klo kunnanvirastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät asiat Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistönluovutuksesta Ely -keskuksen joukkoliikennehankintojen rahoitukseen osallistuminen Talousarviomuutos työllisyyden ja kuntouttavan työtoiminnan hoitoon Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnan ja talouden toteuma 1-3/2015 Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myyminen Kunnan talouden toteuma 1-3/2015 Tilintarkastajan muistio Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Anja Syrjälä JULKIPANO- TODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 110 Kunnanhallituksen päätöksen /9 :n mukaan kokouskutsu esityslistoineen postitetaan kokousta edeltävän viikon torstaina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kutsu toimitetaan myös kunnanhallituksen varajäsenille ja valtuuston jäsenille. Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ja kunnanhallituksen varajäsenille. Kunta L:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 111 Kunnanhallituksen päätöksen /8 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan istumajärjestyksen mukaisesti. Kj: Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Rouhiaisen ja Ritva Savolaisen. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Rouhiainen ja Ritva Savolainen.

3 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 A. Pöytäkirjat 1. Järkivihreä Forssa, hyvinvointivaliokunta Hämeen liitto, maakuntahallitus Kanta-Hämeen keskussairaala, hallitus Forssan kaupunki, jätelautakunta Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, yhtymähallitus B. Päätökset 1. Jokioisten kunta, kunnanhallitus Hämeen ammattikorkeakoulun Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankeen rahoitus 2. Opetushallitus koskien valtionavustuksen myöntämistä kerhotoiminnan kehittämiseen, (myönnetty avustus 75%, ) 3. Aluehallintovirasto koskien valtionavustuksen myöntämistä nuorten työpajatoimintaan (Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää hakijalle valtionavustusta yhteensä (kaksikymmentäneljätuhatta) euroa käytettäväksi nuorten työpajatoimintaa) 4. Forssan kaupunki, kaupunginvaltuusto Pöytyä kunnan eroaminen Loimi - Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueesta ja Forssan kaupungin jätelautakunnan jäsenyydestä - kaupunginhallitus Russia Business Point -hanke 5. Työttömyysvakuutusrahasto koskien työttömyysvakuutusmaksuja vuodelta 2014 (maksettava määrä 238,31)

4 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 (jatkoa) 6. ELY - Uusimaa koskien joukkoliikenteen valtionavustuksen maksamista (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen euron valtionavustuksen myöntämisestä Humppilan kunnalle vuodelle 2014 lippujen hintavelvoitteen korvauksiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa hakijalle tällä päätöksellä loppuosan myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 560,00 euroa 7. Opetus- ja kulttuuriministeriö koskien perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä. Erityisavustusta myönnetty ,00 euroa 8. Riihimäen kaupunki, kaupunginvaltuusto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen

5 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 (jatkoa) C. Kirjeet ja kirjelmät 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: ohje kunniamerkkiesityksen tekemisestä 2. Hämeen liitto Asia: Kiitos palautteestanne koskien Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotusta 3. ELY -keskus, Hämeenlinna Asia: Kunniamerkkiesitykset 4. Sisäasianministeriö Asia: Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna Aluehallintovirasto Asia: Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset 6. Eteva Asia: Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelma ja yhtymäkokouksen linjaus Sosiaali- ja terveysministeriö , kuntainfo Asia: Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset

6 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 112 (jatkoa) D. Muut asiakirjat 1. Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy ; Tapahtumatilasto ajalta TE -palvelut ; Kanta-Hämeen monialaisen yhteispalvelujen johtoryhmän asettamien 3. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky.: Henkilöstökertomus 2014 Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat, päätökset, kirjeet ja kirjelmät sekä muut asiakirjat tiedoksi saaduiksi.

7 KAUPANVAHVISTAJAN ILMOITUS KIINTEISTÖNLUOVUTUKSESTA Khall 113 Kunnalle on toimitettu seuraavaa kaupanvahvistajan kiinteistön luovutusilmoitus: 1. Luovutuslaji Kauppa Luovuttaja Risto Kinos Luovutuksen saajat Osmo ja Anna Eerikäinen Luovutuksen kohde Humppila, Kinos Määräala uusi, m Kj: Kunnanhallitus toteaa, ettei se käytä etuosto-oikeutta em. kauppaan ja merkitsee toteutuneen kiinteistön luovutuksen tietoon saatetuksi.

8 ELY -KESKUKSEN JOUKKOLIIKENNEHANKINTOJEN RAHOITUKSEEN OSALLISTUMINEN Khall 114 Ely -keskuksen ensimmäinen kilpailutus vuonna 2015 on päättynyt. Ely -keskus pyytää kirjeellään Humppilan kunnan päätöstä hankittavien linja-autovuorojen rahoitukseen osallistumisesta. Hankittavat vuorot korvaisivat kesällä 2015 päättyviä Elyn ostamia vuoroja, jotka lähtevät Forssasta maanantaista perjantaihin klo 6:05, 12:00 ja 16:20. Humppilan kunnan rahoitusosuus olisi euroa. Liitteenä 3 on Ely -keskuksen antamat tarkat tiedot ajettavista vuoroista. Ely -keskuksen mukaan vuorojen ostaminen edellyttää kunnan rahoitusosuutta. Periaatteena on, että Ely -keskus maksaa hankinnoista puolet ja kunnat, joiden asukkaita liikenne palvelee, maksavat puolet. Yksittäisen kunnan maksuosuus määräytyy kilometrien ja asukasmäärien perusteella. Kunta ja Ely -keskus ovat solmineet sopimuksen joukkoliikenteen järjestämisen yhteistyöstä, lippujärjestelmästä sekä kustannusten jakamisesta vuoden 2014 lopussa. Sopimuksen mukaan kunta maksaa edelleen seutulippukustannuksista, mutta muista kustannuksista sovitaan erikseen. Vuoden 2015 maaliskuun loppuun mennessä Ely -keskuksen on ollut määrä lähettää kuntaan joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma, josta kunnan lausunto on ollut määrä antaa huhtikuun loppuun mennessä. Humppilan kunta ei ole saanut rahoitussuunnitelmaa eikä lausuntopyyntöä. Kj: Humppilan kunta päättää maksaa pyydetyn rahoitusosuuden euroa.

9 TALOUSARVIOMUUTOS TYÖLLISYYDEN JA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN HOITOON Khall 115 Kunta on vuoden 2015 alusta alkaen maksanut työmarkkinatuen kuntaosuutta, ns. sakkomaksua jo euroa. Vuodeksi talousarvioon on varattu euroa. Työllistämistukipalkkoihin varatut rahat ovat tähän asti toteutuneet suunnitellusti, mutta talousarvioon ei ole varattu rahoitusta velvoitetyöllistettyjä varten. Työpajan toimintakuluista on mennyt huhtikuun loppuun mennessä noin puolet. AVI on myöntänyt nuorten työpajan osalta avustuksen vuodeksi talousarvioon laitetun mukaisesti, euroa. Työpajan palkkakustannuksiin varattu määräraha ei tule riittämään loppuvuodeksi. Palkkausvaje on loppuvuodeksi euroa. Pajalla olisi monipuolinen sijoituspaikka työllistetylle, jolta osin loppuvuoden tarve olisi vielä euroa, mikäli sopiva työllistettävä löytyy syksyllä. Työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja edelleen panostamalla ns. sakkolistan purkamiseen, kunta saa säästöjä toimeentulotuessa, sakkomaksuissa sekä jonkin verran enemmän verotuloja. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää työpajan palkkauskuluihin euron lisämäärärahan sekä työllistämistukipalkkoihin lisärahoitusta euroa. Lisärahoitus saadaan katettua säästöillä työmarkkinatuen kuntaosuudesta.

10 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 1-3/2015 Khall 116 Humppilan kunnan perusturvavaliokunta lakkautettiin vuoden 2014 lopussa. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan seuraaminen siirtyi tuolloin kunnanhallituksen tehtäväksi. Hykyn suoritteet ja maksut ajalta tammi-maaliskuu 2015 on nyt koottu sopimusohjausjärjestelmän osalta. Tiedot koskevat siis terveydenhuollon palveluita. Kokonaisuutena toteuma em. palveluiden osalta on pääosin suunnitelman mukainen. Jäsenkuntien hinnaston mukainen käyttö yhteensä on ollut perusterveydenhuollossa 30 %, erikoissairaanhoidossa 28,5 % ja mielenterveyspalveluissa 29 %. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hinnaston mukainen käyttö on ollut 26,9 % ja muiden ulkopuolisten laitosten 28,3 %. Humppilan kunnan osalta hinnaston mukainen käyttö on ollut 29,1 %, mikä on suurin luku jäsenkunnista. Suurinta käyttö on ollut perusterveydenhuollossa 34,8 % sekä sairaanhoitopiirin osalta 30, 2 %. Perusterveydenhuollossa suhteellisesti eniten on käytetty osaamiskeskuksen palveluita, kuntoutusta, ravitsemisterapiaa, välineneuvontaa sekä tehty avosairaanhoidon käyntejä. Sopimusohjaukseen kuuluvilta osin hyvinvointikuntayhtymän toimintatuottojen toteuma on suunniteltu 25 %. Toimintakulujen toteuma on puolestaan 23,2 %. Näistä henkilöstökulujen toteuma on 22,1 % ja palveluiden ostojen 24,3 %. Kj: Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointikuntayhtymän toiminnan ja talouden toteuman tiedoksi.

11 HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN Khall 245 ( ) Humppilan kunnan talousarvioon 2014 on kirjattu Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeiden osittainen myynti. Asian valmistelemiseksi Vesihuolto toteutti alkuvuodesta kartoituksen, jolla selvitettiin nykyisten liittymänhaltijoiden halukkuutta lunastaa Vesihuollon osakkeita. Kartoituksen perusteella halukkuutta löytyy. Humppilan Vesihuolto Oy:n osakekanta on kaikkiaan 250 osaketta, joista kunta omistaa 170. Lisäksi osakkeita omistaa neljä muuta yhteisöä ja osakkeista 50 on yksityisten henkilöiden omistuksessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli euroa. Humppilan kunnan alueen lisäksi yhtiö toimittaa vettä Urjalan, Loimaan, Jokioisten sekä Forssan alueilla sijaitseville vedenottopisteille (kaikkiaan 71 vedenottopistettä). Yhtiö toimittaa erillissopimusten perusteella vettä myös Punkalaitumen ja Jokioisten kuntiin. Yhtiön edellisen tilikauden voitto oli euroa ja sitä edellisen tappio euroa. Yhtiöllä on maltillisesti pitkäaikaista lainaa, jota on lyhennetty maksuohjelman mukaisesti. Kaikkiaan yhtiö on taloudellisesti hyvässä kunnossa. Liittyjiä Vesihuollon verkostossa vuoden 2013 lopussa oli Jakeluverkostoon vesi pumpataan Koiviston, Huhdin ja Murron vedenottamoista. Näiden verkostoon pumppaama kokonaisvesimäärä vuonna 2013 oli kuutiometriä. Tästä laskutetun veden määrä oli kuutiota. Yhden Vesihuolto Oy:n osakkeen nimellisarvo on 40 euroa. Osakkeen markkina-arvon hinnoittelussa yhtiön taseen perusteella on huomioitava taseessa olevan varallisuuden realisoitavuus. Yhdessä Vesihuolto Oy:n kanssa on päädytty hinta-arvioon 400 /osake. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä enintään 120 kpl Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeita hintaan a 500 Vesihuolto Oy:n verkoston liittymänhaltijoille ja valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan myynnin käytännössä harkintansa ja Vesihuollon yhtiöjärjestykseen kirjattujen periaatteiden mukaan. _

12 HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN Kvalt 47 ( ) _ Khall 117 Humppilan Vesihuolto Oy:n liittymänhaltijoita pyydettiin ilmoittamaan sitova halukkuutensa yhtiön osakkeiden ostoon huhtikuussa Määräaikaan mennessä tulleiden ilmoitusten perusteella halukkuutta löytyi kaikkiaan 129 osakkeen ostolle. Osakkeet jaettiin ostajille siten, että ensin kaikille halukkaille annettiin yksi osake. Poikkeuksena olivat ne, joiden omistuksessa on useampia vesiliittymiä ja jotka ilmoittivat halukkuutensa useamman osakkeen ostolle. Heille osakkeita annettiin yksi omistettua liittymää kohti. Tämän jälkeen ylijääneitä osakkeita jaettiin halukkaille yksi kierros kerrallaan. Koska määrät eivät menneet tasan, viimeiset osakkeet jouduttiin arpomaan. Taulukko ostajista ja heille myytävistä määristä jaetaan esityslistan liitteenä. Kj: Kunnanhallitus päättää myydä 120 kappaletta Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeita liitteessä esitetyllä tavalla sekä valtuuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjat ja tekemään siirtomerkinnät myytäviin osakkeisiin. Käsittely: Keskustelussa ilmenneiden seikkojen jälkeen hallitus päätti, että Lähdevirralle, Kaikoselle ja Yli-Jaukkarille myydään kullekin vain yksi osake. Tämän jälkeen hallitus päätti, että vapautuneet neljä osaketta myydään henkilöille, jotka ovat toivoneet saavansa ostaa enemmän osakkeita. Suoritettiin arvonta seuraavien tarjoajien kesken: Lassi-Antti Haarala, Markku Laurila, Jussi Niemelä, Pekka Nurmi, Pekka Seppälä, Mika Syrjälä ja Reijo Syrjälä. Arpa ratkaisi yhden lisäosakkeen Lassi-Antti Haaralalle, Jussi Niemelälle, Mika Syrjälälle ja Reijo Syrjälälle. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeiden myymisen muutetun listan mukaisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että päätös tehtiin osittamalla siten, että Pentti Kauppia koskevan listan käsittelyn ajan Pentti Kauppi oli esteellisenä poissa kokouksesta, Jukka Rouhiaista koskevan listan käsittelyn ajan Jukka Rouhiainen oli esteellisenä poissa kokouksesta, Jorma Savolaista koskevan käsittelyn ajan Ritva Savolainen oli esteellisenä poissa kokouksesta sekä Eeva Nurmi ja Reijo Syrjälä olivat päätöksen teon ajan poissa kokouksesta.

13 KUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-3/2015 Khall 118 Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana kunnan budjetoiduista toimintatuotoista on toteutunut 8,8 prosenttia. Verotuloja on kertynyt 26,8 prosenttia budjetoidusta ja 0,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Valtionosuuksista on kunnalle tilitetty alkuvuonna 25,7 prosenttia budjetoidusta määrästä. Koko vuoden ajalta valtionosuuksien määrä laskee noin 3 prosenttia. Toimintakuluista on kolmen kuukauden aikana toteutunut 23,1 prosenttia budjetoiduista. Määrä on 7,8 prosenttia edellä vuoden 2014 toteumaa. Henkilöstökulujen osuus on euroa, mikä on 2 prosenttia edellisvuotista enemmän. Palvelujen ostot ovat kasvaneet vuoden takaisesta 8,3 prosenttia euroon. Tuloslaskelma vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta verrattuna edellisiin vuosiin jaetaan esityslistan liitteenä. Kj: Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tiedoksi.

14 TILINTARKASTAJAN MUISTIO Khall 122 Kunnanjohtaja kävi läpi tilintarkastajan kunnanhallitukselle osoittaman muistion koskien vuoden 2014 tilinpäätöstä. Keskeisinä huomioina olivat erääntyneet, yhteensä euron lainasaatavat Humppilan Kaukolämpö Oy:ltä. Erääntyneitä lyhennyksiä ei ole maksettu vuodesta 2007 alkaen. Erääntyneiden lainasaamisten järjestelyissä tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Vuonna 2013 alkanut taloudellisen tilan parantuminen on jatkunut edelleen Taseessa on kuitenkin edelleen kattamatonta alijäämää, joten kunnan kokonaistalouden tasapainottamisen toimenpiteitä tulee jatkaa. Viemärilaitoksen käyttökate ennen poistoja ja jäännöspääoman korkoa oli euroa tappiollinen. Viemärilaitoksen toimintaa tulee tehostaa mm. parantamalla verkoston kuntoa, sadevesien johtamista viemäriverkoston ulkopuolelle ja mahdollisesti muuttamalla hinnoittelua sekä kustannusten jakoa Jokioisten kunnan kanssa. Kj: Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan muistion tietoon saatetuksi.

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

23.2.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

23.2.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 16.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 53 54 55 56 57 58 59 60 Liite 1 61 62 63 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 26.3.2015

KUNNANVALTUUSTO 26.3.2015 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 Liite 1 6 7 8 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot