VASTINEET SAVONLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTINEET SAVONLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN"

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki 1 (5) VASTINEET SAVONLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ARVIOINNIN KOHDE/TOIMIALA ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKSTI (suluissa arviointikertomuksen sivunro) VASTINE 2 TASEKIRJAN LAATU, LUOTETTAVUUS JA KEHITTÄMISTARVE Kuntalain vaatimuksista huolimatta tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta ei ole tasekirjassa esitetty yhteenvetoa kaupunkitasolla. Myös selonteko tasapainottamistoimenpiteiden riittävyydestä taloussuunnitelmakaudella puuttuu. s. 5 (/talouspalvelu) Tarkastuslautakunta toivoo raportointiin selkeyttä tavoitteiden toteutumisesta. Käytössä voisivat olla esimerkiksi termit toteutunut kokonaan, toteutunut osittain tai ei ole toteutunut. Syy tavoitteen osin tai kokonaan toteutumattomuuteen tulisi näkyä raportoinnissa. Tämä olisi informatiivisempi raportointitapa ja helpottaisi tasekirjan tarkastelua. s. 5 (/talouspalvelu) Mikäli talousarvioon tehdään muutoksia kesken vuotta, vaikuttavat ne myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen, joten tavoitteitakin olisi muutettava resurssien mukaisesti. Tämä tulisi hallintosäännön 27 mukaisesti huomioida jo talousarviomuutoksia tehtäessä ja tavoitteiden toteutumisesta raportoitaessa. s. 5 (/talouspalvelu)

2 Savonlinnan kaupunki 2 (5) 3 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN POHJALTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Tarkastuslautakunta toteaa, että suurin osa arviointikertomuksessa olleista tarkastuslautakunnan tekemistä havainnoista on otettu huomioon. 4 ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 4.1 Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on tasekirjassa raportoinut työnantajaa ja henkilöstöä koskevat strategiset ja toiminnalliset tavoitteet (6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeen mukainen henkilöstö) koko kaupungin tasolla. Miten nämä tavoitteet ovat toteutuneet keskushallinnon osalta? s. 6 (6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeen mukainen henkilöstö Miten tavoitteet toteutuivat perusturvan osalta? s. 7 Tarkastuslautakunta on huolissaan perusturvan toimialalle kuuluvien palvelujen tiedottamisesta Miten palvelujen tiedottaminen hoidetaan tällä hetkellä? s. 7 Internetin kautta saatava tieto ei tavoita kaikkia kuntalaisia. Tavoitteessa mainitaan asiakaslähtöisyyden sisäistäminen. Miksi perusturvan asiakaspalautteen kerääminen ei onnistunut? Miten kaupunki on varautunut pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon Kuntakokeilu hankkeen jälkeen? s. 7 Ostopalvelujen osuus henkilökohtaisen avun järjestämisessä on kasvanut vaativien asiakkaiden myötä ja ostopalvelut ovat ylittyneet noin euroa. Onko oman toiminnan vahvistamiseen realistisia mahdollisuuksia sosiaali- ja perhepalveluissa? s. 8

3 Savonlinnan kaupunki 3 (5) Huostaanottojen ja sijoitettujen lasten lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta. Miten perusturvan toimialan palveluilla voidaan tukea perheitä huostaanottoja vähentävästi? s. 8 SAMIn ja Normaalikoulun oppilas- ja opiskelijahuollon siirryttyä kaupungin vastuulle vuonna 2014, koulupsykologi- ja kuraattoripalveluja ei voida enää taata kaikille tarvitseville. Tämä saattaa pitkällä aikavälillä aiheuttaa ongelmia. Miten palvelujen Tarvitaan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen vähintään yksi koulukuraattori ja yksi koulupsykologi hoitamaan em. tehtäviä. tarpeeseen voidaan vastata? s. 9 Miksi päivähoitomaksutulot jäivät arvioitua pienemmiksi? s. 9 Päivähoitomaksutulojen arviointi talousarvioon on todella vaikeaa. Perheiden tulotaso on heikentynyt, jolla on heti vaikutusta päivähoitomaksujen suuruuteen. Lapsimäärä on pienentynyt. Perheet ovat hakeneet maksun alentamista tai poistamista taloudellisen tai huollollisen syyn vuoksi. Miksi Lasten kulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuminen ei toteutunut eikä henkilöstö osallistunut koulutukseen? s. 9 Työkyvyn ylläpito on ilmiselvä haaste kaupungin työntekijöiden ikäjohtamisessa. Tämä vaatii hyvää suunnitelmallisuutta ja joustavuutta mm. työvuorojen suunnittelussa. Kuullaanko henkilökuntaa riittävästi? s. 9 Taidetyöpajat ovat edelleen kohdistettu perhepäivähoitolapsille. Päiväkodit ovat saaneet nukketeatterilaukut käyttöönsä Verson kautta. Yhteistyössä Verson kanssa ei pystytty järjestämään koulutuksia v Näemme ikäjohtamisen toisaalta ikään liittyvänä, toisaalta yhdessä työtä tekevien eri-ikäisten työntekijöiden johtamisena. Ikäjohtamisessa suurin haaste on ikääntyvämmän henkilöstön terveydelliset rajoitteet. Ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tehtäessä suunnitelmaa henkilöstön sijoittumisesta eri ikäisten lasten ryhmiin. Työkyvyn ylläpitoon on työterveysfysioterapeutin toimesta ohjattu koko henkilöstölle ergonomisesti oikeat työasennot ja hankittu välineitä, jotka auttavat työkyvyn ylläpitämisessä (satulatuoli, lattiatuoli). Työvuorosuunnittelu lähtee palvelutuotannon tarpeesta. Työvuorot suunnitellaan kolmeksi viikoksi kerrallaan. Omasta tarpeesta lähteviä toiveita voi esittää, ne otetaan huomioon mikäli mahdollista. Toiminnan tarpeesta tulevat muutokset tehdään työvuoroluetteloon noudattaen KVTES ohjeita. Vuosilomien

4 Savonlinnan kaupunki 4 (5) suunnittelun lähtökohtana on koko varhaiskasvatuksen supistettujen toiminta-aikojen henkilöstötarpeen suunnittelu ja takaaminen. Vuosilomaa suunniteltaessa henkilöstöä kuullaan. Kuulemisen ja toteutumisen lähtökohtana ovat tasapuolisesti toteutuvat lomat. Pääsääntöisesti henkilökuntaa kuullaan riittävästi. Miten kirjaston henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on turvattu suhteessa talousarviomäärärahaan? s. 12 Tekninen toimi Millaisia toimenpidesuunnitelmia on tehty tai tehdään korjausvelan pienentämiseksi ja menevätkö uudet investoinnit korjaamisen edelle? s. 13 Tekninen toimi Onko realisointisuunnitelmassa tarpeen tehdä korjaustoimenpiteitä niin, että se vastaa paremmin odotettavissa olevaa toteutumaa? 4.2 Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Ei ole voitu turvata, koska täyttölupia ei ole saatu. (Tekninen toimi) (Tekninen toimi) Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Savonlinnan Yritystilat Oy Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo 5 Henkilöstö Miten omistajaohjauksessa aiotaan reagoida Savonlinnan Opiskelija asunnot Oy:n alenevaan käyttöasteeseen, kun lisäksi otetaan huomioon tulevat mahdolliset opiskelupaikkojen vähenemiset? s. 14 Savonlinnan Yritystilat Oy:llä on ainoastaan yksi palkattu työntekijä, joka on toimitusjohtaja. Hän toimii myös Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon toimitusjohtajana. Onko henkilöstöresurssi riittävä; näkeekö kaupungin konsernijohto tämän toiminnallisena riskinä? s. 14 Onko konsernijohto tietoinen, miten Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilojen markkinointia on toteutettu ja onko mahdolliset markkinointikanavat käytetty hyväksi? s. 15

5 Savonlinnan kaupunki 5 (5) Johtaminen Esimiehet ovat saaneet johtamiskoulutusta. Miten tämä näkyy henkilöstöjohtamisessa? s.15 (/henkilöstöpalvelut/sivistystoimi, perusturva ja Kevan henkilöstöpalaute v osoitti, että sivistystoimen johtamiseen oltiin tyytyväisempiä kuin muilla toimialoilla. Sivistystoimessa kaikki esimiehet osallistuvat johtamiskoulutukseen. Johtaminen Puuttuuko kaupungilta pitkäaikainen henkilöstösuunnitelma? s. 15 (/henkilöstöpalvelut) Johtaminen Miten on huomioitu henkilöstön riittävyys ja jaksaminen? s. 15 (/henkilöstöpalvelut/sivistystoimi, perusturva ja Sivistystoimessa henkilöstön riittämättömyys on suuri riski työssä jaksamiselle. Johtaminen Mitä keinoja on käytettävissä sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentämiseksi? s. 15 (/henkilöstöpalvelut/sivistystoimi, perusturva ja :Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen ja läpi käyminen. TYHY-toiminnan määrärahojen lisääminen lähemmäs valtakunnan keskiarvoa.

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Vuoden 2013 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2013... 6 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin.6 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi VASTINEET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2012 Sivistyskeskuksen vastine Kappale 2: Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi sivu 4: Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikilta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2011 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 5 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen 2.2. Kokonaistaloudelliset tavoitteet Talousjohtajan vastine: Salon kaupungin strategiseksi tavoitteeksi v. 2009 asetettiin tavoite, että

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 29.4.2014 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan strategiakysely Vantaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta 4.5.2006

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuva Nissaksen päiväkodista. Tarkastuslautakunta 4.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2005 Kuva Nissaksen päiväkodista Tarkastuslautakunta 4.5.2006 TIIVISTELMÄ 1 Peruspalvelut ovat edelleen tyydyttävässä kunnossa, vaikka priorisointia on tehty. Etenkin

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87

Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87 Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87 1 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 24.4.2013 arviointikertomuksen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 2.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Valtuusto 18.6.2008 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot