Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto"

Transkriptio

1 Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto Rainer Salomaa Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos Espoo, Otaniemi Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

2 Ydinvoiman turvallinen käyttö edellyttää tietoa, taitoa ja rahaa Ydinenergia on keskeinen osa Suomen energiastrategiaa Neljä käyvää laitosta, kolme rakenteilla, loppusijoitusratkaisut, alan yritystoiminta Ydintekniikan osaamista on kartoitettu säännöllisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Infrastruktuurin ylläpito osaamistyöryhmä, ydinenergia-alan tutkimusstrategiat Aalto-yliopisto - Meillä tiede ja taide kohtaavat Tässä ja talouden Aalto-yliopiston vaste? tekniikan Ruohonjuuritason pohdiskeluja Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

3 Perusviestit esityksessä Aalto-yliopistossa on monipuolinen joukko ydinvoimatekniikan osaamissaarekkeita. Päätoiminta niissä ei välttämättä ole ydinvoimakeskeistä. Aalto-yliopiston perustehtävinä ovat korkeatasoinen koulutus ja tutkimus. Pitkän tähtäyksen tarve asiantuntijoiden kouluttamiseen; ammatillinen perehtyminen ja täydennyskoulutus. Opetuksen organisointi ja menetelmät muutostilassa. Tulokset näkyvät vasta vuosikymmenen jälkeen. Ydinvoima-alan kotimaisen ja ulkomaisen tutkimustyön verkottumisen vaaliminen. Otaniemen kampus on ainutlaatuinen voimavara. Aalto-yliopiston vaste ydinenergia-alan tarpeisiin? Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

4 Aalto-yliopiston ydintekniikkakoulutuksen hankkeita ja verkostoitumista 1. Aalto-yliopistosta 2. Ydinvoimasaarekkeet 3. Koulutustrendit 4. Tutkimus 5. Yhteistyöverkostot Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

5 Visio 2020 Aalto-yliopistossa alojensa parhaat kohtaavat ja menestyvät. Yliopisto tunnetaan kansainvälisesti tieteen, taiteen ja oppimisen vaikuttavuudesta. Kuva: Kenneth Bamberg Taideteollisen korkeakoulun alumni

6 Arvot Intohimo uusien asioiden etsimiseen Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen Rohkeus vaikuttaa ja menestyä Vastuu välittää, suvaita ja innostaa Eettisyys, avoimuus ja tasa-arvo perustana Kuva: Aino Huovio Taideteollisen korkeakoulun alumni

7 Missio Aalto-yliopisto muuttaa maailmaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen, uraauurtavan opetuksen, rohkean rajojen ylittämisen ja uusiutumisen keinoin. Se kouluttaa vastuullisia, itsenäisiä ja kokonaisuudet ymmärtäviä asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Kuva: Matti Kurkela

8 Taide, talous, tiede ja teknologia Korkeakoulut Taideteollinen korkeakoulu Kauppakorkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Kemian tekniikan korkeakoulu Perustieteiden korkeakoulu Sähkötekniikan korkeakoulu

9 Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

10 Insinööritieteiden korkeakoulu (ENG) Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

11 Aalto-yliopiston yhteisöön kuuluu opiskelijaa henkilöstön jäsentä, joista 340 professoreja alumnia Mahdollisuudet Otaniemen alueen teknologiakeskittymä Aalto-yliopisto, EVTEK, Laurea VTT CSC, GTK, Mikes, KCL, Innopoli, Dipoli Congress, Nokia, Kone, Fortum, Otaniemeen ei ole luotu erillistä ydintekniikkakeskusta! Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

12 Aalto-yliopiston ydintekniikkakoulutuksen hankkeita ja verkostoitumista 1. Aalto-yliopistosta 2. Ydinvoimasaarekkeet 3. Koulutustrendit 4. Tutkimus 5. Yhteistyöverkostot Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

13 Ydintekniikan osaamissaarekkeita (esimerkkejä) PERUSTIETEET (SCI) Teknillinen fysiikka (reaktorifysiikka, säteilyfysiikka, materiaalit, aerosolit Salomaa, Tuomisto, Puska, Kauppinen) Matematiikka (systeemi- ja operaatioanalyysi Salo) Tietotekniikka (turvallisuuskriittiset ohjelmistot, vaatimustenhallinta Niemelä, ) Tuotantotalous (organisaatiotutkimus Vartiainen) Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

14 Energiatieteet Advanced Energy Systems Tfy Ydinenergiatekniikan perusteet Tfy Säteilyfysiikka ja turvallisuus Tfy Fuusioenergiateknologia Tfy Ydinenergiatekniikan jatkokurssi Tfy Energiatieteiden erikoiskurssi Tfy Energiatieteiden laboratoriotyöt Iter.org, stuk.fi, posiva.fi, vtt.fi Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

15 Mat Riskianalyysi (5 op) Mat Ahti Salo Aihepiireinä mm. Riskien tunnistaminen Vikapuut ja syy-seuraus-kaaviot Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi Koherentit järjestelmät Vikaantumisprosessit Asiantuntija-arvioiden määrittäminen Todennäköisyyksien estimointi Riskienhallintatoimenpiteiden arviointi ja vertailu Riskiviestintä Tunturisusi.netai.net; posti.fi; wikipedia.org Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

16 wikipedia.org Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

17 Ydintekniikan osaamissaarekkeita (2) INSINÖÖRITIETEET (ENG) Konerakennustekniikka materiaalitekniikka - Hänninen, Marquis mekaniikka, virtaustekniikka Siikonen Energiatekniikka energiasysteemit Syri Rakennustekniikka pohjarakennus ja maamekaniikka Korkiala-Tanttu kalliorakentaminen - Rinne, rakennusgeologia ja sovellettu geofysiikka - Leveinen, betonirakenteet Puttonen. Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

18 Ydintekniikan osaamissaarekkeita (3) KEMIAN TEKNIIKKA (CHEM) Materiaalitekniikka (materiaalit Forstén, Hannula).. SÄHKÖTEKNIIKKA (ELEC) Automaatiotekniikka (IT-järjestelmät Koskinen) Sähkövoimatekniikka (Sähköjärjestelmät - Lehtonen).. KAUPPAKORKEAKOULU (ECON) Energiatalous, johtaminen, riskienhallinta.. TAITEET JA SUUNNITTELU (ARTS) Arkkitehtuuri, Muotoilu, Media,.. Arto Ollila Fokka Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

19 Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

20 Aalto-yliopiston ydintekniikkakoulutuksen hankkeita ja verkostoitumista 1. Aalto-yliopistosta 2. Ydinvoimasaarekkeet 3. Koulutustrendit 4. Tutkimus 5. Yhteistyöverkostot Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

21 Koulutuksen muutostrendejä Tavoite opintoaikojen lyhentäminen Matemaattis-luonnontieteellisten hakijoiden määrä Lahjakkaimpien opiskelijoiden rekrytointi Osaamisen ja taitojen muutokset: käden taidot, kommunikaatiokyvyt, ICT, tiedon hankinta, kansainvälistyminen Asenteiden muutokset BSc-MSc-DrSc 3+2+3a Kandiohjelmien muuttuminen (määrä, opiskelu suomeksi) MSc-level education in English, eri BSc-ohjelmista sisään Tohtorikoulutuksen formalisointi Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

22 Aalto ja ydinenergiatekniikan koulutus Kandidaatin tutkinto = perusopinnot (65op, matematiikka, fysiikka, kielet, Aalto), pääaine (65op, esim. tekn.fysiikka, monialainen projektityö, kandiseminaari ja työ), sivuaine (20-25op, Aallon koulun tarjoama), vapaasti valittavat (25-30op) Orientoivia ydin- tai yleisemmin energiatekniikan kursseja kanditasolle kaikille kouluille? Kanditason projektitoiminta (ryhmätyöt, monialaisuus, moniosaaminen), rajapinnat, taidot ja ymmärrys: analytiikka, kulttuuri, etiikka, tiimityöskentely, jne. Vaativa ja työläs opetus, henkilökohtainen valmentaja? Ydinenergiaprojekteja? BSc-koulutus ei antane juuri minkäänlaista ammatillista valmiutta, MSc-koulutus välttämätön ja todennäköisesti osa siitä tarvitaan paikkaamaan BSc-tason puutteita. Kandin tulisi tietää mitä ei tiedä, mitä kysyä ja mistä vastauksia Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

23 Aalto ja ydinenergiatekniikan koulutus (2) Tarvitaanko formaali ydinenergia-alan MSc-nimike (MSc in nuclear engineering), mihin se edellyttäisi? Kompetenssien määrittely ja hyväksyntä Tarvitaanko ydintekninen sivuaine ja millä alalla (ydinenergiatekniikka, ydinjätehuolto, radiokemia, säteilytekniikka, )? Erikoiskurssit MSc-tasolle: reaktorifysiikka, ydinturvallisuus, YK, YJH Klassinen fenomenologia (lujuusoppi, materiaalit, virtaukset, ), Laboratoriotyöt ja demonstraatiot, vierailut YVA, kestävä kehitys, turvallisuuskulttuuri, projektityöskentely, Laadukasta oppimateriaalia runsaasti, uudet opetustekniikat Op-rajoitukset generalisti (vrt. Ranska, MSc-after-MSc?) Elinikäinen oppiminen, täydennyskoulutus perustunee opettajien omatoimisuuteen ja yksikkösynergiaan, Aalto PRO Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

24 Aalto-yliopiston ydintekniikkakoulutuksen hankkeita ja verkostoitumista 1. Aalto-yliopistosta 2. Ydinvoimasaarekkeet 3. Koulutustrendit 4. Tutkimus 5. Yhteistyöverkostot Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

25 Tutkimus Jatkokoulutus on kaikkien Aalto-yliopiston tutkimusyksikköjen ydinaluetta. Jatkokoulutus- ja täydennyskurssit valmistumisen jälkeen (päätoimiset tohtoriohjelmat), koulutusverkostot keskeisiä YTERA lajinsa viimeinen Aalto-yliopiston sitoutuminen, kansalliset yhteishankkeet edelleen elinkelpoisia Kokeellisen infrastruktuurin tukeminen Aktiivinen osallistuminen kansalliseen (Safir, KYT, GEN4FIN) ja kansainväliseen yhteistyöhön. Aalto-VTT yhteistyötä tulisi erityisesti vaalia JHR, GEN4, AUG-JET-ITER, CERN, Administraatio ei välttämättä joustavoi toimintoja, Gallen-Kallela.fi Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

26 Tenure Track paikat: Aalto panostukset Fissiotekniikka (SCI, F.Tuomisto ) Fuusiotutkimus (SCI, prosessissa) Liitostekniikka (ENG, prosessissa) Materiaalit (CHEM, prosessissa) Organisaatiot (SCI,???) Eläköityminen, poistuma Aalto University's Energy Efficiency Research Programme (AEF), Mide Aalto Energy Science Initiative AESCI ELEC tahtotila Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

27 Aalto-yliopiston ydintekniikkakoulutuksen hankkeita ja verkostoitumista 1. Aalto-yliopistosta 2. Ydinvoimasaarekkeet 3. Koulutustrendit 4. Tutkimus 5. Yhteistyöverkostot Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

28 Kansainväliset koulutusverkot Vuosituhannen vaihteessa useita selvityksiä koulutuksen ja tutkimuksen tason merkittävästä heikkenemisuhasta OECD cause for concern 2000, Suomessa stagnaatioskenariosta nykyiseen tilanteeseen Euroopassa ja muuallakin lukuisia ydintekniikan kehitysprojekteja Antina verkostoista lisää koulutusresursseja ja asiantuntijuutta Euratomin 4PO:n koordinaatioprojekti ENEN ( ), jossa tavoitteena Yliopistotason reaktoritekniikan ja -turvallisuuden opetuksen kartoitus Suositellut kurssivalikot, ECTS (op) suositukset, QA Eurooppalainen maisteritason vaatimuslista EMSNE Jatkokoulutus Koordinaatio SCK CEN, TKK mukana, tärkein anti keskeisten yliopistoprofessorien verkostoituminen (ydinvoimamaista Liettua) World Nuclear University (WNA), IAEA Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

29 EU koulutushankkeiden laajeneminen ENEN ( ) NEPTUNO ( ) ENENin laajeneminen, tutkimuslaitokset, EMSNEn European Master of Science in Nuclear Engineering implementointi ENETRAP (säteily), PETRUS (ydinjätteen loppusijoitus) ENEN Assosiaatio perustettiin 2003, tänään 64 jäsentä, FP6:n ENEN-II CoA ( ), toiminta-alueen laajeneminen säteilysuojeluun, radioekologiaan ydinjätetutkimukseen, EUROTRANS-hankkeen opetuksen koordinaatio, Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

30 EU koulutushankkeiden laajeneminen FP7:n EFTS European Fission Training System on edelleen laajentunut seitsemään hankkeeseen TRASNUSAFE, lääketiede, ALARA ENEN-III, ydintekniikan koulutusmallit, nuclearisation PETRUS-II, ydinjäte ENETRAP-II, säteilysuojelu CINCH, radiokemia CORONA, VVER EURECA, EU-Canada SCWR Opetuksen harmonisointi, kompetenssit, ECVET (Eurooppalainen ammatillisten opintosuoritusten siirtojärjestelmä Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

31 Lukuisia yhteistyöorganisaatiota EU - muu maailma yhteistyöorganisaatiot: ENEN-RU, ECNET, EACEA, EUJEP, IAEA-ANENT, LANENT (and REMECIN), INSEN Koulutus yhteistyöhankkeiden osana: PELGRIMM, NUSHARE, EURECA, SARNET2, CORONA, AGE ENELA, EHRO-N, SNE-TP, ENEF,, NULIFE, OECD/NEA Experts on ETKM NUGENIA EU-rahoitus edellyttää lisäarvoa (ECVET ja Europassi tärkeitä) Fukushiman käynnistämä lisäkoulutus ENEN-assosiaatio toimii yhteistyöelimenä/koordinaattorina monessa hankkeessa Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

32 Havaintoja Koordinaattorien ja opettajien/opiskelijoiden liikkuvuus Koulutusmateriaalia, EMSNE, ohjeistoja, Maiden suuret kokoerot ja erilaiset tavoitteet Kansallinen yhteistyö Suomessa mallikasta Tasoerot: homogenisoituminen, synkronointi Haasteena oppimistulokset: tiedot, taidot, asenteet ja pätevyys, ECVET ja Europassi. Soveltaminen aluillaan. Aalto panostaa alaan, Aalto-yliopiston sisäinen ydintekniikkaverkko? Suomalainen yhteistyöverkko FINNEN, formalisointi Rainer Salomaa, Ydintekniikkakoulutuksen uusi Aalto, ATS

33 Kiitos! Kuva: Tuuli Sotamaa Aalto-yliopisto

Huippuosaamisella ja yhteistyöllä kilpailukykyä

Huippuosaamisella ja yhteistyöllä kilpailukykyä Huippuosaamisella ja yhteistyöllä kilpailukykyä SKOL-konsulttipäivät 24.4.2012 Innovaatiot ja osaaminen tulevaisuuden tekijöinä Helena Hyvönen Dekaani, professori Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tutkimuspalvelupäivät / Vaasa 22.-23.8.2013 Työpaja 6. Tapio Siik Head of ACE

Tutkimuspalvelupäivät / Vaasa 22.-23.8.2013 Työpaja 6. Tapio Siik Head of ACE Tutkimuspalvelupäivät / Vaasa 22.-23.8.2013 Työpaja 6 Tapio Siik Head of ACE Tapio Siik Koulutus: DI, Ohjelmistotekniikka (TUT), IMD Työkokemus: Softplan, ABB, Intergraph, Nokia, XN-Ventures, Aalto, Harrastukset:

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

2/2008 vol. 37. Tässä numerossa

2/2008 vol. 37. Tässä numerossa 2/2008 vol. 37 Tässä numerossa Editorial: Nuclear renaissance Global and Finnish perspectives... 3 Uutisia... 5 ATS Young Generation vierailulla Pietarin alueella... 6 Näkymät Suomen lähialueyhteistyölle

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut: Annika Salama Multiprint Espoo 2011 Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu KOULUTUSOHJELMAN VASTUUPROFESSORIN TERVEHDYS

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella...

Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella... Introduction Esitelkää lyhyesti itsenne - keitä olette ja mistä tulette, mitä tulette kertomaan, lyhyt outline. Yleisö on hyvä pitää koko ajan tietoisena, mitä kerrotte ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Seuraavan

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. Gen4 NETNUC. 1 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Neljäs reaktorisukupolvi ja resurssien riittävyys

ATS Ydintekniikka. Gen4 NETNUC. 1 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Neljäs reaktorisukupolvi ja resurssien riittävyys ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 1 2012 vol. 41 Tässä numerossa: Gen4 NETNUC 3 Pääkirjoitus: Neljäs reaktorisukupolvi ja resurssien riittävyys 4 Editorial:

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ESPOO 2011 OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Kati Voutilainen Eeva Seppä Annika Salama ISSN 1797-6731 ESPOO 2011 Multiprint

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kemian tekniikan korkeakoulu BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011 2012 Toimittanut:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA

RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA JA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA OPINTO-OPAS Toimittanut Seppo Hänninen Otaniemi 2011 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.)

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? Jekaterina Saikkonen (toim.) Prizztech Oy Julkaisija: Päätoimittaja: Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) 1. Miten insinöörin koulutusvastuun eri täsmennysalat profiloituvat omassa ammattikorkeakoulussasi? Mitä uutta on tarjolla? Onko toteutuksessa jotain muista poikkeavaa?

Lisätiedot