C100 Användarmanual Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "C100 Användarmanual Käyttöohje"

Transkriptio

1 C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä!

2 Kaffepip Kahvisuukappale Knapp för kaffeval Kahvipainike Kapselbehållare for kaffekapslar** Kapselisäiliö kapselille** Droppgaller** Tippa-ristikko** Droppbricka** Tippa-alusta** Handtag Vipu Vattenbehållare** Vesisäiliö** PÅ/AV brytare Virtakatkaisin ** Reservdelar ** Varaosat Första gången och efter längre användningsuppehåll Ennen ensimmäistä käyttökertaa tai kun keitin on ollut pitkään käyttämättä Ta bort plastfolien från droppgallret Poista folio ritilästä Fyll vattenbehållaren med färskt vatten Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä Sätt ett kärl under kaffeutloppet Aseta astia kahvisuuttimen alle Sätt in väggkontakten och slå på maskinen Laita pistoke pistorasiaan ja virta päälle Uppvärmning Lämpenee KLAR VALMIS Låt vatten rinna igenom 6X Anna veden valua läpi 6X Dagligen: innan första kaffet Päivittäin: ennen ensimmäistä kahviannosta Inget vatten Ei vettä se: katso: 8b Fyll vattenbehållaren med färskt vatten Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä Starta maskinen Virta päälle Uppvärmning Lämpenee KLAR VALMIS

3 Espresso Förberedelse Preparaatti Lungo eller tai 3. Förvärm en kaffekopp: 1 kopp vatten Kupin esilämmitys: 1 kupillinen vettä Sätt in kapseln Aseta kapseli paikalleen eller tai Olika kaffesorter ger olika flöden Virtausnopeus riippuu kahvityypistä Programmering av uppfyllningsnivå Täyttötason ohjelmointi Tag bort kapseln (faller ned i kapselbehållaren) Poista kapseli (putoaa kapselisäiliöön) 3. eller tai Sätt in kapseln Aseta kapseli paikalleen Tryck in knappen och håll intryckt i minst 3 sekunder. Släpp på önskad nivå Paina painiketta vähintään 3 sekuntia. Vapauta haluamallasi tasolla Återställning av det förprogrammerade lilla och stora kaffeflödet till fabriksinställningarna Ohjelmoitujen suuren ja pienen kahvivirtauksen palauttaminen tehdasasetuksiin Stäng av Katkaise virta Tryck in och håll kvar knappen stor kopp Pidä ison kupin painiketta alhaalla PÅ vred Kytke virta

4 Dagligen: Efter sista koppen Päivittäin: Viimeisen kupillisen jälkeen Stäng av Virta pois Rengöring: Vid behov Puhdistus: Tarpeen vaatiessa Töm kapselbehållaren + droppbrickan Tyhjennä kapselisäiliö ja tippa-alusta Skölj och töm behållaren Huuhtele ja tyhjennä vesisäiliö frätande rengöringsmedel hankaava Använd fuktig trasa och milt rengöringsmedel Kostea pyyhe, mieto puhdistusaine lösningsmedel liuotusaineita sisältävä diskmaskin pesukone Tömning av systemet: Järjestelmän tyhjennys: Om maskinen tas ur bruk under en längre period, för skydd mot frysskador, vid service etc Ennen pidempää käyttötaukoa tai korjausta, sekä pakkaselta suojaamiseksi Koppla ifrån och ta bort vattentanken Katkaise virta ja poista vesisäiliö Tryck på knapparna liten kopp & PÅ vredet samtidigt Paina pienen kupin painiketta ja kytke virta samanaikaisesti Knapparna blinkar alternativt Painikkeet välkkyvät vuorotellen Öppna Tryck och håll intryckt i 3 sekunder Avaa Paina 3 sekuntia Stäng Sulje Avstängning (maskinen blockeras under 10 minuter och är klar för transport) Katkaise virta (kone lukkiutuu 10 minuutiksi ja on valmis kuljetettavaksi)

5 Avkalkning Kalkin poisto Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Avkalkningsmedlet kan skada höljets ytskikt. Noudata kalkinpoistopakkauksen ohjeita. Kalkinpoistoneste voi vahingoittaa keittimen pintaa. Förberedning Valmistelu Vattnets hårdhetsgrad Veden kovuus fh dh Kalka av efter Kalkin poistoväli Tag bort kapseln Poista kapseli Töm droppbrickan och kapselbehållaren Tyhjennä kapselisäiliö ja tippa-alusta Skölj maskinen, se 1 Huuhtele kone, katso 1 Vid läckage, se Jos ilmenee vuotoa, katso: 8d 3. Fyll på avkalkningsmedel och 0,5 l vatten Kaada säiliöön kalkinpoistoneste ja 0,5 l vettä Ställ ett kärl under Aseta astia ritilälle Avkalkning Kalkinpoisto Start Aloita Ättika kan skada maskinen Etikka: Voi vahingoittaa keitintä Lyft handtaget, Sätt in filtret, 3. Stäng Nosta vipua, Laita suodatin paikoilleen, 3. Sulje vipu Stop Lopeta Tryck in båda knapparna 3 sekunder Paina yhtä aikaa 3 sekunnin ajan Sköljning Huuhtelu Låt avkalkningsmedlet rinna igenom 2 gånger Anna kalkinpoistonesteen kulkea läpi 2 kertaa Fyll behållaren med avkalkningslösningen en gång till Kaada kalkinpoistoneste kerran takaisin keittimeen + Avlägsna filtret Poista suodatin Töm, skölj ur och fyll vattentanken med färskt vatten Tyhjennä, huuhtele ja täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä Skölj maskinen, se 1 Huuhtele kone, katso 1 Avsluta: tryck in båda knapparna samtidigt under 3 sekunder Lopetus: paina molempia painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia

6 Felsökning Ongelmien ratkaisu Maskinen startar inte Ei merkkivaloa Kontrollera strömmen: stickkontakt, spänning och säkring. Hvis lekkasje, ring Nespresso Club Tarkista sähkö: pistoke, jännite, sulake. Jos ilmenee vuotoa, soita Nespresso Clubiin Inget kaffe, inget vattten Ei kahvia, ei vettä Vattenbehållaren tom > Fyll vattenbehållaren Vesisäiliö tyhjä > Täytä vesisäiliö Luftning Aukko Start Aloita Stop Lopeta Öppna + Tryck och håll intryckt i 3 sekunder Avaa + Paina 3 sekuntia Stäng Sulje Vid behov, kalka av > punkt 7 Kalkin poisto tarvittaessa > kohta 7 Kaffet blir inte tillräckligt varmt Kahvi ei ole riittävän kuumaa Läckage från kapseln (vatten i kapselbehållaren) Vuotoa kapselin alueella (vettä kapselisäiliössä) Förvärm koppen, kalka av vid behov Esilämmitä kuppi, kalkin poisto tarvittaessa. Placera kapseln rätt. Vid läckage kontakta Nespresso Club Aseta kapseli oikein paikoilleen. Jos ilmenee vuotoa, soita Nespresso Clubiin Oregelbundna blinkningar Vilkkuu epäsäännöllisin välein Send maskinen til reparation eller kontakta Nespresso Club Lähetä keitin korjattavaksi tai ota yhteyttä Nespresso Clubiin. Tekniska data Tekniset tiedot Extra tillbehör Valinnainen lisävaruste Nespresso avkalkningsset Nespresso kalkinpoistopakkaus C100_Z2_006

7 Säkerhetsanvisningar Behåll denna användarmanual. Läs säkerhetsanvisningarna noga. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig användning. Vid nödsituationer: Drag genast ut kontakten. Maskinen är endast avsedd för privatbruk inomhus (ej kommersi ellt bruk). Drag ut kontakten om maskinen inte ska användas under en längre tid, t.ex. under semestern. Barn får endast använda maskinen under uppsikt av vuxen person. Kontrollera att nätspänningen i ditt hem stämmer överens med maskinens märkskylt. Maskinen får endast anslutas till jordat vägguttag. Garantin upphör att gälla vid felaktig anslutning. Placera aldrig maskinen på en varm yta (t ex en varm platta) och utsätt den inte för öppen eld. Turvatoimia Säilytä nämä käyttöohjeet Spaken ska alltid vara låst under bryggning. Varning: Stoppa aldrig in fingrar i kapselhuset / kapselinfattningen. Använd inte maskinen utan droppbricka och droppgaller. Håll maskin och anslutningssladd utom räckhåll för barn. Använd inte maskinen om sladden eller kontakten är skadad. För att undvika olyckor måste reparation av skador utföras av ett servicecenter som är godkänt av Nespresso. Se till att sladden inte skadas av värme eller vassa kanter etc. Rör inte sladden med fuktiga händer. Drag inte ut kontakten från eluttaget genom att dra i sladden. Använd inte maskinen om sladden eller kontakten är skadad. Lämna maskinen till Nespressos servicecenter. Före rengöring och underhåll ska maskinen stängas av och svalna. Stickkontakt, sladd och maskin får aldrig våtrengöras eller sänkas ned i någon vätska. Torka inte av kontakten med en våt trasa och doppa den inte i vatten. All service och reparation utöver allmänt bruk, rengöring och underhåll ska utföras av godkänt servicecenter. Avkalkning: 7c) Öppna inte spaken under avkalkningen. 7d) Skölj vattenbehållaren och rengör maskinen för att få bort eventuella rester av avkalkningen. Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. Miljöskydd i första hand! I utrustningen finns det värdefulla delar som kan återanvändas eller återvinnas. Lämna in den på en återanvändningsstation. Lue nämä turvaohjeet huolella. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet keittimen vääränlaisesta käytöstä. Hätätapauksissa: Irrota pistoke pistorasiasta välittömästi. - Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön (ei kaupalliseen) ja vain sisätiloissa käytettäväksi. Irrota pistoke pistorasiasta, jos keitin on käyttämättä pidemmän ajan, esimerkiksi loman aikana. Lapset eivät saa käyttää keitintä muuten kuin aikuisten tarkassa valvonnassa. Varmista, että keittimen jännite vastaa käytetyn sähköverkon jännitettä. Keitin tulee liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Virheelliset sähköliitännät mitätöivät keittimen takuun. Älä aseta keitintä lämpimälle alustalle (esim. sähköhellalle) tai avotulen läheisyyteen. Sulje aina vipu, älä nosta sitä keittimen ollessa käynnissä. Älä laita sormiasi kapselikehykseen tai kapselipesään loukkaantumisen vaara. Älä käytä keitintä ilman tippa-alustaa ja tipparitilää. Pidä keitin ja sen johdot poissa lasten ulottuvilta. Älä käytä keitintä, jos sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut. Onnettomuuksien välttämiseksi tällaisten vaurioiden korjaus tulee suorittaa Nespresson valtuuttamassa huoltoyrityksessä. Varo ettei virtajohto vahingoitu keittimen kuumista osista tai terävistä kulmista. Älä koske johtoa, jos kätesi ovat märät. Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Älä käytä keitintä, jos sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut. Anna Nespresson valtuuttaman huoltoyrityksen hoitaa kaikki keittimen korjaukset. Ota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä ennen puhdistusta tai huoltoa. Älä puhdista pistoketta kostealla pyyhkeellä äläkä upota sitä veteen. Älä avaa laitetta äläkä laita mitään sen aukkoihin, - Kaikki muut toimet paitsi tavallinen käyttö, puhdistus ja kunnossapito tulee suorittaa valtuutetussa huollossa. Kalkinpoisto: 7c) Älä avaa vipua kalkinpoiston aikana. 7d) Huuhtele vesisäiliö ja puhdista keitin poistaaksesi mahdollisesti irronneen kalkin. Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista Huolehdi ympäristöstä! Laite sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Toimita laite keräyspisteeseen.

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

HARVIA. Pata/Bastugryta 50 L. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning

HARVIA. Pata/Bastugryta 50 L. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning HARVIA Pata/Bastugryta 50 L Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning 20042010 Parhaat onnittelut hyvästä patavalinnastanne! Harvia-pata toimii parhaiten ja palvelee teitä pitkään, kun sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ JATKOJOHDOT Jatkojohtojen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa puunhalkaisukoneen ukoneen toiminnassa tehottomuutta ja siten koneen ylikuumenemisen. Varmista, että jatkojohdon pituus ei ylitä 10 m ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot