klo kunnanvirastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.6.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 9/2015 KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät asiat Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistönluovutuksesta Tarkastuslautakunnan jäsenen valitseminen Päiväkoti Koivukummun sisäilmasta johtuvan tilanteen hoitaminen Kannanotto paikkaavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä Teknisten sopimuksen paikallisen järjestelyerän jakaminen Hallintojohtajan virka Kunnanjohtaja Marko Järvenpään vuosiloman hyväksyminen Avustuksen myöntäminen Asunto Oy Humppilan Kalliorinteelle Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Anja Syrjälä JULKIPANO- TODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 124 Kunnanhallituksen päätöksen /9 :n mukaan kokouskutsu esityslistoineen postitetaan kokousta edeltävän viikon torstaina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kutsu toimitetaan myös kunnanhallituksen varajäsenille ja valtuuston jäsenille. Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille ja kunnanhallituksen varajäsenille. Kunta L:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 125 Kunnanhallituksen päätöksen /8 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan istumajärjestyksen mukaisesti. Kj: Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tea Uusimäen ja Pentti Kaupin.

3 2 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 126 A. Pöytäkirjat 1. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy : Osakassopimus, jätelautakuntasopimus 2. Forssan kaupunginhallitus 139, Eerikkilän Urheiluopiston johdolla toteutettava seudullinen matkailumarkkinointi. 3. Maakuntahallitus, pöytäkirja 5/ Forssan kaupunginvaltuusto 9, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen. 5. Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta B. Päätökset 1. Valtiovarainministeriö (VAHTI) koskien Kuntien tietoturvajaoston asettamista 2. Aluehallintovirasto Erityisavustuksen myöntäminen monitoimikaukalohankkeelle, myönnetty euroa. C. Kirjeet ja kirjelmät 1. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Asia: Osakassopimus, jätelautakuntasopimus 2. Aluehallintovirasto, Etelä-Suomi, Oppilasesityspyyntö maanpuolustuskurssille. 3. Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo , Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 4. Viestintävirasto, radiomikrofonin käyttäjä ovatko lupa-asiasi kunnossa? 5. Pelastusopisto , Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi

4 3 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall 126 (jatkoa) D. Muut asiakirjat 1. Forssan ammatti-instituutti, Toimintakertomus ja tilinpäätös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ohje Ohje tuottajavastuun ottamiseksi huomioon ympäristölupapäätöksissä ja niiden valvonnassa. Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat, päätökset, kirjeet ja kirjelmät sekä muut asiakirjat tiedoksi saaduiksi..

5 4 KAUPANVAHVISTAJAN ILMOITUKSET KIINTEISTÖNLUOVUTUKSESTA Khall 127 Kunnalle on toimitettu seuraavaa kaupanvahvistajan kiinteistön luovutusilmoitus: 1. Luovutuslaji Kauppa Luovuttaja Pasanen Simo Luovutuksen saaja Caruna Oy Luovutuksen kohde Humppila, Kantola Määräala uusi, m Luovutuslaji Kauppa Luovuttaja Lähteenmäki Ritva Luovutuksen saaja Lähteenmäki Taija Luovutuksen kohde Humppila, Kaunistonrinne Pinta-ala 2030 m Kj: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole etuosto-oikeutta em. kauppoihin ja merkitsee toteutuneet kiinteistön luovutuksen tietoon saatetuksi.

6 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 128 Kuntalain 71 on seuraava: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudelle sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen 2. apulaispormestari 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen 4. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, eikä 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen Hallintosäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan edesmenneen Matti Lehtelän tilalle toimikauden loppuun asti.

7 6 PÄIVÄKOTI KOIVUKUMMUN SISÄILMASTA JOHTUVAN TILANTEEN HOITAMINEN Khall 129 Koivukummun sisäilman tilaa on selvitelty jo ainakin parin vuoden ajan. Työntekijät ovat saaneet erilaisia terveydellisiä ongelmia, jotka tämän vuoden alusta alkaen on liitetty selkeästi päiväkodin sisäilmasta johtuviksi. Tekninen toimi teetätti laajan tutkimuksen päiväkodin sisäilmasta helmi- maaliskuussa. Tutkimusraportti on esityslistan liitteenä. Raportin mukaan päiväkoti ei sovellu nykyiseen käyttöön. Jotta rakennuksesta saisi nykyiseen käyttöön soveltuvan tilan, se tulisi purkaa runkorakenteisiin asti sekä uusia koko kellarikerros. Terveysvalvonta on antanut luvan toimia tiloissa seuraavaan lämmityskauteen asti, mikäli kiinteistössä toteutetaan välittömästi mm. ilmavuotokohtien tiivistäminen, kellarikerroksen alipaineistaminen, säädetään ilmanvaihtokoneet, poistetaan homeiset materiaalit ja hankitaan ilmapuhdistimia. Ilmanvaihtokoneiden säätäminen kiinteistössä on haasteellinen tehtävä kuten koko kellarikerroksen tiivistäminenkin. Osaavia tekijöitä on ollut vaikea löytää, joten osa vaadituista toimenpiteistä on edelleen tekemättä. Kj: Kunnanhallitus päättää, että - Päiväkoti Koivukummun toiminta siirretään välittömästi toisiin tiloihin, osa toiminnasta ala-asteelle ja osa Lintukodolle. - Tekninen toimi velvoitetaan valmistelemaan Koivukummulle soveltuvien väistötilojen hankinta siten, että päätös voidaan tehdä kunnanhallituksessa ja että tilat ovat elokuun alusta 2015 alkaen käytettävissä. - Tekninen toimi velvoitetaan aloittamaan kokonaissuunnittelu vakituisten päiväkotitilojen hankkimiseksi päiväkodin käyttöön. Hankintavaihtoehdoissa huomioidaan myös täysin uusi päiväkoti. Suunnitelmat ja laskelmat tulee olla valmiina

8 7 KANNANOTTO PAIKKAAVASTA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Khall 130 Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää kuntien kannanottoja siitä, tulisiko niin sanottua paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää edelleen aktiivisesti ylläpitää. Kyselyssään jätelautakunta korostaa erityisesti sitä, ettei paikkaavassa järjestelmässä ole kyse siitä, onko asukkaalla oma jäteastia tai viekö hän jätteet esimerkiksi jäteasemalle. Järjestelmässä on lautakunnan mukaan kyse siitä, hoitaako jäteyhtiö yrittäjän sijaan kiinteistön jäteastian tyhjennyksen. Forssan kaupungintalolla järjestettiin kuntatapaaminen, jossa keskusteltiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) järjestämän paikkaavan jätteenkeräyksen tarpeellisuudesta. LHJ:n näkemys oli, että paikkaavaa järjestelmää ylläpidetään aktiivisesti jos kunnat näin haluavat, mutta kuntien tulee kertoa miten jäteyhtiön halutaan toimivan. LHJ:n mukaan paikkaavaan keräilyyn kuuluu tällä hetkellä 16 % kaikista toimialueen pienkiinteistöistä, eikä tilanne ole muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana. Humppilan kunnan alueella paikkaavaan järjestelmään kuuluu LHJ:n mukaan 153 vapaa-ajanasuntoa ja 97 vakituista asuntoa. Yhteensä tämä on 19 % kunnan kiinteistöistä. Alueen jätteenkuljetusyrittäjät ovat vastineessaan ilmoittaneet, että he voivat ja haluavat tarjota palvelua kaikille alueen kiinteistöille. Jätteenkuljetusyrittäjien mukaan tilanteessa, jossa kunnan paikaavaan liitetään koko ajan uusia kiinteistöjä, syntyy tilanne, että järjestelmä kilpailee yrittäjien kanssa, eivätkä yrittäjät mielestään saa riittävää mahdollisuutta tarjota palvelujaan asiakkaille. Humppilan kunta on aiemmin asiasta antamassaan lausunnossa todennut, että jätehuolto tulee hoitaa kiinteistön haltijan järjestämään järjestelmään perustuen. Voimassaolevan jätelain säädökset sanktioineen, asianmukaiset rekisterit ja muut järjestelmät sekä yrittäjien valmius tarjota palvelua kattavasti, antavat järjestelmälle aiempaa paremmat toimintaedellytykset. Kj: Kunnanhallitus toistaa kannanottonaan aiemman näkemyksensä siitä, että jätehuolto tulee hoitaa kiinteistön haltijan järjestämänä eikä paikkaavan järjestelmän ylläpitoa jatkossa tarvita.

9 8 TEKNISTEN SOPIMUKSEN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN JAKAMINEN Khall 131 Teknisten sopimuksessa toteutetaan paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,29 % teknisten palkkasummasta. Erä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Erän jakamisesta tulee neuvotella hyvissä ajoin palkansaajajärjestöjen kanssa. Humppilan kunnassa teknisten sopimuksesta maksetaan palkkaa vain kahdelle henkilölle. Kumpikaan ei ole järjestäytynyt, joten neuvotteluosapuolta ei ole. KT:n ohjeistuksen mukaan järjestelyerä maksetaan tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena mikäli erän kohdentamisesta ei päästä yksimielisyyteen. Kj: Kunnanhallitus päättää, että teknisten sopimuksen paikallinen järjestelyerä jaetaan teknisten sopimukseen kuuluville henkilöille tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Korotuksen lopputuloksena tulee olla sovittu kustannusvaikutus eli 0,29 % koko palkkasummasta.

10 9 HALLINTOJOHTAJAN VIRKA Khall 132 Hallintojohtaja Tuija Pihlajamäki on valittu virkaan Auran kuntaan. Valitusaika ei ole vielä kulunut umpeen. Kj: Kunnanhallitus päättää, että mikäli hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan, voidaan hallintojohtajan virka julistaa avoimeksi niin pian kuin mahdollista.

11 10 KUNNANJOHTAJA MARKO JÄRVENPÄÄN VUOSILOMAN HYVÄKSYMINEN Khall 133 Kunnanjohtaja Marko Järvenpää on anonut vuosilomaansa pidettäväksi Hj: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman anomuksen mukaisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja Marko Järvenpää oli kokouksesta poissa tämän pykälän käsittelyn ajan.

12 11 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN ASUNTO OY HUMPPILAN KALLIORINTEELLE Khall 134 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on irtisanonut Asunto Oy Humppilan Kalliorinteen lainan. Lainan pääoma on ,26 euroa ja koko laina korkoineen ,31 euroa. Mikäli lainaa ei pian makseta, koko kiinteistö myydään pakkohuutokaupalla. Kj: Kunnanhallitus päättää myöntää Asunto Oy Humppilan Kalliorinteelle , 31 euron lainan.

18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 11.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 110 111 112 113 114 Liite 3 115 116 117 118 122 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

23.2.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

23.2.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 16.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 53 54 55 56 57 58 59 60 Liite 1 61 62 63 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kokousaika 26.5.2014 klo 17.00 Kokouspaikka KalaValtanen Oy, Pori Käsiteltävät asiat 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, valtuustosali LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Kallela Sanna jäsen Kanto

Lisätiedot