HSMT Web-sovellustekniikoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSMT Web-sovellustekniikoista"

Transkriptio

1 HSMT Web-sovellustekniikoista Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/29

2 Missä mennään Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista (1h) 5. Soketit (3h) 6. RMI (2h) 7. RPC ja Corba (2h) 8. Protokollista, XML (2h) 9. WWW-sovellustekniikoista (2h) 10. Pilvialustat (2h) 11. Haja-aiheita (1h) 99. Kertausluento (2h) + 1h pelivaraa HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.2/29

3 Rakenne Yleiskuva Web 2.0: WWW-sovellusten luonne WWW:n RIA-tekniikoista yleisesti Vaadin Servlet-tekniikasta HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.3/29

4 Yleiskuva Pohditaan: Mitä osapuolia hajautetun järjestelmän kannalta web-sovelluksissa? Mikä muuttuu web:n myötä? Mihin tekniikan oikeastaan kohdistuvat? Mitä resursseja web-sovellusten osapuolilla on? HTML5:n tuoma muutos... HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.4/29

5 Web-sovellusten luonne Web 1.0 Web 2.0: käyttäjät muuttuvat pasiivisista hyödyntäjistä sisällön muokkaajiksi ja primääriseksi tuottajaksi. Sosiaalinen media eri muotoineen. Selaimen kannalta: Selain tarjoaa lähinnä vain käyttöliittymän WWW-sovelluksille tietoresurssit ovat palvelimissa enimmäkseen käyttöliittymätekniikka-asiaa. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.5/29

6 RIA-tekniikoista Ajax Flash + Flex Silverlight JavaFX JavaServer Faces Vaadin... ei oikeastaan tämän kurssin asiaa. Parhaimmillaan vastaa standalone-sovelluksen tekoa. Käyttäjä ei näe UI:n ja logiikan erottelua selain- ja palvelinosiin. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.6/29

7 Vaadin IT Mill Oy (Turku). Katsotaan kuvia 3.1 ja 4.1 Vaadin-kirjasta. Vaadin-sovelluksen tekeminen näyttää standalone-sovelluksen (Swing:n tapainen) tekemiseltä. Pääpaino on GUI-asioissa. Palvelin puolella Vaadin-sovellus on servletti. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.7/29

8 Servletit version 2.1 mukaan Tilanne: Mikä servletti oikein on? WWW ja HTML-tiedostojen rakenne HTTP-protokolla Miten välittää tietoa? Lomakkeet Luokat Servlet ja HttpServlet Luokat HttpServletRequest ja HttpServletResponse sekä Cookie Esimerkkejä (Kirja: Java Servlet Programming, Jason Hunter & William Crawford, 1998.) HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.8/29

9 Tilanne 1/3 Servletti eli palvelinsovelma on www-palvelimessa suoritettavaksi tarkoitettu (tietynlainen) Java-ohjelma. Kaikki palvelimet eivät tue servlettejä (JSDK). Servletit eivät osa JDK:ta asennettava JSDK & palvelin & paketit kääntäjän yhteyteen. Servlet-ohjelmia ajetaan palvelimen oikeuksilla. Servlettiolio voidaan luoda jokaisen kutsun seurauksena tai se voi olla pysyvä osa palvelinta (raskaat sovellukset). Palvelinkohtaista: nykyisin yleensä pysyviä. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.9/29

10 Tilanne 2/3 Servletit ovat olioita ja luomisen jälkeen niitä käyttävä taho kutsuu niiden init()-metodia. WWW-palvelimen tehtävä: välittää html-sivuja. HTML-sivut: tekstimuotoisia sisältäen muotoilukomentoja ja esim. viittauksia muihin dokumentteihin. HTTP-protokolla: GET, POST, PUT + muutama muu komento. Pohjimmiltaan HTTP on yhteydetön! Miten välittää tietoa palvelimelle? Lomakkeet! Servlet pystyy käsittelemään mm. GET- ja POST-pyyntöjä. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.10/29

11 Tilanne 3/3 Idea: dynaaminen www-sivun generointi! Toinen idea: Työnjako: palvelin tekee raskaan työn. Esim. tietokantakysely. 2-tier, 3-tier, multitier... Huomaa: Servlettejä ja appletteja ei ole tehty kommunikoimaan keskenään! Servlettiä kutsutaan HTTP-protokollaa käyttäen. Appletti voi toimia niin, että jäsentää tuloksen vastauksena saamastaan HTML-sivusta; tuolloin appletti toimii selaimena... ei ole kovin järkevää... Itse asiassa servletin ja appletin välille on mahdollista luoda myös soketti- ja/tai RMI-yhteys. Ei luonnollista. (Ei käsitellä.) HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.11/29

12 Tilannekuva www palvelin kone www selain GET komento HTML sivu verkkoyhteys www palvelin prosessi POST komento HTML sivu doget() dopost() servletti olioita HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.12/29

13 Lomakkeista Servlettiä voi käyttää ottamaan tietoa lomakkeelta. HTML-tiedostossa: <FORM METHOD="POST" ACTION="http://kohdekone/servlets/OmaServletti">... määrityksiä </FORM> POST tai GET (ero on tekninen, syy osin vanhentunut). HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.13/29

14 FORM-määrittelyitä 1/3 Erilaisia kenttiä: <INPUT TYPE="tyyppi" NAME="nimi" VALUE="arvo"> TYPE=text voidaan syöttää tekstiä; alkuarvo. TYPE=radio radionappula; NAME kertoo ryhmän; VALUE:lla voidaan välittää tieto, mikä valittu. TYPE=checkbox valintaruutu; kuten radio. TYPE=submit nappula, jota painamalla ACTION osa käynnistyy; VALUE: nappulan teksti. TYPE=reset kuten submit, mutta tarkoituksena palauttaa painamisen seurauksena alkuarvoiksi. TYPE=image kuten submit, mutta nappulan sisältönä kuva. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.14/29

15 FORM-määrittelyitä 2/3 TYPE=password salasanakenttä. TYPE=file mahdollistaa tiedoston nimen valinnan ja tiedoston lähettämisen, jos FORM:n otsikossa ENCTYPE="multipart/mime". TYPE=hidden piilokenttä vakioarvon välittämiseksi. Valintalista: <SELECT NAME="nimi"> <OPTION>Vaihtoehto nro1 <OPTION SELECTED>Vaihtoehto nro2 <OPTION>Vaihtoehto... </SELECT> Tavallaan tämä on kenttä, jonka arvo valitaan annetusta joukosta. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.15/29

16 FORM-määrittelyitä 3/3 Tekstialue: <TEXTAREA NAME="nimi" ROWS="rivit" COLS="sarakkeet"> Tässä voi antaa tekstin oletusarvon </TEXTAREA> FORM:n muoto on muuttunut HTML:n versioiden myötä (nyk. 4.0). HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.16/29

17 HelloServlet.html <html> <head><title> HelloServlet </title></head> <body> <h2> HelloServlet:n käynnistävä sivu </h2> <form method="get" action="http://bg.cs.utu.fi:8080/servlet/helloservlet"> <input type=submit value="push"> </form> </body> </html> HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.17/29

18 HelloServlet.java import javax.servlet. ; import javax.servlet.http. ; import java.io. ; public class HelloServlet extends HttpServlet { public void doget(httpservletrequest rq, HttpServletResponse rs) throws IOException, ServletException { rs.setcontenttype("text/html"); PrintWriter out = rs.getwriter(); out.println("<html>"); out.println("<title> Hello there! </title>"); out.println("<body>"); out.println("<img src=http://staff.cs.utu.fi/icons/slidbar.gif alt=>" out.println("<h1> Tervehdys! </h1>"); out.println("<img src=http://staff.cs.utu.fi/icons/slidbar.gif alt=>" out.println("</body></html>"); } // doget } // class HelloServlet HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.18/29

19 LomakeServlet.html 1/3 <html> <head> <title> Lomakkeen välittämistä... </title> <body> <p> Täytä seuraavat ja paina lopuksi lähetä. </p> <form method=post ENCTYPE="multipart/mime" ACTION=http://bg.cs.utu.fi:8080/servlet/LomakeServlet> <input type=hidden name="piiloarvo" value="oletusarvo"> <p> Nimi: <input type=text name="kentta1" value=""> </p> <p> Osoite: <input type=text name="kentta2" value="osoite"> </p> HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.19/29

20 LomakeServlet.html 2/3 <p> Salasana: <input type=password name="kenttä3" value=""> </p> <p> Opinnot aloitettu: <select name="opinnot"> <option> muu <option selected> 1999 <option> 2000 <option> 2001 </select> <p> Valitse jokin: <input type=radio name="valinta" value="1999"> <input type=radio name="valinta" value="2000"> <input type=radio name="valinta" value="2001"> </p> HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.20/29

21 LomakeServlet.html 3/3 <p> Valitse tiedosto: <input type=file name="tiedosto" accept="html"> </p> <p> <input type=reset value="resetoi"> <input type=submit value="lähetä"> </p> </form> </body> </html> HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.21/29

22 LomakeServlet.java import javax.servlet. ; import javax.servlet.http. ; import java.io. ; public class LomakeServlet extends HttpServlet { public void dopost(httpservletrequest rq, HttpServletResponse rs) throws IOException, ServletException { String[] q = { "PiiloArvo", "Kentta1", "Kentta2", "Kentta3", "Opinnot", "Valinta", "Tiedosto" }; rs.setcontenttype("text/html"); PrintWriter out = rs.getwriter(); out.println("<html>"); out.println("<title> Vastaanotettiin seuraavaa </title>"); out.println("<body>"); for (int i=0; i<q.length; i++) { out.print("<p> " + q[i] + "= "); out.print(rq.getparameter(q[i])); out.println("</p>"); } out.println("</body></html>"); } // dopost } // class LomakeServlet HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.22/29

23 Luokka Servlet Rajapinta. Tämän toteuttaa GenericServlet ja HttpServlet (abstrakteja). void init(servletconfig c) Servlettiolion alustus kutsutaan vain kerran; c tulee palvelimelta. void service(servletrequest rq, ServletResponse rs) Servletin kutsu ohjataan ensin tähän metodiin. Muutama muukin metodi. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.23/29

24 Luokka HttpServlet Metodit erilaisille palvelupyynnöille ( service ). Tästä luokasta tyypillisesti johdetaan omia servlettejä. Seuraavassa rq tyyppiä HttpServletRequest ja rs tyyppiä HttpServletResponse. dodelete(rq, rs): HTTP DELETE -operaatio. doget(rq,rs): HTTP GET. dopost(rq,rs): HTTP POST. doput(rq,rs): HTTP PUT. Muitakin vastaavia on. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.24/29

25 Luokka HttpServletRequest Paljon erilaisia havainnointimetodeja. getcontenttype() datan tyyppi. getcontentlength() datan pituus. String getparameter(string p) palauttaa lomakkeelta lähetetyn parametrin p arvon. String[] getparameternames() Parametrien nimet. ServletInputStream getinputstream() Binäärinen lukuvirta lähetettyyn dataan. BufferedReader getreader() Sama tekstipohjaisena. Cookie[] getcookies() palauttaa sisääntulevat piparit! getremotehost, getremoteaddr, getremoteuser, getmethod, getservername, getserverport,... HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.25/29

26 Luokka HttpServletResponse Paljon metodeja. ServletOutputStream getoutputstream() Palauttaa binäärisen lähtevän virran. PrintWriter getwriter() Sama merkkipohjaisena; tällä toteutetaan sivujen kirjoittaminen. setcontentlength, setcontenttype void senderror(int code, String msg) Palauttaa virheilmoitussivun takaisin. void addcookie(cookie c) Asettaa piparin lähtevään virtaan. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.26/29

27 Luokka Cookie Piparin avulla palvelin voi tallettaa asiakkaaseen tietoa itsestään ja yhteydestään tähän asiakkaaseen. Cookie(String name, String value) Konstruktori, joka luo piparin, jolla nimi name ja arvo value (RFC 2109). Useita ominaisuuksia: kommentti merkityksestä, voimassaoloaika, domain-nimi, URL-polku (mille sivuille palautetaan), arvo, nimi, versionumero ja turvallisuus. boolean getsecure() Onko turvallinen yhteys käytössä? HTTPS tai SSL. Perusajatus on, että pipari lähetetään takaisin vain sinne, mistä se tuli (domain). HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.27/29

28 Lopuksi 1/2 Servletit ovat www-palvelimessa olevia olioita, joita voidaan kutsua säilyttävät tilansa kutsusta toiseen. Alunperin: käyttö lomakkeiden kautta. JSP: sekoitetaan servlet-koodia sivuihin. Idea: dynaamiset sivut & työn siirtäminen palvelimelle. Piparit toimivat palvelimen muistina. Usein halutaan tallettaa (lomakkeiden) tietoja tietokantaan. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.28/29

29 Lopuksi 2/2 Servlet applet -keskustelu? Mahdollista soketeilla ja RMI:llä. (Myös HTTP-yhteydellä.) Kehitystä ohjattu RFC-dokumenteilla, mutta eri versioita servlet-ominaisuuksista, html:stä, Tiedostoja on mahdollista lukea servleteillä... mutta se ei ole helppoa. (Alussa mainittu kirja.) Yleinen käytäntö: Lomakkeet voidaan koodata osaksi servlettiä: doget antaa lomakkeen, joka kutsuu dopost:a! HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.29/29

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELY/PIKATAIVAL2 Tehtävä G

TIETOJENKÄSITTELY/PIKATAIVAL2 Tehtävä G TIETOJENKÄSITTELY/PIKATAIVAL2 Tehtävä G 1 Tehtävänäsi on määritellä tietokantaan KisatSVNL.mdb lomake Kilpailut ohessa olevan mallin mukaan. Lomake on tarkoitettu kilpailutietojen lisäykseen, selailuun

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi CT30A3201 - WWW-sovellukset PHP-perusteet Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi 8.10.2013 Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen Sisältö PHP Evästeiden käyttö HTTP-otsikkotietojen käsittely

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

HTML:n perusteet. Jari Sarja / Otavan Opisto 2012. Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.

HTML:n perusteet. Jari Sarja / Otavan Opisto 2012. Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3. HTML:n perusteet Jari Sarja / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä 1 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. HTML:n lähtökohdat... 4 1.2. Millä HTML-sivuja

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Mediataidot 2013 2.9.2013. Anna Berg

Mediataidot 2013 2.9.2013. Anna Berg Mediataidot 2013 2.9.2013 Anna Berg Vastuuopettaja Anna Berg (etunimi.sukunimi ät aalto.fi) DI 2009 Pääaineena mediatekniikka Elokuvataiteen kandi 2011 Elokuvaleikkauksen koulutusohjelma Aalto Media Factory

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

13. Pintaa syvemmältä 233

13. Pintaa syvemmältä 233 13. Pintaa syvemmältä 233 OPPITUNTI 13 Pintaa syvemmältä Tällä tunnilla tutkimme joitakin funktioita, joilla saamme informaatiota ympäristöstä tai kommunikoimme ulkoisen maailman kanssa. Tämän tunnin aiheita

Lisätiedot

Palvelu sisältää tietyn määrän ominaisuuksia riippuen ostetusta palvelupaketista.

Palvelu sisältää tietyn määrän ominaisuuksia riippuen ostetusta palvelupaketista. PALVELUKUVAUS, WEBHOSTING (UNIX) SurfNet, Oy Nyttab Ab 16.7.2002 1. Yleistä Webhosting palvelu antaa asiakkaalle levytilaa SurfNetin palvelimella aineiston julkaisemiseen Internetissä. Internet yhteys

Lisätiedot

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education Olen saanut opettajalta ihan oman sähköpostiosoitteen, jonka loppu on @eduouka.fi. Voin kirjautua O365 palveluun omalla tunnuksella myös kotona. Tunnus on sama, jolla kirjaudun koulun tietokoneelle. Minulla

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Janne Heinonen RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 30.12.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Report B / 2002 / 3 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND Sisällys

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot