Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus"

Transkriptio

1 Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus TEM:n keinovalikoima maailman parhaimman toimintaympäristön luomiseksi yrityksille Teollisuus ja Finanssivaliokunnan yhteiskokous Lahti,

2 Etusijalla kilpailukyky ja rakennemuutos Elinkeinoelämän toimintaedellytykset - Vakaa ja ennustettava lainsäädäntö ja hallinto - Toimiva infrastruktuuri - Koulutettu työvoima Yritystoiminnan kasvuedellytykset - Kasvuun ja investointeihin kannustava verojärjestelmä - Toimivat rahoitusmarkkinat - Riittävä kasvurahoitus (yksityinen & julkinen) - Työmarkkinoiden toiminta Eloranta:Investointeja Suomeen -raportti Stadigh:Pääomamarkkinat ja kasvu raportti Ala-Pietilä: Suomen ICT-klusteri 2015 Stadigh:Pääomamarkkinat ja kasvu raportti Elinkeinotoiminnan uudistuminen - Innovaatiokannusteet - T&K&I -rahoitus - Edelläkävijyyteen kannustaminen - Oikea asenne vrt. epäonnistumisen sietäminen Alahuhta:Team Finland Taloudelliset ulkosuhteet -raportti Taloudelliset ulkosuhteet - Hintakilpailukyky - Kauppapolitiikka & kv sopimusjärjestelyt - Kansainvälistymisen edistäminen (ml. viennin rahoitus) - Ulkomaisten investointien houkuttelu Suomi-brändillä (Team Finland)

3 Teollisuuden työpaikat ja tuotanto vähentyneet lyhyen ajan sisällä radikaalisti

4 TEOLLISUUDESTA HÄVINNYT NELJÄSSÄ VUODESSA TYÖPAIKKAA (14%) 4

5 Metsäteollisuudesta vähentynyt 2005 lähtien työpaikkaa (35 %) 5

6 Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksesta vähentynyt 2009 jälkeen yli työpaikkaa (14 %) 6

7 Teollisuustuotanto supistunut Teollisuustuotannon volyymin muutos % edellisvuoden vast. kuukaudesta 7

8 Myös palvelujen työllisyys romahti finanssikriisissä, eikä ole palautunut vielä v tasolle 8

9 Finanssi kriisistä ei ole toivuttu, BKT:n ja teollisuustuotannon vuosimuutos on nyt 0 % 9

10

11 Minne katosi kauppa- ja vaihtotaseen ylijäämä?

12 Väestö kasvaa, yksityisrahoitteisen sektorin työllisyys nyt pienempi kuin vuonna 1990 Bkt:n kasvuvauhti TEM:n tavoiteura Lähde: Prof. Matti Pohjola

13 Maailma muuttuu arvoketjut pilkkoutuvat Toimintaympäristö» Globaali toimintaympäristö pilkkoo perinteisiä arvoketjuja ja tehtävärakenteet eriytyvät klusterit heikentyvät» Taustalla kuljetuskustannusten ja tiedonsiirtokustannusten lasku» Bruttoarvoa mittaava ulkomaankaupan tilastointi ei kerro arvonlisästä. Maailmankaupasta 70 % on konsernien sisäistä (välituotekauppaa)» Suomessa ETLA tehnyt ansiokasta tutkimustyötä. Esimerkiksi OECD ja WTO aktivoituneet. Keskeiset muutostrendit» Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaiksi katsomiinsa paikkoihin» Valmistuksen merkitys muuttuu ja aineettoman kasvaa arvoketjuissa» Valmistuksen automatisointi vähentää työvoiman tarvetta, teollisen työn osaamisvaatimukset kasvavat.» Valmistusta tukevien toimintojen merkitys kasvaa: brändinhallinta, t&k&i, muotoilu, markkinointi edustavat kasvavaa osaa arvosta. Toimialakohtaiset erot merkittäviä.» Digitalisointi yhä merkittävämpi tuottavuuskasvun lähde

14 Suomen taloushaasteet» Bruttokansantuotteen trendikasvu laskeva» Väestö kasvaa mutta työpanoksemme pienenee työikäisen Haasteet väestön vähentyessä» Viennin, erit. ICT tuotteiden arvo ja hinta on laskenut» Myös suomalaisyritykset siirtyvät näyttämään voittoja muissa maissa» Suomessa liian vähän kansainväliseen toimintaan kurottavia kasvuyrityksiä. Talouskasvun lähtökohtana työpanoksen määrä ja työn tuottavuus. Ydinkysymys Miten elinkeinopolitiikalla lisätään työpanoksen määrää ja vauhditetaan tuottavuuden kasvua?

15 Talouskasvu hiipuu huolestuttavasti Bkt:n kasvuvauhti TEM:n tavoiteura Lähde: Prof. Matti Pohjola

16 Kasvun lähteet ja elinkeinopolitiikka Työpolitiikka Työpanoksen määrä Kasvu Sääntely & kilpailu Innovaatiotoiminta Pääomamarkkinat ja investoinnit Tuottavuus & arvon nappaaminen Yritysten kansainvälistyminen Uudet toimialat ja teknologiat

17 Uusi aika - uusi elinkeinopolitiikka Avainhaasteet» Hidastunut talouskasvu ja rakenteelliset haasteet vaativat vahvempaa elinkeinopolitiikkaa» Työ ja elinkeinopolitiikalle yhtenäisemmät tavoitteet» Tuettava siirtymistä korkeamman tuottavuuden työtehtäviin» Toimenpiteiden on vaikutettava monipuolisesti talouskasvun lähteisiin» Globaalit arvoketjut luovat uusia mahdollisuuksia» Suomelle oma menestyksen malli kopiointi ei riitä» Selvitysmiesraportit

18 Arvoketjuissa monia mahdollisuuksia Jalostusarvo / työtunti T&K&I Muotoilu Proto, pilotti Tuotannon aloittaminen Jakelu Brändäys Huolto, ylläpito Markkinointi Myynti Korkean kustannustason maat Matalan kustannustason maat Massatuotanto Tuotantoa edeltävä Aineeton vaihe Panokset Tuotanto Aineellinen Tuotanto Tuotannon jälkeinen Aineeton vaihe Tuotos

19 Tuottavuuden kasvu Tehtävärakenteiden muutoksilla kasvua ja tuottavuutta 1. AALTO 2. AALTO 3. AALTO Sektoreiden ja toimialojen välinen rakennemuutos Yritysten ja toimipaikkojen välinen rakennemuutos Tehtävärakenteiden muutos Luova tuho ja uudistuminen

20 Elinkeinopolitiikan avaimet Globalisaatio Kilpailukyky Innovaatiot & uusiutuminen Työvoima Investointien luonne Mitä politiikka korostaa? Kohderyhmä Yritysten arvonluonti ja sen kanavoiminen. Arvoa syntyy myös muuten kuin perinteisessä vientitoiminnassa. Kilpailukyky ei riitä, jos tuotteille ei ole enää markkinoita. On korostettava uudenlaista asiakkaiden tarpeita ymmärtävää osaamista. Kokeilevaa ja markkinoiden reaktiota kuuntelevaa. Työpanoksen määrä ja työn tuottavuus keskeisiä. Tehtäväkohtainen rakennemuutos, siirtymiä kohden tuottavampia työtehtäviä. Aineettomien investointien merkitys kasvaa entisestään. Investointien on edistettävä talouskasvua tukevaa rakennemuutosta. Arvonluontia arvoketjuissa, kansainvälisyyttä, kasvuyrittäjyyttä, kilpailua. Kasvuhakuiset yritykset, yhä enemmän myös yksilö.

21 Elinkeinopolitiikan tavoitteet (1) Suomen kilpailukyvyn parantaminen»verotuksen kilpailukyky muuttuvassa toimintaympäristössä. (tavoitteena voittojen kotiuttaminen Suomeen)»Työmarkkinoiden kilpailukyky»osaaminen ja kyvykkyydet avainasemassa»kilpailukykyä arvioitava ja kehitettävä tavoitehakuisesti

22 Elinkeinopolitiikan tavoitteet (2) Lisää työpanosta»työ ja elinkeinopolitiikan yhteiseksi tavoitteeksi uutta yksityisrahoitteista työpaikkaa»tavoite saavutettava viimeistään seuraavan hallituskauden loppuun mennessä»väestön määrä, työn tuottavuus, hyvinvointisitoumusten määrä ja yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrän keskinäinen yhteys arvioinnin ja päätöksenteon kohteeksi

23 Elinkeinopolitiikan tavoitteet (3) Edistetään tuottavuutta tukevaa rakennemuutosta»tuetaan työntekijöiden ammatillista liikkuvuutta ja henkilökohtaista riskinottoa (esim. muutosturva)»lisätään kilpailua terveen kilpailun ohjelman avulla»luovutaan tehottomista yritystuista»tavoitellaan rakennerahastokaudella alueiden uudistumista»yksityisen rahoituksen ja rahoitusmarkkinoiden edistäminen

24 Elinkeinopolitiikan tavoitteet (4) Hyödynnetään uuden talouden mahdollisuudet»tem konserni edistää aktiivisesti suomalaisyritysten kykyä hyödyntää globaaleja arvoverkostoja. Huomio muuttuvan toimintaympäristön avaamiin uusiin asiakaslähtöisiin ansaintamahdollisuuksiin. (Esim. Kemppi, Luhta jne.)»innovaatiopolitiikassa suorat rahoitustuet ns. radikaaleihin innovaatioihin.»epäonnistuneen yritystoiminnan seurausten lieventäminen»investointien hankintaan erityinen kiihdytyskaista»pk yrityksille TEM:n yhteiset kansainvälistymispalvelut

25 Elinkeinopolitiikan tavoitteet (5) Valtio ei valitse voittajia. Silti voidaan esittää esimerkkejä mahdollisista menestysaloista ICT» ICT rakennemuutoksen kääntäminen uudeksi mahdollisuudeksi» Syöksykierteen pysäyttäminen» Pohja uudelle nousulle vahvistamalla pk yritysten kasvumahdollisuuksia Energia» Tavoitteena vähentää tuontienergiaa, parantaa vaihtotasetta, tukea työllisyyttä sekä edistää cleantech toimialojen menestysmahdollisuuksia» Uusiutuvan energian osuudeksi EU komission esittämä 38 % 2020 mennessä Cleantech» Valtion ja kuntien julkisista hankinnoista uusia cleantech ratkaisuja väh. 1 % vuoteen 2014 mennessä. Tavoitetta nostetaan asteittain.» Kaivosklusterin kehittämiseen yli 2 mrd. euron investoinnit. Tavoitteena 4000 uutta yksityisrahoitteista työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

26 Elinkeinopolitiikan tavoitteet (6) Teollisuuspolitiikka»Kilpailu korkean osaamisen teollisista työpaikoista kiristyy, huomiota osaamisvaatimuksiin. (ICT, automaatio, robotiikka, mallintaminen jne.)»huomio teollisen toiminnan arvoon»strateginen vuoropuhelu

27 Elinkeinopolitiikan tavoitteet (7) Parannetaan julkisten toimenpiteiden yhteispeliä ja vaikuttavuutta»kilpailukyvyn seuranta ja analyysit talouspoliittisen ministerivaliokunnan säännölliseen käsittelyyn»vahvistetaan EU vaikuttamista elinkeinopolitiikan näkökulmasta

28 Elinkeinopolitiikan uudistaminen - yhteenveto Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta Suomen kotimarkkinoilla tulee ahtaampaa ja mittakaava rajallinen kansainväliset markkinat tärkeät Tuottavuus Työn tarjonta Valtio kannustaa, yritykset tekevät Kantosuhde Tuottavuuden kehitys myös palveluissa ja julkiselle sektorilla elinehto Työpanoksen määrää täytyy kasvattaa kaikin keinoin, valmisteilla oleva tulevaisuusselonteko puhuu mosaiikkimaisesta työelämästä, jossa opiskelu, työ, yrittäminen, kansalaisjärjestötoiminta, perheenhoito ja eläkepäivät lomittuvat, kun uutta osaamista ja monia uria yhdistetään Yritykset ovat muutoksen keskiössä. Liikkeenjohdon yleinen koulutus, henkilöstön osaaminen ja innovaatioympäristö tärkeitä valtion tehtäviä. Visio ja rohkeus tarttua mahdollisuuksiin yrityksissä ja tulevissa yrityksissä Tuottavat yksityisen rahoituksen varassa toimivat yritykset hyvinvoinnin selkäranka, tavoitteeksi uutta työpaikkaa

29 Eteneminen Jatko»Hallitusohjelman puolivälitarkastelu, kehysriihi, budjettiriihi, ym.»kilpailukyvyn seuranta ja analyysit talouspoliittisen ministerivaliokunnan säännölliseen käsittelyyn

30 Kiitos.

Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut

Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut Esityksen sisältö 1. Globaali talouden rakennemuutos ja yrittäjyysyhteiskunta 1.12.2012 EK

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala: Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat I Keskusteluaiheita Discussion Papers 29.5.2012 No 1273 Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Tuotantoketjut

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavalaisen elinkeinopolitiikan tavoite 1 Akava painottaa kasvun ja

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä 1.12.2004 Globalisaation taustalla maailmankaupan vapautuminen ja tekninen kehitys Globalisaatio

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

VATT:N TOIMIALASKENAARIOT. Juha Honkatukia 16.12. 2014

VATT:N TOIMIALASKENAARIOT. Juha Honkatukia 16.12. 2014 VATT:N TOIMIALASKENAARIOT Juha Honkatukia 16.12. 2014 Tässä esityksessä Talouskasvun taustoista Tuottavuuskasvun ja työn tarjonnan keskeinen rooli Vaihtoehtoisista skenaarioista koko maan tasolla Rakennepolitiikka

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Muistio Brief 28 8.1.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 28 8.1.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

mika pajarinen Tutkija etlatieto oy mika.pajarinen@etla.fi

mika pajarinen Tutkija etlatieto oy mika.pajarinen@etla.fi artikkeli mika pajarinen Tutkija etlatieto oy mika.pajarinen@etla.fi Petri Rouvinen Toimitusjohtaja Etlatieto Oy petri.rouvinen@etla.fi PALVELUT KASVAVAT ja luovat Palvelut ovat sekä työllisyydellä että

Lisätiedot

ICT2015 - Älykkään Suomen ensi askeleet

ICT2015 - Älykkään Suomen ensi askeleet ICT2015 - Älykkään Suomen ensi askeleet ICT tuotannon ja palvelujen uudistajana Jukka Viitasaari, Teknologiateollisuus ry 12.3.2013 Tietotekniikasta tulee kansalaistaito A 4 HELSINGIN SANOMAT SUNNUNTAINA

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Toimialaskenaariot ja alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11.214 Toimialaskenaariot Millaisia haasteita Suomella on 22-luvulla? Ikääntyminen Kasvupotentiaali Kestävyysvaje

Lisätiedot