GODKÄND VERSION HYVÄKSYTTY VERSIO GRAFISK PROFIL GRAAFINEN OHJEISTO KORSHOLM MUSTASAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GODKÄND VERSION HYVÄKSYTTY VERSIO GRAFISK PROFIL GRAAFINEN OHJEISTO KORSHOLM MUSTASAARI"

Transkriptio

1 GODKÄND VERSION HYVÄKSYTTY VERSIO GRAFISK PROFIL GRAAFINEN OHJEISTO

2 2Grafisk profil - Korsholms kommun Innehåll 3 Korsholms kommuns grafiska profil 4 Kommunvapnet 6 Användning av kommunvapnet 7 Korsholm-logo 8 Tillåtna variationer 9 Användning av Korsholm-logo 10 Korsholm-logo i kombination med slogan 10 Korsholm-logo i kombination med avdelning 11 Felanvändning av Korsholm-logo 12 Felandvändning av logotyp i samband med bilder 13 Övriga grafiska element 14 Bildmaterial 15 Typografi - extern produktion 16 Typografi - intern produktion 17 Kontorstryck 20 Annonsmaterial 23 Skyltning 24 Exempel på dubbelvikt broschyr 26 Exempel på avsändare med egen profil 28 Digital produktion - Powerpoint Tejpning av bokbuss 31 Turist i Korsholm Sisältö 3 Mustasaaren kunnan graafinen ohjeisto 4 Kunnanvaakuna 6 Kunnanvaakunan käyttö 7 Mustasaari-logo 8 Sallitut muunnelmat 9 Mustasaari-logon käyttö 10 Logon ja iskulauseen yhdistelmä 10 Logon ja osaston yhdistelmä 11 Logon virheellinen käyttö 12 Logon virheellinen käyttö kuvien yhteydessä 13 Muut graafiset elementit 14 Kuvamateriaali 15 Typografia - ulkoistettu tuotanto 16 Typografia - sisäinen tuotanto 17 Toimistomateriaali 20 Ilmoitusmateriaali 23 Kyltit 24 Esite Kaksinkerroin taitettu A4 26 Esimerkkejä lähettäjälle, jolla on oma logo 28 Digitaalinen tuotanto - Powerpoint Kirjastoauton teippaus 31 Turisti Mustasaaressa Grafisk formgivning: Kustmedia Ab Oy i samarbete med Mattias Åsvik - Multigraphic Oy Graafinen suunnittelu: Kustmedia Ab Oy yhteistyössä Mattias Åsvik - Multigraphic Oy:n kanssa

3 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto3 Behovet av en grafisk profil Graafisen ohjeiston tarve I enlighet med målsättningen att förbättra kommunens information och marknadsföring som nämns i Korsholmsstrategins handlingsplan, har en grafisk profil som innefattar kommunens vapen samt en ny logo utarbetats. Korsholms kommun kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt. Det finns framför allt tre skäl till varför det är klokt att ha riktlinjer för kommunens kommunikation i en samlad grafisk profil: Identifikation, trovärdighet och innehåll. För att alla ska uppfatta att det är Korsholms kommun som står bakom ett meddelande måste kommunen uppträda på ett konsekvent sätt. Den grafiska profilen innehåller de regler som gäller för material som skickas ut med kommunen som avsändare. Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Profilens syfte är att hjälpa kommunens budskap att nå fram. Kommunikationen ska inge förtroende och skapa igenkännande. Genom att all kommunikation från kommunen ser ut och låter på samma sätt stärks människors förtroende för Korsholms kommun. Den grafiska profilen hjälper också till att öka samhörigheten mellan de olika förvaltningarna och verksamheterna. Det är många anställda inom Korsholms kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång en trycksak o dyl. ska produceras. Övergång till den nya grafiska profilen sker senast Arbetsgruppen bakom den grafiska profilen Mustasaaren strategian toimintasuunnitelmassa mainitun tavoitteen mukaisesti kunnan tiedotuksen ja markkinoinnin parantamiseksi on laadittu graafinen ohjeisto, joka sisältää kunnan vaakunan ja uuden logon. Mustasaaren kunta kommunikoi ympäristönsä kanssa monella eri tavoin. Kunnan viestintäohjeet on koottu graafiseen ohjeistoon ennen kaikkea kolmesta syystä: tunnistettavuus, uskottavuus ja sisältö. Jotta kaikki ymmärtäisivät, että ilmoituksen takana on juuri Mustasaaren kunta, kunnan on esiinnyttävä johdonmukaisesti. Graafinen ohjeisto sisältää säännöt, jotka koskevat kunnan lähettämää materiaalia. Loppuun saakka mietitty graafinen ulkoasu antaa ammattimaisen vaikutelman ja vahvistaa viestejämme myönteisellä tavalla. Ohjeiston tarkoituksena on auttaa kunnan viestiä menemään perille. Viestinnän tulee herättää luottamusta ja lisätä tunnistettavuutta. Kun kaikki kunnan viestintä näyttää ja kuulostaa samalta, se vahvistaa ihmisten luottamusta Mustasaaren kuntaa kohtaan. Graafinen ohjeisto auttaa myös lisäämään eri hallinnonalojen ja toimintojen välistä yhteenkuuluvuutta. Mustasaaren kunnassa on lukuisa joukko työntekijöitä, jotka kommunikoivat ulkosesti tai sisäisesti monin eri tavoin. Käyttämällä tässä annettavia ohjeita kenenkään ei tarvitse miettiä graafista ulkonäköä, vaan työssä voidaan keskittyä välitettävän viestin sisältöön. Työ helpottuu ja voimat voidaan suunnata tekstin muotoiluun siten, että se todella täyttää tarkoituksensa. Lisäksi säästyy rahaa, koska pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen aina kun on tuotettava painotuote tai vastaava. Uuden graafisen ohjeiston käyttöön siirrytään viimeistään Graafisen ohjeiston työryhmä

4 4Grafisk profil - Korsholms kommun Kommunvapnet Kunnanvaakuna Heraldisk beskrivning Fastställt av ministeriet för inrikesärendena 20 januari 1975 Vapen för S KOMMUN Vapenbeskrivning: I rött fält ett genomgående kors bestående av trillingkavlar ställda stolpvis och tvillingkavlar ställda bjälkvis; korsningen omfattas av en ring, som tillsammans med kavlarna bildar ett flätverk, allt av guld. Heraldinen kuvaus MUSTASAAREN KUNNAN vaakuna Vaakunan selitys: Punaisessa kentässä reunoihin ulottuva kolmiosriu un ja kaksoisvartaan muodostama risti, jonka risteyskohtaa ympäröi rengas, kaikki kultaa; kuviot ovat toisiinsa punottuina. PMS 1795 C PMS 871 C Användning av PMS-färger Guldfärgen PMS 871 ersätter den gula färgen som vanligtvis används. Finns inte PMS 871 tillgänglig kan PMS 109 användas. PMS-värien käyttö Kultaväri PMS 871 korvaa tavallisesti käytettävän keltaisen värin. Ellei väriä PMS 871 ole käytettävissä, voidaan käyttää väriä PMS 109. PMS 109 C

5 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto5 Tillåtna variationer Sallitut muunnelmat M = 100 Y = 100 K = 5 M = 5 Y = 100 K = 0 4-färgsversion CMYK-färgerna kan bytas ut mot PMS-färgerna 1795C och 109C. 4-väriversio CMYK-värit voidaan vaihtaa PMSväreihin 1795C ja 109C. S KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA M = 0 Y = 0 K = 80 M = 0 Y = 0 K = 10 Svartvit version. Denna används endast till material som trycks i svart. Mustavalkoinen versio. Käytetään vain mustana painettavassa materiaalissa.

6 6Grafisk profil - Korsholms kommun Användning av kommunvapnet Kunnanvaakunan käyttö Kommunvapnet används: i samtliga mallar som finns i KommunOffice i brevmallar som skapas för myndighetsutövning i avtal i planer vid skyltning Tillämpningsdirektiv ges vid behov av centralförvaltningen Kunnanvaakunan käyttö: kaikissa KuntaToimisto-malleissa viranomaiskäyttöön luotavissa kirjemalleissa sopimuksissa kaavoissa kylteissä Keskushallinto antaa tarvittaessa soveltamisohjeita. Tomt utrymme kring logotypen Det tomma utrymmet runt logotypen bestäms av den rektangel som kan ritas upp mellan illustrationens högra nedre hörn och textens nedre vänstra hörn. Se illustration Exempel: Kommunvapnet + text = 40 mm Fri yta: över/under 1,5 mm, höger vänster 2 mm Tyhjä tila logon ympärillä Logoa ympäröivän tyhjän tilan määrää suorakaide, joka voidaan piirtää kuvan oikean alakulman ja tekstin vasemman alakulman välille. Katso kuva. Esimerkki: Kunnanvaakuna + teksti = 40 mm Tyhjä tila: yli/alle 1,5 mm, oikea, vasen 2 mm

7 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto7 Korsholm-logo Mustasaari-logo Ett unikt landmärke i Korsholm är Replotbron, som utgör motivet i logotypen. Replotbron är arkitektoniskt tilltalande och en symbol för fungerande infrastruktur. Den starkt stiliserade Replotbron gör logotypen flexibel och logon ramas in av böjda linjer och rundade hörn. Logon förmedlar mjuka värden och en känsla av rörelse framåt. Färgerna rött och gult ger en koppling till kommunvapnet. Logon aiheena on Raippaluodon silta, ainutlaatuinen maamerkki Mustasaaressa. Raippaluodon silta on arkkitehtonisesti puhutteleva ja symboloi toimivaa infrastruktuuria Vahvasti tyylitelty Raippaluodon silta tekee logosta joustavan ja logoa ympäröivät kaartuvat linjat ja pyöristetyt kulmat. Logo henkii pehmeitä arvoja ja liikettä eteenpäin. Värit punainen ja keltainen liittävät logon kunnanvaakunaan. M = 100 Y = 100 K = 30 M = 30 Y = 100 K = 0 M = 100 Y = 100 K = 0 M = 0 Y = 100 K = 0 4-färgsversion med övertoningar Korsholms-logon använder sig av övertoningar i färgplattorna. Vajrarna i logotypen skapas med hjälp av ett vitt överlappande fält vars genomskinlighet är 40 % 4-väriversio liukuväreillä Mustasaari-logossa käytetään liukuvärejä. Logon vaijerit luodaan valkoisella kentällä, jonka läpinäkyvyys on 40 %

8 8Grafisk profil - Korsholms kommun Tillåtna variationer / Sallitut muunnelmat 4-färg / 4-värinen M = 100 Y = 100 K = 5 (PMS 1795 C) M = 15 Y = 100 K = 0 (PMS 123 C) 4-färgsversion utan övertoningar. CMYK-färgerna kan bytas ut mot PMS-färgerna 1795C och 123C. 4-väriversio ilman liukuvärejä. CMYK-värit voidaan vaihtaa PMSväreihin 1795C ja 123C. Svartvit / Mustavalkoinen 1-färg / 1-värinen M = 0 Y = 0 K = 100 M = 0 Y = 0 K = 60 M = 0 Y = 0 K =75 M = 0 Y = 0 K =40 Svartvit version med övertoningar. Denna används endast till material som trycks i svartvitt och ersätter då 4-färgsversionen med övertoningar. Mustavalkoinen versio liukuväreillä. Käytetään vain materiaalissa, joka painetaan mustavalkoisena ja korvaa tällöin 4-väriversion liukuväreillä. M = 0 Y = 0 K = 100 M = 0 Y = 0 K = 0 Version av logotypen som används då bakgrunden är färgad eller ett fotografi och en vit platta inte kan placeras under logotypen. Kan även användas för 1-färgstryck. T.ex. textiltryck eller andra områden där fler färger inte kan användas. Logon versio, jota käytetään, kun tausta on värillinen tai valokuva, eikä logon alle voida sijoittaa valkoista pohjaa. Voidaan käyttää myös 1-väripainossa. Esimerkiksi tekstiilipaino tai muut kohteet, joissa ei voida käyttää useita värejä. S KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Korsholm-logon med texten Korsholms kommun / Mustasaaren kunta. Mustasaari-logo tekstillä Korsholms kommun / Mustasaaren kunta.

9 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto9 Användning av Korsholm-logo Mustasaari-logon käyttö Logon används i: all extern marknadsföring och annonsering brevmallar för annat än myndighetsutövning. blanketter (interna och externa) följebrev ev. övriga dokumentmallar Tillämpningsdirektiv ges vid behov av centralförvaltningen Logoa käytetään tapauksissa, kuten: kaikki ulkoinen markkinointi ja ilmoittelu kirjemallit muuhun kuin viranomaishallintoon lomakkeet (sisäiset ja ulkoiset) saatekirjeet mahdolliset muut asiakirjamallit Keskushallinto antaa tarvittaessa soveltamisohjeita Tomt utrymme kring logotypen Det tomma utrymmet runt logotypen bestäms av den rektangel som kan ritas upp mellan illustrationens högra nedre hörn och textens nedre vänstra hörn. Se illustration Tyhjä tila logon ympärillä Logoa ympäröivän tyhjän tilan määrää suorakaide, joka voidaan piirtää kuvan oikean alakulman ja tekstin vasemman alakulman välille. Katso kuva. Korsholms-logotypen placeras på en vit botten i samband med bildmaterial. Logotypens friyta beaktas. Mustasaari-logo sijoitetaan valkoiselle pohjalle kuvamateriaalin yhteydessä. Logoa ympäröivä tyhjä tila otetaan huomioon. Om bildmaterialet är utfallande och en vit bakgrund inte är möjlig placeras den enfärgade logotypen i vitt ovanpå bildmaterialet. Viktigt är att ytan logotypen placeras på inte är för brokig eller på annat sätt försämrar logotypens synlighet. Logotypens friyta beaktas. Jos valkoinen tausta ei ole mahdollinen, yksivärinen logo sijoitetaan valkoisena kuvamateriaalin päälle. On tärkeää, että pinta, jolle logo sijoitetaan, ei ole liian kirjava tai muuten huononna logon näkyvyyttä. Logoa ympäröivä tyhjä tila otetaan huomioon.

10 10Grafisk profil - Korsholms kommun Logotyp i kombination med slogan Logon ja iskulauseen yhdistelmä slagkraftig slogan Slogantexten sätts i Caflish Script Bold. Iskulauseen tekstissä käytetään Caflish Script Boldia. M = 100 Y = 100 K = 5 (PMS 1795 C) Logotyp i kombination med avdelning Logon ja osaston yhdistelmä 2-språkig version 2-kielinen versio S VUXENINSTITUT MUSTASAAREN AIKUISOPISTO S BIBLIOTEK MUSTASAAREN KIRJASTO 1-språkig version 1-kielinen versio S BIBLIOTEK 1-språkig version med slogan 1-kielinen versio iskulauseen kera S BIBLIOTEK slagkraftig slogan

11 11 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Felanvändning av logotyp Logon väärinkäyttö Texten Korsholm Mustasaari satt fel i förhållande till illustrationen Teksti Korsholm Mustasaari virheellinen suhteessa kuvaan Texten Korsholm Mustasaari satt fel i förhållande till illustrationen Teksti Korsholm Mustasaari virheellinen suhteessa kuvaan För lite utrymme kring logotypen Liian vähän tilaa logon ympärillä Färglogotyp på en mörk/färgad botten. I sådana fall där en vit bakgrund inte är möjlig bör den enfärgade logotypen användas. Värilogo tummalla/värillisellä pohjalla. Jos valkoinen tausta ei ole mahdollinen, on käytettävä yksiväristä logoa.

12 12Grafisk profil - Korsholms kommun Felanvändning av logotyp i samband med bilder Logon virheellinen käyttö kuvien yhteydessä Färglogotyp ovanpå bild Värilogo kuvan päällä Svartvit logotyp i kombination med färgbild Mustavalkoinen logo ja värikuva Placering av logo som försämrar läsbarhet. För låg kontrast mellan text och bakgrund. Logon sijoittelu huonontaa luettavuutta. Liian alhainen kontrasti tekstin ja taustan välillä.

13 13 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Övriga grafiska element Muut graafiset elementit Våglinje Aaltoviiva Våglinjen kan användas för bildmaterial eller färger för att ge ett dynamiskt intryck. Höjden på fältet kan varieras för att passa materialet. Innehållet i fältet kan vara en färg, en bild eller en illustration. Den gula färgen från logon kan användas som bakgrundsfärg Aaltoviivaa voidaan käyttää kuvamateriaalissa tai väreissä dynaamisen vaikutelman luomiseksi. Kentän korkeutta voidaan vaihdella materiaalin mukaan. Kentän sisältö voi olla väri tai valokuva tai kuva. Logon keltaista väriä voidaan käyttää aaltoviivan kentässä. M = 15 Y = 100 K = 0 (PMS 123 C) Våglinje - vektormall Stödpunkter för vektorgrafik Aaltoviiva - vektorimalli Vektorigrafiikan tukipisteet Beskuren logotyp Korsholm-logotypen kan beskäras för att användas uppe i materialets högra hörn. Leikattu logo Mustasaari-logoa voidaan leikata käytettäväksi materiaalin oikeassa yläkulmassa Ram för annonsmaterial I annonsmaterialet kan en svart balk läggas till längst ner i annonsen för att öka synligheten. En urholkning i balken behövs för att ge logotypen tillräckligt utrymme och förstärka känslan av rörelse. Ilmoitusmateriaalin raamit Ilmoitusmateriaalissa alimmaksi ilmoitukseen voidaan lisätä musta palkki näkyvyyden lisäämiseksi. Palkkiin on tehtävä syvennys, jotta logolle jää tarpeeksi tilaa, ja joka vahvistaa liikkeen vaikutelmaa.

14 14Grafisk profil - Korsholms kommun Bildmaterial Kuvamateriaali Vikten av rätt bildmaterial Oikea kuvamateriaali tärkeää Bildserie: För att illustrera kommunens breda verksamhetsområde kan man istället för en (1) bild sammanfoga ett flertal bilder. Det kan röra sig om människor i olika åldrar eller olika delar av en avdelnings verksamhet. Kuvasarja: Kunnan laajan toiminta-alueen kuvaamiseksi yhden (1) kuvan sijasta voidaan liittää yhteen useita kuvia. Kyse voi olla eri-ikäisistä ihmisistä tai osaston erilaisista toiminnoista Bild 1 Bild 2 Bild 3

15 15 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Typografi extern produktion Typografia ulkoistettu tuotanto Helvetica Neue används i rubriker och som huvudtypsnitt i annonser och i elektroniskt material. Brödtext sätts i Helvetica Neue 55 Roman. Helvetica Neue 65 Medium används som fetstil. Rubriker sätts i Helvetica Neue 75 Bold. Garamond kan användas för att bryta längre texter satta i Helvetica, t.ex. som typsnitt för citat. Vid myndighetsutövning kan Garamond användas som huvudtypsnitt. Helvetica Neuea käytetään otsikoissa ja pääkirjasinlajina ilmoituksissa ja sähköisessä materiaalissa. Leipätekstissä käytetään Helvetica Neue 55 Romania. Lihavoituna kirjasinlajina käytetään Helvetica Neue 65 Mediumia. Otsikoissa käytetään Helvetica Neue 75 Boldia. Garamondia voidaan käyttää Helveticalla kirjoitetuissa pitemmissä teksteissä, esim. sitaattien kirjasinlajina. Viranomaisteksteissä pääkirjasinlajina voidaan käyttää Garamondia. Helvetica Neue 55 Roman abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Helvetica Neue 65 Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Helvetica Neue 75 Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Adobe Garamond Pro Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Adobe Garamond Pro Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

16 16Grafisk profil - Korsholms kommun Typografi intern produktion Typografia sisäinen tuotanto Arial används i rubriker och som huvudtypsnitt i annonser och i elektroniskt material samt på webben. Brödtext sätts i Arial Regular. Arial Bold används som fetstil. Rubriker sätts i Arial Bold. Times New Roman kan användas för att bryta längre texter satta i Arial, t.ex som typsnitt för citat. Vid myndighetsutövning kan Times New Roman användas som huvudtypsnitt. Arialia käytetään otsikoissa ja pääkirjasinlajina ilmoituksissa ja sähköisessä materiaalissa sekä verkkosivuilla. Leipätekstissä käytetään Arial Regularia. Lihavoituna kirjasinlajina käytetään. Arial Boldia. Otsikoissa käytetään Arial Boldia. Times New Romania voidaan käyttää Arialilla kirjoitetuissa pitemmissä teksteissä, esim. sitaattien kirjasinlajina. Viranomaisteksteissä pääkirjasinlajina voidaan käyttää Times New Romania. Arial Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Times New Roman Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Times New Roman Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö(.,`! :,) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

17 17 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Kontorstryck Painotuotteet Diarienummer Datum Rubrik Rubrik Il do od dolobore te eril ullaortisi et do odolesse tie facincidunt duismodolum dolor sed delent nullam zzrilla aliqui eriliquis nullum velendre dolore vel ipis nim deliscilis nulla conulluptat. Ut wiscil illaore tie mod tinim ilit adion veliquam, quamconse diat. Met, conulput la feu facidunt nibh eugiam zzriusto odip estrud ming et, vel ea faccums andigniam venis augait, vel deliquat, ver in esecte voluptat volorpero eu facin heniat. Ut ilis nullametue do endreetum adiat lore volesed dolore vel esequam digna consequ isisim irit ad dit aliquatum quisit alit venis nim quismol essequis dolor at ipit ipit nibh enis ad enim quation henibh estrud dit et laoreet, quat. Ut irit nit wisi. Onsequis accum zzril ipsustie tinci bla augait ulla feuismo dolorer sum alisl ut amconsequat volore commodio consenim vel in velit lutpat. Feuismolore vulputem quat, cortis nostiss equipit iriure min enim dit ulla feuis dolore vel endit nulla facidunt erit praestisl inim vullaortis dionsequat, sum iure cor sim dolor augiam zzrit at. Ut alit non vel ex euguerci ea faciduipit lumsandit lor aliquisit velit wisim nulputpat init veliquip eu feumsandre dolor si. Luptatue dunt in ut nosto odo dolor si. Liquat venisl ip eum zzriliq uipsusto conse et praesse tet, consequipit alisi. Ullandre con volumsa ndrercipit ipsum zzriuscinci et luptat. Susciniate tem dolendre et alit alisisim vel ese tio doloreet num ip endreraesed endions ectetum iriure modit luptat wiscidunt num dolenit ver sustrud et, secte dolutpatie consecte eraesto commolo borerostrud molor sequipsum vel digna aut alisl delit prat. Pat vel iure vel ilis niam, veros nis nit lore magna feugue vel ullametum incil ut amconsecte con henit, quamet lor sequat ent veliqua mconsequis ea feugait, sumsan utat, vulput lumsan euisim dunt adit nulla aliquiscilit utpat wismodigna augueratuero commodiam et, sed elisl do esequatie commodo loboreet, sent landre velit praestrud min utem at, sectem zzrit at accummy non el irilit amcommo loreet nullamet, si te dolor si blandreetum vullum zzrillan velent iustie magnisit wisi blam, sit wis ad tem aut adiam, voloboreet etue te ming er illa con heniscillam vulput dolesed exer accummod min hent vendiatum ipsummy nullut lut wis aliquiscil do do eu feugiam velit, venisci llutating enim dolore faccum velenisl inci blandiatet adit inci bla core facillummy nostion exerilit, sum augue doloborem vel estie dolobor tionsecte minci ercillam veliquamet, quiscil iquat. Duisim doloreet adiat, quam doleniam, quatismodio estio ea feui bla facipis cidunt ut lor si. Od tisl ing er iusto odipit, ver sent veliqui pissi. Nit aliqui blaore minci blaor sit wisl utpatue feugue consecte vulla facilisit lutpat. Ut ipismol oborem Korsholm Förnamn Efternamn Brevmall Logotypen placeras i sidhuvudet tillsammans med diarienummer och datum. Kontaktuppgifterna tar plats i sidfoten, placerade till höger. Korsholms kommun Centrumvägen Korsholm Växel: +358 (0) Fax: +358 (0) Mustasaaren kunta Keskustie Mustasaari Vaihde: +358 (0) Faksi: +358 (0) Kirjemalli Logo sijoitetaan ylätunnisteeseen yhdessä diaarinumeron ja päivämäärän kanssa. Yhteystiedot sijoitetaan oikealle alatunnisteeseen.

18 18Grafisk profil - Korsholms kommun Visitkort Käyntikortti Visitkortet består av en personlig sida och en allmän sida. Korsholmlogon pryder den personliga, medan kommunvapnet och kommunens kontaktuppgifter placeras på den allmänna sidan. FÖRNAMN EFTERNAMN Titel svensk Titel finsk Titel engelsk Käyntikortissa on henkilökohtainen sivu ja yleinen sivu. Mustasaari-logo koristaa henkilökohtaista sivua ja kunnanvaakuna ja kunnan yhteystiedot sijoitetaan yleiselle sivulle (0) (0) (0) Centrumvägen 4, Smedsby Korsholm Keskustie 4, Sepänkylä Mustasaari Kuvert Kirjekuori Logotypen placeras uppe i vänstra hörnet. Den fria ytan bestäms förslagsvis av bredden på illustrationen. (Se exempel) Logo sijoitetaan vasempaan yläkulmaan. Ympäröivän tyhjän tilan määrää esimerkiksi kuvan leveys. (Katso esimerkki)

19 19 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto ID-kort Henkilökortti ID-kortet innehåller information om den anställda. Namn, titel, födelsedatum och fotografi i kombination med kommunvapnet. FÖRNAMN EFTERNAMN Svensk titel Finsk titel FOTO Henkilökortti sisältää tiedot työntekijästä. Nimi, titteli, syntymäpäivä ja valokuva yhdessä kunnanvaakunan kanssa. Blanketter Lomakkeet S KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anvisning för rättelseyrkande Kommunala ärenden Organ Datum Paragraf Sida Rätt att framställa rättelseyrkanden Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas Tid för yrkande av rättelse och från vilken tidpunkt tiden räknas. Framläggande av protokollet Delgivning till part Rättt att framställa rättelseyrkanden telsey rkande Rättelse i beslutet kan yrkas hos nedan nämnda myndighet, myndighetens adress och postadress: Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfåendet av beslutet. Datum Avsänts för delgivning per brev (95 kommunallagen). Lämnats för befordran av posten, datum/delgivare Korsholm Blankett blankett Kommunala ärenden Organ Datum Paragraf Sida Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan framställas las av den som beslutet avser eller ler av den vars rätt, skyldighet eller er fördel direkt påverkas av beslutet t (part) samt av kommunmedlemmar. mar. Avsänts för delgivning per brev (95 kommunallagen). Lämnats för befordran av posten, datum/delgivare Part Part För Kommunvapnet lite utrymme kring används logotypen på blanketter som direkt berör myndighetsutövande. Övriga blanketter (t.ex. kilometerersättning) använder Korsholm-logon. Mottagarens underskrift Myndighet till vilken rättelseyrkande telsey rkande kan framställas as Korsholm Rättelse es i beslutet kan yrkas hos nedan nämnda myndighet, myndighetens ns adress s och postadress: På annat sätt, dvs. Kunnanvaakunaa käytetään lomakkeissa, jotka liittyvät suoraan viranomaistoimintaan. Muissa lomakkeissa (esim. kilometrikorvaus) käytetään Mustasaari-logoa.

20 20Grafisk profil - Korsholms kommun Annonsmaterial Ilmoitusmateriaali Rätt utformat annonsmaterial stärker budskapet och skapar nyfikenhet. Kommunen är en stor annonsör och det är viktigt att fånga läsarens uppmärksamhet med bra utformning, snygga bilder och igenkännande layout. Oikein muotoiltu ilmoitusmateriaali vahvistaa viestiä ja herättää uteliaisuutta. Kunta on suuri ilmoittaja, ja on tärkeää kiinnittää lukijan huomio hyvällä muotoilulla, kauniilla kuvilla ja tunnistettavalla layoutilla. Annonstext sätts i Helvetica Neue 55 Roman. Rubriker i Helvetica Neue 75 Bold Ilmoitustekstissä käytetään kirjasinlajia Helvetica Neue 55 Roman. Otsikoissa käytetään Helvetica Neue 75 Boldia RUBRIK RUBRIK Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel RUBRIK RUBRIK Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er. 2-spaltiga annonser Bildmaterial placeras längst upp och våglinjen används om möjligt. Avsändare avsändare Kahden palstan ilmoitukset Kuvamateriaali sijoitetaan ylös ja käytetään aaltoviivaa, mikäli mahdollista.

21 21 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Rubrik rubrik Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel 1-spaltiga annonser För att avsändaren tydligt skall synas placeras logotypen längst upp i annonsen. fi placeras i en svart balk längst ner. Yhden palstan ilmoitukset Logo sijoitetaan ylimmäksi ilmoitukseen, jotta lähettäjä näkyy selvästi. sijoitetaan mustaan palkkiin alimmaksi. RUBRIK RUBRIK Budskap budskap 1-spaltiga annonser För kampanjer eller kortare budskap i dagstidningar kan en beskuren logotyp användas. viktigt är att kommer fram så att läsaren genast känner igen avsändaren. Yhden palstan ilmoitukset Kampanjoissa tai sanomalehdissä julkaistavissa lyhyissä viesteissä voidaan käyttää leikattua logoa. On tärkeää, että on näkyvissä siten, että lukija heti tunnistaa lähettäjän. RUBRIK RUBRIK Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Kontaktuppgifter Förnamn Efternamn Telefon Fax Liggande annons Bildmaterial använder sig av hela höjden. Ingen våglinje i bildmaterialet. Annonstexten kan sättas i spalter. Vaakasuunta Kuvamateriaalia koko korkeudelta. Ei aaltoviivaa kuvamateriaalissa. Ilmoitusteksti voidaan palstoittaa.

22 22Grafisk profil - Korsholms kommun Möjlighet till variation i annonsmaterial Ilmoitusmateriaalin muuntelumahdollisuudet RUBRIK PÅ SVENSKA Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus dictum purus non purus. Nullam porta, ipsum ut scelerisque tincidunt, purus neque lacinia augue, eu euismod nisl felis id nulla. Mauris id tellus. Proin neque mauris, rutrum in, auctor pretium, pharetra sed, augue. Proin iaculis, arcu a volutpat aliquet, mauris lectus tristique lectus. SUOMENKIELINEN OTSIKKO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus dictum purus non purus. Nullam porta, ipsum ut scelerisque tincidunt, purus neque lacinia augue, eu euismod nisl felis id nulla. Mauris id tellus. Proin neque mauris, rutrum in, auctor pretium, pharetra sed, augue. Proin iaculis, arcu a volutpat aliquet, mauris lectus tristique lectus. ENGLISH HEADLINE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus dictum purus non purus. Nullam porta, ipsum ut scelerisque tincidunt, purus neque lacinia augue, eu euismod nisl felis id nulla. Mauris id tellus. Proin neque mauris, rutrum in, auctor pretium, pharetra sed, augue. Proin iaculis, arcu a volutpat aliquet, mauris lectus tristique lectus. RUBRIK RUBRIK De olika elementen kan fritt användas i kombination. Dock inte så att våglinjen återkommer flera gånger på samma sida. Eri elementtejä voidaan käyttää vapaasti eri yhdistelminä. Aaltoviiva saa kuitenkin esiintyä vain kerran samalla sivulla Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus dictum purus non purus. Nullam porta, ipsum ut scelerisque tincidunt, purus neque lacinia augue, eu euismod nisl felis id nulla. Mauris id tellus. Proin neque mauris, rutrum in, auctor pretium, pharetra sed, augue. Proin iaculis, arcu a volutpat aliquet, mauris lectus tristique lectus neque lacinia augue, eu euismod nisl felis id nulla. Mauris id tellus. Proin neque mauris, rutrum in, auctor pretium, pharetra sed, augue. Proin iaculis, arcu a volutpat aliquet, mauris lectus tristique lectus.

23 23 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Skyltning Kyltit Hälsocentral Terveyskeskus Laboratorium Laboratorio Bäddavdelning Vuodeosasto Kommunvapnet används i samband med kommunens byggnader. Korsholm-logon används för skyltar i marknadsföringssyfte. Kunnanvaakunaa käytetään kunnan rakennusten yhteydessä. Mustasaari-logoa käytetään markkinointikylteissä. Företagscenter Vikby III Yrityskeskus Vikby III

24 24Grafisk profil - Korsholms kommun RUBRIK RUBRIK Rubrik rubrik Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip e suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero du dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel hen exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel eum veliquat. Nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip e suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, a si bla facillum iure Idunt augait alit in utat, si blam, quat. On heniam zzriusto consecte magnisse dipsumsan Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, RUBRIK RUBRIK Dubbelvikt A4 Detta exempel illustrerar de olika elementen och möjligheten till variation. För att bryta brödtexten har en ruta med text satt i Garamond placerats. Denna ruta lockar betraktaren att läsa hela texten. Kaksinkerroin taitettu A4 Tämä esimerkki kuvaa eri elementtejä ja muuntelun mahdollisuuksia. Leipäteksti on katkaistu Garamond-tekstiruudulla. Ruutu houkuttelee lukemaan koko tekstin.

25 25 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Rubrik rubrik Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi Idunt augait alit in utat, si blam, quat. On heniam zzriusto consecte magnisse dipsumsan eum veliquat. Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet, si tate consendrem adionum molore vel Nullam zzrit irit venim in vulla faci tem voloreet nit, core verciduisi tin vel in henim iurer sim nullaor aliquismodit adionse quisiscilis dui eu faccummy non hent nisi bla consecte dignibh ex et inim accum zzriusto od duisi ex endio odit alit ad etuerciduis dolorer sum venis acincil iure exercip suscillaor ilit am, quatum volenit do diat iusciliquis nim dolore faccummy nosto conulput volutpat wis del dunt lut veraesequam, si bla facillum iure min enibh er in veliqua mcorper inim irit velisi tat, ver sit venis num zzrit, quiscip summod tatet vel eumsan hent loreet, con utate ea conulputat, consenim ip eu faciliquip eugiatuero dolor suscin ute te minit lor am doloborem nim vel exeraesenim irilit etum eu facillamet,

26 26Grafisk profil - Korsholms kommun Annonsexempel för avsändare med egen logo Ilmoitusesimerkkejä lähettäjälle, jolla on oma logo Utrymme för likvärdig part Alternativ 1. Korsholm-logon ligger längst ner på sidan på vit botten. Våglinjen används om möjligt. Vaihtoehto 1. Mustasaari-logo valkoisella pohjalla sivun alalaidassa. Aaltoviivaa käytetään, mikäli mahdollista. Alternativ 2. Korsholm-logon ligger på vit botten i materialets övre kant och det övriga utrymmet kan utformas för att stämma överens med skolans egen profil. Vaihtoehto 2. Mustasaari-logo valkoisella pohjalla materiaalin yläreunassa ja muu tila voidaan sopeuttaa koulun omaan profiiliin.

27 27 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Avsändarens egen logotyp tar plats i sidfoten till vänster om kontaktuppgifterna. Lähettäjän oma logo alatunnisteessa yhteystietojen vasemmalla puolella. Egen logotyp Oma logo Korsholms kommun Centrumvägen Korsholm Växel: +358 (0) Fax: +358 (0) Mustasaaren kunta Keskustie Mustasaari Vaihde: +358 (0) Faksi: +358 (0)

28 28Grafisk profil - Korsholms kommun Digital produktion Digitaalinen tuotanto Powerpoint Mer utrymme för bildmaterial. 2 rader för rubrik och underrubrik. Korsholm-logon tydligt framträdande Lisää tilaa kuvamateriaalille. 2 riviä otsikkoa ja alaotsikkoa varten. Mustasaari-logo selvästi esillä. RUBRIK RUBRIK RUBRIK underrubrik ww wwwmu wmu w.mustas aari.fi Rubrik It acilisi smodit ing eugait dolorti onulput atio con henim velenis et vent luptate commod te exer augait ut euipit dolum aliquat, conulput etumsandre dion hendre tat lutpat. Ut volore min eugait praeseq uatisl esed et, sequisis erit vel et, vel del ut ad dolorer acil doluptat. Osto dolestrud min ex erostrud et lutat, consequis dolore consequi tat. Ed tat. Os aliquat, vullandrero eugue con velit prate commy nos del utpatum quis dolese et at ilit velisl del dolobor ercipisis nim delisi ting endreet lummy nibh eu feugue magnim euipsum sandre doloborpero od tio odionsectem velisim vero odolumsan venim. På undersidorna tar våglinjen mindre utrymme. Logon är placerad nere till vänster. Alasivuilla aaltoviiva vie vähemmän tilaa. Logo on sijoitettu alas vasemmalle.

29 29 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Rubrik It acilisi smodit ing eugait dolorti onulput atio con henim velenis et vent luptate commod te exer augait ut euipit dolum aliquat, conulput etumsandre dion hendre tat lutpat. Ut volore min eugait praeseq uatisl esed Om innehållet i presentationen kräver mer utrymme kan våglinjen helt tas bort. Jos esitys vaatii enemmän tilaa, aaltoviiva voidaan jättää kokonaan pois.

30 30Grafisk profil - Korsholms kommun Tejpning av bokbuss Kirjastoauton teippaus Bokbuss Kirjastoauto S KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA S BIBLIOTEK MUSTASAAREN KIRJASTO S KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Bokbuss Kirjastoauto Illustrationer i vitt på silvergrå buss. Illustrationerna illustrerar bibliotekets tjänster. Kommunvapnet sätts längst fram på bussens sidor, under sidofönstren. Kuvat valkoisella hopeanharmaassa linja-autossa. Kuvat kuvaavat kirjaston palveluja. Kunnanvaakuna sijoitetaan sivuikkunnoiden alle.

31 31 Mustasaaren kunta - Graafinen ohjeisto Turist i Korsholm Turisti Mustaasaaressa Logotypen kan sättas i valfri färg. Texten kan bytas ut. Logoa voidaan käyttää erivärisenä. Teksti voidaan vaihtaa.

32 Korsholms kommun / Mustasaaren kunta, 2008

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Kun luot uuden dokumentin, leikkuuvarat määritellään heti ensimmäisenä. Voidaan tehdä myös jälkikäteen: File -> Document Setup. (Avautuu samanlainen ikkuna.) Yleinen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI VISUAALINEN IDENTITEETTI KEMIÖN- SAAREN GRAAFISET OHJEET Tunnus ja graafinen ilme viestivät Kemiönsaaren kunnan arvoja: avoimuutta, aktiivisuutta ja uudistumiskykyä. Päivitetty graafinen ilme on raikas

Lisätiedot

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS Sisältö Sisältö...2 Logo...3 Logo...4 Värivaihtoehdot...5 Suoja-alueet...6 Kielletty käyttö...7 Värit...8 Päävärit...9 Lisävärit...10 Typografia...11 Typografi a...12 Lomakkeet...13

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA TUNNUKSESTA 3 MERKKI 4 LOGO 5 TYPOGRAFIA 6 TUNNUKSEN VÄRIT Nelivärisenä CMYK 7 Nelivärisenä RGB 8 Kaksivärisenä 9 Yksivärisenä 10 MERKIN

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 Graafinen ohjeisto Sisältö Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 2 Tunnus Vaakaversio Kompaktiversio Suojaetäisyydet Logon suoja-alue Grönä Åretin versaali

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset Graafinen ohjeisto 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Logo 5 Merkki 6 Värit 7 Typografia 8 Käyntikortti 9 Kirjekuoret 12 Kirjelomake 13 Presentaatio 14 Ilmoitukset 3 JOHDANTO Tämän ohjeiston tarkoitus on opastaa logon

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy Graafinen ohjeisto Muuttuva Museo Mainostoimisto Bock s Office Oy Johdanto Muuttuva Museo elää ajan hengessä perinteitä kunnioittaen. Se aktivoi kokemaan ja uskaltaa uudistua. Se haluaa puhutella myös

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto GRAAFINEN OHJEISTO Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto Sisällysluettelo TUNNUS Perustunnus ja suoja-alueet... 3 Mustavalko- ja harmaasävyversiot... 4 KÄYTETTÄVÄT VÄRIT Käytettävät

Lisätiedot

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun liitto Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun liiton logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logoa ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä,

Lisätiedot

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun sote Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto Versio 09.01.2013 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. värit tunnus ja logo muodot typografia

Graafiset ohjeet. värit tunnus ja logo muodot typografia Graafiset ohjeet värit tunnus ja logo muodot typografia Värit Ay-toimihenkilöiden värit ovat syklaaminpunainen Pantone 206 C ja vihreään vivahtava ruskea Pantone 133 C. Lämpiminä sävyinä ne muodostava

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri Graafinen ohjeisto Oma ilme Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa Kankaanpään kaupungin viestinnälle yhdenmukainen ja helposti tunnistettava ulkoinen ilme. Tämä ohjeisto on työväline niille, jotka

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS. Tunnus on aina vaakamallinen. Merkkiä ei saa nostaa SAMK-päälogon yläpuolelle.

SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS. Tunnus on aina vaakamallinen. Merkkiä ei saa nostaa SAMK-päälogon yläpuolelle. GRAAFINEN OHJEISTO SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS Tunnus on aina vaakamallinen. Merkkiä ei saa nostaa SAMK-päälogon yläpuolelle. 1 SAMK GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN OSIEN ESITTELY merkki päälogo alalogot

Lisätiedot

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittavat toimintansa vuoden 2010 alussa osana perusteellista valtion aluehallinnon uudistusta. Uudet keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 1 Loviisan kaupungin graafinen ohjeisto Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 2 Sisällys Logon ja visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus: Aptual Oy www.aptual.fi Sisällys Logo Vaakuna Värimaailma

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Graafinen ohjeisto

Imatran kaupunki. Graafinen ohjeisto Imatran kaupunki Graafinen ohjeisto 12.11.2010 Graafinen ohjeisto Logo ja värit 3 Logo 3 Logon turva-alue 5 Värit 6 Typografia 7 Lomakkeet 8 Raporttien kansilehti 13 Rollup 14 Ilmoitukset 16 Juliste 20

Lisätiedot

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Graafi nen ohjeistus 2011 Vapaat tontit - Rakentaminen - Mökkipörssi - Lähipalvelut - Harrastukset - /asuminen Sininen: Pantone 293 C Jalasjärven perustunnus C 96 % M 70 %

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki

Graafinen ohjeisto. Kaarinan kaupunki Graafinen ohjeisto Kaarinan kaupunki INFO Graafisen ohjeiston tehtävä on helpottaa Kaarinan kaupungin jokapäiväistä viestintää. Ohjeistossa määritellään mm. käytettävät värit, graafiset elementit, typografia

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO SIBBOS VERKSAMHETSSYMBOL OCH NAMNLOGO

SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO SIBBOS VERKSAMHETSSYMBOL OCH NAMNLOGO SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO SIBBOS VERKSAMHETSSYMBOL OCH NAMNLOGO 1.1. SIPOON LIIKEMERKKI JA NIMILOGO Sipoon tunnus on kehityksen aalto. Tunnus viestii mm. - että Sipoossa on voimakas kasvustrategia,

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012 Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto 2012 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation visuaalinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 Kuntatunnus ja värimääritykset CMYK liukuvärinen CMYK liukuvärinen heittovarjolla Säteittäinen liuku CMYK C100 M0 Y100 K70 C40 M0 Y100 K0

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2013

GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1 Johdanto Kainuun ammattiopiston yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa kuvaa laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta ja sitä kautta lisää vetovoimaisuutta ja

Lisätiedot

SAMK GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO

SAMK GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO GRAAFINEN OHJEISTO SAMK GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1 TUNNUS 5 TUNNUKSEN OSIEN ESITTELY 6 TUNNUKSEN VÄRIT 7 TUNNUKSEN VÄRIVERSIOT 8 TUNNUS JA LOGO 9 SUOJA-ALUEET 10 TUNNUS PIENESSÄ KOOSSA 11 MUUT

Lisätiedot

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI YRITYSTUNNUS Yritystunnus koostuu tekstilogosta ja symboliosasta, joiden kokosuhteen toisiinsa tulee pysyä muuttumattomana. Tekstilogo on 100% musta. Symboliosa on oranssi-harmaa-liukuvärinen ja pallomainen,

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Graafinen ohjeisto Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Tämän oppaan tavoitteena on esitellä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ilmeen perusasiat ja niiden kautta ohjata, kannustaa ja

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 13.1.2014

Graafinen ohjeisto 13.1.2014 Graafinen ohjeisto 13.1.2014 1. Logo 1.1 Logo Elon yritystunnus Elon logo kuvastaa elämän mittaista matkaa ja siirtymää työelämästä onnellisesti eläkkeelle. Toimiakseen Elon brändiä ja tarinaa vahvistavalla

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki. Reklamplatser i en ställning Gågatan, karta Vasavägen, karta Skolgatan, karta

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki. Reklamplatser i en ställning Gågatan, karta Vasavägen, karta Skolgatan, karta STADEN JAKOBSTAD Tjänstemannabeslut Datum 24.3.2015 Paragraf 33/2015 PIETARSAAREN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös Päivämäärä 24.3.2015 Pykälä 33/2015 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Staden Jakobstad -

Lisätiedot

A. Ahlström Oy Vuosikertomus

A. Ahlström Oy Vuosikertomus A. Ahlström Oy Vuosikertomus 2009 Olosuhteet vaihtelevat - maa tarjoaa satonsa oikein hoidettuna. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Halltuksen toimintakertomus 6 Morbi commodo 6 Ipsum sed 8

Lisätiedot

1. Ohjeiston käyttäjälle

1. Ohjeiston käyttäjälle Graafinen ohjeisto Sisältö 1. Ohjeiston käyttäjälle 2. Kauhajoen tunnus ja graafinen linja 3. Peruselementit 3.1. Tunnus 3.2. Merkki 3.3. Logo ja slogan 3.4. Suoja-alue ja minimikoko 4. Tunnuksen värimääritykset

Lisätiedot

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY Päivitetty 12.5.2009 Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys Logo 4 logo ja slogan 5 ruotsinkieliset versiot 6 englanninkielinen logo 7 väriversiot

Lisätiedot

Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta

Osaamisen uusi Aalto. Aalto-yliopiston varainhankinta Osaamisen uusi Aalto Aalto-yliopiston varainhankinta Aalto-yliopisto uudella osaamisella nostetta kilpailukykyyn Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

kouvolan kaupungin graafinen ohjeisto versio 1.0

kouvolan kaupungin graafinen ohjeisto versio 1.0 kouvolan kaupungin graafinen ohjeisto versio 1.0 julkaistu 1.2.2009 Esipuhe Hyvä Kouvolan viestinnän tekijä, Kouvolan kaupungin julkisella kuvalla on suuri rooli uuden Kouvolan rakentamisessa. Julkisen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008. GRAAFINEN OHJEISTO Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008. SISÄLLYS 1. TYYN TUNNUS...2 1.1. TUNNUKSEN KÄYTTÖ...3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Graafinen ohjeisto 1.9.214 1 Ohjeiston sisältö 1 SYK-kuvio... 3 2 Yritystunnus 2.1 Logo... 4 2.2 Logon versiot... 5 2.3 Mittasuhteet ja suoja-alue... 6 2.4 Älä tee näin...

Lisätiedot

Paltamon kunnan markkinointiviestinnän. Luonnos design Little Red House / Jukka Laukkanen

Paltamon kunnan markkinointiviestinnän. Luonnos design Little Red House / Jukka Laukkanen Paltamon kunnan markkinointiviestinnän Luonnos design Little Red House / Jukka Laukkanen Suunnittelun lähtökohdat Paltamo on kunta kuntien joukossa. Erottuaakseen massasta tulee kunnan ilmeen olla jotain

Lisätiedot

Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF Esipuhe Sisältö: Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja

Lisätiedot

graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1

graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1 graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1 SISÄLLYS Logo 3 Logo hierarkia 4 Logo suoja-alue 5 Värit 6 Typografia 7 Kirjelomakkeet ja sähköpostiallekirjoitus 8 Kirjekuoret 9 Käyntikortti ja PowerPoint-pohja 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO Graafinen ohjeistus Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO 1 Sisällys 1. Johdanto Kenelle, missä, miten? 3 2. Tunnus Kirkon yhteinen tunnus on yhteinen nimittäjä 5 Miten

Lisätiedot

Arviointi- ja kuntoutuspalveluita oppimisvaikeuksiin

Arviointi- ja kuntoutuspalveluita oppimisvaikeuksiin etusivu_2 Arviointi- ja kuntoutuspalveluita Nunc non nisi quis justo pulvinar tincidunt. Dictum viverra tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, Nunc non nisi quis justo pulvinar tincidunt dictum viverra tellus.

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen vaakuna / Hihamerkki

Pelastuslaitoksen vaakuna / Hihamerkki GRAAFINEN OHJE 1 Sisältö 3 Johdanto 4 Vaakuna / Hihamerkki 7 Vaakunatunnus 9 Tunnus 10 Tunnus ja tekstin käyttö 13 Tunnuksen värit ja tuunnusten nimet 14 Päävärit 15 Yhdessä hyvään turvallisuuteen -tunnus

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Ulkoasiainministeriö Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Sisällysluettelo Johdanto 1. Tunnus 1.1 Tunnus 1.2 Suoja-alue 1.3 Tunnuksen koko ja osien suhteet 1.4 Tunnuksen esiintyminen ilman palkkia 1.5 Tunnus yhteistyömateriaaleissa

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi PYHÄJOKI Graafinen ohjeisto 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi Sisällysluettelo Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston uudistuksen lähtökohdat 3 Vaakuna. 4 Graafiset elementit 5 Värit 6 Fontit..

Lisätiedot

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012

Historiikin osa 1/3. Tapahtumakalenteri. Muisteluja vuodelta 2012 Liikuntaopiston oma juhlavuoden lehti. a t t o u v 0 3 Historiikin Tapahtumakalenteri Muisteluja vuodelta 2012 OPUBLIAM ET SILLIAM Enatoressi siliam huid me et intiaes erena, ut conduconit nostium et?

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-0 PowerPoint Seudulliset toimijat 2 Tunnusversio. 3 Lomakkeisto 4-5 PowerPoint 6 Tunnusversio 2.

Lisätiedot

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto Päivitetty 08.12.2008 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke Graafinen ohje 2 SISÄLTÖ 3 Tunnus 4 Tunnuksen käyttö värillisen taustan ja valokuvan päällä Käyttö muiden tunnusten kanssa 5 Tunnuksen rasterielementin käyttö 6 Värit ja lisävärit 7 Typografia kutsuissa,

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com Graafinen ohjeisto Sisällys 1 Tunnus 4 2 Käyttöehdot 5 3 Värit 6 4 Typografi a 7 5 Sovellukset 8 www.rakennepalvelu.com 1 Tunnus Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1

GRAAFINEN OHJEISTUS 1 GRAAFINEN OHJEISTUS 1 Sisällysluettelo GRAAFISET PERUSELEMENTIT JA VÄRIMAAILMA LOGOT JA VÄRIMÄÄRITYKSET 4 TYPOGRAFIA 7 LOMAKKEISTO WORD-KIRJELOMAKE POHJA 9 KIRJEKUORI 10 POWERPOINT POHJA 10 PAINOTUOTTEET

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2010

Graafinen ohjeisto 2010 Graafinen ohjeisto 2010 1 Tunnus Perusideana liikemerkissä on Suomen lipun siniristi, josta kasvaa K-kirjain. Voimakas ylöspäin suuntautuva liike ja eteenpäin harppaava olemus viestittää annakkoluulottomasta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Graafisen ohjeiston sisältö 2

Graafisen ohjeiston sisältö 2 Graafinen ohjeisto Graafisen ohjeiston sisältö 2 Tämä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Paja Gallerian graafinen ohjeisto, jota tulee noudattaa aina tehtäessä siihen liittyvää materiaalia. Graafisen

Lisätiedot

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi PYHÄJOKI Graafinen ohjeisto 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi Sisällysluettelo Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston uudistuksen lähtökohdat 3 Vaakuna. 4 Graafiset elementit 5 Värit 6 Fontit..

Lisätiedot

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin Bugrap User Interface Wireframes Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin 7 Report a Bug Bug reports Request a Feature 456 Feature requests Milestone resolved tasks 20 active tasks 47 open

Lisätiedot

PÄIvItÄ MaAsEuTuSi. Kampanjaohje 01.06.2015. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

PÄIvItÄ MaAsEuTuSi. Kampanjaohje 01.06.2015. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Kampanjaohje 01.06.2015 Kampanjan taustat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uuden ohjelmakauden käynnistyessä on tärkeää välittää tieto uusista maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista. Ohjelmakausi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO Tunnus 4 Tunnuksen kieliversiot 5 Tunnuksen käyttö 6 Tunnuksen suoja-alue 8 Tunnuksen Kielletty käyttö 9 Tunnuksen värit 10 Avustava väripaletti

Lisätiedot

LOGON OHJEISTUS 2013

LOGON OHJEISTUS 2013 LOGON OHJEISTUS 2013 PERUSSUOMALAISET NUORET LOGO Kalevan Neito Perussuomalaisten Nuorten logon merkkiosassa on kuvankaunis Kalevan neito / Suomineito. Oikealla ylhäällä on vinjettiosa Pohjantähti. Tekstiosa

Lisätiedot

05/2011 > Graafinen ohjeisto / Grafisk profil Pietarsaaren seutu / Jakobstadsregionen

05/2011 > Graafinen ohjeisto / Grafisk profil Pietarsaaren seutu / Jakobstadsregionen Graafinen ohjeisto / Grafisk profil / 05/2011 > > Tunnuksen käyttö / Användning av logotyp > Värimääritykset / Färgdefinitioner > Typografia / Typographi > Graafisen ohjeiston käyttäjälle Till användaren

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 2/2016 20 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.03.2016 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti kattaa Paytrailin verkko- ja painotuoteviestinnän olennaiset elementit. Sen avulla varmistetaan, että brändin identiteetti

Visuaalinen identiteetti kattaa Paytrailin verkko- ja painotuoteviestinnän olennaiset elementit. Sen avulla varmistetaan, että brändin identiteetti Graafinen ohjeisto identiteetti #ydin Paytrailin visuaalinen identiteetti viestii uuden ajan maksujärjestelmän vahvuuksia ja tärkeimpiä ominaisuuksia: helppoutta, elämyksellisyyttä, raikkautta, luotettavuutta

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA TYPOGRAFIA 1.2.2016 Kirjain on ylivoimaisesti useimmin nähtävä visuaalisen viestinnän väline Kirjainmuodot ja niiden kehitys ovat aina olleet tiiviisti yhteydessä käytettyihin kirjoitusmenetelmiin. Papyrus/ruokokynä,

Lisätiedot

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta Graafinen ohjeisto 2011 Sisällys Graafisesta ohjeesta Graafisen ohjeen tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä visuaalista ilmettä, joka on yhtenä tärkeänä tekijänä rakentamassa tapahtuman tunnettuutta ja

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Johdanto... 3 Logon eri versiot... 4 Kuinka logoa ei tule käyttää.... 5 Logon suoja-alue... 6 Slogan.... 7 Typografia... 8 Tämän manuaalin tarkoitus on ohjeistaa

Lisätiedot

TOMMOLANSALMI CAMPING - GRAAFINEN OHJEISTO 2. Alkusanat

TOMMOLANSALMI CAMPING - GRAAFINEN OHJEISTO 2. Alkusanat TOMMOLANSALMI CAMPING - GRAAFINEN OHJEISTO 2 Alkusanat Tämä graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Tommolansalmi Camping näyttää visuaalisesti. Graafinen ohjeisto pitää sisällään yrityksen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121. 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 8/2015 119 AIKA 11.11.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Nauvon aluekonttori, Brinkastentie 1 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 121 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 122 79 Esityslistan

Lisätiedot

Graafiset ohjeet Grafisk profil

Graafiset ohjeet Grafisk profil 1 Graafiset ohjeet Grafisk profil Logo kuvastaa Merenkurkun vesistön kivikkoisuutta ja mataluutta. Jääkaudesta johtuva maan kohoaminen erottaa merestä kluuvijärviä. Samansuuntaiset kapeat moreenit ovat

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 THE VOICE The Voice on hyväntuulinen ja positiivinen ystävä jonka elämäntehtävä on viihdyttäminen! The Voicen idea on soittaa uptempoista pop-musiikkia, jota höystetään mielenkiintoisilla

Lisätiedot

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen LOGO 140px NAVI LEV.140px ja KORK.40px NUOTTIAVAIN LOGO Linkit Rauman Kansalaisopisto: Suomen Puhallinorkesteriliitto: Rauman musiikkiopisto: Palmgren Konservatorio: Tänään harjoitukset jo poikkeuksellisesti

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Pidetään Stadista huolta.

Pidetään Stadista huolta. Graafinen ohje 2009 Helsingin kaupungin rakentamispalvelu SISÄLLYS Johdanto...3 Uusi logo... 4 Logo sloganilla... 5 Logo virallisella nimellä... 6 Logot värillisellä taustalla...7 Logojen käyttö... 8 Stadin

Lisätiedot

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Sitran graafinen ohjeisto

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Sitran graafinen ohjeisto Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Sitran graafinen ohjeisto Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991, faksi (09) 645 072 sitra@sitra.fi, www.sitra.fi

Lisätiedot

Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme

Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme Sisältö 1 Esittely 1 2 Kuvamaailma 2 3 Värit 3 4 Tunnus 4 5 Tekstityypit 7 6 Tiedotepohja 8 7 PowerPoint-pohja 9 8 Muut materiaalit 10 2010 1. Esittely Etelä-Savon

Lisätiedot

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA. Graafiset ohjeet

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA. Graafiset ohjeet TAMPEREEN HIIPPAKUNTA Graafiset ohjeet Sisällys 1. Johdanto 3 2. Vaakunat 4 3. Logo 5 4. Nimi ja tunnus 6 5. Typografia 7 6. Korvaava typografia 8 7. Värit 9 8. Kirjelomake 10 9. Kirjekuori 11 10. Käyntikortit

Lisätiedot

tampereen ilves graafinen ohjeisto

tampereen ilves graafinen ohjeisto tampereen ilves graafinen ohjeisto 1 konsepti Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan -taitokiekkoa vuodesta 1931-. Tällä halutaan kuvata joukkueen

Lisätiedot

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5.

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5. Kelan puhelinpalvelussa on häiriö. Vikaa selvitellään. Valitse tapahtumat > dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 12.5.2012 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sem augue, pulvinar

Lisätiedot

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA TORNIOHAPARANDA - GRAAFINEN PROFIILI Graafinen profiili yhteinen ilmeemme Tunnus ja graafinen profiili ovat Tornio-Haaparannan kasvot ulospäin. Yhtenäisen ja johdonmukaisen

Lisätiedot

PARGAS STAD AVGÖRANDE AV SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD AVGÖRANDE AV SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE PARAISTEN KAUPUNKI Ärende Asia Sökande Hakija Suunnittelutarvealueella rakentamisen erityisten edellytysten ratkaiseminen tilalla Erävuori 2:103 Lielahden kylässä Paraisilla Jouni ja Katja Winberg Kuitiantie 47 21630 Lielahti

Lisätiedot