PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS"

Transkriptio

1 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN SEKÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN, PROSESSIEN JA SISÄLLÖN OHJEISTUS Palvelusetelin sisällön kuvaus, vähimmäisvaatimukset ostettavaan hoitoon ja hoivaan, niihin liittyvät mahdolliset tukipalvelut. Palvelusetelillä ostettavan palvelun sisältö ja prosessit: A) Palveluasuminen; hoito, hoiva ja huolenpito sekä jatkuva arviointi ja voinnin seuranta Hoivan ja hoidon hoitajamitoitus noudattaa ikäihmisten hoidon yleistä laatusuositusta Tehostetun palveluasumisen yksikössä yöllä (klo 22-07) hoitajien käynnit asiakkaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran yövuorossa Ei-yövalvonnallisessa yksikössä turvalaitteistojen käytön mahdollistaminen (turvaranneke, ulko-ovihälyttimet) ja/tai vartijapalveluiden hyödyntäminen yöajan turvallisuuden turvaamiseksi Asiakkaalle laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä omaisten kanssa sekä tarvittaessa myös yhteistyötahon kanssa, joka tarkistetaan vuoden välein Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa hoidon tai hoivan tarpeen oleellisesti muuttuessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma allekirjoitetaan ja se on asiakkaan ja/tai omaisten tiedossa. 1. Ruokailu Jokapäiväinen ateriointi sisältäen aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen, iltapalan sekä tarvittavan yöpalan Ruokailuajat noudattavat asiakkaiden tarpeita, iltapalan ja aamupalan välinen aika ei ole pidempi kuin 11h Toimintakyvyn mukaisesti ruokailussa avustetaan tai tarvittaessa syötetään Tarvittavat erityisruokavaliot, dieetit tai tarvittava aterian rakenne huomioidaan Jatkuva nestetasapainon sekä ravitsemustilan seuranta 2. Henkilökohtainen hygienian hoito Asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan päivittäin aamu- ja iltapesujen yhteydessä Inkontinenssiasiakkaiden hygienia hoidetaan päivittäin jokaisen vaipan vaihdon yhteydessä, erityisesti huolehditaan myös ihon kunto Asiakkaan koko suihkutus asiakkaan tarpeiden mukaisesti vähintään kerran tai kaksi kertaa viikossa

2 Kokosuihkutuksen yhteydessä huolehditaan aina myös hiuksien puhtaus ja hoito Ihon peruskunnosta huolehtiminen, ihon rasvaus tarvittaessa Käsien ja jalkojen kynsien hoito tarvittaessa Suuhygienian huolehtiminen päivittäin Parturikäynneille ja esim. jalkahoitoon ohjaus tarvittaessa, jotka asiakkaat itse maksavat 3. Pukeutuminen Asiakasta autetaan pukeutumaan toimintakyvyn mukaisesti joko osittain tai kokonaan Asiakkaan vaatteet valitaan asianmukaisesti sään tai tilanteen mukaisesti ja ne ovat puhtaudeltaan ja kunnoltaan soveltuvat 4. Lääkehoito Asiakkaan henkilökohtaisen lääkehoidon toteuttaminen: Lääkkeiden jakaminen henkilökohtaisen lääkeohjeen mukaisesti Lääkkeiden antaminen valvotusti ajallaan ja henkilökohtaisen lääkeohjeen mukaisesti Lääkehoidon seuranta, arviointi ja mahdollisesta uudelleenarvioinnista huolehtiminen Reseptien tilaus Mahdollisten lääkärivastaanottojen varaus turvallisen lääkehoidon toteutumisen takaamiseksi Lääkkeiden tilaus (mahdollisesti siirtyminen lääkkeiden annosjakeluun) Lääkkeiden säilytys ja käyttö JIK lääkehoidon suunnitelman mukaisesti 5. Terveydentilan seuranta ja hoito Terveydentilan ja voinnin aktiivinen seuranta kokoaikaisesti Lääketieteellisten hoitojen suorittaminen käypä hoito-ohjeiden mukaisesti (mm. haavahoidot, katetroinnit, injektiot, happihoidot, näytteenotot jne.) Jatkuva yhteistyö JIK -perusterveydenhoidon sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidon kanssa Tarvittava konsultointi JIK -perusterveydenhoidon sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidon kanssa Tarvittaessa saattaminen terveydenhoitopalveluiden vastaanotoille 6. Virkistystoiminta, sosiaalinen ja psyykkinen tukeminen Päivittäiset virkistystuokiot ( mm. lehden luku, tv- ja radio, keskustelutuokiot, laulaminen, yhteinen tekeminen ja yhdessäoloon kannustaminen) Viikoittainen psykososiaalinen ja viriketoiminta huomioiden juhlapyhät ja vuodenajat Yhteisten tapahtumien järjestäminen asukkaille, omaisille ja läheisille vähintään kerran vuodessa Sosiaalisen verkoston ylläpitäminen mahdollistamalla ja kannustamalla jatkuvaan yhteistyöhön ja yhteydenpitoon omaisten ja läheisten kanssa

3 7. Kuntoutuksen toteuttaminen sekä kuntouttavan työotteen käyttäminen Järjestetään yksilöllistä tai ryhmämuotoista kuntoutustoimintaa vähintään 2xviikko/asukas/ 30 min kerrallaan Tarkoituksenmukaisten apuvälineiden tarpeen arviointi, hankkimisessa avustaminen yhteistyössä JIK ky:n fysioterapian henkilökunnan kanssa, henkilökohtainen apuvälineohjaus Apuvälineiden käytössä avustaminen ja välineiden kunnon tarkastus Ulkoileminen sääolojen puitteissa mahdollisuuksien mukaan päivittäin, mutta vähintään 3 kertaa viikossa Kuntouttava työote kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, huomioiden asiakkaan henkilökohtaiset fyysiset, kognitiiviset sekä psyykkiset voimavarat Asiakkaan aktivoiminen toimimaan itsenäisesti omien voimavarojensa puitteissa päivittäisissä toiminnoissa 8. Raha-asioista sekä taloudellisista etuuksista huolehtiminen Avustaminen tarvittaessa tilapäisissä raha-asioihin liittyvissä tilanteissa Henkilökunnan vastuulla olevien vähäisten käteisvarojen käytöstä on tarkka selvitys kahden työntekijän allekirjoituksella vahvistettuna Kokonaisvaltaisesta raha-asioiden hoidosta vastaa aina ensisijaisesti asiakas itse/omainen/hänen valtuuttamansa henkilö/edunvalvoja Yhteistyö raha-asioiden hoitajan kanssa Asiakkaan etuuksien hakemisessa avustaminen yhteistyössä raha-asioiden hoitajan kanssa mm. KELA:n eläkkeensaajan asumistuki, eläkkeensaajan hoitotuki, KELA:n lääke- ja matkakorvaukset sekä muut mahdolliset sosiaaliturvaetuudet Edunvalvojan hankkimisessa avustaminen tilanteen niin vaatiessa 9. Yhteistyö omaisten ja muiden hoitoon ja hoivaan liittyvien yhteistyötahojen kanssa Toimiva yhteistyö omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa kaikissa asiakkaan asioissa Toimiva tiedonkulku omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa asiakkaan terveydentilaan ja muuhun toimintakykyyn liittyvissä asioissa Välitön tiedotus tärkeissä asiakkaan tilanteeseen vaikuttavissa asioissa ensisijaisesti omaisten ja toissijaisesti yhteistyötahojen kanssa linkit: t_verkko.pdf?openelement

4 PALVELUSASUMISEEN LIITTYVIEN TUKIPALVELUIDEN SISÄLTÖ 1. Ateriapalveluiden sisältö Palveluun sisältyvät : aamupala, lounas, päiväkahvi tai välipala, päivällinen, iltapala, mahdollisesti tarvittaessa yöpala Aterioiden ajankohdat vastaavat ikäihmisten tarpeita. Aamupalalla suositaan asiakkaan yksilöllistä aikataulua. Aterioiden tulee olla monipuolisia, riittäviä ja vaihtelevia Aterioiden tulee noudattaa yleisiä suosituksia terveellisestä ruokavaliosta ( Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus) Tarvittavat erityisruokavaliot, dieetit tai tarvittava aterian rakenne huomioidaan Ruokalista noudattaa vähintään kuuden viikon kiertoa Ruokalista on asiakkaiden ja omaisten nähtävillä ja saatavissa Asiakkaalla on mahdollisuus ruokailla yhteisissä ruokailutiloissa tai omassa huoneessa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti Ruokailuhetket pyritään järjestämään rauhallisiksi ja miellyttäviksi 2. Siivouspalveluiden sisältö Siivouspalveluilla varmistetaan toiminnan vaatiman puhtaustason ylläpito Palveluntuottaja vastaa kaikista talon tilojen siivouksista sekä kiinteistöhuollosta Yhteiset tilat ja asiakkaiden asunnot täyttävät seuraavat puhtaus- ja siisteysvaatimukset: Yleisilme on siisti ja huoliteltu Lattiat ovat puhtaat pölystä ja liasta Roska-astiat ovat puhtaita ja niiden tyhjäämisestä huolehditaan päivittäin, roskaastiat ovat tarpeeseen soveltuvia ( vaipat ). Tuolit, pöydät ja muut kalusteet ovat puhtaita ja pölyttömiä Ovissa, ikkunoissa, seinissä, peileissä ei ole häiritseviä tahroja Tiloissa ei ole häiritseviä, asiaankuulumattomia tavaroita Kulkuväylät pidetään turvallisina ja esteettöminä Saniteettikalusteet ovat puhtaat ja niiden puhtaudella ennaltaehkäistään infektioiden syntymistä Alle 180cm:n korkeudelta tasot, ikkunalaudat, valaisimet, taulut ja muut esineet ovat pölyttömät ja puhtaat Kerran vuodessa suoritetaan yli 180cm:n korkeudelta pintojen siivous ja ikkunoiden pesu Parveke- tai terassitilat sekä asunnon sisääntuloväylät ovat siistit ja lumettomat Siivoukset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin, tarvittaessa myös muuna aikana Kiinteistön jätteiden kuljetus on huolehdittu asianmukaisesti ja niiden maksuista huolehtii kiinteistön omistaja

5 3. Vaatehuoltopalveluiden sisältö Asiakkaiden käyttämät vaatteet ja tekstiilit pestään riittävän usein, että ne ovat puhtaita ja sileitä Vaatehuollossa käytetään ympäristöystävällisiä ja allergiavapaita tuotteita Vaatteiden silitys ja pienehköt korjaustoimenpiteet tehdään tarvittaessa Pyykin luokittelu: Asiakkaiden omat vaatteet sekä pyyheliinat pestään vähintään kerran viikossa ja huolehditaan siitä ettei vaatteiden saatavuudessa tule ongelmia Liinavaatteet (lakanat, tyynyliinat, pussilakanat) vaihdetaan, pestään ja mankeloidaan 1x3vk, tai tarpeen mukaisesti Vuodevaatteet (tyynyt ja peitot) pestään kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaisesti Erikoisvaatteiden pesussa käytetään pesulapalveluita, jotka asiakas maksaa itse 4. Asuminen Asiakkaan kanssa laaditaan erillinen vuokrasopimus, josta ilmenee vuokran suuruus euroa/neliömetri/kuukausi sekä yleiset vuokraehdot Kiinteistökulut (lämmitys, sähkö, vesi) kuuluvat vuokraan, mutta mikäli sähköstä tai vedestä peritään erillinen maksu, se tulee ilmoittaa kiinteähintaisena /kuukausi. Mikäli asukkaan asunto on valmiiksi kalustettu, kalusteiden tulee olla kestäviä, turvallisia sekä tarkoituksenmukaisia. Sängyn tulee olla ergonominen ja sen tulee mahdollistaa apuvälineiden käytön. Asunnon tulee olla viihtyisä. Mikäli laskutetaan erillinen kalustemaksu, sen tulee olla vuokrasopimuksessa erikseen kirjattuna. Huolehditaan siitä, että asiakkaalle haetaan mahdollinen asumistuki 5. Muut mahdolliset tukipalvelut Mikäli palveluissa aloitetaan uusia tukipalveluita esim. lääkkeiden annosjakelu ym., tehdään niistä erilliset sisältösuositukset Uusista mahdollisista maksullisista tukipalveluista on neuvoteltava ensin palvelusetelin myöntäjän kanssa ettei mm. asiakkaiden maksuja lisätä kohtuuttomasti

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014 SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA Toukokuu 2014 JOHDANTO Punkalaitumen ja Sastamalan kuntien toimijoille on valmisteltu seudullinen ravitsemussuunnitelma, joka konkretisoi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Asuminen. Hyvinvointi. Kuntoutus

Asuminen. Hyvinvointi. Kuntoutus Asuminen Hyvinvointi Kuntoutus KOtihoito Asuminen Kivipuro on Seinäjoen alueella toimiva elinvoimainen ja eteläpohjalainen asumis-, hyvinvointi-, kuntoutus- ja kotihoitopalveluita tarjoava yhdistys. Jo

Lisätiedot

OPAS KOTIHAPPIHOIDOSTA

OPAS KOTIHAPPIHOIDOSTA OPAS KOTIHAPPIHOIDOSTA Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Opas on tarkoitettu kotihappihoidossa olevalle ja hänen läheisilleen tueksi arjen kysymyksiin.

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot