Nexstim Oyj. Lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nexstim Oyj. Lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys"

Transkriptio

1 Nexstim Oyj Lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys

2 Tervetuloa mukaan sijoittamaan suomalaiseen teknologiayritykseen Nexstim Oyj:n listautumisanti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle ja NASDAQ OMX Stockholm AB:n First North Sweden -markkinapaikalle Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään osakeantia ja listautumista varten laadittuun esitteeseen ( Esite ), johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Esite ja lisätietoja on saatavissa merkintäpaikasta, UB Securities Oy:stä, Nexstim Oyj:n verkkosivustolta osoitteesta ja merkintäpaikan verkkosivustolta osoitteesta Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu Esite First North Finland ja First North Sweden ovat vaihtoehtoisia markkinapaikkoja, joita ylläpitävät NASDAQ OMX -konserniin kuuluvat pörssit. First North Finlandissa tai First North Swedenissa listattuihin yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa siten sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen.

3 Nexstim Oyj Nexstim Oyj (jäljempänä Nexstim tai Yhtiö ) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (navigated brain stimulation, NBS). NBS-laitteisto on ensimmäinen ja ainoa laite, joka hyödyntää navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, ntms) aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen ja jolla on FDA:n (Food and Drug Administration). myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteiston nimeltä NBT (navigated brain therapy, NBT), jolla poistetaan luonnollisen parantumisen esteitä kohdistetun stimulaation avulla aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Yhtiön strategiana on osoittaa navigoidun TMS-teknologian hyödyllisyys aivohalvauksen jälkeisen liikealueen vamman kuntoutuksessa. Tämä on tarkoitus todentaa näyttämällä Nexstimin kehittämän navigoidun teknologiaalustan kliininen tehokkuus kallon ulkopuolisessa aivostimulaatiossa, jolla pyritään muokkaamaan aivojen toiminnallisuutta paikallisesti (neuromodulaatio) liikealueen kuntoutusta varten. Yhtiön strategiana on lisäksi osoittaa saman teknologian kaupallinen potentiaali toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen (pre-surgical mapping, PSM). Tulevaisuudessa Yhtiö aikoo tutkia teknologia-alustansa käyttömahdollisuuksia myös muihin aivohalvauksen tutkimuskohteisiin sekä esimerkiksi kivun ja tinnituksen hoitoon. Tervetuloa mukaan sijoittamaan. Janne Huhtala Nexstim Oyj Toimitusjohtaja Nexstim Oyj 3

4 Lyhyesti Mikä Nexstim on? Nexstim on suomalainen lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim hakee listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North Finland markkinapaikalle sekä NASDAQ OMX Stockholm AB:n First North Sweden markkinapaikalle ja tarjoaa listautumisen yhteydessä merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Osakeanti ). Katso tämän markkinointiesitteen kohta Osakeannin ehdot. Mihin Osakeannissa kerättävät varat käytetään? Nexstim aikoo käyttää Osakeannista saamansa varat rahoittaakseen Yhtiön seuraavan kehitysvaiheen, jonka aikana Yhtiön tarkoituksena on saattaa loppuun suunniteltu Vaiheen III -monikeskustutkimus ja saada FDA:n myynti- ja markkinontilupa NBT-laitteiston käytölle aivohalvauskuntoutuksessa. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden 2016 lopussa. Osakeannin nettotuotot on tarkoitus käyttää erityisesti seuraaviin tarkoituksiin: Millainen tutkimus ja kehitys Nexstimillä on? Nexstimillä on oma tutkimus- ja kehitysorganisaatio pääkonttorillaan Helsingissä. T&K-liiketoiminta-alue työllistää parhaillaan 12 vakituista työntekijää, jotka on organisoitu mekaniikka-, sähkö-, ohjelmisto-, testausja dokumentaatioyksiköihin. Yhtiö myös ulkoistaa ajoittain osia T&K-tehtävistä pääasiassa suomalaisille alihankkijoille. Onko Nexstimillä patentit ja hyödyllisyysmallit? Nexstimillä on patentti- ja hyödyllisyysmalliportfolio, joka kattaa sekä NBT- että NBS-laitteistoihin liittyvät patentit, patenttihakemukset hyödyllisyysmallin. Tämän Markkinointiesitteen päivämääränä Yhtiöllä on 25 patenttiperhettä (jokainen patenttiperhe on itsenäinen keksintö, jolle voidaan hakea patenttia eri maissa) ja yksi hyödyllisyysmalli. Yhtiöllä on yhteensä 60 myönnettyä patenttia ja 67 vireillä olevaa patenttihakemusta. Patenttihakemuksista suurin osa liittyy NBT-laitteistoon. Patenttien maantieteellinen alue keskittyy pääasiassa Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja Aasiaan. Lisäksi Nexstimillä on patenttirekisteröintejä ja patenttihakemuksia Japanissa, Kiinassa, Brasiliassa, Koreassa ja Kanadassa. Yhtiön aivohalvauskuntoutukseen käytettävän NBT-laitteiston kaksivuotisen Vaiheen III -monikeskustutkimuksen rahoittamiseen. Tutkimus on parhaillaan käynnissä Yhdysvalloissa 12 kuntoutuskeskuksessa; Viranomaishyväksyntöjen hakemiseen ja erityisesti FDA:n De Novo 510(k) myynti- ja markkinointiluvan hakemiseen aivohalvauskuntoutukseen käytettävän NBT-laitteiston markkinointiin; Aivohalvauksen akuutin vaiheen jälkeiseen hoitoon käytettävän NBT-laitteiston varhaisen vaiheen kaupallistamistoimenpiteiden suorittamiseen ja diagnostiikkaan liittyvän NBS-laitteistojen liiketoiminnan kehittämiseen; Muiden potentiaalisten tutkimuskohteiden, kuten kivun ja tinnituksen, kartoittamiseen; sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 4 Nexstim Oyj

5 Liiketoiminnan kuvaus Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö on kehittänyt teknologian, jonka avulla aivostimulaatio voidaan kohdistaa tarkasti tietylle alueelle aivoissa kallon ulkopuolelta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt tätä teknologiaa diagnostiikkatyökaluna aivoleikkauksen suunnittelussa NBS-laitteistollaan (navigated brain stimulation, NBS). NBS-laitteisto on ensimmäinen ja ainoa laite, joka hyödyntää navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, ntms) aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren kartoitukseen ja jolla on Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston (Food and Drug Administration, FDA). myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologiaalustalle laitteiston nimeltä NBT (navigated brain therapy, NBT), jolla poistetaan luonnollisen parantumisen esteitä kohdistetun stimulaation avulla aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen parantamiseksi ja tehostamiseksi. Aivohalvauskuntoutus Yhtiö keskittyy aluksi NBT-laitteistollaan kuntouttamaan käden ja käsivarren toiminnallisia vammoja, jotka ovat yleisimpiä oireita aivohalvauksen jälkeen. NBT-laitteiston periaatteellista toimivuutta (proof of concept) testattiin alustavissa kliinisissä kokeissa, joissa saavutettiin lupaavia tuloksia liikealueiden kehityksessä kuuden kuukauden seurantajakson ajan navigoinnin tehokkuuden vuoksi. Nexstim on aiemmin tänä vuonna aloittanut kaksivuotisen kliinisen Vaiheen III -monikeskustutkimuksen 12 merkittävässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käytölle akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Yhtiö valmistelee parhaillaan De Novo -esihakemustaan FDA:lle Jos NBT-laitteisto saa FDA:n myynti- ja markkinointiluvan, Yhtiö voi aloittaa laitteiston kaupallistamisen aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin NBT-laitteisto on kehitys- ja esikaupallistamisvaiheessa eikä Yhtiöllä ole tällä hetkellä merkittävää liikevaihtoa. Yhtiö tuottaa parhaillaan kliinistä tutkimustietoa NBT-laitteistolla toteutettavan terapian tehokkuudesta Vaiheen III -monikeskustutkimuksessa. Yhtiö odottaa monikeskustutkimukseen osallistuvien kuntoutuskeskuksien olevan NBT-laitteiston ensimmäisiä käyttäjiä tutkimuksen päätyttyä. Diagnostiikka Nexstimin NBS-laitteisto, jota käytetään aivoleikkauksia edeltävässä diagnostiikassa, on parhaillaan esikaupallistamisvaiheessa. NBS-laitteiston myynti ja markkinointi on ensisijaisesti kohdistunut lähinnä yliopistoihin ja opetussairaaloihin, joissa työskentelee niin kutsuttuja johtavia asiantuntijoita (key opinion leader, KOL), joiden lääketieteellinen erikoisala on neurokirurgia tai radiologia. Nexstim on tähän mennessä myynyt yhteensä noin 120 NBS-laitteistoa, joista Yhtiön arvion mukaan noin 40 on myyty kliiniseen käyttöön ja noin 80 tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Nexstimin liikevaihto on viimeisen kahden vuoden aikana kertynyt NBS-laitteistojen myynnistä, koulutuksesta, huollosta sekä vaihto- ja varaosien myynnistä. Nexstim Oyj 5

6 Tuotteet Nexstim tuottaa NBT- ja NBS-laitteistoja, jotka valmistaa Yhtiön alihankkija Innokas Medical Oy. Laitteistot voidaan toimittaa suoraan ostajille Innokas Medical Oy:n tuotantolaitokselta Kempeleestä. Nexstim on kehittänyt kaksi erillistä tuotetta, jotka perustuvat samaan teknologia-alustaan, aivohalvauspotilaiden terapia- sekä toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkinoille. Nexstimin NBT- ja NBS-laitteistot koostuvat työpisteestä, joka sisältää navigointilaitteiston, ja potilastuolista. Yhtiö valmistaa kahta erilaista työpistettä diagnostiikka- ja terapiakäyttötarkoituksiin. Työpiste, jota käytetään aivohalvauskuntoutukseen, on diagnostiikassa käytettävää työpistettä yksinkertaisempi käyttää ja käyttötarkoitukseltaan suppeampi. Eroavaisuudet laitteistojen välillä syntyvät muun muassa NBS-laitteiston laajemmista diagnostiikka- sekä käyttöliittymävaatimuksista liike- ja puhealueiden kartoittamisessa. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu Nexstimin laitteistojen kokoonpanoa. NBS työpiste NBT työpiste NBS-laitteisto NexSpeechmoduulilla Rekisteröintityökalu Kertakäyttöinen otsaan kiinnitettävä seurantaväline TMS-kela 6 Nexstim Oyj

7 NBT-laitteiston käyttö aivohalvauksen hoidossa TMS-teknologiaa voidaan käyttää muodossa, jossa pulsseja annetaan toistuvasti sarjastimulaationa (repetitive TMS, rtms), jolloin aivojen aktiivisuutta voidaan mukauttaa joko kiihdyttämällä tai hidastamalla aivopuoliskojen toimintoja. Oikeassa ja vasemmassa aivopuoliskossa sijaitsevat, lihastoimintoja sääntelevät liikeaivokuoret ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja kumpikin aivopuolisko rajoittaa normaalitilassa toisen aivopuoliskon toimintoja, jolloin tuloksena on aivopuoliskojen normaali tasapaino. Tilanteissa, joissa toinen aivopuolisko on vaurioitunut liikeaivokuorelta, kuten aivohalvauksessa, aivopuoliskojen luonnollinen tasapaino on häiriintynyt. 1 Terve aivopuolisko yrittää tällöin kompensoida vaurioituneen puolen toimintoja ja vaurioitunut aivopuolisko ei pysty palautumaan normaalisti. Aivopuoliskojen välisen epätasapainon vuoksi potilas ei kykene osallistumaan toivotulla tavalla kuntoutukseen, jota vaaditaan liikeratojen palautumiseen. On olemassa kaksi mahdollista tapaa, miten sarjastimulaatiota voidaan käyttää väliaikaisesti ohjaamaan aivopuoliskojen tasapainoa terveen ja vaurioituneen aivopuoliskon välillä aivohalvauspotilaan hoidossa. Ensinnäkin potilaalle voidaan antaa sarjastimulaatiota 1Hz taajuudella, millä paikallisesti rajoitetaan tervettä aivopuoliskoa toimimasta normaalisti. Toiseksi sarjastimulaatiota voidaan käyttää 10Hz taajuudella, millä paikallisesti aktivoidaan vaurioitunutta aivopuoliskoa. Nexstim on päättänyt käyttää NBT-laitteistoa hidastavaan sarjastimulaatioon terveelle aivopuoliskolle, sillä Yhtiön näkemyksen mukaan suoran aktivoivan sarjastimulaation antaminen vaurioituneelle aivopuoliskolle voi olla riskialtista ja se saattaa häiritä aivojen luonnollista parantumista. Tieteellisten tutkimusten mukaan terveen aivopuoliskon toimintojen rajoittaminen on tehokkaampaa kuin vaurioituneen aivopuoliskon aktivoiminen, mutta asiasta vaaditaan vielä lisää tutkimustietoa. 2 Ilman navigointitoimintoa tehtävällä sarjastimulaatiolla on saatu aikaan lyhytkestoista lihasten toiminnan palautumista aivohalvauksen jälkeen. Näitä tutkimuksia ei ole kuitenkaan suunniteltu siten, että niistä kävisi ilmi hoidon kliinisesti merkityksellinen tehokkuus ja vain jotkut näistä tutkimuksista yhdistivät sarjastimulaation ja kuntouttavan harjoitteen. Aiemmat tutkimukset on tehty kokeellisilla TMS-laitteilla, joissa ei ole ollut navigointitoimintoa. Hoito on siis kohdistettu aivoihin tietämättä tarkalleen, mihin hoito kohdentuu. Hoidon antaja ei ole pystynyt varmistamaan kohdentuuko stimulaatio tarkalleen oikeaan kohtaan liikeaivokuorella ja hoitoa ei ole myöskään kyetty kohdistamaan samaan aivojen kohtaan monta minuuttia kestävän hoidon aikana tai eri hoitokerroilla. Nexstimin NBTlaitteiston navigointitoiminnon ansiosta hoito pystytään kohdistamaan tarkasti ja toistettavasti sekä varmistamaan potilaskohtainen stimulaatioannos. 1. Khedr et al, European Journal of Neurology, Kakuda et al, PM&R (Physical Medicine and Rehabilitation), 2011 Nexstim Oyj 7

8 Hallitus ja toimitusjohtaja Timothy Irish Hallitusen puheenjohtaja, Deltex Medical Grocup Plc, Bioxyden Ltd ja Patech Soloutions Ltd. Entinen Rotal Philipsin markkinointi- ja strategiajohtaja. Olli Riikkala Hallituksen varapuheenjohtaja, Onbone Oy, Instrumentarium tiedesäätiö. Entinen hallituksen jäsen, Tieto Oyj, Comptel Oyj, Oriola-KD Ekaterina Smirnyagina Partner, Capricorn Venture Partners Health-Tech Fund. Entinen partner, Alta Partners. Kenneth Charhut Toimitusjohtaja, Comptellon Inc. Hallituksen jäsen, Reshape Medisal, Foldax. Juha Vapaavuori Hallituksen puheejohtaja, Galilaeus Oyja KC-Holding 3 Oy. Hallituksen jäsen, FIT Biotech Oy ja Vivoxid Oy. Johan Christenson Partner, HealthCap. Hallituksen jäsen, Cerenis SA, Trimb AB, Oncopeptides AB, Oncos Therapeutics Oy ja Ancilla AB. Casper Breujm Partner, Lundbeckfond Ventures. Hallituksen jäsen, Asante Solutions Inc, Dysis Medical Ltd ja Atox Bio Inc. Renē Kuijten Parter, Life Sciences Partners. Entinen McKinsey & Companyn terveydenhoito- ja lääkeyksikön asiakaspäällikko ja vetäjä. Janne Huhtala Tomitusjohtaja, Entinen Nexstimin talousjohtaja Entinen johtaja talouskonsultointiyritys Gutta Oy:ssä. 8 Nexstim Oyj

9 Toimialakatsaus Yleistä Nexstim tähtää ensisijasesti aivohalvauspotilaiden kuntoutuksen markkinoille johtuen niiden koosta ja suuresta tarpeesta tehokkaille motoristen toimintojen vammojen kuntoutushoidoille. Motoristen toimintojen vammat ovat yleisimpiä aivohalvauksen jälkioireita. Yhtiö keskittyy ensisijaisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan aivohalvauskuntoutuksen markkinoihin, jotka Nexstimin arvion mukaan ovat vuotuiselta kooltaan noin 1,8 miljardia dollaria (Yhdysvalloissa 694 miljoonaa dollaria ja Euroopassa 884 miljoonaa euroa). Tulevaisuuden mahdollinen myynti on tarkoitus ensisijaisesti keskittää Yhdysvaltojen markkinalle, on laajin yhtenäinen markkina yhdenmukaisen hoitokorvausmallin ja terveydenhuoltojärjestelmän suhteen. Nexstimin toissijainen kohdemarkkina on toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkina, joka on pienempi suhteessa aivohalvauskuntoutuksen markkinoihin, mutta jolla on selkeä tarve potilaaseen kajomattomille ja tarkoile työkaluille liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden kartoitukseen. Nexstim arvioi NBS-laitteistojen potentiaalisen maksimaalisen kokonaismarkkinan Yhdysvalloissa ja Europassa olevan noin 625 miljoonan dollarin arvoinen (Yhdysvallat 57 % ja Eurooppa 43%). Arvio ei ole kokonaismarkkinan vuotuinen arvo, vaan tämänhetkisen markinan potentiaalinen kokonaisarvo, joka on laskettu laitteiston kanssa yhteensopivien sairaaloiden kokonaismäärällä kerottuna NBS -laitteiston koreamman arioidun keskihinnan mukaan. NBS -laitteiston kliinisen käyttöiän arviodaan olevan seitsemän vuotta, minkä jälkeen laitteisto pitäisi uusia. Tämän lisäksi hoitokertakohtaisten kertakäyttövälineiden vuotuisen potentiaalisen enimmismarkkinan Nexstim arvioi tällä hetkellä olevan noin 11 miljoonaa dollaria (Yhdysvallat 38% ja Eurooppa 62%), mikä perustuu soveltuvien leikkausten vuotuiseen kokonaismäärään kerrottuna hoitokohtaisen kertakäyttövälineen arvioidulla hinnalla. Aivohalvauskuntoutuksen markkinat Aivohalvaus on sairaus, joka vaikuttaa aivoon johtaviin ja aivojen sisäisiin valtimoihin. Aivohalvaus tapahtuu, kun valtimoon, joka kuljettaa happea ja ravinteita aivoihin hyytyy tai puhkeaa. Aivojen verenkierron keskeytyessä osa aivoisoluista kuolee hapen ja ravinteiden puutteeseen. Aivohalvauksen riski kasvaa iän myötä, mutta tärkeimmät tunnetut tekijät, jotka kasvattavat aivohalvauksen riskiä ovat korkea verenpaine, tupakointi, liikalihavuus, huono ruokavalio, liikunnan puute, korkea LDL-kolesteroli ( paha kolesteroli), diabetes, alkoholi, stressi, masennus ja sydänsairaudet. 3 Aivohalvaus on yksi maailman johtavista syistä invalidisoitumiseen ja toiseksi yleisin kuolinsyy (5 miljoonaa kuolintapausta vuosittain). Joka vuosi noin 15 miljoonaa ihmistä saa aivohalvauksen ja on arvioitu, että noin kuudesosa maailman väestöstä kärsii aivohalvauksen elinaikanaan 5. Tämän vuoksi tehokkaalle tavalle hoitaa aivohalvauskuntoutusta on suuri tilaus markkinoilla. Vuonna 2010 kerättyjen 6 tietojen mukaan Yhdysvalloissa yli ihmistä saa aivohalvauksen vuosittain. Euroopassa aivohalvausten määrä olisi yli 1,3 miljoonaa vuonna 2014 Maailman Terveysjärjestön kasvuarvioiden mukaan laskettuna 7. Noin 85 % aivohalvauksen saaneista selviytyy aivohalvauksen akuutista vaiheesta 8. Yhdysvalloissa hoitokulujen ja menetetyn tuottavuuden on arvioitu maksavan 36,5 miljardia dollaria, joista 20,6 miljardia dollaria on suoria hoitokuluja, vuosittain O Donnell, Martin J., et al. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. The Lancet (2010): WHO The Atlas of heart disease and stroke section 15: Global burden of stroke cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf Mackay, J and Mensah, G Seshadri, S. and Wolf, P.A. Lifetime risk of stroke and dementia: current concepts, and estimates from the Framingham Study Lancet Neurology vol 6, issue 12 P December Heart Disease and Stroke Statistics (2012) Update: A Report From the American Heart Association, Circulation (2012); The Global Burden of Disease (2004) Update, WHO Nexstim Oyj 9

10 Euroopassa välittömät aivohalvaukseen liittyvien hoitokulujen arvioitiin olevan 42,4 miljardia euroa vuonna American Heart Associationin mukaan aivohalvauksen kustannuksen on arvioitu enemmän kuin kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä (tarkoittaen 5,4 %:n vuosikasvua), mikä johtuu väestön ikääntymisestä ja paremmasta akuutin vaiheen hoidosta johtuvasta kuolleisuuden laskusta. 65- vuotiaiden osuus väestöstä on arviotu kasvavan 40% Yhdysvalloissa ja 45% muissa kehittyneissä maissa vuosien 2015 ja välisenä aikana 11. Yhdysvalloissa käytetään vuosittain noin 8,5 miljardia dollaria aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen 12. Nykyiset hoitomenetelmät (fysioterapia ja tomintaterapia) ovat kuitenkin vaikuttavuudeltaan hyvin rajoittuneita, eli maksajat (esimerkiksi Yhdysvalloissa valtiolliset toimijat, kuten Medicare tai Medicaid, tai yksityiset sairasvakuutusyhtiöt, kuten Aetna) ja potilaat saavat kalliille hoidolle vain marginaalisia parannuksia vastineeksi. Nexstim on osoittanut Vaiheen II - tutkimuksessaan, että NBT-laitteiston käyttö toimintaterapian yhteydessä voi saavuttaa yli kolminkertaisia parannuksia verrattunua nykyisen hoidon tasoon. Toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkinat Toiminnallisten aivoalueiden kartoitus paikantaa ennen leikkausta diagnosoitavasta potilaasta ne aivojen alueet, jotka vastaavat puheesta ja motoriikasta. Toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen päätarkoituksena on minimoida puhekyvyn ja motoriikan vahingoittumisen riski, kun kirurgisella toimenpiteellä käsiteltävä aivojen alue on näiden tärkeiden toiminnallisten alueiden lähellä. Yleisin toimintapa toiminnallisten aivoalueiden kartoituksessa on aivokuoren suorasähköstimulaatio (DCS) 13, joka tehdään kirurgisen toimenpiteen aikana asettamalla elektrodit suoraan aivoihin liike- ja puhealueiden kartoittamista varten ennen varsinaista leikkausta. Aivokuoren suorasähköstimulaatio vaatii kuitenkin kontaktin aivojen kanssa, minkä vuoksi se ei sovellu ennen leikkausta suoritettavaan suunnitteluun. Nexstimin NBS-laitteisto mahdollistaa tarkan kartoituksen eenen leikkausta. NBS-laitteistolla tehtävä liike- ja puhealueiden kartoitus on todettu yhtä tarkaksi kuin perinteinen aivokuoren suorasähköstimulaatio 15, mikä mahdollistaa leikkausta edeltävän tarkan suunnittelun. Kun leikkaus on suunniteltu NBS-laitteistolla tehdyllä tarkalla motoriikan ja puhealueen kartoituksella, aivokuoren suorasähköstimulaatiota käytetään kartoituksen tulosten varmistamiseen leikkauksen aikana. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa ei-kirurginen vaihtoehto liike- ja puhealueiden tarkkaan kartoittamiseen, jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Aivokirurgiassa NBS-laitteistoa pystytään pääasiassa hyödyntämään leikkauksissa, joissa kohdealue on liike- tai puhealueiden lähellä tai näiden sisällä, sillä operoitavan alueen tarkalla kartoituksella voidaan välttää leikkausten haitallisia vaikutuksia. NBS-laitteistolla tehtävästä kartoituksesta on hyötyä erityisesti aivokasvaimiin (neurokirurgia ja stereotaktinen sädehoito), vaikeisiin epileptisiin ja verisuonien epämuodostumiin liittyvissä leikkauksissa. Tärkeiden liike- ja puhealueiden kartoituksella ennen aivoleikkausta NBS-laitteiston avulla on todettu olevan merkittävä vaikutus leikattavan alueen sijainnista ja koosta tehtäviin päätöksiin. Leikkausta edeltävä liikealueen kartoitus on johtanut kasvaimen jäännöskudoksen tilastollisesti merkittävään vähenemiseen vaikeissa operaatioissa kontrolliryhmään verrattuna. Perusteellisempi kudoksen poistaminen lisää potilaan selviytymisen todennäköisyyttä ja ennen kirurgista toimenpidettä NBS-laitteistolla tehtävän liikealueen kartoituksen on osoitettu lisäävän oireetonta elinaikaa matalan erilaistumisasteen glioomapotilaissa 45 % (22,4 kuukautta verrattuna 15,4 kuukauteen) World Health Organization. The World Health Report 2003: Shaping the future. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2004b. 8. National Stroke Association, Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Blaha MJ, et al. Heart disease and stroke statistics 2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation ; J. Olesen: The economic cost of brain disorders in Europe (2012) 11. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects 2012 Revision, June Picht T, et al. Assessment of the Influence of Navigated Transcranial Magnetic Stimulation on Surgical Planning for Tumors in or Near the Motor Cortex. Neurosurgery 2011, Vajkoczy, et al. Utility of Navigated Brain Stimulation in preoperative mapping of essential speech areas Picht T, et al. Assessment of the Influence of Navigated Transcranial Magnetic Stimulation on Surgical Planning for Tumors in or Near the Motor Cortex. Neurosurgery 2011, Vajkoczy, et al. Utility of Navigated Brain Stimulation in preoperative mapping of essential speech areas Ibid. 16. Frey, Dietmar, et al. Navigated transcranial magnetic stimulation improves the treatment outcome in patients with brain tumors in motor eloquent locations. Neuro-oncology (2014): nou Nexstim Oyj

11 Strategia Yhtiön strategiana on osoittaa navigoidun TMSteknologian hyödyllisyys aivohalvauksen jälkeisen liikealueen vamman kuntoutuksessa. Tämä on tarkoitus todentaa näyttämällä Nexstimin kehittämän navigoidun teknologia-alustan kliininen tehokkuus kallon ulkopuolisessa aivostimulaatiossa, jolla pyritään muokkaamaan aivojen toiminnallisuutta paikallisesti (neuromodulaatio) liikealueen kuntoutusta varten. Yhtiön strategiana on lisäksi osoittaa saman teknologian kaupallinen potentiaali toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen (pre-surgical mapping, PSM). Tulevaisuudessa Yhtiö aikoo tutkia teknologia-alustansa käyttömahdollisuuksia myös muihin aivohalvauksen tutkimuskohteisiin sekä esimerkiksi kivun ja tinnituksen hoitoon. NBT-laitteiston kliinisen merkityksen todistaminen Aivohalvauspotilaiden hoitoon käytettävä Nexstimin NBT-laitteisto on tällä hetkellä esikaupallistamisvaiheessa. Yhtiöllä on käynnissä Vaiheen III -monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on todentaa NBT-laitteistolla annettavan hoidon tehokkuus aivohalvauspotilaiden akuutin vaiheen jälkeisen käden ja käsivarren toiminnallisuuden kuntoutuksessa. Tämän lisäksi Yhtiön esikaupallistamisvaiheen strategiana on Vaiheen III -tutkimuksen avulla hankkia johtavien asiantuntijoiden tuki laitteistolla tehtävälle hoidolle sekä tietoa terveystaloustieteellisen mallin rakentamista varten ennen hoidon korvattavuuden hakemista ja kaupallistamista. Nexstim aikoo aluksi keskittyä aivohalvauspotilaiden hoidon markkinoihin Yhdysvalloissa, sillä Yhdysvallat on suurin yksittäinen markkina-alue, jossa korvausjärjestelmä kattaa suuren potilasjoukon. Päästäkseen Yhdysvaltojen markkinoille Yhtiö pyrkii hakemaan FDA:n De Novo 510(k) -hyväksynnän NBT-laitteiston käytölle. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan etumatkaa mahdollisiin kilpailijoihin ja mahdollistamaan täysimittainen kaupallistaminen seuraavassa strategian vaiheessa. Myöhemmässä kaupallistamisvaiheessa Nexstim tulee käyttämään NBT-laitteiston myynnissä myyntimallia, jossa suurin osa liikevaihdosta syntyy hoitokertakohtaisista kertakäyttövälineistä. Myyntimalli on valittu vuotuisten aivohalvaustapausten suuren määrän, sekä niissä esiintyvien käsi ja käsivarren toiminnallisten vammojen yleisyyden johdosta. Jokainen potilas tarvitsee hoitojakson aikana noin 20 hoitokertakohtaista kertakäyttövälinettä. Laitteistoilla on noin hoitokerran vuotuinen kapasiteetti. Myyntimalli mahdollistaa sen, että asiakkaan alkuinvestointi NBTlaitteistoon voidaan pitää alhaisena, minkä Yhtiö uskoo edistävän NBT-laitteistojen tulevaa myyntiä. NBS-laitteiston esikaupallistaminen Yhtiö lanseerasi aluksi NBS-laitteistonsa diagnostiikkamarkkinoilla toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen todistaakseen navigointiteknologiansa tarkkuuden ja luotettavuuden aivokirurgiassa, jossa nämä tekijät ovat erityisen tärkeitä. Nexstim on saanut NBS-laitteistolleen FDA:n myynti- ja markkinointiluvan ja CE-merkinnän sekä aivojen liikeaivokuoren että aivojen puhealueiden kartoittamiseen. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiö kerää tutkimustietoja tutkijaaloitteisista tutkimuksista pyrkiäkseen rakentamaan terveystaloudellisen mallin NBS-laitteiston laajempaa kaupallistamista varten. Yhtiö on lanseerannut syyskuussa 2014 uuden sukupolven NBS 5 -laitteiston, joka on myynnissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Myyntikohteina ovat tällä hetkellä yliopistot ja opetussairaalat johtavien asiantuntijoiden tuen saavuttamiseksi. Yhtiö valmistelee parhaillaan NBS-laitteiston terveystaloustieteellistä mallia käyttäen hyväkseen äskettäin julkistettuja tutkija-aloitteisten tutkimusten tuloksia, jotka osoittivat merkittäviä hyötyjä NBS-laitteiston käytöstä kliinisessä potilashoidossa. Terveystaloustieteellisen mallin laatiminen edistää laajempaa myyntiponnistusta, joka on käynnistetty NBS 5-laitteiston lanseerauksen myötä. Nexstimin uuden sukupolven NBS 5 -laitteisto on päivitetty laitteistoversio, joka ei vaadi erillistä FDA myynti- ja markkinointilupaa tai CE-merkintää, sillä laitteistossa ei ole merkittävää teknologista eroa aiempaan FDA:n hyväksymään NBS 4 -laitteistoversioon verrattuna. Toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkinoilla Nexstim käyttää myyntimallia, jossa pääosa liikevaihdosta kertyy NBS-laitteiston myynnistä. NBS-laitteistolla on korkeampi hinta suhteessa NBT-laitteistoon. NBSlaitteiston tyypillinen kliininen käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Myyntimallin valinta johtuu verrattain alhaisista vuotuisista potilasmääristä, joiden hoidossa laitteiston käytöstä olisi kliinistä hyötyä. Nexstim Oyj 11

12 Yhtiön havainnollistava strateginen aikajana NBT- ja NBS-laitteistojen kehitykselle ja kaupallistamiselle on esitetty alla. Tutkimus ja kehitys Validointi Esikaupallistaminen Kaupallistaminen Vaiheen I tutkimus Vaiheen II tutkimus Vaiheen III tutkimus Aivohalvausterapia Tehokkuuden tutkimista aivohalvaus potilaiden kuntoutuksessa Tuloksien replikointia suuremmalla potilasryhmällä Johtavien asiantuntijoiden tuki Tulostietoja Terveystaloudellinen malli NBT-laitteiston kaupallistamisen ylösajo FDA:n hyväksyntä halvauksen kuntoutukseen Korvattavuus Paikannuslaitteiston kehitys TMSteknologialle Tutkija-aloitteiset tutkimukset Toiminnallisten aivoalueiden kartoitus NBS-laitteiston kehitys NBS laitteiston kehitys tarkkuuden osoittamiseksi FDA:n hyväksyntä liike ja puhealueiden kartoitukseen Turvallisuuden ja tarkkuuden todiste saavutettu Johtavien asiantuntijoiden tuki Tulostietoja Terveystaloudellinen malli NBS-laitteiston kaupallistamisen ylösajo Korvattavuus Nexstim Oyj

13 Käyttöpääomalausunto Yhtiön arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma ei riitä sen nykyisiin tarpeisiin eli vähintään 12 kuukauden ajaksi tämän Markkinointiesitteen tai FN-listautumisen päivämäärästä. Tämä johtuu pääosin seuraavien 12 kuukauden aikana kertyvistä Yhtiön NBT-laitteiston Vaiheen III monikeskustutkimuksen arvioiduista kuluista. Perustuen varovaiseen liikevaihtoennusteeseen ja kuluarvioon Yhtiö uskoo, että yhteensä 10 miljoonaa euroa riittää kattamaan käyttöpääoman vajauksen mainituksi 12 kuukauden ajaksi. Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää marraskuun 2014 puoleen väliin asti. Yhtiö toteuttaa Osakeannin muun muassa käyttöpääoman riittävyyden varmistamiseksi. Yhtiön näkemyksen mukaan, mikäli Osakeanti toteutuu suunnitellussa aikataulussa ja mikäli Osakeannin tuotot ovat vähintään Osakeannin toteuttamiseen vaaditut 15 miljoonaa euroa (katso Osakeannin Ehdot ), Osakeannin tuotot (yhdessä Yhtiön käytettävissä olevien rahavarojen kanssa) tuottavat Yhtiölle riittävän käyttöpääoman vastaamaan nykyisiin rahoitustarpeisiin ja kattamaan 10 miljoonan euron käyttöpääomatarpeet vähintään 12 kuukaudeksi Esitteen tai FN-listautumisen päivämäärästä lähtien. Jos Osakeanti ei toteudu ollenkaan, Yhtiö pyrkii hankkimaan lisää vieraan tai oman pääoman ehtoista rahoitusta tai sopeuttaa kulurakennettaan ensisijaisesti vähentämällä kiinteitä kustannuksiaan, kuten henkilöstökuluja, sekä tarvittaessa lykkäämällä tai keskeyttämällä Vaiheen III-monikeskustutkimuksen etenemisen ja siitä aiheutuvien kulujen kertymisen. Jos lisärahoitusta ei saada, Yhtiö voi joutua maksuvaikeuksiin. Nexstim Oyj 13

14 Tulevaisuudennäkymät Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin Yhtiön johto odottaa liikevoiton olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Odotettu kannattavuus ennustekaudella perustuu seuraaviin johdon arvioihin ja oletuksiin: a) NBS-laitteistojen (leikkausta edeltävä aivojen toiminnallinen kartoitus) myynnistä kertyvä liikevaihto tulee kasvamaan merkittävästi tilikausien aikana. Kasvu perustuu menestykseen terveystaloustieteellisen mallin toteuttamisessa. b) NBT-laitteiston (navigoitu aivoterapia) Vaiheen III -tutkimus etenee suunnitellusti. Vaiheen III -tutkimukseen liittyvät kulut on arvioitu perustuen oletukseen, että tutkimus päättyy suunnitellusti tilikauden 2016 aikana. c) NBT-laitteiston (navigoitu aivoterapia) kaupallistamista edeltävät suunnitelmat toteutuvat suunnitellusti. Kaupallistamista edeltävän vaiheen kulut on arvioitu perustuen oletukseen, että Vaiheen III -monikeskustutkimus saadaan päätökseen tilikauden 2016 aikana. d) NBT-laitteiston osalta ei odoteta syntyvän liikevaihtoa varovaiseen arvioon perustuvassa liiketoiminnan ennusteessa tilikauden 2017 loppuun mennessä eikä arvioissa ole siten huomioitu NBT laitteiston kaupallistamisen kustannuksia. Yhtiön johto voi vaikuttaa eniten yllä esitettyihin kohtiin a) ja c). Panostusta NBS-laitteiston myyntiin voidaan kasvattaa esimerkiksi lisäämällä myyjien määrää ja markkinointia, muuttamalla hinnoittelua tai liiketoimintamallia. Näillä tekijoillä voidaan vaikuttaa terveystaloustieteelliseen malliin. Edellyttäen, että NBT-laitteiston Vaiheen III -monitutkimuskeskus etenee suunnitellusti, Yhtiön johto voi panostaa NBT-laitteiston kaupallistamista edeltävään suunnitelmaan riittävässä määrin varmistaakseen suunnitelman toteutumisen. Yhtiön johto ei voi merkittävästi vaikuttaa yllä esitettyihin kohtiin b) ja d). NBT-laitteiston Vaiheen III monikeskustutkimus toteutetaan ulkopuolisten toimesta eikä Yhtiö pysty vaikuttamaan tutkimuksen tuloksiin. NBT-laitteiston liikevaihdon kertyminen todennäköisesti edellyttää, että muut yllä esitetyt oletukset toteutuvat odotetusti. Yhtiön tulevaisuudennäkymiin liittyviä epävarmuustekijöitä on useita. Näistä merkittävimmät ovat NBS-laitteistojen myynnin osalta asiakkaiden taloudellinen tilanne, Yhtiön myynti- ja markkinointiresurssien riittävyys ja menestyminen tehtävissään, kliinisen tutkimustiedon viivästyminen tai riittävien lisätutkimusten puuttuminen sekä laitteistolla tehtävän hoidon saaminen terveystaloustieteellisen mallin mukaisen korvattavuuden piiriin. NBT-laitteiston osalta Vaiheen III -monikeskustutkimus voi epäonnistua eikä FDA:n myynti- ja markkinointilupaa välttämättä saada suunnitellussa laajuudessa tai aikataulussa taikka ollenkaan. Lisäksi tutkimuksen kulut voivat kasvaa tai toteutua suunniteltua suurempina. Yksityiskohtaisempi kuvaus Yhtiön liiketoimintaan liittyvistä riskitekijöistä ja siten myös tulevaisuudennäkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä on tämän Markkinointiesitteen kohdassa Riskit. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa liiketoimintansa tilikauden 2017 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle saakka yllä kuvattuihin arvioihin ja oletuksiin perustuen Osakeannista saatavilla nettotuotoilla. Yhtiö olettaa saavansa Osakeannista yhteensä vähintään miljoonan euron nettotuoton. Jos Osakeannista saatavien nettotuottojen määrä on pienempi ja Osakeanti sekä FNlistautuminen toteutetaan, Yhtiö voi tarvita lisärahoitusta, jonka se suunnittelee hankkivansa tarvittavissa määrin muulla vieraan tai oman pääoman ehtoisella rahoituksella. 14 Nexstim Oyj

15

16 Osakeannin ehdot Alla on kuvattu lyhyesti Osakeannin keskeisimmät ehdot instituutioannin ja Suomessa tehtävän yleisöannin osalta. Sijoittajan tulee tutustua Esittteessä oleviin yksityiskohtaisiin antiehtoihin ennen merkinnän tekemistä. Antiosakkeet Yhtiö tarjoaa enintään Yhtiön uutta Osaketta ( Antiosakkeet ) merkittäväksi ( Osakeanti ). Osakeanti koostuu: a) Instituutioannista ( Instituutioanti ), jossa Antiosakkeita tarjotaan sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täyttyessä. b) Yleisöannista Suomessa ( Yleisöanti Suomessa ), jossa Antiosakkeita tarjotaan yleisölle Suomessa. c) Yleisöannista Ruotsissa ( Yleisöanti Ruotsissa ), jossa Antiosakkeita tarjotaan yleisölle Ruotsissa. Antiosakkeiden määrä ja Lisäosake-erä Osakeannissa liikkeeseenlaskettavien Antiosakkeiden määrä määritetään Instituutioannissa tarjousmenettelyllä sekä sijoittajien Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tekemien merkintöjen perusteella. Olettaen, että Osakeannissa lasketaan liikkeeseen Antiosaketta, Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlaskemista Osakkeista on noin 37,83 %. Jos Osakeanti on ylimerkitty, Yhtiön hallituksella on oikeus korottaa Antiosakkeiden määrää enintään Yhtiön uudella Osakkeella ( Lisäosake-erä ). Olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään Antiosaketta, jolloin Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlasketuista Osakkeista on noin 41,17 %. Hinnoittelu ja hinnanmuodostus Yhtiö on asettanut yhdessä Järjestäjien kanssa alustavaksi hintaväliksi 8,70 9,80 euroa Antiosakkeelta ( Alustava Hintaväli ). Jotta Antiosakkeille saataisiin markkinaperusteinen hinta, instituutiosijoittajille tarjotaan mahdollisuus osallistua hinnanmuodostukseen antamalla merkintätarjous. Hinnanmuodostus tapahtuu Merkintäaikana (määritelty alla). Lopullinen merkintähinta Antiosakkeelta ( Merkintähinta ) määritetään instituutiosijoittajien hinnanmuodostuksen sekä sijoittajien Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tekemien merkintöjen perusteella, ja se voi olla Alustavalla Hintavälillä tai sitä alhaisempi. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla enemmän kuin 9,80 euroa. Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa Merkintäaikana. Alustavan Hintavälin mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Yhtiö odottaa ilmoittavansa lopullisen Merkintähinnan yhtiötiedotteella noin Antiosakkeiden maksaminen Merkinnät maksetaan rahassa Instituutioannin erityisehdot ja Yleisöantiin Suomessa sovellettavat erityisehdot tarkemmin kuvatulla tavalla Järjestäjien ilmoittamalle pankkitilille välittömästi saatavilla olevina varoina. Sijoittajat, jotka ovat antaneet pääomalainaa Yhtiölle, voivat kuitenkin maksaa merkintänsä kuittaamalla merkintähintasaatavan pääomalainan pääomalla. Yhtiö on saanut pääomalainaa Yhtiölle myöntäneiltä nykyisiltä osakkeenomistajilta merkintäsitoumukset, joiden mukaan sitoumuksen antaneet pääomalainavelkojat sitoutuvat merkitsemään Osakeannissa Antiosakkeita Merkintähintaan määrän, joka mahdollistaa pääomalainan koko pääoman käyttämisen kyseisten Antiosakkeiden maksuun. Sitoumukset kattavat pääomalainat, joiden pääoma on yhteensä tuhatta euroa. Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääoma ei kasva Osakeannin yhteydessä. Euroclear Finlandin kautta sijoittajille Instituutioannissa ja Yleisöannissa Suomessa toimitettavat Antiosakkeet maksetaan euroissa. Merkintäaika Antiosakkeiden merkintäaika ( Merkintäaika ) alkaa klo 09:30, ja sen odotetaan päättyvän klo 16:30. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Merkintäajan tai lyhentää ja pidentää sitä. Merkintäaikaa voidaan muuttaa yhden tai useamman kerran, mutta Merkintäaika voi päättyä aikaisintaan klo 16:30 eikä sitä jatketa pidemmälle kuin klo 16 Nexstim Oyj

17 16:30. Merkintäajan mahdolliset muutokset ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Yhtiö ei voi muuttaa tai keskeyttää Merkintäaikaa klo 9:30 ja 16:30 välisenä aikana tai muuttaa Merkintäaikaa Merkintäajan päättymisen jälkeen. Mikäli Merkintäaikaa muutetaan, allokointipäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan vastaavasti, mutta First North Finlandiin ja First North Swedeniin listautumisen ja kaupankäynnin alkamisen ajankohtia ei välttämättä muuteta. Antiosakkeiden allokaatio Yhtiö päättää, oman harkintansa mukaan, Antiosakkeiden allokaatiosta Instituutioannin, Yleisöannin Suomessa ja Yleisöannin Ruotsissa välillä ja sijoittajien kesken Instituutioannissa, Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa. Jos Osakeanti on ylimerkitty, sijoittajille ei välttämättä allokoida kaikkia heidän merkitsemiään Antiosakkeita tai yhtään Antiosaketta. Jos Osakeanti on täysin merkitty tai ylimerkitty, Yhtiö allokoi sijoittajille Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tehtyjen merkintöjen perusteella yhteensä vähintään 50 % merkintöjen mukaisista määristä siihen määrään asti, joka vastaa enintään 20 % Antiosakkeista. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien Yleisöannissa Suomessa antamat merkintäsitoumukset kokonaan Antiosakkeeseen saakka. Osakeannin tuloksen julkistaminen Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö julkistaa Osakeannin tuloksen noin yhtiötiedotteella. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen Osakeanti on suunnattu osakeanti, toisin sanoen Antiosakkeet tarjotaan poiketen Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön liiketoiminnan rahoittaminen ja Yhtiön omistuspohjan laajentaminen, jota Yhtiön Osakkeiden suunniteltu listaaminen First North Finlandiin ja First North Swedeniin edellyttää. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa Osakeyhtiölain 9 luvun 4 :n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen Yhtiö hakee Antiosakkeiden rekisteröintiä Kaupparekisteriin niin pian kuin on käytännössä mahdollista Antiosakkeiden allokaation jälkeen. Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö odottaa, että liikkeeseenlasketut Antiosakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin noin Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmään niin pian kuin mahdollista Kaupparekisteriin tehdyn rekisteröimisen jälkeen. Mahdollisimman pian Euroclear Finlandiin rekisteröimisen jälkeen Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmien kautta. Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiön arvion mukaan Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille noin Listaaminen Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille käsiteltäväksi Helsingin Pörssissä ja Tukholman Pörssissä listatakseen: a) First North Finlandissa (i) Yleisöannissa Suomessa annetut ja allokoidut Antiosakkeet, (ii) Instituutioannissa annetut ja allokoidut Euroclear Finlandin kautta toimitettavat Antiosakkeet ja (iii) kaikki muut Yhtiön liikkeeseenlaskemat Osakkeet, joita ei haeta listattavaksi First North Swedenissä; b) First North Swedenissä (i) Yleisöannissa Ruotsissa annetut ja allokoidut Antiosakkeet ja (ii) Instituutioannissa annetut ja allokoidut Euroclear Swedenin kautta toimitettavat Antiosakkeet. Kaupankäyntitunnuksen First North Finlandissa odotetaan olevan NXTMH ja First North Swedenissä NXTMS. Yhtiö odottaa ensimmäisen kaupankäyntipäivän First North Finlandissa ja First North Swedenissä olevan arviolta Yhtiö hakee ensisijaista listausta First North Finlandissa ja toissijaista listausta First North Swedenissä. Osakkeenomistajien oikeudet Antiosakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajille kuuluvat oikeudet Kaupparekisteriin merkitsemisestä ja Nexstim Oyj 17

18 sijoittajille toimittamisesta lähtien. Kukin Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Kaikki Yhtiön Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet voitonjakoon. Esitteen täydennykset ja merkintöjen perumisoikeus Yleisöannissa Suomessa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua muutoin kuin tilanteissa, joihin soveltuu Arvopaperimarkkinalakiin perustuva perumisoikeus. Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on Esitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan päättymiseen saakka sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin Esite. Mikäli Esitteen täydennys julkaistaan, Antiosakkeita tätä ennen merkinneillä Sijoittajilla on oikeus perua merkintänsä. Perumisoikeutta on käytettävä perumisaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi suomalaista pankkipäivää Esitteen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän perumisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto tuli esiin tai havaittiin ennen osakkeiden toimittamista. Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. UB Securitiesin verkkosivuilla tehtyjä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivuilla vaan sijoittajan tulee ottaa yhteyttä UB Securitiesiin sähköpostitse osoitteeseen tai puhelimitse +358 (0) Perumisoikeudesta annetaan tietoja myös julkaistavassa korjauksessa tai täydennyksessä. Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa perumisohjeet yhtiötiedotteella Esitteen täydennyksen julkaisemisen yhteydessä. Yhtiön oikeus perua Osakeanti Yhtiö voi oman harkintansa mukaan (ja mistä tahansa syystä) päättää perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan, sijoittajien tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Tässä tapauksessa sijoittajien mahdollisesti jo maksamat merkintämaksut palautetaan sijoittajien merkinnän yhteydessä ilmoittamille pankkitileille. Maksut palautetaan kolmen paikallisen pankkipäivän kuluessa Osakeannin perumisesta. Osakeannin perumisesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Yhtiö aikoo tehdä hakemuksen Antiosakkeiden listaamisesta kohdissa Instituutioannin erityisehdot ja Yleisöantiin Suomessa sovellettavat erityisehdot kuvatulla tavalla. Jos Yhtiön hakemusta Antiosakkeiden listaamisesta ei hyväksytä joko First North Finlandin tai First North Swedenin osalta, Yhtiö peruu Osakeannin. Yhtiö ei voi perua Osakeantia sen jälkeen kun Yhtiön hallitus on päättänyt Antiosakkeiden allokaatiosta. Osakeannin ehdollisuus Osakeanti on ehdollinen sille, että Osakeannissa annettujen merkintöjen yhteismäärä (sisältäen aikaisemmin kohdassa Antiosakkeiden maksaminen kuvattujen pääomalainojen kuittauksella maksettavat merkinnät) on vähintään 15 miljoonaa euroa. Jos näin annettujen merkintöjen yhteismäärä on pienempi kuin 15 miljoonaa euroa, Osakeanti raukeaa. Instituutioannin erityisehdot Instituutioannissa merkintään oikeutetut Instituutioannissa Antiosakkeita tarjotaan sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti paikallisten lakien asettamien edellytysten täyttyessä. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä sijoittajan Instituutioannissa tekemästä merkinnästä esimerkiksi silloin, jos on perusteltua uskoa, että Yhtiöltä vaadittaisiin muitakin toimenpiteitä kuin Esitteen julkaiseminen, jotta Antiosakkeiden luovuttaminen sijoittajalle olisi sallittua. Vähimmäismerkintä Instituutioannissa vähimmäismerkintä on Antiosaketta sijoittajaa kohden. Instituutioantiin osallistuvat sijoittavat voivat tehdä useita merkintöjä eri hinnoilla Antiosakkeelta hinnanmuodostuksen aikana. Mikäli sijoittaja haluaa merkitä tätä pienemmän määrän Antiosakkeita, tulee merkintä tehdä Yleisöannissa Suomessa tai. 18 Nexstim Oyj

19 Merkintäohjeet Antiosakkaiden merkinnät on tehtävä Instituutioannissa Merkintäaikana ilmoittamalla yhdelle Järjestäjistä sijoittajan haluama Antiosakkeiden määrä sekä hinta, jonka sijoittaja tarjoaa Antiosakkeista. Sijoittajia ei kohdella Instituutioannissa eri tavoin sen perusteella, kumman Järjestäjän kautta sijoittaja päättää tehdä merkintänsä. Yhtiö voi kuitenkin päättää oman harkintansa mukaan Antiosakkeiden allokaatiosta. Suullisesti tehdyt merkinnät sitovat Instituutioannissa sijoittajaa ja niihin sovelletaan samoja ehtoja kuin kirjalliseen merkintään. Järjestäjät voivat milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan vaatia sijoittajaa vahvistamaan suullisen merkintänsä kirjallisesti. Instituutioannissa sijoittajat voivat perua tai muuttaa merkintöjään milloin tahansa Merkintäajan päättymiseen asti. Merkintäajan päätyttyä kaikki merkinnät, joita ei ole peruttu, ovat sitovia eikä sijoittaja voi enää perua niitä. Yhtiöllä on oikeus muuttaa Merkintäaikaa tai keskeyttää Merkintäaika yllä kohdassa Merkintäaika kuvatulla tavalla. Jos Yhtiö muuttaa Merkintäaikaa, merkinnät tulevat sitoviksi muutetun Merkintäajan päättyessä. Jos Yhtiö keskeyttää Merkintäajan, merkinnöistä tulee sitovia kello 16:30 sinä päivänä, jona Yhtiö on päättänyt Merkintäajan keskeyttämisestä. Jos Yhtiö keskeyttää merkintäajan kello 16:30 jälkeen, ennen kello 16:30 annetuista ja ennen sitä peruuttamattomista merkinnöistä tulee sitovia. Antiosakkeiden allokaatio Yhtiö päättää oman harkintansa mukaan Antiosakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken Instituutioannissa. Instituutiosijoittajille tiedotetaan allokaatiosta noin toimittamalla allokaatioilmoitukset markkinoilla vallitsevan käytännön mukaisesti. Maksaminen Antiosakkeiden Merkintähinta maksetaan sijoittajalle lähetetyssä allokaatioilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään , mikäli Merkintäaikaa ei muuteta. Mikäli maksua ei ole suoritettu sen erääntyessä, Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä merkinnästä ja allokoida Antiosakkeet uudelleen. Mikäli Yhtiö ei ole kieltäytynyt maksunsa laiminlyöneen sijoittajan tekemästä merkinnästä, Järjestäjät voivat oman harkintansa mukaan maksaa Antiosakkeiden Merkintähinnan sijoittajan puolesta. Tässä tapauksessa sijoittaja on edelleen velvollinen maksamaan Järjestäjille sijoittajalle alun perin allokoitujen Antiosakkeiden merkintämaksun korkoineen ja kuluineen, ja Järjestäjät voivat siirtää tällaiset erääntyneet maksut perintään. Viivästyskorko lasketaan korkolain (633/1982, muutoksineen) 4 luvun mukaan, ja se kertyy maksamatta jätetyn merkintämaksun eräpäivästä alkaen. Järjestäjät voivat milloin tahansa myydä sijoittajien puolesta maksamansa Antiosakkeet tai osan niistä. Tällaisen myynnin tapahtuessa Järjestäjät vähentävät mahdolliset myyntituotot sijoittajan maksuvelvoitteesta. Mikäli myyntituotto ylittää sijoittajan maksuvelvoitteen, Järjestäjillä on oikeus pitää yli jäävä määrä itsellään. Mikäli myyntituotto alittaa maksuvelvoitteen, sijoittajan velvollisuutena on edelleen maksaa Järjestäjille jäljellä oleva määrä. Antiosakkeiden toimittaminen Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat voivat valita Antiosakkeiden toimittamisen Euroclear Finlandin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän tai Euroclear Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta. Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat voivat valita Antiosakkeiden toimittamisen myös osittain Euroclear Nexstim Oyj 19

20 Finlandin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän ja osittain Euroclear Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta. Koska Suomen laki kuitenkin asettaa rajoituksia suomalaisten sijoittajien merkitsemien osakkeiden hallintarekisteröinnille, Suomen kansalaisille tai Suomessa kotipaikkaansa pitäville sijoittajille Instituutioannissa annetut ja allokoidut Antiosakkeet toimitetaan aina Euroclear Finlandin kautta. Yleisöantiin Suomessa sovellettavat erityisehdot Yleisöannissa Suomessa merkintään oikeutetut Yleisöanti Suomessa järjestetään tarjoamalla Antiosakkeita yleisölle Suomessa. Jotta sijoittaja saisi merkitä Antiosakkeita osallistumalla Yleisöantiin Suomessa, sijoittajan pitää olla Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö tai Suomen lain mukaisesti perustettu oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Suomessa. Järjestäjillä on oikeus vaatia sijoittajaa osoittamaan tai vahvistamaan oikeutensa osallistua Yleisöantiin Suomessa. Vähimmäis- ja enimmäismerkintä Yleisöannissa Suomessa vähimmäismerkintä on 70 Antiosaketta sijoittajaa kohden. Yleisöannissa Suomessa enimmäismerkintä on Antiosaketta sijoittajaa kohden. Mikäli sijoittaja haluaa merkitä tätä suuremman määrän Antiosakkeita, merkintä on tehtävä Instituutioannissa. Merkintäohjeet Merkinnät Yleisöannissa Suomessa on tehtävä Merkintäaikana UB Securitiesin verkkosivuilla osoitteessa tai UB Securitiesin toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 3 krs., Helsinki. Jos lopullinen Merkintähinta alittaa hinnan, jonka sijoittaja maksoi merkinnän yhteydessä, sijoittajan maksama ylimääräinen maksu palautetaan sijoittajalle seitsemän suomalaisen pankkipäivän kuluessa siitä, kun hallitus päätti Antiosakkeiden allokaatiosta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Siltä osin kuin sijoittajalle allokoidaan Antiosakkeita vähemmän kuin sijoittajan merkitsemä määrä, liikaa maksettu merkintähinta palautetaan sijoittajalle seitsemän suomalaisen pankkipäivän kuluessa siitä, kun hallitus päätti Antiosakkeiden allokaatiosta. Antiosakkeiden allokaatio Yhtiö päättää oman harkintansa mukaan Antiosakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken Yleisöannissa Suomessa. Tietoa allokaatiosta ei ilmoiteta sijoittajille erikseen, vaan sijoittaja saa tiedon kaupanvahvistuksen ja mahdollisen merkintähinnan palautuksen yhteydessä. Antiosakkeiden toimittaminen Antiosakkeet toimitetaan Yleisöantiin Suomessa osallistuneille sijoittajille Euroclear Finlandin arvoosuusjärjestelmän kautta. Sovellettava laki Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut asiat Yhtiön hallitus voi päättää Osakeantiin liittyvistä muista asioista. Yleisöantiin Suomessa osallistuvien sijoittajien on noudatettava Järjestäjien kulloinkin antamia ohjeita. Merkintähinnan maksaminen Yleisöantiin Suomessa osallistuvien sijoittajien on maksettava merkintähinta tehdessään merkinnän UB Securitiesin verkkosivuilla. Antiosakkeita Yleisöannissa Suomessa merkitsevien sijoittajien on maksettava alustava merkintähinta 9,80 euroa osakkeelta, joka on Alustavan Hintavälin yläraja. 20 Nexstim Oyj

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu:

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta (Antiosakkeet) merkittäväksi (Osakeanti). Osakeanti koostuu: OSAKEANNIN EHDOT Osakeantivaltuutukset Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 29.9.2014 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai Yhtiön hallussa olevan osakkeen ("Osake") liikkeeseenlaskusta.

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös Yhtiön osakkeenomistajat ovat valtuuttaneet 17.10.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään enintään

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nexstim Oyj (Nexstim) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Nexstim Oyj ("Nexstim") Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Yhtiötiedote, Helsinki, 31. maaliskuuta 2016, klo 14.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys,

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) pyritään keräämään noin 13 miljoonaa euroa tarjoamalla yhteensä

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) Helsinki, 20.8.2015 klo 8.00 Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2015 Aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta koskeva Vaiheen

Lisätiedot

Tähtäimenä parantaa aivohalvauspotilaiden kuntoutusta

Tähtäimenä parantaa aivohalvauspotilaiden kuntoutusta Tähtäimenä parantaa aivohalvauspotilaiden kuntoutusta Mikko Karvinen Talousjohtaja Nexstim Oyj SIJOITUS-INVEST, Helsinki, 1.12.2016 @NexstimOyj Tärkeää tietoa Tämän asiakirjan ja siinä olevat tiedot esittää

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Admicom tarjoaa Listautumisannissa enintään 520 000 Yhtiön uutta osaketta Yhtiön henkilöstölle ( Henkilöstöanti ), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti

Lisätiedot

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: yhtiökokouskutsu

Nexstim Oyj (Nexstim tai Yhtiö) Nexstim Oyj: yhtiökokouskutsu Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: yhtiökokouskutsu Helsinki, 26.2.2015 klo 8.05 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja julkaistun kutsun peruutus

Nexstim Oyj (Nexstim) Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja julkaistun kutsun peruutus Nexstim Oyj ("Nexstim") Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja 25.1.2017 julkaistun kutsun peruutus Helsingissä 30. tammikuuta 2017 klo 9.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), lääkintäteknologiayritys,

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE 1 (5) FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Listautumisannin ehdoissa. YLEISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ:

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 1

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT OSAKEANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus ja tarjottavat osakkeet Ilmatar Windpower Oyj ( Ilmatar tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi enintään 1.023.022 uutta

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiötiedote 3.3.2016 kello 08.00 EET EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA 1 (6) TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Nexstim Oyj ( Nexstim tai Yhtiö ) Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nexstim Oyj ( Nexstim tai Yhtiö ) Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Nexstim Oyj ( Nexstim tai Yhtiö ) Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Helsinki, 8.3.2016 klo 9.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys,

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Epa virallinen ka a nno s Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen SSAB AB (publ):n (yhtiörekisteritunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina

Lisätiedot

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku Pöytäkirja Sivu 1/5 Aihe Hallituksen kokous 09/2015 Aika tiistai 27.10.2015 klo 16:15 18:20 Paikka Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku Läsnä Harry Nordqvist puheenjohtaja Jaana Friman

Lisätiedot

Listautumisannin ehdot

Listautumisannin ehdot Listautumisannin ehdot LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus Evli Pankki Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti tai Osakeanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 2.100.000

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT 1 LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Jäljempänä termillä "merkintä" tarkoitetaan sijoittajan Listautumisannissa antamaa tarjousta tai sitoumusta riippumatta siitä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Listautumisannissa SATO Oyj ( Yhtiö tai SATO ) tarjoaa yhteensä enintään 12 000 000 osaketta ( Osake ) institutionaalisille sijoittajille ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Nexstim Oyj ilmoittaa Bracknorin ja Sitran kanssa yhteisesti sovitusta pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä

Nexstim Oyj ilmoittaa Bracknorin ja Sitran kanssa yhteisesti sovitusta pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä Nexstim Oyj ilmoittaa Bracknorin ja Sitran kanssa yhteisesti sovitusta pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä Yhtiötiedote, Helsinki, 21.7.2016 klo 9.00 Rahoitusjärjestelyyn sisältyy 5 miljoonan euron

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen Talenom Oyj Yhtiötiedote 20.5.2015 kello 8:30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ- AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Savo-Solar Oy. Yhteenveto Osakeannista

Savo-Solar Oy. Yhteenveto Osakeannista Savo-Solar Oy Yhtiötiedote 17.11.2015 klo 9.50 (CET) EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30 Proha Oyj Pörssitiedote 30.11.99 klo 17:30 PROHA OYJ:N AML:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS SEKÄ OSAKEANNIN JA -MYYNNIN EHDOT HALLITUKSEN ESITTÄMÄSSÄ MUODOSSA Proha Oyj tiedottaa, että osakkeiden myynnin ja

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2017 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot