Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma 2014 2020"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma Julkaisu

2 Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma Jari Karjalainen, JK Kehitystoimisto Oy Hannu Komu, Onvisio Consulting Painosmäärä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pielisjoen linna, Siltakatu JOENSUU Puhelin Faksi Taitto Laura Jussila Kuvat Karelia Expert Matkailupalvelut Oy Painopaikka LaserMedia Oy 2014 Julkaisu on saatavana myös internetistä: ISBN (nid.) ISBN (PFD) ISSN

3 Julkaisu Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014

4 SAATESANAT Matkailu on globaali kasvuala. Suhdannevaihteluista huolimatta toimiala on kasvanut Suomessa viidessä vuodessa yli 20 prosenttia. Nykyisin matkailu on Suomessa teollisuudenalana arvoltaan yli 13 miljardia euroa. Matkailuyritysten määrä on maassamme noin ja toimiala työllistää noin henkilöä. 1,2 Matkailun megatrendit suosivat myös tulevaisuudessa Suomea ja Pohjois-Karjalalla on hyvät edellytykset vastata niihin. Matkailuelinkeino onkin yhä maakunnallemme suuri mahdollisuus, joka voi syttyä aiempaa nopeampaan kasvuun. Toimialan elinvoima on yrityksissä ja niiden toimintaedellytyksiä on myös yhteisin voimin tuettava. 1 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto käynnisti vuoden 2014 alussa matkailun teema- ja toimenpideohjelman laadinnan. Ohjelmassa pyrittiin löytämään ne linjaukset ja toimenpiteet, joiden avulla voimme vauhdittaa matkailun yrityslähtöistä kasvua ja kehittymistä maakunnassamme. Valmistunut teema- ja toimenpideohjelma täydentää Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa ja sitä tullaan käyttämään EU-ohjelmakauden rahoituksen ohjauksessa. Teema- ja toimenpideohjelman toimii myös kaudelle laaditun Pohjois-Karjalan matkailustrategian jatkumona. Ohjelman teossa on korostettu Pohjois-Karjalan matkailutoimialan kuulemista sekä toimialalta itseltään tulevien kehittämisesitysten ja tavoitteiden huomioimista. Nykyiseen muotoonsa ohjelman työstivät Jani Karjalainen / JK Kehitystoimisto Oy sekä Hannu Komu / Onvisio Consulting. Lisäksi työtä on ohjannut työryhmä, johon kuului sekä maakunnan matkailutoimijoiden että yrittäjätahojen edustajia. Strategiaprosessin johtamisesta on vastannut Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kehittämispäällikkö Pekka Huovinen ja prosessia on rahoitettu maakunnan tulevaisuusrahastosta. Strategiat ja dokumentit eivät ratkaise matkailumme menestystä vaan teot. Toivomme, että tämä ohjelma aktivoi ja ohjaa sinua oikeansuuntaisiin tekoihin ja askeliin toimialamme kehittämisessä. Kiitoksia kaikille ohjelmatyöhön osallistuneille ja voimia tuleviin kehittämisponnistuksiin tästä on hyvä jatkaa. Pekka Huovinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

5 MATKAILULLA ON MERKITYSTÄ! Matkailu on noussut Suomen kärkielinkeinojen joukkoon 1,2,6 Matkailu on globaali kasvuala, toimialan kasvu on tällä hetkellä noin 5 % vuodessa Matkailun kokonaiskysyntä (2012) 13,3 mrd Matkailuyritysten määrä (2012) kpl Matkailutoimialan työpaikkojen määrä (2011) Toimiala on kasvanut Suomessa viidessä vuodessa yli 20 % Matkailun vientiin rinnastettava matkailutulo (2012) 4,2 mrd Matkailun verot ja veroluonteisen maksut (2012) 5,2 mrd Matkailun kokonaistulo on suurempi kuin esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa, pankkisektorilla, Hightech-viennissä tai elintarviketeollisuudessa. Näkökulmia matkailun tulevaisuudesta 1,2,3,4,5,6 Matkailupalveluiden varaus ja markkinointitoiminnot siirtyvät perinteisen internetin puolelta voimakkaasti mobiilivälineisiin - älypuhelimiin ja tabletteihin. Lisäksi sosiaalinen media nousee päärooliin nuorten aikuisten matkapäätöksissä. Matkailutoimiala jatkaa globaalia kasvuaan hetkellisistä maa- tai maaosakohtaisista notkahduksista huolimatta ja se näkyy kansainvälisenä kasvuna myös Pohjois-Karjalassa - sekä Venäjän että muiden markkinoiden osalta. Hyvinvointimatkailussa korostuvat entistä enemmän perinteiset hoitomuodot ja luontokokemukset. Mielenhyvinvointi on nousemassa yhdeksi tärkeimmäksi hyvinvointimatkailun osa-alueeksi. Hyvinvointipalveluiden käyttäjäkunta kasvaa koko ajan Euroopan väestön ikääntyessä, työn hektisyyden lisääntyessä ja suurten miljoonakaupunkien ihmisten etsiessä rauhoittavaa ympäristöä. Kulttuurimatkailussa Suomen ulkomaan markkinoinnin pääkohderyhmäksi nimettyjä moderneja humanisteja kiinnostaa yhä enemmän paikallinen historia, elämäntavat, ruokakulttuuri ja aidot kokemukset. Ilmastomuutoksen mukanaan tuoma olosuhteiden epävakaus edellyttää vaihtoehtoisten toimintamuotojen suunnitelmallista kehittämistä sekä yksittäisten yritysten että matkailukeskittyminen palveluvalikoiman osalta. Suomen matkailumarkkinointi saa tulevaisuudessa globaaleja piirteitä. Matkailun myynti- ja markkinointityö muuttuu entistä enemmän segmentti- ja teemakohtaiseksi. Samaan kohderyhmään kuuluvia kuluttajia tavoitellaan sähköisin myynti- ja markkinointikeinoin samanaikaisesti usealta kansainväliseltä markkina-alueelta. Kansainvälisessä matkailussa menestymisessä on tulevaisuudessa oleellista alueen hyvä imago, kiinnostava ja selkeä tuote, palvelujen helppo löydettävyys ja varattavuus internetin kautta, houkutteleva luonnonläheinen ympäristö sekä hyvät kulkuyhteydet. Maakunnallisen lentoaseman säilyminen ja kehittyminen on matkailun menestyksen elinehto. Lisäksi lähimarkkinoiden ja Venäjän kohteiden hyödyntämisen kannalta on tärkeää panostaa rajanylitysten sujuvuuteen. Suomessa venäläisten matkailijoiden määrät ovat kasvaneet poikkeuksellisen voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Venäjän taloustilanne ja ruplan arvon heikkeneminen ovat kuitenkin hidastaneet kasvua voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Kevään 2014 aikana puhjennut Ukrainan kriisi voi kääntää Venäjän matkailun taantumaan lähitulevaisuudessa. Venäjän markkinoilla on kuitenkin mahdollisuus myös uuteen kasvusysäykseen, mikäli viisumivapaus jossain muodossa tulevaisuudessa toteutuu.

6 POHJOIS-KARJALAN MATKAILU TÄNÄÄN Pohjois-Karjalan matkailun nykytila 2, 3, 7, 8, 9,10 (luvut vuodelta 2013 ellei toisin mainita) Majoitus-, ohjelmapalvelu- ja ravitsemustoiminnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on Pohjois-Karjalassa noin 140 M ja työllistävyys 1500 henkilöä (2012). Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset ylittivät ensimmäistä kertaa rajan. Pohjois-Karjalan rekisteröidyistä yöpymisistä 82 % tulee kotimaisista matkailijoista. Ulkomaisten matkailijoiden osuus rekisteröidyistä yöpymisistä on 18 %, josta noin 60 % on venäläisiä matkailijoita. Venäläisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat yli 200 % ohjelmakaudella , kun taas kotimaan yöpymisvuorokauden ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Suhteellisesti heikoin kehitys menneellä ohjelmakaudella oli muiden ulkomaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausissa, jotka vähentyivät 6 %. Maakunnan majoitusyritysten liikevaihto on kasvanut 6 % vuosina Matkailun ohjelmapalveluyritysten liikevaihdon taso oli 10 M vuonna Maakunnan seutukuntien osalta voimakkainta kasvu on ollut maakunnan reuna-alueilla, Keski-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa. Matkailun liikevaihdon kasvun keskeisin veturina on ollut erityisesti venäläisten matkailijoiden määrän kasvu. Venäläisten tuoman vähittäiskaupan verovapaa myynti kasvoi maakunnassa 2 miljoonasta eurosta yli 6 miljoonaan euroon vuosina kotimaasta ulkomailta 82 % 60 % Venäjältä Liikevaihto 140 M 18 % 40 % muualta Työllistävyys 1500 hlöä Matkailun rekisteröidyt yöpymiset Matkailutilastoinnissa toteutettiin vuoden 2012 alussa uudistus, jolloin Euroopan parlamentin ja neuvoston matkailutilastoasetus (692/2011) astui voimaan. Uusi liikkeiden vähimmäiskoko on 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa sekä retkeilymajat. Ennen vuotta 2012 tilastoon sisältyivät majoitusliikkeet, joissa oli vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. Tilastoinnin ulkopuolelle on arvioitu jäävän noin 40 prosenttia majoitusliikkeistä, mutta majoituskapasiteetista alle 10 prosenttia. 2 Matkailun majoitus- ja ohjelmapalveluyritysten toimialaluokat Toimialaluokka 55: Majoitus. Luokkaan kuuluu lyhytaikaisen majoituksen tarjoaminen matkailijoille ja muille vierailijoille sekä myös pitempiaikaiseen käyttöön tarkoitettujen majoittumistilojen tarjoaminen komennustyöntekijöille ym. sekä oppilaskodeissa, opiskelija-asuntoloissa, sisäoppilaitoksissa. Jotkut majoitusliikkeet tarjoavat ainoastaan majoitusta, kun taas toiset tarjoavat yhdistettyjä majoitus-, ravitsemus- ja/tai virkistyspalveluja. 10 Matkailun ohjelmapalveluyritysten luokittelu: varauspalvelut ja matkaoppaiden palvelut (TOL 799), museoiden toiminta (TOL 9102), kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta (TOL 91040), urheilulaitosten toiminta (TOL 93110), kuntokeskukset (TOL 93130), huvi- ja teemapuistot (TOL 93210) sekä hiihto- ja laskettelukeskukset (TOL 93291). 10

7 Matkailun kehityslukuja Itä-Suomen maakunnissa , 3, 7 (suluissa suhteellinen kokonaismuutos prosentteina seurantajakson ajalta) Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet yhteensä Kotimaan matkailijoiden rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet Kainuu (Muutos +14,7 %) Kainuu ( Muutos +14,4 %) Pohjois-Savo (Muutos -7,8%) Pohjois-Savo (Muutos -9,3 %) Etelä-Savo (Muutos +23,7 %) Etelä-Savo (Muutos +6,7%) Etelä-Karjala (Muutos +49,8 %) Pohjois-Karjala (Muutos +2.5 %) Pohjois-Karjala (Muutos +9,9 %) Etelä-Karjala (Muutos +10,0 %) Venäläisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet Toimialaluokkaan 55 rekisteröityjen majoitusyritysten liikevaihdon kehitys (t ) Etelä-Karjala (Muutos +167,2 %) Pohjois-Savo (Muutos -13 %) Etelä-Savo ( Muutos +344,0 %) Etelä-Karjala (Muutos +47 %) Kainuu ( Muutos +21,9) Pohjois-Karjala (Muutos +6 %) Pohjois-Savo (Muutos -4,3 %) Etelä-Savo (Muutos -4%) Pohjois-Karjala (Muutos +202,5 %) Kainuu (Muutos +17 %) Toimialaluokkiin TOL 55 (Majoitus) ja (Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut) rekisteröityjen yritysten liikevaihdon ( ) kehitys Pohjois-Karjalassa Rekisteröidyn huonekapasiteetin kehitys Pohjois-Karjala (Muutos +13 %) Pohjois-Savo (Muutos -1,7 %) Etelä-Savo (Muutos +13,2 %) Kainuu (Muutos +23,4 %) Joensuun seutukunta (Muutos +9 %) Etelä-Karjala (Muutos +38,1 %) Pohjois-Karjala (Muutos +9,4 %) Keski- ja Pielisen-Karjalan seutukunta (Muutos +23 %)

8 Vahvuuksia ja heikkouksia, voittoja ja tappioita katsaus Pohjois-Karjalan matkailun onnistumisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin Tapahtumamatkailussa on saavutettu menestystä. Erityisesti Joensuun ja Kontiolahden alueen suurien tapahtumien vaikutus on ollut merkittävä ja niiden kasvattama majoituskysyntä on ulottunut kauaksi itse tapahtumapaikasta. Myös tapahtumien kautta saatu positiivinen medianäkyvyys on ollut huomattava. Investointien suhteen onnistumisia ovat olleet mm. kylpyläinvestoinnit Kolilla, hotelli-investoinnit Joensuussa, laajennus- ja palveluinvestoinnit Bomba-Hyvärilä alueella, kylpyläinvestointi ja lomakylän laajennus Pajarinhovin alueella sekä Outokummun alueen uuden kehittymisen käynnistyminen. Myös Kiteen Aimo monitoimikeskus on onnistunut esimerkki osuuskuntamuotoisesta tapahtuma-, harraste- ja matkailupalvelu kokonaisuudesta. Tehdyistä investoinneista huolimatta matkailun kasvu ei ole saavuttanut sille edellisessä matkailustrategiassa asetettuja tavoitteita. Toimialan kasvun esteenä on edelleen sen palvelukapasiteettien pienuus ja hajanaisuus. Hitaan kasvun johdosta Pohjois-Karjalan majoituskapasiteetin määrä on nyt Itä-Suomen maakunnista pienin. Matkailukeskittymien profiilit eivät ole selkeitä eivätkä riittävästi toisistaan erottuvia ja toisaalta Pohjois-Karjalan kokonaisuutta tukevia. Näistä syistä toimijoilta puuttuu yhteinen päämäärä. Maakunnan ohjelmapalvelualan kehittyminen on polkenut paikallaan ja toimiala on säilynyt kooltaan ja palvelukapasiteetiltaan pienenä. Tämä on edelleen esteenä mm. kansainvälisen matkailun voimakkaammalle kehittymiselle maakunnassamme. Matkailun hanketoiminta on ollut edelleen hajanaista ja suurin osa hankeresursseista on ohjautunut muiden kuin suoraan matkailussa mukana olevien organisaatioiden oman toiminnan rahoitukseen. Matkailun kehittämishankkeiden yrityslähtöisyys on ollut liian heikkoa. Luontomatkailun ohjelmalliset sisällöt eivät vielä ole nousseet esimerkiksi valtakunnan tasolla tunnetuiksi vetovoimatekijöiksi. Maakunnan ainutlaatuiset kulttuurisisällöt eivät ole nousseet niiden suomien mahdollisuuksien mukaiseen asemaan. Luontomatkailu ja sen puitteet ovat kehittyneet, esimerkiksi Pohjois-Karjalan kansallispuistoihin ja luontoretkeilykohteisiin suuntautuneet matkailijamäärät ja niiden mukanaan tuomat aluetaloudelliset vaikutukset ovat olleet kasvussa. Pohjois-Karjalassa tai sen lähialueilla on helposti saavutettavissa kuusi kansallispuistoa (Koli, Patvinsuo, Petkeljärvi, Kolovesi, Hiidenportti, Tiilikka), jotka yhdessä muodostavat kansainvälisille matkailumarkkinoille erittäin potentiaalisen vetovoimaympäristön. Myös esteettömyyttä on kehitetty maakuntamme luontomatkailukohteissa menestyksellisesti (Esim. Ruunaa, Petkeljärvi, Outokummun Erä- ja luontokeskus, Pamilon kosken alue). Venäjän matkailun kasvu on ollut maakunnassa voimakasta ja se ylitti sille viime ohjelmakaudelle asetetut tavoitteet. Venäjän taloustilanne ja ruplan arvon heikkeneminen ovat hidastaneet kasvua viimeisen vuoden aikana. Kevään 2014 aikana puhjennut Ukrainan kriisi voi kääntää Venäjän matkailun taantumaan lähitulevaisuudessa. Venäjän markkinoilla on kuitenkin mahdollisuus myös uuteen merkittävään kasvusysäykseen, mikäli viisumivapaus jossain muodossa tulevaisuudessa toteutuu. Kansainväliseen matkailuun liittyvä tuotteistamis-, markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluosaaminen ei ole riittävän hyvällä tasolla ja erityisesti Venäjän markkinoihin liittyen asioissa pitäisi laittaa uusi tehovaihde päälle. Palvelutasolla mm. kielitaito koetaan puutteellisena ja siihen tulisi hakea ratkaisua myös työvoiman tuonnilla Venäjän Karjalasta. Maakunnan voimistunut yhteinen markkinointi ja sen ikkunaksi rakennettu visitkarelia.fi -portaali ovat edenneet matkailun yhteismarkkinoinnin osalta oikeaan suuntaan. Matkailun kasvutavoitteet Kasvu % Matkailun rekisteröity huonekapasiteetti % Rekisteröidyn kapasiteetin käyttöaste 42 % 50 % 19 % Rekisteröidyt yöpymiset kotimaa % Rekisteröidyt yöpymiset muut ulkomaat % Rekisteröidyt yöpymiset Venäjä % Rekisteröidyt yöpymiset yhteensä % Majoitus- ja ravitsemustoimialan toimipisteet (kpl) (TOL 55 ja 56) % Majoitus- ja ravitsemustoimialan työpaikat (kpl) (TOL 55 ja 56) % Liikevaihto (t ) (TOL 55 ja 56) %

9 VISIO, TAVOITTEET JA IMAGO Linjaukset ja tavoitteet Matkailun kehittämisessä ja kasvussa tehdään merkittävä rytminvaihdos. Tämä toteutetaan ohjaamalla merkittävä osa seuraavan kolmen vuoden kehittämisresursseista matkailukeskittymien kilpailukyvyn parantamiseen, kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin sekä toimialan investointien edistämiseen Matkailun kasvuohjelma Matkailun kehittämistoimintaa linjataan yrittäjälähtöisemmäksi toimialan kehittämis- ja investointitukirahoitus ohjataan matkailutoimialan yrityksiin tai yritysten tärkeimmiksi katsomiin kehittämiskohteisiin. Kansainvälinen matkailu kasvaa valituilta markkinaalueilta (Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Hollanti). Matkailun kannalta kriittisimmät saavutettavuusrakenteet säilyvät ja kehittyvät nykyisestä (lento- ja junayhteydet, rajanylityspaikat ja matkailukeskusten sisäinen saavutettavuus). Matkailussa käynnistyy tuotekehitystoimenpiteitä, jotka vastaavat kansainvälisen matkailun uusiin kysyntätrendeihin. Matkailutoimijoiden osaaminen sähköisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa paranee. Matkailun yhteismarkkinointi selkeytyy ja resurssit ohjautuvat entistä tehokkaammin valituille markkinoille pääsääntöisesti Karelia Expert matkailupalvelun Oy:n ja visitkarelia.fi -brändin kautta. Määrälliset tavoitteet ja mittarit vuoteen 2020 mennessä Visio 2020 Pohjois-Karjala on kansainvälisesti vetovoimainen luonto-, kulttuuri- ja tapahtumamatkailualue, jossa omiin vahvuuksiin perustuva matkailuelinkeino luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia toimialan kestävälle kasvulle ja investoinneille. Matkailun rekisteröity majoituskapasiteetti kasvaa keskimäärin 3 % vuodessa tavoitteena 400 uutta hotellihuonetta Majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa keskimäärin 3 % yksikköä vuodessa tavoitteena 50 % käyttöastetaso Matkailun yöpymisvuorokaudet kasvavat keskimäärin 5 % vuodessa tavoitteena rekisteröityä yöpymistä Imago Pohjois-Karjalan matkailun yhteisessä imagoviestinnässä nojaudutaan seuraaviin vahvuuksiin ja arvoihin: Ainutlaatuinen Koli Karjalainen vieraanvaraisuus ja hyvä palvelu Iloisuus, rempseys, välittömyys ja aitous Kiehtova luonto ja kulttuuri Suomen tapahtumamyönteisin maakunta Matkailutoimialan liikevaihto kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa tavoitteena 60 M lisää liikevaihtoa Matkailualan työpaikat kasvavat keskimäärin 3 % vuodessa tavoitteena 400 uutta työpaikkaa

10 MATKAILUN KEHITTÄMISTEEMAT JA TOIMENPITEET Matkailumarkkinoinnin ja -myynnin tehostaminen Markkinoinnin toimenpiteet ja resurssit keskitetään kansainvälisen matkailun kasvattamiseen. Yhteistyönä tehtävän kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kohdemaiksi valitaan saksankielinen Eurooppa, Venäjä ja Hollanti. Lisäksi tehdään täsmätoimenpiteitä uusilla markkina-alueilla. Aasiaan ei suunnata omia yhteismarkkinointiresursseja tai hankkeita, vaan markkinointityötä tehdään valtakunnallisten toimijoiden käynnistämien hankkeiden kautta. Myyntiä tuetaan asiakas- ja trendilähtöisellä tuotekehitystyöllä. Kaiken tuettavan tuotekehityksen edellytys on, että niiden palvelukapasiteetti mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan, ja että tuotteille on osoitettavissa ns. myynti- /varausputki. Myynnin, markkinoinnin sekä niitä tukeva tuotekehityksen painopiste suunnataan matkailun sesonkiaikoihin. Lisäksi haetaan ympärivuotisuutta panostamalla seniori- sekä työhyvinvointiasiakasryhmille suunnattuun tuotekehitykseen ja markkinointiin. Resursoidaan Visitkarelia.fi -portaalin jatkokehitystyötä sekä markkinointia. Varmistetaan maakunnan matkailutoimijoiden menestys ja kilpailukyky näkyvällä läsnäololla matkailun sähköisen markkinoinnin ja myynnin keskeisissä kanavissa. Huolehditaan erityisesti hyvän tunnettavuuden saavuttaneen koli.fi -portaalin kehittämisestä ja yhteensopivuudesta visitkarelia.fi portaalin kanssa. Tuetaan matkailun sähköisten myynti- ja markkinointityökalujen käytön lisäämiseen ja tehostamiseen suunnattuja yrityskohtaisia kehittämis- ja koulutustoimenpiteitä. Tuetaan lisäksi matkailuyrittäjien kielitaitoa ja palveluosaamista kehittävää koulutusta. Vastuutahot: Karelia Expert Matkailuyhdistykset Matkailuyritykset Koulutusorganisaatiot Matkailun rahoittajat Matkailun valtakunnalliseen ja kansalliseen imagomarkkinointiin käytettävissä olevat resurssit ohjataan ja keskitetään tehtyjen imagolinjausten mukaisesti pääsääntöisesti Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n kautta. Tapahtumamatkailun kehittäminen Brändätään Pohjois-Karjalaa iloisena tapahtuma-alueena ja nostetaan säännöllisesti toistuvia laadukkaita tapahtumiamme matkailukeskittymien ja koko maakunnan imagotuotteiksi. Tuetaan olemassa olevien ja jo menestyneiden valtakunnallisten tapahtumien tuotekehitystä, kehittämisinvestointeja ja markkinointia. Tavoitellaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti liikunnan, urheilun, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoihin liittyviä merkittäviä tapahtumia yhdessä paikallisten tahojen kanssa. Lisäksi tavoitellaan erilaisia suurten yhdistysten, järjestöjen, ammattiryhmien ja muiden tahojen valtakunnallisia vuositapahtumia ja -kokouksia. Synnytetään tapahtumista sarjoja, joissa rytmittyvät säännöllisesti toistuvat vetovoimaiset isot tapahtumat ja jatkuvalla työllä alueelle hankittavat kertaluonteiset tapahtumat. Tuetaan tapahtumien järjestämis- ja markkinointiosaamista edistävää koulutusta. Vahvistetaan kokous- ja kongressimatkailumme kilpailukykyä kehittämällä niiden yhteydessä tarjottavia persoonallisia ja laadukkaita oheisohjelmia (mm. matkat Venäjän Karjalaan). Vastuutahot: Tapahtumien järjestäjät Karelia Expert Matkailun rahoittajat Koulutusorganisaatiot Matkailuyritykset Vahvistetaan Karelia Expertin kautta tehtävää valtakunnallisten tapahtumien yhteismarkkinointia sekä kokoushankintaa. Selvitetään tapahtumatoimintaa koordinoivan ja käytännön työtä tekevä tapahtumayksikön perustamista Karelia Expertin matkailupalvelu Oy:n yhteyteen. Esimerkkejä menestyneistä ja tuettavista matkailutapahtumista Ilosaarirock Kontiolahden urheilutapahtumat Vaarojen maraton Pogostan hiihto Ahman hiihto Kolin maisemahiihto Karelia soutu Lieksan Vaskiviikko Kihaus Folk Puruveden lohikuninkuus Kolin retkiviikko

11 Matkailukeskittymien kilpailukyvyn ja tarjonnan kehittäminen Toteutetaan kolmivuotinen Matkailun kasvuohjelma hanke, jonka kautta ohjataan merkittävä osa seuraavan kolmen vuoden kehittämisresursseista matkailukeskittymien kilpailukyvyn parantamiseen, kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin sekä toimialan investointien edistämiseen. Selkeytetään tiiviin strategiaprosessin avulla jokaisen matkailukeskittymän liikeidea, oma erityisprofiili ja kärkituotteet (toteutetaan matkailu kasvuohjelman kautta). Strategiatyön laajuus sovitetaan matkailukeskittymän tarpeisiin niiden koon ja luonteen mukaisesti, mutta toteutetaan kuitenkin yhdenmukaisella menetelmällä samanaikaisesti kaikissa matkailukeskittymissä. Työn tavoitteena on synnyttää yhteinen näkemys matkailukeskittymien imagosta, kärkituotteista, tärkeimmistä asiakassegmenteistä ja pitemmän aikavälin visiosta. Matkailun kehittämisrahoitusta ohjataan painotetusti matkailukeskittymien majoitus- ja palvelukapasiteetteja kasvattaviin sekä infrastruktuuria kehittäviin investointeihin (erityisesti reitistöt). Maaseutumatkailun palveluinvestointeja ja kehittymistä tuetaan, kun se kytkeytyy Pohjois-Karjalan imagon mukaiseen tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä matkailukeskittymien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tuotteistetaan Karjalan elävät kylät matkailupalvelukokonaisuus. Joensuun matkailualueella tuetaan seuraavien investointien ja niitä tukevien kehittämistoimien käynnistymistä: Sirkkalanpuiston kylpylähanke Joensuun vesistömatkailupalvelujen kehittäminen Outokummun aarrekaupungin jatkoinvestoinnit Ilomantsin alueen investoinnit painopisteenä majoituspalvelut sekä kansallispuistojen palvelurakenteita kehittävät investoinnit Huhmarin laajennusinvestoinnit Kontiolahden urheilumatkailua sekä Kontioniemen entisen varuskunta-alueen matkailullista hyödyntämistä tukevat investoinnit Uuden lapsi- ja perhematkailun syntymiseen johtavat investoinnit Onttolan lentoaseman alueen matkailupalvelujen kehittämisinvestoinnit Pielisen Karjalan matkailualueella tuetaan seuraavien investointien ja niitä tukevien kehittämistoimien käynnistymistä Kolin alueen uusien hotelli- ja leirintäalueinvestointien käynnistyminen Kevyen liikenteen väyläinvestoinnit välillä Purnuniemi Loma-Koli ja Jerontiehaara Ukko-Koli Kolin alueen reitistöjen ja suunnistukseen liittyvien palvelurakenteiden kehittämiseen suunnatut investoinnit Kolin rinnepalveluja kehittävät investoinnit Bomban alueen palvelujen laatua, karjalaisuuden uutta tulemista sekä kylpyläpalvelujen uudistamista tukevat investoinnit Ruunaan retkeilyalueen kehittymistä tukevat investoinnit Kansallispuistoihin liittyvät palvelurakenneinvestoinnit Vastuutahot: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Seudulliset elinkeinoyhtiöt Karelia Expert Matkailuyritykset Pohjois-Karjalan matkailualueet ja -keskittymät Joensuun matkailualue * Joensuun matkailukaupunki * Kontiolahden talviurheilukeskus * Outokummun Aarrekaupunki * Huhmari * Ilomantsi Pielisen Karjalan matkailualue * Koli * Bomban ja Hyvärilän alue * Ruunaa ja Vuoniskylät Keski-Karjalan matkailualue * Pajarinhovin alue * Niiralan rajanylitysaseman alue *Kiteen Aimo monitoimikeskus Pielisen ja Lieksanjoen hyödyntämiseen liittyvien matkailupalvelujen kehittäminen (Lieksan satama - Timitran niemi - Lieksan kaupunkikeskusta, Kolin, Juuan ja Nurmeksen pienvenesatamat) Keski Karjalan matkailualueella tuetaan seuraavien investointien ja niitä tukevien kehittämistoimien käynnistymistä: Pajarinhovin alueen jatkoinvestoinnit Niiralan rajanylitysasemaa ja alueen palveluja kehittävät investoinnit Valtatie 9:n uudistaminen välillä Onkamo Niirala Kiteen Aimo monitoimikeskuksen yritystoimintaa kehittävät toimenpiteet Paksuniemen alueen kehittäminen vesistömatkailun näkökulmasta

12 Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen Katse kansallispuistoihin! Lisätään Pohjois-Karjalan matkailun kansainvälistä vetovoimaa uusiin kysyntätrendeihin suunnattujen tuotteistamis-, markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden avulla. Tehtävä työ pohjataan maakunnan luonnon ja kulttuurin vahvuuksiin. Hyödynnetään molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa tarjottavia matkailupalveluita erottuvuus- ja kilpailutekijänä. Lisätään Pohjois-Karjalassa tai sen lähialueilla on helposti saavutettavissa olevien kansallipuistojen (Koli, Patvinsuo, Petkeljärvi, Kolovesi, Hiidenportti, Tiilikka) kansallispuistojen hyödyntämistä matkailun vetovoimatekijänä ja sisältönä. Tuetaan kansallispuistojen ja luontokohteiden matkailulliseen hyödyntämiseen liittyvää verkostoitumista (Esim. Euroopan Geopark -verkosto). Kehitetään luontomatkailun esteettömyydestä yksi Pohjois-Karjalan matkailun kilpailueduista. Kiinnitetään erityistä huomiota myös esteettömien ohjelmapalveluiden kehittämiseen. Kehitetään luontokuvaukseen liittyviä tuotteita ja tapahtumia sekä aktivoidaan niihin liittyvää luontomatkailukohteiden markkinointia sosiaalisen median kautta. Lisätään villieläinten katseluun ja kuvaukseen perustuvaa tuotteistamista ja markkinointia (mm. petoeläimet ja linnut). Hyödynnetään melontaa ja pyöräilyä entistä enemmän luontomatkailun sisältönä. Hyödynnetään avantouintia matkailun tuotteiden ja tapahtumisen sisältönä. Kehitetään maakunnan kalastusmatkailupalveluja kansainvälisten asiakasryhmien näkökulmasta. Nostetaan yhdeksi kärkialueeksi Ruunaa. Kehitetään maakunnan kalastusmatkailutarjontaa myös muiden yksittäisten kohteiden kautta (esim. Pielinen, Höytiäinen, Puruvesi ja Pyhäjärvi). Tuetaan investointi- ja kehittämistoimenpiteitä, joiden kautta saadaan kohteisiin kapasiteetiltaan riittävä palveluvarustus sekä niihin perustuvat laadukkaat tuotteet. Tuetaan kalastuksen säätelyä ja kestävien kalastustapojen kehittämistä siten, että matkailukalastuskohteiden saalisvarmuus paranee. Hyödynnetään suunnistusta Pohjois-Karjalan liikunta- ja tapahtumamatkailun vetovoimatekijänä. Kehitetään ja päivitetään lajiin liittyviä tukipalveluita. Tehdään lajin matkailulliseen hyödyntämiseen liittyvää tuotekehitystä yhteistyössä suunnistusjärjestöjen kanssa. Tuotteistetaan ja markkinoidaan ulkomaisille matkailijoille suunnattuja, paikalliseen kulttuuriin, elämäntapaan, ja ruokakulttuuriin perustuvia tuotteita (esimerkiksi karjalainen kulttuuri, Kolin karelianismi, sotahistoria, ruokakulttuuri ja käsityöperinteet). Toteutetaan karjalaisuuteen perustuvien sisältöjen uudistaminen ja modernisointi Bomban alueella. Nostetaan Kolin kulttuuriperintö sille kuuluvaan arvoon ja tuetaan valtakunnallista ja kansainvälistä huomioarvoa sisältävien kulttuuritapahtumien sekä niiden toteutusedellytysten kehittymistä alueella. Hyödynnetään maakunnan jo olemassa olevaa, ja jo tuotteistettua teatteritarjontaa erityisesti ryhmämatkailun markkinoinnissa sekä kehitetään sen ympärivuotisuutta (Esim. Joensuun kaupunginteatteri, Pohjois-Karjalan teatterikesä, Pielisen Karjalan teatterikesä). Vastuutahot: Matkailuyritykset Karelia Expert Matkailuyhdistykset Seudulliset elinkeinoyhtiöt Matkailun rahoittajat Metsähallitus Bongaa ja kuvaa luonto! Melat heilumaan! Pyörät pyörimään! Avannot auki! Enemmän kireitä siimoja! Suunnistuksesta uutta suhinaa! Kukoistusta populaari- ja korkeakulttuurista!

13 OHJAUS JA SEURANTA Matkailun teema- ja toimenpideohjelman ohjauksesta vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Lisäksi ohjelman toteutumista aktivoidaan ja seurataan säännöllisesti Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n toimesta. Seuranta- ja ohjaustyötä tehdään myös vuosittain järjestettävässä, kaikille matkailun yrityksille, toimijoille ja sidosryhmille avoimessa matkailuparlamentissa. Ohjelman seurantatyön lisäksi kokouksissa koordinoidaan eri matkailun kehittämistoimijoiden keskinäistä yhteistyötä (maakuntaliitto, Karelia Expert matkailupalvelu Oy, matkailuyhdistykset, seudulliset elinkeinoyhtiöt, kunnat, matkailualan koulutustoimijat). SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TIIVISTELMÄ Ohjelmalla on huomattavia myönteisiä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia lisäämällä matkailualan yritystoimintaa ja työpaikkoja. Se nostaa alkuperäisluonnon, kulttuurimaiseman sekä kulttuurin matkailun keskeiseksi voimavaraksi ja siten lisää luonnon ja kulttuurin arvostusta toimialan ja alueen ihmisten silmissä. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävän käytön kannalta. Ekologiset vaikutukset voivat olla merkittävästikin myönteisiä, mutta ohjelma sisältää myös riskejä. Matkailuohjelmaan toteutumiseen liittyvistä investoinneista, rakentamisesta ja liikenteen lisääntymisestä aiheutuu ympäristövaikutuksia. Lisäksi lisääntyvä matkailukäyttö voi koetella luontokohteiden kantokykyä mm. melun ja jätteiden lisääntymisenä. SOVA ryhmä näkee tärkeänä, että ohjelman toteutuksessa otetaan ennakoivasti ja elinkaaritarkastelua hyödyntäen huomioon energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut. Lisäksi pitäisi edistää kokonaisvaltaisesti kestävää luonto- ja kulttuurimatkailua sekä ehkäistä melua ja muita mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Torjumalla haitalliset vaikutukset ennakkoon säästetään käyttöaikaisia kustannuksia ja vahvistetaan matkailukohteiden imagoa tavalla, joka hyödyttää myös markkinointia.

14 LÄHTEET 1. Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät. Katse vuoteen TEM raportteja 2/ https://www.tem.fi/files/35515/matkailun_infograafi_2012.pdf 4. Tilastokeskus 2013 a. Matkailutilastot. 5. Tilastokeskus 2013b. Matkailutilasto, marraskuu. 6. Saukkonen, Saukkonen Pasi. Arvioita Venäjä - yhteistyön työllistävistä vaikutuksista Pohjois-Karjalassa. 7. Puhakka, R Matkailukysynnän trendit vuoteen Lahden ammattikorkeakoulu. Matkailun ala. TULEVA Tulevaisuuden matkailijat -projekti Matkailun edistämiskeskus Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen. TNS Gallup Oy & Matkailun edistämiskeskus Kauppalehti. Pääkirjoitus Toimialaonline. Yritys- ja toimipaikkarekisteri Työ- ja elinkeinoministeriö Majoitustoiminta. Toimialaraportti 8/ Työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun toimialaraportti 9/ Tilastokeskus Toimialaluokitus

15 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisuja Pohjois-Karjalan liiton nimi muuttui Pohjois-Karjalan maakuntaliitoksi Toimintasuunnitelma ja talousarvio Kuntayhtymäsuunnitelma vuosiksi , toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi Joensuun seudun seutukaava Toimintakertomus Selvitys Tanskan maaseutualueille kohdistetuista EY:n rakennerahastojen tuista 6 Kuntayhtymäsuunnitelma , toimintasuunnitelma ja talousarvio Pohjois-Karjalan kehittämisohjelma vuosille Pohjois-Karjalan maaseutuohjelma vuosille Pohjois-Karjalan saaristo-ohjelma 10 Pohjois-Karjalan jätehuollon alueellinen yhteistyö sekä uudet käsittelymenetelmät 11 Pohjois-Karjalan EU-ohjelma vuosille korjattu painos osittain korjattu painos Joensuun seudun kansainvälinen asema ja sen vaikutus seudun kehittämisstrategiaan Kylät ja kunnat kehittäjinä Itävallassa - esimerkkinä syrjäinen Waldviertel 14 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti vuodelta Raja-alueen kehittämisohjelma: Itä-Suomi ja Karjalan tasavalta 16 Asumisen tulevaisuus ja yhteistyö Joensuun seudulla 17 Toimintakertomus Pohjois-Karjalan kehittämisohjelma vuosille Kuntayhtymäsuunnitelma , toimintasuunnitelma ja talousarvio Pohjois-Karjalan kansainvälistymisstrategia 21 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti vuodelta Toimintakertomus vuodelta Asunto-ohjelmointi Joensuun seudun kuntayhteistyössä 24 Pohjois-Karjalan matkailustrategia Pohjois-Karjalan matkailufakta Pohjois-Karjalan maankäytön ja aluerakenteen periaatteet 27 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakunnallinen tietostrategia, oppiva maakunta luova periferia 29 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti vuodelta Maakunnan kehittämisraha ja EU-raha Pohjois- Karjalassa vuosina Toimintakertomus Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio POKAT 2006: Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen puitteet vuoteen Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti vuodelta POKAT 2006: Pohjois-Karjala uudelle vuosituhannelle 36 Toimintakertomus 1997 ja tilinpäätös Euroopan metsämaakunta Pohjois-Karjalan metsästrategia vuosiksi Kauneimmat Karjalasta Karjalasta parhaimmat - Pohjois-Karjalan maakuntatapahtuma Helsingissä , loppuraportti 39 Pohjois-Karjalan yritys- ja toimipaikkaselvitys vuosilta Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Talkoilla tietoyhteiskuntaan - Pohjois-Karjalan tietoyhteiskuntastrategia ja toimenpideohjelma By Joint Work Party to the Information Society 43 Hyvinvointiklusteri Pohjois-Karjalassa - realismia vai idealismia 44 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti vuodelta Toimintakertomus Pohjois-Karjala Osaamisen maakunta - Maakunnan koulutusta koskevia kehittämislinjauksia Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio (4)

16 48 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti vuodelta Tilinpäätös Katsaus Pohjois-Karjalan toimialarakenteeseen vuosina Suurpedot Pohjois-Karjalassa - Pohjoiskarjalaisten luonnonkäyttäjien kokemuksia suurpedoista Large terrestrial carnivores in North Karelia 52 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan elintarvikeklusterin kehittämisstrategia Ihmisen mittainen Pohjois-Karjala - Metkujen maaseutupolitiikka 55 Tilinpäätös Palvelujen haun suuntautuminen Pohjois-Karjalassa vuonna Pohjois-Karjalan aluerakenteen vaihtoehtoja - Keskusteluasiakirja 58 Pohjois-Karjalan aluerakenteen vaihtoehtoja - Tiivistelmä 59 Urban regions in KASPNET area - Urban structures 60 Pohjois-Karjalan palvelurakenneselvitys 61 KASPNET Summary of Urban Structures 62 Teknologian kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa 63 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakunnan TASKUTIETO Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 66 Toimintakertomus Hyvinvointi Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan yritys- ja toimipaikkaselvitys 69 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Toimintakertomus Kulttuurista lisää voimaa ja työtä! - Pohjois-Karjalan kulttuuristrategia Maakuntaohjelma POKAT Pohjois-Karjala hyvästä paremmaksi 73 Pohjois-Karjalan matkailun nousu vuoteen Pohjois-Karjalan matkailustrategian päivitys 74 Pohjois-Karjalan aluerakenteen ja maankäytön tavoitteet ja aluerakenne Pohjois-Karjalan virkistys- ja luontopalvelut 76 Raitis Elämä -projekti Loppuraportti 77 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan Hyvinvointiohjelman toimeenpanosuunnitelma Nopeat tietoliikenneyhteydet kylille ja haja-asutusalueille 80 Pohjois-Karjalan kehittämisrahasto 10 vuotta Toimintakertomus Pohjois-Karjalan muovi- ja metalliteollisuuden kehittämisstrategia 83 Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt 84 Pohjois-Karjalan Eurooppa-strategia 85 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Joensuun ydinkaupunkiseudun palvelu- ja rakenneselvitys 87 Rantojen käytön periaatteet Pohjois-Karjalassa Innovatiiviset toimet Itä-Suomessa 89 Elävänä Pohjois-Karjalassa Toimintakertomus Näkökulmia Pohjois-Karjalan tietoyhteiskuntakehitykseen 92 Tilaa tulevaisuuden tekijöille - Pohjois-Karjalan nuorisostrategia 93 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelma Pohjois-Karjalan työllisyysstrategia Maakunta liikkumaan Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategia Pohjois-Karjalan maakuntakaava, maakuntavaltuusto Tiivistelmä 98 Toimintakertomus POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio POKAT 2010 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma Ympäristöselostus 2 (4)

17 Pohjoiskarjalaisen koulutusyhteistyön uusi malli - Hankkeen loppuraportti 103 Niiralan raja-aseman liikenneselvitys Toimintakertomus Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan hyvinvointialan järjestöstrategia Pohjoiskarjalainen hyvinvointi Pohjois-Karjalan hyvinvointiraportti Pohjois-Karjalan matkailustrategia Ruoasta Elämys Pohjois-Karjalan elintarvikealan kehittämisohjelma Kulttuuri Pohjois-Karjalan aluekehityksessä - Strategiset valinnat Kohti kilpailukykyistä ja osaavaa Itä-Suomea Aluerakenteen kehityksen suuntaviivoja/ Tiivistelmä Towards a Competitive and Competent Eastern Finland Regional structure development trends/ Summary 112 Kohti kilpailukykyistä ja osaavaa Itä-Suomea Aluerakenteen kehityksen suuntaviivoja 113 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakuntakaava (1. vaihekaava) Osa A: Kaavaselostus Osa B: Ehdotusvaiheen palaute Osa C: Liitekartat 115 Toimintakertomus Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Kehittämisprojektista palveluksi Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -ohjelman arviointi 118 The Path from Development Project to Service Evaluation of the Innovative Actions in Eastern Finland Programme Summary Kehittämisprojektista palveluksi Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -ohjelman arviointi Tiivistelmä Pohjois-Karjalan yritysselvitys Toimintakertomus Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma Strategiaosa 122 Pohjois-Karjalan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyssektorin työvoimatarpeiden ennakointiraportti Pohjois-Karjalan terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluyritysten tunnuslukuja 2000-luvulta 124 Ilmastonmuutos Pohjois-Karjalan mahdollisuutena 125 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Kaivannaistoiminta Pohjois-Karjalan aluekehityksessä Strategiset valinnat Pohjois-Karjalan strategia Maakuntasuunnitelma 128 POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma Ympäristöselostus 130 Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma Toteuttamissuunnitelma Pohjois-Karjalan teknologiateollisuuden kehittämisohjelma 2015 Uusiutuva teknologiateollisuus 132 Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 133 Tilinpäätös Rural Transport Solutions in Northern Periphery 135 Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa 136 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys (2.vaihe) 137 Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu Hyvinvointialan monitoimijaisten yhteistyökäytäntöjen selvitystyö Joensuun seudun kunnissa liittyen sosiaalipalvelujen tuottamiseen 138 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pietarin ja Helsingin välinen nopea ratayhteys Liikenteelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Karjalan kehityskäytävällä 140 Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma, Ilomantsi 141 Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma, Pielisen Karjala 142 Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia 2014, Osa 1: Strategiaosa Osa 2: Liitteet 143 Tankit täyteen Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelma Tilinpäätös Paikallisesti Uusiutuvasti Vietävän tehokkaasti Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma Pohjois-Karjalan kv-toimintaohjelma 147 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Itä-Suomi uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma Pielisen Karjalan joukkoliikenteen palvelutaso 3 (4)

18 Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma Toteuttamissuunnitelma Paikallisesti Uusiutuvasti Vietävän tehokkaasti Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Tiivistelmä Locally Renewably Effi ciently Climate and Energy Programme of North Karelia 2020 A Summary 152 Vaikuttavuutta etsimässä Pohjoiskarjalaisten, vuonna toteutettujen bioenergiahankkeiden arviointi 153 Kysely venäläisille matkailijoille Niiralassa Tilinpäätös Materiaali- ja energiatehokas toimisto 156 DART Declining Ageing and Regional Transformation Suomenkielinen käsikirja väestön ikääntymisen ja vähenemisen alueellisista ratkaisumalleista 157 Pielisen Karjalan työmarkkinaselvitys 158 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma Ympäristöselostus Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma Seniorimatkailun hyvät käytännöt 172 Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelma Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma Toteuttamissuunnitelma Tilinpäätös Uusia kokemuksia vaihtuvia maisemia Selvitys pohjoiskarjalaisten vanhuuseläkeläisten matkailukokemuksista ja -tarpeista 162 Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpito Osaraportti 1: Kärkireitit ja ylläpidon rahoitusmalli Osaraportti 2: Ylläpidon vaihtoehtoiset toimintamallit Osaraportti 3: Monikäyttöreitistöjen sopimusmallit Tiivistelmä 163 Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden vaikutukset Pohjois-Karjalassa 164 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakuntakaavan kolmas vaihe Maakuntakaavaselostus Liite 1 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa Liite 2 Natura-arviointi 166 Pohjois-Karjalan hyvinvointikertomus Pohjois-Karjalan palvelutarvekartoitus 55- ja 65-vuotiaiden arviota palvelujen nykytilasta ja niiden tulevaisuudesta 168 Tilinpäätös (4)

19

20 ISBN ISSN

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 We weren t born to follow Jon Bon Jovi Lapin liitto ISBN Julkaisusarja Strategiaprosessista ja strategian kokoamisesta vastasi matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ... 4 3. LAPIN MATKAILUN NYKYTILA... 7 3.1. Matkailun kehitys globaalisti, Suomessa ja Lapissa... 7 3.2 Matkailun merkitys

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Julkaisu xxx 2014 Julkaisu xxx 2014 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan matkailustrategia

Etelä-Karjalan matkailustrategia Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia? 3 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna 2015 4 Ponnistetaan vahvuuksilla

Lisätiedot

Etelä-Karjalan MATKAILUSTRATEGIA

Etelä-Karjalan MATKAILUSTRATEGIA Etelä-Karjalan MATKAILUSTRATEGIA 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia? 3 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna 2015 4 Ponnistetaan vahvuuksilla

Lisätiedot

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Julkaisu xxx 2014 Julkaisu xxx 2014 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi

Lisätiedot

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015 1 Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Lausuntoversio 25.8.2015 Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia?... 2 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna

Lisätiedot

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Tiivistelmä Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES kokosi keväällä 2009 Päijät-Hämeen matkailualan toimijoista strategiatyöryhmän, jonka työn tuloksena Päijät-Hämeen

Lisätiedot

MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE

MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE RAPORTTI Sivu 1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1), 70201 KUOPIO p. (017)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN MATKAILUPOLITIIKASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN MATKAILUPOLITIIKASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Innovaatio-osasto VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN MATKAILUPOLITIIKASTA 24.3.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Matkailupoliittisen periaatepäätöksen tavoitteet 3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MATKAILUN

ETELÄ-SAVON MATKAILUN ETELÄ-SAVON MATKAILUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 8 4 : 2 0 0 7 ETELÄ-SAVON MATKAILUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUMATKAILUN KOORDINOINTIHANKE Lahden ammattikorkeakoulu, matkailun

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Heinolan seudun matkailun master plan 2015

Heinolan seudun matkailun master plan 2015 Heinolan seudun matkailun master plan 2015 - matkailun strategiaohjelma 2010-2015 - matkailu- ja palvelualojen kasvuohjelma 2010-2012 Heinolan kaupunki Sysmän kunta Hartolan kunta CreaMentors Oy 2009 1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot