Yhdenmukaistettu tietokanta. Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdenmukaistettu tietokanta. Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti"

Transkriptio

1 FI Yhdenmukaistettu tietokanta Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti Käyttäjän näkökulma: sähköinen asiointi saapuu Irlantiin Haastattelu: Täyttä höyryä BOIPissa

2 Europeantmdn news on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) toimittama tiedotuslehti, joka julkaistaan neljän kuukauden välein 23 EU:n kielellä. Se on suunnattu Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien yhteisölle. Tiedotuslehdessä tarkastellaan Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ponnisteluja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi, työskentelytapojen yhdenmukaistamiseksi ja liiketoiminnan esteiden poistamiseksi. Se on saatavissa PDF-muodossa osoitteissa: ja europa.eu Sen tarkoituksena on tukea OHIMin strategisen suunnitelman toimintalinjaa 6 (Euroopan laajuisen verkoston kehittäminen) ja sen aloitteita 27, 28 ja 29. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen: oami.europa.eu

3 Hakemisto 01 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta 05 Haastattelu Täyttä höyryä BOIPissa Verkostoaloitteet Työkalut tarkastelussa Petostentorjuntaverkosto CESTOn otetaan käyttöön koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa 11 Käyttäjän näkökulma Sähköisen asioinnin käyttöönoton tukeminen Irlannissa 13 Lähentymishankkeet Kaksi uutta malleja koskevaa lähentymishanketta Uutisia lyhyesti Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa tapahtunutta Tapahtumakalenteri Lähentymisohjelma Hankesalkku Yhteistyörahasto Hankesalkku

4 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta Luokittelun palasten yhteensovittaminen EU:n laajuisesti Yhtenäistetty tietokanta on nyt maailman suurin tavaramerkkien luokituksen tietokanta. Se tarjoaa nopeaa ja helppoa luokitusta niin asiantuntijoille kuin aloitteleville käyttäjille. Tietokanta on mullistanut luokituksen hakemisen ja kehittynyt huimasti kahdeksan vuoden olemassaolonsa aikana. käsittävä tietokanta sekä kehittää verkkopohjainen työnkulku sellaisen tietokannan ylläpitämiselle. Mielestäni se oli todella upea idea toteutettavaksi!" Nykyinen yhtenäistetty tietokanta sai alkunsa, kun muodostettiin ohjausryhmä, joka koostui OHIMin sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen edustajista. Alkuperäiset kolme virastoa saivat seuraa Saksasta ja WIPOsta, ja yhteisenä kielenä käytettiin englantia. Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston (DPMA) Katharina Mirbt oli hankkeessa mukana alusta lähtien. "Kollegani miettivät jo yhteistä tavaroiden ja palvelujen tietokantaa", hän kertoo, "kun kuulin, että OHIM oli todella innokas aloittamaan tällaisen hankkeen. Tavarat ja palvelut oli tarkoitettu yhdenmukaistettavaksi. Lisäksi tietotekniikka oli edistynyt sellaiselle tasolle, että oli mahdollista luoda satojatuhansia nimikkeitä yli 20 kielellä Katharina Mirbt, DPMA 1

5 Pääuutinen Alkuperäisten ohjausryhmän jäsenten työ oli rankkaa mutta kiehtovaa, Katharina muistelee. "Osallistuimme tietokannan menettelyn peruskäsitteen sekä tietokannan rakenteen ja ylläpidon suunnitteluun sekä niiden toteuttamistavoista käytyihin keskusteluihin. Tässä oli yhdistettävä luokituksen, teknisten mahdollisuuksien, eri kielten ja poliittisten näkemysten näkökohtia. Se oli todella mielenkiintoista ja haasteellista. Ryhmä teki todella hyvää yhteistyötä. Kävimme realistisia ja avomielisiä keskusteluja, minkä vuoksi löydetyt ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi". Tietokannan luomisen perusta valettiin OHIMin EuroClass-hankkeessa, jossa kaikki eurooppalaiset tietokannat tuotiin yhteen yhteiseen portaaliin. Ajatus ohjausryhmän työn taustalla oli kuitenkin yhden yhteisen tietokannan luominen kaikilla EU:n kielillä. Ensimmäisenä tehtävänä oli kahden suurimman osallistuvan viraston eli OHIMin ja UKIPOn tietokantojen yhdistäminen, koska molemmat olivat englanninkielisiä. Uudessa tietokannassa oli yhteensä nimikettä, mutta korjaamalla epäyhtenäisiä nimikkeitä ja lähes identtisiä nimikkeitä (sekä yhdenmukaistamalla välimerkkien käyttöä ja kirjoitusasuja) nimikkeiden määrä saatiin vähennettyä :een. Koska muiden osallistuvien virastojen tietokannat olivat paljon pienempiä, niistä puuttuvat nimikkeet oli käännettävä niistä vastaavien virastojen kielille. Tätä alettiin kutsua OHIMIssa "täyttöprojektiksi". Kääntämisestä vastasi Luxemburgissa toimiva Centre de Traduction des Organes de l Union Européenne ja käännökset hyväksytettiin kulloisellakin kielellä hakemuksia vastaanottavalla virastolla. Tämän jälkeen OHIM, joka ottaa vastaan hakemuksia kaikilla kielillä, hyväksyi käännökset vielä kertaalleen. Yhtenäistetyn tietokannan peruskieli on englanti. Tämä tarkoittaa, että käännöksissä voidaan saavuttaa mahdollisimman korkea taso, koska kaikilla käännöksillä on sama lähtökieli, jolloin lähde pysyy samana kielestä riippumatta ja lähtö- ja kohdekielen välillä on suora yhteys. Tämä menettely oli perustana käsitteellistämisen ajatukselle, jonka mukaan kaikki tietokantaa työstävät henkilöt loivat käsitteitä, joiden avulla vältytään päällekkäisyyksiltä tietokannassa. Englannin kielellä sama asia voidaan ilmaista useammilla tavoilla kuin joillakin muilla kielillä, mutta muilla kielillä voidaan vastaavasti ilmaista toisia asioita useammilla tavoilla kuin englannin kielellä. Pelkällä kääntämisellä ei voida taata selkeää, siistiä ja tarkoituksenmukaista tietokantaa. "Nykyään tietokanta kattaa lähes kaikki EU:n kansalliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot. Ja se kasvaa edelleen." Käsitteellistäminen tarkoitti yksinkertaistettuna käsitteiden luomista yhdistämällä kaikki nimikkeet, jotka tarkoittivat samaa. Englantia käytettiin yläkielenä kattamaan useita ilmaisuja muilla kielillä. Tällöin tietokanta säilyy monimuotoisena mutta samalla virtaviivaisena ja tarpeettomat nimikkeet suodattuvat paremmin. Nykyään tietokanta kattaa lähes kaikki EU:n kansalliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot.ja se kasvaa edelleen. OHIM on sisällyttämässä siihen kaikki nimikkeet TM5 ID -luettelosta, joka sisältää ennalta hyväksyttyjä nimikkeitä maailman viideltä suurimmalta tavaramerkkivirastolta eli OHIMilta, Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastolta, Japanin patenttivirastolta, Korean teollis- ja tekijänoikeusvirastolta sekä Kiinan kansantasavallan valtion teollisuus- ja kauppahallinnolta. Tällöin tietokannasta tulee maailmanlaajuinen. Lisäksi suunniteltu WIPOn Madridin tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalun sisällyttäminen tietokantaan laajentaa sen kansainvälistä ulottuvuutta entisestään. Yhtenäistetty tietokanta koostuu muuttuvasta joukosta nimikkeitä, joita kaikki osallistuvat virastot päivittävät avoimella tavalla TMC-paneelin (Terminology Maintenance Console) avulla. Tietokannan käyttäjät voivat myös ehdottaa uusia markkinoiden vaatimuksiin vastaavia nimikkeitä tai ehdottaa vanhentuneiden nimikkeiden poistamista kansallisten ja alueellisten teollisja tekijänoikeusvirastojen kautta. Tämän jälkeen virastot äänestävät nimikkeistä WIPOn toimiessa välittäjänä. 2

6 Pääuutinen 3 Siten tietokanta pysyy mahdollisimman ajantasaisena, tuoreena ja kattavana. Parhaiten tietokannan hyödyt ilmenevät kuitenkin käyttäjätasolla. Unkarin kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston Imre Gonda toteaakin, että yhtenäistetyn tietokannan ja koko lähentymisohjelman hankkeiden kirjon suurimpana vaikuttimena ovat aina olleet käyttäjät. "Mielestäni sille on selkeä syy, että ensimmäisen ja toisen lähentymishankkeen tarkoituksena oli tavaramerkkien luokituksen yhtenäistäminen", hän sanoo. "Kansallisten virastojen ja OHIMin käytäntöjen välillä oli suuria eroja, ja rinnakkaisuuden periaatteen vuoksi kansallisten järjestelmien ja EU:n järjestelmän välillä on huomattavaa vuorovaikutusta. Emme kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen, mikä tarkoitti, että suojan laajuutta tulkittiin eri tavoin. Siksi HIPO suhtautui erittäin myönteisesti lähentymisprosessin aloittamiseen, ja yhtenäistetyn tietokannan luominen oli looginen ratkaisu. Ensimmäisen hankkeen LO 1:n puitteissa sovimme yhteisestä käytännöstä, mutta tietokannan luomisen myötä pystyimme tarjoamaan käyttäjille paljon konkreettisempia tuloksia. Sellaisia, joita he voivat soveltaa suoraan jättäessään tavaramerkkihakemuksia." Entämä käytännön edut unkarilaisille käyttäjille? Imre kertoo hyvin selkeästi, mitä etuja yhtenäistetty tietokanta tarjoaa. "Yhtenäistetyn tietokannan avulla käyttäjät voivat tietenkin välttää puutteita tavaramerkkihakemusten valmistelemisessa ja jättämisessä EU:n ja kansallisella tasolla", hän painottaa. Hän myös tunnistaa arvon, joka tietokannalla voi olla pienille yrityksille ja myös yksityishenkilöille. "Yli 90 prosenttia kansallisista hakijoistamme ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei yleensä ole edustajia", Imre toteaa. Katharina Mirbtin mukaan edut käyttäjille ovat monitahoiset. "Kaikki tavaramerkin hakijat saksalaiset käyttäjät tietysti mukaan luettuna voivat käyttää tietokannan sanamuotoja eritelläkseen tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkit rekisteröidään. Heidän ei tarvitse miettiä, ovatko nimikkeet riittävän tarkkoja ja konkreettisia tai sitä, mihin luokkaan ne kuuluvat. He voivat tietenkin käyttää samaa sanamuotoa kaikissa muissa maissa käyttämällä yhtenäistettyä tietokantaa, koska se kääntää kaikki nimikkeet yli 20 muulle kielelle ja luokitus pysyy samana. Heille siis tarjotaan ennustettavuutta ja tehokkuutta!" Imren ja hänen HIPOn kollegojensa mielestä yhtenäistetyn tietokannan reagointikyky ja mukautuvuus ovat todellinen etu. "Innovoinnin luonnollinen seuraus on, että markkinoille tulee uusia tavaroita ja palveluja, ja tietokannan olisi käsitettävä näitä tuotteita kuvaavat nimikkeet. Emme voi katsoa yhtenäistetyn tietokannan olevan tyhjentävä luettelo. Uudet nimikkeet olisi lisättävä siihen. Todellinen kysymys on se, miten asiassa pysytään ajan tasalla. TMC on oikea työkalu uusista ehdotuksista tiedottamiseen, se on ensisijaisen tärkeää". Imre Gonda, HIPO Entäpä yhtenäistetyn tietokannan tulevaisuus? Miten se kehittyy tulevina vuosina? Katharinan mukaan kehitys tulee olemaan sekä haasteellista että lupaavaa: "Nyt kun luokitus on yhtenäistetty ja nimikkeet on käännetty, meillä on edessämme aika, joka meidän on hyödynnettävä hyvin laadun vakiinnuttamiseksi. Samalla tuleva työohjelma on jo selvillä: WIPOn tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalun nimikkeiden mukauttaminen yhtäältä ja toisaalta TM5:n nimikkeiden sisällyttäminen tietokantaan. Mitä useampi maailman teollis- ja tekijänoikeusvirastoista osallistuu tähän hankkeeseen, sitä suuremmat edut siitä mielestäni on käyttäjille. Koska tämä on helposti todettavissa, olen vakuuttunut siitä, että yhä useampi maailman virastoista tulee osallistumaan tietokantaan."

7 Pääuutinen Yhtenäistetty tietokanta lyhyesti Se on maailman suurin luokitustietokanta. Se on täysin käytettävissä kaikilla EU:n 23 kielellä. Se on luokiteltu täysin taksonomisesti. Se on käytössä 25:ssä EU:n tavaramerkkivirastossa. Se sisältää jo kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon nimikkeet. Vuoteen 2015 mennessä se sisältää kaikki TM5 ID -luettelon nimikkeet (OHIMin, USPTOn, JPOn, KIPOn ja SAICin ennalta hyväksymät nimikkeet). Se tulee sisältämään myös useimmat Madridin tavaroiden ja palvelujen hallintatyökalussa käytetyt nimikkeet. Se on muuttuva tietokanta, jota päivitetään jatkuvasti uusilla nimikkeillä ja josta poistetaan jatkuvasti vanhentuneita nimikkeitä. TMC: yhtenäistetyn tietokannan ajan tasalla pitämiseen TMC on verkkotyökalu, joka virtaviivaistaa yhtenäistetyn tietokannan nimikkeiden hallinnan ja päivittämisen. Se kehitettiin yhteistyörahaston ja lähentymisohjelman puitteissa yhteistyössä EU:n kansallisten ja alueellisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen, WIPOn, käyttäjäyhdistysten ja OHIMin kanssa. TMC:n kautta kaikkien osallistuvien eurooppalaisten virastojen luokitusasiantuntijoiden verkosto voi ehdottaa uusia nimikkeitä ja muutoksia tietokantaan sekä äänestää niistä. WIPOn asiantuntijat toimivat välittäjinä, jos tässä ilmenee erimielisyyttä. TMC auttaa virastoja tekemään yhteistyötä avoimella ja osallistavalla tavalla yhtenäistetyn tietokannan laajentamiseksi. Käyttäjät voivat ehdottaa uusia nimikkeitä kansallisten tai alueellisten virastojensa kautta. Siten yhtenäistetty tietokanta vastaa täysin markkinoiden tarpeisiin. Lisätietoja saa osoitteesta: 4

8 Haastattelu Täyttä höyryä BOIPissa Teollis- ja tekijänoikeuspalvelujen tuominen käyttäjille Euroopan ytimessä 5 Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirasto (Benelux Office of Intellectual Property, BOIP) kattaa kolme valtiota ja kolme kieltä, niinpä siellä on viime aikoina ollut täysi tohina päällä. Säännöllisen työnsä lisäksi BOIPin asiantuntijat ovat ahertaneet joidenkin yhteistyörahaston haastavimpien ja monimutkaisimpien hankkeiden toteuttamiseksi, ja menestys on ollut huomattavaa. Kuten BOIPin varapääjohtaja Hugues Derème selittää, BOIP on monin tavoin ainutlaatuinen: se on Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ainoa alueellinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto ja ainutlaatuinen yhdistelmä Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin kulttuureja. Nämä kolme kansallisuutta ovat edustettuina myös organisaation ylimmässä johdossa. Myös kieliyhdistelmä on ainutlaatuinen: viime vuoden lopulla virasto lisäsi englannin kolmanneksi työkieleksi ranskan ja hollannin rinnalle, jotta se vastaisi paremmin liike-elämän tarpeisiin, kun otetaan huomioon, että Benelux-mailla on erittäin avoin talous. "Tästä johtuen virasto profiloituu kansainvälisemmäksi", selittää Hugues. Hänen tehtävänsä virastossa kattaa BOIPin ydintoiminnan kokonaisuudessaan sekä sen kansainväliset suhteet, ja hän on siihen silminnähden tyytyväinen. BOIPin ainutlaatuinen asema tarkoittaa Hugues'n mukaan, että "meillä on tarkkailijan asema OHIMin hallintoneuvostossa. Sovitamme kuitenkin kantamme yhteen Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden kolmen jäsenen kanssa. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä ja innokkaita voidessamme aloittaa aktiivisen yhteistyön OHIMin kanssa yhteistyörahaston ja lähentymisohjelman kautta. Se, että rahasto luotiin sille osoitetun rahoituksen avulla ja että siihen osallistui sitoutuneita ihmisiä, teki aloitteesta erittäin myönteisen." Yhteistyörahaston alkuaikoina BOIP oli Hugues'n mukaan "melko edistynyt automaation saralla". "Tiesimme, että meillä olisi erilainen näkökulma rahastoon kuin muilla kansallisilla virastoilla. Alussa "toteutusaikeemme" olivat melko rajalliset, mutta ajan kuluessa ne laajenivat huomattavasti, mikä on tietenkin myönteinen merkki".

9 Haastattelu on käyttäjäystävällisempi, ja käyttäjät hyväksyvät lopullisen tuotteen todennäköisemmin". Hugues Derème, BOIPin varapääjohtaja Yksi BOIPin vahvuuksista on edistyksellinen tietotekniikkaosasto, minkä ansiosta se ehdotti TM-XML ja arkkitehtuuri -hanketta heti yhteistyörahaston alkutaipaleella, kun kansallisia virastoja pyydettiin ehdottamaan aloitteita rahoitettavaksi uudesta rahastosta. "Teimme ehdotuksen tietäen, että monet hankkeista olisivat tietotekniikkahankkeita", Hugues kertoo, "ja saman kielen käyttäminen oli tärkeää, jotta kehitettävät sovellukset sopisivat helposti yhteiseen kehykseen". BOIP oli yksi Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston ensimmäisistä virastoista, joka tarjosi käyttäjilleen sähköistä asiointia. Sen käyttöönotosta on kulunut jo 15 vuotta. Nykyään 99,5 prosenttia sen tavaramerkeistä haetaan sähköisesti. Lisäksi BOIP teki WIPOn kanssa yhteistyötä kansainvälisen sähköisen rekisteröinnin pilottivirastona. "Se on ensimmäinen palvelu, jota tarjoamme ainoastaan verkossa: siten se on meille ja käyttäjillemme eräänlainen testi sen selvittämiseksi, kuinka laajasti voimme siirtyä paperittomaan ympäristöön", Hugues kertoo. Jos kokemus on myönteinen, kuten se on tähän mennessä ollut, voimme siirtyä puhtaasti sähköiseen työnkulkuun tulevina vuosina". BOIP on osoittautumassa todelliseksi edelläkävijäksi sähköisessä asioinnissa. Virasto osallistui viime vuonna aktiivisesti yhteistyörahaston mallien sähköistä hakemista koskevaan hankkeeseen ja toimi pilottivirastona siihen liittyvän sovelluksen integroinnissa. Virasto on ytimestään lähtien käyttäjälähtöinen: "Yksi asioista, joita teimme eri tavalla, oli liike-elämän edustajien osallistaminen, koska uskomme, että tällaisten tietoteknisten sovellusten on perustuttava liikeelämän tarpeisiin. Siten koko menettely Mallien sähköinen hakeminen otettiin BOIPissa käyttöön vuoden 2014 alussa, kun se integroitiin täysin BOIPin omiin järjestelmiin. "Teimme tämän päätöksen heti alussa. Halusimme tarjota mahdollisuuden hakea malleja sähköisesti noudattaen yhden kirjautumisen periaatettamme ja yhdistäen siihen sähköisen maksusovelluksemme", Hugues sanoo. "Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja siihen, millä tavalla teimme yhteistyötä OHIMin kanssa joka tasolla eli liiketoiminnan, teknisellä ja hallinnollisella tasolla. Yhteistyömme on erittäin tehokasta ja rakentavaa". Se ei kuitenkaan lopu tähän. BOIPin työstä ja yhteistyöstä OHIMin kanssa on tulossa yhä intensiivisempää. Virasto työskentelee kovasti saadakseen käyttöön tavaramerkkien sähköisen hakemisen ja osallistuu tiiviisti Back Office -hankkeeseen joitakin vuosia sitten tekemänsä strategisen päätökseen perustuen. Yhteistyörahaston sähköinen tavaramerkkien hakujärjestelmä korvaa nykyisen sähköisen asioinnin. Tällöin järjestelmän ulkonäkö ja käytettävyys sekä tekninen ympäristö ja ylläpito saadaan yhdenmukaistettua. "Kun aloitimme mallien sähköisellä hakemisella, tarkoituksena oli jatkaa tavaramerkkien sähköiseen hakemiseen ja Back Officeen", Hugues selittää. "Tavaramerkkien sähköinen hakeminen vaatii jälleen täyttä integrointia, jota vaikeuttaa vielä kaikkien TMclass-työkalun ja taksonomian toimintojen sisällyttäminen sekä kaikkien sähköisten B2B-asointisovellusten suunnitelmallinen käytöstä poistaminen. Haluamme ottaa tähän mukaan myös käyttäjiä kertomaan meille tarpeistaan ja toiveistaan sekä testaamaan työkaluja. Kun otetaan huomioon nykyiset erittäin toimivat sähköisen asioinnin työkalumme ja niiden kovan käytön, tämä hanke tulee olemaan erittäin haastava", Hugues lisää. "Myös Back Office on monimutkainen ja laaja hanke, johon liittyy muutoksia tietotekniikkaan ja sisäisiin prosesseihin. Se edellyttää työtapojemme ja -tottumustemme muuttamista. Jos pystymme toteuttamaan tämän kaiken 15 kuukaudessa, kyseessä on huima edistysaskel sekä meille että käyttäjillemme". Ja BOIPille käyttäjät ovat etusijalla. "Kaikki toteuttamamme yhteistyörahastohankkeet ovat eduksi käyttäjille joko kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla, ja juuri se on suurin vaikuttimemme", Hugues kertoo. "Kun tarkastelemme Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston vision merkitystä ja tarkoitusta, olemme samalla aaltopituudella OHIMin kanssa: joitakin vuosia sitten määritellyllä strategisella visiolla OHIMille annettiin sysäys oikeaan suuntaan ja muutettiin tapaa, jolla OHIM ja kansalliset virastot tekevät yhteistyötä sanan laajassa merkityksessä. Tämä yhteistyö ulottuu tietotekniikkahankkeita pidemmälle, se kattaa myös suhteita". 6

10 Verkostoaloitteet Petostentorjuntaverkosto Yhteistyötä käyttäjien suojelemiseksi 7 Maailmassa ei voi olla montaa teollis- ja tekijänoikeusvirastoa, joihin harhaanjohtavien laskujen kasvava ilmiö ei olisi vaikuttanut. Nämä laskut ovat usein erittäin hienostuneita ja erittäin uskottavia. Niissä on usein virallisia logoja, lyhenteitä tai osoitteita, jotka ovat samankaltaisia kuin oikeiden teollis- ja tekijänvirastojen osoitteet. Ne lähetetään postitse tai yhä useammin sähköpostitse, ja niissä vaaditaan maksua rekisteröinnistä, tarjotaan rekisteröintiä rekistereihin, joita ei ole olemassa, tai tarjotaan uudistamispalveluja korotetuin hinnoin. Näiden laskujen lähettäjät ovat riittävän järjestelmällisiä ja tuntevat alan riittävän hyvin valitakseen vastaanottajansa tarkasti sekä riittävän sitkeitä pitääkseen harhaanjohtavat laskut korkealla monien teollis- ja tekijänoikeusvirastojen työjärjestyksessä. Yksittäiset virastot ovat kehittäneet strategioita tiedottaakseen käyttäjilleen tällaisista huijauksista, mutta tähän asti aiheesta ei ole ollut yhteistä EU:n laajuista strategiaa. "Yksittäiset virastot ovat kehittäneet strategioita tiedottaakseen käyttäjilleen tällaisista huijauksista, mutta tähän asti aiheesta ei ole ollut yhteistä EU:n laajuista strategiaa." Petostentorjuntaverkoston ensimmäinen kokous pidettiin 16. kesäkuuta OHIMin tiloissa Alicantessa. Kokoukseen kerääntyi edustajia EU:n kansallisista ja alueellisista virastoista, käyttäjäyhdistyksistä ja kansainvälisistä teollis- ja tekijänoikeusjärjestöistä keskustelemaan harhaanjohtavien laskujen ongelmasta ja kehittämään tapoja sen torjumiseksi. Käyttäjien osallistuminen tähän ryhmään on olennaisen tärkeää. Willem Leppink on asianajaja Rotterdamissa toimivassa Ploum Lodder Princen -toimistossa ja MARQUES-järjestön petostentorjunnan työryhmän puheenjohtaja. "Mielestäni tämä on lopultakin se lähestymistapa, jota tarvitsemme",

11 Verkostoaloitteet johon kaikki voisivat tutustua, eikä siten, että muutamia huijauksia olisi lueteltu Benelux-maiden verkkosivustolla, toisia WIPOn verkkosivustolla ja muutama lisää OHIMin verkkosivustolla. "Voimme varoittaa yhteen ääneen vain, jos kaikki asiaan liittyvä tieto on kerätty yhteen" Willem Leppink, asianajaja, Ploum Lodder hän sanoo. "Monet ihmiset esimerkiksi kansallisissa virastoissa, OHIMissa, WIPOssa ja käyttäjäyhdistyksissä ovat tehneet paljon hyvää työtä, mutta se on ollut aivan liian eristäytynyttä ja erillistä. Mielestäni monet asianajajat, tavaramerkkien parissa työskentelevät virkamiehet ja asianajotoimistot ovat tehneet hyvää työtä varoittaessaan asiakkaitaan, mutta kaikki tämä on johtanut vain pieneen tavaramerkkihakemuksen liitteeseen, mikä ei riitä. Varoitusten olisi oltava yhtenäistä toimintaa". Willemin mielestä on selvää, että ryhmän keskeinen voimanlähde on yhteinen toiminta. "Meidän on puhuttava yhteen ääneen kaikille varoittaaksemme heitä", hän sanoo. "Se on tärkeintä". OHIM on ehdottanut keskitetyn ja julkisen luettelon luomista tämän periaatteen mukaisesti. Se sisältäisi havaitut harhaanjohtavat laskut, ja yleisö voisi tutustua niihin. Verkoston jäsenten verkkosivustoilla voisi olla linkkejä siihen, ja sitä voitaisiin käyttää yleisölle tiedottamiseen ja sen tietoisuuden lisäämiseen. Willem kannattaa ajatusta. "Voimme varoittaa yhteen ääneen vain, jos kaikki asiaan liittyvä tieto on kerätty yhteen. Siten, että kaikki tavaramerkkihuijaukset olisi koottu yhteen luetteloon, Petostentorjuntaverkosto OHIMissa 16. kesäkuuta Willem korostaa, että tällaisten ongelmien käsitteleminen on vaikeaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. "Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka kohtaavat tällaisen ongelman, ovat tässä tapauksessa lähempänä kuluttajan asemaa kuin kaiken tietävän yrityksen asemaa. Kuluttajat yleensä ajattelevat tällaisen huijausyrityksen kohdatessaan, että he eivät todellakaan ole tilanneet mitään, jolloin he eivät lankea ansaan. Pienessä yrityksessä laskusta saatetaan ajatella, että joku muu on ehkä tehnyt tilauksen tai että kyseessä on maksu, joka on suoritettava vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi." "Tietoisuuden lisääminen ja viestin perille saaminen ovat uuden ryhmän keskeisiä tavoitteita" Tietoisuuden lisääminen ja viestin perille saaminen ovat uuden ryhmän keskeisiä tavoitteita. Se aikoo kokoontua säännöllisesti ja jatkaa yhteisen toiminnan prosessia, johon kaikki osapuolet osallistuvat tiiviisti. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö sekä käyttäjien että virastojen osallistuminen ja asiantuntemus olisi ryhmän menestyksen olennaisia osatekijöitä. Tämän ja tietotekniikan menettelyjen, viestinnän, oikeustoimien ja yhteistyön kaltaisiin aloihin keskittymisen myötä verkoston seuraavat kuukaudet vaikuttavat työntäyteisiltä. 8

12 Työkalut tarkasteltavana CESTOn otetaan käyttöön koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa Vilkas vuosi yhteiselle tutkijoiden tukityökalulle (CESTO) 9 CESTO julkaistiin marraskuussa 2012, ja sen vaihe 2 käynnistettiin kesäkuussa Tämä aloitti uuden vaiheen työkalun elinkaaressa. CESTO tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tehdä automaattisia hakuja useissa tietokannoissa, minkä ansiosta he voivat koota kaikki keskeiset tiedot ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimista varten. Järjestelmän ensimmäinen marraskuussa 2012 julkaistu versio tarjoaa tutkijoille mainitut hakutulokset sisältäviä raportteja ja antaa virastolle mahdollisuuden mukauttaa tapa, jolla tulokset esitetään, paikallisiin käytäntöihin. Sillä saadaan edistyneitä hakutuloksia käyttämällä hakualgoritmia, jolla etsitään samankaltaisia tavaramerkkejä ulkoasun samankaltaisuuden perusteella. Ulkoasun samankaltaisuuden perustana käytetään esimerkiksi foneettista transkriptiota. Tätä käytetään joissakin kansallisissa virastoissa aiempien oikeuksien haussa. CESTO tekee ehdottomia hylkäysperusteita käsitteleville tutkijoille haun myös farmaseuttisten tuotteiden kansainvälisten yleisnimien tietokannasta, maantieteellisten merkintöjen tietokannasta ja yhteisön kasvilajikeviraston tietokannasta, WIPOn rekisteröimistä tunnuskuvista ja muista merkinnöistä sekä muista kansallisista tietokannoista. "Olemassa olevien raporttien noutaminen tapahtuu välittömästi ja uudet haut kestävät sekunteja" Työ CESTOn edelleenkehittämiseksi jatkui koko vuoden Sen suorituskykyä parannettiin siten, että olemassa olevien raporttien noutaminen tapahtuu välittömästi ja uudet haut kestävät sekunteja. Suuri osa viime aikoina toteutetuista toimista on keskittynyt hakutulosten merkityksellisyyteen. Nämä toimet on toteutettu yhteistyössä EU:n kansallisten virastojen kanssa ja niiden tuella.

13 Työkalut tarkasteltavana Lisäksi kenttähenkilöstön panos on ollut korvaamatonta työkalujen kehittämisen ja parantamisen kannalta. Tähän mennessä CESTO on otettu käyttöön 15:ssä EU:n kansallisessa ja alueellisessa teollis- ja tekijänoikeusvirastossa. Virastot ovat kuitenkin käyttäneet eri lähestymistapoja käyttöönotosta niiden erityistarpeistaan ja työkalun käyttötarkoituksista riippuen. "Virastot ovat kuitenkin käyttäneet eri lähestymistapoja käyttöönotosta niiden erityistarpeistaan ja työkalun käyttötarkoituksista riippuen." Slovenian virasto on työkalun innokas käyttäjä ja sen tutkijat ovat sen ahkerimpia käyttäjiä. Tutkija Miroslav Vlček sanoo, että sen "avoin kaikkien tietokantojen hakutulosten käsittely mahdollistaa etsityn tavaramerkin nopean käyttämisen". Hänen kollegansa Karol Klavec kiittää erityisesti mahdollisuutta määritellä identtisten tulosten todennäköisyys kaksinkertainen samuus mukaan luettuna. "Työkalu on riittävän mukautuva ja reagoiva vastaamaan yksittäisten virastojen tarpeisiin." Osa virastoista on valinnut vaiheittaisen käyttöönoton, jossa CESTOa käytetään vain tiettyihin tietolähteisiin esimerkiksi maantieteellisten merkkien tai kasvilajikkeiden hakemisessa. Toiset virastot taas käyttävät sitä välineenä jälkikäteen suoritettavassa laaduntarkastuksessa. Työkalu on riittävän mukautuva ja reagoiva vastaamaan yksittäisten virastojen tarpeisiin. OHIMin kouluttajia, millä vähennetään matka-aikoja ja -kustannuksia. Toissijaisesti OHIMin henkilökuntaa matkustaa kansalliseen virastoon antaakseen syventävää koulutusta, yhteistyörahaston käyttöönottoryhmät tarjoavat jatkuvaa tukea. "Yksi koulutuskerta riitti tutkijoiden työkaluun tutustuttamiseen" Äskettäisen Puolassa toteutetun käyttöönoton yhteydessä koko tavaramerkkiosasto osallistui työkalun esittelyyn, mikä jälkeen siirryttiin käytännön harjoitteluun, jonka puitteissa tutkijat saivat mahdollisuuden kokeilla työkalua ja esittää kysymyksiä. Tämän jälkeen työkalu konfiguroitiin ja räätälöitiin Puolan viraston tarpeiden mukaiseksi yhdessä Puolan viraston oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa. Tavaramerkkiosaston johtaja Elżbieta Błachin mukaan CESTO on selkeästi tutkijoiden tutkijoille kehitttämä työkalu: "Jo ensisilmäyksellä näkee, että tutkijat ovat alusta asti osallistuneet laajasti sen kehittämiseen ja että se on mukautettu huolellisesti heidän tarpeisiinsa. Joissakin muissa CESTOn kaltaisissa työkaluissa on keskitytty tietotekniikan logiikkaan huomattavasti liike-elämän logiikkaa enemmän. Puolassa järjestetyt CESTO-työpajat todistivat, että työkalun käyttö on intuitiivista kaikille tutkijoille. Yksi koulutuskerta riitti tutkijoiden työkaluun tutustuttamiseen". Hän kertoo lisäksi, että Puolan virasto on hyötynyt erityisesti CESTOn hakutoimintojen laajuudesta. "Puolalaiset tutkijat arvostavat erityisesti mahdollisuutta tehdä haku maantieteellisten merkintöjen luetteloista ja kasvilajikkeiden tietokannasta. Olemme kohdanneet oikeustapauksia, joissa riita on liittynyt tavaramerkkien ja kasvilajikkeiden suhteeseen. CESTOn ansiosta osaamme varautua mahdollisiin samankaltaisuuksiin ennalta. Jo pian sen jälkeen kun CESTO oli otettu käyttöön Puolan patenttivirastossa tutkijat pitivät sitä olennaisen tärkeänä osana työympäristöään". Sitä koskevaa koulutusta on järjestetty kaikissa virastoissa. Ensisijaisesti koulutus on tapahtunut videoneuvotteluna, johon osallistuu kansallisten virastojen henkilöstöstä muodostettuja ryhmiä ja 10

14 Käyttäjän näkökulma Niamh Hall Osakas, FRKelly Sähköisen asioinnin käyttöönoton tukeminen Irlannissa Käyttäjän sitoutuminen yhteistyörahastoon 11 Niamh Hall on tunnettu nimi Euroopan tavaramerkkimaailmassa. Hän on FRKellyn, EU:ssa ja Irlannissa tunnetun teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevän asianajotoimiston, osakas. Lisäksi hän on kirjailija ja aktiivinen teollis- ja tekijänoikeusasioita käsittelevä bloggaaja. "Irlanti on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti Amerikan ja Euroopan välissä" Hänen päivätyönsä ja tehtävänsä Irlannin patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten yhdistyksen puheenjohtajana varmistavat, että hänellä riittää tekemistä. Tästä huolimatta hän löytää aikaa toimia täysimääräisenä yhteistyörahaston käyttäjien edustajana. Hän onkin täydellisessä asemassa tuodakseen erittäin ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen tason yhteistyörahaston hankkeisiin. "Olen tänä vuonna toiminut alalla 16 vuotta", hän kertoo. "Ennen FRKellylle siirtymistä toimin täyden palvelun asianajotoimistossa, joten toimin silloin teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kauppaoikeuden alalla. Nautin todella teollis- ja tekijänoikeuksien parissa työskentelystä ja halusin keskittyä niihin yhä enemmän. Lopulta siirryin tänne.". Nyt hän on FRKellyn, CTM-järjestelmän "suurkäyttäjän", osakas. Hän työskentelee lisäksi erittäin mielenkiintoisessa teollis- ja tekijänoikeusympäristössä. "Meillä on täällä Irlannin toimistossamme hyviä kansainvälisiä kumppaneita, jotka käyttävät meitä maailmanlaajuisen toimintansa yhteensovittamiseen. Lisäksi asiakkainamme on monia amerikkalaisia yrityksiä, jotka tulevat Euroopan markkinoille, sekä Eurooppalaisia yrityksiä, jotka suorittavat rekisteröintejä Euroopassa ja kauempana", hän selvittää. "Irlanti on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti Amerikan ja Euroopan välissä, minkä lisäksi meillä on yhteinen historia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa oikeusjärjestelmän osalta. Siten meidän oikeusjärjestelmämme ja muiden tapaoikeusjärjestelmien, kuten USA:n ja Kanadan oikeusjärjestelmien, välillä on samankaltaisuuksia. Irlannin patenttivirasto lähestyi Niamhia alun perin pyytääkseen häntä osallistu-

15 Käyttäjän näkökulma maan rahaston hankkeisiin. "Kun siellä etsittiin Irlantilaista käyttäjää ryhmän jäseneksi, Irlannin virasto pyysi minua mukaan. Irlannin patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten yhdistyksen puheenjohtajana olen sekä käyttäjä että käyttäjien edustaja. Alun perin tehtävään etsittiin yrityksen sisällä toimivaa työntekijää, mutta saatavilla ei ollut kovin montaa Irlannissa tavaramerkkejä hakevia henkilöitä. Yritykset käyttävät joko meidän kaltaisiamme yrityksiä tai omaa merentakaista osastoaan", Niamh selvittää. Yhtenä rahaston käyttäjäyhteisön perustajana Niamh on nähnyt sen työn lisääntyvän ja muuttuvan muutaman viime vuoden aikana. "Olin mukana, kun ihmisiä otettiin mukaan toteuttamaan testausta. On ollut mielenkiintoista seurata näitä kehitysvaiheita ja nähdä yhteisön alkavan elää omaa elämäänsä. Ryhmä on hyvä sekoitus. Meillä on yritysten sisällä toimivia ihmisiä sekä pienten ja myös isojen yritysten työntekijöitä". "Ryhmä on hyvä sekoitus. Meillä on yritysten sisällä toimivia ihmisiä sekä pienten ja myös isojen yritysten työntekijöitä" Niamh huomasi olevansa yhteistyörahaston Irlannin patenttivirastolle kehittämän sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa edeltäneen testauksen ytimessä. "Yrityksenä teimme paljon töitä Irlannin sähköisen asioinnin edistämiseksi kansallisella tasolla. Testasimme Irlannin järjestelmää yli kuuden kuukauden ajan. Irlannin virasto käytti sähköisen asioinnin käyttöönottoon paljon aikaa, työtä ja työvoimaa, ja meidän mielestämme oli tärkeää tukea sitä. Se työsti järjestelmää pitkään, ja uskon että ponnistukset olivat kaikkeaan erittäin kannattavia. Järjestelmän käyttöönotto on sujunut erittäin mallikkaasti ja järjestelmä on jo tuottanut tulosta. Se toimii erinomaisesti. Mitä enemmän aikaa tällaisissa tapauksissa käytetään testaukseen ennen käyttöönottoa, sitä parempi". Niamh toteaa innokkaasti, että sähköisen asioinnin käyttöönotto Irlannin patenttivirastossa on hyödyttänyt niin viraston työntekijöitä kuin käyttäjiä. Tutkijoille tarkoitettu edellinen työläs pitkälti manuaalinen järjestelmä on korvattu täysin sähköisellä kokemuksella. Tämä on käyttäjien kannalta hyvä, koska he voivat nyt jättää hakemuksensa sähköisesti aina keskiyöhön asti, mikä antaa heille enemmän joustavuutta. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen", Niamh sanoo ja toteaa, että talouskriisi ja sitä monissa jäsenvaltioissa seuranneet budjettileikkaukset ovat vähentäneet investointeja tällaiseen teknologiaan. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen" Niamh kehuu myös kahta rahaston lippulaivatyökalua eli TMview-tietopalvelua ja TMClass -työkalua. Hän ohjaa säännöllisesti asiakkaitaan käyttämään TMview-tietopalvelua nopeiden samankaltaisuushakujen tekemiseen. Niiden perusteella voidaan sulkea pois nimiä ennen rajoitetun luettelon luomista. TMclasstyökalu on hänen mukaansa "erittäin hyödyllinen" erityisesti, koska sen tulokset "ovat OHIMin ja kansallisten virastojen kannalta automaattisesti hyväksyttäviä". Niamh selvästi nauttii tehtävästään edustaa käyttäjiä rahastossa ja häneltä sinkoilee ideoita siitä, miten rahasto voi kehittyä edelleen käyttäjän näkökulmasta. Hän odottaa innolla esimerkiksi sähköisen viestinnän käyttöönottoa koko tavaramerkkien ja mallien verkostossa ja esittää ajatuksen, että siitä voisi tulevaisuudessa olla erittäin paljon hyötyä käyttäjille. "Ilman OHIMia ja yhteistyörahastoa emme olisi päässeet tähän pisteeseen ainakaan moneen vuoteen" Miten rahaston tuotokset sitten ovat edistäneet teollisja tekijänoikeuksia yleisesti Irlannissa kansallisella tasolla? Niamhin mukaan Irlannin viraston sähköisestä asiointijärjestelmästä saattaa olla laajempaa hyötyä. "Rekisteröinnin pitäisi nyt Irlannissa olla entistäkin nopeampaa ja ongelmattomampaa, jolloin kansainvälisen rekisteröintiprosessin voi aloittaa Irlannin rekisteröinnin perusteella nopeammin", hän sanoo. Jos sähköinen asiointi tarkentaa ja nopeuttaa prosessia, se voi olla vain hyväksi irlantilaisille käyttäjille ja teollis- ja tekijänoikeuksille koko Irlannissa, hän toteaa. 12

16 Lähentymishankkeet Kaksi uutta malleja koskevaa lähentymishanketta Tehtäväkokonaisuuksia koskevat kokoukset alkavat Alicantessa. 13 Ensimmäiset kahta uutta malleja koskevaa lähentymisohjelman hanketta käsittelevät tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukset järjestettiin toukokuun ensimmäisellä viikolla. Nämä hankkeet olivat: LO 6: graafisen esityksen yhtenäistäminen ja LO7: tuotteiden nimikkeiden yhtenäistäminen. Hankkeet käynnistettiin tammikuussa, ja ne ovat päässeet hyvin vauhtiin hankeryhmien ja eri teollis- ja tekijänoikeusvirastoista peräisin olevien tehtäväkokonaisryhmän jäsenten avustuksella. LO 6:ta käsittelevään tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukseen osallistui 11 kansallista virastoa, WIPO (tarkkailijana) ja OHIM. Myös LO 7:ää käsittelevään tehtäväkokonaisuusryhmän kokoukseen osallistui 11 kansallista virastoa, WIPO (tarkkailijana) ja OHIM. Vaikka hankkeissa on erilaiset tavoitteet, molemmissa ensimmäisissä tehtäväkokonaisuusryhmän kokouksissa keskityttiin nykyisten olosuhteiden arvioimiseen, alustavien näkökantojen vaihtamiseen ja ratkaisujen etsimiseen aivoriihen avulla. LO 6:ta koskevat keskustelut perustuivat toiseen virastojen käytäntöjä koskevaan kyselyyn, johon vastasi 30 kansallista virastoa. Kyselyn tulokset analysoitiin syvällisesti ja esiteltiin kokouksessa. Lisäksi yhteenveto niistä asetettiin saataville Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston verkkosivustolle (www.tmdn.org). Aiheiden monimutkaisuus ja erot käytännöissä vaativat kokouksen osallistujilta laaja-alaista analysointia. Hankkeen aiheiden "neutraali tausta" ja "vastuuvapauslausekkeet" osalta ehdotettiin päätelmiä, joita havainnollistettiin monilla kyselystä peräisin olevilla esimerkeillä. LO 7:n osalta keskusteltiin seuraavaista aiheista: yhtenäistetyn tuotteiden nimiketietokannan luomismenettely, jonka osalta kaikki tehtäväkokonaisuusryhmän jäsenet hyväksyivät ehdotetun menettelyn, ja tuotteiden nimikkeiden hyväksyttävyyttä koskevat ohjeet, joiden osalta kokouksen aikana käytiin useita keskusteluja arviointia varten valmisteltujen esimerkkien perusteella. Kokouksen aikana tehtyjen päätösten perusteella on laadittu yhteistä käytäntöä koskeva asiakirja. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi graafisista käyttöliittymistä, joiden osalta esiteltiin malleja siitä, miltä tuleva hakutyökalu voisi näyttää valmistuttuaan ensi vuonna, ja taksonomiaperiaatteisiin liittyen kolmesta mahdollisesta taksonomiaa koskevasta lähestymistavasta. Näitä lähestymistapoja analysoidaan syvällisemmin ennen lopullisen valinnan tekemistä. Molempien kokousten päätelmät koottiin kokouspöytäkirjoihin, jotka jaettiin tehtäväkokonaisuusryhmälle huomautuksia varten. Kun ne on hyväksytty, hanketyöryhmä voi antaa oman palautteensa. Tämän vakaan edistymisen jatkamiseksi LO 6:n tehtäväkokonaisuusryhmää kokoontuu uudelleen kesä-/heinäkuussa ja LO 7:n tehtäväkokonaisuusryhmä syyskuussa.

17 UUTISIA lyhyesti Kansainvälinen teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnan huippukokous Lontoossa 11. ja 12. kesäkuuta järjestettyyn ensimmäiseen teollisja tekijänoikeuksien valvonnan huippukokoukseen osallistui keskeisiä julkisen ja yksityisen sektorin edustajia. Euroopan ja kansainväliset päättäjät, valvontavirastot, monikansalliset yritykset ja muut sidosryhmät keskustelivat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten lisääntyvistä vaikutuksista sekä valvonnan ja yhteiskunnan haasteista. Puhujia olivat muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan kauppaja innovaatioministeri Vince Cable, WIPOn pääjohtaja Francis Gurry, OHIMin pääjohtaja António Campinos, Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman ja bestsellereitä kirjoittava rikoskirjailija Val McDermid. Videoita tapahtumasta on nähtävillä osoitteessa: oami.europa.eu/ohimportal/en/international-ip-enforcement-summit. ASEAN - OHIM Teollis- ja tekijänoikeusvirastojen johtajien kokous OHIM isännöi toukokuuta 2014 ASEAN-maiden 23 edustajan vierailua. He osallistuivat ASEANin ja OHIMin korkean tason kokoukseen, joka järjestettiin EU:n rahoittaman ECAP III -hankkeen puitteissa. Kokouksen ensimmäisen päivän tapahtumat järjestettiin Espanjan patentti- ja tavaramerkkiviraston (OEPM) pääkonttorissa Madridissa. Isäntänä toimi viraston pääjohtaja Patricia García-Escudero. Toisen päivän tapahtumat järjestettiin OHIMin tiloissa Alicantessa. Kymmenen ASEAN-maan eli Brunei Darussalamin valtion, Filippiinien, Indonesian, Kambodžan, Laosin demokraattisen kansantasavallan, Myanmarin, Singaporen, Thaimaan ja Vietnamin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen johtajat tapasivat yhdessä ASEANin sihteeristön ja Euroopan komission edustajien kanssa OHIMin pääjohtajan ja hyväksyivät yhteisen tiivistelmän kokouksesta. Kyseisessä asiakirjassa korostetaan ASEANin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen halukkuutta tehdä yhteistyötä OHIMin kanssa vahvemman teollis- ja tekijänoikeusympäristön luomiseksi ASEANin alueelle. ASEANin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen edustajat jatkavat ECAP III -hankkeen puitteissa yhteistyötä OHIMin kanssa sellaisten valikoitujen yhteisten hallinnointi- ja tietovälineiden (kuten ASEAN TMview ja ASEAN TMclass) kehittämiseksi, jotka on tarkoitus sisällyttää ASEANin teollis- ja tekijänoikeuksien portaaliin, sekä muiden työkalujen (kuten ASEAN Design- View) tutkimiseksi. Nämä välineet perustuvat OHIMin maksuttomaan tietopalveluun (TMview), OHIMin maksuttomaan verkkopohjaiseen tavaramerkkien luokitustyökaluun (TMclass) ja OHIMin maksuttomaan verkkopohjaiseen mallinhakutyökaluun (DesignView). Tämä yhteistyö tapahtuu ASEANin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman puitteissa. 14

18 UUTISIA lyhyesti Pääjohtaja Campinos allekirjoitti OHIMin suuntaviivoja koskevan päätöksen OHIMin pääjohtaja on allekirjoittanut päätöksen, jolla viraston uudet suuntaviivat pannaan täytäntöön. OHIMin hallintoneuvosto oli antanut myönteisen lausunnon päätöksestä toukokuussa. Uusien suuntaviivojen ensimmäinen osa tuli voimaan helmikuussa Nykyinen virastokäytäntöä koskeva opas ja uusien suuntaviivojen ensimmäinen osa ovat voimassa 31. heinäkuuta 2014 asti. Elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen suuntaviivojen molemmat osat muodostavat virastokäytännön. Uudet suuntaviivat tulevat saataville OHIMin verkkosivujen nykyistä käytäntöä koskevalla sivulla heinäkuussa. Ne ovat yhdessä päätöksen kanssa nyt saatavilla PDF-muodossa osoitteessa: https:// oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/ guest/document_library/contentpdfs/law_and_ practice/decisions_president/ex14-01_en.pdf. Suuntaviivoja on ajantasaistettu perusteellisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, OHIMin valituslautakuntien oikeuskäytännön ja lähentymisohjelmien tulosten perusteella. OHIMin ja OMPICin johtajien tapaaminen Marokossa Marokon teollis- ja tekijänoikeusviraston pääjohtaja Adil El Maliki ja OHIMin pääjohtaja António Campinos tapasivat Casablancassa keskustellakseen virastojen välillä käynnissä olevasta yhteistyöstä. Laaja-alaisten keskustelujen aikana virastojen johtajat käsittelivät esimerkiksi virastojensa välistä yhteistyötä, Marokon sisällyttämistä DesignView'hun, OHIMin maksutonta verkkopohjaista mallinhakutyökaluja ja virastojen osallistumista ehdotettuun Nizzan luokituksen arabialaisen version kehittämiseen. Marokko on jo lisännyt tavaramerkkitietonsa OHIMin tavaramerkkien hakutyökaluun (TMview), jonka tietokannassa on yli 23 miljoonaa tavaramerkkiä. Suuntaviivojen tarkistaminen lisää johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta käyttäjille ja on OHIMin strategisen suunnitelman tavoitteiden mukaista. Suuntaviivat ovat tällä hetkellä saatavilla kaikille käyttäjille viidellä OHIMin kielellä, mutta ne ovat piakkoin saatavilla myös muilla EU:n virallisilla kielillä. 15

19 UUTISIA lyhyesti Ensimmäinen teollisja tekijänoikeuksia koskevan sovittelun konferenssi OHIM järjesti 29. ja 30. toukokuuta ensimmäisen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan sovittelun konferenssin. Tapahtuma houkutteli edustajia ja puhujia kaikkialta maailmasta. He kokoontuivat Alicanteen keskustellakseen laajasta kirjoista aiheita, jotka liittyivät sovitteluun käytännössä ja sen lainsäädäntökehykseen. ECTAn kokous Alicantessa Euroopan yhteisöjen tavaramerkkijärjestön (European Community Trade Mark Association, ECTA) 33. vuosittainen kokous järjesttettiin OHIMin kotikaupungissa Alicantessa kesäkuuta. ECTA perustettiin vuonna 1980 jatkamaan silloisen ETY:n alustavaa työtä tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön ja niitä koskevien käytäntöjen yhtenäistämiseksi yhteisön tasolla ja yhtenäisen välineen eli yhteisön tavaramerkin kehittämiseksi. ECTAn edellinen kokous Alicantessa järjestettiin 20 vuotta sitten, ja kokous palasi kaupunkiin tavaramerkkiasetuksen 20. vuosipäivän kunniaksi. 3. alueellinen seminaari järjestettiin INPIssä Haagin ja Prahan jälkeen OHIMin akatemia isännöi kesäkuuta alueellista seminaaria INPIn pääkonttorissa Ranskan Courbevoiessa. Alueelliset seminaarit ovat osaamisenvaihtotapahtumia, jotka on suunnattu EU:n kansallisten virastojen henkilöstölle ja käyttäjäyhdistysten edustajille. Niissä yhdistyvät vuorovaikutteiset työistunnot ja käsiteltäviin aiheisiin liittyvät esitelmät. Akateemisen koulutuksen sijaan niiden tavoitteena on käytännön oppiminen tapaustutkimusten ja osallistujien välisen osaamisenvaihdon avulla. Seuraava alueellinen seminaari järjestetään Münchenissä marraskuuta yhteistyössä Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston kanssa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa: 16

20 Katsaus Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoih Kansainvälinen teollis- ja tekijänoikeuskonferenssi Prahassa TŠEKIN TASAVALTA Tšekin teollisoikeusvirasto järjestää yhdessä WIPOn, Euroopan patenttiviraston ja OHIMin kanssa kansainvälisen konferenssin, jonka aiheena on teollisuusoikeuksien suojaaminen Euroopassa. Konferenssi, johon osallistuu monia julkisen ja yksityisen sektorin puhujia, järjestetään Prahassa 9. syyskuuta Siihen voi rekisteröityä verkossa osoitteessa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Form TM3 Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lakiesitys sai hallitsijan hyväksynnän 14. toukokuuta 2014, jolloin Application to register a trade mark siitä tuli teollisuus- ja tekijänoikeuksia koskeva laki, Fee 200 [Includes one class of goods or services] 50 [for each additional class] Yhdistynyt kuningaskunta Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva laki 2014 Tällä lainsäädännöllä nykyaikaistetaan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa Use this form ja autetaan siten maan yrityksiä parantamaan teollis- ja tekijänoikeuksiensa suojaa Do not Yhdistyneessä use this form save kuningaskunnassa ja 30 ulkomailla. NOTE: The details indicated with are displayed on the IPO website shortly after receipt. If the application is accepted, details are published on the internet in the Trade Marks Journal which is fully searchable by the public. Kaikkien säännösten tavoitteena on tukea liike-elämää talouskasvun liikkeelle panevana voimana, kannustaa 1. Full name innovointia ja lisätä talouden sektoreiden määrää Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lailla myös pannaan täytäntöön vuoden 2011 Hargreavsin teollis- ja tekijänoikeuksia ja kasvua koskevaan Owner type arviointiin perustuvat mallien teollis- ja tekijänoikeuksien uudistukset. Lain säännökset alkavat tulla voimaan 1. elokuuta 2014 alkaen. Address address Romania on nyt mukana yhtenäistetyssä tietokannassa ROMANIA Company registration number Romanian valtion keksintö- ja tavaramerkkivirasto (OSIM) on liittynyt tavaramerkkien luokitukseen tarkoitettuun yhteiseen yhtenäistettyyn tavaroiden ja palvelujen tietokantaan. Country of incorporation Siten 2. Representative romaniankielinen name yhtenäistetyn tietokannan versio on nyt käytettävissä TMclass-sovelluksen avulla. Menestyksekäs yhtenäistäminen on Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston puitteissa toteutettujen yhteisien ponnistelujen ja yhteistyön tulosta. Address OSIMin sisällyttäminen tavaroiden ja palvelujen yhtenäistämishankkeeseen on yksi askel lisää kohti ennustettavuuden NOTE: We will communicate with parantamista, the josta on selkeää etua käyttäjille. representative, if this section has been completed. 17 Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

21 Latvian tavaramerkkien suojaa koskeva seminaari LATVIA Latvian patenttivirasto järjesti Riiassa huhtikuussa seminaarin tavaramerkkien suojaamisesta kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla yhteistyössä OHIMin ja WIPOn kanssa. Seminaariin osallistui omistajia edustajia ja alan opiskelijoita. Se koostui OHIMin ja WIPOn henkilökunnan sekä latvialaisten asiantuntijoiden esityksistä. Latvian tavaramerkkijärjestelmän yrityskäyttäjät antoivat osallistujille tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta yrityksen tasolla yritystensä kasvun taustaa vasten. EE P A STI PATEN D IAM ET Viron patenttiviraston vuosikertomus Viro Viron patenttiviraston vuosiraportti 2013 on julkaistu. Se on saatavilla pdf-muodossa Viron patenttiviraston verkkosivustolla (http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/ aasta2013.pdf) ja paperiversiona. Sähköiset palvelut Bulgariassa BULGARIA Bulgarian patenttivirasto valmistautuu tavaramerkkeihin ja malleihin liittyvien sähköisten palvelujen täysimääräiseen käyttöönottoon. OHIMin asiantuntijat vierailivat BPOssa Sofiassa huhtikuun lopussa jatkaakseen viraston integrointia yhteistyörahaston tarjoamiin työkaluihin ja palveluihin. Bulgarian ja OHIMin asiantuntijat ovat kehittämässä sähköisiä palveluja verkossa tapahtuvaa nimen- ja osoitteenmuutosta, väitteiden jättämistä ja muita palveluja varten. Sähköiset asiointipalvelut yksinkertaistavat hakemusmenettelyä bulgarialaisille käyttäjille ja ovat tulevaisuudessa käytettävissä BPOn verkkosivustolla. BPOlla oli huhtikuuta "avoimien ovien päivät", joiden tarkoituksena oli esitellä yhteistyörahaston bulgarialaisille käyttäjille kehittämiä sähköisiä pilottityökaluja. Tapahtuma oli hyvin esillä Bulgarian lehdistössä. 18

22 Katsaus Euroopan teollis- ja tekijänoikeusvirastoih Suomessa kolme neljästä tavaramerkkihakemuksesta tehdään verkossa SUOMI Sähköinen tavaramerkkien hakeminen on vain vahvistunut Suomessa. Vuoden 2014 alussa 78 prosenttia kansallisista tavaramerkkihakemuksista tehtiin viraston verkkopalvelua käyttäen. Vuonna 2013 kaikista hakemuksista 55 prosenttia tehtiin sähköisesti. Suomen virasto otti kesällä 2103 käyttöön uuden verkkopohjaisen palvelun tavaramerkkihakemuksia varten. Verkkopalvelu oli tulosta yhteistyörahaston OHIMissa johtamasta kansainvälisestä hankkeesta, jossa Suomi oli pilottimaana. Vuoden 2014 alusta lähtien tavaramerkkihakemusten tekeminen on ollut verkossa halvempaa kuin paperilla. Verkkohakemuksen perusmaksu on 215 euroa, kun taas paperihakemuksen perusmaksu on 250 euroa. Verkkohakemus on halvempi, koska hakemuksen yksityiskohdat siirretään automaattisesti viraston uuteen tavaramerkkihakemusten käsittelyjärjestelmään, joka vähentää työmäärä tallentamalla ja tarkistamalla tiedot. Espanjan virasto järjesti tapahtuman väärennösten vastaisen päivän kunniaksi Algecirasissa ESPANJA Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto (OEPM) vietti maailman väärennösten vastaista päivää yhdessä espanjan väärennöstentorjuntajärjestö ANDEMAn kanssa erilaisin toimin, joiden tarkoituksena oli lisätä kuluttajien tietoisuutta. Algecirassa järjestettiin 3. kesäkuuta tapahtuma, jonka tarkoituksena oli painottaa väärentämisen laajuutta ja riskejä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun maailman väärennösten vastaisen päivän viettäminen toi yhteen Espanjan ja EU:n viranomaisia (teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus, joka on OHIMiin kuuluva osasto) sekä Marokon teollisen ja kaupallisen omaisuuden viraston (OMPIC) virkamiehiä. Tapahtuman isäntänä toimi Espanjan teollisuuden, energian ja matkailun varaministeri Enrique Hernandez Bento, joka painotti vakavia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seurauksia, joita kuluttajille aiheutuu väärennettyjen tuotteiden ostamisesta, sekä niiden kielteistä vaikutusta talouskasvuun ja työllisyyteen. Tapahtuman aikana patentti- ja tavaramerkkiviraston pääjohtaja Patricia García-Escudero esitteli uudet toimenpiteet ja työkalut väärentämisen torjumiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi Espanjassa. Yksi esimerkki tästä on uusi verkkoportaali Yo Soy Original (olen aito) osoitteessa www. yosoyoriginal.es. 19

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien FI FI Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus) 1. Eroaako yhteinen käytäntö aikaisemmasta

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima. Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

IP C&C. Sisällys. cooperate and converge. Lähtölaskenta alkaa. Olemme yrittäneet ottaa oppia parhailta ja tehdä jotain, mikä toimii kaikkialla.

IP C&C. Sisällys. cooperate and converge. Lähtölaskenta alkaa. Olemme yrittäneet ottaa oppia parhailta ja tehdä jotain, mikä toimii kaikkialla. IP C&C cooperate and converge Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (Tavaramerkit ja mallit) Lähtölaskenta alkaa Ensimmäinen etappi häämöttää jo Simon Whitelle ja laajan verkoston projektipäälliköille

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista.

Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista. Tervetuloa! Tämä on CHAMP-hankkeen sähköinen esite, jonka sivuja voit kääntää hiiren osoittimella sivujen kulmista tai alareunan nuolipainikkeista. Ilmastonmuutoksen johdosta toteutettavat tehokkaat paikalliset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 17.9.2008 TYÖASIAKIRJA EY:n osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Valintana yhteistyö António Campinos

Valintana yhteistyö António Campinos IP C&C cooperate and converge Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (Tavaramerkit ja mallit) Valintana yhteistyö Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) pääjohtaja António Campinos totesi helmikuun

Lisätiedot