PÖRSSITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005"

Transkriptio

1 PÖRSSITIEDOTE COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 15,8 prosenttia. Konsernin kannattavuus oli alhaisempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona liikevoiton ollessa 16,0 prosenttia liikevaihdosta (20,5 prosenttia). Tämä aiheutui lisääntyneestä panostuksesta tuotekehitykseen sekä edellistä vuotta korkeammista projektikuluista. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloutuneessa projektikannassa oli suhteellisesti enemmän työvoimavaltaisia ja kolmannen osapuolen lisenssejä sisältäviä, heikommin kannattavia toimitusprojekteja kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Tilauskanta oli 19,3 miljoonaa euroa (23,2 miljoonaa euroa) ja vuoden 2004 lopussa 20,0 miljoonaa euroa. DI, MBA Sami Erviö nimitettiin Comptel Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään Comptel-konserni siirtyi alkaen IFRS:n mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön. Lisätietoja siirtymän vaikutuksesta löytyy julkaistusta pörssitiedotteesta. Avainluvut (tilintarkastamaton) Liikevaihto, miljoonaa euroa 14,5 12,5 59,7 Liikevoitto, miljoonaa euroa 2,3 2,6 14,8 Liikevoitto, % liikevaihdosta 16,0 20,5 24,8 Tulos/osake, euroa 0,02 0,02 0,10 Avainluvut kauden lopussa Tilauskanta, miljoonaa euroa 19,3 23,2 20,0 Henkilöstön määrä Rahoitusasema Liiketoiminnan kassavirta tammi-maaliskuussa oli 3,0 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Taseen loppusumma oli 51,2 miljoonaa euroa (54,6 miljoonaa euroa), joista likvidit varat olivat yhteensä 22,6 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa). Likvidien varojen muutos tammi-maaliskuussa oli -5,8 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). Comptel Oyj maksoi osinkoja maaliskuussa ,3 miljoonaa euroa. Myyntisaamiset olivat 16,3 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa) ja vuoden 2004 lopussa 18,6 miljoonaa euroa. Siirtosaamiset olivat 5,3 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 0,9 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 76,6 prosenttia (68,7 prosenttia). Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Valuuttakurssien muutoksilla ei suojaustoimenpiteistä johtuen ollut olennaista vaikutusta liikevaihtoon eikä tulokseen.

2 Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-maaliskuussa 0,2 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Bruttoinvestoinnit muodostuivat pääasiassa laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. Comptelin suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ja -investoinnit olivat tammimaaliskuussa 1,9 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta oli 13,1 prosenttia (11,2 prosenttia). IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoituja tuotekehitysmenoja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Henkilöstö Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa Comptel-konsernissa oli 422 työntekijää (404). Vuoden 2004 lopussa työntekijöitä oli 422 henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 22,3 prosenttia (21,5 prosenttia). Henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 38,6 prosenttia liikevaihdosta (38,9 prosenttia) liikevaihdosta. Toimitusjohtaja Tero Laaksosen ero yhtiön palveluksesta tuli voimaan Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Sami Erviö alkaen. Varatoimitusjohtaja Jarkko Jylhä toimi vt. toimitusjohtajana Comptel-konserni siirtyi vuoden 2004 lopulla ilmoitetun mukaiseen uuteen organisaatioon alkaen. Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 2,15 euroa (1,97). Comptelin osakkeen vaihto Vaihto, miljoonaa kappaletta 14,8 13,6 40,4 Vaihto, miljoonaa euroa 30,5 30,8 83,4 Ylin hinta, euroa 2,32 2,52 2,52 Alin hinta, euroa 1,78 1,91 1,74 Yrityksen 20 suurinta omistajaa ja hallintarekisteri : 1. Elisa Oyj 58,1 % 2. Valtion Eläkerahasto 1,4 % 3. FIM Fenno Sijoitusrahasto 1,1 % 4. Keskinäinen Eläkevakuutusrahasto Tapiola 0,8 % 5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,7 % 6. EQ Pikkujättiläiset / EQ Rahastoyhtiö Oy 0,6 % 7. Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 0,6 % 8. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake 0,6 % 9. Etola Erkki Olavi 0,5 % 10. Placeringsfonden Gyllenberg Momentum 0,5 % 11. Placeringsfonden Aktia Secura 0,4 % 12. Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap 0,4 % 13. Erikoissijoitusrahasto Avenir 0,4 % 14. Forssan Seudun Puhelin Oy 0,4 % 15. Placeringsfonden Gyllenberg Small Firm 0,4 % 16. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 0,3 % 17. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 0,3 %

3 18. Nordea Henkivakuutusyhtiö Suomi Oy 0,3 % 19. Veikko Laine Oy 0,3 % 20. Pohjola Finland Kasvu Sijoitusrahasto 0,3 % Hallintarekisteri ja ulkomainen omistus 2,8 % Liiketoiminta-alueet Comptel-konserni on sulauttanut aiemmin omana liiketoimintayksikkönään esittämänsä Järjestelmäpalvelut osaksi globaalin Tuoteliiketoimintansa asiakaspalveluja. Tämän vuoksi Järjestelmäpalveluita ei enää raportoida erikseen. Vuoden 2004 vertailuluvuissa Järjestelmäpalveluiden liikevaihto (ja kulut) on yhdistetty alla olevissa taulukoissa Palveluihin ja ylläpitoon, Suoramyyntiin ja Euroopan liikevaihtoon (ja liikevoittoon). Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Lisenssit 6,2 4,0 23,3 Palvelut ja ylläpito 8,3 8,5 36,5 Yhteensä 14,5 12,5 59,7 Liikevaihdon jakauma myyntikanavittain, miljoonaa euroa Suoramyynti 11,6 9,1 46,6 Partnerimyynti 2,9 3,4 13,1 Yhteensä 14,5 12,5 59,7 Liikevaihdon jakauma markkinaalueittain, miljoonaa euroa Eurooppa 7,5 8,0 34,5 Lähi-itä ja Afrikka 2,4 1,0 8,5 Amerikka 1,6 2,0 9,5 Aasia ja Tyynenmeren alue 3,0 1,5 7,2 Yhteensä 14,5 12,5 59,7 Liikevoiton jakauma markkinaalueittain, miljoonaa euroa Eurooppa 3,6 4,2 18,7 Lähi-itä ja Afrikka 1,1 0,4 4,4 Amerikka 0,8 0,9 4,9 Aasia ja Tyynenmeren alue 1,2 0,5 2,3 Konsernin jakamattomat kulut -4,4-3,4-15,5 Konserni 2,3 2,6 14,8 Liikevoiton jakauma markkinaalueittain, prosenttia liikevaihdosta Eurooppa 49,2 52,8 54,0 Lähi-itä ja Afrikka 46,4 35,0 51,6 Amerikka 47,8 47,3 51,9 Aasia ja Tyynenmeren alue 40,2 32,5 31,6 Konserni 16,0 20,5 24,8 Comptelin päälisenssejä ovat Comptel EventLink, Comptel OnlineLink ja Comptel InstantLink -tuotteet. Yhtiö solmi vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhden uuden päälisenssisopimuksen provisiointitoimituksesta Euroopassa.

4 Comptel julkisti mediaattori- ja provisiointiratkaisujen toimituksen Nawras Telecomille Omaniin sekä mediaattori- ja provisiointiratkaisujen toimituksen OPT:lle Uuteen- Kaledoniaan. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Tapio Karjalainen (pj.), J.T. Bergqvist (vpj.), Markku Alava, Ann-Maj Majuri-Ahonen ja Jukka Veteläsuo. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Tulevaisuuden näkymät Markkinanäkymässä ja riskeissä ei ole tapahtunut vuoden ensimmäisten kuukausien aikana muutosta. Comptelin aktiivinen prospektikanta on hyvä ja edellytykset koko vuoden liikevaihdon kasvulle vuoteen 2004 verrattuna ovat olemassa. Alkuvuoden heikommasta kannattavuudesta huolimatta Comptel arvioi loppuvuoden kannattavuuden nousevan konsernin tavoitteen mukaiselle 20 %:n liikevoittotasolle. Vuosineljännesten väliset liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelut ovat jatkossakin merkittäviä johtuen kulloinkin tuloutuvien projektien työvoimavaltaisuudesta ja etenemisestä sekä projektien sisältämien kolmansien osapuolien lisenssien määrästä. Konsernituloslaskelma (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluva: Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,02 0,02 0,10 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,02 0,02 0,10 (eur/osake)

5 Konsernitase (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä Vuokrasopimusvastuut (toimitilat) Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja. Pankkitakausvastuut Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo RAHOITUSLASKELMA (tilintarkastamaton) Konserni Konserni Konserni

6 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisen ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustuotot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Muuntoero Lainasaamisten muutos Maksullinen osakeanti Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Ylikurssi rahasto Muun to erot Osakepääoma Voittovarat Oma pääoma Oma pääoma Osingonjako Emoyhtiön omista -jien osuus Vähemmistön osuus Arvon muutos rahasto

7 Muuntoero Omaan pääomaan kirjatut rahavirtojen suojaukset Tilikauden tulos Oma pääoma Oma pääoma Osingonjako Muuntoero Omaan pääomaan kirjatut rahavirtojen suojaukset 0 Tilikauden tulos Oma pääoma TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, 1000 euroa Liikevaihto, muutos % 15,8 % 3,3 % 10,5 % Liikevoitto, 1000 euroa Liikevoitto, muutos % -9,9 % Liikevoitto, % liikevaihdosta 16,0 % 20,5 % 24,8 % Voitto rahoituserien jälkeen, 1000 euroa Voitto rahoituserien jälkeen, % liikevaihdosta 17,0 % 22,1 % 25,6 % Oman pääoman tuotto, % 24,5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,4 % Omavaraisuusaste, % 76,6 % 68,7 % 76,9 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % 1,3 % 3,2 % 2,5 % liikevaihdosta IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 13,1 % 11,2 % 10,5 % % liikevaihdosta Tilauskanta, 1000 euroa 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, 1000 euroa Nettovelkaantumisaste, % -57,5 % -82,0 % 2) -61,6 % 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. 2) Nettovelkaantumisastetta laskettaessa likvideihin rahavaroihin on luettu myös lyhytaikaisissa saamisissa esitetty konsernitili. Osakekohtaiset tunnusluvut (tilintarkastamaton)

8 Tulos/osake, euroa 0,02 0,02 0,10 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,02 0,02 0,10 Oma pääoma/osake, euroa 0,37 0,35 0,43 Osinko/osake, euroa 0,08 Osinko/tulos, % 80,2 % Efektiivinen osinkotuotto, % 4,3 % P/E-luku 18,6 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä Comptel-konsernin IFRS-raportoinnin siirtyminen ja vertailutiedot tammikuu-maaliskuu 2004 ja vuosi Konserituloslaskelma (1000 euroa) (tilintarkastamaton) FAS IFRS-siirtymän vaikutus IFRS Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,02 0,00 0,02 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,02 0,00 0,02 Konserituloslaskelma (1000 euroa) (tilintarkastamaton) FAS IFRS- siirtymän vaikutus IFRS Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset

9 Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,09 0,01 0,10 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,09 0,01 0,10 Konsernitase (1000 euroa) (tilintarkastamaton) FAS IFRSsiirtymä n vaikutus IFRS FAS IFRSsiirtymän vaikutus IFRS Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset

10 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä Konsernitase (1000 euroa) (tilintarkastamaton) FAS IFRS-siirtymän vaikutus IFRS Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vahemmistöosuudet Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Lyhytaikaset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä

11 Laskelma oman pääoman muutoksista (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Konsernin oma pääoma suomalaisen laadintakäytännön mukaan Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä: Aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Työsuhde-etuudet Muut oikaisut Tuloverot Vähemmistöosuuden ryhmittely omaan pääomaan IFRS-oikaisut yhteensä IFRS:n mukainen oma pääoma Laskelma tilikauden voiton muutoksista (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Tammi- Maaliskuu 2004 Tammi-Joulukuu 2004 Tilikauden tulos FAS:n mukaan Vaikutukset IFRS:in siirtymisestä: Aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Työsuhde-etuudet Muut oikaisut Tuloverot IFRS-oikaisut yhteensä Tilikauden tulos IFRS:n mukaan Osakekohtainen tulos FAS:n mukaan 0,02 0,09 Osakekohtainen tulos IFRS:n mukaan 0,02 0,10 COMPTEL OYJ Sami Erviö toimitusjohtaja Lisätietoja: Comptel Oyj Sami Erviö, toimitusjohtaja puh. (09) Simo Sääskilahti, talousjohtaja Puh. (09) Pellervo Hämäläinen, viestintäjohtaja Puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin.

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin. COMPTEL OYJ COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12.2003 Vuosi 2003 oli monella tapaa muutoksen vuosi Comptelille. Markkinoiden puolitoista vuotta jatkunut heikkeneminen päättyi. Yritys kykeni tässä edelleen

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 1 (16) Pörssitiedote 16.7.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani ja liiketulos oli voitollinen.

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 %

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 % 1 (17) Pörssitiedote 4.8. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6. Liikevaihto kasvoi 10,6 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 Toisen

Lisätiedot

Sisältö. toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3. hallituksen toimintakertomus 2005 7. konsernin tilinpäätös 12. konsernin tuloslaskelma 13

Sisältö. toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3. hallituksen toimintakertomus 2005 7. konsernin tilinpäätös 12. konsernin tuloslaskelma 13 tilinpäätös 2005 Sisältö toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3 hallituksen toimintakertomus 2005 7 konsernin tilinpäätös 12 konsernin tuloslaskelma 13 konsernitase 14 konsernin rahavirtalaskelma 15 konsernin

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 76% ja oli 19,7 miljoonaa euroa Liiketulos moninkertaistui edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2001 KELLO 8.00 COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2000 Vuosi 2000 Liikevaihto 358,8 Mmk, +54,5% Liikevoitto 131,9 Mmk, +65,7 % Voitto ennen veroja 137,4 Mmk, +63,4 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.7. 30.9.2007 sekä taloudellinen katsaus ajalta 1.1. 30.9.2007

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.7. 30.9.2007 sekä taloudellinen katsaus ajalta 1.1. 30.9.2007 Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.7. 30.9.2007 sekä taloudellinen katsaus ajalta 1.1. 30.9.2007 1.7.2007 rekisteröidyn jakautumisen myötä syntynyt Enfo Oyj (y-tunnus: 2081212-9) julkaisee tällä tiedotteella

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Julkaistu: 2004-01-28 13:00:21 CET Teleste Oyj - neljännesvuosikatsaus TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Teleste

Lisätiedot

- Yhtiön johtoryhmän uudeksi jäseneksi on kutsuttu markkinointijohtaja Juha Kivikoski, joka siirtyi yhtiön palvelukseen vuoden 2004 lopulla.

- Yhtiön johtoryhmän uudeksi jäseneksi on kutsuttu markkinointijohtaja Juha Kivikoski, joka siirtyi yhtiön palvelukseen vuoden 2004 lopulla. STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE STONESOFT OYJ:N OSAVUOSITIEDOTE TAMMI-MAALISKUU 25 JA IFRS:ÄÄN SIIRTYMINEN Stonesoft Oyj siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin vuoden 25 alussa. Myös vertailuvuoden

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Liikevaihto oli 27,2 (31,4) miljoonaa euroa jääden 13,4% vertailuvuodesta Liiketulos oli 0,9 (2,8) miljoonaa euroa jääden 68,5%

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot