Eufex Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eufex Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013"

Transkriptio

1 Eufex Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Konsernin nettoliikevaihto tammi-kesäkuussa 2013 oli teur Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa 722 meur Eufex Pankin likviditeetti ja vakavaraisuus ovat hyvät. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 58,3 % Tilikauden tappio tammi-kesäkuulle 2013 oli 68 teur Eufex Pankki arvioi koko vuoden tuloksen jäävän tappiolliseksi AVAINLUVUT 1-6/ / /2012 Nettoliikevaihto, teur Liikevoitto/-tappio, teur Tilikauden voitto/tappio, teur Liikevoitto/-tappio nettoliikevaihdosta, % -2.7% -1.0% -9.1% Oma pääoma, teur ROE, % -2.4% -1.2% -4.2% Vakavaraisuussuhdeluku Hallinnoitavien rahastojen lukumäärä Henkilökunta Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

2 Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa Pysyvää ja kestävää ratkaisua euroalueen talouskriisiin ei edelleenkään ole saatu aikaiseksi. Markkinat ja poliitikot tuntuvatkin nyt odottavan Saksan syyskuussa pidettävien vaalien tulosta ennen kuin mitään merkittäviä päätöksiä saadaan aikaan. Maailmantalouden kasvu on jäänyt selvästi niistä odotuksista, joita vielä alkuvuonna oli. Kasvun heikkous tuntuu rokottavan erityisesti omaa kansantalouttamme. Kasvanut riski pitkien korkojen noususta näkyy markkinoilla epävarmuutena. Keskuspankit ovat kuitenkin lähes yhdestä suusta vakuuttaneet, ettei rahapolitiikkaa kiristetä ennen kuin talouskasvu on lähtenyt käyntiin. Liiketoimintojen kehitys Varainhoito Varainhoitotoiminto vastaa Eufex Pankin omaisuudenhoitopalvelujen kehittämisestä sekä asiakkaiden ja omien varojen sijoittamisesta turvallisesti ja tuottavasti. Omaisuudenhoitopalveluja tarjottiin katsantokauden aikana sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitona että varainhoitorahastojen muodossa. Eufex Pankilla oli katsantokauden lopussa ( ) hallinnoitavia asiakasvaroja 722 miljoonaa euroa (588 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa), joista täyden valtakirjan varainhoidossa oli 83,8 miljoonaa euroa (148,9 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa). Varainhoidossa, kuten myös Pankin omien varojen sijoittamisessa, kiinnitetään erityisesti huomioita riskien hallintaan. Pankki on varautunut nykyisen taloudellisen tilanteen merkittävään huonontumiseen kuten inflaation voimakkaaseen kiihtymiseen ja euron arvon voimakkaaseen laskuun. Erityishuomioita kiinnitetään myös vastapuoli- ja selvitysriskeihin. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

3 Pankkitoiminta Eufex Pankin varsinainen yhtiökokous teki päätöksen vapaaehtoisesta pankkitoimiluvasta luopumisesta. Eufex Pankki katsoi, että nykyisessä toimintaympäristössä pankkitoiminnasta ei ole mahdollista saada kannattavaa sillä riskitasolla, jonka pankki on valmis ottamaan. Samalla lopetettiin määräaikaistalletusten vastaanottaminen ja luottojen myöntäminen. Arvioimme tämän luopumisprosessin ja siirtymisen sijoituspalveluyritykseksi olevan valmis loka-marraskuun vaihteessa. Eufex Rahastohallinto Oy Eufex Rahastohallinto Oy on Eufex Pankki Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi katsantokauden lopussa 15:tä suomalaista sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoa. Eufex Rahastohallinnon palveluksessa työskenteli kahdeksan henkilöä ja hallin- Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

4 noimien rahastojen yhteenlaskettu arvo oli katsantokauden lopussa n. 234 miljoonaa euroa. Rahastovälitys Rahastovälitys on keskeinen osa Eufex Pankin toimintaa ja sen ydinstrategiana on tarjota markkinoiden laajin valikoima eri varainhoitajien rahastoja sekä laadukkaat analyysi- ja vertailutyökalut rahastoista. Tammikuussa 2003 avatun sijoitusrahastojen välityspalvelun kautta saattoi tarkastelujakson lopulla sijoittaa 120 eri varainhoitajan hallinnoimien sijoitusrahastojen osuuksiin, yksittäisiä rahastoja on palvelussa kappaletta. Tammi-kesäkuu, nettotuotot, tulos ja tase Eufex Pankki Oyj:n konsernin vakavaraisuus säilyi hyvänä konsernin alkuvuoden 2013 heikosta kannattavuudesta huolimatta. Konsernin nettotuotot tammi-kesäkuussa 2013 olivat euroa. Konsernin kulut tammi-kesäkuussa olivat euroa. Eufex Pankki Oyj:n konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa 2013 oli euroa ja tilikauden tulos euroa. Eufex Pankki Oyj:n konsernin taseen loppusumma oli 20,7 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 7,6 miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 58,3 %. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

5 KONSERNIN VAKAVARAISUUS EUR 1000 EUR 1000 EUR Ensisijaiset omat varat Toissijaiset omat varat Omat varat yhteensä (vähimmäismäärä 5 000) Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä Vähittäissaamiset Saamiset yrityksiltä Sijoitusrahastosijoitukset Muut erät Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus yhteensä Korkosopimusten ja valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimus Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä Omien varojen ylijäämä Vakavaraisuussuhdeluku, % Henkilöstö Eufex Pankki Oyj:n konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 23 henkilöä, joista vakinaisessa kokoaikaisessa työsuhteessa 21 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 2 henkilöä. Eufex Pankki Oyj:n toimitusjohtajana toimii Jyri Suonpää. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

6 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Eufex Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Pankin hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Jari Suominen, Jyrki Heinimaa, Cami Hongell ja Sami Siiskonen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jari Suomisen. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintakastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mika Kaarisalo. Riskienhallinta Kestävän liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää, että siihen liittyvät riskit kyetään hallitsemaan. Eufex Pankin määritelmän mukaan riskienhallinnassa on kyse siitä, kuinka Pankki asettaa tavoitteensa, tunnistaa ja analysoi niitä riskejä, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa sen kykyyn saavuttaa tavoitteet, sekä kuinka se vastaa näihin riskeihin. Riskejä ovat sellaiset epävarmat tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen. Riskienhallinnan organisaatio, organisopinti ja raportointi Eufex Pankin hallitus ja toimiva johto vastaavat siitä, että Pankilla on jatkuvasti riittävästi pääomaa kattamaan kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit ja siitä, että Pankin riskinkantokyky on riittävä. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

7 Alla oleva kuva havainnollistaa Pankin riskienhallinnan organisointia yleisellä tasolla. Riskienhallinnan organisointi, roolit ja vastuut on kuvattu tarkemmin Eufex Pankin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa. Eufex Pankin riskienhallinnan kolme puolustuslinjaa: RISKI & KONTROLLI 1. Linjaorganisaatio: Päivittäisen riskienhallinnan toteuttaminen. Ensimmäinen puolustuslinja Ensimmäinen puolustuslinja muodostuu linjaorganisaatiosta, joka toteuttaa päivittäistä riskienhallintaa: riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosessien ja osaamisen ylläpito, riskien tunnistaminen ja analysointi ym. 2. Compliance ja riskienvalvonta: Riskinoton periaatteiden ja politiikkojen laatiminen ja riskienhallinnan toteuttamisen valvonta linjaorganisaatiossa. Hallitus Toinen puolustuslinja Toisen puolustuslinjan muodostavat Compliance- ja Riskienvalvonta toiminnot, joiden ensisijaisena tehtävänä on kehittää ja ylläpitää riskienhallinnan yleisiä periaatteita sekä valvoa riskienhallinnan toteuttamista määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. 3. Riippumaton sisäinen tarkastus: Riippumatonta ja objektiivista arviointi-, ja varmistustoimintaa. Kolmas puolustuslinja Kolmannen puolustuslinjan muodostaa Pankin ulkoistama sisäinen tarkastus, joka on muista toiminnoista irrallinen ja näistä riippumaton yksikkö. Sen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Eufex Pankki Oyj:n hallitus Eufex Pankin hallituksen tehtävät sisältävät vakavaraisuuden hallintaan liittyen seuraavat: Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

8 Vahvistaa vähintään vuosittain vakavaraisuuden hallinnan periaatteet Vahvistaa strategian ja liiketoimintasuunnitelmien perusteella Eufex Pankin riskinottotason ja riskinottohalukkuuden sekä hyväksyy suunnitelman riskinottotasoon suhteutetun vakavaraisuuden ylläpitämisestä Hyväksyy määritelmän käytetylle riskinkantokyvyn käsitteelle, asettaa tavoitetason, jolla vakavaraisuus halutaan pitää sekä vahvistaa riskiprofiilin edellyttämän pääomatason ja rakenteen Vastaa ennakoivasta pääomasuunnittelusta Vastaa vakavaraisuuden hallinnan ja ennakoivan pääomasuunnittelun sovittamisesta osaksi luotettavaa hallintoa ja muuta johdon ohjausta Arvioi vakavaraisuuden hallinnan tarkoituksenmukaisuutta, kattavuutta ja luotettavuutta Eufex Pankki Oyj:n toimiva johto Eufex Pankki Oyj:n toimivan johdon (toimitusjohtaja ja johtoryhmä) tehtävät sisältävät vakavaraisuuden hallintaan liittyen seuraavat: Vastaa vakavaraisuuden hallinnan käytännön toteutuksesta, jatkuvasta seurannasta ja valvonnasta sekä raportoinnista Eufex Pankin hallitukselle Huolehtii, että vakavaraisuuden hallintaan liittyvät vastuut, valtuudet, prosessit ja raportointisuhteet ovat selkeästi määritetty ja riittävästi kuvattu Huolehtii siitä, että työntekijät tuntevat työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa vakavaraisuuden hallinnan kokonaisuuden, siihen liittyvät prosessit ja menetelmät sekä liittymäpinnat johdon muihin ohjausvälineisiin Ohjeistaa, millä tavalla liiketoiminnan uudet riskit tunnis- Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

9 tetaan, mitataan ja arvioidaan, jotta ne voidaan ottaa huomioon vakavaraisuuden hallintaprosessissa Huolehtii vakavaraisuuden hallinnan kuvauksen päivityksestä Riskienhallinnan arviointitoiminto Eufex Pankin riskienvalvontatoiminto (CRO ja controller) vastaa riskilimiittien ja vakavaraisuuden hallinnan jatkuvan seurannan ja valvonnan käytännön toteutuksesta sekä riski- ja vakavaraisuusraportoinnista johtoryhmälle ja hallitukselle. Toiminnon vastuulla on vakavaraisuuden hallinnan raporttien ja niihin liittyvien riskianalyysien ja stressitestien riippumaton analysointi ja kokoaminen sekä valmisteleminen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Lisäksi toiminto osallistuu liiketoiminnan suunnittelussa sekä vakavaraisuuden hallinnassa tarvittavien liiketoiminnan analyysien ja ennusteiden tuottamiseen. Toiminto tekee tiivistä yhteistyötä Pankin salkunhoitoryhmän kanssa riskienhallinnan menetelmien ja mittareiden kehittämisessä sekä riskianalyysien ja stressitestien toteutuksessa. Riskitoimikunta Riskitoimikunta kokoontuu neljännesvuosittain ennalta sovittuina ajankohtina. Riskitoimikuntaan kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, CRO, tietohallintojohtaja, controller, Compliance Officer, sijoituspäällikkö ja Eufex Rahastohallinto Oy:n toimitusjohtaja. Vakavaraisuuden hallintaan, riskikartoituksiin, stressitestiskenaarioiden määrittämiseen yms. liittyvät tehtävät ja vastuut on määritelty Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

10 Compliance Compliance Officer valvoo ja huolehtii Eufex Pankin tarjoamien palveluiden ja toimintatapojen lainmukaisuudesta sekä sääntelyn ja määräysten noudattamisesta. Vakavaraisuuden hallintaan liittyvien tehtävien osalta Compliance Officer vastaa riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksen valvonnasta ja operatiivisten riskien seurannasta sekä koordinoi Pankin sisäisen tarkastuksen toimintaa ml. vakavaraisuuden hallinnan prosessin säännöllinen arviointi. Riskien arviointi ja pääomavaatimukset Eufex Pankin riskiperusteisen pääomatarpeen arviointi suoritetaan puolivuosittain. Pankin riskienhallintapäällikkö (CRO) vastaa riskiperusteisen pääomatarpeen laskennasta ja raportoinnista Eufex Pankin johdolle. Johto arvioi laskelman antamien eri riskilajikohtaisten pääomien riittävyyttä suhteessa Pankin nykyiseen ja suunniteltuun riskinottoon, liiketoiminnan tavoitteisiin ja painotuksiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Eufex Pankki käyttää vakavaraisuuden hallinnassa riskiperusteisen pääomatarpeen mittaamisen ja arvioinnin lähtökohtana pilari 1 laskentamenetelmien tuottamia tuloksia. Pankki arvioi luotto-, markkina-, ja operatiivisten riskin vaatiman pääomatarpeen pilari 1 -laskentamenetelmien tuottamien tulosten perusteella ja täydentää tarvittaessa laskelman antamaa arviota pilari 1:n riskien osalta sekä arvioi pilari 1:n ulkopuolelle jäävien riskien pääomatarpeen. Operatiivisten riskien ja muiden laadullisten riskien (strategiset riskit, liiketoimintariskit ja ulkoisen toimintaympäristön riskit) pääomatarve perustuu johdon vuosittain tekemään riskikartoitukseen, jossa johto arvioi tunnistamiensa keskeisten laadullisten riskien todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta. Eufex Pankki suorittaa vähintään vuosittain stressitestejä sen lii- Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

11 ketoiminnan kannalta keskeisille riskeille riskiperusteisen pääomatarpeen arvioimiseksi. Stressitestien skenaariot kuvastavat Eufex Pankin toiminnan luonnetta ja sen haavoittuvuutta epäedullisiin muutoksiin ja niistä johtuviin mahdollisten tappioiden määrään. Stressitesteillä Pankki pyrkii varmistamaan, että sen vakavaraisuus ei taloudellisen toimintaympäristön heikentyessä yllättäen alita pilari 1:n vähimmäisvaatimusta, ja että Pankin toiminta voi jatkua häiriöttä. Eufex Pankissa on laadittu menettelytavat ja asianmukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka se toteuttaa mikäli skenaariot toteutuvat. Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jolla parannetaan Pankin toimintaa. Riippumattomuuteen, erityisosaamiseen ja ulkopuoliseen näkemykseen perustuen sisäisen tarkastuksen toiminto on ulkoistettu Tuokko Tilintarkastus Oy:lle. Sisäiset tarkastukset priorisoidaan arvioimalla Pankin tavoitteita uhkaavia riskejä siten, että samalla huolehditaan tarkastettavan alueen kattavuudesta. Riskipitoisia alueita tarkastetaan useammin ja vähäriskisiä alueita harvemmin. Erityisesti kriittisen arvioinnin kohteena on vakavaraisuuden hallintaprosessi, joka on tarkastuksen kohteena vähintään kerran vuodessa. Sisäinen tarkastus ottaa tarkastussuunnitelman laadinnassa huomioon Finanssivalvonnan suositukset tarkastusprosessin vaiheista ja osa-alueista, joita sen tulisi arvioida. Sisäinen tarkastus toimii Pankin hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa, ja hallituksen jäsenillä on oikeus kutsua toiminto hallituksen kokouksiin keskustelemaan sisäiseen tarkastukseen liittyvistä asioista. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

12 Jatkuvuussuunnitelma Pankin toimintaan voi tulla katkoksia jonkin sisäisen tai ulkopuolisen, itsestä riippumattoman, tapahtuman vuoksi. Tästä syystä on osana riskienhallintaa laadittu jatkuvuussuunnitelma. Pankin hallitus vastaa jatkuvuussuunnittelusta ja arvioi kerran vuodessa operatiivisten riskien itsearviointityökokouksen tuloksen perusteella mahdollisia ongelmatilanteita. Hallitus myös huolehtii, että Pankin strategian, palveluiden tai toiminnan muuten muuttuessa, päivitetään muutoksen osalta myös jatkuvuussuunnitelmat. Toimitusjohtajan vastuulla on yhdessä johtoryhmän kanssa huolehtia, että jatkuvuussuunnitelmat ovat ajantasaisia, ja että suunnitelmia testataan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle säännöllisesti. Pankkien stressitesti toukokuussa 2013 Katsantokauden aikana tehdyssä pankkien stressitestissä Eufex Pankin vakavaraisuusasema tai likviditeetti ei ole uhattuna edes huonoimmissa stressiskenaarioissa. Pankkien talletussuojarahasto ja sijoittajien korvausrahasto Eufex Pankki Oyj on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien varat on lakisääteisesti turvattu talletussuojarahastosta euroon asti tallettajaa kohden. Eufex Pankki Oyj on myös sijoittajien korvausrahaston jäsen. Yksittäiselle sijoittajalle korvattava määrä on enintään euroa. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

13 Katsantokauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Finanssivalvonta antoi Eufex Pankille Finanssivalvonnasta annetun lain 41 :ssä tarkoitetun julkisen varoituksen heinäkuun lopussa. Varoituksen perusteena olivat havaitut puutteet sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa. Havaitut puutteet kohdistuivat tilanteeseen alkuvuonna Pankki oli jo aiemmin ryhtynyt korjaamaan puutteita, ja nämä korjaustoimet on jo tehty. Loppuvuoden näkymät Eufex Pankki tehostaa edelleen toimintaansa. Näiden tehostamistoimien aiheuttamat kertaluonteiset kulut tulevat vaikuttamaan siten, että koko vuoden tulos jää tappiolliseksi. Helsingissä Jyri Suonpää Toimitusjohtaja Lisätietoja: Jyri Suonpää, toimitusjohtaja puh Jouni Niuro, talousjohtaja puh Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

14 Eufex Pankki Oyj KONSERNITULOSLASKELMA EUR EUR EUR Korkotuotot Korkokulut KORKOKATE Palkkiotuotot Palkkiokulut Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalent. aineell. ja aineett. hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Tuloverot Varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen Vähemmistön osuus tilikauden voitosta Varsinaisen toiminnan voitto vähemmistön osuuden jälkeen Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

15 KONSERNITASE VASTAAVAA EUR EUR EUR Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Vaadittaessa maksettavat Muut Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet samaan kons. kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Osakeantisaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

16 KONSERNITASE VASTATTAVAA EUR EUR EUR VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Talletukset Vaadittaessa maksettavat Muut Muut velat Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalainat Muut Laskennalliset verovelat OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖOSUUS Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus pääomasta TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Muut Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

17 Tämä osavuosikatsaus on laadittu Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden (1/2013) mukaisesti. Muilta osin osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet vastaavat vuoden 2012 tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Eufex Pankki Oyj * Eteläesplanadi 22 A, Helsinki * Puh * Fax * Y-tunnus

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

2013 Osavuosikatsaus

2013 Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kilpailu rahoituksen tarjonnasta kunnille vähentynyt edelleen selvästi Vuoden 2013 alkupuolella oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla pitkästä aikaa hieman

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 30.6.2008 Sisältö: Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintakertomus... 3 Tuloslaskelma... 11 Tase... 12 Rahavirtalaskelma... 13 Laskelma oman pääoman muutoksista... 13 Liitteet osavuosikatsaukseen... 14

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui 1 (21) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui Konsernin nettopalkkiotuotot kasvoivat tarkastelujaksolla 8 prosenttia ja olivat 26,0 miljoonaa euroa (1-6/2013: 24,1 milj. euroa).

Lisätiedot

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 FIM-KONSERNIN TAMMI KESÄKUU 2013 Vuoden 2013 tammi kesäkuun liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa tammi kesäkuussa 2012) ja liiketoiminnan nettotuotot 14,6 miljoonaa euroa (16,7). FIM-konsernin

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014: Tulos vahvassa kasvussa

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014: Tulos vahvassa kasvussa 1 (22) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014: Tulos vahvassa kasvussa Konsernin nettopalkkiotuotot kasvoivat tarkastelujaksolla 18 prosenttia ja olivat 40,5 miljoonaa euroa (1-9/2013: 34,4 milj. euroa).

Lisätiedot

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16 TAALERITEHDAS OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-15 Vakavaraisuus 16 Taloudellista

Lisätiedot

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011... 4 1.1 ACHF:N PALVELU... 4 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS... 4 1.3 KATSAUS

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013 1 (19) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013 Konsernin nettoliikevaihto tarkastelujaksolla oli 40,9 miljoonaa euroa (1-9/2012: 36,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (3,7 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 31.12.2010

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 31.12.2010 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 31.12.2010 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010... 4 1.1 ACHF:N PALVELU... 4 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS... 4 1.3 KATSAUS

Lisätiedot

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 24.5.2006 Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantarahasto-osuuksien lukumäärä: Vähintään 2 500 ja enintään 10 000 kappaletta Merkintähinta: 200,00 euroa kantarahasto-osuudelta

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015: Tuloksen kasvu jatkunut, Evli valittu Suomen parhaaksi varainhoitajaksi

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015: Tuloksen kasvu jatkunut, Evli valittu Suomen parhaaksi varainhoitajaksi 1 (22) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015: Tuloksen kasvu jatkunut, Evli valittu Suomen parhaaksi varainhoitajaksi Konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla yhdeksän prosenttia ja oli 32,8

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI SISÄLLYS IFRS-TILINPÄÄTÖS JOHDON RAPORTTI Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2014... 3 Konsernin tunnusluvut... 11 Hallinnointiperiaatteet...12

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 KUNTARAHOITUS Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 5.3.2015 Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki Puh. 09 6803 5666, Faksi 09 6803 5669

Lisätiedot

FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e

FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e FIM OyJ Vuosikertomus 2010 Tämän kirjan omistaa: e Made in Fimland 2011 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.1. Sijoittajan ammattitaito mitataan euroissa. 2 FIM Sijoitusoppi 2010 TÄMÄN sijoitusoppikirjan sisällysluettelo

Lisätiedot