Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/ /2010, %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2006-12/2010, %"

Transkriptio

1 Helsinki HYVÄ USL - JÄSEN OSA A - SKAL Suoritealat eli SKAL- S aloitti - Tilastokeskuksen kustannusindeksi - Pääteiden raskasliikenne - SKAL Kuljetusbarometri 1/ Teollisuuden odotuksia - Polttoaineasioita missä kannattaa tankata Euroopassa - Erikoiskuljetukset - ADR ja säiliöautoliikenneasiaa - Yhdistyksen varsinainen kokous pe Jyväskylä - Opintomatka Etelä-Afrikka syksy 2011 SKAL-SUORITEALAT RY eli SKAL-S aloitti Uusi SKAL SUORITEALAT RY eli SKAL-S on Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry SKAL:n suurin suoritealayhdistys - erikoisjärjestö. SKAL-S:n jäsenistö muodostuu USL:n ja Suomen Säiliöautoliiton jäsenistä. Aiemminhan toimintaan tulivat mukaan jo ULH, SKAL Sopimusliikenne ja Transfrigoroute Suomi. Meillä on jäseniä yhteensä noin 950 kuljetusyritystä, jotka hoitavat kuljetuksia yli yksikön kalustolla monilla eri kuljetussuoritealoilla. LIITE TILASTOKESKUKSEN KUSTANNUSINDEKSI Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 5,1 prosenttia vuoden 2009 joulukuusta vuoden 2010 joulukuuhun. Perävaunuyhdistelmien kustannukset nousivat 5,9 prosenttia, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen 4,1 prosenttia sekä pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen 2,2 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/ /2010, % Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin polttoaineiden hintojen kohoaminen. Nousua hillitsi välillisten palkkojen aleneminen vuoden aikana. Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 2 PÄÄTEIDEN RASKAANLIIKENTEEN KASVU VAKIINTUI Raskas liikenne pääteillä lisääntyi viime vuoden aikana 6,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Jo vuoden 2009 lopussa alkanut liikenteen kasvu näyttää vakiintuneen Kokonaisuudessaan liikenne pääteillä lisääntyi vuonna ,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Henkilö- ja pakettiautoliikenteen määrä kasvoi 1,7 prosenttia. Alueittain tarkasteltuna pääteiden liikenne lisääntyi viime vuonna eniten Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa (+3,5 prosenttia). Raskas liikenne lisääntyi eniten Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa (+11,6 prosenttia). Tavallisesti pääteiden liikenne lisääntyy 1 4 prosenttia vuodessa. Suomessa on noin kolme miljoonaa autoa ja niillä ajetaan pääteitä pitkin keskimäärin 58 miljoonaa kilometriä vuorokaudessa, mikä on kolmannes kaikesta autoliikenteestä. Tieliikenteen tavarankuljetuksista noin 80 prosenttia ajetaan pääteillä. Päätieverkon pituus, kilometriä, on vain kolme prosenttia koko tieverkon pituudesta (maantiet, kadut ja yksityistiet). Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM). Mittausasemilta kertyy yhden vuorokauden aikana 3 4 miljoonaa havaintoa. SKAL KULJETUSBAROMETRI Tuore SKAL Kuljetusbarometri osoittaa maanteiden tavarankuljetusten kannattavuuden heikentyneen merkittävällä osalla yrityksistä. Huolimatta siitä, että tavaravirrat kasvoivat kotimaan kuljetuksissa vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yli 15 %, kasvun tuomat positiiviset odotukset loppuvuodelle eivät näy kuljetusbarometrin tuloksissa. Barometriin vastanneiden kuljetusyritysten ajosuoritteet eivät loppuvuonna kasvaneet odotusten mukaisesti, vaan kuljetetut tonnimäärät ja ajokilometrit pysyivät ennallaan. Keväälle 2011 lähes neljännes odottaa kasvua, mutta toisaalta vajaa kolmannes arvioi sekä tonnimäärien että ajettujen kilometrien vähenevän. Kyselyn tulos voi osin selittyä eri suoritealojen kausivaihteluilla ja alueellisilla eroilla. Kuljetusyritysten kannattavuutta ovat heikentäneet sekä ulkomaisen että kotimaisen kilpailun koveneminen. Erityinen huoli SKAL:lla on harmaan talouden lisääntymisestä kuljetusalalla. Harmaata taloutta on torjuttava tehostamalla viranomaisvalvontaa, lisäämällä tiedon vaihtoa sekä tiukentamalla säädöksiä. Erityinen vastuu harmaan talouden torjunnassa on asiakkailla, joiden tulisi käyttää yhteiskuntavastuunsa hoitavia kotimaisia kuljetusyrityksiä. Barometrin mukaan kuljetusyritysten kalustoinvestoinneissa ja työvoiman tarpeessa ei alkuvuodelle nähdä merkittävää muutosta. Barometri tukee hyvin pääteiden mittausasemien tietoja, jonka mukaan liikenteen kasvu on tasaantunut loppuvuoden aikana. PITKÄ INVESTOINTILAMA PÄÄTTYMÄSSÄ VÄHITELLEN Tehdasteollisuusyritysten kiinteät investoinnit Suomeen supistuivat finanssi- ja talouskriisin vuoksi merkittävästi vuosina 2008 ja EK:n investointitiedustelun mukaan investoinnit kääntyivät kuitenkin viime vuonna kasvuun, mutta niiden taso jäi vielä matalaksi. Investointiaste pysyy vuosina melko vakaana, sillä investointien lisäksi myös jalostusarvo on reagoinut voimakkaasti suhdannetilanteeseen.

3 Toteutuneet investoinnit vuonna 2009 olivat Tilastokeskuksen mukaan hieman alle 3,7 miljardia euroa. Investointitiedustelun mukaan investoinnit kasvoivat viime vuonna hieman yli kymmenesosalla. Samanlainen vauhti jatkuisi kuluvanakin vuonna. Energiasektorin investoinnit laskivat korkealta lähtötasolta vuonna Tänä vuonna niiden ennustetaan kuitenkin kääntyvän selvään kasvuun, jolloin tehdasteollisuuden ja energia-alan yhteenlasketut kiinteät investoinnit kasvaisivat noin 15 %. Investointien arvo nousisi noin 6,4 miljardiin euroon. Varovaisista näkymistä kertoo korvausinvestointien suuri osuus kaikista investoinneista. Tänä vuonna peräti 45 % investoinneista olisi korvausinvestointeja laajennusinvestointien osuus olisi vain 24 %. Teollisuuden investoinnit ulkomaille laskivat voimakkaasti vuonna 2009, ja viime vuonna niiden taso aleni yhä jonkin verran. Tiedustelun vastaajayritykset investoivat ulkomaille noin 1,5 miljardilla eurolla. Taso on 2000-luvun matalin. Kehittyvien markkinoiden kasvusta huolimatta noin kaksi kolmasosaa investoinneista suuntautui EU-maihin ja Pohjois-Amerikkaan. Suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisten tytäryritysten henkilökunnan määrä laski vuonna 2009, mutta vähennys jäi jonkin verran loivemmaksi kuin kotimaassa. Viime vuonna ulkomailla työskentelevän henkilöstön määrä lähti uudelleen kasvuun. Suomalaiskonsernien palveluksessa työskenteli ulkomailla noin henkilöä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä investointitiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. Tiedusteluun vastasi 255 teollisuusyritystä. Tiedusteluun vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 67 miljardia euroa vuonna Vastaajayritykset työllistivät Suomessa noin työntekijää. Tiedusteluun osallistuneiden yritysten investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista. POLTTOAINEASIOITA Raakaöljyn hinta on koko syksyn ollut noususuunnassa. Talouden kasvu nostaa öljyn kysyntää. Brent-raakaöljylaadun hinta oli joulukuun alussa noin 84 dollaria tynnyriltä ja kuukauden puolivälissä yli 90 dollaria tynnyriltä. Tällä hetkellä liikutaan 97 dollarin tuntumassa. Myös Euroopan poikkeuksellisen kylmä sää on lisännyt öljyn kysyntää. Kaasuöljyn eli kevyen polttoöljyn ja dieselöljyn varastotasot ovat kuitenkin olleet edelleen varsin korkealla tasolla, minkä takia kaasuöljyn maailmanmarkkinahinta on noussut verraten maltillisesti. Öljyvarastot olivat vielä muutama kuukausi sitten hyvin korkealla tasolla, koska lähitulevaisuuden hintaodotukset herättivät kiinnostusta varastointiin. Viime aikoina raakaöljyn ja öljytuotteiden varastojen määrä on kääntynyt laskuun. Maailman talouden kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana. Kasvun veturina toimii edelleen Kiina. Kiinan voimakkaasta öljyn kysynnän kasvusta kertovat raportit maan ennätyksellisestä öljynjalostusmäärästä. Öljyn hinta on reagoinut myös Yhdysvalloissa julkaistuihin uutisiin, jotka ennakoivat maan talouden elpyvän ja talouskasvun kiihtyvän jo päätettyjen talouspoliittisten toimien ansiosta. Sen sijaan euroalueen talousongelmat näyttävät jatkuvan. Polttoainesopimukset Niin kuin jäsentiedotteissamme on ollut esillä, yhdistyksellä on polttoainesopimukset kotimaanliikenteen osalta Teboilin kanssa. Kyseisen yhtiön jäsenhintaseuranta on saatavissa yhdistyksen toimistosta. Ulkomaanliikenteen osalta sopimuksia on OK/Q8 (IDS) ja Statoilin kanssa. Ulkomaanliikenteessä kannattaa miettiä tarkoin tankkauspaikat Euroopassa, koska hintavaihtelut ovat melko merkittävä. Seuraavassa on yhteenveto halvimmista tankkausmaista Euroopassa. 3

4 4 Ottakaa talteen ja kertokaa kuljettajillenne. Missä EU-maassa kannattaa tankata - TOP lista vko esim.hinta ALV O % Edullisin Maa Hinta 1 Romania 0, Luxemburg 0, Espanja 0, Puola (huom. Slubice halvempi) 0, Belgia moottoriteiden ulkopuoliset asemat 0, Slovenia 1, Tanska 1, Portugali 1, Alankomaat - moottoriteiden ulkopuoliset asemat 1, Tsekki 1, Itävalta 1, Belgia - moottoriteiden asemat 1, Alankomaat - moottoriteiden asemat 1, Ranska 1, Saksa (Lübeck) 1, Italia 1, Ruotsi 1,1595 ERIKOISKULJETUKSET Yksittäisillä asemilla hinta voi vaihdella kilpailutilanteen mukaan. Lisätietoja yhdistyksen toimistosta. Erikoiskuljetuslupien määrä laskin viime vuonna hieman edellisestä vuodesta. Pirkanmaan ELYkeskus myönsi vuonna 2010 yhteensä lupaa. Vuonna 2009 määrä oli Myönnettyjen lupien kohdalla oltiin vuoden 2004 tasolla. Lupamäärän pudotus johtuu osaltaan myös ns. reitistölupien kehittämisestä. Kymmenen suurinta luvanhakijaa ovat olleet; E & E Mäntylä Oy, KL Ville Silvasti Oy, Savon Lavettikyyti Oy, PHP Group, Lempäälän Kaivin ja Kuljetus Oy, Nostokonepalvelu RN Oy, Havator Transport Oy, Nurminen Logistics Oy, O. Rinne Oy ja Pekka Karjalainen & Kumpp. Ky. Erikoiskuljetusten osalta ovat edelleen avoinna lainsäädäntöön liittyvät pienetkin tarkistukset, vaikka kentällä tuntuu liikkuvan paljon hevosmiesten tietotoimiston uutisia jo muuttuneista säädöksistä. Mitään tarkkaa aikataulua ei ole tähän mennessä olemassa säädösten kehittämisen aikataulusta. ADR- JA SÄILIÖAUTOLIIKENNEASIAA Tulevat ADR muutokset (viim ) Rahtikirjat on jatkossa säilytettävä 3 kk ja työnantajan on säilytettävä henkilökunnan vak - koulutusta koskevat tiedot 3 vuotta. Turvaohjekortti muuttuu taas (myös kansainvälisiin kuljetuksiin). SKAL Kustannuksen kautta uusia turvaohjekortteja voi tilata loppukeväästä alkaen. Kuljetusketjun osapuolten velvollisuuksia on täsmennetty, mm. purkajan vastuu on muuttunut.

5 5 Kun vaaditaan suurlipuke, on ympäristövaarallisuuden kriteerit täyttäviä aineita sisältävät kontit, MEG-kontit, säiliökontit, UN-säiliöt ja ajoneuvot merkittävä mustalla reunalla olevalla suurlipukkeella. Luokan 5.2 vanhojen suurlipukkeiden määräaika päättyi Tästä vuodesta eteenpäin on käytettävä punakeltaista lipuketta. Huom.! yhdistyksen nettisivuilla löytyy laaja PPT - esitys VAK/ADR 2011 muutoksista. Säiliöautoseminaari laivalla Sveriges Åkeriföretag järjestää perinteisen säiliöautoseminaarin M/S Cinderellalla , lähtö ja paluu Tukholmasta. Seminaarin ohjelma löytyy yhdistyksen nettisivuilta. ADR- säiliöautoliikenteen kustannusindeksi Oheisena liitteenä säiliöperävaunuyhdistelmien kustannusindeksi, jossa on huomioitu joulukuun kustannusvaikutukset. ADR - säiliöautoliikenteen kustannukset nousivat 4,6 prosenttia vuoden 2009 joulukuusta vuoden 2010 joulukuuhun. ADR - seminaari Helsingissä Yhdistyksen nettisivuilla on myös tietoa SKAL:n järjestämästä ADR seminaarista. Tilaisuus antaa hyödyllistä tietoa turvallisuusneuvonantajille. Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskevan työehtosopimuksen päivärahat ovat muuttuneet Säiliön TES päivärahat ovat lukien: Kotimaa Ulkomaat osapäiväraha 12,40 - Eurooppa 57,30 kokopäiväraha 34,00 - muu kuin Eurooppa 61,30 - ruokaraha 32,70 - ½ ruokaraha 16,35 Huom. kuorma-autoalan TES - päivärahat muuttuvat vasta jälkeen. YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS PE JYVÄSKYLÄ Yhdistyksen (SKAL Suoritealat ry:n) ensimmäinen varsinainen kokous pidetään perjantaina Jyväskylässä. Yhdistyksen varsinainen kokous alkaa klo Ajankohta on valittu sen johdosta, että Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry juhlii 75-vuotista taivaltaan Kuljetus näyttelyn yhteydessä Jyväskylässä ja perjantai-iltana on Jyväskylän Paviljongissa SKAL jäsentapahtuma. Virallinen kokouskutsu lähetetään maaliskuun aikana. OPINTOMATKA ETELÄ-AFRIKKA SYKSY 2011 Kuluvan vuoden jäsenmatka suuntautuu Afrikkaan välisenä aikana. Kohteina Johannesburg (Johannesburg International Motor Show) Swazimaa sekä Durban. Matkalle on ilmoittautunut tähän mennessä jo reilut 40 henkilöä. Lisätiedot matkasta yhdistyksen toimistosta, tai Talvisin terveisin ULKOMAAN- JA SOPIMUSLIIKENTEEN KULJETUSYRITTÄJÄT USL RY SKAL SUORITEALAT RY

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, % Jäsentiedote 4/2011 Helsinki 28.4.2011 HYVÄ SKAL SUORITELALAT JÄSEN OSA A - Tilastokeskuksen kustannusindeksi maaliskuu 2011 - Yhdistyksen varsinainen kokous pe 20.5.2011 Jyväskylä - Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

perjantaina 20.5.2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylä, Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30)

perjantaina 20.5.2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylä, Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30) jäsentiedote 3/2011 OSA A 28.3.2011 HYVÄ SKAL S - JÄSEN - Yhdistyksen varsinainen kokous (USL ry ja SKAL suoritealat ry) - Säiliöautoliiton vuosikokous - Rakennusalalle käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-1/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-1/2011, % Helsinki 22.2.2011 HYVÄ USL - JÄSEN OSA A - Tilastokeskuksen kustannusindeksi tammikuu 2011 - Tavarakuljetukset viimeinen neljännes 2010 - Teollisuuden liikevaihto kuvaajia - Muuttopalveluiden arvonlisäveroissa

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-12/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-12/2011, % jäsentiedote 1/2012 OSA A 31.1.2012 HYVÄ SKAL S JÄSEN - Kustannusindeksi joulukuu 2011 - Yhdistyksen vuosikokous ja kesäpäivät (vuosikokous 21.4. Mikkeli, kesäpäivät 4.-5.8. Tallinna) - Suomen Säilöautoliitto

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Kasvu johtuu pääosin lisääntyneistä maa-aineskuljetuksista. Muiden kuin maaaineskuljetusten tavaramäärä väheni 5 prosenttia.

Kasvu johtuu pääosin lisääntyneistä maa-aineskuljetuksista. Muiden kuin maaaineskuljetusten tavaramäärä väheni 5 prosenttia. HYVÄ USL-JÄSEN! Jäsentiedote nro 11 OSA A 28.11.2008 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kaupan ja teollisuuden tavaramäärä kotimaantieliikenteessä väheni heinä-syyskuun aikana - Kustannusindeksi - Erikoiskuljetusten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 - 1 - USL 2008 Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 YLEISTÄ Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen arvot. Arvojen mukaan USL on omalta osaltaan rakentamassa

Lisätiedot

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29)

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29) HYVÄ USL JÄSEN Jäsentiedote nro 5 OSA A 27.5.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ Sisältö - Talouteen liittyvää - Kuljetusbarometri 2/2009 - Kotimaanliikenteen tavarakuljetusmäärät - Maantiekuljetusalojen

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

Kustannukset ja hinnat

Kustannukset ja hinnat Kustannukset ja hinnat Kuluttajahinnat Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti on viime kuukausina pysynyt prosentin tuntumassa. Kuluttajahintaindeksi on kuitenkin vaihdellut tuntuvasti vuoden 5 aikana.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 14.3.2014 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 14.3.2014 Yleistä Vuoden 2013 aikana Suomen talous supistui ennakkoarvion mukaan 1,4 prosenttia, joten

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata 5-6 IDÄNKAUPAN 2005 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä 1 www.compiler.fi Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata Venäjä pyrkii edelleen saamaan tämän vuoden aikana päätökseen

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2011

Markkinakatsaus 2/2011 Markkinakatsaus 2/2011 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2010 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUOLI MILJOONAA LUKUTAIDOTONTA?

PUOLI MILJOONAA LUKUTAIDOTONTA? Tietoaika 9/ s. 5-7 Vain puolet bensiinin hinnannoususta on peräisin öljyn maailmanmarkkinahinnasta. Tietoaika 4 PUOLI MILJOONAA LUKUTAIDOTONTA?... 5 INFLAATIOPEIKKO -- VAIKO EURO HEIKKO?... 6 BENSIININ

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 25 FI E U R O O PA N 1125 2125 3125 4125 5125 6125 7125 8125 9125 1125 11125 12125 K E S K U S PA N K K I K U U K A U S I K AT S A U S KESÄKUU Vuonna 25 kaikkien

Lisätiedot

Kuljetus2/14. Tarkkaile tulosta kaiken aikaa. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Juha Anttila: Maailmantalous heijastuu kotimaan kuljetusmarkkinoihin

Kuljetus2/14. Tarkkaile tulosta kaiken aikaa. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Juha Anttila: Maailmantalous heijastuu kotimaan kuljetusmarkkinoihin Kuljetus2/14 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Kuljetusyrittäjä Juha Anttila: Tarkkaile tulosta kaiken aikaa Aski.fi kuljetusyrityksen talouden ja riskien hallintaan Maailmantalous heijastuu

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 13.2.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214 Asuntoaloitusten pohja saavutetaan Asuntojen korjaaminen kasvaa jo selvästi uudisrakentamista suuremmaksi Toimitilarakentaminen kääntyy kasvuun Infran

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Jäsentiedote nro 1 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.01.2008 OSA B

Jäsentiedote nro 1 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.01.2008 OSA B Jäsentiedote nro 1 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.01.2008 OSA B ULKOMAANLIIKENTEEN ERITYISASIAT - Ajokiellot helmikuussa - Vakuutusveron, alv:n ja polttoaineveron palautukset - Lomatodistus - Digipiirturin viallinen

Lisätiedot

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 22.3.2013 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2012 2 TOIMINTAKERTOMUS 2012 22.3.2013 Yleistä Vuoden 2012 talous kasvoi hyvin hitaasti ja syksyllä talouden kasvu pysähtyi ja kääntyi

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 1/2008 Sisältää mm.

Tulevaisuuden näkymiä 1/2008 Sisältää mm. Tulevaisuuden näkymiä 1/2008 Sisältää mm. Mikä infrastruktuuripääoma? Toimintaympäristökatsaus 2007 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut, toimintaympäristötieto Tulevaisuuden näkymiä 1/2008 Sisältö 3 Lukijoille

Lisätiedot