HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 2.2.2015"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät asiat Kaupanvahvistajien ilmoitukset kiinteistönluovutuksista Työterveyshuollon palveluiden kilpailuttaminen Edustaja kulttuuriyhdistys KUVIOON Nuorten työllistäminen kesällä 2015 Tuen maksaminen Humppilalaisille yrityksille ja yhdistyksille kesänuorten palkkaamisesta Kunnanviraston sulkeminen kesällä 2015 Lomarahan maksaminen vuonna 2015 Kannanotto TYP -toiminnan jatkoon Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS Merk. Lassi-Antti Haarala Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 KOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 41 Kunnanhallituksen päätöksen /9 :n mukaan kokouskutsu esityslistoineen postitetaan kokousta edeltävän viikon torstaina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kutsu toimitetaan myös kunnanhallituksen varajäsenille ja valtuuston jäsenille. Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ja kunnanhallituksen varajäsenille. Kunta L:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 42 Kunnanhallituksen päätöksen /8 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan istumajärjestyksen mukaisesti. Kj: Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tea Uusimäen ja Ritva Savolaisen. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tea Uusimäki ja Ritva Savolainen.

3 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 43 A. Pöytäkirjat 1. Hämeen liitto, maakuntahallitus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus B. Päätökset 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö koskien: - Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 :n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseksi (Humppila jäi ilman avustusta) - Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Tammelan kunta koskien: - 56 Kuntarakenneselvitys, kvalt Sopimus matkailuneuvontapalvelusta, khall Forssan kaupunki, valtuusto koskien Forssan kaupungin valmius Forssan seudun kuntarakenneselvityksen perusteella tehtäviin toimenpiteisiin 4. Kela koskien Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a muuttuu voimaan tulevalla lainmuutoksella siten, että työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista sen maksukauden loppuun, jonka aikana henkilölle on tullut maksetuksi työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea yhteensä 300 päivältä.

4 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 43 (jatkoa) 5. Jokioisten kunta, valtuusto koskien - 60 Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti 6. Hämeen TE -keskus koskien palkkatuella Jari Valtosen palkkaamista aputyöntekijäksi ajalle Tuen suuruus 52,26 euroa/päivä 7. Hämeen liitto, maakuntavaltuusto Hämeen liiton toiminta ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2015 C. Kirjeet ja kirjelmät 1. ELY -keskus Asia: Vesihuoltoon, haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen haettavissa avustuksia 2. KEHA -keskus Asia: ELY -keskusten maksatusten siirtyminen ELY -keskusten sekä TE -toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle 3. Suomen Kuntaliitto , jakelukuljetus Asia: Henkilökuljetusten uudistaminen

5 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 43 (jatkoa) 4. Sosiaali- ja terveysministeriö: ; asia: Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (HE 186/2014 vp; EV 208/2014 vp) ; asia: Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä voimaan tulevat kuntouttavan työtoiminnan lain muutokset 5. Aluehallintovirasto Asia: Hankkeiden ilmoittamien vuosille laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan D. Muut asiakirjat 1. Kuntarahoitus: - Saldotodistus Kuntarahoitus OYJ:n osakkeiden omistustiedot Työ- ja elinkeinoministeriö: Kutsu: Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun alueelliset tilaisuudet tammi-helmikuussa Maanmittauslaitos : Uusia toimintatapoja kirjaamisprosessissa 4. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä: Terveyden edistämissuunnitelma Hämeen liitto: Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat, päätökset, kirjeet ja kirjelmät sekä muut asiakirjat tiedoksi saaduiksi.

6 KAUPANVAHVISTAJIEN ILMOITUKSET KIINTEISTÖNLUOVUTUKSISTA Khall 44 Kunnalle on toimitettu seuraavat kaupanvahvistajien kiinteistön luovutusilmoitukset: 1. Luovutuslaji Kauppa Luovuttajat Marko Huttusen kuolinpesä Luovutuksen saaja Antti Kylämarkula Luovutuksen kohde Humppila, Kangas Koko kiinteistö, m Luovutuslaji Kauppa Luovuttajat Tarmo Järveläisen jakamattoman kuolinpesän osakkaat Luovutuksen saajat Hannu ja Tuija Miettinen Luovutuksen kohde Humppila, Järvelä Määräala, uusi m Kj: Kunnanhallitus toteaa, ettei kunnalla ole etuostolain (77/608) tarkoittamaa etuosto-oikeutta em. kiinteistökauppaan numero 1 eikä se käytä etuosto-oikeutta kauppaan numero 2 ja merkitsee toteutuneet kiinteistöjen luovutukset tietoon saatetuksi.

7 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN Khall 45 Humppilan kunnalla on ollut sopimus pelkästään lakisääteisestä työterveyshuollosta. Sen tavoitteena on edistää työyhteisön toimivuutta, työntekijän terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Käytännössä työterveyshuolto tekee työnantajan edustajien kanssa yhteistyössä toimintasuunnitelman ja seuraa sen toteutumista. Työntekijöiden terveystarkastuksia tehdään viiden vuoden välein 40 ikävuoden jälkeen. Lisäksi tarkastetaan yötyötä tekeviä ja biologisille tms. haittavaikutuksille altistuvia työntekijöitä. Kunnan henkilöstön sairauspoissaolot ovat viime vuosina kasvaneet, eikä niiden määrää ole pystytty hillitsemään. Eteen on tullut usein tapauksia, joissa työntekijän sairaus tai vajaakuntoisuus on pitkittynyt eikä tilanteesta ole saatu kokonaiskuvaa. Työyhteisökonflikteissa nykyinen työterveyshuolto ei ole voinut olla mukana auttamassa omien resurssiensa vähäisyyden vuoksi. KELA korvaa lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista 60 % mikäli ennaltaehkäisevät toimintasuunnitelmat kunnassa on tehty ja hyväksytty. Yleislääketieteen tasoisista työterveyteen liitetyistä palveluista KELA korvaa kunnalle 50 %. Forssan seudun kuntarakenneselvityksen raportin mukaan naapurikuntien työterveyshuollon palvelut maksavat Jokioisten 273 eurosta Forssan 414 euroon työntekijää kohden. Humppilan kunta maksaa pelkästä lakisääteisestä työterveyshuollosta 131 euroa työntekijää kohden. Yleislääketieteen tasoinen työterveyshuolto lisäisi kunnan vuosittaista kustannusta KELA:n korvauksen jälkeen arviolta euroa vuodessa. Koska terveydenhuollon palvelut ovat omaa erikoisalaansa, hankinnan kilpailuttamisesta on pyydetty tarjousta Kunta Pro Oy:ltä, jonka osakas kunta on. Hankinnan kilpailutus ja sopimuksen laadinta Kunta Pron asiantuntijatyönä tulisi maksamaan euroa. Talousarviossa on varattu tätä varten määrärahaa. Kj: Kunnanhallitus päättää, että työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan ja että hankintaprosessi tarjouspyynnön valmistelusta sopimuksen laadintaan ostetaan Kunta Pro Oy:ltä saadun tarjouksen mukaan, jossa tuntiveloitus on 89 euroa + alv., kokonaisuutena arviolta euroa.

8 EDUSTAJA KULTTUURIYHDISTYS KUVIOON Khall 46 Kunnat maksavat asukaslukunsa mukaisesti kulttuuriyhdistys KUVIO:lle kuntarahaa, jolla tuotetaan yhdistyksen perustoimintaa asukkaille. Yhdistyksen hallituksessa on kuntien edustus. Humppilan kunnan edustajana on ollut Laura From ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on ollut Eira Rosenberg. Kj: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja varaedustajan kulttuuriyhdistys KUVIO:n hallitukseen. Päätös: Kunnanhallitus valitsee kulttuuriyhdistys KUVIO:n -hallitukseen edustajaksi Laura Fromin ja varaedustajaksi Eira Rosenbergin.

9 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2015 Khall 47 Kuntaan on palkattu vuosittain noin kymmenen kesänuorta eri yksiköihin. Nuorisovaltuusto teki kunnanvaltuustolle aloitteen, jossa se ehdotti, että nuoria työllistettäisiin kuntaan 20 ja he työskentelisivät kaksi viikkoa. Palkka olisi tältä ajalta 250. Talousarviossa on varattu tälle vuodelle samansuuruinen määräraha kuin edellisinäkin vuosina. Lisäksi rahaa on varattu yrityksille maksettavaan tukeen nuorten työllistämiseksi. Kj: Kunnanhallitus päättää, että kesänuoret palkataan kuntaan eri tehtäviin neljäksitoista kalenteripäiväksi, kymmeneksi varsinaiseksi työpäiväksi viiden tunnin työajalle. palkattavat nuoret voivat olla iältään vuotiaita palkkaus on nuorten esityksen mukainen 250 koko jaksolta paikat on haettava mennessä mikäli hakijoita on enemmän kuin palkattava määrä nuoria, arvotaan kesänuoret siten, että edellisenä kesänä kunnassa työskennelleet poistetaan arvottavien joukosta.

10 TUEN MAKSAMINEN HUMPPILALAISILLE YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE KESÄNUOREN PALKKAAMISESTA Khall 48 Kuntaan palkattiin kesällä nuorta pariksi viikoksi kesätöihin. Yritysten tarjoamat kesätyöpaikat ovat merkittävässä roolissa nuorten työllistämisessä. Yrityksille maksettu tuki koululaisen työllistämisestä on ollut hyvä järjestelmä, jolla on saatu mahdollisesti muutama kesätyönuoren paikka yrityksiin. Yritys on vastannut nuoren palkkaamisesta normaaliin tapaan ja saanut laskua ja nuoren palkkakuittia vastaan tukirahan syksyllä. Kj: Kunnanhallitus päättää, että Humppilassa toimiville yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille maksetaan kesänuoren palkkaamisesta 200 euron tukiraha seuraavin ehdoin: tuki koskee vuotiaita nuoria nuori palkataan kesätöihin vähintään kuukaudeksi vähintään 50 % työajalle normaalista työajasta yritys tai yhdistys hyväksyttää kunnassa nuorta koskevan tuen mennessä samaa nuorta tuetaan vain kerran kesässä, ts. mikäli nuori on ollut myös kunnan kesänuorena, ei hänestä makseta tukea tukirahat laskutetaan kunnalta nuoren palkkakuittia ja laskua vastaan syyskuun loppuun mennessä. tuki ei koske yrittäjien eikä yhdistyksen hallituksessa toimivien omaa tai lähisukulaisen lasta

11 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2015 Khall 49 Kunnanvirasto on pidetty suljettuna vuosittain heinäkuussa kaksi tai kolme viikkoa lomien keskittämisen vuoksi. Tekninen toimi ja sosiaalitoimi ovat päivystäneet sulkuajan. Kj: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna välisen ajan. Tekninen toimi päivystää kyseisenä ajankohtana.

12 LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2015 Khall 50 KVTES:n vuosilomaluvun mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä. Humppilassa on jo vuosia ollut käytäntönä maksaa lomaraha heinäkuussa. Kj: Kunnanhallitus päättää, että lomarahat maksetaan aiempien vuosien käytännön mukaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

13 KANNANOTTO TYP -TOIMINNAN JATKOON Khall 51 Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta on tullut voimaan Uudistuksella tavoitellaan yhteistoimintamallia, jossa TE -toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen. Lisäksi samat tahot suunnittelevat yhteisesti työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden ja vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Toiminnan järjestämisen lähtökohtana on TE -toimiston alue. Alueelle tulee vähintään yksi yhteistoimintaverkosto ja verkostolla voi olla useampia toimipaikkoja. TE -toimisto, toiminta-alueen kunnat ja Kela sopivat alueelle perustettavien yhteistoimintaverkostojen lukumäärän. Jokaiselle verkostolle asetetaan kolmivuotiskaudeksi johtoryhmä, joka vastaa monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä toiminta-alueella. Johtoryhmään kuuluvat toimintamallissa mukana olevien tahojen nimeämät edustajat. Kunnat nimeävät johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhteispalvelun johtajan. Hämeen TE -toimisto haluaa tässä vaiheessa kuulla kuntien kantoja työvoiman palvelukeskustoiminnan (TYP) organisoinnista uudella mallilla sekä etenkin TYP -toimijoiden lukumäärästä jatkossa. Hämeen TE -toimiston alueella toimii tällä hetkellä viisi työvoiman palvelukeskusta, yksi näistä Forssassa. Kj: Kunnanhallitus toteaa kantanaan, että TYP -toiminnan jatkaminen on äärimmäisen tärkeää Forssan seutukunnalla ja seutukunnalla tulee jatkossa olla oma yhteistoimintaverkostonsa sekä sillä oma johtoryhmänsä.

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 11.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 110 111 112 113 114 Liite 3 115 116 117 118 122 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

23.2.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

23.2.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 16.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 53 54 55 56 57 58 59 60 Liite 1 61 62 63 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

8.6.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

8.6.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KUNNANHALLITUS 9/2015 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

31.8.2015 klo 9.00 15.00 kunnanvirastossa

31.8.2015 klo 9.00 15.00 kunnanvirastossa KUNNANHALLITUS 12/2015 KOKOUSAIKA Maanantai 24.8.2015 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 164 165 166 167 168 Liite 6 169 170 171 172 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.03.2015 klo 18.30 - Kokoushuone 1 (khall) Nro 3 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 02/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 26.3.2015

KUNNANVALTUUSTO 26.3.2015 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 Liite 1 6 7 8 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 21.1.2015 kello 18.30-20.30 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveysltk 1 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää kokoustensa ajankohdan

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102 Kunnanhallitus Aika Paikka 20.04.2015 klo 17:35-19:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot