TIIVISTELMÄ VÄLIRAPORTEISTA I, II JA III

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ VÄLIRAPORTEISTA I, II JA III"

Transkriptio

1 Sisävesikalan viennin kehittämis- ja vakiinnuttamishanke Lake Fish Export LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ VÄLIRAPORTEISTA I, II JA III Hanna Peltomäki Projektipäällikkö Padasjoki,

2 Sisällys 1 Hankkeen toiminta Laatujärjestelmä Säilyvyysselvitykset Tuottajien yhteistyö: vientiyhtiö Markkinointi ja myynti 4 2 Tavoitteiden toteutumisen arviointia 5 3 Elinkeinokalatalouden tulevaisuudennäkymiä Kehittämiskohteet Kannattavan yritystoiminnan merkitys Tulevaisuus 7 2

3 1 Hankkeen toiminta Hanke jatkoi määrätietoisesti edeltäjänsä Pienen kalan viennin kehittämishankkeen ( ) käynnistämää työtä sisävesialueen elinkeinokalatalouden tuotannon kehittämiseksi sekä tuotteiden markkina-alueen laajentamiseksi. Hanketyön painopisteet olivat siis edelleen konkreettisia, todettuja sisävesikalastuksen kehittämiskohteita - ongelmia, joiden ratkaisemisella on oleellinen vaikutus alan yrittäjien toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa. Erityisesti hanketyössä panostettiin toiminnan ja tuotteiden laadun kehittämiseen, kalastusyrittäjien yhteistyön lisäämiseen, pakastettujen kalojen säilyvyystiedon hankkimiseen sekä kalatuotteiden yhteisömarkkinoiden kartoittamiseen ja ulkomaankaupan monipuoliseen avustamiseen. Nämä laaja-alaisimmat osa-alueet on kuvattu lyhyesti tässä loppuyhteenvedossa. (Ks. tarkemmin LIITE 1: I Väliraportti, LIITE 2: II Väliraportti, LIITE 3: III Väliraportti). Hankkeen toiminnasta kertovia tiedotteita laadittiin yhteensä kahdeksan. Tiedotteet lähetettiin jo aiemman hankkeen aikana perustetun tiedotuslistan kalastajille; lisäksi erityisesti laadunhallintaasioista tiedotettiin myös Suomen sisävesiammattikalastajat ry:n jäsenistölle. Hankkeen tiedotteilla tavoitettiin näin ollen yhteensä noin 160 ammattikalastajaa. Hanke järjesti myös neljä kalastajille ja muille alan toimijoille suunnattua kehittämispalaveria elo-joulukuussa 2006 sekä kahdeksan Pyynnistä Pakkaamiseen -koulutus- ja tiedotusseminaaria marraskuussa helmikuussa Tilaisuuksien osallistujamäärä oli yhteensä yli 200 henkilöä, joista lähes kolme neljäsosaa alan yrittäjiä. Kaksivuotinen hanke oli - aikaisemmassa hankkeessa hyväksi todettuun tapaan - jaettu kokonaiskestoaan lyhyempiin, ns. toteutusjaksoihin. Jaksoja oli tässä hankkeessa kolme, joista jokaisesta laadittiin erillinen raportti. Raportoinnin perusteella hankkeen ohjausryhmä arvioi aina jakson vaihtuessa jo tehtyä työtä sekä seuraavalle jaksolle laadittuja toimintasuunnitelmia. Mainittu toimintatapa mahdollisti hanketyön pysymisen aina kulloisenkin tilanteen tasalla ja oli näin ollen omiaan parantamaan kehittämistyön tuloksia. Hämeen TE-keskus oli myöntänyt hankkeeseen rahoitusta Toteutuneet kustannukset olivat noin , eli hanke toteutettiin runsaat 10 % budjetoitua pienemmillä varoilla. 1.1 Laatujärjestelmä Sisävesikalan tuotannon laadunhallintajärjestelmä toteutettiin Pienen kalan viennin kehittämishankkeessa tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Hankkeen toimesta dokumentoitiin kansainvälisen ISO 9001:2000 standardin vaatimukset huomioiva laatujärjestelmä yhteistyössä Suomen sisävesiammattikalastajat ry:n (SSAK ry) kanssa. Samalla järjestö sitoutui kyseisen järjestelmän omistajaorganisaatioksi. Vuoden pituisen ns. pilottivaiheen jälkeen SSAK ry päätti keväällä 2008 käynnistää prosessin laatujärjestelmänsä sertifioimiseksi; sertifioinnin yhteistyökumppaniksi valittiin järjestön ja hankkeen yhteisellä päätöksellä Det Norske Veritas. SSAK ry:n laatujaostoon (yhteiseen järjestelmään sitoutuneet) kuului sertifiointiprosessin alkaessa 20 kalastusyritystä. Mikäli suunnitellut aikataulut pitävät, ensimmäiset tuottajat voivat saada toiminnalleen kelpuutuksen (sertifiointi) jo kesän 2008 aikana. Laatujärjestelmään liittyen hankkeessa toimitettiin myös kahden kalastajan käsikirjoittama työohjekirja Pyynnistä Pakkaamiseen. (Ks. tarkemmin LIITE 1: I Väliraportti, LIITE 2: II Väliraportti, LIITE 3: III Väliraportti). 3

4 1.2 Säilyvyysselvitykset Hankkeessa jatkettiin Pienen kalan viennin kehittämishankkeessa käynnistettyä pakastettujen kalojen aistinvaraisen laadun tutkimista yhteistyössä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa. Lisäksi erillisessä tutkimuksessa selvitettiin pakasteesta sulatettujen kalojen mikrobiologista laatua yhden, kahden ja kolmen vuorokauden kuluttua sulatuksesta. Selvitysten tulokset mm. luovat pohjaa pisimmän mahdollisen varastointiajan määrittämiselle sekä osoittavat säilytyslämpötilan vaikutuksen tuotteiden mikrobiologiseen laatuun. (Ks. tarkemmin LIITE 1: I Väliraportti, LIITE 2: II Väliraportti, LIITE 3: III Väliraportti). 1.3 Tuottajien yhteistyö ja vientiyhtiö Toimiaikanaan hanke innosti kalastajia sekä alueellisen että valtakunnallisen yhteistyön tulokselliseen kehittämiseen. Lisäksi myötävaikutettiin valtakunnallisen kalastajajärjestön, Suomen sisävesiammattikalastajat ry:n jäsenmäärän kasvuun. Hankkeessa myös kartoitettiin erilaisia mahdollisuuksia kalan tuottajien yhteistyöhön erityisesti ulkomaan kauppojen hoitamiseksi. Yhteistyöorganisaation toiminnasta laadittiin malliesimerkki, ts. millainen yritys voisi tulla kyseeseen, ja tätä kauppaedustajayhtiön ideaa esiteltiin kalastajille marraskuussa helmikuussa 2008 järjestetyissä seminaaritilaisuuksissa. Alustavasti yrityksen perustamisesta kiinnostuneita ilmoittautui noin 40, mutta sitovasti mukaan lähteviä ei hankevetoisesti saatu kokoon riittävästi. Kalastajat kuitenkin aktivoituvat itse yhtiön perustamiseen ja noin 30 kalastajan yhtiö on parhaillaan perustamisvaiheessa. (Ks. tarkemmin LIITE 2: II Väliraportti, LIITE 3: III Väliraportti). 1.4 Markkinointi ja myynti Kalastajat myivät hankkeen avustuksella ulkomaanmarkkinoille (Italia, Espanja, Saksa, Ranska, Hollanti, Viro) yhteensä noin kg suomalaista sisävesikalaa (TAULUKKO 1). Kotimaan kauppoja syntyi hankkeen myötävaikutuksella runsaat kg (TAULUKKO 2). Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli noin (alv 0 %). Kalat oli pyydetty Pohjois-Savon, Kainuun, Lapin, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon TE-keskusten alueilta ja niiden tuottajina / toimittajina oli yhteensä kymmenkunta kalastajaa ja kala-alan yritystä. (Ks. tarkemmin LIITE 1: I Väliraportti, LIITE 2: II Väliraportti, LIITE 3: III Väliraportti). TAULUKKO 1. Sisävesikalan viennin kehittämishankkeen avustuksella tehdyt ulkomaankaupat. kalalaji käsittely pakastus koko määrä (kg) maa(t) muikku "pyöreä" irto 5-8 cm 560 IT muikku "puhkottu" irto 9-11 cm 560 E muikku "perattu" irto 9-11 cm 560 IT muikku "perattu" irto cm E, IT muikku "perattu" irto cm 150 D kuore "pyöreä" irto 8-10 cm E, F, NL, IT kuore "pyöreä" 10 kg blokki 8-10 cm F ahven nahaton filee 1 kg blokki 5-30 g 720 IT ahven "pyöreä" g EE hauki perattu irto 2-5 kg 413 IT yhteensä

5 TAULUKKO 2. Sisävesikalan viennin kehittämishankkeen avustuksella tehdyt kotimaan kaupat. kalalaji käsittely pakastus koko määrä (kg) muikku "pyöreä" irto 5-8 cm muikku "puhkottu" irto 9-11 cm 10 muikku "perattu" irto cm 40 yhteensä Hankkeen kohdelajeista ulkomaankaupassa on kysyntää ahvenelle (filee, kokoluokka > 5 g ja kokonainen, kokoluokka > 30 g), kuoreelle (kokonainen, kokoluokka < 11 cm), muikulle (kokonainen, kokoluokka < 8 cm ja perattu, kokoluokka < 11,5 cm), särjelle (kokonainen, kokoluokka > 50 g) ja hauelle (filee, kaikki kokoluokat lajiteltuna ja perattu, kokoluokka 1-5 kg). Kysyntä kohdistuu pääasiassa tuoreisiin tai irtopakastettuihin tuotteisiin lukuun ottamatta kokonaista ahventa ja särkeä, joiden kohdalla myös ns. blokkipakastus tulee kyseeseen. Keski- ja Etelä-Euroopassa kuoreen ja muikun myyntisesonki on keväällä / kesällä, jolloin markkinoita on erityisesti Hollannissa ja Välimeren maissa. Fileinä ja fileen raaka-aineena eri kalalajeille on kysyntää ympäri vuoden koko EU:n markkina-alueella. Särjen ostajat ovat niin ikään aktiivisia jatkuvasti, joulusesonkia lukuun ottamatta. 2 Tavoitteiden toteutumisen arviointia Hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden voidaan katsoa suurelta osin toteutuneen: Sisävesikalan tuotannon prosessien ja tuotteiden laadun vakioiminen ja varmistaminen on nyt valtakunnallisestikin toteutettavissa Suomen sisävesiammattikalastajat ry:n laatujärjestelmän puitteissa. Järjestön laatujaoston jäseniksi hyväksytään päätoimiset sisävesiammattikalastajat, jotka sitoutuvat yhteisten laatuperiaatteiden ja työtapaohjeiden noudattamiseen. Järjestelmän sertifiointi luo paitsi uskottavuutta, niin myös erinomaisen lähtökohdan yritysten toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Sertifiointiprosessin aloitus lykkääntyi hankkeesta riippumattomista syistä toukokuulle 2008, minkä vuoksi kalastajille ei pystytty enää tämän hankkeen puitteissa tarjoamaan tukea sertifioidun järjestelmän mukaiseen toimintaan. SSAK ry on kuitenkin saamassa rahoitusta yhteistyössä hankkeen kanssa suunniteltuun kaksivuotiseen laatuhankkeeseen, jolla tuetaan sertifioidun järjestelmän käyttöönottoa. Pakastettujen kalojen säilyvyyden selvittäminen on antanut karkean käsityksen siitä, miten pitkäaikaista pakastevarastointia muikulle ja kuoreelle voidaan kaavailla. Lisäksi on saatu tietoa pakastetun kalan laadusta ja säilyvyydestä sulatuksen jälkeen. Säilyvyystiedon yhdistäminen tietoon markkinasesonkien ajoittumisesta on puolestaan mahdollistanut tuotanto- ja markkinointistrategian suunnittelun yleisellä tasolla. Lisäksi on pystytty muodostamaan kokonaiskuva pakastettujen kalojen kokonaislaatuun vaikuttavista tekijöistä ja arvioimaan jatkotutkimustarpeita. Laajalti yleistettäviä vastauksia kysymykseen eri kalalajien pisimmästä mahdollisesta pakastevarastointiajasta ei tämän hankkeen puitteissa tutkittujen näytteiden perusteella kuitenkaan saatu. Kalastajien yhteistyön vahvistamiseksi tehty työ on niin ikään ollut onnistunutta. Erityisesti kalastajat itse ovat kokeneet yhteistyön lisääntyneen hankkeen toiminnan ansiosta. Tuottajien ulkomaankaupan yhteistoimituksia hoitavaa yritystä ei tosin saatu hankevetoisesti perustettua, mutta kalastajat itse aktivoituivat yhtiön perustamisessa, mikä onkin paras mahdollinen tapa saada yhtiö pystyyn. Hankkeen toiminta yhteistoimintamallin / -yrityksen kehittämiseksi on kuitenkin toiminut kannus- 5

6 timena kalastajavetoiseen yhtiön liikkeellelähtöön. Varmaa on myös, että Lake Fish Export - hankkeiden konkretisoima ulkomaankaupan mahdollisuus on vaikuttanut kalastajien aktiivisuuteen asiassa. Yhteistyön lisäämiseksi olisi mahdollisesti voitu tehdä enemmänkin, mutta tässä hankkeessa ei löydetty käytössä olleiden lisäksi muita keinoja viimekädessä kalastajien itsensä vastuulla olevan asian edistämiseksi. Markkinoinnin ja myynnin osa-alueilla tavoitteisiin pääsemistä vaikeuttivat oleellisesti ongelmat kalan tuotannossa. Olemassa olevien asiakassuhteiden vakiinnuttaminen oli vaikeaa, sillä myytävää kalaa oli tarjolla vain satunnaisesti ja pieniä eriä. Asiakkaisiin pyrittiin kuitenkin olemaan yhteydessä säännöllisesti, jotta vasta alkuun saadut kauppasuhteet eivät heiltä unohtuisi. Uusia potentiaalisia asiakkaita siis suomalaisesta sisävesikalasta kiinnostuneita ostajia löydettiin erityisesti messuvierailuiden ja -osallistumisten myötä. Varsinaisen kaupanteon aloittaminen osoittautui kuitenkin useissa tapauksissa myytävän kalan puuttuessa mahdottomaksi. Hankkeen edetessä saatiin jatkuvasti selkeämpi kuva siitä, millaisin edellytyksin (erityisesti tuotteen ominaisuudet) kauppaa on mahdollista tehdä. Myynnin määrää koskevia tavoitteita ei tässä hankkeessa asetettu, koska kaupanteon tuotantorajoitteisuus oli jo Pienen kalan viennin kehittämishankkeen perusteella tiedossa. 3 Elinkeinokalatalouden tulevaisuudennäkymiä 3.1 Kehittämiskohteet Jo Pienen kalan viennin kehittämishankkeen (9/2004 6/2006) loppuraportissa on listattu sisävesikalatalouden tehokkaan ja tuottavan toimintakokonaisuuden kannalta merkittävimpiä kehittämiskohteita, joille olisi välttämätöntä tehdä jotain, mikäli sisävesikalastuksen tilannetta halutaan kohentaa ja turvata alan jatkuvuus. Näitä ovat: 1) Lupapolitiikka (monin paikoin toimintaa merkittävästi rajoittava), 2) Käsittely- ja pakkausmenetelmät (liiaksi käsityövaltaisia), 3) Logistiikka (ongelmina tehottomuus ja korkeat kustannukset), 4) Käsittelylaitokset (liian vähän elintarvikelain vaatimukset täyttäviä tiloja, joissa irtopakastusmahdollisuus), 5) Ammattikalastajien määrä (liian alhainen, eikä nuoria osaajia rekrytoidu alalle). Suurimpaan osaan näistä on jo jollain tavalla reagoitu eri toimijoiden tahoilla, mutta tuotannon edellytykset kehittyvät silti kovin hitaasti. Edellä mainittujen ongelmien ratkaiseminen verraten nopeassa aikataulussa on tärkeää, jotta sisävesiammattikalastus nousisi jälleen kannattavaksi ja arvostetuksi yritystoimialaksi. 3.2 Kannattavan yritystoiminnan merkitys Sisävesien elinkeinokalatalouden yleisestä toimintaympäristöstä johtuvat yrittäjien toimintamahdollisuudet ovat perusta niin kalan tuotannolle kuin vienti-, yhteisö- ja kotimaiselle kalakaupalle. Tarkasteltaessa sisävesikalan tuotannon vahvuuksia ja ongelmakohtia, ei voida tehdä eroa sen mukaan, mikä on tuotteiden pääasiallinen markkina-alue. Lähtökohtaisesti tuotannon tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja volyymiltään riittävää, jotta pystytään kilpailemaan muiden elintarviketuottajien kanssa nykyisillä globaaleilla elintarvikemarkkinoilla. Toimintamahdollisuuksien tulee tällöin vastata kannattavan toiminnan edellytyksiä. 6

7 Kala-alalla tiedostetaan jo yleisesti ammattikalastuselinkeinon tila: yritystoiminnan kannattavuus alalla on keskimäärin heikko ja ammattikunta on ikääntynyt. Kalastajien liiketoimintaosaamisessakin on jossain määrin parantamisen varaa, eikä nuoria yrittäjiä ole juurikaan alalle saatu huolimatta siitä, että kalastajien lukumäärän väheneminen on jatkunut ja tiedostettu jo pitkään. On epärealistista toivoa, että elinkeinokalatalouden alalle tulisi uusia yrittäjiä, jos kalastusammatin ja -yrittäjyyden yleinen toimintaympäristö ja -mahdollisuudet ovat nykyisellä tasolla. Nuoria, kehityskelpoisia ja - haluisia yrittäjiä ei löytyne perustamaan yrityksiä, joiden toiminnassa epävarmuudet ovat suuria ja vaikeasti hallittavia ja joiden taloudellinen kannattavuus kuitenkin on heikonlainen. Yrittäjän riskin vastapainona pitäisi olla realistinen mahdollisuus voittoihin. Kysymys ei ehkä olekaan siitä, ettei Suomessa olisi kalastajia - maastamme löytyy varmasti runsaasti kalastajia heti, jos kalastus alkaa olla aidosti kannattavaa liiketoimintaa. Dynaamisesti kehittyvä, kannattava liiketoiminnan ala vetää siis puoleensa uusia yrittäjiä ilman markkinointikampanjoitakin. Tällaiselle alalle rekrytoituva yrittäjäaines on myös astetta valikoituneempaa, kehityskelpoisempaa ja osaavampaa kuin ns. elämäntapakalastajat, joiden panoksella ala tuskin tulee kehittymään. Kaikki toimet, joilla elinkeinokalataloutta yritetään elvyttää pureutumatta alan perusongelmaan, heikkoihin kannattavan yritystoiminnan mahdollisuuksiin, lienevät loppujen lopuksi turhia. 3.3 Tulevaisuus Jotta alalle saataisiin nostetta, tulisi yritystoiminnan kannattavuuden parantua merkittävästi. Pääasiallinen keino tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on keskittää voimavarat elinkeinokalatalouden toimintaympäristön parantamiseen. Kannattavaa elinkeinotoimintaa tukevaan kuntoon pitäisi saattaa niin lupapolitiikka (riittävät pyyntialueet, pitkät lupa-ajat, siirtymismahdollisuus), infrastruktuuri (purkulaiturit, käsittelylaitokset) ja logistiikka (lämpösäädellyt kuljetukset, yhteistyö logistiikassa) kuin alan tukirahoitus (alaa hyödyttävien hankkeiden rahoitus), koulutus (koulutuksen kokonaisuudistus, kisällijärjestelmän vakiinnuttaminen, yrittäjien liiketoimintaosaamisen varmistaminen) ja elintarviketuotannon valvonta (kalanmyynnin luvallisuus, tuotanto-olosuhteet, tuotemerkinnät). Näistä ensisijaisia ovat kalastuslupiin ja infrastruktuuriin liittyvät kehittämisalueet, joiden jälkeen tulisi panostaa koulutuksen ja valvonnan osa-alueisiin. Vallitsevassa tilanteessa hyvää on se, että yleisestikin tiedetään, mitä alan elvyttäminen vaatii. Välttämättä ei kuitenkaan vielä tiedetä, miten kyseiset toimet voitaisiin käytännössä toteuttaa. On myös epävarmaa, löytyykö kehittämistyölle päteviä tekijöitä. Esimerkiksi ammattitaitoisia kouluttajia on vaikea löytää, samoin osaavia henkilöitä toteuttamaan erilaisia elinkeinokalatalouden alaan liittyviä hankkeita. Alan toimintaympäristö on monin tavoin kuluttava ja vain osa toimijoista pyrkii aktiivisesti omalla toiminnallaan edistämään erilaisten hankkeiden onnistumista tai alan yleistä kehittymistä. Viime kädessä vahva yhteinen visio ja tiivis yhteistyö kaikkien alan toimijoiden välillä ovat avain sisävesien elinkeinokalatalouden menestykselliseen uudistamiseen. 7

Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja

Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja ONKO HALUA PAKASTAMOTOIMINTAAN? Onko riittävästi pakastamotoimintaan halukkaita kalastajia?

Lisätiedot

Loppuraportti hankkeesta Rannikkokalastuksen kehittäminen Reposaaressa

Loppuraportti hankkeesta Rannikkokalastuksen kehittäminen Reposaaressa Loppuraportti hankkeesta Rannikkokalastuksen kehittäminen Reposaaressa PAAPUURI OY / Markku Saiha 15.03.2004 Loppuraportti hankkeesta Rannikkokalastuksen kehittäminen Reposaaressa... 3 Yhteenveto hankkeesta...

Lisätiedot

VIENTIIN TÄHTÄÄVÄN MARKKINOINTILOGISTIIKAN JA ERI ALKUTUOTTAJARYHMIEN VERKOSTOITUMISEN KEHITTÄMIS- HANKE

VIENTIIN TÄHTÄÄVÄN MARKKINOINTILOGISTIIKAN JA ERI ALKUTUOTTAJARYHMIEN VERKOSTOITUMISEN KEHITTÄMIS- HANKE VIENTIIN TÄHTÄÄVÄN MARKKINOINTILOGISTIIKAN JA ERI ALKUTUOTTAJARYHMIEN VERKOSTOITUMISEN KEHITTÄMIS- HANKE " EU investoi kestävään kalatalouteen" Loppuraportti 25.06.2010 Eija Villberg VIENTIIN TÄHTÄÄVÄN

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020

SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020 SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020 RAVAKKA 2015 SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. Kohdealue ja väestö... 2 2. Kalakannat ja -talouden tila alueella...

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID -teknologiaa hyödyntäen Loppuraportti 1.1.2013 31.3.2014 Teija Rautiainen, Nina Parkkinen, Janne Hyötyläinen, Manu Rantanen

Lisätiedot

VÄHEMPIARVOISEN KALAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET TEOLLISUUDESSA -ESISELVITYS

VÄHEMPIARVOISEN KALAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET TEOLLISUUDESSA -ESISELVITYS Kokkolan kaupunki Karleby stad VÄHEMPIARVOISEN KALAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET TEOLLISUUDESSA -ESISELVITYS Eija Villberg Tammikuu 2010 Projektisihteeri Outi Kaski 2 VÄHEMPIARVOISEN KALAN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Suomukalojen kauppa ja markkinat seminaari

Suomukalojen kauppa ja markkinat seminaari KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 343 Jari Setälä Kaija Saarni Asmo Honkanen Jarno Virtanen Suomukalojen kauppa ja markkinat seminaari Helsinki 2005 Jari Setälä, Kaija Saarni, Asmo Honkanen ja Jarno Virtanen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSSTRATEGIA 2014-2020

PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSSTRATEGIA 2014-2020 PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSSTRATEGIA 2014-2020 Oulun Seudun Leader Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry Perämeren rannikon kalatalousryhmä Luonnos 10.6.2014 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Saaristomeren ammattikalastus pinnalle SAMPI II projekti

LOPPURAPORTTI. Saaristomeren ammattikalastus pinnalle SAMPI II projekti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 2161 Kirjala LOPPURAPORTTI Saaristomeren ammattikalastus pinnalle SAMPI II projekti Selvitys hankkeen

Lisätiedot

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI

JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI JÄRVIKALOJEN IRTOPAKASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSHANKE- LOPPURAPORTTI Tuen saaja Sisä-Savon Seutuyhtymä Hankkeen toteuttaja Kalatietokeskus Hankenumero 0822009 Yhteyshenkilö(t) Janne Turunen Kalatietokeskus

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys Itä-Uudenmaan metalliyrityksistä. Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö Sito Oy

Logistiikkaselvitys Itä-Uudenmaan metalliyrityksistä. Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö Sito Oy Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö Sito Oy Jyrki Luukonlahti ja Sanni Rönkkö, Sito Oy STOKin julkaisusarja STOK raportti 15/2014 Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista muokkaamattomana kokonaan

Lisätiedot

Perämeren rannikon kalatalousohjelma 2008-2013

Perämeren rannikon kalatalousohjelma 2008-2013 Perämeren rannikon kalatalousohjelma 2008-2013 Tornio Kemi Simo Kuivaniemi Ii Oulu Siikajoki Raahe Lumijoki Pyhäjoki Kalajoki Himanka Kokkola Nouseva Rannikkoseutu ry Pyhäjärvi Nouseva rannikkoseutu ry

Lisätiedot

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) asetti uuden, vuosina 2006-08 toimivan Ruoka-Suomi -teemaryhmän 7.12.2005 pitämässään kokouksessaan. Teemaryhmä on

Lisätiedot

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi?

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Selvitys erään sosiaalisen yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja sosiaalisen yrityksen sosiaalipoliittisista tehtävistä ESR SOSVOIMA Sosiaalinen yrittäjyys

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Ilves, Anna Karjalainen, Marika 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara YRITYKSEN PERUSTAMINEN -CASE TMI MERANNA Iles Anna Karjalainen Marika

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

KALANJALOSTUKSEN JA KALAKAUPAN KEHITTÄMISOHJELMA

KALANJALOSTUKSEN JA KALAKAUPAN KEHITTÄMISOHJELMA KALANJALOSTUKSEN JA KALAKAUPAN KEHITTÄMISOHJELMA Maa- ja metsätalousministeriö 2010 Arvoisa kalakaupan ammattilainen! Kalanjalostuksella ja kalakaupalla on pitkät perinteet suomalaisessa kalatalouselämässä.

Lisätiedot

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi

Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi Kainuun Etu Oy Hoivaverkostohanke Anna-Mari Korhonen Toteutus: Pro

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot