Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15."

Transkriptio

1 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.elokuuta

2 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: sotainvalidijäsenet syntymäaika kuolinaika ikä v 1 Toivo Kemppainen Eero Kantanen Väinö Skrikberg Tauno Voutilainen Lauri Oksala puolisojäsenet 1.Helli Vola Maija-Liisa Hyvärinen 3.Maija Kinnunen Aune Kiiskinen Liisa Maksimainen Anni Kauppinen Helga Suomaa Sylvi Kurola Eeva-Liisa Turunen Anna-Liisa Pokkinen Aili Koponen KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella varustetun punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen. Omaisille luovutettiin hautakivi- tai uurnalaatta heidän toivomuksensa mukaisesti Puolisojäsenen kyseessä ollen heidän omaisilleen lähetettiin adressi. Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä niihin liittyviin juhlatilaisuuksiin: kansallisena veteraanipäivänä ja itsenäisyyspäivänä

3 3 Varsinaisten jäsenten siunaustilaisuuksissa osastoa edusti Otto Turunen kanssaan Paavo Kuvaja Aate Eskelinen, osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen, tai Reino Kirjonen. Sihteeri osallistui niiden jäsenten ja puolisojäsenten siunaustilaisuuksiin, joihin häntä toivottiin. Johtokunta vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten alussa. Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanitunnuksen omaavia oli v 2012 Varkaudessa vajaa 30. Heidän osaltaan v sovittiin veteraanijärjestöjen puheenjohtajien kokouksessa menettelytavoista siunaustilaisuuksissa seuraavaa: 1. Omaisten pyytäessä osallistutaan vuorotellen. 2. Lasketa havuseppele sini-valkoisin nauhoin ilman tunnusta. 3. Omaiset voivat ostaa haluamansa veteraanijärjestön hautakivitunnuksen. 4. Sotainvalidien sihteeri on yhteyshenkilö ja tilaa seppeleen. Näitä siunaustilaisuuksia oli Varkaudessa kuluneena vuonna ei ollut. HUOMIONOSOITUKSET Sotainvalidien Veljesliiton myöntämät huomionosoitukset vuonna 2012 luovutetaan vuosikokouksessa seuraaville: Kultainen ansiomerkki: Jäsen Paavo Kuvaja Puolisojäsen Salme Taskinen Tukijäsen Aate Eskelinen Hopeinen ansiomerkki: Tukijäsenet Maija Kauttonen Sirkka-Liisa Keinänen 3

4 4 Piiripäivänä Anna-Liisa Kosunen sai suuren ansiomerkin. Sotainvalidien Veljesliiton mahdollisesti myöntämät muut huomionosoitukset luovutetaan myöhemmin JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT: Johtokunta: Johtokuntaan kuuluivat: Aate Eskelinen, Reino Eskelinen(puheenjohtaja), Riitta- Leena Heinonen (sihteeri), Raila, Hynninen, Reino Kirjonen, Otto Malkki, Timo Männikkö ja Otto Turunen (varapuheenjohtaja) Johtokunta Johtokunta koontui 13 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 129 Kokoukset pidettiin perinnehuoneessa Savontie 3 Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: tammikuu: Hautausavustuksen maksamisperusteet: Hautausavustusta voidaan maksaa anomuksesta johtokunnan harkinnan mukaan alle 20%:n sotainvalidin kuolinpesälle, mikäli jää leski tai rintaperillinen. Anomus osoitetaan johtokunnalle. Tehtiin päätös sekä puolisojäsenten että niiden sotainvalidien etuuksista, joiden vamma-aste on alle 10% Syntymäpäivä käytäntö päätettiin pitää ennallaan. 4

5 5 Päätettiin pitää siivouksen omavastuuosuus ja rajoitukset ennallaan Suunniteltiin muistotaulujen paljastustilaisuutta kansallisena veteraanipäivänä ja lähettiin se puheenjohtajakokouksen jatkokäsittelyyn. helmikuu: Johtokunnan kokouksessa 2.2. allekirjoitettiin tilinpäätös, se ja talousarvio v 2012 lähetettiin vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Kokouksessa 9.2. käsiteltiin toimintakertomus v 2011 ja toimintasuunnitelma v Jatkettiin päivän ohjelman suunnittelua ja tehtiin päätös muistotaulujen lähelle asetettavista sankarivainajien tiedot sisältävistä kansioista. Vuosikokous pidettiin torstaina Pääkirkon seurakuntasalissa. Siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Juhlaosassa oli läsnä 17 henkilöä sekä piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen ja toiminnanjohtaja Katariina Kuurola. Varsinaisessa vuosikokouksessa oli läsnä 9 tukijäsentä ja 7 äänivaltaista osaston jäsentä. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi ja liikuntavastaavaksi valittiin Otto Turunen, Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto Malkki. maaliskuu: Käsiteltiin muistotauluihin liittyvät kansiot ja laadittiin kutsuvieraslista julkistamistilaisuuteen. Tehtiin päätös laatia kuvakirja Otto Malkin sotatoimialueella ottamista kuvista. Sihteeri laatii tekstit ja teknisesti sen toteuttaa Päivi Anias. Päätettiin esittää, että piirin puheenjohtaja Hannu Toivosen aloite yläkouluja varten laadittavasta veteraanitietopaketista toteutettaisiin cd:nä, joka sisältäisi tiivistetyssä muodossa tietojen lisäksi myös tehtäviä. Osaston sihteeri voisi suunnitella sisällön ja Päivi Anias/ Markkinointi Focus hoitaisi teknisen toteutuksen. Vastattiin Sotainvalidien Veljesliiton talouskyselyyn. huhtikuu: Tehtiin päätös, että syyskuun toteutettava alueellinen syyskeräys on viimeinen ja jatkossa pyritään mukaan veteraanikeräyksiin. Todettiin, että muistotaulut on vastaan otettu 28.3ja tehtiin sopimukset lisätöistä, jotka koskevat mm. valaistusta. Hyväksyttiin paljastustilaisuuden ohjelma toukokuu: 5

6 6 Käsiteltiin muistotauluhankkeen tilitys ja lähetettiin se poliisiviranomaisen hyväksyttäväksi. Päätettiin täydentää veteraanipäivästä tehty video Kangaslammin osalta Vesa Moilasen ottamilla valokuvilla. Käytiin läpi sihteerin laatima veteraanipaketin sisältö ja lähetettiin se piirihallitukselle. Päätettiin hankkia sihteerin käyttöön uusi tietokone. kesäkuu Todettiin,että syyskeräyslupa oli myönnetty. Suunniteltiin Puurtilan perinteistä leiripäivää ja retkeä Runnille syyskuussa. Saatettiin tiedoksi,että sihteeri oli toimittanut muistotaulutilityksen ja paljastustilaisuuden cd:t sekä kaupunginjohtajalle että kirkkoherralle. heinäkuu Johtokunta ei kokoontunut. Sihteeri oli vuosilomalla elokuu Tehtiin päätös Runnin kylpylään suuntautuvasta retkestä 8.9. Arvioitiin leiripäivää ja päätettiin esittää, että rintamaveteraanit ovat halutessaan tervetulleita ensi vuonna mukaan. Tehtiin päätös Tanhuvaaran liikunta- ja virkistyspäivän yhteiskuljetuksesta Pieksämäen osaston kanssa. Käynnistettiin suunnitelmat olevan Savon sotilassoittokunnan viihdekonsertin osalta. Viimeisteltiin syyskeräyksen suunnittelua. syyskuu Hyväksyttiin viihdekonserttia koskevat toimenpiteet ja tehtiin päätös Jyväskylän kaupunginteatteriin tehtävästä retkestä Vastattiin kulttuurisihteeri Anne Puurusen tiedusteluun v 2013 kansallisen veteraanipäivän ohjelmasta. Hyväksyttiin Radio Varkauden aloite sotainvalidien elämänkertoja koskevasta ohjelmasarjasta. lokakuu Todettiin syyskeräyksen sujuneen mallikkaasti ja hyväksyttiin tilitys, joka lähetettiin poliisiviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunniteltiin osaston varojen käyttöä v Tehtiin päätös, että kotiavun omavastuuosuus pudotetaan 12 /h. Muilta osin rajoitukset pidetään ennallaan. Puolisojäsenille varataan 120 henkilökohtainen määräraha, jonka voi käyttää avokuntoutukseen, jalkahoitoihin, kosmetologin tai kampaajan palveluihin. Tehtiin ansiomerkkiesitykset piirille. Todettiin viihdekonsertin saavuttaneen suuren suosion. Todettiin,että Tammenlehväsukupolven taival-niminen yläkoulujen oppimispaketti on valmis ja ensimmäinen julkistamistilaisuus oli Mikkelissä9.10. Todettiin oppimispaketin saaneen myös julkisen sanan huomiota eri puolilla Suur- Savoa. Lähetettiin osaston jäsenen kuljetusapua koskeva oikaisuvaatimus Varkauden Sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Päätettiin maksaa naistenkerhon jouluateria osaston 6

7 7 varoista ja hankkia sihteerin käyttöön toinen tietokone ja uusi printti, jotta hän välttyy tietokoneen kuljettamisilta. marraskuu: Saatettiin tiedoksi v 2013syntymäpäiväsankarit ja päätettiin jatkaa entistä käytäntöä. Päätettiin alle<10% sotainvalidien etuuksista v 2013 myös Tanhuvaaran Aina parhaassa isässä loman kuljetuksesta. Päätettiin valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen osaston jäsenen kuljetustuesta, koska sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Päätettiin tukea Pentti Tapion juhlakirjan julkaisua. Valmisteltiin ensimmäistä rintamaveteraanien kanssa pidettävää joulujuhlaa. joulukuu: Päätettiin tehdä aloite puheenjohtajakokouksen kautta Varkauden sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusetelin käyttöön otosta tuetun palveluasumisen osalta niille, jotka jonottavat paikkaa ja joiden luona käydään vähintään 5 kertaa vuorokaudessa. Päätettiin,että esitetään muiden veljesjärjestöjen kanssa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettamista valtuustokaudelle Pidettiin tärkeänä, että puheenjohtajakokousten sihteerinä toimiva osaston sihteeri nimettäisiin jäseneksi po. neuvottelukuntaan. Sovittiin vuoden 2013 kokousajat. TALOUDELLINEN SEURANTA Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että sihteeri on neljännesvuosittain laatinut yhteenvedon tuloista ja menoista. Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo ja sijoitusomaisuuden markkina-arvo kokouspäivältä. Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa tiliotteen tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijat- yritys. Useaan kertaan käytiin keskustelua sijoitusomaisuudesta ja osaston maksuvalmiudesta. Osakkeita myytiin tammikuussa 800kpl maksuvalmiuden säilyttämiseksi. Velvotteista selvittiin viimeisen toimeenpannun paikallisen syyskeräyksen, Veljesliiton ja piirin tukirahan sekä Olvi- säätiön lahjoituksen turvin. 7

8 8 Kokousedustukset ja toimikunnat: Piirin vuosikokouksessa Kyyhkylässä osastoa edustivat puheenjohtaja Otto Turunen ja Raila Hynninen. Varalla oli Reino Kirjonen Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen, varaedustajana Otto Turunen Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen ja osaston sihteeri. Toimikunta kokoontui Varkaudessa ravintola Kahdessa Ruusussa. Kahdeksannen kerran sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin cd:lle. Jouluviesti postitettiin kaikille jäsenille, puoliso- ja tukijäsenille. CD toimitettiin paitsi osaston heikkonäköisille, myös terveyskeskuksen Käpykankaan palvelukeskuksen, Louhirinne 1:n sekä Kyyhkylän osastoille. Seutukunnallisen kirkkopäivätyöryhmän puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja ja sihteerinä osaston sihteeri. Työryhmä kokoontui 3kertaa. Suur-Savon piiripäivään osallistuivat puheenjohtaja, sihteeri. Suur-Savon piirin ja Pohjois-Savon piirin yhteiselle koulutusmatkalle Lappeenrantaan ja Imatralle oli kutsuttu puheenjohtaja ja sihteeri Varkauden kaupunginhallituksen vaalikaudeksi nimeämässä rintamaveteraaniasiainneuvottelukunnassa osastoa edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Varkaus-salissa pidettyyn kutsuntatilaisuudessa osastoa edusti Otto Turunen Yhteydet oppilaitoksiin Sihteeri piti Savon Ammatti- ja aikuisopiston toivomuksesta lähihoitajiksi tai lähihoitoalan yrittäjiksi opiskeleville veteraaniasioita koskevan iltapäivän Se 8

9 9 sisälsi puolentoista tunnin luennon ja puolentunnin keskustelun. Kyseiset opiskelijaryhmät toteuttivat jo 7 vuotta jatkunutta Viretori- toimintaa. Päiväkoti Aarrearkun lapset kävivät ohjaajineen ikäryhmittäin : 3v,4-5v ja esikoululaiset tutustumassa perinnehuoneeseen. Kuvan nuket välittivät lapsille perinnetietoutta. Otto Malkki on puolestaan vieraillut Kangaslammin koululla. Vasemmalta: Helena vuodelta 1922v, Martta-Leena 1945 ja Punahilkka Elämänkerrat ja Otto Malkin sotakuvat Vuonna 2011 loppuun saatettu varkautelaisten sotainvalidien elämänkertojen tallentaminen cd:lle on vuoden 2012 syksyllä herättänyt Radio Varkauden kiinnostuksen. Tarkoituksena on esittää tiettynä päivänä viikottain samaan kelloaikaan puolentunnin ohjelma, jossa olisi katkelma 2-3 sotainvalidista ja aiheeseen sopivaa musiikkia. Tätä varten elämänkerrat on editoitava ja Radio Varkaus etsii parhaillaan sponsoreita. Myös Otto Malkin ottamista sotakuvista valmistettava kirja on vielä työ alla. Syynä sihteerin työpanos sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistotauluhankkeessa ja yläkouluja varten valmistuneessa Tammenlehväsukupolven taival-oppimispaketissa. 9

10 10 VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 174 rintamalisän saajaa, joista 28 on mihinkään järjestöön kuulumattomia. Vuonna 2005 osastomme puheenjohtajan aloitteesta alkanut yhteistyö on ollut vilkasta ja tuloksellista Varkauden Rintamaveteraanien, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajat pitivät kuluneena vuonna 6 yhteistä kokousta, pöytäkirjan pykäliä kertyi 64. Puheenjohtajana toimi Reino Eskelinen ja sihteerinä Riitta-Leena Heinonen. Kokoukset pidettiin perinnehuoneessa. Edunvalvontaa Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita, sovittiin yhteisistä menettelytavoista ja retkistä. Tehtiin aloitteita ja anomuksia kaupungille ja seurakunnalle. Tammikuun kokouksessa käsiteltiin muistotauluhankkeen edistymistä ja suunniteltiin alkaneen vuoden yhteisiä retkiä. Vastattiin Pohjois-Savon aluetoimiston kyselyyn perinne-esineiden säilyttämisestä. Hyvillä mielin todettiin, että yhteiset aloitteet, jotka koskivat avokuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluita olivat tuottaneet tulosta. Tämä asia oli ollut huolenaiheena Kela postittaa v 2013 po. olevan kirjeen, jolloin se saavuttaa nekin veteraanit, jotka eivät ole minkään osaston jäseniä. Helmikuussa tehtiin Varkauden kaupungille esitys kaupungin myöntämän avokuntoutusmäärärahan jaosta. Saatettiin tiedoksi Joroisissa 2.9. olevan seutukunnallisen kirkkopäivän ohjelma. The Sound of Music- musikaali Joensuun kaupungin teatterissa keräsi 46 osallistujaa. Retken tilitys hyväksyttiin. Huhtikuun kokouksessa voitiin tyydytyksellä todeta, että sankarivainajien muistotaulut ovat valmiita ja paljastusjuhla yksityiskohtaisesti suunniteltu. Keskusteltiin vitriinin hankkimisesta perinnehuoneeseen perikuntien luovuttamia kunniamerkkejä varten. Syyskuun kokouksessa päätettiin teatteriretken yhteiskuljetuksesta Jyväskylän kaupungin teatteriin esitykseen Myrskyluodon Maija. Todettiin Viretori-toiminnan osallistujat eri osastoista. Hyväksyttiin Runnin retkeä ja Piaf esitystä koskevat tilitykset. 10

11 11 Sovittiin viimeisistä valmisteluista Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertin osalta. Joulukuussa allekirjoitettiin anomus Kaupunginhallitukselle veteraaniasiainneuvottelukunnan asettamisesta valtuuskaudelle Todettiin,että kaikki veteraanijärjestöt ovat nyt muuttaneet perinnehuoneeseen ja niiden päättävien elinten kokoukset pidetään siellä. Yhteyshenkilönä toimii sotainvalidien sihteeri. Hän myös arkistoi puheenjohtajakokousten pöytäkirjat. Oltiin huolestuneita kaupungin tilanteesta tuetun palveluasumisen ja laitospaikkojen osalta. Päätettiin tehdä aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusetelin käyttöönottamisesta niiden jonottajien osalta, joiden luona kotipalveluja/tai kotisairaanhoito käy ainakin 5 kertaa vuorokaudessa. Päätettiin esittää osastojen hallituksille /johtokunnalle, että Kolmen sotilassoittokunnan konserttiin pe Warkaus-salissa kustannettaisiin lippu osastojen varsinaisille jäsenille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Päätettiin, että seutukunnallinen kirkkopäivä pidetään to Varkauden Pääkirkolla ja siihen anotaan sotilassoittokuntaa. Sihteeri hoitaa asian eteenpäin viemisen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 244. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan osallistui 10 osastoihin kuuluvaa. Viitenä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta, koska bussin hinta on sama matkustajien lukumäärästä riippumatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. 11

12 12 Joensuun kaupunginteatterissa nähtiin lauantaina musikaali The Sound of Music. Matkaan osallistui kaikkiaan 46, joista 27 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Helmikuun 22.päivänä kokoontui Warkaus-saliin kolmen sotilassoittokunnan konserttiin noin kolmekymmentä järjestöihimme kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatteriin tehtiin retki la esitykseen Piaf mukana 36, joista sihteeri mukaan luettuna 20 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Rosvopaistia pääsi Iisalmessa 9.5. nauttimaan 30 varkautelaista. Veteraanien yhteiseen kesäpäivään Tanhuvaaraan matkattiin keskiviikkona osallistujan kera. Joroisten kirkolla pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 40 varkautelaista. Varkauden Rintamaveteraanit osallistuivat seuraavana sunnuntaina 9.9. Suonenjoella järjestettyyn Pohjois-Savon piirin veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhään. Runnin kylpylässä Iisalmessa vietettiin lauantaina 8.9. virkistyspäivä 23 osallistujan kanssa. Warkaus-sali keräsi keskiviikkoiltana Savon Sotilassoittokunnan viihdekonserttiin 350 kuulijaa, näiden joukossa viitisenkymmentä osastoihin kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatterissa olimme toistamiseen lokakuun 20. päivänä. Näimme upean koskettavan Myrskyluodon Maijan. Nautinnon kruunasi Maija-menu esityksen jälkeen. Mukana oli 37 osallistujaa näistä 24 osastoihin kuuluvaa ja matkanjohtajana toiminut sotainvalidien sihteeri. Varkauden kaupungin järjestämään itsenäisyyspäivän konserttiin osallistui 35 osastoihin kuuluvaa. Sotaveteraaneilla oli oma joulujuhlansa Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät ensimmäistä yhteistä joulujuhlaansa Lucian päivänä henkilön voimin. Sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten Muistotaulut Veteraanijärjestöjen unelma vihdoinkin todeksi. Meillä oli unelma, Martin Luther Kingin kuuluisaa lausetta: I have a dream mukaillen, sotiemme veteraanijärjestöt: Varkauden Sotainvalidit ry, Varkauden Sotaveteraanit ry ja Varkauden Rintamaveteraanit ry tekivät aloitteen sodissa

13 13 kaatuneitten ja kentälle jääneitten sankarivainajien muistotaulujen aikaansaamiseksi. Aloite osoitettiin Varkauden kaupungille. Aikansa vihreän veran alla muhineena se siirtyi lopulta Varkauden ev. lut. seurakunnalle lupauksin kaupungin taloudellisesta avusta. Seurakunta ottautui oitis asiaan. Toukokuussa 2010 jo aiemmin perustettu työryhmä aloitti toimintansa. Työryhmässä oli edustettuna seurakunnan sekä viranhaltija- että kirkkoneuvostotaho lisäksi Varkauden veteraanijärjestöjen valitsema edustajana rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, itsekin tunnuksen omaava veteraani. Hieman myöhemmin työryhmää täydennettiin vielä sotainvalidien sihteerin työpanoksella. Hankkeen rahoitus osoittautui varsin työlääksi. Se onnistui lopulta Varkauden kaupungin ja seurakunnan merkittävällä tuella sekä Pohjois-Savon alueen poliisilaitoksen luvan mukaisella keräyksellä, jonka järjestäjänä ja hankkeen taloudesta vastaavana toimi Varkauden Sotainvalidit ry. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen. Keräys kohdistettiin noin 250 Pohjois-Savon alueella toimivalle yritykselle. Jälkeenpäin voi todeta, että hankkeemme oli Taivaan Isän erityissuojeluksessa, sillä aika ajoin piinalliselta tuntuva odotus palkittiin v 2011 marraskuussa, kun alkuperäisen kustannusarvion todettiin laskeneen merkittävästi. Hankkeen urakan tilaajana oli Varkauden Sotainvalidit ry ja käytännön toteutuksesta vastasi Varkauden seurakunta. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi oy, jonka kanssa urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuun lopulla. Taulut ovat tummaa graniittia. Niihin on kaiverrettu Vapaudenristin Ritarikunnan neljäs vapaudenristi ja otsikko: Pro patria Pääkirkon kolmeen tauluun kaiverrettiin 260 ja Kangaslammin kirkon kahteen tauluun 82 sankarivainajan nimi, syntymäaika sekä kaatumisaika ja - paikka. Tietojen keruun suoritti asiantuntevasti toimittaja, Varkauden Sotainvalidit ry:n tukijäsen Päivi Anias Hän suunnitteli ja toteutti myös taulujen läheisyyteen sijoitettavat kansiot, joista löytyy kaikki saatavissa oleva tieto kustakin sankarivainajasta. Taakka putosi työryhmän harteilta. Taulut asennettiin paikoilleen maaliskuun 28.päivänä mustalla kankaalla verhottuna odottamaan juhlallista paljastushetkeä. Kansallinen veteraanipäivä 27. huhtikuuta koitti koleana ja sateisena, mutta mieli oli auvoinen. Kangaslammin kirkossa tilaisuus alkoi kello 9 lyhyellä hartaushetkellä, jonka jälkeen veteraanijärjestöjen puolesta Aaro Monthan luovutti juhlallisin menoin muistotaulut. Seurakunnan kirkkoherra Olli Tynkkynen ja kappeliseurakunnasta kappalainen Kari Iivarinen ja puheenjohtaja Sinikka Pulkkinen olivat vastaanottajina. Tilaisuudessa kuultiin Kangaslammin koulun kuoroa. Oli liikuttavaa nähdä, miten paikalla ollut yli 60-päinen juhlaväki katseli ja luki heille tuttuja taulussa olevia nimiä. Vielä laskettiin seppeleet sankarihaudalle, jossa kunniavartiossa seisoivat Varkauden reserviupseerikerhon edustajat. Sitten oli aika siirtyä odottavaan bussiin määränpäänä Varkauden Pääkirkko. Sinne kokoontuikin sanankuulijoita yli

14 14 Sanajumalanpalveluksen alussa lähti seppelpartio Pirtinniemen sankarihaudoille. Tasan puolenpäivän aikaan koitti kauan odotettu hetki. Veteraaniväki seurasi sitä videotykin välittämänä seurakuntasalissa. Kuultiin kaunista jousimusiikkia, kahden nuoren taitajan viululla ja sellolla esittämänä. Varkauden kaupungin nuorisovaltuuston edustajat poistivat Aaro Monthanin luovutuspuheen päätteeksi muistotauluja peittävän verhon. Kirkkoherra Olli Tynkkynen piti vastaanottopuheen. Mieleenpainuva, antoisa veteraanipäivä päättyi seurakunnan tarjoamaan ohjelmalliseen juhlalounaaseen. Sen musiikillisesta annista vastasivat Varkauden Seniorilaulajat. Mieliä herkisti Pirkko Totron esittämä katkelma trilogiasta Täällä Pohjantähden alla. Koko kaupunki kylpi kirkkaassa kevätauringon paisteessa, kun tyytyväiset juhlijat suuntasivat askeleensa kotimatkalleen. Kaavin Kiven ammattimiehet asennustyössä Kangaslammin kirkossa Muistotaulut on paljastettu Varkauden Pääkirkon eteisessä 14

15 15 Tammenlehväsukupolven taival Suur-Savon piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivosen aloitteesta piirihallitus teki päätöksen alueensa yläkoulujen luokkalaisille suunnatun veteraanipaketin valmistamisesta. Sen tarkoitus on selvittää veteraaneihin liittyviä käsitteitä ja jakaa tiivistetyssä muodossa tietoa jälkipolville Alkuvaiheiden jälkeen vastuu sen sisällöstä osoitettiin osastomme sihteerille. Kyseinen oppimispaketti sai nimen Tammenlehväsukupolven taival. Sen teknisestä toteutuksesta PowerPoint- muodossa vastasi ansiokkaasti osastomme tukijäsen Päivi Anias. Esitys sisältää tiiviin tietopaketin lisäksi eritasoisia tehtäviä. 15

16 16 Ensimmäinen julkistamistilaisuus oli lokakuun 9. pnä Mikkelissä. Varkaudessa vastaava tilaisuus pidettiin lokakuun 22. pnä. Oppimispakettia on esitelty eri puolilla Suur- Savoa, myös Pohjois-Savon piiri on ollut kiinnostunut asiasta. Se on nyt jaettu kaikkiin Suur-Savon alueen yläkouluihin. Kuriositeettina kerrottakoon, että yksityishenkilöiden kiinnostuksen myötä esitys on levinnyt pääkaupunkiseudulle, Turun ympäristöön ja aina Australiaan asti. NEUVONTAPALVELUT: Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana 62 kotikäyntiä. Näistä 43 kohdistui varsinaisiin sotainvalideihin 19 puolisojäseniin. Asiat liittyivät suurimmaksi osaksi sairausapulisiin. Pienapuvälinetarve tarkastettiin ja todettiin olevan kunnossa. Palvelu-Tv on kolmessa taloudessa. Sen toimintaan ovat asiakkaat innokkaasti osallistuneet. Palvelu-Tv sekä suuret muutokset sotainvalidien terveydessä ja toimintakyvyssä veivät palveluneuvojalta Suur-Savon alueen useissa osastoissa paljon aikaa, mutta yhteistyö osaston sihteerin kanssa on ollut rakentavaa viikottain tapahtuvaa. Näin on voitu minimoida päällekkäinen työ. Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla Uusia kohteita 4 kpl, kustannusarviot yhteensä ,00 Vuonna 2012 valmistuneita 2 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00 Vuodesta 1991 lähtien Varkauden osaston alueella: Kohteita 140 kpl, kustannusarviot , loppuun valmistuneita 105 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00 Lämmin kiitos molemmille hyvästä yhteistyöstä. TOIMISTO ja ASIOINTI Käyntiosoite on Savontie 3. (sisään kirkon puoleisesta ovesta) Toimisto on ollut avoinna torstaisin klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta. 16

17 17 Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta Hän on enenevässä määrin käynyt myös hoitamassa asioita jäsenten kotona. Osaston postiosoite on Kauppakatu 63 as Varkaus. suoraan sihteerille Kotisivut löytyvät osoitteesta: www. varkaudensotainvalidit.net Ne päivitetään jälleen mahdollisimman pian pidetyn vuosikokouksen jälkeen. Mukana toiminnassa minäkin Pikku Karhu osaston maskotti Jäsentiedotteet Kuluneen vuoden aikana on sihteeri hoitanut jäsenten asioita kotikäynneillä, toimistossa,puhelimitse yhteensä 251. Vilkkainta aikaa alkuvuosi ja marraskuu. Omaisten kanssa yhteydet sähköpostilla ovat lisääntyneet. Jäsenten asioita on hoidettu Valtiokonttoriin, Kelaan, verovirastoon ja terveyskeskukseen ja kaupungin kotipalveluun. Sihteeri on avustanut hoitotahdon laatimisessa ja edunvalvontavaltuutusasioissa. Suruvalittelu- ja onnittelukäynnit ovat työllistäneet. Vainajien omaiset ovat kaivanneet hautausjärjestelyitä koskeva neuvontaa. Vuonna 2012 aikana lähetettiin 5 jäsentiedotetta. Ne postitettiin myös leskille, tukijäsenille, piiriin ja palveluneuvojalle ja palvelutalojen osastoille. Sähköisessä muodossa myös muutamille kauempana asuvalle omaiselle. Edelleen jäsentiedote on ollut mieluisaa äidinkielistä postia lähellä Tukholmaa asuvalle aikoinaan Varkaudesta Ruotsiin muuttaneelle sotainvalidileskelle. Jokaisessa jäsentiedotteessa oli osaston puheenjohtajan kirjoitus, muuna sisältönä ajankohtaista osastoa koskevaa asiaa, tietoa tapahtumista jne. Postituksessa on Raila Hynninen ollut sihteerille korvaamaton apu. Laitoksissa olevia jäseniä on käyty tervehtimässä. Sihteeri ja Raila Hynninen veivät osaston joulutervehdyksen 15 terveyskeskuksessa tai palvelutaloissa asuville sekä niille kotona asuville, joilla ei ole mahdollista enää osallistua osaston toimintaan Sihteeri kävi Kyyhkylässä tervehtimässä osaston kuntoutujia ja siellä pysyvästi olevaa osaston jäsentä usean kerran vuoden aikana. Hän vei siellä joulua viettäville osaston joulutervehdykset

18 18 Sihteeriä työllisti myös johtokunnan 13 ja veteraanijärjestöjen puheenjohtajien 6 kokouksen valmistelut sekä ennen muuta muistotaulutyö sen talousasioista vastaavana. Ystäväpalvelutoiminta Sotainvalidien Veljesliitto on ollut huolissaan jäsentensä kokemasta sosiaalisten kontaktien puutteesta ja kehottanut osastoja hankkimaan tukijäseniä, jotka antaisivat aikaa sotainvalideille ja heidän leskilleen. Koska tällainen toiminta on erittäin vastuunalaista, vaatii koulutusta, organisointia ja jatkuvaa seurantaa, on osastossamme vastattu haasteeseen seuraavasti: Osastoon kuuluvilla on ollut mahdollisuus käyttää sekä Varkauden Punaisen Ristin että seurakunnan ylläpitämää ystäväpalvelutoimintaa. Joka syksy järjestää Punaisen Ristin Varkauden osasto yhdessä Varkauden ev.lut. seurakunnan kanssa Soisalo-opistossa lähimmäispalvelu/ ystäväpalvelukurssin vapaaehtoisille. Kurssi on kaksipäiväinen yhteensä 12 tuntia. Tämän jälkeen kurssilaiset voivat ilmoittautua vapaaehtoistyöhön joko seurakunnan tai Punaisen Ristin piirissä. Osastollamme on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön siten, että se ottaa huomioon mahdolliset sotainvalidien erityistarpeet. Ystäväpalvelutoimintaa ohjaa Punaisen Ristin puolella Eila Pennanen Hän päivystää joka tiistai klo 8-10 puh Petäikönkatu Varkaus. Lähimmäispalvelua seurakunnassa ohjaa Ellen Väntti puh Kun ystävä pyyntö tulee, ohjaaja tekee kotikäynnin ja kartoittaa toiveet. Sitten valitaan sopiva ehdokas ja tutustutetaan asianomaiset keskenään. Ystävinä toimivia tuetaan kuukausikokouksin ja täydennyskoulutuksen avulla. Varkaudessa toimii v ystävää, joilla käyntipaikkoja 50. Lähimmäispalvelussa toimii 50 koulutettua vapaaehtoista Ystävät ovat pääasiallisesti naisia, joitakin miehiä on myös. He ovat yleensä eläkeläisiä, varhaiseläkeläisiä ja työttömiä. Heille maksetaan matkakorvaus kotoa ystäväpalveluasiaakaan luo ja kotiin. Oma auton käytöstä km-korvaus, muutoin paikallisliikenteen lippumaksu. Asiakkaalle toiminta on ilmaista. Sekä koulutusohjelma että tukitoiminta noudattavat valtakunnallisesti samaa Suomen Punaisen Ristin hyväksymää ohjelmaa. 18

19 19 Ystäväpalvelu- /lähimmäispalvelutoiminta on siis mahdollisimman tarkoin valvottua. Kangaslammilla kokoontuu Ystäväkammari kaksi kertaa viikossa. JÄSENISTÖ: Jäsenmäärä oli 25 Asuinpaikan mukaan: Varkaudessa 24 Kyyhkylässä 1 Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna 2 henkilöä, Osaston varsinaisten jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa lähes 89v 8kk Osaston jäsenistä 13 täytti yli 90 vuotta. Osaston nuorin jäsen täytti 81 vuotta ja vanhin 97v. Osasto muistaa 90 ja 95 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla. ja osallistuu kutsuttaessa vastaanotoille. Itäisen Suomen puolustusalueen alue- toimistosta on tullut onnitteluadressi 90 vuotta ja sitä enemmän täyttäville. Syntymäpäivärahan saajia ei v 2012 ollut. Sihteeri on tehnyt kaikille osastoon kuuluville päivänsankareille onnittelukortin. Puolisojäsenten muusta muistamisesta ovat huolehtineet Raila Hynninen ja sihteeri kulloinkin erikseen sovitulla tavalla. Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä oli vuoden lopussa 52, joista Käpykankaalla tai palvelutaloissa 12. Leskien keski-ikä oli 87v9kk Puolisoita on kaikkiaan 10, Puolisoiden keski-ikä 86 v 10kk Puolisojäseniä on yhteensä 62. Tukijäseniä 37 VIRKISTYSTOIMINNAN KUVAUSTA VUODELTA

20 20 Erilainen virkistystoiminta on ollut hyvin vilkasta. Suurelta osin se toteutettiin yhdessä veljesjärjestöjen kanssa. Yhteisretkillä tapahtumissa oli noin puolet osallistujista osastoomme kuuluvaa väkeä. Osallistumiskertoja karttuikin vuoden aikana 717.Toimintaa on kuvattu myös luvussa veteraanijärjestöjen välinen yhteistyö. Naisten kerhon toiminta: Tammikuun 10. päivästä alkaen naiset kokoontuivat kerhoonsa klo välillä joka toinen tiistai Vammel-talolla Ahlströminkatu 12. Kevätjuhlaa vietettiin 15. toukokuuta. Syyskausi aloitettiin 4.9. Jouluun mennessä oli oltu koolla yhteensä 16 kertaa. Osallistujia vuoden aikana yhteensä 231 eli keskimäärin 14 henkilöä kerhokertaa kohden. Keittiöpuolesta ovat vastannut Anna-Liisa Kosunen, ahkerina apulaisinaan mm.salme Taskinen ja Maija Kauttonen. Raila Hynninen on monipuolinen kerhon puuhanainen. Vapaaehtoisesti vuorotellen on kahvileipää riittänyt pöytään joka kerta. Kyyditystarve taas ovat hoitunut omaisten avulla ja kimppakyyteinä. Osasto maksoi Vammelin jäsenmaksun, tilavuokran ja tänä vuonna myös jouluaterian. Ohjelmassa on ollut virallisten osaston asioiden informaatiota, yhteislaulua, välillä pientä tuolijumppaa, kahvittelua, muutama ateriakin, tietysti seurustelun sakramenttia, joku syntymäpäiväjuhlakin. Myös kalenterivuoden juhlat ja liputuspäivät huomioitiin. Kuuntelukirjoina tutustuttiin teoksiin: Lottana sotavankisairaalassa sekä Mummo vastaan muu maailma. Syyspuolella pidettiin opintopiiriä, jossa kävimme läpi kirkollisia symboleita. Tämä jakso jatkuu vielä v 2013 puolella. Vuosi 2012 päättyi Tyyskän hovin piharakennuksessa vietettyyn ohjelmalliseen jouluateriaan. Puurtilan leiripäivän arpajaiset olivat naisten organisoimat. Syyskeräyksen kahvitus oli tosi iso voimanponnistus jälleen kerran. Ovet ovat avoinna kaikille osaston naisjäsenille. Joukko on innostunutta ja toisistaan huolehtivaa. Osaston naisväki on hyvin verkostautunut hengessä sisarta ei jätetä. Voidaan hyvällä syyllä todeta, että tämä toimintamuoto on paikkansa ansainnut. Osallistujamäärä on viime vuodet pysynyt koko lailla ennallaan huomioon ottaen korkean iän ja jo iäisyyskutsun saaneet. Kuntoilua ja Viretori-toimintaa: Uimahalli Ilonpisarassa on ollut mahdollisuus kaikilla omaan osastoomme tai rintamaveteraaneihin kuuluvilla keskiviikkoisin puolentoista tunnin ajan kohentaa vointiaan kuntosalissa, sen jälkeen vesivoimistelussa ja nauttia saunasta. Vastuuhenkilönä on ollut Otto Turunen Harjoituskertoja oli yhteensä 32, niissä osastomme osallistujakertoja kaikkiaan 244; keskimäärin 8 osallistujaa/kerta. Vuoden 2012 aikana osastostamme 5 osallistui Viretori- toimintaan, sillä annoimme etusijan veljesjärjestöjen jäsenille. 20

21 21 Konsertteja, teatteria, mukavaa yhdessäoloa: Matkoilla osaston sihteeri on toiminut matkanjohtajana. Häntä ei ole laskettu osallistujamäärään. Tammikuu Joensuun kaupunginteatterissa näimme ihastuttavan The Sound of Music- musikaalin. Nautimme teatteriravintolassa tulokahvit ja esityksen jälkeen lounaan. Paukkupakkasesta huolimatta täyden bussilastillisen joukossa oli 13 osastomme jäsentä Helmikuussa Warkaus-salissa oli kolmen sotilassoittokunnan konsertti. Huhtikuu: Heti kuukauden alussa pääsi 4 osaston puolisojäsentä kolmen vuorokauden hemmottelulomalle Kyyhkylään. Jyväskylän kaupunginteatteriin lähdimme katsomaan musikaalia Piaf. Retki toteutettiin hyväksi koetulla konseptilla:tulokahvit ja lounas esityksen jälkeen. Tämä houkutti 9 osastomme jäsentä. Kansallinen veteraanipäivästä on oma lukunsa tässä kertomuksessa. Muistotaulujen paljastustialisuudesta on perinnehuoneessa sekä videotallenne että audio- ja kuvacd;t. Toukokuu Iisalmeen herkullista rosvopaistia pääsi nauttimaan osastomme jäsentä Tanhuvaarassa vietetty veteraanien yhteinen kesäpäivä sai puolestaan liikkeelle osastostamme 13. Kesäkuu Puolustusvoimain lippujuhlassa Pieksämäellä osastoa edustivat Otto Turunen ja Reino Kirjonen. Elokuu: Syyskausi käynnistyi perinteikkäällä Puurtilan leiripäivällä 9.8. Suomen lippu vedettiin salkoon Puurtilan seurakuntakodilla. Seurakunnasta olivat mukana diakoni Antero Saarelaisen lisäksi, pastori Arja Päivärinta ja kanttori Tapio Rekola. Päivään mahtui yhteislaulua, tietovisaa, maittava lounas, arpajaiset ja tietysti mahdollisuus saunoa. Päivä sai liikkeelle 23 osallistujaa. 21

22 22 Keskiviikkona 31. elokuuta lähdettiin Tanhuvaaraan perinteiseen liikuntapäivään 13 osastoon kuuluvan voimin. Pieksämäkeläiset poimivat jälleen meidät omaan bussiinsa. Liikuntapäivä keräsi yhteensä 101 osallistujaa eri puolilta Suur-Savoa. Syyskuu: Syyskuun sunnuntaina 2.9. osallistuimme Joroisissa seutukunnalliseen kirkkopäivään. Kaksikymmentä osastomme jäsentä oli mukana. Messussa saarnasi pappisasessori Mika Riikonen, ehtoollisen jaossa oli mukana osastomme puheenjohtaja. Musiikista huolehti Joroisten kirkkokuoro. Messun jälkeen laskettiin asiaan kuuluva seppele viime sodissa kaatuneitten muistomerkille. Sitten siirryttiin maittavalle lounaalle läheiseen koulukeskukseen, jonka auditoriossa viettiin päiväjuhlaa. Koskettavan juhlapuheen piti everstiluutnantti Raimo Lappi kertoen veteraani- isänsä elämäntaipaleesta. Musiikista vastasivat Varkauden Soittokunta ja Joroisten Mieslaulajat. nuoren puheenvuoron käytti lukiolainen Armi Utriainen ja veteraanin puheenvuoron Antti Kangaskesti. Jo seuraava lauantaina 8.9. lähdimme bussilla Runnin kylpylään. Teimme pihapiirissä opastetun kävelyretken tutustuen kylpylän pitkään mielenkiintoiseen historiaan. Maistelimme tervehdyttävää Runnin lähdevettä, söimme hyvin ja Positiivisuus elämänvoimana luennon jälkeen joimme vielä lähtökahvit. Osastostamme oli mukana 8. Warkaus-salissa nautimme täysin rinnoin Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertista. Yleisöä oli 350 heidän joukossaan noin 50 veteraanijärjestöihin kuuluva Lokakuu: Lokakuun alkupäivinä vietti neljä sotainvalidinaista 3 vuorokauden kuntolulomaa Kyyhkylässä. Lauantaina karautti bussilastillinen porukkaa Jyväskylään nauttimaan upeasti toteutetusta koskettavasta musikaalista Myrskyluodon Maija.. Täpötäydessä katsomossa istui myös 14 osastomme jäsentä. Ennen kotiinlähtöä maistui Maija-menu teatterin lämpiössä. Joulukuu: Kyyhkylän virkistyspäivään osallistui 16. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa oli vähänlaisesti väkeä. Sen sijaan klo 14 alkoi Varkaus-sali täyttyä melkoisesti. Ennen konserttia kaupunki tarjosi juhlakahvit. Tanhuvaaran Aina Parhaassa iässä lomaan lähti 4 osastoon kuuluvaa. Joulujuhla seurakuntatalolla torstaina klo 10 kokosi 65 osallistujaa ensimmäiseen sotainvalidien ja rintamaveteraanien yhteiseen juhlaan. Kaarlo Lehikoinen soitti trumpettia. Osaston puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi. Kynttilä 22

23 23 syttyi jokaiselle adventtisunnuntaille Anna-Mari Kaskisen säkeiden siivittäminä, Satu Eskelinen luki jouluevankeliumin. Laulettiin tuttuja joululauluja. Jo perinteeksi muodostunut tonttuleikki sujui tällä kertaa päiväkoti Aarrearkun tonttuporukan johdolla. Lastentarhanopettaja Marjo Matilainen antoi pontta hilpeällä haitarillaan säestäen. Nämä pikkutontut sulattivat koko porukan sydämet. Toiminnanjohtaja Katariina Kuurola toi piirin terveiset. Puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat nauttia makoisista pöydänantimista vatsan täydeltä. Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Month anin päätössanojen jälkeen juhla päättyi lauluun: Maa on niin kaunis. Alueellisen syyskeräyksen viimeisen illan listojen ja rahojen laskenta käynnissä SYYSKERÄYS: Syyskeräys toteutettiin70. ja viimeisen kerran Varkaudessa syyskuun päivänä. Oppaita jokaista 2-3 asevelvollista kohden oli saatu Varkauden Lions clubien, reserviupseereiden, reserviläisten jäsenistä, osaston tukijäsenistä, naistenkerhon jäsenistä ja ystävistä. Aitoja veteraaneja edustivat oppaina Reino Kirjonen ja Otto Turunen. Monet oppaat ovat olleet vuodesta toiseen jopa vuosikymmeniä mukana. Myös osaston puheenjohtaja toimi oppaana, kun kaikki lupautuneet eivät päässeet paikalle. Oppaille annettiin jo etukäteen kirjalliset ohjeet. Osaston puheenjohtaja lähetti kerääjät matkaan. Rahanlaskijoina toimi osaston naispuolisia tukijäseniä ja LC Justiinan jäseniä. Keskiviikkoiltana saapui pääkirkolle Pohjois-Karjalan prikaatista 54 jääkärikomppanian varusmiestä, kersantti Lauri Parkkilan ja torstaina 55 kranaatinheitin komppaniasta ylikersantti Marko Heikkilän komennossa. Varusmiehet olivat paria poikkeusta lukuun ottamatta motivoituneita ja heidät oli hyvin valmennettu tehtävää varten. Monet suorastaan kil - pailivat keskenään. Tuotto oli 10925,12, kulut vain 4,4% Niinpä osaston nimissä oli paikallaan keräyksen jälkeen esittää Pohjois- Karjalan prikaatin komentajalle, eversti Jari Kytölälle ja hänen kauttaan kaikille prikaatin vapaaehtoisille lämpimät kiitokset. Erityisen kiitoksensa ansaitsevat myös kaikki oppaamme ja synkistä talousuhkista huolimatta auliisti lahjansa antaneet varkautelaiset ja 23

24 24 puolisojäsenet tukijoukkoineen, jotka laskivat rahat kahvittivat kerääjät ja oppaat. Osaston puheenjohtaja kiitti molempina iltoina keräykseen osallistuneita paikan päällä. Naisten urakka oli hatun noston arvoinen Naisten kerhon emäntä Anna-Liisa Kosunen totuttuun tapaan hoiteli apujoukkoineen kiitettävästi. Raila Hynnisellä oli jälleen ilmiömäinen taito saada tarjoilutarvikkeita lahjaksi ja pilkkahintaan. Esimerkkinä kerrottakoon,että munavoihin tarvittava voi maksoi 0,04 ja kahvi ei sitäkään. Uskamonta, mutta totta! Yli 150 piirakkaa ja sama määrän vastapaistettuja pullia kahvin/teen kanssa teki kauppansa kumpanakin iltana. Syyskeräyksen valmistelu vie jälleen paljon aikaa ja energiaa. Oppaiden rekrytointi, keräysmateriaalipakettien valmistus, mainonta Warkauslehden ja paikallisradion kautta on iso urakka. Kun lähdimme kotiin kumpanakin iltana klo maissa saatoimme tyytyväisinä todeta vaivannäön kannattaneen. HUOLTOTOIMINTA v. 2012: Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä. Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja Valtiokonttorin kustantamina, Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10. Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu osuudesta enintään 550. Leskille ja puolisoille: 24

25 25 Yksi jalkahoito ja puolihieronta, jotka sai myös ottaa kahtena jalkahoitona tai kahtena puolihierontana. Etuuden käytti 69% oikeutetuista. Leskistä ja puolisoista 4 pääsi Kyyhkylään kolmen vuorokauden hemmottelulomalle. siivouspalvelua Enintään 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15 tunnilta. Ikkunanpesu kaksi kertaa vuodessa omavastuuosuus 15 tunnilta. Enintään 3 tuntia/kerta. Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja sekä leskiä. Tätä etuutta v 2012 käytti siihen oikeutetuista sotainvalideista 50% leskistä 35% Käyttäjä talouksia keskimäärin 22/kk. Siivoustunteja kertyi yhteensä 527 h ja osaston maksamia siivoojien matkatunteja 90h. Kotiapuun käytettiin yhteensä 11102,44. Johtokunta kiittää kuluneesta vuodesta ja toteaa: Vuoden 2013 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN teema Veljeä ei jätetä ja nuoria ei unohdeta. kuvaa erittäin hyvin toimintaamme kuluneena vuonna ja aloittaessamme 74.toimintavuottamme. 25

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi kuolinpv. ikä Otto Kinnunen 12.1. 84 Olavi Paunonen 29.7. 87 Veikko Holopainen 11.3. 83 Helena Nykänen 16.5. 83 Taimi Tuhkanen 24.5. 91 Pentti Immonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 76. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.9. 1940 1 2 Sisällysluettelo: s 3 Iäisyyskutsun saaneet s4 Huomionosoitukset

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015 1 Liite 1 Puheenjohtajien kokous4 / 11.1. 2016 VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015 Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 111 rintamalisän saajaa. Joulukuun 31.päivänä heitä oli 98 Syyskuussa juhlittiin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kappelineuvosto 15.5.2013

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kappelineuvosto 15.5.2013 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko 15.5.2013 klo 19.00 20.55 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Joenpolvi, Tuula kappelineuvoston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Aika 23.11.2016, klo 13:00-15:30 Paikka Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012 seurakuntatalo, takasali JÄSENET VARAJÄSENET Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS. Yhdistyksen perustamisesta kulunut 71 vuotta.

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS. Yhdistyksen perustamisesta kulunut 71 vuotta. 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Yhdistyksen perustamisesta kulunut 71 vuotta. 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: jäsenet syntymäaika

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 1 (5) Toimintakertomus vuodelta 2013 Imatran Seudun on perustettu 14.10.1955. Yhdistyksemme täytti 14.10.2013 58 vuotta. Jäsenistö: Yhdistyksessämme oli vuoden 2013 lopussa 87 jäsentä. Uusia jäseniä saimme

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA VAPAAEHTOINEN VETERAANITYÖ VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA 1939-1945 Talvi- ja jatkosota 1967-2017 Pukkilan Sotaveteraanit 50 vuotta PUKKILAN SOTAVETERAANIT RY Jaakko Karjalainen, 92 vuotta, on Uudenmaan

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Lions-Liiton vuosikokous Heinolassa

Lions-Liiton vuosikokous Heinolassa 2013 LC TORNIO PUDAS UUTISIA 21.6.2013 KESÄKUU Kesäkuun TIETÄMÄT 5 Lions-Liiton vuosikokous Heinolassa 7.-9.6. 2013 Klubimme virallisina edustajina kokoukseen osallistuivat puolisoineen varapresidentti

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)?

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika klo 09:30-10:30

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika klo 09:30-10:30 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 03.02.2016 klo 09:30-10:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 15.09.2014 kello 09:10-12:50 PAIKKA Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ Kokousaika Keskiviikkona 14.9.2011 kello 15.00 Kokouspaikka Puistolinna, Himminpolku 13 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ 10.9.2011 KOULUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.6.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.6.2014 klo 17.30 18.21 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun Sali Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen VUOSIKERTOMUS 2013 Tavoitteiden toteutuminen Kaikki jäseneksi pyrkivät on voitu ottaa vastaan. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 305, joista uusia jäseniä oli 18. Siirtymätyöpaikkoja oli vuoden vaihteessa

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Pohjois Ruotsin piirin tiedote nr.1 2015

Pohjois Ruotsin piirin tiedote nr.1 2015 Pohjois Ruotsin piirin tiedote nr.1 2015 Vuoden 2015 piirihallitus: Sinikka Lindquist Skellefteå puheenjohtaja Jouni Slagner Haaparanta varapuheenjohtaja? Tapio Tamminen Uumaja vähemmistöasiat? Taina Rintamäki

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Syyskokous vahvisti kuluvan vuoden jäsenmaksuksi 15. Se maksetaan oheisen laskun mukaan 1.3.2012 mennessä.

Syyskokous vahvisti kuluvan vuoden jäsenmaksuksi 15. Se maksetaan oheisen laskun mukaan 1.3.2012 mennessä. HYVINKÄÄN REUMAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 2012 Tienhaarankuja 12 A 6, 05820 Hyvinkää säilyttää. Muista HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA KAIKILLE JÄSENILLEMME! Hyvinkään Reumayhdistys ry toivottaa jälleen kaikille

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 21.11.2016 klo 18.00 20.00 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 119

Lisätiedot

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 2/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Kesä on ovella. Väki lähtee mökeille tai matkoille viettämään lomiaan tai vapaitaan. Toivottavasti emme unohda kuitenkaan

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot