1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06"

Transkriptio

1 SKAL:n kuljetusbarometri 1/26 Yleiset näkymät Viime vuoden keväällä kuljetusalan näkymät huonotuivat selvästi. Kolmannes vastaajista odotti näkymien huonontuvan lähitulevaisuudessa ja vain kymmenen prosenttia odotti niiden parantuvan, lukujen erotus, saldoluku, painui 24 prosenttia miinukselle (Kuvio 1). Viime syksyn ja tämän kevään tiedustelujen mukaan näkymät ovat hieman parantuneet ja saldoluku on enää runsaat kymmenen prosenttia miinuksella. Tämän kevään, järjestyksessä yhdeksännessätoista tiedustelussa näkymien huonontumista odottaneiden osuus on pudonnut vuoden takaisesta kolmanneksesta neljännekseen, mutta parantumista odottaneiden osuus on kohonnut toistaiseksi vain muutamalla prosenttiyksiköllä. Yli 6 prosenttia odottaa näkymien säilyvän ennallaan Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, prosenttia 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 huonontuvat parantuvat saldoluku

2 2 Kuljetusalan näkymien lievä kohentuminen on varsin yhdenmukainen kehitys alan merkittävän toimeksiantajan, teollisuuden suhdanneodotusten kehityksen kanssa. Teollisuuden neljännesvuosittaisissa suhdannebarometreissä ilmaistut suhdanneodotukset heikentyivät jo syksyllä 24, mutta kuljetusbarometrin yleiset näkymät vasta puoli vuotta myöhemmin (Kuvio 2). Teollisuuden näkymissä heikentyminen ei kuitenkaan enää jatkunut, mikä on saattanut osaltaan vaikuttaa kuljetusalankin näkymien tasaantumiseen Kuljetusalan yleiset näkymät ja teollisuuden suhdanneodotukset lähitulevaisuudessa, saldoluvut, prosenttia /3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/ Teollisuus SKAL Lähde: EK, suhdannebarometri Alueittain yleiset näkymät heikentyivät viime vuonna niin, että kaikilla alueilla saldoluvut olivat miinuksella, Etelä-Suomessa vain kolme prosenttia mutta Pohjois-Suomessa 23 prosenttia viime syksyn tiedustelussa. Tänä keväänä tilanne on hieman korjaantunut Pohjois-Suomessa mutta huonontunut selvästi Itä-Suomessa, jossa nyt 39 prosenttia vastaajista odottaa näkymien huonontuvan ja vain yhdeksän prosenttia odottaa näkymien parantuvan (Kuvio 3). Suoritealoista metsäalan kuljettajat näkevät lähitulevaisuuden varsin synkkänä: lähes puolet vastaajista odottaa näkymien huonontuvan. Heidän kohdallaan tilanne ei ole viime syksystä kohentunut. Ulkomaan-

3 liikenteenharjoittajien kohdalla kolmannes vastaajista odottaa näkymien huonontuvan, kun viime syksynä huonontumista odotti viidennes Kuljetusalan yleisten näkymien parantumista ja huonontumista ilmoittaneiden osuudet alueittain ja suoritealoittain keväällä 26, prosenttia Koko maa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 parantuvat huonontuvat Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne Kuljetusmäärät Yritysten hoitaman kuljetusmäärän, kuljetusten volyymin, kehityksessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vajaalla kolmanneksella vastaajista kuljetusmäärä on kasvanut viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ja noin viidenneksellä määrä on supistunut. Tämän kevään tiedustelussa 36 prosentilla kuljetusmäärät ovat kasvaneet ja 22 prosentilla supistuneet. Muutos aikaisemmasta ei ole merkittävä, vaikka saldoluku onkin noussut vuoden-

4 4 takaiselta neljän prosentin tasolta 14 prosenttiin. Odotukset lähimmälle puolivuotiskaudelle ovat kuitenkin aikaisempaa selvästi parempia. Saldoluku nousee 24 prosenttiin (Kuvio 4). Toteutunut kehitys on kuitenkin parin viime vuoden aikana jäänyt selvästi odotuksia alemmaksi paitsi tämän kevään tiedustelussa, jossa toteutunut saldoluku vastaa varsin tarkoin odotuksia. Syksyn tiedustelussa nähdään, yltääkö toteutunut saldoluku odotusten selvästi kohonneelle tasolle Kuljetusmääriä koskevat odotukset lähimmän puolen vuoden ajalle ja samaa puolivuotiskautta koskeva toteutunut kehitys, saldoluvut, prosenttia 2 1 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 2/6 odotukset toteutunut Kuljetusmääriensä kasvusta viime syksyn tasosta ilmoittaneiden osuus nousi Etelä-Suomessa kolmanneksesta 44 prosenttiin (Kuvio 5). Vielä parempi kehitys oli Itä-Suomessa, jossa kasvusta ilmoittaneiden osuus nousi 18 prosentista 46 prosenttiin. Pohjois-Suomessa kasvua oli nyt puolella vastaajista, mutta siellä oli jo viime syksynkin tiedustelussa muista poiketen kasvua 45 prosentilla. Nyt poikkeuksen muodostaa Länsi-Suomi, jossa kuljetusmäärä on supistunut 37 prosentilla vastaajista ja saldoluku on ainoana alueena vahvasti miinuksella.

5 5 5. Kuljetusmääränsä kasvua ja supistumista viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ilmoittaneiden osuudet alueittain, prosenttia Koko maa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi kasvanut supistunut Suoritealoista ryhmässä 1 (elintarvikekuljetukset, sopimus- ja tavaralinjaliikenne) yli puolet vastaajista ilmoitti viime syksynä kuljetusmääriensä kasvaneen ja vain viisi prosenttia ilmoitti määrien supistuneen. Poikkeuksellisen korkea saldoluku, 46 prosenttia, painui tämän kevään tiedustelussa vain kymmeneen prosenttiin, kun kasvusta ilmoitti enää 37 prosenttia (Kuvio 6). Päinvastainen kehityssuunta on metsäalan kuljetuksissa (ryhmä 2), jossa vielä syksyllä 45 prosentilla kuljetusmäärät olivat supistuneet mutta nyt keväällä enää seitsemällä prosentilla. Ulkomaanliikenteessä kasvua on nyt 4 prosentilla, kun osuus viime syksynä oli 15 prosenttia, ja saldoluku on nyt noussut 3 prosenttia plussalle.

6 6 6. Kuljetusmäärien kehitys suoritealoilla puolivuosittain syksyllä 25 ja keväällä 26, saldoluvut, prosenttia Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 kevät 26 syksy 25 Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne Laskemalla kuljetusmäärien kehitystä puolivuosittain kuvaavista saldoluvuista vuosikeskiarvot voidaan niitä verrata virallisen tilaston ilmoittamiin luvanvaraisen kuorma-autoliikenteen tonnikilometrien vuosimuutoksiin (Kuvio 7) Kuljetussuoritteen vuotuiset muutokset luvanvaraisessa liikenteessä sekä kuljetusbarometrin kuljetussuoritteen saldolukujen keskimääräiset vuotuiset muutokset 2-25, prosenttia saldoluvut tonnikilometrit Lähde: Tilastokeskus/tavarakuljetustilasto, SKAL/kuljetusbarometri

7 7 Kuvio osoittaa näiden kahden kuvaajan välillä varsin yhdensuuntaista kehitystä, vaikka tonnikilometrien kehityksessä onkin viime vuosina ollut selvää sahausliikettä. Se näkyy myös tonnikilometrien kehityksessä, kun vuosi 1995 on merkitty sadalla. Koko kaudella tonnikilometrit luvanvaraisessa liikenteessä ovat kasvaneet 29 prosentilla, mutta kuljetetut tonnit vain kymmenellä prosentilla. Kuorma-autokanta luvanvaraisessa liikenteessä on kasvanut kolmanneksella (kuvio 8). 1995= Luvanvaraisen kuorma-autoliikenten kuljetussuoritteen, kuljetetun tavaramäärän ja rekisteröityjen kuorma-autojen määrän kehitys vuosina Tonnikilometrit Kuorma-autokanta Kuljetettu tonnimäärä Kuljetuskapasiteetti Kuljetuskapasiteettia on melkein kaikkien tiedustelujen mukaan ollut sopivasti kolmella neljäsosalla vastaajista. Liikakapasiteetista ilmoittaneiden osuus on vaihdellut 1 2 prosentin välillä. Viimeisimmissä tiedusteluissa liikakapasiteetista ilmoittaneiden osuus on hieman laskenut ja liian vähäisestä ilmoittaneiden osuus kasvanut (Kuvio 9). Saldoluku on kevään tiedustelussa painunut runsaaseen kolmeen prosenttiin.

8 Liikakapasiteetista tai liian vähäisestä kapasiteetista ilmoittaneiden osuudet vuosien tiedusteluissa, prosenttia /3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 liikaa liian vähän Etelä-Suomessa 85 prosentilla ja Itä-Suomessa 84 prosentilla on kapasiteettia sopivasti, Länsi-Suomessa sen sijaan vain 64 prosentilla, mutta siellä onkin 23 prosentilla liian vähän kapasiteettia (Kuvio1). Metsäalan kuljetuksissa on sopivasti kapasiteettia 93 prosentilla, mutta säiliöautoliikenteessä vain 64 prosentilla, ja liian vähän kapasiteettia on neljänneksellä ryhmän vastaajista. Ulkomaanliikenteessä liikakapaisteettia on viidenneksellä vastaajista.

9 9 1. Liikakapasiteetista tai liian vähäisestä kapasiteetista ilmoittaneiden osuudet kevään 26 tiedustelussa, prosenttia Koko maa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 liikaa liian vähän Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne Maksutaso Suoritettujen kuljetusten maksutaso on kehittynyt mielenkiintoisella tavalla. Maksutasonsa laskusta, verrattuna tilanteeseen puoli vuotta aikaisemmin, ilmoittaneiden osuus on viime vuosina vaihdellut 1 2 prosentin välillä. Sen sijaan maksutasonsa noususta ilmoittaneiden osuus on vaihdellut: syksyllä 2 osuus oli korkeimmillaan 6 prosentin suuruinen ja syksyllä 22 alimmillaan enää kahdeksan prosenttia. Viime syksynä osuus nousi taas yli 5 prosentin tasolle. Tämän kevään tiedustelu antaa aiheen odottaa osuuden kääntymistä taas laskuun (Kuvio 11).

10 1 11. Suoritettujen kuljetusten maksutason noususta tai laskusta, verrattuna tilanteeseen puoli vuotta aikaisemmin, ilmoittaneiden osuudet vuosina , prosenttia /99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 noussut laskenut Alueittaiset erot kevään tiedustelussa ovat vähäisiä. Vain Länsi-Suomessa maksutasonsa alentumisesta ilmoittaneita on muista poiketen neljännes vastaajista ja taas Pohjois-Suomessa noususta ilmoittaneiden osuus on yli puolet vastaajista. Suoritealoista ryhmässä 1 (elintarvike- ym.) 48 prosentilla maksutaso on noussut ja ulkomaanliikenteessäkin 43 prosentilla (Kuvio 12). 12. Suoritettujen kuljetusten maksutason noususta tai laskusta ilmoittaneiden osuudet, verrattuna tilanteeseen puoli vuotta aikaisemmin, kevään 26 tiedustelussa suoritealoittain, prosenttia Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 noussut laskenut Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne

11 11 Näissäkin ryhmissä on tapahtunut tasaantumista, sillä vielä viime syksyn tiedustelussa molemmissa ryhmissä yli 6 prosentilla maksutaso oli noussut edellisestä keväästä. Metsäalan kuljetuksissa maksutaso on noussut vajaalla kolmanneksella ja laskenut viidenneksellä, joten saldoluku on muita aloja selvästi alempi, vain yksitoista prosenttia. Kuljetusmaksutasoa koskevat odotukset lähimmälle puolivuotiskaudelle kohentuivat selvästi vuodesta 24 (Kuvio 13). Viime syksyn tiedustelussa toteutunut kehitys muodostui selvästi odotuksia paremmaksi, mutta seuraavaa puolivuotiskautta koskeva odotus jäi toteutumatta, kun kevään tiedustelussa saldoluku jäi 28 prosenttiin. Seuraavaa puolivuotiskautta koskeva odotusten saldoluku jäi nyt kevään tiedustelussa 36 prosenttiin Kuljetusmaksuja koskevat odotukset lähimmälle puolivuotiskaudelle ja samaa ajanjaksoa koskeva toteutunut maksutason kehitys, saldoluvut, prosenttia /4 2/4 1/5 2/5 1/6 2/6 odotukset toteutunut Länsi-Suomessa yli puolet vastaajista odottaa maksutasonsa kohoavan nykytasosta ja saldoluku nousee 48 prosenttiin, kun se viime syksyn tiedustelussa oli 37 prosenttia. Myös Pohjois-Suomessa maksutason nousua odottaa 46 prosenttia. Sen sijaan Itä-Suomessa 77 prosenttia odottaa maksutasonsa pysyvän nykytasolla, ja saldoluku jää vain 15 prosenttiin (Kuvio 14). Suorite-

12 12 aloista sekä säiliöautoliikenteen että ulkomaanliikenteenharjoittajista 46 prosenttia odottaa maksutasonsa nousevan, metsäalan kuljetuksissa vain viidennes vastaajista. 14. Kuljetusmaksutasoa koskevat odotukset lähimmälle puolivuotiskaudelle alueittain kevään 26 tiedustelun mukaan, saldoluvut, prosenttia Koko maa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Investoinnit Tämän kevään tiedustelussa 45 prosenttia vastaajista ilmoittaa euromääräisten investointiensa kuljetuskalustoon supistuvan kuluvana vuonna viime vuoden tasolta. Investoinnit kasvavat vain 24 prosentilla vastaajista. Kuva investointikehityksestä on nyt selkeämpi kuin kahtena edellisenä vuonna, jolloin investointiensa kasvusta ja supistumisesta ilmoittaneiden osuudet olivat jokseenkin yhtä suuria (Kuvio 15). Saldoluku on nyt 21 prosenttia miinuksella. Viimeksi se oli näin alhaisella tasolla keväällä 2.

13 15. Euromääräiset investoinnit kuljetuskalustoon verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua ja supistumista vastanneiden osuudet kunkin vuoden syksyn* tiedustelun mukaan, prosenttia * kasvanut supistunut *26 kevään tiedustelun mukaan 13 Seuraavaa vuotta koskeneet investointiodotukset ovat varsin hyvin osoittaneet toteutuneen investointikehityksen suunnan, joskin odotusten saldoluku on liikkunut aina hieman toteutuneita saldolukuja alemmalla tasolla. Kevään tiedustelussa odotukset investointikehityksestä vuonna 27 osoittavat, että yli kolmannes vastaajista odottaa investointiensa supistuvan kuluvan vuoden tasosta ja saldoluku jää 18 prosenttia miinukselle. Viime syksyn tiedustelussa odotusten saldoluku oli 22 prosenttia miinuksella (Kuvio 16). Tämä antaa aiheen odottaa tiettyä tasaantumista investointikehityksessä. 16. Seuraavaa kalenterivuotta koskevat investointiodotukset vuosille syksyn tiedusteluissa, saldoluvut, prosenttia

14 14 Vielä viime syksyn tiedustelussa 46 prosenttia Etelä-Suomen vastaajista ilmoitti investointiensa kasvaneen edellisestä vuodesta ja saldoluku oli 18 prosenttia plussalla, kun se kaikilla muilla alueilla oli miinuksella. Kevään tiedustelun mukaan Etelä-Suomessakin saldoluku painuu kuluvana vuonna yhdeksän prosenttia miinukselle, kun kolmanneksella vastaajista investoinnit supistuvat viimevuotisesta. Länsi- ja Itä-Suomessa investoinnit supistuvat yli puolella vastaajista. Pohjois-Suomessa tilanne on sikäli parantumassa, että tänä vuonna investointiensa supistumista odottaa 39 prosenttia vastaajista, kun viime vuonna osuus siellä oli 48 prosenttia. Ensi vuonna investointiensa supistumista odottaa Pohjois-Suomessa yli puolet vastaajista, mutta Länsi- ja Itä-Suomessa enää runsas neljännes. Suoritealoista ryhmässä 1 (elintarvike- ym.) ilmoitti viime vuonna 56 prosenttia investointiensa kasvaneen edellisestä vuodesta. Kuluvana vuonna osuus on painunut 13 prosenttiin ja supistumisesta ilmoittaneiden osuus on noussut 43 prosenttiin (Kuvio 17). Metsäalan kuljetuksissa supistumisesta ilmoittaneiden osuus on kohonnut 48 prosentista 52 prosenttiin. Ulkomaanliikenteessä kasvusta ilmoittaa enää viidennes vastaajista, kun osuus viime vuonna oli 42 prosenttia. 17. Euromääräiset investoinnit kuljetuskalustoon vuonna 26 verrattuna edelliseen vuoteen suoritealoittain, prosenttia Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 suuremmat pienemmät Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne

15 15 Euromääräisten kuljetuskalustoinvestointien kehitystä osoittavat saldoluvut antavat yllättävän luotettavan kuvan todellisesta investointikehityksestä, vaikka tietoa kysytään euromääräisistä, ei kappalemääräisistä investoinneista ja vaikka mukana ovat yrityksen kaikki kalustohankinnat, ei pelkästään kuorma-autot. Kun näiden saldolukujen kehitystä verrataan luvanvaraisessa liikenteessä olevien kuorma-autojen rekisteröintien vuosimuutoksiin, havaitaan kuviossa selvää yhdenmukaisuutta (Kuvio 18). Viime vuoden lopussa oli rekisteröintien vuosimuutos,1 prosenttia miinuksella ja saldoluku,5 prosenttia miinuksella. 18. Euromääräiset investoinnit kuljetuskalustoon, muutos edellisestä vuodesta, saldoluvut, sekä luvanvaraisessa liikenteessä olevien kuorma-autojen rekisteröintien vuosimuutokset, prosenttia, vuosina * -2-3 saldoluvut rekisteröinnit Lähde: SKAL:n kuljetusbarometri, Tilastokeskus Koko maassa kuluvan vuoden kalustohankinnat merkitsevät kolmella neljäsosalla vastaajista kaluston lukumäärän säilymistä ennallaan ja vain 18 prosentilla lukumäärän lisääntymistä. Itä-Suomessa lukumäärä pysyy ennallaan 92 prosentilla. Ensi vuoden investointiensa odottaa 84 prosenttia vastaajista merkitsevän lukumäärän säilymistä ennallaan, Itä-Suomessa edelleen 91 prosenttia. Ulkomaanliikenteenharjoittajista neljännes ilmoittaa kuluvan vuoden investointiensa merkitsevän kaluston lukumäärän lisääntymistä, metsäalan kuljetuksissa vain kaksi prosenttia. Säiliöautoliikentees-

16 16 sä viidenneksellä vastaajista kaluston lukumäärä lisääntyy kuluvana vuonna, mutta ensi vuoden investoinnit merkitsevät lukumäärän säilymistä ennallaan 9 prosentilla vastaajista. Henkilöstö Yritysten henkilöstömäärän kehitys on ollut kaikissa tähänastisissa tiedusteluissa hyvin kasvuvoittoista. Saldoluvut ovat olleet positiivisia, alimmillaan viime syksynä parissa prosentissa ja korkeimmillaan 1998 lähes 4 prosentissa. Kevään tiedusteluissa, kun verrataan henkilöstömäärää tilanteeseen vuotta aikaisemmin, oli saldoluku vuonna 24 enää 26 prosenttia. Tänä keväänä saldoluku on pudonnut 16 prosenttiin (Kuvio 19). Muutos johtuu lähinnä henkilöstömääränsä lisäämisestä ilmoittaneiden osuuden pienentymisestä. Henkilöstön supistumisesta ilmoittaneiden osuus on kasvanut vain parilla prosenttiyksiköllä viime vuoden kevään tasosta. 19. Henkilöstömäärän kasvua ja supistumista, verrattuna tilanteeseen vuotta aikaisemmin, ilmoittaneiden osuudet kevään tiedusteluissa vuosina , prosenttia /99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 kasvanut supistunut Etelä-Suomessa henkilöstömäärän muutokset ovat poikkeuksellisen suuria. Vuosi sitten keväällä 39 prosenttia vastaajista ilmoitti henkilöstömääränsä kasvaneen vuotta aikaisemmalta tasolta, viime syksynä enää neljännes vastaajista. Tänä keväänä jälleen 41 prosenttia alueen vastaajista ilmoittaa

17 17 henkilöstömäärän kasvaneen ja vain kahdeksan prosenttia ilmoittaa sen supistuneen. Muilla alueilla ei näin suuria heilahduksia ole esiintynyt. Kaikilla alueilla saldoluvut ovat nyt positiivisia. Suoritealoista voimakkaimmin henkilöstömääräänsä on viime vuoden kevään tilanteeseen verrattuna lisännyt säiliöautoliikenne, jossa lisäystä on 42 prosentilla, sekä ulkomaanliikenne, jos lisäystä on 4 prosentilla (Kuvio 2). Metsäalan kuljetuksissa 85 prosentilla vastaajista henkilöstömäärä on pysynyt vuoden takaisella tasolla. 2. Henkilöstömäärä verrattuna tilanteeseen vuosi sitten kevään 26 tiedustelun mukaan. Kasvua ja supistumista ilmoittaneiden osuudet suoritealoittain, prosenttia Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 kasvanut supistunut Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne Henkilöstömäärän kehitystä vuodeksi eteenpäin koskevat odotukset ovat yleensä olleet toteutunutta kehitystä varovaisempia. Kehityssuunta odotuksissa ja toteutuneessa kehityksessä on kuitenkin ollut varsin yhdenmukaista (Kuvio 21). Tämän kevään tiedustelun mukaan saldoluvuksi muodostui 16 prosenttia, kun vuosi sitten saldoluvuksi odotettiin miinus kahta prosenttia. Ero odotuksen ja toteutuneen välillä on poikkeuksellisen suuri, 18 prosenttiyksikköä. Alueittain odotukset henkilöstömäärästä vuoden kuluttua eivät juuri poikkea koko maan keskiarvosta. Suoritealoista säiliöautoliikenteen

18 18 vastaajista neljännes odottaa henkilöstömäärän kasvavan tämänhetkiseltä tasolta, kun taas ryhmässä 1 (elintarvike- ym.) viidennes odottaa määrän supistuvan. 21. Henkilöstömäärää koskevat odotukset vuosi eteenpäin sekä toteutunut kehitys kevään tiedustelujen mukaan, saldoluvut, prosenttia /99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7-1 toteutunut odotus Ajankohtaiskysymys Kuluvan vuoden alussa SKAL on yhdessä muiden kuljetusalan järjestöjen kanssa kampanjoinut raskaan liikenteen turvallisuuden kohentamiseksi teemalla Tonneittain vastuuta. Kampanjan tavoitteena on ollut nykyistä parempi nopeusrajoitusten noudattaminen ja riittävän turvallisuusvälin pitäminen. Ajankohtaiskysymyksellä SKAL halusi selvittää kampanjan näkyvyyttä ja sen vaikutusta liikennekäyttäytymiseen jäsenyritysten näkökulmasta. Tiedustelussa esitettiin kolme kysymystä: - Mistä olet saanut ensitiedon kampanjasta? - Mihin kampanjan teemoista olet kiinnittänyt eniten huomiota omassa yrityksessäsi? - Oletko huomannut kampanjan vaikuttaneen myönteisesti käyttäytymiseen liikenteessä?

19 19 Annettujen vastausten mukaan 8 prosenttia vastaajista sai ensimmäiset tiedot kampanjasta SKAL:n kirjeistä tai Kuljetusyrittäjä-lehdestä, Itä-Suomessa yli 9 prosenttia. Yhdeksän prosenttia havaitsi kampanjan tienvarsitauluista, Etelä-Suomessa jopa 16 prosenttia. Metsäalan kuljetusten vastaajista 13 prosenttia ei ollut huomannut kampanjaa ollenkaan, mutta SKAL:n kautta se oli sentään tullut tietoon 75 prosentille alan vastaajista (Kuvio 22). 22. Ensimmäiset tiedot kampanjasta saatu Koko maa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Tienvarsitauluista SKAL:n kirjeistä tai Kuljetusyrittäjästä Muista tiedotusvälineistä Kampanjaa ei huomattu Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne Koko maassa 42 prosenttia vastaajista oli kiinnittänyt omassa yrityksessään eniten huomiota kuljettajien koulutukseen ja 19 prosenttia heidän valvontaansa. 27 prosenttia oli kiinnittänyt eniten huomiota omaan ajotapaansa

20 2 (Kuvio 23). Länsi-Suomessa kuljettajien koulutukseen on kiinnittänyt huomiota 48 prosenttia, kun taas Itä-Suomessa on kuljettajien valvontaan kiinnittänyt eniten eli 3 prosenttia vastaajista. Säiliöautoliikenteessä kuljettajien koulutukseen on kiinnittänyt huomiota 63 prosenttia vastaajista. Metsäalan kuljetuksissa taas 57 prosenttia on kiinnittänyt eniten huomiota omaan ajotapaan. Ulkomaanliikenteessä 19 prosenttia ja ryhmässä Muut 17 prosenttia ei ole huomioinut kampanjan teemoja ollenkaan. 23. Kampanjan teemat joihin vastaajan yrityksessä on kiinnitetty eniten huomiota Koko maa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Oma ajotapa Kuljettajien valvonta Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne Kuljettajien koulutus Ei ole huomioitu Kaikista vastaajista 42 prosenttia katsoo, että kampanja on vaikuttanut myönteisesti käyttäytymiseen liikenteeseen, mutta 58 prosenttia on eri

21 21 mieltä (Kuvio 24). Länsi-Suomen vastaajat suhtautuvat varauksellisimmin kampanjaan. Heistä vain 31 prosenttia uskoo kampanjalla olleen myönteinen vaikutus liikennekäyttäytymiseen. Suoritealoista kielteisin näkemys on ryhmässä 1 (elintarvike- ym.), jossa 76 prosenttia katsoo, ettei kampanjalla ole ollut myönteisiä vaikutuksia. Sen sijaan säiliöautoliikenteessä 55 prosenttia vastaajista sanoo kampanjan vaikuttaneen myönteisesti liikennekäyttäytymiseen. 24. Kampanjalla on ollut myönteisiä vaikutuksia liikennekäyttäytymiseen Koko maa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Kyllä Ei Ryhmä 1 = Elintarvikekuljetukset, sopimusliikenne ja tavaralinjaliikenne Ryhmä 2 = Metsäalan kuljetukset Ryhmä 3 = Säiliöautoliikenne Ryhmä 4 = Ulkomaanliikenne Ryhmä 5 = Muu liikenne

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

1.Kuljetusalan yleisten näkymien parantumista vastanneiden osuus syksyn tiedusteluissa vuosina sekä saldoluvut, prosenttia

1.Kuljetusalan yleisten näkymien parantumista vastanneiden osuus syksyn tiedusteluissa vuosina sekä saldoluvut, prosenttia SKAL:n kuljetusbarometri 2/6 Yleiset näkymät Kuljetusalan yleisissä näkymissä on tapahtunut viime ja kuluvan vuoden aikana huomattavaa parantumista. Kuljetusbarometrin kymmenvuotisen historian aikana näkymien

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 1/2005. Yleiset näkymät

SKAL:n kuljetusbarometri 1/2005. Yleiset näkymät SKAL:n kuljetusbarometri 1/5 Yleiset näkymät Kuljetusalan yleiset näkymät kääntyivät viime syksyn tiedustelussa lievästi huonompaan suuntaan. Näkymien parantumista ja huonontumista vastanneiden osuuksien

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 1/2008

Kuljetusbarometri 1/2008 KULJETUSBAROMETRI 1/2008 Kuljetusbarometri 1/2008 Ensimmäiseen uudentyyppiseen SKAL Kuljetusbarometriin vastasi 448 SKAL:n jäsenyritystä. Vastaajat edustivat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 497 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 479 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 546 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 582 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 2/2009

Kuljetusbarometri 2/2009 KULJETUSBAROMETRI 2/2009 Kuljetusbarometri 2/2009 SKAL:n vuoden 2009 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yli 550 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä sekä toimialoja.

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n vuoden 2011 toiseen kuljetusbarometriin vastasi 582 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue ja erikoisjärjestöjä sekä toimialoja.

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2017: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen

SKAL Kuljetusbarometri 3/2017: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen : Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen 2 3 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2016 Rakentaminen heijastuu myönteisesti kuljetusmarkkinoihin

SKAL Kuljetusbarometri 2/2016 Rakentaminen heijastuu myönteisesti kuljetusmarkkinoihin Rakentaminen heijastuu myönteisesti kuljetusmarkkinoihin 2 3 N=479 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2014

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2014 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2014 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2014 SKAL:n vuoden 2014 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 677 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2017: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen

SKAL Kuljetusbarometri 2/2017: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen : Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen 2 3 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n vuoden 2012 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 684 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen,

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen, ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4 Pekka Aaltonen, 3.2.2017 ry:n barometri Logistiikkayritysten Liitto ry päätti aloittaa oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Kyseinen barometri on kolmas

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2015: Öljyn hinnanlaskun vaikutus laimea kuljetusyrityksille Levähdysalueiden riittävyys ja turvallisuus taattava

SKAL Kuljetusbarometri 1/2015: Öljyn hinnanlaskun vaikutus laimea kuljetusyrityksille Levähdysalueiden riittävyys ja turvallisuus taattava : Öljyn hinnanlaskun vaikutus laimea kuljetusyrityksille Levähdysalueiden riittävyys ja turvallisuus taattava Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4 5 6 Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan N=664

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2014: Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet

SKAL Kuljetusbarometri 2/2014: Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet : Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4 5 6 Alueellinen tarkastelu N=554 Onko yrityksenne liikevaihto edellisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Tuonti:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2009 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 2. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät huhti-kesäkuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen Katsaus Venäjänkauppaan n 01 barometri Jaana Rekolainen.11.01 Miltä nyt näyttää? % Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat, 0 - - - Ruplan eurokurssi RUB.1 Lähde: Venäjän keskuspankki Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

logistiikka-alalta Tilastotietoa kuljetus- ja

logistiikka-alalta Tilastotietoa kuljetus- ja SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Tilastotietoa kuljetus- ja logistiikka-alalta SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki www.skal.fi, sähköposti

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot