SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN."

Transkriptio

1 p 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi syntymäaika kuolinpäivä ikä Aimo Ikonen Unto Nykänen Väinö Hannila Veikko Tuovinen Laina Huttunen Arvo Taskinen Keijo Laine Leo Huttunen Naisjaoston pitkäaikainen tukijäsen Liisa Pelkonen. s k KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella varustetun punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen. Mahdollisuuksien mukaan tukijäsen Petri Tikanmäki soitti siunaustilaisuuksissa trumpetilla Oi kallis Suomenmaa ja saattomusiikkina Narvan marssin. Omaisille luovutettiin hautakivi- tai uurnalaatta heidän toivomuksensa mukaisesti. Puolisojäsenen tai lesken kyseessä ollen heidän omaisilleen lähetettiin adressi tai suruvalittelukukat. Mikäli vainaja oli myös naisjaoston jäsen, asiasta sovittiin naisjaoston kanssa. Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä niihin liittyviin juhlatilaisuuksiin: kansallisena veteraanipäivänä ja itsenäisyyspäivänä Osastomme puheenjohtaja, emeritus lääninrovasti Reino Eskelinen siunasi Arvo Taskisen Siunaustilaisuuksissa osastoa edustivat vuorotellen Reino Kirjonen, Eino Muhonen, Viktor Suomaa, Arvo Taskinen ja Otto Turunen. Sihteeri osallistui niihin siunaustilaisuuksiin, joihin häntä erityisesti toivottiin. Johtokunta vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten alussa.

2 p Kesäkuun 14.pnä saatettiin taivaskotimatkalle osaston johtokunnan jäsen Arvo Taskinen. Siunauksen toimitti osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen. Joulukuun 28.päivänä sai osaston vanhin jäsen Leo Huttunen kutsun viimeiseen iltahuutoon. Veteraaniveljet saattamassa häntä

3 p 3 HUOMIONOSOITUKSET Sotainvalidien Veljesliiton myöntämät huomionosoitukset vuonna 2008 luovutetaan vuosikokouksessa seuraaville: Kultainen ansiomerkki: Irma Käck Lauri Oksala Hopeinen ansiomerkki: Raili Karhunen Eila Lötjönen Standaari Sirkka-Liisa Keinänen Eero Tolvanen Osaston oma standaari Päivi Anias Sunnuntaina ensimmäinen päivä kesäkuuta luovutettiin Tauno Miettiselle ansioristi omaisten järjestämässä juhlassa Varkauden Terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kuvassa istumassa Tauno ja Hilkka Miettinen, taustalla osaston edustajat: puheenjohtaja Reino Eskelinen, Otto Turunen, sihteeri Riitta- Leena Heinonen, ja Viktor Suomaa.

4 p 4 Piirin vuosikokouksessa Kuntorannassa suuren ansiomerkin saivat puheenjohtaja Reino Eskelinen, osaston vanhin jäsen Leo Huttunen ja johtokunnassa pitkään ollut tukijäsen Timo Männikkö sekä näiden lisäksi Väinö Halttunen, Leo Puustinen, Viktor Suomaa ja Kaino Toijonen JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT: Johtokunta: Marraskuun 13. pnä Suur- Savon piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen kuvassa keskellä osallistui johtokunnan kokoukseen. Kuvassa vasemmalta lukien puheenjohtaja Reino Eskelinen, Viktor Suomaa, Kangaslammin kyläasiamies Otto Malkki, naisjaoston edustaja Raila Hynninen ja Reino Kirjonen. Kuvasta puuttuvat varapuheenjohtaja Otto Turunen, Timo Männikkö, varajäsen Aate Eskelinen ja osaston sihteeri Riitta-Leena Heinonen. Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 135

5 p 5 Huomionarvoisia asioita olivat mm: tammikuu: Johtokunta päätti antaa oikeuden osaston tukemaan siivouspalveluun myös niille puolisoille, joiden sotainvalidipuoliso on sijoitettuna pysyvästi laitokseen. Johtokunta jatkoi Suur- Savon piirin ja oman vuosikokouksensa valmistelua. helmikuu: Vuosikokous pidettiin torstaina Pääkirkon seurakuntasalissa. Siinä hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2007 ja vuodelle 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksen juhlaosassa oli läsnä 42 henkilöä ja varsinaisessa kokouksessa 13 varsinaista osaston jäsentä sekä 5 tukijäsentä. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Otto Turunen, Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto Malkki ja liikuntavastaavaksi Arvo Taskinen, joka kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon Tämän jälkeen tehtävää hoiti Otto Turunen. Hän on vastannut myös vuoden 2008 matkojen kuljetusjärjestelyistä yhdessä sihteerin kanssa. Johtokunta otti uuden puolisojäsenen ja neljä tukijäsentä. Merkittävää oli osaston kotisivujen valmistuminen. Niiden teknisestä toteutuksesta huolehti Savon Aikuiskoulutuskeskuksessa opiskeleva Päivi Anias, sisällöstä vastasi osaston sihteeri. maaliskuu: Johtokuntaa työllisti edelleen Suur-Savon piirin vuosikokouksen valmistelut. Sihteerin käyttöön hankittiin uusi matkapuhelin. huhtikuu Huhtikuussa johtokunta pohti osaston varojen käyttöä tulevaisuutta silmällä pitäen. Osaston puolisojäsenmäärä kasvoi jälleen yhdellä. Saatiin syyskeräyslupa vv Yksi osaston jäsen erosi tyytymättömänä vammaprosenttikorotuksensa kariutumiseen. Kesäretken suunnittelu käynnistettiin. toukokuu: Suunniteltiin elokuista kesäretkeä ja Puurtilan leiripäivää. Otto Turunen valittiin liikuntavastaavaksi Arvo Taskisen kuoltua kesäkuu Kokous pidettiin puheenjohtajan kesämökillä Mikonkoskella. Suunniteltiin syyskeräystä ja konserttimatkaa Iisalmeen. Syyskeräystä varten johtokunta nimesi työryhmän, johon kuuluivat sihteerin lisäksi Raila Hynninen ja Otto Turunen.

6 p 6 heinäkuu Johtokunta ei kokoontunut, ja sihteeri oli vuosilomalla. elokuu Johtokunta hyväksyi syyskeräystyöryhmän ehdotuksen uudeksi aluejaoksi ja päätti antaa oppaille kirjalliset ohjeet jo etukäteen. Jälleen puolisojäsenten lukumäärä lisääntyi yhdellä sotainvalidileskellä. Päätettiin osaston edustuksesta Varkaudessa ja pidettyyn maanpuolustusjuhlaan. Lassila Tikanojan ilmoitettua ettei se enää alkaen suorita kotisiivousta, nimesi johtokunta työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään kuului puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Timo Männikkö. syyskuu Johtokunta hyväksyi sekä syyskeräystyöryhmän että siivousasiaa valmistelleen työryhmän toimenpiteet. Osastoon liittyi uusi jäsen ja puolisojäsen sekä kakis tukijäsentä. Suur-Savon piriin lähettiin käyttösuunnitelma koskien Veljesliitolta piirin kautta saatavaa ylimäristä tukirahaa. Valmisteltiin Savon Sotilassoittokunnan konserttia ja sekä veteraanien kirkkopyhää Johtokunta lähestyi kirjelmällä varkautelaisia kansanedustajia huolestuneena valtin v 2009 budjettiluonnoksen sisältämistä määrärahojen leikkauksista. lokakuu Johtokunta käsitteli kotisiivousta koskevat tarjoukset. Päätettiin yksimielisesti valita Varkauden Vuokratalot / Talonhoito. Työryhmä oikeutettiin laatimaan sopimus ja puheenjohtaja sekä sihteeri allekirjoittamaan se osaston puolesta. Johtokunta saattoi tiedokseen v 2009 syntymäpäiväsankarit ja sopi myös onnittelukäytännöstä naisten osalta. Kolme uutta puolisojäsentä ja kaksi tukijäsentä liittyi osastoon. Valmisteltiin piirin puheenjohtajan tuloa seuraavaan kokoukseen. Johtokunta asetti ansiomerkki toimikunnan. marraskuu: Yli odotusten sujunut syyskeräyksen tilitys hyväksyttiin ja lähettiin poliisiviranomaisille Johtokunta hyväksyi ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen. Otettiin uusi puoliso- ja tukijäsen. Kokouksen alussa käytiin laaja keskustelu puolisojäsenten mahdollisesta äänioikeudesta. Asia tulee esille Seinäjoella Veljesliiton liittokokouksessa toukokuussa. Puheenjohtaja kertoi myös Varkauden veteraanijärjestöjen välisestä yhteistyöstä, joka virisi v 2005 osaston puheenjohtajan aloitteesta. Piirin puheenjohtaja oli saamaansa informaatioon tyytyväinen.

7 p 7 joulukuu: Kokous pidettiin sihteerin kotona. Saatettiin tiedoksi, että siivoussopimus oli allekirjoitettu Vuoden 2009 talousarvioon liittyvinä päätettiin: Pitää hautausavustus Se maksetaan, mikäli vainajalta jää leski tai rintaperillinen. Perusteita täsmennettiin vielä kokouksessa niin, että avustus myönnetään anomuksesta johtokunnan harkinnan mukaan. Siivouspalvelun omavastuuosuus kotisiivouksen osalta 15 /h/siivooja, enintään 3h/kk. Ikkunanpesu kerran vuodessa ;omavastuuosuus 10 /h/ siivooja. Omavastuuosuus säilyy siis ennallaan. Noin 35 /88 käyttänyt säännöllisesti oikeutta hyväkseen. Asiakaskäyntien tuntimäärä oli kuluneena vuonna 501h ja käyntejä 347. Syntymäpäiväraha 75 maksetaan ja viedään kukat, jos on vastaanotto kaikille 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäville. Naisten osalta Raila Hynninen ja sihteeri sopivat muistamistavasta tapauskohtaisesti. Alle 10% sotainvalidit saavat avokuntoutusavustusta osastolta. Avustus maksetaan Kelan korvauksen jälkeen jäävästä omavastuuosuudesta ja voi olla enintään 400. Avustus sisältää kaupungin kuntoutukseen osoittaman määrärahan. Viimeksi mainitut jäsenet ovat oikeutettuja kolmeen jalkahoitokertaan vuodessa.. Leskille ja puolisoille korvataan myös v 2009 yksi jalkahoitokerta. Puheenjohtajan kulukorvaus ja sihteerin palkkio pysyvät ennallaan, sihteerin kulukorvausta nostettiin 10. Talouden seuranta Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että sihteeri on 4 kertaa vuodessa laatinut pääkohdittain yhteenvedon tuloista ja menoista. Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo ja sijoitusomaisuuden markkina-arvo kokouspäivältä. Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa tiliotteen tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijat- yritys. Useaan kertaan käytiin keskustelua sijoitusomaisuudesta, kun yleinen taloudellinen tilanne synkkeni Suomessa.

8 p 8 Kokousedustukset ja toimikunnat: Ansiomerkkitoimikuntaan kuuluivat Reino Kirjonen, Otto Turunen, Reino Eskelinen ja asiat kirjasi osaston sihteeri. Piirin vuosikokouksessa Varkaudessa osastoa edustivat puheenjohtaja Reino Eskelinen, Reino Kirjonen ja Otto Turunen Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen, varaedustajana Otto Turunen Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen, joka on toimikunnan puheenjohtaja ja osaston sihteeri. Edellisen vuoden tapaan sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin kasetille heikkonäköisiä varten. Suur-Savon piiripäivään osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri. Suur-Savon piirin ja Pohjois-Savon piirin yhteiselle koulutusmatkalle Helsinkiin oli kutsuttu puheenjohtaja ja sihteeri Varkauden kaupunginhallituksen nimeämässä vaalikaudeksi nimeämässä rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa osastoa edusti osastoa Otto Turunen, Tauno Miettinen ei sairautensa tähden enää v voinut osallistua. Reino Kirjonen ja Otto Malkki sekä sihteeri ovat käyneet kouluilla kertomassa veteraaneista. Kutsunnoissa osastoa edustivat Reino Kirjonen ja Otto Turunen.

9 p 9 Varkauden Rintamaveteraanien, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajat pitivät neljä yhteistä kokousta, pöytäkirjan pykäliä kertyi 31. Puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja ja sihteerinä osaston sihteeri. Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita, sovittiin yhteisistä menettelytavoista. Yhteisiä tapahtumia olivat: Syysunelmia konsertti Iisalmessa, ja marraskuun 19. päivänä pidetty Savon Sotilassoittokunnan konsertti Varkauden Pääkirkossa, jossa yhteistyökumppanina myös Varkauden seurakunta. Tilaisuus keräsi yleisöä 167 henkilöä. Edustustehtävissä hankittiin yhteisiä lahjoja järjestettiin yhteisiä kyytejä. NEUVONTAPALVELUT: Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana 104 kotikäyntiä. Näistä suurin osa kohdistui varsinaisiin sotainvalideihin. Asiat liittyivät sairausapulisiin, kuntoutukseen ja erilaisiin lääkärintarkastuksiin sekä sotavammatutkimuksiin. Usealle jäsenelle toimitettiin pienapuväline: kävelykeppi, suihkujakkara tai tukikahva. Yhteistyö sihteerin kanssa on ollut tiivistä samoin kuin kaupungin kotihoidon kanssa. Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla Uusia kohteita 6 kpl, kustannusarviot yhteensä ,00 Vuonna 2008 valmistuneita 4 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00 Vuodesta 1991 lähtien: Kohteita 120 kpl, kustannusarviot , loppuun valmistuneita 89 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00

10 p 10 TOIMISTO ja ASIOINTI Käyntiosoite on Savontie 3. Toimisto on ollut avoinna torstaisin klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta. Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta Hän on tarvittaessa käynyt myös hoitamassa asioita jäsenten kotona. Osaston postiosoite on Kauppakatu 63 as Varkaus. Kuluneen vuoden aikana asiakaidenn asioita on hoidettu kotikäynneillä, toimistossa ja / tai puhelimitse yhteensä 497. Vilkkainta aikaa vuoden alku- ja loppupuoli. Sihteeri lähetti v 2008 aikana 4 jäsentiedotetta, jotka postitettiin myös leskille ja tukijäsenille. JÄSENISTÖ: Jäsenmäärä oli 48 Asuinpaikan mukaan: Varkaudessa 47 Helsingissä 1 Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna kuusi henkilöä. Osaston si- jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa yli 86v Osaston jäsenistä kuusi oli yli 90 vuotta ja osaston nuorin jäsen täytti 76 vuotta. Osasto on muistanut 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla ja osallistumalla syntymäpäivävastaanotoille Mikkelin sotilasläänin komentajalta on tullut onnitteluadressi yli 90 vuotta täyttäville. Sihteeri on myös lähettänyt heille onnittelukortin. Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä oli vuoden lopussa 76 Leskien keski-ikä hieman yli 84 v Näistä puolisojäseniksi on liittynyt 64 Laitokseen sijoitettuja on 10 Puolisoita on kaikkiaan 21 heistä19 puolisojäsentä. Puolisoiden keski-ikä lähestyy 84 v

11 p 11 Laitoksessa on yksi ja yksi asuu muualla. Puolisojäseniä on yhteensä 83 Tukijäseniä oli vuoden loppuun mennessä liittynyt 35 henkilöä Konsertteja, teatteria, retkeilyä, kuntoilua, antoisaa yhdessä oloa= VUODEN 2008 TOIMINTAA: Tammikuu Naisjaosto aloitti kokoontumiset Niittylässä 8.1. jatkuen joka toinen tiistai. Tammikuun 9. aloitettiin puolestaan kuntoilu uimahallilla keskiviikkoisin klo Kuntoilijoiden määrä vaihteli Sihteeri valmisteli osaston kotisivuja. Helmikuu: Vuosikokous pidettiin Pääkirkon seurakuntasalissa. Juhlaosaan osallistui 42 ja varsinaiseen vuosikokoukseen 18. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämät virkistyspäivät alkoivat Ne jatkuivat kerran viikossa 4 kertaa. Päiviin osallistui osastoon kuuluvaa kunakin päivänä. Maaliskuu: Osaston jäsenet Aimo Ikonen ja Unto Nykänen saatettiin iäisyysmatkalleen. Virkistyspäivät jatkuivat. Proteesisäätiön kuntoutuskurssille Kyyhkylään lähti kolme sotainvalidileskeä. Osaston omat pilkkikisat pidettiin pienellä joukolla Sen sijaan piirin pilkkikisoihin ei saatu joukkuetta kokoon. Suur-Savon piirin vuosikokouksen järjestelyistä Kuntorannassa vastasi osasto. Sankasta koko yön jatkuneesta lumipyrystä huolimatta väkeä oli runsaasti paikalla. Alkuhartauden ja seppelpartion lähettämisen toimitti osastomme puheenjohtaja Reino Eskelinen. Tukijäsen Petri Tikanmäki soitti trumpetilla isänmaan virren ja saatteli seppeleen viejät:. Reino Kirjosen, Otto Turusen, ja Raila Hynnisen matkaan Narvan marssilla. Varkauden kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Hannu Tsupari ja juhlapuheen piti Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Veli Matti Huittinen. Juhlaosan musiikkiantia oli myös Varkauden Seniorilaulajien esitykset. Tilaisuudessa jaettiin myönnetyt huomionositukset. Varsinaisen vuosikokouksen puheenjohtajana toimi varkautelainen asianajaja Harri Tuure, naisjaoston vastaavassa kokouksessa osaston sihteeri. Naisten kokoukseen perinteisen tavan mukaan kukat toimitti Arvo Taskinen. Piirin puheenjohtaja vaihtui. Pitkään pestiä hoitanut Leo Reinikainen nimettiin kunniapuheenjohtajaksi ja hänen työnsä jatkajaksi valittiin eversti Hannu Toivonen. Musiikkiluokkien konserttiin Warkaus-salissa osallistui osastosta 17

12 p 12 Huhtikuu: Viimeisen iltahuutokutsunsa jo maaliskuun lopulla saanut osaston jäsen Väinö Hannila saateltiin 18.huhtikuuta. Pohjois-Savon ammattti-ja aikuisopiston virkistyspäiviin, jotka alkoivat pääsi osallistumaan kymmenen osastoon kuuluvaa, peräti 7 ensikertalaista. Mikkelin teatteriin katsomaan Tilkkuenkeleitä matkustettiin 32 henkilön voimin. Kansallisen veteraanipäivän viettoon Varkaudessa osallistuttiin niin ikään. Ohjelmaan kuului lipunnostotilaisuus kaupungintalon edessä, jumalanpalvelus kello 10, sankarihaudoilla käynti, kirkkokahvi ja konsertti illalla Warkaus-salissa. Huhtikuun 21. päivä alkaneelle kaksiviikkoiselle Proteesisäätiön kuntokurssille pääsi kolme osastomme leskeä. Toukokuu: Jälleen kolme osastoon kuuluvaa saatettiin taivaskotimatkalleen: Veikko Tuovinen, joka toimi myös Varkauden Rintamaveteraanien sihteerinä, Laina Huttunen ja johtokunnan jäsen,kuntoilusta vastaava Arvo Taskinen. Toukokuun 13. kokoontui naisjaosto päättämään kevätkauttaan ravintola kahteen Ruusuun. Maavoimien komentajan Ilkka Asparan ja kenttärovasti Valde Palolan kutsusta kirkkojuhlassa Mikkelissä oli osaston edustus puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin voimin. Kesäkuun Puolustusvoimain lippujuhlassa ja paraatissa Mikkelissä osastoa edusti Otto Turunen Kesäkuun 12. päivänä naisjaosto retkeili puheenjohtajansa Airi Hahtalan mökillä. Kuvassa Vieno Koivistoinen, Toini Skrikberg ja Sinikka Kallas

13 p 13 Elokuu: Tiistaina viidentenä kokoonnuttiin Puurtilan seurakuntakotiin viettämään perinteistä leiripäivää. Paikalla 42 osastoon kuuluvaa. Sää oli aurinkoinen ja lämmin. Lipunnoston jälkeen diakoni Antero Saarelainen toivotti seurakunnan puolesta tervetulleeksi. Puheenjohtajan puheenvuoron ja hiljaisen hetken jälkeen nautittiin musiikkista, ihastuttavasta huivijumpasta ja mukavasta seurasta. Naisjaosto järjesti arpajaiset. Emäntien ruoka maistui herkulliselta. Iltapäiväkahvin jälkeen lähdettiin tyytyväisenä kotimatkalle. Perjantaian sataa tihuutti, kun startattiin kohti uuden Valamon luostaria, mutta perillä aurinko paistoi kirkkaasti. Lounaan jälkeen astuttiin Sergei -laivaan ja seilattiin Karvion kanavalle. Matkalla tutustuttiin myös Kanavamuseoon. Laivalla nautittiin johtokunnan jäsen Viktor Suomaan 85- vuotiskahvit. retkeen osallistui 32 henkilöä. Elokuun alkoi Varkaudessa maanpuolustusjuhla, joka jatkui lauantaina valatilaisuudella keskusurheilukentällä ja ohimarssilla pitkin Osmajoentietä. Kutsuviesraskutsu oli saatu kahdeksalle hengelle. Niinpä kolme miestä ja viisi naista edusti osastoa virallisesti. Moni osastoon kuuluva seurasi tilaisuuksia tämän lisäksi. Perinteinen piiripäivä vei puheenjohtajan ja sihteerin Kyyhkylään käsittelemään ajankohtaisia asioita. Elokuun 29. päivänä matkasi linja-autolla 19 Varkaudesta ja kymmenen Joroista Tanhuvaaraan liikuntapäivää viettämään. Syyskuu:. Syyskeräys toteutettiin tiistaina ja keskiviikkona Siitä enemmän tuonnempana. Todettakoon vain,että osaston suuri voimanponnistus oli vaivan väärtti. Syyskuu painottui muutenkin talousasioilla. Puheenjohtaja ja sihteeri ottivat henkilökohtaisesti yhteyttä varkautelaisiin kansanedustajiin Kari Kärkkäiseen ja Kari Rajamäkeen, jotka lupasivat omalta osaltaan vaikuttaa valtion v 2009 budjettiesityksen uhkakuvien hälventämiseen sotainvalidien osalta. Koulutusmatkalla Helsinkiin, johon kutsuttuina osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri, saatiin ennakkotieto Veljesliiton ylimääräisestä tukirahasta. Jo Suur-Savon piiriin lähetettiinkin anomus ja käyttösuunnitelma tämän rahan käytöstä puolisokuntoutukseen ja osaston virkistystoimintaan. Sunnuntaina osallistuttiin perinteiseen veteraanien kirkkopyhään. Jumalanpalveluksen jälkeen oli kahvitilaisuus. palveluvuorossa olivat Varkauden Sotaveteraanit Tiistaina syyskuun viimeisenä päivänä naisjaosto aloitti syyskautensa Niittylässä. Hovikuljettajamme Markku Suihkosen kyydissä matka taittuu turvallisesti ja iloisissa merkeissä

14 p 14 Lokakuu: Lokakuun aikana saateltiin viimeiseen iltahuutoonsa Kyyhkylässä viimeiset vuotensa viettänyt osaston jäsen Keijo Laine. Hänet haudattiin Joroisiin, jossa osaston edustajat Eino Muhonen ja Otto Turunen laskivat seppeleen yhdessä Joroisten osaston edustajan kanssa. Myös osaston puheenjohtaja oli mukana tässä siunaustilaisuudessa. Lokakuun 7.päiväänä juhlittiin Kyyhkylässä säätiön 35- vuotisjuhlaa. Mukana olivat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä Toini Skrikberg, Sunnuntaina matkattiin 33 ihmisen voimin Iisalmeen nauttimaan Syyunelmia konsertista. Se toi nostalgiset muistot 1950-luvulta. Hotelli Artoksessa nautittiin maittava ateria ja tutustuttiin ikoninäyttelyyn ja tsasouna- pienoismalleihin. Väisäsen Kotilihakin tuli menomatkan varrella katsastettua. Tämä retki herätti niin suurat ihastusta, että toivottiin päästävän vielä uudelleen, kunhan Toonika ry järjestää jatkoa konserttitarjonnalleen. Maria Heikkilä naisjaoston vanhin jäsen 94v yhtä hymyä osaston puheenjohtajan ja hänen vaimonsa Satun seurassa hotelli Artoksen ruokapöydässä Marraskuu: Marraskuun 11. päivänä pidetyissä kutsunnoissa Warkaus-salissa osastoa edustivat Reino Kirjonen ja Otto Turunen. Torstai toteutui Suur-Savon piirin puheenjohtajan tutustuminen osaston toimintaan johtokunnan kokouksen myötä. Lauantaina 15. päivänä 40 osastolaista katsoi Mustalaisleiri Muuttaa taivaaseen esitystä niin ikään Warkaus-salissa. Jo seuraavalla viikolla nautittiin suurmenestyksestä. Veteraanijärjestöjen yhteinen hanke, jossa myös Varkauden seurakunta oli mukana, kokosi 167 kuulijaa Pääkirkkoon nauttimaan Savon Sotilassoittokunnan konsertista. Osastomme puheenjohtaja lausui tervetulosanat. Iltakahvillekin konsertin jälkeen jäi hieman yli 100 kuulijaa. Naisjaosto vietti joulujuhlaa maittavan aterian merkeissä ja joululauluja laulellen, runoja kuunnellen Joulukuu: Pohjois-Savon ammatti-ja aikuisopisto kutsui osastoamme itsenäisyysjuhlaansa perjantaina

15 p Jokainen 18 kutsua noudattaneesta sai kokea olevansa todellinen kunniavieras hienossa juhlassa ja juhlan jälkeisessä tarjoilussakin palveltiin kuin piispaa pappilassa. Oli hienoa nostaa malja isänmaalle yhdessä opiskelevan juhla-asuisen nuorison kanssa. Toki itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen ja kaupungin juhlaan osallistui myös osaston väkeä. Tanhuvaaran virkistyslomaan lähti kymmenen osastoon kuuluvaa. Maanantaina kävivät osaston puheenjohtaja, sihteeri, Eino Muhonen ja Otto Turunen pitämässä adventtihartautta Kruunupuistossa. Joulujuhla seurakuntatalolla tiistaina klo 12 kokosi 72 osallistujaa. Juhla alkoi naisjaoston kynttilän sytyttämisellä. Puheenjohtajan alkusanojen jälkeen, Satu Eskelinen luki jouluevankeliumin. Lauloimme herkin mielin tuttuja joululauluja. Kuoppakankaan koulun 5. musiikkiluokka opettajansa Marketta Kosusen johdolla toi iloisen tervehdyksensä. Taiteellisen tuokion tarjosivat Irja Anttonen ja Irma Käck runoillaan sekä tukijäsenpariskunta Aate ja Tellervo Eskelinen lauluillaan. Pantiinpa taas tonttuleikiksikin. Naisjaosto järjesti perinteiset arpajaisensa. Palveluneuvoja Arja Metsätalo toi Kyyhkylän terveiset ja joululahjaksi intoutui kehumaan osaston toimintaa. Piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen piti juhlapuheen. Seurakunnan puheenvuoron käytti pastori Pekka Päivärinta ja lauluja säesti kanttori Sauli Rissanen. Perinteikäs puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat nauttia makoisista pöydänantimista vatsan täydeltä. Puheenjohtajan lämpimien päätössanojen jälkeen juhla päättyi lauluun Maa on niin kaunis. Eversti Hannu Toivonen puhuu joulujuhlassa

16 p 16 Joulujuhlaväkeä. SYYSKERÄYS: Syyskeräys toteutettiin Varkaudessa 16. ja Oppaita oli saatu varkautelaisista Lions clubien ja reserviläisten jäsenistä, omia tukijäseniä, kolme osaston jäsentä ja uskolliset oppaat vuosin takaa olivat myös mukana. Oppaille annettiin jo etukäteen kirjalliset ohjeet. Varapuheenjohtaja Otto Turunen lähetti kerääjät matkaan. Tällä kertaa sääkin suosi keräystä. Aluejakoa oli muutettu ja opaskoulutusta tehostettu. Tiistaina Kuoppakankaan työkeskukseen kapteeni Harri kankaisen mukana saapui 49 varusmiestä ja keskiviikkona Pääkirkolle 55 yliluutnantti Marko Karppisen komennossa. Kaikesta näki, että aliupseerikoulun oppilaat olivat motivoituneita ja heidät oli hyvin valmistettu tehtävää varten. Niinpä osaston nimissä oli paikallaan keräyksen jälkeen lähettää Pohjois-Karjalan prikaatin komentajalle, eversti Ville Hyväriselle kiitokset yli odotusten sujuneesta keräyksestä. Erityisen kiitoksensa ansaitsevat myös kaikki oppaamme. Naisjaosto tukijoukkoineen laski rahat ja kahvitti kerääjät ja oppaat. osaston puheenjohtaja kiitti molempina iltoina keräykseen osallistuneita. Liikekeräystä suoritti edelleen menestyksellä Raila Hynninen. Suuria yrityksiä lähestyttiin kirjeellä. Paikallinen syyskeräys pannaan toimeen myös syksyllä Vuoden 200 syyskeräys tuotti yhteensä 13754,67. Kuluja tästä oli 2%..

17 p 17 HUOLTOTOIMINTA: Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä. Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja valtiokonttorin kustantamina, saivat avustusta osaston varoista toimintavuonna seuraavasti: Hautausavustusta on maksettu neljälle alle 20 prosenttisen sotainvalidin perikunnalle 1000 kullekin. Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10. Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu osuudesta 400 tai koko omavastuu osuus, jos se on jäänyt alle mainitun summan. Leskille ja puolisoille kaksi jalkahoitoa, joista toisen saattoi vaihtaa puolihierontaan.. Siivouspalvelua enintään 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15 tunnilta. Ikkunanpesu kaksi kertaa vuodessa omavastuuosuus 10 tunnilta. Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja ja leskiä. Edellä mainittujen lisäksi johtokunta myönsi muutamille jäsenille perusavustusta

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Edellisen vuosikokouksen muistokynttilät nimi syntymäaik a kuolinpäiv ä ik ä sotainvalidit: Heikki Valutie 11.2. 1923 5.1. 85 Veikko Skyttä 27.10.1920 18.5.

Lisätiedot

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15. 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 73. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.elokuuta 1940 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: sotainvalidijäsenet

Lisätiedot

Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia

Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia 1 Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia Yhteistyön siemen kylvettiin, kun 18. marraskuuta 1983 Varkauden Sotainvalidit ry, Rintamaveteraanit ry ja Sotaveteraanit ry pitivät neuvottelun, jonka tuloksena

Lisätiedot

70 vuotta Jatkosodan päättymisestä - kansalaisjuhla Lieksassa 5.9.2014, sivut 46-47

70 vuotta Jatkosodan päättymisestä - kansalaisjuhla Lieksassa 5.9.2014, sivut 46-47 Veteraanietuudet, laitoskuntoutuspaikat ja virkistysleirit, sivut 11-15 N:o 1/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Helmikuun 19. päivänä 2014 Kansallisen veteraanipäivän juhla Mikkelissä sivu 5 Liitolle

Lisätiedot

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 Lions club oulu / raatti 50 vuotta 1965-2015 Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 1 Lukijalle Voitto Juutinen. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450 hallituksen ja saman verran klubikokouksia.

Lisätiedot

XXV liittopäivät Tampereella

XXV liittopäivät Tampereella Rintamanaisten Liitto lopettaa toimintansa (sivu 9). Tämä Sotaveteraani-lehti lähetetään Rintamanaisten Liiton jäsenille. N:o 3/2012 n Tarkastettu levikki 54 583 n Kesäkuun 20. päivänä 2012 XXV liittopäivät

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014 Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi Tammerprint Oy 2015 ALKUSANAT Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Tali-Ihantala kesällä 1944 sivut 20 21 SAT/VIA aseveliliikkeen maanalainen organisaatio sivut 22 23 Heimoveteraanit kesäjuhlassa sivu 25

Tali-Ihantala kesällä 1944 sivut 20 21 SAT/VIA aseveliliikkeen maanalainen organisaatio sivut 22 23 Heimoveteraanit kesäjuhlassa sivu 25 Veteraani! Tarkista oikeutesi eläkkeensaajan hoitotukeen sivu 3 N:o 5/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Lokakuun 27. päivänä 2010 Suomen Sotaveteraaniliiton lipulla ja ansiomitalilla palkittuja yhteiskuvassa

Lisätiedot

Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9).

Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9). Eeri Hyrkkö juhlapuhujana Turussa: Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9). N:o 3/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 15. päivänä 2011 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla

Lisätiedot

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26.

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. N:o 3/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 23. päivänä 2010 Patriootti Gunnar Laatio sivut 8 9 Yksituumainen liittokokous Kuopiossa sivut

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18)

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) N:o 2/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Huhtikuun 17. päivänä 2013 Päätoimittaja Ulla Appelsinille luovutettiin Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Muut huomionosoituksen

Lisätiedot

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanien kuntoutus tarvitsee lisärahaa (sivut 22-23) N:o 3/2015 n Tarkastettu levikki 46 239 n Kesäkuun 17. päivänä 2015 Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanipalkinnot seitsemännen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ja muut paikalliset vastuutahot toivottavat tervetulleiksi Kuopioon XXIV liittokokoukseen ja -juhlaan.

Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ja muut paikalliset vastuutahot toivottavat tervetulleiksi Kuopioon XXIV liittokokoukseen ja -juhlaan. Veteraanien etuuksiin tarvitaan lisärahaa. Sivut 2 ja 33 N:o 2/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Huhtikuun 21. päivänä 2010 Tervetuloa liittopäiville Kuopioon Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ja muut

Lisätiedot

SAVON LEIJONA 1 SAVON LEIJONA 2013

SAVON LEIJONA 1 SAVON LEIJONA 2013 1 2013 JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO PIIRI 107-K Päätoimittaja: Airi Leskinen Sivunvalmistus ja painopaikka: Eco Print Oy Mikä laulaen tulee 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä me pelkäämme? Vuoden ensimmäisessä valtakunnallisessa

Lisätiedot

RINE esittää vuosittaista kuntoutusta (sivut 38 39)

RINE esittää vuosittaista kuntoutusta (sivut 38 39) RINE esittää vuosittaista kuntoutusta (sivut 38 39) N:o 2/2004 Tarkastettu levikki 68 225 Huhtikuun 21. päivänä 2004 Seinäjoki kutsuu liittopäiville (sivut 28 31) Suomen Sotaveteraaniliiton XXI liittopäivät

Lisätiedot

Loviisan Seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry 30 vuotta 15.9.2009

Loviisan Seudun Invalidit - Lovisanejdens Invalider ry 30 vuotta 15.9.2009 Kirjoittaja Pentti Haapiseva Taitto Jyrki Laakso Historiikin julkaisemista on tukenut Fortum Oyj Historiaa vuodesta 1979 vuoteen 2009 Yhdistyksen perustaminen Seitsemänkymmenluvun loppuvuosina liikuntavammaiset

Lisätiedot

50 v TIKKURILAN RESERVIUPSEERIKERHO DICKURSBY RESERVOFFICERSKLUBB RY. TiRUK 50 v.

50 v TIKKURILAN RESERVIUPSEERIKERHO DICKURSBY RESERVOFFICERSKLUBB RY. TiRUK 50 v. 50 v 1955 2005 TIKKURILAN RESERVIUPSEERIKERHO DICKURSBY RESERVOFFICERSKLUBB RY TiRUK 50 v. 50 vuotta on täyttynyt Tänä vuonna Tikkurilan Reserviupseerikerho-Dickursby Reservofficersklubb ry on täyttänyt

Lisätiedot

Puiston penkiltä se alkoi

Puiston penkiltä se alkoi Kahdeksan Sibeliuksen puistossa toisiaan tavanneen miehen idean pohjalta perustettiin Kotkaan 50 vuotta sitten paikkakunnan ensimmäinen eläkeläisten yhdistys, Kotkan Oloneuvokset r.y. Istumassa vasemmalta

Lisätiedot

Ketju ei katkea. Matkat taistelupaikoille opettavia (sivu 6)

Ketju ei katkea. Matkat taistelupaikoille opettavia (sivu 6) Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlanumero Suoja-alue Puolustusvoimien tornileijona -tunnus sekä logo N:o 4/2007 n Tarkastettu levikki 68 225 n Syyskuun 19. päivänä 2007 Logon suoja-alue, jonka sisään ei

Lisätiedot

Lukijalle. Seinäjoella kesäkuun 1.p:nä 2004 Ossi Polari. Aabraham Björklundin Sukuseura ry:n 10-vuotis historiikki

Lukijalle. Seinäjoella kesäkuun 1.p:nä 2004 Ossi Polari. Aabraham Björklundin Sukuseura ry:n 10-vuotis historiikki Lukijalle Edessäsi on 10-vuotis -juhlanumero. Alun perin tästä piti tulla todellinen JUHLA-AVIISI, mutta resurssit eivät riittäneet. Puuttui kirjoittajia, puuttui työvoimaa ja aikaa sekä rahaa. Siksi joudumme

Lisätiedot

Taistelua rintamaveteraanien kuntoutusrahoista (sivu 3)

Taistelua rintamaveteraanien kuntoutusrahoista (sivu 3) Taistelua rintamaveteraanien kuntoutusrahoista (sivu 3) N:o 5/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Marraskuun 5. päivänä 2014 Lehteen tilaa erilaisille mielipiteille sivu 2 Jääkäriliike 100 vuotta sivu

Lisätiedot

50 VUOTTA PALOKUNTASOITTOA RAISIOSSA

50 VUOTTA PALOKUNTASOITTOA RAISIOSSA 50 VUOTTA PALOKUNTASOITTOA RAISIOSSA Raision VPK:n soittokunnan historiikki 1959-2009 Laatinut Juhani Ihander www.rvpksk.fi 1 ESIPUHE Allekirjoittanutta on aina kiinnostanut historian tutkiminen. Jossain

Lisätiedot

Juhlapäivät yhdistivät veteraaniväkeä

Juhlapäivät yhdistivät veteraaniväkeä Yksituumainen liittokokous Oulussa, sivut 14-18 N:o 3/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Kesäkuun 25. päivänä 2014 Juhlapäivät yhdistivät veteraaniväkeä Pääjuhlassa Oulun Rauhanyhdistyksen tiloissa oli

Lisätiedot

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 N:o 5/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Lokakuun 30. päivänä 2013 Rintamalla ilmestyneet lehdet olivat toisinaan uutisoinnissaan räväköitä. Lisää

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte Ministeri vetoaa sotaveteraanit käyttäkää kuntoutusta ja palveluita (sivu 3) N:o 1/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Helmikuun 20. päivänä 2013 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Jyväskylässä

Lisätiedot

Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen

Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen N:o 1/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Helmikuun 23. päivänä 2011 Suomen Marsalkka Mannerheimin kuolemasta tuli 28.1.2011 kuluneeksi 60 vuotta. Kansalaisjärjestöt

Lisätiedot

Haastattelussa Vilho Kannala sivu 7 Jatkosodan tapahtumia syys-lokakuussa 1941 sivut 10-20

Haastattelussa Vilho Kannala sivu 7 Jatkosodan tapahtumia syys-lokakuussa 1941 sivut 10-20 Valtiovarainministeriön talousarvioesitys tyly sotiemme veteraaneille (sivu 2) N:o 4/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Syyskuun 14. päivänä 2011 Väinö Kokko Uukuniemeltä on kuudetta kertaa kuntoutuksessa

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot