KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO AN - IS FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO AN - IS - 10567-1 - FI"

Transkriptio

1 DYNAPAC AN SÄHKÖKÄYTTÖISET SAUVATÄRYTTIMET KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO AN IS FI

2 TURVALLISUUSOHJEET KONEET : sähkö, paineilma, bensiini tai dieselkäyttöiset. SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa käytetyillä sanoilla VAROITUS ja HUOMIO on seuraava merkitys : VAROITUS ilmaisee loukkaantumisen tai kuoleman aiheuttavaa vaaraa tai vaarallista käsittelyä, mikäli VAROITUShuomautusta ei noudateta. HUOMIO ilmaisee koneille ja varusteille koituvaa vahinkoa tai vauriota, mikäli VAROITUShuomautusta ei noudateta. TÄRKEÄT TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET : VAROITUS Koneeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan antamaa erikoislupaa. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Käyttäjä joutuu tapaturmalle alttiiksi, mikäli koneeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan antamaa erikoislupaa. Nämä turvallisuusohjeet on laadittu kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Paikalliset ohjeet tulee tarkistaa ja niitä tulee noudattaa. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Tarkista, että käyttöä, turvallisuutta ja huoltoa koskevat merkinnät ovat aina selvästi luettavissa. Koneen käyttö on rajoitettu tuoteselosteessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Vaihda vaurioitunet osat aina välittömästi. Vaihda kuluvat osat oikeaan aikaan. SUOJAVARUSTEET : VAROITUS Kone ja/tai käyttötapa saattaa aiheuttaa sallittun melutason 85 db (A) ylittämisen. Pitkäaikainen melulle alttiiksi joutuminen ilman kuulonsuojaimia saattaa aiheuttaa pysyvän kuuloaistihäiriön. Pitkäaikainen tärylle alttiiksi joutuminen saattaa vahingoittaa käsiä, sormia ja ranteita. Älä käytä konetta, mikäli tunnet kipua, kouristuksia tai särkyä. Käy lääkärin vastaanotolla ennen kuin käytät konetta uudelleen. olevien Käytä vain sallittuja suojavarusteita. Koneen käyttäjän ja työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä tulee käyttää alla lueteltuja suojavarusteita. Suojakypärä Kuulonsuojaimet Pölynaamari pölyisessä ympäristössä Suojakäsineet Suojajalkineet Suojalasit Vältä väljien vaatteiden käyttöä, sillä ne saattavat juuttua koneeseen. Jos sinulla on pitkät hiukset, niin käytä hiusverkkoa. TYÖSKENTELYALUE : VAROITUS Älä käytä konetta ympäristössä jossa on räjähdysvaara. Älä käytä bensiini tai dieselkäyttöisiä koneita huonosti ilmastoidussa tilassa. Tämäntyyppiset koneet luovuttavat myrkyllisiä kaasuja, jotka saattavat aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja. 2

3 TEHONLÄHDE : VAROITUS Varmista, että sähkölaitteisto on paikallisten turvallisuusvaatimusten ja kansainvälisten standardien mukainen. Sähkömoottori: Konetta kytkettäessä on muistettava tarkistaa, että käyttöjännite ja syöttötaajuus vastaavat arvokilvessä annettuja arvoja. Syöttökaapelin on oltava poikkileikkaukseltaan oikeaa kokoa. Tarkista, että syöttökaapeli ja koneen pistoke ovat hyväkuntoiset. Älä koskaan pysäytä konetta vetämällä pistoke pois pistorasiasta. Käytä katkaisinta. Pidä syöttökaapeli kaukana koneen liikkuvista osista. Paineilmamoottori: Tarkista, että paineilmaletku ja letkuliitos ovat hyväkuntoiset. Älä koskaan yritä irrottaa paineistettua paineilmaletkua. Katkaise ensin paineilmansyöttö kompressorista ja anna koneen laskea paine letkusta muutaman sekunnin ajan. Bensiini tai dieselmootori: Bensiinillä on erittäin alhainen leimahduspiste ja se on määrätyissä olosuhteissa räjähdysvaarallinen. Pysy kaukana lämpölähteistä tai mahdollisesti sinkoavista kipinöistä äläkä tupakoi kun käytät konetta. Älä tankkaa ennen kuin kone on jäähtynyt. Valvo, ettei bensiiniä tai dieselpolttoainetta pääse valumaan maahan. KONEEN KÄYNNISTYS: HUOMIO Opettele koneen käyttö ennen käynnistystä ja varmistu siitä, ettei koneessa ole selvästi näkyviä vikoja. Käynnistä sitten kone käyttöohje & varaosaluettelossa annettujen ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÖ: HUOMIO Käytä konetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Varmistu siitä, että osaat pysäyttää koneen nopeasti hätätapauksessa. Älä koske koneen pyöriviin osiin. HUOLTO: HUOMIO Huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen huoltomies. Pidä asiaankuulumattomat kaukana koneesta. Älä suorita huoltotoimenpiteitä koneen liikkuessa tai moottorin käydessä. Älä koskaan käytä viallista konetta. OLE VALPAS: HUOMIO Keskity aina huolellisesti tehtävääsi. Käytä tervettä järkeä. Älä koskaan käytä konetta kun olet väsynyt tai alkoholin tahi näköä, reagoimiskykyä, työtaitavuutta tai harkintakykyä haittaavien aineiden vaikutuksen alainen.

4 YLEISTÄ DYNAPAC AN sähkökäyttöiset sauvatäryttimet kattavat laajan valikoiman betonin syvätäryttimiä, 28 mm:n (AN28) laboratoriokäyttöisistä (betonin koeputket) 90 mm:n (AN90) rakennusurakkakäyttöisiin (esim. patourakat). Kasvaneen eksentterimassansa (bronssia) ansiosta ANtäryttimet asettavat uuden suorituskykystandardin markkinoilla oleviin täryttimiin nähden lähes 0 % suuremmalla keskipakovoimalla ja 62 % suuremmalla amplitudilla. RAKENNE AN täryttimien kokoonpano: Kovasta putkesta tehty tärytinosa, jossa sijaitsevat kolmivaihesähkömoottori, eksentterimassan pulttikiinnitys, täysin tiivistetty rullaakselilaakeri, päätetulppa ja nippa. Öljyhauteessa oleva kuparinen siipiroottori, joka kehittää esiinpistävän tärinäefektin ja takaa 100 %:n käynnistysluotettavuuden betonin koostumuksesta riippumatta. Lämpösuoja, joka kattaa kaikki käämit ja toimii AN täryttimien luotettavana turvalaitteena. Erikoisalumiinirakenteinen on/off kiertokytkin, jonka ansiosta perinteisellä membraanikytkimellä varustettuihin täryttimiin nähden AN täryttimet ovat tukevia ja työskentely voi tapahtua häiriövapaasti. Kiertokytkin on todellakin käyttäjäystävällinen ja turvallinen sillä se on täysin vesi ja betonitiivis. Käyttöletku, jota on saatavissa kahta eri mallia:. Tyyppi A : Vakio, kiertokytkimellä varustettu 5 m:n letku.. Tyyppi D : Pistoolin kahvalla varustettu lyhyt m:n letku Pyynnöstä halkaisijat mm. TEKNISET OMINAISUUDET TÄRYTINOSA Tärytinosa AN28 AN40 AN48 AN56 AN65 AN90 25/40 (0.98/1.58) 40 (1.58) 48 (1.90) 56 (2.20) 65 (2.56) 29/211(9.4/8.) 20 (12.59) 50 (1.78) 80 (14.96) 410 (16.14) 2.4 (5.) 2. (5) 4.2 (9.26) 5.2 (11.5) 7.9 (17.4) 0.9 (0.05) 2.6 (0.10) 2.8 (0.11).2 (0.12).5 (0.1) /115 42/115 42/115 42/115 42/115 Halkaisija mm (in) Pituus mm (in) Nettopaino kg (lb) Amplitudi mm (in) Rotaatio (rpm) Taajuus (Hz) Teho (W) Jännite (V) Vaiheet Ampeeri (A) 42V/115V:lla Melutaso db(a)* Teh. kiihd. (m/s 2 )** 4/ / / * Melutaso (UF81:llä) metrin päässä täryttimestä db(a), ISO 6081 mukaan. 1.5/ ** Painotettu tehollinen kiihdytys (UF81:llä) metrin päässä täryttimen päästä (m/s 2 ), ISO mukaan. 21/ (.54) 566 (22.28) 18 (40) 5 (0.20) /115 21/

5 LETKU Letku AN28 AN40 AN48 AN56 AN65 AN90 Letku A Paino kg (lb) Letkun pit. m (ft) Kaapelin pit. m (ft) Pistoke 5.2 (11.5) 1 (.28) 15 (49.2) 10.9 (24) 5 (16.4) 15 (49.2) 10.9 (24) 5 (16.4) 15 (49.2) 10.9 (24) 5 (16.4) 15 (49.2) 10.9 (24) 5 (16.4) 15 (49.2) 10.9 (24) 5 (16.4) 15 (49.2) Letku D Paino kg (lb) Letkun pit. m (ft) Kaapelin pit. m (ft) Pistoke 6 (1.2) (2.62) 15 (49.2) 6 (1.2) (2.62) 15 (49.2) 6 (1.2) (2.62) 15 (49.2) Letku E Paino kg (lb) Letkun pit. m (ft) Kaapelin pit. m (ft) Pistoke 6 (1.2) (1.54) 15 (49.2) 6 (1.2) (1.54) 15 (49.2) 6 (1.2) (1.54) 15 (49.2) TILAUSNUMERO AN sauvat 42V AN28 AN40 AN48 AN56 AN65 AN90 AN sauvat 115V AN28 AN40 AN48 AN56 AN65 AN90 Letku A Letku D Letku E KÄYNNISTYS Kytke sauvatärytin taajuudenmuuttimeen tai suurtaajuusgeneraattoriin. Älä ylikuormita muutinta tai generaattoria kytkemällä liian monta sauvatärytintä samanaikaisesti. Sauvatäryttimen kokonaisvirta ei saa ylittää muuttimen tai generaattorin toisiovirtaa. Käynnistä ensin muutin tai generaattori ja kytke sitten tärytin päälle ÄLÄ KÄYNNISTÄ MUUTINTA TAI GENERAATTORIA MIKÄLI TÄRYTIN ON KYTKETTY PÄÄLLE Kun lopetat tärytyksen, irtikytke ensin sauvatärytin ja sitten muutin tai generaattori. KÄYTTÖ Betonin tasoitus muottiin 050 cm paksuisiksi kerroksiksi. ÄLÄ KÄYTÄ SAUVATÄRYTINTÄ BETONIN SIIRTÄMISEEN POIKITTAIN Suorita tärytys systemaattisesti. Upota sauvatärytin kohtisuoraan 050 cm betoniin, keskipisteisiin halkaisijaltaan 810 kertaa putken halkaisija. Työnnä sauvatärytin noin 15 cm aiempaan kerrokseen, jolloin kerrokset sitoutuvat toisiinsa parhaiten. 5

6 050cm 050cm Betoni on perinpohjin tärytetty kun sauvatäryttimen ympärillä olevasta betonipinnasta on tullut sileä eikä pintaan enää nouse suuria ilmakuplia. Tämä kestää normaalisti 1020 sekuntia. Vedä tärytin hitaasti pois niin, että betonilla on aikaa palata täryttimen jättämään onteloon. HUOLTO AN täryttimet eivät kaipaa erikoista huoltoa. Silti sähkökomponentit, kuten esimerkiksi liitännät, kaapelit, pistokkeet, tai kytkinkotelo, on syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Tarvittaessa korjaa ja vaihda vioittuneet osat. Tarpeettomilta sauvatäryttimen purkamisilta vältytään kun nämä tarkastukset suoritetaan. AN28/AN40/AN48/AN56/AN65 täryttimissä on voiteluöljy (ks. «Huolto/Voitelu»). AN90 täryttimessä on voitelurasva (ks. «Huolto/Voitelu). Sauvojen 28/AN40/AN48/AN56/AN65 päätetulpat on liimattu (ks. «Huolto/Vääntömomentti»). ÄLÄ PUHDISTA SÄHKÖKOMPONENTTEJA PAINEPESURILLA (kiertokytkin, pistukka,kaapeli, kytkinkotelo) KORJAAMON TYÖKALUT Erikoistyökalut eivät ole tarpeen. VOITELU TÄRYTINOSA ÖLJY : SHELL T46 MÄÄRÄ PER TÄRYTINOSA ( cm ) AN28 10 AN40 5 AN48 10 AN56 15 AN65 20 TÄRYTINOSA RASVATYYPPI : SHELL ALVANIA G RASVAMÄÄRÄ ( cm ) 2 NEULALAAKERIA P/N RASVAMÄÄRÄ ( cm ) 1 NEULALAAKERI AN VÄÄNTÖMOMENTTI TÄRYTINOSA LIIMATYYPPI: LOCTITE 24 VÄÄNTÖMOMENTTI AN28 Päätetulppa : 7.5 kg.m / Supistusmuhvi : 12 kg.m AN40 Päätetulppa : 17 kg.m AN48 Päätetulppa : 5 kg.m AN56 Päätetulppa : 52 kg.m AN65 Päätetulppa : 75 kg.m 6

7 TÄRYTINOSIEN IRTIKYTKEMINEN A TAI D,E LETKUSTA 1. Kiristä tärytinosa putkipuristimeen. 2. Katkaise A tai Dletkun «Band It»kiristin.. Vedä letku pois nipasta. 4. Liuta päätekappaleiden kumiletkusuojusta. 5. Katkaise lämpöeristeet ja kytke irti päätekappaleet AN40/AN48/AN56/AN65/AN Katkaise lämpöeristeet ja päätekappaleet AN28. TÄRYTINOSA AN28 1. Kierrä supistusmuhvi (4) irti staattori/putkesta (9) (oikea kierre ). Staattori on liimattu putken sisään. Näinollen, mikäli staattori joudutaan vaihtamaan suosittelemme, että tilaat DYNAPACilta valmiin staattori/putki kokonaisuuden. 2. Poista putki () päätetulppineen staattori/putkesta (9). 4. Poista joustolaatta (16). 5. Liuta ja poista roottori (6), eksentteri (5) ja kuulalaakeri (17) 6. Kierrä tiivistysholkki (2) auki (oikea kierre ), ja poista kumitiiviste (21). 7. Kierrä nippa (7) auki (oikea kierre) 8. Poista laakerituki (10); käytä apuna sopivaa vartta ja puunuijaa ja työnnä laakerituki varovasti ulos. Vaurioituneet osat ja Orenkaat on syytä vaihtaa systemaattisesti. Täytä tärytinosa öljyllä (ks. «Huolto/Voitelu» kohdasta öljytyyppi ja määrä) TÄRYTINOSA AN40/AN48/AN56/AN65 1. Kierrä päätetulppa (1) irti staattori/putkesta (2) (oikea kierre ). Staattori on liimattu putken sisään. Näinollen, mikäli staattori joudutaan vaihtamaan suosittelemme, että tilaat DYNAPACilta valmiin staattori/putki kokonaisuuden. 2. Kierrä mutteri (15) auki ja poista (14) ja (18).. Kierrä nippa () auki ( oikea kierre ). 4. Poista roottori (5); käytä apuna sopivaa vartta ja puunuijaa ja työnnä roottori varovasti pois pitimestä (6). Nyt eksentterit, tukirenkaat ja laakerit on helppo poistaa. 5. Poista laakerituki (6) samalla tavalla, mutta etuputkesta. Nyt laakeri (8) on helppo poistaa. Vaurioituneet osat ja Orenkaat on syytä vaihtaa systemaattisesti. Täytä tärytinosa öljyllä (ks. «Huolto/Voitelu» kohdasta öljytyyppi ja määrä) TÄRYTINOSA AN90 1. Kierrä päätetulppa (7) irti putkesta (1) (oikea kierre). 2. Poista putkessa olevat osat ( joustolaatta, roottori, laakerit, holkki, eksentterimassa ) päätytulpan kautta. Käytä sopivankokoista putkea talttana tai kopauta putken alapäätä kevyesti puupölkylle.. Kierrä mutteri (8) auki ja poista se. 4. Liuta staattori putken läpi ja poista se. Staattoria ei ole liimattu putken sisään. Vaurioituneet osat ja Orenkaat on syytä vaihtaa systemaattisesti. Rasvaa laakerit (ks. «Huolto/Voitelu» kohdasta rasvatyyppi ja määrä). KÄYTTÖLETKU A (KIERTOKYTKIN) : AN28/AN40/AN48/AN56/AN65 7

8 1. Katkaise kiristin (17) ja poista kaapelinpidin (16). 2. Katkaise kiristin (20) ja poista letku. 2. Kierrä tiivistysholkit (1) ja (12) auki ja poista ne.. Kierrä putkimuhvi (4) (oikea kierre) irti runkoosasta (6). 4. Poista katkaisin () alustoineen (7). 5. Kierrä ruuvit (14) auki ja poista alusta katkaisimesta. 6 Kytke irti katkaisimen () johtimet (1) ja (19). Vaurioituneet osat ja Orenkaat on syytä vaihtaa systemaattisesti. Kun asetat alustaa (7) katkaisimelle (), niin asennoi se karaa (8) käyttämällä. Tämä kara on liimattu runkoosan (6) sisään. KÄYTTÖLETKU A (KYTKINKOTELO ) : AN90 1. Leikkaa letkun pinnet (6) ja (14) kytkinkotelon molemmista päistä. 2. Poista kytkinkotelon suojus ja kytke irti katkaisimen johtimet.. Vedä letku pois kytkinkotelosta. 4. Poista kaapelilukko ja vedä kytkinkotelon puolelta johtimet pois letkusta. 5. Poista kaapelinpidin kytkinkotelosta ja kierrä tiivistysholkki auki. 6. Vedä kaapeli pois. 7. Kierrä kytkin auki. Toimi päinvastaisessa järjestyksessä, ensin kohdat 7 5, vaihda kalvo (12) tarvittaessa. Puhalla niisinyörä paineilmalla kytkinkotelon puolelta letkuun. Kiinnitä niisinyörä johdinnippuun ja vedä ne letkuun. Asenna kaapelilukko ja toimi sitten kohtien 1 mukaisesti. KÄYTTÖLETKU D : AN40/AN48/AN56 1. Poista suojus (8) ja ruuvit (1), vedä kytkin (7) pois, poista puristuslaatta (5) kahvasta. Kytke irti katkaisimen johtimet. Vedä johdot (11,12) ulos täryttimen puolelta. 2. Poista kalvo (), puristuslaatta, ruuvit (2). Poista tiivistysholkki (20), holkki (19) ja vuoraus (21).. Vedä kaapeli (18) ulos. 4. Poista pinne (9) ja sahaa holkki (1), poista sitten letkunpidin (10) ja letku (2) kahvasta (17). Vaurioituneet osat ja Orenkaat on syytä vaihtaa systemaattisesti. Vaihda vioittunut kalvo. KÄYTTÖLETKU E : AN40/AN48/AN56 1. Poista suojus (8) ja ruuvit (1), vedä kytkin (7) pois, poista puristuslaatta (5) kahvasta. Kytke irti katkaisimen johtimet. Vedä johdot ulos täryttimen puolelta. 2. Poista kalvo (), puristuslaatta, ruuvit (2). Poista tiivistysholkki (12), holkki (11) ja vuoraus (1).. Vedä kaapeli (10) ulos. 4. Poista pinne (18) ja sahaa holkki (19). Vaurioituneet osat ja Orenkaat on syytä vaihtaa systemaattisesti. Vaihda vioittunut kalvo. 8

WEDA PUMP. Uppopumpo RL 8010 KÄYTTÖOHJE & VARAOSALUETTELO RL8010- FI

WEDA PUMP. Uppopumpo RL 8010 KÄYTTÖOHJE & VARAOSALUETTELO RL8010- FI WEDA PUMP Uppopumpo RL 8010 KÄYTTÖOHJE & VARAOSALUETTELO RL8010- FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa käytetyillä sanoilla

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot