Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 päivitetty

2 SISÄLTÖ 1 MEIDÄN KOULUMME TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA 1.1 ILMAISUN TAIKAA TAITEEN JA TAITOJEN TALOSSA 1.2 OPPIMIS- JA OPETTAMISKÄSITYKSESTÄMME 1.3 KÄSITYKSEMME TAITEESTA SEN OPETTAMISESTA JA OPPIMISESTA 1.4 KÄSITYKSEMME MUOTOILUSTA SEN OPETTAMISESTA JA OPPIMISESTA 2 TARTU VIIVAAN TARTU VÄRIIN TARTU MUOTOON TARTU TILAAN 2.1 TÄÄLLÄ ME OPETAMME JA OPIMME 2.2 OPPILAAKSIOTTO 2.3 RYHMÄKOKO 2.4 POISSAOLOT 2.5 HENKILÖKOHTAISEN OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.6 HYVÄKSILUKEMINEN 2.7 TIEDOTTAMINEN 2.8 YHTEISTYÖ 3 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 3.1 OPINTOJEN RAKENNE 3.2 OPINTOJEN LAAJUUS 3.3 LISÄAJAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 4 PIIRRÄ, VIIVAA, MAALAA, VIILAA, SAHAA, MUOVAA, LIIMAA, KUVAA, FILMAA OPETUKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 4.1 VARHAISIÄN OPINNOT 4.2 PERUSOPINNOT 4.3 PERIODITYÖPAJAT PEHMEIDEN MATERIAALIEN PEDIODITYÖPAJA MUOTOILU DIGITAALINEN VALOKUVAUS MAALAUS/ PIIRUSTUS/ PIMA PORTFOLIO 4.4 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN TYÖPAJAT VAATETUKSEN TYÖPAJA MUOTOILU TILA YMPÄRISTÖ DIGITAALINEN VALOKUVAUS MAALAUS / PIIRUSTUS / PIMA 4.5 OPINNÄYTETYÖ 5 ARVIOINTI 5.1 OPPILASARVIOINNISTA 5.2 MEISTÄ ITSELLEMME JA MUILLE 5.3 TODISTUKSET OSALLISTUMISTODISTUS PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTODISTUS OPINNÄYTETYÖN TODISTUS LIITTEET LIITE 1: TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKAN TOIMINTASÄÄNNÖT LIITE 2: OPINNÄYTETYÖ LIITE 3: TYÖPAJAKUVAUKSET KIRJALLISUUS VALOKUVAT

3 1 MEIDÄN KOULUMME TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA Ihminen on aika avuton, jos hän ei tiedä kuka hän on. Ei ihminen selviä tehtävästään, jos hän ei tunne itseään ja ei osaa valita kaikesta, mitä on tarjolla niin siitä seuraa lopulta vain toivotonta sotkua. Ei sitä, mihin yltää ihminen, kun tietää mikä ja kumpi ja ken. Nalle Puh ja Tao 1.1 ILMAISUN TAIKAA TAITEEN JA TAITOJEN TALOSSA Meidän koulussamme on ilmapiiri, jossa oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö otetaan huomioon erilaisen temperamentin, synnynnäisen persoonallisuuspiirteen omaavina yhdessä ja erikseen toimivina tasavertaisina yksilöinä.

4 Taide- ja muotoilukoulu Taika on lasten ja nuorten kuvataidekoulu, joka tarjoaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta päijäthämäläisille 5-20-vuotiaille lapsille ja nuorille Lahdessa. Oppilaitosta ylläpitää Lahden kaupunki. Taika sijoittuu Lahden kaupungin sivistystoimialalla Elinvoima ja osaaminen vastuualueelle ja on osa Wellamo-opistoa. Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetus on järjestetty niin, että se noudattaa lakia taiteen perusopetuksesta (633/98) sekä opetushallituksen laatiman visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (39/011/2002). Opetus- ja kulttuuriministeriö on taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 11 :n 2 momentin nojalla päättänyt tehdystä hakemuksesta myöntää Lahden kaupungille lukien oikeuden saada taiteen perusopetuksen järjestämiseen valtionosuutta laskennallisten opetustuntien määrän mukaan OKM/10/530/ OPPIMIS- JA OPETTAMISKÄSITYKSESTÄMME Oppimisen perusprosesseina voidaan pitää, että ihminen oppii havainnoimaan ja ymmärtämään, miten ympäristön tapahtumat liittyvät toisiinsa, minkälaisia seurauksia on omasta toiminnasta ja oppimaan muiden toiminnasta. Oppimisen voi määritellä myös niin, että se on käyttäytymisessä havaittavia pysyviä muutoksia, jotka syntyvät ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Oppiminen voi olla tahatonta tai se voi tapahtua ympäristön tuella, opetuksella. Oppiminen edellyttää muistia ja aistitoimintaa. Oppimistapahtuman voi paikantaa kohtaan, jossa ihminen vertailee jo tapahtunutta ja aikomaansa tulevaa toimintaa tai ihminen vertaa jo tapahtunutta aiempaan toimintaansa. Viimeksi mainittu on kokemuksesta oppimista. Kokemus syntyy yksilön tulkinnasta, eikä aina vastaa todellisia, empiirisesti mitattavia tapahtumia. Yksilön käsitys on tulkintaa, mutta on hyväksyttävä se, että koettu on kokijalle jollakin tavalla merkityksellinen ja arvokas, vaikka kokemus ei vastaisikaan todellista tapahtumaa. Kokemuksen ala on moninainen: Se voi olla fyysinen, psykologinen, hengellinen tai emotionaalinen. Myös havainnointi toimii samantapaisen periaatteen mukaisesti. Ihminen tulkitsee havaitsemaansa omista elämismaailmoistaan, sosiaalis-historiallisesta taustastaan lähtien, ja liittää havaitun jo olemassa olevaan mielensä ainekseen. Havaintokin voi siis olla ympäröivää todellisuutta tai todellista tapahtumaa vastaamaton. Kokemukset, havainnot ja havaitseminen ovat erinomaisia rakennusaineita taiteella ja muotoilulla kasvattamisessa ja taiteen ja muotoilun opettamisessa. Erilaiset kokemukset ja havainnot osallistuvat prosessiin, jossa tavoitteena on tuoda näkyväksi näkymättömien maailmojen ideoita visuaalisina ja muotoilullisina artefakteina. Edellä esitettyä pyrimme toteuttamaan opetuksessamme. Opetuskäsityksemme on sekoitus kokemuksellisen-, konstruktiivisen - ja tutkivanoppimisen ideoista. 1.3 KÄSITYKSEMME TAITEESTA SEN OPETTAMISESTA JA OPPIMISESTA Taide on avoin käsite. Se määrittelee itseään uudelleen koko ajan: Taide ottaa jatkuvasti sisäänsä uusia osa-alueita uudistaen näin itseään ja omaa määritelmäänsä. Taide on kommunikointia, jossa taiteilija, teos ja kokija ovat vuorovaikutuksessa. Taideteos on prosessi sekä tekijälleen että katsojalleen. Taide on myös itseymmärtämisen väline. Se auttaa ymmärtämään ja selvittämään asioita, käsityksiä ja arvoja: taide siis opettaa jotakin todellisuudesta. Taikassa taideopetuksen lähtökohtana ovat oppilaan havainnot ja kokemukset. Opetus pohjaa traditioon: tekniikoiden, materiaalien ja kuvasommittelun perusteiden haltuunottoon. Oppimisprosessissa oppilas harjaantuu ilmaisemaan kuvallisin keinoin omia kokemuksiaan, havaintojaan ja ajatuksiaan sekä suhdettaan ympäröivään todellisuuteen.

5 1.4 KÄSITYKSEMME MUOTOILUSTA SEN OPETTAMISESTA JA OPPIMISESTA Taikassa muotoilun opetus perustuu käsityöllisen muotoilun lähtökohtiin. Käsityöllisessä muotoilussa ei tutkita teollisen sarjatuotannon vaatimuksiin sopivaa muotoilua vaan suunnittelija ja valmistaja on sama henkilö. Käsityömuotoilussa oppilaalla tavoitteena on suunnitella ja valmistaa esine, minkä olemus havainnollistaa tuotteen käytettävyyden ominaisuuksia unohtamatta tuotteen esteettistä ilmettä. Käsityöllisen prosessin lähtökohta on usein jossakin tietynlaisessa materiaalissa. Oppimisprosessi sisältää tutkivan oppimisen periaatteen, jossa kokeilemalla erilaisten materiaalien mahdollisuuksia oppilas saa tietoa materiaalien toimivuudesta aina ko. tehtävän toteuttamisessa. Oppimisprosessi etenee onnistumisten ja epäonnistumisten sarjana. Prosessin lähtökohta on kolmiulotteisessa, tilallisessa luonnostelussa. Taikassa arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin alojen kasvatus ja opetus on työpajaopinnoissa yhdistetty muotoilukasvatuksen ja -opetuksen kanssa. Oppilas voi suunnitella ja valmistaa esineen, ja sijoittaa sen olemassa olevaan tai kuvittelemaansa ulkotai sisätilaan. Myös vaatetuksen työpaja on osa koulumme muotoilunopintoja.

6 2 TARTU VIIVAAN TARTU VÄRIIN TARTU MUOTOON TARTU TILAAN 2.1 TÄÄLLÄ ME OPETAMME JA OPIMME Koulumme oppimisympäristö rakentuu sosiaalisista-, fyysistä- ja teknisistä oppimisympäristöistä. Pohtiessamme sosiaalista oppimisympäristöä päädyimme määritelmään, joka on esitetty kappaleessa 1.1. Koulun tilat on pyritty suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että ne mahdollistaisivat kokemuksen turvallisesta, rohkaisevasta ja esteettisesti positiivisesta ilmapiiristä. Oppimisympäristöjä olemme laajentaneet koulun ulkopuolelle osallistumalla erilaisiin yhteistyöprojekteihin, vierailemalla erilaisissa taidelaitoksissa, tekemällä opintomatkoja ja osallistumalla koulun ulkopuoliseen näyttelytoimintaan. Taikan käytössä on LAMKin Muotoilu ja taideinstituutin tietokoneluokka, joka mahdollistaa digitaalisuuden hyödyntämisen portfolio- ja digitaalisen valokuvauksen periodien ja digitaalisen valokuvauksen työpajan opettamisessa ja oppimisessa niin, että jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen väline käytettävissään. Olemme laatineet koululle hyvää käyttäytymistä tukevat säännöt, jotka perustuvat koulun arvopohjaan. Taikassa opettajina toimivat visuaalisen- ja muotoilun alan ammattilaiset. 2.2 OPPILAAKSIOTTO Vapaat oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja niistä voi tiedustella koulun toimistosta koko lukuvuoden ajan. 2.3 RYHMÄKOKO Taide- ja muotoilukoulu Taikassa varhaisiän ryhmissä ryhmäkoko on 10 oppilasta. Perus- ja syventävissä opinnoissa ryhmäkoko on noin 12 oppilasta. Opinnäyteryhmän koko vaihtelee lukuvuosittain. 2.4 POISSAOLOT Jos oppilaan poissaolot ylittävät 30%, opintorekisteriin ei kyseiseltä lukukaudelta saa suoritusmerkintää. Poissaolot on mahdollista korvata esimerkiksi tekemällä opettajan antamia lisätehtäviä tai perusopetuksen puolella osallistumalla koulun järjestämille kesäkursseille. 2.5 HENKILÖKOHTAISEN OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Jos oppilas haluaa visuaalisten alojen jatko-opintoihin, hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Henkilökohtainen opetussuunnitelma voidaan laatia myös tapauksissa, jossa oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan Taikassa opetussuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään opiskelijan opintojen kesto, tavoitteet ja sisällöt. Henkilökohtainen opetussuunnitelma laaditaan ohjaavan ja johtavan opettajan kanssa. 2.6 HYVÄKSILUKEMINEN Taide- ja muotoilukoulu Taika hyväksilukee opinnot muissa kuvataidekouluissa, käsityökouluissa, arkkitehtuurikouluissa. Jos oppilas on ollut aikaisemmin visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän perusopetuksessa, hänen tulee osoittaa harrastuneisuutensa työskentelyportfoliolla tai itsenäisesti tehdyllä teoksella.

7 2.7 TIEDOTTAMINEN Syyslukukauden alussa huoltajille järjestetään vanhempainilta, johon kutsutaan kaikkien oppilaiden huoltajat. Tilaisuudessa johtava opettaja esittelee koulun toimintaa, ajankohtaisia asioita ja vastaa huoltajien kysymyksiin. Koulun tiedotus koteihin hoidetaan pääasiassa postin välityksellä. Tarvittaessa huoltajilla on mahdollisuus keskustella sovittuna ajankohtana lapsensa opettajan kanssa. Koulun kotisivuilla on yleisesittely, toiminta-ajatus, opetuksen rakenne ja eteneminen, toimintasäännöt, esite, ajankohtaiset asiat ja galleriaosio, johon on koottu kuvia oppilaiden töistä, erilaisista näyttelyistä, hankkeista ja projekteista. 2.8 YHTEISTYÖ Taide- ja muotoilukoulu Taika on Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:n jäsen, ja osallistuu liiton järjestämään toimintaan ja erilaisiin koulutuksiin. Taika tekee yhteistyötä muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa Päijät- Hämeen alueella. Yhteistyö aloitettiin rehtori- ja opettajatasolla syksyllä 2006, jolloin Lahdessa järjestettiin valtakunnallinen taiteen perusopetuksen seminaari. Viimeisten vuosien aikana on toteutettu Tartu Taiteeseen - tapahtumia, yhteisiä projekteja ja osa taiteiden välisistä työpajoista on poikinut taiteen perusopetukseen uusia hankkeita. Koulu tekee yhteistyötä Lahden kaupungin kanssa toteuttamalla kulttuurikasvatusohjelman muotoilupajoja 5-luokkalaisille, järjestämällä kuvataidekerhoja kouluilla ja tekemällä kaupunkiympäristöön liittyviä projekteja yhteistyössä Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimialan kanssa. Taika tuottaa toiminnallaan erilaisia paikallisia ja valtakunnallisia kulttuuritapahtumia ja opetusmateriaalia.

8 3 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 3.1 OPINTOJEN RAKENNE Opetus alkaa varhaisiän opinnoista (5/6-vuotiaat), josta oppilaat siirtyvät perusopintoihin (6/7 11/12-vuotiaat). Perusopintojen viimeisen ja syventävien työpajaopintojen ensimmäisen vuoden oppilaat opiskelevat periodityöpajoissa, jonka jälkeen he jatkavat syventäviin työpajaopintoihin (13/14 20-vuotiaat). Taide- ja muotoilukoulu Taikassa on mahdollista opiskella 20-vuotiaaksi asti. Syventävät opinnot on kuitenkin suoritettava vähintään 6 vuodessa. Oppilas voi myös tarpeen vaatiessa anoa opiskeluun lisäaikaa. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. ETENEMINEN VARHAISIÄN OPINNOT 30 opetuskertaa/ lukuvuosi PERUSOPETUS - 6/7 11-vuotiaat 30 opetuskertaa/ lukuvuosi - periodityöpajat (11/12- vuotiaat) 34 opetuskertaa/ lukuvuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT - periodityöpajat (12/13 vuotiaat) 34 opetuskertaa/ lukuvuosi - syventävät työpajat (13/14 20-vuotiaat) 34 opetuskertaa/ lukuvuosi IKÄ 5 6-vuotiaat 6/7 11/12-vuotiaat 12/13 20-vuotiaat LAAJUUS h 540 h 750 h OPETUKSEN KESTO 1 2 vuotta 2 h/ viikko 6 vuotta 6/7 7/8-vuotiaat 2h/ viikko 6-8 vuotta 3 h/ viikko 8/9 11/12-vuotiaat 3h/ viikko 3.2 OPINTOJEN LAAJUUS Varhaisiän opintoja järjestetään 60tuntia lukuvuodessa. Perusopetuksessa opetusta annetaan kuuden vuoden aikana yhteensä 540 tuntia. Perusopetuksen päätteeksi oppilas tekee digitaalisen portfolion. Mikäli oppilaalle ei ole kertynyt 540 tuntia perusopintoja, on hänellä mahdollisuus korvata puuttuvat opinnot. Syventävissä opinnoissa laajaa opetusta annetaan kuuden vuoden aikana 750 tuntia. Oppilas tekee opinnäytetyön, jos hän haluaa taiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Opinnäytetyön laajuus on 50 tuntia. Perus- ja syventäviin opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä 10 tuntia lukuvuodessa. Lisäksi oppilas osallistuu yhteisiin projekteihin, opintomatkoihin ja näyttelyvierailuihin, joita järjestetään säännöllisesti. 3.3 LISÄAJAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Jos oppilas esimerkiksi opiskelee samanaikaisesti kahdessa eri työpajassa, hän saa suoritettua opinnot nopeammin kuin muut oppilaat. Tässä tapauksessa hänelle voidaan myöntää lisäaikaa jatko-opintoihin. Lisäajan myöntämisen jälkeen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opetusaika, opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Lisäajan myöntämisestä päättää johtava opettaja.

9 4 PIIRRÄ, VIIVAA, MAALAA, VIILAA, SAHAA, MUOVAA, LIIMAA, KUVAA, FILMAA OPETUKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 4.1 VARHAISIÄN OPINNOT Keskeiset tavoitteet Oppilas oppii työskentelemään ryhmässä. Oppilaan tulee oppia ottamaan huomioon ryhmänsä muut jäsenet. Suhtautuminen toisiin tulee olla kaikin puolin kohteliasta. Oppilas oppii huolehtimaan ja kunnioittamaan työskentelyyn käyttämiään välineitä ja materiaaleja. Oppilas tutustuu kuvan rakentamisen ja muotoilun peruskäsitteistöön, välineisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Keskeiset sisällöt Kuvan perustekijät. Muotoilun, plastisensommittelun perustekijät. Kaksi- ja kolmiulotteisen ilmaisun erilaisuus ja samanlaisuus. Varhaisiän opinnot on orientaatio perusopintoihin. 4.2 PERUSOPINNOT Keskeiset tavoitteet Kuten varhaisiän opinnoissa, mutta edellisiä syventäen: Oppilas harjaantuu tekemään työskentelyssään tietoisemmin omakohtaisia ratkaisuja. Oppilas harjaantuu käyttämään ilmaisussaan kuvataiteen ja muotoilun käsitteistöä. Oppilas oppii keskustelemaan ja arvioimaan omia ja muiden töitä asiaan kuuluvalla käsitteistöllä. Oppilas harjaantuu pitkäkestoisempaan prosessinomaiseen työskentelytapaan ja itsearviointiin. Keskeiset sisällöt Kuten varhaisiän opinnoissa, mutta edellisiä syventäen: Oman kuvallisen ja muotoilullisen ilmaisun kehittäminen. Pitkäkestoinen prosessinomainen työskentely. Kuvataiteen ja muotoilun kulttuurillinen merkitys yhteiskunnassa. 4.3 PERIODITYÖPAJAT PEHMEIDEN MATERIAALIEN PEDIODITYÖPAJA Keskeiset tavoitteet Oppilas tutustuu erilaisiin pehmeisiin materiaaleihin, ja oppii erilaisia tapoja, tekniikoita työstää niitä. Kolmiulotteisen muodon antamisen harjoitteleminen. Keskeiset sisällöt Ekologisuus Käsityölliset menetelmät ja välineet. Käsityöllisten tekniikkojen ja menetelmien historiallisuus MUOTOILU Keskeiset tavoitteet Oppilas oppii käyttämään muotoilun peruskäsitteitä. Oppilas tutustuu muotoilullisiin työskentelytapoihin, erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Kolmiulotteisen muodon antamisen harjoitteleminen.

10 Keskeiset sisällöt Oman muotoilullisen ilmaisun kehittäminen. Kolmiulotteinen suunnittelu ja rakentelu Muotoilun peruskäsitteet DIGITAALINEN VALOKUVAUS Keskeiset tavoitteet Ymmärrys kameran perustoiminnoista sekä kyky soveltaa teknistä osaamista omassa kuvallisessa ilmaisussa ja sisällön tuottamisessa. Adoben Photoshop kuvankäsittelyohjelman alkeiden hallitseminen ja niiden soveltaminen omaan työskentelyyn. Keskeiset sisällöt Digitaalisen valokuvauksen tekniset ja ilmaisulliset perusteet Kuvallisten sisältöjen tarkastelu harjoitustöiden kautta Kuvankäsittelyn alkeet MAALAUS/ PIIRUSTUS/ PIMA Keskeiset tavoitteet Kerrataan ja syvennetään perusopetuksessa omaksuttuja tietoja ja taitoja sekä ilmaisullisia ja teknisiä valmiuksia. Keskustellaan ja arvioidaan ryhmässä valmiita teoksia sekä visuaalisia prosesseja. Ohjataan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja viimeisteltyyn lopputulokseen. Keskeiset sisällöt Valon, värin ja perspektiivin tutkiminen muodon ja tilan kuvaamisessa 2-ulotteisella pinnalla. Kuvasommittelun perustekijöiden (piste-viiva-pinta-volyymi) merkitys itsenäisinä sisällöntuottajina. Eri materiaalien ilmaisulliset ominaisuudet Omien ideoiden työstäminen annetuista teemoista PORTFOLIO Keskeiset tavoitteet Digitaalisen tekniikoiden oppiminen Oppilas oppii hyödyntämään digitaalista oppimisympäristöä Taittamisen opettelu Keskeiset sisällöt Muisteleminen Digitaalisen tekniikan hyödyntäminen Itsearvioinnin kehittäminen 4.4 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN TYÖPAJAT VAATETUKSEN TYÖPAJA Keskeiset tavoitteet Oppilas saa käsityksen vaatteen suunnittelusta, vaatteeseen tarvittavan kaavan rakentumisesta ja siitä, miten näistä lähtökohdista valmistetaan vaate. Oppilaan ymmärrys vaatteesta kolmiulotteisena kappaleena, materiaalien tuntemus ja materiaalin soveltavuus suunniteltuun vaatteeseen, asuun, kehittyy. Keskeiset sisällöt Ekologisuus Vaatteiden kulttuuriset merkitykset vaatteen historiallisuus. Vaatteet ja niiden vaatteen valmistus identiteetin minäkuvan rakentajana: identiteetin rakentuminen edellyttää, että ihminen pääsee kokeilemaan, näkemään monenlaisia ajatus- ja ideamaailmoja, ja valitsemaan niiden välillä.

11 4.4.2 MUOTOILU TILA YMPÄRISTÖ Keskeiset tavoitteet Oppilas käyttää muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyviä peruskäsitteitä. Oppilas tutustuu suunnitteluprosessiin liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin. Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä ymmärtää materiaalin merkityksen kolmiulotteisessa työskentelyssä. Oppilaan ymmärrys omakohtaisen kokeilemisen ja kolmiulotteisen rakentelun merkityksestä työskentelyprosessissa ja oman idean näkyväksi tekemisessä kehittyy. Keskeiset sisällöt Oman muotoilullisen ilmaisun syventäminen Kolmiulotteinen suunnittelu ja rakentelu Muotoilun ja arkkitehtuurin peruskäsitteet Rakennettu ympäristö DIGITAALINEN VALOKUVAUS Keskeiset tavoitteet Filmi järjestelmäkameran hallinta sekä ymmärrys pimiötyöskentelyn perusteista. Ymmärrys digitaalisen järjestelmäkameran perustoiminnoista sekä kyky soveltaa teknistä osaamista omassa kuvallisessa ilmaisussa ja sisällön tuottamisessa. Kuvallisten peruselementtien tunnistaminen ja hallinta. Erilaisten kuvasisältöjen lukutaito ja tuottaminen. Adoben Photoshop -kuvankäsittelyohjelman perusteiden syventäminen ja itsenäinen hallinta. Keskeiset sisällöt Pimiötyöskentely Digitaalisen valokuvauksen teknisten ja ilmaisullisten seikkojen syventäminen Kuvallisten sisältöjen tarkastelu harjoitustöiden kautta Kuvankäsittelytaitojen syventäminen MAALAUS / PIIRUSTUS / PIMA Keskeiset tavoitteet Tekniset taidot, materiaalien tuntemus, niiden käyttömahdollisuudet Sommittelu, värioppi, niiden ilmaisullinen ulottuvuus Itselleen luontaisen työskentelytavan ja tekniikan löytäminen Oman kuvallisen ilmaisun syventäminen Käsitteiden ja sanaston hallinta Kyky sanallistaa prosessia ja valmiita teoksia Taiteentuntemuksen, tradition ja nykytaiteen ymmärtäminen, taide heijastaa omaa aikaansa Taiteen kentän ja toimintatavan ymmärtäminen Keskeiset sisällöt Havainnot ja kokemukset Tekniset harjoitukset Kuvasommittelu Intuitio, mielikuvat, käsitteet, puhdas ilmaisu Teemat, aiheet 4.5 OPINNÄYTETYÖ Opinäytetyön keskeiset tavoitteet ja sisällöt on esitelty opetussuunnitelman liitteessä Opinnäytetyö.

12 5 ARVIOINTI 5.1 OPPILASARVIOINNISTA Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopetuksessa oppilasarviointi perustuu oppilaan persoonan tuntemukseen, ja oppilaan työskentelyn taitojen pitkäaikaisen kehittymisen seuraamiseen. Arvioinnin perusteena on arvioivan palautteen periaate, ja oppilaan itsearviointi. Opettajan antama arviointi on avointa, jolloin oppilas saa samalla palautetta, josta lähtien hän voi oppia tekemästään, ja samalla halutessaan parantaa suoristustaan. Oletuksena on, että oppilas toimii reflektiivisesti, ja näin työskentelyssä on koko ajan mukana itsearviointia. Oppilaan arviointi on pääsääntöisesti kiinni työskentelytilanteessa, johon kuuluu työskentelyprosessi ja myös työn lopputulema. Arviointi koskee molempia osatekijöitä. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kyky ymmärtää sisältöjä, visuaalisia osatekijöitä sekä erilaisten materiaalien ja tekniikkojen käyttöä. Taikassa oppilas saa lukuvuosittain sanallisen arvioinnin, missä huomioidaan oppilaan taidollista ja tiedollista kehitystä, kehittymistä opinnoissaan, suhteessa oppilaan omaan aiempaan kehitykseen. Portfolion ja opinnäytetyön arvioinnin lähtökohtana on kehittävä arviointi, jossa opettaja ja oppilas keskustelevat arvioitavasta prosessista yhdessä. Opintojen etenemistä seurataan koulun käytössä olevan oppilasrekisteriohjelman avulla.

13 5.2 MEISTÄ ITSELLEMME JA MUILLE Olemme Taikassa aloittaneet oppilaitostamme koskevan itsearvioinnin. Arviointi on tarkoitus integroida koulun arkeen järjestelmällisenä ja jatkuvana toimintana, jonka tehtävänä on tutkia ja kehittää erilaisia työvälineitä, joilla saamme tietoa toimintamme vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tavoitteenamme on, että pystyisimme itsearvioinnista lähtien ratkaisemaan havaittuja toimintamme epäkohtia, mutta myös käyttämään toiminnassamme hyväksi onnistuneeksi toiminnaksi havaittua. Itsearviointiin on sitoutunut koko Taikan henkilökunta. Itsearviointi on siis arviointia, jonka yhteisö tekee omasta toiminnastaan. Meillä on itsearviontitoimintamme tukena Opetusministeriön laatima Virvatuli -malli, josta lähtien olemme alkaneet muokata ministeriön toiveen mukaan paikallisia, oman oppilaitoksemme identiteettejä. Olemme kehitystyössämme ottaneet huomioon koulumme toiminnan painotukset, toimintaympäristömme vaatimukset ja monilta osin myös eri sidosryhmien tarpeet. Itsearviointikohteita, kategorioita, on viisi: oppilaat, opettajat, oppimisympäristö, johtaminen ja yhteistyösuhteet. Olemme kehittämässä itsearvioinnin välineeksi miellekarttaa. Tarkoituksena on laatia miellekartan sisällöstä ja rakenteesta sellaisia, että ne toimisivat tiedonkeruun välineenä opettajien ja oppilaiden kesken, mutta myös niin, että menetelmä lisäisi yhteisöllisyyttä oppilaiden kesken, ja opettajien välillä. Miellekarttojen pedagoginen idea perustuu ajatukseen avoimesta päämäärästä. Usein valmiiksi laaditut kysymykset ovat lähtökohtaisesti niin johonkin tiettyyn suuntaan tai lopputulemaan ohjaavia, että saadut vastaukset todennäköisesti jäävät puutteellisiksi. Miellekarttoja voidaan tehdä joko yksilökeskeisesti tai ryhmätyönä. Ryhmätyötilanne vaatii rauhallista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Ryhmätyötilanteet ovat osoittautuneet hedelmällisiksi keskustelufoorumeiksi, jossa opettaja pääsee kuulemaan oppilaitaan ja oppilaat toisiaan. Vuorovaikutustilanne mahdollistaa keskusteltavaksi ja avattavaksi yllättäviäkin asioita ja ilmiöitä. Nämä tilanteet vahvistavat ryhmän jäsenten välisiä suhteita. Miellekartan ytimessä on Taika, ja lähemmässä tarkastelussa: tila/oppimisympäristö, välineet, materiaalit, tekniikat, opettaminen ja oppiminen.

14 5.3 TODISTUKSET Osallistumistodistus Osallistumistodistuksen saavat kaikki laajaan opetukseen osallistuneet oppilaat. Lahden kaupunki Sivistystoimiala, Wellamo-opisto Taide- ja muotoilukoulu Taika osallistumistodistus taiteenala: kuvataide opetusministeriön koulutuksen järjestämislupa: OKM/10/530/ Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/98). Opetus on toteutettu Opetushallituksen laatiman visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (39/011/2002). oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika suoritetut opinnot suorituksen ajankohta johtavan opettajan allekirjoitus oppilaitoksen leima Perusopetuksen päättötodistus Perusopintojen päättötodistuksen arviointi on sanallinen eikä siinä käytetä arviointiasteikkoa. Lahden kaupunki Sivistystoimiala, Wellamo-opisto Taide- ja muotoilukoulu Taika Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopetuksen päättötodistus taiteenala: kuvataide opetusministeriön koulutuksen järjestämislupa: OKM/10/530/ Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/98). Opetus on toteutettu Opetushallituksen laatiman visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (39/011/2002). oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika sanallinen arvio suoritetut opinnot suorituksen ajankohta johtavan opettajan ja Wellamo-opiston rehtorin allekirjoitus oppilaitoksen leima Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän päättötodistus Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on osallistuminen syventäviin opintoihin 760 h. Jos vaadittu tuntimäärä ei täyty, oppilaalle kirjoitetaan osallistumistodistus. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus perusopinnoista sekä laajan oppimäärän suorittamisesta. Syventävien opintojen päättötodistuksessa annetaan sekä sanallinen että numeraalinen arvio asteikolla 5 1. (erinomainen 5, kiitettävä 4, hyvä 3, tyydyttävä 2, hyväksytty1). Lahden kaupunki Sivistystoimiala, Wellamo-opisto Taide- ja muotoilukoulu Taika Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän päättötodistus

15 taiteenala: kuvataide Visuaalisten taiteiden oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävät opinnot opetusministeriön koulutuksen järjestämislupa: OKM/10/530/ Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/98). Opetus on toteutettu Opetushallituksen laatiman visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (39/011/2002). oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika kokonaisarvosana opinnoista (5-1) sanallinen arvio suoritetut opinnot suorituksen ajankohta johtavan opettajan ja Wellamo-opiston rehtorin allekirjoitus oppilaitoksen leima arviointiasteikko: erinomainen 5, kiitettävä 4, hyvä 3, tyydyttävä 2, hyväksytty Opinnäytetyön todistus Opinnäytetyön arviointi kohdistuu teokseen/teossarjaan, portfolioon ja portfoliossa olevaan itsearviointiin. Työn arvioijia on kaksi. Arvioijina ovat koulun omat opettajat ja/tai ulkopuolinen asiantuntija. Oppilas saa työstään lyhyen kirjallisen arvioinnin molemmilta arvioijalta. Opinnäytetyön arviointikriteerit on esitelty opetussuunnitelman liitteessä Opinnäytetyö. Lahden kaupunki Sivistystoimiala, Wellamo-opisto Taide- ja muotoilukoulu Taika Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opinnäytetyö taiteenala: kuvataide opetusministeriön koulutuksen järjestämislupa: OKM/10/530/ Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/98). Opetus on toteutettu Opetushallituksen laatiman visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (39/011/2002). oppilaan nimi ja henkilötunnus arvosana opinnäytetyöstä sanallinen arvio suoritetut opinnot 50 h suorituksen ajankohta johtavan opettajan, ulkopuolisen arvioitsijan ja Wellamo-opiston rehtorin allekirjoitus oppilaitoksen leima arviointiasteikko: erinomainen 5, kiitettävä 4, hyvä 3, tyydyttävä 2, hyväksytty 1

16 KIRJALLISUUS Arnheim Rudolf: Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye Atjonen Päivi: Hyvä, paha arviointi Hirsjärvi Sirkka: Kasvatustieteen käsitteistö Hoff Benjamin: Nalle Puh ja Tao Varto Juha: Laadullisen tutkimuksen metodologia Laki taiteen perusopetuksesta (633/98) Opetushallitus, Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002 (39/011/2002) Virvatuli-malli itsearviointiopas taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille Jaana Koivisto- Nieminen, Kaisa Holopainen Taiteen perusopetusliitto _ja_arkkitehtuurikasvatusta_kaytannossa/kasin_muotoiltu_kehosta_lahtien VALOKUVAT Studio Teemu Töyrylä

17 Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetussuunnitelman hyväksyi Lahden ammattikorkeakoulu (rehtorin päätösluettelo nro 323). Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetussuunnitelma uudistettiin keväällä Uudistetun opetussuunnitelman hyväksyi Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioinen (viranhaltijapäätös 31 ). Lahden kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetussuunnitelman (D/1690/ /2014) ja otettavaksi käyttöön alkaen.

18 LIITE 1 TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKAN TOIMINTASÄÄNNÖT OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN Oppilaan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen. Oppilas ei saa opintorekisteriin suoritusta mikäli poissaolot ylittävät 30%. Mahdollisesta korvaavuudesta on otettava yhteyttä joko ryhmän opettajaan tai johtavaan opettajaan. Opetuskerta alkaa ja loppuu täsmällisesti: oppilas tuodaan ja noudetaan opetuskerran jälkeen täsmällisesti. Oppilas saa poistua Taikasta vain opettajan luvalla tai tuntien päätyttyä, mikäli huoltajien kanssa ei ole muuta sovittu. Oppilaan tulee osallistua opetukseen ja työskentelyyn aktiivisesti, sekä noudattaa opettajan antamia ohjeita. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja antaa kaikille työrauhan. Toisten oppilaiden töihin kajoaminen sekä niiden negatiivinen kommentointi on ehdottomasti kielletty. Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Opetustilanteissa ei puhuta negatiivisesti muista ryhmän jäsenistä tai ulkopuolisista. Mikäli oppilas toistuvasti häiritsee opetusta ja muiden työskentelyä keskustelee ryhmän opettaja asiasta oppilaan kanssa. Mikäli häiritseminen jatkuu, ottaa opettaja yhteyttä oppilaan huoltajiin. Tarvittaessa huoltajat kutsutaan oppilaan kanssa koululle keskustelemaan ryhmän opettajan ja johtavan opettajan kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Opetuskertaan kuuluu materiaaleista ja välineistä huolehtiminen, niiden puhdistaminen käytön jälkeen ja vieminen omille paikoilleen sekä työskentelypaikan siivoaminen ja töiden vieminen niille varatuille paikoille. Oppilas käyttää työskentelyyn sopivaa vaatetusta. Opetuskieli Taikassa on suomi. Oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, toivotaan osallistuvan ja keskustelevan taitojensa mukaan suomen kielellä. KOULUN OMAISUUS Oppilaan tulee käyttää ja kohdella Taikan omaisuutta huolella ja tarkoituksenmukaisesti. Kaikenlainen ilkivalta on kielletty. Oppilas joutuu itse korvaamaan aiheuttamansa mahdollisen ilkivallan. YHTEISTYÖ TAIKAN JA KODIN VÄLILLÄ Oppilaan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittaa henkilö- ja osoitetietomuutokset suoraan Taikan toimistoon. Opiskelun lopettamisesta on myös ilmoitettava välittömästi toimistoon, ei opettajalle. Koulun tiedotus hoidetaan pääasiassa postin välityksellä. On tärkeää, että huoltajan voimassa oleva puhelinnumero on Taikan tiedossa. Huoltaja voi lähettää viestejä oppilaan mukana, ottaa yhteyttä suoraan ryhmän opettajaan tai Taikan toimistoon. Oppilaan turvallisuuden takia huoltajan olisi hyvä ilmoittaa ryhmän opettajalle esimerkiksi allergioista. Opetuksessa mahdollisesti sattuneiden ongelmatilanteiden johdosta huoltajia pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä ryhmän opettajaan tai johtavaan opettajaan tilanteen selvittämiseksi. Jos oppilas ei viihdy Taikassa olisi huoltajan hyvä ottaa yhteyttä ryhmän opettajaan.

19 Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamiseen. Huoltajien on hyvä keskustella lapsen kanssa oppilaspaikan sitovuudesta ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Lukukausimaksut tulee hoitaa ajoissa. Lukukausimaksun laiminlyönti aiheuttaa maksun siirtymisen perintään Lahden kaupungin käytännön mukaisesti. Lukukausimaksuihin liittyvissä asioissa on hyvä ottaa mahdollisimman pikaisesti lukukauden alettua yhteyttä johtavaan opettajaan. Taikassa järjestetään lukuvuoden aikana vanhempainilta, joihin kaikkien toivotaan osallistuvan. Varsinkin uusien oppilaiden huoltajien olisi hyvä osallistua vanhempainiltaan leikkaa tästä Olen lukenut ja hyväksynyt Taikan toimintasäännöt. Oppilaan nimi ja ryhmä: Huoltajan allekirjoitus:

20 LIITE 2 TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKAN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNÄYTETYÖ YLEISESTI OPPINÄYTETYÖSTÄ Opinnäytetyö on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus, joka sisältää TEOKSEN/TEOSSARJAN ja PORTFOLION. Opinnäytteen tarkoitus on ilmentää oppilaan taiteellisia vahvuuksia ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opinnäytetyössä oppilas hyödyntää aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja. Oppilas tekee opinnäytetyön, jos hän haluaa taiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Opintojen laskennallinen laajuus on 760 tuntia, mikä sisältää opinnäytetyöntyön tekemisen. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana niin, että oppilas opiskelee valitsemassaan työpajassa ko. opettajan ohjauksessa. Työ edellyttää oppilaalta vähintään 16 -vuoden ikää, ja n. 300 tunnin opintoja (2 3 lukuvuotta) siltä visuaalisen taiteen tai muotoilun alueelta, jolta oppilas aikoo työnsä tehdä. Tämä tarkoittaa, että työ tehdään menetelmillä ja tekniikoilla, jotka oppilas jo osaa. Opinnäytetyön aiheen ja tekniikan päättää oppilas itse omista mielenkiintonsa kohteista lähtien. Oppilas tekee työstään suunnitelman, jonka opettaja ja johtavaopettaja hyväksyvät. Opinnäytetyön tekemiseen kuuluu osallistuminen ohjattuihin opinnäytetyöryhmän välitapaamisiin, opinnäytetyöseminaariin, opinnot päättävään näyttelyn rakentamiseen, näyttelyyn kuuluvaan töiden esittelytilaisuuteen ja näyttelyn avajaisiin. Lisäksi opinnäytetyöskentelyyn kuuluu itsenäisen työskentelyn osuus: opinnäytetyön aiheen keksiminen, työn suunnittelu, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, päiväkirjan työstäminen portfolioksi ja mahdollinen työskentely kotona ja/tai koulussa. Työn tekeminen edellyttää, että oppilaan poissaolot ovat sallitun rajoissa. YKSITYISKOHDAT OPINNÄYTETYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TAVOITTEISTA Työn aikatauluttaminen. Oppilas on valinnut (yleensä edellisen lukuvuoden keväällä) työpajan, jossa hän haluaa opinnäytteen tehdä. Opinnäyteryhmän ensimmäinen yhteinen tapaaminen on syyslukukauden alussa. Tapaamisessa oppilaat esittäytyvät ja kertovat työnsä mahdollisista ideoista. Työ tehdään pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana. Työsuunnitelmasta ja työ/teossarjan valmistamisesta. Valmista työsuunnitelmaa ei välttämättä tarvita. Opinnäytteen lähtökohdaksi oppilaalla tulee olla jokin oma idea, jota oppilas alkaa kehittää. Oppilas tuo ideaansa eri tavoin kokeillen näkyväksi työskentelyprosessin aikana. Työ siis etenee kokeillen vaiheesta toiseen. Työskentely tapahtuu oppilaan valitsemassa työpajassa, sopimuksen mukaan itsenäisenä työskentelynä koulun tiloissa ja/tai itsenäisenä työskentelynä kotona. Työn ohjaus. Oppilas saa tarvitsemaansa ohjausta valitsemansa työpajan opettajalta, ja lisäksi oppilas osallistuu ohjattuihin opinnäyteryhmän tapaamisiin. Opinnäytetyöryhmän tapaamisissa käsitellään opinnäytetyötä kokonaisvaltaisesti: mm. ryhmässä jaetaan muiden kanssa

21 ajatuksia oman työ ideasta, sisällöstä ja tavoitteista, keskustellaan työn ajallisesta etenemisestä ja mahdollisista esteistä, työpäiväkirjan pitämisestä, portfolion käytännöistä, työn esille asettamista (kevätlukukauden opinnäytetyönäyttely) ja valmiin työn esittelystä arvioitsijalle, ja mahdollisesti lehdistölle. Opinnäytteen tekijä ottaa pääsääntöisesti vastuun omasta työskentelystään, mutta työn ohjaaja huolehtii, että opinnäytteen tekijä ei koe jäävänsä työnsä kanssa yksin. Oppimispäiväkirjan pitäminen ja portfolion työstäminen. Oppimispäiväkirjan pitäminen kuuluu opinnäytetyön tekemiseen. Päiväkirjan pitämisen tarkoituksena on kirjata sanallisesti ja kuvallisesti muistiin mahdollisimman pian mieluiten heti työskentelykerran päätteeksi seikkoja, joita oppilas ymmärtää työskentelynsä aikana tapahtuneen. Jos työskentelyn ja sen kirjaamisen väliin jää ajallinen välimatka, se saattaa muuttaa käsitystä siitä, mitä työskentelyprosessin aikana tapahtui. Oppimispäiväkirja jää oppilaan henkilökohtaiseksi päiväkirjaksi, mutta päiväkirjaa käytetään portfolion pohjana niin, että oppilas valitsee oppimispäiväkirjastaan niitä seikkoja, joita haluaa portfoliossaan työskentelystään kertoa. Olennaisia ovat visuaaliset valinnat perusteluineen. Portfolio on julkinen: Se asetetaan esille opinnäytetyönäyttelyyn visuaalisen työn rinnalle. Portfolio kertoo työn vastaanottajalle näyttelyssä kävijälle, opettajalle ja päättötyön arvioijalle oppilaan työn rakentumisesta. Portfolio koostuu opinnäytteen lähtökohdan, idean, esittelystä, työn prosessin kuvauksesta ja itsearvioinnista. Oppimispäiväkirjan kirjoittajaa auttaa, kun hän pyrkii vastaamaan avoimiin kysymyksiin: kuka, mitä, missä, milloin, miksi ja miten. Valmis portfolio käsittää tietokoneella kirjoitettua tekstiä 4 5 sivua pistekooltaan 12, rivinväli 1 tai 1,5. Lisäksi työn tekijä liittää portfolioon työn vaatiman määrän kuvallista materiaalia. Muuten portfolion muoto on vapaa. Itsearviointi portfoliossa Itsearvioinnin tarkoitus on syventää tietoisuutta omasta toiminnasta: työskentelyyn kuuluvista lähtökohdista, prosessista, joka vie työtä eteenpäin ja työskentelyn lopputulemasta. Itsearvioinnin periaatteena on, että itsearviointi kantaa omaan toimintaan kohdistuvan kriittisen ajattelun ja pyrkimyksen toiminnan ymmärtämiseen. Itsearviointi on parhaimmillaan kykyä ottaa etäisyyttä omaan toimintaan ja ajatteluun siis kykyä jäsentää kokemuksia hieman etäämmältä. Itsearvioinnin tukena voi käyttää edellä kerrottuja avoimia kysymyksiä. Välimatka etäisyys omaan tekemiseen syntyy niin, että oppilas kirjaa heti työskentelykerran jälkeen oppimispäiväkirjaan tekemistään. Näistä merkinnöistä lähtien, päiväkirjamerkintöjään pohtien, oppilas rakentaa portfolionsa. Näin tapahtunutta työskentelyprosessia tulee tarkasteltua ainakin jonkinlaisen (ajallisen) välimatkan päästä. Tässä on tärkeää, että oppilas varaa työnsä loppupuolelle aikaa portfolion työstämiseen. Jos oppilas on vielä kiinni työskentelyprosessissa, etäisyyden ottaminen tekemiseen ja lopputulokseen saattaa olla vaikeaa. Opinnäytetyön arviointi Opinnäytetyön arviointi kohdistuu teokseen/teossarjaan, portfolioon ja portfoliossa olevaan itsearviointiin. Työn arvioijia on kaksi. Arvioijina on koulun omat opettajat ja/tai ulkopuolinen asiantuntija. Oppilas saa työstään lyhyen kirjallisen arvioinnin molemmilta arvioijalta. Arvioinnin tarkoituksena on esittää ensisijaisesti työn positiiviset ansiot, mutta työn mahdolliset puutteet tulee myös kertoa oppilaalle kirjallisessa palautteessa. Lyhyeen sanalliseen arviointiin, joka tulee oppilaan päättötodistuksen liitteeksi, kirjataan vain työn positiiviset puolet, ja oppilaan työstään saama numeerinen arvosana. Opinnäytteen tekijä esittelee työnsä lyhyellä puheenvuorolla arvioijalle (ja muulle ryhmälle) arviointitilaisuudessa. Arvioija on tutustunut ennen arviointitilaisuutta oppilaan portfolioon, joten arvioijalla on orientaatio työhön. Tarkoituksena on, että arvioinnista muodostuu rakentava oppimistilanne päättötyön tekijälle kunkin oppilaan työn arvioinnista lähtien myös koko muulle ryhmälle.

22 Arviointikriteerit Erinomainen (5) Työ/ työt Opinnäytetyö on vaikuttava kokonaisuus. Työstä välittyy omaleimainen luova ajattelu. Tekijä hallitsee käyttämänsä materiaalit ja tekniikat erinomaisesti. Ilmaisu palvelee valittua sisältöä. Työ ja portfolio muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Portfolio Oppilas kertoo tavoitteistaan ja näkökulmistaan selkeästi. Oppilas kuvailee, jäsentää: ymmärtää työskentelyprosessiaan erinomaisesti. Oppilas perustelee visuaaliset ratkaisunsa erinomaisesti. Hän käyttää taiteen käsitteitä. Itsearviointi portfoliossa Oppilas arvioi opinnäytetyönsä lopputulosta realistisesti. Oppilas arvioi opinnäytetyöprosessia ja oppimistaan monipuolisesti. Oppilas hyödyntää ohjauksessa annettua tukea ja palautetta erinomaisesti. Hyvä (3) Työ/ työt Opinnäytetyö on kiinnostava kokonaisuus. Työstä välittyy luova ajattelu. Tekijä hallitsee käyttämänsä materiaalit ja tekniikat sujuvasti. Portfolio Oppilas kuvailee työskentelyprosessiaan hyvin. Oppilas hyödyntää työpäiväkirjaansa. Oppilas kertoo työskentelyynsä kuuluvista valinnoista. Itsearviointi portfoliossa Oppilas arvioi opinnäytetyön lopputulosta kohtuullisesti. Oppilas arvioi omaa oppimistaan jonkin verran. Oppilas hyödyntää ohjauksessa annettua tukea ja palautetta. Hyväksytty (1) Työ/ työt Opinnäytetyö on suppea kokonaisuus. Ilmaisusta puuttuu tekijän omakohtainen näkemys. Tekijä ei hallitse käyttämiään materiaaleja ja tekniikoita riittävästi. Portfolio Oppilas kertoo työn suunnittelusta ja toteutuksesta niukasti. Oppilas hyödyntää työpäiväkirjaansa vähän. Itsearviointi portfoliossa Oppilas arvioi opinnäytetyötään ja oppimistaan niukasti. Oppilas ei hyödynnä ohjauksessa annettua tukea ja palautetta.

23 LIITE 3 TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA TYÖPAJAKUVAUKSET DIGITAALISEN VALOKUVAUKSEN TYÖPAJA Valokuvauksen mahdollisuuksiin tutustumisen tekniikka on digitaalisuus. Oppilaat perehtyvät valokuvauksen eri osa-alueisiin tekemällä harjoitustehtäviä. Kurssin tavoite on syventää oppilaan kuvallista ilmaisua, kuvanlukutaitoa ja valokuvataiteen tuntemusta. Työpaja edellyttää kiinnostusta työskennellä digikameroiden ja tietokoneiden kanssa. Työskentely edellyttää oppilaalta pitkäjänteisyyttä ja oma-aloitteisuutta. MAALAUKSEN TYÖPAJA Työpajassa perehdytään maalaamisen eri tekniikoihin ja kuvan rakentamisen menetelmiin. Tavoitteena on syventää oppilaiden teknisiä taitoja ja tukea heidän oman kuvallisen ilmaisunsa kehittymistä. Maalaustöiden yhteydessä laajennetaan sommittelun ja väriopin tuntemusta, keskustellaan kuvan sisällöllisistä ja ilmaisullisista tekijöistä ja tutustutaan maalaustaiteen historiaan sekä nykytaiteen ilmiöihin. Aihealueet määräytyvät lukuvuoden teeman, oppilaiden kiinnostuksen ja harjoiteltavien tekotapojen mukaan. MUOTOILU-TILA-YMPÄRISTÖ TYÖPAJA Muotoilu-tila-ympäristö työpajassa lukuvuoden teemana on sisustaminen. Työskentelyn pääpaino on kolmiulotteisessa rakentelussa. Tehtäväkokonaisuuksissa lähtökohtana on jokin oppilaan oma tilaan liittyvä mielenkiinnon kohde. Oppilas voi suunnitella ja valmistaa esineen ja sijoittaa sen johonkin olemassa olevaan tai kuviteltuun tilaan. Pajassa tutustutaan myös sisustussuunnittelun eri osa-alueisiin. VAATETUKSEN TYÖPAJA Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia vaatetuksen, pukeutumisen ideoita. Oppilaat suunnittelevat vaatteita, asuja tai asusteita ja ne toteutetaan valmiiksi erilaisin menetelmin. Suunnittelun lähtökohtana on oppilaan omat mielenkiinnon kohteet. Pajassa tutustutaan myös vaatteen suunnittelun prosessiin: mitkä ovat ne toiminnan vaiheet, joita edellytetään, että ideasta syntyy vaate, asu tai asuste. PIIRUSTUS TYÖPAJA Piirustuksen työpajassa perehdytään perinteiseen näköhavaintoon perustuvaan piirtämiseen, sekä tutkitaan piirustuksen ilmaisullisia mahdollisuuksia. Työpajassa syvennytään piirustuksen eri tekniikoihin: lyijykynä-, hiili-, tussi-, öljy- ja kuivapastellipiirtämiseen, piirtämisen maalaukselliseen puoleen, tussilaveeraukseen sekä erilaisiin sekatekniikoihin. Piirtämisen yhteydessä opiskellaan myös kuvasommittelun perusteita. PIMA TYÖPAJA PIMA-lyhenne tulee sanoista piirustus/maalaus. PIMA-työpajassa perehdytään samoihin tekniikoihin ja opetussisältöihin kuin maalauksen ja piirustuksen työpajoissakin: Sommitteluun, kuvan rakentamiseen ja tekniikan ilmauksellisiin mahdollisuuksiin. Piirtämisen ja maalaamisen osuus määräytyy oppilaiden kiinnostuksen mukaan. OPINNÄYTETYÖRYHMÄ

24 Opinnäytetyö on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus, joka sisältää TEOKSEN/TEOSSARJAN ja PORTFOLION. Opinnäytteen tarkoitus on ilmentää oppilaan taiteellisia vahvuuksia ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opinnäytetyössä oppilas hyödyntää aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja. Oppilas tekee opinnäytetyön, jos hän haluaa taiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Opintojen laskennallinen laajuus on 760 tuntia, mikä sisältää opinnäytetyöntyön tekemisen. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana niin, että oppilas opiskelee valitsemassaan työpajassa ko. opettajan ohjauksessa. Työ edellyttää oppilaalta vähintään 16 -vuoden ikää, ja n. 300 tunnin opintoja (2 3 lukuvuotta) siltä visuaalisen taiteen tai muotoilun alueelta, jolta oppilas aikoo työnsä tehdä. Tämä tarkoittaa, että työ tehdään menetelmillä ja tekniikoilla, jotka oppilas jo osaa. Opinnäytetyön aiheen ja tekniikan päättää oppilas itse omista mielenkiintonsa kohteista lähtien. Oppilas tekee työstään suunnitelman, jonka opettaja ja johtava opettaja hyväksyvät. Opinnäytetyön tekemiseen kuuluu osallistuminen ohjattuihin opinnäytetyöryhmän välitapaamisiin, opinnäytetyöseminaariin, opinnot päättävään näyttelyn rakentamiseen, näyttelyyn kuuluvaan töiden esittelytilaisuuteen ja näyttelyn avajaisiin. YLEISTÄ Työpajojen lisäksi lukuvuoden aikana tarjotaan erilaisia viikonloppukursseja, joiden sisällöistä ja ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin. Oppilaalla on mahdollisuus ilmoittautua myös kahteen työpajaan. Toiseen pajaan osallistuminen kuitenkin edellyttää, että kyseisessä työpajassa on tilaa.

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kuvataiteen syventävien opintojen päättötyö Opetussuunnitelman perusteet ( Opetushallitus / Maarays 39/01L/2002 ) Saadakseen päättötodistuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN?

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? 31.8.2012 AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? ESPOON KUVATAIDEKOULUN PÄÄTTÖTYÖOHJEET OPPILAILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ PÄÄTTÖTYÖ ON? 3 KOSKA PÄÄTTÖTYÖN VOI SUORITTAA 3 MITEN PÄÄTTÖTYÖ SUORITETAAN

Lisätiedot

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5.

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5. LV 2015 2016 PÄÄTTÖTYÖ On itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava kokonaisuus, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyö ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Perustietoa Päättötyön voi suorittaa vähintään 16- vuoden iässä syventävien opintojen loppuvaiheessa. Työn

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2017-2018 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON?

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? OPPILAAN OPAS MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? Kuvataidekoulumme on perustettu vuonna 1982 antamaan kuvataiteen opetusta lapsille ja nuorille. Koulutuslautakunta hyväksyi 15.6.2006

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

Vihdin Kuvataidekoulu

Vihdin Kuvataidekoulu Hyväksytty 31.8.2015 Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Perustietoa Päättötyön voi suorittaa vähintään 16- vuoden iässä syventävien opintojen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS TYÖPAJAT 2009-2010 Lukuvuoden 2009-2010 työpajoiksi tarjoamme: ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia?

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? VIIKKI Klo 14:45.- 16.00 Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? PUHEENVUORON SISÄLTÖ Itsearvioinnin: - tavoitteet, - rooli ja tehtävä. Itsearviointitaidot. Itsearviointimalleista:

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:2a

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:2a KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN OHJEET lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille Määräykset ja ohjeet 2017:2a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:2a ISBN 978-952-13-6360-3 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

Aiotko tehdä PALETIN?

Aiotko tehdä PALETIN? Aiotko tehdä PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet oppilaille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20 - vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot