Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rasimus Risto yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Halme Terttu varsinainen jäsen Hartikainen Toivo Kari Soinisen varajäsen Janhunen Ritva varsinainen jäsen Koivusaari Reino varsinainen jäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen Nykänen Marjatta varsinainen jäsen Smeds Sakari varsinainen jäsen Suutari Tero varsinainen jäsen Vainio Juha Vesa Parvisen varajäsen Ylä-Outinen Mia Marke Heijalan varajäsen Rikala Tuula yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Viljakainen Hannele yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heinonen Heikki Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Sipponen Päivi Elimäen kirkkoherra Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Hernesaho Virpi talouspäällikkö Kurki Antti hautaustoimen päällikkö Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö Lonka Riitta hallintojohtaja Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Valapuro Kirsi toimistosihteeri, sihteeri, poissa kokoussalista Poissa Heijala Marke varsinainen jäsen Parvinen Vesa varsinainen jäsen Soininen Kari varsinainen jäsen Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Blom Laura viestintäpäällikkö Käsiteltävät asiat 91 Kokouksen avaus 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 93 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 94 Työjärjestyksen hyväksyminen 95 Toimituspalkkioiden suositussopimukseen tulleet tekstimuutokset 96 Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta 97 Hallintosihteerin virantäyttö 98 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja

2 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 91 Kokouksen avaus 99 Kunnostuskehotuksen antaminen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille 100 Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen 101 Hautauspalvelumaksut alkaen 102 Hautainhoitorahaston haudanhoitomaksut hoitokaudella Talouskatsaus 104 Ilmoitusasiat 105 Muut mahdolliset asiat 106 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen Valkealan kirkkoherra Marko Marttilan pitämän alkuhartauden jälkeen. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 93 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Terttu Halme ja Ritva Janhunen. Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terttu Halme ja Ritva Janhunen. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone. Päätösesityksen mukainen.

3 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 94 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen lisäyksellä, että pykälän 95 jälkeen käsitellään kiireellisenä lisäasiana pöytiin jaettu pykälässä 96 Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta. Tämän asian jälkeisten pykälien numerointi muuttuu yhdellä suuremmaksi. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys. 95 Toimituspalkkioiden suositussopimukseen tulleet tekstimuutokset Henkilöstöpalvelun johtokunta , 50: Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan , 39, suositussopimuksen toimituspalkkioista. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimaantullessa tulivat voimaan myös sopimukseen sisältyvät uudistetut suositukset toimituspalkkioiden tekstiosaan KirVESTES:n liitteeseen 19. Suosituksen 2 :n 2 momentin mukaan toimituspalkkiota voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös seurakunnan/seurakuntayhtymän omalle henkilöstölle. Palkkiota voidaan maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle vain jos a) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään (eli esimerkiksi hoitovapaalla oleva kanttori tulee suorittamaan toimituksen), b) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen. Jotta tämä muutos tulisi voimaan seurakuntayhtymässä, tulee sen tehdä päätös uudistetun suosituksen käyttöönotosta. Seurakuntayhtymässä suositus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyy suositussopimukseen tulleet tekstimuutokset, jossa suosituksen 2 :n 2 momentin mukaan toimituspalkkioita voidaan maksaa seurakunnan/seurakuntayhtymän omalle henkilöstölle seuraavasti vain, jos

4 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) a) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään b) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen. Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää tämän suosituksen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Suositussopimus toimituspalkkioista on muutoin yhteisessä kirkkovaltuustossa , 39, hyväksytyn päätöksen mukainen. Päätösesityksen mukaisesti henkilöstöpalvelun johtokunta esittää tämän suositussopimuksen tarkennuksen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tämän henkilöstöpalvelun johtokunnan, , hyväksymän suositussopimuksen tarkennuksen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi suositussopimuksen tarkennuksen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 96 Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan, , 86, myönsi eron alkaen johtavalle sairaalapastori Petra Sainiolle hänen päivätyn kirjeen johdosta. Samassa kokouksessa, 87, yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että virka laitetaan hakuun kirkkolain edellyttämällä tavalla. Viran hakuilmoitus oli Kouvolan seurakuntayhtymän virallisilla ilmoitustauluilla Hakuilmoituksessa hakijalta edellytettiin teologian maisterin tutkintoa sekä soveltuvuutta sairaalasielunhoitajan tehtävään ja kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta tai sitoutumista sen hankkimiseen. Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi. Sairaalasielunhoidon johtokunta kokouksessaan , käsitteli hakemuksia ja toteaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määräaikaan mennessä tuli yksi hakemus. Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että johtavan sairaalapastorin virkaan valitaan virkaa hakenut teologian maisteri Mia Kähärä. Mia Kähärä on toiminut johtavan sairaalapastorin viransijaisena alkaen täyttäen viranhakuvaatimukset. Viran peruspalkkaus on vaativuustyhmä 602 mukainen. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

5 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sairaalasielunhoidon johtokunnan esityksen ja valitsee johtavan sairaalapastorin virkaan teologian maisteri Mia Kähärän alkaen ja pyytää Mikkelin tuomiokapitulilta virkamääräystä ko. virkaan. Viran peruspalkkaus vaativuusryhmä 602 mukainen ja viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Päätösesityksen mukainen. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta anotaan virkamääräystä Mia Kähärälle johtavan sairaalapastorin virkaan lukien. Pöytäkirjaan merkitään, että seuraavan, 97, käsittelyn ja päätöksen ajaksi, kokouksen sihteeri Kirsi Valapuro, poistui kokoustilasta, ollen poissa klo Tämän pykälän sihteerinä toimi hallintojohtaja Riitta Lonka. 97 Hallintosihteerin virantäyttö Henkilöstöpalvelun johtokunta , 51 : Kouvolan seurakuntayhtymän hallintosihteeri jää eläkkeelle alkaen. Hallintosihteerin virka on yhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa yhtymän perustamisvaiheessa määritelty pysyväksi viraksi. Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalveluissa on hallintosihteerin virka ja työsopimussuhteinen toimistosihteerin tehtävä. Toimistosihteeri on hoitanut hallintosihteerin tehtäviä noin 50 %:sti hallintosihteerin työskennellessä osa-aikaisena vuodesta Toimistosihteeri hoitaa myös tällä hetkellä viran tehtäviä kokonaisuudessaan tehtävänkuvauksen mukaisesti. Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan , 33, käsitellyt henkilöstösuunnitelmia, jonka mukaan hallintopalveluissa tulee olemaan ainoastaan hallintosihteerin virka, mikä täytetään sisäisesti. Henkilöstömäärä vähenee yhdellä, koska toimistosihteerin tehtävää ei täytetä. Sijaisuudet on tarkoitus hoitaa hallinto- ja henkilöstöpalveluissa sisäisesti. Kirkkolain 6. luvun 11 :n kohdan 7 perusteella toimistosihteerin siirtäminen hallintosihteerin virkaan on ilman hakumenettelyä mahdollista. Kysymyksessä on painava syy, mikä perustuu henkilöstöstrategian mukaiseen henkilöstösuunnitteluun: henkilöstösuunnitelmat tulee valmistella taloudellinen tilanne huomioiden siten, että luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista voidaan hyödyntää. Hallinto- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstösuunnitelmien mukaan hallintosihteerin virka säilytetään hallintopalveluissa ja toimistosihteerin virkaa ei täytetä. Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että nykyinen hallintopalvelujen toimistosihteeri Kirsi Valapuro siirretään hallintosihteerin virkaan alkaen. Kirsi Valapuro täyttää viran kelpoisuusehdot. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 perusteella. Henkilöstösuunnitelman mukaan toimistosihteerin tehtävää ei täytetä. Toimistosihteeri Kirsi Valapuro on antanut suostumuksensa virkaan siirtämiseen. Hyväksyttiin päätösesitys yksimielisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan, , esityksen ja siirtää suostumuksensa mukaisesti toimistosihteeri Kirsi Valapuron hallintosihteerin virkaan alkaen. Avoimeksi jäävää toimistosihteerin tointa ei täytetä. Päätösesityksen mukainen. 98 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 47: Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suorittaa tarvittaessa vuosittain hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautauspalvelun hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset ja tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan: 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaiden käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakuntayhtymän hoitoon annettujen hautojen hoito ollut sopimusten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Kouvolan seurakuntayhtymällä on kaikkiaan 21 hautausmaata, joten hautausmaiden katselmuksen suorittamisesta laaditaan vuosittain erillinen suunnitelma. Katselmuksessa tulee erityisesti huomioida ne hautausmaat, joiden osalla on tulossa erityisiä rakennushankkeita tai muita huomiota vaativia toimenpiteitä. Johtokunta suoritti hautausmaiden katselmuksen keskiviikkona Katselmuksessa kierrettiin Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan ja Kuusankosken seurakuntien alueilla olevia hautausmaita. Katselmuksesta on laadittu erillinen pöytäkirja, liite 1. Hautaustoimen päällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee hautausmaiden katselmuksen pöytäkirjan, liite 1, tiedokseen saatetuksi. Päätösesityksen mukaisesti merkitään tiedoksi.

7 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 99 Kunnostuskehotuksen antaminen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille Kirkkolain mukaan hautoja on hoidettava hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoitaminen on olennaisesti laiminlyöty, hauta voidaan katsoa olevan hoitamaton. Kun haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, voi yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymässä velvoittaa hautaoikeuden haltijaa kunnostamaan haudan vuoden määräajassa. Mikäli kehotuksesta huolimatta hautaa ei kunnosteta, yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Hautojen hoitamattomuuden arviointi edellyttää tilanteen seuraamista ja dokumentoimista. Kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunta on hautausmaakatselmuksessa kiinnittänyt huomiota hautojen hoitamattomuuteen vuonna Vuoden 2012 hautausmaakatselmuksessa on päätetty aloittaa kolmivaiheinen menettely hoitamattomien hautojen osalta. Kuusankosken uuden ja vanhan hautausmaan hoitamattomat haudat on listattu ja dokumentoitu kuvaamalla hautausmaan työntekijöiden virkatyönä kesän 2012 aikana. Hoitamattomiksi havaitut haudat on listattu hautausmaakatselmuksessa 2012 kirjattujen periaatteiden mukaan: - haudan ulkoasu poikkeaa kunkin tyyppisen nurmi-/hiekkapintaisen haudan olomuodosta niin, että voidaan katsoa, ettei haudan hoidosta ole huolehdittu - hautakivi on kallistunut vaarallisesti tai kaatunut - haudalla kasvaa villiintyneitä tai epätyypillisiä kasveja - haudan kunnossapito muutoin on jäänyt tekemättä niin, että voidaan havaita, ettei vuosikausiin ole käyty hautaa hoitamassa Hautausmaakatselmuksen yhteydessä on vuonna 2011 määritelty menettelytapa, miten toimitaan hoitamattomien hautojen kuuluttamismenettelyssä. Menettely on seuraava: 1. Haudan haltijalle lähetetään kirje, (mikäli yhteystiedot saadaan selvitettyä) jossa pyydetään ottamaan yhteyttä hautaus- ja puistopalveluihin. Mikäli yhteystietoja ei ole, laitetaan haudalle pyyntö yhteydenottoon. 2. Annetaan kehotus haudan kunnostamiseksi ja hoidon järjestämisestä ellei aiempi yhteydenottopyyntö ole johtanut yhteydenottoon ja toimiin asiassa. 3. Kunnostuskehotuksesta huolimatta hoitamatta ja kunnostamatta jääneille haudoille tehdään hallintopäätös ja hoitamattomat haudat palautuu siten seurakuntayhtymän hallintaan. Määrittelyn mukaisesti hoitamattomaksi listatuille haudoille on vuoden 2012 aikana laitettu yhteydenottopyyntö tiedoksiantona. Yhteydenottopyynnön johdosta kunnostettujen hoitamattomien hautojen listauksesta on jätetty pois ne haudat, mitkä on kunnostettu esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2014 hautausmaakatselmuksen pöytäkirjassa esitetään yhteistä kirkkoneuvostoa antamaan kunnostuskehotus edelleen hoitamattomina oleville haudoille Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla ja hoitamattomien hautojen listaaminen ja kuvaaminen tehdään virkatyönä. Kunnostuskehotuksen antaa seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille kirkkolain 17 luku 5 3 momentin perusteella.

8 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Toisessa vaiheessa vuoden määräajan jälkeen tarkistetaan onko hauta kunnostettu. Mikäli hautaa ei ole kunnostettu annettuun määräaikaan mennessä, palautuu se seurakuntayhtymän hallintaan. Kunnostuskehotus tulee antaa kirjeitse sellaisten hautojen kohdalla mihin löytyy haudan haltijan yhteystiedot. Sellaisten hautojen osalla mihin haudan haltijan yhteystietoja ei ole tiedossa, laitetaan haudalle tiedote ja lisäksi kunnostuskehotuksesta ilmoitetaan yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Kunnostuskehotuksessa mainitaan, että hauta on vuoden määräajan kuluessa viimeistään mennessä kunnostettava sillä uhalla, että yhteinen kirkkoneuvosto julistaa hoitamattoman haudan hautaoikeuden menetetyksi. Ilmoitus Kouvolan Sanomat lehdessä julkaistaan ja kunnostuskehotukset postitetaan mennessä. Haudoille kunnostuskehotus laitetaan ennen lehti-ilmoituksen ilmestymistä Hautausmaahenkilöstö tarkistaa virkatyönä hoitamattomien hautojen listauksen ja kuvaa haudat. Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteeksi 2 merkittävä hoitamattomien hautojen listaus jaetaan pöydälle yhteisen kirkkoneuvoksen kokouksessa. Kokouksessa näytetään kuvia hoitamattomista haudoista, mitkä ovat hoitamattomien hautojen listalla. Näin yhteinen kirkkoneuvosto voi todeta, että listauksessa olevat haudat olevan edellä esitettyjen kriteerien mukaisesti on havaittu hoitamattomiksi haudoiksi. Kokouksessa esitetään myös liite 3, jossa haudalle asetettava Kunnostuskehotus ja lehti-ilmoitusteksti sekä tiedoksiantokirje. Hautaustoimen päällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa kirkkolain 17 luku 5 3 momentin mukaisen kunnostuskehotuksen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla liitteeseen 2 merkityille haudoille, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty ja ne on siten listattu hoitamattomiksi haudoiksi. Päätösesityksen mukainen. 100 Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 58: Hautaustoimilaki on tullut voimaan Lain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Laissa määrätään, että evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Hautasijamaksut päättää KJ 17:5,3 mukaan seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien hautaustoimen hinnoittelua yleiskirjeellä Nro 28/ Yleiskirjeellä kirkkohallitus pyrki selkeyttämään ja yhtenäistämään yksittäisten seurakuntien kovin erilaista hinnoittelukäytäntöä. Yleiskirjeen ohjeistus ei ole valtakunnan tasolla ohjannut riittävästi hinnoittelua ja joissakin seurakunnissa ei ole peritty maksuja hautapaikkojen luovutuksesta. Edellä kerrotun perusteella kirkkolakiin on tehty muutos, mikä on tullut voimaan Kirkkolain lakimuutoksessa keskeisenä

9 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) asiana on, että hautapaikkahintoihin tulee ottaa huomioon hautauksesta aiheutuneet kustannukset, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikkien seurakuntien tulee periä hautapaikkamaksuja. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2012 tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymän hautauspaikkahinnastoa tarkistettiin alkaen ennakoiden edellä kerrotun lainmuutoksen voimaantulo. Hautapaikkojen hinnoittelu on ollut yhtenäistä vuodesta 2011 alkaen kaikilla yhtymän hautausmailla. Nyt esitettävässä hinnastoesityksessä ainoa muutos on se, että hiekkapintaisen arkkuhautapaikan hintaan sisällytetään kuuluvaksi haudan kunnostukseen käytettävän hiekan kustannusta. Näin hautausmaille hankittua hiekkaa voidaan yhdenveroisin perustein luovuttaa yksittäisen haudan kunnossapitoon. Vastaavankaltainen kustannuserä on huomioitu nurmipintaisilla arkkuhaudoilla liittyen ruohonleikkaamisen kustannuksien osalta. Muita hintojen tarkastuksia ei esitetä tehtäväksi. Kirkkohallituksen suositus on, että toimintatuotot hautaustoimen kustannuksista tulisi olla bruttokustannuksista prosentin suuruiset. Maksutuotot koostuvat hautauspalvelumaksuista ja hautapaikkamaksuista. Maksutuotot ovat kehittyneet seuraavasti; 12,6 % v. 2010, 14,5 % v. 2011, 14,4 % v ja 18,2 % v bruttokuluista. Hautauspalvelumaksujen osalta on esitetty laajempi alainen hinnaston tarkistus vuodelle 2015, joten hautapaikkahintojen osalta hintojen tarkistus voidaan siirtää vuodelle 2016 tehtäväksi. Yhteisövero-osuudesta on esitys luopua ja hallituksen esityksen mukaan vuodesta 2016 alkaen valtio myöntäisi seurakunnille lakisääteisen valtionavustuksen. Valtionavustuksen määrä ja muut siihen liittyvät yksityiskohdat selviävät vuoden 2015 aikana. Tällöin voidaan selvittää hautapaikkahintojen taso vuodesta 2016 eteenpäin. Hautapaikkahinnaston esityksessä alkaen huomioidaan myös kirkkohallituksen kannanotto ulkopaikkakuntalaisen hintaeron pitämisestä kohtuullisena verrattuna oman kunnan hintaan. Tämän vuoksi ulkopaikkakuntalaisen hintoja korotetaan saman verran hiekkapintaisien arkkuhautojen osalta kuin oman kunnan hintojakin korotetaan. Liitteenä 3 esitettävät hinnan tarkistukset alkaen. Hautaustoimen päällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteen 8 mukaiset hautapaikkamaksut alkaen ja lähettää esityksen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn ja yhteinen kirkkoneuvosto edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan hyväksymän liitteen 4 mukaisen hautapaikkamaksujen tarkistamisesityksen alkaen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

10 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautapaikkamaksujen tarkistamisesityksen alkaen ja lähettää hinnaston yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 101 Hautauspalvelumaksut alkaen Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 59: Hautaustoimilaki on tullut voimaan Laissa määrätään, että evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Laki edellyttää, että hautaustoimessa perityt maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Hautasijamaksut päättää KJ 17:5,3 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Hautauspalveluista perittävien maksujen tarkistuksen voi päättää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta johtosääntönsä 9 mukaisesti. Kirkkohallitus ohjeistaa seurakuntien hautaustoimen hinnoittelua yleiskirjeellä Nro 28/2005, Yleiskirjeellä kirkkohallitus pyrkii selkeyttämään ja yhtenäistämään yksittäisten seurakuntien kovin erilaista hinnoittelukäytäntöä. Muuttuneessa kirkkolaissa 2013 alkaen velvoitetaan seurakuntia ottamaan huomioon hautaamisesta aiheutuvat kustannukset maksujen perusteena. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2012 tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Yhteisövero-osuudesta on esitys luopua ja hallituksen esityksen mukaan 2016 alkaen valtio myöntäisi seurakunnille lakisääteisen valtionavustuksen. Valtionavustuksen määrä ja muut siihen liittyvät yksityiskohdat selviävät vuoden 2015 aikana. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi suositusohjeen mukaan kattaa % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Kouvolan seurakuntayhtymän osalta maksutuotoissa on ollut seuraava kehitys: 12,6 % v. 2010, 14,5 % v. 2011, 14,4 % v ja 18,2 % v Voimassa olevia hautauspalvelumaksuja tarkistettiin alkaen, jolloin niihin tehtiin tasokorotusta vuodesta 2009 alkaen olleisiin hintoihin. Tasokorotus on nostanut tuottojen osuutta, mutta ohjeelliseen osuuteen pääsemiseksi on edelleen hintoja tarkistettava. Hinnastoon esitetään hintojen tarkistuksia varautuen kustannuksien nousuun ja että päästään prosentuaaliseen tavoitetasoon tuotoissa. Rakenteellisia muutoksia hinnastoon ei esitetä. Hautauspalvelumaksut on koottu arkkuhautausta ja tuhkahautausta koskeviksi kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät haudan kaivun, peiton, peruskunnostuksen ja kylmiön käytön. Hinnastossa on esitetty kiinteät maksut kivitöistä silloin, kun ne on mahdollista suorittaa seurakuntayhtymän hautaustoimen palveluna. Hinnasto on liitteenä 9. Hinnastossa suluissa oleva hinta on voimassa olevan hinnaston maksu. Hautaustoimen päällikön päätösesitys

11 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan hinnaston hautauspalvelumaksuiksi alkaen ja päätös annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 5 olevan hinnaston hautauspalvelumaksuiksi alkaen tiedokseen saatetuksi. Päätösesityksen mukaisesti hautauspalvelumaksuhinnasto alkaen merkitään tiedoksi. 102 Hautainhoitorahaston haudanhoitomaksut hoitokaudella 2015 Kiinteistö- ja hautauspalvelunjohtokunta , 60: Hautainhoitorahastolle hoitoon annettujen hautojen hoitohintoja on kustannusten nousun mukaan tarkistettava vuosittain. Kustannusten nousun huomioiminen ja pääoman tuoton seuraaminen muuttuvissa taloussuhdanteissa on arvioitava vuosittain tehtävissä hinnaston tarkistuksissa. Hautainhoitorahaston tilinpäätökset ovat olleet yhtymän aikana alijäämäisiä. Siksi voidaan päätellä, että seurakuntayhtymän perustamisen yhteydessä muodostetun hinnaston maksujen taso jäi hinnoittelussa kokonaisuutena alhaiseksi kattaakseen hoitokustannuksia ja pääoman sijoituksissa tapahtunutta tuoton alenemaa. Tilannetta korjattiin ensimmäisen kerran tasokorotuksella vuoden 2013 hinnastoon. Talousarviossa vuodelle 2015 on arvioitu hoitomaksujen osalta pientä maksutuoton korotusta kesähoitojen osalla nyt hoitohinnastoon esitettyjen tarkistusten pohjalta. Määräaikaisten hoitojen osalta maksutuoton lisääntyminen jäänee kokonaisuutena pienemmäksi, koska määräaikaisia hoitosopimuksia tehdään vähemmän kuin vuosihoitoja. Talousarvion perusteella vuosi 2015 näyttäisi jäävän alikatteiseksi. Pääasiallisena syynä voidaan pitää pääoman sijoituksista saatavien tuottojen aleneminen yleisen taloustaantuman vuoksi. Hoitohinnasto tulee voimaan, kun johtokunnan päätös on lainvoimainen. Tällä on tarkoitus lisätä joustavuutta hoitojen laskuttamisessa. Loppu vuoden aikana on ollut jonkin verran kyselyjä mahdollisuudesta maksaa hoitoja tulevan vuoden hoitokaudelle esimerkiksi hautauslaskujen yhteydessä. Uusi hinnasto on tullut kuitenkin voimaan vasta seuraavan vuoden alusta. Tällä muutoksella helpotetaan siten joidenkin asiakkaiden maksujen hoitamista ja laskutuksen tekemistä toimistossa. Haudan hoitomaksuja esitetään muutettavaksi seuraavasti: Hoitomaksut: v Hoitokausi 2015 Kukkahoito 68,00 72,00 Pinnanhoito 23,00 25,00 Kukkien kastelu 37,00 40,00

12 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Peruskunnostus 72,50 75,00 Kukkahoito 5 vuotta 387,60 410,40 Kukkahoito 10 vuotta 816,00 864,00 Perennahoito 5 vuotta 275,00 290,00 Perennahoito 10 vuotta 565,00 595,00 Vuoden 2013 hoitovalikoimaan tullut perennahoito määräaikaisina 5 ja 10 vuoden hoitoina on saanut odotuksien mukaan kohtalaisen vaimean vastaanoton. Kyseinen vaihtoehto tulee kuitenkin tasaisesti lisääntymään tulevien vuosien aikana. Perennahoito on kustannuksiltaan noin kolmasosan edullisempi kuin kesäkukilla toteutettu määräaikainen kukkahoito. Perennahoito toteutetaan isojen kukkien kukkamäärillä ja muutoin samoilla periaatteilla kuin kukkahoito. Kukkahoidon kukkien määrät toteutetaan vuoden 2013 käyttöönotetun käytännön mukaan. Kukkien määrää rajoitetaan suurissa viiden ja sitä useampien hautapaikkojen levyisissä haudoissa saadun palautteen johdosta. Kukkien määrää ei lisätä enää kuuden ja sitä suurempien hautapaikkojen haudoissa, jolloin hoidon hintakaan ei enää korotu liian isoksi. Useamman hautapaikan haudan hoitohinta kukkahoidon osalta määräytyy entisen käytännön mukaisesti siten, että hoidettava haudan yksi rinnakkaispaikka on 40 % lisää yhden hautapaikan hoitohinnasta. Pinnan hoidon osalta kyseiseen menettelyyn ei ole perustetta, koska pinnan hoidon kustannus on sama jokaisella hautapaikalla. Kastelun maksuissa hintaa lisätään kymmenesosalla yhden hautapaikan hinnasta yhtä rinnakkaishautapaikkaa kohden. Määräaikaishoitohintoihin vaikuttavat kertoimet esitetään pidettäväksi vuoden 2013 tasolla. Hinnastoesityksen kertoimet ovat 5,7 hoitovuosien ollessa 5 vuotta ja 12 hoitovuosien ollessa 10 vuotta. Määräaikaishoitojen hoitohinnat määräytyvät esitettyjen kertoimien mukaan. Hautaustoimen päällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 10 olevan esityksen haudanhoitomaksuiksi hoitokaudelle 2015 ja antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 6 olevan esityksen haudanhoitomaksuiksi hoitokaudelle 2015 tiedokseen saatetuksi. Päätösesityksen mukaisesti merkitään tiedoksi hoitokauden 2015 haudanhoitomaksuhinnasto. 103 Talouskatsaus syyskuu 2014 Kouvolassa oli työttömiä työnhakijoita ,9 % työvoimasta. Kotkan työttömyysaste on 19,2 %, Kaakkois-Suomen 15,4 %.

13 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 104 Ilmoitusasiat 105 Muut mahdolliset asiat VEROTILITYKSET Vuoden 2014 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 18,4 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 19,0 milj. euroa. Verotulotilitykset Kouvolan seurakuntayhtymälle mennessä: kirkollisverot 13,1 milj. yhteisöverot 1,1 milj. ennakot yhteensä 14,2 milj. Kirkollisverojen tilitykset ovat pienentyneet 2,5 % ja yhteisöverot kasvaneet 8,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. TOTEUMAVERTAILU 1-8/2014 TA 2014 % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Muut toimintakulut % TOIMINTAKATE % Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Päätösesityksen mukainen. Pöytäkirjaan merkitään, että Risto Rasimus poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo sekä, että Toivo Hartikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päättyessä klo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin puoltolausunto Keskuskirkon valaistuksen uusimisesta päivätyllä kirjeellään Mikkelin hiippakunnan tuomiokalituli ilmoittaa kirkkolain 14:2 mukaisesti puoltavansa Kirkkohallitukselle Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston , tekemän päätöksen, 15, vahvistamista. Yhteisen kirkkovaltuuston kokousajan muutos Joulukuun, , sovittu kokous alkaa poikkeuksellisesti klo Puhjonrannan kurssikeskuksen auditoriossa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokousajan muutos Marraskuun päätetty kokous ( ) siirretään pidettäväksi to Ei muita asioita.

14 PÖYTÄKIRJA 7/ (14) 106 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 7), joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen. Pöytäkirjan allekirjoitukset KEIJO GÄRDSTRÖM RIITTA LONKA Keijo Gärdström Riitta Lonka puheenjohtaja sihteeri 97 KIRSI VALAPURO Kirsi Valapuro sihteeri :t 91 96, Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola TERTTU HALME Terttu Halme RITVA JANHUNEN Ritva Janhunen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla KEIJO GÄRDSTRÖM Keijo Gärdström kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aika 13.12.2016 kello 18.30 19.05 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ESITYSLISTA 8/2012 1 (16) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 25. päivänä lokakuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 27. maaliskuuta 2014 klo 17.00 18.07 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 17.47 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2014 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2014 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 17.6.2014 klo 10 Kokouspaikka Kokoonnumme Simeon-talon parkkipaikalla klo 10, josta lähdemme liikkeelle Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 81 Kokouksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo 17.00 17.37 Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu 43 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2013 Kirkkoneuvosto. keskiviikko 19.6.2013 8.30 alkaen

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2013 Kirkkoneuvosto. keskiviikko 19.6.2013 8.30 alkaen KOKOUSKUTSU 7/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika Kokouspaikka keskiviikko 19.6.2013 8.30 alkaen Hautausmaat Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 79 Kokouksen avaus 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 7 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, pj. Grönlund Reino, jäsen, estynyt

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg 132 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUSAIKA: 17.12.2013 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 21.10 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntatalo Ahola Inkeri

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 09.11.2015 1 Aika Maanantaina 09.11.2015 klo 16.00 17.35 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2015 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29.10.2015 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.4.2015 klo 16.30-18.50 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko pj/khra/, esteell. 45, poistui

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo 17.00-18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone I, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone I, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 26.8.2015 klo 17.00 18.47 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone I,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 1/ 2012 18.1.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 1/ 2012 18.1.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 18.1.2011 klo 18.30 19.23 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 9.4.2014 klo 16.30-17.55 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko klo 18.30 19.40 PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski, Liisa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.6.2016 klo 17.00-19.40 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 4/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 14. päivänä marraskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014 AIKA Tiistai 30.9.2014 klo 18.00 18.32 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja 12.12.2012 Sivu 1 (5) 182-198 11/2012 Aika 12.12.2012 klo 17.00-18.00 Paikka Seurakuntakeskus hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot