SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN STRATEGIA LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN STRATEGIA 2012-2015 LUONNOS 6.9.2011"

Transkriptio

1 1 SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN STRATEGIA LUONNOS SEURAN TARKOITUS ARVOT VISIO Seuran sääntöjen 2 määrittelee järjestön tarkoituksen seuraavasti: Seuran tarkoituksena on edistää Suomen ja Venäjän kansalaisten välistä ystävyyttä ja yhteistyötä sekä tuottaa ja välittää tätä tukevia palveluita. Seura toimii Suomen ja Venäjän kulttuuri-, ympäristö- ja talousyhteistyön laajentamiseksi sekä lähialueiden ja suomensukuisten kansojen suhteiden kehittämiseksi. Seuran toiminta perustuu seuraaville arvoille: Avoimuus, läpinäkyvyys ja sitoutumattomuus Luotettavuus ja laadukkuus Suvaitsevaisuus, moniarvoisuus ja elämyksellisyys Suomi-Venäjä-Seura tarjoaa nykyaikaisena kansalaisjärjestönä monipuolisen toimintakanavan Venäjästä kiinnostuneille kansalaisille ja yhteisöille sekä toimii hyvänä yhteistyökumppanina Venäjän ja Suomen kansalaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Seura toimii moniarvoisena Venäjä -yhteistyön keskustelufoorumina, aloitteentekijänä ja toimintojen käynnistäjänä. Nuorille ja nuorille aikuisille seura haluaa tarjota toimintakanavan kansainvälisyyteen ja maailmankuvan avartamiseen. Suomi-Venäjä-Seura on Venäjän hyvin tunteva, yhteistyön kahdenvälisesti ja kansainvälisesti hallitseva kansalaisjärjestö, jonka toimintakenttään kuuluvat mm. kansalaisten Venäjä-tuntemuksen ja venäjän kielen opiskelun edistäminen kulttuuriyhteistyö ja erikoismatkailu kansalaisyhteydet Venäjälle, erityisesti lähialueille ja suomalais-ugrilaisille alueille Venäjä-yhteistyön tieto- ja asiantuntijapalvelut Kansainvälisesti seura on verkostoitunut Pohjoismaiden, Barentsin alueen ja Itämeren piirin Venäjä-yhteistyössä toimivien kansalaisjärjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Seura myös hyödyntää projektitoiminnassaan laajoja kansainvälisiä suhteitaan ja kansallisia, alueellisia, EU:n tarjoamia projektimahdollisuuksia sekä projektirahoitusta. Suomi-Venäjä-Seura kokoaa tällä hetkellä noin jäsentä, jotka toimivat viiden eri piirijärjestön alueella. Seuran osastot ja toiminta kattavat koko maan. Tavoitteena on organisaation tiivistäminen ja pyrkimys jäsenmäärän kasvuun.

2 2 Osastojen välisessä yhteistyössä suuntaudutaan aiempaa vahvemmin seutukuntapohjalta tuotettavaan toimintaan. Kullakin piirijärjestöllä on palkatun henkilökunnan ylläpitämä palvelutoimisto. Seuran keskustoimisto tuottaa Venäjätoimijoille ja omalle organisaatiolle suunnatut palvelut osin yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa. SEURAN HALLINTO Luottamushenkilöstö johtaa järjestöä sen kaikilla tasoilla ja on tärkeä voimavara järjestön kehittämisessä sekä yhteiskuntasuhteiden laajentamisessa. Luottamushenkilöstön asemaa järjestön johtamisessa vahvistetaan ja näkyvyyttä lisätään. ORGANISAATION ERI OSIEN STRATEGISET TOIMINNOT Tavoitteena on vahvistaa osastojen, piirijärjestöjen ja keskusjärjestön vuorovaikutusta sekä koko järjestön sisäistä yhteisöllisyyttä. Osasto On jäsentensä toimintakanava. Toimii yhteistyössä alueensa Venäjä-toimijoiden ja kiinnostuneiden tahojen kanssa. Toimii yhteistyössä seuran muiden osastojen kanssa. Piirijärjestö Tukee alueensa osastojen toimintaa ja kehittää osastojen ja jäsenten osaamista. Kannustaa osastoja yhteistoimintaan ja tukee eri teemoihin liittyvää toimintaryhmäajattelua. Tuottaa alueellaan toimintaan liittyvää yleisviestintää ja kohdennettua viestintää ajan tasalla olevin keinoin. Kerää yhdessä muiden piirijärjestöjen kanssa parhaita toimintoja monistaen ja vahvistaen niitä omalla alueellaan. Keskusjärjestö Kehittää jäsenten ja henkilöstön osaamista. Tuottaa huipputapahtumia toiminnan kärjeksi: foorumit/seminaarit, kulttuuritapahtumat ja kiertueet. Kehittää projektitoimintaa yhdessä piirijärjestöjen kanssa niin, että toiminta vastaa järjestön tarkoitusta ja tarjoaa sekä osastoille että jäsenille myös tarttumapinnan. Viestii yleisesti ja segmentoidusti ajan tasalla olevin keinoin. HENKILÖSTÖ - JÄRJESTÖN TÄRKEÄ VOIMAVARA Jokaisen järjestön tärkeä voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Seura tukee henkilöstönsä osaamisen kehittämistä ja työhön sitoutumista edistämällä työssä viihtymistä sekä antamalla tilaa oman työn kehittämiseen ja toiminnan sisältöihin vaikuttamiseen kunkin omien vahvuuksien mukaisesti.

3 3 SUOMI-VENÄJÄ-SEURA VIESTIVÄKSI, YHTEISTYÖHÖN SISÄISESTI JA ULOSPÄIN KANNUSTAVAKSI ORGANISAATIOKSI Tiedotteet tiedotusvälineille Sähköiset kirjeet, tiedotteet Kotisivut Esitteet Viestinnällä vaikuttavuutta Facebook Kontakt Twitter Blogit Interaktiivisella viestinnällä on ratkaiseva merkitys nykypäivän ja tulevaisuuden kansalaisjärjestön menestymisessä. Toimiva ja hyvä sisäinen viestintä ja eri ikäryhmät ja kiinnostuksen mukaiset segmentit huomioiva ulkoinen viestintä ovat menestyksen avaimia. Seura hyödyntää sosiaalista media (some) olemalla mukana Facebookissa ja Twitterissä (johtohenkilöt). Seura panostaa nettisivujensa asiakaslähtöisyyteen ja sisältöön ryhtyen julkaisemaan sivuillaan mm. blogeja sekä rakentaa tiedoston myös Wikipediaan. Nettisivuja kehitetään myös tehokkaammaksi toiminnan ja järjestötyön välineeksi. Kontaktia suunnataan viestinnällisesti toimintaa tukevaan suuntaan. Esitteet ja tiedotteet jakavat ajantasaista tietoa seurasta julkisuuteen ja eri kohderyhmille.

4 4 TOIMINTATAPA Kansalaistoiminta Projektit Palvelut Viestintä Toiminnan kolme kulmaa tukevat toisiaan: Kansalaistoiminta, kulttuuri- ja järjestötoiminta sekä seuran osastojen ja ihmisten rajan yli ulottuvat kontaktit ovat seuran toiminnan ydinalueita. Ne tarvitsevat lisääntyviä resursseja, joita voidaan saada projektitoiminnan kautta. Projektit ovat seuran toiminta-ajatuksen toteuttamiseen liittyviä hankkeita, jotka edistävät seuran tarkoitusta sekä tuottavat resursseja kulttuuri- ja järjestötoiminnalle. Projektitoiminnassa verkostoidutaan muiden toimijoiden kanssa ja viestitään vahvasti ulospäin. Projektien avulla koulutetaan uusia Venäjä toimijoita. Seuran tuottamat palvelut auttavat oman organisaation kansalaistoimintaa, kulttuuri- ja järjestötoimintaa sekä projektien toteuttamista. Palveluita tarjotaan myös muille kansalaistason Venäjä-toimijoille, yhdistyksille, yksityisille henkilöille ja julkiselle sektorille. Viestinnän avulla eri osiot nivoutuvat toisiinsa sekä organisaation sisäisesti että ulospäin. Yhteistyön rakentaminen tiiviimmäksi seuran eri organisaatiotasojen ja osastojen välillä (seutukunta-ajattelu) on järjestön voimavarojen paremman käytön ja toiminnallisuuden kannalta tärkeää. Yhteistyö muiden Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa tuo uusia toimijoita

5 5 ja voimavaroja seuran työhön. Projektitoiminta tuo uusia yhteistyökumppaneita rajan molemmilta puolilta. TOIMINTOJEN KARTTA Seuran palvelutoiminta jakautuu ulkoisiin ja sisäisiin palveluihin. Pääosin palvelut tuotetaan keskusjärjestössä ja piirijärjestöissä. Perusosastot hyödyntävät palveluja toiminnassaan. Seuraavassa esitellään palvelukartta sekä palveluiden olennaisin sisältö. MATKAPALVELUT VIISUMIPALVELUT KULTTUURIPALVELUT - kielimatkat - piirijärjestöjen palvelutoimintaa - sopimukset - Kulttuuriareenan toiminta ja alueellisten kulttuurijaostojen / työryhmien työn tukeminen - tapahtumamatkat - viisumipuollot - viisumikeskukset - esiintyjäryhmien kiertueohjelmat ja talousasiat - kulttuurimatkat - konsulaattiasiat - yhteistyö kultt. org. kanssa - erikoisturistimatkat, tilausryhmät - neuvontapalvelut - näyttelyiden tuottaminen - yhteistyö piirijärjestöjen kanssa - laskutus - kulttuurivaihdon muun kult.toiminnan järjestäminen - neuvontapalvelut - Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi ja sen partneritoiminta VIESTINTÄ VENÄJÄN KIELI SUOMALAIS-UGRILAISET PALVELUT - Kontakt jäsenlehti - venäjän kielen ja maan Suomalais-ugrilaisten kansojen - Facebook, - Twitter - blogit tunnettuus - Venäjää Venäjällä - kielikurssit konsultaatiokomitean työ: - yhteydet ja käytännön asiat - sukukansatyöryhmä - Maailmankongressin valmistelut - esitetuotanto - venäjän kielen työryhmä, - suomalais-ugrilainen toiminta stipendit ja Venäjän kielen tähti - sähköinen viestintä, kotisivut, e- tiedotteet jäsenille - paikalliset kielityöryhmät / paikalliset kampanjat RUOTSALAISJAOSTON TOIMINTA - Venäjän Aika lehti - vuosittaiset suunnitelmat - Kysy meiltä! -tietopalvelu - seminaari- ja luentotoiminta - Kuka tietokanta Tukipalvelut TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- OSASTOPALVELUT KIINTEISTÖASIAT HALLINTO - budjetointi - TES-asiat, työsopimukset - järjestö- ja jäsenrekisteri - seuran kirjanpito - palkkahallinto - Venäjän matkojen kirjanpito - vero- ja muut tilitykset - jäsenmaksujen perintä ja tilitys - piirien (5) kirjanpito / seuranta - rekrytointi - Lenin-museon kirjanpito - henkilöstökoulutus - osoitepalvelut osastoille - projektien kirjanpito - työterveyshuolto - materiaalipalvelut, merkit, viirit, lomakkeet - piirijärjestöjen talousasioiden - työsuojelu - osastojen kotisivupalvelut konsultointi - Merihaan Tilapalvelu Oy: n talous- - uusien Venäjä-osaajien ja muu hallinto koulutus - IT palvelut - toimistopalvelut PROJEKTIT HALLINTO - projektisuunnitelmat / budjetointi - valtuusto - hakemukset / lobbaus - hallitus - projektien hallinnointi / toteutus - tarkastustoimi - maksatus - jaostot ja työryhmät - yhdistysrekisteripalvelut - jäsentilastot - tukee järjestö- ja toimintakoulutusta

6 6 - kirjanpito ja seuranta - tilitykset ja raportointi TALOUS Talouteen ja resursseihin tulee kohdistumaan strategiakaudella erityisiä haasteita. Seuran eri toimintatasojen koko liikevaihdosta, joka edellisenä vuonna oli euroa, valtionapu kattoi noin 33 %. Keskusjärjestön tulot muodostuvat projektitoiminnasta, kulttuuri- ja erikoismatkatoiminnasta sekä muista seuran tarjoamista palveluista. Keskusjärjestö ei peri osastoiltaan jäsenmaksua, ainoastaan seuran omat yhteisöjäsenet maksavat jäsenmaksun seuralle. Seurakonsernin tulo- ja menojakauma prosentteina vuonna % 33 % 9 % 33 %

7 7 SVS kulurakenne 2011 Talousarvio Toimistokulut 2,8 % Hallinto 1,7 % Vuokrat + käyttökulut 3,3 % Muut menot 0,4 % Avustukset 0,7 % Kulttuuritoiminta 6,4 % Järjestötoiminta 1,6 % Matkakulut 1,7 % Projektitoiminta 25 % Henkilöstökulut 37,4 % Tiedotus 2,8 % Palvelutoiminta 0,1 % Matkailu 15,9 %

8 8 RAHOITUKSEN KEHITTÄMISALUEET Seuran perusavustus Lenin-museo -perusavustus -projektiavustukset Läänien Säätiöt ja taidetoimikunrahastot nat n kpl Palvelut yrityksille Yritysten projektirahoitus Muu alueellinen rahoitus Sponsorirahoitus MINISTERIÖT ALUEELLINEN RAHOITUS Sukukansaohjelma OKM Maakuntaliitot Ministeriöiden kanssa yhteistyössä tehtävät projektit TEM UM STM YM VARAINHANKINNAN KEHITTÄMISALUEET Palvelut kunnat/ kaupungit ELY:t Säätiöt Kulttuuritoiminnan rahoitus (elokuva) UM:n lähialue rahoitus Muu hankerahoitus Avek Esek EU Kansallinen rahoitus ENPI (Maakuntaliitot) Oma rahoitus KV. RAHOITUS Pohjoismaiden Kulttuurirahasto EUrahoitus Pohjoismainen rahoitus ENPI Maakuntaliitot VENÄJÄ Rahanarvoiset toimintapanokset, sponsorituki Muut rahastot Pohjoinen kulttuurikumppanuus Pohjoismaiden ministerineuvosto

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piirin Toimintasuunnitelma 2013. Piirikokous 27.4.2013

Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piirin Toimintasuunnitelma 2013. Piirikokous 27.4.2013 Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piirin Toimintasuunnitelma 2013 Piirikokous 27.4.2013 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. KULTTUURITOIMINTA... 4 Kulttuuritapahtumat... 4 Kaukasian Alanin kiertue... 4 Venäläisen

Lisätiedot

Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan

Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan YLEISTÄ TUL:n TOIMINNASTA Johdanto TUL:n liittokokous hyväksyi Kemissä keväällä 2013 liiton liikuntapoliittisen asiakirjan. Siinä linjattiin, että TUL:n päätehtävä on edelleen seuratoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2013 1 (20) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3 Koulutus

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2015 2019

Strateginen suunnitelma 2015 2019 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry Strateginen suunnitelma 2015 2019 TIVIA Mukana ICT-alan muutoksessa 31.11.2014 Strateginen suunnitelma 2 (16) Sisällysluettelo Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

TPY:n toimintasuunnitelma 2015

TPY:n toimintasuunnitelma 2015 TPY:n toimintasuunnitelma 2015 2 (10 ) SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen 1.1.2015 alkaen... 2 1 Jäsenpalvelut... 3 1.1 TPY:n alueellinen toiminta...

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

cuporen strategia 2015 2020

cuporen strategia 2015 2020 cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus asetti kokouksessaan 27. helmikuuta

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2014-2018

Strateginen suunnitelma 2014-2018 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma TTL Mukana muutoksessa 6.11.2013 Strateginen suunnitelma 2 (17) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 7 2.1 Missio... 7 2.2 Visio...

Lisätiedot