WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1"

Transkriptio

1 WEDA PUMP Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1

2 Turvallisuusohjeet... 3,4 Tekniset tiedot... 5 Huomioitava ennen laitteen käyttöä... 6 Varotoimet... 7,8 WP300-pumpun asennus... 9 Toimenpiteet ennen laitteen käyttöä... 10,11 Laitteen toiminta... 12,13 Huoltotoimenpiteet Pumpun käyttö talvella Huolto-ohjelma Vianmääritysopas... 17,18 Varaosaluettelo... 19,20,21 ÄLÄ käytä tätä laitetta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki tässä ohjekirjassa olevat ohjeet ja tiedot. Lue KAIKKI tämän ohjekirjan luvut ENNEN laitteen huoltoa, asennusta tai käyttöä. 2

3 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa käytetyillä sanoilla VAROITUS ja HUOMIO on seuraava merkitys : VAROITUS ilmaisee loukkaantumisen tai kuoleman aiheuttavaa vaaraa tai vaarallista käsittelyä, mikäli VAROITUS-huomautusta ei noudateta. HUOMIO ilmaisee koneille ja varusteille koituvaa vahinkoa tai vauriota,mikäli VAROITUShuomautusta ei noudateta. - TÄRKEÄT TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET : VAROITUS Koneeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan antamaa erikoislupaa. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Käyttäjä joutuu tapaturmalle alttiiksi, mikäli koneeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan antamaa erikoislupaa. Nämä turvallisuusohjeet on laadittu kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Paikalliset ohjeet tulee tarkistaa ja niitä tulee noudattaa. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Tarkista, että käyttöä, turvallisuutta ja huoltoa koskevat merkinnät ovat aina selvästi luettavissa. Koneen käyttö on rajoitettu tuoteselosteessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Vaihda vaurioitunet osat aina välittömästi. Vaihda kuluvat osat oikeaan aikaan. - SUOJAVARUSTEET : VAROITUS Kone ja/tai käyttötapa saattaa aiheuttaa sallittun melutason 85 db (A) ylittämisen. Pitkäaikainen melulle alttiiksi joutuminen ilman kuulonsuojaimia saattaa aiheuttaa pysyvän kuuloaistihäiriön. Pitkäaikainen tärylle alttiiksi joutuminen saattaa vahingoittaa käsiä, sormia ja ranteita. Älä käytä konetta, mikäli tunnet kipua, kouristuksia tai särkyä. Käy lääkärin vastaanotolla ennen kuin käytät konetta uudelleen. Käytä vain sallittuja suojavarusteita. Koneen käyttäjän ja työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä olevien tulee käyttää alla lueteltuja suojavarusteita. Suojakypärä Kuulonsuojaimet Pölynaamari pölyisessä ympäristössä Suojakäsineet Suojajalkineet Suojalasit Vältä väljien vaatteiden käyttöä, sillä ne saattavat juuttua koneeseen. Jos sinulla on pitkät hiukset, niin käytä hiusverkkoa. - TYÖSKENTELYALUE : VAROITUS Älä käytä konetta ympäristössä jossa on räjähdysvaara. Älä käytä bensiini- tai dieselkäyttöisiä koneita huonosti ilmastoidussa tilassa. Tämäntyyppiset koneet luovuttavat myrkyllisiä kaasuja, jotka saattavat aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja. 3

4 - TEHONLÄHDE : VAROITUS Varmista, että sähkölaitteisto on paikallisten turvallisuusvaatimusten ja kansainvälisten standardien mukainen. - Sähkömoottori: Konetta kytkettäessä on muistettava tarkistaa, että käyttöjännite ja syöttötaajuus vastaavat arvokilvessä annettuja arvoja. Syöttökaapelin on oltava poikkileikkaukseltaan oikeaa kokoa. Tarkista, että syöttökaapeli ja koneen pistoke ovat hyväkuntoiset. Älä koskaan pysäytä konetta vetämällä pistoke pois pistorasiasta. Käytä katkaisinta. Pidä syöttökaapeli kaukana koneen liikkuvista osista. - Paineilmamoottori: Tarkista, että paineilmaletku ja letkuliitos ovat hyväkuntoiset. Älä koskaan yritä irrottaa paineistettua paineilmaletkua. Katkaise ensin paineilmansyöttö kompressorista ja anna koneen laskea paine letkusta muutaman sekunnin ajan. - Bensiini- tai dieselmootori: Bensiinillä on erittäin alhainen leimahduspiste ja se on määrätyissä olosuhteissa räjähdysvaarallinen. Pysy kaukana lämpölähteistä tai mahdollisesti sinkoavista kipinöistä äläkä tupakoi kun käytät konetta. Älä tankkaa ennen kuin kone on jäähtynyt. Valvo, ettei bensiiniä tai dieselpolttoainetta pääse valumaan maahan. - KONEEN KÄYNNISTYS: HUOMIO Opettele koneen käyttö ennen käynnistystä ja varmistu siitä, ettei koneessa ole selvästi näkyviä vikoja. Käynnistä sitten kone käyttöohje & varaosaluettelossa annettujen ohjeiden mukaisesti. - KÄYTTÖ: HUOMIO Käytä konetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Varmistu siitä, että osaat pysäyttää koneen nopeasti hätätapauksessa. Älä koske koneen pyöriviin osiin. - HUOLTO: HUOMIO Huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen huoltomies. Pidä asiaankuulumattomat kaukana koneesta. Älä suorita huoltotoimenpiteitä koneen liikkuessa tai moottorin käydessä. Älä koskaan käytä viallista konetta. - OLE VALPAS: HUOMIO Keskity aina huolellisesti tehtävääsi. Käytä tervettä järkeä. Älä koskaan käytä konetta kun olet väsynyt tai alkoholintahi näköä, reagoimiskykyä, työtaitavuutta tai harkintakykyä haittaavien aineiden vaikutuksen alainen. 4

5 TEKNISET TIEDOT Virtatyyppi Jännite Teho Nimellisvirta Suurin kapasiteetti (Q. Max) Korkein veden lämpötila Suurin raekoko Suurin veden syvyys (H. max) Paino (ilman virtajohtoa) Korkeus Halkaisija 1-vaihevirta 50 Hz 230V 650 W 3,5 A 250 l/min (15 m 3 /h) 35 o 5 mm 11 m 13,3 kg 38 cm 18 cm CE-hyväksytty 5

6 HUOMIOITAVA ENNEN KÄYTTÖÄ Kiitos, että valitsit WP300-uppopumpun. Tämä pumppu on suunniteltu ja valmistettu täyttämään korkeimmat kestävyys- ja suorituskykyvaatimukset. WP300-uppopumppussa on yhden (1) vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta ostohetkestä lähtien. Tämä takuu ei ole voimassa, jos pumppua ei käytetä ja huolleta tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jotta pumppu toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, laitteen käyttäjän on luettava tämä ohjekirja huolellisesti ennen pumpun käyttöä. Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä käyttöohjeita, turvallisuusvaroituksia, huolto- ja vianmääritysohjeita sekä muita ohjeita. Pidä tämä ohjekirja aina pumpun lähettyvillä siltä varalta, että laitteen käytön aikana ilmenee epäselvyyksiä. Tämä uppopumppu on tarkoitettu käytettäväksi AINOASTAAN vedessä. ÄLÄ käytä pumppua jätevedessä. Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä. ÄLÄ käynnistä tätä laitetta, ellei se ole upotettuna veteen. ÄLÄ upota tätä pumppua mihinkään muuhun nesteeseen kuin veteen. Kaikki työmaat ovat erilaisia. Asentaessasi pumppua työmaalle varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Laitteen valmistaja on tehnyt kaikkensa varmistaakseen, että kaikki tässä asiakirjassa selostetut toimenpiteet ovat mahdollisimman tarkkoja ja täydellisiä asiakkaan mukavuuden ja tyytyväisyyden takaamiseksi. 6

7 VAROTOIMET 1. LUE OHJEKIRJA ENNEN UPPOPUMPUN KÄYTTÖÄ. 2. ÄLÄ KANNA, NOSTA TAI SIIRRÄ PUMPPUA SEN VIRTAJOHDOSTA. Se saattaa vaurioittaa virtajohtoa, mikä voi aiheuttaa sähköiskuja, oikosulun, pumpun toimintahäiriön, henkilövahinkoja ja muita onnettomuuksia. Kiinnitä aina köysi, ketju tms. pumpun KAHVAAN laitteen kiinnittämisen, nostamisen ja siirtämisen mahdollistamiseksi. 3. Varmista, että virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia. ÄLÄ KOSKAAN VAIHDA LAITTEEN VIRTAPISTOKETTA ERITYYPPISEEN PISTOKKEESEEN! 4. ÄLÄ kytke pumppua MAADOITTAMATTOMAAN virtaliitäntään. 5. ÄLÄ kytke pumppua mihinkään virtalähteeseen, ellei pumppu ole vedessä. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ PUMPPUA KUIVANA! 6. ÄLÄ suorita mitään pumpun korjaus- tai huoltotoimia sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen. 7. Poista kaikki paine ja nesteet pumpusta ennen minkään sen osan huoltoa. 8. ÄLÄ PUDOTA PUMPPUA. Se saattaa vaurioittaa pumpun sisäisiä osia ja aiheuttaa toimintahäiriön. 7

8 9. ÄLÄ jatka pumpun käyttöä, jos huomaat MITÄÄN seuraavista oireista: a. Voimakas värinä b. Epätavallinen haju tai ääni Jos jokin yllä mainituista oireista ilmenee, sammuta pumppu välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään. 10. Tarkista letkut kulumien ja vaurioiden varalta aina ennen käyttöä ja varmista, että kaikki liitokset ovat pitäviä. 11. Tarkista pumppu ja järjestelmän osat säännöllisesti. Suorita säännölliset huoltotoimet tarpeen mukaan. Jos pumppua käytetään olosuhteissa, joissa se voi jäätyä, pumppu ja letkut on tyhjennettävä, kun niitä ei käytetä. Katso lisätietoja kohdasta "Pumpun käyttö talvella". 12. Älä kosketa pumppua, kun se on käynnissä. Pumppu saattaa kuumentua normaalikäytössä. Anna pumpun jäähtyä ennen kuin kosket siihen. 8

9 WP300-PUMPUN ASENNUS 1. Kierrä teflonteippiä laitteen mukana toimitetun nipan kierteisiin. 2. Kierrä nippa WP300-uppopumppuun. ÄLÄ kiristä liitintä liian tiukalle, sillä se saattaa vaurioittaa pumpun rakennetta. 3. Kytke 2 tuuman poistoletku pumppuun. ÄLÄ käytä rajoittavia venttiileitä poistoletkussa, sillä ne rajoittavat pumpun kapasiteettia. ÄLÄ käytä kuluneen tai vaurioituneen näköistä letkua. 4. Varmista, että poistoletku on mahdollisimman suora. Kaikki letkussa olevat voimakkaat kierteet estävät veden virtausta. Tällöin pumpun nostokyky on rajoittunut, joten pumppu ei toimi täydellä kapasiteetilla. Kaikki letkussa olevat taitokset, silmukat ja jatkokappaleet muodostavat myös letkuun ilmataskuja, jotka pakottavat nestettä takaisin pumppuun. Tämä vaurioittaa pumppua ja saattaa aiheuttaa oikosulun, vuotoja ja/tai muita vaaratilanteita laitteen käyttäjälle ja työmaalle. ÄLÄ käytä jatkojohtoja tämän laitteen kanssa. 9

10 ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ennen WP300-uppopumpun käyttöä laitteen käyttäjän ja työmaan turvallisuuden armistamiseksi. 1. Varmista, että pumppu on rakenteellisesti ja mekaanisesti turvallinen suorittamalla seuraavat tarkistukset: a. Käynnistyykö pumppu, kun se kytketään virtalähteeseen? Toimiiko pumppu ilman ylimääräisiä ääniä ja/tai epätavallista hajua? Suorita testi seuraavasti: a. Asenna pumppu kohdan "WP300-pumpun asennus" mukaisesti. b. Kytke virtajohto virtalähteeseen. c. Käytä pumppua enintään 2 3 sekuntia äänen ja hajun tarkistamiseksi. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ PUMPPUA KUIVANA! Tässä pumpussa EI ole virtakytkintä! Puhdista siipipyörästä kaikki roskat ja hiekka ennen pumpun käyttöä. b. Tarkista virtajohto (sen koko pituudelta), siipipyörä ja liittimet kulumien, vikojen tai muiden pumpun turvallisen toiminnan estävien vikojen varalta. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, JOS SEN VIRTAJOHTO ON MILLÄÄN TAVALLA HALKEILLUT TAI VAURIOITUNUT. VESI JA SÄHKÖEIVÄT OLE KESKENÄÄN YHTEENSOPIVIA! Jos jossakin edellä mainituista tarkistuksista havaitaan vikaa laitteessa, korjaa vika ennen kuin laitetta käytetään missään ympäristössä. 10

11 2. Suorita seuraavat tarkistukset ennen pumpun käyttöä työmaalla: a. Tarkista, että virtalähde vastaa paikallisia säädöksiä. b. Tutki koko työskentelyalue piilossa olevien vaaratekijöiden, kuten kivien, neulojen, naulojen ja muiden pumppuun mahdollisesti kulkeutuvien haittatekijöiden varalta. Muuten pumppuun saattaa tulla toimintahäiriö, jonka seurauksena voi olla sähköiskuja, vuotoja ja muita onnettomuuksia. c. Varmista, ettei pumppu sijaitse irtonaisella tai pehmeällä alustalla, jossa se saattaisi vajota tai imeä sisäänsä ylimääräistä materiaalia estäen vedenvirtauksen siipipyörään. d. Varmista, että pumppua käytetään vedessä. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ PUMPPUA KUIVANA. Se vaurioittaa pumppua ja saattaa aiheuttaa oikosulun, tiivisteen vaurioitumisen ja laitteen takuun mitätöitymisen. e. ÄLÄ UPOTA PUMPPUA SYVEMMÄLLE KUIN 8 METRIN SYVYYTEEN tai laitteen mukana toimitetun virtajohdon mahdollistamaan syvyyteen (lyhyemmän vaihtoehdon mukaan). f. Varmista, että poistoletkun poistopää on vedenpinnan yläpuolella. Jos poistopää on veden alla, vesi voi virrata takaisin pumppuun, kun pumpun virta katkaistaan. Poistopään tiellä ei saa olla mitään esteitä, jotka voisivat estää veden vapaan virtauksen. g. Varmista, ettei veden lämpötila ole yli 40 ºC. Jos missä tahansa edellä olevista tarkistuksista havaitaan puutteita, ÄLÄ käytä pumppua. 11

12 LAITTEEN TOIMINTA 1. Sijoita pumppuasennelma (pumppu ja poistoletku) pystysuoraan asentoon. Varmista aina, että pumppua käytetään pystysuorassa asennossa. 2. Laske pumppu hitaasti veteen pitäen kiinni pumpun kahvaan kiinnitetystä köydestä, ketjusta tms. ÄLÄ KOSKAAN KANNA, NOSTA TAI SIIRRÄ PUMPPUA SEN VIRTAJOHDOSTA. Se saattaa vaurioittaa virtajohtoa, mikä voi puolestaan aiheuttaa sähköiskuja, oikosulun, pumpun toimintahäiriön, henkilövahinkoja ja muita onnettomuuksia. ÄLÄ PUDOTA PUMPPUA. Se saattaa vaurioittaa pumppua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin ja onnettomuuksiin työmaalla. ÄLÄ KOSKAAN ASETA PUMPPUA PEHMEÄLLE TAI IRTONAISELLE ALUSTALLE. Pumpun käyttäminen muulla kuin tukevalla alustalla saattaa johtaa pumpun uppoamiseen mutaan tai muuhun materiaaliin, mikä estää pumpun toimintaa. Tämä saattaa vaurioittaa pumppua vakavasti, minkä seurauksena voi olla sähköisku, oikosulku ja muita henkilövahinkoja sekä onnettomuuksia. Ripusta pumppu sen kahvaan kiinnitetyn vaijerin, köyden tms. varaan, jotta pumppu ei pääse vajoamaan pehmeälle alustalle. VARO KIERTÄMÄSTÄ VAIJERIA, KÖYTTÄ TAI MUUTA PUMPUN LASKUSSA KÄYTETTÄVÄÄ VÄLINETTÄ PUMPUN KÄYNNISTYKSEN AIKANA. 12

13 3. Kytke maadoitettu virtapistoke maadoitettuun virtaliitäntään: VARMISTA, ETTÄ LAITTEEN KÄYTTÄJÄ, VIRTAJOHTO, PISTOKE JA VIRTALIITÄNTÄ OVAT KUIVIA JA PUHTAITA. VESI JA SÄHKÖ EIVÄT OLE KESKENÄÄN YHTEENSOPIVIA. ÄLÄ KÄYTÄ PUMPPUA, JOS SEN VIRTAJOHDOSSA NÄKYY JOKIN SEURAAVISTA OIREISTA: 1. Virtajohto on halkeillut tai siinä on kulumia, kuten repeytynyt suojakuori tai voimakkaita taitoksia, tai sen pistoke ei ole kunnolla kiinni johdossa. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai vuoto. 2. Virtajohto on kierteinen tai sijoitettu kaasuputken, vesiputken, ukkosenjohdattimen, puhelinjohdon tai muun vastaavan linjan päälle. 3. Virtajohtoa on jatkettu pumpun laskemiseksi syvemmälle kuin alkuperäinen johto antaa myöden tai yli 8 metrin syvyyteen (lyhyemmän vaihtoehdon mukaan). 4. Virtajohto on leikkaantunut, kiertynyt tai jollain tavalla vaurioitunut. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai vuoto, mikä voi aiheuttaa vakavia vaurioita käyttäjälle, työmaalle ja/tai pumpulle. ÄLÄ käytä pumppua, jos työmaalla ei ole yhtään maadoitettua virtaliitäntää TAI jos virtapistokkeen maadoitusliitin on millään tavalla vaurioitunut tai irrotettu. ÄLÄ käytä pumppua, jos turvaliitin ei ole kunnolla kiinnitetty. 4. Varmista, ettei pumppua sammuteta ja käynnistetä käytön aikana yli 6:ta kertaa tunnissa. Pumppua ei saa käyttää kuivana, sillä se vahingoittaa pysyvästi mekaanista tiivistettä. 13

14 HUOLTOTOIMET Säännöllisesti suoritetut huoltotoimet auttavat pitämään pumpun toimintakunnossa ja suorituskykyisenä. Irrota pumppu virtalähteestä ennen minkään huoltotoimenpiteen suorittamista. VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ, VIRTAJOHTO, VIRTAPISTOKE JA VIRTALIITÄNTÄ OVAT KAIKKI KUIVIA JA PUHTAITA. VESI JA SÄHKÖ EIVÄT OLE KESKENÄÄN YHTEENSOPIVIA. Perushuoltotoimenpiteet 1. Öljynvaihto a. Irrota pohja, suodatin, pumpun kansi, siipipyörä ja tiiviste pumpun alaosasta. b. Irrota öljytiiviste öljykannen keskeltä. c. Kierrä öljykansi irti pumpun pohjasta. d. Lisää pumppuun 50 ml uutta vaihteistoöljyä. Öljysäiliön tulee olla noin 80-prosenttisesti täynnä, kun öljynvaihto on suoritettu. ÄLÄ YLITÄYTÄ ÖLJYSÄILIÖTÄ. Suositeltu öljylaatu on Shell Tellus T tai sitä korkeamman luokituksen öljy. e. Peitä öljysäiliö uudella mekaanisella tiivisteellä. f. Asenna kaikki irrotetut osat käänteisessä järjestyksessä. Katso sijoitus- ja järjestysohjeet kohdasta "Laitteen yleiskatsaus". 2. Mekaanisen tiivisteen tarkistus a. Noudata kaikkia edellä olevan "Öljynvaihto"-ohjeen kohtia kohtaan C saakka. b. Kallista pumppua loivasti, jotta sen öljysäiliöstä valuu hieman öljyä. c. Tarkista öljy hiukkasten, veden ja muiden epäpuhtauksien varalta. Jos öljyssä on epäpuhtauksia tai jos se vaikuttaa "maitomaiselta", irrota mekaaninen tiiviste ja tyhjennä pumpusta kaikki jäljellä oleva öljy. d. Lisää pumppuun 50 ml uutta vaihteistoöljyä. Öljysäiliön tulee olla noin 80-prosenttisesti täynnä, kun öljynvaihto on suoritettu. ÄLÄ YLITÄYTÄ ÖLJYSÄILIÖTÄ. Suositeltu öljylaatu on Shell Tellus T tai sitä korkeamman luokituksen öljy. e. Vaihda mekaaniset tiivisteet, jos ne ovat kuluneita tai jos tyhjennetty öljy sisältää epäpuhtauksia. f. Asenna kaikki irrotetut osat käänteisessä järjestyksessä. Katso sijoitus- ja järjestysohjeet kohdasta "Laitteen yleiskatsaus". 14

15 PUMPUN KÄYTTÖ TALVELLA WP300-uppopumppu ei jäädy edellyttäen, että sitä käytetään veden alla alkuperäisessä asennuspaikassaan. Poistoletkussa EI SAA OLLA MITÄÄN esteitä tai vaurioita, jotka voisivat estää veden virtausta. Jos pumppu poistetaan käyttöpaikastaan, valmistele pumppu talvisäilytystä varten seuraavasti: 1. Tyhjennä pumppu, letkut ja muut osat huolellisesti ja kuivaa ne pumpun vaurioitumisen estämiseksi. 2. Sijoita pumppu paikkaan, jossa lämpötila ei laske 0 ºC:n alapuolelle. 3. Jos pumppu on ollut pakkasessa, se on sulatettava ennen käyttöä. ÄLÄ sulata pumppua avotulen yläpuolella tai muilla vastaavilla menetelmillä, sillä laitteen O-renkaat ja muut osat vaurioituvat. Jos sinulla on kysyttävää laitteen huollosta ja käytöstä, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjäsi. ÄLÄ yritä suorittaa mitään tässä ohjekirjassa selostettuja huoltotoimenpiteitä, ellei sinulla ole asianmukaista pätevyyttä ja tietoa toimenpiteen edellytyksistä. 15

16 HUOLTO-OHJELMA Ajankohta Jokaisen käyttökerran jälkeen: Huoltotoimenpiteet a. Puhdista pumpun pintaan kerääntynyt lika vedellä. b. Irrota pohja, suodatin ja pumpun kansi siipipyörän tarkistamiseksi roskien varalta. Jos siipipyörässä on roskia, poista ne. c. Kiinnitä pumpun kansi, suodatin ja pohja. d. Varmista, että pumppu pestään ja kuivataan ennen varastointia. Kerran viikossa: a. Jos pumppu on osa pysyvää asennelmaa, varmista, että pumppua käytetään vähintään kerran viikossa sen jumiutumisen estämiseksi. Ensimmäisten 15 käyttötunnin jälkeen: a. Tarkista pumpun öljymäärä. Katso ohjeet kohdasta Huoltotoimet. b. Tarkista pumpun kotelo ja siipipyörä silmämääräisesti kulumien ja vaurioiden varalta. Vaihda osat uusiin, jos pumpun suorituskyky on heikentynyt. Ensimmäisten 100 käyttötunnin jälkeen: a. Tarkista pumpun öljymäärä. Katso ohjeet kohdasta Huoltotoimet. b. Tarkista pumpun kotelo ja siipipyörä silmämääräisesti kulumien ja vaurioiden varalta. Vaihda osat uusiin, jos pumpun suorituskyky on heikentynyt. Aina käyttötunnin tai 6 kuukauden välein (kumpi saavutetaan ensin): a. Vaihda pumpun öljyt. Katso ohjeet kohdasta Huoltotoimet. b. Vaihda mekaaniset tiivisteet. Katso ohjeet kohdasta Huoltotoimet. c. Tarkista pumpun kotelo ja siipipyörä silmämääräisesti kulumien ja vaurioiden varalta. Vaihda osat, joissa on havaittavissa kulumista. Jos pumpun suorituskyky on heikentynyt, vaihda tarvittavat osat. 16

17 VIANMÄÄRITYSOPAS Oire Syy Ratkaisu 1. Pumppu ei käynnisty 1. Väärä jännite Tarkista, että pumppu on kytketty oikean jännitteen omaavaan virtaliitäntään. 2. Ei virtaa Tarkista, että pumppu on kytketty jännitteiseen virtaliitäntään. 3. Sähköjohto on vaurioitunut ÄLÄ käytä pumppua. Ota yhteys jälleenmyyjään lisäohjeita varten. 4. Sulake on palanut Vaihda sulake uuteen. 5. Lämpökontaktori on lauennut Tarkista, ettei moottori ole ylikuumentunut. Jos moottori on ylikuumentunut, avaa roottorin lukitus tai tarkista sähkökytkennät. 6. Siipipyörän toimintahäiriö Tarkista, ettei siipipyörä ole juuttunut kiinni. Varmista, että siipipyörä on puhdas ja että se pyörii vapaasti. 2. Alhainen kapasiteetti tai vedenpaine 1. Siipipyörä ei pyöri kunnolla Tarkista, että siipipyörä pyörii vastapäivään, kun virta on kytkettynä. 1. Kallista pumppua hieman alustallaan. 2. Kytke laitteen virtajohto virtaliitäntään lyhyeksi ajaksi tarkistaaksesi, että pumppu pyörii oikealle tai liikkuu vastapäivään. 2. Kanavat ovat tukossa a. Puhdista suodatin, siipipyörä, pumpun kotelo, hajonneet putket ja/tai tukkeutuneet letkut. b. Tarkista, onko poistoletku liian pitkä tai kiertynyt. Vaihda letku oikean tyyppiseen ja ehjään letkuun. 17

18 VIANMÄÄRITYSOPAS Oire Syy Ratkaisu 3. Staattorikotelossa on vettä 1. Tiivisteet ovat hajalla Suorita pumpun huolto. 2. Virtajohdon tuloliitäntä on vaurioitunut ÄLÄ käytä pumppua. Ota yhteys jälleenmyyjään lisäohjeita varten. 4. Öljykotelossa on vettä 1.Öljytiivisteet ja/tai mekaaniset tiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet Vaihda tiivisteet. Katso ohjeet kohdasta Huoltotoimet. 2. Öljykansi ja tiiviste vuotavat Vaihda tiivisteet. Katso ohjeet kohdasta Huoltotoimet. 18

19 VARAOSALUETTELO VARAOSIEN TILAAMINEN Virheellisten tilausten välttämiseksi anna seuraavat tiedot tilatessasi varaosia: 1. Laitteen tyyppi. 2. Laitteen sarjanumero. 3. Tarvittava määrä. 4. Osanumero. 5. Osan kuvaus. 6. Mitat tilattaessa pituuden mukaan. 19

20 Viite Kuvaus Osanumero Määrä 1 Yläkansi PSP200SS Kondensaattori PSP200SS Ylä-O-rengas PSP200SS Moottorin kansi Ei saatavilla 1 5 Laakeri Ei saatavilla 1 6 Roottori Ei saatavilla 1 7 Laakeri Ei saatavilla 1 8 Moottorin staattori Ei saatavilla 1 9 Ala-O-rengas PSP200SS Moottorin pohja Ei saatavilla 1 11 Mekaaninen tiivistesarja PSP200SS Öljykansi Ei saatavilla 1 13 Öljytiiviste Ei saatavilla 1 14 Pohja PSP200SS Suodatin PSP200SS Pumpun kansi PSP200SS Siipipyörä PSP200SS Pumppukotelon O-rengas PSP200SS Pumppukotelo Ei saatavilla 1 20 Kahva PSP200SS Johto PSP200SS Poistoliitäntä Ei saatavilla 1 20

21 21

22

DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET

DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO AB - IS - 10504 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa

Lisätiedot

WEDA PUMP. Uppopumpo RL 8010 KÄYTTÖOHJE & VARAOSALUETTELO RL8010- FI

WEDA PUMP. Uppopumpo RL 8010 KÄYTTÖOHJE & VARAOSALUETTELO RL8010- FI WEDA PUMP Uppopumpo RL 8010 KÄYTTÖOHJE & VARAOSALUETTELO RL8010- FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa käytetyillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO AN - IS - 10567-1 - FI

KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO AN - IS - 10567-1 - FI DYNAPAC AN SÄHKÖKÄYTTÖISET SAUVATÄRYTTIMET KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO AN IS 10567 1 FI TURVALLISUUSOHJEET KONEET : sähkö, paineilma, bensiini tai dieselkäyttöiset. SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa käytetyillä

Lisätiedot

WEDA PUMP. Uppopumppu RL 2010 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO RL2010-FI

WEDA PUMP. Uppopumppu RL 2010 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO RL2010-FI WEDA PUMP Uppopumppu RL 2010 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO RL2010-FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa käytetyillä sanoilla

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a 060614 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR-

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS 1Etukansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

Eteenpäin kulkeva tasotärytin LF 140. Käyttö & kunnossapito ILF140FI1, Syyskuu 2001

Eteenpäin kulkeva tasotärytin LF 140. Käyttö & kunnossapito ILF140FI1, Syyskuu 2001 Eteenpäin kulkeva tasotärytin LF 40 Käyttö & kunnossapito ILF40FI, Syyskuu 200 Bensiinimoottori: Honda GX60 Dieselmoottori: Hatz B20 Ohje on voimassa alkaen malleista: LF 40 PIN (S/N) *240000* Honda LF

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha AXA Käyttöohje 43230 Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita.

Lisätiedot