kuopio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2011 Meluntorjunta ja lisäkaistat valtatien 5 välillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3507-2 Akustiikan asiantuntija 4.4.2007 1(8) Tilaaja: Citycon Oyj Maija-Liisa Rantala Pohjoisesplanadi 35 AB 00100 Helsinki maija-liisa.rantala@citycon.fi

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI Tapio.Lahti@akukon.fi 1 JOHDANTO EU:n ympäristömeludirektiivi

Lisätiedot

11.1. Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta Vuorela, Kuopio, Siilinjärvi YLEISSUUNNITELMA. Meluselvitykset

11.1. Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta Vuorela, Kuopio, Siilinjärvi YLEISSUUNNITELMA. Meluselvitykset 11.1 Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta Vuorela, Kuopio, Siilinjärvi YLEISSUUNNITELMA Meluselvitykset SCC Viatek Oy 24.2.2004 Kuopio, Kari Kotro 1 Työnumero 58144 MUISTIO 24.2.2004 VALTATIE 5

Lisätiedot