Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2008-1/2012, %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2008-1/2012, %"

Transkriptio

1 jäsentiedote 2/2012 OSA A Hyvä SKAL suoritealat ry:n jäsen - Kustannusindeksi tammikuu Yhdistyksen tulevia tapahtumia (vuosikokous Mikkeli 21.4., työnantaja-asemassa olevien yritysten kokous Helsingissä, kesäpäivät Tallinna) - Talouteen liittyvää - Jätelain muutos astuu voimaan Erikoiskuljetus asiaa - ADR & säiliöliikenne - Jäsentiedotteet ja sähköpostiosoitteet KUSTANNUSINDEKSI Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 6,4 prosenttia vuoden 2011 tammikuusta vuoden 2012 tammikuuhun. Perävaunuyhdistelmien kustannukset nousivat 7,0 prosenttia, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen 5,4 prosenttia ja pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen 4,6 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2008-1/2012, % Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin polttoaineiden hintojen kohoaminen. Ilman polttoainekustannuksia kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 2,8 prosenttia YHDISTYKSEN KOKOUKSIA SKAL suoritealat ry:n vuosikokous pidetään lauantaina Mikkelissä. Vuosikokouksen ohjelma ja aikataulu on seuraava: klo Ilmoittautuminen

2 2 klo klo klo klo klo klo klo Lounas Ohjelma seuralaisille Esitelmäosuus Kahvitauko Vuosikokous (jäsenille) Vuosikokous päättyy Vuosikokousillallinen majoittujille Majoitusvaraukset huhtikuun alkuun mennessä tai Hanni Tuomaala. Isojen työnantaja-asemassa olevien kuljetusyritysten toinen neuvottelupäivä pidetään perjantaina alkaen klo Kuljetuskuutiossa. Esillä mm. Suomen mitta- ja painokysymykseen liittyvä selvitys. Tarkempi kutsu lähetetään maaliskuun lopussa. Yhdistyksen kesäpäivät pidetään (la -su) Tallinnassa. Kokouspaikkana Meriton Grand Conference & Spa hotelli. Varatkaa viikonloppu ko. tapahtumaan. Tarkempi kutsu tulee alkukesästä. TALOUTEEN LIITTYVÄÄ Ohessa tiedoksenne tilastokeskuksen keräämään tietoa liikenteen toimialoista: Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne, vesiliikenne, huolinta ja rahtaus sekä lastinkäsittely. Näillä toimialoilla kertyi liikevaihtoa yhteensä 11,8 miljardia euroa vuonna Liikenteen toimialojen liikevaihto 2010, miljoonaa euroa Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla. Kuorma-autoliikenne Kuorma-autoliikenteessä toimi yritystä ja ammatinharjoittajaa vuonna Kuormaautoliikenteen yhteenlaskettu liikevaihto oli 5,165 miljardia euroa vuonna 2010, jossa oli laskua 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuorma-auto työllistivät henkilöä vuonna Kuorma-autoliikenteen henkilöstömäärä väheni noin 1200 hengellä edellisvuodesta. Kuorma-autoliikenteen käyttökate ja rahoitustulosprosentit pysyttelivät edellisvuoden tasolla, mutta nettotulos parani hieman ollen 1,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kuorma-autoliikenteessä tyypillinen yritys on luonnollinen henkilö, joka harjoittaa elinkeinoaan toiminimellä tai ammatinharjoittajana ja työllistää alle 10 henkeä. Näissä omistaja ei maksa

3 3 itselleen palkkaa. Tämän vuoksi koko toimialan kannattavuusluvut näyttävät ilman palkkakorjausta paremmilta kuin monilla muilla toimialoilla. Liikenteen tilinpäätöstilasto (TOL 2008) Yritysten lukumäärä Yritysmäärää kuvaavassa taulukossa tilastokeskus on jaottelu kaikki / pk-. Pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi katsotaan yritys, jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa, taseen loppusumma enintään 34 miljoonaa sekä työntekijämäärä vähemmän kuin 250 henkilöä ja mikään suuryritys ei omista yrityksen osakkeista 25 % tai enemmän. Taulukosta voi havaita, että kuorma-autoliikenteessä ei pk-yritykseksi luokiteltavia yrityksiä oli vuonna 2010 ainoastaan 34 kappaletta. Liikenteen tilinpäätöstilasto (TOL 2008) E Kuormaautoliikenne Liikevaihto Käyttökate- % 10,0 10,9 10,3 11,5 10,5 12,1 11,2 12,8 12,2 13,9 Rahoitustulos- % 7,8 8,6 7,8 8,6 8,0 9,1 8,7 9,9 10,0 11,3 Nettotulos- % 1,3 1,4 1,1 1,2 2,0 2,3 2,5 2,8 3,4 4,0 49E Kuormaautoliikenne Kokonaistulos- % 1,3 1,7 1,9 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5 2,1 2,7 Liikenteen tilinpäätöstilaston mukaan yritysten tulokset ovat koko ajan laskussa. UUSI JÄTELAKI (646/2011) JA JÄTEASETUS TULEVAT VOIMAAN Näiden uusien määräysten tavoitteena on erityisesti täsmentää jätelain säännöksiä. Uudella jäteasetuksella korvataan jätelain voimaantullessa kumoutuva nykyinen jäteasetus (1390/1993). Lisäksi kumotaan voimassa olevan jätelain (1072/1993) nojalla annetut säädökset koskien esim. jätteiden luokittelua (YMa 1129/2011), ongelmajätteitä (VNp 659/1996), öljyjätehuoltoa (VNp 101/1997) ja rakennusjätteitä (VNp 259/1997). Keskeisimpiä sisällöllisiä muutoksia kuljetusyritysten kannalta: Uuden lain mukaan jätteen hyödyntämislaitoksella on mahdollisuus hakea ennakkohyväksyntää jätteen siirtoihin (kansainväliset siirrot), joiden osalta on kevennetty valvontamenettely. Jätteen normaaliin kuljetukseen Suomen alueella riitti aikaisemmin ilmoitus jäterekisteriin 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Uudessa laissa siihen täyty hakea lupaa ELY- keskukselta ja vielä pitää saada lupa ennen toiminnan käynnistymistä. Nykyisten toimijoiden tulee hakea lupa viimeistään 3 vuoden kuluessa lain voimaantulosta, mutta kuitenkin viimeistään silloin, kun jätetiedosto-ote on viimeistään tarkistettava (tällöin luvan haku voi olla siis 3 vuotta aikaisemminkin). Vaikka jäte tulisi huolintaliikkeen kautta, niin kuljetuksen hoitajalla tulee olla lupa näihin kuljetuksiin. Lähtökohtaisesti jätteen kuljettajana toimiva yritys on siis velvollinen hakemaan hyväksyntää jätehuoltorekisteriin.

4 4 Jätteen siirto asiakirjaan merkittäviä tietoja koskeva 24 vastaa sisällöltään pitkälti sitä, mitä on aiemmin säädetty ongelmajätteiden siirtoja koskien. Uutta pykälää sovelletaan kuitenkin jatkossa kaikkiin jätteiden siirtoihin. Siirtoasiakirjassa on oltava mm. tiedot siirrettävän jätteen määrästä ja laadusta, sekä jätteen haltijan allekirjoitus. Uusi asetus tiukentaa vaatimustasoa nykytilaan nähden myös hallinnollisten menettelyjen osalta HUOM. Kysyimme tulkintaa vielä ympäristöyritysten liitosta sekä ympäristöministeriöltä ja saimme seuraavan vastauksen: Ympäristöministeriön mukaan kuljetusyritys joutuu hakemaan luvan, ei huolintaliike tai vastaava. He tulkitsivat asiaa seuraavasti : "Nämä ovat aika vaikeita rajanvetoja käytännön tasolla, mutta katsoisimme, että lähtökohtaisesti jätteen kuljettajana toimiva yritys on velvollinen hakemaan hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. Ehkä vain siinä tapauksessa, että huolintaliike tai vastaava ottaa vastuulleen kuljetusyrittäjien kuljetuskaluston vaatimustenmukaisuuden, tarvittavat vakuudet ym. jätelaissa ja asetuksessa säädetyt seikat, voisi huolintaliikkeen tai vastaavan rekisteröityminen olla riittävä ERIKOISKULJETUS ASIAA Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus korvaa vanhan ERIKU reitinhakujärjestelmänsä uudella ERIKU2-versiolla. Järjestelmän käyttöön otossa on ollut suuria vaikeuksia. Vaikeudet muistuttavat jo taannoista VR:n lippu-uudistusta. Pirkanmaan Ely -keskuksen lupa-asioiden yksikkö kehottaakin kaikkia lupia hakevia varautumaan muutamia päiviä pidempään lupakäsittelyyn. Luparuuhka johtuu osaltaan yllättävästi kasvaneesta erikoiskuljetuslupien kysynnästä. Lupa-asioiden yksikössä mietitäänkin kuumeisesti keinoja luparuuhkan purkamiseksi. Tämän johdosta mmm. Vanha ERIKU1 järjestelmä otettiin uudestaan käyttöön helmikuun lopuilla, jotta lupajärjestelmän ruuhkat saataisiin purettua ADR JA SÄILIÖAUTOLIIKENTEEN ASIAA Moottoribensiiniä myytiin noin miljoonaa litraa, runsaat kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tekninen kehitys on pienentänyt autojen polttoaineenkulutusta, ja nykyinen autoverotus m Muutos edelliseen vuoteen % Moottoribensiini ,4 Dieselöljy ,0 Kevyt polttoöljy ,5 Raskas polttoöljy (tonnia) ,4 ÖLJYTUOTTEET YHTEENSÄ ,0 suosii vähän polttoainetta kuluttavia autoja. Dieselöljyn myynti kasvoi kolme prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja oli vajaat miljoonaa litraa.

5 5 Kevyen polttoöljyn myynti väheni viime vuonna runsaat 13 prosenttia edellisvuodesta ja oli vajaat miljoonaa litraa. Kevyen polttoöljyn kulutukseen lämmityksessä vaikuttavat paljon säätilat. Vuosi 2011 oli selvästi edellisvuotta lämpimämpi. Kevyttä polttoöljyä myytiin tavanomaista vähemmän vuoden 2011 alussa, kun öljylämmittäjät olivat täyttäneet öljysäiliönsä vuoden 2010 lopulla ennen vuodenvaihteen veronkorotusta. Raskaan polttoöljyn myynti oli runsaat tonnia, mikä oli runsaat 27 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Raskaan polttoöljyn voimalaitoskäyttö väheni loppuvuonna 2011 muun muassa lämpimän sään takia MUUTOKSET ÖLJY-YHTIÖIDEN MARKKINAOSUUKSISSA Neste, Teboil ja ABC kasvattivat markkinaosuuttaan Suomen öljytuotteiden myynnissä viime vuonna. Neste Oil jatkaa markkinajohtaja ja sen hallussa on yli kolmannes öljytuotteiden markkinoista. Bensiinin myynnissä ABC on markkinajohtaja 28,7 % osuudella, Nesteen osuus oli 27,1 % ja St1 osuus oli 23,2 %. Dieselöljyn puolella Nesteen osuus oli 39,1 % ja Teboilin osuus oli 27,2 %. Kevyen polttoöljyn myynnissä Neste oli markkinajohtaja 35,2 % osuudella ja raskaan polttoöljyn myynnissä Teboil oli markkinajohtaja (49,2 %). Bensiini % Dieselöljy % Kevyt polttoöljy % Raskas polttoöljy % Öljytuotteet Yhteensä % ABC 28,7 (27.6) 12,1 (11.4) 0,0 (0.0) 0,0 (0.0) 10,8 (9,7) Neste Oil 27,1 (24,9) 39,1 (38.7) 35,2 (32.8) 46,9 (40,9) 38,0 (36.6) Seo 2,9 (2.7) 1,8 (1.6) 2,0 (2.2) 0,0 (0.0) (1.0) St1 23,2 (26,7) 19,7 (20,9) 22,2 (23,1) 4,8 (9,6) 18,6 (20,0) Teboil 18,1 (18.1) 27,2 (27.4) 32,2 (33.1) 49,2 (49,5) 27,3 (27.0) Muut ,2 (8.8) 0.0 3,5 (4.0) Markkinaosuus öljytuotteet* % % % % % % % % % % % ABC 0,9 1,6 2,6 5,6 4,7 5,6 6,8 8,6 9,0 9,7 10,8 NESTE 43,3 43,5 38,3 36,8 37,8 36,8 35,9 37,4 36,0 36,9 38,0 SEO 1,9 1,7 1,8 1,4 1,7 1,4 1,4 1,7 1,0 1,7 1,8 SHELL 15,2 14,1 14,7 12,7 12,9 12,7 12,7 11,7 11,0 11,0 0* TEBOIL 19,2 19,6 22,9 24,4 23,6 24,4 26,0 25,9 27,0 27,7 27,3 St1 2,5 2,9 2,2 4,0 4,3 4,0 11,8 9,5 9,0 9,5 18,6* MUUT 5,8 5,7 3,6 3,81 3,7 1,2 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 Mukana bensiini, diesel, kevyt- ja raskas polttoöljy sekä muut tuotteet kuten nestekaasu, lentobensiini, lentopetroli, bitumit ja voiteluaineet. * Vuonna 2011 St1 ja ST1 Energy (Shell) yhdistettynä). VAK- lain 11 :n muutos on astunut voimaan (1402/2011) IMDG - säännöstön tehtävän mukainen koulutus täsmentyy seuravilla seikoilla. VA-tehtäviä suorittavalla henkilöllä on oltava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus, jollei tehtävää suoriteta koulutetun henkilön välittömässä valvonnassa. Työnantajalla tulee olla tiedot koulutuksesta ja muusta pätevyydestä, koulutusta koskevat tiedot tulee säilyttää kolme vuotta viimeisimmän hyväksytyn koulutuksen suorittamisesta. Nämä määräykset koskevat kaikkia kuljetusmuotoja.

6 6 JÄSENTIEDOTTEET JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEET Kuten käytäntömme on ollut, lähetämme jäsentiedotteemme sähköpostilla kaikilla niille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat meille ilmoittaneet ja sen lisäksi postitamme paperiset tiedotteet normaalisti kaikille joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossamme tai jotka ovat erikseen ilmoittaneet haluavansa paperiset tiedotteet sähköisten tiedotteiden lisäksi. Jos et vielä saa tiedotteitamme ja kustannusindeksejä sähköisesti, ilmoita sähköpostiosoitteesi meille, tai puhelimitse (09) Muistathan ilmoittaa myös jos sähköpostisi muuttuu. Tällä hetkellä osa lähettämistämme sähköposteista palautuu takaisin muuttuneiden osoitteiden vuoksi. Jäsentiedotteet ja kustannusindeksit on mahdollista saada myös kotisivuiltamme Tämä tiedote ja paljon muuta on luettavissa myös nettisivuillamme katso: Sisällys - Innehåll Otathan yhteyttä jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnuksia kotisivuillemme. Talvisin terveisin SKAL suoritealat ry

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-1/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-1/2011, % Helsinki 22.2.2011 HYVÄ USL - JÄSEN OSA A - Tilastokeskuksen kustannusindeksi tammikuu 2011 - Tavarakuljetukset viimeinen neljännes 2010 - Teollisuuden liikevaihto kuvaajia - Muuttopalveluiden arvonlisäveroissa

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-12/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-12/2011, % jäsentiedote 1/2012 OSA A 31.1.2012 HYVÄ SKAL S JÄSEN - Kustannusindeksi joulukuu 2011 - Yhdistyksen vuosikokous ja kesäpäivät (vuosikokous 21.4. Mikkeli, kesäpäivät 4.-5.8. Tallinna) - Suomen Säilöautoliitto

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, % Jäsentiedote 4/2011 Helsinki 28.4.2011 HYVÄ SKAL SUORITELALAT JÄSEN OSA A - Tilastokeskuksen kustannusindeksi maaliskuu 2011 - Yhdistyksen varsinainen kokous pe 20.5.2011 Jyväskylä - Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

perjantaina 20.5.2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylä, Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30)

perjantaina 20.5.2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylä, Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30) jäsentiedote 3/2011 OSA A 28.3.2011 HYVÄ SKAL S - JÄSEN - Yhdistyksen varsinainen kokous (USL ry ja SKAL suoritealat ry) - Säiliöautoliiton vuosikokous - Rakennusalalle käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2006-12/2010, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2006-12/2010, % Helsinki 27.1.2011 HYVÄ USL - JÄSEN OSA A - SKAL Suoritealat eli SKAL- S aloitti - Tilastokeskuksen kustannusindeksi - Pääteiden raskasliikenne - SKAL Kuljetusbarometri 1/2011 - Teollisuuden odotuksia

Lisätiedot

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä.

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä. JÄSENKIRJE 3/2009 28.8.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: Kustannuskehitys Perusteettomat laskut Ohjeistus sikainfluenssasta Jäsenmaksulaskutus Jakelulogistiikka 2009 Helsinki Koulutuksia ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto 2011

Kaupan tilinpäätöstilasto 2011 Yritykset 2013 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011 Kaupan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 125,2 miljardia euroa vuonna 2011. Liikevaihtoa

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Bulgaria on päättänyt jatkaa kabotaasikieltoa niiden maiden osalta, jotka noudattavat kieltoa bulgarialaisiin kuljetusyrityksiin.

Bulgaria on päättänyt jatkaa kabotaasikieltoa niiden maiden osalta, jotka noudattavat kieltoa bulgarialaisiin kuljetusyrityksiin. JÄSENKIRJE 4/2009 17.12.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: Kustannusindeksi Bulgarian ja Romanian kabotaasikielto Moduuliyhdistelmien kaventaminen Loppuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu

Lisätiedot

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon.

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon. PUHELINHAASTATTELUT 1 Liite 7 KESKUSJÄRJESTÖT Seppo Loikkanen, Kemianteollisuus ry (13.12.2001) Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 - 1 - USL 2008 Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 YLEISTÄ Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen arvot. Arvojen mukaan USL on omalta osaltaan rakentamassa

Lisätiedot

Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2012

Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2012 Yritykset 2014 Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2012 Tehdasteollisuuden kokonaispääoman tuotto supistui vuonna 2012 Tehdasteollisuuden heikko kannattavuus heijastui myös kokonaispääoman tuottoon, joka oli

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29)

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29) HYVÄ USL JÄSEN Jäsentiedote nro 5 OSA A 27.5.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ Sisältö - Talouteen liittyvää - Kuljetusbarometri 2/2009 - Kotimaanliikenteen tavarakuljetusmäärät - Maantiekuljetusalojen

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto 2012

Kaupan tilinpäätöstilasto 2012 Yritykset 2014 Kaupan tilinpäätöstilasto 2012 Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuus heikkeni kaupassa vuonna 2012 Kaupan yritysten (toimiala G) liikevaihto oli Tilastokeskuksen tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 3. 2007 19.3.2007 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. EK:n PK suhdannebarometri

Lisätiedot

Marraskuun indeksi ilmestyy pe. 17.12., jolloin tiedot on saatavilla toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta.

Marraskuun indeksi ilmestyy pe. 17.12., jolloin tiedot on saatavilla toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta. JÄSENKIRJE 4/2010 9.12.2010 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys SISÄLTÖ: Kustannusindeksi Kuljetusmaksujen tarkistaminen Mitä kuljettajan työpanos maksaa Välilliset palkkakustannukset Hinnan ja suoritemäärän

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 214 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Teollisuuden voitot romahtivat vuonna Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että ajoneuvoveron perusveron tasoa korotettaisiin verotuottojen lisäämiseksi

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto 2008

Kaupan tilinpäätöstilasto 2008 Yritykset 2009 Kaupan tilinpäätöstilasto 2008 Kaupan liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vuonna 2008 Kaupan yritykset keräsivät liikevaihtoa Tilastokeskuksen mukaan 125,6 miljardia euroa vuonna 2008. Liikevaihto

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X190755 10.3.2014 KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Teollisuuden tilinpäätöstilasto

Teollisuuden tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Teollisuuden tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni vuonna 2011 Tehdasteollisuuden (Toimiala C) liikevaihto oli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot