Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rasimus Risto yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Halme Terttu varsinainen jäsen Hartikainen Toivo Kari Soinisen varajäsen Janhunen Ritva varsinainen jäsen Koivusaari Reino varsinainen jäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen Nykänen Marjatta varsinainen jäsen Smeds Sakari varsinainen jäsen Suutari Tero varsinainen jäsen Vainio Juha Vesa Parvisen varajäsen Ylä-Outinen Mia Marke Heijalan varajäsen Rikala Tuula yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Viljakainen Hannele yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heinonen Heikki Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Sipponen Päivi Elimäen kirkkoherra Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Hernesaho Virpi talouspäällikkö Kurki Antti hautaustoimen päällikkö Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö Lonka Riitta hallintojohtaja Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Valapuro Kirsi toimistosihteeri, sihteeri, poissa kokoussalista Poissa Heijala Marke varsinainen jäsen Parvinen Vesa varsinainen jäsen Soininen Kari varsinainen jäsen Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Blom Laura viestintäpäällikkö Käsiteltävät asiat 91 Kokouksen avaus 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 93 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 94 Työjärjestyksen hyväksyminen 95 Toimituspalkkioiden suositussopimukseen tulleet tekstimuutokset 96 Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta 97 Hallintosihteerin virantäyttö 98 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja

2 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 91 Kokouksen avaus 99 Kunnostuskehotuksen antaminen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille 100 Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen 101 Hautauspalvelumaksut alkaen 102 Hautainhoitorahaston haudanhoitomaksut hoitokaudella Talouskatsaus 104 Ilmoitusasiat 105 Muut mahdolliset asiat 106 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen Valkealan kirkkoherra Marko Marttilan pitämän alkuhartauden jälkeen. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 93 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Terttu Halme ja Ritva Janhunen. Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terttu Halme ja Ritva Janhunen. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone. Päätösesityksen mukainen.

3 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 94 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen lisäyksellä, että pykälän 95 jälkeen käsitellään kiireellisenä lisäasiana pöytiin jaettu pykälässä 96 Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta. Tämän asian jälkeisten pykälien numerointi muuttuu yhdellä suuremmaksi. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys. 95 Toimituspalkkioiden suositussopimukseen tulleet tekstimuutokset Henkilöstöpalvelun johtokunta , 50: Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan , 39, suositussopimuksen toimituspalkkioista. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimaantullessa tulivat voimaan myös sopimukseen sisältyvät uudistetut suositukset toimituspalkkioiden tekstiosaan KirVESTES:n liitteeseen 19. Suosituksen 2 :n 2 momentin mukaan toimituspalkkiota voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös seurakunnan/seurakuntayhtymän omalle henkilöstölle. Palkkiota voidaan maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle vain jos a) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään (eli esimerkiksi hoitovapaalla oleva kanttori tulee suorittamaan toimituksen), b) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen. Jotta tämä muutos tulisi voimaan seurakuntayhtymässä, tulee sen tehdä päätös uudistetun suosituksen käyttöönotosta. Seurakuntayhtymässä suositus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyy suositussopimukseen tulleet tekstimuutokset, jossa suosituksen 2 :n 2 momentin mukaan toimituspalkkioita voidaan maksaa seurakunnan/seurakuntayhtymän omalle henkilöstölle seuraavasti vain, jos

4 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) a) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään b) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen. Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää tämän suosituksen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Suositussopimus toimituspalkkioista on muutoin yhteisessä kirkkovaltuustossa , 39, hyväksytyn päätöksen mukainen. Päätösesityksen mukaisesti henkilöstöpalvelun johtokunta esittää tämän suositussopimuksen tarkennuksen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tämän henkilöstöpalvelun johtokunnan, , hyväksymän suositussopimuksen tarkennuksen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi suositussopimuksen tarkennuksen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 96 Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan, , 86, myönsi eron alkaen johtavalle sairaalapastori Petra Sainiolle hänen päivätyn kirjeen johdosta. Samassa kokouksessa, 87, yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että virka laitetaan hakuun kirkkolain edellyttämällä tavalla. Viran hakuilmoitus oli Kouvolan seurakuntayhtymän virallisilla ilmoitustauluilla Hakuilmoituksessa hakijalta edellytettiin teologian maisterin tutkintoa sekä soveltuvuutta sairaalasielunhoitajan tehtävään ja kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta tai sitoutumista sen hankkimiseen. Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi. Sairaalasielunhoidon johtokunta kokouksessaan , käsitteli hakemuksia ja toteaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määräaikaan mennessä tuli yksi hakemus. Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että johtavan sairaalapastorin virkaan valitaan virkaa hakenut teologian maisteri Mia Kähärä. Mia Kähärä on toiminut johtavan sairaalapastorin viransijaisena alkaen täyttäen viranhakuvaatimukset. Viran peruspalkkaus on vaativuustyhmä 602 mukainen. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

5 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sairaalasielunhoidon johtokunnan esityksen ja valitsee johtavan sairaalapastorin virkaan teologian maisteri Mia Kähärän alkaen ja pyytää Mikkelin tuomiokapitulilta virkamääräystä ko. virkaan. Viran peruspalkkaus vaativuusryhmä 602 mukainen ja viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Päätösesityksen mukainen. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta anotaan virkamääräystä Mia Kähärälle johtavan sairaalapastorin virkaan lukien. Pöytäkirjaan merkitään, että seuraavan, 97, käsittelyn ja päätöksen ajaksi, kokouksen sihteeri Kirsi Valapuro, poistui kokoustilasta, ollen poissa klo Tämän pykälän sihteerinä toimi hallintojohtaja Riitta Lonka. 97 Hallintosihteerin virantäyttö Henkilöstöpalvelun johtokunta , 51 : Kouvolan seurakuntayhtymän hallintosihteeri jää eläkkeelle alkaen. Hallintosihteerin virka on yhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa yhtymän perustamisvaiheessa määritelty pysyväksi viraksi. Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalveluissa on hallintosihteerin virka ja työsopimussuhteinen toimistosihteerin tehtävä. Toimistosihteeri on hoitanut hallintosihteerin tehtäviä noin 50 %:sti hallintosihteerin työskennellessä osa-aikaisena vuodesta Toimistosihteeri hoitaa myös tällä hetkellä viran tehtäviä kokonaisuudessaan tehtävänkuvauksen mukaisesti. Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan , 33, käsitellyt henkilöstösuunnitelmia, jonka mukaan hallintopalveluissa tulee olemaan ainoastaan hallintosihteerin virka, mikä täytetään sisäisesti. Henkilöstömäärä vähenee yhdellä, koska toimistosihteerin tehtävää ei täytetä. Sijaisuudet on tarkoitus hoitaa hallinto- ja henkilöstöpalveluissa sisäisesti. Kirkkolain 6. luvun 11 :n kohdan 7 perusteella toimistosihteerin siirtäminen hallintosihteerin virkaan on ilman hakumenettelyä mahdollista. Kysymyksessä on painava syy, mikä perustuu henkilöstöstrategian mukaiseen henkilöstösuunnitteluun: henkilöstösuunnitelmat tulee valmistella taloudellinen tilanne huomioiden siten, että luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista voidaan hyödyntää. Hallinto- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstösuunnitelmien mukaan hallintosihteerin virka säilytetään hallintopalveluissa ja toimistosihteerin virkaa ei täytetä. Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että nykyinen hallintopalvelujen toimistosihteeri Kirsi Valapuro siirretään hallintosihteerin virkaan alkaen. Kirsi Valapuro täyttää viran kelpoisuusehdot. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 perusteella. Henkilöstösuunnitelman mukaan toimistosihteerin tehtävää ei täytetä. Toimistosihteeri Kirsi Valapuro on antanut suostumuksensa virkaan siirtämiseen. Hyväksyttiin päätösesitys yksimielisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan, , esityksen ja siirtää suostumuksensa mukaisesti toimistosihteeri Kirsi Valapuron hallintosihteerin virkaan alkaen. Avoimeksi jäävää toimistosihteerin tointa ei täytetä. Päätösesityksen mukainen. 98 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 47: Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suorittaa tarvittaessa vuosittain hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautauspalvelun hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset ja tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan: 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaiden käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakuntayhtymän hoitoon annettujen hautojen hoito ollut sopimusten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Kouvolan seurakuntayhtymällä on kaikkiaan 21 hautausmaata, joten hautausmaiden katselmuksen suorittamisesta laaditaan vuosittain erillinen suunnitelma. Katselmuksessa tulee erityisesti huomioida ne hautausmaat, joiden osalla on tulossa erityisiä rakennushankkeita tai muita huomiota vaativia toimenpiteitä. Johtokunta suoritti hautausmaiden katselmuksen keskiviikkona Katselmuksessa kierrettiin Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan ja Kuusankosken seurakuntien alueilla olevia hautausmaita. Katselmuksesta on laadittu erillinen pöytäkirja, liite 1. Hautaustoimen päällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee hautausmaiden katselmuksen pöytäkirjan, liite 1, tiedokseen saatetuksi. Päätösesityksen mukaisesti merkitään tiedoksi.

7 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 99 Kunnostuskehotuksen antaminen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille Kirkkolain mukaan hautoja on hoidettava hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoitaminen on olennaisesti laiminlyöty, hauta voidaan katsoa olevan hoitamaton. Kun haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, voi yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymässä velvoittaa hautaoikeuden haltijaa kunnostamaan haudan vuoden määräajassa. Mikäli kehotuksesta huolimatta hautaa ei kunnosteta, yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Hautojen hoitamattomuuden arviointi edellyttää tilanteen seuraamista ja dokumentoimista. Kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunta on hautausmaakatselmuksessa kiinnittänyt huomiota hautojen hoitamattomuuteen vuonna Vuoden 2012 hautausmaakatselmuksessa on päätetty aloittaa kolmivaiheinen menettely hoitamattomien hautojen osalta. Kuusankosken uuden ja vanhan hautausmaan hoitamattomat haudat on listattu ja dokumentoitu kuvaamalla hautausmaan työntekijöiden virkatyönä kesän 2012 aikana. Hoitamattomiksi havaitut haudat on listattu hautausmaakatselmuksessa 2012 kirjattujen periaatteiden mukaan: - haudan ulkoasu poikkeaa kunkin tyyppisen nurmi-/hiekkapintaisen haudan olomuodosta niin, että voidaan katsoa, ettei haudan hoidosta ole huolehdittu - hautakivi on kallistunut vaarallisesti tai kaatunut - haudalla kasvaa villiintyneitä tai epätyypillisiä kasveja - haudan kunnossapito muutoin on jäänyt tekemättä niin, että voidaan havaita, ettei vuosikausiin ole käyty hautaa hoitamassa Hautausmaakatselmuksen yhteydessä on vuonna 2011 määritelty menettelytapa, miten toimitaan hoitamattomien hautojen kuuluttamismenettelyssä. Menettely on seuraava: 1. Haudan haltijalle lähetetään kirje, (mikäli yhteystiedot saadaan selvitettyä) jossa pyydetään ottamaan yhteyttä hautaus- ja puistopalveluihin. Mikäli yhteystietoja ei ole, laitetaan haudalle pyyntö yhteydenottoon. 2. Annetaan kehotus haudan kunnostamiseksi ja hoidon järjestämisestä ellei aiempi yhteydenottopyyntö ole johtanut yhteydenottoon ja toimiin asiassa. 3. Kunnostuskehotuksesta huolimatta hoitamatta ja kunnostamatta jääneille haudoille tehdään hallintopäätös ja hoitamattomat haudat palautuu siten seurakuntayhtymän hallintaan. Määrittelyn mukaisesti hoitamattomaksi listatuille haudoille on vuoden 2012 aikana laitettu yhteydenottopyyntö tiedoksiantona. Yhteydenottopyynnön johdosta kunnostettujen hoitamattomien hautojen listauksesta on jätetty pois ne haudat, mitkä on kunnostettu esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2014 hautausmaakatselmuksen pöytäkirjassa esitetään yhteistä kirkkoneuvostoa antamaan kunnostuskehotus edelleen hoitamattomina oleville haudoille Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla ja hoitamattomien hautojen listaaminen ja kuvaaminen tehdään virkatyönä. Kunnostuskehotuksen antaa seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille kirkkolain 17 luku 5 3 momentin perusteella.

8 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Toisessa vaiheessa vuoden määräajan jälkeen tarkistetaan onko hauta kunnostettu. Mikäli hautaa ei ole kunnostettu annettuun määräaikaan mennessä, palautuu se seurakuntayhtymän hallintaan. Kunnostuskehotus tulee antaa kirjeitse sellaisten hautojen kohdalla mihin löytyy haudan haltijan yhteystiedot. Sellaisten hautojen osalla mihin haudan haltijan yhteystietoja ei ole tiedossa, laitetaan haudalle tiedote ja lisäksi kunnostuskehotuksesta ilmoitetaan yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Kunnostuskehotuksessa mainitaan, että hauta on vuoden määräajan kuluessa viimeistään mennessä kunnostettava sillä uhalla, että yhteinen kirkkoneuvosto julistaa hoitamattoman haudan hautaoikeuden menetetyksi. Ilmoitus Kouvolan Sanomat lehdessä julkaistaan ja kunnostuskehotukset postitetaan mennessä. Haudoille kunnostuskehotus laitetaan ennen lehti-ilmoituksen ilmestymistä Hautausmaahenkilöstö tarkistaa virkatyönä hoitamattomien hautojen listauksen ja kuvaa haudat. Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteeksi 2 merkittävä hoitamattomien hautojen listaus jaetaan pöydälle yhteisen kirkkoneuvoksen kokouksessa. Kokouksessa näytetään kuvia hoitamattomista haudoista, mitkä ovat hoitamattomien hautojen listalla. Näin yhteinen kirkkoneuvosto voi todeta, että listauksessa olevat haudat olevan edellä esitettyjen kriteerien mukaisesti on havaittu hoitamattomiksi haudoiksi. Kokouksessa esitetään myös liite 3, jossa haudalle asetettava Kunnostuskehotus ja lehti-ilmoitusteksti sekä tiedoksiantokirje. Hautaustoimen päällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa kirkkolain 17 luku 5 3 momentin mukaisen kunnostuskehotuksen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla liitteeseen 2 merkityille haudoille, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty ja ne on siten listattu hoitamattomiksi haudoiksi. Päätösesityksen mukainen. 100 Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 58: Hautaustoimilaki on tullut voimaan Lain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Laissa määrätään, että evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Hautasijamaksut päättää KJ 17:5,3 mukaan seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien hautaustoimen hinnoittelua yleiskirjeellä Nro 28/ Yleiskirjeellä kirkkohallitus pyrki selkeyttämään ja yhtenäistämään yksittäisten seurakuntien kovin erilaista hinnoittelukäytäntöä. Yleiskirjeen ohjeistus ei ole valtakunnan tasolla ohjannut riittävästi hinnoittelua ja joissakin seurakunnissa ei ole peritty maksuja hautapaikkojen luovutuksesta. Edellä kerrotun perusteella kirkkolakiin on tehty muutos, mikä on tullut voimaan Kirkkolain lakimuutoksessa keskeisenä

9 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) asiana on, että hautapaikkahintoihin tulee ottaa huomioon hautauksesta aiheutuneet kustannukset, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikkien seurakuntien tulee periä hautapaikkamaksuja. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2012 tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymän hautauspaikkahinnastoa tarkistettiin alkaen ennakoiden edellä kerrotun lainmuutoksen voimaantulo. Hautapaikkojen hinnoittelu on ollut yhtenäistä vuodesta 2011 alkaen kaikilla yhtymän hautausmailla. Nyt esitettävässä hinnastoesityksessä ainoa muutos on se, että hiekkapintaisen arkkuhautapaikan hintaan sisällytetään kuuluvaksi haudan kunnostukseen käytettävän hiekan kustannusta. Näin hautausmaille hankittua hiekkaa voidaan yhdenveroisin perustein luovuttaa yksittäisen haudan kunnossapitoon. Vastaavankaltainen kustannuserä on huomioitu nurmipintaisilla arkkuhaudoilla liittyen ruohonleikkaamisen kustannuksien osalta. Muita hintojen tarkastuksia ei esitetä tehtäväksi. Kirkkohallituksen suositus on, että toimintatuotot hautaustoimen kustannuksista tulisi olla bruttokustannuksista prosentin suuruiset. Maksutuotot koostuvat hautauspalvelumaksuista ja hautapaikkamaksuista. Maksutuotot ovat kehittyneet seuraavasti; 12,6 % v. 2010, 14,5 % v. 2011, 14,4 % v ja 18,2 % v bruttokuluista. Hautauspalvelumaksujen osalta on esitetty laajempi alainen hinnaston tarkistus vuodelle 2015, joten hautapaikkahintojen osalta hintojen tarkistus voidaan siirtää vuodelle 2016 tehtäväksi. Yhteisövero-osuudesta on esitys luopua ja hallituksen esityksen mukaan vuodesta 2016 alkaen valtio myöntäisi seurakunnille lakisääteisen valtionavustuksen. Valtionavustuksen määrä ja muut siihen liittyvät yksityiskohdat selviävät vuoden 2015 aikana. Tällöin voidaan selvittää hautapaikkahintojen taso vuodesta 2016 eteenpäin. Hautapaikkahinnaston esityksessä alkaen huomioidaan myös kirkkohallituksen kannanotto ulkopaikkakuntalaisen hintaeron pitämisestä kohtuullisena verrattuna oman kunnan hintaan. Tämän vuoksi ulkopaikkakuntalaisen hintoja korotetaan saman verran hiekkapintaisien arkkuhautojen osalta kuin oman kunnan hintojakin korotetaan. Liitteenä 3 esitettävät hinnan tarkistukset alkaen. Hautaustoimen päällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteen 8 mukaiset hautapaikkamaksut alkaen ja lähettää esityksen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn ja yhteinen kirkkoneuvosto edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan hyväksymän liitteen 4 mukaisen hautapaikkamaksujen tarkistamisesityksen alkaen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

10 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautapaikkamaksujen tarkistamisesityksen alkaen ja lähettää hinnaston yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 101 Hautauspalvelumaksut alkaen Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 59: Hautaustoimilaki on tullut voimaan Laissa määrätään, että evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Laki edellyttää, että hautaustoimessa perityt maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Hautasijamaksut päättää KJ 17:5,3 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Hautauspalveluista perittävien maksujen tarkistuksen voi päättää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta johtosääntönsä 9 mukaisesti. Kirkkohallitus ohjeistaa seurakuntien hautaustoimen hinnoittelua yleiskirjeellä Nro 28/2005, Yleiskirjeellä kirkkohallitus pyrkii selkeyttämään ja yhtenäistämään yksittäisten seurakuntien kovin erilaista hinnoittelukäytäntöä. Muuttuneessa kirkkolaissa 2013 alkaen velvoitetaan seurakuntia ottamaan huomioon hautaamisesta aiheutuvat kustannukset maksujen perusteena. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2012 tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Yhteisövero-osuudesta on esitys luopua ja hallituksen esityksen mukaan 2016 alkaen valtio myöntäisi seurakunnille lakisääteisen valtionavustuksen. Valtionavustuksen määrä ja muut siihen liittyvät yksityiskohdat selviävät vuoden 2015 aikana. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi suositusohjeen mukaan kattaa % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Kouvolan seurakuntayhtymän osalta maksutuotoissa on ollut seuraava kehitys: 12,6 % v. 2010, 14,5 % v. 2011, 14,4 % v ja 18,2 % v Voimassa olevia hautauspalvelumaksuja tarkistettiin alkaen, jolloin niihin tehtiin tasokorotusta vuodesta 2009 alkaen olleisiin hintoihin. Tasokorotus on nostanut tuottojen osuutta, mutta ohjeelliseen osuuteen pääsemiseksi on edelleen hintoja tarkistettava. Hinnastoon esitetään hintojen tarkistuksia varautuen kustannuksien nousuun ja että päästään prosentuaaliseen tavoitetasoon tuotoissa. Rakenteellisia muutoksia hinnastoon ei esitetä. Hautauspalvelumaksut on koottu arkkuhautausta ja tuhkahautausta koskeviksi kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät haudan kaivun, peiton, peruskunnostuksen ja kylmiön käytön. Hinnastossa on esitetty kiinteät maksut kivitöistä silloin, kun ne on mahdollista suorittaa seurakuntayhtymän hautaustoimen palveluna. Hinnasto on liitteenä 9. Hinnastossa suluissa oleva hinta on voimassa olevan hinnaston maksu. Hautaustoimen päällikön päätösesitys

11 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan hinnaston hautauspalvelumaksuiksi alkaen ja päätös annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 5 olevan hinnaston hautauspalvelumaksuiksi alkaen tiedokseen saatetuksi. Päätösesityksen mukaisesti hautauspalvelumaksuhinnasto alkaen merkitään tiedoksi. 102 Hautainhoitorahaston haudanhoitomaksut hoitokaudella 2015 Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 60: Hautainhoitorahastolle hoitoon annettujen hautojen hoitohintoja on kustannusten nousun mukaan tarkistettava vuosittain. Kustannusten nousun huomioiminen ja pääoman tuoton seuraaminen muuttuvissa taloussuhdanteissa on arvioitava vuosittain tehtävissä hinnaston tarkistuksissa. Hautainhoitorahaston tilinpäätökset ovat olleet yhtymän aikana alijäämäisiä. Siksi voidaan päätellä, että seurakuntayhtymän perustamisen yhteydessä muodostetun hinnaston maksujen taso jäi hinnoittelussa kokonaisuutena alhaiseksi kattaakseen hoitokustannuksia ja pääoman sijoituksissa tapahtunutta tuoton alenemaa. Tilannetta korjattiin ensimmäisen kerran tasokorotuksella vuoden 2013 hinnastoon. Talousarviossa vuodelle 2015 on arvioitu hoitomaksujen osalta pientä maksutuoton korotusta kesähoitojen osalla nyt hoitohinnastoon esitettyjen tarkistusten pohjalta. Määräaikaisten hoitojen osalta maksutuoton lisääntyminen jäänee kokonaisuutena pienemmäksi, koska määräaikaisia hoitosopimuksia tehdään vähemmän kuin vuosihoitoja. Talousarvion perusteella vuosi 2015 näyttäisi jäävän alikatteiseksi. Pääasiallisena syynä voidaan pitää pääoman sijoituksista saatavien tuottojen aleneminen yleisen taloustaantuman vuoksi. Hoitohinnasto tulee voimaan, kun johtokunnan päätös on lainvoimainen. Tällä on tarkoitus lisätä joustavuutta hoitojen laskuttamisessa. Loppu vuoden aikana on ollut jonkin verran kyselyjä mahdollisuudesta maksaa hoitoja tulevan vuoden hoitokaudelle esimerkiksi hautauslaskujen yhteydessä. Uusi hinnasto on tullut kuitenkin voimaan vasta seuraavan vuoden alusta. Tällä muutoksella helpotetaan siten joidenkin asiakkaiden maksujen hoitamista ja laskutuksen tekemistä toimistossa. Haudan hoitomaksuja esitetään muutettavaksi seuraavasti: Hoitomaksut: v Hoitokausi 2015 Kukkahoito 68,00 72,00 Pinnanhoito 23,00 25,00 Kukkien kastelu 37,00 40,00

12 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Peruskunnostus 72,50 75,00 Kukkahoito 5 vuotta 387,60 410,40 Kukkahoito 10 vuotta 816,00 864,00 Perennahoito 5 vuotta 275,00 290,00 Perennahoito 10 vuotta 565,00 595,00 Vuoden 2013 hoitovalikoimaan tullut perennahoito määräaikaisina 5 ja 10 vuoden hoitoina on saanut odotuksien mukaan kohtalaisen vaimean vastaanoton. Kyseinen vaihtoehto tulee kuitenkin tasaisesti lisääntymään tulevien vuosien aikana. Perennahoito on kustannuksiltaan noin kolmasosan edullisempi kuin kesäkukilla toteutettu määräaikainen kukkahoito. Perennahoito toteutetaan isojen kukkien kukkamäärillä ja muutoin samoilla periaatteilla kuin kukkahoito. Kukkahoidon kukkien määrät toteutetaan vuoden 2013 käyttöönotetun käytännön mukaan. Kukkien määrää rajoitetaan suurissa viiden ja sitä useampien hautapaikkojen levyisissä haudoissa saadun palautteen johdosta. Kukkien määrää ei lisätä enää kuuden ja sitä suurempien hautapaikkojen haudoissa, jolloin hoidon hintakaan ei enää korotu liian isoksi. Useamman hautapaikan haudan hoitohinta kukkahoidon osalta määräytyy entisen käytännön mukaisesti siten, että hoidettava haudan yksi rinnakkaispaikka on 40 % lisää yhden hautapaikan hoitohinnasta. Pinnan hoidon osalta kyseiseen menettelyyn ei ole perustetta, koska pinnan hoidon kustannus on sama jokaisella hautapaikalla. Kastelun maksuissa hintaa lisätään kymmenesosalla yhden hautapaikan hinnasta yhtä rinnakkaishautapaikkaa kohden. Määräaikaishoitohintoihin vaikuttavat kertoimet esitetään pidettäväksi vuoden 2013 tasolla. Hinnastoesityksen kertoimet ovat 5,7 hoitovuosien ollessa 5 vuotta ja 12 hoitovuosien ollessa 10 vuotta. Määräaikaishoitojen hoitohinnat määräytyvät esitettyjen kertoimien mukaan. Hautaustoimen päällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 10 olevan esityksen haudanhoitomaksuiksi hoitokaudelle 2015 ja antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 6 olevan esityksen haudanhoitomaksuiksi hoitokaudelle 2015 tiedokseen saatetuksi. Päätösesityksen mukaisesti merkitään tiedoksi hoitokauden 2015 haudanhoitomaksuhinnasto. 103 Talouskatsaus syyskuu 2014 Kouvolassa oli työttömiä työnhakijoita ,9 % työvoimasta. Kotkan työttömyysaste on 19,2 %, Kaakkois-Suomen 15,4 %.

13 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 104 Ilmoitusasiat 105 Muut mahdolliset asiat VEROTILITYKSET Vuoden 2014 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 18,4 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 19,0 milj. euroa. Verotulotilitykset Kouvolan seurakuntayhtymälle mennessä: kirkollisverot 13,1 milj. yhteisöverot 1,1 milj. ennakot yhteensä 14,2 milj. Kirkollisverojen tilitykset ovat pienentyneet 2,5 % ja yhteisöverot kasvaneet 8,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. TOTEUMAVERTAILU 1-8/2014 TA 2014 % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Muut toimintakulut % TOIMINTAKATE % Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Päätösesityksen mukainen. Pöytäkirjaan merkitään, että Risto Rasimus poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo sekä, että Toivo Hartikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päättyessä klo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin puoltolausunto Keskuskirkon valaistuksen uusimisesta päivätyllä kirjeellään Mikkelin hiippakunnan tuomiokalituli ilmoittaa kirkkolain 14:2 mukaisesti puoltavansa Kirkkohallitukselle Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston , tekemän päätöksen, 15, vahvistamista. Yhteisen kirkkovaltuuston kokousajan muutos Joulukuun, , sovittu kokous alkaa poikkeuksellisesti klo Puhjonrannan kurssikeskuksen auditoriossa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokousajan muutos Marraskuun päätetty kokous ( ) siirretään pidettäväksi to Ei muita asioita.

14 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 106 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 7), joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen. Pöytäkirjan allekirjoitukset KEIJO GÄRDSTRÖM RIITTA LONKA Keijo Gärdström Riitta Lonka puheenjohtaja sihteeri 97 KIRSI VALAPURO Kirsi Valapuro sihteeri :t 91 96, Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola TERTTU HALME Terttu Halme RITVA JANHUNEN Ritva Janhunen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla KEIJO GÄRDSTRÖM Keijo Gärdström kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo 17.00 17.37 Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu 43 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012 aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 21.12 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2014 10/2014 21.10.2014 271 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 21.10.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.10. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15 i pöytäkirja 19.09.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2010 1 (20) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot