Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15."

Transkriptio

1 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.elokuuta

2 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: sotainvalidijäsenet syntymäaika kuolinaika ikä v 1 Toivo Kemppainen Eero Kantanen Väinö Skrikberg Tauno Voutilainen Lauri Oksala puolisojäsenet 1.Helli Vola Maija-Liisa Hyvärinen 3.Maija Kinnunen Aune Kiiskinen Liisa Maksimainen Anni Kauppinen Helga Suomaa Sylvi Kurola Eeva-Liisa Turunen Anna-Liisa Pokkinen Aili Koponen KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella varustetun punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen. Omaisille luovutettiin hautakivi- tai uurnalaatta heidän toivomuksensa mukaisesti Puolisojäsenen kyseessä ollen heidän omaisilleen lähetettiin adressi. Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä niihin liittyviin juhlatilaisuuksiin: kansallisena veteraanipäivänä ja itsenäisyyspäivänä

3 3 Varsinaisten jäsenten siunaustilaisuuksissa osastoa edusti Otto Turunen kanssaan Paavo Kuvaja Aate Eskelinen, osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen, tai Reino Kirjonen. Sihteeri osallistui niiden jäsenten ja puolisojäsenten siunaustilaisuuksiin, joihin häntä toivottiin. Johtokunta vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten alussa. Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanitunnuksen omaavia oli v 2012 Varkaudessa vajaa 30. Heidän osaltaan v sovittiin veteraanijärjestöjen puheenjohtajien kokouksessa menettelytavoista siunaustilaisuuksissa seuraavaa: 1. Omaisten pyytäessä osallistutaan vuorotellen. 2. Lasketa havuseppele sini-valkoisin nauhoin ilman tunnusta. 3. Omaiset voivat ostaa haluamansa veteraanijärjestön hautakivitunnuksen. 4. Sotainvalidien sihteeri on yhteyshenkilö ja tilaa seppeleen. Näitä siunaustilaisuuksia oli Varkaudessa kuluneena vuonna ei ollut. HUOMIONOSOITUKSET Sotainvalidien Veljesliiton myöntämät huomionosoitukset vuonna 2012 luovutetaan vuosikokouksessa seuraaville: Kultainen ansiomerkki: Jäsen Paavo Kuvaja Puolisojäsen Salme Taskinen Tukijäsen Aate Eskelinen Hopeinen ansiomerkki: Tukijäsenet Maija Kauttonen Sirkka-Liisa Keinänen 3

4 4 Piiripäivänä Anna-Liisa Kosunen sai suuren ansiomerkin. Sotainvalidien Veljesliiton mahdollisesti myöntämät muut huomionosoitukset luovutetaan myöhemmin JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT: Johtokunta: Johtokuntaan kuuluivat: Aate Eskelinen, Reino Eskelinen(puheenjohtaja), Riitta- Leena Heinonen (sihteeri), Raila, Hynninen, Reino Kirjonen, Otto Malkki, Timo Männikkö ja Otto Turunen (varapuheenjohtaja) Johtokunta Johtokunta koontui 13 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 129 Kokoukset pidettiin perinnehuoneessa Savontie 3 Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: tammikuu: Hautausavustuksen maksamisperusteet: Hautausavustusta voidaan maksaa anomuksesta johtokunnan harkinnan mukaan alle 20%:n sotainvalidin kuolinpesälle, mikäli jää leski tai rintaperillinen. Anomus osoitetaan johtokunnalle. Tehtiin päätös sekä puolisojäsenten että niiden sotainvalidien etuuksista, joiden vamma-aste on alle 10% Syntymäpäivä käytäntö päätettiin pitää ennallaan. 4

5 5 Päätettiin pitää siivouksen omavastuuosuus ja rajoitukset ennallaan Suunniteltiin muistotaulujen paljastustilaisuutta kansallisena veteraanipäivänä ja lähettiin se puheenjohtajakokouksen jatkokäsittelyyn. helmikuu: Johtokunnan kokouksessa 2.2. allekirjoitettiin tilinpäätös, se ja talousarvio v 2012 lähetettiin vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Kokouksessa 9.2. käsiteltiin toimintakertomus v 2011 ja toimintasuunnitelma v Jatkettiin päivän ohjelman suunnittelua ja tehtiin päätös muistotaulujen lähelle asetettavista sankarivainajien tiedot sisältävistä kansioista. Vuosikokous pidettiin torstaina Pääkirkon seurakuntasalissa. Siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Juhlaosassa oli läsnä 17 henkilöä sekä piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen ja toiminnanjohtaja Katariina Kuurola. Varsinaisessa vuosikokouksessa oli läsnä 9 tukijäsentä ja 7 äänivaltaista osaston jäsentä. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi ja liikuntavastaavaksi valittiin Otto Turunen, Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto Malkki. maaliskuu: Käsiteltiin muistotauluihin liittyvät kansiot ja laadittiin kutsuvieraslista julkistamistilaisuuteen. Tehtiin päätös laatia kuvakirja Otto Malkin sotatoimialueella ottamista kuvista. Sihteeri laatii tekstit ja teknisesti sen toteuttaa Päivi Anias. Päätettiin esittää, että piirin puheenjohtaja Hannu Toivosen aloite yläkouluja varten laadittavasta veteraanitietopaketista toteutettaisiin cd:nä, joka sisältäisi tiivistetyssä muodossa tietojen lisäksi myös tehtäviä. Osaston sihteeri voisi suunnitella sisällön ja Päivi Anias/ Markkinointi Focus hoitaisi teknisen toteutuksen. Vastattiin Sotainvalidien Veljesliiton talouskyselyyn. huhtikuu: Tehtiin päätös, että syyskuun toteutettava alueellinen syyskeräys on viimeinen ja jatkossa pyritään mukaan veteraanikeräyksiin. Todettiin, että muistotaulut on vastaan otettu 28.3ja tehtiin sopimukset lisätöistä, jotka koskevat mm. valaistusta. Hyväksyttiin paljastustilaisuuden ohjelma toukokuu: 5

6 6 Käsiteltiin muistotauluhankkeen tilitys ja lähetettiin se poliisiviranomaisen hyväksyttäväksi. Päätettiin täydentää veteraanipäivästä tehty video Kangaslammin osalta Vesa Moilasen ottamilla valokuvilla. Käytiin läpi sihteerin laatima veteraanipaketin sisältö ja lähetettiin se piirihallitukselle. Päätettiin hankkia sihteerin käyttöön uusi tietokone. kesäkuu Todettiin,että syyskeräyslupa oli myönnetty. Suunniteltiin Puurtilan perinteistä leiripäivää ja retkeä Runnille syyskuussa. Saatettiin tiedoksi,että sihteeri oli toimittanut muistotaulutilityksen ja paljastustilaisuuden cd:t sekä kaupunginjohtajalle että kirkkoherralle. heinäkuu Johtokunta ei kokoontunut. Sihteeri oli vuosilomalla elokuu Tehtiin päätös Runnin kylpylään suuntautuvasta retkestä 8.9. Arvioitiin leiripäivää ja päätettiin esittää, että rintamaveteraanit ovat halutessaan tervetulleita ensi vuonna mukaan. Tehtiin päätös Tanhuvaaran liikunta- ja virkistyspäivän yhteiskuljetuksesta Pieksämäen osaston kanssa. Käynnistettiin suunnitelmat olevan Savon sotilassoittokunnan viihdekonsertin osalta. Viimeisteltiin syyskeräyksen suunnittelua. syyskuu Hyväksyttiin viihdekonserttia koskevat toimenpiteet ja tehtiin päätös Jyväskylän kaupunginteatteriin tehtävästä retkestä Vastattiin kulttuurisihteeri Anne Puurusen tiedusteluun v 2013 kansallisen veteraanipäivän ohjelmasta. Hyväksyttiin Radio Varkauden aloite sotainvalidien elämänkertoja koskevasta ohjelmasarjasta. lokakuu Todettiin syyskeräyksen sujuneen mallikkaasti ja hyväksyttiin tilitys, joka lähetettiin poliisiviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunniteltiin osaston varojen käyttöä v Tehtiin päätös, että kotiavun omavastuuosuus pudotetaan 12 /h. Muilta osin rajoitukset pidetään ennallaan. Puolisojäsenille varataan 120 henkilökohtainen määräraha, jonka voi käyttää avokuntoutukseen, jalkahoitoihin, kosmetologin tai kampaajan palveluihin. Tehtiin ansiomerkkiesitykset piirille. Todettiin viihdekonsertin saavuttaneen suuren suosion. Todettiin,että Tammenlehväsukupolven taival-niminen yläkoulujen oppimispaketti on valmis ja ensimmäinen julkistamistilaisuus oli Mikkelissä9.10. Todettiin oppimispaketin saaneen myös julkisen sanan huomiota eri puolilla Suur- Savoa. Lähetettiin osaston jäsenen kuljetusapua koskeva oikaisuvaatimus Varkauden Sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Päätettiin maksaa naistenkerhon jouluateria osaston 6

7 7 varoista ja hankkia sihteerin käyttöön toinen tietokone ja uusi printti, jotta hän välttyy tietokoneen kuljettamisilta. marraskuu: Saatettiin tiedoksi v 2013syntymäpäiväsankarit ja päätettiin jatkaa entistä käytäntöä. Päätettiin alle<10% sotainvalidien etuuksista v 2013 myös Tanhuvaaran Aina parhaassa isässä loman kuljetuksesta. Päätettiin valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen osaston jäsenen kuljetustuesta, koska sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Päätettiin tukea Pentti Tapion juhlakirjan julkaisua. Valmisteltiin ensimmäistä rintamaveteraanien kanssa pidettävää joulujuhlaa. joulukuu: Päätettiin tehdä aloite puheenjohtajakokouksen kautta Varkauden sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusetelin käyttöön otosta tuetun palveluasumisen osalta niille, jotka jonottavat paikkaa ja joiden luona käydään vähintään 5 kertaa vuorokaudessa. Päätettiin,että esitetään muiden veljesjärjestöjen kanssa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettamista valtuustokaudelle Pidettiin tärkeänä, että puheenjohtajakokousten sihteerinä toimiva osaston sihteeri nimettäisiin jäseneksi po. neuvottelukuntaan. Sovittiin vuoden 2013 kokousajat. TALOUDELLINEN SEURANTA Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että sihteeri on neljännesvuosittain laatinut yhteenvedon tuloista ja menoista. Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo ja sijoitusomaisuuden markkina-arvo kokouspäivältä. Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa tiliotteen tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijat- yritys. Useaan kertaan käytiin keskustelua sijoitusomaisuudesta ja osaston maksuvalmiudesta. Osakkeita myytiin tammikuussa 800kpl maksuvalmiuden säilyttämiseksi. Velvotteista selvittiin viimeisen toimeenpannun paikallisen syyskeräyksen, Veljesliiton ja piirin tukirahan sekä Olvi- säätiön lahjoituksen turvin. 7

8 8 Kokousedustukset ja toimikunnat: Piirin vuosikokouksessa Kyyhkylässä osastoa edustivat puheenjohtaja Otto Turunen ja Raila Hynninen. Varalla oli Reino Kirjonen Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen, varaedustajana Otto Turunen Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen ja osaston sihteeri. Toimikunta kokoontui Varkaudessa ravintola Kahdessa Ruusussa. Kahdeksannen kerran sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin cd:lle. Jouluviesti postitettiin kaikille jäsenille, puoliso- ja tukijäsenille. CD toimitettiin paitsi osaston heikkonäköisille, myös terveyskeskuksen Käpykankaan palvelukeskuksen, Louhirinne 1:n sekä Kyyhkylän osastoille. Seutukunnallisen kirkkopäivätyöryhmän puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja ja sihteerinä osaston sihteeri. Työryhmä kokoontui 3kertaa. Suur-Savon piiripäivään osallistuivat puheenjohtaja, sihteeri. Suur-Savon piirin ja Pohjois-Savon piirin yhteiselle koulutusmatkalle Lappeenrantaan ja Imatralle oli kutsuttu puheenjohtaja ja sihteeri Varkauden kaupunginhallituksen vaalikaudeksi nimeämässä rintamaveteraaniasiainneuvottelukunnassa osastoa edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Varkaus-salissa pidettyyn kutsuntatilaisuudessa osastoa edusti Otto Turunen Yhteydet oppilaitoksiin Sihteeri piti Savon Ammatti- ja aikuisopiston toivomuksesta lähihoitajiksi tai lähihoitoalan yrittäjiksi opiskeleville veteraaniasioita koskevan iltapäivän Se 8

9 9 sisälsi puolentoista tunnin luennon ja puolentunnin keskustelun. Kyseiset opiskelijaryhmät toteuttivat jo 7 vuotta jatkunutta Viretori- toimintaa. Päiväkoti Aarrearkun lapset kävivät ohjaajineen ikäryhmittäin : 3v,4-5v ja esikoululaiset tutustumassa perinnehuoneeseen. Kuvan nuket välittivät lapsille perinnetietoutta. Otto Malkki on puolestaan vieraillut Kangaslammin koululla. Vasemmalta: Helena vuodelta 1922v, Martta-Leena 1945 ja Punahilkka Elämänkerrat ja Otto Malkin sotakuvat Vuonna 2011 loppuun saatettu varkautelaisten sotainvalidien elämänkertojen tallentaminen cd:lle on vuoden 2012 syksyllä herättänyt Radio Varkauden kiinnostuksen. Tarkoituksena on esittää tiettynä päivänä viikottain samaan kelloaikaan puolentunnin ohjelma, jossa olisi katkelma 2-3 sotainvalidista ja aiheeseen sopivaa musiikkia. Tätä varten elämänkerrat on editoitava ja Radio Varkaus etsii parhaillaan sponsoreita. Myös Otto Malkin ottamista sotakuvista valmistettava kirja on vielä työ alla. Syynä sihteerin työpanos sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistotauluhankkeessa ja yläkouluja varten valmistuneessa Tammenlehväsukupolven taival-oppimispaketissa. 9

10 10 VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 174 rintamalisän saajaa, joista 28 on mihinkään järjestöön kuulumattomia. Vuonna 2005 osastomme puheenjohtajan aloitteesta alkanut yhteistyö on ollut vilkasta ja tuloksellista Varkauden Rintamaveteraanien, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajat pitivät kuluneena vuonna 6 yhteistä kokousta, pöytäkirjan pykäliä kertyi 64. Puheenjohtajana toimi Reino Eskelinen ja sihteerinä Riitta-Leena Heinonen. Kokoukset pidettiin perinnehuoneessa. Edunvalvontaa Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita, sovittiin yhteisistä menettelytavoista ja retkistä. Tehtiin aloitteita ja anomuksia kaupungille ja seurakunnalle. Tammikuun kokouksessa käsiteltiin muistotauluhankkeen edistymistä ja suunniteltiin alkaneen vuoden yhteisiä retkiä. Vastattiin Pohjois-Savon aluetoimiston kyselyyn perinne-esineiden säilyttämisestä. Hyvillä mielin todettiin, että yhteiset aloitteet, jotka koskivat avokuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluita olivat tuottaneet tulosta. Tämä asia oli ollut huolenaiheena Kela postittaa v 2013 po. olevan kirjeen, jolloin se saavuttaa nekin veteraanit, jotka eivät ole minkään osaston jäseniä. Helmikuussa tehtiin Varkauden kaupungille esitys kaupungin myöntämän avokuntoutusmäärärahan jaosta. Saatettiin tiedoksi Joroisissa 2.9. olevan seutukunnallisen kirkkopäivän ohjelma. The Sound of Music- musikaali Joensuun kaupungin teatterissa keräsi 46 osallistujaa. Retken tilitys hyväksyttiin. Huhtikuun kokouksessa voitiin tyydytyksellä todeta, että sankarivainajien muistotaulut ovat valmiita ja paljastusjuhla yksityiskohtaisesti suunniteltu. Keskusteltiin vitriinin hankkimisesta perinnehuoneeseen perikuntien luovuttamia kunniamerkkejä varten. Syyskuun kokouksessa päätettiin teatteriretken yhteiskuljetuksesta Jyväskylän kaupungin teatteriin esitykseen Myrskyluodon Maija. Todettiin Viretori-toiminnan osallistujat eri osastoista. Hyväksyttiin Runnin retkeä ja Piaf esitystä koskevat tilitykset. 10

11 11 Sovittiin viimeisistä valmisteluista Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertin osalta. Joulukuussa allekirjoitettiin anomus Kaupunginhallitukselle veteraaniasiainneuvottelukunnan asettamisesta valtuuskaudelle Todettiin,että kaikki veteraanijärjestöt ovat nyt muuttaneet perinnehuoneeseen ja niiden päättävien elinten kokoukset pidetään siellä. Yhteyshenkilönä toimii sotainvalidien sihteeri. Hän myös arkistoi puheenjohtajakokousten pöytäkirjat. Oltiin huolestuneita kaupungin tilanteesta tuetun palveluasumisen ja laitospaikkojen osalta. Päätettiin tehdä aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusetelin käyttöönottamisesta niiden jonottajien osalta, joiden luona kotipalveluja/tai kotisairaanhoito käy ainakin 5 kertaa vuorokaudessa. Päätettiin esittää osastojen hallituksille /johtokunnalle, että Kolmen sotilassoittokunnan konserttiin pe Warkaus-salissa kustannettaisiin lippu osastojen varsinaisille jäsenille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Päätettiin, että seutukunnallinen kirkkopäivä pidetään to Varkauden Pääkirkolla ja siihen anotaan sotilassoittokuntaa. Sihteeri hoitaa asian eteenpäin viemisen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 244. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan osallistui 10 osastoihin kuuluvaa. Viitenä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta, koska bussin hinta on sama matkustajien lukumäärästä riippumatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. 11

12 12 Joensuun kaupunginteatterissa nähtiin lauantaina musikaali The Sound of Music. Matkaan osallistui kaikkiaan 46, joista 27 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Helmikuun 22.päivänä kokoontui Warkaus-saliin kolmen sotilassoittokunnan konserttiin noin kolmekymmentä järjestöihimme kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatteriin tehtiin retki la esitykseen Piaf mukana 36, joista sihteeri mukaan luettuna 20 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Rosvopaistia pääsi Iisalmessa 9.5. nauttimaan 30 varkautelaista. Veteraanien yhteiseen kesäpäivään Tanhuvaaraan matkattiin keskiviikkona osallistujan kera. Joroisten kirkolla pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 40 varkautelaista. Varkauden Rintamaveteraanit osallistuivat seuraavana sunnuntaina 9.9. Suonenjoella järjestettyyn Pohjois-Savon piirin veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhään. Runnin kylpylässä Iisalmessa vietettiin lauantaina 8.9. virkistyspäivä 23 osallistujan kanssa. Warkaus-sali keräsi keskiviikkoiltana Savon Sotilassoittokunnan viihdekonserttiin 350 kuulijaa, näiden joukossa viitisenkymmentä osastoihin kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatterissa olimme toistamiseen lokakuun 20. päivänä. Näimme upean koskettavan Myrskyluodon Maijan. Nautinnon kruunasi Maija-menu esityksen jälkeen. Mukana oli 37 osallistujaa näistä 24 osastoihin kuuluvaa ja matkanjohtajana toiminut sotainvalidien sihteeri. Varkauden kaupungin järjestämään itsenäisyyspäivän konserttiin osallistui 35 osastoihin kuuluvaa. Sotaveteraaneilla oli oma joulujuhlansa Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät ensimmäistä yhteistä joulujuhlaansa Lucian päivänä henkilön voimin. Sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten Muistotaulut Veteraanijärjestöjen unelma vihdoinkin todeksi. Meillä oli unelma, Martin Luther Kingin kuuluisaa lausetta: I have a dream mukaillen, sotiemme veteraanijärjestöt: Varkauden Sotainvalidit ry, Varkauden Sotaveteraanit ry ja Varkauden Rintamaveteraanit ry tekivät aloitteen sodissa

13 13 kaatuneitten ja kentälle jääneitten sankarivainajien muistotaulujen aikaansaamiseksi. Aloite osoitettiin Varkauden kaupungille. Aikansa vihreän veran alla muhineena se siirtyi lopulta Varkauden ev. lut. seurakunnalle lupauksin kaupungin taloudellisesta avusta. Seurakunta ottautui oitis asiaan. Toukokuussa 2010 jo aiemmin perustettu työryhmä aloitti toimintansa. Työryhmässä oli edustettuna seurakunnan sekä viranhaltija- että kirkkoneuvostotaho lisäksi Varkauden veteraanijärjestöjen valitsema edustajana rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, itsekin tunnuksen omaava veteraani. Hieman myöhemmin työryhmää täydennettiin vielä sotainvalidien sihteerin työpanoksella. Hankkeen rahoitus osoittautui varsin työlääksi. Se onnistui lopulta Varkauden kaupungin ja seurakunnan merkittävällä tuella sekä Pohjois-Savon alueen poliisilaitoksen luvan mukaisella keräyksellä, jonka järjestäjänä ja hankkeen taloudesta vastaavana toimi Varkauden Sotainvalidit ry. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen. Keräys kohdistettiin noin 250 Pohjois-Savon alueella toimivalle yritykselle. Jälkeenpäin voi todeta, että hankkeemme oli Taivaan Isän erityissuojeluksessa, sillä aika ajoin piinalliselta tuntuva odotus palkittiin v 2011 marraskuussa, kun alkuperäisen kustannusarvion todettiin laskeneen merkittävästi. Hankkeen urakan tilaajana oli Varkauden Sotainvalidit ry ja käytännön toteutuksesta vastasi Varkauden seurakunta. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi oy, jonka kanssa urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuun lopulla. Taulut ovat tummaa graniittia. Niihin on kaiverrettu Vapaudenristin Ritarikunnan neljäs vapaudenristi ja otsikko: Pro patria Pääkirkon kolmeen tauluun kaiverrettiin 260 ja Kangaslammin kirkon kahteen tauluun 82 sankarivainajan nimi, syntymäaika sekä kaatumisaika ja - paikka. Tietojen keruun suoritti asiantuntevasti toimittaja, Varkauden Sotainvalidit ry:n tukijäsen Päivi Anias Hän suunnitteli ja toteutti myös taulujen läheisyyteen sijoitettavat kansiot, joista löytyy kaikki saatavissa oleva tieto kustakin sankarivainajasta. Taakka putosi työryhmän harteilta. Taulut asennettiin paikoilleen maaliskuun 28.päivänä mustalla kankaalla verhottuna odottamaan juhlallista paljastushetkeä. Kansallinen veteraanipäivä 27. huhtikuuta koitti koleana ja sateisena, mutta mieli oli auvoinen. Kangaslammin kirkossa tilaisuus alkoi kello 9 lyhyellä hartaushetkellä, jonka jälkeen veteraanijärjestöjen puolesta Aaro Monthan luovutti juhlallisin menoin muistotaulut. Seurakunnan kirkkoherra Olli Tynkkynen ja kappeliseurakunnasta kappalainen Kari Iivarinen ja puheenjohtaja Sinikka Pulkkinen olivat vastaanottajina. Tilaisuudessa kuultiin Kangaslammin koulun kuoroa. Oli liikuttavaa nähdä, miten paikalla ollut yli 60-päinen juhlaväki katseli ja luki heille tuttuja taulussa olevia nimiä. Vielä laskettiin seppeleet sankarihaudalle, jossa kunniavartiossa seisoivat Varkauden reserviupseerikerhon edustajat. Sitten oli aika siirtyä odottavaan bussiin määränpäänä Varkauden Pääkirkko. Sinne kokoontuikin sanankuulijoita yli

14 14 Sanajumalanpalveluksen alussa lähti seppelpartio Pirtinniemen sankarihaudoille. Tasan puolenpäivän aikaan koitti kauan odotettu hetki. Veteraaniväki seurasi sitä videotykin välittämänä seurakuntasalissa. Kuultiin kaunista jousimusiikkia, kahden nuoren taitajan viululla ja sellolla esittämänä. Varkauden kaupungin nuorisovaltuuston edustajat poistivat Aaro Monthanin luovutuspuheen päätteeksi muistotauluja peittävän verhon. Kirkkoherra Olli Tynkkynen piti vastaanottopuheen. Mieleenpainuva, antoisa veteraanipäivä päättyi seurakunnan tarjoamaan ohjelmalliseen juhlalounaaseen. Sen musiikillisesta annista vastasivat Varkauden Seniorilaulajat. Mieliä herkisti Pirkko Totron esittämä katkelma trilogiasta Täällä Pohjantähden alla. Koko kaupunki kylpi kirkkaassa kevätauringon paisteessa, kun tyytyväiset juhlijat suuntasivat askeleensa kotimatkalleen. Kaavin Kiven ammattimiehet asennustyössä Kangaslammin kirkossa Muistotaulut on paljastettu Varkauden Pääkirkon eteisessä 14

15 15 Tammenlehväsukupolven taival Suur-Savon piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivosen aloitteesta piirihallitus teki päätöksen alueensa yläkoulujen luokkalaisille suunnatun veteraanipaketin valmistamisesta. Sen tarkoitus on selvittää veteraaneihin liittyviä käsitteitä ja jakaa tiivistetyssä muodossa tietoa jälkipolville Alkuvaiheiden jälkeen vastuu sen sisällöstä osoitettiin osastomme sihteerille. Kyseinen oppimispaketti sai nimen Tammenlehväsukupolven taival. Sen teknisestä toteutuksesta PowerPoint- muodossa vastasi ansiokkaasti osastomme tukijäsen Päivi Anias. Esitys sisältää tiiviin tietopaketin lisäksi eritasoisia tehtäviä. 15

16 16 Ensimmäinen julkistamistilaisuus oli lokakuun 9. pnä Mikkelissä. Varkaudessa vastaava tilaisuus pidettiin lokakuun 22. pnä. Oppimispakettia on esitelty eri puolilla Suur- Savoa, myös Pohjois-Savon piiri on ollut kiinnostunut asiasta. Se on nyt jaettu kaikkiin Suur-Savon alueen yläkouluihin. Kuriositeettina kerrottakoon, että yksityishenkilöiden kiinnostuksen myötä esitys on levinnyt pääkaupunkiseudulle, Turun ympäristöön ja aina Australiaan asti. NEUVONTAPALVELUT: Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana 62 kotikäyntiä. Näistä 43 kohdistui varsinaisiin sotainvalideihin 19 puolisojäseniin. Asiat liittyivät suurimmaksi osaksi sairausapulisiin. Pienapuvälinetarve tarkastettiin ja todettiin olevan kunnossa. Palvelu-Tv on kolmessa taloudessa. Sen toimintaan ovat asiakkaat innokkaasti osallistuneet. Palvelu-Tv sekä suuret muutokset sotainvalidien terveydessä ja toimintakyvyssä veivät palveluneuvojalta Suur-Savon alueen useissa osastoissa paljon aikaa, mutta yhteistyö osaston sihteerin kanssa on ollut rakentavaa viikottain tapahtuvaa. Näin on voitu minimoida päällekkäinen työ. Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla Uusia kohteita 4 kpl, kustannusarviot yhteensä ,00 Vuonna 2012 valmistuneita 2 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00 Vuodesta 1991 lähtien Varkauden osaston alueella: Kohteita 140 kpl, kustannusarviot , loppuun valmistuneita 105 kpl, toteutuneiden kustannukset kustannusarvioiden mukaan ,00 Lämmin kiitos molemmille hyvästä yhteistyöstä. TOIMISTO ja ASIOINTI Käyntiosoite on Savontie 3. (sisään kirkon puoleisesta ovesta) Toimisto on ollut avoinna torstaisin klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta. 16

17 17 Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta Hän on enenevässä määrin käynyt myös hoitamassa asioita jäsenten kotona. Osaston postiosoite on Kauppakatu 63 as Varkaus. suoraan sihteerille Kotisivut löytyvät osoitteesta: www. varkaudensotainvalidit.net Ne päivitetään jälleen mahdollisimman pian pidetyn vuosikokouksen jälkeen. Mukana toiminnassa minäkin Pikku Karhu osaston maskotti Jäsentiedotteet Kuluneen vuoden aikana on sihteeri hoitanut jäsenten asioita kotikäynneillä, toimistossa,puhelimitse yhteensä 251. Vilkkainta aikaa alkuvuosi ja marraskuu. Omaisten kanssa yhteydet sähköpostilla ovat lisääntyneet. Jäsenten asioita on hoidettu Valtiokonttoriin, Kelaan, verovirastoon ja terveyskeskukseen ja kaupungin kotipalveluun. Sihteeri on avustanut hoitotahdon laatimisessa ja edunvalvontavaltuutusasioissa. Suruvalittelu- ja onnittelukäynnit ovat työllistäneet. Vainajien omaiset ovat kaivanneet hautausjärjestelyitä koskeva neuvontaa. Vuonna 2012 aikana lähetettiin 5 jäsentiedotetta. Ne postitettiin myös leskille, tukijäsenille, piiriin ja palveluneuvojalle ja palvelutalojen osastoille. Sähköisessä muodossa myös muutamille kauempana asuvalle omaiselle. Edelleen jäsentiedote on ollut mieluisaa äidinkielistä postia lähellä Tukholmaa asuvalle aikoinaan Varkaudesta Ruotsiin muuttaneelle sotainvalidileskelle. Jokaisessa jäsentiedotteessa oli osaston puheenjohtajan kirjoitus, muuna sisältönä ajankohtaista osastoa koskevaa asiaa, tietoa tapahtumista jne. Postituksessa on Raila Hynninen ollut sihteerille korvaamaton apu. Laitoksissa olevia jäseniä on käyty tervehtimässä. Sihteeri ja Raila Hynninen veivät osaston joulutervehdyksen 15 terveyskeskuksessa tai palvelutaloissa asuville sekä niille kotona asuville, joilla ei ole mahdollista enää osallistua osaston toimintaan Sihteeri kävi Kyyhkylässä tervehtimässä osaston kuntoutujia ja siellä pysyvästi olevaa osaston jäsentä usean kerran vuoden aikana. Hän vei siellä joulua viettäville osaston joulutervehdykset

18 18 Sihteeriä työllisti myös johtokunnan 13 ja veteraanijärjestöjen puheenjohtajien 6 kokouksen valmistelut sekä ennen muuta muistotaulutyö sen talousasioista vastaavana. Ystäväpalvelutoiminta Sotainvalidien Veljesliitto on ollut huolissaan jäsentensä kokemasta sosiaalisten kontaktien puutteesta ja kehottanut osastoja hankkimaan tukijäseniä, jotka antaisivat aikaa sotainvalideille ja heidän leskilleen. Koska tällainen toiminta on erittäin vastuunalaista, vaatii koulutusta, organisointia ja jatkuvaa seurantaa, on osastossamme vastattu haasteeseen seuraavasti: Osastoon kuuluvilla on ollut mahdollisuus käyttää sekä Varkauden Punaisen Ristin että seurakunnan ylläpitämää ystäväpalvelutoimintaa. Joka syksy järjestää Punaisen Ristin Varkauden osasto yhdessä Varkauden ev.lut. seurakunnan kanssa Soisalo-opistossa lähimmäispalvelu/ ystäväpalvelukurssin vapaaehtoisille. Kurssi on kaksipäiväinen yhteensä 12 tuntia. Tämän jälkeen kurssilaiset voivat ilmoittautua vapaaehtoistyöhön joko seurakunnan tai Punaisen Ristin piirissä. Osastollamme on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön siten, että se ottaa huomioon mahdolliset sotainvalidien erityistarpeet. Ystäväpalvelutoimintaa ohjaa Punaisen Ristin puolella Eila Pennanen Hän päivystää joka tiistai klo 8-10 puh Petäikönkatu Varkaus. Lähimmäispalvelua seurakunnassa ohjaa Ellen Väntti puh Kun ystävä pyyntö tulee, ohjaaja tekee kotikäynnin ja kartoittaa toiveet. Sitten valitaan sopiva ehdokas ja tutustutetaan asianomaiset keskenään. Ystävinä toimivia tuetaan kuukausikokouksin ja täydennyskoulutuksen avulla. Varkaudessa toimii v ystävää, joilla käyntipaikkoja 50. Lähimmäispalvelussa toimii 50 koulutettua vapaaehtoista Ystävät ovat pääasiallisesti naisia, joitakin miehiä on myös. He ovat yleensä eläkeläisiä, varhaiseläkeläisiä ja työttömiä. Heille maksetaan matkakorvaus kotoa ystäväpalveluasiaakaan luo ja kotiin. Oma auton käytöstä km-korvaus, muutoin paikallisliikenteen lippumaksu. Asiakkaalle toiminta on ilmaista. Sekä koulutusohjelma että tukitoiminta noudattavat valtakunnallisesti samaa Suomen Punaisen Ristin hyväksymää ohjelmaa. 18

19 19 Ystäväpalvelu- /lähimmäispalvelutoiminta on siis mahdollisimman tarkoin valvottua. Kangaslammilla kokoontuu Ystäväkammari kaksi kertaa viikossa. JÄSENISTÖ: Jäsenmäärä oli 25 Asuinpaikan mukaan: Varkaudessa 24 Kyyhkylässä 1 Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna 2 henkilöä, Osaston varsinaisten jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa lähes 89v 8kk Osaston jäsenistä 13 täytti yli 90 vuotta. Osaston nuorin jäsen täytti 81 vuotta ja vanhin 97v. Osasto muistaa 90 ja 95 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla. ja osallistuu kutsuttaessa vastaanotoille. Itäisen Suomen puolustusalueen alue- toimistosta on tullut onnitteluadressi 90 vuotta ja sitä enemmän täyttäville. Syntymäpäivärahan saajia ei v 2012 ollut. Sihteeri on tehnyt kaikille osastoon kuuluville päivänsankareille onnittelukortin. Puolisojäsenten muusta muistamisesta ovat huolehtineet Raila Hynninen ja sihteeri kulloinkin erikseen sovitulla tavalla. Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä oli vuoden lopussa 52, joista Käpykankaalla tai palvelutaloissa 12. Leskien keski-ikä oli 87v9kk Puolisoita on kaikkiaan 10, Puolisoiden keski-ikä 86 v 10kk Puolisojäseniä on yhteensä 62. Tukijäseniä 37 VIRKISTYSTOIMINNAN KUVAUSTA VUODELTA

20 20 Erilainen virkistystoiminta on ollut hyvin vilkasta. Suurelta osin se toteutettiin yhdessä veljesjärjestöjen kanssa. Yhteisretkillä tapahtumissa oli noin puolet osallistujista osastoomme kuuluvaa väkeä. Osallistumiskertoja karttuikin vuoden aikana 717.Toimintaa on kuvattu myös luvussa veteraanijärjestöjen välinen yhteistyö. Naisten kerhon toiminta: Tammikuun 10. päivästä alkaen naiset kokoontuivat kerhoonsa klo välillä joka toinen tiistai Vammel-talolla Ahlströminkatu 12. Kevätjuhlaa vietettiin 15. toukokuuta. Syyskausi aloitettiin 4.9. Jouluun mennessä oli oltu koolla yhteensä 16 kertaa. Osallistujia vuoden aikana yhteensä 231 eli keskimäärin 14 henkilöä kerhokertaa kohden. Keittiöpuolesta ovat vastannut Anna-Liisa Kosunen, ahkerina apulaisinaan mm.salme Taskinen ja Maija Kauttonen. Raila Hynninen on monipuolinen kerhon puuhanainen. Vapaaehtoisesti vuorotellen on kahvileipää riittänyt pöytään joka kerta. Kyyditystarve taas ovat hoitunut omaisten avulla ja kimppakyyteinä. Osasto maksoi Vammelin jäsenmaksun, tilavuokran ja tänä vuonna myös jouluaterian. Ohjelmassa on ollut virallisten osaston asioiden informaatiota, yhteislaulua, välillä pientä tuolijumppaa, kahvittelua, muutama ateriakin, tietysti seurustelun sakramenttia, joku syntymäpäiväjuhlakin. Myös kalenterivuoden juhlat ja liputuspäivät huomioitiin. Kuuntelukirjoina tutustuttiin teoksiin: Lottana sotavankisairaalassa sekä Mummo vastaan muu maailma. Syyspuolella pidettiin opintopiiriä, jossa kävimme läpi kirkollisia symboleita. Tämä jakso jatkuu vielä v 2013 puolella. Vuosi 2012 päättyi Tyyskän hovin piharakennuksessa vietettyyn ohjelmalliseen jouluateriaan. Puurtilan leiripäivän arpajaiset olivat naisten organisoimat. Syyskeräyksen kahvitus oli tosi iso voimanponnistus jälleen kerran. Ovet ovat avoinna kaikille osaston naisjäsenille. Joukko on innostunutta ja toisistaan huolehtivaa. Osaston naisväki on hyvin verkostautunut hengessä sisarta ei jätetä. Voidaan hyvällä syyllä todeta, että tämä toimintamuoto on paikkansa ansainnut. Osallistujamäärä on viime vuodet pysynyt koko lailla ennallaan huomioon ottaen korkean iän ja jo iäisyyskutsun saaneet. Kuntoilua ja Viretori-toimintaa: Uimahalli Ilonpisarassa on ollut mahdollisuus kaikilla omaan osastoomme tai rintamaveteraaneihin kuuluvilla keskiviikkoisin puolentoista tunnin ajan kohentaa vointiaan kuntosalissa, sen jälkeen vesivoimistelussa ja nauttia saunasta. Vastuuhenkilönä on ollut Otto Turunen Harjoituskertoja oli yhteensä 32, niissä osastomme osallistujakertoja kaikkiaan 244; keskimäärin 8 osallistujaa/kerta. Vuoden 2012 aikana osastostamme 5 osallistui Viretori- toimintaan, sillä annoimme etusijan veljesjärjestöjen jäsenille. 20

21 21 Konsertteja, teatteria, mukavaa yhdessäoloa: Matkoilla osaston sihteeri on toiminut matkanjohtajana. Häntä ei ole laskettu osallistujamäärään. Tammikuu Joensuun kaupunginteatterissa näimme ihastuttavan The Sound of Music- musikaalin. Nautimme teatteriravintolassa tulokahvit ja esityksen jälkeen lounaan. Paukkupakkasesta huolimatta täyden bussilastillisen joukossa oli 13 osastomme jäsentä Helmikuussa Warkaus-salissa oli kolmen sotilassoittokunnan konsertti. Huhtikuu: Heti kuukauden alussa pääsi 4 osaston puolisojäsentä kolmen vuorokauden hemmottelulomalle Kyyhkylään. Jyväskylän kaupunginteatteriin lähdimme katsomaan musikaalia Piaf. Retki toteutettiin hyväksi koetulla konseptilla:tulokahvit ja lounas esityksen jälkeen. Tämä houkutti 9 osastomme jäsentä. Kansallinen veteraanipäivästä on oma lukunsa tässä kertomuksessa. Muistotaulujen paljastustialisuudesta on perinnehuoneessa sekä videotallenne että audio- ja kuvacd;t. Toukokuu Iisalmeen herkullista rosvopaistia pääsi nauttimaan osastomme jäsentä Tanhuvaarassa vietetty veteraanien yhteinen kesäpäivä sai puolestaan liikkeelle osastostamme 13. Kesäkuu Puolustusvoimain lippujuhlassa Pieksämäellä osastoa edustivat Otto Turunen ja Reino Kirjonen. Elokuu: Syyskausi käynnistyi perinteikkäällä Puurtilan leiripäivällä 9.8. Suomen lippu vedettiin salkoon Puurtilan seurakuntakodilla. Seurakunnasta olivat mukana diakoni Antero Saarelaisen lisäksi, pastori Arja Päivärinta ja kanttori Tapio Rekola. Päivään mahtui yhteislaulua, tietovisaa, maittava lounas, arpajaiset ja tietysti mahdollisuus saunoa. Päivä sai liikkeelle 23 osallistujaa. 21

22 22 Keskiviikkona 31. elokuuta lähdettiin Tanhuvaaraan perinteiseen liikuntapäivään 13 osastoon kuuluvan voimin. Pieksämäkeläiset poimivat jälleen meidät omaan bussiinsa. Liikuntapäivä keräsi yhteensä 101 osallistujaa eri puolilta Suur-Savoa. Syyskuu: Syyskuun sunnuntaina 2.9. osallistuimme Joroisissa seutukunnalliseen kirkkopäivään. Kaksikymmentä osastomme jäsentä oli mukana. Messussa saarnasi pappisasessori Mika Riikonen, ehtoollisen jaossa oli mukana osastomme puheenjohtaja. Musiikista huolehti Joroisten kirkkokuoro. Messun jälkeen laskettiin asiaan kuuluva seppele viime sodissa kaatuneitten muistomerkille. Sitten siirryttiin maittavalle lounaalle läheiseen koulukeskukseen, jonka auditoriossa viettiin päiväjuhlaa. Koskettavan juhlapuheen piti everstiluutnantti Raimo Lappi kertoen veteraani- isänsä elämäntaipaleesta. Musiikista vastasivat Varkauden Soittokunta ja Joroisten Mieslaulajat. nuoren puheenvuoron käytti lukiolainen Armi Utriainen ja veteraanin puheenvuoron Antti Kangaskesti. Jo seuraava lauantaina 8.9. lähdimme bussilla Runnin kylpylään. Teimme pihapiirissä opastetun kävelyretken tutustuen kylpylän pitkään mielenkiintoiseen historiaan. Maistelimme tervehdyttävää Runnin lähdevettä, söimme hyvin ja Positiivisuus elämänvoimana luennon jälkeen joimme vielä lähtökahvit. Osastostamme oli mukana 8. Warkaus-salissa nautimme täysin rinnoin Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertista. Yleisöä oli 350 heidän joukossaan noin 50 veteraanijärjestöihin kuuluva Lokakuu: Lokakuun alkupäivinä vietti neljä sotainvalidinaista 3 vuorokauden kuntolulomaa Kyyhkylässä. Lauantaina karautti bussilastillinen porukkaa Jyväskylään nauttimaan upeasti toteutetusta koskettavasta musikaalista Myrskyluodon Maija.. Täpötäydessä katsomossa istui myös 14 osastomme jäsentä. Ennen kotiinlähtöä maistui Maija-menu teatterin lämpiössä. Joulukuu: Kyyhkylän virkistyspäivään osallistui 16. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa oli vähänlaisesti väkeä. Sen sijaan klo 14 alkoi Varkaus-sali täyttyä melkoisesti. Ennen konserttia kaupunki tarjosi juhlakahvit. Tanhuvaaran Aina Parhaassa iässä lomaan lähti 4 osastoon kuuluvaa. Joulujuhla seurakuntatalolla torstaina klo 10 kokosi 65 osallistujaa ensimmäiseen sotainvalidien ja rintamaveteraanien yhteiseen juhlaan. Kaarlo Lehikoinen soitti trumpettia. Osaston puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi. Kynttilä 22

23 23 syttyi jokaiselle adventtisunnuntaille Anna-Mari Kaskisen säkeiden siivittäminä, Satu Eskelinen luki jouluevankeliumin. Laulettiin tuttuja joululauluja. Jo perinteeksi muodostunut tonttuleikki sujui tällä kertaa päiväkoti Aarrearkun tonttuporukan johdolla. Lastentarhanopettaja Marjo Matilainen antoi pontta hilpeällä haitarillaan säestäen. Nämä pikkutontut sulattivat koko porukan sydämet. Toiminnanjohtaja Katariina Kuurola toi piirin terveiset. Puurolaulu hellytti emäntien sydämet ja kaikki saivat nauttia makoisista pöydänantimista vatsan täydeltä. Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Month anin päätössanojen jälkeen juhla päättyi lauluun: Maa on niin kaunis. Alueellisen syyskeräyksen viimeisen illan listojen ja rahojen laskenta käynnissä SYYSKERÄYS: Syyskeräys toteutettiin70. ja viimeisen kerran Varkaudessa syyskuun päivänä. Oppaita jokaista 2-3 asevelvollista kohden oli saatu Varkauden Lions clubien, reserviupseereiden, reserviläisten jäsenistä, osaston tukijäsenistä, naistenkerhon jäsenistä ja ystävistä. Aitoja veteraaneja edustivat oppaina Reino Kirjonen ja Otto Turunen. Monet oppaat ovat olleet vuodesta toiseen jopa vuosikymmeniä mukana. Myös osaston puheenjohtaja toimi oppaana, kun kaikki lupautuneet eivät päässeet paikalle. Oppaille annettiin jo etukäteen kirjalliset ohjeet. Osaston puheenjohtaja lähetti kerääjät matkaan. Rahanlaskijoina toimi osaston naispuolisia tukijäseniä ja LC Justiinan jäseniä. Keskiviikkoiltana saapui pääkirkolle Pohjois-Karjalan prikaatista 54 jääkärikomppanian varusmiestä, kersantti Lauri Parkkilan ja torstaina 55 kranaatinheitin komppaniasta ylikersantti Marko Heikkilän komennossa. Varusmiehet olivat paria poikkeusta lukuun ottamatta motivoituneita ja heidät oli hyvin valmennettu tehtävää varten. Monet suorastaan kil - pailivat keskenään. Tuotto oli 10925,12, kulut vain 4,4% Niinpä osaston nimissä oli paikallaan keräyksen jälkeen esittää Pohjois- Karjalan prikaatin komentajalle, eversti Jari Kytölälle ja hänen kauttaan kaikille prikaatin vapaaehtoisille lämpimät kiitokset. Erityisen kiitoksensa ansaitsevat myös kaikki oppaamme ja synkistä talousuhkista huolimatta auliisti lahjansa antaneet varkautelaiset ja 23

24 24 puolisojäsenet tukijoukkoineen, jotka laskivat rahat kahvittivat kerääjät ja oppaat. Osaston puheenjohtaja kiitti molempina iltoina keräykseen osallistuneita paikan päällä. Naisten urakka oli hatun noston arvoinen Naisten kerhon emäntä Anna-Liisa Kosunen totuttuun tapaan hoiteli apujoukkoineen kiitettävästi. Raila Hynnisellä oli jälleen ilmiömäinen taito saada tarjoilutarvikkeita lahjaksi ja pilkkahintaan. Esimerkkinä kerrottakoon,että munavoihin tarvittava voi maksoi 0,04 ja kahvi ei sitäkään. Uskamonta, mutta totta! Yli 150 piirakkaa ja sama määrän vastapaistettuja pullia kahvin/teen kanssa teki kauppansa kumpanakin iltana. Syyskeräyksen valmistelu vie jälleen paljon aikaa ja energiaa. Oppaiden rekrytointi, keräysmateriaalipakettien valmistus, mainonta Warkauslehden ja paikallisradion kautta on iso urakka. Kun lähdimme kotiin kumpanakin iltana klo maissa saatoimme tyytyväisinä todeta vaivannäön kannattaneen. HUOLTOTOIMINTA v. 2012: Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä. Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja Valtiokonttorin kustantamina, Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10. Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu osuudesta enintään 550. Leskille ja puolisoille: 24

25 25 Yksi jalkahoito ja puolihieronta, jotka sai myös ottaa kahtena jalkahoitona tai kahtena puolihierontana. Etuuden käytti 69% oikeutetuista. Leskistä ja puolisoista 4 pääsi Kyyhkylään kolmen vuorokauden hemmottelulomalle. siivouspalvelua Enintään 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15 tunnilta. Ikkunanpesu kaksi kertaa vuodessa omavastuuosuus 15 tunnilta. Enintään 3 tuntia/kerta. Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja sekä leskiä. Tätä etuutta v 2012 käytti siihen oikeutetuista sotainvalideista 50% leskistä 35% Käyttäjä talouksia keskimäärin 22/kk. Siivoustunteja kertyi yhteensä 527 h ja osaston maksamia siivoojien matkatunteja 90h. Kotiapuun käytettiin yhteensä 11102,44. Johtokunta kiittää kuluneesta vuodesta ja toteaa: Vuoden 2013 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN teema Veljeä ei jätetä ja nuoria ei unohdeta. kuvaa erittäin hyvin toimintaamme kuluneena vuonna ja aloittaessamme 74.toimintavuottamme. 25

Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia

Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia 1 Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia Yhteistyön siemen kylvettiin, kun 18. marraskuuta 1983 Varkauden Sotainvalidit ry, Rintamaveteraanit ry ja Sotaveteraanit ry pitivät neuvottelun, jonka tuloksena

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Edellisen vuosikokouksen muistokynttilät nimi syntymäaik a kuolinpäiv ä ik ä sotainvalidit: Heikki Valutie 11.2. 1923 5.1. 85 Veikko Skyttä 27.10.1920 18.5.

Lisätiedot

XXV liittopäivät Tampereella

XXV liittopäivät Tampereella Rintamanaisten Liitto lopettaa toimintansa (sivu 9). Tämä Sotaveteraani-lehti lähetetään Rintamanaisten Liiton jäsenille. N:o 3/2012 n Tarkastettu levikki 54 583 n Kesäkuun 20. päivänä 2012 XXV liittopäivät

Lisätiedot

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26.

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. N:o 3/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 23. päivänä 2010 Patriootti Gunnar Laatio sivut 8 9 Yksituumainen liittokokous Kuopiossa sivut

Lisätiedot

Tali-Ihantala kesällä 1944 sivut 20 21 SAT/VIA aseveliliikkeen maanalainen organisaatio sivut 22 23 Heimoveteraanit kesäjuhlassa sivu 25

Tali-Ihantala kesällä 1944 sivut 20 21 SAT/VIA aseveliliikkeen maanalainen organisaatio sivut 22 23 Heimoveteraanit kesäjuhlassa sivu 25 Veteraani! Tarkista oikeutesi eläkkeensaajan hoitotukeen sivu 3 N:o 5/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Lokakuun 27. päivänä 2010 Suomen Sotaveteraaniliiton lipulla ja ansiomitalilla palkittuja yhteiskuvassa

Lisätiedot

70 vuotta Jatkosodan päättymisestä - kansalaisjuhla Lieksassa 5.9.2014, sivut 46-47

70 vuotta Jatkosodan päättymisestä - kansalaisjuhla Lieksassa 5.9.2014, sivut 46-47 Veteraanietuudet, laitoskuntoutuspaikat ja virkistysleirit, sivut 11-15 N:o 1/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Helmikuun 19. päivänä 2014 Kansallisen veteraanipäivän juhla Mikkelissä sivu 5 Liitolle

Lisätiedot

Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9).

Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9). Eeri Hyrkkö juhlapuhujana Turussa: Palveluita veteraaneille pitää kehittää ja parantaa (sivu 9). N:o 3/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 15. päivänä 2011 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla

Lisätiedot

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 N:o 5/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Lokakuun 30. päivänä 2013 Rintamalla ilmestyneet lehdet olivat toisinaan uutisoinnissaan räväköitä. Lisää

Lisätiedot

Taistelua rintamaveteraanien kuntoutusrahoista (sivu 3)

Taistelua rintamaveteraanien kuntoutusrahoista (sivu 3) Taistelua rintamaveteraanien kuntoutusrahoista (sivu 3) N:o 5/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Marraskuun 5. päivänä 2014 Lehteen tilaa erilaisille mielipiteille sivu 2 Jääkäriliike 100 vuotta sivu

Lisätiedot

50 v TIKKURILAN RESERVIUPSEERIKERHO DICKURSBY RESERVOFFICERSKLUBB RY. TiRUK 50 v.

50 v TIKKURILAN RESERVIUPSEERIKERHO DICKURSBY RESERVOFFICERSKLUBB RY. TiRUK 50 v. 50 v 1955 2005 TIKKURILAN RESERVIUPSEERIKERHO DICKURSBY RESERVOFFICERSKLUBB RY TiRUK 50 v. 50 vuotta on täyttynyt Tänä vuonna Tikkurilan Reserviupseerikerho-Dickursby Reservofficersklubb ry on täyttänyt

Lisätiedot

SAVON LEIJONA 1 SAVON LEIJONA 2013

SAVON LEIJONA 1 SAVON LEIJONA 2013 1 2013 JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO PIIRI 107-K Päätoimittaja: Airi Leskinen Sivunvalmistus ja painopaikka: Eco Print Oy Mikä laulaen tulee 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä me pelkäämme? Vuoden ensimmäisessä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen

Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen Eduskuntavaalit tulossa tutustu vaaliliitteeseen N:o 1/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Helmikuun 23. päivänä 2011 Suomen Marsalkka Mannerheimin kuolemasta tuli 28.1.2011 kuluneeksi 60 vuotta. Kansalaisjärjestöt

Lisätiedot

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 Lions club oulu / raatti 50 vuotta 1965-2015 Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 1 Lukijalle Voitto Juutinen. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450 hallituksen ja saman verran klubikokouksia.

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

Ketju ei katkea. Matkat taistelupaikoille opettavia (sivu 6)

Ketju ei katkea. Matkat taistelupaikoille opettavia (sivu 6) Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlanumero Suoja-alue Puolustusvoimien tornileijona -tunnus sekä logo N:o 4/2007 n Tarkastettu levikki 68 225 n Syyskuun 19. päivänä 2007 Logon suoja-alue, jonka sisään ei

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014 Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi Tammerprint Oy 2015 ALKUSANAT Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanien kuntoutus tarvitsee lisärahaa (sivut 22-23) N:o 3/2015 n Tarkastettu levikki 46 239 n Kesäkuun 17. päivänä 2015 Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanipalkinnot seitsemännen

Lisätiedot

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte Ministeri vetoaa sotaveteraanit käyttäkää kuntoutusta ja palveluita (sivu 3) N:o 1/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Helmikuun 20. päivänä 2013 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Jyväskylässä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ja muut paikalliset vastuutahot toivottavat tervetulleiksi Kuopioon XXIV liittokokoukseen ja -juhlaan.

Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ja muut paikalliset vastuutahot toivottavat tervetulleiksi Kuopioon XXIV liittokokoukseen ja -juhlaan. Veteraanien etuuksiin tarvitaan lisärahaa. Sivut 2 ja 33 N:o 2/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Huhtikuun 21. päivänä 2010 Tervetuloa liittopäiville Kuopioon Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ja muut

Lisätiedot

Jatkosotatapahtumia vuodelta 1942 (sivut 22 33)

Jatkosotatapahtumia vuodelta 1942 (sivut 22 33) Jatkosotatapahtumia vuodelta 1942 (sivut 22 33) N:o 5/2012 n Tarkastettu levikki 54 583 n Lokakuun 31. päivänä 2012 Sisarpäivät Jyväskylässä sivu 8 Valtuuston puheenjohtaja haastattelussa sivu 9 Perinnehankkeita

Lisätiedot

Kirkkoherra hevoskyydillä eläkepäiville

Kirkkoherra hevoskyydillä eläkepäiville Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti huhtikuu 2012 40. vuosikerta Kirkkoherra hevoskyydillä eläkepäiville Ypäjän kirkkoherra rovasti Risto Ahti kyydittiin hevoskärryillä kirkkoon Ypäjän Hevosopiston toimesta

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu kutsuvat liittopäiville kesäkuussa

Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu kutsuvat liittopäiville kesäkuussa Kuntoutus ja palvelumäärärahat kunnittain, sivut 16-17 N:o 2/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Huhtikuun 16. päivänä 2014 Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu kutsuvat liittopäiville kesäkuussa Antti Tuuri Sotaveteraani-lehden

Lisätiedot

Helsingin Seudun. Sotaveteraanipiirin

Helsingin Seudun. Sotaveteraanipiirin Helsingin seudun Sotaveteraani 4 2013 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin hallitus, toimiston väki ja avustajatoiminta kiittävät kuluneesta vuodesta ja toivottavat Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta

Lisätiedot

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22)

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) N:o 6/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 17. päivänä 2014 Hämeenlinnassa pääjuhla sivu 6 Itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä

Lisätiedot

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 LION JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M VIESTI 2009-2010 PIIRI 107-M Tässä lehdessä mm. PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 Nuoret klubit esittäytyvät: UUSI KLUBI SASTAMALAAN 5 LC Uusikaupunki/Family

Lisätiedot

Juhlapäivät yhdistivät veteraaniväkeä

Juhlapäivät yhdistivät veteraaniväkeä Yksituumainen liittokokous Oulussa, sivut 14-18 N:o 3/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Kesäkuun 25. päivänä 2014 Juhlapäivät yhdistivät veteraaniväkeä Pääjuhlassa Oulun Rauhanyhdistyksen tiloissa oli

Lisätiedot

Sisältö. 6 Aarnen ja Hiljan muistoja menneiltä ajoilta. 10 Osastojen kuulumiset NUMERO 3/2012 ISSN 0786-3268

Sisältö. 6 Aarnen ja Hiljan muistoja menneiltä ajoilta. 10 Osastojen kuulumiset NUMERO 3/2012 ISSN 0786-3268 3 2012 NUMERO 3/2012 ISSN 0786-3268 Sisältö KURKKU- JA SUUSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN TIEDOTUSLEHTI Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18)

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) N:o 2/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Huhtikuun 17. päivänä 2013 Päätoimittaja Ulla Appelsinille luovutettiin Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Muut huomionosoituksen

Lisätiedot

Yhteisvastuu- Lapin sairaala- Jouni Riipinen. kohteet ja. sielunhoito aloittaa. tapahtumat. täyttää työnsä 1.4. esittelyssä. 50 vuotta...

Yhteisvastuu- Lapin sairaala- Jouni Riipinen. kohteet ja. sielunhoito aloittaa. tapahtumat. täyttää työnsä 1.4. esittelyssä. 50 vuotta... Pääsky 1/2013 Rovaniemen seurakuntalehti 30.1.2013 Stefan Bremer Yhteisvastuu 2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia Kirkkoherra Kirkko- Yhteisvastuu- Vuonna 1999 Lapin sairaala- Jouni Riipinen neuvostossa kohteet

Lisätiedot