9 Kohti seittiohjelmointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 Kohti seittiohjelmointia"

Transkriptio

1 9 Kohti seittiohjelmointia Seuraavaksi tarkastelemme "oikean" WWW-ohjelmoinnin perusteita. Tarkoituksena ei ole vankan WWW-ohjelmoinnin oppiminen, vaan lähinnä eri ratkaisumallien esittely jotta ohjelmoinnin perusperiaatteet tulisivat läpikäydyiksi ( näkemys ja tulevien opintojen perusta). WWW-ohjelmointia voi TTY:llä yksityiskohtaisemmin opiskella esim. Seittiohjelmointi-kurssilla. Dynaamisen, käyttäjät tunnistavan tai helposti ylläpidettävän WWWhypermedian tekeminen edellyttää ohjelmointityötä. WWW:n asiakas-palvelin -mallista johtuen WWW-ohjelmointi suuntautuu kahteen erityyppisen ohjelmointiympäristöön - asiakas: WWW-selaimet (selaimen skriptiohjelmointi; esim. JavaScript, applettien ohjelmointi; käytännössä Javalla, komponenttiohjelmointi; esim. ActiveX-kehittimellä, plug-in-ohjelmointi; esim. C++:lla) - palvelin: WWW-palvelimet (CGI-ohjelmointi, Java-ohjelmointi; esim. Servletit, erilaisiin WWW-moduuleihin perustuva ohjelmointi, esim. PHP, yleinen palvelinohjelmointi, esim. Java/C/Python/Perl-kieliset palvelinohjelmat) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 223

2 Ohjelmoinnin perusperiaatteet purevat tietenkin kaikkialla (suunnittelun ja dokumentoinnin merkitys, ohjelmien jako moduuleihin tai luokkiin, kehitysympäristön std-luokkien & rajapintojen käytön opettelu, jne.) Eri menetelmät vaativat kuitenkin erityistä erityisosaamistaan. Esimerkiksi WWW-selainohjelmien erot sekä selainten jatkuva kehitystyö yhdistettynä heikkoon dokumentaation on tehnyt asiakaspään ohjelmoinnista käytännössä työlästä (eri selainten/selainversioiden erityispiirteet pitää tietää kohtuutarkkaan) Erikoisia pulma aiheuttavat selainten päivityksistä aiheutuvat muutokset (se mikä toimii tänään ei ehkä toimikaan huomenna!) Nyrkkisääntö on kutakuinkin se, että asiakaspään ohjelmointi painottuu käyttöliittymäohjelmointiin ja tietoliikenteen asiakasohjelmointiin, palvelinpään ohjelmointi puolestaan prosessinhallintaan ja esim. tietokantojen käyttöön. WWW-ohjelmoinnin peruspiirteitä - asiakkaiden ohjelmistot ja verkkoyhteys vaihtelevat (selaimet, nopeus) - samanaikaisia asiakkaita voi olla useita (käyttäjien tunnistaminen, tiedon lukitseminen, rinnakkainen prosessointi, käyttöliittymässä tapaht. muutokset) - Internet on avoin ja laaja järjestelmä (tietoturvakysymykset, kansainvälisyys) - taustalla tiiviit kytkennät Internet- & WWW-spesifikaatioihin ja ohjelmistoihin HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 224

3 HTML-lomakkeet ja CGI-ohjelmointi Luonteva tapa aloittaa ohjelmointi on keksiä käyttöä HTML-lomakkeille. Eräs tapa on käyttää palvelimen CGI (Common Gateway Interface)-rajapintaa Esimerkki: minilaskin joka laskee yhteen kokonaislukuja <title>minilaskin CGI/PERL</title> <form action="http://matriisi.ee.tut.fi/~huhtis/cgi-bin/count.cgi" method="get"> <input type="text" name="lukua"> + <input type="text" name="lukub"><br> <input type="submit" value="laske"> <input type="reset" value="tyhjennä"> </form> Toiminta: selain lukee input-kenttien arvot talteen ja submit-napin painalluksella lähettää koodatut tiedot count.cgi-nimiselle (URL) ohjelmalle palvelimella HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 225

4 Palvelimella (HTTP-palvelimen cgi-ajo-oikeuksin varustettu) ohjelma count.cgi käynnistetään pyynnön johdosta ja se vastaanottaa koodatut tiedot (GET ympäristömuuttuja/post stdin) #! /usr/bin/perl # HTTP-otsikko jotta stdout välittyy selaimelle oikein # voisi olla myös esim. text/plain tai image/gif printf "Content-type:text/html\n"; printf "\n"; printf "<title>cgi-ohjelman vastaus</title>\n"; # Kirjoitetaan näkyville asiakkaasta saatavia tietoja # (HTTP-palvelin kerää tiedot) printf $ENV{'REMOTE_HOST'}."<br>"; printf $ENV{'REMOTE_ADDR'}."<br>"; printf "[".$ENV{'QUERY_STRING'}."]<br>"; # Luetaan koodatut numerot (oletetaan syötteen muoto oikeaksi), # lasketaan ja tulostetaan vastaus (URL:ssa + erottelee parametrit, # % koodaa erikoismerkit heksoina) $ENV{'QUERY_STRING'} =~ /(\d+)[^\d]+(\d+)/; $v = $1 + $2; printf "<b>yhteenlaskun vastaus on ".$v."</b>"; HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 226

5 Ohjelma "tekee jotain" ja tulostaa stdouttiin tekstiä joka lähetetään takaisin asiakkaalle Esimerkki: Ajo koneelta pc.tut.fi ( ) syötteillä 3 ja 6 tuottaa tuloksen: pc.tut.fi [lukua=3&lukub=6] Yhteenlaskun vastaus on 9 Huomioita: - CGI-ohjelma on kirjoitettu Perl-ohjelmointikielellä (ts. CGI ei ole ohjelmointikieli vaan rajapinta) - CGI-ohjelman tuloste on HTML-tekstiä - ohjelman ajo tehtiin "kertakutsuna"; ts. "syöte-ajo-tuloste" - lomakkeen tiedot koodattiin GET-metodissa URI-kutsuun mukaan (http://matriisi.ee.tut.fi/~huhtis/cgi-bin/count.cgi?lukua=3&lukub=6) - lomakkeen tietojen dekoodaaminen on tarpeen (tähän on std-ratkaisuja) - jos Perl-skriptin koodirivi $v = $1 + $2; olisi kirjoitettu muodossa $v = eval($1 + $2); olisi ohjelmassa selvä tietoturva-aukko HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 227

6 HTML-lomakkeiden ohjelmointi JavaScriptillä Vastaava laskuohjelma voidaan toteuttaa myös asiakaspäässä esim. JavaScriptillä seuraavasti : <title>minilaskin JS</title> <script language="javascript"> <!-- function laske(a,b) { return 1.0*a+1.0*b; } --> </script> <form> <input type="text" name="lukua"> + <input type="text" name="lukub"> = <input type="text" name="ans"><br> <input type="button" value="laske" onclick="ans.value=laske(lukua.value,lukub.value);"> <input type="reset" value="tyhjennä"> </form> "CGI-toteutukset toimivat käytännössä varmemmin kuin JS-toteutukset" HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 228

7 HTML4:n lomake-elementit HTML 4 -lomakkeet voivat sisältää seuraavantyyppisiä elementtejä - erilaisia painikkeita (myös omalla grafiikalla) - valintaruutuja (checkbox) - radiopainikkeita (radiobutton) - valikoita - tekstin syöttökenttiä (yksi- tai monirivisiä, myös password-syöttökenttä) - piilotettuja kenttiä (esim. muuttujien taltioimiseen HTTP on tilaton protokolla) - tiedoston valintanappulan (toteuttaa myös valintadialogin tiedoston uploadtoimintoa varten) - lomakkeen kentät tyhjentävän reset-nappulan Lomakkeiden käyttäminen vaatii aina ohjelmointia ("HTML:n ulkopuolella") HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 229

8 XHTML ja lomakkeet XHTML sisältää käytännössä kaikki HTML4:n lomake-elementit Suositus XHTML:n sanaston modularisoinnista nostaa seuraavat lomakeelementit keskeiseen asemaan (ts. ne sisältyvät Basic Forms Moduleen): - form - input ( text password checkbox radio submit reset hidden ) - label - select - option - textarea Erityisesti pois "marginaalisina" elementteinä jäävät esim. - input (image) - button (omaa grafiikkaa sis. nappulat), HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 230

9 PHP Pienten (joskus myös suurten) WWW-ohjelmien kirjoittaminen on toisinaan kätevintä seuraavalla idealla: - HTML-sivuun ("lähdekoodiin") upotetaan elementinomainen prosessointiohje joka sisältää WWW-palvelinpäässä suoritettavan ohjelman tai skriptin - kun WWW-asiakas (selain) pyytää sivua, WWW-palvelin suorittaa skriptit ja sijoittaa näiden tulostaman tekstin osaksi HTML-dokumenttia joka sitten lähetetään asiakkaalle (jos tuloksena on HTML-sivu näkyy se selaimessa ongelmitta) - jos ja kun skriptillä on "sivuvaikutuksia" esim. tiedostojen kirjoittaminen, tietokannan käsittely jne., palvelin hoitaa myös ne pyynnön yhteydessä (tai välittää sopiville moduuleille edelleen suoritettaviksi) - tehtävästä huolehtiva WWW-palvelin (tai sen moduuli) voi jäsentää myös tietoliikenteessä liikkuvaa tietoa helposti käsiteltävään muotoon ja esim. piilottaa tilattoman HTTP-yhteysmuodon rajoituksia (tarjoamalla esim. mekanismin session tallettamiseen [esim. pipareiden avulla]) jne. Eräs tällainen (suosittu, ilmainen) ns. template-kieli on PHP HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 231

10 PHP:n käyttö PHP voidaan ottaa käyttöön esim. Apache-WWW-palvelinohjelman moduulina (asentaminen riippuu käyttöjärjestelmästä NT/Unix/Linux) PHP:n syntaksi muistuttaa suuresti Perliä (ja siten osin C:tä ja siten Javaa) Ohjelmointikielen perusrakenteiden ohella PHP:n (4) voima on sen sisältämien funktioiden määrä, esim. - tuttu syntaksi & säännönmukaiset lausekkeet - "riisuttu" olio-ohjelmointi - tiedostojenkäsittely - sessionhallinta, "matalan tason" soketti-ohjelmointi - eri tietokantojen käsittely SQL-kielellä - dynaamiset kuvat, jne. Parasta on se, että asiakaspään ei tarvitse tietää PHP:stä mitään Perus-PHP:n päälle on myös rakennettu sovelluskohtaisia template-ratkaisuja HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 232

11 Esimerkki Toteutetaan taas minilaskin-lomake joka laskee kokonaisluvut yhteen: <title>minilaskin JS</title> <?php $v=$lukua+$lukub;?> <form action="<?php print $PHP_SELF;?>" method="get"> <input type="text" name="lukua" value="<?php print $lukua;?>"> + <input type="text" name="lukub" value="<?php print $lukub;?>"> = <input type="text" name="ans" value="<?php print $v;?>"><br> <input type="submit" value="laske"> <input type="reset" value="tyhjennä"> </form> Huomioita: - lomakkeen action-kentässä viittaus lomakkeeseen itseensä ($PHP_SELF) - yo. koodi ei ole HTML:ää, mutta prosessoinnin tulos on - muuttujien käsittely! (PHP dekoodaa lomakkeen muuttujat automaattisesti) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 233

12 Esimerkki tiedostojen käsittelystä Toteutetaan astetta monimutkaisempi PHP-ohjelma joka tulostaa attribuuttina annetun tiedoston <title>tiedoston tulostaminen</title> <h1>pfile</h1> <p>työhakemistosta löytyvät seuraavat tiedostot:</p> <pre> <?php system('ls -al');?> </pre> <p>kirjoita tulostettavan tiedoston nimi:</p> <form action="<?php print $PHP_SELF;?>" method="get"> <input type="text" name="fn" value="<?php print $fn;?>"> <input type="submit" value="tulosta"> </form> <?php if (preg_match("/[^\w\.\-]/",$fn,$arr)) { print "Virhe tiedoston nimessä: hakemistoviittaukset tms. eivät ole sallittuja!"; exit; } HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 234

13 if (!file_exists($fn)) { print "Virhe: tiedostoa $fn ei löydy!"; exit; } print "<p>tulostus:</p><pre>\n"; $fp = fopen($fn,"r"); while(! feof($fp)) { $s = fgets($fp, 1024); $s = preg_replace("/\</","<",$s); print $s; } fclose($fp); print "</pre>\n";?> Huomioita: - lauserakenteet - tiedostonkäsittely, system-funktion käyttö, - PHP-funktioiden nimeämiskäytäntö (ei paketteja tms.) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 235

14 Java Java on C/C++-tyyppinen olio-ohjelmointikieli joka soveltuu hyvin WWWohjelmointiin - kansainvälisyyden huomiointi (Unicode, lokaalit: käyttöliittymien tekstit ja muut resurssit, tekstin suunta, päivämäärät yms.) - suoraviivaiset välineet Internet-ohjelmointiin ja ohjelmien hajauttamiseen, rajapintoja tietokantojen käyttöön, tietoturvamallit yms. - aito olio-ohjelmointi (oikea perintä & kapselointi, paketit, rajapinnat) - laaja ja hyvin dokumentoitu luokkakirjasto, runsaasti rajapintatoteutuksia - yleisesti käytössä (applet-tuki tulevaisuudessa pulmallinen? [selainsodat]) Java-ohjelmat käännetään tavukoodiksi jota suoritetaan Java-virtuaalikoneessa (valmis tavukoodi siirtyy alustalta toiselle) Runsaasti ilmaisia työkaluja & ohjelmointioppaita saatavilla Useita eri versioita (läh. 1.0 / 1.1 / 1.2=Java 2 / + laajennuksia [Swing]) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 236

15 Java-ohjelmia on mahdollista kirjoittaa kehittyneen IDE:n (Integrated Development Environment) tukemana ilman tietoa sovellusten yksityiskohdista (vrt. VB/Delphi); usein Java-ohjelmat kuitenkin kirjoitetaan tekstimuodossa (esim. emacs) ja käännetään skriptin avulla (esim. Apache Ant/GNU Make). WWW-ohjelmoinnin näkökulmasta Javalla tehdään kolmenlaisia ohjelmistoja - sovellukset (täysverinen Java-ohjelma) - sovelmat eli appletit (selaimessa tms. rajoitetun oikeuksin ajettava ohjelma) - servletit (CGI-tyyppisesti palvelinpäässä ajettavia Java-ohjelmia) Kaikki Java-ohjelmat "kirjoitetaan samalla tavalla" olio-ohjelmoinnin perusfilosofian mukaisesti Java-ohjelman "tyyppi" määräytyy sen luokan mukaan, josta oma ohjelma peritään - sovellus voidaan periaatteessa kirjoittaa ilman perintää (tällöin piilotettu oletusperintä Object-luokasta) - perus-sovelma peritään Applet-luokasta - perus-servletti peritään HttpServlet-luokasta Jokainen ohjelmatyyppi toteuttaa tarvittavat (perityt) metodit ja rajapinnat HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 237

16 Esimerkki: Java-sovelma Kirjoitetaan minimalistinen Java-sovelma (Java 1.1) joka laskee kaksi lukua yhteen ja näyttää vastauksen Java-ohjelma on varsin lyhyt (huom!: vaatii toimiakseen virtuaalikoneen & kirjastot ajettuna vaatii enemmän tilaa kuin tavukoodin 1.5 kb!): import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.applet.*; public class calc extends Applet implements ActionListener { TextField ta = new TextField(5); TextField tb = new TextField(5); TextField tc = new TextField(5); Button b = new Button("Laske"); HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 238

17 public void init() { b.addactionlistener( this); add( ta); add( new Label( "+")); add( tb); add( new Label( "=")); add( tc); add( b); } public void actionperformed( ActionEvent ae) { int v = (new Integer(ta.getText())).intValue() + (new Integer(tb.getText())).intValue(); tc.settext((new Integer(v)).toString()); } } Sovelman upottaminen HTML-dokumenttiin: <applet code="calc.java" width="300" height="200"> </applet> HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 239

18 Huomioita: - luokkien käyttö (AWT:n "monimutkaisuus"), kielen syntaksi, roskienkeruu, vahva tyypitys - luokkasidonnaisuus (kaikki perustietotyyppejä lukuun ottamatta toimii luokkien varassa) - jämerä ohjelmointimalli: 5min hack-spagetti-hack -ohjelmointi ei Javalla oikeastaan edes onnistu tästä on sekä hyötyä että haittaa (protoilun pulmat) - kehitysvälineet (javac, javadoc) Java-ohjelmointi edellyttää - Internet-tekniikoiden & olio-ohjelmoinnin perusteiden tuntemusta - Java-tietotyyppien & -luokkakirjastojen hallintaa - javadoc-muotoisen dokumentaation sisälukutaitoa - selkeää etukäteissuunnittelua: lyhytnäköinen (lue: hän-joka-ei-luokkiasuunnittele) Java-ohjelmoija kirjoittaa sovelluksen nopeasti solmuun ja tuloksena on vielä pahempaa spagettia kuin esim. PHP-koodi HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 240

19 Oikea väline WWW-ohjelmointiin? WWW-ohjelmointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa tekniikkaa Tekniikan valintaan vaikuttavat esimerkiksi - sovelluksen koko ja monimutkaisuus - tekijätiimin koko ja osaaminen - sovelluksen kohderyhmän käytössä olevat ohjelmistot ja laitteet - sovelluksen kohderyhmän osaamistaso ja tottumukset Palvelintekniikoiden kärjistetty suuruusjärjestys: - CGI: Python/Perl => palautelomake, vieraskirja - template-kielet: PHP/JSP/ASP => portaali, verkkokauppa - sovelluspalvelimet: J2EE(JBOSS/BEA WebLogic)/ColdFusion => sähköinen liiketoiminta, Web Services, intra- ja ekstranetit Mitä tuntemattomampi asiakas sitä vähemmän sovelluslogiikkaa voidaan sijoittaa selaimeen (JavaScript, Java-sovelmat, Active-X, pluginit)! HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 241

Ajax-työkalupakit. Eero Anttila. Helsinki 23.5.2007. Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO. Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ajax-työkalupakit. Eero Anttila. Helsinki 23.5.2007. Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO. Tietojenkäsittelytieteen laitos Ajax-työkalupakit Eero Anttila Helsinki 23.5.2007 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script. 27.8.2004 Seppo Räsänen

Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script. 27.8.2004 Seppo Räsänen Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script 27.8.2004 Seppo Räsänen Sivu 2 Sisällys 1. Script-kielet...3 1.1. Vbscript...3 1.1.1 Vbscript:n lisääminen web-sivulle...3 1.1.2 Muuttujat, vakiot

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

HSMT Web-sovellustekniikoista

HSMT Web-sovellustekniikoista HSMT Web-sovellustekniikoista Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/29 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

ASP ja DHTML. 27.8.2004 Seppo Räsänen

ASP ja DHTML. 27.8.2004 Seppo Räsänen ASP ja DHTML 27.8.2004 Seppo Räsänen Liite 3 Sisällys 1 Tietokantojen käyttö sivuilla ASP-tekniikka...3 1.1. ASP ja VBScript...3 1.2. ASP ja J(AVA)Script...9 1.3. ASP ja Access...9 Lähteet...9 Himapizza-esimerkki...10

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka c Ville Leppänen This page is intentionally left blank. Esipuhe Tämän oppimateriaalin

Lisätiedot

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Jyrki Hällström 28.5.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Verkkosovellusten toteuttamiseksi on useita käyttöympäristöjä.

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi CT30A3201 - WWW-sovellukset PHP-perusteet Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi 8.10.2013 Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen Sisältö PHP Evästeiden käyttö HTTP-otsikkotietojen käsittely

Lisätiedot

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 1.12.2004 Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN Työn valvoja Työn ohjaaja Petri Vuorimaa Timo Engblom TEKNILLINEN

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

Jari-Pekka Voutilainen Tietoturva Ajaxia hyödyntävissä verkkosovelluksissa

Jari-Pekka Voutilainen Tietoturva Ajaxia hyödyntävissä verkkosovelluksissa Jari-Pekka Voutilainen Tietoturva Ajaxia hyödyntävissä verkkosovelluksissa Kandidaatintyö Tarkastaja: Henri Hansen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Jari-Pekka

Lisätiedot

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy Juha Nordlund Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE

Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE Tomi Nousiainen Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE Web-sovellus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.5.2011 ALKULAUSE Tämä insinöörityö tehtiin

Lisätiedot

ICT1TN004. Lomakkeet. Heikki Hietala

ICT1TN004. Lomakkeet. Heikki Hietala Lomakkeet Heikki Hietala Lomakkeet Lomakkeita käytetään keräämään tietoa käyttäjältä ja siirtämään se palvelimelle Lomakkeen luominen ei yksin riitä, vaan pitää luoda myös lomakkeenkäsittelijä Lomakkeen

Lisätiedot

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Janne Heinonen RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 30.12.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

JavaScript V8 ja Google Chrome

JavaScript V8 ja Google Chrome JavaScript V8 ja Google Chrome TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede LuK-tutkielma Joulukuu 2008 Jyri Lehtonen (72039) jyri.lehtonen@utu.fi TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Riku Mäki Lounaspaikka, Regional Council of SW Finland Turun yliopiston IT-laitos 9.10.2008 Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 465 L U K U 1 2 Internet-ohjelmointi Oppitunti 1: Dynamic HTML 466 Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500 Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 Laboratorio 12: STUpload Data Display 524 Kertaus

Lisätiedot

Virtuaalinen oppimisympäristö

Virtuaalinen oppimisympäristö Lahden Ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Verkot ja multimedia Harjoitustyö, lv. 1999-2000 Virtuaalinen oppimisympäristö - taustoja ja käytäntöä Hannu Lehto hannu.lehto@lahti.fi http://www.edu.lahti.fi/~lehto

Lisätiedot