TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Katri Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu kv:n pj saapui :n 529 aikana. kv:n vpj kirkkoherra poistui :n 528 aikana. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra poistui :n 530 aikana. kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Hirvonen Martti kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 511 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 513 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 514 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 515 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Nurmio ja Merja Ainasoja. 516 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä Tuomiokapituli on päättänyt Turun Mikaelinseurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentin nojalla, että seurakunnan (III) kappalaisen virkaa ei julisteta haettavaksi ennen Tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää Pastori Antero Paaterelle jatkettua virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (III) virasta ajalle esitetyn selvityksen perusteella. Tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä Pastori Laura

3 Kajalan hänen suostumuksensa mukaisesti Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) viransijaiseksi ajaksi Tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä Pastori Antti Pajusen hänen suostumuksensa mukaisesti Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi Pöytäkirjoja Tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla keskeyttää Pastori Jari Laaksosen virkamääräyksen Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virasta ajaksi toisen viran hoitamista varten ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä Pastori Jari Laaksosen edelleen Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi ajaksi yhteisen diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 6/ kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja 8/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Muut asiat - Kirkkoherrainkokouksen opintomatka 2012 Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 517 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 20 / 2012 Yleiskirjeen aiheena on seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle. Kirkolliskokous hyväksyi kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille

4 Samassa yhteydessä vahvistettiin myös kirkon keskusrahastolle maksettavien maksujen määräytymisperusteet ja suuruus. Kirkon eläkejärjestelmän rahoittaminen vuonna 2013 Työnantajan eläkemaksu vuonna 2013 on 28 % palkkasummasta. Työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuuosuutta. Työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu. Kirkkohallitus ja Keva ovat sopineet yhteistyöstä KiELin eläkemaksujen keräämisessä siten, että Keva huolehtii maksujen keräämisestä Kirkon keskusrahaston tilille hyödyntäen olemassa olevia järjestelmiään. Kirkon eläkerahaston kartuttamiseksi seurakunnat maksavat vuosittain eläkerahastolle enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Kirkon yhteisen toiminnan rahoittaminen Seurakuntien maksamalla perusmaksulla rahoitetaan kirkon keskusrahaston talousarviossa osa Kirkon yhteinen toiminta (Kirkkohallitus, Hiippakunnallinen toiminta ja Avustukset). Perusmaksutulon vuonna 2013 arvioidaan olevan noin 52,4 milj. euroa. Vuonna 2013 perusmaksu on 8,2 % vuonna 2011 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut Kirkon palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna Viiden vuoden siirtymäajan kuluessa kaikki kirkon talousyksiköt siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi kullekin erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti. Palvelumaksut määräytyvät seuraavasti: - hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti - yksikköhinnat ovat kaikille samat - asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti. Lisäksi yleiskirjeessä on teknisiä ohjeita maksujen suorittamiseen. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20 / 2012 saaduksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten taloustoimistoon. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

5 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN VIRPI VUORISEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMI- NEN Varatuomari, hovioikeuden viskaali Virpi Vuorinen valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Mikaelinseurakunnan edustajana. Virpi Vuorinen on ilmoittanut muuttaneensa pois Mikaelinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Mikaelinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että varatuomari, hovioikeuden viskaali Virpi Vuorisen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Mikaelinseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 519 TOIMISTOSIHTEERI LIISA RANTIN EROILMOITUS Liisa Ranti on toimittanut kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavan ilmoituksen: Ilmoitan täten, että eroan keskusrekisterin toimistosihteerin virasta siirtyäkseni eläkkeelle. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Liisa Rantin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Liisa Rantia arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Liisa Rantille, henkilörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 VANHAINKOTIEN SIELUNHOITAJA ANNE NORVASUON KOULUTUS Kirkkoneuvoston kokouksessa oli esillä diakoniakeskuksen henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle Hallintojohtaja muutti kokouksessa esitystä siten, että esitetyistä koulutuksista hyväksytään Nina Tulosen, Kirsi Koivukosken sekä Tuula Salosen koulutukset, mutta Anne Norvasuon koulutukset tulevat lisäselvitysten johdosta uudelleen esitettäviksi. Anne Norvasuon kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 kuuluu seuraavasti: Liite Anne Norvasuo toimitti koulutustoimikunnalle seuraavan lisäselvityksen: Liite Anne Norvasuo ilmoitti tyytymättömyytensä koulutustoimikunnan päätökseen, jossa päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, ettei hänelle myönnettäisi oikeutta osallistua Syvemmälle pappeuteen ja Kirkon perustehtävät ja ajankohtaiset teologiset kysymykset koulutusjaksoihin. Jaksot ovat ylempään pastoraaliin kuuluvia kursseja. Esityksessään Norvasuo vetoaa koulutustoimikunnan päätökseen, jolla hänelle myönnettiin oikeus Kirjo 2Y:hyn osallistumiseen. Päätöksen sanamuodon voi ymmärtää jatkoa lupaavaksi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osaltaan tulee kantaa vastuuta siitä, että hiippakunnassa on asessorin tehtäviin kelpoisia ehdokkaita vastaisuudessakin. Sanamuoto on kirjattu koulutustoimikunnan pöytäkirjaan Lisäksi Norvasuo mainitsee Outi Ruoholan, Outi Toljamon ja Lasse Mustosen, joiden pastoraalien kustannuksiin työnantaja on hänen tietojensa mukaan osallistunut. Koulutustoimikunta myönsi Outi Ruoholalle oikeuden osallistua Syvemmälle pappeuteen -kurssiin, joka on ylemmän pastoraalin teologisiin opintoihin sisältyvä 14 opintopisteen kurssi. Ruohola kuitenkin peruutti osallistumisensa, koska tarkemman selvittelyn perusteella totesi, ettei koulutuksesta ole hänelle hyötyä sairaalasielunhoitajan työssä. Poikkeuksellisesti koulutustoimikunnan päätöksellä on maksettu johtamiskoulutukseen varatusta määrärahasta kappalainen Lasse Mustosen osallistumisen Kirjo IIY-koulutukseen. Päätöksessä on silloin todettu, että pääsääntöisesti paikallisseurakuntien työntekijöiden pastoraalikoulutukset tulee maksaa kunkin seurakunnan omista koulutusmäärärahoista. Myönteinen päätös on perustunut siihen, että Mustonen on lähiesimies eikä ollut päässyt

7 osallistumaan JET-koulutukseen, johon suuri osa yhtymän ja seurakuntien lähiesimiehistä osallistui. Outi Toljamon pastoraaleista koulutustoimikunta ei ole tehnyt päätöksiä eikä niitä ole maksettu koulutustoimikunnan käytössä olevista määrärahoista. Norvasuon kirjelmän johdosta koulutustoimikunta päätti muuttaa aikaisempaa päätöstään ja esittää kirkkoneuvostolle puoltavansa diakoniakeskuksen henkilöstön kehittämissuunnitelmaan merkittyä Anne Norvasuon osallistumista Syvemmälle pappeuteen erityiskurssiin työaikana. Osallistumismaksu suoritetaan kustannuspaikalta Kirkon perustehtävät ja ajankohtaiset teologiset kysymykset koulutusjaksoon osallistumista koulutustoimikunta ei edelleenkään puolla. Päätöksessään koulutustoimikunta totesi käytäntönä olevan, että yhteisten työmuotojen henkilökunnan osalta voidaan tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella koulutustoimikunnan päätöksellä maksaa pastoraalitutkinnon osallistumismaksu ja muut suoranaiset kulut sekä myöntää oikeus koulutuksen suorittamiseen työaikana. Kustannus kirjataan ao. yksikön koulutuskustannuspaikalle. Seurakuntien työntekijöiden osalta päätöksen tekee seurakuntaneuvosto ja kustannukset maksetaan kunkin seurakunnan omista määrärahoista. Koulutustoimikunta päätti täydentää käytännön ohjeistusta siten, että koulutustoimikunta voi oikeuttaa tapauskohtaisesti ja työhön liittyvää tarkoituksenmukaisuutta harkiten yhteisten työmuotojen työntekijän osallistumaan työaikana ylempään pastoraalitutkintoon kuuluvista koulutusjaksoista enintään yhteen kurssiin. Näissä tapauksissa työnantaja maksaa vain osallistumismaksun. Kustannus kirjataan ao. yksikön koulutuskustannuspaikalle. Koulutustoimikunta puoltaa Anne Norvasuon osallistumista Syvemmälle pappeuteen koulutukseen, mutta ei puolla edellä esitettyihin periaatteisiin viitaten hänen osallistumistaan Kirkon perustehtävä ja ajankohtaiset teologiset kysymykset koulutukseen. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä diakoniakeskuksen kehittämissuunnitelmaan merkityistä koulutuksista vanhainkotien sielunhoitajan Anne Norvasuon koulutuksista vain osallistumisen Syvemmälle pappeuteen koulutukseen. Anne Norvasuo saa osallistua kyseiseen koulutukseen työaikana ja koulutuksen osallistumismaksu 310 euroa maksetaan kustannuspaikalta Ilmiotus Anne Norvasuolle, Hannu Suihkoselle, tuomiokapitulille ja taloustoimistolle.

8 Käsittely Merkittiin, että Tuomo Norvasuo poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 521 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Perheasiain neuvottelukeskuksen esitys vuoden 2013 kehittämissuunnitelmaksi kuuluu seuraavasti: Liite Suunnitelmaa on käsitelty koulutustoimikunnassa Koulutustoimikunta päätti esittää kirkkoneuvostolle kehittämissuunnitelman hyväksyttäväksi seuraavasti: Nonna Huotarinen-Ahosen ja Nina Kauppisen perheneuvojakoulutukset ovat välttämättömiä koulutuksia. Molemmat ovat uusia perheneuvojia, jotka viran vastaanottaessaan ovat sitoutuneet suorittamaan kyseisen koulutuksen. Mari Kinnusen koulutuspotilaan työnohjaukset liittyvät monivuotiseen psykodynaamisen yksilöterapian erityistason koulutuksen loppuun saattamiseen. Koulutustoimikunta puoltaa Huotarinen-Ahosen, Nina Kauppisen ja Mari Kinnusen koulutuksia. Kehittämissuunnitelmassa on lisäksi Carola Granströmin Psykofyysinen kehoterapia koulutus, Seppo Honkalan Tunnekeskeinen pariterapiakoulutus (syventävä) ja Sari Sundvallin From Handicap to Handy Capalbe seminaari Ranskassa. Näitä koulutuksia ei koulutustoimikunta pidä kehittämissopimuksen mukaisina välttämättöminä koulutuksina. Lisäksi Seppo Honkalalla on jo työnantajan kustantama paripsykoterapeutin koulutus. Sari Sundvall saa 2012 päätökseen Lasten ja nuorisopsykoterapian koulutuksen, jonka suorittaminen oli kesken hänen siirtyessään syksyllä 2012 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palvelukseen euron kurssimaksu vuodelta 2012 on maksettu koulutusmäärärahasta. Koulutustoimikunta katsoo, että ei ole kehittämissuunnitelman hengen mukaista pienen yksikön monen työntekijän samanaikainen osallistuminen pitkäkestoisiin koulutuksiin. Jo kolmen (Huotarinen-Ahosen, Nina Kauppisen ja Mari Kinnusen) osallistuminen yhtä aikaa useampivuotiseen koulutukseen rasittaa muita työntekijöitä ja pienentää työyhteisön työntekijäresursseja kohtuuttomasti. Pitkäkestoisiin koulutuksiin osallistumisessa on tarkoituksenmukaista noudattaa vuorottelua niin, että koulutukseen osallistuisi kerrallaan yksi tai korkeintaan kaksi työntekijää samanaikaisesti.

9 Koulutustoimikunta on koulutusanomuksia käsitellessään pyrkinyt noudattamaan Kirkon henkilöstön kehittämissuunnitelman henkilöstökoulutuksesta antamaa ohjetta, että koulutustarpeita arvioidaan suhteessa työntekijän virka- tai työtehtäviin ja koulutustason pysyttämiseen sellaisella tasolla, että työntekijä selviytyy virkansa perustehtävästä. Periaatteena on ollut kustantaa ulkomailla tapahtuvia koulutuksia vain erittäin harvoissa poikkeustapauksissa. Ulkomaille suuntautuvien koulutusmatkojen tukeminen osittain, esimerkiksi myöntämällä palkallista virkavapautta koulutusmatkan ajaksi, ei ole ollut käytäntönä. Koulutustoimikunta ei puolla Carola Granströmin, Seppo Honkalan eikä Sari Sundvallin koulutuksia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä perheasiain neuvottelukeskuksen vuoden 2013 kehittämissuunnitelmasta asian esittelyssä esitettyyn perustuen vain Nonna Huotarinen-Ahosen, Nina Kauppisen ja Mari Kinnusen koulutukset. Heille myönnetään koulutuspäiviksi palkallista virkavapautta. Esityksen mukaiset koulutusten osallistumismaksut, matkakustannukset ja päivärahat maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus perheasiain neuvottelukeskukselle, tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 522 SAIRAALASIELUNHOIDON HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Sairaalasielunhoidon esitys kehittämissuunnitelmaksi kuuluu seuraavasti: Liite Koulutustoimikunta käsitteli kehittämissuunnitelmaa kokouksessaan ja päätti puoltaa koulutuksiin osallistumista esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä sairaalasielunhoidon kehittämissuunnitelman liitteen 1 mukaisesti. Osallistujille myönnetään koulutuspäiviksi palkallista virkavapautta. Esityksen mukaiset osallistumismaksut, matkakustannusten korvaukset ja päivärahat maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus Hilkka Kakko-Helteelle, Outi Ruoholalle, Harri Heinoselle, Hanna Hella-Arolle, tuomiokapitulille ja taloustoimistolle.

10 hyväksyttiin. 523 RETRIITTITYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Kehittämissuunnitelma kuuluu seuraavasti: Liite Kehittämissuunnitelmassa on sielunhoitotyön teologi Päivi Vuorilehdon osallistuminen Maltalla järjestettävään Hengellisen ohjauksen konferenssiin. Hengellinen ohjaus on Päivi Vuorilehdon perustyötä. Hän tekee työtään yksin ainoana työntekijänä yhtymässä ilman samantasoista vertaistukea. Hän vetää hiippakuntasihteerin työparina hengellisten ohjaajien työryhmää ja koordinoi ohjattuja rukousviikkoja, jotka järjestetään neljättä kertaa kuuden viikon määrämittaisena hengellisenä ohjauksena. Ulkomailla järjestettävään koulutukseen osallistuminen on perusteltua siksi, että Suomessa ei ole tarjolla hengellisen ohjauksen jatkokoulutusta. Koulutustoimikunta puoltaa osallistumisen hyväksymistä. Kirkkoneuvosto hyväksyy retriittityön kehittämissuunnitelman vuodelle 2013 esitetyssä muodossa. Päivi Vuorilehdolle myönnetään palkallista virkavapautta väliseksi ajaksi. Esityksen mukainen osallistumismaksu ja matkakustannukset maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus Päivi Vuorilehdolle, tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 524 OHJE TYÖNOHJAUKSEEN HAKEUTUMISEEN Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin asian esittely ja päätös oli seuraava: Kirkon koulutussopimuksen korvanneessa Henkilöstön kehittämissopimuksessa työnohjaus edellytetään otettavaksi osaksi vuosittaista henkilöstön kehittämissuunnitelmaa (entistä koulutussuunnitelmaa). Työnohjaustarpeet tulisi esittää vuosittain yhdessä muiden koulutusten kanssa. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, vaan päätöksiä sekä koulutuksiin että työnohjaukseen osallistumisesta joudutaan tekemään myös vuoden varrella.

11 Koulutustoimikunta on laatinut ohjeen työnohjaukseen hakeutumiseen. Ohjeella halutaan käytännön menettelyn lisäksi tiedottaa, että työnohjaus on kaikille työntekijöille mahdollinen, mikäli esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa todetaan siihen olevan tarvetta. Toisaalta ohjeella pyritään vetämään tasapuoliset rajat työnohjaukseen osallistumiselle. Koulutustoimikunnan laatimat ohje on seuraava: Ohje on yleisohje, josta voidaan erityistapauksissa poiketa ja siihen voidaan myöhemmin tehdä käytännön vaatimia muutoksia. Koulutustoimikunta lähettää ohjeen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi esityksin, että se lähetettäisiin henkilökunnalle tiedoksi ja noudatettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy ohjeen työnohjaukseen hakeutumiseen liitteen mukaisesti ja tiedottaa siitä Viikkonaakan kautta henkilökunnalle. Lisäksi se tallennetaan Naakkanettiin: Henkilöstöasiat-Työnohjaus. Käsittely Juha Nappu esitti, että asiasta pyydetään lausunto kirkkoherrainkokoukselta ennen päätöksiä. Päätettiin pyytää kirkkoherrainkokoukselta lausunto asiasta. Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle. Kirkkoherrain suppea kokouksen lausunto asiasta on seuraava: Kirkkoherrainkokous kiinnittää huomiota ensisijaisesti siihen, että työnohjausta koskevan ohjeen osassa Pelisäännöt näkökulma on vahvasti seurakuntayhtymän työntekijöitä koskeva. Kohdassa viisi todetaan: Akuutin tilanteen ilmentyessä voidaan työnohjauksesta päättää nopeammassakin tahdissa. Silloin anomus ja esimiehen lausunto toimitetaan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön valmistelemana koulutustoimikunnalle päätöksentekoa varten. Seurakuntien työntekijöiden koulutuksista ei päätä koulutustoimikunta vaan seurakuntaneuvosto, jolle asiat esittelee kirkkoherra. Tässä kohden on po. ohjeistukseen kohtaan viisi syytä lisätä seuraavaa: Seurakuntien työntekijöiden kohdalla anomus viedään kirkkoherran kautta seurakuntaneuvoston päätettäväksi.

12 Kohdassa kuusi todetaan: Maksullista työnohjausta pyydettäessä esitys toimitetaan aina henkilöstöpäällikön valmistelemana koulutustoimikunnan päätettäväksi. Liitteenä tulee olla esimiehen lausunto ja erillinen perusteltu selvitys. Kustannukset maksetaan työnohjaukseen vuosittain talousarvioon varattavasta erillismäärärahasta. Mikäli myös seurakuntien työntekijöiden maksulliset työnohjaukset maksetaan vuosittain talousarvioon varattavasta erillismäärärahasta, esitetty ohje on sopiva kirkkoherrainkokouksen mielestä. Mikäli maksullinen työnohjaus kustannetaan seurakuntien omista määrärahoista, täytyy päätöksenteonkin tapahtua seurakunnassa kuten kohdassa viisi. Hannu Hurme korjasi kirkkoherrainkokouksen huomiot ohjeeseen. Lisäksi Tekla Määttänen, jolle työnohjauksen koordinointi jatkossa kuuluu, esitti parannuksia ohjeeseen. Tämän jälkeen koulutustoimikunta hyväksyi ohjeen esitettäväksi kirkkoneuvostolle seuraavassa muodossa: Liite Kirkkoherrainkokous toivoi samassa yhteydessä selvennystä yhteisten koulutusmäärärahojen käytöstä suhteessa seurakuntien koulutusmäärärahoihin. Selvitys koulutusmäärärahoista ja niiden käytöstä Seurakuntien talousarviossa varataan vuosittain kehittämissuunnitelmiin (koulutussuunnitelmiin) 1 prosentti kunkin seurakunnan henkilöstön palkkasummasta. Seurakuntaneuvostot tekevät päätökset tämän määrärahan käytöstä. Koulutuksiin liittyvät työnohjaukset maksetaan tästä määrärahasta. Muut seurakunnan työntekijöiden työnohjausten kustannukset seurakunnat maksavat toimintamäärärahoistaan. Yhtymän yksikköjen koulutuksiin varataan niin ikään 1 prosentti yksiköiden työntekijöiden palkkasummasta. Yhtymän määräraha merkitään yhteiselle kustannuspaikalle. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittaisen koulutussuunnitelman ja loppu määräraha käytetään vuoden varrella ilmenevään koulutukseen koulutustoimikunnan päätöksellä. Yhtymän henkilökunnan koulutuksiin liittyvien työnohjausten kustannukset maksetaan tästä määrärahasta. Muita yhtymän henkilökunnan työnohjauksia varten on oma määräraha talousarviossa. Yhteiseen koulutukseen varataan 0,3 prosenttia seurakuntien ja yksikköjen yhteisestä palkkasummasta. Tästä määrärahasta järjestetään omana koulutuksena koko henkilökunnalle suunnattua yhteistä koulutusta, maksetaan mm. vuosittaisen Vuontispirtillä pidettävän hyvinvointiseminaarin kustannukset, myönnetään avustusta vapaa-ajalla tapahtuvaan kielikoulutukseen ja atk-koulutukseen (120 e/hlö/vuosi). Päätökset määrärahan käytöstä tekee koulutustoimikunta.

13 Lisäksi on vuosittain määräraha koko henkilökunnan työyhteisöpäivän järjestämiseen. Päätökset määrärahan käytöstä tekee koulutustoimikunta. Johtamiskoulutusmääräraha on tarkoitettu yhtymän johdon pitkiin johtamiskoulutuksiin. Päätöksen tekee kirkkoneuvosto koulutustoimikunnan esityksestä. Ulkomaille suuntautuvat koulutusmatkat tulee tuoda kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi kaikkien työntekijöiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi matka-ajan palkallisuuden, päivärahojen ja muiden kulukorvausten osalta. Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy ohjeen työnohjaukseen hakeutumiseen liitteen 1 mukaisesti ja tiedottaa siitä Viikkonaakan kautta henkilökunnalle. Lisäksi se tallennetaan Naakkanettiin: Henkilöstöasiat-Työnohjaus. 2) lähettää kirkkoherrainkokoukselle tiedoksi seuraavan selvityksen koulutusmäärärahoista ja niiden käytöstä: Seurakuntien talousarviossa varataan vuosittain kehittämissuunnitelmiin (koulutussuunnitelmiin) 1 prosentti kunkin seurakunnan henkilöstön palkkasummasta. Seurakuntaneuvostot tekevät päätökset tämän määrärahan käytöstä. Koulutuksiin liittyvät työnohjaukset maksetaan tästä määrärahasta. Muut seurakunnan työntekijöiden työnohjausten kustannukset seurakunnat maksavat toimintamäärärahoistaan. Yhtymän yksikköjen koulutuksiin varataan niin ikään 1 prosentti yksiköiden työntekijöiden palkkasummasta. Yhtymän määräraha merkitään yhteiselle kustannuspaikalle. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittaisen koulutussuunnitelman ja loppu määräraha käytetään vuoden varrella ilmenevään koulutukseen koulutustoimikunnan päätöksellä. Yhtymän henkilökunnan koulutuksiin liittyvien työnohjausten kustannukset maksetaan tästä määrärahasta. Muita yhtymän henkilökunnan työnohjauksia varten on oma määräraha talousarviossa. Yhteiseen koulutukseen varataan 0,3 prosenttia seurakuntien ja yksikköjen yhteisestä palkkasummasta. Tästä määrärahasta järjestetään omana koulutuksena koko henkilökunnalle suunnattua yhteistä koulutusta, maksetaan mm. vuosittaisen Vuontispirtillä pidettävän hyvinvointiseminaarin kustannukset, myönnetään avustusta vapaa-ajalla tapahtuvaan kielikoulutukseen ja atk-koulutukseen (120 e/hlö/vuosi). Päätökset määrärahan käytöstä tekee koulutustoimikunta. Lisäksi on vuosittain määräraha koko henkilökunnan työyhteisöpäivän järjestämiseen. Päätökset määrärahan käytöstä tekee koulutustoimikunta.

14 Johtamiskoulutusmääräraha on tarkoitettu yhtymähallinnon johdon pitkiin johtamiskoulutuksiin. Päätöksen tekee kirkkoneuvosto koulutustoimikunnan esityksestä. Ulkomaille suuntautuvat koulutusmatkat tulee tuoda kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi (seurakunnan työntekijöiden seurakuntaneuvostojen kautta ja yhtymän muun henkilöstön osalta koulutustoimikunnan kautta) kaikkien työntekijöiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi matka-ajan palkallisuuden, päivärahojen ja muiden kulukorvausten osalta. Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle tiedoksi ja tiedotustoimistolle toimenpiteitä varten. hyväksyttiin. 525 IT-ALUEEN TIETOTURVAMÄÄRÄYKSET JA TIETOTURVAPOLITIIKKA Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen esittää kirjeessään seuraavaa: It-alueen johtokunta hyväksyi it-alueen yhteiset tietoturvamääräykset ja tietoturvapolitiikan. Asiakirjat on laadittu it-alueen tietoturvaryhmässä, jonka it-alueen johtokunta perusti kokouksessaan Tietoturvamääräykset pohjautuvat kirkon yleisiin tietoturvamääräyksiin ja politiikkaan. Asiakirjat tulisi viedä tiedoksi it-alueen seurakuntatalouksien kirkkoneuvostoille. Esitän, että kirkkoneuvosto päättäisi merkitä tiedoksi it-alueen yhteisen tietoturvapolitiikan ja tietoturvamääräykset. Ohjeet kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi arkkihiippakunnan it-alueen tietoturvamääräykset vuosille Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 526 LASTEN JA NUORTEN OIKEUDET KIRKOSSA

15 Kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan lapsivaikutusten arviointia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvien paikallisseurakuntien piirissä. Työryhmä esitti raportissaan seuraavia toimenpiteitä: Laaditaan jokaiselle työntekijälle jaettava esite avuksi lapsinäkökulman huomioimiseen. (Esitteen luonnos liitteenä) Järjestetään lapsinäkökulman huomioimisesta koulutusta uusille luottamushenkilöille (jatkuva käytäntö) ja avointa koulutusta kaikille vuoden 2010 aikana sekä jatkossa aina tarpeen mukaan. Tietoa ja palautetta asioiden lapsinäkökulmasta kerättäessä hyödynnetään asiantuntijoina seurakunnallisen toiminnan piirissä olevia lapsia ja nuoria (kerhot, partiotoiminta, isoistoiminta). Koska lapsinäkökulman huomioimisessa ollaan sekä kirkossa että yhteiskunnassa vasta luomassa perusteita ja pohtimassa toimivia käytäntöjä, tulee työryhmän jatkaa toimintaansa. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen tehtäväksi annetaan yhtymähallinnossa liikkuvien asiakirjojen lapsinäkökulman tarkkailu. Työryhmä esitti myös jatkoa työryhmän työskentelylle ja tehtävät määriteltiin seuraavasti: Seurata lapsivaikutusten arviointia koskevan aloitteen etenemistä kirkolliskokouksessa. Millaisia työkaluja Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -hanke ja sen osahanke Näyn ja kuulun tuottavat seurakuntien avuksi? Miten asiaa linjataan muualla yhteiskunnassa? Työryhmä vastaa myös esitteen päivittämisestä, lapsinäkökulmasta tiedottamisesta, koulutuksen ideoinnista ja tarvittaessa järjestämisestä yhdessä koulutustyöryhmän kanssa sekä lasten kuuntelun ja osallisuuden edistämisen käytäntöjen levittämisestä. Raportin perusteella kirkkoneuvosto päätti: 1. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien paikallisseurakuntien piirissä käynnistetään lapsivaikutusten huomioimiseksi esittelyn mukaiset toimenpiteet. 2. Lapsivaikutusten arviointia seuraavasta työryhmästä tehdään pysyvä elin, joka nimetään valtuuston vaalikauden ajaksi. Nyt valmistelutyötä tehnyt työryhmä, Jaanet Salminen, Jonna Kesäläinen, Hannu Isolauri, Mervi Salin-Inkinen ja Mari Kinnunen jatkaa tehtävässään esittelyn mukaisella toimeksiannolla vuoden 2010 loppuun. 3. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen tehtäväksi annetaan yhtymähallinnossa liikkuvien asiakirjojen lapsivaikutusten arviointi. 4. Työryhmän laatima lapsivaikutusten huomioimista koskeva esite jaetaan yhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien kaikkien työntekijöiden

16 tietoon kasvatusasiain johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että lapsivaikutusten arviointia seuraavan työryhmän jäsenten valinta kytkettäisiin jatkossa viranhaltija- ja luottamushenkilötehtäviin. Tällöin työryhmään valittaisiin viran puolesta lapsityön johtaja, yksi lapsityönohjaaja, diakoniasihteeri, perheneuvoja sekä paikallisseurakuntien, kasvatusasian johtokunnan ja kirkkoneuvoston edustajat. Kirkkoneuvosto nimesi lapsivaikutusten arviointia seuraavaan työryhmään vuosiksi virka-aseman perusteella lapsityön johtaja Mirkka Torpan, pj. (31.7. asti vt. lapsityön johtaja Ida-Maria Pankka), diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkisen, vpj. (vs. diakoniasihteeri Katja Suominen), lapsityönohjaaja Hanna Rajalinin, siht., perheneuvoja Mari Kinnusen. Seurakuntien edustajaksi työryhmään nimettiin pastori Menni Heikkinen, kasvatusasiain johtokunnan edustajaksi rehtori Hannu Isolauri ja kirkkoneuvoston edustajaksi pastori Ari Suominen. Nyt Lapsivaikutusten arviointia seuraava toimikunta on koonnut uuden esitteen Lasten ja Nuorten oikeudet kirkossa. Liite Esite on suunnattu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän luottamushenkilöille ja työntekijöille. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuuden toteutumista seurakunnissa ja antaa menetelmiä tähän työhön. Toimikunta on lähettänyt esitteen jaettavaksi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto merkitsee esitteen tiedoksi ja käy asiasta keskustelun. Esite päätetään lähettää edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 527 KIRJANPITÄJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Taloustoimiston määräaikainen kirjanpitäjän toimi oli Turun Sanomissa haettavana seuraavalla hakukuulutuksella:

17 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloustoimistossa on haettavana päättyvin hakuajoin määräaikainen KIRJANPITÄJÄN työsuhde. Tarkemmat tiedot: nro Rekrytointipalvelussa ilmoitus oli seuraava: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on haettavana määräaikainen työsopimussuhteinen KIRJANPITÄJÄN toimi taloustoimistossa. Kirjanpitäjän työnkuvaan kuuluu osto- ja myyntireskontran hoitoa, monipuolisia ja vaativia kirjanpidon tehtäviä sekä laskutusten varahenkilön tehtäviä. Toimen määräaikaisuus jatkuu asti. Toimen kelpoisuusehtona on tradenomin tutkinto tai ennen tutkinnonuudistusta suoritettu opistotasoinen merkonomin tutkinto. Kirjanpitäjän toimen peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 18 %. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä seurakuntayhtymän työterveyshuollon antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Irma Hokka, puh Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa viimeistään Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia 24. Luettelo hakijoista on liitteenä: Liite Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: Tiina Vanhalukkarla, Heli Luhta ja Anne Långström-Lainio. Haastattelun suorittivat hallintojohtaja Hannu Kallio, talousjohtaja Irma Hokka ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Haastattelijat esittävät yksimielisesti, että kirjanpitäjän työsuhteeseen valittaisiin yo-merkonomi Anne Långström-Lainio, joka tällä hetkellä on Vihdin seurakunnan talousjohtajan sijaisena. Långström-Lainiolla monipuolinen ja pitkäaikainen yli 10 vuoden kokemus seurakunnan eritasoisista kirjanpidon ja taloushallinnon tehtävistä. Hänen tehtäviinsä on kuulunut mm. päivittäis-

18 ten kirjanpitotehtävien lisäksi tilinpäätöksen laadinta, budjetin laadinta ja käyttöomaisuuskirjanpito. Vihdin seurakunnassa hän on ennen talousjohtajan sijaisuuteen siirtymistä hoitanut henkilöstösihteerin tehtävässä henkilöstöasioiden valmistelun ja kehittämisen sekä henkilöstötilinpäätöksen. Lisäksi ostolaskujen sähköinen asiatarkastus ja M2-matkalaskujärjestelmä ovat hänelle tuttuja. Kirkkoneuvosto päättää valita taloustoimiston määräaikaiseen työsuhteiseen kirjanpitäjän toimeen yo-merkonomi Anne Långström-Lainion ehdolla, että hän ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Valintaan sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Anne Långström-Lainiolle ja muille tehtävää hakeneille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja täydensi esitystään siten, että päätökseenkin kirjataan tehtävän määräaikaisuuden kestoaika asti hakuilmoituksen mukaisesti siten, että päätösesitys on seuraava: Kirkkoneuvosto päättää valita taloustoimiston määräaikaiseen työsuhteiseen kirjanpitäjän toimeen asti yo-merkonomi Anne Långström- Lainion ehdolla, että hän ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Valintaan sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Anne Långström-Lainiolle ja muille tehtävää hakeneille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Kirkkoneuvosto valitsi taloustoimiston määräaikaiseen työsuhteiseen kirjanpitäjän toimeen asti yo-merkonomi Anne Långström-Lainion ehdolla, että hän ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Valintaan sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Anne Långström-Lainiolle ja muille tehtävää hakeneille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle.

19 VIRKAPAIKKOJEN MÄÄRITTELYPERUSTEET TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kirkkoneuvosto päätti , että seurakuntayhtymässä tulee tehdä selvitys virkapaikkojen määrittelyperusteista ja raportoida asiasta kirkkoneuvostolle mennessä. Hallintojohtaja asetti tehtävää varten työryhmän, johon nimettiin talousjohtaja Irma Hokka, toimistonhoitaja Katja Koskinen, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen ja kirkkoherra Katri Rinne sekä sihteeriksi toimistosihteeri Heidi Lönnroth. Työryhmän raportti kuuluu seuraavasti: Liite Työryhmä esittää, että sen toimiaikaa jatkettaisiin. Työryhmän tehtäväksi määrättäisiin jatkossa selkeiden ohjeiden laatiminen virkapaikan määrittelyä varten sekä bussikorttien ja oman auton käytön laskutusoikeuden myöntämisen perusteiden selkeyttäminen. Lisäksi työryhmän tehtävänä olisi matkustussäännön päivittäminen. Kirkkoneuvosto merkitsee työryhmän raportin tiedoksi ja päättää jatkaa työryhmän toiminta-aikaa saakka. Työryhmän tehtäväksi annetaan selkeiden ohjeiden laatiminen virkapaikan määrittelyä varten sekä bussikorttien ja oman auton käytön laskutusoikeuden myöntämisen perusteiden selkeyttäminen ja matkustussäännön päivittäminen. Ilmoitus työryhmän jäsenille. Esityksen mukaan 529 VALITUS TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ PÄIVI LAAKION ASIASTA (SA- LAINEN) Talousjohtajan asiat 530 VEROKERTYMÄ MARRASKUUN LOPUSSA

20 Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä marraskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,54 % Arvio Toteutunut % 88,63 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,56 % Toteutunut % 83,51 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,42 % Toteutunut % 89,64 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä marraskuun loppuun mennessä on 3,5 % alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden kertymän 0,4 prosentilla ja yhteisöverokertymä alittaa edellisen vuoden kertymän 20,6 prosentilla. Yhteenlaskettu kertymä on euroa eli euroa alle vuoden 2011 marraskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan kertymän eurolla. Yhteisöverokertymä alittaa edellisen vuoden kertymän eurolla. Marraskuun lopussa 2011 oli koko vuoden kokonaiskertymästä kertynyt 92 % (91 % vuonna 2010), yhteisöverokertymästä 90 % (90 % vuonna 2010) ja kirkollisverokertymästä 93 % (91 % vuonna 2010). Vuoden 2012 talousarvioon merkitystä kokonaiskertymästä on mennessä kertynyt 89 %, yhteisöverokertymästä 84 % ja kirkollisverokertymäarviosta 90 %. Tämänhetkisen vertailun perusteella näyttää siltä, että talousarvioon merkitystä kokonaiskertymästä tullaan jonkin verran jäämään, koska erityisesti yhteisöverokertymäarvio on ollut liian optimistinen. Verotuksen päättymisen jälkeen oikaistaan tilitetyt ennakonpidätykset ja ennakonkantona tilitetyt määrät vastaamaan veronsaajille lopullisen verotuksen mukaan tulevia määriä maksuunpanotilityksessä, joka tapahtuu kunkin vuoden marraskuussa. Verohallinnon päiväämä ennakkotieto ilmoitti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2011 ansio- ja pääomatuloverojen ja ennakonpidätysten oikaisu- ja palautusosuudeksi yhteensä euroa. Lopullinen takaisinmaksettava osuus on ,61 euroa. Marraskuun kausitilitys ei riittänyt takaisinperittävän osuuden maksamiseen vaan takaisinmaksettavaa jäi ,76 euroa. Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä eli maksatuspäivänä , ei perittävälle määrälle lasketa korkoa, mutta jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen,

21 korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä. Joulukuun kirkollisverotilityksestä kuitataan loka-joulukuun verotuskustannukset 0,2 milj. euroa, marraskuun työnantajasuoritukset 0,3 milj. euroa sekä maksuunpanotilityksestä vielä takaisinperittävä osuus 1,1 milj. euroa korkoineen, joten joulukuussa seurakuntayhtymän pankkitilille rahana saatava summa tulee olemaan hyvin vähäinen, mahdollisesti vain parisataa tuhatta euroa. Näin ollen sijoitusomaisuudesta tulee jo tänä vuonna kotiutettujen kolmen miljoonan euron lisäksi kotiuttaa vielä huomattavan suuri erä. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä marraskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 531 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavien poistaminen tapahtuu siten, että kunkin yksittäisen laskun jäljellä oleva määrä merkitään luottotappioiden tilille veloitukseksi sillä kustannuspaikalla, jolle lasku laskutettaessa on merkitty tuloksi, sekä taseen asianomaiselle saatavatilille hyvitykseksi. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty perintätoimistoon perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomaksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa. Eräissä tapauksissa yksittäiset saatavat ovat niin pieniä, että ne ovat liian pieniä perittäviksi. Kiinteistötoimiston poistettavat vuokrasaatavat ovat kertyneet vuosina Vaikka saatavat nyt esitetään poistettavaksi taseen saatavien tileiltä, niiden perintä jatkuu edelleen joko käräjäoikeudessa, ulosottovirastossa tai perintätoimistossa. Mikäli perintä myöhemmin tuottaa tulosta, kirjataan kertyvät maksut jälkiperintätuottoina asianomaisille kustannuspaikoille. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan vuoksi niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Poistettavaksi esitettyjä saatavia on keskuskirjanpidossa yhteensä ,45 euroa. Vuonna 2011 vastaava määrä oli ,05 euroa. Seuraavat saatavat esitetään poistettavaksi:

22 asuintalojen ja osakehuoneistojen vuokrasaatavat: 3 velallista (4 velallista vuonna 2011) ,93 euroa (2.814,41 euroa vuonna 2011) Hannunniitun asuintalojen vuokrasaatavat: 8 velallista (6 velallista vuonna 2011) ,07 euroa (10.382,50 euroa vuonna 2011) Hannunniitun asuintalojen muut saatavat: 3 velallista (2 velallista vuonna 2011) 441,00 euroa (52,00 euroa vuonna 2011) Varissuon asuintalojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (4 velallista vuonna 2011) 148,54 euroa (4.328,47 euroa vuonna 2011) Varissuon asuintalojen muut saatavat: 1 velallinen (0 velallista vuonna 2011) 26,00 euroa (0 euroa vuonna 2011) Kiinteistötoimiston laskutus: 2 velallista (0 velallista vuonna 2011) ,45 euroa (0 euroa vuonna 2011) hautauslaskut: 8 velallista (15 velallista vuonna 2011) 1.326,43 euroa (3.125,17 euroa vuonna 2011) keskusrekisterin laskutus: 39 velallista (40 velallista vuonna 2011) 193,50 euroa (293,50 euroa vuonna 2011) kesäkerhot: 1 velallinen (2 velallista vuonna 2011) 50,00 euroa (132,00 euroa vuonna 2011) koululaisten iltapäiväkerhot: 1 velallinen vuodelta ,68 euroa 4 velallista vuodelta ,00 euroa 12 velallista vuodelta 2011 (15 velallista vuonna 2011) 1.840,00 euroa (1.660,00 euroa vuonna 2011) muskarit: 6 velallista (3 velallista vuonna 2011)

23 ,00 euroa (75,00 euroa vuonna 2011) ulkopaikkakuntalaisten rippileirit: 1 velallinen (0 velallista vuonna 2011) 87,60 euroa (0 euroa vuonna 2011) leirikeskuslaskutus: 1 velallinen (0 velallista vuonna 2011) 64,00 euroa (0 euroa vuonna 2011) Tuomiokirkkoseurakunta, kuoromatka: 2 velallista (0 velallista vuonna 2011) 100,00 euroa (0 euroa vuonna 2011) Mikaelinseurakunta,hupparit: 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2011) 70,00 euroa (60,00 euroa vuonna 2011) Katariinanseurakunta, hupparit: 4 velallista (0 velallista vuonna 2011) 92,00 euroa (0 euroa vuonna 2011) retriitit: 5 velallista (0 velallista vuonna 2011) 323,00 euroa (0 euroa vuonna 2011) diakonialeirit: 3 velallista (0 velallista vuonna 2011) 203,25 euroa (0 euroa vuonna 2011) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on hautainhoitorahastossa yhteensä 7.003,08 euroa. Vuonna 2011 vastaava määrä oli 6.283,17 euroa. Pernon asuintalojen vuokrasaatavat: 5 velallista (1 velallinen vuonna 2011) 5.455,71 euroa (1.460,62 euroa vuonna 2011) Pernon asuintalojen muut saatavat: 0 velallista (4 velallista vuonna 2011) 0 euroa (1.383,69 euroa vuonna 2011) osakehuoneistojen vuokrasaatavat: 2 velallista (1 velallinen vuonna 2011) 1.547,37 euroa (3.438,86 euroa vuonna 2011)

24 Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Vapaiden varojen rahastossa 200 euroa. Kaarinan seurakunnan diakoniarahasto, perheleiri: 2 velallista (0 velallista vuonna 2011) 200 euroa (0 euroa vuonna 2011) Testamenttirahastossa ei ole poistettavia saatavia. Vuonna 2011 Kallion rahastosta poistettiin yhtä velallista koskeva 50 euroa. Kirkkoneuvosto päättää poistaa saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa ja jotka toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Saatavien kokonaismäärä on ,53 euroa. Vuonna 2011 vastaava määrä oli ,22 euroa. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. hyväksyttiin. 532 HEIDI HEIKOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Heidi Heikonen on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Heikosen ensisijainen työskentelypiste on Sinappi. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Heidi Heikoselle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Heikosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Heidi Heikoselle, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 533

25 MAIJA JÄRVISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Maija Järvinen on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Järvisen ensisijainen työskentelypiste on Kunstenniemi. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Maija Järviselle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Järvisen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Maija Järviselle, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 534 ERIK KOPPISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Erik Koppinen on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Koppisen ensisijainen työskentelypiste on Heinänokka. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Erik Koppiselle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Koppisen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Erik Koppiselle, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 535 TANJA KOSME-ROKAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS

26 Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Tanja Kosme-Rokka on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Kosme-Rokan ensisijainen työskentelypiste on Kunstenniemi. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Tanja Kosme-Rokalle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Kosme-Rokan tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Tanja Kosme-Rokalle, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 536 TAPIO LINDHOLMIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Tapio Lindholm on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Lindholmin ensisijainen työskentelypiste on Sinappi. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Tapio Lindholmille hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lindholmin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Tapio Lindholmille, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 537 ANNA PÄIVÄRINNAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS

27 Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Anna Päivärinta on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Päivärinnan ensisijainen työskentelypiste on Heinänokka. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Anna Päivärinnalle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Päivärinnan tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Anna Päivärinnalle, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 538 SANNA-MAIJA RAUTAKOSKEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan vs. kanttori Sanna-Maija Rautakoski on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Henrikinseurakunnan vs. kanttori Sanna-Maija Rautakoskelle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Rautakosken tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Sanna-Maija Rautakoskelle, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 539 MIRA REILIMON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Mira Reilimo on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---.

28 Reilimon ensisijainen työskentelypiste on Heinänokka. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Mira Reilimolle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Reilimon tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Mira Reilimolle, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 540 JANNE TOIVOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Janne Toivonen on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Toivosen ensisijainen työskentelypiste on Kunstenniemi. Perusteluna oman auton käytölle on asiointi kaupassa tai tukussa sekä tilapäinen työskentely kurssikeskuksen hoitajan määräyksestä toisessa leirikeskuksessa. Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluvalle keittäjälle Janne Toivoselle hänen liikkuessaan työmatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Toivosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Janne Toivoselle, Marja Ruusulle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 541 ARJA-RIITTA VARTIAISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Leirikeskusten yhteiseen keittiöhenkilökuntaan kuuluva keittäjä Arja-Riitta Vartiainen on pyytänyt oman auton käyttöoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.01.2013 59. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.01.2013 59. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.01.2013 59 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 24.01.2013 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 6 / 2014 Aika 2.9.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Finskas, Matti

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 107. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 107. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.3.2011 107 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 120 144 Aika torstai 3.3.2011 klo16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 27. päivänä syyskuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Elli Hentilän

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2011 343. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.9.2011 343 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 373 404 Aika torstai 1.9.2011 klo16.00 17.00. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 Kokousaika: Ke 31.10.2012 klo 18.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkalliontie 4 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 24.9. 2015 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 24.9.2015 klo 18.00-19.27 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot