Käyttäjähallintokoulu Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjähallintokoulu 12.11.2007 Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC"

Transkriptio

1 Käyttäjähallinnon käsitteitä ja periaatteita Käyttäjähallintokoulu Mikael Linden tieteen tietotekniikan keskus CSC

2 Tieteen tietotekniikan keskus CSC Valtion omistama non-profit-osakeyhtiö OPM käyttää äänivaltaa Tehtävänä tuottaa keskitettyjä IT-palveluja korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille suurteholaskenta (superkoneet) Funet-verkko CSC koordinoi korkeakoulujen käyttäjätunnistushankkeita 48 korkeakoulua, työntekijää, opiskelijaa Haka-luottamusverkosto

3 Sisältö Identiteetti eli henkilöllisyys (identity) Henkilöllisyyden todentaminen eli autentikointi (authentication) Valtuuttaminen eli auktorisointi (authorisation) Jäljitettävyys (auditing) Keskitetty käyttäjähallinto Federoitu eli organisaatiorajat ylittävä käyttäjähallinto Muita käsitteitä

4 Käyttäjähallinto 1. Henkilötietojen ylläpito (identity) 2. Käyttövaltuudet (authorisation) 3. Henkilöllisyyden todentaminen (authentication) 4. Jäljitettävyys (audit) 2. Yksikönjohtajat hyväksyvät matkalaskut Palvelun omistaja esim. taloushallinto Esko Esimerkki 3. Käyttäjätunnus Salasana 1. Eskon henkilötiedot viedään järjestelmään Palvelu (esim. matkanhallinta) Nimi: Esko Esimerkki Käyttäjätunnus: eesimerk Rooli: yksikönjohtaja 4. Kenellä on oikeus? Auditoija

5 Identiteetti eli henkilöllisyys (identity) Sähköinen henkilöllisyys (digital identity) Tosielämän henkilöä vastaava tietue käyttäjärekisterissä Henkilöllisyyttä edustaa tunniste (identifier) yksilöi henkilön (yksikäsitteinen tunniste) (muuten kysymys on ryhmätunnisteesta, esim virastomestarit ) Tunnisteen antaa niitä hallinnoiva taho Henkilöstöhallinto (henkilökuntanumero), tietohallinto (käyttäjätunnus), väestörekisterikeskus (henkilötunnus, sähköinen asiointitunnus) ym hierarkia pilkkoo nimiavaruutta: sähköpostiosoite puhelinnumero (03) Identiteettiin liittyy attribuutteja eli ominaisuuksia esim. nimi, mail-osoite, tehtävänimike, työrooli Reunahuomautus: identiteetti voi olla myös palvelimella (IP-osoite, Domain-nimi ) organisaatiolla (Y-tunnus, Domain-nimi )

6 Yksi henkilö, monta henkilöllisyyttä TTY:n opintotoimisto: Opiskelijanro: CSC henkilöstöosasto: hlönumero: 213 TTY:n henkilöstöhallinto: Henkilönro: 8342 TTY:n tietohallinto: username: linden VRK: hetu: CSC:n tietohallinto: username: mlinden VN:n työryhmäpalvelu username: lindemik TTY:n tietotekniikan osaston Unix-käyttäjähallinto: username: linden TTY:n laitos x:n oppimisalusta username: mikael Komission ekstranet: username: lindemi Sonera: Liittymänro:

7 Yksi organisaatio, yksi henkilöllisyys? TTY:n opintotoimisto: Opiskelijanro: TTY:n henkilöstöhallinto: Henkilönro: 8342 TTY:n tietohallinto: username: linden Tampereen teknillinen yliopisto TTY: - Nimi: Mikael Linden - Opiskelijanumero Henkilönumero Käyttäjätunnus: linden TTY:n opintotoimisto TTY:n henkilöstöhallinto TTY:n tietotekniikan osaston Unix-käyttäjähallinto: username: linden TTY:n laitos x:n oppimisalusta username: mikael Monta henkilöllisyyttä TTY:n tietohallinto TTY:n tietotekniikan osasto TTY:n laitos x yksi henkilöllisyys

8 Keskitetty käyttäjähallinto: yksi henkilöllisyys, yksi käyttäjätunnus? Virasto X Virasto Y Unix W2k VPN WebCT Eri järjestelmien käyttäjähallinnot itsenäisiä saarekkeitaan Yhden käyttäjätunnuksen kattavuus Unix W2k Intrawww Asianhallinta Intrawww Asianhallinta HRjärj. HRjärj. WebCT VPN Keskitetty käyttäjähallinto

9 Henkilöllisyyden todentaminen eli autentikointi Varmistetaan, että henkilö on se joka väittää olevansa esim. sama henkilö, joka kuittasi käyttäjätunnuksen eesimerk viikko sitten Henkilöllisyyden todentamisen tekniikoita 1. mitä henkilö muistaa (salasana, valokuva) 2. mitä henkilöllä on hallussaan (toimi/äly/sirukortti, kertakäyttösalasanat, matkapuhelin) 3. mitä henkilö on tai kuinka hän käyttäytyy (biometria) Useamman tekijän läsnäolo tekee autentikoinnista tukevamman esim. pankkikortti (1&2) esim. toimikortti, joka lukee sormenjäljen (2&3) Kun kone autentikoi toisen koneen, voidaan käyttää myös kryptografista vahvaa autentikointia

10 Autentikointi: ulkoista tai tee itse Autentikoinnin voi toteuttaa itse organisaatio antaa itse käyttäjälle autentikointiin tarvittavat välineet salasanat, kertakäyttösalasanalistat, oman varmentajan (CA) pystyttäminen, RSA SecurID ja muut toimiavaimet Autentikoinnin voi ostaa palveluna joku muu huolehtii käyttäjälle autentikointiin tarvittavat välineet kaupalliset varmentajat, esim. VRK, Sonera CA matkapuhelinoperaattoreiden mobiilivarmenne (ETSI /7) pankkien verkkopankkitunnukset (TUPAS) edellisten päälle rakentuvat autentikointihubit Verohallinnon, KELAn ja työministeriön tunnistus.fi Julkishallinnon VETUMA

11 Valtuuttaminen eli auktorisointi Järjestelmästä vastaava taho myöntää henkilölle valtuuden järjestelmän käyttämiseen Joko henkilökohtainen tai roolipohjainen Kattaa sekä valtuuden myöntämisen että hallinnan esim. valtuuden myöntäminen: tietohallintopäällikkö on 5 vuotta sitten päättänyt, että työntekijät voivat käyttää VPNetäyhteyttä kotoa valtuuksien hallinnointi: VPN-gateway selvittää yhteyttä muodostettaessa, onko yhteydenottajalla valtuus (onko hän työntekijä)

12 Rooliin perustuvan valtuutuksen viitemalli esim. matkanhallintajärjestelmä Käyttäjät Työroolit Palvelujärjestelmäkohtaiset käyttäjäroolit Palvelujärjestelmä Esimies Työntekijä Hyväksyjä Matkustaja Matkanhallintajärjestelmä RBAC = Role-based access control

13 Jäljitettävyys (auditing) Keskitetty käyttäjähallinto (yksi näkymä käyttäjän identiteettiin) helpottaa jäljitettävyyttä ja raportointia Raportointivälineiden avulla voidaan selvittää käyttäjät ja heidän työroolinsa työroolit ja niiden käyttövaltuudet edellisten yhdistelmä kenellä on tietty työrooli tai käyttövaltuus? Lokien avulla voidaan selvittää Kuka on käyttänyt järjestelmää? Kuka on antanut roolin tai käyttövaltuuden?

14 Henkilötiedot, todentaminen ja valtuutus Yksinkertaisessa järjestelmässä yhdessä: Kävin hakemassa käyttäjätunnuksen matkanhallintajärjestelmään käyttäjätunnus = henkilöllisyys salasana = autentikointi sain käyttäjätunnuksen = valtuutus Kun järjestelmiä on paljon, tulee käyttäjän muistettavaksi paljon käyttäjätunnuksia ja salasanoja Kun käyttäjiä on paljon, tulee ylläpidettäväksi paljon erilaisia käyttäjätietoja

15 Keskitetty käyttäjähallinto Henkilöllä on virastossa Yksi henkilöllisyys jota edustaa (yleensä) yksi käyttäjätunnus Yksi tai muutamia autentikointivälineitä mahdollisesti eri vahvuista todentamista varten Yksi tai useita rooleja, joiden perusteella hänellä on valtuus eri järjestelmien käyttöön esim. vain palvelussuhteessa olevat henkilöt voivat tehdä matkalaskuja esim. vain esimiehet voivat hyväksyä alaistensa matkalaskuja

16 Organisaatiorajat ylittävä käyttäjähallinto eil federoitu identiteetti Virasto A Paikalliset käyttäjätunnukset Esim. Väestötietojärjestelmä Virasto B Paikalliset käyttäjätunnukset WWW Kunta X Paikalliset käyttäjätunnukset Ideologia: virastotasolla keskitetty, kansallisella tasolla tasolla hajautettu

17 ValtIT/Virtu-kärkihankkeen periaate: Virtu-luottamusverkosto Kotiorganisaatiot Identity Provider, IdP Virasto1 Virasto2 Virasto3 Kunta1 Kunta2 Kuntayhtymä IdP IdP IdP IdP IdP IdP Palveluntarjoajat Service Provider, SP Matkanhallinta/Travel (Valtiokonttori) Ostolaskut/Rondo (Valtiokonttori) Väestötietojärjestelmä (VRK) Opetushallituksen palvelut Julkishallinnon Virtu-luottamusverkosto eli federaatio SP SP SP SP SP SP Museoviraston palvelut Työterveyslaitoksen palvelut Kotiorganisaatio ylläpitää virkamiehen identiteettiä (nimi, yhteystiedot, ym) Kotiorganisaatio autentikoi virkamiehen (salasanalla, virkakortilla ) Kotiorganisaatio luovuttaa attribuutteja palveluntarjoajalle Palveluntarjoaja tekee pääsynvalvontaa

18 Luottamusverkosto viraston näkökulmasta Koko julkishallinto Rondo Travel VTJ VN:n työryhmäjärj. Unix Intrawww W2k HRjärj. WebCT Yhden käyttäjätunnuksen kattavuus Asianhallinta VPN Virasto X

19 Muita käsitteitä Pääsynvalvonta (access control): menetelmä jolla valvotaan, että vain valtuutetut käyttäjät pääsevät käsiksi resurssiin seuraa tavallisesti autentikointia ja auktorisointia Kertakirjautuminen (single sign-on): käyttäjä autentikoidaan vain kerran, ja voi sen jälkeen käyttää kaikkia resursseja, joihin hänellä on valtuudet Käyttäjähallinto (identity management/idm eli identiteetinhallinta, identity&access management/iam eli pääsynhallinta): Ne toimenpiteet ja mekanismit, joilla organisaatio pitää kirjaa tietojärjestelmiensä käyttäjistä ja heidän valtuuksistaan

Ohje: Identiteetin hallinnan tietoturvatasot (LUONNOS)

Ohje: Identiteetin hallinnan tietoturvatasot (LUONNOS) Ohje: Identiteetin hallinnan tietoturvatasot (LUONNOS) Harmaalla pohjalla oleva teksti on valmisteluvaiheen informatiivistä osuutta ja poistetaan lopullisesta ohjeesta. Tämä dokumentti on ohje identiteetin

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

Virtu-luottamusverkostohanke Määrityksistä 31.8.2008 mennessä saadut kommentit 1.10.2008/mikael.linden@csc.fi. Virtu-hankkeen huomio kommenteista

Virtu-luottamusverkostohanke Määrityksistä 31.8.2008 mennessä saadut kommentit 1.10.2008/mikael.linden@csc.fi. Virtu-hankkeen huomio kommenteista Virtu-luottamusverkostohanke Määrityksistä 31.8.2008 mennessä saadut kommentit 1.10.2008/mikael.linden@csc.fi Kommentti Panorama Partners käyttöoikeuksien hallinnan osalta määrittelyvaiheen tulokset nähtiin

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä.

Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä. suomi - englanti 7.7.2008 1/68 termi suomeksi termi englanniksi määritelmä ryhmä 24/7 -palvelu 24/7 service jatkuva palvelu, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä 3DES 3DES, triple DES DES-salakirjoitusmenetelmän

Lisätiedot

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10 Profiilinhallinta Unifaun Online 2012-09-10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Profiilihallinnan keskeisimmät käsitteet... 4 3 Hallintaoikeus... 6 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab... 7 5 Profiilihallinnan

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA KRTT Oulu Käyttöoikeuksien hallinta 9.12.2008 1(21) KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA 1 OHJEEN TARKOITUS Käyttöoikeuksien hallinnalla (acl, access control lists) tarkoitetaan

Lisätiedot

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3. Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

Käyttäjienhallintatyökalu

Käyttäjienhallintatyökalu Käyttäjienhallintatyökalu 2 Käyttäjienhallinta-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Käyttäjienhallintatyökalusta... 3 1.1 Excel-taulukko csv-tiedoston luomisessa...4 2 Käyttäjien luominen... 4 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä

4. Tunnistus ja todennus. Yleisesti turvamekanismit. Käsitteitä 1 4. Tunnistus ja todennus Käsitteitä Turvamekanismi, turvapalvelu, turvafunktio 1. Tietojärjestelmässä olevan komponentti esim. pääsynvalvontamekanismi 2. Verkkoympäristössä puhutaan esim. salaus-, allekirjoitus-

Lisätiedot

Federointi kertakirjautumisen mahdollistajana Mika Seitsonen ja Ahti Haukilehto, senior-konsultit Soveltosta

Federointi kertakirjautumisen mahdollistajana Mika Seitsonen ja Ahti Haukilehto, senior-konsultit Soveltosta Federointi kertakirjautumisen mahdollistajana Mika Seitsonen ja Ahti Haukilehto, senior-konsultit Soveltosta Sisältö 2 Federoinnin ja claim-pohjaisen identiteetin arkkitehtuuri Pilvipalveluiden tuki federoinnille

Lisätiedot

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2005 Viestintä Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 - ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 CASE: Eduuni-työtilat - opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan yhteinen sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen alusta. Kehityspäällikkö

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää.

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää. Tietoturva Postin sähköisten palvelujen perustana on turvallisuus. Käytämme edistyksellisiä turvamenetelmiä ja ohjelmointikieliä kehitystyössämme. Voit aina luottaa tietojesi turvallisuuteen kun käytät

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot