SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN."

Transkriptio

1 p 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi syntymäaika kuolinpäivä ikä Aimo Ikonen Unto Nykänen Väinö Hannila Veikko Tuovinen Laina Huttunen Arvo Taskinen Keijo Laine Leo Huttunen Naisjaoston pitkäaikainen tukijäsen Liisa Pelkonen. s k KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella varustetun punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen. Mahdollisuuksien mukaan tukijäsen Petri Tikanmäki soitti siunaustilaisuuksissa trumpetilla Oi kallis Suomenmaa ja saattomusiikkina Narvan marssin. Omaisille luovutettiin hautakivi- tai uurnalaatta heidän toivomuksensa mukaisesti. Puolisojäsenen tai lesken kyseessä ollen heidän omaisilleen lähetettiin adressi tai suruvalittelukukat. Mikäli vainaja oli myös naisjaoston jäsen, asiasta sovittiin naisjaoston kanssa. Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä niihin liittyviin juhlatilaisuuksiin: kansallisena veteraanipäivänä ja itsenäisyyspäivänä Osastomme puheenjohtaja, emeritus lääninrovasti Reino Eskelinen siunasi Arvo Taskisen Siunaustilaisuuksissa osastoa edustivat vuorotellen Reino Kirjonen, Eino Muhonen, Viktor Suomaa, Arvo Taskinen ja Otto Turunen. Sihteeri osallistui niihin siunaustilaisuuksiin, joihin häntä erityisesti toivottiin. Johtokunta vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten alussa.

2 p Kesäkuun 14.pnä saatettiin taivaskotimatkalle osaston johtokunnan jäsen Arvo Taskinen. Siunauksen toimitti osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen. Joulukuun 28.päivänä sai osaston vanhin jäsen Leo Huttunen kutsun viimeiseen iltahuutoon. Veteraaniveljet saattamassa häntä

3 p 3 HUOMIONOSOITUKSET Sotainvalidien Veljesliiton myöntämät huomionosoitukset vuonna 2008 luovutetaan vuosikokouksessa seuraaville: Kultainen ansiomerkki: Irma Käck Lauri Oksala Hopeinen ansiomerkki: Raili Karhunen Eila Lötjönen Standaari Sirkka-Liisa Keinänen Eero Tolvanen Osaston oma standaari Päivi Anias Sunnuntaina ensimmäinen päivä kesäkuuta luovutettiin Tauno Miettiselle ansioristi omaisten järjestämässä juhlassa Varkauden Terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kuvassa istumassa Tauno ja Hilkka Miettinen, taustalla osaston edustajat: puheenjohtaja Reino Eskelinen, Otto Turunen, sihteeri Riitta- Leena Heinonen, ja Viktor Suomaa.

4 p 4 Piirin vuosikokouksessa Kuntorannassa suuren ansiomerkin saivat puheenjohtaja Reino Eskelinen, osaston vanhin jäsen Leo Huttunen ja johtokunnassa pitkään ollut tukijäsen Timo Männikkö sekä näiden lisäksi Väinö Halttunen, Leo Puustinen, Viktor Suomaa ja Kaino Toijonen JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT: Johtokunta: Marraskuun 13. pnä Suur- Savon piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen kuvassa keskellä osallistui johtokunnan kokoukseen. Kuvassa vasemmalta lukien puheenjohtaja Reino Eskelinen, Viktor Suomaa, Kangaslammin kyläasiamies Otto Malkki, naisjaoston edustaja Raila Hynninen ja Reino Kirjonen. Kuvasta puuttuvat varapuheenjohtaja Otto Turunen, Timo Männikkö, varajäsen Aate Eskelinen ja osaston sihteeri Riitta-Leena Heinonen. Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 135

5 p 5 Huomionarvoisia asioita olivat mm: tammikuu: Johtokunta päätti antaa oikeuden osaston tukemaan siivouspalveluun myös niille puolisoille, joiden sotainvalidipuoliso on sijoitettuna pysyvästi laitokseen. Johtokunta jatkoi Suur- Savon piirin ja oman vuosikokouksensa valmistelua. helmikuu: Vuosikokous pidettiin torstaina Pääkirkon seurakuntasalissa. Siinä hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2007 ja vuodelle 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksen juhlaosassa oli läsnä 42 henkilöä ja varsinaisessa kokouksessa 13 varsinaista osaston jäsentä sekä 5 tukijäsentä. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Otto Turunen, Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto Malkki ja liikuntavastaavaksi Arvo Taskinen, joka kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon Tämän jälkeen tehtävää hoiti Otto Turunen. Hän on vastannut myös vuoden 2008 matkojen kuljetusjärjestelyistä yhdessä sihteerin kanssa. Johtokunta otti uuden puolisojäsenen ja neljä tukijäsentä. Merkittävää oli osaston kotisivujen valmistuminen. Niiden teknisestä toteutuksesta huolehti Savon Aikuiskoulutuskeskuksessa opiskeleva Päivi Anias, sisällöstä vastasi osaston sihteeri. maaliskuu: Johtokuntaa työllisti edelleen Suur-Savon piirin vuosikokouksen valmistelut. Sihteerin käyttöön hankittiin uusi matkapuhelin. huhtikuu Huhtikuussa johtokunta pohti osaston varojen käyttöä tulevaisuutta silmällä pitäen. Osaston puolisojäsenmäärä kasvoi jälleen yhdellä. Saatiin syyskeräyslupa vv Yksi osaston jäsen erosi tyytymättömänä vammaprosenttikorotuksensa kariutumiseen. Kesäretken suunnittelu käynnistettiin. toukokuu: Suunniteltiin elokuista kesäretkeä ja Puurtilan leiripäivää. Otto Turunen valittiin liikuntavastaavaksi Arvo Taskisen kuoltua kesäkuu Kokous pidettiin puheenjohtajan kesämökillä Mikonkoskella. Suunniteltiin syyskeräystä ja konserttimatkaa Iisalmeen. Syyskeräystä varten johtokunta nimesi työryhmän, johon kuuluivat sihteerin lisäksi Raila Hynninen ja Otto Turunen.

6 p 6 heinäkuu Johtokunta ei kokoontunut, ja sihteeri oli vuosilomalla. elokuu Johtokunta hyväksyi syyskeräystyöryhmän ehdotuksen uudeksi aluejaoksi ja päätti antaa oppaille kirjalliset ohjeet jo etukäteen. Jälleen puolisojäsenten lukumäärä lisääntyi yhdellä sotainvalidileskellä. Päätettiin osaston edustuksesta Varkaudessa ja pidettyyn maanpuolustusjuhlaan. Lassila Tikanojan ilmoitettua ettei se enää alkaen suorita kotisiivousta, nimesi johtokunta työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään kuului puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Timo Männikkö. syyskuu Johtokunta hyväksyi sekä syyskeräystyöryhmän että siivousasiaa valmistelleen työryhmän toimenpiteet. Osastoon liittyi uusi jäsen ja puolisojäsen sekä kakis tukijäsentä. Suur-Savon piriin lähettiin käyttösuunnitelma koskien Veljesliitolta piirin kautta saatavaa ylimäristä tukirahaa. Valmisteltiin Savon Sotilassoittokunnan konserttia ja sekä veteraanien kirkkopyhää Johtokunta lähestyi kirjelmällä varkautelaisia kansanedustajia huolestuneena valtin v 2009 budjettiluonnoksen sisältämistä määrärahojen leikkauksista. lokakuu Johtokunta käsitteli kotisiivousta koskevat tarjoukset. Päätettiin yksimielisesti valita Varkauden Vuokratalot / Talonhoito. Työryhmä oikeutettiin laatimaan sopimus ja puheenjohtaja sekä sihteeri allekirjoittamaan se osaston puolesta. Johtokunta saattoi tiedokseen v 2009 syntymäpäiväsankarit ja sopi myös onnittelukäytännöstä naisten osalta. Kolme uutta puolisojäsentä ja kaksi tukijäsentä liittyi osastoon. Valmisteltiin piirin puheenjohtajan tuloa seuraavaan kokoukseen. Johtokunta asetti ansiomerkki toimikunnan. marraskuu: Yli odotusten sujunut syyskeräyksen tilitys hyväksyttiin ja lähettiin poliisiviranomaisille Johtokunta hyväksyi ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen. Otettiin uusi puoliso- ja tukijäsen. Kokouksen alussa käytiin laaja keskustelu puolisojäsenten mahdollisesta äänioikeudesta. Asia tulee esille Seinäjoella Veljesliiton liittokokouksessa toukokuussa. Puheenjohtaja kertoi myös Varkauden veteraanijärjestöjen välisestä yhteistyöstä, joka virisi v 2005 osaston puheenjohtajan aloitteesta. Piirin puheenjohtaja oli saamaansa informaatioon tyytyväinen.

7 p 7 joulukuu: Kokous pidettiin sihteerin kotona. Saatettiin tiedoksi, että siivoussopimus oli allekirjoitettu Vuoden 2009 talousarvioon liittyvinä päätettiin: Pitää hautausavustus Se maksetaan, mikäli vainajalta jää leski tai rintaperillinen. Perusteita täsmennettiin vielä kokouksessa niin, että avustus myönnetään anomuksesta johtokunnan harkinnan mukaan. Siivouspalvelun omavastuuosuus kotisiivouksen osalta 15 /h/siivooja, enintään 3h/kk. Ikkunanpesu kerran vuodessa ;omavastuuosuus 10 /h/ siivooja. Omavastuuosuus säilyy siis ennallaan. Noin 35 /88 käyttänyt säännöllisesti oikeutta hyväkseen. Asiakaskäyntien tuntimäärä oli kuluneena vuonna 501h ja käyntejä 347. Syntymäpäiväraha 75 maksetaan ja viedään kukat, jos on vastaanotto kaikille 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäville. Naisten osalta Raila Hynninen ja sihteeri sopivat muistamistavasta tapauskohtaisesti. Alle 10% sotainvalidit saavat avokuntoutusavustusta osastolta. Avustus maksetaan Kelan korvauksen jälkeen jäävästä omavastuuosuudesta ja voi olla enintään 400. Avustus sisältää kaupungin kuntoutukseen osoittaman määrärahan. Viimeksi mainitut jäsenet ovat oikeutettuja kolmeen jalkahoitokertaan vuodessa.. Leskille ja puolisoille korvataan myös v 2009 yksi jalkahoitokerta. Puheenjohtajan kulukorvaus ja sihteerin palkkio pysyvät ennallaan, sihteerin kulukorvausta nostettiin 10. Talouden seuranta Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että sihteeri on 4 kertaa vuodessa laatinut pääkohdittain yhteenvedon tuloista ja menoista. Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo ja sijoitusomaisuuden markkina-arvo kokouspäivältä. Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa tiliotteen tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijat- yritys. Useaan kertaan käytiin keskustelua sijoitusomaisuudesta, kun yleinen taloudellinen tilanne synkkeni Suomessa.

8 p 8 Kokousedustukset ja toimikunnat: Ansiomerkkitoimikuntaan kuuluivat Reino Kirjonen, Otto Turunen, Reino Eskelinen ja asiat kirjasi osaston sihteeri. Piirin vuosikokouksessa Varkaudessa osastoa edustivat puheenjohtaja Reino Eskelinen, Reino Kirjonen ja Otto Turunen Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen, varaedustajana Otto Turunen Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen, joka on toimikunnan puheenjohtaja ja osaston sihteeri. Edellisen vuoden tapaan sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin kasetille heikkonäköisiä varten. Suur-Savon piiripäivään osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri. Suur-Savon piirin ja Pohjois-Savon piirin yhteiselle koulutusmatkalle Helsinkiin oli kutsuttu puheenjohtaja ja sihteeri Varkauden kaupunginhallituksen nimeämässä vaalikaudeksi nimeämässä rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa osastoa edusti osastoa Otto Turunen, Tauno Miettinen ei sairautensa tähden enää v voinut osallistua. Reino Kirjonen ja Otto Malkki sekä sihteeri ovat käyneet kouluilla kertomassa veteraaneista. Kutsunnoissa osastoa edustivat Reino Kirjonen ja Otto Turunen.

9 p 9 Varkauden Rintamaveteraanien, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajat pitivät neljä yhteistä kokousta, pöytäkirjan pykäliä kertyi 31. Puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja ja sihteerinä osaston sihteeri. Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita, sovittiin yhteisistä menettelytavoista. Yhteisiä tapahtumia olivat: Syysunelmia konsertti Iisalmessa, ja marraskuun 19. päivänä pidetty Savon Sotilassoittokunnan konsertti Varkauden Pääkirkossa, jossa yhteistyökumppanina myös Varkauden seurakunta. Tilaisuus keräsi yleisöä 167 henkilöä. Edustustehtävissä hankittiin yhteisiä lahjoja järjestettiin yhteisiä kyytejä. NEUVONTAPALVELUT: Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana 104 kotikäyntiä. Näistä suurin osa kohdistui varsinaisiin sotainvalideihin. Asiat liittyivät sairausapulisiin, kuntoutukseen ja erilaisiin lääkärintarkastuksiin sekä sotavammatutkimuksiin. Usealle jäsenelle toimitettiin pienapuväline: kävelykeppi, suihkujakkara tai tukikahva. Yhteistyö sihteerin kanssa on ollut tiivistä samoin kuin kaupungin kotihoidon kanssa. Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla Uusia kohteita 6 kpl, kustannusarviot yhteensä ,00 Vuonna 2008 valmistuneita 4 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00 Vuodesta 1991 lähtien: Kohteita 120 kpl, kustannusarviot , loppuun valmistuneita 89 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00

10 p 10 TOIMISTO ja ASIOINTI Käyntiosoite on Savontie 3. Toimisto on ollut avoinna torstaisin klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta. Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta Hän on tarvittaessa käynyt myös hoitamassa asioita jäsenten kotona. Osaston postiosoite on Kauppakatu 63 as Varkaus. Kuluneen vuoden aikana asiakaidenn asioita on hoidettu kotikäynneillä, toimistossa ja / tai puhelimitse yhteensä 497. Vilkkainta aikaa vuoden alku- ja loppupuoli. Sihteeri lähetti v 2008 aikana 4 jäsentiedotetta, jotka postitettiin myös leskille ja tukijäsenille. JÄSENISTÖ: Jäsenmäärä oli 48 Asuinpaikan mukaan: Varkaudessa 47 Helsingissä 1 Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna kuusi henkilöä. Osaston si- jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa yli 86v Osaston jäsenistä kuusi oli yli 90 vuotta ja osaston nuorin jäsen täytti 76 vuotta. Osasto on muistanut 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla ja osallistumalla syntymäpäivävastaanotoille Mikkelin sotilasläänin komentajalta on tullut onnitteluadressi yli 90 vuotta täyttäville. Sihteeri on myös lähettänyt heille onnittelukortin. Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä oli vuoden lopussa 76 Leskien keski-ikä hieman yli 84 v Näistä puolisojäseniksi on liittynyt 64 Laitokseen sijoitettuja on 10 Puolisoita on kaikkiaan 21 heistä19 puolisojäsentä. Puolisoiden keski-ikä lähestyy 84 v

11 p 11 Laitoksessa on yksi ja yksi asuu muualla. Puolisojäseniä on yhteensä 83 Tukijäseniä oli vuoden loppuun mennessä liittynyt 35 henkilöä Konsertteja, teatteria, retkeilyä, kuntoilua, antoisaa yhdessä oloa= VUODEN 2008 TOIMINTAA: Tammikuu Naisjaosto aloitti kokoontumiset Niittylässä 8.1. jatkuen joka toinen tiistai. Tammikuun 9. aloitettiin puolestaan kuntoilu uimahallilla keskiviikkoisin klo Kuntoilijoiden määrä vaihteli Sihteeri valmisteli osaston kotisivuja. Helmikuu: Vuosikokous pidettiin Pääkirkon seurakuntasalissa. Juhlaosaan osallistui 42 ja varsinaiseen vuosikokoukseen 18. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämät virkistyspäivät alkoivat Ne jatkuivat kerran viikossa 4 kertaa. Päiviin osallistui osastoon kuuluvaa kunakin päivänä. Maaliskuu: Osaston jäsenet Aimo Ikonen ja Unto Nykänen saatettiin iäisyysmatkalleen. Virkistyspäivät jatkuivat. Proteesisäätiön kuntoutuskurssille Kyyhkylään lähti kolme sotainvalidileskeä. Osaston omat pilkkikisat pidettiin pienellä joukolla Sen sijaan piirin pilkkikisoihin ei saatu joukkuetta kokoon. Suur-Savon piirin vuosikokouksen järjestelyistä Kuntorannassa vastasi osasto. Sankasta koko yön jatkuneesta lumipyrystä huolimatta väkeä oli runsaasti paikalla. Alkuhartauden ja seppelpartion lähettämisen toimitti osastomme puheenjohtaja Reino Eskelinen. Tukijäsen Petri Tikanmäki soitti trumpetilla isänmaan virren ja saatteli seppeleen viejät:. Reino Kirjosen, Otto Turusen, ja Raila Hynnisen matkaan Narvan marssilla. Varkauden kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Hannu Tsupari ja juhlapuheen piti Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Veli Matti Huittinen. Juhlaosan musiikkiantia oli myös Varkauden Seniorilaulajien esitykset. Tilaisuudessa jaettiin myönnetyt huomionositukset. Varsinaisen vuosikokouksen puheenjohtajana toimi varkautelainen asianajaja Harri Tuure, naisjaoston vastaavassa kokouksessa osaston sihteeri. Naisten kokoukseen perinteisen tavan mukaan kukat toimitti Arvo Taskinen. Piirin puheenjohtaja vaihtui. Pitkään pestiä hoitanut Leo Reinikainen nimettiin kunniapuheenjohtajaksi ja hänen työnsä jatkajaksi valittiin eversti Hannu Toivonen. Musiikkiluokkien konserttiin Warkaus-salissa osallistui osastosta 17

12 p 12 Huhtikuu: Viimeisen iltahuutokutsunsa jo maaliskuun lopulla saanut osaston jäsen Väinö Hannila saateltiin 18.huhtikuuta. Pohjois-Savon ammattti-ja aikuisopiston virkistyspäiviin, jotka alkoivat pääsi osallistumaan kymmenen osastoon kuuluvaa, peräti 7 ensikertalaista. Mikkelin teatteriin katsomaan Tilkkuenkeleitä matkustettiin 32 henkilön voimin. Kansallisen veteraanipäivän viettoon Varkaudessa osallistuttiin niin ikään. Ohjelmaan kuului lipunnostotilaisuus kaupungintalon edessä, jumalanpalvelus kello 10, sankarihaudoilla käynti, kirkkokahvi ja konsertti illalla Warkaus-salissa. Huhtikuun 21. päivä alkaneelle kaksiviikkoiselle Proteesisäätiön kuntokurssille pääsi kolme osastomme leskeä. Toukokuu: Jälleen kolme osastoon kuuluvaa saatettiin taivaskotimatkalleen: Veikko Tuovinen, joka toimi myös Varkauden Rintamaveteraanien sihteerinä, Laina Huttunen ja johtokunnan jäsen,kuntoilusta vastaava Arvo Taskinen. Toukokuun 13. kokoontui naisjaosto päättämään kevätkauttaan ravintola kahteen Ruusuun. Maavoimien komentajan Ilkka Asparan ja kenttärovasti Valde Palolan kutsusta kirkkojuhlassa Mikkelissä oli osaston edustus puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin voimin. Kesäkuun Puolustusvoimain lippujuhlassa ja paraatissa Mikkelissä osastoa edusti Otto Turunen Kesäkuun 12. päivänä naisjaosto retkeili puheenjohtajansa Airi Hahtalan mökillä. Kuvassa Vieno Koivistoinen, Toini Skrikberg ja Sinikka Kallas

13 p 13 Elokuu: Tiistaina viidentenä kokoonnuttiin Puurtilan seurakuntakotiin viettämään perinteistä leiripäivää. Paikalla 42 osastoon kuuluvaa. Sää oli aurinkoinen ja lämmin. Lipunnoston jälkeen diakoni Antero Saarelainen toivotti seurakunnan puolesta tervetulleeksi. Puheenjohtajan puheenvuoron ja hiljaisen hetken jälkeen nautittiin musiikkista, ihastuttavasta huivijumpasta ja mukavasta seurasta. Naisjaosto järjesti arpajaiset. Emäntien ruoka maistui herkulliselta. Iltapäiväkahvin jälkeen lähdettiin tyytyväisenä kotimatkalle. Perjantaian sataa tihuutti, kun startattiin kohti uuden Valamon luostaria, mutta perillä aurinko paistoi kirkkaasti. Lounaan jälkeen astuttiin Sergei -laivaan ja seilattiin Karvion kanavalle. Matkalla tutustuttiin myös Kanavamuseoon. Laivalla nautittiin johtokunnan jäsen Viktor Suomaan 85- vuotiskahvit. retkeen osallistui 32 henkilöä. Elokuun alkoi Varkaudessa maanpuolustusjuhla, joka jatkui lauantaina valatilaisuudella keskusurheilukentällä ja ohimarssilla pitkin Osmajoentietä. Kutsuviesraskutsu oli saatu kahdeksalle hengelle. Niinpä kolme miestä ja viisi naista edusti osastoa virallisesti. Moni osastoon kuuluva seurasi tilaisuuksia tämän lisäksi. Perinteinen piiripäivä vei puheenjohtajan ja sihteerin Kyyhkylään käsittelemään ajankohtaisia asioita. Elokuun 29. päivänä matkasi linja-autolla 19 Varkaudesta ja kymmenen Joroista Tanhuvaaraan liikuntapäivää viettämään. Syyskuu:. Syyskeräys toteutettiin tiistaina ja keskiviikkona Siitä enemmän tuonnempana. Todettakoon vain,että osaston suuri voimanponnistus oli vaivan väärtti. Syyskuu painottui muutenkin talousasioilla. Puheenjohtaja ja sihteeri ottivat henkilökohtaisesti yhteyttä varkautelaisiin kansanedustajiin Kari Kärkkäiseen ja Kari Rajamäkeen, jotka lupasivat omalta osaltaan vaikuttaa valtion v 2009 budjettiesityksen uhkakuvien hälventämiseen sotainvalidien osalta. Koulutusmatkalla Helsinkiin, johon kutsuttuina osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri, saatiin ennakkotieto Veljesliiton ylimääräisestä tukirahasta. Jo Suur-Savon piiriin lähetettiinkin anomus ja käyttösuunnitelma tämän rahan käytöstä puolisokuntoutukseen ja osaston virkistystoimintaan. Sunnuntaina osallistuttiin perinteiseen veteraanien kirkkopyhään. Jumalanpalveluksen jälkeen oli kahvitilaisuus. palveluvuorossa olivat Varkauden Sotaveteraanit Tiistaina syyskuun viimeisenä päivänä naisjaosto aloitti syyskautensa Niittylässä. Hovikuljettajamme Markku Suihkosen kyydissä matka taittuu turvallisesti ja iloisissa merkeissä

14 p 14 Lokakuu: Lokakuun aikana saateltiin viimeiseen iltahuutoonsa Kyyhkylässä viimeiset vuotensa viettänyt osaston jäsen Keijo Laine. Hänet haudattiin Joroisiin, jossa osaston edustajat Eino Muhonen ja Otto Turunen laskivat seppeleen yhdessä Joroisten osaston edustajan kanssa. Myös osaston puheenjohtaja oli mukana tässä siunaustilaisuudessa. Lokakuun 7.päiväänä juhlittiin Kyyhkylässä säätiön 35- vuotisjuhlaa. Mukana olivat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä Toini Skrikberg, Sunnuntaina matkattiin 33 ihmisen voimin Iisalmeen nauttimaan Syyunelmia konsertista. Se toi nostalgiset muistot 1950-luvulta. Hotelli Artoksessa nautittiin maittava ateria ja tutustuttiin ikoninäyttelyyn ja tsasouna- pienoismalleihin. Väisäsen Kotilihakin tuli menomatkan varrella katsastettua. Tämä retki herätti niin suurat ihastusta, että toivottiin päästävän vielä uudelleen, kunhan Toonika ry järjestää jatkoa konserttitarjonnalleen. Maria Heikkilä naisjaoston vanhin jäsen 94v yhtä hymyä osaston puheenjohtajan ja hänen vaimonsa Satun seurassa hotelli Artoksen ruokapöydässä Marraskuu: Marraskuun 11. päivänä pidetyissä kutsunnoissa Warkaus-salissa osastoa edustivat Reino Kirjonen ja Otto Turunen. Torstai toteutui Suur-Savon piirin puheenjohtajan tutustuminen osaston toimintaan johtokunnan kokouksen myötä. Lauantaina 15. päivänä 40 osastolaista katsoi Mustalaisleiri Muuttaa taivaaseen esitystä niin ikään Warkaus-salissa. Jo seuraavalla viikolla nautittiin suurmenestyksestä. Veteraanijärjestöjen yhteinen hanke, jossa myös Varkauden seurakunta oli mukana, kokosi 167 kuulijaa Pääkirkkoon nauttimaan Savon Sotilassoittokunnan konsertista. Osastomme puheenjohtaja lausui tervetulosanat. Iltakahvillekin konsertin jälkeen jäi hieman yli 100 kuulijaa. Naisjaosto vietti joulujuhlaa maittavan aterian merkeissä ja joululauluja laulellen, runoja kuunnellen Joulukuu: Pohjois-Savon ammatti-ja aikuisopisto kutsui osastoamme itsenäisyysjuhlaansa perjantaina

15 p Jokainen 18 kutsua noudattaneesta sai kokea olevansa todellinen kunniavieras hienossa juhlassa ja juhlan jälkeisessä tarjoilussakin palveltiin kuin piispaa pappilassa. Oli hienoa nostaa malja isänmaalle yhdessä opiskelevan juhla-asuisen nuorison kanssa. Toki itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen ja kaupungin juhlaan osallistui myös osaston väkeä. Tanhuvaaran virkistyslomaan lähti kymmenen osastoon kuuluvaa. Maanantaina kävivät osaston puheenjohtaja, sihteeri, Eino Muhonen ja Otto Turunen pitämässä adventtihartautta Kruunupuistossa. Joulujuhla seurakuntatalolla tiistaina klo 12 kokosi 72 osallistujaa. Juhla alkoi naisjaoston kynttilän sytyttämisellä. Puheenjohtajan alkusanojen jälkeen, Satu Eskelinen luki jouluevankeliumin. Lauloimme herkin mielin tuttuja joululauluja. Kuoppakankaan koulun 5. musiikkiluokka opettajansa Marketta Kosusen johdolla toi iloisen tervehdyksensä. Taiteellisen tuokion tarjosivat Irja Anttonen ja Irma Käck runoillaan sekä tukijäsenpariskunta Aate ja Tellervo Eskelinen lauluillaan. Pantiinpa taas tonttuleikiksikin. Naisjaosto järjesti perinteiset arpajaisensa. Palveluneuvoja Arja Metsätalo toi Kyyhkylän terveiset ja joululahjaksi intoutui kehumaan osaston toimintaa. Piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen piti juhlapuheen. Seurakunnan puheenvuoron käytti pastori Pekka Päivärinta ja lauluja säesti kanttori Sauli Rissanen. Perinteikäs puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat nauttia makoisista pöydänantimista vatsan täydeltä. Puheenjohtajan lämpimien päätössanojen jälkeen juhla päättyi lauluun Maa on niin kaunis. Eversti Hannu Toivonen puhuu joulujuhlassa

16 p 16 Joulujuhlaväkeä. SYYSKERÄYS: Syyskeräys toteutettiin Varkaudessa 16. ja Oppaita oli saatu varkautelaisista Lions clubien ja reserviläisten jäsenistä, omia tukijäseniä, kolme osaston jäsentä ja uskolliset oppaat vuosin takaa olivat myös mukana. Oppaille annettiin jo etukäteen kirjalliset ohjeet. Varapuheenjohtaja Otto Turunen lähetti kerääjät matkaan. Tällä kertaa sääkin suosi keräystä. Aluejakoa oli muutettu ja opaskoulutusta tehostettu. Tiistaina Kuoppakankaan työkeskukseen kapteeni Harri kankaisen mukana saapui 49 varusmiestä ja keskiviikkona Pääkirkolle 55 yliluutnantti Marko Karppisen komennossa. Kaikesta näki, että aliupseerikoulun oppilaat olivat motivoituneita ja heidät oli hyvin valmistettu tehtävää varten. Niinpä osaston nimissä oli paikallaan keräyksen jälkeen lähettää Pohjois-Karjalan prikaatin komentajalle, eversti Ville Hyväriselle kiitokset yli odotusten sujuneesta keräyksestä. Erityisen kiitoksensa ansaitsevat myös kaikki oppaamme. Naisjaosto tukijoukkoineen laski rahat ja kahvitti kerääjät ja oppaat. osaston puheenjohtaja kiitti molempina iltoina keräykseen osallistuneita. Liikekeräystä suoritti edelleen menestyksellä Raila Hynninen. Suuria yrityksiä lähestyttiin kirjeellä. Paikallinen syyskeräys pannaan toimeen myös syksyllä Vuoden 200 syyskeräys tuotti yhteensä 13754,67. Kuluja tästä oli 2%..

17 p 17 HUOLTOTOIMINTA: Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä. Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja valtiokonttorin kustantamina, saivat avustusta osaston varoista toimintavuonna seuraavasti: Hautausavustusta on maksettu neljälle alle 20 prosenttisen sotainvalidin perikunnalle 1000 kullekin. Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10. Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu osuudesta 400 tai koko omavastuu osuus, jos se on jäänyt alle mainitun summan. Leskille ja puolisoille kaksi jalkahoitoa, joista toisen saattoi vaihtaa puolihierontaan.. Siivouspalvelua enintään 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15 tunnilta. Ikkunanpesu kaksi kertaa vuodessa omavastuuosuus 10 tunnilta. Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja ja leskiä. Edellä mainittujen lisäksi johtokunta myönsi muutamille jäsenille perusavustusta

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 1 3 /17./.1.2008 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 1 liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi kuolinpv. ikä Otto Kinnunen 12.1. 84 Olavi Paunonen 29.7. 87 Veikko Holopainen 11.3. 83 Helena Nykänen 16.5. 83 Taimi Tuhkanen 24.5. 91 Pentti Immonen

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi kuolinpv. ikä Otto Kinnunen 12.1. 84 Olavi Paunonen 29.7. 87 Veikko Holopainen 11.3. 83 Helena Nykänen 16.5. 83 Taimi Tuhkanen 24.5. 91 Pentti Immonen

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Edellisen vuosikokouksen muistokynttilät nimi syntymäaik a kuolinpäiv ä ik ä sotainvalidit: Heikki Valutie 11.2. 1923 5.1. 85 Veikko Skyttä 27.10.1920 18.5.

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Aaro Telovaara k. 12.1.20005 91 vuoden iässä Tauno Laakkonen k. 14.2. 2005 83 Sulo Soininen k. 23.4.2005 86 Eemil Maksimainen k. 9.6. 2005 84 Aarne Väänänen

Lisätiedot

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi kuoli ikä 1. Tauno Itkonen 19.1.2007 83 2 Oiva Halmetoja 21.2.2007 86 3 Tauno Päkki 7.3.2007 88 4 Kerttu Kutvonen 25.2.2007 92 5 Liisa Pekkonen 28.3.2007

Lisätiedot

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yhdistyksen perustamisesta kulunut 70 vuotta. 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: jäsenen nimi syntymäaika

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15. 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 73. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.elokuuta 1940 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: sotainvalidijäsenet

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon lakimies Seppo Savolainen 10.5.2012 Jyväskylä Käsitteet sotainvalidi ja veteraani sotainvalidi on henkilö, jolla on Valtiokonttorin

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 76. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.9. 1940 1 2 Sisällysluettelo: s 3 Iäisyyskutsun saaneet s4 Huomionosoitukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2012. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2012 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 VAIKUTTAMINEN... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET...

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.6.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.6.2014 klo 17.30 18.21 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun Sali Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2007 Aika: Keskivikkona 7.2.2007 klo 18.00 19.15 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf. 9.2.2009 1(6) HALLITUKSEN KOKOUS 8.2.2009 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää, Sari Söderman, Jari Kaivolahti. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

Rovaniemellä 21.2.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 21.2.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 21.2.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2013

KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 28.2.2013 7. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus... 2 8. Kanttorin viran vaali... 3 9. Merkkipäiväsäännön mukaiset

Lisätiedot

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 23.09.2014 klo 09:30-11:15 Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry:ssä alkaa toiminnassa viideskymmenesensimmäinen vuosi. Toimintamme on hyvin monipuolista niin, että kaikilla

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Lions-liiton vuosikokous 2013 Heinolassa teki päätöksen palveluaktiviteetista sotiemme veteraanien hyväksi

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 Weivi ry PÖYTÄKIRJA 7.6.2009 VUOSIKOKOUS Aika 31.5.2009 Paikka Läsnä Janoinen Lohi Pekka Paavilainen, Ville Lampolahti, Janne Niemi 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 2. Päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOUSMUISTIO 1/2015 Aika Perjantai 6.3.2015 klo 13.00-14.10 Paikka Sastamalan kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit

Lisätiedot

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY:N SÄÄNNÖT

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY:N SÄÄNNÖT liite 2 / 21.1. 2010 1 VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY:N SÄÄNNÖT Käsitelty johtokunnassa 21.1.2010 3 Vuosikokous hyväksynyt 18.2.2010 Lähetetty piirille 18.2.2010 vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Aika: 12.4.2014 kello 12.10 14.45 Paikka: Vimpelin yhteiskoulu ja lukio, Opintie 29, 62800 Vimpeli Läsnä: Läsnäololuettelo, liite 1.

Aika: 12.4.2014 kello 12.10 14.45 Paikka: Vimpelin yhteiskoulu ja lukio, Opintie 29, 62800 Vimpeli Läsnä: Läsnäololuettelo, liite 1. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2013-2014 Kaarlo Katajisto ja puoliso Silja Distriktsguvernör, DG 2013-2014 Kaarlo Katajisto och maka Silja Lions

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

TOIVASTEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS KUOPIOSSA 25.-26.7.2015

TOIVASTEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS KUOPIOSSA 25.-26.7.2015 TOIVASTEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS KUOPIOSSA 25.-26.7.2015 Toivasten Sukuseura ry oli taas kutsunut jäseniään ja muitakin Toivasia ja Toivas-mielisiä kokoontumaan Kuopion Hotelli Atlakseen seuraamaan seuran

Lisätiedot

KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset.

KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset. KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset. Osakunnan kokoukset: Tammikuun osakunnan kokous 19.1.2012 : - Kiitoskortti

Lisätiedot

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa 30.5.2015. Riemuylioppilaat 2015 Keväällä 1965 silloisesta Haapaveden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanien määrä Heitä on elossa tällä hetkellä 24 000. Vuonna 2017 heitä on jäljellä vielä 17 000. Veteraaneja Vuosi Sotiemme Veteraanit

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN SOTAORVOT ry:n toimintakertomus vuodelta 2014.

OULUN SEUDUN SOTAORVOT ry:n toimintakertomus vuodelta 2014. OULUN SEUDUN SOTAORVOT ry:n toimintakertomus vuodelta 2014. Yhdistys perustettu v.2002,joten oli kahdestoista(12) toimintavuosi. Toimintavuoden aikana eri tapahtumiin osallistui 1250 henk. tilanne 31.12.

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry Sivu 1 / 7 Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry Puheenjohtajan palsta Jäsentiedote 1/2016 Veljesliiton ja oman osastomme 75- juhlavuosi monine muistorikkaine tapahtumineen on takana ja arkinen aherrus jatkuu.

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 07.10.2014 tiistai klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry Julkaisija: Piiritoimisto Osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ Puhelin: 019 6871 300 E-Mail:

Lisätiedot

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014. 75. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.9.

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014. 75. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.9. 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 75. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.9. 1940 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Osaston puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO AIKA maanantai 6.5.2013 klo 13.00-14.20 PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOUSMUISTIO 1/2013 Aika Perjantai 15.3.2013 klo 13.00-14.15 Paikka Sastamalan kaupungintalo Hallituksen kokoushuone Läsnä Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ KIINNI PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ KIINNI PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Kokousaika Tiistaina 31.1.2011 kello 15.00 Kokouspaikka Puistolinna, Himminpolku 13 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot