Wise. Tuottavampaan tulokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wise. Tuottavampaan tulokseen"

Transkriptio

1 Wise Tuottavampaan tulokseen

2 Wise Tyypillinen WiseRootin käyttökohde huoltohitsauksessa Deutsche Bahnilla Deutsche Bahn ICE-juna

3 Wise - viisas päätös johtaa tuottavampaan lopputulokseen Hitsauslaiteet kehittyvät jatkuvasti. Uusien elektroniikkakomponenttien ja digitaalisen tekniikan käyttöönotto hitsauslaitteissa on lisännyt hitsaustyön tuottavuutta ja tulee lisäämään sitä vielä pitkään. Hitsauslaitteiston kehittäminen on kuitenkin vain yksi puoli asiassa, toinen puoli ovat ohjelmistot. Nykyisin elektroniset laitteet ovat olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Kodin viihde-elektroniikka, henkilökohtaiset ja työhön liittyvät viestintälaitteet, liikennevälineet, koulutus ja terveydenhuolto ovat esimerkkejä aloista, jotka tietotekniikka on mullistanut. Kempin Wise-tuoteperhe edustaa uudenlaista näkökulmaa, jossa tietotekniikan avulla tuodaan hitsauslaitteisiin uusia asiakashyötyjä. Wise-tuotteet voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, vaikuttavatko ne hitsaussuoritukseen vai tarjoavatko ne kokonaan uuden hitsausprosessin. Wise-tuotteiden avulla hitsauksen tuottavuus voidaan nostaa uudelle tasolle, johon olisi mahdotonta yltää perinteisillä MIG/MAG-prosesseilla. WISE -tuoteperheeseen kuuluvat WiseRoot WiseThin WisePenetration WiseFusion Kempin Wise-ohjelmistotuotteet tuovat hintaansa nähden moninkertaisesti hyötyä hitsaustyöhön. Voit tilata Wise-tuotteita valmiiksi hitsauskoneeseen asennettuna, tai voit hankkia tarvitsemasi Wise-tuotteet myöhemmin ja asentaa ne helppokäyttöisellä DataGun-ohjelmointilaitteella. Wise-tuotteiden tehokas hyödyntäminen liittyy läheisesti Kempin FastMig-laitejärjestelmien uudistuksiin ja DataGun-ohjelmointilaitteen käyttöönottoon. FastMig-tuoteperheen monipuolisimmat mallit FastMig Pulse 350 ja 450 pystyvät parhaiten hyödyntämään Wise-tuotteiden etuja, ja DataGun-ohjelmointilaitteen avulla näiden ohjelmistotuotteiden hankinta, asennus ja päivittäminen on ällistyttävän helppoa. Wise-automaatiotuotteet Wise-ohjelmistotuotteiden edut ovat täysimääräisesti myös Kempin automaatioasiakkaiden käytössä, sillä Wise-tuotteita voi käyttää myös KempArc-laitteissa. Nyt kannattaa tehdä viisas päätös ja täydentää hitsauslaite Wise-prosessilla. Sen vaikutukset näkyvät heti entistä tuottavampana hitsaustuloksena. Wise on testattu käytännössä Wise-tuoteperhettä on kehitetty usean vuoden ajan yhdessä merkittävien teollisten kumppanien kanssa. Kun Kempin insinöörit ovat etsineet parhaita ratkaisuja aidoissa käyttötilanteissa, Wise-prosessit on voitu hioa tarkasti vastaamaan käytännön tuotantoympäristön vaatimuksia. Vaikka Wise-tuotteet ovat vielä suhteellisen uusi asia kansainvälisillä markkinoilla, niiden sisältämä tekniikka on ollut kaupallisessa käytössä jo monen vuoden ajan ja saanut hyväksynnän merkittäviltä hitsausasiakkailta eri hitsausaloilta.

4 WiseRoot WiseRoot käytössä. Helppo, luotettava ja nopea Tyypillinen WiseRootin käyttökohde huoltohitsauksessa Deutsche Bahnilla Deutsche Bahn ICE-juna

5 Tehokas lyhytkaariprosessi juuripalkojen hitsaukseen WiseRoot on erittäin tehokas mukautettu lyhytkaariprosessi käsin tehtävään (WiseRoot) ja automatisoituun (WiseRoot-A) juuripalkojen hitsaukseen. WiseRoot on erittäin tehokas prosessi juuripalkojen hitsaukseen myös tilanteissa, joissa railonvalmistus on ollut epätarkkaa. Se on jopa kolme kertaa nopeampi juuripalkoprosessi TIGhitsaukseen verrattuna. Se on helppo oppia ja käyttää, ja aikaa säästyy jälkityöstön vähentyessä. Hitsausinsinöörit ovat perinteisesti olleet haluttomia käyttämään MIG/MAG-prosessia juuripalkojen hitsaukseen johtuen eräistä tavalliseen MIG/MAGprosessiin liittyvistä laatuongelmista. WiseRoot-erikoisprosessissa tavanomaiseen MIG/MAG-juuripalkohitsaukseen liittyvät ongelmat on ratkaistu, joten MIG/MAG-hitsauksen etuja voidaan nyt hyödyntää myös juuripalkojen hitsauksessa. WiseRoot-prosessin edut Kolme kertaa nopeampi kuin TIG-hitsaus Helppo oppia ja käyttää Vähentää jälkityöstökustannuksia Sallii suuren ilmaraon vaihtelun Ei tarvetta keraamisen juurituen tai renkaan käyttöön Laadukas juuripalko Vähentää liitoksen tilavuutta tietyissä tilanteissa, kun lisäaineen määrä pienenee WiseRoot-käyttöesimerkki Deutsche Bahn on pitkien ja perusteellisten testien jälkeen hyväksynyt WiseRoot-prosessin käytön rautatiekaluston valmistuksessa ja huollossa. WiseRoot-käyttöesimerkki Hollming Works Oy:n Porin yksikössä valmistetaan Rolls-Roycepotkurivetolaitteita, joiden teräsrungoilla on erittäin korkeat laatuvaatimukset. Hitsausinsinööri Ari Ahto Hollming Worksista pitää WiseRoot-prosessin käyttöönottoa merkittävänä edistysaskeleena valmistustekniikoiden kehittämisessä. "Erityisen suuri hyöty siitä on kohteissa, joissa esimerkiksi juuren hitsaus rakenteen sisäpuolelta on hankalaa tai jopa mahdotonta, sekä kohteissa, joissa perinteisesti on käytetty keraamista juuritukea", Ahto toteaa. "WiseRootin tuomat ajan ja kustannusten säästöt ovat kiistattomia ja mitattavissa." Hän jatkaa: "Yksi yllättävä piirre on ollut hitsaussaumojen virheettömyys. Suurimmalle osalle WiseRootilla hitsatuista tuotteista tehdään tarkka ainetta rikkomaton tarkastus, eikä juuripaloissa ole esiintynyt virheitä." Suurin osa hitsaajista oppii menetelmän pienellä koulutuksella. Se madaltaa käyttöönottokynnystä huomattavasti". Käyttökokemukset Hollming Worksilla ovat olleet niin hyvät, että yhtiössä etsitään jatkuvasti uusia kohteita WiseRoot-prosessin hyödyntämiseksi. Lisätietoja saat Kempin edustajalta tai internet-sivulta www. kemppi.com Hollming Worksin tuotantopäällikkö Pekka Suomi (vas.) ja myyntipäällikkö Kalevi Koivusalo Kemppikoneet Oy:stä tutkivat WiseRootprosessilla hitsattua juuripalkoa. Öljynporauslautalla voi olla jopa viisi satelliittiohjattua moottoria pitämässä lauttaa asemassaan. Hitsien laatu on tällöin oleellisen tärkeässä asemassa.

6 WiseThin Autoteollisuudessa käytetään paljon pinnoitettuja ohutlevyjä, joita on usein hankala hitsata perinteisillä menetelmillä. Timo Partti, Enston kunnossapitopäällikkö, on tyytyväinen WiseThin-prosessiin.

7 Mukautettu kylmäkaariprosessi ohutlevyjen hitsaukseen ja kaarijuottoon WiseThin on mukautettu kylmäkaariprosessi ohutlevyjen käsin tehtävään ja automatisoituun hitsaukseen ja kaarijuottoon. Sen tyypillisimpiä käyttökohteita on vaativa teräksisten ja muiden ohutlevyjen käsittely esimerkiksi autonvalmistuksessa. WiseThin-prosessin edut Vähemmän roiskeita kaikilla materiaaleilla, myös sinkityillä levyillä Lämmöntuonti % pienempi kuin perinteisessä MIG/MAG -hitsauksessa mikä vähentää hitsauksen jälkeisiä lämpövetelyjä WiseThin-käyttöesimerkki Ensto Enclosures and Components -yksikköön kuuluva Ensto Control Oy hankki WiseThin-prosessin paremman laadun ja suuremman tuottavuuden saavuttamiseksi riviliitinkoteloiden ja kytkentäkaappien kulmien hitsauksessa. Enston kotelotuotannon työnjohtaja Timo Partti kertoo yhtiön valmistavan yli koteloa vuodessa, ja vientimaita ovat muun muassa USA ja Japani. Laatu ja tuottavuus ovat heille elintärkeitä, ja WiseThin-prosessin avulla hitsausnopeutta ja tuottavuutta onkin pystytty parantamaan. Partin mukaan myös prosessin ylläpitokustannukset ovat alhaisemmat kuin muilla menetelmillä. Lisätietoja saat Kempin edustajalta tai internet-sivulta www. kemppi.com Erinomainen hitsisulan hallinta eri palkogeometrioissa ja sovitteissa Vähemmän jälkityöstöä Hitsausnopeus lisääntyy useissa sovelluksissa Ensto Enclosures and Components -ryhmä pystyy parantamaan laatua ja tuottavuutta WiseThin-prosessin ansiosta.

8 WisePenetration Vapaalangan vaihtelu 25 mm 30 mm 35 mm Normaali 1-MIG-prosessi 1-MIG -prosessi ja WisePenetration WisePenetration sopeutuu vapaalangan pituuden vaihteluihin ja parantaa hitsin laatua

9 Lisätoiminto, joka takaa tasaisen hitsausvirran huolimatta muutoksista vapaalangan pituudessa WisePenetration huolehtii tasaisesta hitsisulan jännitteestä riippumatta hitsauspistoolin asennosta tai pistoolin ja työkappaleen välisestä etäisyydestä. WisePenetration, joka sopii sekä käsin tehtävään että automaattiseen MIG/MAG-hitsaukseen, ratkaisee monia ikivanhoja ongelmia. Tavallisesti MIG/MAG-hitsauksessa jännitteen ja virta-arvon suhde vaihtelee sen mukaan, mikä on kulloinkin hitsauspistoolin etäisyys hitsattavasta kappaleesta. Nämä vaihtelut voivat aiheuttaa hitsissä laatuvirheitä, kuten tunkeuman epätasaisuutta, hitsin profiilin virheitä ja hitsausroiskeita. WisePenetration-prosessin edut Parempi hitsien laatu - vältetään kylmäjuoksut ja vajaa tunkeuma Työaikaa ja jälkikäsittelykustannuksia säästyy hitsausvirheiden vähentyessä Hitsausparametrien säätämisen tarve vähenee - helppo käyttää ja ottaa käyttöön Sopii sekä pitkille että lyhyille kaapeleille WisePenetration-ohjelmisto ratkaisee nämä ongelmat ja vähentää hiomisen ja korjausten tarvetta hitsauksen jälkeen. Prosessi on saatavilla käsin tehtävään MIG/MAG-hitsaukseen FastMIG Synergic- ja FastMIG Pulse -laitteilla ja automaattiseen MIG/MAGhitsaukseen KempArc- ja KempArc Pulse -laitteilla. Prosessin voi asentaa myös jälkikäteen, joten se on helppo ottaa käyttöön tuotannossa. Korkeampi hitsien laatu, työajan säästö, helppokäyttöisyys - WisePenetration on varmasti tutustumisen arvoinen. WisePenetration on suunniteltu toimimaan lyhyillä tai pitkillä kaapeleilla virtalähteen ja langansyöttölaitteen välissä. WisePenetration-prosessin avulla hitsien laatu pysyy tasaisena siitä riippumatta, hitsaatko koneen vieressä vai kaukana siitä pitkän välikaapelin päässä. WisePenetration-esimerkkisovellus Norjalainen Aker Solutions Verdal on erikoistunut suurten ja raskaiden offshore-rakenteiden valmistamiseen, jossa laatuvaatimukset ovat erityisen tiukat. Akerilla oli jo käytössä 30 WiseRootprosessilla varustettua FastMig-konetta. Tuotanto- ja hitsausosasto oli mukana testaamassa ja kommentoimassa WisePenetrationratkaisun kehittämistä ja näki samalla sen myönteisen vaikutuksen kaupalliselta ja hitsien laadun kannalta. Alla olevissa kuvissa on esitetty tyypillisiä Aker Verdalin hitsauskohteita, joista käy selvästi ilmi heidän hitsaustyössään esille tulevat haasteet. Lisätietoja saat lähimmältä Kemppiedustajalta tai verkkosivustostamme Multibrid M5000 -tuulimyllyn jalustarakenne. Paino: 700 tonnia, teräslaatu: S355, pääputken halkaisija: mm Haaraputken halkaisija: mm, pääputken seinämävahvuus: 90 mm, haaraputken seinämävahvuus: mm

10 WiseFusion Alumiinin pystysuora hitsaus alhaalta ylös. Optimaaliset oikosulkuominaisuudet pulssi-mig/mag-hitsauksessa.

11 Mukautettu prosessi varmistaa tasaisen hitsauslaadun kaikissa asennoissa WiseFusion takaa valokaaren optimaaliset oikosulkuominaisuudet pulssi-mig/mag- ja kuumakaarihitsauksessa. WiseFusion pitää valokaaren pituuden optimaalisen lyhyenä sekä käsin tehtävässä (WiseFusion) että automatisoidussa (WiseFusion-A) hitsauksessa ja varmistaa site tasaisen hitsauslaadun kaikissa asennoissa. Kun parametrit on kerran asetettu, niitä ei tarvitse enää jatkuvasti säätää. WiseFusion on valinnainen toiminto, joka voidaan asentaa Fast- Mig Pulse- ja KempArc Pulse -koneisiin. WiseFusion-prosessin edut WiseFusion-käyttöesimerkki Buster valmistaa erilaisia työveneitä ja huvialuksia. Korkealuokkaisten pikaveneiden valmistus edellyttää taitoa ja pikkutarkkaa työtä. Se on tyypillinen hitsauskohde, jossa Kempin WiseFusionprosessista on suurta hyötyä. Alumiinin asentohitsaus ja hankala tai rajoitettu luoksepääsy vaativat hitsaajalta paljon, kun kaaren pituus on säädettävä tarkasti ja säätöjä on muutettava olosuhteiden ja hitsauskohteiden muuttuessa. Kuten monet asiakkaat ovat huomanneet, Kempin Wise- Fusion tuo suurta helpotusta hitsauskohteisiin, joissa valokaaren säätöjä on jatkuvasti muutettava. Kun ohjausautomatiikka säätää hitsausarvot automaattisesti, hitsaaja voi keskittyä hitsaustyön laadun ylläpitämiseen. Lisätietoja saat Kempin edustajalta tai internet-sivulta www. kemppi.com Automaattinen valokaaren pituuden säätö Erinomainen hitsisulan hallinta asentohitsauksessa Kapea ja energiatiheä valokaari Laadukas ja viimeistelty hitsi Buster valmistaa monenlaisia alumiiniveneitä. Alumiinivenettä valmistetaan Busterin tuotantohallissa.

12 Wise Wise Tilaustiedot ja yhteensopivuus Wise -tuotteet Tilausnumerot KempArc Syn KempArc Pulse FastMig Syn FastMig Pulse WiseRoot x x WiseRoot-A x x WiseThin x x WiseThin-A x x WisePenetration x x WisePenetration-A x x WiseFusion x WiseFusion-A x Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja Kemppi Oy Puhelin Kemppikoneet Oy Puhelin: AD235FI 0940

01 / 2013 HITSAUSUUTISET. ESAB YardFeeder -syöttölaitteilla täytelankahitsaus Gudrunin joka kolkkaan. SIVU // 3

01 / 2013 HITSAUSUUTISET. ESAB YardFeeder -syöttölaitteilla täytelankahitsaus Gudrunin joka kolkkaan. SIVU // 3 01 / 2013 HITSAUSUUTISET ESAB YardFeeder -syöttölaitteilla täytelankahitsaus Gudrunin joka kolkkaan. SIVU // 3 OSAAMINEN ON AVAIN MENESTYKSEEN. Osaaminen koostuu tiedosta, taidosta ja työtavoista, joita

Lisätiedot

Tuottavuus korkealle. Kempin asiakaslehti 2011 FI. Nopeaa ja helppokäyttöistä kevytmekanisointia. Parempaa tulosta Wise hitsausprosesseilla

Tuottavuus korkealle. Kempin asiakaslehti 2011 FI. Nopeaa ja helppokäyttöistä kevytmekanisointia. Parempaa tulosta Wise hitsausprosesseilla PRO News Kempin asiakaslehti 2011 FI Tuottavuus korkealle Parempaa tulosta Wise hitsausprosesseilla Nopeaa ja helppokäyttöistä kevytmekanisointia Tuplasti tehoa Tandem TCS -robotiikkajärjestelmällä Wise-ratkaisuilla

Lisätiedot

PRO. Analyze Refine Control Esittelyssä Kemppi ARC System 3. KNe 1 2014 FI. NOPEAA JA ISOA DATAA Tiedonsiirtoa reaaliajassa pilvipalveluna

PRO. Analyze Refine Control Esittelyssä Kemppi ARC System 3. KNe 1 2014 FI. NOPEAA JA ISOA DATAA Tiedonsiirtoa reaaliajassa pilvipalveluna PRO News KNe Kempin asiakaslehti 1 2014 FI Analyze Refine Control Esittelyssä Kemppi ARC System 3 TWXM Hitsaus hallinnassa Kempin modulaarisella ratkaisulla WPS JA EN 1090 Muutos on jo täällä, oletko valmis?

Lisätiedot

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 4 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta

Lisätiedot

SOLMUJA. tuotannossa? 2010 FI BRASILIA. World of Welding Vastakohtien. Yksi päivä elämästä, Mike Summers: KAHVIA JA PULLAA UUTEEN AIKAAN

SOLMUJA. tuotannossa? 2010 FI BRASILIA. World of Welding Vastakohtien. Yksi päivä elämästä, Mike Summers: KAHVIA JA PULLAA UUTEEN AIKAAN PRO News KN Kempin asiakaslehti 2010 FI SOLMUJA tuotannossa? Yksi päivä elämästä, Mike Summers: KAHVIA JA PULLAA World of Welding Vastakohtien BRASILIA Kemppi DataStore ja DataGun vievät UUTEEN AIKAAN

Lisätiedot

Nordic Welding Expo 2008

Nordic Welding Expo 2008 3 2008 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Nordic Welding Expo 2008 Uusinta laserleikkausta 2 HITSAUSUUTISET NRO 3 2008 Tervetuloa messuille! Toista kertaa järjestettävät pohjoismaiset

Lisätiedot

Hitsaustalous ja tuottavuus

Hitsaustalous ja tuottavuus 2 Hitsaustalous ja tuottavuus Juha Lukkari Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustannukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa paneutua kustannusten

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. 2 Sisältö Sisältö. 4 Suojakaasun tehtävät 7 MISON suojakaasuohjelma 9 Työympäristö 14 Suojakaasun vaikutus tuottavuuteen 21 Suojakaasu ja laatu 26 Seostamattomien

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

1 2006 HITSAUS. Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö UUTISET. Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti.

1 2006 HITSAUS. Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö UUTISET. Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti. 1 2006 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti. 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2006 Hitsausta

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2010 GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Maailman suurin risteilyalus

Lisätiedot

Barentsin merellä. Jäähotellin rakentamisessa. Suomalaisia offshore-rakenteita kaasukentälle. ESAB on mukana

Barentsin merellä. Jäähotellin rakentamisessa. Suomalaisia offshore-rakenteita kaasukentälle. ESAB on mukana HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 4 2010 STRENGTh THROUGH COOPERATION ESAB on mukana Jäähotellin rakentamisessa

Lisätiedot

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Aki Riikonen HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2012 PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Laivonen, Frans Satakunnan

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla.

Työkalut kunnossapidon. ja vianhaun mittauksiin. Sivu 6. Lisää potkua pikkukemppeihin. Sivu 24. Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla. 6 2007 TEHDASPALVELU 2007 MESSUNUMERO Työkalut kunnossapidon ja vianhaun mittauksiin Sivu 6 Lisää potkua pikkukemppeihin Sivu 24 Anti kasvaa FinnTec 08 -messuilla Sivu 30 2 Näkymät ovat edelleen suotuisat

Lisätiedot

UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus

UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus 1 2009 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Kuumalujaa hitsausta Kapearailohitsaus 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2009 Tuulivoima ja ESAB 1 2009 HITSAUS UUTISET Tuulienergia kasvaa vauhdilla

Lisätiedot

Konepajoilla saattaa olla edessä uusi renessanssi. Tekesin pääjohtaja Pekka Soini: www.prometalli.fi

Konepajoilla saattaa olla edessä uusi renessanssi. Tekesin pääjohtaja Pekka Soini: www.prometalli.fi Miten metallialan yritykset ovat ehtineet uuden CE-merkinnän kelkkaan? Kaivosteollisuus mahdollisuus vai kupla? www.prometalli.fi Tekesin pääjohtaja Pekka Soini: Konepajoilla saattaa olla edessä uusi renessanssi

Lisätiedot

Konepajayritykset panostavat tuotekehitykseen

Konepajayritykset panostavat tuotekehitykseen FIMECCin Harri Kulmala: Konepajayritykset panostavat tuotekehitykseen www.prometalli.fi 3D-tulostus ei vakuuta konepajoja vielä Konepajat pyristelivät kohti palvelumallia RASKAINKIN RAUTA TAIPUU NYT PALVELUKSI,

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta

Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta No.18 FI Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta Technology & Trends 04. Turvallisuuden integrointi liikkeeseen 12. Kasvojentunnistus ja HMI 16. Nopea tiedonkeruu 2 Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

ILMAILUN VALTIAS #2/2008 OLYMPIATASON ARKKITEHTUURIA PEKINGIN RAKENNUSBUUMI

ILMAILUN VALTIAS #2/2008 OLYMPIATASON ARKKITEHTUURIA PEKINGIN RAKENNUSBUUMI PEKINGIN RAKENNUSBUUMI OLYMPIATASON ARKKITEHTUURIA A BUSINESS AND TECHNOLOGY MAGAZINE FROM SANDVIK COROMANT SANDVIK COROMANT BISNES- JA TEKNIIKKALEHTI #2/2008 MELESI SÄÄSTÄÄ LUONTOA JA KIERRÄTTÄÄ HUIPPUKONEISTUS

Lisätiedot

ESAB 1904-2004 2/2004

ESAB 1904-2004 2/2004 ESAB 1904-2004 2/2004 HITSAUSUUTISET Nro 2/2004 38. vuosikerta Päätoimittaja Juha Lukkari Toimitussihteeri Tuula Virta Taitto Taiten Oy Reprotyöt ja painopaikka PAINOPRISMA Oy Julkaisija OY ESAB Ruosilantie

Lisätiedot

RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN WELDING MANUFACTURING

RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN WELDING MANUFACTURING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Kone Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN

Lisätiedot

Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? INSPECTA STORIES

Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? INSPECTA STORIES 1 2013 INSPECTA STORIES Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? TIETOA TYÖMAAN HYÖDYKSI Montes del Plata, yksi maailman suurimmista sellutehtaista, nousee Uruguayhin. PAREMPIA

Lisätiedot