HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010"

Transkriptio

1 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA YHTEENVETO JÄSENISTÖ LIITON ORGANISAATIO Yleistä Valtuuskunta Hallitus Muut toimielimet Liiton toimisto ULKOISET SUHTEET Liiton edustukset Yhteydet yhteistyötahoihin Yleistä Lääkärikartelli Eläinlääkäriyhdistykset Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY A-lomat Lääkärien työttömyyskassa SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ TOIMINTA-ALUEET Edunvalvonta Liiton lausunnot ja kannanotot Suomen Eläinlääkärilehti Finsk Veterinärtidskrift Tiedotustoiminta Jäsenille suunnattu viestintä Ulkoinen viestintä Koulutustoiminta Eläinlääkäripäivät Kirjanpito- ja verokurssi Jäsenpalvelut Avustustoiminta ja stipendit Kansainvälinen toiminta World Veterinary Association (WVA) Federation of Veterinarians of Europe (FVE) Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö LIITON HUOMIONOSOITUKSET Kunniajäsenet Ansiomerkit Liiton viirit Vuoden eläinlääkintäteko Topi Salmi -palkinto Merkkipäivät TALOUS 1

2 YHTEENVETO Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 118. toimintavuosi. Jäsenmäärä kasvoi jälleen kertomusvuonna. Eläinlääkäreiden järjestäytymisaste on noin 90 % ja liiton jäsenet edustavat ammattikunnan kaikkia sektoreita. Jäsenistön perusteella Eläinlääkäriliiton voi katsoa edustavan hyvin koko ammattikuntaa. Eläinlääkäriliitto pyrki toimintavuonna tavoitteidensa mukaisesti vaikuttamaan eläinlääkintähuoltolain toimeenpanoon eläinlääkäreiden kannalta edullisella tavalla ja kertomusvuonna ylläpidettiin sähköpostilistaa, jolla voitiin tavoittaa kaikki seudulliset yksiköt, sekä laadittiin erilaisia suosituksia kunnaneläinlääkäreiden tueksi. Eläinsuojelukeskustelu oli erityisen aktiivista kertomusvuoden aikana. Liitto otti useasti kantaa erilaisiin eläinten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Liiton eläinsuojeluvaliokunta valmisteli liiton kannat vasikoiden nupoutukseen ilman kivunlievitystä sekä porsaiden kastraatioon. Liitto järjesti lisäksi keväällä tuotantoeläinten hyvinvointiseminaarin ja syksyllä koirien, kissojen ja hevosten hyvinvointiseminaarin Kertomusvuonna solmittiin kunnaneläinlääkäreitä koskeva kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus vuosille Eläinlääkärien osalta sopimuksessa saavutettiin hygieenikko- ja valvontaeläinlääkärien minimipalkkojen nousu15 prosentilla, sekä vastaava nousu praktikkoeläinlääkärien palkallisen vapaan palkkoihin. Neuvotteluissa keskusteltiin pitkällisesti eläinlääkäreiden päivystysjärjestelmästä ja sen mahdollisesta harmonisoinnista lääkärien päivystyksen kanssa. Asian selvittämistä päätettiin jatkaa toteuttamalla valituilla paikkakunnilla työajanseuranta syksyn aikana. Päivystyskorvauksia korotettiin sopimusneuvotteluissa hienoisesti. Yleinen taloustilanne ei vaikuttanut eläinlääkäreiden työllisyyteen, vaan työllisyys pysyi kertomusvuoden aikana erinomaisena. Eläinlääkäreiden riittävyydestä keskusteltiin edelleen. Vuoden eläinlääkintätekona palkittiin Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n 15 vuoden menestyksekäs ja peräänantamaton työ Suomen eläintautitilanteen pitämiseksi hyvänä ja hallittuna. Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen eläinlääketieteen säätiön euron arvoinen Topi Salmi -tutkijapalkinto myönnettiin professori Satu Pyörälälle. Liiton valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin valtuuskunnan seminaari, jossa muun muassa käytiin läpi valtuuskuntakauden tavoitteiden toteutumista ja varauduttiin tulevaan. Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa liiton eettisen ohjeistuksen uusimista, otti kantaa vastuulliseen antibioottien käyttöön ja MMM:n esiselvitykseen koskien eläinlääkärintarvetta ja eläinlääkärien koulutuspaikkojen lisäämistä sekä valitsi Suomen eläinlääketieteen säätiön hallituksen vuosille Kertomusvuoden syksyn aikana pidettiin liiton valtuuskunnan vaali. Vaalin äänestysvilkkaus oli poikkeuksellisen korkea ja vaalissa valittiin valtuuskuntaan 30 jäsentä, 10 varajäsentä sekä nelihenkinen opiskelijoiden edustus. Yrittäjäsektori oli vaalissa erityisen aktiivinen saaden valtuuskuntapaikoista lähes puolet. Uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokouksessa valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Ruoho ja liiton puheenjohtajaksi Kirsi Sario. Eläinlääkäripäiville osallistui jälleen yli puolet ammattikunnasta, minkä lisäksi tehtiin uusi päivien osallistujaennätys. Myös tapahtuman näyttelyalue myytiin kokonaisuudessaan. Eläinlääkäripäivien avajaiset järjestettiin iltatilaisuutena. Avajaisissa oli vieraana muun muassa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä. Eläinlääkärilehti ilmestyi vuoden aikana kymmenen kertaa. Lehden kansikuvien vuositeemana olivat historialliset kuvat eläinlääkärin työstä. Liiton Lääkäritalon toimitilan käytyä ahtaaksi liitolle remontoitiin uusi toimitila Aleksin Kiven kadulla. Uuteen tilaan muutettiin kertomusvuoden huhtikuun lopussa. Uuden toimitilan yhteyteen kunnostettiin myös opiskelijoille tarkoitettu Selli-tila. Selli on myös muun jäsenistön käytettävissä esimerkiksi jäsenten yksityistilaisuuksiin. Uuden toimiston juhlalliset avajaiset pidettiin syyskuussa ja samassa yhteydessä liitto palkitsi liiton pitkäaikaisia aktiiveja ja muita ansioituneita. Haasteellisesta uuden toimitilan remontista huolimatta liitto teki kertomusvuonna positiivisen tuloksen ja liiton taloudellinen tilanne on pysynyt edelleen hyvänä. 2

3 JÄSENISTÖ Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 109 uutta jäsentä, kahdeksan erosi ja kymmenen jäsentä erotettiin. Kertomusvuoden aikana liiton jäsenistä menehtyivät Pekka Heikinheimo, Marika Kauko, Kalevi Kivikko, Carl-Heinz Klatt, Jyri Koponen, Jarl Lund, Auli Marttinen, Eija Pasanen, Elise Saario-Paunio, Einar Strandberg ja Tapio Tiura. Heitä muistettiin adresseilla. Liittoon kuului kertomusvuoden lopussa jäsentä (375 opiskelijaa), jotka muodostivat noin 90 prosenttia maamme laillistuneista eläinlääkäreistä. Jäsenistö jakautui joulukuun lopussa seuraavasti: - yksityinen sektori 22 % (ammatinharjoittajat/yrittäjät 12 % ja palkansaajat 10 %) - kuntasektori 18 % - valtiosektori 13 % - opiskelijat 17 % - eläkeläiset 14 % - muut 16 % (sijaisuuksia tekevät, työttömät sekä ulkomailla ja muussa kuin eläinlääkäritehtävässä olevat) Kuntasektorilla olevista liiton jäsenistä noin 13 prosenttia on kokopäivätoimisia hygieenikkoja. Valtiosektorilla olevista jäsenistä 11 prosenttia on tarkastuseläinlääkäreitä, 49 prosenttia on valtionhallinnossa ja 40 prosenttia on opetus- ja tutkimustehtävissä. Jäsenkunnasta 27 prosenttia on miehiä ja 73 prosenttia naisia. Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan nuoremmissa ryhmissä jopa siten, että alle 35-vuotiaista on naisia noin 94 prosenttia ja vastaavasti yli 50-vuotiaista on miehiä noin 59 prosenttia. 3. LIITON ORGANISAATIO 3.1 Yleistä Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. Liitolla ei ole varsinaista alakohtaista tai aluekohtaista 3

4 organisaatiota. Itsenäiset alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat vaihtelevasti yhteydessä liittoon. Sääntöjen mukaan liiton ylintä päätäntävaltaa käyttävät valtuuskunta ja hallitus. Liiton toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Se nimeää työryhmät niiden toimikausiksi sekä valiokunnat joka kolmas vuosi. Valiokuntien toimikaudet päättyivät kertomusvuoden lopussa. Valiokuntien toimikausien alkaminen ja loppuminen rytmitetään vuoden 2011 alusta lukien vastaamaan valtuuskunnan toimikautta. Liiton toimisto sijaitsi asti yhdistyksen sääntöjen mukaisessa kotipaikassa Helsingissä ns. Lääkäritalossa. Liiton toimisto muutti uusiin tiloihin Aleksis Kiven kadulle Valtuuskunta Vuonna 2007 valittu valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Radisson Blu Hotellissa Oulussa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Eläinlääkäriliiton Selli tilassa Helsingissä. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin valtuuskunnan seminaari, jossa muun muassa käytiin läpi valtuuskuntakauden tavoitteiden toteutumista ja varauduttiin tulevaan. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Olli Ruoho ja varapuheenjohtajana Katri Kiviniemi. Valtuuskunnan muita jäseniä olivat Merja Bojang, Tuija Gadd, Anna-Mari Heikinheimo, Sanna Hellström, Ari Hörman, Jouko Jakala, Hanna Järvinen, Heidi Kangas, Seppo Kangas, Päivi Lahti, Nanna Lindqvist, Miia Lindström, Leena Manner, Hanna Nurmi, Maija Nurminen, Liisa Palmu, Pirkko Pirinen, Päivi Pyykönen, Aila Rauatmaa, Marita Saarikivi, Ari Sainio, Jani Soini, Pauli Sorvisto, Sara Syyrakki, Henna Söderholm, Tuomo Waltari, Kirsi Vartia ja Hanna Yksjärvi. Opiskelijajäsenenä oli Tero Ahonen. Valtuuskunnan varajäsenenä oli Ritva Tynkkynen. Valtuuskunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi ne liiton hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuskunnan jäseniä. Valtuuskunnan sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa liiton eettisen ohjeistuksen uusimista, jäsenasioita, otti kantaa vastuulliseen antibioottien käyttöön sekä MMM:n esiselvitykseen koskien eläinlääkärintarvetta ja eläinlääkärien koulutuspaikkojen lisäämistä sekä keskusteli eläinlääkäreiden paikallisseurojen sääntöjen jäsenkriteereistä. Kertomusvuoden syksyn aikana pidettiin liiton valtuuskunnan vaali. Vuosiksi valitun valtuuskunnan jäseniksi valittiin Mikael Granholm, Tytti Harjuhahto, Ari Hörman, Elina Illukka, Jouko Jakala, Sointu Jalkanen, Seppo Kangas, Kirsi Kentala, Markus Kiili, Päivi Lahti, Miia Lindström, Jouni Niemi, Hanna Nurmi, Leena Oivanen, Jarkko Oksanen, Päivi Pyykönen, Aila Rauatmaa, Meeri Rinta-Jouppi, Olli Ruoho, Marita Saarikivi, Beate Schugk, Kirsti Sipponen, Jani Soini, Pauli Sorvisto, Sami Takala, Matti Tikka, Ritva Tynkkynen, Chita Wahlroos, Timo Wahlroos ja Tuomo Waltari. Valtuuskunnan yleisvarajäseniksi valittiin etusijajärjestyksessä Leena Manner, Anne Siljamäki, Ari Sainio, Outi Ahlström, Liisa Palmu, Kirsi Mäkimattila, Katri Helminen, Maarit Luukkainen-Soilu, Antti Tukiainen ja Tiina Tiainen. Valtuuskunnan opiskelijajäseniksi valittiin Heidi Pekkola ja Katri Suhonen sekä heille yleisvarajäseniksi etusijajärjestyksessä Anne Bruce ja Tanja Korhonen. Uusi valtuuskunta piti järjestäytymiskokouksensa, jossa valittiin valtuuskunnan puheenjohtajaksi Olli Ruoho ja varapuheenjohtajaksi Markus Kiili sekä hallituksen puheenjohtajaksi Kirsi Sario. 3.3 Hallitus Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Sanna Hellström, varapuheenjohtajana Timo Wahlroos sekä hallituksen jäseninä Kaisa Hemminki, Päivi Lahti, Päivi Pyykönen, Marita Saarikivi ja Pauli Sorvisto. Hallituksen varajäseninä toimivat Jarkko Oksanen ja Vuokko Puurula. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. 4

5 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsitteli yhteensä 157 päätösasiaa (2009/181). 3.4 Muut toimielimet Luottamusneuvosto (toimikausi ) Puheenjohtaja Erkki Pyörälä; varapuheenjohtaja Pirjo Aho; jäsenet Jouko Koppinen, Hanna Lounela, Ari-Matti Pyyhtiä, Anssi Tast ja Outi Vainio; sihteeri Mika Leppinen Luottamusneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhden kerran käsitellen yhden tutkintapyynnön koskien kahden liiton jäsenen epäiltyä kollegiaalisuussäännön rikkomista. Luottamusneuvosto antoi edellä mainitussa asiassa varoituksen yhdelle liiton jäsenelle. Eettinen valiokunta Puheenjohtaja Riitta Aho; jäsenet Outi Laitinen-Vapaavuori, Seppo Lamberg, Leena Suojala ja Eero Tuominen; sihteeri Maria Jokela Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kerran. Valiokunta käsitteli liiton eettisiä sääntöjä ja ilmoitteluohjetta, minkä lisäksi valiokunta otti kantaa jäsenten esittämiin kysymyksiin ja eettisiin rajanvetotilanteisiin. Eläinsuojeluvaliokunta Puheenjohtaja Päivi Lahti; varapuheenjohtaja Katri Wermundsen; jäsenet Taina Laine, Aila Rauatmaa ja Sara Syyrakki; varajäsenet Jukka Marttila, Heidi Härtel, Matti Estola ja Heidi Kangas; sihteeri Mika Leppinen Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa eläinsuojelulain uudistamista ja valmisteli liiton hallitukselle kannat joihinkin kipua tuottaviin toimenpiteisiin. Valiokunnan kertomusvuonna tehdyn valmistelun pohjalta hallitus on vuonna 2011 hyväksynyt liiton kannat vasikoiden nupoutukseen ilman kivunlievitystä sekä porsaiden kastraatioon. Lisäksi valiokunta valmisteli ja toteutti tuotantoeläinten hyvinvointiseminaarin 7.6. sekä koirien, kissojen ja hevosten hyvinvointiseminaarin Valiokunta aloitti myös luonnonvaraisten eläinten hyvinvointitilaisuutta koskevat valmistelut. Koulutusvaliokunta Puheenjohtaja Miia Lindström (avajaiset ja ajankohtaista -luentokokonaisuus); varapuheenjohtaja Outi Hälli (tuotantoeläimet); jäsenet Lotta Axelson (liiketoiminta), Tytti Harjuhahto (pieneläimet), Tuomas Herva (tuotantoeläimet), Marja-Liisa Hänninen (tiede ja tutkimus), Merja Leinonen (pieneläimet), Miia Suurkuukka (elintarvike- ja ympäristöhygienia), Annamari Heikinheimo (elintarvike- ja ympäristöhygienia), Riitta Mangs (liha- ja teurastamohygienia) ja Maria Kareskoski (hevoset); sihteerit Raija Korolainen ja Tiina Karenius Valiokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Sen tehtävänä oli valmistella Eläinlääkäripäivien ohjelma. Valiokunta huolehti yhdessä liiton toimiston kanssa päivien käytännön järjestelyistä. Kunnan palkkavaliokunta Puheenjohtaja Jarkko Oksanen; varapuheenjohtaja Päivi Pyykönen; jäsenet Liisa Palmu, Johanna Puro ja Olli Soininen; varajäsen Marja Bergström; sihteeri Maria Jokela Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Valiokuntaa työllistivät kertomusvuoden aikana etenkin uutta lääkärien virkaehtosopimusta koskevat neuvottelut sekä valmistautuminen seuraavaan neuvottelukierrokseen. Lisäksi valiokunta valmisteli hallituksen hyväksyttäväksi muun muassa suosituksen kunnaneläinlääkärin vastaanoton varustetasoksi, hygieenikkoeläinlääkärien TVA-mallit ja vähimmäispalkkasuositukset hygieenikoille ja praktikoille. Valiokunta kokosi 5

6 kunnaneläinlääkärikyselyn toteutettavaksi vuodelle 2011 sekä käsitteli paikallisiin kysymyksiin liittyviä asioita. Opiskelijavaliokunta Puheenjohtaja Tomas Häggvik (C61); jäsenet Tero Ahonen (C62), Emma Alve (C67) 8.10.alkaen, Liisa-Maija Huttunen (Tartto), Raisa Kiimamaa (C65), Maria Koskinen (C64), Päivi Lahti, Maria Polso (C63) ja Okko Sukura (C66) 8.10.alkaen; varajäsen Heidi Pekkola (C64); sihteeri Iivari Järvinen Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli opiskelijoiden matka-apurahahakemukset, joita tuli keväällä kahdeksan kappaletta ja syksyllä viisi kappaletta. Valiokunta jakoi hakemusten perusteella 4000 euroa. Lisäksi valiokunnassa käsiteltiin yhteistyötä Virossa opiskelevien suomalaisten kanssa ja liiton opiskelijatoimintaa. Sosiaalivaliokunta Puheenjohtaja Katri Kiviniemi; varapuheenjohtaja Veera Karkamo; jäsenet Leena Manner, Kirsti Sipponen ja Pia Pouri; varajäsenet Tiina Tiainen ja Henna Söderholm; sihteeri Maria Jokela Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Valiokunta käsitteli eläinlääkäreiden työterveyteen ja työturvallisuuteen sekä vertaistukeen liittyviä asioita, Kakslauttasen lomamökkien parantamista, kunnaneläinlääkärien työnohjausta ja erityisäitiysvapaita. Talousvaliokunta Puheenjohtaja Sanna Hellström; varapuheenjohtaja Heikki Putro; jäsenet Kalevi Heinonen ja Timo Wahlroos; varajäsen Riitta-Mari Tulamo; sihteeri Mika Leppinen Talousvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli liiton tilinpäätöksen 2009 ja talousarvion vuodelle 2011 sekä teki hallitukselle esityksiä liiton varojen käytöstä. Lisäksi valiokunta esitti hallitukselle liiton varainhoidon kilpailuttamista ja liiton Lääkäritalossa sijaitsevien tilojen myymistä. Työvaliokunta Puheenjohtaja Sanna Hellström; jäsenet Kaisa Hemminki ja Vuokko Puurula; sihteeri Mika Leppinen Työvaliokunta ei toiminut vuoden aikana. Valtion palkkavaliokunta Puheenjohtaja Pauli Sorvisto, lääninhallitus; jäsenet Ava Sovijärvi, puolustusvoimat; Sanna Hellström, HY ELTDK; Tarja Jokinen, YES; Kristina Lehmann, Lääkelaitos; Leena Räsänen, MMMELO; Elisa Pitkänen, STEY ja Tuija Gadd, Evira; varajäsen Sirpa Kiviruusu, Evira; sihteeri Mika Leppinen Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana yhteen päätösvallattomaan kokoukseen. Valiokunta käsitteli eri virastojen ajankohtaisia asioita sekä palkkatilastoja ja -suosituksia. Yksityissektorin työsuhdevaliokunta Puheenjohtaja Vuokko Puurula; varapuheenjohtaja Sini Bergman; jäsenet Hanna Bäckman ja Katri Kiviniemi; varajäsen Johanna Kokkonen; sihteeri Iivari Järvinen Valiokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Valiokunta keskusteli liiton toiminnan aktivoimisesta työntekijäeläinlääkärien suuntaan ja käsitteli yksityissektorin työntekijäeläinlääkärien työehtosuositusta, jonka on määrä valmistua vuonna Suosituksen tiimoilta pidettiin kesäkuun alussa ensimmäinen yksityiseläinlääkäritapaaminen liiton tiloissa. 6

7 Yrittäjävaliokunta Puheenjohtaja Timo Wahlroos; varapuheenjohtaja Maarit Luukkainen-Soilu; jäsenet Sari Jalomäki, Beate Schugk ja Jan Räihä; varajäsenet Sinikka Sarpanen, Lotta Axelson ja Sointu Jalkanen; sihteeri Iivari Järvinen Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun ohessa pieneläinhoitajien työehtosuositusta sekä koulutuskysymyksiä ja klinikoiden luokittelujärjestelmää. Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto Puheenjohtaja Taina Kivistö; jäsenet Eve Ala-Kurikka, Kaisa Hartikainen, Sanna Hellström, Raisa Iivonen, Jouko Koppinen (tieteellinen toimittaja), Riikka Laukkanen-Ninios ja Kati Vainio; sihteeri Anna Parkkari Toimitusneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kuudesti. Kokouksissa käytiin läpi palaute, ideoitiin lehden sisältöä ja kansikuvia, kirjoittajia ja uusia palstoja sekä keskusteltiin tieteellisten artikkelien toimitusprosessista ja artikkeleiden määrästä ja laadusta. Vaalilautakunta Puheenjohtaja Sanna Hellström; varapuheenjohtaja Iivari Järvinen; jäsenet Mika Leppinen, Antti Nurminen ja Ari-Matti Pyyhtiä; sihteeri Mika Leppinen Vaalilautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa. Lautakunta valmisteli valtuuskunnan vaalin, huolehti vaalin toteutuksesta sekä laati vaalista vaalipöytäkirjan. 3.5 Liiton toimisto Toimiston henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna OTM Mika Leppinen (toiminnanjohtaja), KTK Hanna Kokkonen (taloussihteeri), FM Anna Parkkari (tiedottaja ja toimituspäällikkö), OTM, varatuomari Iivari Järvinen (yksityissektorin asiamies), OTM Maria Jokela (julkisen sektorin asiamies), yo-merkonomi Riitta Puro (assistentti) ja sosionomi, tradenomiopiskelija Eija Pietilä (toimistosihteeri). Lisäksi liiton puheenjohtaja ELL Sanna Hellström oli puoliaikaisessa työsuhteessa liittoon. Toimistolla oli myös ajoittain työelämään tutustuvia koululaisia työharjoittelussa sekä yksi työvoimahallinnon työllistämisohjelman kautta työllistetty henkilö. 4. ULKOISET SUHTEET 4.1 Liiton edustukset Akava - liittokokous Mika Leppinen, Sanna Hellström (varajäsen) - järjestötoimikunta Mika Leppinen - elinkeinopoliittisen toimikunnan ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaosto Iivari Järvinen, Maarit Luukkainen-Soilu (varajäsen) - opiskelijavaltuuskunta AOVA Tomas Häggvik, Maria Polso (varajäsen) - Akavan verkostojen jäsenet: Akalex (akavalaiset juristit) Maria Jokela, Iivari Järvinen, Mika Leppinen akavalaiset neuvottelijat Maria Jokela, Mika Leppinen kv-yhdyshenkilöt Mika Leppinen TOP-verkosto (akavalaiset toiminnanjohtajat) Mika Leppinen koulutusvastaavat Maria Jokela tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Anna Parkkari - aluetoimikunnat

8 Kaakkois-Suomi, Ossi Kemppainen Etelä-Pohjanmaa, Riitta Mangs Pohjois-Pohjanmaa, Irmeli Sillantaka Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO - kunnan neuvottelukunta Mika Leppinen (varajäsen) - liittokokous Mika Leppinen (liiton ja Lääkärikartellin edustajana) - kummiasiamiesverkosto Mika Leppinen (kummiasiamiehenä Evirassa) Lääkärikartelli - hallitus Mika Leppinen (varapuheenjohtaja), Sanna Hellström (jäsen), Päivi Lahti (varajäsen), Kaisa Hemminki (varajäsen), Maria Jokela (tilintarkastaja), Pirkko Nousiainen (varatilintarkastaja) - PUHTI-työryhmä Mika Leppinen - Lääkärikartellin kehitysyhteistyöneuvottelukunta Inna Ilivitzky, Hanna Lounela (varajäsen) Maa- ja metsätalousministeriö - eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmä Antti Nurminen - maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ( ) Ilmari Hiidenheimo, Ari-Matti Pyyhtiä (varajäsen) - eläinlääkintäalajaosto Sanna Hellström - sivutuoteasioiden yhteyshenkilö Pauli Sorvisto - hallinnonalan yhteistoimintaelin Mika Leppinen - eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ( ) Kalevi Heinonen, Outi Hälli, Jyri Koponen, Outi Laitinen-Vapaavuori, Antti Niinistö ja Kaisa Wickström sekä henkilökohtaiset varajäsenet Jouko Jakala, Anne Lintilä, Tita-Maria Muhonen, Jan Räihä ja Merja-Liisa Toivonen - pysyvä mikrobilääketyöryhmä Ritva Tynkkynen Oikeusministeriö - kuluttajariitalautakunnan 7. jaosto Elina Dahlqvist - eläinsuojelurangaistustyöryhmä Paula Junnilainen (pysyvä asiantuntija) Opetusministeriö - elintarvikealan koulutustoimikunta Eeva-Riitta Wirta asti (varajäsen), Päivi Lahti 1.2. lukien (varajäsen) - maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta Vuokko Puurula (varajäsen) - eläintenhoidon tutkintotoimikunta Mirja Kaimio ja Ulla Huttunen asti, Mirja Kaimio 1.8. lukien (toimikausi ) - karjatalouden tutkintotoimikunta Juhani Taponen asti, Heikki Sirkkola 1.8. lukien (toimikausi ) - koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä ( ) Hanna-Marja Voipio Sosiaali- ja terveysministeriö - yksityissektorin neuvottelukunnan terveyspalvelujaosto Iivari Järvinen - lääkehuollon uudelleenorganisoinnin lääkejakelu- sekä tutkimus ja kehitys -työpajat Timo Wahlroos - lääkehuollon uudelleenorganisoinnin lupa ja valvonta -työpaja Pauli Sorvisto - Lääkepolitiikka ohjausryhmä ja valmisteluryhmä Maija Penttilä Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt 8

9 Federation of Veterinarians of Europe (FVE) yleiskokoukset Sanna Hellström, Päivi Lahti, Päivi Pyykönen ja Timo Wahlroos - Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) Päivi Lahti ja Päivi Pyykönen - Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) Sanna Hellström - European Association of State Veterinary Officers (EASVO) Päivi Lahti - European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI) Timo Wahlroos - lampaiden ja vuohien tarttuvien eläintautien yhdyshenkilö Inna Ilivitzky Muut toimielimet - poronlihan tarkastuspalkkioita käsittelevä työryhmä (Lapin aluehallintovirasto) Jarkko Oksanen - eläinten terveydenhuollon (ETU) valtakunnallinen ohjausryhmä Sanna Hellström, Olli Soininen (varajäsen) - eläinlääkäriohjelmistojen rajapintahankkeen ohjausryhmä Timo Wahlroos, Marita Saarikivi - Acta Veterinaria Scandinavican toimituskunta Timo Soveri (apulaispäätoimittaja), Olli Peltoniemi, Terttu Katila, Juhani Taponen - Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallitus Olli Peltoniemi ( ) - Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kaksikielisyystoimikunta Marja Bergström 4.2 Yhteydet yhteistyötahoihin Yleistä Kertomusvuoden aikana liitto on ollut yhteistyössä eläinlääkärikuntaa lähellä olevien ja siihen vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Neuvotteluja, tapaamisia ja muunlaista yhteydenpitoa on ollut muun muassa MMM:n, OM:n, STM:n, VM:n, Eviran, Fimean, Helsingin yliopiston, Suomen Kennelliiton, Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen, Akavan ja akavalaisten liittojen, Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, MTK:n, Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritysten sekä eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa. Liiton edustajat pitivät kertomusvuoden aikana yhteyttä useisiin kansanedustajiin. Lisäksi liiton edustajat ovat käyneet liiton nimeäminä asiantuntijoina eduskunnan valiokuntien kuultavana lainsäädännön valmistelun yhteydessä Lääkärikartelli Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui entiseen tapaan Lääkärikartellin kautta. Lääkärikartellin hallitus kokoontui neljä kertaa kertomusvuoden aikana. Mika Leppinen toimi kartellin varapuheenjohtajana ja Sanna Hellström kartellin hallituksen jäsenenä. Lääkärikartellin hallitus on käsitellyt pääasiassa kunnan ja valtion työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä PUHTI-järjestelmään liittyviä kysymyksiä. Kunta- ja valtiosektorin osalta hyväksyttiin sopimukset ja valmistauduttiin tulevaan neuvottelukierrokseen. Kartellin hallitus päätti puhelinreseptien palkkiojärjestelmän uudistuksista, jotka toteutettiin kertomusvuoden aikana. Lisäksi Lääkärikartelli jatkoi lääkäriliittojen yhteistä luottamusmieskoulutusta, jolla vahvistetaan merkittävällä tavalla lääkäriryhmien yhteistä edunvalvontaa Eläinlääkäriyhdistykset Eläinlääkäreiden alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden kanssa liitolla on yhteistoimintaa muun muassa koulutusja järjestöasioissa. Lisäksi liitto on tarvittaessa pyytänyt valmistelussa oleviin asioihin eläinlääkäriyhdistysten lausuntoja. Yhdistysten yhteystiedot ovat liiton kotisivuilla. Liiton puheenjohtaja osallistui EHY-SKEL -päiville Tampereella, Pohjanmaan Eläinlääkäriseuran syyskokoukseen Kauhavalla ja Häme-Satakunnan Eläinlääkäriseuran 80- vuotisjuhliin Tampereella. Puheenjohtaja piti tilaisuuksissa alustuksen ajankohtaisista 9

10 Eläinlääkäriliiton asioista Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY Eläinlääketieteen opiskelijoiden viidennelle vuosikurssille järjestettiin liiton kustantama verokurssi ja kuudennelle vuosikurssille kirjanpitokurssi. Kertomusvuoden aikana remontoitiin opiskelijoiden käyttöön liiton toimiston yhteydessä sijaitseva Selli-tila. Liiton edustajana EKY ry:n vuosijuhlaan osallistui liiton puheenjohtaja Sanna Hellström A-lomat Liitto on A-lomat ry:n jäsen. Kertomusvuonna muutama liiton jäsen sai A-lomat ry:n jakamaa lomatukea. A-lomat ry:n lomailmoituksia julkaistiin useammassa Eläinlääkärilehdessä ja mahdollisuuksista kerrottiin kotisivujen jäsenosiossa Lääkärien työttömyyskassa Lääkärien työttömyyskassassa oli kertomusvuoden lopussa jäsentä, joista oli liiton jäseniä. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 15 euroa. Liitto maksoi työttömyyskassaan kuuluvien jäsentensä osalta työttömyyskassan jäsenmaksun. Työttömyysaste pysyi eläinlääkärien osalta matalana kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi ansiopäivärahaa 16 eläinlääkärille yhteensä ,50 euroa. Päivärahaa maksettiin korvauspäivältä keskimäärin 72,29 euroa päivässä. Vuorotteluvapaalla oli 11 eläinlääkäriä. Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta päivältä yhteensä ,30 euroa. Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 70,80 euroa päivässä. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen etuuksia ja koulutuspäivärahaa ei kertomusvuonna maksettu. 5. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi professori Tuula Honkanen-Buzalski (Evira) sekä jäseninä toimitusjohtaja Juha Gröhn (maatalous), professori Hannu Korkeala (HYELTDK), tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), toimitusjohtaja Päivi Lehtonen (talouselämä), professori Seppo Meri (lääketiede), eläinlääkäri Vuokko Puurula, dosentti Jan Räihä ja professori Antti Sukura (HYELTDK). Säätiön asiamiehenä toimi professori Riitta-Mari Tulamo. Säätiö jakoi kertomusvuonna yhteensä euroa tutkimus- ja matka-apurahoina sekä euron Topi Salmi -palkinnon. Lisäksi säätiö lahjoitti euroa Helsingin yliopistolle anestesian kivunhoidon professuuria varten. Valtuuskunnan syyskokouksessa valittiin jäsenet säätiön hallitukseen toimikaudelle Hallituksen jäseniksi valittiin Jaana Husu-Kallio (Evira), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Räihä, Antti Sukura (HYELTDK prof.) ja Simo Tiainen (maatalous). 6. TOIMINTA-ALUEET 6.1 Edunvalvonta Kuntasektori Kertomusvuonna solmittiin kunnaneläinlääkäreitä koskeva kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus vuosille Edellisenä syksynä alkaneet tapaamiset Kunnallisen 10

11 työmarkkinalaitoksen (nyk. Kuntatyönantajat) neuvottelijoiden kanssa jatkuivat tiiviinä alkuvuodesta. Uusi sopimus allekirjoitettiin Eläinlääkärien osalta sopimuksessa saavutettiin hygieenikko- ja valvontaeläinlääkärien minimipalkkojen nousu15 prosentilla, sekä vastaava nousu praktikkoeläinlääkärien palkallisen vapaan palkkoihin. Neuvotteluissa keskusteltiin pitkällisesti eläinlääkäreiden päivystysjärjestelmästä ja sen mahdollisesta harmonisoinnista lääkärien päivystyksen kanssa. Asian selvittämistä päätettiin jatkaa toteuttamalla valituilla paikkakunnilla työajanseuranta syksyn aikana. Päivystyskorvauksia korotettiin sopimusneuvotteluissa hienoisesti. Syksyn aikana valmisteltiin alkuvuonna 2011 toteutettava laaja kunnaneläinlääkärikysely kuntasektorin edunvalvonnan edistämiseksi. Tapaamiset Kuntatyönantajat ry:n kanssa jatkuivat valmistauduttaessa neuvottelemaan vuoden 2011 palkankorotuksista. Liiton neuvottelijat osallistuivat Akavan ja JUKOn neuvottelukierrosta valmisteleviin kokouksiin. Ympäristöterveydenhuollon seutukunnallistuminen jatkui kertomusvuonna ja liiton edustajat ottivat kantaa seutukunnissa ilmenneisiin ongelmiin sekä osallistuivat paikallisiin neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin. Liiton kunnan palkkavaliokunta käsitteli kokouksissaan edelleen seutukuntien syntymiseen liittyviä käytännön ongelmia ja juridisia kysymyksiä. Liitto pyrki myös edistämään uusien alueellisten valvontaeläinlääkärivirkojen perustamista ja kertomusvuoden loppuun mennessä yli puolet viroista oli jo perustettu. Valtiosektori Valtiopuolella liiton edunvalvontaa työllistivät useat valtionhallinnossa käynnissä olleet muutosprosessit, jotka koskettivat myös eläinlääkäreitä. Näistä voidaan mainita erityisesti aluehallintouudistus ja valtionhallinnon tehostamisohjelma. Suhteellisesti eniten jäsenten yhteydenottoja sekä neuvonta- ja neuvottelutilanteita tuli liittyen läänineläinlääkäreiden palkkausjärjestelmäneuvotteluihin. Lisäksi porotarkastuseläinlääkäreiden palkkioepäselvyydet työllistivät toimistoa poikkeuksellisen paljon. Liiton toiminnanjohtaja osallistui säännöllisesti Akavan neuvottelijatapaamisiin, minkä lisäksi hän osallistui JUKOn kummikokouksiin. JUKOn kummiasiamiehet ovat valtion virastojen luottamusmiesten apuna toimivia ammattiliittojen asiamiehiä ja muita asiantuntijoita. Toiminnanjohtaja toimi JUKOn kummiasiamiehenä Evirassa. Kummiasiamiehen tehtävänä on ollut tukea viraston luottamusmiehiä näiden tehtävissä sekä osallistua työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin ja muuhun sopimustoimintaan. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt osallistuivat lisäksi useisiin Akavan ja JUKOn koulutustilaisuuksiin ja toimielinten kokouksiin. Yksityinen sektori Yksityissektorilla vuosi oli rauhallisempi kuin kahtena edellisvuonna. Yksityissektorin valiokunnat keskittyivätkin rakentamaan työelämän ja klinikkaluokittelun pelisääntöjä. Muu edunvalvonta Liiton luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat kertomusvuoden aikana lukuisten jäsenten palkka- sekä työ- ja virkasuhdeongelmien hoitamiseen käymällä myös paikallisia neuvotteluja työnantajien kanssa. Liiton jäsenneuvonnassa käsiteltiin erilaisia työhön ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä keskimäärin kappaletta päivässä. Liiton toimisto on kertomusvuoden aikana kirjoittanut jäsenten pyynnöstä useita kymmeniä viranomaisille ja työnantajille tarkoitettuja lausuntoja ja kannanottoja. 6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot Akavalle - Lausunto Akavan hallitusohjelmatavoitteista 11

12 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle - Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta - Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta Eviralle - Lausunto Eviran ohjeesta lihan arvostelulle ja toimenpiteille punaisen lihan lihantarkastuksen yhteydessä - Lausunto valtakunnallisesta ohjelmasta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista Kouvolan hallinto-oikeudelle - Liiton lausunto eläinlääkärin erikoistumiskoulutuksen merkityksestä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle - Lausunto lääkevalmisteen myyntipäällysmerkintöjä ja pakkausselostetta koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriölle - Lausunto asetusluonnoksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta - Lausunto MMM:n asetuksesta tuberkuloosin vastustamisesta tarhatuilla hirvieläimillä - Lausunto koskien eläinten hyvinvoinnin tukeen liittyviä asetusluonnoksia - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamiseksi - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelain muuttamisesta - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläinsuojelulain muuttamisesta - Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi laitosten elintarvikehygieniasta - Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta - Lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen eläinlääkärinammatin harjoittamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista - Lausunto eläinlääkinnän eläinlääkäritarpeesta sekä koulutettavien eläinlääkäreiden määrän lisäämisestä tehdystä esiselvityksestä - Lausunto luonnoksesta laiksi eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 :ien muuttamisesta - Lausunto sikojen sairastavuuden seurannasta - Lausunto seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta Oikeusministeriölle - Lausunto luonnoksesta laiksi eläintenpitokieltorekisteristä Sosiaali- ja terveysministeriölle - Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n SWOT-analyysi eläinlääkkeiden osalta - Lausunto hallituksen esityksestä terveydensuojelulain sekä elintarvikevirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Suomen Kennelliitolle - Lausunto Kennelliiton jalostusstrategiasta 12

13 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitolle - Lausunto turkistarhauksen sertifiointivaatimuksista Tieteellisten seurain valtuuskunnalle - Ehdotus julkaisufoorumi-hankkeen arviointipaneeliin Liiton kannanotot - Hyvin toimiva eläinsuojeluvalvonta edellyttää asiaan erikoistuneita virkamiehiä - Eläinlääkäriliiton kannanotto hevosten akupunktiohoitoon 6.3 Suomen Eläinlääkärilehti Finsk Veterinärtidskrift Kertomusvuonna julkaistiin lehden 116. vuosikerta kymmenenä lehtenä. Sivuja julkaistiin 680 (2009/716). Tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 10 kappaletta (2009/15) ja muita artikkeleita 41 kappaletta (2009/41). Lehden kansikuvien vuositeemana olivat historialliset kuvat eläinlääkärin työstä. Kuvat pyydettiin lukijoilta, ja vuoden viimeisessä numerossa julkaistiin vielä kuvia, jotka eivät mahtuneet kansiin. Teema ideoitiin toimitusneuvostossa. Lehdissä julkaistiin aina pääkirjoitus suomeksi ja ruotsiksi, kirjoittaja vaihtui joka numeroon. Vuoden vaihtuva erikoispalsta oli eettinen tapaus, jossa oli asiantuntijana suomalaissyntyinen eetikko Australiasta, ja uutta oli myös että tapauksista oli mahdollisuus keskustella ja niistä keskusteltiinkin FiMnetin-keskustelupalstalla, jossa avattiin oma palsta Eläinlääkärilehdelle. Liiton vaalivuoden merkeissä julkaistiin vaaleja käsittelevää toimituspäällikön tuottama kirjoitussarja lehdissä 1 7. Mikä on diagnoosisi? -palsta, puheenjohtajan palsta, kursseja, ilmoituksia ja työpaikkoja sekä ajankohtaista eläintautitutkimuksesta -palsta, jota tuotettiin Evirassa, julkaistiin joka numerossa. Näkökulma, lukijalta ja uusia julkaisuja -palstoja käytettiin useammassa lehdessä. Ensimmäisen kerran katsaus liiton edelliseen toimintavuoteen julkaistiin lehden sivuina, ei enää lehden liitteenä. Uuden juristi vastaa -palstan julkaiseminen aloitettiin numerosta 6. Vuoden aikana suunniteltiin teemanumeroa kissoihin liittyen, ja se julkaistiin lopulta tammikuussa Toimintavuonna lehdessä 6 julkaistiin liiton hallituksen päätöksellä luottamusneuvoston päätös. Siitä kanneltiin loppuvuodesta Julkisen sanan neuvostoon, joka ei ottanut asiaa käsittelyyn, koska julkaisemisesta oli kulunut liikaa aikaa. Eläinlääkäripäivistä kerrottiin neljässä lehdessä. Lehden kolumnistit olivat suomalaisia eläinlääkäreitä, joista kaksi työskenteli Suomessa, yksi Yhdysvalloissa ja yksi Italiassa. Lehden kirjoituksista julkaistiin jälleen vuoden viimeisessä lehdessä kirjoittajien ja aiheen mukaan hakemisto, joka on käytettävissä myös kotisivuilla. Lehden päätoimittajana toimi puheenjohtaja, ELL Sanna Hellström, tieteellisenä toimittajana tuntipohjalta ELL Jouko Koppinen ja toimituspäällikkönä FM Anna Parkkari. Pääkirjoituksen ja sisällön käänsi ruotsiksi ELL Leif Wikman. Ilmoitusmyynnistä vastasi taloussihteeri Hanna Kokkonen. Osoiterekisteristä vastasi toimistosihteeri Eija Pietilä. Toimintavuoden aikana pohjoismaisten eläinlääkärilehtien toimitusten edustajat tapasivat kesäkuussa Eläinlääkäriliitossa Helsingissä ja syyskuussa Kööpenhaminassa, jossa suunniteltiin yhteistä teemanumero kansainvälisen Vet Year aiheen tiimoilta. Toimintavuonna aloitettiin Eläinlääkärilehden aloitteesta säännölliset tapaamiset Lääkärilehden, Hammaslääkärilehden ja Eläinlääkärilehden toimituspäälliköiden kesken. Toimintavuonna päivitettiin lehden kirjoituspalkkiohinnasto, enimmäkseen muutokset koskivat hinnaston tekstiä. Lehti on aikakauslehtien liiton jäsen ja Suomen 13. vanhin yhä ilmestyvä aikakauslehti. Marraskuussa lehti osallistui koulujen aikakauslehtipäivään antamalla irtonumeroita lukioiden käyttöön. Lehti painetaan Lehtiyhtymä-konserniin kuuluvassa Kirjapaino Uusimaassa Porvoossa ja taittotyö tehdään kirjapainon alihankintana helsinkiläisessä TK- Taittokoneessa. 13

14 Tiedotustoiminta Jäsenille suunnattu viestintä Jäsenille suunnattua tiedotusta olivat jäsentiedote ja kotisivujen jäsensivut. Aiempaan tapaan osa sisällöstä on liiton sivuilla ja osa FiMnet-palvelussa. Toimintavuonna jäsenten käytössä myös liiton kustantamana maksullinen VetMed Resources -eläinlääketieteellinen tietokanta. Liiton kotisivujen sisältöä pidettiin ajan tasalla, bannereita vaihdettiin tilanteen mukaan ja etusivulle lisättiin RSS-syötteen tilaamismahdollisuus. Jäsenelle osio jaettiin kahteen osaan sisällön selkeyttämiseksi: työuran eri vaiheisiin jäsentyvään osaan ja liiton palveluista kertovaan osaan. Nelisivuinen A4-kokoinen jäsentiedote postitettiin jäsenille kuudesti toimintavuoden aikana ja se julkaistiin myös sähköisenä kotisivujen jäsenosiossa. Jäsentiedotteessa kerrottiin muun muassa hallituksen ja valtuuskunnan kuulumisia, valtuuskunnan vaaleista, koulutuksista, jäsenkunnalle hyödyllisistä veroasioista sekä muista säädöksistä ja lisätietojen lähteistä. Jäsentiedotteen taitto teetettiin Riviset Ky:ssä ja painatus Multiprint Oy:ssä Ulkoinen viestintä Kertomusvuoden aikana joukkoviestinten kyselyihin taustatiedoista ja haastattelupyyntöihin vastattiin tarpeen mukaan ja kysyjiä ohjattiin edelleen. Maksullinen mediaseurantapalvelu Cision Oy:ltä oli käytössä vuoden eläinlääkintäteon palkitsemisen takia toukokuun ja Eläinlääkäripäivien takia joulukuun. Yleisesti ottaen eläinlääkäreistä ja alaan liittyvistä aiheista kirjoitetaan julkisuudessa paljon. Kertomusvuonna otettiin käyttöön liiton graafisen uudistuksen mukainen uusi ulkoasu, jossa muun muassa logoa on hiukan muutettu, tuotettu messumateriaalia ja tehty ensimmäiset varsinaiset liiton PowerPoint -pohjat. Maailman eläinlääkäripäivän aikoihin toukokuun 5. päivänä julkistettiin Vuoden eläinlääkintäteko -palkinto, josta kerrotaan omassa kohdassaan. Eläinlääkäriliiton valtuuskunta antoi kannanoton antibioottien hallitusta käytöstä marraskuussa, ja siitä saatiin ilman seurantaa viisi mediaosumaa. Eläinlääkäripäivien avajaispäivänä 1. joulukuuta järjestettiin joukkoviestimille tiedotustilaisuus, johon osallistui kaksi toimittajaa ja muutamia sidosryhmien edustajia. Tiedotustilaisuudessa oli aiheina Topi Salmi -tutkijapalkinto, Arkihuolesi kaikki heitä, kuka huolehtii jouluruokasi laadusta sekä Joulun riskit lemmikeille. Päivillä kävi muitakin toimittajia valikoiduilla luennoilla ja tekemässä haastatteluja. Eläinlääkäripäivillä oli käytössä lehdistötila, jossa oli jaossa muun muassa tiedotteita, luentokokoelmia, liiton uutta esitettä ja Eläinlääkärilehtiä. Yksi eläinlääketieteen opiskelija oli tiedotuksen apuna. Eläinlääkäripäivien valokuvaukseen palkattiin yhtenä päivänä valokuvaaja. Tiedotejakelussa käytettiin apuna maksullista Deski-tiedotepalvelua. Ostetun lehdistöseurannan kautta saatiin 39 lehdistö-, televisio- ja radiomediaosumaa; laskennallinen lukija- ja katsojamäärä oli noin 1,5 miljoona henkilöä ja ilmoitustilan laskennallinen arvo oli euroa. Verkkosivuilta saatiin päivien aikana noin 12 mediaosumaa ja 27 mainintaa näytteilleasettajien sivuilta. 6.5 Koulutustoiminta Eläinlääkäripäivät Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksessa Osallistujia päivillä oli yhteensä Luennoitsijoita oli 37, joista viisi oli ulkomaalaisia. Luentokokonaisuuksien puheenjohtajina toimi yksitoista eläinlääkäriä. Fennovet Oy:n järjestämässä näyttelyssä oli 76 näytteilleasettajaa (594 m 2 ), joista autopaikkoja kaksi (30 m 2 ). Luennoille osallistujien lisäksi oli Eläinlääkäripäivillä 187 näyttelyvierasta. Toimiston ja Fennovet Oy:n henkilökunta osallistui päivien järjestelyihin. Eläinlääketieteen opiskelijat toimivat saliavustajina sekä avustivat ilmoittautumisten vastaanottamisessa. 14

15 Avajaiset pidettiin kolmatta kertaa keskiviikkoiltana ja ne jatkuivat näyttelyalueella, jossa oli tarjoilua ja elävää musiikkia. Avajaisissa olivat juhlapuhujina muun muassa eduskunnan maaja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä. Avajaisissa luovutettiin Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen eläinlääketieteen säätiön järjestyksessään toinen Topi Salmi - tutkijapalkinto. Palkinnon sai professori Satu Pyörälä, joka piti Topi Salmi -juhlaluennon avajaisissa. Avajaisiin osallistui arviolta 400 vierasta. Torstaina oli seniorieläinlääkäreiden tapaaminen sekä perjantaina kunniajäsenlounas liiton kunniajäsenille. Eläinlääkäripäivät aloitti uusi luentokokonaisuus: liiketoiminta, jonka aiheena oli Practice Management. Myös keskiviikkona pidetyn tiede ja tutkimus luentojen otsikkona oli Tutkimus muuttaa maailmaa. Tutkimuksen vaikuttavuus ja perinteisesti esiteltiin posterinäyttelystä valitut neljä posteria. Ajankohtaiset aiheet käsittelivät vastavalmistuneen eläinlääkärin osaamista. Päivien muita aiheita olivat Common poisonings in small animals; diagnosing and treatment ja Rabbit medicine (pieneläimet), Emergency medicine and critical care (hevoset), Vasikkakuolleisuus kuriin ja Vastuullista sianlihantuotantoa (tuotantoeläimet), Laitosvalvonta (teurastamo- ja lihahygienia) sekä Elintarvikkeiden laatu tuoreus ja säilyvyys (elintarvike- ja ympäristöhygienia). Liitolla oli kuudetta kertaa oma osasto näyttelyssä. Osastolla brittiläiset yhteistyökumppanit esittelivät liiton jäsenpalveluna käytössä olevaa eläinlääketieteellistä Vet Med Resources -tietokantaa ja siellä saattoi äänestää mieluisinta Eläinlääkärilehden kantta kuluvalta vuodelta ja osallistua arvontaan. Osastolla neuvoivat jäseniä myös liiton asiamiehet ja toiminnanjohtaja Päivien osallistujille jaettiin Fennovet Oy:n julkaisema luentokokoelma, jonka painos oli 1300 kappaletta. Eläinlääkäripäivien ennakko-ohjelma ja artikkeli sektioiden sisällöstä julkaistiin Eläinlääkärilehden numerossa 5 kesäkuussa. Ulkomaalaiset luennoitsijat ja kaksi kotimaista luennoijaa, näytteilleasettajat, päivien ohjelma sekä posterinäyttelyyn hyväksytyt tieteelliset posterit esiteltiin lehden numerossa 8 lokakuussa. Päivistä muistuteltiin lehdessä 9 juuri ennen tapahtumaa. Kooste päivistä julkaistiin joulukuussa lehdessä 10. Ohjelma- ja posterinäyttelytiedot julkaistiin myös liiton kotisivulla. Eläinlääkäripäivien joukkoviestimissä saamasta julkisuudesta kerrotaan tiedotus-kohdassa. Eläinlääkäripäivien posterinäyttelyssä oli esillä 55 posteria. Posteriraadissa olivat Eläinlääkäripäivien koulutusvaliokunnan jäsen, professori Marja-Liisa Hänninen (pj), ELL Riikka Laukkanen, ELL Mia Kontturi ja graafinen suunnittelija Olli Nurminen. Kolme parasta posteria palkittiin Eläinlääketeollisuus ry:n stipendeillä. Voittajaksi valittiin posteri A novel mutation that causes stillbirths in Finnish Ayrshire, tekijöinä Venhoranta H., Flisikowski K., Taponen J., Taylor J.F. Lohi H. ja Andersson M.. Voittaneen posterin tekijät saivat 1000 euroa. Kunniamaininta myönnettiin postereille: Can Biomarkers Help to Differentiate Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Chronic Bronchitis in Dogs?, tekijöinä Heikkilä HP., Krafft E., Jespers P., McEntee K., Rajamäki MM. ja Clercx C. sekä Luonnonvesistä ja linnuista eristettyjen Campylobacter jejuni -kantojen sekvenssityypit sekä sekvenssityyppien liittyminen aineenvaihduntaan, apoptoosin induktioon ja vastustuskykyyn vaikuttaviin tekijöihin, tekijöinä Lampén K., de Haan CPA. ja Hänninen ML. Kunniamainitut saivat kumpikin 500 euroa Kirjanpito- ja verokurssi Eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettiin liiton kustantama kirjanpito- ja verokurssi Verokurssin kouluttajana toimi veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat ry:stä ja kirjanpitokurssin kouluttajana Pirkko Nousiainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui 45 opiskelijaa ja kirjanpitokurssille 51 opiskelijaa. Molempien kurssien käytännön järjestelyt hoiti Fennovet Oy. 6.6 Jäsenpalvelut Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana seuraavat jäsenedut: eläinlääkärin 15

16 vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen, järjestövakuutuksen (luottamustehtävässä olevat), Eläinlääkärilehden (10 numeroa), koulutuskalenterin, vero-oppaan, jäsentiedotteen (6 numeroa), Eläinlääkäripäivät jäsenhintaan, taloudellisten ja ammatillisten etujen valvontaa, työ- ja virkaehtosopimusten neuvotteluja ja sopimusten tulkinta-apua, neuvontaa kaikille jäsenryhmille, ohjeita, oppaita ja tietopaketteja, työnvälityksen kotisivuilla ja Eläinlääkärilehdessä, alennuksen työpaikkailmoituksista Eläinlääkärilehdessä, maksuttoman työttömyyskassan jäsenyyden, koulutustilaisuuksia, kotisivut keskustelupalstoineen sekä VetMed Resource -tietokannan käytön internetissä, PuhTi-palvelun, mahdollisuuden liiton logon käyttöön, tukea valtakunnallisissa vaaleissa, JUKOn luottamusmiespalvelut, mahdollisuuden vuokrata liiton käytössä olevaa kahta lomamökkiä Sodankylän Kakslauttasessa, Akavan neuvottelemat matka-, loma- ja polttoaine-edut sekä Akavan muut jäsenpalvelut ja -edut. Työnvälityksessä on toimintavuoden aikana ollut avoimia työtilaisuuksia 353 kappaletta ja työnhakijoita alle viisi. Eläinlääkärilehdessä julkaistiin 43 työpaikkailmoitusta. 6.7 Avustustoiminta ja stipendit Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille 4000 euroa matkaapurahoina. Liitto tuki taloudellisesti Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistystä sekä yksittäisiä liiton jäseniä näiden oikeudenkäyntikulujen osalta. Toverilahja lakkautettiin valtuuskunnan päätöksellä kertomusvuoden alusta lukien. 6.8 Kansainvälinen toiminta World Veterinary Association (WVA) WVA:n maailmankongressia ei järjestetty kertomusvuonna Federation of Veterinarians of Europe (FVE) FVE:hen kuuluu neljä alajärjestöä, joilla on omat toimielimensä ja jäsenmaksunsa: UEVP praktikoille, UEVH hygieenikoille, EASVO virkaeläinlääkäreille ja EVERI opetuksen, tutkimuksen ja teollisuuden palveluksessa työskenteleville. Liitto on jäsenenä kaikissa alajärjestöissä. FVE GA kokousedustajat Baselissa olivat Sanna Hellström (UEVH), Päivi Lahti (EASVO), Päivi Pyykönen (UEVP) ja Timo Wahlroos (EVERI). FVE GA kokousedustajat Brysselissä olivat Sanna Hellström (UEVH), Päivi Lahti (UEVP) ja Timo Wahlroos (EVERI) Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö Kertomusvuonna oli Suomen vuoro järjestää epäviralliset Nordic-yhteistyökokoukset, jotka perinteisesti pidetään FVE:n kokousten yhteydessä. Sekä kevään kokouksessa 9.6. että syksyn kokouksessa liittoa edustivat Sanna Hellström ja Timo Wahlroos. Kokouksiin on ajoittain osallistunut myös Baltian maiden edustajia. 7. LIITON HUOMIONOSOITUKSET 7.1 Kunniajäsenet Kertomusvuonna ei kutsuttu kunniajäseniä. 16

17 Ansiomerkit Kertomusvuonna ei myönnetty ansiomerkkejä. 7.3 Liiton viirit Liiton puheenjohtaja luovutti Olli Soiniselle liiton viirin hänen täyttäessään 50 vuotta. 7.4 Vuoden eläinlääkintäteko Vuoden eläinlääkäri tai eläinlääkintäteko on palkittu vuodesta 2001 lähtien. Valinnan tavoitteena on nostaa alan tuntemusta ja arvostusta sekä suuren yleisön että oman ammattikunnan piirissä. Vuoden eläinlääkintätekona 2010 palkittiin 5. toukokuuta Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 15 vuoden menestyksekkäästä ja peräänantamattomasta työstä Suomen eläintautitilanteen pitämiseksi hyvänä ja hallittuna. Yhdistys perustettiin juuri ennen Suomen liittymistä EU:hun vuonna Valinnasta kerrottiin suurelle yleisölle joukkoviestinten ja liiton kotisivujen kautta. Lehdistöjakelu tapahtui liiton oman jakelulistalla (noin 200 vastaanottajaa) ja Deskin maksullisessa palvelussa, jossa toimitukset/toimittajat itse valitsevat mitä tilaavat (noin 200 tilaajaa). Toimittajille suunnattu julkistus- ja tiedotustilaisuus järjestettiin liiton uusissa toimistotiloissa. Paikalle tuli yhden toimituksen väkeä kolme henkeä. Valtaosa jutuista tehtiin kuten aiemminkin muuten kuin paikan päällä etukäteen. Mediaosumia saatiin painetuista lehdistä 26, mukana oli muun muassa Maaseudun Tulevaisuus, Suomen Kuvalehti, Ilkka, Hämeen Sanomat, Kaleva, Länsi-Savo, Keski-Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunnan kansa, Landbygdens Folk, Kymen sanomat, Kainuun Sanomat, Laukaa-Konnevesi Ympäristö ja terveys, KMvet, Sika, Kehittyvä elintarvike ja Lihalehti. Ylen aamutelevision uutiset ja TV2 Pohjanmaan uutiset kertoivat palkinnosta, verkkosivuilla uutinen oli ainakin Ylen ja Kauppalehden sivuilla. Laskennallisesti tavoitettiin ainakin lähes suomalaista ja palstatilan mainosarvo oli ainakin euroa. Jäsenistölle valinnasta kerrottiin Eläinlääkärilehden 4/10 ja liiton kotisivujen kautta, yhteenvetoa esitettiin jäsentiedotteessa 3/10, joka ilmestyi kesäkuussa. Palkituille itselleen koostettiin kansio mediaosumista. Palkituille itselleen koostettiin kansio mediaosumista. 7.5 Topi Salmi -palkinto Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen eläinlääketieteen säätiön yhdessä myöntämä Topi Salmi tutkijapalkinto myönnettiin kertomusvuonna professori Satu Pyörälälle. Palkinto jaettiin järjestyksessään toisen kerran. Palkinnon saaja piti Eläinlääkäripäivien avajaisissa Topi Salmi - juhlaluennon. Lisäksi palkinto oli yhtenä aiheena Eläinlääkäripäivillä pidetyssä joukkoviestimille suunnatussa tiedotustilaisuudessa. 7.6 Merkkipäivät Merkkipäivän johdosta on onniteltu adressilla seuraavia liiton jäseniä: Oili Alakukku, Matti Alanko, Eero Ansamaa, Bitte Bamberg-Thalén, Merja Dahlbom, Tarja Ekman, Turkka Elonheimo, Anders Eriksson, Anne Eronen, Maria Forsberg, Yrjö Gröhn, Raija Hallamaa, Maurice Harju-Jeanty, Seija Heikkinen, Maria Heimovala, Mari Heinonen, Onni Heiskanen, Antti Helminen, Bertil Henriksson, Arvo Hilli, Jukka Houttu, Keijo Hämäläinen, Markku Hämäläinen, Esko Härkönen, Jussi Isotalo, Aira Itälä, Pekka Jokela, Leena Jokio, Leena Jorri, Liisa Kaartinen, Teuvo Kanervo, Anna Kangas-Nevalainen, Merja Kangasniemi, Kalevi Karenko, Hanna Kares-Adler, Lassi Kauko, Kauko Kauppinen, Pauli Keränen, Naziko Kessaeva, Jukka Kilpinen, Pekka Kokkola, Raija Korolainen, Pirjo Kortesniemi, Kauko Koskiniemi, Ilkka Kovari, 17

18 Aimo Kuhmonen, Leila Kuisma, Lauri Kurkela, Joanna Kurki, Matti Kurki, Matti Kuuri, Isak Kuusisto, Erkki Köntti, Pirkko Lahtinen, Ensio Lamminen, Jyrki Lappalainen, Heikki Lassila, Matti Laurila, Juha Lehtinen, Minna Liinamaa, Jorma Mannonen, Matti Mäkilä, Erkki Naukkarinen, Timo Nortamo, Pekka Nurmio, Matti Nyberg, Esko Oijala, Hans Oksanen, Leena Oksanen, Jarmo Olkkonen, Erik Othman, Tapio Palmu, Taito Palo, Martti Partinen, Mahmood Parwar, Ossi Pasula, Martti Peltonen, Tarja Pohjanvirta, Arvo Porokka, Jorma Pudas, Eino Puhkala, Erkki Pyörälä, Satu Pyörälä, Jaana Pätilä, Hellevi Pöysti, Marja Raekallio, Hannu Rantanen, Iris Rastas, Anna-Maija Renko, Jouko Ridell, Urho Riihikoski, Josef de Rijk, Ulla Rikula, Kari Rinta- Jouppi, Markku Räväsmäki, Heikki Saarenmaa, Ari Sainio, Vilho Sihvo, Olli Soininen, Esko Suhonen, Tuomo Suihkonen, Leena Suojala, Jaakko Sutela, Ulla Suutarinen, Kirsti Syväri- Mäkinen, Heikki Takala, Esko Tapaila, Suvi Taponen, Kyösti Tiainen, Liisa Timoharju, Ossi Tuomola, Anja Turunen, Auli Vaarala, Simo Valkealahti, Aune Vanhatalo, Matti Waris, Kaisa Wickström, Raimo Vidgren, Kalle Virtanen. 8. TALOUS Liiton varainhankinta perustuu jäsenmaksutuottoihin ja Eläinlääkäripäivien tuottoihin sekä julkaisutoimintaan. Liiton jäsenmaksu oli 1,3 prosenttia verotuksessa vahvistetusta palkan, luontoisetujen ja elinkeinotoiminnan tuloksen yhteissummasta. Tilikauden ylijäämä oli ,42 euroa (2009/ ,74). Tähän sisältyvät käyttörahaston sekä omakatteisten rahastojen tuotot ja kulut. Varsinaisen toiminnan ylijäämä oli ,80 euroa (2009/ ,47), liittorahaston tappio oli ,65 euroa (2009/ ,04) ja Hilve Kortteen rahaston tuotto oli 6 576,27 euroa (2009/+ 658,77 ). Liittorahaston tappio katetaan liittorahaston pääomasta ja Hilve Kortteen rahaston tuotto siirretään rahaston pääomaan kertomusvuoden jälkeisen vuoden alussa. Irtaimistosta tehtiin 25 % poisto. Hilve Kortteen rahastoon kuuluvat testamenttilahjoituksena saadut asuinhuoneistot, jotka sijaitsevat Helsingissä Tukholmankadulla. Rahastosta on muun muassa jaettu opiskelijoille matka-apurahoja sekä maksettu opiskelijoille järjestetyn kirjanpito- ja verokurssin kulut. Liiton sijoitusomaisuus kuuluu liittorahaston varallisuuteen. Liiton sijoitusomaisuutta hoitivat kertomusvuoden aikana rahastoyhtiöt Danske Capital/Sampo Pankki Oyj, Fondita Rahastoyhtiö Oy, sekä Front Capital Oy. Varallisuus on sijoitettu pääosin rahasto-osuuksiin. Kertomusvuoden aikana järjestettiin talousvaliokunnan ja hallituksen yhteinen talousseminaari, jonka johdosta sijoituksia kohdennettiin hieman uudelleen. Lisäksi kertomusvuoden aikana myytiin rahastoja Aleksis Kiven kadun remonttikulujen kattamiseksi. Aleksis Kiven kadulla, Helsingissä, sijaitsevan uuden toimitilan remontti valmistui keväällä 2010 ja toimisto muutti uusiin tiloihin huhtikuun lopussa. Remonttikulut on aktivoitu liittorahaston muihin pitkävaikutteisiin menoihin ja kuluista tehdään 10 vuoden tasapoisto. Kertomusvuodelta poistot on tehty ajalta , koska tilat otettiin käyttöön vasta huhtikuun lopussa. Kertomusvuoden aikana myytiin Helsingissä Mäkelänkatu 2:ssa sijaitsevan Kiinteistö Oy Suomen Lääkäritalon osakkeet. Myydyt osakkeet käsittävät liiton entisen toimistotilan osakkeet sekä autopaikkaosakkeet. Osakkeiden myyntivoitto sisältyy varsinaisen toiminnan tuottoihin ja myynnistä saadut varat sijoitettiin rahastoihin siltä osin kun varoja ei tarvittu Aleksis Kiven kadun remonttikulujen kattamiseksi. Kertomusvuoden aikana myönnettiin Fennovet Oy:lle kaksi lainaa, yhteensä euroa. Lainat erääntyvät vuosien 2011 ja 2013 aikana. Liiton taloudellinen tilanne on hyvä. Liittorahaston tappio johtuu pääosin muiden pitkävaikutteisten menojen poistoista ja vuokratuottojen vähenemisestä, kun väliaikaisesti vuokralla olleet tilat otettiin remontin jälkeen omaan käyttöön. Varsinaisen toiminnan ylijäämään vaikutti puolestaan Lääkäritalon osakkeiden myyntivoitto. Liiton varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Kaija Tuominen Revico Grant Thornton Oy:stä sekä ELL Kaisa Wickström. Varatilintarkastajana oli ELT Ari Hörman. 18

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 pöytäkirja 2/08 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 Aika: 18.5.2008 klo 9.10 12.00 Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Läsnä: Ruoho, Olli

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

pöytäkirja 2/2012 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2012 Aika: 10.11.2012 klo 13.00 16.00 Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki

pöytäkirja 2/2012 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2012 Aika: 10.11.2012 klo 13.00 16.00 Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki pöytäkirja 2/2012 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2012 Aika: 10.11.2012 klo 13.00 16.00 Paikka: Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Kiili,

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2008

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2008 pöytäkirja 3/08 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2008 Aika: 29.11.2008 klo 10.19 12.58 Paikka: Lääkäritalo, A-rappu, 8. krs, Mäkelänkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016 pöytäkirja 1/2016 VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016 Aika: sunnuntai 15.5.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Soini, Jani valtuuskunnan

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2009 pöytäkirja 2/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2009 Aika: la 28.11.2009 klo 13.05 15.48 Paikka: Lääkäritalo, A-rappu, 8. krs, Mäkelänkatu 2, Helsinki

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2010

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2010 pöytäkirja 2/2010 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2010 Aika: 20.11.2010 klo 9.12 11.40 Paikka: Eläinlääkäriliiton Selli, Aleksis Kiven katu 52-54, Helsinki Läsnä: Kiviniemi, Katri valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2. JÄSENISTÖ... 3. LIITON ORGANISAATIO.... 3.1 Yleistä... 3.2 Valtuuskunta... 3.3

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2011

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2017

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2017 Pöytäkirja 1/2017 VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2017 Aika: sunnuntai 21.5.2017 klo 10.00 Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä: Nurmi, Hanna valtuuskunnan puheenjohtaja Sario, Kirsi valtuuskunnan

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. Finlands Veterinärförbund r.f.

Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. Finlands Veterinärförbund r.f. Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. Finlands Veterinärförbund r.f. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Toimintavuonna luovutettiin jälleen eläinlääkintähuoltolain uudistusta pohtineen työryhmän mietintö maa- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Toimintavuonna eläinlääkäreitä puhuttivat tietyt maatalouden CAP-tukien tarkastukset. SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin maa- ja metsätalousministeri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2011

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2011 pöytäkirja 2/2011 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2011 Aika: 12.11.2011 klo 9.45 13.04 Paikka: Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Kiili,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Toimintavuonna työskenteli eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmisteleva työryhmä. Juha Gustafsson SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2013

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2013 pöytäkirja 2/2013 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2013 Aika: 23.11.2013 klo 10.07 12.42 Paikka: Lääkäritalon auditorio, Mäkelänkatu 2 A, ylin kerros, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Kiili,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2015

VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2015 pöytäkirja 2/2015 VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 7.11.2015 klo 12.48-15.40 Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Soini,

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2014

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2014 pöytäkirja 1/2014 VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2014 Aika: Sunnuntai 18.5.2014 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vantaa, os. Hertaksentie 2, 01300 Vantaa Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Soini, Jani

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Toimintavuonna Suomessa otettiin käyttöön lemmikkieläinpassi. SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ...3 2. JÄSENISTÖ...4

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2014

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 3. LIITON ORGANISAATIO JA TOIMIELIMET... 6 3.1 Yleistä... 6 3.2

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Tiedotustilaisuus Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola ja ylitarkastaja Minna Ruotsalo Maa- ja metsätalousministeriö Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

Alueiden johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi

Alueiden johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi Kaupunginhallitus 273 11.09.2017 Alueiden johtokunta 18 20.09.2017 Alueiden johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi 2017-2019 KH 11.09.2017 273 Alueiden johtokunta toimii Lohjan lähidemokratian

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika Tiistai kello 19.07 20.55 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 15.05.2017 kello 14 15.31 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Ulla Lauttamus edustaja. Tarja Tähkänen alakoulu

Ulla Lauttamus edustaja. Tarja Tähkänen alakoulu JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU PÖYTÄKIRJA 3/2010 Johtokunta Yläkoulu ja lukio, Luokka 1038, I krs Yliopistonkatu 1 klo 18.00 20.14 tiistai 30.11.2010 Päätöksentekijät Sami Kalaja Marianne Aho *Anne Kilpeläinen,

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot