VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA. Etelä-Savon ELY-keskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA. Etelä-Savon ELY-keskus"

Transkriptio

1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Torstai klo Paikka: Läsnä: Kyyhkylän kartanon rantasauna, Mikkeli, Porrassalmi, Kyyhkyläntie 6 A. Pekka Häkkinen Mauri Karonen Antti Mäntykoski Juho Kotanen Pertti Manninen Eija Lehtinen Aarne Wahlgren Kristina Servomaa Kari Lehtinen Timo Turunen Leena Gunnar -keskus (pj.) -keskus -keskus -keskus (siht.) -keskus -keskus Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskus Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus (pj.) 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen Ylijohtaja Pekka Häkkinen avasi kokouksen. Todettiiin läsnäolijat. Pekka Häkkinen toimi kokouksen puheenjohtajana asialistan kohdat 1-4 ja Leena Gunnar kohdat 5-8. Juho Kotanen toimi kokouksen sihteerinä. 2. Ohjausryhmien edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 3. Yhteistyöryhmien kokoukset keväällä 2011 käsiteltävine asioineen (mm. toteutusohjelma) sekä vesienhoidon organisoinnin tilanne ELY-keskuksissa Pertti Manninen esitteli vesienhoidon toimenpiteiden toteutuksen alueellista valmistelua VHA1-2 -koordinaatioryhmien kokouksen 6.5. pohjalta. Alueellisia toimia tarkennetaan val-

2 takunnallisen toteutusohjelman pohjalta. Yhteistyönä tehtävän valmistelun pohjalta ELY -keskukset sopivat alueellisten toimijoiden kanssa eri tahojen vastuista, toteutuksen aikatauluista ja rahoitusmahdollisuuksista syyskuun 2011 loppuun mennessä. Vesienhoitoa edistetään valtakunnallisella toteutusohjelmalla ja alueellisella toteutuksen organisoinnilla. HAM:ssa toimenpiteiden toteutusta tehdään toimenpideohjelman pohjalta. Kaksi sektoripohjaista ryhmää on perustettu. Vanajavesikeskuksen toiminta on käynnistynyt ja Vesijärvisäätiö jatkaa toimintaansa. Yhteistyöryhmän kokous pidetään POS:ssa on perustettu neljä reittikohtaista vesienhoitoryhmää ja lisäksi pohjavesiryhmä. Teemakohtaisissa kokouksissa mm. tarkennetaan toimenpiteiden vastuita ja rahoitusta. Toimenpiteitä edistetään myös hankkeistamalla. YTR-kokous pidettiin 4.5. ja seuraava kokous on POK:ssa on perustettu yksi alueellinen vesienhoitoryhmä ongelmalliselle alueelle. Toimenpiteiden edistämisessä ongelmana on muiden ELY-keskusten lailla pidetty rahoituksen järjestämistä käynnistettäväksi esitetyille hankkeille. Todettiin, että Metsäkeskus on perustanut metsäisten valuma-alueiden luonnonhoitohankkeita ja Metsähallitus on järjestänyt toimijoilleen valtakunnallista koulutusta ja neuvontaa vesienhoidon toimenpiteistä. Maatalouden osalta on käynnistymässä RAE-hanke Savonia-AMK:n vetämänä. Hajaasutuksen jätevesineuvontaa tehdään viidessä kunnassa. Yhteistyöryhmän kokous pidettiin KES:ssä YTR-kokous pidettiin Kokouksessa oli käyty lyhyesti läpi toteutusohjelmaa ja toteutuksen seurantaa. Työskentelytavasta todettiin, että kokouksessa oli jakauduttu sektorikohtaisiin ryhmiin, jotka käsittelivät aihealueellaan toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteutusta. Kokouksessa oli myös esitelty ajankohtaisia hankkeita (mm. TASO, TÄKY, MAISA). Todettiin, että Saarijärven reitin neuvottelukunta käsittelee kaikkien sektorien toimenpiteitä alueellaan. Sektorikohtaiset ryhmät (maatalous, metsätalous, pohjavedet ja asutus) eivät ole vielä käynnistyneet. KAS:n joulukuun 2010 YTR-kokouksessa oli käsitelty toimenpiteiden alueellista toimeenpanoa. Toteutus koostuu hankkeista, joita alueella toteutetaan eri sektoreilla. KAS:ssa on suunniteltu alueellista pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan liittyvää EAKRhanketta. Maatalouden osalta on toiminnassa RAVI-hanke. Todettiin, että metsäteollisuuden valtakunnallinen ympäristöstrategia valmistuu vuoden loppuun mennessä. Seuraava YTR-kokous tullaan pitämään 7.6. ESA:ssa ollaan perustamassa viisi alueellista toimintaryhmää, joissa käsitellään myös pohjavesiasioita. Ryhmistä kaksi on vielä perustamatta. Toimenpiteiden toteuttaminen on lähtenyt liikkeelle erityisesti järvi- ja virtavesikunnostusten osalta. ESAELY on hakemassa EAKR:n kautta virtavesien kunnostusohjelmaa koko maakunnan alueelle. Maa- ja metsätaloussektorien hankkeistaminen on vielä kesken, mutta hankkeita on tulossa mm. metsätalouden vesiensuojeluun. Pohjavesien osalta suojelusuunnitelmien laatimishanke on hyvässä vauhdissa. Yhteistyöryhmän kokous pidettiin 5.4. ja siellä käsiteltiin mm. alueellisia toimintaryhmiä. Seuraava kokous pidetään UUD:ssa on perustettu yhteistyöryhmän alatyöryhmä käsittelemään kaikkien sektorien toteutusta ja seurantaa. Alatyöryhmä on avoin kaikille YTR:n jäsenille ja varajäsenille. ELY-

3 keskukseen on perustettu kolmen vastuualueen vesienhoitotiimi, jota täydennetään merenhoitoa koskevilla henkilöillä. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta edistetään ELYkeskuksen toiminnassa. Hankkeina jatkuu mm. maatalouden RAHA-hanke, Hiidenveden ja Tuusulanjärven kunnostushankkeet ja Mustionjoen kalatiehanke. RAHA-hankkeesta todettiin, että tällä hetkellä on menossa kolmas toteutusvuosi. Rahoittajana on ELY-keskuksen maaseutupuoli. Hankkeessa tehdään yhteistyötä tuottajien ja E-vastuualueen kanssa. Mukana on 135 viljelijää Uudeltamaalta. Todettiin, että haja-asutuksen neuvontaan ei ole vielä tiedossa hankkeita tai rahoitusta. Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään Alueellisesta toteuttamisesta käytiin keskustelua. Todettiin, että ohjausryhmien kokouksessa päätetyn mukaisesti alueellisista toteutusohjelmista ei tulla tekemään muodollista asiakirjaa, vaan esimerkiksi nykyisen toimenpideohjelman tarkennuksena esitetään tiedot toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja aikatauluista. Pohjana voidaan käyttää valtakunnallisesti laadinnassa olevaa seurantataulukkopohjaa. Todettiin, että aluekeskukset ovat laatineet vastaavia omia taulukkojaan. Toimenpiteiden toteuttamisen rahoitusongelma on noussut yleisesti esille mm. yhteistyöryhmissä. Pohdittiin eri tapoja kuinka toimenpiteiden toteutusta voidaan edistää ELY-keskuksissa. Toteutusta tulee edistää eri verkostoja pitkin käyttäen mm. olemassa olevia ryhmiä ja toimintatapoja. Työssä kannattaa huomioida myös mm. ELYn sisäiset vesienhoitotiimit eri vastuualueineen. Todettiin, että vesienhoidon yhteistyöryhmien kanssa ei varsinaisesti voida tehdä virallisia sopimuksia toteutuksesta, koska YTR-edustajat toimivat oman sektorinsa edustajina mutta eivät välttämättä edusta koko toimialaansa. Lisäksi lainsäädäntö ei anna tähän mahdollisuuksia. YTR-kokouksissa on ollut monin paikoin suuret odotukset toimeenpanon toteutuksen suhteen. ELYjen tulee pyrkiä siihen, että toimenpiteet ja niiden toteuttamistarpeet tulee saada konkreettisiksi ja näkyviksi sekä välittää odotukset yhteistyöryhmille ja sitä kautta kenttätasolle. YTR-jäsenet ovat linkkinä edustamiinsa tahoihin. Heillä on velvollisuus viedä viestiä eteenpäin käytännön toimijoille. Ohjenuorana alueelliselle toteuttamiselle tulee pitää valtakunnallista toteutusohjelmaa , joka on nyt saatavissa sähköisenä julkaisuna. Toteutusohjelmassa on käyty läpi sektorikohtaisesti keskeiset ohjauskeinot sekä lisäksi esitelty kärkihankkeita. Todettiin, että useampi valtakunnallinen ohjauskeino on valmisteilla tai valmistunut kuten kalatiestrategia ja kunnostusstrategia. Näistä tulee osaltaan toiminnan pelisääntöjä ELYille. Vesienhoidon alueellisena näkökulmana tulee jatkossa olla toteutumisen edistäminen samalla kun taustalla on lähtenyt liikkeelle 2. vesienhoitokauden suunnittelu. Syksyyn mennessä tarkennetaan alueellista toimeenpanoa ja toimintaa tulisi saattaa käyntiin. Toimenpiteet ja niiden toteuttaminen tulisi saada mukaan myös tulosohjaukseen. Päätös: Sovittiin, että toimenpiteiden alueellinen toteutus tulee käydä läpi yhteistyöryhmissä syyskuun loppuun mennessä. Alueellinen toimenpiteiden toteuttaminen vastuutahoineen ja aikatauluineen sekä seurantajärjestelmän raporttiluonnos tulee tuolloin esitellä YTR:ille. YTR-kokoukseen pöytäkirjaan tuleva periaatepäätös tai kirjaus asian hyväksynnästä riittää käsittelyksi.

4 4. Vuoden 2011 toiminta ja 2. suunnittelukauden aikataulut Toisen suunnittelukauden aikataulut Mauri Karonen esitteli vesienhoidon suunnittelun 2. kierroksen aikataulut. Prosesseihin kuuluu mm. substanssikehittäminen, ohjeistuksen laatiminen ja testaus, tietojärjestelmän määrittely, käytännöntyö, kuuleminen ja EU-raportointi. Toisella suunnittelukierroksella pyritään ohjeistuksen riittävän aikaiseen valmistumiseen. Todettiin, että meristrategia- ja tulvadirektiivi lisäävät ELYjen työmäärää. Yhteistyö edellä mainittujen sekä vesienhoidon välillä tulee turvata. Esiteltiin Hannele Nyroosin (YM) vesienhoitoa koskevan Powerpoint-esitys jossa on mm. mainittu asioita kuinka seuraava suunnittelukierros saadaan onnistumaan. Toimeenpanossa on saavutettava edistystä ja eri tahot on sitoutettava työhön. Valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö, kuulemisten ja viestinnän suunnittelu, oikea-aikainen ohjeistus, tietoperustan ja työkalujen parantaminen ovat myös edellytyksinä. Myös muiden maiden kokemusten hyödyntäminen ja EU-komission palaute kannattaa huomioida. Tärkeitä lähtökohtia seuraavalle suunnittelukierrokselle on mm. se, että alle hyvän tilan olevat alueet ja toimenpiteiden tarve on määritelty. Tämä vaatii myös priorisointia kustannusten, hyötyjen ja toteutettavuuden kannalta. Eri tahojen sitouttamiseen tarvitaan uusia keinoja. Vesiin kohdistuu uusia paineita, joiden vaikutukset tulisi hallita (energiatalous, turvetuotanto, kaivosteollisuus, tulvatorjunta). Vesienhoito tulee myös yhteen sovittaa tulvariskien hallintasuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman kanssa. Vesienhoidon työryhmien toiminta Esiteltiin vesienhoidon valtakunnan tason toimintaa ja ryhmiä. Äskettäin on perustettu valtakunnallinen yhteistyöryhmä, jossa on edustettuina mm. ministeriöt ja ELY:n ympäristövastuualueen johtajia. Ensimmäisessä kokouksessa ministeriöiltä oli pyydetty tarkennuksia toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteuttamisen vastuuasioihin syyskuun loppuun mennessä. Seuraava kokous pidetään Ohjausryhmät pitivät tärkeänä, että keskeiset ministeriöt ovat toiminnassa mukana ja että niitä on omalta osaltaan velvoitettu pohtimaan toimeenpanon vastuita ja keinoja. Odotukset työlle ovat korkealla. Esiteltiin vesienhoidon suunnittelun valtakunnallisen koordinointiryhmän toimintaa. Marketta Virta on ryhmän puheenjohtajana. Todettiin, että seuraavassa kokouksessa kesäkuussa on tarkoitus mm. sopia 2. suunnittelukierroksen aikatauluista valtakunnan tasolla. Vesienhoidon valtakunnallinen nyrkki- eli hankeryhmä tekee työtään kesäkuun loppuun saakka. Tarkoituksena on saada laadittua toimenpiteiden seurantajärjestelmä. VHS Tieto II-ryhmä kehittää rinnalla teknistä toteutusta raportoinnin ja seurannan tietotarpeet huomioiden vuoden loppuun mennessä. Asiaa on esitelty tarkemmin kohdassa 5. Valtakunnallisessa kunnostustyöryhmässä Pekka Häkkinen toimii puheenjohtajana. Ryhmässä on perusteellisesti pohdittu kunnostustoiminnan määrittelyä ja miten työtä on aiemmin tehty. Todettiin, että tapoja on ollut hyvin erilaisia. Nyt on nähty tarvetta systematisoinnille. Kunnostusstrategiatyössä tullaan määrittelemään valtion osallistumisperusteet

5 sekä lainsäädäntöön pyritään saamaan täsmennyksiä. Kunnostusstrategian ensimmäisen version kirjoittamisvaihe on käynnistynyt. Strategia valmistuu tämän vuoden puolella. Esiteltiin lyhyesti myös merenhoidon asiantuntijatyöryhmän toimintaa. Ryhmä valmistelee ensi töinään v kuulemisaineistoa. Todettiin, että ELYt hoitavat kuulemisen alueellaan, mutta koordinoiva keskus tekee yhtenäisen merenhoitosuunnitelman. Todettiin, että merenhoito voi tehdä/tekee ensimmäisen kuulemisen omassa aikataulussaan vesienhoidon suunnitteluun nähden. Asiantuntijatyöryhmien toiminta VHA1-2 -alueilla Pertti Manninen kävi läpi asiantuntijatyöryhmiä ja niiden toimintaa. Pintavesistä todettiin, että rajaus-, tyypittely- ja luokittelutyön suunnittelu on saatu käyntiin valtakunnan tasolla. Todettiin tarvetta selkeälle ja riittävän ajoissa tulevalle ohjeistukselle sekä siihen, että olisi riittävästi aikaa käytännön testaustyöhön. Asiassa tarvitaan hyvää valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä. Todettiin, että VHA1-2 -pintavesiryhmä ei ole toistaiseksi kokoontunut, vaan on käyty sähköistä tiedonvaihtoa mm. tyypittelyn ja luokittelun kehittämisestä. Asioita on käsitelty valtakunnallisella tasolla pintavesien tyypittelyn ja luokituksen kehittämistilaisuudessa. Pintavesiä koskevien aikataulujen osalta todettiin vesimuodostumien rajausten tarkistaminen 2011 loppuun mennessä, tyypittelyn tarkistaminen 2011 loppuun mennessä sekä luokittelujen tarkistaminen 2012 loppuun mennessä (kriteerit ja ohjeistus valmiit 3/2012). Todettiin, että tyypittelyn osalta raja-arvojen tarkentamistarvetta on ilmennyt. Tärkeänä kysymyksenä on pienempien vesien mukaanoton mahdollisuudet (vrt. resurssit). Luokittelun osalta kemiallisen tilan luokittelu sekä mm. voimakkaasti muutetut vesimuodostumat ovat tärkeä kysymys. Kalaelohopea tulee vaikuttamaan kemiallisen tilan määrittelyihin. Käytännössä kaikkien biologisten laatutekijöiden osalta on ilmennyt tarkistamistarvetta. On alustavasti pohdittu, että pienempiä vesiä ei voida ottaa kovin laajalti mukaan. Nämä tulisivat mahdollisesti huomioitua ryhmittelyn kautta. Todettiin, että paljon keskustelua herättänyttä pintavesimuodostumien luokittelun aikataulua tulisi vielä selventää koordinaatioryhmässä kesäkuussa. Seurantaohjelmissa merkittävä määrä tiedosta saadaan vuoden 2012 jälkeen. Jos luokittelun tulee olla valmiina 2012, suuri osa tiedoista jäisi luokittelun ulkopuolelle. Aluekeskuksissa on monin paikoin nähty ongelmana riittämättömät resurssit biologisten määritysten tekemiseen. POK:n osalta todettiin, että tilanne biologisen aineiston osalta on tällä hetkellä suhteellisen hyvä eli aineistoa on saatu määritettyä viime ja tältä vuodelta. Jatkossa voi olla edessä seurantaohjelman karsiminen. Etelä-Savossa erityisesti pienempien, alle 1 km 2 järvissä vain puolet nykytason mukaisesta biologisesta aineistosta on saatavilla seuraavalle luokittelukierrokselle eli tilanne on heikentynyt. KES:ssä tilanne on ollut suhteellisen hyvä ja rahat ovat toistaiseksi riittäneet. KAS:ssa tilanne on ilmeisesti hieman huonompi, mutta toiveissa olisi että seurantaohjelman toteuttamiseen saataisiin järjestettyä riittävät rahat. Kaiken kaikkiaan nähtiin ELYissä jonkin verran haasteita rahojen riittävyyden kannalta. Pohjavesiryhmästä todettiin, että se kokoontuu nykyisin lähinnä valtakunnallisena ryhmänä. Valmistelu 2. kierroksella on vasta alkuvaiheessa, joten ryhmä ei ole vielä kokoontu-

6 nut. Todettiin, että ryhmä on kokoontunut suunnittelun edetessä yleensä työn edetessä vastaan tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Todettiin, että Tapani Suomela YM:stä on jäämässä eläkkeelle. Tilanteen jatko vaikuttaa mahdollisesti pohjavesiasioiden koordinointiin. Todettiin, että pidettiin pohjavesitutkimus- ja maa-ainespäivä. Lisäksi mainittiin, että pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseksi kunnille myönnettävät avustukset euroa / ELY-keskus (yht ) on ohjattu seuraaville ELY-keskuksille: UUD, KAS, KES, EPO ja POP. Todettiin, että ESA:ssa, POK:ssa ja POS:ssa on erikseen ollut käynnissä EU-rahoitteinen pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimishanke. Itä-Suomessa suojelusuunnitelmat pääosin valmistuvat tämän vuoden puolella. Ohjausryhmässä lisärahaa pidettiin merkittävänä ja hyvänä asiana mutta toivottiin samalla, että ministeriöltä tulisivat ohjeet suunnitelmien laatimiseksi eikä vasta sitten kun työ on jo tehty. Tulvariskien suunnittelun tilannekatsaus Käytiin läpi keskeiset tulvariskien suunnittelun aikataulut. Ehdotus merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseksi on laadittu ja menossa on kuulemisvaihe (huhti-kesäkuu). Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi kuuleminen pidetään vuoden 2014 jälkipuoliskolla yhdessä 2. kierroksen vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kanssa. Käytiin läpi tulvariskin merkittävyyden arviointia sekä aluekeskuksittain alustavasti merkittävät tulvariskialueet ja muut merkittävät tulvariskialueet. Alustavasti merkittävät tulvariskialueet sijaitsevat Etelä- Suomessa pääosin rannikkoseudulla lukuun ottamatta Jyväskylän Lutakkoa. Todettiin, että MMM nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa tulvaryhmät, jotka ovat maakuntaliittojen vetämiä. MMM hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hulevesitulvien alustava arviointi on lain mukaan kuntien vastuulla. Todettiin hulevesien kytkennästä vesienhoitoon erityisesti ylivuotojen sattuessa. Hulevesiongelma on havaittavissa mm. Lappeenrannassa voimakkaiden sateiden aiheuttamien tulvien yhteydessä. Ongelma kohdistuu Pien-Saimaaseen, josta otetaan mm. juomavettä. Sama tilanne on paikoin Uudellamaalla mm. Vantaanjoella. Ongelmia esiintyy yleisesti sekaviemäröidyillä alueilla sekä kohteissa, joissa tonttien sadevesiä on johdettu jätevesiviemäriin. Jotkut kaupungit ovat tehneet alueilleen hulevesistrategioita. Merenhoitolain- ja asetuksen valmistelutilanne Mauri Karonen esitteli merenhoitolain ja asetuksen laatimisen tilannekatsauksen. YM:n asetustyöryhmä toimii saakka. Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä tulisi näillä näkymin voimaan alkusyksystä Tätä ennen ELYille on tulossa kommenttikierros toukokuun loppupuolella. Asetuksessa säädetään mm. viranomaistehtävistä, merenhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman valmistelusta ja määräajoista sekä yhteistyön järjestämisestä, osallistumisesta merenhoitosuunnitelman valmisteluun ja siihen liittyvästä tiedottamisesta. Kaikkiin keskeisiin substanssia koskeviin pykäliin tulee näkyviin viranomaispykälä. Asetuksen sisältö noudattaa direktiivin artikloita ja liitteitä. Liitteenä ovat mm. laadulliset kuvaajat hyvän tilan määrittelyssä sekä seurantaohjelmat.

7 5. Toimeenpanon seurantajärjestelmän tilannekatsaus Antti Mäntykoski kertoi VHS Tieto II ryhmän keskeisimmistä asioista. Toimeenpanon seurantajärjestelmä on vuoden 2011 suurin ponnistus. Asiaa on jo tekniseltä kannalta pitkälti mietitty. Toinen suurempi kehittämiskohde on vesimuodostumat tietojärjestelmä. Todettiin, että VEMU monistetaan toiselle suunnittelukaudelle. Lisäksi Tieto-ryhmällä on lukuisia muita pienempiä vesienhoidon tietojen hallintaan liittyviä kehittämiskohteita. Mauri Karonen totesi, että valtakunnallinen vesienhoidon Nyrkki-ryhmä on valmistelemassa seurantajärjestelmän raporttiluonnosta. Se on tulossa kesäkuun loppuun mennessä kommenteille ELY-keskuksiin ja kommentointiaikaa on elokuun loppuun saakka. Todettiin, että asiakirjan valmistelu on jo varsin pitkällä kun YTR-kokouksia pidetään syksyllä. Seurantajärjestelmää koskeva raportti on valmis marraskuun lopussa, kun siihen huomioidaan vielä EU-komissiolta syksyllä tulevat tarkemmat linjaukset. 6. Muut asiat Mauri Karonen esitteli vesienhoidon viestintäsuunnitelman laatimisen tilannekatsauksen. Viestintäryhmässä on mukana YM:n, SYKEn ja ELY:jen henkiöitä. Todettiin viestinnän tavoitteet, ydinviestit, viestinnän kohderyhmät, viestinnän haasteet sekä viestintävälineet ja keinot. Pääviestinä on "Vesien tila hyväksi yhdessä". Vedet ovat puhtaina arvokkainta, vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja ja vesienhoito kuuluu jokaiselle. Ohjausryhmät totesivat viestien olevan varsin hyviä mutta painottamaan myös mitä hyötyä vesien hyvällä tilalla on ekosysteemipalvelujen sekä ihmisen ja talouden näkökulmasta. Tärkeimpinä viestintäasioina vuoteen 2015 saakka todettiin 2012 merienhoidon kuuleminen, vesienhoidon 1. kuuleminen sekä toimenpiteiden toteutumiseen liittyvä raportointi EU:lle. Vuonna 2013 näitä ovat mm. vesien ominaispiirteiden tarkastelu. Vuonna 2014 järjestetään vesienhoidon 2. kuuleminen, johon liittyy myös meri ja tulvadirektiiveihin liittyvä yhteistyö. Vuonna 2015 on vuorossa vesienhoitosuunnitelmien valmistuminen, siihen liittyvä palaute sekä suunnitelmien hyväksyminen valtioneuvostossa. Todettiin, että viestinnän laajentaminen voi olla nykyresursseilla vaikeaa mutta tästä kannattaa ELYissä vielä keskustella. Uusina viestintäkeinoina todettiin mm. tiedotusraati sekä tiedottamisen työpaja yhdessä kansalaisjärjestöjen ym. edustajien kanssa. Todettiin, että VHA2-ohjausryhmän jäsen Matti Sipponen on vuorotteluvapaalla. Markku Marttinen UUDELYstä on hänen tilallaan kyseisen ajan. 7. Ohjausryhmien evästykset vesienhoitoalueille Evästyksenä kokouksessa todettiin kertauksena kohdassa 3 sovitut asiat koskien alueellisen toteutuksen esittelystä ja sopimisesta syyspuolen YTR-kokouksessa. Todettiin, että ELYjen olisi hyvä tehdä valtakunnallisen viestintäsuunnitelman pohjalta oma viestintäsuunnitelmansa. Valtakunnallista suunnitelma ei ole vielä lopullisesti hyväksytty, mutta hyväksymisen jälkeen koordinoivat ELYt ohjeistavat muita ELY-keskuksia. Ohjaus-

8 ryhmät totesivat evästyksenä, että tulossuunnittelussa tulisi huomioida vesienhoidon tiedotusasiat vesienhoidon tärkeimpinä suunnitteluajanjaksoina. 8. Ohjausryhmien seuraavat kokoukset ja kokouksissa käsiteltävät asiat Seuraava kokous pidetään UUD:ssa (ajankohta varmistui myöhemmin kokouksen jälkeen). VHA2 toimii kokouksen järjestelijänä. Käsiteltävinä asioina ovat mm. vesienhoidon toimenpiteiden toimeenpanon alueellistaminen, toimenpiteiden seurantajärjestelmän katsaus, meristrategiadirektiivin tilanne (mm. merenhoitoasetus) sekä tulvadirektiiviin liittyvä asiat. Pekka Häkkinen Kokouksen puheenjohtaja Juho Kotanen Kokouksen sihteeri Leena Gunnar Kokouksen puheenjohtaja

9 Jakelu: Pekka Häkkinen Leena Gunnar Aarne Wahlgren Jari Mutanen Jorma Tiitinen Marketta Virta Harri Kallio Kari Lehtinen Matti Sipponen Eija Lehtonen Kaakkois-Suomen ELY Pohjois-Karjalan ELY Pohjois-Savon ELY Hämeen ELY Keski-Suomen ELY Keski-Suomen ELY Marjukka Kilpeläinen Visa Niittyniemi Paula Mononen Kristina Servomaa Timo Turunen Harri Mäkelä Ansa Selänne Markku Marttinen Kaakkois-Suomen ELY Pohjois-Karjalan ELY Pohjois-Savon ELY Pohjois-Karjalan ELY Hämeen ELY Keski-Suomen ELY Pertti Manninen Juho Kotanen Mauri Karonen, Antti Mäntykoski Tiedoksi: Koordinointiryhmät Hämeen ELY, kalatalouspäällkkö Jukka Muhonen Kaakkois-Suomen ELY, kalatalouspäällikkö Tuomas Oikari Pohjois-Savon ELY, kalatalouspäällikkö Timo Takkunen Pohjois-Karjalan ELY, Kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa

Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen

Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2011 Aika: Maanantai 10.10.2011

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 15.1.2015 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 13.1.2015 klo 13.00 16.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Läsnä: Jari Mutanen, pj. Pohjois-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Läsnä: Jari Mutanen, pj. Pohjois-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2013 Aika: Keskiviikko 16.10.2013

Lisätiedot

Jakelussa mainituille

Jakelussa mainituille 1 Jakelussa mainituille 16.6.2014 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2014 Aika: Keskiviikko

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 6.4.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Läsnä: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen

Läsnä: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2010 Aika: Torstai 18.11.2010

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus Aikataulu 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Työohjelman ja keskeisten kysymysten suunnittelu Kuuleminen keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen 1 Etelä-Savo Uusimaa Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 1/2010

Lisätiedot

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Vesienhoidon tavoitteiden konkretisoimiseksi valtioneuvosto

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 22.12.2015 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai 11.12.2015 klo 14.00 15.15 Paikka:

Lisätiedot

Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen

Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen 1 Lainsäädäntö Tulvadirektiivi (2007/60/EY) Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus Hämeen ELY-keskus Vesienhoitosuunnitelmat 2016-2021 Hyväksytty valtioneuvostossa 3.12.2015 Astuivat voimaan 2016 ja ohjaavat vesienhoidon toteutusta Löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus. Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/

Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus. Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/ Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/2017 8.11.2017 Vesienhoidon suunnittelun aikataulu 2016-2021, 3. suunnittelukierros vuosille 2022-2017 11/2017 Ominaispiirteet

Lisätiedot

VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA

VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Jakelussa mainituille 4.6.2012 Asia: VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 15.5.2012 klo 10.00-14.40 Paikka: Uudenmaan ELY-keskus,

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 20.9.2017 21.9.2017 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Pohjavesien keskeiset kysymykset ja

Lisätiedot

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA Kimmo Olkio Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 LUOKITTELUN TAUSTAA Taustatietoa pintavesien ekologisen ja pohjavesien tilan arvioimiseksi löytyy

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO KUTSU KOKOUKSEEN Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet ) kokous pidetään Pieksämäellä 11.12.2014 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka Kanttila, osoite: Vilhulantie

Lisätiedot

Ryhmätyöt. Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu

Ryhmätyöt. Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu Ryhmätyöt Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu 1 Suunnittelussa ELYn apuna oli alatyöryhmiä Toimenpiteiden toteutus yhteinen asia, useita vastuutahoja miten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Kaakkois-Suomi MUISTIO 15.5.2012 VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: 7.5.2012 klo 12.30-15.30 Paikka: Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, kauppakatu 21, Lehmus-kabinetti Paikalla: Visa Niittyniemi

Lisätiedot

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna Kipinä-Salokannel 26.1.2010 1 Vesienhoidon

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutustilanne Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa. Antton Keto ja Maria Laamanen Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi, 5.9.

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa. Antton Keto ja Maria Laamanen Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi, 5.9. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Antton Keto ja Maria Laamanen Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi, 5.9.2017, Turku Vesienhoidon ajankohtaiset asiat Vesienhoidon suunnittelussa työn

Lisätiedot

Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2012

Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2012 PÖYTÄKIRJA POSELY/5/07.04/2012 30.3.2012 Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2012 Aika: 20.3.2012 klo 13.00 15:30 Paikka: Technopolis, kokoustila Giga, Kuopio Läsnä: Osallistujat liitteessä

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaariin 26.1.2012 klo 10.00-16.30 SYKE Hannele Nyroos Ympäristöministeriö Vesien ekologinen tila ja tavoitetilat

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutusohjelma Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 25.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 22.9.2014 klo 9:30-11:45 Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 6.2.2017 kello 13:00-16:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Loviisan rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Porvoo 24.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/2017 1 Kokousaika kello 10:00 13:33 Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS. Maatalo, Makumaan kokoustila, Kauppakatu 19 C, Jyväskylä

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS. Maatalo, Makumaan kokoustila, Kauppakatu 19 C, Jyväskylä MUISTIO 1 (5) 8.5.2012 1/2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 8.5.2012 klo 12.00 15.10 Paikka Läsnä Maatalo, Makumaan kokoustila, Kauppakatu 19 C, Jyväskylä Kari Lehtinen

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 29.9.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.9.2016 klo 9.00 11.30 Paikka:

Lisätiedot

Läsnä: Pekka Häkkinen, pj. Etelä-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Läsnä: Pekka Häkkinen, pj. Etelä-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 1/2013 Aika: Keskiviikko 10.4.2013

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Vesistökunnostuksen kansalliset rahoituslähteet. Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Vesistökunnostuksen kansalliset rahoituslähteet. Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vesistökunnostusverkoston seminaari 2016 Vesistökunnostuksen kansalliset rahoituslähteet Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Visa Niittyniemi 1 Kunnostustoiminnan

Lisätiedot

VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Kaakkois-Suomi MUISTIO 12.5.2010 VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Paikka Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Aika 28.4.2010 Läsnä Leena Gunnar (pj) Kaakkois-Suomen ELY -keskus

Lisätiedot

Merkittävät tulvariskialueet

Merkittävät tulvariskialueet Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Joroisten vesienhoito

Joroisten vesienhoito Joroisten vesienhoito VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA Joroisten toimintaryhmän kokous 4/2013, Joroisten kunnanvirasto 4.12.2013 alkaen klo 9.15 Vesienhoidon suunnittelu Lokakuun alussa julkistettu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu?

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Hallitussihteeri Sara Viljanen Vaikuta vesiin päivät 2017 5.9.2017, Turku ALUEHALLINTOUUDISTUS VESIEN- JA MERENHOIDOSSA / LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.03 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus)

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus) Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 18.10.2017 kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus) Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI, NH Pyöreä torni Asialista:

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja Tulvariskien hallintasuunnitelmat 25.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi (2007/60/EY) astui voimaan 6.11.2007 tarkoituksena on vähentää ja hallita tulvista ihmisen terveydelle,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 15.9.2017 klo 13 14.35 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Paikalla:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 20.2.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiyksikkö Nykytoiminnan kuvaus VARELY Vesiyksikkö / Mirja Koskinen 14022017 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue johtaja Risto Timonen Alueiden

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Valuma-aluetason suunnittelun koulutus 14.11.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon

Lisätiedot

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta 1.3.2017 Palvelukyky säilytetään muutoksen aikana sekä uusien maakuntien ja valtion viraston toiminnan alkuvaiheessa.

Lisätiedot

Vesienhoidon kuulemispalaute

Vesienhoidon kuulemispalaute Vesienhoidon kuulemispalaute Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Anna Bonde Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.5.2015 Kuulemispalaute, yhteenveto Vesienhoidon

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

Vesienhoidon ensimmäisen kauden toimenpiteiden toteutus

Vesienhoidon ensimmäisen kauden toimenpiteiden toteutus Vesienhoidon ensimmäisen kauden toimenpiteiden toteutus Kuulemis- ja neuvottelutilaisuus vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Tuusula, Gustavelund 12.10.2012 12.10.2012 Komission palaute 1.kierrokselta

Lisätiedot

Ympäristöhallinto Versio 6.6.2011

Ympäristöhallinto Versio 6.6.2011 Ympäristöhallinto Versio 6.6.2011 1. Johdanto Valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009 vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 seitsemälle vesienhoitoalueelle, jotka kattavat koko Manner-Suomen. Suunnitelmat perustuvat

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. 2. Vesienhoidon ajankohtaiset asiat (liite 1 ja 2)

1. Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. 2. Vesienhoidon ajankohtaiset asiat (liite 1 ja 2) Lappi LAPIN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS (5) Aika: 13.12.2012 klo 12.00-14.30 Paikka: Läsnä: Lapin ELY-keskus, Virastotalo, Hallituskatu 5 C, Rovaniemi, Amica-ravintolan kokoushuone Kabinetti Jari

Lisätiedot

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 14.2.2012 1 Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2012 1 (8) 389 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Kymijoen-Suomenlahden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Aika 14.3.2017 klo 9.00 Paikka Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9A, Vellamo-tila Paikalla: Jari Hyvärinen, pj, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2013

Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2013 PÖYTÄKIRJA POSELY/12/07.04/2010 8.1.2014 Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2013 Aika: 12.11.2013 klo 10.00 12:30 Paikka: Lapinlahden kunnantalo Läsnä: Osallistujat liitteessä 1. 1. Kokouksen

Lisätiedot

VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA

VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA Jakelussa mainituille 25.2.2014 Asia: VUOKSEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 12.2.2014 klo 9.30-12.00 Paikka: Videokokous Läsnä:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous ESITYSLISTA 9.11.2016 1(5) Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous Aika: ma 14.11.2016, klo 13-16 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Mäntyharjun kunnantalo, Asematie 3, Mäntyharju

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Mäntyharjun kunnantalo, Asematie 3, Mäntyharju Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 5.4.2017 kello 13:00-16:00 (12:00-13:00 lounas) Mäntyharjun kunnantalo, Asematie 3, 52700 Mäntyharju Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika 27.4.2017 kello 12:00-15.45 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI, NH Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Yhteistyöryhmän kokouskäytännöt

Yhteistyöryhmän kokouskäytännöt Yhteistyöryhmän kokouskäytännöt 21.9.2016 Jaana Rintala 21.9.2016 1 Jokaisella ELY-keskuksella on oma vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmän tehtävät Yhteistyöryhmä on lakisääteinen vesien-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 23.1.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus, 7.2.2017 Vesien tilan parantamiseen liittyvät avustukset ELY-keskus voi myöntää ympäristöministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 2.3.2017 kello 13:00-16:00 (12:15-13:00 lounas) Sali&Keittiö, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella 2016-2021 POP ELY vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 21.9.2016 1 Mitä on vesienhoidon suunnittelu Tietoja Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueesta Millä

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous (1/2005)

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous (1/2005) Muistio 29.9.2005 Dnro UUS 2005 R 13 56 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous (1/2005) Aika: 26.8.2005 klo 9.30 11.30 Paikka: Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Helsinki Läsnä: Liite

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin

Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin Hulevesifoorumi 15.4.2010 Kuntatalo Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin Mikko Huokuna, SYKE Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta Tavoitteena on vähentää tulvista ihmisten

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011 Pöytäkirja 3.6.2011 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011 Aika: Keskiviikko 25.5.2011 klo 09.00-15.00 Paikka: Keski-Uudenmaan ammattiopisto, Saaren tila, Mäntsälä Läsnä: ks. liite 1. Kokouksen

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Virtavesien kunnostus Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Nykytilaa Suomessa tehty paljon entiset uittoväylät pääkohde

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta Maatalous, metsätalous, kunnostukset 1 Maatalouden toimenpiteet Ympäristösitoumuksia 89 % peltoalasta hieman laskua edellisestä

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Puitedirektiivi on Euroopan laajuinen, uusi järjestelmä. Direktiivi luo jatkuvan prosessin, jolle on annettu määräajat ja tavoitteet. Kansallinen toteutus sovitetaan

Lisätiedot

Palvelukokonaisuuksien sisällöt ja palvelukanavat. Projektiryhmä Pekka Häkkinen

Palvelukokonaisuuksien sisällöt ja palvelukanavat. Projektiryhmä Pekka Häkkinen Palvelukokonaisuuksien sisällöt ja palvelukanavat Projektiryhmä 21.3.2017 Pekka Häkkinen 1 15.3.2017 - Pekka Häkkinen Maakunnan palvelukokonaisuudet 2 15.3.2017 - Julkisten palveluiden palvelukanavat Sähköinen

Lisätiedot

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015 Juho Kotanen, ESAELY 7.11.2014 Yleistä vesienhoidosta Taustalla vesipuitedirektiivi (VPD, 2000/60/EY) ja

Lisätiedot

Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4. Timo Yrjänä

Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4. Timo Yrjänä Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4 Timo Yrjänä 16.11.2016 Organisointi ja ohjaus Vesitalous, vesihuolto ja pohjavesitehtäviä, vesien- ja merenhoitoa, ympäristötiedon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5.

Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5. Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5.2012 Komeetta School is an international primary school in

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS- POHJANMAALLA 4.2.2014 Oulu Heikki Aronpää, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Vesienhoidon tavoitteena vesien

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen 2016-2018 Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Vesien ja merenhoitoa tukevat kärkihankkeet YM/ yhteistyö YM/ELY koordinaatio Hakuyhteistyö

Lisätiedot

HE 237/2009 vp. (1303/2004) täydennettiin lain säännöksiä

HE 237/2009 vp. (1303/2004) täydennettiin lain säännöksiä Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot