VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS"

Transkriptio

1 Asia: Vammaisilta asiakkailta perittäviin asiakasmaksuihin tehtävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat: Nina Hiltunen, vammaispalvelupäällikkö / Peso, vammaispalvelut; Marjo Kekki, asiakasmaksupäällikkö / esikunta, palveluyksikkö; Tommi Hietanen, hallintolakimies / esikunta, hallintoyksikkö; Osmo Raaska, asiantuntija / Peso, vammaispalvelut Muut valmisteluun osallistuneet: Vammaispalvelujen johtoryhmä Päivämäärä: VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS alkaen Asiakas ja kaupunkilainen Vammaispalvelujen asiakkaat Espoon vammaispalvelujen piirissä oli vuonna 2012 yhteensä 4519 asiakasta. Kaikista asiakkaista kehitysvammaisia oli 852 ja omaishoidon asiakkaita 422. Vammaispalvelujen asiakkaat Asiakasmaksuja tulee aiempaa laajemmin alle 18-vuotiaiden palveluihin. Vuonna 2012 alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria oli vammaisten palveluissa 442 ja kehitysvammaisten palveluissa 298. Asiakasmaksujen erittelyä Kehitysvammaisten pitkäaikaisessa perhehoidossa käyttövara on 16 vuotta täyttäneillä sama kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Käyttövaran suuruus on 15 % tuloista, kuitenkin vähintään 99 euroa kuukaudessa. Vuonna 2012 pitkäaikaisessa perhehoidossa oli 30 asiakasta, joista 26 oli 16 vuotta täyttäneitä. Kehitysvammaisten pitkäaikaisessa asumispalvelussa suurin osa asiakkaista maksaa asunnostaan vuokran. Mikäli vuokraa ei ole määritelty asiakkailta peritään kehitysvammaisten ohjatussa asumisessa 168 euroa kuukaudessa ja autetussa asumisessa 224 euroa kuukaudessa. Em. maksujen lisäksi asiakas maksaa ylläpidosta ja aterioista säädetyt maksut. Pitkäaikaisen perhehoidossa 16 vuotta täyttäneelle asiakkaalle jää käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokaosuudella (243,40 euroa/kk vuonna 2013). Pitkäaikaisen perhehoidon käyttövaraa korotetaan parantamaan perhehoidossa olevan asiakkaan perustoimeentuloa. Avopalveluissa perhehoidossa käyttövarojen tarve on suurempi kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Perhehoidossa asiakas itse vastaa mm. terveyspalvelujen ja lääkemaksuista ja henkilökohtaisista tavanomaiseen elämään liittyvistä hankinnoista. Minimikäyttövaran korottaminen lisää asiakkaan käyttövaraa kuukausittain n. 140 euroa kuukaudessa. (99 eurosta 243,90 euroon) Vuoden 2012 asiakasmäärillä laskettuna muutos pienentää tuloennustetta vuositasolla n eurolla. Kehitysvammaisten pitkäaikaisessa asumispalvelussa poistuu pitkäaikaisessa asumisessa asumista korvaavista maksuista asuminen kahden hengen huoneessa, koska vammaisten asumispalvelujen laatusuositusten mukaisesti asukkaat asuvat omassa, yhden hengen asuinhuoneistossa. 1

2 Alle 16-vuotiaiden kehitysvammaisen lasten lyhytaikaisen hoidon palveluissa lyhytaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen perhehoito on tulkittu täydeksi ylläpidoksi. Lyhytaikainen hoito avopalveluissa, asumisyksikössä on tulkittu osittaiseksi ylläpidoksi. Alle 16-vuotiailta on peritty asiakasmaksua vain lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta perhehoidosta. Alle 16-vuotiaita oli lyhytaikaisen hoidon asiakkaina vuonna 2012 seuraavasti: - lyhytaikainen laitoshoito: asiakkaita 21, hoitopäiviä lyhytaikainen perhehoito: asiakkaita 33, hoitopäiviä lyhytaikainen hoito asumisyksikössä: asiakkaita 66, käyttöpäiviä Alle 16-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten lyhytaikaisessa hoidossa kaikki palvelumuodot tulkitaan täydeksi ylläpidoksi. Tämä vastaa Helsingin ja Vantaan tulkintaa ko. palvelun asiakasmaksuissa. Laitoshoitoa lukuun ottamatta kaikki lyhytaikainen hoito on asiakkaalle samanhintaista, 25,60 euroa vuorokaudelta (sisältäen ateriat ja muun ylläpidon). Muutos korottaa lyhytaikaisesta perhehoidosta perittävää vuorokausimaksua 15 eurolla. Aiemmin maksuton lyhytaikainen hoito asumisyksikössä on 25,60 euroa/vrk. Vuoden 2012 käytön mukaan arvioituna lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksuihin tulee vuositasolla lisäystä n euroa lyhytaikaisessa hoidossa asumisyksikössä ja euroa lyhytaikaisessa perhehoidossa. Vammaisten lasten perheet ovat hyvin erilaisia sosioekonomiselta asemaltaan ja sosiaalisilta olosuhteiltaan. Palvelun saanti ei perustu asiakkaan tai perheen taloudelliseen tilanteeseen vaan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaan palvelutarpeeseen. Vanhemmalla on elatusvelvollisuus lapseen nähden. Pienituloiset perheet voivat hakea taloudellisin tai huollollisin perustein alennusta tai vapautusta asiakasmaksuista. Sosiaalipalveluja koskevan asiakasmaksun alentaminen tai siitä vapauttaminen on ensisijainen toimeentulotuen hakemiseen nähden. Sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta tai kuntoutuksesta aiheutuviin kustannuksiin voi hakea vammaistukea. Asiakasmaksuja koskevien alennusten ja maksuvapautusten vaikutusta ei ole huomioitu edellä esitetyissä asiakasmaksukertymissä. Omaishoitajan lakisääteisiä vapaita myönnetään kolme vuorokautta kuukaudessa, kun vapaisiin oikeuttavat kriteerit täyttyvät. Vuonna 2013 omaishoidon vapaisiin oikeutettuja asiakkaita oli yhteensä 94, joista alle 18-vuotiaita oli 70. Omaishoidon tuen vapaista on peritty asiakasmaksu (10,60 eur) 18 vuotta täyttäneiltä asiakkailta. Omaishoitajan lakisääteisiä vapaita myönnetään kolme vuorokautta kuukaudessa, kun vapaisiin oikeuttavat kriteerit täyttyvät. Lakisääteiseen vapaan aikaisen hoidon maksullisuus myös alle 18-vuotiailla perustuu siihen, että kaikki lyhytaikainen hoito on maksullista sovellettavasta lainsäädännöstä tai palvelun järjestämistavasta tai asiakkaan iästä riippumatta. Omaishoidon tuen vapaista peritään asiakasmaksu myös alle 18-vuotiailta. Muutoksen 2

3 myötä asiakasmaksun piirin tulee n. 70 alle 18-vuotiasta asiakasta. Vuositasolla vaikutus asiakasmaksutuloihin on n euroa. Ateriamaksut ovat koskeneet kehitysvammaisten lyhytaikaista ja pitkäaikaista asumispalvelua sekä päiväja työtoimintaa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asiakasmaksuja on voitu soveltaa myös muihin kuin kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Ateriamaksut vuonna 2012: Lounas: 4 /ateria sisältäen lisäksi välipalan, kahvin tai teen Välipala, kahvi tai tee: 1,15 /ateria Kaikki päivän ateriat: 9 /vrk, enintään 270 /kk Pakettimaksut eivät ole perustuneet todelliseen käyttöön. Lounaan ja päivällisen hintaan on sisällytetty myös välipalat. Ateriamaksut koskevat kaikkia kehitysvammaisten ja vammaisten asiakkaiden palveluissa, joissa mahdollisuus ateriapalveluun. Ateriamaksut laskutetaan asiakkailta todellisen käytön mukaan. Lyhytaikaishoidossa ateriat ovat osana täyden ylläpidon asiakasmaksua. Vammaispalvelulain mukaisessa päivätoiminnassa sekä palveluasumisessa kaupunginhallituksen hyväksymää ateriamaksua sovelletaan silloin, kun ruokahuollosta vastaa ohjaushenkilökunta tai asumisyksikössä muutoin tarjotaan keskitetysti ateriapalvelut. Asiakasmaksun perii Espoon kaupunki. Ulkopuolisen tahon tarjoaman ravintopalvelun maksaa asiakas ko. tahon hintojen mukaisesti. Aterioiden hinnat eivät sisällä palvelun osuutta. Asiakkaalle kaikki (aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala) kuukauden ateriat maksavat keskimäärin n. 335 euroa aiemman 270 euron sijaan. Enimmillään muutos lisää asiakaskohtaisia kustannuksia 65 euroa kuukaudessa. Asiakasmaksutulot kasvavat vuoden 2012 käyttöpäivien perusteella arvioituna: - päivä- ja työtoiminnassa euroa - vakinaisessa autetussa asumisessa euroa Muiden palvelujen tulokertymä on pienempi ja tarkkaa summaa ei ole arvioitavissa. Kuntayhtymät perivät itse asiakasmaksut, joten maksumuutokset eivät koske kuntayhtymien piirissä olevia asiakkaita. Vammaisten henkilöiden lyhytaikaista hoitoa on toteutettu lyhytaikaisena ympärivuorokautisena asumisena ja lyhytaikaisena perhehoitona. Lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksujen määrittelyssä ja perinnässä ei ole ollut yhdenmukaista käytäntöä, vaan on osittain sovellettu kehitysvammaisten asiakasmaksuja. Vammaisten henkilöiden lyhytaikaisen hoidon järjestäminen on palvelun järjestämistavoiltaan ja asiakasmaksujen osalta kehitysvammaisten lyhytaikaista hoitoa vastaava. Hoitoa järjestetään lyhytaikaisena hoitona asumisyksikössä, lyhytaikaisena perhehoitona sekä tuntiperusteisena hoitona kotiin. Uutena maksuna on tuntiperusteisen kotiin annetun hoidon maksu, joka on kaupunginhallituksen ( ) muussa yhteydessä 3

4 päättämä tilapäisen lapsiperheiden perhetyön asiakasmaksu. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivinen oikeus. Asiakas on oikeutettu kuukausittain 18 yhdensuuntaiseen vapaa-ajan matkaan sekä tarvittavaan määrään opiskelu- tai työmatkoja. Omavastuuosuutena yhdensuuntaisesta matkasta peritään sisäisen liikenteen kertalipun hinta, tai opiskelu- ja työmatkoja käyttävältä 30 päivän sisäisen tai seutuliikenteen lipun hinta. Opiskelijoiden omavastuu määräytyy samoin alennusperustein kuin joukkoliikenteen 30 päivän lipun hinta. Lisäksi asiakas on kuljetusta tilatessaan puhelimitse maksanut puhelussa yhden (1) euron tilausmaksua. Vuonna 2012 kuljetuspalvelua käytti 2776 asiakasta, joista 121 oli alle 18- vuotiaita. Vuoden aikana tehtiin yhteensä yhdensuuntaista matkaa, josta alle 18-vuotiaiden matkojen osuus oli matkaa. Työ- ja opiskelumatkoja käytti 233 asiakasta, ja he tekivät yhteensä matkaa. Asiakasmaksutuloja kuljetuspalvelusta kertyi euroa (lähinnä opiskelu- ja työmatkat). Valtaosa asiakkaan omavastuuosuuksista peritään taksissa. Tämä osa ei näy kaupungilla tulona, vaan omavastuuosuuksien määrä vähennetään Lähitaksin kaupungilta laskuttamasta summasta. Vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Tässä esityksessä asiakasmaksua esitetään muutettavaksi siten, että puhelintilauksen yhteydessä peritty 1 euron suuruinen maksu poistuu asiakkaalta ja kuljetuksen omavastuuosuuden määrittämisessä siirrytään pääkaupunkiseudulla yleisesti noudatettavaan vyöhykeperusteiseen maksuun. Kuljetuspalvelumatkasta asiakas maksaa julkisen joukkoliikenteen mukaisesti Espoon alueella tapahtuvista matkoista sisäisen lipun hinnan ja Espoon ulkopuolelle suuntautuvista matkoista seudullisen lipun hinnan. HSL:n hinnoittelun mukaisesti lapsi ja aikuinen maksavat matkasta eri hinnan. Opiskelu- ja työmatkoista (sisältäen asiointija virkistysmatkat) peritään 30 päivän sisäisen liikenteen tai seutulipun hinta. Opiskelijoiden omavastuumaksu määräytyy samoin alennusperustein kuin joukkoliikenteen vastaavat maksut. Omavastuu maksetaan sopimuksen mukaisella laskutusaikataululla. Näin vammainen henkilö maksaa joukkoliikennettä korvaavasta taksimatkastaan samat maksut kuin vammaton henkilö joukkoliikenteen käytöstä. Tämä käytäntö on ollut voimassa jo aikaisemmin Helsingissä ja Vantaalla. Seudullisen asiakasmaksun käyttöönotto lisää tuloja taksissa perittävien omavastuuosuuksissa ja vaikuttaa vähentävästi Espoon kuljetuspalvelukustannuksiin. Tarkkaa asiakasmaksumuutoksen vaikutusta ei voida arvioida, koska seudullisten asiointi- ja virkistysmatkojen osuudesta ei ole olemassa seurantatietoa. jär- Palvelujen jestäminen Espoo järjestää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palveluja omana toimintana ja ostopalveluna. Kehitysvammapalveluissa Espoo on lisäksi osallisena kahdessa kuntayhtymässä. Palvelun järjestämistapojen osalta ei vaikutusta asiakkaisiin. Kuntayhtymät mukaan lukien Espoo hankkii vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille asumispalveluja ja 4

5 Henkilöstö lyhytaikaishoitoa 39 palveluntuottajalta sekä päivä- ja työtoimintaa 29 palveluntuottajalta. Espoon omassa toiminnassa on kaksi kehitysvammaisten toimintakeskusta sekä kahdeksan asumisyksikköä. Kaksi asumisen yksiköistä tarjoaa vaikeavammaisten asiakkaiden palveluasumista. Muut yksiköt ovat kehitysvammaisten asumiseen ja osin myös lyhytaikaishoitoon tarkoitettuja. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu hankitaan Lähitaksilta. Ryhmäkuljetukset hoitaa aiemmin tehdyn kilpailutuksen perusteella Handicab Oy. Omassa toiminnassa asumispalvelun ja päivätoiminnan henkilökunta kirjaa asiakastietojärjestelmään tiedot asiakkaiden läsnäolosta ja palvelujen käytöstä. Asiakkailta perittävät maksut perustuvat läsnäolokirjauksiin ja sosiaalityössä tehtyihin päätöksiin. Tämän pohjalta vammaispalvelujen toimistosihteerit laskuttavat asiakkaita. Ostopalvelujen kohdalla on kahdenlaista käytäntöä. Osa palveluntuottajista perii asiakasmaksut suoraan asiakkailta, osa lähettää suoritetiedot vammaispalveluihin perintää varten. Kuntayhtymät laskuttavat itse asiakasmaksunsa. Oman toiminnan asumispalvelussa ja päivätoiminnassa ateriamaksujen laskutus selkeytyy, kun kaikki ateriat on hinnoiteltu erikseen. Jatkossa asiakasmaksut kirjaa yksiselitteisesti se taho, josta ateria hankitaan. Asiakas maksaa vain käytetyistä palveluista ja aterioista. Ostopalvelussa olevien asiakkaiden asiakasmaksut perii pääsääntöisesti kunta. Erikseen sovitusti yksittäiset palveluntuottajat voivat periä asiakasmaksut. Kuntayhtymät laskuttavat edelleen itse asiakasmaksunsa. Tavoitteena on, että jatkossa kaupunki perii kaikki asiakasmaksut, lukuun ottamatta kuntayhtymiä. Talous Vuonna 2012 vammaispalvelujen toimintamenot olivat yhteensä 60,5 milj. euroa. Asiakasmaksuja vammaispalveluissa kerättiin yhteensä n. 1,3 miljoonaa euroa. Suurimmat asiakasmaksutulot olivat autetussa asumisessa ( ), laitoshoidossa ( ) sekä päivä- ja työtoiminnassa ( ). Asiakasmaksukertymässä ei näy kahden kuntayhtymän asiakasmaksuja, koska nämä perivät itse asiakasmaksunsa. Vuoden 2013 toimintakuluennuste on 63,7 miljoonaa euroa. Kerätyissä asiakasmaksuissa ei myöskään ole mukana vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksia siltä osin, kun ne peritään taksissa suoraan asiakkaalta. Vammaispalvelujen asiakasmaksuperusteisiin tehdyt muutokset lisäävät asiakasmaksutuloja arviolta n eurolla. 5

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki Ikäihmisten palvelujen hinnat 1.1.2015 alkaen Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Ateriapalvelumaksut... 2 2. Kuljetuspalvelut... 2 3. Palveluseteli siivoukseen... 3 4. Saunapalvelumaksut (Kaariranta, Palvelukeskus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot