Yhdenmukaistettu tietokanta. Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdenmukaistettu tietokanta. Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti"

Transkriptio

1 FI Yhdenmukaistettu tietokanta Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti Käyttäjän näkökulma: sähköinen asiointi saapuu Irlantiin Haastattelu: Täyttä höyryä BOIPissa

2 Europeantmdn news on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) toimittama tiedotuslehti, joka julkaistaan neljän kuukauden välein 23 EU:n kielellä. Se on suunnattu Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien yhteisölle. Tiedotuslehdessä tarkastellaan Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ponnisteluja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi, työskentelytapojen yhdenmukaistamiseksi ja liiketoiminnan esteiden poistamiseksi. Se on saatavissa PDF-muodossa osoitteissa: ja europa.eu Sen tarkoituksena on tukea OHIMin strategisen suunnitelman toimintalinjaa 6 (Euroopan laajuisen verkoston kehittäminen) ja sen aloitteita 27, 28 ja 29. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen: oami.europa.eu

3 Hakemisto 01 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta 05 Haastattelu Täyttä höyryä BOIPissa Verkostoaloitteet Työkalut tarkastelussa Petostentorjuntaverkosto CESTOn otetaan käyttöön koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa 11 Käyttäjän näkökulma Sähköisen asioinnin käyttöönoton tukeminen Irlannissa 13 Lähentymishankkeet Kaksi uutta malleja koskevaa lähentymishanketta Uutisia lyhyesti Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa tapahtunutta Tapahtumakalenteri Lähentymisohjelma Hankesalkku Yhteistyörahasto Hankesalkku

4 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti Yhtenäistetty tietokanta on nyt maailman suurin tavaramerkkien luokituksen tietokanta. Se tarjoaa nopeaa ja helppoa luokitusta niin asiantuntijoille kuin aloitteleville käyttäjille. Tietokanta on mullistanut luokituksen hakemisen ja kehittynyt huimasti kahdeksan vuoden olemassaolonsa aikana. käsittävä tietokanta sekä kehittää verkkopohjainen työnkulku sellaisen tietokannan ylläpitämiselle. Mielestäni se oli todella upea idea toteutettavaksi!" Nykyinen yhtenäistetty tietokanta sai alkunsa, kun muodostettiin ohjausryhmä, joka koostui OHIMin sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen edustajista. Alkuperäiset kolme virastoa saivat seuraa Saksasta ja WIPOsta, ja yhteisenä kielenä käytettiin englantia. Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston (DPMA) Katharina Mirbt oli hankkeessa mukana alusta lähtien. "Kollegani miettivät jo yhteistä tavaroiden ja palvelujen tietokantaa", hän kertoo, "kun kuulin, että OHIM oli todella innokas aloittamaan tällaisen hankkeen. Tavarat ja palvelut oli tarkoitettu yhdenmukaistettavaksi. Lisäksi tietotekniikka oli edistynyt sellaiselle tasolle, että oli mahdollista luoda satojatuhansia nimikkeitä yli 20 kielellä Katharina Mirbt, DPMA 1

5 Pääuutinen Alkuperäisten ohjausryhmän jäsenten työ oli rankkaa mutta kiehtovaa, Katharina muistelee. "Osallistuimme tietokannan menettelyn peruskäsitteen sekä tietokannan rakenteen ja ylläpidon suunnitteluun sekä niiden toteuttamistavoista käytyihin keskusteluihin. Tässä oli yhdistettävä luokituksen, teknisten mahdollisuuksien, eri kielten ja poliittisten näkemysten näkökohtia. Se oli todella mielenkiintoista ja haasteellista. Ryhmä teki todella hyvää yhteistyötä. Kävimme realistisia ja avomielisiä keskusteluja, minkä vuoksi löydetyt ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi". Tietokannan luomisen perusta valettiin OHIMin EuroClass-hankkeessa, jossa kaikki eurooppalaiset tietokannat tuotiin yhteen yhteiseen portaaliin. Ajatus ohjausryhmän työn taustalla oli kuitenkin yhden yhteisen tietokannan luominen kaikilla EU:n kielillä. Ensimmäisenä tehtävänä oli kahden suurimman osallistuvan viraston eli OHIMin ja UKIPOn tietokantojen yhdistäminen, koska molemmat olivat englanninkielisiä. Uudessa tietokannassa oli yhteensä nimikettä, mutta korjaamalla epäyhtenäisiä nimikkeitä ja lähes identtisiä nimikkeitä (sekä yhdenmukaistamalla välimerkkien käyttöä ja kirjoitusasuja) nimikkeiden määrä saatiin vähennettyä :een. Koska muiden osallistuvien virastojen tietokannat olivat paljon pienempiä, niistä puuttuvat nimikkeet oli käännettävä niistä vastaavien virastojen kielille. Tätä alettiin kutsua OHIMIssa "täyttöprojektiksi". Kääntämisestä vastasi Luxemburgissa toimiva Centre de Traduction des Organes de l Union Européenne ja käännökset hyväksytettiin kulloisellakin kielellä hakemuksia vastaanottavalla virastolla. Tämän jälkeen OHIM, joka ottaa vastaan hakemuksia kaikilla kielillä, hyväksyi käännökset vielä kertaalleen. Yhtenäistetyn tietokannan peruskieli on englanti. Tämä tarkoittaa, että käännöksissä voidaan saavuttaa mahdollisimman korkea taso, koska kaikilla käännöksillä on sama lähtökieli, jolloin lähde pysyy samana kielestä riippumatta ja lähtö- ja kohdekielen välillä on suora yhteys. Tämä menettely oli perustana käsitteellistämisen ajatukselle, jonka mukaan kaikki tietokantaa työstävät henkilöt loivat käsitteitä, joiden avulla vältytään päällekkäisyyksiltä tietokannassa. Englannin kielellä sama asia voidaan ilmaista useammilla tavoilla kuin joillakin muilla kielillä, mutta muilla kielillä voidaan vastaavasti ilmaista toisia asioita useammilla tavoilla kuin englannin kielellä. Pelkällä kääntämisellä ei voida taata selkeää, siistiä ja tarkoituksenmukaista tietokantaa. "Nykyään tietokanta kattaa lähes kaikki EU:n kansalliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot. Ja se kasvaa edelleen." Käsitteellistäminen tarkoitti yksinkertaistettuna käsitteiden luomista yhdistämällä kaikki nimikkeet, jotka tarkoittivat samaa. Englantia käytettiin yläkielenä kattamaan useita ilmaisuja muilla kielillä. Tällöin tietokanta säilyy monimuotoisena mutta samalla virtaviivaisena ja tarpeettomat nimikkeet suodattuvat paremmin. Nykyään tietokanta kattaa lähes kaikki EU:n kansalliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot.ja se kasvaa edelleen. OHIM on sisällyttämässä siihen kaikki nimikkeet TM5 ID -luettelosta, joka sisältää ennalta hyväksyttyjä nimikkeitä maailman viideltä suurimmalta tavaramerkkivirastolta eli OHIMilta, Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastolta, Japanin patenttivirastolta, Korean teollis- ja tekijänoikeusvirastolta sekä Kiinan kansantasavallan valtion teollisuus- ja kauppahallinnolta. Tällöin tietokannasta tulee maailmanlaajuinen. Lisäksi suunniteltu WIPOn Madridin tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalun sisällyttäminen tietokantaan laajentaa sen kansainvälistä ulottuvuutta entisestään. Yhtenäistetty tietokanta koostuu muuttuvasta joukosta nimikkeitä, joita kaikki osallistuvat virastot päivittävät avoimella tavalla TMC-paneelin (Terminology Maintenance Console) avulla. Tietokannan käyttäjät voivat myös ehdottaa uusia markkinoiden vaatimuksiin vastaavia nimikkeitä tai ehdottaa vanhentuneiden nimikkeiden poistamista kansallisten ja alueellisten teollisja tekijänoikeusvirastojen kautta. Tämän jälkeen virastot äänestävät nimikkeistä WIPOn toimiessa välittäjänä. 2

6 Pääuutinen 3 Siten tietokanta pysyy mahdollisimman ajantasaisena, tuoreena ja kattavana. Parhaiten tietokannan hyödyt ilmenevät kuitenkin käyttäjätasolla. Unkarin kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston Imre Gonda toteaakin, että yhtenäistetyn tietokannan ja koko lähentymisohjelman hankkeiden kirjon suurimpana vaikuttimena ovat aina olleet käyttäjät. "Mielestäni sille on selkeä syy, että ensimmäisen ja toisen lähentymishankkeen tarkoituksena oli tavaramerkkien luokituksen yhtenäistäminen", hän sanoo. "Kansallisten virastojen ja OHIMin käytäntöjen välillä oli suuria eroja, ja rinnakkaisuuden periaatteen vuoksi kansallisten järjestelmien ja EU:n järjestelmän välillä on huomattavaa vuorovaikutusta. Emme kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen, mikä tarkoitti, että suojan laajuutta tulkittiin eri tavoin. Siksi HIPO suhtautui erittäin myönteisesti lähentymisprosessin aloittamiseen, ja yhtenäistetyn tietokannan luominen oli looginen ratkaisu. Ensimmäisen hankkeen LO 1:n puitteissa sovimme yhteisestä käytännöstä, mutta tietokannan luomisen myötä pystyimme tarjoamaan käyttäjille paljon konkreettisempia tuloksia. Sellaisia, joita he voivat soveltaa suoraan jättäessään tavaramerkkihakemuksia." Entämä käytännön edut unkarilaisille käyttäjille? Imre kertoo hyvin selkeästi, mitä etuja yhtenäistetty tietokanta tarjoaa. "Yhtenäistetyn tietokannan avulla käyttäjät voivat tietenkin välttää puutteita tavaramerkkihakemusten valmistelemisessa ja jättämisessä EU:n ja kansallisella tasolla", hän painottaa. Hän myös tunnistaa arvon, joka tietokannalla voi olla pienille yrityksille ja myös yksityishenkilöille. "Yli 90 prosenttia kansallisista hakijoistamme ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei yleensä ole edustajia", Imre toteaa. Katharina Mirbtin mukaan edut käyttäjille ovat monitahoiset. "Kaikki tavaramerkin hakijat saksalaiset käyttäjät tietysti mukaan luettuna voivat käyttää tietokannan sanamuotoja eritelläkseen tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkit rekisteröidään. Heidän ei tarvitse miettiä, ovatko nimikkeet riittävän tarkkoja ja konkreettisia tai sitä, mihin luokkaan ne kuuluvat. He voivat tietenkin käyttää samaa sanamuotoa kaikissa muissa maissa käyttämällä yhtenäistettyä tietokantaa, koska se kääntää kaikki nimikkeet yli 20 muulle kielelle ja luokitus pysyy samana. Heille siis tarjotaan ennustettavuutta ja tehokkuutta!" Imren ja hänen HIPOn kollegojensa mielestä yhtenäistetyn tietokannan reagointikyky ja mukautuvuus ovat todellinen etu. "Innovoinnin luonnollinen seuraus on, että markkinoille tulee uusia tavaroita ja palveluja, ja tietokannan olisi käsitettävä näitä tuotteita kuvaavat nimikkeet. Emme voi katsoa yhtenäistetyn tietokannan olevan tyhjentävä luettelo. Uudet nimikkeet olisi lisättävä siihen. Todellinen kysymys on se, miten asiassa pysytään ajan tasalla. TMC on oikea työkalu uusista ehdotuksista tiedottamiseen, se on ensisijaisen tärkeää". Imre Gonda, HIPO Entäpä yhtenäistetyn tietokannan tulevaisuus? Miten se kehittyy tulevina vuosina? Katharinan mukaan kehitys tulee olemaan sekä haasteellista että lupaavaa: "Nyt kun luokitus on yhtenäistetty ja nimikkeet on käännetty, meillä on edessämme aika, joka meidän on hyödynnettävä hyvin laadun vakiinnuttamiseksi. Samalla tuleva työohjelma on jo selvillä: WIPOn tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalun nimikkeiden mukauttaminen yhtäältä ja toisaalta TM5:n nimikkeiden sisällyttäminen tietokantaan. Mitä useampi maailman teollis- ja tekijänoikeusvirastoista osallistuu tähän hankkeeseen, sitä suuremmat edut siitä mielestäni on käyttäjille. Koska tämä on helposti todettavissa, olen vakuuttunut siitä, että yhä useampi maailman virastoista tulee osallistumaan tietokantaan."

7 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta lyhyesti Se on maailman suurin luokitustietokanta. Se on täysin käytettävissä kaikilla EU:n 23 kielellä. Se on luokiteltu täysin taksonomisesti. Se on käytössä 25:ssä EU:n tavaramerkkivirastossa. Se sisältää jo kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon nimikkeet. Vuoteen 2015 mennessä se sisältää kaikki TM5 ID -luettelon nimikkeet (OHIMin, USPTOn, JPOn, KIPOn ja SAICin ennalta hyväksymät nimikkeet). Se tulee sisältämään myös useimmat Madridin tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalussa käytetyt nimikkeet. Se on muuttuva tietokanta, jota päivitetään jatkuvasti uusilla nimikkeillä ja josta poistetaan jatkuvasti vanhentuneita nimikkeitä. TMC: yhtenäistetyn tietokannan ajan tasalla pitämiseen TMC on verkkotyökalu, joka virtaviivaistaa yhtenäistetyn tietokannan nimikkeiden hallinnan ja päivittämisen. Se kehitettiin yhteistyörahaston ja lähentymisohjelman puitteissa yhteistyössä EU:n kansallisten ja alueellisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen, WIPOn, käyttäjäyhdistysten ja OHIMin kanssa. TMC:n kautta kaikkien osallistuvien eurooppalaisten virastojen luokitusasiantuntijoiden verkosto voi ehdottaa uusia nimikkeitä ja muutoksia tietokantaan sekä äänestää niistä. WIPOn asiantuntijat toimivat välittäjinä, jos tässä ilmenee erimielisyyttä. TMC auttaa virastoja tekemään yhteistyötä avoimella ja osallistavalla tavalla yhtenäistetyn tietokannan laajentamiseksi. Käyttäjät voivat ehdottaa uusia nimikkeitä kansallisten tai alueellisten virastojensa kautta. Siten yhtenäistetty tietokanta vastaa täysin markkinoiden tarpeisiin. Lisätietoja saa osoitteesta: 4

8 Haastattelu Täyttä höyryä BOIPissa Teollis- ja tekijänoikeuspalvelujen tuominen käyttäjille Euroopan ytimessä 5 Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirasto (Benelux Office of Intellectual Property, BOIP) kattaa kolme valtiota ja kolme kieltä, niinpä siellä on viime aikoina ollut täysi tohina päällä. Säännöllisen työnsä lisäksi BOIPin asiantuntijat ovat ahertaneet joidenkin yhteistyörahaston haastavimpien ja monimutkaisimpien hankkeiden toteuttamiseksi, ja menestys on ollut huomattavaa. Kuten BOIPin varapääjohtaja Hugues Derème selittää, BOIP on monin tavoin ainutlaatuinen: se on Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ainoa alueellinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto ja ainutlaatuinen yhdistelmä Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin kulttuureja. Nämä kolme kansallisuutta ovat edustettuina myös organisaation ylimmässä johdossa. Myös kieliyhdistelmä on ainutlaatuinen: viime vuoden lopulla virasto lisäsi englannin kolmanneksi työkieleksi ranskan ja hollannin rinnalle, jotta se vastaisi paremmin liike-elämän tarpeisiin, kun otetaan huomioon, että Benelux-mailla on erittäin avoin talous. "Tästä johtuen virasto profiloituu kansainvälisemmäksi", selittää Hugues. Hänen tehtävänsä virastossa kattaa BOIPin ydintoiminnan kokonaisuudessaan sekä sen kansainväliset suhteet, ja hän on siihen silminnähden tyytyväinen. BOIPin ainutlaatuinen asema tarkoittaa Hugues'n mukaan, että "meillä on tarkkailijan asema OHIMin hallintoneuvostossa. Sovitamme kuitenkin kantamme yhteen Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden kolmen jäsenen kanssa. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä ja innokkaita voidessamme aloittaa aktiivisen yhteistyön OHIMin kanssa yhteistyörahaston ja lähentymisohjelman kautta. Se, että rahasto luotiin sille osoitetun rahoituksen avulla ja että siihen osallistui sitoutuneita ihmisiä, teki aloitteesta erittäin myönteisen." Yhteistyörahaston alkuaikoina BOIP oli Hugues'n mukaan "melko edistynyt automaation saralla". "Tiesimme, että meillä olisi erilainen näkökulma rahastoon kuin muilla kansallisilla virastoilla. Alussa "toteutusaikeemme" olivat melko rajalliset, mutta ajan kuluessa ne laajenivat huomattavasti, mikä on tietenkin myönteinen merkki".

9 Haastattelu on käyttäjäystävällisempi, ja käyttäjät hyväksyvät lopullisen tuotteen todennäköisemmin". Hugues Derème, BOIPin varapääjohtaja Yksi BOIPin vahvuuksista on edistyksellinen tietotekniikkaosasto, minkä ansiosta se ehdotti TM-XML ja arkkitehtuuri -hanketta heti yhteistyörahaston alkutaipaleella, kun kansallisia virastoja pyydettiin ehdottamaan aloitteita rahoitettavaksi uudesta rahastosta. "Teimme ehdotuksen tietäen, että monet hankkeista olisivat tietotekniikkahankkeita", Hugues kertoo, "ja saman kielen käyttäminen oli tärkeää, jotta kehitettävät sovellukset sopisivat helposti yhteiseen kehykseen". BOIP oli yksi Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ensimmäisistä virastoista, joka tarjosi käyttäjilleen sähköistä asiointia. Sen käyttöönotosta on kulunut jo 15 vuotta. Nykyään 99,5 prosenttia sen tavaramerkeistä haetaan sähköisesti. Lisäksi BOIP teki WIPOn kanssa yhteistyötä kansainvälisen sähköisen rekisteröinnin pilottivirastona. "Se on ensimmäinen palvelu, jota tarjoamme ainoastaan verkossa: siten se on meille ja käyttäjillemme eräänlainen testi sen selvittämiseksi, kuinka laajasti voimme siirtyä paperittomaan ympäristöön", Hugues kertoo. Jos kokemus on myönteinen, kuten se on tähän mennessä ollut, voimme siirtyä puhtaasti sähköiseen työnkulkuun tulevina vuosina". BOIP on osoittautumassa todelliseksi edelläkävijäksi sähköisessä asioinnissa. Virasto osallistui viime vuonna aktiivisesti yhteistyörahaston mallien sähköistä hakemista koskevaan hankkeeseen ja toimi pilottivirastona siihen liittyvän sovelluksen integroinnissa. Virasto on ytimestään lähtien käyttäjälähtöinen: "Yksi asioista, joita teimme eri tavalla, oli liike-elämän edustajien osallistaminen, koska uskomme, että tällaisten tietoteknisten sovellusten on perustuttava liikeelämän tarpeisiin. Siten koko menettely Mallien sähköinen hakeminen otettiin BOIPissa käyttöön vuoden 2014 alussa, kun se integroitiin täysin BOIPin omiin järjestelmiin. "Teimme tämän päätöksen heti alussa. Halusimme tarjota mahdollisuuden hakea malleja sähköisesti noudattaen yhden kirjautumisen periaatettamme ja yhdistäen siihen sähköisen maksusovelluksemme", Hugues sanoo. "Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja siihen, millä tavalla teimme yhteistyötä OHIMin kanssa joka tasolla eli liiketoiminnan, teknisellä ja hallinnollisella tasolla. Yhteistyömme on erittäin tehokasta ja rakentavaa". Se ei kuitenkaan lopu tähän. BOIPin työstä ja yhteistyöstä OHIMin kanssa on tulossa yhä intensiivisempää. Virasto työskentelee kovasti saadakseen käyttöön tavaramerkkien sähköisen hakemisen ja osallistuu tiiviisti Back Office -hankkeeseen joitakin vuosia sitten tekemänsä strategisen päätökseen perustuen. Yhteistyörahaston sähköinen tavaramerkkien hakujärjestelmä korvaa nykyisen sähköisen asioinnin. Tällöin järjestelmän ulkonäkö ja käytettävyys sekä tekninen ympäristö ja ylläpito saadaan yhdenmukaistettua. "Kun aloitimme mallien sähköisellä hakemisella, tarkoituksena oli jatkaa tavaramerkkien sähköiseen hakemiseen ja Back Officeen", Hugues selittää. "Tavaramerkkien sähköinen hakeminen vaatii jälleen täyttä integrointia, jota vaikeuttaa vielä kaikkien TMclass-työkalun ja taksonomian toimintojen sisällyttäminen sekä kaikkien sähköisten B2B-asointisovellusten suunnitelmallinen käytöstä poistaminen. Haluamme ottaa tähän mukaan myös käyttäjiä kertomaan meille tarpeistaan ja toiveistaan sekä testaamaan työkaluja. Kun otetaan huomioon nykyiset erittäin toimivat sähköisen asioinnin työkalumme ja niiden kovan käytön, tämä hanke tulee olemaan erittäin haastava", Hugues lisää. "Myös Back Office on monimutkainen ja laaja hanke, johon liittyy muutoksia tietotekniikkaan ja sisäisiin prosesseihin. Se edellyttää työtapojemme ja -tottumustemme muuttamista. Jos pystymme toteuttamaan tämän kaiken 15 kuukaudessa, kyseessä on huima edistysaskel sekä meille että käyttäjillemme". Ja BOIPille käyttäjät ovat etusijalla. "Kaikki toteuttamamme yhteistyörahastohankkeet ovat eduksi käyttäjille joko kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla, ja juuri se on suurin vaikuttimemme", Hugues kertoo. "Kun tarkastelemme Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston vision merkitystä ja tarkoitusta, olemme samalla aaltopituudella OHIMin kanssa: joitakin vuosia sitten määritellyllä strategisella visiolla OHIMille annettiin sysäys oikeaan suuntaan ja muutettiin tapaa, jolla OHIM ja kansalliset virastot tekevät yhteistyötä sanan laajassa merkityksessä. Tämä yhteistyö ulottuu tietotekniikkahankkeita pidemmälle, se kattaa myös suhteita". 6

10 Verkostoaloitteet Petostentorjuntaverkosto Yhteistyötä käyttäjien suojelemiseksi 7 Maailmassa ei voi olla montaa teollis- ja tekijänoikeusvirastoa, joihin harhaanjohtavien laskujen kasvava ilmiö ei olisi vaikuttanut. Nämä laskut ovat usein erittäin hienostuneita ja erittäin uskottavia. Niissä on usein virallisia logoja, lyhenteitä tai osoitteita, jotka ovat samankaltaisia kuin oikeiden teollis- ja tekijänvirastojen osoitteet. Ne lähetetään postitse tai yhä useammin sähköpostitse, ja niissä vaaditaan maksua rekisteröinnistä, tarjotaan rekisteröintiä rekistereihin, joita ei ole olemassa, tai tarjotaan uudistamispalveluja korotetuin hinnoin. Näiden laskujen lähettäjät ovat riittävän järjestelmällisiä ja tuntevat alan riittävän hyvin valitakseen vastaanottajansa tarkasti sekä riittävän sitkeitä pitääkseen harhaanjohtavat laskut korkealla monien teollis- ja tekijänoikeusvirastojen työjärjestyksessä. Yksittäiset virastot ovat kehittäneet strategioita tiedottaakseen käyttäjilleen tällaisista huijauksista, mutta tähän asti aiheesta ei ole ollut yhteistä EU:n laajuista strategiaa. "Yksittäiset virastot ovat kehittäneet strategioita tiedottaakseen käyttäjilleen tällaisista huijauksista, mutta tähän asti aiheesta ei ole ollut yhteistä EU:n laajuista strategiaa." Petostentorjuntaverkoston ensimmäinen kokous pidettiin 16. kesäkuuta OHIMin tiloissa Alicantessa. Kokoukseen kerääntyi edustajia EU:n kansallisista ja alueellisista virastoista, käyttäjäyhdistyksistä ja kansainvälisistä teollis- ja tekijänoikeusjärjestöistä keskustelemaan harhaanjohtavien laskujen ongelmasta ja kehittämään tapoja sen torjumiseksi. Käyttäjien osallistuminen tähän ryhmään on olennaisen tärkeää. Willem Leppink on asianajaja Rotterdamissa toimivassa Ploum Lodder Princen -toimistossa ja MARQUES-järjestön petostentorjunnan työryhmän puheenjohtaja. "Mielestäni tämä on lopultakin se lähestymistapa, jota tarvitsemme",

11 Verkostoaloitteet johon kaikki voisivat tutustua, eikä siten, että muutamia huijauksia olisi lueteltu Benelux-maiden verkkosivustolla, toisia WIPOn verkkosivustolla ja muutama lisää OHIMin verkkosivustolla. "Voimme varoittaa yhteen ääneen vain, jos kaikki asiaan liittyvä tieto on kerätty yhteen" Willem Leppink, asianajaja, Ploum Lodder hän sanoo. "Monet ihmiset esimerkiksi kansallisissa virastoissa, OHIMissa, WIPOssa ja käyttäjäyhdistyksissä ovat tehneet paljon hyvää työtä, mutta se on ollut aivan liian eristäytynyttä ja erillistä. Mielestäni monet asianajajat, tavaramerkkien parissa työskentelevät virkamiehet ja asianajotoimistot ovat tehneet hyvää työtä varoittaessaan asiakkaitaan, mutta kaikki tämä on johtanut vain pieneen tavaramerkkihakemuksen liitteeseen, mikä ei riitä. Varoitusten olisi oltava yhtenäistä toimintaa". Willemin mielestä on selvää, että ryhmän keskeinen voimanlähde on yhteinen toiminta. "Meidän on puhuttava yhteen ääneen kaikille varoittaaksemme heitä", hän sanoo. "Se on tärkeintä". OHIM on ehdottanut keskitetyn ja julkisen luettelon luomista tämän periaatteen mukaisesti. Se sisältäisi havaitut harhaanjohtavat laskut, ja yleisö voisi tutustua niihin. Verkoston jäsenten verkkosivustoilla voisi olla linkkejä siihen, ja sitä voitaisiin käyttää yleisölle tiedottamiseen ja sen tietoisuuden lisäämiseen. Willem kannattaa ajatusta. "Voimme varoittaa yhteen ääneen vain, jos kaikki asiaan liittyvä tieto on kerätty yhteen. Siten, että kaikki tavaramerkkihuijaukset olisi koottu yhteen luetteloon, Petostentorjuntaverkosto OHIMissa 16. kesäkuuta Willem korostaa, että tällaisten ongelmien käsitteleminen on vaikeaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. "Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka kohtaavat tällaisen ongelman, ovat tässä tapauksessa lähempänä kuluttajan asemaa kuin kaiken tietävän yrityksen asemaa. Kuluttajat yleensä ajattelevat tällaisen huijausyrityksen kohdatessaan, että he eivät todellakaan ole tilanneet mitään, jolloin he eivät lankea ansaan. Pienessä yrityksessä laskusta saatetaan ajatella, että joku muu on ehkä tehnyt tilauksen tai että kyseessä on maksu, joka on suoritettava vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi." "Tietoisuuden lisääminen ja viestin perille saaminen ovat uuden ryhmän keskeisiä tavoitteita" Tietoisuuden lisääminen ja viestin perille saaminen ovat uuden ryhmän keskeisiä tavoitteita. Se aikoo kokoontua säännöllisesti ja jatkaa yhteisen toiminnan prosessia, johon kaikki osapuolet osallistuvat tiiviisti. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö sekä käyttäjien että virastojen osallistuminen ja asiantuntemus olisi ryhmän menestyksen olennaisia osatekijöitä. Tämän ja tietotekniikan menettelyjen, viestinnän, oikeustoimien ja yhteistyön kaltaisiin aloihin keskittymisen myötä verkoston seuraavat kuukaudet vaikuttavat työntäyteisiltä. 8

12 Työkalut tarkasteltavana CESTOn otetaan käyttöön koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa Vilkas vuosi yhteiselle tutkijoiden tukityökalulle (CESTO) 9 CESTO julkaistiin marraskuussa 2012, ja sen vaihe 2 käynnistettiin kesäkuussa Tämä aloitti uuden vaiheen työkalun elinkaaressa. CESTO tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tehdä automaattisia hakuja useissa tietokannoissa, minkä ansiosta he voivat koota kaikki keskeiset tiedot ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimista varten. Järjestelmän ensimmäinen marraskuussa 2012 julkaistu versio tarjoaa tutkijoille mainitut hakutulokset sisältäviä raportteja ja antaa virastolle mahdollisuuden mukauttaa tapa, jolla tulokset esitetään, paikallisiin käytäntöihin. Sillä saadaan edistyneitä hakutuloksia käyttämällä hakualgoritmia, jolla etsitään samankaltaisia tavaramerkkejä ulkoasun samankaltaisuuden perusteella. Ulkoasun samankaltaisuuden perustana käytetään esimerkiksi foneettista transkriptiota. Tätä käytetään joissakin kansallisissa virastoissa aiempien oikeuksien haussa. CESTO tekee ehdottomia hylkäysperusteita käsitteleville tutkijoille haun myös farmaseuttisten tuotteiden kansainvälisten yleisnimien tietokannasta, maantieteellisten merkintöjen tietokannasta ja yhteisön kasvilajikeviraston tietokannasta, WIPOn rekisteröimistä tunnuskuvista ja muista merkinnöistä sekä muista kansallisista tietokannoista. "Olemassa olevien raporttien noutaminen tapahtuu välittömästi ja uudet haut kestävät sekunteja" Työ CESTOn edelleenkehittämiseksi jatkui koko vuoden Sen suorituskykyä parannettiin siten, että olemassa olevien raporttien noutaminen tapahtuu välittömästi ja uudet haut kestävät sekunteja. Suuri osa viime aikoina toteutetuista toimista on keskittynyt hakutulosten merkityksellisyyteen. Nämä toimet on toteutettu yhteistyössä EU:n kansallisten virastojen kanssa ja niiden tuella.

13 Työkalut tarkasteltavana Lisäksi kenttähenkilöstön panos on ollut korvaamatonta työkalujen kehittämisen ja parantamisen kannalta. Tähän mennessä CESTO on otettu käyttöön 15:ssä EU:n kansallisessa ja alueellisessa teollis- ja tekijänoikeusvirastossa. Virastot ovat kuitenkin käyttäneet eri lähestymistapoja käyttöönotosta niiden erityistarpeistaan ja työkalun käyttötarkoituksista riippuen. "Virastot ovat kuitenkin käyttäneet eri lähestymistapoja käyttöönotosta niiden erityistarpeistaan ja työkalun käyttötarkoituksista riippuen." Slovenian virasto on työkalun innokas käyttäjä ja sen tutkijat ovat sen ahkerimpia käyttäjiä. Tutkija Miroslav Vlček sanoo, että sen "avoin kaikkien tietokantojen hakutulosten käsittely mahdollistaa etsityn tavaramerkin nopean käyttämisen". Hänen kollegansa Karol Klavec kiittää erityisesti mahdollisuutta määritellä identtisten tulosten todennäköisyys kaksinkertainen samuus mukaan luettuna. "Työkalu on riittävän mukautuva ja reagoiva vastaamaan yksittäisten virastojen tarpeisiin." Osa virastoista on valinnut vaiheittaisen käyttöönoton, jossa CESTOa käytetään vain tiettyihin tietolähteisiin esimerkiksi maantieteellisten merkkien tai kasvilajikkeiden hakemisessa. Toiset virastot taas käyttävät sitä välineenä jälkikäteen suoritettavassa laaduntarkastuksessa. Työkalu on riittävän mukautuva ja reagoiva vastaamaan yksittäisten virastojen tarpeisiin. OHIMin kouluttajia, millä vähennetään matka-aikoja ja -kustannuksia. Toissijaisesti OHIMin henkilökuntaa matkustaa kansalliseen virastoon antaakseen syventävää koulutusta, yhteistyörahaston käyttöönottoryhmät tarjoavat jatkuvaa tukea. "Yksi koulutuskerta riitti tutkijoiden työkaluun tutustuttamiseen" Äskettäisen Puolassa toteutetun käyttöönoton yhteydessä koko tavaramerkkiosasto osallistui työkalun esittelyyn, mikä jälkeen siirryttiin käytännön harjoitteluun, jonka puitteissa tutkijat saivat mahdollisuuden kokeilla työkalua ja esittää kysymyksiä. Tämän jälkeen työkalu konfiguroitiin ja räätälöitiin Puolan viraston tarpeiden mukaiseksi yhdessä Puolan viraston oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa. Tavaramerkkiosaston johtaja Elżbieta Błachin mukaan CESTO on selkeästi tutkijoiden tutkijoille kehitttämä työkalu: "Jo ensisilmäyksellä näkee, että tutkijat ovat alusta asti osallistuneet laajasti sen kehittämiseen ja että se on mukautettu huolellisesti heidän tarpeisiinsa. Joissakin muissa CESTOn kaltaisissa työkaluissa on keskitytty tietotekniikan logiikkaan huomattavasti liike-elämän logiikkaa enemmän. Puolassa järjestetyt CESTO-työpajat todistivat, että työkalun käyttö on intuitiivista kaikille tutkijoille. Yksi koulutuskerta riitti tutkijoiden työkaluun tutustuttamiseen". Hän kertoo lisäksi, että Puolan virasto on hyötynyt erityisesti CESTOn hakutoimintojen laajuudesta. "Puolalaiset tutkijat arvostavat erityisesti mahdollisuutta tehdä haku maantieteellisten merkintöjen luetteloista ja kasvilajikkeiden tietokannasta. Olemme kohdanneet oikeustapauksia, joissa riita on liittynyt tavaramerkkien ja kasvilajikkeiden suhteeseen. CESTOn ansiosta osaamme varautua mahdollisiin samankaltaisuuksiin ennalta. Jo pian sen jälkeen kun CESTO oli otettu käyttöön Puolan patenttivirastossa tutkijat pitivät sitä olennaisen tärkeänä osana työympäristöään". Sitä koskevaa koulutusta on järjestetty kaikissa virastoissa. Ensisijaisesti koulutus on tapahtunut videoneuvotteluna, johon osallistuu kansallisten virastojen henkilöstöstä muodostettuja ryhmiä ja 10

14 Käyttäjän näkökulma Niamh Hall Osakas, FRKelly Sähköisen asioinnin käyttöönoton tukeminen Irlannissa Käyttäjän sitoutuminen yhteistyörahastoon 11 Niamh Hall on tunnettu nimi Euroopan tavaramerkkimaailmassa. Hän on FRKellyn, EU:ssa ja Irlannissa tunnetun teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevän asianajotoimiston, osakas. Lisäksi hän on kirjailija ja aktiivinen teollis- ja tekijänoikeusasioita käsittelevä bloggaaja. "Irlanti on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti Amerikan ja Euroopan välissä" Hänen päivätyönsä ja tehtävänsä Irlannin patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten yhdistyksen puheenjohtajana varmistavat, että hänellä riittää tekemistä. Tästä huolimatta hän löytää aikaa toimia täysimääräisenä yhteistyörahaston käyttäjien edustajana. Hän onkin täydellisessä asemassa tuodakseen erittäin ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen tason yhteistyörahaston hankkeisiin. "Olen tänä vuonna toiminut alalla 16 vuotta", hän kertoo. "Ennen FRKellylle siirtymistä toimin täyden palvelun asianajotoimistossa, joten toimin silloin teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kauppaoikeuden alalla. Nautin todella teollis- ja tekijänoikeuksien parissa työskentelystä ja halusin keskittyä niihin yhä enemmän. Lopulta siirryin tänne.". Nyt hän on FRKellyn, CTM-järjestelmän "suurkäyttäjän", osakas. Hän työskentelee lisäksi erittäin mielenkiintoisessa teollis- ja tekijänoikeusympäristössä. "Meillä on täällä Irlannin toimistossamme hyviä kansainvälisiä kumppaneita, jotka käyttävät meitä maailmanlaajuisen toimintansa yhteensovittamiseen. Lisäksi asiakkainamme on monia amerikkalaisia yrityksiä, jotka tulevat Euroopan markkinoille, sekä Eurooppalaisia yrityksiä, jotka suorittavat rekisteröintejä Euroopassa ja kauempana", hän selvittää. "Irlanti on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti Amerikan ja Euroopan välissä, minkä lisäksi meillä on yhteinen historia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa oikeusjärjestelmän osalta. Siten meidän oikeusjärjestelmämme ja muiden tapaoikeusjärjestelmien, kuten USA:n ja Kanadan oikeusjärjestelmien, välillä on samankaltaisuuksia. Irlannin patenttivirasto lähestyi Niamhia alun perin pyytääkseen häntä osallistu-

15 Käyttäjän näkökulma maan rahaston hankkeisiin. "Kun siellä etsittiin Irlantilaista käyttäjää ryhmän jäseneksi, Irlannin virasto pyysi minua mukaan. Irlannin patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten yhdistyksen puheenjohtajana olen sekä käyttäjä että käyttäjien edustaja. Alun perin tehtävään etsittiin yrityksen sisällä toimivaa työntekijää, mutta saatavilla ei ollut kovin montaa Irlannissa tavaramerkkejä hakevia henkilöitä. Yritykset käyttävät joko meidän kaltaisiamme yrityksiä tai omaa merentakaista osastoaan", Niamh selvittää. Yhtenä rahaston käyttäjäyhteisön perustajana Niamh on nähnyt sen työn lisääntyvän ja muuttuvan muutaman viime vuoden aikana. "Olin mukana, kun ihmisiä otettiin mukaan toteuttamaan testausta. On ollut mielenkiintoista seurata näitä kehitysvaiheita ja nähdä yhteisön alkavan elää omaa elämäänsä. Ryhmä on hyvä sekoitus. Meillä on yritysten sisällä toimivia ihmisiä sekä pienten ja myös isojen yritysten työntekijöitä". "Ryhmä on hyvä sekoitus. Meillä on yritysten sisällä toimivia ihmisiä sekä pienten ja myös isojen yritysten työntekijöitä" Niamh huomasi olevansa yhteistyörahaston Irlannin patenttivirastolle kehittämän sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa edeltäneen testauksen ytimessä. "Yrityksenä teimme paljon töitä Irlannin sähköisen asioinnin edistämiseksi kansallisella tasolla. Testasimme Irlannin järjestelmää yli kuuden kuukauden ajan. Irlannin virasto käytti sähköisen asioinnin käyttöönottoon paljon aikaa, työtä ja työvoimaa, ja meidän mielestämme oli tärkeää tukea sitä. Se työsti järjestelmää pitkään, ja uskon että ponnistukset olivat kaikkeaan erittäin kannattavia. Järjestelmän käyttöönotto on sujunut erittäin mallikkaasti ja järjestelmä on jo tuottanut tulosta. Se toimii erinomaisesti. Mitä enemmän aikaa tällaisissa tapauksissa käytetään testaukseen ennen käyttöönottoa, sitä parempi". Niamh toteaa innokkaasti, että sähköisen asioinnin käyttöönotto Irlannin patenttivirastossa on hyödyttänyt niin viraston työntekijöitä kuin käyttäjiä. Tutkijoille tarkoitettu edellinen työläs pitkälti manuaalinen järjestelmä on korvattu täysin sähköisellä kokemuksella. Tämä on käyttäjien kannalta hyvä, koska he voivat nyt jättää hakemuksensa sähköisesti aina keskiyöhön asti, mikä antaa heille enemmän joustavuutta. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen", Niamh sanoo ja toteaa, että talouskriisi ja sitä monissa jäsenvaltioissa seuranneet budjettileikkaukset ovat vähentäneet investointeja tällaiseen teknologiaan. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen" Niamh kehuu myös kahta rahaston lippulaivatyökalua eli TMview-tietopalvelua ja TMClass -työkalua. Hän ohjaa säännöllisesti asiakkaitaan käyttämään TMview-tietopalvelua nopeiden samankaltaisuushakujen tekemiseen. Niiden perusteella voidaan sulkea pois nimiä ennen rajoitetun luettelon luomista. TMclasstyökalu on hänen mukaansa "erittäin hyödyllinen" erityisesti, koska sen tulokset "ovat OHIMin ja kansallisten virastojen kannalta automaattisesti hyväksyttäviä". Niamh selvästi nauttii tehtävästään edustaa käyttäjiä rahastossa ja häneltä sinkoilee ideoita siitä, miten rahasto voi kehittyä edelleen käyttäjän näkökulmasta. Hän odottaa innolla esimerkiksi sähköisen viestinnän käyttöönottoa koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa ja esittää ajatuksen, että siitä voisi tulevaisuudessa olla erittäin paljon hyötyä käyttäjille. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen" Miten rahaston tuotokset sitten ovat edistäneet teollisja tekijänoikeuksia yleisesti Irlannissa kansallisella tasolla? Niamhin mukaan Irlannin viraston sähköisestä asiointijärjestelmästä saattaa olla laajempaa hyötyä. "Rekisteröinnin pitäisi nyt Irlannissa olla entistäkin nopeampaa ja ongelmattomampaa, jolloin kansainvälisen rekisteröintiprosessin voi aloittaa Irlannin rekisteröinnin perusteella nopeammin", hän sanoo. Jos sähköinen asiointi tarkentaa ja nopeuttaa prosessia, se voi olla vain hyväksi irlantilaisille käyttäjille ja teollis- ja tekijänoikeuksille koko Irlannissa, hän toteaa. 12

16 Lähentymishankkeet Kaksi uutta malleja koskevaa lähentymishanketta Tehtäväkokonaisuuksia koskevat kokoukset alkavat Alicantessa. 13 Ensimmäiset kahta uutta malleja koskevaa lähentymisohjelman hanketta käsittelevät tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukset järjestettiin toukokuun ensimmäisellä viikolla. Nämä hankkeet olivat: LO 6: graafisen esityksen yhtenäistäminen ja LO7: tuotteiden nimikkeiden yhtenäistäminen. Hankkeet käynnistettiin tammikuussa, ja ne ovat päässeet hyvin vauhtiin hankeryhmien ja eri teollis- ja tekijänoikeusvirastoista peräisin olevien tehtäväkokonaisryhmän jäsenten avustuksella. LO 6:ta käsittelevään tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukseen osallistui 11 kansallista virastoa, WIPO (tarkkailijana) ja OHIM. Myös LO 7:ää käsittelevään tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukseen osallistui 11 kansallista virastoa, WIPO (tarkkailijana) ja OHIM. Vaikka hankkeissa on erilaiset tavoitteet, molemmissa ensimmäisissä tehtäväkokonaisuusryhmän kokouksissa keskityttiin nykyisten olosuhteiden arvioimiseen, alustavien näkökantojen vaihtamiseen ja ratkaisujen etsimiseen aivoriihen avulla. LO 6:ta koskevat keskustelut perustuivat toiseen virastojen käytäntöjä koskevaan kyselyyn, johon vastasi 30 kansallista virastoa. Kyselyn tulokset analysoitiin syvällisesti ja esiteltiin kokouksessa. Lisäksi yhteenveto niistä asetettiin saataville Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston verkkosivustolle (www.tmdn.org). Aiheiden monimutkaisuus ja erot käytännöissä vaativat kokouksen osallistujilta laaja-alaista analysointia. Hankkeen aiheiden "neutraali tausta" ja "vastuuvapauslausekkeet" osalta ehdotettiin päätelmiä, joita havainnollistettiin monilla kyselystä peräisin olevilla esimerkeillä. LO 7:n osalta keskusteltiin seuraavaista aiheista: yhtenäistetyn tuotteiden nimiketietokannan luomismenettely, jonka osalta kaikki tehtäväkokonaisuusryhmän jäsenet hyväksyivät ehdotetun menettelyn, ja tuotteiden nimikkeiden hyväksyttävyyttä koskevat ohjeet, joiden osalta kokouksen aikana käytiin useita keskusteluja arviointia varten valmisteltujen esimerkkien perusteella. Kokouksen aikana tehtyjen päätösten perusteella on laadittu yhteistä käytäntöä koskeva asiakirja. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi graafisista käyttöliittymistä, joiden osalta esiteltiin malleja siitä, miltä tuleva hakutyökalu voisi näyttää valmistuttuaan ensi vuonna, ja taksonomiaperiaatteisiin liittyen kolmesta mahdollisesta taksonomiaa koskevasta lähestymistavasta. Näitä lähestymistapoja analysoidaan syvällisemmin ennen lopullisen valinnan tekemistä. Molempien kokousten päätelmät koottiin kokouspöytäkirjoihin, jotka jaettiin tehtäväkokonaisuusryhmälle huomautuksia varten. Kun ne on hyväksytty, hanketyöryhmä voi antaa oman palautteensa. Tämän vakaan edistymisen jatkamiseksi LO 6:n tehtäväkokonaisuusryhmää kokoontuu uudelleen kesä-/heinäkuussa ja LO 7:n tehtäväkokonaisuusryhmä syyskuussa.

17 UUTISIA lyhyesti Kansainvälinen teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnan huippukokous Lontoossa 11. ja 12. kesäkuuta järjestettyyn ensimmäiseen teollisja tekijänoikeuksien valvonnan huippukokoukseen osallistui keskeisiä julkisen ja yksityisen sektorin edustajia. Euroopan ja kansainväliset päättäjät, valvontavirastot, monikansalliset yritykset ja muut sidosryhmät keskustelivat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten lisääntyvistä vaikutuksista sekä valvonnan ja yhteiskunnan haasteista. Puhujia olivat muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan kauppaja innovaatioministeri Vince Cable, WIPOn pääjohtaja Francis Gurry, OHIMin pääjohtaja António Campinos, Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman ja bestsellereitä kirjoittava rikoskirjailija Val McDermid. Videoita tapahtumasta on nähtävillä osoitteessa: oami.europa.eu/ohimportal/en/international-ip-enforcement-summit. ASEAN - OHIM Teollis- ja tekijänoikeusvirastojen johtajien kokous OHIM isännöi toukokuuta 2014 ASEAN-maiden 23 edustajan vierailua. He osallistuivat ASEANin ja OHIMin korkean tason kokoukseen, joka järjestettiin EU:n rahoittaman ECAP III -hankkeen puitteissa. Kokouksen ensimmäisen päivän tapahtumat järjestettiin Espanjan patentti- ja tavaramerkkiviraston (OEPM) pääkonttorissa Madridissa. Isäntänä toimi viraston pääjohtaja Patricia García-Escudero. Toisen päivän tapahtumat järjestettiin OHIMin tiloissa Alicantessa. Kymmenen ASEAN-maan eli Brunei Darussalamin valtion, Filippiinien, Indonesian, Kambodžan, Laosin demokraattisen kansantasavallan, Myanmarin, Singaporen, Thaimaan ja Vietnamin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen johtajat tapasivat yhdessä ASEANin sihteeristön ja Euroopan komission edustajien kanssa OHIMin pääjohtajan ja hyväksyivät yhteisen tiivistelmän kokouksesta. Kyseisessä asiakirjassa korostetaan ASEANin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen halukkuutta tehdä yhteistyötä OHIMin kanssa vahvemman teollis- ja tekijänoikeusympäristön luomiseksi ASEANin alueelle. ASEANin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen edustajat jatkavat ECAP III -hankkeen puitteissa yhteistyötä OHIMin kanssa sellaisten valikoitujen yhteisten hallinnointi- ja tietovälineiden (kuten ASEAN TMview ja ASEAN TMclass) kehittämiseksi, jotka on tarkoitus sisällyttää ASEANin teollis- ja tekijänoikeuksien portaaliin, sekä muiden työkalujen (kuten ASEAN Design- View) tutkimiseksi. Nämä välineet perustuvat OHIMin maksuttomaan tietopalveluun (TMview), OHIMin maksuttomaan verkkopohjaiseen tavaramerkkien luokitustyökaluun (TMclass) ja OHIMin maksuttomaan verkkopohjaiseen mallinhakutyökaluun (DesignView). Tämä yhteistyö tapahtuu ASEANin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman puitteissa. 14

18 UUTISIA lyhyesti Pääjohtaja Campinos allekirjoitti OHIMin suuntaviivoja koskevan päätöksen OHIMin pääjohtaja on allekirjoittanut päätöksen, jolla viraston uudet suuntaviivat pannaan täytäntöön. OHIMin hallintoneuvosto oli antanut myönteisen lausunnon päätöksestä toukokuussa. Uusien suuntaviivojen ensimmäinen osa tuli voimaan helmikuussa Nykyinen virastokäytäntöä koskeva opas ja uusien suuntaviivojen ensimmäinen osa ovat voimassa 31. heinäkuuta 2014 asti. Elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen suuntaviivojen molemmat osat muodostavat virastokäytännön. Uudet suuntaviivat tulevat saataville OHIMin verkkosivujen nykyistä käytäntöä koskevalla sivulla heinäkuussa. Ne ovat yhdessä päätöksen kanssa nyt saatavilla PDF-muodossa osoitteessa: https:// oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/ guest/document_library/contentpdfs/law_and_ practice/decisions_president/ex14-01_en.pdf. Suuntaviivoja on ajantasaistettu perusteellisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, OHIMin valituslautakuntien oikeuskäytännön ja lähentymisohjelmien tulosten perusteella. OHIMin ja OMPICin johtajien tapaaminen Marokossa Marokon teollis- ja tekijänoikeusviraston pääjohtaja Adil El Maliki ja OHIMin pääjohtaja António Campinos tapasivat Casablancassa keskustellakseen virastojen välillä käynnissä olevasta yhteistyöstä. Laaja-alaisten keskustelujen aikana virastojen johtajat käsittelivät esimerkiksi virastojensa välistä yhteistyötä, Marokon sisällyttämistä DesignView'hun, OHIMin maksutonta verkkopohjaista mallinhakutyökaluja ja virastojen osallistumista ehdotettuun Nizzan luokituksen arabialaisen version kehittämiseen. Marokko on jo lisännyt tavaramerkkitietonsa OHIMin tavaramerkkien hakutyökaluun (TMview), jonka tietokannassa on yli 23 miljoonaa tavaramerkkiä. Suuntaviivojen tarkistaminen lisää johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta käyttäjille ja on OHIMin strategisen suunnitelman tavoitteiden mukaista. Suuntaviivat ovat tällä hetkellä saatavilla kaikille käyttäjille viidellä OHIMin kielellä, mutta ne ovat piakkoin saatavilla myös muilla EU:n virallisilla kielillä. 15

19 UUTISIA lyhyesti Ensimmäinen teollisja tekijänoikeuksia koskevan sovittelun konferenssi OHIM järjesti 29. ja 30. toukokuuta ensimmäisen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan sovittelun konferenssin. Tapahtuma houkutteli edustajia ja puhujia kaikkialta maailmasta. He kokoontuivat Alicanteen keskustellakseen laajasta kirjoista aiheita, jotka liittyivät sovitteluun käytännössä ja sen lainsäädäntökehykseen. ECTAn kokous Alicantessa Euroopan yhteisöjen tavaramerkkijärjestön (European Community Trade Mark Association, ECTA) 33. vuosittainen kokous järjesttettiin OHIMin kotikaupungissa Alicantessa kesäkuuta. ECTA perustettiin vuonna 1980 jatkamaan silloisen ETY:n alustavaa työtä tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön ja niitä koskevien käytäntöjen yhtenäistämiseksi yhteisön tasolla ja yhtenäisen välineen eli yhteisön tavaramerkin kehittämiseksi. ECTAn edellinen kokous Alicantessa järjestettiin 20 vuotta sitten, ja kokous palasi kaupunkiin tavaramerkkiasetuksen 20. vuosipäivän kunniaksi. 3. alueellinen seminaari järjestettiin INPIssä Haagin ja Prahan jälkeen OHIMin akatemia isännöi kesäkuuta alueellista seminaaria INPIn pääkonttorissa Ranskan Courbevoiessa. Alueelliset seminaarit ovat osaamisenvaihtotapahtumia, jotka on suunnattu EU:n kansallisten virastojen henkilöstölle ja käyttäjäyhdistysten edustajille. Niissä yhdistyvät vuorovaikutteiset työistunnot ja käsiteltäviin aiheisiin liittyvät esitelmät. Akateemisen koulutuksen sijaan niiden tavoitteena on käytännön oppiminen tapaustutkimusten ja osallistujien välisen osaamisenvaihdon avulla. Seuraava alueellinen seminaari järjestetään Münchenissä marraskuuta yhteistyössä Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston kanssa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa: 16

20 Katsaus Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoih Kansainvälinen teollis- ja tekijänoikeuskonferenssi Prahassa TŠEKIN TASAVALTA Tšekin teollisoikeusvirasto järjestää yhdessä WIPOn, Euroopan patenttiviraston ja OHIMin kanssa kansainvälisen konferenssin, jonka aiheena on teollisuusoikeuksien suojaaminen Euroopassa. Konferenssi, johon osallistuu monia julkisen ja yksityisen sektorin puhujia, järjestetään Prahassa 9. syyskuuta Siihen voi rekisteröityä verkossa osoitteessa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Form TM3 Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lakiesitys sai hallitsijan hyväksynnän 14. toukokuuta 2014, jolloin Application to register a trade mark siitä tuli teollisuus- ja tekijänoikeuksia koskeva laki, Fee 200 [Includes one class of goods or services] 50 [for each additional class] Yhdistynyt kuningaskunta Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva laki 2014 Tällä lainsäädännöllä nykyaikaistetaan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa Use this form ja autetaan siten maan yrityksiä parantamaan teollis- ja tekijänoikeuksiensa suojaa Do not Yhdistyneessä use this form save kuningaskunnassa ja 30 ulkomailla. NOTE: The details indicated with are displayed on the IPO website shortly after receipt. If the application is accepted, details are published on the internet in the Trade Marks Journal which is fully searchable by the public. Kaikkien säännösten tavoitteena on tukea liike-elämää talouskasvun liikkeelle panevana voimana, kannustaa 1. Full name innovointia ja lisätä talouden sektoreiden määrää Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lailla myös pannaan täytäntöön vuoden 2011 Hargreavsin teollis- ja tekijänoikeuksia ja kasvua koskevaan Owner type arviointiin perustuvat mallien teollis- ja tekijänoikeuksien uudistukset. Lain säännökset alkavat tulla voimaan 1. elokuuta 2014 alkaen. Address address Romania on nyt mukana yhtenäistetyssä tietokannassa ROMANIA Company registration number Romanian valtion keksintö- ja tavaramerkkivirasto (OSIM) on liittynyt tavaramerkkien luokitukseen tarkoitettuun yhteiseen yhtenäistettyyn tavaroiden ja palvelujen tietokantaan. Country of incorporation Siten 2. Representative romaniankielinen name yhtenäistetyn tietokannan versio on nyt käytettävissä TMclass-sovelluksen avulla. Menestyksekäs yhtenäistäminen on Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston puitteissa toteutettujen yhteisien ponnistelujen ja yhteistyön tulosta. Address OSIMin sisällyttäminen tavaroiden ja palvelujen yhtenäistämishankkeeseen on yksi askel lisää kohti ennustettavuuden NOTE: We will communicate with parantamista, the josta on selkeää etua käyttäjille. representative, if this section has been completed. 17 Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

21 Latvian tavaramerkkien suojaa koskeva seminaari LATVIA Latvian patenttivirasto järjesti Riiassa huhtikuussa seminaarin tavaramerkkien suojaamisesta kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla yhteistyössä OHIMin ja WIPOn kanssa. Seminaariin osallistui omistajia edustajia ja alan opiskelijoita. Se koostui OHIMin ja WIPOn henkilökunnan sekä latvialaisten asiantuntijoiden esityksistä. Latvian tavaramerkkijärjestelmän yrityskäyttäjät antoivat osallistujille tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta yrityksen tasolla yritystensä kasvun taustaa vasten. EE P A STI PATEN D IAM ET Viron patenttiviraston vuosikertomus Viro Viron patenttiviraston vuosiraportti 2013 on julkaistu. Se on saatavilla pdf-muodossa Viron patenttiviraston verkkosivustolla (http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/ aasta2013.pdf) ja paperiversiona. Sähköiset palvelut Bulgariassa BULGARIA Bulgarian patenttivirasto valmistautuu tavaramerkkeihin ja malleihin liittyvien sähköisten palvelujen täysimääräiseen käyttöönottoon. OHIMin asiantuntijat vierailivat BPOssa Sofiassa huhtikuun lopussa jatkaakseen viraston integrointia yhteistyörahaston tarjoamiin työkaluihin ja palveluihin. Bulgarian ja OHIMin asiantuntijat ovat kehittämässä sähköisiä palveluja verkossa tapahtuvaa nimen- ja osoitteenmuutosta, väitteiden jättämistä ja muita palveluja varten. Sähköiset asiointipalvelut yksinkertaistavat hakemusmenettelyä bulgarialaisille käyttäjille ja ovat tulevaisuudessa käytettävissä BPOn verkkosivustolla. BPOlla oli huhtikuuta "avoimien ovien päivät", joiden tarkoituksena oli esitellä yhteistyörahaston bulgarialaisille käyttäjille kehittämiä sähköisiä pilottityökaluja. Tapahtuma oli hyvin esillä Bulgarian lehdistössä. 18

22 Katsaus Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoih Suomessa kolme neljästä tavaramerkkihakemuksesta tehdään verkossa SUOMI Sähköinen tavaramerkkien hakeminen on vain vahvistunut Suomessa. Vuoden 2014 alussa 78 prosenttia kansallisista tavaramerkkihakemuksista tehtiin viraston verkkopalvelua käyttäen. Vuonna 2013 kaikista hakemuksista 55 prosenttia tehtiin sähköisesti. Suomen virasto otti kesällä 2103 käyttöön uuden verkkopohjaisen palvelun tavaramerkkihakemuksia varten. Verkkopalvelu oli tulosta yhteistyörahaston OHIMissa johtamasta kansainvälisestä hankkeesta, jossa Suomi oli pilottimaana. Vuoden 2014 alusta lähtien tavaramerkkihakemusten tekeminen on ollut verkossa halvempaa kuin paperilla. Verkkohakemuksen perusmaksu on 215 euroa, kun taas paperihakemuksen perusmaksu on 250 euroa. Verkkohakemus on halvempi, koska hakemuksen yksityiskohdat siirretään automaattisesti viraston uuteen tavaramerkkihakemusten käsittelyjärjestelmään, joka vähentää työmäärä tallentamalla ja tarkistamalla tiedot. Espanjan virasto järjesti tapahtuman väärennösten vastaisen päivän kunniaksi Algecirasissa ESPANJA Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto (OEPM) vietti maailman väärennösten vastaista päivää yhdessä espanjan väärennöstentorjuntajärjestö ANDEMAn kanssa erilaisin toimin, joiden tarkoituksena oli lisätä kuluttajien tietoisuutta. Algecirassa järjestettiin 3. kesäkuuta tapahtuma, jonka tarkoituksena oli painottaa väärentämisen laajuutta ja riskejä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun maailman väärennösten vastaisen päivän viettäminen toi yhteen Espanjan ja EU:n viranomaisia (teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus, joka on OHIMiin kuuluva osasto) sekä Marokon teollisen ja kaupallisen omaisuuden viraston (OMPIC) virkamiehiä. Tapahtuman isäntänä toimi Espanjan teollisuuden, energian ja matkailun varaministeri Enrique Hernandez Bento, joka painotti vakavia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seurauksia, joita kuluttajille aiheutuu väärennettyjen tuotteiden ostamisesta, sekä niiden kielteistä vaikutusta talouskasvuun ja työllisyyteen. Tapahtuman aikana patentti- ja tavaramerkkiviraston pääjohtaja Patricia García-Escudero esitteli uudet toimenpiteet ja työkalut väärentämisen torjumiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi Espanjassa. Yksi esimerkki tästä on uusi verkkoportaali Yo Soy Original (olen aito) osoitteessa www. yosoyoriginal.es. 19

DesignView vauhdissa. Malleja yli kaksi miljoonaa ja kiivas kasvu jatkuu. Immateriaalioikeuspalveluista yksinkertaisempia Kreikassa

DesignView vauhdissa. Malleja yli kaksi miljoonaa ja kiivas kasvu jatkuu. Immateriaalioikeuspalveluista yksinkertaisempia Kreikassa 04 2014 FI DesignView vauhdissa Malleja yli kaksi miljoonaa ja kiivas kasvu jatkuu Immateriaalioikeuspalveluista yksinkertaisempia Kreikassa ECTA Euroopan immateriaalioikeusjärjestelmän ytimessä 04 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n dointi S t andardointi Stand o ö T ermityö Termity T e rmityö Termity ö t e nn Käänt äminen n r kastus Kielentarkastus K k FI Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS Kääntämin enenn

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.5.2003 KOM(2003) 238 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Sisämarkkinastrategia

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 1 6 8 KD-36-01-071-FI-C 2000 XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

DATA CENTER FOUNDATIONILLA. Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin KLUSTERIRATKAISU TURVAA TANSKALAISEN LEHTITUOTANNON

DATA CENTER FOUNDATIONILLA. Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin KLUSTERIRATKAISU TURVAA TANSKALAISEN LEHTITUOTANNON CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W. Thompson, Symantecin pääjohtaja: Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin TEEMA KONESALIN STANDARDOINTI Asiantuntijoiden vinkkejä,

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeet jäsenvaltioille ja ohjelmaviranomaisille Ohjeet tuensaajille Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Versio 2:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Seinäjoki toukokuu 2009 1 Sisältö 1.Johdanto... 3 1.1. Miksi tämä koulutusmateriaali?... 3 1.2. Miksi Eco-Destinet

Lisätiedot

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 YLEISOPAS SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4 etwinning-verkostoon liittyminen... 5 etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 Lähde mukaan etwinning-projektiin... 21 TwinSpace: oppilaat

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta ISSN 1725-5341 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä I vaihe: Ensimmäiset havainnot, suositukset, raportin luonnos II vaihe: Vertaisarviointi, kommentit, raportin viimeistely Eric Britton, New Mobility Partnerships

Lisätiedot

EU:N KANSALAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KANSALAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KANSALAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA Eurooppalaisten ääni kuuluviin Oikeusasiat Sisällysluettelo 02 EU:N KANSALAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 04 EU:N KANSALAISUUTTA KOSKEVA JULKINEN KUULEMINEN 05 Osallistujat

Lisätiedot

Yleiskertomus 2011 1. Yleiskertomus 2011. Tiedon jakamisen vuosi

Yleiskertomus 2011 1. Yleiskertomus 2011. Tiedon jakamisen vuosi Yleiskertomus 2011 1 Yleiskertomus 2011 Tiedon jakamisen vuosi OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä yleiskertomuksessa esille tuodut näkemykset ja kannat eivät välttämättä oikeudellisessa mielessä edusta Euroopan

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot