HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA PUHEENJOHTAJAN KATSAUS JÄSENISTÖ LIITON ORGANISAATIO Yleistä Valtuuskunta Hallitus Muut toimielimet Liiton toimisto ULKOISET SUHTEET Liiton edustukset Yhteydet yhteistyötahoihin Yleistä Lääkärikartelli Eläinlääkäriyhdistykset Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY Lääkärien työttömyyskassa SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ TOIMINTA-ALUEET Edunvalvonta Liiton lausunnot ja kannanotot Suomen Eläinlääkärilehti Finsk Veterinärtidskrift Tiedotustoiminta Jäsenille suunnattu viestintä Ulkoinen viestintä Koulutustoiminta Eläinlääkäripäivät Kirjanpito- ja verokurssi Jäsenpalvelut Avustustoiminta ja stipendit Kansainvälinen toiminta World Veterinary Association (WVA) Federation of Veterinarians of Europe (FVE) Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö LIITON HUOMIONOSOITUKSET Kunniajäsenet Ansiomerkit Liiton viirit Vuoden eläinlääkäri Merkkipäivät TALOUS 1

2 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 119. toimintavuosi. Liiton valtuuskunta ja puheenjohtaja vaihtuivat vuoden vaihteessa. Uuden valtuuskunnan kokoonpano on erilainen kuin edellisen, sillä valtuuskuntaan valittiin ennätysmäärä yksityisen sektorin edustajia. Valtuuskunnan 30 jäsenestä 12 on yrittäjiä. Vuosi alkoi eläinlääkärien yhteiskunnallisen näkyvyyden kannalta merkittävästi, kun kansanedustajaksi valittiin ensimmäisen kerran eläinlääkäri. Vuosi myös päättyi kunniakkaasti, kun maa- ja metsätalousministeriön kansliapäälliköksi valittiin kollega. Kulunut vuosi oli eläinlääkärien vuosi, Vet Year 2011, sen kunniaksi, että 250 vuotta sitten alkoi ensimmäinen yliopistotasoinen eläinlääkärikoulutus Ranskassa. Eläinlääkärilehti 3/11 oli Vet Year 2011 teemalehti. Vuoden mittaan kehittyi ajatus uuden koulutuspoliittisen valiokunnan perustamiseksi liittoon. Valiokunta päätettiin perustaa ja sen tehtävinä on muun muassa vaikuttaa eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiviin hakijoihin siten, että tiedekuntaan hakeutuisi monenlaisia ihmisiä. Valiokunta myös esittää ja edistää järjestelmällisempää täydennyskouluttautumista sekä vaikuttaa eläinlääkärien koulutukseen ja antaa lausuntoja lainsäädännön uudistuksiin. Eläinlääkärien koulutusta koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä uusitaan parhaillaan ja tähän työhön valiokunnan on tarpeen vastata. Vuoden aikana liitto osallistui moneen eläinlääkärin työtä ja koulutusta esittelevään tilaisuuteen ja paneeliin, esimerkiksi tiedekunnan Eläinlääketiede tulevaisuusseminaariin. Lisäksi liiton edustajia osallistui erityisyhdistysten koulutustilaisuuksiin ja kokouksiin. Kertomusvuosi alkoi neuvotteluilla Kuntatyönantajat ry:n kanssa, kun oli aika päättää, mihin kohdennettaisiin jaettavissa oleva erä. Päätös syntyi erinomaisessa yhteistyössä liiton kunnallisen palkkavaliokunnan kanssa ja esityksemme sai hyvän vastaanoton myös työnantajapuolella. Vuoden alkupuolella tehtiin jäsenkyselyt kunnaneläinlääkäreille sekä yksityisille eläinlääkäreille. Kyselyjen tulokset tukevat hyvin jo tehtyä edunvalvontatyötä ja osin vastaukset antoivat uusia ajatuksia eläinlääkärien hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuloksia hyödynnettiin myös valtuuskunnan kevätseminaarissa Jyväskylässä. Valtuuskunnan kevätkokouksessa luotiin seuraavien vuosien tavoitesuunnitelman sisältö. Liiton tavoitteena vuosina on ajaa päämäärätietoisesti eläinlääkärien etuja, olla näkyvä, aktiivinen, luotettava ja rahanarvoinen tuki. Liitto on myös asiantunteva, yhtenäinen ja tehokas toimija sekä aloitteellinen vaikuttaja. Liitto korostaa eläinlääkärien yhteiskunnallista asemaa ja edistää sitä, että palkkaus vastaa koulutusta. Liiton toiminta on avointa ja aktiivista. Eläinlääkärin monipuolista ja yhtenäistä ammattikuvaa esitellään aktiivisesti. Liiton haasteena on olla tasapuolisesti niin eläinlääkäripalkansaajien kuin eläinlääkärityönantajien edunvalvoja. Lisäksi liitto edistää hyvää työtä ja työyhteisöä kaikille eläinlääkäreille. Valtuuskunta ja hallitus muotoilivat useita eläinten hyvinvointia edistäviä kannanottoja vuoden aikana. Yhteistyö eläinsuojelujärjestöjen kanssa oli tiivistä ja hyvää. Eläinsuojeluvaliokunta toimi aktiivisesti ja jatkoi uudistettavan eläinsuojelulainsäädännön sisällön tuottamista. Valiokunta on kerännyt eläinten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä asioita tuotavaksi eläinsuojelulain uudistustyöhön. Kertomusvuonna liitto järjesti luonnonvaraisten eläinten hyvinvointiseminaarin. Vuoden eläinlääkäriksi valittiin yksityiseläinlääkäri ja yrittäjä Jouni Niemi. Hän on monipuolinen alan ammattilainen, nautojen sorkkahoidon uranuurtaja sekä monien eläinlääkärien varustevastaava. Vuoden eläinlääkäriltä saa hankittua vastaanotolle lähes kaiken tarpeellisen työvälineistön. Hänen toiminta-ajatuksenaan on eläimen kokonaishyvinvointi. Vuoden eläinlääkäri sai ansaitsemaansa huomiota kertomusvuoden aikana ja hänen toimintaansa ja ajatuksiansa esiteltiin julkisuudessa monesti. Liiton hallitus osallistui aktiivisesti myös Euroopan eläinlääkärijärjestön eli FVE:n kokouksiin. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia eurooppalaisia eläinlääkäreitä koskevia aiheita. Liiton edustajat tuovat tuliaisina ajatuksia ja kannanottoja myös omaan työhömme. Eläinlääkäriliitolla on hyvä edustus myös FVE:n eurooppalaisissa alajärjestöissä. Hygieenikkojen järjestössä on suomalainen tilintarkastaja sekä teollisuus- ja tutkimusjärjestössä suomalainen rahastonhoitaja. Liiton hallitus pääsi myös tutustumaan Euroopan Parlamentin toimintaan, kun europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kutsui hallituksen edustajat tutustumiskäynnille kesän 2

3 korvalla. Parin päivän aikana edustajamme tutustuivat sekä Euroopan Neuvoston että Parlamentin tiloihin ja samalla eurooppalaiseen päätöksentekoon. Syksy alkoi jälleen kunnallisilla työmarkkinaneuvotteluilla. Valtakunnassa valmisteltiin keskitetysti raamisopimus, jonka lopulta hyväksyi riittävä määrä työmarkkinaosapuolia. Raamisopimuksen pohjalta valmisteltiin myös lääkärisopimusluonnos. Neuvottelut olivat sitkeät. Jaettavaa oli vähän, mutta jakajia paljon. Lopulta neuvotteluissa runnottiin tulos, joka oli eläinlääkäreille tyydyttävä. Eläinlääkäripäivät järjestettiin marraskuun ja joulukuun vaihteessa. Päivien osallistujamäärä oli jälleen ennätyksellinen. Osallistujille tehdyn kysely perusteella voitiin todeta, että eläinlääkärit kokevat kattavat ja korkeatasoiset koulutuspäivät tarpeellisiksi. Tiedollinen ja taidollinen anti on erinomainen houkutin, mutta myös oheistapahtumat illanviettoineen ja keskusteluineen kiinnostavat vuodesta toiseen. Eläinlääkäripäivillä oli ensimmäistä kertaa päivän kestävä luentokokonaisuus, joka ei käsitellyt eläinlääkärin työtä ja osaamista vaan työssä jaksamista. Luentokokonaisuus sai suuren suosion ja erittäin tyytyväisen yleisön. Tämä uusi, perusteellisesti harkittu ja tietoisesti otettu riski kannatti, sillä monet kollegat kiittelivät päivän antia ja saivat eväitä omaan jaksamiseensa. Eläinlääkäripäivillä julkaistiin myös uusi eläinlääkärien työtä esittelevä Eläinlääkärit. Joka päivä. -esite. Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli kertomusvuonna runsaasti uutta lainsäädäntöä. Elintarvikelainsäädäntö ja sivutuotelainsäädäntö uudistuivat suurelta osin. Annettujen lausuntojen määrä oli mittava. Eläintautilakiluonnos valmistui myös vuoden aikana. Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa toimikunnassa ja työryhmässä. Eläinlääkärilehti ilmestyi kymmenen kertaa ja jäsentiedote kuusi kertaa. Jäsentiedote päätettiin muuttaa sähköiseksi ja asian valmistelu vei melkoisesti aikaa. Kertomusvuonna valtuuskunta päätti, että liitto ei enää maksa palkansaajajäsenten työttömyyskassan jäsenmaksua, vaan jokainen liiton jäsen maksaa kassan jäsenmaksun oman valintansa mukaan. Muutosta oli liitossa valmisteltu jo useiden vuosien ajan. Muutoksen pääasiallinen syy oli se, että muut kuin palkansaajat eivät voi olla Lääkärien työttömyyskassan jäseniä. Lisäksi eläinlääkärityöttömyyttä ei käytännössä ole tällä hetkellä. Nyt kun valtuuskunnassa on suuri joukko yrittäjiä, päätös saatiin tehtyä. Kertomusvuonna liiton toimisto toimi ensimmäisen täyden vuoden uusissa toimitiloissa. Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja erittäin edustaviksi. Toimiston alakerrassa on kaikkien jäsenten vapaasti käytössä oleva Selli-tila. Sellissä kukin jäsen voi järjestää omia tilaisuuksiaan hyvien liikenneyhteyksien ääressä ja maksutta. Selli on ollut ahkerassa käytössä. Siellä on järjestetty niin opiskelijakekkereitä kuin yksittäisten eläinlääkärien tilaisuuksia. Liiton toimistossa työskenteli kuluneen vuoden aikana yhdeksän henkilöä, joista puheenjohtaja oli puolipäiväinen ja yksi toimihenkilö määräaikainen ja osa-aikainen. Liiton omistaman Fennovet Oy:n palveluksessa oli kolme henkilöä. 2. JÄSENISTÖ Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 115 uutta jäsentä, neljä erosi ja neljätoista jäsentä erotettiin. Kertomusvuoden aikana liiton jäsenistä menehtyivät Anne Eronen, Maurice Harju-Jeanty, Pentti Hynninen, Lars Jurvelius, Erkki Mikkonen, Bo Olsoni, Sampo Päällysaho, Risto Siponen, Paavo Sirviö ja Pentti Vainio-Mattila. Heitä muistettiin adresseilla. Liittoon kuului kertomusvuoden lopussa jäsentä (340 opiskelijaa), jotka muodostivat noin 90 prosenttia maamme laillistuneista eläinlääkäreistä. Jäsenistö jakautui joulukuun lopussa seuraavasti: - kuntasektorin palkansaajat 18 % - valtiosektorin palkansaajat 12 % - yksityisen sektorin palkansaajat 11 % - ammatinharjoittajat ja yrittäjät 11 % - opiskelijat 18 % - eläkeläiset 14 % - muut 16 % (sijaisuuksia tekevät, työttömät sekä ulkomailla 3

4 ja muussa kuin eläinlääkäritehtävässä olevat) Kuntasektorilla olevista liiton jäsenistä noin 11 prosenttia on kokopäivätoimisia hygieenikkoja. Valtiosektorilla (mukaan lukien yliopisto) olevista jäsenistä 12 prosenttia on tarkastuseläinlääkäreitä, 45 prosenttia on valtionhallinnossa ja 43 prosenttia on opetus- ja tutkimustehtävissä. Jäsenkunnasta 26 prosenttia on miehiä ja 74 prosenttia naisia. Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan nuoremmissa ryhmissä jopa siten, että alle 35-vuotiaista on naisia noin 94 prosenttia ja vastaavasti yli 50-vuotiaista on miehiä noin 56 prosenttia. 3. LIITON ORGANISAATIO 3.1 Yleistä Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. Liitolla ei ole alakohtaista tai aluekohtaista organisaatiota. Itsenäiset alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat vaihtelevasti yhteydessä liittoon. Sääntöjen mukaan liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuuskunta. Liiton toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Se nimeää työryhmät niiden toimikausiksi sekä valiokunnat joka kolmas vuosi. Valiokuntien toimikaudet alkoivat kertomusvuoden alussa ja päättyvät vuoden 2013 lopussa. Liiton toimisto sijaitsee yhdistyksen sääntöjen mukaisessa kotipaikassa Helsingissä, osoitteessa Aleksis Kiven katu Valtuuskunta Vuonna 2010 valittu valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti. 4

5 Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Jyväskylässä ja sääntömääräinen syyskokous Helsingissä. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin valtuuskunnan seminaari, jonka aiheina olivat muun muassa verkostoituminen, kokonaisvaltainen tilanteiden hallinta, hyvä työyhteisö, valvonta/kansanterveyden turvaaminen, arvojohtajuus/eettisyyden lisääminen, yrittäjyys, laaja-alainen asiantuntija liittoon sekä sosiaaliset ja mediataidot. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Olli Ruoho ja varapuheenjohtajana Markus Kiili. Valtuuskunnan muita jäseniä olivat Mikael Granholm, Tytti Harjuhahto, Ari Hörman, Elina Illukka, Jouko Jakala, Sointu Jalkanen, Seppo Kangas, Kirsi Kentala, Päivi Lahti, Miia Lindström, Jouni Niemi, Hanna Nurmi, Leena Oivanen, Jarkko Oksanen, Päivi Pyykönen, Aila Rauatmaa, Meeri Rinta-Jouppi, Marita Saarikivi, Beate Schugk, Kirsti Sipponen, Jani Soini, Pauli Sorvisto, Sami Takala, Matti Tikka, Ritva Tynkkynen, Chita Wahlroos, Timo Wahlroos ja Tuomo Waltari. Opiskelijajäseninä olivat Heidi Pekkola ja Katri Suhonen. Valtuuskunnan varajäseninä olivat Leena Manner, Anne Siljamäki, Ari Sainio, Outi Ahlström, Liisa Palmu, Kirsi Mäkimattila, Katri Helminen, Maarit Luukkainen-Soilu, Antti Tukiainen ja Tiina Tiainen. Opiskelijavarajäseninä olivat Anne Bruce ja Tanja Korhonen. Valtuuskunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi ne liiton hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuskunnan jäseniä. Valtuuskunnan sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa liiton eettisen ohjeiston uudistamista, valtuuskunnan vaalijärjestyksen uudistamista, eläinjalostusta sekä liiton 120-vuotisjuhlia vuonna Lisäksi valtuuskunta keskusteli Eläinlääkärit. Joka päivä. -esitteestä. 3.3 Hallitus Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Kirsi Sario, varapuheenjohtajana Timo Wahlroos sekä hallituksen jäseninä Päivi Lahti, Päivi Pyykönen, Marita Saarikivi, Pauli Sorvisto ja Riikka Åberg. Hallituksen varajäseninä toimivat Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsitteli yhteensä 159 päätösasiaa (2010/157). 3.4 Muut toimielimet Luottamusneuvosto (toimikausi ) Puheenjohtaja Erkki Pyörälä; varapuheenjohtaja Pirjo Aho; jäsenet Jouko Koppinen, Hanna Lounela, Ari-Matti Pyyhtiä, Anssi Tast ja Outi Vainio; sihteeri Mika Leppinen Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuoden aikana. Eettinen valiokunta Puheenjohtaja Riitta Aho; varapuheenjohtaja Leena Suojala; jäsenet Outi Laitinen- Vapaavuori, Meeri Rinta-Jouppi ja Pauli Sorvisto; varajäsen Anne Siljamäki; sihteeri Maria Jokela Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta valmisteli muutokset eettisiin sääntöihin ja ilmoitteluohjeisiin, jotka valtuuskunta kevätkokouksessaan vahvisti. Valiokunta päivitti suosituksen eläinlääkärin vapaaehtoistyöstä. Lisäksi valiokunta otti kantaa jäsenten esittämiin kysymyksiin ja eettisiin rajanvetotilanteisiin. Eläinsuojeluvaliokunta 5

6 Puheenjohtaja Päivi Lahti; varapuheenjohtaja Katri Wermundsen; jäsenet Aila Rauatmaa, Sara Syyrakki ja Kati Vainio; varajäsenet Heidi Härtel, Taina Laine ja Jukka Marttila; sihteeri Mika Leppinen Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa eläinsuojelulain uudistamista ja valmisteli liiton hallitukselle kannanottoja eläinsuojelukysymyksiin. Lisäksi valiokunta valmisteli ja toteutti luonnonvaraisten eläinten hyvinvointitilaisuuden. Koulutusvaliokunta Puheenjohtaja Outi Hälli (avajaiset ja ajankohtaista -luentokokonaisuus); varapuheenjohtaja Lotta Axelson (liiketoiminta); jäsenet Tytti Harjuhahto (pieneläimet), Tuomas Herva (tuotantoeläimet), Annamari Heikinheimo (elintarvike- ja ympäristöhygienia), Maria Kareskoski (hevoset), Merja Laitinen (pieneläimet), Miia Lindström (tiede ja tutkimus), Riitta Mangs (liha- ja teurastamohygienia), Jouni Mäkelä (tuotantoeläimet), Tiina Tiainen (elintarvike- ja ympäristöhygienia) ja Kati Vainio (hevoset); sihteerit Raija Korolainen ja Tiina Karenius Valiokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Sen tehtävänä oli valmistella Eläinlääkäripäivien ohjelma. Valiokunta huolehti yhdessä liiton toimiston kanssa päivien käytännön järjestelyistä. Kunnan palkkavaliokunta Puheenjohtaja Päivi Pyykönen; varapuheenjohtaja Johanna Puro; jäsenet Hanna Nurmi, Jarkko Oksanen ja Liisa Palmu; varajäsenet Anna Jeshoi ja Maija Penttilä; sihteeri Maria Jokela Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Valiokunnan ohjauksessa toteutettiin alkukeväästä kuntasektorille kohdistettu kunnaneläinlääkärikysely edunvalvonnan edistämiseksi. Loppusyksystä käydyt virkaehtosopimusneuvottelut työllistivät myös valiokuntaa, kun neuvottelutavoitteita määriteltiin. Valiokunnan varapuheenjohtaja osallistui neuvotteluihin Kuntatyönantajat ry:n kanssa. Lisäksi valiokunta päivitti vähimmäispalkkasuositukset hygieenikoille ja praktikoille, viimeisteli hygieenikkojen työn vaativuuden arvioinnin ohjeistuksen, laati lausunnon Eviralle pienteurastamojen lihantarkastuksen järjestämisestä sekä käsitteli paikallisia kysymyksiä. Valiokunta järjesti yhden yhteiskokouksen yrittäjävaliokunnan kanssa käsitelläkseen kunta- ja yksityissektorin välistä asetelmaa. Opiskelijavaliokunta Puheenjohtaja Maria Koskinen (C64); varapuheenjohtaja Raisa Kiimamaa (C65); jäsenet Emma Alve (C67), Liisa-Maija Huttunen (Tartto), Maria Koskinen (C64), Päivi Lahti, Maria Polso (C63), Eini Saaranen (C68) (7.10. alkaen) ja Okko Sukura (C66); varajäsen Heidi Pekkola (C64); sihteeri Iivari Järvinen Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli opiskelijoiden matka-apurahahakemukset, joita tuli keväällä 26 kappaletta ja syksyllä 13 kappaletta. Valiokunta jakoi hakemusten perusteella 4000 euroa. Lisäksi valiokunnassa käsiteltiin yhteistyötä Virossa opiskelevien suomalaisten kanssa ja liiton opiskelijatoimintaa sekä yksityissektorin työehtosuositusta ja vähimmäispalkkoja. Sosiaalivaliokunta Puheenjohtaja Leena Manner; varapuheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Outi Ahlström, Kirsti Sipponen ja Henna Söderholm; varajäsenet Veera Karkamo ja Pia Pouri; sihteeri Maria Jokela Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Valiokunta käynnisti Eläinlääkärin työterveysoppaan päivittämisen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa sekä valmisteli tähän liittyen työterveyskyselyä jäsenistölle. Valmisteltiin koulutuspäivää valvontaeläinlääkäreille. Talousvaliokunta 6

7 Puheenjohtaja Kirsi Sario; varapuheenjohtaja Heikki Putro; jäsenet Nina Sarén ja Timo Wahlroos; varajäsen Riitta-Mari Tulamo; sihteeri Hanna Kokkonen Talousvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli liiton tilinpäätöksen 2010 ja talousarvion vuodelle 2012 sekä teki hallitukselle esityksiä liiton varojen käytöstä. Työvaliokunta Puheenjohtaja Kirsi Sario; jäsenet Päivi Lahti ja Riikka Åberg; sihteeri Mika Leppinen Valiokunta kokoontui vuoden aikana kahteen kokoukseen. Valiokunta käsitteli liiton toimiston henkilöstöoppaan uudistamista sekä muita henkilöstöasioita. Valtion palkkavaliokunta Puheenjohtaja Pauli Sorvisto, AVI; varapuheenjohtaja Tuija Gadd, Evira; jäsenet Päivi Lahti, HY ELTDK; Kristina Lehmann, Fimea; Elisa Pitkänen, STEY; Tarja Pääkkönen, YES; Ava Sovijärvi, puolustusvoimat; sihteeri Mika Leppinen Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana yhden kerran. Valiokunta käsitteli eri virastojen ajankohtaisia asioita sekä palkkatilastoja ja -suosituksia. Yksityissektorin työsuhdevaliokunta Puheenjohtaja Tuomas Herva; varapuheenjohtaja Hanna Bäckman; jäsenet Sini Bergman, Pirjo Haapasalo asti, Suvi Heinola, Katri Kiviniemi ja Susanna Martikainen alkaen; varajäsen Johanna Kokkonen; sihteeri Iivari Järvinen Valiokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Valiokunta keskusteli liiton toiminnan aktivoimisesta palkansaajaeläinlääkärien suuntaan ja käsitteli yksityissektorin palkansaajaeläinlääkärien työehtosuositusta. Suosituksen tiimoilta pidettiin huhtikuussa yhteiskokous yrittäjävaliokunnan ja opiskelijavaliokunnan kanssa. Yrittäjävaliokunta Puheenjohtaja Timo Wahlroos; varapuheenjohtaja Maarit Luukkainen-Soilu; jäsenet Lotta Axelsson, Mikael Granholm ja Markus Kiili; varajäsenet Sointu Jalkanen, Beate Schugk, Sami Takala ja Jan Räihä; sihteeri Iivari Järvinen Valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa pieneläinhoitajien työehtosuositusta sekä koulutuskysymyksiä ja klinikoiden luokittelujärjestelmää. Suuren osan vuodesta valiokunta käsitteli yksityissektorin palkansaajaeläinlääkärien työehtosuositusta. Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto Puheenjohtaja Riikka Laukkanen-Ninios; varapuheenjohtaja Jouko Koppinen (tieteellinen toimittaja); jäsenet Eve Ala-Kurikka, Kaisa Hartikainen, Helka Heikkilä, Raisa Iivonen, Hanna Salmela, Kirsi Sario (päätoimittaja) ja Kati Vainio; sihteeri Anna Parkkari Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana kuudesti. Kokouksissa käytiin läpi saatua palautetta, uusia ideoita lehden kehittämiseksi, mahdollisia kirjoittajia, sisältö- ja artikkeli-ideoita sekä ideoitiin tulevien kansikuvien hankinta. Myös eläinlääketieteen terminologia -hankkeesta keskusteltiin ja lehti päätettiin yrittää saada kansainväliselle Thomson Reutersin ISI-listalle helpottamaan tutkijoiden julkaisemisen todentamista. 3.5 Liiton toimisto Toimiston henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna OTM Mika Leppinen (toiminnanjohtaja), KTK Hanna Kokkonen (taloussihteeri), FM Anna Parkkari (tiedottaja ja 7

8 toimituspäällikkö), OTM, varatuomari Iivari Järvinen (yksityissektorin asiamies), OTM Maria Jokela (julkisen sektorin asiamies), yo-merkonomi Riitta Puro (assistentti), sosionomi, tradenomiopiskelija Eija Pietilä (toimistosihteeri) 3.6. asti, merkonomiopiskelija Johanna Laurila 2.5. alkaen ja Andreas Lang (toimistoteknikko) 5.9. alkaen. Lisäksi liiton puheenjohtaja ELL Kirsi Sario oli puoliaikaisessa työsuhteessa liittoon. Toimistolla oli myös ajoittain työelämään tutustuvia koululaisia työharjoittelussa. 4. ULKOISET SUHTEET 4.1 Liiton edustukset Akava - liittokokous Mika Leppinen, Kirsi Sario (varajäsen) - järjestötoimikunta Mika Leppinen - elinkeinopoliittisen toimikunnan ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaosto Iivari Järvinen, Maarit Luukkainen-Soilu (varajäsen) - opiskelijavaltuuskunta AOVA Raisa Kiimamaa asti, Eini Saaranen lukien, Maria Koskinen (varajäsen) - Akavan verkostojen jäsenet: Akalex (akavalaiset juristit) Maria Jokela, Iivari Järvinen, Mika Leppinen akavalaiset neuvottelijat Maria Jokela, Mika Leppinen kv-yhdyshenkilöt Mika Leppinen TOP-verkosto (akavalaiset toiminnanjohtajat) Mika Leppinen koulutusvastaavat Maria Jokela tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Anna Parkkari jäsenhankintavastaavat Riitta Puro - aluetoimikunnat Kaakkois-Suomi, Ossi Kemppainen Etelä-Pohjanmaa, Riitta Mangs Pohjois-Pohjanmaa, Irmeli Sillantaka Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO - liittokokous Mika Leppinen (liiton ja Lääkärikartellin edustajana) - kunnan neuvottelukunta Mika Leppinen (varajäsen) - kummiasiamiesverkosto Mika Leppinen (kummiasiamiehenä Evirassa) Lääkärikartelli - hallitus Mika Leppinen (varapuheenjohtaja), Kirsi Sario, Päivi Lahti (varajäsen), Riikka Åberg (varajäsen), Maria Jokela (tilintarkastaja), Pirkko Nousiainen (varatilintarkastaja) - PuhTi-työryhmä Mika Leppinen - Lääkärikartellin kehitysyhteistyöneuvottelukunta Vera Haapala Maa- ja metsätalousministeriö - eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmä Pauli Sorvisto (jäsen), Kirsi Sario (varajäsen) - maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ( ) Ilmari Hiidenheimo, Ari-Matti Pyyhtiä (varajäsen) - eläinkoelautakunta ( ) Mika Leppinen (varapuheenjohtaja), Kristiina Haasio, Iiris Kasanen, Lasse Saloranta, Hanna-Marja Voipio, Ulla-Maija Kokkonen (varajäsen), Sakari Laaksonen (varajäsen), Anna Meller (varajäsen) - eläinlääkintäalajaosto Kirsi Sario 8

9 sivutuoteasioiden yhteyshenkilö Pauli Sorvisto - hallinnonalan yhteistoimintaelin Mika Leppinen - eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ( ) Kalevi Heinonen, Outi Hälli, Jouko Jakala, Outi Laitinen-Vapaavuori, Merja-Liisa Toivonen, Kaisa Wickström, Esa Eskelinen (varajäsen), Reijo Junni (varajäsen), Tita-Maria Muhonen (varajäsen), Antti Niinistö (varajäsen), Kati Niinistö (varajäsen), Sanna Viitanen (varajäsen) - seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Outi Vainio (varapuheenjohtaja), Mika Leppinen (koiratoiminta), Nina Lehmonen (hevostoiminta), Laura Hänninen (hyvinvoinnin tutkimus), Maria Wahlfors (käytännön eläinsuojelutyötä tekevä viranomainen), Jukka Marttila (käytännön eläinlääkintätyö), Kati Vainio (varajäsen, käytännön eläinlääkintätyö) - pysyvä mikrobilääketyöryhmä Ritva Tynkkynen Oikeusministeriö - kuluttajariitalautakunnan 7. jaosto Elina Dahlqvist Opetusministeriö - elintarvikealan koulutustoimikunta Päivi Lahti (varajäsen) - maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta ( ) Vuokko Puurula (varajäsen) - eläintenhoidon tutkintotoimikunta ( ) Mirja Kaimio - karjatalouden tutkintotoimikunta ( ) Heikki Sirkkola Sosiaali- ja terveysministeriö - yksityissektorin neuvottelukunnan terveyspalvelujaosto Iivari Järvinen Fimea - Lääkepolitiikkaprojekti seurantaryhmä Olli Ruoho Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta - kaksikielisyystoimikunta Marja Bergström - täydennyskoulutustoimikunta Kirsi Sario - opiskelijoiden rekrytointityöryhmä Kirsi Sario Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt - Federation of Veterinarians of Europe (FVE) Sanna Hellström, Päivi Pyykönen, Kirsi Sario, Timo Wahlroos - Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) Päivi Pyykönen - Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) Sanna Hellström - European Association of State Veterinary Officers (EASVO) Kirsi Sario - European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI) Timo Wahlroos Muut toimielimet - eläinten terveydenhuollon (ETU) valtakunnallinen yhteistyöryhmä Kirsi Sario, Olli Soininen (varajäsen) - eläinlääkäriohjelmistojen rajapintahankkeen ohjausryhmä Timo Wahlroos, Marita Saarikivi - Acta Veterinaria Scandinavican toimituskunta Timo Soveri (apulaispäätoimittaja), Terttu Katila, Olli Peltoniemi, Juhani Taponen - NKVet hallitus Tuula Honkanen-Buzalski (puheenjohtaja), Terttu Katila asti, Suvi Taponen alkaen - Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallitus ( ) Olli Peltoniemi 9

10 Yhteydet yhteistyötahoihin Yleistä Kertomusvuoden aikana liitto on ollut yhteistyössä eläinlääkärikuntaa lähellä olevien ja siihen vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Neuvotteluja, tapaamisia ja muunlaista yhteydenpitoa on ollut muun muassa MMM:n, OM:n, STM:n, VM:n, Eviran, Fimean, Helsingin yliopiston, Suomen Kennelliiton, Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen, Animalian, HESY:n, Akavan ja akavalaisten liittojen, Kuntaliiton, Kuntatyönantajat ry:n, MTK:n, Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritysten sekä eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa. Liiton edustajat pitivät kertomusvuoden aikana yhteyttä useisiin kansanedustajiin. Lisäksi liiton edustajat ovat käyneet liiton nimeäminä asiantuntijoina eduskunnan valiokuntien kuultavana lainsäädännön valmistelun yhteydessä Lääkärikartelli Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui entiseen tapaan Lääkärikartellin kautta. Lääkärikartellin hallitus kokoontui neljä kertaa kertomusvuoden aikana. Mika Leppinen toimi kartellin varapuheenjohtajana ja Kirsi Sario kartellin hallituksen jäsenenä. Lääkärikartellin hallitus on käsitellyt pääasiassa kunnan ja valtion työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä PuhTi-järjestelmään liittyviä kysymyksiä. Kunta- ja valtiosektorin osalta hyväksyttiin sopimukset. Kartellin hallitus ryhtyi valmistelemaan puhelinreseptien palkkiojärjestelmän uudistuksia liittyen e-reseptin käyttöönottoon. Lisäksi Lääkärikartelli jatkoi lääkäriliittojen yhteistä luottamusmieskoulutusta, jolla vahvistetaan merkittävällä tavalla lääkäriryhmien yhteistä edunvalvontaa Eläinlääkäriyhdistykset Eläinlääkärien alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden kanssa liitolla on yhteistoimintaa muun muassa koulutus- ja järjestöasioissa. Lisäksi liitto on tarvittaessa pyytänyt valmistelussa oleviin asioihin eläinlääkäriyhdistysten lausuntoja. Yhdistysten yhteystiedot ovat liiton kotisivuilla. Liiton puheenjohtaja osallistui TEP-SKEL -päiville Hämeenlinnassa, EHY-päiville Helsingissä, Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseuran 50-vuotisjuhliin Oulussa ja SKEL:n syyspäiville Helsingissä. Puheenjohtaja piti tilaisuuksissa alustuksen ajankohtaisista Eläinlääkäriliiton asioista. Liiton toiminnanjohtaja osallistui Pohjanmaan Eläinlääkäriseuran vuosikokoukseen Vaasassa. Toiminnanjohtaja piti alustuksen eläinlääkärin lausunnoista ja ostotarkastuksista Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY Eläinlääketieteen opiskelijoiden viidennelle vuosikurssille järjestettiin liiton kustantama verokurssi ja kuudennelle vuosikurssille kirjanpitokurssi. Kertomusvuoden aikana järjestettiin kaksi EKY-iltaa liiton toimiston yhteydessä sijaitsevassa Selli-tilassa. Liiton edustajana EKY ry:n vuosijuhlaan osallistui liiton puheenjohtaja Kirsi Sario Lääkärien työttömyyskassa Lääkärien työttömyyskassassa oli kertomusvuoden lopussa jäsentä, joista oli liiton jäseniä. Jäsenmaksu oli 17 euroa. Liitto maksoi työttömyyskassaan kuuluvien jäsentensä osalta työttömyyskassan jäsenmaksun. Työttömyysaste pysyi eläinlääkärien osalta matalana kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi ansiopäivärahaa 22 eläinlääkärille yhteensä ,61 euroa. Päivärahaa maksettiin korvauspäivältä keskimäärin 78,91 euroa päivässä. 10

11 Vuorotteluvapaalla oli 13 eläinlääkäriä. Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta päivältä yhteensä ,55 euroa. Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 72,98 euroa päivässä. 5. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Antti Sukura (HYELTDK prof.) sekä jäseninä Jaana Husu-Kallio (Evira), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Räihä ja Simo Tiainen (maatalous). Säätiön asiamiehenä toimi professori Riitta-Mari Tulamo. Säätiö jakoi kertomusvuonna yhteensä euroa tutkimus- ja matka-apurahoina. 6. TOIMINTA-ALUEET 6.1 Edunvalvonta Kuntasektori Kertomusvuonna solmittiin kunnaneläinlääkäreitä koskeva Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus vuosille Sopimus on voimassa ja se on työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman ns. raamisopimuksen (sopimus Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta) mukainen. Kuntasektorille neuvoteltu yleiskorotus on 1,7 prosenttia ja yleiskorotus on 1,3 prosenttia. Lisäksi eläinlääkäreille kohdennettu paikallinen järjestelyerä 0,4 prosenttia tulee jaettavaksi Lisäksi tammikuussa maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä. Kuntasektorin palkkarakenne muuttuu siten, että henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa poistuu ja uutena elementtinä palkkarakenteeseen tulee työkokemuslisä, joka on viiden palvelusvuoden jälkeen 3 % ja kymmenen palvelusvuoden jälkeen 8 %. Samanaikaisesti tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 2 prosenttia alkaen praktikkoeläinlääkärien palkka virkavapaan aikana paranee, kun ns. sosiaalisesta palkasta poistetaan viidentoista prosentin alennus. Jatkossa praktikkoeläinlääkäri saa palkallisen virkavapaan, koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta hygieenikon peruspalkkaa. Neuvottelujen aikana päätettiin Kuntatyönantajat ry:n kanssa, että vuoden 2012 aikana perustetaan työryhmä kehittämään eläinlääkärien päivystystä. Alkuvuodesta toteutettiin laaja kunnaneläinlääkärikysely kuntasektorin edunvalvonnan edistämiseksi. Edellisen kerran kysely tehtiin Tapaamiset Kuntatyönantajat ry:n kanssa jatkuivat valmistauduttaessa neuvottelemaan vuosien palkankorotuksista. Liiton neuvottelijat osallistuivat Akavan ja JUKOn neuvottelukierrosta valmisteleviin kokouksiin. Ympäristöterveydenhuollon seutukunnallistuminen jatkui edelleen kertomusvuonna ja liiton edustajat ottivat kantaa seutukunnissa ilmenneisiin ongelmiin sekä osallistuivat paikallisiin neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin. Kertomusvuoden alussa Suomessa oli 88 ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Tavoitetaso on 64 yksikköä. Liiton kunnan palkkavaliokunta käsitteli kokouksissaan edelleen seutukuntien syntymiseen liittyviä käytännön ongelmia ja juridisia kysymyksiä. Liitto on pyrkinyt edistämään uusien alueellisten valvontaeläinlääkärivirkojen perustamista ja kertomusvuoden loppuun mennessä kolme neljäsosaa budjetoiduista viroista oli jo perustettu. Valtiosektori Kertomusvuonna solmittiin valtion virka- ja työehtosopimus, joka on työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman ns. raamisopimuksen mukainen. Sopimuskausi on Yleiskorotukset ovat ,9 prosenttia ja

12 ,4 prosenttia. Lisäksi ja maksetaan 0,5 prosentin suuruiset virastoerät. Mikäli virastoerän kohdentamisesta ei päästä paikalliseen sopimukseen, raha jaetaan vastaavan suuruisena yleiskorotuksena. Lisäksi tehtiin eräitä tekstimuutoksia sekä perustettiin työryhmiä. Valtiopuolella liiton edunvalvontaa työllistivät useat valtionhallinnossa käynnissä olleet muutosprosessit, jotka koskettivat myös eläinlääkäreitä. Näistä voidaan mainita erityisesti aluehallintouudistus ja valtionhallinnon tehostamisohjelma. Suhteellisesti eniten jäsenten yhteydenottoja sekä neuvonta- ja neuvottelutilanteita tuli liittyen läänineläinlääkärien palkkausjärjestelmäneuvotteluihin sekä tarkastuseläinlääkärien palkkausepäselvyyksiin. Liiton toiminnanjohtaja ja julkisen sektorin asiamies osallistuivat säännöllisesti Akavan neuvottelijatapaamisiin, minkä lisäksi toiminnanjohtaja osallistui JUKOn kummikokouksiin. JUKOn kummiasiamiehet ovat valtion virastojen luottamusmiesten apuna toimivia ammattiliittojen asiamiehiä ja muita asiantuntijoita. Toiminnanjohtaja toimi JUKOn kummiasiamiehenä Evirassa. Kummiasiamiehen tehtävänä on ollut tukea viraston luottamusmiehiä näiden tehtävissä sekä osallistua työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin ja muuhun sopimustoimintaan. Liiton toimija luottamushenkilöt osallistuivat lisäksi useisiin Akavan ja JUKOn koulutustilaisuuksiin ja toimielinten kokouksiin. Yksityinen sektori Yksityissektorilla toteutettiin keväällä kattava jäsenkysely muun muassa palkoista ja työehdoista. Kyselyn pohjalta laadittiin raportti, jota esiteltiin Eläinlääkäripäivillä. Yksityissektorin valiokunnat keskittyivät rakentamaan työelämän ja klinikkaluokittelun pelisääntöjä. Pääpaino oli yksityissektorin työehtosuosituksella, joka valmistunee vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden aikana korotettiin myös eläinlääkäriasemien hoitohenkilökunnan suosituspalkkoja yhteensä 3 prosenttia vuoden 2009 tasoon nähden. Muu edunvalvonta Liiton luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat kertomusvuoden aikana lukuisten jäsenten palkka- sekä työ- ja virkasuhdeongelmien hoitamiseen käymällä myös paikallisia neuvotteluja työnantajien kanssa. Liiton jäsenneuvonnassa käsiteltiin erilaisia työhön ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä keskimäärin kappaletta päivässä. Liiton toimisto on kertomusvuoden aikana kirjoittanut jäsenten pyynnöstä useita kymmeniä viranomaisille ja työnantajille osoitettuja lausuntoja ja kannanottoja. 6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle - Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (1) - Lausunto hallituksen esityksestä eläinsuojelulain muuttamisesta - Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (2) Selvityshenkilö Jorma Hirn - Lausunto esiselvityksestä elintarviketurvallisuuteen liittyvän valvonnan toteuttamisesta yhden hallintoportaan mallina Eläinten hyvinvointikeskukselle - Lausunto kansallisen eläinten hyvinvointiraportin luonnoksesta 12

13 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle - Lausunto lääkkeiden toimittamista koskevasta määräysluonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriölle - Lausunto eräiden eläinten tunnistamisesta - Lausunto sikojen MRSA-bakteerin seurannasta - Lausunto salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa - Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elintarvikevalvonnasta - Ehdotus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan jäseniksi - Lausunto luonnoksesta asetukseksi Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista - Lausunto luonnoksesta asetukseksi broilerien ja broileriemojen suojelusta - Lausunto luonnoksesta muutokseksi MMM:n asetukseen lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä - Lausunto Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten ym. tavaroiden tuontitarkastuksista - Lausunto eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljettamisesta ja hävittämisestä - Lausunto sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista - Lausunto elintarvikkeiden alkutuotannon hygieniavaatimuksista - Lausunto eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä - Henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmään - Lausunto tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista - Lausunto lihantarkastuksesta - Lausunto kanojen salmonellavalvontaohjelmasta - Lausunto EU:n ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista - Lausunto eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista EU:n sisämarkkinoilla - Lausunto eräiden eläinten hyvinvoinnin tukea koskevista asetusluonnoksista - Lausunto kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta Opetushallitukselle - Luonnos seminologien ammattitutkinnon perusteista Suomen Agilityliitto ry - Lausunto agilitysääntöihin liittyvistä eläinsuojelukysymyksistä Liiton kannanotot - Kanta belgian sininen -nautarodun tuontiin ja jalostamiseen Suomessa - Eläinjalostuksessa on keskityttävä eläinten hyvinvointiin - Kannanotto hevosten ja nautojen peräsuolen kautta tehtäviin ultraäänitutkimuksiin 6.3 Suomen Eläinlääkärilehti Finsk Veterinärtidskrift Kertomusvuonna julkaistiin lehden 117. vuosikerta. Lehden numeroita julkaistiin 13

14 kymmenen ja sivuja 700 (2010/680). Tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 13 kappaletta (2010/10) ja muita artikkeleita 44 kappaletta (2010/41). Vuoden aikana julkaistiin kaksi teemanumeroa: vuoden ensimmäisen lehden teemana olivat kissat ja vuoden kolmannen lehden teemana kansainvälinen Vet Year, joka juhlisti 250- vuotista eläinlääketieteen opetusta. Numero oli yhteispohjoismainen teemanumero. Neljässä Pohjoismaassa julkaistiin pääosin samaa sisältöä ja kukin lehti teki joitakin omia valintoja. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa julkaistiin Suomessa aiemmin julkaistu ja ruotsiksi käännetty kirjoitus Agnes Sjöbergistä. Suomessa julkaistut pohjoismaiset artikkelit käännettiin suomeksi. Erityisesti kissanumerosta saatiin poikkeuksellisen runsaasti myönteistä palautetta. Lehdessä 4/11 kiitettiin lehden tieteellisten artikkeleiden vertaisarvioijia kuuden vuoden ajalta tärkeästä ja hyvin hoidetusta työstä. Toimitusneuvoston valitsema idea lehden kansikuviksi oli lähirajaus tuttujen eläinten päistä. Mukana olivat myös vanha ja nuori ihminen, joiden kuvat herättivätkin ilahduttavasti keskustelua. Kokonaisuudessaan kansikuvia pidettiin hyvin onnistuneina. Kuvat toimitti valokuvaaja Tero Pajukallio. Lehden vakiopalstoja olivat puheenjohtajan palsta, Mikä on diagnoosisi? -palsta, Juristi vastaa, Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, Ajankohtaista, Henkilöuutisia, Avoimia työpaikkoja, Uusia julkaisuja ja Kurssit. Pääkirjoituksia kirjoittivat valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, liiton puheenjohtaja, professori Outi Vainio, tiedekunnan dekaani Antti Sukura, Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestön puheenjohtaja Vera Haapala, Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Hälli. Pääkirjoitukset käännettiin ruotsiksi. Vakituisia kolumnisteja olivat Piia Hiekkaranta (Rapakon Reunalta), Riitta Maijala (Parman Kinkku), Matti Tikka (Tikka) ja Leif Wikman (Microglossus). Lehdessä julkaistiin myös joitakin näkökulma- ja lukijalta -kirjoituksia. Eläinlääkäripäivistä kerrottiin kolmessa lehdessä. Viimeisessä lehdessä julkaistiin lehden vuosisällöstä hakemistot, jotka ovat myös liiton verkkosivuilla. Lehden toimituspäällikkö teki yhteistyötä pohjoismaisten eläinlääkärilehtien ja suomalaisten lääkärilehtien toimitusten kanssa, mikä tuotti hyviä ideoita ja taustatietoja. Liiton hallitukselle ehdotettiin Eläinlääkärilehden vuosikerran tarjoamista veloituksetta Terveystoimittajat ry:n jäsenille vuodeksi 2012 ja lukijatutkimuksen toteuttamista vuonna Kertomusvuonna saatiin myös Julkisen sanan neuvoston päätös olla käsittelemättä asiaa, joka koski Juristi vastaa -palstan henkilöiden ja paikkakuntien fiktiivisyyttä. Viestintätoimisto MCI- Pressiltä saatiin mielenkiintoinen tarjous lehden tuottamisesta. Hallitus totesi kuitenkin nykyisen tuotantotavan perustelluksi ja hinta-laatusuhteeltaan hyväksi. Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Kirsi Sario, tieteellisenä toimittajana ELL Jouko Koppinen ja toimituspäällikkönä FM Anna Parkkari. Pääkirjoituksen ja sisällön käänsi ruotsiksi ELL Leif Wikman. Ilmoitusmyynnistä vastasi taloussihteeri Hanna Kokkonen ja osoiterekisteristä toimistosihteeri Eija Pietilä toukokuun loppuun ja kesäkuusta alkaen toimistosihteeri Johanna Laurila. Rekisteritietoluovutukset henkilörekisterilain sallimissa puitteissa on ulkoistettu Fennovet Oy:lle. Lehti on Suomen Aikakauslehtien liiton eli Aikakausmedian jäsen. Marraskuussa lehti osallistui Aikakauslehti koulussa -tapahtumaan antamalla lehtiä koulujen käyttöön. Lehti painetaan Lehtiyhtymä-konserniin kuuluvassa Kirjapaino Uusimaassa Porvoossa ja taittotyö tehdään kirjapainon alihankintana TK-Taittokoneessa, joka toimintavuonna muutti Helsingistä Outokumpuun. Vuoden alussa lehden painomäärä oli ja vuoden lopussa Tiedotustoiminta Jäsenille suunnattu viestintä Jäsenille suunnattua tiedotusta olivat jäsentiedote ja verkkosivujen jäsensivut. Aiempaan tapaan osa sisällöstä on liiton sivuilla ja osa FiMnet-palvelussa. Kertomusvuonna jäsenten käytössä oli liiton kustantamana eläinlääketieteellinen VetMed Resources -tietokanta. Liiton verkkosivujen sisältöä pidettiin ajan tasalla ja uutta tuotettiin. Bannereita vaihdettiin tilanteen mukaan ja sopivia aiheita nostettiin esille. Myös työpaikkahakupalvelu toimii verkkosivuilla. 14

15 Nelisivuinen A4-kokoinen jäsentiedote postitettiin jäsenille kuudesti kertomusvuoden aikana ja se julkaistiin myös sähköisenä verkkosivujen jäsenosiossa. Jäsentiedotteessa kerrottiin muun muassa hallituksen ja valtuuskunnan kuulumisia, valtuuskunnan vaaleista, koulutuksista, jäseneduista, jäsenkunnalle hyödyllisistä veroasioista, eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnoista, muista säädöksistä ja lisätiedon lähteistä. Jäsentiedotteen taitto teetettiin Riviset Ky:ssä ja painatus Multiprint Oy:ssä. Kertomusvuonna valmistauduttiin jäsentiedotteen muuttamiseen sähköiseksi ja sähköisen uutiskirjeen käyttöönottoon. Syksyllä tehtiin uusi esite eläinlääkärin laajasta ammattikuvasta. Esitteen nimenä säilyi jo tutuksi tullut Eläinlääkärit. Joka päivä.. Esitteessä viisi eläinlääkäriä esittelee alaa oman työnsä ja persoonansa kautta, minkä lisäksi esitteessä on yleistä tekstiä. Esite on suunnattu sekä alan ulkopuolisille että työkaluksi sidosryhmätoimintaan liiton luottamustoimisille ja jäsenille. Ulkomailla asuville jäsenille lähetettiin tarjous Expatrium-aikakauslehden edullisemmasta vuositilaushinnasta. Kunnaneläinlääkäreille lähetettiin elokuussa kirje otsikolla eläinsuojeluvalvonta on tärkeää. Kirje oli kaikkien jäsenten luettavissa verkkosivuilla. Kirjeessä kannustettiin arvostamaan eläinsuojelutyötä, laittamaan kunnan eläinsuojeluvastaavan yhteistiedot näkyviin verkkoon ja annettiin ohjeita muun muassa toimittajan kohtaamiseen Ulkoinen viestintä Kertomusvuoden aikana joukkoviestinten kyselyihin ja haastattelupyyntöihin vastattiin tarpeen mukaan ja kysyjiä ohjattiin edelleen. Maksullinen M-Brain-mediaseurantapalvelu oli käytössä Vuoden eläinlääkärin palkitsemisen takia toukokuun ajan ja Eläinlääkäripäivien takia joulukuun ajan. Yleisesti ottaen eläinlääkäreistä ja alaan liittyvistä aiheista kirjoitettiin julkisuudessa paljon. Kertomusvuonna valmistauduttiin jalkautumaan sosiaaliseen mediaan. Liiton valtuuskunta antoi kannanoton Eläinjalostuksessa on keskityttävä eläinten hyvinvointiin toukokuun kokouksessaan. Siitä uutisoitiin useissa joukkoviestimissä. Hallitus otti kantaa hevosten ja nautojen ultraäänitutkimuksiin toukokuussa kannanotolla Suomen Eläinlääkäriliiton kannanotto hevosten ja nautojen peräsuolen kautta tehtäviin ultraäänitutkimuksiin. Eläinlääkäripäivien avajaispäivänä 30. marraskuuta järjestettiin joukkoviestimille tiedotustilaisuus, johon osallistui neljä toimittajaa ja muutamia sidosryhmien edustajia. Tiedotustilaisuuden aiheet olivat Mitä hyötyä kunnallisista valvontaeläinlääkäreistä on eläinten hyvinvoinnille? alustajana liiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lahti, Terveysvalvonnan johdon laaja työkenttä sisältää ihmisten kauneushoitolat alustajana terveydensuojelun johtaja Tiina Tiainen Porvoosta sekä Muuttuva yhteiskunta, vanhat elintarvikeriskit alustajana ELT, maidon teollisen hygienian professori Miia Lindström Helsingin yliopistosta. Erityisesti valvontaeläinlääkäreitä koskeva aihe sai hyvin julkisuutta tiedotusvälineissä. Eläinlääkäripäivillä oli käytössä lehdistötila ja kaksi eläinlääketieteen opiskelijaa oli tiedotuksen apuna. Eläinlääkäripäivien valokuvaukseen palkattiin yhtenä päivänä valokuvaaja. Tiedotejakelussa käytettiin apuna maksullista Deski-tiedotepalvelua. Ostetun lehdistöseurannan kautta saatiin 19 osumaa, joista yksi oli televisio-osuma. Lisäksi Hevosurheilu-lehdessä oli lähes aukeaman kokoinen juttu Eläinlääkäripäivillä esiintyneestä hevosspesialisti Michael Hewetsonista. Osumien laskennallinen lukijamäärä oli henkilöä ja laskennallisesti palstatilan arvo euroa. Osumia oli seuraavissa joukkoviestimissä: Maaseudun Tulevaisuus, Forssan lehti, Warkauden lehti, Karjalainen, Hämeen Sanomat, Keskisuomalainen, Lapin Kansa, Hufvudstadsbladet, Etelä-Suomen Sanomat, Koillissanomat, Uutispäivä Demari, Kouvolan Sanomat, Pohjolan Sanomat. Lisäksi Radio Nova haastatteli puheenjohtajaa ja Ylen ruotsinkielisten televisiouutisten toimittaja teki jutun saman illan uutisiin. Verkkosivuilta saatiin päivien aikana seitsemän osumaa varsinaisista uutismedioista (STT, Yle, MTV3, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Yle, verkkouutiset, Ilta-Sanomat) ja näihin uutisiin linkattiin useilta muilta verkkosivustoilta (Magma, uutisnet, webbinet, uutisapina, UutisAalto, Uutisvirta jne.). Kauppalehden verkkosivusto julkaisi kaksi tiedotetta tiedoteosiossaan sellaisenaan. Näytteilleasettajien ja vastaavien sivuilla oli noin 20 osumaa. Tiedotustilaisuuden aiheista valtaosa osumista käsitteli valvontaeläinlääkäreitä. 15

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 pöytäkirja 2/08 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 Aika: 18.5.2008 klo 9.10 12.00 Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Läsnä: Ruoho, Olli

Lisätiedot

pöytäkirja 2/2012 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2012 Aika: 10.11.2012 klo 13.00 16.00 Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki

pöytäkirja 2/2012 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2012 Aika: 10.11.2012 klo 13.00 16.00 Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki pöytäkirja 2/2012 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2012 Aika: 10.11.2012 klo 13.00 16.00 Paikka: Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Kiili,

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016 pöytäkirja 1/2016 VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016 Aika: sunnuntai 15.5.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Soini, Jani valtuuskunnan

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2010

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2010 pöytäkirja 2/2010 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2010 Aika: 20.11.2010 klo 9.12 11.40 Paikka: Eläinlääkäriliiton Selli, Aleksis Kiven katu 52-54, Helsinki Läsnä: Kiviniemi, Katri valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2. JÄSENISTÖ... 3. LIITON ORGANISAATIO.... 3.1 Yleistä... 3.2 Valtuuskunta... 3.3

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. Finlands Veterinärförbund r.f.

Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. Finlands Veterinärförbund r.f. Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. Finlands Veterinärförbund r.f. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Toimintavuonna luovutettiin jälleen eläinlääkintähuoltolain uudistusta pohtineen työryhmän mietintö maa- ja

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2011

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2011 pöytäkirja 2/2011 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2011 Aika: 12.11.2011 klo 9.45 13.04 Paikka: Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Kiili,

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2013

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2013 pöytäkirja 2/2013 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2013 Aika: 23.11.2013 klo 10.07 12.42 Paikka: Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Kiili,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2014

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Toimintavuonna eläinlääkäreitä puhuttivat tietyt maatalouden CAP-tukien tarkastukset. SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2014

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2014 pöytäkirja 1/2014 VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2014 Aika: Sunnuntai 18.5.2014 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vantaa, os. Hertaksentie 2, 01300 Vantaa Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Soini, Jani

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin maa- ja metsätalousministeri

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2015

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2015 pöytäkirja 2/2015 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 7.11.2015 klo 12.48-15.40 Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Soini,

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Toimintavuonna työskenteli eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmisteleva työryhmä. Juha Gustafsson SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Toimintavuonna Suomessa otettiin käyttöön lemmikkieläinpassi. SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ...3 2. JÄSENISTÖ...4

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 3. LIITON ORGANISAATIO JA TOIMIELIMET... 6 3.1 Yleistä... 6 3.2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2014

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2014 pöytäkirja 2/2014 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2014 Aika: 15.11.2014 klo 10.00-16.10 Paikka: Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Hakala, Kalle Hartikainen,

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Tiedotustilaisuus Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola ja ylitarkastaja Minna Ruotsalo Maa- ja metsätalousministeriö Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Opiskele eläinlääkäriksi

Opiskele eläinlääkäriksi Opiskele eläinlääkäriksi Monien mahdollisuuksien ammatti 2 Eläinlääkärin monipuolinen työkenttä Jokainen meistä tarvitsee eläinlääkäreitä joka päivä. Muuttuva ja kansainvälistyvä maailma on tuonut eläinlääketieteen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lausunto 20.5.2013 Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta Seura- ja harrastuseläinten

Lisätiedot

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Tiina Pullola MMM Elintarvike- ja terveysosasto Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö 1 Neuvottelukunnan tehtävät

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006 1(6) Aika 2.1.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot