Sissikerho Sissiosasto TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sissikerho Sissiosasto TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Sissikerho Sissiosasto TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 Helsingin Sissiosasto ry 1 TOIMINNAN PERUSTA SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TARKOITUS TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT KEHITTÄMISEN SUUNTA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS STADIN SISSIEN ERIKOISTUMISEN JA EROTTUMISEN MAHDOLLISUUDET ASUTUSKESKUS TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TAVOITELTU TULEVAISUUDEN TILA TOIMINNAN PAINOPISTEET UUSIEN JA NUORTEN JÄSENTEN AKTIVOINTI AMPUMATOIMINTA JA AMPUMA-TEAM SISSIKÄYTÄNTÖJEN DOKUMENTOINTI SÄHKÖISEEN TIETOVARASTOON VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINNAN JOHTAMINEN MAASTOTOIMINTA JOHTAMISKOULUTUS AMPUMATOIMINTA SALITOIMINTA VIESTITOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA HUOLTO- JA KULJETUSTOIMINTA HALLINTO JA TALOUS SISSIPARLAMENTTI JÄSENHUOLTO TOIMITILAT TALOUS PERINTEET JA PALKITSEMISET JÄRJESTÖ- JA YHTEISTOIMINTA... 11

3 Helsingin Sissiosasto ry 1 Helsingin Sissikerho ry & Helsingin Sissiosasto ry TOIMINTASUUNNITELMA Toiminnan perusta 1.1 Sääntöjen mukainen tarkoitus Yhdistysten sääntöjen mukaisesti Kerhon tarkoituksena on toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mm. ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa reservin upseereina sekä johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä kunniakkaita ja perinteisiä suomalaisia sissitaitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Osaston tarkoituksena on toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mm. ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa. Kerhon ja Osaston päätehtävänä on kouluttaa jäsenistään mahdollisimman hyviä reservin johtajia. Tämä toteutetaan antamalla käytännön johtamistehtäviä, kehittämällä henkilökohtaisia taitoja sekä vaalimalla sissihenkeä. Yhdistykset toteuttavat tarkoitustaan tiiviissä keskinäisessä yhteistyössä Stadin Sissit -nimikkeen alla. 1.2 Toiminta-ajatus ja arvot Stadin Sissit kouluttaa ja harjoittaa reserviläisiä kehittämään henkilökohtaisia taitojaan. Stadin Sissit keskittyy järjestämässään koulutuksessa tiedusteluun, johtamiseen ja sissitoimintaan. Samalla pidämme yllä ja kehitämme sotilaallisia perusvalmiuksia kuten ampumataitoa sekä itsepuolustustaitoa. Tarjoamme mahdollisuuden reserviläisen taitojen harjoitteluun myös sijoitettuun reserviin kuulumattomille. Stadin Sissit kehittää itse koulutusmenetelmiä (oppiminen + taitojen ylläpitäminen + lisäkouluttautuminen + soveltava harjoittelu) ja välineitä, ja tarjoamme lisäksi koulutusyhteistyötä MPK:lle. Toiminta Stadin Sisseissä on hauska harrastus. Stadin Sissit tarjoaa jäsenilleen elämyksiä ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen tavalla, josta on hyötyä muussakin elämässä. Sissien toimintaa ja esiintymistä leimaa sissihenki, joka tarkoittaa - reippautta (oma-aloitteisuutta, fyysistä vilkkautta ja ennakkoluulottomuutta) - suvaitsevaisuutta yksilöiden erilaisuudelle, suhtautumista pilke silmäkulmassa - vastuullisuutta (epäkohtiin tarttumista, jatkuvuuden turvaamista, sissiveljen turvallisuudesta huolehtimista) - innovatiivisuutta (uusien luovien ratkaisujen etsimistä ja niiden aktiivista julkituomista).

4 Helsingin Sissiosasto ry 2 2 Kehittämisen suunta 2.1 Toimintaympäristön muutos Stadin Sissien toimintaympäristöä muuttava keskeinen trendi on puolustusvoimien muokkaaminen tietoyhteiskunnan sodankäyntiin sopivaksi. Tietoyhteiskunnan armeijan joukot ovat pienempiä ja teknologisempia, ja ne toimivat verkottuneesti. Uusien asejärjestelmien kalleuden vuoksi suurta kenttäarmeijaa ei kyetä ylläpitämään, ja armeijan koon pienentyessä reserviläisten kierto SAsijoituksissa ja niistä pois nopeutuu. Maavoimien uusi taistelutapa tuo lisää haasteita reserviläisten koulutukseen, mutta lähestyy samalla sissitoiminnan toimintaperiaatteita. Keskeistä uudessa taistelutavassa on nykyistä hajautetumpi toiminta vastuualueen syvyydessä, modulaarinen joukkojen kokoonpano, tehtävätaktiikan mukainen johtaminen kaikilla tasoilla, ja aloitekyvyn ja liikkeen hyödyntäminen. Kaikki edellämainitut piirteet ovat myös Stadin Sissien maasto- ja johtamiskoulutuksen keskeisiä periaatteita vuosien ajalta. Reserviläiset ovat entistä yksilöllisempiä ja moniarvoisempia ja toisaalta tottuneempia asioimaan erilaisissa verkostoissa ja tukeutumaan niihin kommunikaatio- ja tietoteknisiä välineitä käyttäen. Varsinkin nuoret jäsenet ja potentiaaliset jäsenet odottavat yhdistyksen tarjoavan web-palveluja ja edellyttävät niiltä sisältöä, laatua ja yhteisöllisyyttä. 2.2 Stadin Sissien erikoistumisen ja erottumisen mahdollisuudet Jotta Stadin Sissit selviäisi elinvoimaisena yhteisönä muuttuvassa ympäristössä, toiminnan tulee tarjota siihen osallistuville uutuuksia ja elämyksiä ja sen täytyy olla myös hauskaa. Tapahtumia ja toimintatapoja tulee kehittää koko ajan, jotta vältetään aktiivijäsenistön kyllästyminen ja kaikkoaminen. Etenkin nuoret jäsenet on saatava innostumaan ja heitä on rohkaistava toteuttamaan omia ideoitaan, jotta vältetään yhdistysten ukkoutuminen. Erityisesti täytyy lisätä toiminnallisuutta, jota tuo esimerkiksi sissitoiminnan harjoittelu ja ampumataidon kehittäminen. Kynnyksen tulla mukaan Sissien toimintaan tulee olla matala. Maastotapahtumillamme on kovia kilpailijoita, ja tapahtumiemme omaleimaisuuteen ja laatuun tulee panostaa. Maastotapahtumamme kuten Pahkis erottuvat jo nyt joukosta vaativan johtamis- ja viestiharjoittelun osalta. Edelleen kehittyminen vaatii, että tapahtumien sotilaallinen toiminta on vähintään osallistujien tasolla tai sen ylittävää. Stadin Sissien tulee kehittää osaamista ja toimintaa siten, että pysymme mukana taistelumenetelmien ja johtamistyökalujen kehityksessä. Näin voimme ansaita erityisen roolin reservin koulutusta uudistavana ja kehittävänä toimijana. Stadin Sissit on jo suunnannäyttäjä, ja sellaisena aiomme säilyä. Painopisteen luomiseksi ja vahventamiseksi on tarpeen kehittää yhteistyötä muiden edistyksellisesti ajattelevien ja toimivien yhdistysten kanssa. Luontevimmin tämä tapahtuu yhteisten projektien ja yhdessä järjestettyjen tapahtumien kautta.

5 Helsingin Sissiosasto ry Asutuskeskus toimintaympäristönä Asutuskeskus taistelumaastona asettaa erityisvaatimuksia ja rajoitteita tiedustelulle, johtamiselle ja sissitoiminnalle ja toisaalta tarjoaa välineitä niissä käytettäväksi. Joukot voivat joutua toimimaan siviilien keskellä ja heidän suojanaan. Taajamaympäristö on myös vaativampi kalustolle, viestivälineille ja muille johtamisen välineille. Tiedustelu ja sissitoiminta asutuskeskukseen sovellettuna ja kehitettynä palvelevat erityisen hyvin pääkaupunkiseudun maanpuolustustarpeita. Perinteiset metsässä toimimiseen liittyvät sotilaalliset taidot muodostavat kuitenkin osaamisperustan, ja niitä pidetään kunniassa ja harjoitellaan. Ne luovat pohjan, jolle myös asutuskeskuksessa toimiminen pitkälti perustuu. 2.4 Tavoiteltu tulevaisuuden tila Alla on kuvaus Stadin Sissien tavoitellusta tulevaisuuden tilasta ja kehityksestä. Se konkretisoi toiminnan kehittämisen suuntaa eritellymmiksi tavoitteiksi, joiden tulee toteutua ajallaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Asema toimintaympäristössä 2015à Stadin Sissit on luotettu johtamis-, viesti- ja tiedustelutoimialan koulutuskumppani eteläisen Suomen maakuntajoukoille. Järjestökentässä Stadin Sissit tunnetaan keskustelualoitteiden tekijänä sekä aktiivisena ja rakentavan kriittisenä keskustelijana. Maineeltaan Stadin Sissit on aikaansa edellä toimiva ainutlaatuinen maanpuolustushenkisten yhteisö, jolla on tunnustettu asema määritellyillä maanpuolustuskoulutuksen alueilla. Toiminta 2015à Stadin Sissien kärkiosaamisalueita ovat tiedustelu, johtaminen ja viesti, sekä sissi- ja tiedustelutoiminta erityisesti taajamaolosuhteissa. Stadin Sissit kehittää johtamisvalmiuksia ja -taitoa niin tietotaidon kuin henkilöjohtamisenkin alueilla, kohteena sekä oma jäsenistö että ulkopuoliset reserviläiset, jotka osallistuvat Sissien kursseille. Stadin Sissit järjestää jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa sali- ja ampumatoimintaa sekä soveltaa ja kehittää (kaupunki)erätaitoja yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Välineet 2015à Sissien verkkopalvelut tukeutuvat kaupallisiin ohjelmistotuotteisiin ja niille rakennettuihin sovelluksiin. Sissien parhaat käytännöt ja arvokas hiljainen tieto on taltioitu joustavasti käytettävään turvalliseen sähköiseen tietovarastoon 3 Toiminnan painopisteet 2014 Toimintavuoden painopistealueet ovat: Uusien ja nuorten jäsenten aktivointi, ampumatoiminta (ml. Ampuma-Team) ja Sissikäytäntöjen dokumentointi sähköiseen tietovarastoon. Näiden alueiden tavoitteet otetaan huomioon varsinaisen toiminnan suunnittelussa Sissiparlamentissa ja toimikunnissa.

6 Helsingin Sissiosasto ry Uusien ja nuorten jäsenten aktivointi Tehokas jäsenhankinta on tarpeen yhdistyksemme ukkoutumisen estämiseksi. Jäsenhankintaa parannetaan edelleen viestimällä ulospäin houkuttelevasti, säännöllisesti ja ajantasaisesti kehittämällä toimintamuotoja, jotka vetoavat nuoriin markkinoimalla yhdistystä tehokkaasti tapahtumien yhteydessä tarjoamalla etuja kuten valittuihin tapahtumiin osallistumisen kulujen kattamista jäsenille. Uusien ja nuorten jäsenten aktivointia parannetaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä uusiin jäseniin ja sitouttamalla heidät osallistumaan nimeämällä tapahtumiin tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat järjestämällä houkuttelevampia tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 3.2 Ampumatoiminta ja Ampuma-Team Stadin Sissien ampumatoiminnan kulmakiviä on, että kaikkien jäsenten ampumataitoa kehitetään ja pidetään yllä tarvittaessa perusteista lähtevällä kouluttamisella. Osallistumiskynnyksen harjoitteluun ja ammuntatapahtumiin tulee olla matala pelkkä jäsenyys ja ampumaharrastusvakuutus riittää. Vuoden painopistealueena ammunnan osalta on Ampuma-Team toiminnan jatkaminen ja kaikkien jäsenien aktivoiminen ampumatapahtumiin. Ampuma-Team toiminnan tarkoituksena on rakentaa nuorille aktiivisille ampujille väylä osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin ampumakilpailuihin tukemalla heitä ohjatun ja tavoitteellisen harjoittelun kautta. Stadin Sisseissä on kokeneita ampujia, ammunnan kouluttajia ja SRA-tuomareita, jotka harjoittelevat paljon ja osallistuvat kilpailuihin, ja jotka voivat tarjota panoksensa nuortenkin harjoitteluun. Ampuma-Team -toiminta tukee sekä Sissi- Team kilpailutoimintaa että yhdistyksen perinteistä ampumatoimintaa. Kaikilla kiinnostuneilla ja aktiivisilla ampujilla on mahdollisuus osallistua Ampuma-Team toimintaan. Stadin Sissit ottaa prosenttiammunnan tuloksen yhdeksi ampumatoiminnan seurattavaksi tavoitteeksi, ja pyrkii aktivoimaan kaikkia jäseniä pitämään yllä ampumataitoaan vähintään kerran vuodessa. Tapahtumista tiedottamista korostetaan entisestään. Stadin Sissit pyrkii järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ammunnalle paikan riittävän läheltä pääkaupunkiseutua, jotta matkustaminen ei nouse kynnykseksi osallistumiselle. Stadin Sissien oma kyky järjestää ampumatapahtumia säilytetään, ja sitä parannetaan tarvittaessa kalustoa hankkimalla. Aseiden saatavuus lainaksi HRUP:lta ja HelResP:ltä hyödynnetään. 3.3 Sissikäytäntöjen dokumentointi sähköiseen tietovarastoon Stadin Sisseille on vuosikymmenten aikana kertynyt merkittävä kokemus ja tietotaito suurten maasto- ja johtamisharjoitusten järjestämisessä. Tätä tietotaitoa ja parhaita käytäntöjä on suurelta osin onnistuttu siirtämään uusille vastuullisille toimijoille henkilökohtaisen koulutuksen kautta ja jaka-

7 Helsingin Sissiosasto ry 5 malla kirjallisia materiaaleja ja toimintaohjeita eteenpäin. On kuitenkin alueita, joiden osalta dokumentointia voi kehittää. Jotta parhaita sissikäytäntöjä voitaisiin siirtää eteenpäin tehokkaasti, niitä on jalostettava tarkemmiksi toimintaohjeiksi. Myös harjoitusten ja varsinaisen toiminnan edellyttämät suunnitteluasiakirjat, -aikataulut, koulutusmateriaalit ja käskyt on nykyistä paremmin dokumentoitava, jotta ne palvelevat tulevia harjoituksia ja toimijoita. Tarve tehokkaampaan tiedon siirtoon on olemassa Pahkiksen, Esikuntatyöskentelyn kurssin ja muiden tapahtumien osalta ja Parlamentin ja sen toimikuntien osalta. Verkottuneessa toiminnassa ei riitä, että tarvittavat kirjalliset dokumentit ovat olemassa ne on myös saatava joustavasti kaikkien tarvitsijoiden käyttöön siten, että tietojen turvallinen säilyttäminen, käyttäminen ja jakaminen on taattu. Nykyaikaiset sähköiset tietovarastot antavat tähän mahdollisuuden, ja niiden hyödyntäminen aloitetaan toimintavuoden aikana. 4 Varsinainen toiminta Toiminnan johtaminen Sissikerhon hallitus ja Sissiosaston johtokunta muodostavat yhdessä Sissiparlamentin, joka johtaa Stadin Sissien toimintaa. Tapahtumia toteuttavaa ja kehittävää aktiivijoukkoa johdetaan Sissiparlamentin alaisten toimikuntien, työryhmien ja projektien kautta. Toimikunnat huolehtivat perinteisten sektorien maasto, ammunta, sali ja viesti toiminnasta ja kehittymisestä sekä edellisiä tukevasta huolto- ja kuljetustoiminnasta. Vakiintuneita työryhmiä ovat päämaastotapahtuma Pahkiksen jatkuvuudesta huolehtiva Pahkis-JOPO ja Esikuntatyöskentelyn kursseja kehittävä johtoryhmä Esik-JORY, jotka raportoivat toiminnastaan Sissiparlamentille ja joiden kokoonpanon Sissiparlamentti vahvistaa vuosittain. Suurempia tapahtumia varten tai toiminnan laajentamiseen perinteisten sektorien ulkopuolelle asetetaan tarvittaessa projekteja. Kullakin suuremmalla tapahtumalla on asianomaisen toimikunnan nimeämä vastuuhenkilö, joka vastaa hankkeesta kokonaisuutena (resurssit, kalusto, tehtäväsisältö, jne.). Tämän lisäksi jokaiseen tapahtumaan nimetään tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaava henkilö, jonka tehtävä on saada jäseniä osallistumaan tapahtumaan ja värväämään muitakin mukaansa. 4.2 Maastotoiminta Vuoden päätapahtuma on Pahkis, joka on MPK-kurssi. Pahkista markkinoidaan laajasti, ja siihen pyritään saamaan osallistujia myös jäsenistön ulkopuolelta. Pahkiksen osallistujista värvätään myös uusia jäseniä. Tapahtuman järjestämisessä pyritään tekemään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Maastotoimikunta valmistelee lisäksi uudenlaista harjoitusta, jolla Sissitaitokilpailua uudistetaan tulevina vuosina. Stadin Sissit osallistuvat myös MPK:n muille sotilaallisille kursseille. Sissi-Team toiminnalla luodaan edellytyksiä lähettää Sissien omia joukkueita kotimaisiin ja ulkomaisiin sotilastaitokilpailuihin. Menestyksellinen kilpailutoiminta edellyttää hyviä sotilastietoja ja taitoja yhdistettynä hyvään

8 Helsingin Sissiosasto ry 6 fyysiseen kuntoon ja ampumataitoon, joita kaikkia voidaan kehittää Sissien tapahtumien yhteydessä. Sissi-Team -partiot osallistuvat valikoituihin kotimaisiin ja 2-3 kansainväliseen sotilastaitokilpailuun. Maastotoiminnan toimintakalenteri vuodelle 2014: tammikuu Loppiaistulet Wiisaiden laavulla tammikuu Omaistenpäivät Santahaminassa Utria Assault kilpailu Virossa Tiedustelukouluttajakurssi 1 maaliskuu Kaukopartiohiihto RESUL:n talvijotos JäRes-sotilastaitokilpailu Tiedustelun jatkokurssi Kesäyön marssi touko-kesäkuu Sissi-isku Touko-kesäkuu Italian Raid Commando tai Grenadier Heinäkuu Omaistenpäivät Santahaminassa Admiral Pitka Recon Challenge kilpailu Virossa Tiedustelukouluttajakurssi RESUL:n syysjotos Pahkis Tiedustelukurssi Tilaisuuden osoittautuessa suotuisaksi järjestetään pidempiä Jotoksia erämaa-alueilla. Yhteistyötä KaartJR:n Killan kanssa jatketaan osallistumalla molempien KaartJR:n palvelukseenastumiserien alokkaiden omaistenpäivien järjestelyihin. Omaistenpäivissä pyritään aktiivisemmin rekrytoimaan jäseniä Sisseihin. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa ja osallistuu muiden sektorien vetovastuulla olevien tapahtumien järjestelyyn. 4.3 Johtamiskoulutus Stadin Sissien johtamiskoulutuksen tärkeimmät tapahtumat ovat Esikuntatyöskentelyn kurssit, joilla harjoitellaan esikunnan työskentelyssä tarvittavia perustaitoja. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssin (Esik-J) kehittämistä jatketaan mm. uudistamalla kurssin aselajiopetusta. Vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa ensimmäinen Esikuntatyöskentelyn erikoistason (Esik-E) kurssi. Vuoden aikana järjestetään Eskuntatyöskentelyn jatkokurssi keväällä 2014 Esikuntatyöskentelyn erikoiskurssi keväällä 2014 Kysynnän ja resurssitilanteen mukaan erillisiä esikunta- ja johtamisen koulutustapahtumia.

9 Helsingin Sissiosasto ry 7 Johtamiskoulutusta hyödynnetään ja sovelletaan Sissien maasto- ja muissa tapahtumissa. 4.4 Ampumatoiminta Ampumatoiminnan tavoitteena on Sissien ampumataidon kehittäminen ja ylläpito sekä turvallisen aseenkäsittelyn ja asetuntemuksen tason kohottaminen. Ampumatoimikunta vastaa Stadin Sissien ampumatoiminnasta. Ampumatoiminnan painopiste on sovelletun reserviläisammunnan (SRA) harjoittelussa, kilpailutoiminnassa ja Ampuma-Team -toiminnassa. Aktiivisille ampujille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhdistyksen tai piirin edustajana kansainvälisiin reserviläisten ampumatapahtumiin ja kilpailuihin. Stadin Sissien omissa ammunnoissa tarjotaan mahdollisuus sekä ammunnan perusharjoitteluun että soveltaviin harjoituksiin. Perusharjoittelussa koulutetaan ampumatekniikoita tarvittaessa alusta alkaen, ja edetään sovellettuihin ammuntoihin sitä mukaa kun taidot sen mahdollistavat. Säännöllinen harrastaminen vaatii yhdistyksen jäsenyyden sekä ampumaharrastusvakuutuksen. Tapahtumissa tarjotaan mahdollisuus ampua yhdistyksen aseilla. Ohjatuilla säännöllisillä vuoroilla tarjotaan koulutusta pääasiassa pistooliammuntaan, mutta koulutusta järjestetään myös muilla asetyypeillä. Vuonna 2012 käynnistettyä Ampuma-Team toimintaa jatketaan ja pyritään laajentamaan aktiivisten kilpailuihin osallistuvien sissien määrää. Tavoitteena on saada osallistujia myös SRA:n SMkilpailutasolle. Stadin Sissit tukee Helsingin reserviläispiirin järjestämiä sovellettuja reserviläisammuntoja (mm. piirin SRA SM-karsinnat) osallistumalla tapahtumien järjestelyihin. Tuomaritoimintaa varten ampumatoimikunnan jäsenistä kuudella henkilöllä on SRA-tuomarikortti. Ampumatoimintaa suunnataan ja kehitetään marraskuussa 2013 jäsenistölle toteutetun ampumatoimintaa koskevan kyselyn tulosten perusteella. Ampumatoimikunta järjestää ampumarasteja Stadin Sissien omiin tapahtumiin sekä jatkaa yhteistyötä ampumatapahtumissa muiden yhdistysten kanssa (mm. Vantaan reserviläiset, SPOLK). Ampumatoimikunta palkitsee vuosittain aktiivisen Sissiampujan kiertopalkinnolla. Ampumatoimikunnan toimintakalenteri vuodelle 2014: Yksittäiset harjoitukset ja kilpailut: tammikuu Vintergatan-ampumakilpailu Ruotsissa: Sissien jäseniä piirin joukkueeseen huhtikuu Jüriöön ampumakilpailu Virossa: Sissien jäseniä piirin joukkueeseen, mahdollisuuksien mukaan Sissien oma joukkue kilpailuun kesäkuu BSSC Baltic Sea Shooting Competition, Sissien jäseniä piirin joukkueeseen SRA SM-kilpailut (Säkylä), Sissien jäseniä piirin joukkueisiin tai toimitsijoiksi huhti-lokakuu Yksilöosallistumisia Vares Cupiin ja piirin SRA SM-karsintakilpailuihin huhti-lokakuu Yhdistyksen SRA-harjoituskilpailu jäsenille syyskuu Pahkis-tapahtuman tuki

10 Helsingin Sissiosasto ry 8 vuoden aikana Asehuoltokurssi Ohjatut vakioampumavuorot toteutetaan tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa Töölön radalla, ja sisältävät perusharjoittelua sekä harjoitusluonteisia SRA-tyyppisiä sarjakilpailuja. Kaartin Jääkärirykmentin Killan vuorot ja kivääripoolin vuorot Santahaminassa ovat Sissien käytössä ja ampumatoimikunta järjestää kesällä ylimääräisiä vain sisseille kohdistettuja vuoroja ulkoradoilla. Ampumatoimikunta tiedottaa myös muista Sissien käytössä olevista vuoroista pääkaupunkiseudulla. 4.5 Salitoiminta Stadin Sissien salitoiminnan perusta rakentuu viikoittaisiin salivuoroihin Töölöntorinkadun Wanhalla dojolla. Salivuorot ovat maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltaisin sekä sunnuntaipäivällä. Harjoitukset ovat ohjattuja ja avoimia kaikille reserviläisjärjestöjen jäsenille ilman eri maksua. Nitrot jatkavat toimintaansa joka perjantai kuntopiirillä ja venyttelyllä. Vakiovuorojen ohjatussa toiminnassa pidetään kesätauko kesä-, heinä- ja elokuussa ja talvitauko joulukuussa. Tauot eivät kuitenkaan estä omaehtoista harjoittelua. Salitoimikunta pyrkii järjestämään vuonna 2014 jujutsun peruskurssin. Salitoimikunta osallistuu osuudellaan tapahtumiin kuten Sissitaitokilpailuun järjestämällä itsepuolustus- ja sotilastekniikkahenkisiä esittäytymisiä sekä koulutus- ja tehtävärasteja. 4.6 Viestitoiminta Viestitoimikunta ylläpitää Stadin Sissien viestikalustoa, antaa viestialan koulutusta ja tukee Stadin Sissien tapahtumia viestijärjestelyin. Viestitoiminnalla ylläpidetään ja kehitetään poikkeusoloissa ja tilapäisvälinein tapahtuvassa toiminnassa tarpeellista viestintäkykyä. Viestitoimikunnan painopiste on soveltavien viestitekniikoiden tutkimisessa ja kehittämisessä. Erityisesti tutkitaan nopeiden, itsenäisten ja langattomien verkkojen ja laitteiden käyttöä viesti- ja tiedustelutoiminnan tukena. Viesti- ja tiedustelutoiminnan kehittäminen ja testaaminen pyritään liittämään aiempaa tehokkaammin osaksi Pahkis-harjoitusta. Tämän lisäksi viestitoimikunta järjestää Pahkis- organisaation tarvitsemaa viestikoulutusta vähintään yhden koulutustapahtuman verran. 4.7 Tiedotustoiminta Stadin Sissien tiedotusta hoitaa tiedotustoimikunta, jonka jäseniä ovat Sissisanomien päätoimittaja ja Sissien webmaster. Tiedottamisessa keskitytään sähköisen viestinnän ja erityisesti Stadin Sissien nettisivujen (www.stadinsissit.fi) kehittämiseen ja sisällön pitämiseen ajan tasalla. Sissien näkyvin tiedotuskanava on edelleen Sissisanomat. Sissisanomia toimittaa päätoimittaja, joka kokoaa avukseen erikseen nimetyn muutaman hengen toimituksen. Lehden ulkoasun graafisesta

11 Helsingin Sissiosasto ry 9 toteutuksesta ja taitosta huolehtii päätoimittaja. Sissisanomat ilmestyy noin 20-sivuisena neljä kertaa vuoden aikana. Lehden sisältö pidetään korkealaatuisena jäsenkuntaa kiinnostavilla artikkeleilla. Lehdessä kaikki jutut julkaistaan kirjoittajiensa nimillä tai vähintään nimimerkillä. Ilmoituksissa on oltava yhteystiedot. Lehdessä julkaistaan mm. yhdistyksen yhteystiedot toimintakalenteri puheenjohtajien palsta Sissiparlamentin päätöksiä omalla palstallaan toimikuntien toimittamia katsauksia vuoden tapahtumiin ohjeita ja ilmoituksia tulevista tapahtumista. Helsingin Reservin Sanomat (HRS) toimii edelleen jäsen- ja sidosryhmätiedottamiskanavana. Muiden alan lehtien, mm. Suomen Sotilas-lehden ja Gona-lehden (EsRes) käyttöä tiedotuskanavana sekä yhteistyötä niiden kanssa lisätään. Sissisanomien päätoimittaja vastaa artikkelimateriaalin tarjoamisesta HRS:lle, Suomen Sotilaalle sekä muille alan julkaisuille. Helsingin Reservin Sanomat ilmestyy Helsingin reserviläispiirin julkaiseman aikataulun mukaisesti kahdeksalla numerolla vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Stadin Sissien yhteisellä palstalla, jonka toimittamisesta vastaa yhdistyksen webmaster. HRS:lle tarjotaan julkaistavaksi myös yhdistystä esittelevää muuta teksti- ja kuvamateriaalia. Sissien toiminnan tunnettuuden lisäämiseen ja jäsenhuoltoon panostetaan. Uusien jäsenten tiedottaminen ja toimintaan mukaan vetäminen varmistetaan siten, että toimikunnat ottavat uusiin jäseniin yhteyttä heidän ilmoittamiensa kiinnostualueiden mukaan. Uusille jäsenille järjestetään infotilaisuus (Sissipakkaus) vetovoiman lisäämiseksi. Infossa annetaan lyhyt tietoisku Stadin Sissien toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Nykymuotoisen Sissiportaalin jatko verkossa olevana tiedonjako- ja ryhmätyövälineenä arvioidaan uudelleen, ja tarvittaessa siirrytään käytettävyydeltään joustavampaan vaihtoehtoon. Pitkään valmisteilla ollut Stadin Sissien historiikki julkaistaan vuoden 2014 aikana. 4.8 Huolto- ja kuljetustoiminta Huolto- ja kuljetustoimikunta vahventaa huollon ja kuljetuksen osaamista Stadin Sissien piirissä. Huolto- ja kuljetustoimikunta vastaa tarpeiden mukaan Stadin Sissien harjoitusten ja tapahtumien huolto- ja kuljetusjärjestelyistä ja pitää kuljettajarekisteriä, josta selviää kuljettajien yhteystiedot, ajoluvat, erikoisluvat ja viimeisin ajo. Näin kerhoyhtymällä on käytettävissä ajan tasalla oleva lista kuljettajista. Huolto- ja kuljetustoimikunta vastaa edelleen toimitilamme Hiihtomajan isännyydestä. Kevät- ja joulusauna järjestetään perinteiseen tapaan touko- ja joulukuussa.

12 Helsingin Sissiosasto ry 10 5 Hallinto ja talous 5.1 Sissiparlamentti Sissikerhon hallitus ja Sissiosaston johtokunta muodostavat yhdessä Sissiparlamentin, joka huolehtii yhdistysten hallinnosta. Sissiparlamentti kokoontuu tasaisin väliajoin ja käsittelee lisäksi yhteisiä asioita sähköisissä välineissä. Sissiparlamentti kokoontuu valmistelemaan vuosikokouksien päätökset ja loppukesällä erityiseen suunnittelutilaisuuteen. 5.2 Jäsenhuolto Stadin Sissien jäsenistä pidetään omaa rekisteriä, jonka päivityksessä tukeudutaan liittojen jäsenrekistereihin. Jäsentietojen ylläpidosta ja samalla sähköpostituslistojen (Sissispämmi) käytöstä ja ylläpidosta vastaan jäsenrekisterin hoitaja. Liittojen tietoja täydentävien omien jäsentietojen (kuten harrastushalukkuus sektoreittain tai Sissien palkitsemiset) säilytyksessä ja ylläpidossa hyödynnetään toistaiseksi Sissiportaalia. Sissiparlamentti hyväksyy uudet jäsenet hakemusten perusteella, ja tieto hyväksymisestä toimitetaan sen jälkeen liittoihin. Puheenjohtajiston vastuulla on huolehtia siitä, että toimikunnat ottavat uusiin jäseniin yhteyttä heidän kiinnostuksensa mukaan, ja että heidät houkutellaan mukaan toimintaan. 5.3 Toimitilat Hiihtomaja on varastotila maasto- ja viestivälineille, asiakirja-arkistolle ja perinne-esineille. Toimitilaa käytetään myös kokoustilana toimikunnille ja työryhmille. 5.4 Talous Yhdistysten tulot muodostuvat edelleen pääasiassa sissimaksuista eli jäsenten maksamista jäsenmaksuista ja muiden reserviläisten maksamista toimintamaksuista. Suuria hankintoja ei tehdä ilman ulkopuolista rahoitusta. Sissimaksujen muutos on vuosien ajan seurannut liittojen ja piirien jäsenmaksun korotuksia, mutta samaan aikaan on syntynyt paineita jäsenmaksun korottamiseen. Sissi-Team ja Ampuma-Team toiminnan ylläpitäminen tuo myös paineita jäsenmaksun korottamiseen, koska kilpailuihin osallistuminen aiheuttaa kustannuksia, joita varsinkaan nuorten jäsenten ei voi edellyttää kattavan täysin itse. Yhdistys hyödyntää täysimääräisesti mahdollisuudet saada reserviläisjärjestöjen ja - säätiöiden projekti- ja toimintatukea em. hankkeisiin, mutta tuet eivät pitkällä tähtäimellä ole riittäviä rahoituslähteitä säännöllisen toiminnan rahoittamiselle. Kerhon ja Osaston taloudenpito on Sissiparlamentin ja 2013 kevätkokouksen päätösten mukaisesti tasapuolistettu vastaamaan toiminnallista yhteistyötä.

13 Helsingin Sissiosasto ry 11 Puheenjohtajat, talousupseeri ja Sissisanomien päätoimittaja koordinoivat varainhankintaa, johon kuuluu mm. lehti-ilmoitusten, lahjoitusten ja muiden avustusten hankkiminen. Sissihistoriikin taitto- ja painokustannuksiin on budjetoitu erillinen määräraha vuodelle Perinteet ja palkitsemiset Kerhon ja Osaston liput osallistuvat pääkaupunkiseudulla järjestettäviin itsenäisyyspäivän ja Puolustusvoimain lippujuhlapäivän paraateihin. Liput osallistuvat myös KaartJR:n vuosipäivän paraatiin. Jouluaaton kunniavartioon Hietaniemen sankarihaudoilla osallistutaan perinteisesti lumi- tai maastopuvuin. Sissiansiomitalien myöntämisestä päättää SAM-toimikunta, johon kuuluvat kaikki kerhon ja osaston entiset ja nykyiset jäsenenä olevat puheenjohtajat. Nykyisistä Kerhon ja Osaston puheenjohtajista ja perinneupseereista koottu palkitsemistoimikunta tekee toimikuntien ehdotusten pohjalta Sissiparlamentille esitykset Sissien omien huomionosoitusten myöntämisestä sekä liittojen tai valtakunnallisten huomionosoitusten hakemisesta palkittaville henkilöille. Lisäksi toimikunnat tekevät Sissiparlamentille esitykset toiminnassaan ansioituneiden sissien palkitsemikseksi. Kerhon ja Osaston edesmenneiden kunniapuheenjohtajien Yrjö Levikosken ja Sven Ikäheimosen hautoja kunnioitetaan juhlavuosina. Perinneyhdistys Osasto Marttinan/ErP 4 muistoa kunnioitetaan osallistumalla Kaukopartiohiihtoon ja luovuttamalla perinteiset kiertopalkinnot Pahkiksella - kokonaiskilpailun voittaneelle Osastolle hylsy ja rastitehtäväosion voittaneelle Osastolle kaukopartiomiesten kaataman hirven sarvi. 7 Järjestö- ja yhteistoiminta Stadin Sissit on mukana vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä ja toteutuksessa mm. osallistumalla kehittämiskeskusteluihin ja kouluttamalla jäsenistä kykeneviä reserviläiskouluttajia. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä maakuntajoukkoja ja vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta yhteistyössä sotilasläänin ja MPK:n kanssa. Osallistumme näihin liittyvien yhteistoimintaelinten toimintaan. Puheenjohtajiston vastuulla on järjestää suhteiden hoito yhteistyökumppaneihin ja näkyminen heidän tilaisuuksissaan. Sissikerho ja Sissiosasto ovat lisäksi tarvittaessa edustettuina HRUP:n ja Hel- ResP:n hallituksissa. Erityinen uusi yhteistyön ja kehittämisen teema piiri- ja liittotasolla on poikkeusoloihin varautuminen, ja Stadin Sissit ovat mukana siihen liittyvissä työ- ja ohjausryhmissä. Kehitämme yhteistyötä Kaartin Jääkärirykmentin ja sen kiltayhdistyksen kanssa. Yhteistyötä Espoon ja Vantaan reserviläisten, ARU:n ja muiden yhdistysten kanssa tehdään projekteissa, joita haetaan aktiivisesti Stadin Sissien toiminnan kehittämisen yhteydessä. Tuemme esille tulevia hankkeita reserviläiskentän turhien päällekkäisyyksien ja rinnakkaisuuksien karsimiseksi.

14 Helsingin Sissiosasto ry 12

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY

TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 3. TOIMINNANTARKASTUS

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Varsinais-Suomen Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2018 Vuoden painopistealueet ovat Reserviläisliiton linjausten mukaisesti: 1.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. HALLINTO JA JÄSENISTÖ 1.1 Hallinnon ja toiminnan kehittäminen Laaditaan hallituksen vuosityösuunnitelma Kannustetaan alaosastoja laatimaan osaltaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY

KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (16) KESKI-SUOMEN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Käsitelty ja vahvistettu Keski-Suomen Reserviläispiiri ry:n syyskokouksessa 8.10.2014. 2 (16) Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen velvollisuus ylläpitää kuntoa Noin 85 % jokaisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten valtaosa 20-60 vuotiaista

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

RESUL SRA-toimikunta 20.8.2009. Sovelletun reserviläisammunnan (lyh. SRA) organisaatio ja toiminnan käytännön järjestelyt

RESUL SRA-toimikunta 20.8.2009. Sovelletun reserviläisammunnan (lyh. SRA) organisaatio ja toiminnan käytännön järjestelyt RESUL SRA-toimikunta 20.8.2009 RESUL:n SRA-toiminta Sovelletun reserviläisammunnan (lyh. SRA) organisaatio ja toiminnan käytännön järjestelyt Johdanto Sovellettu reserviläisammunta (lyh. SRA) on Reserviläisurheiluliitto

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoro / 4 pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero TAMMIKUU Vuoroja pistooli r2 12.1.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 9.1 0400 13 12004 1 pistooli

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 29.11.2006 Sivu 1/6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 RUL:n painopisteet RUL on ilmoittanut painopistealueikseen vuonna 2007: Reservin päällystön koulutusjärjestelmän kehittäminen - johtamisen peruskurssit

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 27.9.2010 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 54. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Alueryhmätoiminta 2018

Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmien tapaamisen tuotokset 22. - 23. 9.2017 Yhdistyksen johdon päivillä sovittua kevät 2017 Vuonna 2017 valitut alueryhmät muuttuvat jaostoksi. Jaostot päättävät keskinäisestä

Lisätiedot

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake:

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Syyskausi... 3 2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta:

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta: JÄSENTIEDOTE 1/2015 HYVÄT JÄSENET Toimintavuosi 2015 on jo hyvässä vauhdissa. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittu johtokunta on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kameraseura ry edistää valokuvaharrastusta monipuolisesti ja laadukkaasti ja tarjoaa yhteisöllisen tavan harrastaa valokuvausta sekä kehittää luovuutta. Kameraseura

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot