A130A0760 Ekonomin viestintätaidot. Tiimiytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A130A0760 Ekonomin viestintätaidot. Tiimiytyminen"

Transkriptio

1 A130A0760 Ekonomin viestintätaidot Tiimiytyminen

2 Harjoitustyö: sosiaalisen median strategian laatiminen Harjoituksessa keskeistä on Strategian kiteyttäminen Strategian viestiminen kohderyhmille Oman tiimin toiminnan objektiivinen arviointi Harjoitustyö tehdään 4-5 hengen tiimeissä. Tarkemmat harjoitustyöohjeet löytyvät Nopasta. Harjoitustyön kirjallisen osuuden palautus kaksi päivää ennen esitystä sähköpostitse Heidille ja Päiville ja

3 Harjoitustyön aihe Yritys X on tilanteessa, jossa se haluaa siirtyä yhteisöllisempään toimintatapaan ja hyödyntää sosiaalisen median palveluja asiakasrajapinnassaan. Tämä merkitsee ennen kaikkea aiempaa avoimempaa sisältöjen tuottamista ja jakamista. Strategiassa tulee määritellä, millaista hyötyä yritys tavoittelee sosiaalisen median avulla ja perustella tehdyt valinnat. Hyvä strategia ottaa kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1) Millainen on case-organisaatio ja sen nykytilanne? Millaista tietoa halutaan jakaa? 2) Mitä työvälineitä hyödynnetään tavoitteiden saavuttamiseksi ja miksi juuri niitä? Mitä sosiaalinen media tässä tapauksessa pitää sisällään? 3) Kuinka eri sidosryhmien kanssa viestitään muutoksen läpiviemiseksi? Konkreettiset ohjeistukset ja pelisäännöt?

4 Harjoitustyön aihe Harjoitustyössä on kaksi osiota: 1) Sosiaalisen median strategia ja siitä viestiminen (noin 2/3 työstä) 2) Viestintäpersoonat ja tiimissä toimiminen (noin 1/3 työstä) Kuvatkaa valitsemanne case-organisaatio lyhyesti, sen jälkeen strategian ydinsisältö ja tavoitteet hyvin perustellen. Mitkä ovat viestinnän toimenpiteet strategian jalkauttamiseksi? Millaisia olette henkilökohtaisina viestijöinä, entä ryhmässä toimijoina? Miten vuorovaikutus tiimissä toimi? Mitä pitäisitte onnistuneen viestinnän edellytyksinä tai syynä viestinnän epäonnistumiseen? Miten tiimi kehittyi prosessin aikana ja mitä opittiin? Mitkä ovat tiimin parhaat käytännöt ja opit muille?

5 Tiimityö Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja jotka ovat hyvin riippuvaisia toisistaan pyrkimyksessään saavuttaa tavoite, johon on yhteisesti sitouduttu. (Katzenbach & Smith, 1993, Parker, 1994) Tiimissä toimiminen on yhteistyötä, jossa korostuu jaettu vastuu, päämäärätietoisuus, ammattimaisuus, itsenäisyys, monien erilaisten taitojen hallitseminen ja yhdistäminen, luottamus ja joustavuus. Hyvässä tiimissä tavoitteet ovat selkeitä ja vuorovaikutussuhteet toimivia. Jokainen tiimin jäsen osallistuu tasavertaisesti yhteiseen ongelmanratkaisuun.

6 Tiimin toiminnan vaiheet 1) Tutustuminen 2) Yhteisen ymmärryksen muodostaminen 3) Roolien rakentaminen ja yhteensovittaminen 4) Yhteispelin rakentaminen

7 Matkalla ryhmästä tiimiksi 1) Muotoutumisvaihe Rakenne, rutiinit, oman paikan hakeminen, konfliktien välttäminen. 2) Kuohuntavaihe Konfliktit, jotka liittyvät toimintaan, rooleihin ja vastuisiin. 3) Normien luomisen vaihe Roolit ja tehtävät ovat selkeytyneet. Rakentuu luottamusta ja yhteisiä normeja. Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia ja tukevat toisiaan. Muutoksia ja ulkoa tulevaa ohjausta vältellään. 4) Toteuttamisvaihe Ryhmä toimii itsenäisesti, vastuita ja rooleja voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Ryhmä keskittyy tavoitteen saavuttamiseen. 5) Lopettamisvaihe Haikeus, helpotus tai uusi konflikti. Tuckman, 1965, 1977

8 Tutustuminen ja tiimien muodostaminen

9 Etsikää ja muodostakaa ryhmät, joissa ovat kaikki tammi-helmikuussa syntyneet maalis-huhtikuussa syntyneet touko-kesäkuussa syntyneet heinä-elokuussa syntyneet syys-lokakuussa syntyneet ja marras-joulukuussa syntyneet.

10 Luovuustyypit Sydänmaanlakka, P. (2009). Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. Helsinki: Talentum RATIONALISMI Rationaalinen luovuus PRAGMATISMI Käytännöllinen luovuus Toteuttaja Arvioija LUOVUUS JA INNOVATIIVISUUS Tarkkailija HOLISMI Kokonaisvaltainen luovuus Innostuja HUMANISMI Emotionaalinen luovuus

11 Luovuustyypit Arvioija Rationaalinen, faktat toiminnan lähtökohta, objektiivinen, rehellinen, tasapuolinen, kerää perustelut päätöksilleen tutkija Yhdessä tekijä Sosiaalinen, innostunut kuulemaan muiden ajatuksia ja osaa jalostaa niitä ryhmässä, hyvä jakamaan tietoa, verkottunut tiimipeluri Tarkkailija Ottaa etäisyyttä ja nähdä kokonaisuuksia, yhdistelee yksityiskohtia laajemmiksi kokonaisuuksiksi, korostaa perinteitä filosofi Huoltaja Sosiaalinen, empaattinen, rakentaa luottamusta, turvallsiuushakuinen, miettii muutoksen vaikutusta yksilöihin - hoivaaja

12 Luovuustyypit Innostuja Ihmettelee, on tunneihminen, alitajunnan hyödyntäminen, avoin - taiteilija Kokeilija Pelle peloton, ideoiva, omaa vahvan mielikuvituksen, ei pelkää virheitä, joustava, utelias keksijä Toteuttaja Käytännönläheinen, tarttuu nopeasti toimeen, energinen, nopea päätöksentekijä, dynaaminen, osaa toimia yksin, ottaa riskejä johtaja Kontrolloija Pitää asiat järjestyksessä, laatii selkeät tavoitteet ja aikataulut, pitää selkeistä prosesseista, vie asiat päätökseen - valvoja

13 Oma roolini tiimissä TOTEUTTAJA painottaa aikaansaannoksia, tekoja, suorituksia ja tehtävien saattamista täsmällisesti loppuun VALMENTAJA asettaa tavoitteita, ohjaa tekemään tulosta UUDISTAJA keksii, ideoi uutta, on ennalta arvaamaton SOVITTELIJA korostaa sopua ja myönteistä ilmapiiriä, kiinnostuneempi ihmisistä kuin tehtävistä YHTEYDENPITÄJÄ luo suhteita ja pitää aktiivisesti yhteyttä, rakentaa verkostoja, kiinnostuneempi ihmisistä kuin tehtävistä ARVIOIJA/VIIMEISTELIJÄ korostaa järkeä ja rakentavaa kritiikkiä, on huolellinen, pyrkii parantamaan työn laatua Hälikkä & Härkönen (1996)

14 Tutustuminen tiimin kesken Kiinnostuksen kohteet, harrastukset, opinnot Millainen olen viestijänä? Kuinka haluaisin kehittyä viestijänä? Mikä em. luovuustyypeistä kuvaa minua parhaiten? Miten se ilmenee? Millaisen roolin yleensä otan toimiessani ryhmässä? Millainen voisi olla tiimiämme kiinnostava case? Ehdotuksia ja perustelut?

15 Tiimien esittely

16 Vinkkejä Kuten työelämässäkin, kick-offin jälkeen tiimi vastaa itse omasta etenemisestään. Kuten viestintä itsessään, myös harjoitustyön tekeminen on luovaa työtä ei oikeita eikä vääriä vastauksia eikä valmiita ratkaisuja. Kysyvä ei tieltä eksy apua saa ja kannattaa pyytää pitkin matkaa. Ääritapauksissa: jos tiimillänne jää konfliktivaihe päälle ja tiimin dynamiikka ei toimi, otattehan yhteyttä Heidi Parkkiseen ja etsitte yhdessä ratkaisua tilanteeseen!

17 Esitys Harjoitustyön esityspäivänä kukin tiimi esittelee laatimansa sosiaalisen median strategian ja vain sen muille kurssilaisille. Esitys 30 min, josta min itse esitykseen ja loput keskusteluun. Muistakaa, että kyseessä on ESITYS, ei kirjallisen työn referointi. Kiinnittäkää huomiota esitysmateriaalien visuaalisuuteen, tiimin dynamiikkaan ja tasavertaiseen osallistumiseen, selkeyteen ja vakuuttavuuteen. Toteutustapa on vapaa: perinteisestä presentaatiosta cocktailtilaisuuteen tai mainosvideoon!

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Mari Ketola IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Liiketalouden koulutusohjelma Henkilöstöjohtamisen suuntautumisvaihtoehto 2013 IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015 Tukea työnhakuun. Uskallusta urasuunnitteluun. KOULUTUSTEEMAT Koulutusta kehittymiseen. Työkaluja työhyvinvointiin. Energiaa elämään! KOULUTUSTARJONTA Hei! Tässä koulutusesitteessä on esimerkkejä Montevistan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Meiju Räsänen (toim.) INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin 441 729 Innovaatiokompetenssien mittaaminen -hankkeen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Julkaisun

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

IDEOITA VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

IDEOITA VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN IDEOITA VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 1. HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEKEMÄTTÄ a. Aloita suunnittelu pilkkomalla projekti pieniin osiin. b. Mieti montako vapaaehtoista tarvitaan. c. Määritä tehtäville

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot