Keskitetty käyttäjähallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskitetty käyttäjähallinto"

Transkriptio

1 Keskitetty käyttäjähallinto VirtAMK Yhteyshenkilöpäivät Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC

2 Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tehtävä: tutkimuksen ja opetuksen kansalliset IT-palvelut infrastruktuurin kehittäminen Palvelualueet: tieteellisen laskennan asiantuntijapalvelut suurteholaskentapalvelut Funet-verkkopalvelut tieto- ja opetushallinnon tuki Asiakkaat: korkeakoulut ja tutkimuslaitokset Omistaja: opetusministeriö toimii non-profit-periaatteella

3 Käyttäjän tunnistus (käyttäjähallinto) 1. Henkilötietojen ylläpito 2. Käyttöoikeudet 3. Henkilöllisyyden todentaminen 2. Kaikilla opiskelijoilla on käyttöoikeus Palvelun omistaja esim. oppimiskeskus Esko Esimerkki 3. Käyttäjätunnus Salasana 1. Eskon henkilötiedot viedään järjestelmään Palvelu esim. oppimisalusta Nimi: Esko Esimerkki Käyttäjätunnus: eesimerk Rooli: opiskelija

4 Vallitseva toimintatapa Käyttäjä rekisteröityy/rekisteröidään uuteen palveluun ja hän saa palvelua varten käyttäjätunnus/salasana-parin. Ongelmia käyttäjälle: miten muistan uuden käyttäjätunnus/salasanan? käyttäjälle+ylläpidolle: kuinka tietojen ajantasaisuudesta huolehtidaan? ylläpidolle: missä määrin voi mennä takuuseen käyttäjän antamien tietojen oikeellisuudesta? Mitä enemmän palveluja syntyy, sitä suuremmaksi ongelmat kasvavat

5 Ongelman ratkaisu käyttäjä pääsee palveluun korkeakoulun ATK-keskuksen (tietokonekeskuksen) käyttäjätunnuksella ja salasanalla tarvitsee muistaa vain yksi Tietokonekeskus huolehtii käyttäjätietojen ajantasaisuudesta opiskelija/henkilökuntarekisterin avulla tiedot pysyvät automaattisesti ajantasalla

6 Saarekkeinen vs keskitetty käyttäjähallinto Korkeakoulu X Korkeakoulu Y W2k Moodle Opiskelija Unix WWW W2k WebCT W2k WLAN W2k Moodle Opiskelija Unix WWW W2k W2k WebCT WLAN Yhden käyttäjätunnuksen Saarekkeinen käyttäjähallinto: käyttäjällä useita kattavuus omaa elämää eläviä käyttäjätunnus/salasanapareja Keskitetty käyttäjähallinto: yksi käyttäjätunnus ja salasana

7 Käyttäjätietojen pitäminen ajantasalla Henkilökuntarekisteri Opiskelijarekisteri Perusrekisterit Aina ajantasaiset henkilötiedot Keskitetty käyttäjätietokanta (esim. LDAP, relaatiotietokanta, edirectory) Käyttäjätunnukset Salasanat, roolit, muut tiedot push pull W2k AD Unix WebCT Intra- WWW Yksittäiset järjestelmät Käyttöjärjestelmät, sovellukset

8 Esimerkkitoteutus: Tampereen amk WebCT news eform Winha password synch Citrix LDAP directory username password intranet mail Windows (AD) Samba UNIX/ Linux Home directories

9 Esimerkkitoteutus: Savonia-amk Opiskelijarekisteri Henkilökuntarek. Kumppanirek. agent agent agent connector space connector space agent connector space Metaverse connector space agent connector space connector space agent MIIS 2003 Microsoft identity integration server Windows AD Sun LDAP etc

10 Kuka asian omistaa organisaatiossa? Organisaasioyksikkö, jonka tehtävä on nähdä kokonaisuus (henkilö)tietojen hallinnassa organisaation sisällä Tietohallinto? Tietokonekeskus??? Kysymys on tiedon, ei tietojärjestelmän hallinnasta Liittyy läheisesti organisaation toimintaprosesseihin kokonaisuutena Esim. Mitä kaikkea tapahtuu kun taloon tulee uusi työntekijä? Esim. Mitä kaikkea tapahtuu kun opiskelija valmistuu?

11 Kuka asiasta hyötyy? Tietojärjestelmien ylläpitäjät Unix/Windows-järjestelmät (tunnusten avaus ja sulku) Oppimisympäristöt ja opetuksen tukityökalut (käyttäjäroolit) Intra-WWW (personointi) Kirjastojärjestelmä (lainaajatiedot) Kulunhallinta, avainhallinta, puhelinvaihde

12 Yhteenveto Sähköisten palveluiden tarjoaminen lähtee siitä, että organisaation pitää tuntea omat käyttäjänsä Ja tunnistaa ne myös verkkopalveluissa Käyttäjähallinnon näkeminen strategisena asiana organisaatiossa Ei pelkästään tietokonekeskuksen juttuja vaan kaikissa palveluissa tarvittavaa korkeakoulun teknistä infrastruktuuria Kehitystyö 1-2 vuoden (pääosin ei-tekninen) projekti CSC tukee järjestämällä koulutusta korkeakouluille käyttäjähallintokoulu

13 Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen HAKA-infrastruktuuri VirtAMK Yhteyshenkilöpäivät Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC

14 Sisältö 1. Mistä on kysymys? 2. Miten se toimii? 3. Mihin sitä voi käyttää? 4. Mitä reunaehtoja on? 5. Mitä se vaatii? 6. Kohti tuotantokäyttöä: HAKA-infrastruktuuri

15 Käyttäjän tunnistus yli korkeakoulurajojen: Ongelmanasettelu Korkeakoulu A Paikalliset käyttäjätunnukset Korkeakoulu B esim. Virtuaalikurssin oppimisalusta Paikalliset käyttäjätunnukset Korkeakoulu C WebCT Paikalliset käyttäjätunnukset WWW esim. Virtuaaliamk:n portaali

16 Käyttäjähallinnon ideologia: korkeakoulun tasolla keskitetty kansallisella tasolla hajautettu eli tunnistaudu paikallisesti, toimi globaalisti

17 Sisältö 1. Mistä on kysymys? 2. Miten se toimii? 3. Mihin sitä voi käyttää? 4. Mitä reunaehtoja on? 5. Mitä se vaatii? 6. Kohti tuotantokäyttöä: HAKA-infrastruktuuri

18 Shibboleth-protokolla Yhdysvaltojen yliopistojen Internet2-hanke määrittely ja sen open source toteutus nojaa SAML:iin, SOAP:iin ja XML:ään v 1.0 6/2003, v 1.1 8/2003, v 1.2 5/2004, v1.3 1Q/2005 WWW-ympäristössä (Apache ja Microsoft IIS) Tuotantokäytössä Yhdysvalloissa ja Sveitsissä Pilotissa Iso-Britanniassa ja Australiassa Suurennuslasin alla korkeakouluissa monessa maassa Suomessa HAKA-pilotti HY, TTY, TAMK, KuY SVY:n portaali, HY:n WLAn-verkkovierailu, TTY:n A&Ooppimisalusta

19 Shibboleth-yleiskuvaus Esko Esimerkki, HY, opiskelija, lääketiede Esko Esimerkki, lääketiede Autentikointi Autentik. palvelin Shibboleth Apache Shibboleth Portaali näyttää Eskolle lääketieteen opiskelijoille tarkoitetut sivut Virtuaaliyoportaali Shibboleth Apache Esko Esimerkki, lääketiede Käyttäjätietokanta (LDAP) Origin site Origin site Yliopisto Y Helsingin yliopisto Target site

20 Mitä henkilötietoja Shibboleth voi esim siirtää? käyttäjän yksilöivää tietoa (nimi), sähköpostiosoite, opiskelijanumero, henkilötunnus roolitietoa opiskelija, sähkötekniikan opiskelija, professori, kurssin TE osallistuja muuta profilointiin liittyvää tietoa äidinkieli oikeastaan mitä vain tietoja, joiden esitystavasta on sovittu (vrt. mikä on opiskelija )

21 Helsingin yliopiston käyttäjän tunnistus Tampereen teknillisen yliopisto A&O-oppimisalustaan 11/24/200

22 Sisältö 1. Mistä on kysymys? 2. Miten se toimii? 3. Mihin sitä voi käyttää? 4. Mitä reunaehtoja on? 5. Mitä se vaatii? 6. Kohti tuotantokäyttöä: HAKA-infrastruktuuri

23 Mihin sitä voi käyttää? (1/2) - VirtuaaliAMK-portaali/ e-asiointi - Oppimisalustat - Keskustelualueet - Yhteistyökumppanien palvelut, esim eoppi.net - sähköposti - kirjasto - opiskelijapalaute (kyselyt/lomakkeet) -digi-tv, mobiilipalvelut -liikkuvuus (vierailuluennoijan kirjautuminen verkkoon ym) - Opiskelijaliikkuvuus: Suoritustietojen hakeminen opintosuorituksen antaneesta amk:sta - Opiskelijarekisterit opiskelijajärjestöjen käyttöön - Ay-toiminta - Osaamispankki (eri amk:en henkilökunnan osaamisrekisteri) - Erilaiset materiaalipankit

24 Mihin sitä voi käyttää? (2/2) - Yhteiset opiskelijapalvelut (opintoneuvonta) - Opiskelijoiden keskinäinen kommunikointi ja materiaalinjako. Yhteisprojektit (esim. Pääsy toisen amk:n extranetiin) - Kaikki palvelut joihin liittyy kirjautuminen/käyttöoikeuden rajaus - Kaikki ylläoleva myös yliopistojen/amkien välillä

25 Käytön painopisteet (Yhdysvaltojen yliopistot) Kirjastot e-opetus sovellusten ASP (korkeakoulun sisäinen käyttäjätunnistus)

26 Käyttökohteita kirjastoissa Suomessa Nelli-portaalin käyttäjätunnistus Käyttäjäprofiilien tarjoaminen Nellissä Voyager-kirjastojärjestelmän www-liittymä WebVoyage Varaukset, omien lainojen selaus ym. Sähköisten aineistojen täsmälisensointi palveluntarjoajilta Esim. Tietyn alan opiskelijoille Käyttäjien profiilien taltiointi palveluntarjoajien portaalissa Esim. Elsevier: Sciencedirect

27 Käyttökohteita e-opetuksessa Suomessa oppimisalustat ja opetuksen tukityökalut, VirtAMK-portaali, verkostojen portaalit ja muut palvelut Käyttäjän autentikointi (ei paikallisia salasanoja) Käyttäjän henkilötietojen tuominen palveluun (nimi, sähköpostiosoite jne) Käyttäjän roolin tuominen palveluun (esim. Käyttäjä on roolissa opiskelija kurssilla fysiikan perusteet, syksyn 2004 toteutus Riippumatta siitä, mistä korkeakoulusta käyttäjä on kotoisin!

28 Sovellusten ASP Sovellukset, jotka Tarjoaa joku muu kuin korkeakoulu itse Haluavat tunnistaa käyttäjän Esimerkiksi Ostolaskujen kierrätys (Rondo) Matkalaskut (Travel) jne

29 Sisältö 1. Mistä on kysymys? 2. Miten se toimii? 3. Mihin sitä voi käyttää? 4. Mitä reunaehtoja on? 5. Mitä se vaatii? 6. Kohti tuotantokäyttöä: HAKA-infrastruktuuri

30 Teknisiä reunaehtoja WWW-ympäristössä avautuvat palvelut tai ainakin sellaiset joissa on web front end (videoneuvottelu) vain sellaisia henkilötietoja voidaan siirtää, jotka kotikorkeakoulu tietää

31 Henkilötietolaki: Henkilötieto saadaan luovuttaa (shibbolethin yli) 1. jos vastaanottajan toiminta liittyy korkeakoulun toimintaan (Henkilötietolaki 7 ), 2. jos luovutettava henkilötieto on vastaanottajan kannalta tarpeellinen (9 ), ja 3. (lähtökohtaisesti) jos henkilö on antanut siihen suostumuksen (8 ) Lisäksi henkilötietolaki vaatii mm. yleinen suunnittelu- ja huolellisuuusvelvoite virheettömyysvaatimus informointivelvoite ja tarkastusoikeus

32 Henkilötietolaki: mikä on henkilötieto? Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi Henkilötietoja on - käyttäjän op.nro on käyttäjän sähköpostiosoite on - käyttäjä on TKK:n rehtori Henkilötietoja ei ole - käyttäjä on opiskelija - käyttäjä opiskelee tekniikkaa - käyttäjä on lehtori TKK:lla - käyttäjä haluaa palvelua ruotsiksi

33 Sisältö 1. Mistä on kysymys? 2. Miten se toimii? 3. Mihin sitä voi käyttää? 4. Mitä reunaehtoja on? 5. Mitä se vaatii? 6. Kohti tuotantokäyttöä: HAKA-infrastruktuuri

34 Mitä se vaatii? Ennen kaikkea: jokaisen korkeakoulun sisäinen keskitetty käyttäjähallinto on hoidettu ryhdikkäästi aikaisemmin käyttäjähallinto oli sisäinen asia korkeakoululle nyt palvelut odottavat, että shibbolethin yli tulevat käyttäjätiedot ovat ajan tasalla erityisesti: valmistuvan opiskelijan käyttäjätunnukset suljetaan Shibboleth origin-palvelimen pystyttämistä liittymistä HAKA-infrastruktuuriin

35 Sisältö 1. Mistä on kysymys? 2. Miten se toimii? 3. Mihin sitä voi käyttää? 4. Mitä reunaehtoja on? 5. Mitä se vaatii? 6. Kohti tuotantokäyttöä: HAKA-infrastruktuuri

36 Shibboleth tarvitsee alleen luottamusverkoston Kotikorkeakoulut HY TTY KuY YO n TAMK Stadia OAMK Amk n Palveluntarjoajat Suomen Virtuaaliyliopisto (portaali) Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib (portaali) Virtuaaliammattikorkeakoulu (portaali ja e-opintotoimisto) Yksittäinen korkeakoulu (oppimisympäristö) Suomen Akatemia (tutkimusrahoitus) YTHS (opiskelijoiden terveyspalvelut) Kotikorkeakoulu ylläpitää käyttäjän perustietoja (nimi, yhteystiedot, rooli, opintosuunta ym) Kotikorkeakoulu autentikoi käyttäjän (esim. salasanalla) Kotikorkeakoulu luovuttaa (käyttäjän suostumuksella) henkilötietoja palveluntarjoajalle Palveluntarjoaja päättää henkilötietojen perusteella, millainen näkymä käyttäjälle avautuu palvelussa HAKA-infrastruktuuri (luottamusverkosto)

37 Luottamusverkosto (federation) Luottamusverkosto on korkeakoulujen muodostama yhteisö, joka päättää tehdä yhteistyötä käyttäjien tunnistamiseksi yli korkeakoulurajojen Päättää käyttää siihen esim. shibboleth-tekniikkaa HAKA-infrastruktuuri on Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustama luottamusverkosto. Juridisesti HAKA tullee olemaan CSC:n korkeakouluille tarjoama palvelu (kuten Funet-verkko)

38 Kohti tuotantokäyttöistä HAKA-infrastruktuuria luottamusverkon järjestäytyminen: kuka tekee periaatelinjaukset teknisten komponenttien ylläpito luottamusverkoston metatiedon ylläpito kehitys, koulutus, konsultointi, markkinointi juridiset kysymykset ja sopimukset: millä ehdoilla osapuolten oikeudet ja velvollisuudet taloudelliset kysymykset: kenen rahoilla Tavoite: valmista vuoden vaihteessa ensi vuonna korkeakoulut ja palvelut voivat liittyä tuotantokäyttöiseen HAKA-infrastruktuuriin

39 Vaiheittainen käyttöönotto Kotikorkeakoulut (origin site) HY, Tamk, TTY, KuY esivaatimus: kotikorkeakoulun (ATK-keskuksen) käyttäjätietojen ja tunnusten on oltava ajan tasalla Palvelut (target site) Virtuaaliyliopistoportaali, (virtuaaliamk-portaali), WLANverkkovierailu, A&O-oppimisalusta lisäksi pilotteja käynnissä: WebCT, Moodle, R5 Generation, OsCU

40 Kiitos! Lisätietoa:

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Sähköinen tunnistus korkeakouluissa TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tieteen tietotekniikan keskus CSC Opetusministeriön omistama non-profit-osakeyhtiö

Lisätiedot

Luottamusverkosto. Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd.

Luottamusverkosto. Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Luottamusverkosto Shibboleth-asennuskoulutus 16-17.3.2010 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Valtion omistama osakeyhtiö Non-profit

Lisätiedot

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Valtion omistama osakeyhtiö Non-profit tuottaa keskitettyjä IT-palveluita korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja muille

Lisätiedot

Käyttäjähallintokoulu 12.11.2007 Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC

Käyttäjähallintokoulu 12.11.2007 Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC Käyttäjähallinnon käsitteitä ja periaatteita Käyttäjähallintokoulu 12.11.2007 Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC Tieteen tietotekniikan keskus CSC Valtion omistama non-profit-osakeyhtiö OPM

Lisätiedot

Ajankohtaista identiteetinhallinnassa. IT-päivät 23.10.2008 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Ajankohtaista identiteetinhallinnassa. IT-päivät 23.10.2008 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Ajankohtaista identiteetinhallinnassa IT-päivät 23.10.2008 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Läpileikkauksen läpileikkaus Identiteetin ja pääsyn hallinta Korkeakoulujen sisäinen identiteetinhallinta

Lisätiedot

Identiteetin- ja pääsynhallinta

Identiteetin- ja pääsynhallinta Identiteetin- ja pääsynhallinta Luentomoniste Mikael Linden 9.1.2012 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyödyistä ja haasteista... 6 2.1. Tietoturvallisuus... 6 2.2. Tehokkuus... 7 2.3. Uudet toimintatavat...

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-palveluntarjoajalle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-palveluntarjoajalle Ohje 1 (8) Käyttöönottosuunnitelma -palveluntarjoajalle Ohje 2 (8) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleistä pilvipalveluista... 3 3 Casepankin perustaminen... 5 3.1 Yleistä case-pankista... 5 3.1.1 Casen rakenne... 6 3.1.2 Case-pankin

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 9 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 9 Marko Sormunen, Jari Porrasmaa, Ritva Silvennoinen, Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Juha Rannanheimo Terveydenhuollon

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Tervetuloa Jyväskylän yliopiston IT-palveluiden käyttäjäksi!

Tervetuloa Jyväskylän yliopiston IT-palveluiden käyttäjäksi! Tervetuloa Jyväskylän yliopiston IT-palveluiden käyttäjäksi! IT-palvelut (ITP) edistää, tukee ja koordinoi tietotekniikan hyödyntämistä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinnossa. Tarjoamme opiskelijoille

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Tämän session aiheet RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna Mitä eurooppalainen ja

Lisätiedot

Opiston Moodlekirja Tuloksia ja tuotoksia Moodle-on-Demand hankkeesta

Opiston Moodlekirja Tuloksia ja tuotoksia Moodle-on-Demand hankkeesta Opiston Moodlekirja Tuloksia ja tuotoksia Moodle-on-Demand hankkeesta Länsi-Suomen kesäyliopisto // Petäjä-opisto // Porin kaupungin työväenopisto Sisällys 1 Alkusanat... 3 2 Moodle-oppimisalustasta...

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti/tietohallintoryhmä Olemassa olevia tai suunnitteilla olevia laajennuksia nykyisiin opiskelijahallinnon järjestelmiin AMK: Yhteenveto kaikista saaduista

Lisätiedot

H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet

H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto...4 2 H.E.-L.P.-projekti...6 3 Mitä potilaat ja sairaalahenkilökunta todella haluavat - empiirisen tutkimuksen tuloksia...9 4 H.E.-L.P. sinulle!

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Muistio Ida Staffans 4.7.2013 Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Pilvipalvelun määritelmä Muistiossa tarkastetaan pilvipalveluita ja viranomaisten pilvipalveluiden käyttöä henkilötietolain

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 2008-04-23 URN:NBN:FI-FE200804221251 KANSALLISKIRJASTO 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 NYKYTILA... 4 2.1 Organisaatio ja talous...

Lisätiedot