Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset"

Transkriptio

1

2

3 Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset ja automatisoinnit Sähkömoottori- ja pumppuhuolto Sähkömoottoreiden korjaus-, käämintä-, mittaus ja kunnonvalvontapalvelut Sähkömoottoreiden, pumppujen ja teollisuusvalaisimien myynti, keskusvalmistus Kiinteistötekniikka Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset Raskaskonehuolto Raskaskonehuollot ja korjaukset Raskaskonemodernisoinnit Koneistus Alihankkijasuunnittelu Alihankkijakoneistus

4 UPM KOFF

5 Satama- ja telakkanosturien modernisoinnit 3 kpl Takraf 3, Atlant 1 ja 2, Liikelaitos Kokkolan satama 4 kpl Rauman telakka, 2 kpl Turun telakka Nostureihin vaihdettiin kaikki moottorit ja käytöt. Lisättiin logiikkaohjaus, kosketusnäytöt yms. Esim. älykäs kuormanvalvontajärjestelmä, tarkkuusajo, kuljettajakohtaiset ohjainsäädöt Käyttöikää saatiin lisää noin 15 vuotta. Käytettävyys kaksinkertaistui Modernisoinnin hinta, murto-osa uuden hinnasta Työturvallisuustaso parani huomattavasti

6 Modernisoinnin kustannukset 1/10 uuden hinnasta Käytettävyys kaksinkertaistui Työturvallisuus parani luvun vaatimusten mukaisiksi Käyttöikää koneelle saatiin 10 vuotta lisää Koneen säätämisestä tuli helpompaa, esim. tuotevaihdon aikana. Nyt mahdollisuus palauttaa perusarvot takaisin, jos säädetään vahingossa väärään suuntaan.

7 Viimeksi avatun muotin nimi ja muotin vaihto Valuajan korjaus Asetusarvon nostorampin korjaus VALUKONEEN MODERNISOINTI Automaattiajolla AJOTILA Hälytyksiä kuittaamatta Valupaineen korjaus Mitattu paine Laskun painemittaus SIN- asetusarvo VALK paine uunilta PUN-paine uunille Tekniset tiedot PLC ohjaus ABB, 10 kosketysnäytöllä Vanhat hydrauliikkaventtiilit korvattiin nykyaikaisilla Rexrothin proportionaaliventtiileillä Kaikki vanhat sähkölaitteet ja kaapelit uusittiin nykyaisilla komponenteilla Ohjelmointi ja ohjelmat kokonaan Sataservicen omaa tuotekehitystä Sähkökuvat ja dokumentointi valmiina koneen käyttöönotossa

8 Särmäyspuristimen modernisointi varusteet: jalkapoljin, käsihallintalaite, takavaste turvallisuustoiminnot kahdennettu ja valvottu VTT:n tarkastama - Voidaan syöttää valmiiksi materiaali/valmistaja kohtaiset korjauskertoimet valmista reseptiä tai liikesarjaa muistissa - Valoverhot ja turvalaitteet suunniteltu niin,ettei työskentely vaikeudu - Helppo ja yksinkertainen käyttöympäristö TURVALUOKKA 3, JÄRJESTELMÄT KAHDENNETTU Tekniset tiedot särmäyspuristin CANWELL 400 t puskimen liikkeen ohjaus yhdellä proportionaaliventtiilillä työsylintereiden liikkeen mittaus mittasauvoilla puristusvoima portaattomasti säädettävä logiikkaohjaus ABB AC31 07 KT 97 käyttöpaneeli ABB VT 310W

9 ISO 9001:2008 / Bureau Veritas ISO ja OHSAS sisältyvät toimintakäsikirjaan S1 Sähköasennukset Nosturi- ja nostoapuvälinetarkastukset Hissien tarkastukset Henkilönostinten tarkastukset Öljypoltinasennukset Jäähdytys-/ilmastointilaitteiden asennukset Hitsauskoordinaattori, IWS Hitsarien pätevyydet PED mukaan (Tig) Raskaankaluston jarrulupa ja ajopiirturisertifikaatti

10

11 Fakta: Asiakkaamme ovat vahvasti kansainvälisiä usein monikansallisia suuryrityksiä Ydinkysymyksiä meidän, asiakkaamme ja Suomen tulevaisuuden kannalta: Mihin meitä benchmarkataan? Mihin meidän asiakastamme benchmarkataan? Vastaus: Ulkomailla toimiviin tuotantolaitoksiin- ja kunnossapitoyksiköihin Ulkoistettu kunnossapito vs. yrityksen oma kunnossapito? Onko vertailupohjalla väliä?

12 Turvata yrityksen kehittyminen ja auttaa osaltaan Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kehitystä kansainvälisessä kilpailussa Parantaa tietotaitomme ja kykymme kehitysvälineitä palvelumme menestyksekkääksi laajentamiseksi ulkomaille Monella asiakkaallamme on tuotantoa eri maissa Olemme Teollisuuden käynnissäpidon kumppani takaamme käytettävyyden ja mahdollistamme osaltamme tuottavuuden nostoon liittyvät tekniset toimenpiteet yhdessä asiakkaamme kanssa Yrityksen toimintaa on kehitetty tästä hankkeesta irrallisena eri aihealueilla Muun muassa toimintajärjestelmän ISO 9001:2008 sertifioinnit osana kehityspolkua

13 Hanke on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen 1. Strategian luominen ja jalkauttaminen Aloitettu, melko pitkällä Seuraavat osiot ovat vielä aloittamatta pl. yhteydet ensimmäiseen osioon: 2. Johtoryhmän dynamiikka ja yhteistyön kehittäminen 3. Henkilöstöasioiden kehittäminen 4. Sopimushallinta ja tietämyksen hallinta 5. Taloushallinnon kehitystyö 6. Kansainvälistymisvalmiudet

14 Jokaiselle osa-alueelle on valittu ydinkehittäjä, joka vastaa ko. osion toteutuksesta yhdessä valitun ulkopuolisen kumppanin kanssa Alustavat kumppanivalinnat on tehty jo hakemusvaiheessa, jolloin on pyydetty tarjoukset eri toimittajilta Vaikka hanke on vasta alussa, sen tuotoksena on jo tullut esille asioita, jotka vaikuttavat kumppanivalintaan joitakin muutoksia voidaan joutua tekemään vs. alustavat kumppanivalinnat

15 Aloitimme strategia osiolla. Alkuperäinen tavoite oli koota kaikki ulkopuoliset kumppanit kick-offiin Nopeasti tuli selväksi, että ensimmäisen kehitysaiheen (strategia) tulokset voivat vielä muuttua niin paljon, että muita kumppaneita ei haluttu naulita vielä kiinni Tällä hetkellä ratkaisu vaikuttaa hyvältä, koska strategia osion tuotoksena on tarkentunut monia asioita, jotka vaikuttavat muiden osioiden kumppanivalintaan Markkina ja kansainvälistymispolku Palvelumatriisi Johdon ja omistajien odotukset ja tavoitteet Asiakasodotukset Jne.

16

17 Tavoitteena positiivinen polku työelämän laadun, tuottavuuden, kasvun ja kansainvälistymisen kehitykselle Tekes-rahoitus mahdollisti projektin resursoinnin vahvistamisen, mikä parantaa selkeästi hankkeen onnistumisen edellytyksiä. Selvää, että ilman TEKESin mukaantuloa hanketta ei pystyttäisi toteuttamaan tässä laajuudessa ja keskittymisellä Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kynnys madaltunut Ulkopuolinen riippumaton taho on koettu jo ensimmäisessä aihealueessa onnistuneeksi ratkaisuksi ohjaamaan prosessia, kun osallistujien ajatusten vaihto on mennyt liian vilkkaaksi tai ylikriittiseksi (sekin on mahdollista ) Avoimesta keskustelusta on saatu paljon hyötyä irti, eikä ulkopuolinen asiantuntija ole kuitenkaan ollut liika rajoite

18 Ydinosaamisen kasvattaminen ja vyörytys laajemmalle joukolle Yrityksen henkilöstöllä on paljon alan huippuosaamista mm. laitteiden elinkaaren pidentämiset, tuottavuuden parantamiset, turvallisuusparannukset modernisaatioilla jne. Automaatio, logiikka, energiatehokkuus jne. Tahtotilan määrittäminen ja tiedonsiirto erityisvahvuusalueissa Palvelu- ja osaamismatriisit Johdon ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen kehittäminen historian ylläpito yrityskoon kasvusta huolimatta Yritys on nyt 10-vuotias ylin johto ja omistajat eivät enää tunne jokaista työntekijää miten pitää yllä pienen omistajavetoisen yrityksen hyviä puolia henkilöstön ja työilmapiirin kannalta? Miten jokainen tuntee itsensä tarpeelliseksi yrityksessä vaikutusmahdollisuudet ja huomiointi?

19 Lattitason ideoiden nosto ja esiin kaivaminen ja hyödynnettävyys koko yrityksessä Erityisosaajien ammattitaidon kehittäminen ja tiedonsiirto sekä työssä oppiminen uusien asiakkuuksien, tehtävien ja tehtäväkiertojen kautta Teollisuuden käynnissäpitokumppanin toimintamallin vahvistaminen. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme kehittämään oman tuotantonsa tehokkuutta ja kilpailukykyä, jotta Suomessa on jatkossakin teollisuutta Asiakkaamme ovat Suomessa mutta vertailuryhmät eivät Teollisuuden kunnossa/käynnissäpidon ulkoistusasteet eri maissa vaihtelevat

20 Työturvallisuuden, työergonomian ja oikean työkuorman saavuttamisen toimintatapojen ja menetelmien parantaminen Helpottaa ja tehostaa jatkuvasti tiukentuvien dokumentointiodotusten täyttämistä siten, että tiedon tarkkuus ja laatu samalla paranevat Esim. monikansallisten asiakkaiden konsernivaatimukset voivat pohjautua muiden maiden standardeihin tai toimintatapoihin. Näihin on sopeuduttava mahdollisimman tehokkaasti. Luoda henkilöstölle paremmat valmiudet ymmärtää kansainvälistä liiketoimintaa ja sitä, miten yrityksen osaamista ja yrityshenkeä voidaan viedä kannattavasti kansainvälisille markkinoille. Mikä on oikea kansainvälistymisen tie ja miten pahimmat riskit vältetään? Onko kansainvälistyminen pakollista?

21 Progress järjestelmän hyödyntäminen hankkeen eteenpäinviennissä ja seurannassa Testattu Strategia osiossa ja todettu toimivaksi ainakin siihen osa-alueeseen Toiminnan seurannan ja tiedonhallinnan menetelmiä ja mittauskriteereitä kehitetään siten, että henkilöstö saa paremmin palautetta toiminnasta ja pystyy helpommin hyödyntämään yrityksen olemassa olevaa tietoa Eri paikoissa ja henkilöillä olevan tiedon järjestämisen ja esillekaivamisen menetelmät ja tavat Päällikköpäivien ryhmätyöt ja palautteet pohjana. Parannettu versio tuloskortista laadittu - mittarit eri aiheista (ei pelkästään taloudelliset asiat) Pehmeiden mittarien haaste / ongelma miten ratkaistaan? Henkilöstön ei-rahallisen motivoinnin menetelmät vs. rahalliset menetelmät ja niiden vaikuttavuus suhteessa toisiinsa kiinnostavat miten ratkaistaan mielekkäästi? (ei kuulu suoraan hankkeeseen, mutta tärkeä)

22 Malli lattiatason avainkriitikkojen näkemysten ja ideoiden saamiseksi mahdollisimman avoimesti johdon tietoisuuteen Mallia on jo testattu ns. torstai-palaverien muodossa kriittinen palaute omistajallekin asti tulee melko suoraan Kehitysideoiden kiihdyttäminen Hiljaiset persoonat, joilla voi olla erinomaista tietoa ja osaamista? Miten heidät saadaan ääneen? Yritys on jo nyt mukana aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten ja erilaisten yhteistyö- ja kehitysorganisaatioiden kanssa. Koulutustoiminnassa mukana olo tuodaan myös hankkeen aikana organisaation sisäisen koulutuksen kautta entistä laajemmaksi ja suunnitelmallisemmin hyödynnettäväksi toimintatavaksi Työharjoittelut, muuntokoulutukset, päättötyöt, työllistämiset jne. kaikki muodot käytössä Tiedon jako myös organisaation ulkopuolelle - vrt. esim. 3kk opettajan sijaisuus Rauman merikoulussa ja yritystoiminnan yhteistyöverkostot Toimitusjohtajakin vertaistukiryhmässä

23 Joustavan työnteon mallit Yrityksellä on hyviä kokemuksia työnteon eri malleista ja joustavien ratkaisujen mahdollistajana. Hankkeen yhteydessä näiden henkilöstön erittäin tärkeäksi kokemat toimintatavat systematisoidaan molemminpuolisen edun maksimoimiseksi.

24 Mikäli Sata Hanke -onnistuu, hankkeen jälkeen Jatkuva kehittäminen jatkuu Toteutuskelpoiset kehitysideat nousevat automaattisesti esille ja ne toteutetaan Yritys on entistä halutumpi ja pidetympi työnantaja Asiakkaiden tuotantotehokkuus ja kansainvälinen kilpailukyky ovat parantuneet Asiakas haluaa kehittää toimintaansa Meidän edellytyksemme kansainvälistymiseen ovat kehittyneet ja toimimme kannattavasti ulkomailla

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013 BUILDERnews 2 4 8 Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa Asiakas-case: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy luottaa

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty: Automaaja materiaalitekniikan

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen

Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen Tässä materiaalissa asiakkaamme kertovat, kuinka he varmistavat yrityksen menestyksen huolehtimalla henkilöstönsä tyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI Kunnallistalous Pro gradu-tutkielma Joulukuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Marja Aho TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET ISBN 951-810-141-8 Lukijalle... 3 1 Tuottavuus ja kannattavuus...

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön TOMI raportti 2 Päivi Iskanius, Leena Klaavu, Timo Myllyoja Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Reliability Systems Uutiset

Reliability Systems Uutiset 2011 Reliability Systems Uutiset Voitelutoiminta hallintaan s. 5 Kestääkö seuraavan seisokkiin? s. 9 SKF Etävalvontapalvelut s. 13 Reliability Systems Uutisten julkaisija: Oy SKF Ab Linnoitustie 11, 02600

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot