Yhdenmukaistettu tietokanta. Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdenmukaistettu tietokanta. Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti"

Transkriptio

1 FI Yhdenmukaistettu tietokanta Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti Käyttäjän näkökulma: sähköinen asiointi saapuu Irlantiin Haastattelu: Täyttä höyryä BOIPissa

2 Europeantmdn news on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) toimittama tiedotuslehti, joka julkaistaan neljän kuukauden välein 23 EU:n kielellä. Se on suunnattu Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien yhteisölle. Tiedotuslehdessä tarkastellaan Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ponnisteluja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi, työskentelytapojen yhdenmukaistamiseksi ja liiketoiminnan esteiden poistamiseksi. Se on saatavissa PDF-muodossa osoitteissa: ja europa.eu Sen tarkoituksena on tukea OHIMin strategisen suunnitelman toimintalinjaa 6 (Euroopan laajuisen verkoston kehittäminen) ja sen aloitteita 27, 28 ja 29. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen: oami.europa.eu

3 Hakemisto 01 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta 05 Haastattelu Täyttä höyryä BOIPissa Verkostoaloitteet Työkalut tarkastelussa Petostentorjuntaverkosto CESTOn otetaan käyttöön koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa 11 Käyttäjän näkökulma Sähköisen asioinnin käyttöönoton tukeminen Irlannissa 13 Lähentymishankkeet Kaksi uutta malleja koskevaa lähentymishanketta Uutisia lyhyesti Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa tapahtunutta Tapahtumakalenteri Lähentymisohjelma Hankesalkku Yhteistyörahasto Hankesalkku

4 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti Yhtenäistetty tietokanta on nyt maailman suurin tavaramerkkien luokituksen tietokanta. Se tarjoaa nopeaa ja helppoa luokitusta niin asiantuntijoille kuin aloitteleville käyttäjille. Tietokanta on mullistanut luokituksen hakemisen ja kehittynyt huimasti kahdeksan vuoden olemassaolonsa aikana. käsittävä tietokanta sekä kehittää verkkopohjainen työnkulku sellaisen tietokannan ylläpitämiselle. Mielestäni se oli todella upea idea toteutettavaksi!" Nykyinen yhtenäistetty tietokanta sai alkunsa, kun muodostettiin ohjausryhmä, joka koostui OHIMin sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen edustajista. Alkuperäiset kolme virastoa saivat seuraa Saksasta ja WIPOsta, ja yhteisenä kielenä käytettiin englantia. Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston (DPMA) Katharina Mirbt oli hankkeessa mukana alusta lähtien. "Kollegani miettivät jo yhteistä tavaroiden ja palvelujen tietokantaa", hän kertoo, "kun kuulin, että OHIM oli todella innokas aloittamaan tällaisen hankkeen. Tavarat ja palvelut oli tarkoitettu yhdenmukaistettavaksi. Lisäksi tietotekniikka oli edistynyt sellaiselle tasolle, että oli mahdollista luoda satojatuhansia nimikkeitä yli 20 kielellä Katharina Mirbt, DPMA 1

5 Pääuutinen Alkuperäisten ohjausryhmän jäsenten työ oli rankkaa mutta kiehtovaa, Katharina muistelee. "Osallistuimme tietokannan menettelyn peruskäsitteen sekä tietokannan rakenteen ja ylläpidon suunnitteluun sekä niiden toteuttamistavoista käytyihin keskusteluihin. Tässä oli yhdistettävä luokituksen, teknisten mahdollisuuksien, eri kielten ja poliittisten näkemysten näkökohtia. Se oli todella mielenkiintoista ja haasteellista. Ryhmä teki todella hyvää yhteistyötä. Kävimme realistisia ja avomielisiä keskusteluja, minkä vuoksi löydetyt ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi". Tietokannan luomisen perusta valettiin OHIMin EuroClass-hankkeessa, jossa kaikki eurooppalaiset tietokannat tuotiin yhteen yhteiseen portaaliin. Ajatus ohjausryhmän työn taustalla oli kuitenkin yhden yhteisen tietokannan luominen kaikilla EU:n kielillä. Ensimmäisenä tehtävänä oli kahden suurimman osallistuvan viraston eli OHIMin ja UKIPOn tietokantojen yhdistäminen, koska molemmat olivat englanninkielisiä. Uudessa tietokannassa oli yhteensä nimikettä, mutta korjaamalla epäyhtenäisiä nimikkeitä ja lähes identtisiä nimikkeitä (sekä yhdenmukaistamalla välimerkkien käyttöä ja kirjoitusasuja) nimikkeiden määrä saatiin vähennettyä :een. Koska muiden osallistuvien virastojen tietokannat olivat paljon pienempiä, niistä puuttuvat nimikkeet oli käännettävä niistä vastaavien virastojen kielille. Tätä alettiin kutsua OHIMIssa "täyttöprojektiksi". Kääntämisestä vastasi Luxemburgissa toimiva Centre de Traduction des Organes de l Union Européenne ja käännökset hyväksytettiin kulloisellakin kielellä hakemuksia vastaanottavalla virastolla. Tämän jälkeen OHIM, joka ottaa vastaan hakemuksia kaikilla kielillä, hyväksyi käännökset vielä kertaalleen. Yhtenäistetyn tietokannan peruskieli on englanti. Tämä tarkoittaa, että käännöksissä voidaan saavuttaa mahdollisimman korkea taso, koska kaikilla käännöksillä on sama lähtökieli, jolloin lähde pysyy samana kielestä riippumatta ja lähtö- ja kohdekielen välillä on suora yhteys. Tämä menettely oli perustana käsitteellistämisen ajatukselle, jonka mukaan kaikki tietokantaa työstävät henkilöt loivat käsitteitä, joiden avulla vältytään päällekkäisyyksiltä tietokannassa. Englannin kielellä sama asia voidaan ilmaista useammilla tavoilla kuin joillakin muilla kielillä, mutta muilla kielillä voidaan vastaavasti ilmaista toisia asioita useammilla tavoilla kuin englannin kielellä. Pelkällä kääntämisellä ei voida taata selkeää, siistiä ja tarkoituksenmukaista tietokantaa. "Nykyään tietokanta kattaa lähes kaikki EU:n kansalliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot. Ja se kasvaa edelleen." Käsitteellistäminen tarkoitti yksinkertaistettuna käsitteiden luomista yhdistämällä kaikki nimikkeet, jotka tarkoittivat samaa. Englantia käytettiin yläkielenä kattamaan useita ilmaisuja muilla kielillä. Tällöin tietokanta säilyy monimuotoisena mutta samalla virtaviivaisena ja tarpeettomat nimikkeet suodattuvat paremmin. Nykyään tietokanta kattaa lähes kaikki EU:n kansalliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot.ja se kasvaa edelleen. OHIM on sisällyttämässä siihen kaikki nimikkeet TM5 ID -luettelosta, joka sisältää ennalta hyväksyttyjä nimikkeitä maailman viideltä suurimmalta tavaramerkkivirastolta eli OHIMilta, Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastolta, Japanin patenttivirastolta, Korean teollis- ja tekijänoikeusvirastolta sekä Kiinan kansantasavallan valtion teollisuus- ja kauppahallinnolta. Tällöin tietokannasta tulee maailmanlaajuinen. Lisäksi suunniteltu WIPOn Madridin tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalun sisällyttäminen tietokantaan laajentaa sen kansainvälistä ulottuvuutta entisestään. Yhtenäistetty tietokanta koostuu muuttuvasta joukosta nimikkeitä, joita kaikki osallistuvat virastot päivittävät avoimella tavalla TMC-paneelin (Terminology Maintenance Console) avulla. Tietokannan käyttäjät voivat myös ehdottaa uusia markkinoiden vaatimuksiin vastaavia nimikkeitä tai ehdottaa vanhentuneiden nimikkeiden poistamista kansallisten ja alueellisten teollisja tekijänoikeusvirastojen kautta. Tämän jälkeen virastot äänestävät nimikkeistä WIPOn toimiessa välittäjänä. 2

6 Pääuutinen 3 Siten tietokanta pysyy mahdollisimman ajantasaisena, tuoreena ja kattavana. Parhaiten tietokannan hyödyt ilmenevät kuitenkin käyttäjätasolla. Unkarin kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston Imre Gonda toteaakin, että yhtenäistetyn tietokannan ja koko lähentymisohjelman hankkeiden kirjon suurimpana vaikuttimena ovat aina olleet käyttäjät. "Mielestäni sille on selkeä syy, että ensimmäisen ja toisen lähentymishankkeen tarkoituksena oli tavaramerkkien luokituksen yhtenäistäminen", hän sanoo. "Kansallisten virastojen ja OHIMin käytäntöjen välillä oli suuria eroja, ja rinnakkaisuuden periaatteen vuoksi kansallisten järjestelmien ja EU:n järjestelmän välillä on huomattavaa vuorovaikutusta. Emme kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen, mikä tarkoitti, että suojan laajuutta tulkittiin eri tavoin. Siksi HIPO suhtautui erittäin myönteisesti lähentymisprosessin aloittamiseen, ja yhtenäistetyn tietokannan luominen oli looginen ratkaisu. Ensimmäisen hankkeen LO 1:n puitteissa sovimme yhteisestä käytännöstä, mutta tietokannan luomisen myötä pystyimme tarjoamaan käyttäjille paljon konkreettisempia tuloksia. Sellaisia, joita he voivat soveltaa suoraan jättäessään tavaramerkkihakemuksia." Entämä käytännön edut unkarilaisille käyttäjille? Imre kertoo hyvin selkeästi, mitä etuja yhtenäistetty tietokanta tarjoaa. "Yhtenäistetyn tietokannan avulla käyttäjät voivat tietenkin välttää puutteita tavaramerkkihakemusten valmistelemisessa ja jättämisessä EU:n ja kansallisella tasolla", hän painottaa. Hän myös tunnistaa arvon, joka tietokannalla voi olla pienille yrityksille ja myös yksityishenkilöille. "Yli 90 prosenttia kansallisista hakijoistamme ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei yleensä ole edustajia", Imre toteaa. Katharina Mirbtin mukaan edut käyttäjille ovat monitahoiset. "Kaikki tavaramerkin hakijat saksalaiset käyttäjät tietysti mukaan luettuna voivat käyttää tietokannan sanamuotoja eritelläkseen tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkit rekisteröidään. Heidän ei tarvitse miettiä, ovatko nimikkeet riittävän tarkkoja ja konkreettisia tai sitä, mihin luokkaan ne kuuluvat. He voivat tietenkin käyttää samaa sanamuotoa kaikissa muissa maissa käyttämällä yhtenäistettyä tietokantaa, koska se kääntää kaikki nimikkeet yli 20 muulle kielelle ja luokitus pysyy samana. Heille siis tarjotaan ennustettavuutta ja tehokkuutta!" Imren ja hänen HIPOn kollegojensa mielestä yhtenäistetyn tietokannan reagointikyky ja mukautuvuus ovat todellinen etu. "Innovoinnin luonnollinen seuraus on, että markkinoille tulee uusia tavaroita ja palveluja, ja tietokannan olisi käsitettävä näitä tuotteita kuvaavat nimikkeet. Emme voi katsoa yhtenäistetyn tietokannan olevan tyhjentävä luettelo. Uudet nimikkeet olisi lisättävä siihen. Todellinen kysymys on se, miten asiassa pysytään ajan tasalla. TMC on oikea työkalu uusista ehdotuksista tiedottamiseen, se on ensisijaisen tärkeää". Imre Gonda, HIPO Entäpä yhtenäistetyn tietokannan tulevaisuus? Miten se kehittyy tulevina vuosina? Katharinan mukaan kehitys tulee olemaan sekä haasteellista että lupaavaa: "Nyt kun luokitus on yhtenäistetty ja nimikkeet on käännetty, meillä on edessämme aika, joka meidän on hyödynnettävä hyvin laadun vakiinnuttamiseksi. Samalla tuleva työohjelma on jo selvillä: WIPOn tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalun nimikkeiden mukauttaminen yhtäältä ja toisaalta TM5:n nimikkeiden sisällyttäminen tietokantaan. Mitä useampi maailman teollis- ja tekijänoikeusvirastoista osallistuu tähän hankkeeseen, sitä suuremmat edut siitä mielestäni on käyttäjille. Koska tämä on helposti todettavissa, olen vakuuttunut siitä, että yhä useampi maailman virastoista tulee osallistumaan tietokantaan."

7 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta lyhyesti Se on maailman suurin luokitustietokanta. Se on täysin käytettävissä kaikilla EU:n 23 kielellä. Se on luokiteltu täysin taksonomisesti. Se on käytössä 25:ssä EU:n tavaramerkkivirastossa. Se sisältää jo kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon nimikkeet. Vuoteen 2015 mennessä se sisältää kaikki TM5 ID -luettelon nimikkeet (OHIMin, USPTOn, JPOn, KIPOn ja SAICin ennalta hyväksymät nimikkeet). Se tulee sisältämään myös useimmat Madridin tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalussa käytetyt nimikkeet. Se on muuttuva tietokanta, jota päivitetään jatkuvasti uusilla nimikkeillä ja josta poistetaan jatkuvasti vanhentuneita nimikkeitä. TMC: yhtenäistetyn tietokannan ajan tasalla pitämiseen TMC on verkkotyökalu, joka virtaviivaistaa yhtenäistetyn tietokannan nimikkeiden hallinnan ja päivittämisen. Se kehitettiin yhteistyörahaston ja lähentymisohjelman puitteissa yhteistyössä EU:n kansallisten ja alueellisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen, WIPOn, käyttäjäyhdistysten ja OHIMin kanssa. TMC:n kautta kaikkien osallistuvien eurooppalaisten virastojen luokitusasiantuntijoiden verkosto voi ehdottaa uusia nimikkeitä ja muutoksia tietokantaan sekä äänestää niistä. WIPOn asiantuntijat toimivat välittäjinä, jos tässä ilmenee erimielisyyttä. TMC auttaa virastoja tekemään yhteistyötä avoimella ja osallistavalla tavalla yhtenäistetyn tietokannan laajentamiseksi. Käyttäjät voivat ehdottaa uusia nimikkeitä kansallisten tai alueellisten virastojensa kautta. Siten yhtenäistetty tietokanta vastaa täysin markkinoiden tarpeisiin. Lisätietoja saa osoitteesta: 4

8 Haastattelu Täyttä höyryä BOIPissa Teollis- ja tekijänoikeuspalvelujen tuominen käyttäjille Euroopan ytimessä 5 Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirasto (Benelux Office of Intellectual Property, BOIP) kattaa kolme valtiota ja kolme kieltä, niinpä siellä on viime aikoina ollut täysi tohina päällä. Säännöllisen työnsä lisäksi BOIPin asiantuntijat ovat ahertaneet joidenkin yhteistyörahaston haastavimpien ja monimutkaisimpien hankkeiden toteuttamiseksi, ja menestys on ollut huomattavaa. Kuten BOIPin varapääjohtaja Hugues Derème selittää, BOIP on monin tavoin ainutlaatuinen: se on Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ainoa alueellinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto ja ainutlaatuinen yhdistelmä Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin kulttuureja. Nämä kolme kansallisuutta ovat edustettuina myös organisaation ylimmässä johdossa. Myös kieliyhdistelmä on ainutlaatuinen: viime vuoden lopulla virasto lisäsi englannin kolmanneksi työkieleksi ranskan ja hollannin rinnalle, jotta se vastaisi paremmin liike-elämän tarpeisiin, kun otetaan huomioon, että Benelux-mailla on erittäin avoin talous. "Tästä johtuen virasto profiloituu kansainvälisemmäksi", selittää Hugues. Hänen tehtävänsä virastossa kattaa BOIPin ydintoiminnan kokonaisuudessaan sekä sen kansainväliset suhteet, ja hän on siihen silminnähden tyytyväinen. BOIPin ainutlaatuinen asema tarkoittaa Hugues'n mukaan, että "meillä on tarkkailijan asema OHIMin hallintoneuvostossa. Sovitamme kuitenkin kantamme yhteen Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden kolmen jäsenen kanssa. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä ja innokkaita voidessamme aloittaa aktiivisen yhteistyön OHIMin kanssa yhteistyörahaston ja lähentymisohjelman kautta. Se, että rahasto luotiin sille osoitetun rahoituksen avulla ja että siihen osallistui sitoutuneita ihmisiä, teki aloitteesta erittäin myönteisen." Yhteistyörahaston alkuaikoina BOIP oli Hugues'n mukaan "melko edistynyt automaation saralla". "Tiesimme, että meillä olisi erilainen näkökulma rahastoon kuin muilla kansallisilla virastoilla. Alussa "toteutusaikeemme" olivat melko rajalliset, mutta ajan kuluessa ne laajenivat huomattavasti, mikä on tietenkin myönteinen merkki".

9 Haastattelu on käyttäjäystävällisempi, ja käyttäjät hyväksyvät lopullisen tuotteen todennäköisemmin". Hugues Derème, BOIPin varapääjohtaja Yksi BOIPin vahvuuksista on edistyksellinen tietotekniikkaosasto, minkä ansiosta se ehdotti TM-XML ja arkkitehtuuri -hanketta heti yhteistyörahaston alkutaipaleella, kun kansallisia virastoja pyydettiin ehdottamaan aloitteita rahoitettavaksi uudesta rahastosta. "Teimme ehdotuksen tietäen, että monet hankkeista olisivat tietotekniikkahankkeita", Hugues kertoo, "ja saman kielen käyttäminen oli tärkeää, jotta kehitettävät sovellukset sopisivat helposti yhteiseen kehykseen". BOIP oli yksi Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ensimmäisistä virastoista, joka tarjosi käyttäjilleen sähköistä asiointia. Sen käyttöönotosta on kulunut jo 15 vuotta. Nykyään 99,5 prosenttia sen tavaramerkeistä haetaan sähköisesti. Lisäksi BOIP teki WIPOn kanssa yhteistyötä kansainvälisen sähköisen rekisteröinnin pilottivirastona. "Se on ensimmäinen palvelu, jota tarjoamme ainoastaan verkossa: siten se on meille ja käyttäjillemme eräänlainen testi sen selvittämiseksi, kuinka laajasti voimme siirtyä paperittomaan ympäristöön", Hugues kertoo. Jos kokemus on myönteinen, kuten se on tähän mennessä ollut, voimme siirtyä puhtaasti sähköiseen työnkulkuun tulevina vuosina". BOIP on osoittautumassa todelliseksi edelläkävijäksi sähköisessä asioinnissa. Virasto osallistui viime vuonna aktiivisesti yhteistyörahaston mallien sähköistä hakemista koskevaan hankkeeseen ja toimi pilottivirastona siihen liittyvän sovelluksen integroinnissa. Virasto on ytimestään lähtien käyttäjälähtöinen: "Yksi asioista, joita teimme eri tavalla, oli liike-elämän edustajien osallistaminen, koska uskomme, että tällaisten tietoteknisten sovellusten on perustuttava liikeelämän tarpeisiin. Siten koko menettely Mallien sähköinen hakeminen otettiin BOIPissa käyttöön vuoden 2014 alussa, kun se integroitiin täysin BOIPin omiin järjestelmiin. "Teimme tämän päätöksen heti alussa. Halusimme tarjota mahdollisuuden hakea malleja sähköisesti noudattaen yhden kirjautumisen periaatettamme ja yhdistäen siihen sähköisen maksusovelluksemme", Hugues sanoo. "Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja siihen, millä tavalla teimme yhteistyötä OHIMin kanssa joka tasolla eli liiketoiminnan, teknisellä ja hallinnollisella tasolla. Yhteistyömme on erittäin tehokasta ja rakentavaa". Se ei kuitenkaan lopu tähän. BOIPin työstä ja yhteistyöstä OHIMin kanssa on tulossa yhä intensiivisempää. Virasto työskentelee kovasti saadakseen käyttöön tavaramerkkien sähköisen hakemisen ja osallistuu tiiviisti Back Office -hankkeeseen joitakin vuosia sitten tekemänsä strategisen päätökseen perustuen. Yhteistyörahaston sähköinen tavaramerkkien hakujärjestelmä korvaa nykyisen sähköisen asioinnin. Tällöin järjestelmän ulkonäkö ja käytettävyys sekä tekninen ympäristö ja ylläpito saadaan yhdenmukaistettua. "Kun aloitimme mallien sähköisellä hakemisella, tarkoituksena oli jatkaa tavaramerkkien sähköiseen hakemiseen ja Back Officeen", Hugues selittää. "Tavaramerkkien sähköinen hakeminen vaatii jälleen täyttä integrointia, jota vaikeuttaa vielä kaikkien TMclass-työkalun ja taksonomian toimintojen sisällyttäminen sekä kaikkien sähköisten B2B-asointisovellusten suunnitelmallinen käytöstä poistaminen. Haluamme ottaa tähän mukaan myös käyttäjiä kertomaan meille tarpeistaan ja toiveistaan sekä testaamaan työkaluja. Kun otetaan huomioon nykyiset erittäin toimivat sähköisen asioinnin työkalumme ja niiden kovan käytön, tämä hanke tulee olemaan erittäin haastava", Hugues lisää. "Myös Back Office on monimutkainen ja laaja hanke, johon liittyy muutoksia tietotekniikkaan ja sisäisiin prosesseihin. Se edellyttää työtapojemme ja -tottumustemme muuttamista. Jos pystymme toteuttamaan tämän kaiken 15 kuukaudessa, kyseessä on huima edistysaskel sekä meille että käyttäjillemme". Ja BOIPille käyttäjät ovat etusijalla. "Kaikki toteuttamamme yhteistyörahastohankkeet ovat eduksi käyttäjille joko kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla, ja juuri se on suurin vaikuttimemme", Hugues kertoo. "Kun tarkastelemme Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston vision merkitystä ja tarkoitusta, olemme samalla aaltopituudella OHIMin kanssa: joitakin vuosia sitten määritellyllä strategisella visiolla OHIMille annettiin sysäys oikeaan suuntaan ja muutettiin tapaa, jolla OHIM ja kansalliset virastot tekevät yhteistyötä sanan laajassa merkityksessä. Tämä yhteistyö ulottuu tietotekniikkahankkeita pidemmälle, se kattaa myös suhteita". 6

10 Verkostoaloitteet Petostentorjuntaverkosto Yhteistyötä käyttäjien suojelemiseksi 7 Maailmassa ei voi olla montaa teollis- ja tekijänoikeusvirastoa, joihin harhaanjohtavien laskujen kasvava ilmiö ei olisi vaikuttanut. Nämä laskut ovat usein erittäin hienostuneita ja erittäin uskottavia. Niissä on usein virallisia logoja, lyhenteitä tai osoitteita, jotka ovat samankaltaisia kuin oikeiden teollis- ja tekijänvirastojen osoitteet. Ne lähetetään postitse tai yhä useammin sähköpostitse, ja niissä vaaditaan maksua rekisteröinnistä, tarjotaan rekisteröintiä rekistereihin, joita ei ole olemassa, tai tarjotaan uudistamispalveluja korotetuin hinnoin. Näiden laskujen lähettäjät ovat riittävän järjestelmällisiä ja tuntevat alan riittävän hyvin valitakseen vastaanottajansa tarkasti sekä riittävän sitkeitä pitääkseen harhaanjohtavat laskut korkealla monien teollis- ja tekijänoikeusvirastojen työjärjestyksessä. Yksittäiset virastot ovat kehittäneet strategioita tiedottaakseen käyttäjilleen tällaisista huijauksista, mutta tähän asti aiheesta ei ole ollut yhteistä EU:n laajuista strategiaa. "Yksittäiset virastot ovat kehittäneet strategioita tiedottaakseen käyttäjilleen tällaisista huijauksista, mutta tähän asti aiheesta ei ole ollut yhteistä EU:n laajuista strategiaa." Petostentorjuntaverkoston ensimmäinen kokous pidettiin 16. kesäkuuta OHIMin tiloissa Alicantessa. Kokoukseen kerääntyi edustajia EU:n kansallisista ja alueellisista virastoista, käyttäjäyhdistyksistä ja kansainvälisistä teollis- ja tekijänoikeusjärjestöistä keskustelemaan harhaanjohtavien laskujen ongelmasta ja kehittämään tapoja sen torjumiseksi. Käyttäjien osallistuminen tähän ryhmään on olennaisen tärkeää. Willem Leppink on asianajaja Rotterdamissa toimivassa Ploum Lodder Princen -toimistossa ja MARQUES-järjestön petostentorjunnan työryhmän puheenjohtaja. "Mielestäni tämä on lopultakin se lähestymistapa, jota tarvitsemme",

11 Verkostoaloitteet johon kaikki voisivat tutustua, eikä siten, että muutamia huijauksia olisi lueteltu Benelux-maiden verkkosivustolla, toisia WIPOn verkkosivustolla ja muutama lisää OHIMin verkkosivustolla. "Voimme varoittaa yhteen ääneen vain, jos kaikki asiaan liittyvä tieto on kerätty yhteen" Willem Leppink, asianajaja, Ploum Lodder hän sanoo. "Monet ihmiset esimerkiksi kansallisissa virastoissa, OHIMissa, WIPOssa ja käyttäjäyhdistyksissä ovat tehneet paljon hyvää työtä, mutta se on ollut aivan liian eristäytynyttä ja erillistä. Mielestäni monet asianajajat, tavaramerkkien parissa työskentelevät virkamiehet ja asianajotoimistot ovat tehneet hyvää työtä varoittaessaan asiakkaitaan, mutta kaikki tämä on johtanut vain pieneen tavaramerkkihakemuksen liitteeseen, mikä ei riitä. Varoitusten olisi oltava yhtenäistä toimintaa". Willemin mielestä on selvää, että ryhmän keskeinen voimanlähde on yhteinen toiminta. "Meidän on puhuttava yhteen ääneen kaikille varoittaaksemme heitä", hän sanoo. "Se on tärkeintä". OHIM on ehdottanut keskitetyn ja julkisen luettelon luomista tämän periaatteen mukaisesti. Se sisältäisi havaitut harhaanjohtavat laskut, ja yleisö voisi tutustua niihin. Verkoston jäsenten verkkosivustoilla voisi olla linkkejä siihen, ja sitä voitaisiin käyttää yleisölle tiedottamiseen ja sen tietoisuuden lisäämiseen. Willem kannattaa ajatusta. "Voimme varoittaa yhteen ääneen vain, jos kaikki asiaan liittyvä tieto on kerätty yhteen. Siten, että kaikki tavaramerkkihuijaukset olisi koottu yhteen luetteloon, Petostentorjuntaverkosto OHIMissa 16. kesäkuuta Willem korostaa, että tällaisten ongelmien käsitteleminen on vaikeaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. "Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka kohtaavat tällaisen ongelman, ovat tässä tapauksessa lähempänä kuluttajan asemaa kuin kaiken tietävän yrityksen asemaa. Kuluttajat yleensä ajattelevat tällaisen huijausyrityksen kohdatessaan, että he eivät todellakaan ole tilanneet mitään, jolloin he eivät lankea ansaan. Pienessä yrityksessä laskusta saatetaan ajatella, että joku muu on ehkä tehnyt tilauksen tai että kyseessä on maksu, joka on suoritettava vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi." "Tietoisuuden lisääminen ja viestin perille saaminen ovat uuden ryhmän keskeisiä tavoitteita" Tietoisuuden lisääminen ja viestin perille saaminen ovat uuden ryhmän keskeisiä tavoitteita. Se aikoo kokoontua säännöllisesti ja jatkaa yhteisen toiminnan prosessia, johon kaikki osapuolet osallistuvat tiiviisti. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö sekä käyttäjien että virastojen osallistuminen ja asiantuntemus olisi ryhmän menestyksen olennaisia osatekijöitä. Tämän ja tietotekniikan menettelyjen, viestinnän, oikeustoimien ja yhteistyön kaltaisiin aloihin keskittymisen myötä verkoston seuraavat kuukaudet vaikuttavat työntäyteisiltä. 8

12 Työkalut tarkasteltavana CESTOn otetaan käyttöön koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa Vilkas vuosi yhteiselle tutkijoiden tukityökalulle (CESTO) 9 CESTO julkaistiin marraskuussa 2012, ja sen vaihe 2 käynnistettiin kesäkuussa Tämä aloitti uuden vaiheen työkalun elinkaaressa. CESTO tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tehdä automaattisia hakuja useissa tietokannoissa, minkä ansiosta he voivat koota kaikki keskeiset tiedot ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimista varten. Järjestelmän ensimmäinen marraskuussa 2012 julkaistu versio tarjoaa tutkijoille mainitut hakutulokset sisältäviä raportteja ja antaa virastolle mahdollisuuden mukauttaa tapa, jolla tulokset esitetään, paikallisiin käytäntöihin. Sillä saadaan edistyneitä hakutuloksia käyttämällä hakualgoritmia, jolla etsitään samankaltaisia tavaramerkkejä ulkoasun samankaltaisuuden perusteella. Ulkoasun samankaltaisuuden perustana käytetään esimerkiksi foneettista transkriptiota. Tätä käytetään joissakin kansallisissa virastoissa aiempien oikeuksien haussa. CESTO tekee ehdottomia hylkäysperusteita käsitteleville tutkijoille haun myös farmaseuttisten tuotteiden kansainvälisten yleisnimien tietokannasta, maantieteellisten merkintöjen tietokannasta ja yhteisön kasvilajikeviraston tietokannasta, WIPOn rekisteröimistä tunnuskuvista ja muista merkinnöistä sekä muista kansallisista tietokannoista. "Olemassa olevien raporttien noutaminen tapahtuu välittömästi ja uudet haut kestävät sekunteja" Työ CESTOn edelleenkehittämiseksi jatkui koko vuoden Sen suorituskykyä parannettiin siten, että olemassa olevien raporttien noutaminen tapahtuu välittömästi ja uudet haut kestävät sekunteja. Suuri osa viime aikoina toteutetuista toimista on keskittynyt hakutulosten merkityksellisyyteen. Nämä toimet on toteutettu yhteistyössä EU:n kansallisten virastojen kanssa ja niiden tuella.

13 Työkalut tarkasteltavana Lisäksi kenttähenkilöstön panos on ollut korvaamatonta työkalujen kehittämisen ja parantamisen kannalta. Tähän mennessä CESTO on otettu käyttöön 15:ssä EU:n kansallisessa ja alueellisessa teollis- ja tekijänoikeusvirastossa. Virastot ovat kuitenkin käyttäneet eri lähestymistapoja käyttöönotosta niiden erityistarpeistaan ja työkalun käyttötarkoituksista riippuen. "Virastot ovat kuitenkin käyttäneet eri lähestymistapoja käyttöönotosta niiden erityistarpeistaan ja työkalun käyttötarkoituksista riippuen." Slovenian virasto on työkalun innokas käyttäjä ja sen tutkijat ovat sen ahkerimpia käyttäjiä. Tutkija Miroslav Vlček sanoo, että sen "avoin kaikkien tietokantojen hakutulosten käsittely mahdollistaa etsityn tavaramerkin nopean käyttämisen". Hänen kollegansa Karol Klavec kiittää erityisesti mahdollisuutta määritellä identtisten tulosten todennäköisyys kaksinkertainen samuus mukaan luettuna. "Työkalu on riittävän mukautuva ja reagoiva vastaamaan yksittäisten virastojen tarpeisiin." Osa virastoista on valinnut vaiheittaisen käyttöönoton, jossa CESTOa käytetään vain tiettyihin tietolähteisiin esimerkiksi maantieteellisten merkkien tai kasvilajikkeiden hakemisessa. Toiset virastot taas käyttävät sitä välineenä jälkikäteen suoritettavassa laaduntarkastuksessa. Työkalu on riittävän mukautuva ja reagoiva vastaamaan yksittäisten virastojen tarpeisiin. OHIMin kouluttajia, millä vähennetään matka-aikoja ja -kustannuksia. Toissijaisesti OHIMin henkilökuntaa matkustaa kansalliseen virastoon antaakseen syventävää koulutusta, yhteistyörahaston käyttöönottoryhmät tarjoavat jatkuvaa tukea. "Yksi koulutuskerta riitti tutkijoiden työkaluun tutustuttamiseen" Äskettäisen Puolassa toteutetun käyttöönoton yhteydessä koko tavaramerkkiosasto osallistui työkalun esittelyyn, mikä jälkeen siirryttiin käytännön harjoitteluun, jonka puitteissa tutkijat saivat mahdollisuuden kokeilla työkalua ja esittää kysymyksiä. Tämän jälkeen työkalu konfiguroitiin ja räätälöitiin Puolan viraston tarpeiden mukaiseksi yhdessä Puolan viraston oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa. Tavaramerkkiosaston johtaja Elżbieta Błachin mukaan CESTO on selkeästi tutkijoiden tutkijoille kehitttämä työkalu: "Jo ensisilmäyksellä näkee, että tutkijat ovat alusta asti osallistuneet laajasti sen kehittämiseen ja että se on mukautettu huolellisesti heidän tarpeisiinsa. Joissakin muissa CESTOn kaltaisissa työkaluissa on keskitytty tietotekniikan logiikkaan huomattavasti liike-elämän logiikkaa enemmän. Puolassa järjestetyt CESTO-työpajat todistivat, että työkalun käyttö on intuitiivista kaikille tutkijoille. Yksi koulutuskerta riitti tutkijoiden työkaluun tutustuttamiseen". Hän kertoo lisäksi, että Puolan virasto on hyötynyt erityisesti CESTOn hakutoimintojen laajuudesta. "Puolalaiset tutkijat arvostavat erityisesti mahdollisuutta tehdä haku maantieteellisten merkintöjen luetteloista ja kasvilajikkeiden tietokannasta. Olemme kohdanneet oikeustapauksia, joissa riita on liittynyt tavaramerkkien ja kasvilajikkeiden suhteeseen. CESTOn ansiosta osaamme varautua mahdollisiin samankaltaisuuksiin ennalta. Jo pian sen jälkeen kun CESTO oli otettu käyttöön Puolan patenttivirastossa tutkijat pitivät sitä olennaisen tärkeänä osana työympäristöään". Sitä koskevaa koulutusta on järjestetty kaikissa virastoissa. Ensisijaisesti koulutus on tapahtunut videoneuvotteluna, johon osallistuu kansallisten virastojen henkilöstöstä muodostettuja ryhmiä ja 10

14 Käyttäjän näkökulma Niamh Hall Osakas, FRKelly Sähköisen asioinnin käyttöönoton tukeminen Irlannissa Käyttäjän sitoutuminen yhteistyörahastoon 11 Niamh Hall on tunnettu nimi Euroopan tavaramerkkimaailmassa. Hän on FRKellyn, EU:ssa ja Irlannissa tunnetun teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevän asianajotoimiston, osakas. Lisäksi hän on kirjailija ja aktiivinen teollis- ja tekijänoikeusasioita käsittelevä bloggaaja. "Irlanti on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti Amerikan ja Euroopan välissä" Hänen päivätyönsä ja tehtävänsä Irlannin patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten yhdistyksen puheenjohtajana varmistavat, että hänellä riittää tekemistä. Tästä huolimatta hän löytää aikaa toimia täysimääräisenä yhteistyörahaston käyttäjien edustajana. Hän onkin täydellisessä asemassa tuodakseen erittäin ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen tason yhteistyörahaston hankkeisiin. "Olen tänä vuonna toiminut alalla 16 vuotta", hän kertoo. "Ennen FRKellylle siirtymistä toimin täyden palvelun asianajotoimistossa, joten toimin silloin teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kauppaoikeuden alalla. Nautin todella teollis- ja tekijänoikeuksien parissa työskentelystä ja halusin keskittyä niihin yhä enemmän. Lopulta siirryin tänne.". Nyt hän on FRKellyn, CTM-järjestelmän "suurkäyttäjän", osakas. Hän työskentelee lisäksi erittäin mielenkiintoisessa teollis- ja tekijänoikeusympäristössä. "Meillä on täällä Irlannin toimistossamme hyviä kansainvälisiä kumppaneita, jotka käyttävät meitä maailmanlaajuisen toimintansa yhteensovittamiseen. Lisäksi asiakkainamme on monia amerikkalaisia yrityksiä, jotka tulevat Euroopan markkinoille, sekä Eurooppalaisia yrityksiä, jotka suorittavat rekisteröintejä Euroopassa ja kauempana", hän selvittää. "Irlanti on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti Amerikan ja Euroopan välissä, minkä lisäksi meillä on yhteinen historia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa oikeusjärjestelmän osalta. Siten meidän oikeusjärjestelmämme ja muiden tapaoikeusjärjestelmien, kuten USA:n ja Kanadan oikeusjärjestelmien, välillä on samankaltaisuuksia. Irlannin patenttivirasto lähestyi Niamhia alun perin pyytääkseen häntä osallistu-

15 Käyttäjän näkökulma maan rahaston hankkeisiin. "Kun siellä etsittiin Irlantilaista käyttäjää ryhmän jäseneksi, Irlannin virasto pyysi minua mukaan. Irlannin patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten yhdistyksen puheenjohtajana olen sekä käyttäjä että käyttäjien edustaja. Alun perin tehtävään etsittiin yrityksen sisällä toimivaa työntekijää, mutta saatavilla ei ollut kovin montaa Irlannissa tavaramerkkejä hakevia henkilöitä. Yritykset käyttävät joko meidän kaltaisiamme yrityksiä tai omaa merentakaista osastoaan", Niamh selvittää. Yhtenä rahaston käyttäjäyhteisön perustajana Niamh on nähnyt sen työn lisääntyvän ja muuttuvan muutaman viime vuoden aikana. "Olin mukana, kun ihmisiä otettiin mukaan toteuttamaan testausta. On ollut mielenkiintoista seurata näitä kehitysvaiheita ja nähdä yhteisön alkavan elää omaa elämäänsä. Ryhmä on hyvä sekoitus. Meillä on yritysten sisällä toimivia ihmisiä sekä pienten ja myös isojen yritysten työntekijöitä". "Ryhmä on hyvä sekoitus. Meillä on yritysten sisällä toimivia ihmisiä sekä pienten ja myös isojen yritysten työntekijöitä" Niamh huomasi olevansa yhteistyörahaston Irlannin patenttivirastolle kehittämän sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa edeltäneen testauksen ytimessä. "Yrityksenä teimme paljon töitä Irlannin sähköisen asioinnin edistämiseksi kansallisella tasolla. Testasimme Irlannin järjestelmää yli kuuden kuukauden ajan. Irlannin virasto käytti sähköisen asioinnin käyttöönottoon paljon aikaa, työtä ja työvoimaa, ja meidän mielestämme oli tärkeää tukea sitä. Se työsti järjestelmää pitkään, ja uskon että ponnistukset olivat kaikkeaan erittäin kannattavia. Järjestelmän käyttöönotto on sujunut erittäin mallikkaasti ja järjestelmä on jo tuottanut tulosta. Se toimii erinomaisesti. Mitä enemmän aikaa tällaisissa tapauksissa käytetään testaukseen ennen käyttöönottoa, sitä parempi". Niamh toteaa innokkaasti, että sähköisen asioinnin käyttöönotto Irlannin patenttivirastossa on hyödyttänyt niin viraston työntekijöitä kuin käyttäjiä. Tutkijoille tarkoitettu edellinen työläs pitkälti manuaalinen järjestelmä on korvattu täysin sähköisellä kokemuksella. Tämä on käyttäjien kannalta hyvä, koska he voivat nyt jättää hakemuksensa sähköisesti aina keskiyöhön asti, mikä antaa heille enemmän joustavuutta. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen", Niamh sanoo ja toteaa, että talouskriisi ja sitä monissa jäsenvaltioissa seuranneet budjettileikkaukset ovat vähentäneet investointeja tällaiseen teknologiaan. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen" Niamh kehuu myös kahta rahaston lippulaivatyökalua eli TMview-tietopalvelua ja TMClass -työkalua. Hän ohjaa säännöllisesti asiakkaitaan käyttämään TMview-tietopalvelua nopeiden samankaltaisuushakujen tekemiseen. Niiden perusteella voidaan sulkea pois nimiä ennen rajoitetun luettelon luomista. TMclasstyökalu on hänen mukaansa "erittäin hyödyllinen" erityisesti, koska sen tulokset "ovat OHIMin ja kansallisten virastojen kannalta automaattisesti hyväksyttäviä". Niamh selvästi nauttii tehtävästään edustaa käyttäjiä rahastossa ja häneltä sinkoilee ideoita siitä, miten rahasto voi kehittyä edelleen käyttäjän näkökulmasta. Hän odottaa innolla esimerkiksi sähköisen viestinnän käyttöönottoa koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa ja esittää ajatuksen, että siitä voisi tulevaisuudessa olla erittäin paljon hyötyä käyttäjille. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen" Miten rahaston tuotokset sitten ovat edistäneet teollisja tekijänoikeuksia yleisesti Irlannissa kansallisella tasolla? Niamhin mukaan Irlannin viraston sähköisestä asiointijärjestelmästä saattaa olla laajempaa hyötyä. "Rekisteröinnin pitäisi nyt Irlannissa olla entistäkin nopeampaa ja ongelmattomampaa, jolloin kansainvälisen rekisteröintiprosessin voi aloittaa Irlannin rekisteröinnin perusteella nopeammin", hän sanoo. Jos sähköinen asiointi tarkentaa ja nopeuttaa prosessia, se voi olla vain hyväksi irlantilaisille käyttäjille ja teollis- ja tekijänoikeuksille koko Irlannissa, hän toteaa. 12

16 Lähentymishankkeet Kaksi uutta malleja koskevaa lähentymishanketta Tehtäväkokonaisuuksia koskevat kokoukset alkavat Alicantessa. 13 Ensimmäiset kahta uutta malleja koskevaa lähentymisohjelman hanketta käsittelevät tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukset järjestettiin toukokuun ensimmäisellä viikolla. Nämä hankkeet olivat: LO 6: graafisen esityksen yhtenäistäminen ja LO7: tuotteiden nimikkeiden yhtenäistäminen. Hankkeet käynnistettiin tammikuussa, ja ne ovat päässeet hyvin vauhtiin hankeryhmien ja eri teollis- ja tekijänoikeusvirastoista peräisin olevien tehtäväkokonaisryhmän jäsenten avustuksella. LO 6:ta käsittelevään tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukseen osallistui 11 kansallista virastoa, WIPO (tarkkailijana) ja OHIM. Myös LO 7:ää käsittelevään tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukseen osallistui 11 kansallista virastoa, WIPO (tarkkailijana) ja OHIM. Vaikka hankkeissa on erilaiset tavoitteet, molemmissa ensimmäisissä tehtäväkokonaisuusryhmän kokouksissa keskityttiin nykyisten olosuhteiden arvioimiseen, alustavien näkökantojen vaihtamiseen ja ratkaisujen etsimiseen aivoriihen avulla. LO 6:ta koskevat keskustelut perustuivat toiseen virastojen käytäntöjä koskevaan kyselyyn, johon vastasi 30 kansallista virastoa. Kyselyn tulokset analysoitiin syvällisesti ja esiteltiin kokouksessa. Lisäksi yhteenveto niistä asetettiin saataville Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston verkkosivustolle (www.tmdn.org). Aiheiden monimutkaisuus ja erot käytännöissä vaativat kokouksen osallistujilta laaja-alaista analysointia. Hankkeen aiheiden "neutraali tausta" ja "vastuuvapauslausekkeet" osalta ehdotettiin päätelmiä, joita havainnollistettiin monilla kyselystä peräisin olevilla esimerkeillä. LO 7:n osalta keskusteltiin seuraavaista aiheista: yhtenäistetyn tuotteiden nimiketietokannan luomismenettely, jonka osalta kaikki tehtäväkokonaisuusryhmän jäsenet hyväksyivät ehdotetun menettelyn, ja tuotteiden nimikkeiden hyväksyttävyyttä koskevat ohjeet, joiden osalta kokouksen aikana käytiin useita keskusteluja arviointia varten valmisteltujen esimerkkien perusteella. Kokouksen aikana tehtyjen päätösten perusteella on laadittu yhteistä käytäntöä koskeva asiakirja. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi graafisista käyttöliittymistä, joiden osalta esiteltiin malleja siitä, miltä tuleva hakutyökalu voisi näyttää valmistuttuaan ensi vuonna, ja taksonomiaperiaatteisiin liittyen kolmesta mahdollisesta taksonomiaa koskevasta lähestymistavasta. Näitä lähestymistapoja analysoidaan syvällisemmin ennen lopullisen valinnan tekemistä. Molempien kokousten päätelmät koottiin kokouspöytäkirjoihin, jotka jaettiin tehtäväkokonaisuusryhmälle huomautuksia varten. Kun ne on hyväksytty, hanketyöryhmä voi antaa oman palautteensa. Tämän vakaan edistymisen jatkamiseksi LO 6:n tehtäväkokonaisuusryhmää kokoontuu uudelleen kesä-/heinäkuussa ja LO 7:n tehtäväkokonaisuusryhmä syyskuussa.

17 UUTISIA lyhyesti Kansainvälinen teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnan huippukokous Lontoossa 11. ja 12. kesäkuuta järjestettyyn ensimmäiseen teollisja tekijänoikeuksien valvonnan huippukokoukseen osallistui keskeisiä julkisen ja yksityisen sektorin edustajia. Euroopan ja kansainväliset päättäjät, valvontavirastot, monikansalliset yritykset ja muut sidosryhmät keskustelivat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten lisääntyvistä vaikutuksista sekä valvonnan ja yhteiskunnan haasteista. Puhujia olivat muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan kauppaja innovaatioministeri Vince Cable, WIPOn pääjohtaja Francis Gurry, OHIMin pääjohtaja António Campinos, Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman ja bestsellereitä kirjoittava rikoskirjailija Val McDermid. Videoita tapahtumasta on nähtävillä osoitteessa: oami.europa.eu/ohimportal/en/international-ip-enforcement-summit. ASEAN - OHIM Teollis- ja tekijänoikeusvirastojen johtajien kokous OHIM isännöi toukokuuta 2014 ASEAN-maiden 23 edustajan vierailua. He osallistuivat ASEANin ja OHIMin korkean tason kokoukseen, joka järjestettiin EU:n rahoittaman ECAP III -hankkeen puitteissa. Kokouksen ensimmäisen päivän tapahtumat järjestettiin Espanjan patentti- ja tavaramerkkiviraston (OEPM) pääkonttorissa Madridissa. Isäntänä toimi viraston pääjohtaja Patricia García-Escudero. Toisen päivän tapahtumat järjestettiin OHIMin tiloissa Alicantessa. Kymmenen ASEAN-maan eli Brunei Darussalamin valtion, Filippiinien, Indonesian, Kambodžan, Laosin demokraattisen kansantasavallan, Myanmarin, Singaporen, Thaimaan ja Vietnamin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen johtajat tapasivat yhdessä ASEANin sihteeristön ja Euroopan komission edustajien kanssa OHIMin pääjohtajan ja hyväksyivät yhteisen tiivistelmän kokouksesta. Kyseisessä asiakirjassa korostetaan ASEANin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen halukkuutta tehdä yhteistyötä OHIMin kanssa vahvemman teollis- ja tekijänoikeusympäristön luomiseksi ASEANin alueelle. ASEANin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen edustajat jatkavat ECAP III -hankkeen puitteissa yhteistyötä OHIMin kanssa sellaisten valikoitujen yhteisten hallinnointi- ja tietovälineiden (kuten ASEAN TMview ja ASEAN TMclass) kehittämiseksi, jotka on tarkoitus sisällyttää ASEANin teollis- ja tekijänoikeuksien portaaliin, sekä muiden työkalujen (kuten ASEAN Design- View) tutkimiseksi. Nämä välineet perustuvat OHIMin maksuttomaan tietopalveluun (TMview), OHIMin maksuttomaan verkkopohjaiseen tavaramerkkien luokitustyökaluun (TMclass) ja OHIMin maksuttomaan verkkopohjaiseen mallinhakutyökaluun (DesignView). Tämä yhteistyö tapahtuu ASEANin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman puitteissa. 14

18 UUTISIA lyhyesti Pääjohtaja Campinos allekirjoitti OHIMin suuntaviivoja koskevan päätöksen OHIMin pääjohtaja on allekirjoittanut päätöksen, jolla viraston uudet suuntaviivat pannaan täytäntöön. OHIMin hallintoneuvosto oli antanut myönteisen lausunnon päätöksestä toukokuussa. Uusien suuntaviivojen ensimmäinen osa tuli voimaan helmikuussa Nykyinen virastokäytäntöä koskeva opas ja uusien suuntaviivojen ensimmäinen osa ovat voimassa 31. heinäkuuta 2014 asti. Elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen suuntaviivojen molemmat osat muodostavat virastokäytännön. Uudet suuntaviivat tulevat saataville OHIMin verkkosivujen nykyistä käytäntöä koskevalla sivulla heinäkuussa. Ne ovat yhdessä päätöksen kanssa nyt saatavilla PDF-muodossa osoitteessa: https:// oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/ guest/document_library/contentpdfs/law_and_ practice/decisions_president/ex14-01_en.pdf. Suuntaviivoja on ajantasaistettu perusteellisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, OHIMin valituslautakuntien oikeuskäytännön ja lähentymisohjelmien tulosten perusteella. OHIMin ja OMPICin johtajien tapaaminen Marokossa Marokon teollis- ja tekijänoikeusviraston pääjohtaja Adil El Maliki ja OHIMin pääjohtaja António Campinos tapasivat Casablancassa keskustellakseen virastojen välillä käynnissä olevasta yhteistyöstä. Laaja-alaisten keskustelujen aikana virastojen johtajat käsittelivät esimerkiksi virastojensa välistä yhteistyötä, Marokon sisällyttämistä DesignView'hun, OHIMin maksutonta verkkopohjaista mallinhakutyökaluja ja virastojen osallistumista ehdotettuun Nizzan luokituksen arabialaisen version kehittämiseen. Marokko on jo lisännyt tavaramerkkitietonsa OHIMin tavaramerkkien hakutyökaluun (TMview), jonka tietokannassa on yli 23 miljoonaa tavaramerkkiä. Suuntaviivojen tarkistaminen lisää johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta käyttäjille ja on OHIMin strategisen suunnitelman tavoitteiden mukaista. Suuntaviivat ovat tällä hetkellä saatavilla kaikille käyttäjille viidellä OHIMin kielellä, mutta ne ovat piakkoin saatavilla myös muilla EU:n virallisilla kielillä. 15

19 UUTISIA lyhyesti Ensimmäinen teollisja tekijänoikeuksia koskevan sovittelun konferenssi OHIM järjesti 29. ja 30. toukokuuta ensimmäisen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan sovittelun konferenssin. Tapahtuma houkutteli edustajia ja puhujia kaikkialta maailmasta. He kokoontuivat Alicanteen keskustellakseen laajasta kirjoista aiheita, jotka liittyivät sovitteluun käytännössä ja sen lainsäädäntökehykseen. ECTAn kokous Alicantessa Euroopan yhteisöjen tavaramerkkijärjestön (European Community Trade Mark Association, ECTA) 33. vuosittainen kokous järjesttettiin OHIMin kotikaupungissa Alicantessa kesäkuuta. ECTA perustettiin vuonna 1980 jatkamaan silloisen ETY:n alustavaa työtä tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön ja niitä koskevien käytäntöjen yhtenäistämiseksi yhteisön tasolla ja yhtenäisen välineen eli yhteisön tavaramerkin kehittämiseksi. ECTAn edellinen kokous Alicantessa järjestettiin 20 vuotta sitten, ja kokous palasi kaupunkiin tavaramerkkiasetuksen 20. vuosipäivän kunniaksi. 3. alueellinen seminaari järjestettiin INPIssä Haagin ja Prahan jälkeen OHIMin akatemia isännöi kesäkuuta alueellista seminaaria INPIn pääkonttorissa Ranskan Courbevoiessa. Alueelliset seminaarit ovat osaamisenvaihtotapahtumia, jotka on suunnattu EU:n kansallisten virastojen henkilöstölle ja käyttäjäyhdistysten edustajille. Niissä yhdistyvät vuorovaikutteiset työistunnot ja käsiteltäviin aiheisiin liittyvät esitelmät. Akateemisen koulutuksen sijaan niiden tavoitteena on käytännön oppiminen tapaustutkimusten ja osallistujien välisen osaamisenvaihdon avulla. Seuraava alueellinen seminaari järjestetään Münchenissä marraskuuta yhteistyössä Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston kanssa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa: 16

20 Katsaus Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoih Kansainvälinen teollis- ja tekijänoikeuskonferenssi Prahassa TŠEKIN TASAVALTA Tšekin teollisoikeusvirasto järjestää yhdessä WIPOn, Euroopan patenttiviraston ja OHIMin kanssa kansainvälisen konferenssin, jonka aiheena on teollisuusoikeuksien suojaaminen Euroopassa. Konferenssi, johon osallistuu monia julkisen ja yksityisen sektorin puhujia, järjestetään Prahassa 9. syyskuuta Siihen voi rekisteröityä verkossa osoitteessa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Form TM3 Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lakiesitys sai hallitsijan hyväksynnän 14. toukokuuta 2014, jolloin Application to register a trade mark siitä tuli teollisuus- ja tekijänoikeuksia koskeva laki, Fee 200 [Includes one class of goods or services] 50 [for each additional class] Yhdistynyt kuningaskunta Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva laki 2014 Tällä lainsäädännöllä nykyaikaistetaan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa Use this form ja autetaan siten maan yrityksiä parantamaan teollis- ja tekijänoikeuksiensa suojaa Do not Yhdistyneessä use this form save kuningaskunnassa ja 30 ulkomailla. NOTE: The details indicated with are displayed on the IPO website shortly after receipt. If the application is accepted, details are published on the internet in the Trade Marks Journal which is fully searchable by the public. Kaikkien säännösten tavoitteena on tukea liike-elämää talouskasvun liikkeelle panevana voimana, kannustaa 1. Full name innovointia ja lisätä talouden sektoreiden määrää Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lailla myös pannaan täytäntöön vuoden 2011 Hargreavsin teollis- ja tekijänoikeuksia ja kasvua koskevaan Owner type arviointiin perustuvat mallien teollis- ja tekijänoikeuksien uudistukset. Lain säännökset alkavat tulla voimaan 1. elokuuta 2014 alkaen. Address address Romania on nyt mukana yhtenäistetyssä tietokannassa ROMANIA Company registration number Romanian valtion keksintö- ja tavaramerkkivirasto (OSIM) on liittynyt tavaramerkkien luokitukseen tarkoitettuun yhteiseen yhtenäistettyyn tavaroiden ja palvelujen tietokantaan. Country of incorporation Siten 2. Representative romaniankielinen name yhtenäistetyn tietokannan versio on nyt käytettävissä TMclass-sovelluksen avulla. Menestyksekäs yhtenäistäminen on Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston puitteissa toteutettujen yhteisien ponnistelujen ja yhteistyön tulosta. Address OSIMin sisällyttäminen tavaroiden ja palvelujen yhtenäistämishankkeeseen on yksi askel lisää kohti ennustettavuuden NOTE: We will communicate with parantamista, the josta on selkeää etua käyttäjille. representative, if this section has been completed. 17 Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

21 Latvian tavaramerkkien suojaa koskeva seminaari LATVIA Latvian patenttivirasto järjesti Riiassa huhtikuussa seminaarin tavaramerkkien suojaamisesta kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla yhteistyössä OHIMin ja WIPOn kanssa. Seminaariin osallistui omistajia edustajia ja alan opiskelijoita. Se koostui OHIMin ja WIPOn henkilökunnan sekä latvialaisten asiantuntijoiden esityksistä. Latvian tavaramerkkijärjestelmän yrityskäyttäjät antoivat osallistujille tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta yrityksen tasolla yritystensä kasvun taustaa vasten. EE P A STI PATEN D IAM ET Viron patenttiviraston vuosikertomus Viro Viron patenttiviraston vuosiraportti 2013 on julkaistu. Se on saatavilla pdf-muodossa Viron patenttiviraston verkkosivustolla (http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/ aasta2013.pdf) ja paperiversiona. Sähköiset palvelut Bulgariassa BULGARIA Bulgarian patenttivirasto valmistautuu tavaramerkkeihin ja malleihin liittyvien sähköisten palvelujen täysimääräiseen käyttöönottoon. OHIMin asiantuntijat vierailivat BPOssa Sofiassa huhtikuun lopussa jatkaakseen viraston integrointia yhteistyörahaston tarjoamiin työkaluihin ja palveluihin. Bulgarian ja OHIMin asiantuntijat ovat kehittämässä sähköisiä palveluja verkossa tapahtuvaa nimen- ja osoitteenmuutosta, väitteiden jättämistä ja muita palveluja varten. Sähköiset asiointipalvelut yksinkertaistavat hakemusmenettelyä bulgarialaisille käyttäjille ja ovat tulevaisuudessa käytettävissä BPOn verkkosivustolla. BPOlla oli huhtikuuta "avoimien ovien päivät", joiden tarkoituksena oli esitellä yhteistyörahaston bulgarialaisille käyttäjille kehittämiä sähköisiä pilottityökaluja. Tapahtuma oli hyvin esillä Bulgarian lehdistössä. 18

22 Katsaus Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoih Suomessa kolme neljästä tavaramerkkihakemuksesta tehdään verkossa SUOMI Sähköinen tavaramerkkien hakeminen on vain vahvistunut Suomessa. Vuoden 2014 alussa 78 prosenttia kansallisista tavaramerkkihakemuksista tehtiin viraston verkkopalvelua käyttäen. Vuonna 2013 kaikista hakemuksista 55 prosenttia tehtiin sähköisesti. Suomen virasto otti kesällä 2103 käyttöön uuden verkkopohjaisen palvelun tavaramerkkihakemuksia varten. Verkkopalvelu oli tulosta yhteistyörahaston OHIMissa johtamasta kansainvälisestä hankkeesta, jossa Suomi oli pilottimaana. Vuoden 2014 alusta lähtien tavaramerkkihakemusten tekeminen on ollut verkossa halvempaa kuin paperilla. Verkkohakemuksen perusmaksu on 215 euroa, kun taas paperihakemuksen perusmaksu on 250 euroa. Verkkohakemus on halvempi, koska hakemuksen yksityiskohdat siirretään automaattisesti viraston uuteen tavaramerkkihakemusten käsittelyjärjestelmään, joka vähentää työmäärä tallentamalla ja tarkistamalla tiedot. Espanjan virasto järjesti tapahtuman väärennösten vastaisen päivän kunniaksi Algecirasissa ESPANJA Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto (OEPM) vietti maailman väärennösten vastaista päivää yhdessä espanjan väärennöstentorjuntajärjestö ANDEMAn kanssa erilaisin toimin, joiden tarkoituksena oli lisätä kuluttajien tietoisuutta. Algecirassa järjestettiin 3. kesäkuuta tapahtuma, jonka tarkoituksena oli painottaa väärentämisen laajuutta ja riskejä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun maailman väärennösten vastaisen päivän viettäminen toi yhteen Espanjan ja EU:n viranomaisia (teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus, joka on OHIMiin kuuluva osasto) sekä Marokon teollisen ja kaupallisen omaisuuden viraston (OMPIC) virkamiehiä. Tapahtuman isäntänä toimi Espanjan teollisuuden, energian ja matkailun varaministeri Enrique Hernandez Bento, joka painotti vakavia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seurauksia, joita kuluttajille aiheutuu väärennettyjen tuotteiden ostamisesta, sekä niiden kielteistä vaikutusta talouskasvuun ja työllisyyteen. Tapahtuman aikana patentti- ja tavaramerkkiviraston pääjohtaja Patricia García-Escudero esitteli uudet toimenpiteet ja työkalut väärentämisen torjumiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi Espanjassa. Yksi esimerkki tästä on uusi verkkoportaali Yo Soy Original (olen aito) osoitteessa www. yosoyoriginal.es. 19

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien FI FI Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus) 1. Eroaako yhteinen käytäntö aikaisemmasta

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

10373/1/15 REV 1 ADD 1 team/sj/kkr 1 DPG

10373/1/15 REV 1 ADD 1 team/sj/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0088 (COD) 10373/1/15 REV 1 ADD 1 PI 42 CODEC 949 PARLNAT 127 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA: YRITYKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ EU:SSA TIIVISTELMÄ

INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA: YRITYKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ EU:SSA TIIVISTELMÄ INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA: YRITYKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ EU:SSA TIIVISTELMÄ Heinäkuu 2017 INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA:

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO Sisällysluettelo 1 Ohjeiden taustaa... 3 2 Ohjeiden tarkoitus... 3 3 Ohjeiden tarkistaminen...

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: JULISTUKSET EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0088(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0088(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.7.2013 2013/0088(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot