AASIAN TUTKIMUS, KIELIMODULI 30 OP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AASIAN TUTKIMUS, KIELIMODULI 30 OP"

Transkriptio

1 AASIAN TUTKIMUS, KIELIMODULI 30 OP Kiina 1 (WAS210C) 10 op Aasian-tutkimuksessa on kiina. Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 1. opiskeluvuosi. Hankkia perustaidot kuullun ymmärtämisessä, suullisessa taidossa sekä kirjoitustaidossa ja luetun ymmärtämisessä. Lehtorin pitämä lukuvuoden pituinen kurssi kotitehtävineen ja tentteineen. (1-5) Aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. Kiinan kielen yliopistonlehtori Lisätiedot: Kiinan kielen kurssille 1 voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen elokuussa kyseisen vuoden opetustiedoissa määriteltävällä tavalla. Jos osallistujamäärää joudutaan karsimaan, kursseille hyväksytään opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä: 1) Aasian-tutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on kiina 2) Aasian-tutkimukseeseen hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat sekä Aasiantutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on muu kuin kiina 3) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa kiinan kielen kursseja osana tutkintoaan. Korea 1 (WAS210K) 10 op Aasian-tutkimuksessa on korea Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 1. opiskeluvuosi. Hankkia perustaidot kuullun ymmärtämisessä, suullisessa taidossa sekä kirjoitustaidossa ja luetun ymmärtämisessä. 1

2 Lehtorin pitämä lukuvuoden pituinen kurssi kurssi kotitehtävineen ja tentteineen. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. (1-5) Aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet. Korean kielen yliopistonlehtori Japani 1 (WAS210J) 10 op Aasian-tutkimuksessa on japani Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 1. opiskeluvuosi. Hankkia perustaidot kuullun ymmärtämisessä, suullisessa taidossa sekä kirjoitustaidossa ja luetun ymmärtämisessä. Lehtorin pitämä lukuvuoden pituinen kurssi kotitehtävineen ja tentteineen. (1-5) Aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. Japanin kielen lehtori Lisätiedot: Japanin kielen kurssille 1 voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen elokuussa kyseisen vuoden opetustiedoissa määriteltävällä tavalla. Jos osallistujamäärää joudutaan karsimaan, kursseille hyväksytään opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä: 1) Aasian-tutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on japani 2) Aasian-tutkimukseen hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat sekä Aasiantutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on muu kuin japani 3) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan. 2

3 Sanskrit 1 (WAS210S) 10 op Aasian-tutkimuksessa on sanskrit Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan helpohkoja tekstejä sanskritiksi. Jaksossa perehdytään sanskritin kirjoitusjärjestelmään, kieliopin perusteisiin ja keskeisimpään sanastoon sopivien tekstien valossa. Oppikirjoina A. Parpola, Sanskritin peruskurssi, K. Karttunen, Lyhyt sanskritin kielioppi. Apuna R.S. Bucknell, Sanskrit manual: A quick-reference guide to the phonology and grammar of classical Sanskrit ja A.A. Macdonell, Sanskrit-English Dictionary. Lukuvuoden pituinen kurssi tai kirjallinen tentti. (1-5) Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille sekä annettujen harjoitustehtävien tekemistä. Prof. Klaus Karttunen. Hindi 1 (WAS210H) 10 op Aasian-tutkimuksessa on hindi Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja kirjoittamaan helppoja tekstejä sekä kommunikoimaan auttavasti arkitilanteissa hindiksi. Jaksossa perehdytään hindin kirjoitusjärjestelmään, kieliopin perusteisiin ja keskeisimpään sanastoon helppojen tekstien ja dialogien valossa. Samalla harjoitellaan kääntämistä ja puhumista alkeistasolla. Oppikirjana Rupert Snell, Get Started in Hindi with Two Audio CDs: A Teach Yourself Guide (Teach Yourself Language), London 2010, sekä luennoilla jaettavia teksti- ja kielioppimonisteita. Kirjatenttinä vaihtoehtoisesti R. Snell & S. Weightman, Hindi (Teach Yourself, double CD). Apuna B. Tikkanen, Hindin kielioppi, R.S. McGregor (ed.), The Oxford Hindi - English dictionary, tai M. Chaturwedi & Bh. N. Tiwari, A Practical Hindi-English Dictionary, sekä C. Bulcke, An English -Hindi dictionary. Lukuvuoden pituinen kurssi tai kirjallinen + suullinen tentti. (1-5) Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille sekä annettujen harjoitustehtävien tekemistä. Jos jakso suoritetaan kirjatenttinä, on käytävä myös suullisessa tentissä, jossa arvioidaan puhetaito. Yliopistonlehtori Bertil Tikkanen. 3

4 Turkki 1 (WAS210T) 10 op Aasian-tutkimuksessa on turkki. Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 1. opiskeluvuosi. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija pystyy lukemaan, ymmärtämään ja analysoimaan helppoa tekstiä sekä tuottamaan yksinkertaista kieltä. Tutustuminen turkin kieleen ja sen rakenteeseen lukuvuoden kestävällä kurssilla. Kurssi on kielioppipainotteinen ja sisältää runsaasti kotitehtäviä Turkki I -kurssi: joko Tokat, Turkin kielioppi- ja harjoitusmoniste lukuvuodeksi , tai vaihtoehtoisesti Türkce ögreniyoruz Orhun 1, kappaleet 1-10 (Turkish-English), tai vaihtoehtoisesti kirjallinen kuulustelu tiedekuntatentissä, jossa sopimuksen mukaan Göksel & Kerslake, Turkish. A comprehensive grammar tai Lewis, Turkish grammar (uusin painos) tai muu sovittu kirjallisuus. Turkki 1 -kurssi (tai vastaava) ja itsenäinen työskentely kotitehtävineen sekä kirjalliset kokeet. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa tenttinä tiedekuntatentissä. (1-5) kirjalliset kokeet, kotitehtävät ja aktiivinen osallistuminen tunneilla. Turkin kielen vieraileva lehtori tai hänen valtuuttamansa tuntiopettaja 4

5 Kiina 2 (WAS220C) 10 op Aasian-tutkimukseessa on kiina Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 2. opiskeluvuosi. Pääkielen kurssi 1 tai vastaavat, lehtorin toteamat taidot. koskee sekä pää- että sivuaineopiskelijoita. Ne opiskelijat, joilla on itäaasialaisista kielistä toisessa Kehittää kuullun ymmärtämisen ja luetun ymmärtämisen taitoa, suullista taitoa ja kirjoitustaitoa. Lehtorin pitämä valitun pääkielen lukuvuoden pituinen jatkokurssi kotitehtävineen ja kokeineen. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. (1-5) Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet Kiinan kielen yliopistonlehtori Lisätiedot: Kiinan kielen kurssille 2 voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen elokuussa opetustiedoissa määriteltävällä tavalla. Jos osallistujamäärää joudutaan karsimaan, kursseille hyväksytään opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä: 1) Aasian-tutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on kiina 2) Aasian-tutkimukseen hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat sekä Aasiantutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on muu kuin kiina 3) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa kiinan kielen kursseja osana tutkintoaan. Korea 2 (WAS220K) 10 op Aasian-tutkimuksessa on korea Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 2. opiskeluvuosi. Pääkielen kurssi 1 tai vastaavat, lehtorin toteamat taidot 5

6 koskee sekä pää- että sivuaineopiskelijoita. Ne opiskelijat, joilla on itäaasialaisista kielistä toisessa Kehittää kuullun ymmärtämisen ja luetun ymmärtämisen taitoa, suullista taitoa ja kirjoitustaitoa. Lehtorin pitämä valitun pääkielen lukuvuoden pituinen jatkokurssi kotitehtävineen ja kokeineen. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. (1-5) Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet Korean kielen yliopistonlehtori Japani 2 (WAS220J) 10 op Aasian-tutkimuksessa on japani Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 2. opiskeluvuosi. Pääkielen kurssi 1 tai vastaavat, lehtorin toteamat taidot koskee sekä pää- että sivuaineopiskelijoita. Ne opiskelijat, joilla on itäaasialaisista kielistä toisessa Kehittää kuullun ymmärtämisen ja luetun ymmärtämisen taitoa, suullista taitoa ja kirjoitustaitoa. Lehtorin pitämä valitun pääkielen lukuvuoden pituinen jatkokurssi kotitehtävineen ja kokeineen. (1-5) Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. Japanin kielen lehtori Lisätiedot: Japanin kielen kurssille 2 voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen elokuussa opetustiedoissa määriteltävällä tavalla. Jos osallistujamäärää joudutaan karsimaan, kursseille hyväksytään opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä: 1) Aasian-tutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on japani 6

7 2) Aasian-tutkimukseen hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat sekä Aasiantutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on muu kuin japani 3) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan. Sanskrit 2 (WAS220S) 10 op Aasian-tutkimuksessa on sanskrit Pääkielen kurssi 1 Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan helppoja tekstejä ja apuneuvoja käyttäen keskivaikeita tekstejä. Jaksossa laajennetaan ja syvennetään kieliopin, sanaston ja idiomatiikan tuntemusta, luetaan erityyppisiä helpohkoja ja keskivaikeita tekstejä (esim. eepokset ja sadut) ja opitaan käyttämään perusapuvälineitä. Tekstejä esim. teoksesta C. R. Lanman, Sanskrit Reader (paitsi s ), apuna W. D. Whitney, Sanskrit Grammar, J. S. Speyer, Sanskrit Syntax, ja M. Monier Williams, A Sanskrit English Dictionary. Luentokursseja, käännösharjoituksia tai tenttejä sopimuksen mukaan. (1-5) Professori Klaus Karttunen Hindi 2 (WAS220H) 10 op Aasian-tutkimuksessa on hindi Pääkielen kurssi 1 Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy apuneuvoja käyttäen lukemaan ja kirjoittamaan keskitason tekstejä sekä kommunikoimaan auttavasti eri aihepiireistä. Jaksossa laajennetaan ja syvennetään kieliopin, sanaston ja idiomatiikan tuntemusta, luetaan erityyppisiä helpohkoja ja keskitason tekstejä sekä harjoitellaan kirjallista ja suullista esitystä. Hindi: B. Tikkanen, Hindin kielioppi, valittuja osia teoksista Y. Kachru & R. Pandharipande, Intermediate Hindi, ja S. Gambhir, Spoken Hindi, sekä kurssilla jaettuja tekstejä. Lukuvuoden pituinen kurssi tai kirjallinen ja suullinen tentti. 7

8 (1-5) Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille sekä annettujen harjoitustehtävien tekemistä. Jos jakso suoritetaan kirjatenttinä, on käytävä myös suullisessa tentissä, jossa arvioidaan puhetaito. Yliopistonlehtori Bertil Tikkanen Turkki 2 (WAS220T) 10 op Aasian-tutkimuksessa on turkki. Pääkielen kurssi 1 Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan keskivaikeita turkinkielisiä tekstejä ja tuottamaan helpohkoa kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän hallitsee monimutkaisiakin sanarakenteita ja omaa kohtalaisen sanavaraston. T urkin kieliopin ja sanaston tuntemuksen syventäminen sekä suullisen että kirjallisen taidon parantaminen. Türkce Ögreniyoruz Orhun 1 (kappaleet 11-15) ja 2, kurssilla jaettava materiaali (mm.sanomalehtitekstejä). lukuvuoden kestävä kurssi. Muista mahdollisista suoritustavoista sovittava opettajan kanssa. (1-5) kirjalliset kokeet, kotitehtävät ja aktiivinen osallistuminen tunneilla. Turkin kielen vieraileva lehtori Kiina 3 (WAS230C) 10 op Aasian-tutkimuksessa on kiina. Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 3. opiskeluvuosi. Pääkielen kurssi 1 ja 2 tai vastaavat, lehtorin toteamat taidot koskee sekä pää- että sivuaineopiskelijoita. Ne opiskelijat, joilla on itäaasialaisista kielistä toisessa Syventää kuullun ymmärtämisen taitoa, suullista taitoa, luetun ymmärtämisen taitoa ja kirjoitustaitoa, keskittyen luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen. 8

9 Lehtorin pitämä lukuvuoden pituinen täydentävä kurssi kotitehtävineen ja kokeineen. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. (1-5) Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet Korea 3 (WAS230K) 10 op Aasian-tutkimuksessa on korea. Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 3. opiskeluvuosi. Pääkielen kurssi 1 ja 2 tai vastaavat, lehtorin toteamat taidot koskee sekä pää- että sivuaineopiskelijoita. Ne opiskelijat, joilla on itäaasialaisista kielistä toisessa Syventää kuullun ymmärtämisen taitoa, suullista taitoa, luetun ymmärtämisen taitoa ja kirjoitustaitoa, keskittyen luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen. Lehtorin pitämä lukuvuoden pituinen täydentävä kurssi kotitehtävineen ja kokeineen. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. (1-5) Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet Korean kielen yliopistonlehtori Japani 3 (WAS230J) 10 op Aasian-tutkimuksessa on japani. Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 3. opiskeluvuosi. Pääkielen kurssi 1 ja 2 tai vastaavat, lehtorin toteamat taidot koskee sekä pää- että sivuaineopiskelijoita. Ne opiskelijat, joilla on itäaasialaisista kielistä toisessa 9

10 Syventää kuullun ymmärtämisen taitoa, suullista taitoa, luetun ymmärtämisen taitoa ja kirjoitustaitoa, keskittyen luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen. Lehtorin pitämä lukuvuoden pituinen täydentävä kurssi kotitehtävineen ja kokeineen. Kurssilla on 80 prosentin läsnäolopakko. (1-5) Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja kurssiin kuuluvat kokeet. Japanin kielen lehtori Lisätiedot: Japanin kielen kurssille 3 voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen elokuussa opetustiedoissa määriteltävällä tavalla. Jos osallistujamäärää joudutaan karsimaan, kursseille hyväksytään opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä: 1) Aasian-tutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on japani 2) Aasian-tutkimukseen hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat sekä Aasiantutkimuksen pääaineopiskelijat, joiden pääkieli on muu kuin japani 3) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan. Sanskrit 3 (WAS230S) 10 op Aasian-tutkimuksessa on sanskrit Pääkielen kurssi 1 ja 2 Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan vaikeaakin kirjallisuutta apuneuvoja käyttäen. Jaksossa luetaan erityyppisiä keskivaiheita ja vaikeita tekstejä (esim. Vedaa, taiderunoutta, tieteellisiä tekstejä), jaksoon voidaan yhdistää perehtyminen keski-indoarjaan (esim. näytelmien avulla). Tekstejä esim teoksista O. N. Böhtlingk, Sanskrit-Chrestomathie, ja K. Mylius, Chrestomathie der Sanskrit-Litteratur. Huom. teosten käyttö ei edellytä saksan taitoa. Luentokursseja, käännösharjoituksia tai tenttejä sopimuksen mukaan. (1-5) Professori Klaus Karttunen 10

11 Hindi 3 (WAS230H) 10 op Aasian-tutkimukseessa on hindi Pääkielen kurssi 1 ja 2 Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pääkielellä kirjoitettua vaikeahkoa kirjallisuutta apuneuvoja käyttäen tai keskustelemaan vähintään auttavasti vaihtelevista aiheista pääkielellä. Jaksossa harjoitellaan kauno- ja asiakirjallisuuden kääntämistä tai keskustelemista eri aihepiireistä pääkielellä. Lisäksi syvennetään kieliopin tuntemusta ja tutustutaan murteisiin ja kielihistoriaan. Kurssilla jaettava tai luettavaksi annettava materiaali sekä Annie Montaut, A grammar of Hindi. LINCOM Europa 2004 Lukuvuoden pituinen kurssi tai suullinen tentti sekä kirjatentti. Muualla (esim. Intiassa) suoritetuista opinnoista on esitettävä asianmukainen todistus. (1-5) Yliopistonlehtori Bertil Tikkanen Turkki 3 (WAS230T) 10 op Aasian-tutkimuksessa on turkki. Pääkielen kurssi 1 ja 2 Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee turkin kirjakielen hyvin. Hän kykenee lukemaan keskivaikeita alkukielisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä turkiksi. Kurssilla tehdään käännösharjoituksia, ja luetaan ja analysoidaan otteita turkinkielisestä kaunokirjallisuudesta, lehtiteksteistä ja tieteellisistä artikkeleista sekä keskustellaan näistä turkiksi. kurssilla jaettava materiaali ja opettajan kanssa sovittava kaunokirjallisuus lukuvuoden kestävä kurssi lopputöineen. Vaatimuksena on 100 sivua helppoja ja keskivaikeita tekstejä. Muista suoritustavoista sovittava opettajan kanssa. (1-5) kirjallisuusanalyysi ja kirjalliset kokeet/ käännöstehtävät, kotitehtävät ja aktiivinen osallistuminen tunneilla. Turkin kielen vieraileva lehtori 11

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot muodostavat johdatuksen venäjän kieleen ja Venäjän kulttuurin tutkimukseen. Osa opintojaksoista soveltuu osaopinnoiksi eri pääaineiden opiskelijoille etenkin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 British Studies -kirjatentti...1 Englannin liikeviestintä...2 Englannin rakenteet...3 Englannin PR-viestintä...5 Englannin suullinen viestintä 3...7 EU ja muut kansainväliset

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 Mäkelänrinteen lukio Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Kurssiseloste erityisesti opiskelijoita varten SISÄLLYS sivu Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 4 Äidinkieli

Lisätiedot

Ranskan kielen opinnot

Ranskan kielen opinnot Ranskan kielen opinnot Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa ranskan kielestä suppean (perusopinnot 25 op) tai laajan (perus- ja aineopinnot 60 op) sivuaineen. Ranskan kieli sopii sivuaineeksi kaikkien

Lisätiedot

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT Helsingin luonnontiedelukio Mäkelänkatu 84, 00610 HELSINKI PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki www.heltiedelu.edu.hel.i rehtori 09 31082062 koulusihteeri 09 31080458 faksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvaukset löytyvät myös verkosta www.kuninkaantie.espoo.fi 31.8.2012 Äidinkieli ja kirjallisuus... 3 Toinen kotimainen kieli... 8 Ruotsi A-oppimäärä... 8 Ruotsi

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen LUKIO Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2.

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Syksyn kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa seuraavasti: aine- ja syventävien opintojen kursseille 20. 23.8. ja perusopintojen kursseille 27. 30.8. (ellei

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Elintarvike-ekonomia Tutkintovaatimukset kandidaatti, 180 op maisteri, 120 op Opintojaksokuvaukset Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Elintarvike-ekonomia

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit Tunnus: ACC2KJ001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Ops 2007 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Musiikkitiede. Turun yliopisto

Musiikkitiede. Turun yliopisto Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi 2012 2013 Musiikkitieteen henkilökunta 2012 2013 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson,

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä

Lisätiedot

LYSEONPUISTON LUKIO OPISKELIJA RYHMÄ

LYSEONPUISTON LUKIO OPISKELIJA RYHMÄ 1 LYSEONPUISTON LUKIO OPINTO-OPAS 2015 OPISKELIJA RYHMÄ 2 LYSEONPUISTON LUKIO... 3 PAINOPISTEALUEET... 4 TAIDEKASVATUS... 5 OPINTO-OHJAUS/OHJAUKSEN TYÖNJAKO... 5 OPISKELIJAKUNTA... 8 SUORITUSOHJEET...

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot