Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatiedon viitearkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfran palvelut -osasto Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos JHS-seminaari, Paikkatietomarkkinat Messukeskus, Helsinki

2 Taustaa Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011 Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistäminen Keskeinen instrumentti toimeenpanossa on kokonaisarkkitehtuurimenetelmä (KA), ks. JHS 179 Suunnittelumenetelmä, jolla tuotetaan toiminnan ja IT-ratkaisujen nykytilan ja tavoitetilan kuvaukset. Kuvaa organisaation toimintaprosessien, tietojen, järjestelmien ja palveluiden rakenteen, toiminnan ja osien väliset suhteet kokonaisuutena. KA:n avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäväksi Viitearkkitehtuurit tukevat kokonaisarkkitehtuurin toteuttamista kohdealueita läpileikkaavina teemoina

3 Yhteentoimivuus ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri Domain kohdealue Domain kohdealue Maailma EU Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Suomi Julkinen hallinto Oma hiekkalaatikko Jollet liikuta tietoa, et tarvitse yhteentoimivuutta

4 Lähtökohdat ensimmäinen versio Paikkatietoasiain neuvottelukunnan (PATINE) ehdotuksesta ja VM:n päätöksellä paikkatiedon viitearkkitehtuurin ensimmäinen versio laadittiin vuosina Tarkoitettu sovellettavaksi julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurityössä, paikkatietojärjestelmien kehittämistyössä ja paikkatiedon hyödyntämisessä Käytännön työ INSPIRE-verkostossa, PATINE ohjasi, editori Antti Rainio v0.8 (julkaistu kesäkuussa 2013) jakelussa Avoindata.fi-sivustolla

5 Päivityksen / versionoston käynnistäminen Seuraava vaihe: Paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivittäminen uudistetun viitearkkitehtuurimallin mukaiseksi Selkeämpi ja vahvempi kytkentä Kansalliseen paikkatietostrategiaan 2016 Paikkatiedon paikka Nosto versioon 1.0 PATINEn päätöksellä käynnistettiin paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitys konsulttityönä Konsultin kilpailutus VM:n toimesta keväällä 2015

6 Päivitystyön organisointi Tilaaja, projektin ohjaus: Neuvotteleva virkamies Jari Kallela, Valtiovarainministeriö Suunnitteluprojektin johtaminen: Johtava konsultti Juha Siltanen, Gofore Oy Asiantuntijatyöryhmä: Laajennettu INSPIRE-sihteeristö Ohjausryhmä: Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE)

7 Tavoitteet INSPIRE-toimeenpanoon ja kansalliseen paikkatiedon infrastruktuuriin pohjautuvien tiedonhallinnan ja tietojärjestelmiin liittyvien ratkaisujen kuvaaminen Paikkatiedon löydettävyyden ja käytettävyyden edistäminen Paikkatietostrategiassa esitetyn vision tukeminen ja strategian toimeenpanon edistäminen Paikkatietojen sujuva käyttö tehostaa toimintaa ja päätöksentekoa sekä tuottaa uusia ja monipuolisia palveluja. Helposti hyödynnettävä ja luotettava paikkatieto lisää osallistumismahdollisuuksia sekä parantaa turvallisuutta ja kilpailukykyä Yhteentoimivuuden parantaminen linkittämällä paikkatiedon viitearkkitehtuuri tarkoituksenmukaisiin viite- ja sidosarkkitehtuureihin

8 Käyttötarkoitus Paikkatiedon infrastruktuuriin perustuva paikkatiedon yhteiskäytön ja yhteentoimivuuden vaatimusten huomioiminen ja kehittäminen julkisen hallinnon tietohallinnossa Organisaatioiden sisällä Organisaatioiden välillä Kohdealueiden / hallinnonalojen välillä Kuvaa sekä nykytilaa että tavoitetilan

9 Kohderyhmät Julkiset ja yksityiset tahot, jotka tuottavat ja jakelevat paikkatietoa Julkiset ja yksityiset tahot, jotka hyödyntävät paikkatietoa Sovelluskehittäjät ja palvelualustojen tarjoajat Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kehittäjät

10 Valmista tuli! Hyväksytty JUHTAssa 09/2016 JHKA-työryhmän käsittely JUHTAn asiantuntijaryhmä Lopullinen versio 1.0 liitteineen avoindata.fi-sivustolla Viestintä ja soveltamisen ohjeistus INSPIRE-sihteeristön vastuulla

11 12 Aiempi viitearkkitehtuuri Ohjausryhmä Paikkatietoasiainneuvottelukunta Projektiryhmä Laajennettu Inspire-sihteeristö Viitearkkitehtuurimalli Strategialinjaus Toimenpide Tehtävä Kohdetyyppi Paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja vastaa käyttäjien Paikkatiedon saatavuus Datan avaaminen Rakenne/periaa te Paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja vastaa käyttäjien Paikkatiedon saatavuus Maksuttomuuden laajentaminen Periaate Paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja vastaa käyttäjien Paikkatiedon saatavuus Tiedon luovuttamista koskevien yleisten teknisten Rakenne ratkaisujen kehittäminen Paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja vastaa käyttäjien Paikkatiedon saatavuus Paikkatiedon yhteiset käyttöehdot Periaate Paikkatieto on laadukasta, helposti Paikkatiedon käytettävyys ja Harmonisointi: sanastot, koodistot, tietoelementit, käytettävissä ja vastaa käyttäjien Rakenne yhdisteltävyys ontologiat, skeemat, metatiedot Paikkatieto on laadukasta, helposti Paikkatiedon käytettävyys ja käytettävissä ja vastaa käyttäjien Palvelutasomääritykset (SLA) rajapintapalveluissa Tuotanto yhdisteltävyys Paikkatieto on laadukasta, helposti Paikkatiedon käytettävyys ja Osa paikkatiedon JHS-suosituksista julkisen käytettävissä ja vastaa käyttäjien Periaate yhdisteltävyys hallinnon standardeiksi Paikkatieto on laadukasta, helposti Standardien soveltaminen ohjelmistoissa ja Paikkatiedon käytettävyys ja käytettävissä ja vastaa käyttäjien palveluissa julkisten hankintojen vaatimusten Periaate yhdisteltävyys kautta Paikkatieto on laadukasta, helposti Yhteisölliset menetelmät Yhteisöllisten menetelmien hyödyntämisen käytettävissä ja vastaa käyttäjien paikkatiedon keruussa ja Toimintamalli arviointi ylläpidossa Paikkatieto on laadukasta, helposti Yhteisölliset menetelmät Vihje- ja havaintotietojen keruu, hallinta, käsittely käytettävissä ja vastaa käyttäjien paikkatiedon keruussa ja Rakenne ja jakelu ylläpidossa Paikkatieto on laadukasta, helposti Yhteisölliset menetelmät sensoriverkoilla kerättyjen tietojen hyödyntäminen käytettävissä ja vastaa käyttäjien paikkatiedon keruussa ja Rakenne yli organisaatiorajojen ylläpidossa Paikkatieto on laadukasta, helposti Aikaulottuvuus paikkatietoaineistojen hallinta- ja käytettävissä ja vastaa käyttäjien Rakenne paikkatietoaineistojen hallinnassa arkistointiratkaisut ja -suositukset Paikkatieto on laadukasta, helposti Aikaulottuvuus käytettävissä ja vastaa käyttäjien Arkistoidun paikkatiedon käyttöratkaisut paikkatietoaineistojen hallinnassa Rakenne Paikkatieto on laadukasta, helposti Aikaulottuvuus Historiallisen paikkatietoaineiston digitalisointi ja käytettävissä ja vastaa käyttäjien paikkatietoaineistojen hallinnassa hakupalvelut Paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja vastaa käyttäjien Paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja vastaa käyttäjien Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja Strategia Aikaulottuvuus Kohteiden elinkaariajattelun kehittäminen paikkatietoaineistojen hallinnassa Periaate Aikaulottuvuus Aikaulottuvuuden sisällyttäminen aineistoihin paikkatietoaineistojen hallinnassa kohdetason metatietoina Paikkatietopalveluiden Käyttäjälähtöisyyden ja käytettävyyden painotus käytettävyys suunnittelussa Paikkatietopalveluiden Palveluihin toteutetaan palvelurajapinnat muihin käytettävyys sovelluksiin integroitumista varten Palveluiden saatavuuden ja käytettävyyden Paikkatietopalveluiden varmistaminen järjestelmiin ja tuotantoon käytettävyys panostamalla Paikkatiedon käyttö Helppokäyttöiset välineet tiedon analysointiin ja päätöksenteossa visualisointiin Paikkatiedon käyttö Paikkatietopalveluissa selkeä ja luotettava päätöksenteossa perusaineistojen kokonaisuus Rakenne Rakenne/periaa te Periaate Rakenne Tuotanto Rakenne Rakenne Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Arkkitehtuuriperiaatteet Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan Paikkatiedon käyttö toimintaa ja parannetaan palveluja päätöksenteossa Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan Paikkatiedon käyttö toimintaa ja parannetaan palveluja päätöksenteossa Säännölliset perusanalyysit keskeisistä teemoista Toimintamalli Paikkatieto esiin Valtioneuvoston Findikaattoripalvelussa Palvelu Sidosarkkitehtuurit Muut taustaaineistot Julkisen hallinnon viitearkkitehtuurit

12 Viitearkkitehtuurityötä tehtiin kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvauksilla Kysymykset, joita käsitelty myös paikkatiedon viitearkkitehtuurissa

13 Viitearkkitehtuurin kuvaussisältö 14 Periaatetaso Strategiat Arkkitehtuuriperiaatteet Kehittämisvaatimukset- ja tavoitteet Tietoturvaperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, -hankkeet ja - ratkaisut Rajaukset ja reunaehdot Ohjaava tieto Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen taso Sidosryhmät Substanssipalvelut Käsitteistön pääjäsennys Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiavaatimukset Toimijat ja roolit Tiedot ja tietomallit Tietojärjestelmäpalvelut -tiedot - matriisi Teknologiakomponentit Looginen taso Prosessit-tiedot -matriisi Prosessikartta Loogiset tietovarannot Prosessikuvaukset Tietovirrat Tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys Valvonta- ja hallintaarkkitehtuurin periaatteet Looginen verkkokaavio Organisaatio Fyysiset tietovarannot Rajapinnat ja liittymät Fyysinen taso Integraatiomalli Tietojärjestelmäsalkku Teknologiavalinnat

14 Paikkatiedon kehittämisperiaatteet Vaikutusalue/kohde Avoimuus ja riippumattomuus Kehittämisperiaate Paikkatietopalvelut kehitetään avoimiin standardeihin perustuen. Palvelut tehdään lähtökohtaisesti avoimiksi. Viranomaisten välisissä ja sopimusluovutuksiin perustuvissa palveluissa hyödynnetään samoja avoimia ratkaisumalleja ja standardeja. 16 Hallintamalli, roolit ja vastuut Paikkatietopalveluiden kehittäjien ja ylläpitäjien roolit sekä vastuut määräytyvät lainsäädännön mukaisesti. Roolit ja vastuut voivat perustua myös viranomaisten välisiin sopimuksiin. Paikkatietopalveluiden kehittämisessä huomioidaan niiden jatkuvuus ja elinkaari määrittämällä palveluille hallintamalli. Palveluiden hallintamallissa sovelletaan yleisiä parhaita käytäntöjä ja malleja (esim. ITIL). Palveluille järjestetään tuki ja annetaan palvelutasolupaus. Yhdisteltävyys, yhteentoimivuus ja yhteiskäyttöisyys Paikkatietopalveluiden lähtökohtana on avoimuus, yhdisteltävyys, yhteentoimivuus ja yhteiskäyttöisyys. Yhteentoimivuus varmistetaan tiedon harmonisoinnilla, yhteisen mallin mukaisilla tuotteilla ja standardeihin perustuvilla rajapintapalveluilla. Varmistetaan perustietovarantoihin kuuluvien paikkatietokohteiden yksikäsitteisyys URI-tunnistein. Yhteiskäyttöisyys mahdollistetaan julkaisemalla yhteentoimivat palvelut ja palvelukuvaukset sovittuihin yhteisiin tiedonsiirtokanaviin. Tiedon laatu ja saavutettavuus Tiedon ja palveluiden elinkaari Paikkatietopalveluiden tulee tarjota kattava, luotettava ja ajantasainen tieto perustietovarantojen kohteista. Myös muista kohteista julkaistavan paikkatiedon tulee olla luotettavaa ja ajantasaista. Paikkatietopalveluille määritellään palvelutaso ja niille annetaan palvelu- ja jatkuvuuslupaus. Paikkatietopalveluissa huomioidaan palveluiden ja tuotteiden elinkaari ja aikaulottuvuus. Palveluiden jatkuvuus ja tiedon käytettävyys varmistetaan metatietojen ja versioinnin avulla. Aiempia versioita tuetaan siirtymäajan. Kehittäminen ja hankinta Paikkatietopalveluiden kehittämisessä suositaan avointa lähdekoodia ja palvelut toteutetaan avoimia standardeja noudattaen. JIT-sopimusehdoin varmistetaan tilaajan oikeudet ja kyky toimia toimittajariippumattomasti. Kehittämistä ohjataan julkisissa hankinnoissa käytettävin vaatimuksin ja laatukriteerein.

15 Paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvät prosessit 17 Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon hyödyntäjät Loppukäyttäjä- ja toimintapalvelut Pyydetty tuote Paikkatiedon ja palveluiden liittäminen infrastruktuuriin Paikkatiedon tuottajat Paikkatietopalvelu Palvelun hallinta Tuote Paikkatiedon käsittely Ilmiö, kohde Paikkatieto Tiedon keruu Käsittely Julkaisu Arkistointi Jalostaminen Analyysi Yhdistely Visualisointi Hallinta Ylläpito

16 Paikkatietoinfrastruktuurin prosessikartta 18

17 Paikkatietopalvelut Tuotteet Paikkatieto Paikkatietoaineistot Yhteentoimivuuden tasot Semanttinen yhteentoimivuus Paikkatiedon yhteiset jaetut merkitykset: - Käsitteet ja sanastot - Ontologiat ja kuvailutiedot Rakenteellinen yhteentoimivuus Yhteensopivat tietorakenteet: - Yhteiset jaetut käsitemallit - Yksikäsitteiset kohteiden tunnisteet - Yhteisesti ymmärretyt ja ilmaistut sijaintitiedon referenssijärjestelmät - Jaetut ominaisuuskäsitteet ja attribuuttiarvot Syntaktinen yhteentoimivuus Yhteentoimivat tiedon siirron ja sisällön muodot: - XML:ään pohjatuvat skeemat ja kuvailut, kuten XML/GML sekä XML/RDF - JSON-siirtomuoto - JPG-, PNG- ja muut binääristandardit Tekninen yhteentoimivuus Yhteentoimivat tiedonsiirtokanavat ja palvelutoteutukset: - Internet, kansallinen palveluväylä ja vyöhykeväylät paikkatiedon tiedonsiirtokanavina - ISO-, OGC- ja W3C-standardien mukaiset palvelutoteutukset

18 Paikkatiedon yhteentoimivuuden keskeiset sidosmääritykset Yhteentoimivuuden yleisohjaus EIRA Euroopan yhteentoimivuuden viitekehys JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHS 179 Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt (VM 2/2012) Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Paikkatietopalvelut JHS 180 JHS 178 Paikkatiedon sisältöpalvelut Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Tuotteet INSPIRE INSPIREdirektiivi 2007/2/EY JHS 177 JHS 162 Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten Paikkatietoaineistot ja aineistosarjat JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Finto Paikkatieto-ontologia (PTO) Finto Yleinen suomalainen ontologia (YSO) Paikkatieto JHS 196 JHS 197 JHS 184 EUREF-FIN järjestelmän mukaiset koodinaatit Suomessa EUREF-FIN koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Kiintopistemittaus EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmässä JHS 163 JHS 185 JHS 189 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS 193 JHS Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Paikkatiedon laadunhallinta VAHTI-ohjeisto

19 Tietojärjestelmäpalveluiden palvelukartta

20 Tietoturva ja käyttövaltuushallinta Tietojärjestelmäpalvelut looginen jäsennys Paikkatiedon hyödyntäjät 23 Paikkatietoinfrastruktuuri Palvelualustat ja hyödyntäjäsovellukset Tiedonsiirtokanavat Paikkatietopalvelut Käsittelypalvelut Sisältöpalvelut Metatietopalvelut Paikannuspalvelut Tuotteet Paikkatietoaineistot Tekniset alustapalvelut Paikkatiedon tuottajat

21 Poliittinen tahtotila Paikkatietoinfrastruktuurin lainsäädäntö Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Tavoiteltu vaikutus Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Semanttinen yhteentoimivuus Viitearkkitehtuurin kohde Semanttinen yhtenäistäminen Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet 26

22 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin soveltamisen tavoitellut vaikutukset 1/2 Julkishallinto ei kerää, tallenna ja jalosta paikkatietoa vain omaan tarpeeseensa, vaan jakaakseen sitä myös muille toimijoille. Paikkatiedon avoimuus lisääntyy. Metatiedot ja yhteinen käsitteistö parantavat tietojen löydettävyyttä ja tieto olemassa olevasta tiedosta luo uutta kehityspotentiaalia. Paikkatiedon ja paikkatietopalveluiden tarjonta kasvaa ja saatavuus paranee. Yhteisesti sovitut tiedonsiirtokanavat ja toteutusstandardit parantavat yhteentoimivuutta, nopeuttavat palveluiden käyttöönottoa ja tehostavat erilaisten hyödyntämissovellusten kehittämistä. Paikkatiedon hyödyntäjät saavat nopeammin, parempaa ja kattavampaa palvelua, kun kehitystyössä hyödynnetään olemassa olevaa palvelutarjontaa.

23 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin soveltamisen tavoitellut vaikutukset 2/2 Ajantasaisen ja puolueettoman tiedon saaminen ja esittäminen helposti, ymmärrettävässä muodossa ja avoimesti on suoraviivaista. Tiedon ja palveluiden yhteiskäyttö parantaa laadukkaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksia organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Demokraattisen päätöksenteon edellytykset paranevat.

24 Viitearkkitehtuuridokumentaatio Yhteenveto! Hissipuhe! Tarkistuslista! Noudattaa pääosin JHKAviitearkkitehtuurimallia Päädokumentti (menetelmän mukainen viitearkkitehtuuri) Liite 1, Periaatetason arkkitehtuuri (päädokumentista eriytetty taustoittava osa) Liite 2, Viitearkkitehtuurin yhteenveto Liite 3, Viitearkkitehtuurin yhteenvetokuva Liite 4, Viitearkkitehtuurin vaatimukset Liite 5, Viitearkkitehtuurin toimeenpanosuunnitelma Soveltamisohje!

25 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin soveltaminen Tarkoitettu paikkatietojen tuottajille, palveluratkaisujen kehittäjille ja tarjoajille sekä paikkatiedon hyödyntäjille Noudata paikkatiedon viitearkkitehtuuria ohjenuorana aina kun olet suunnittelemassa ja/tai uudistamassa paikkatietoihin liittyviä tietojärjestelmiä ja sovellusratkaisuja! Tarkista oman organisaatiosi yhteentoimivuuden taso viitearkkitehtuurin Liitteen 4 taulukon avulla (Paikkatiedon viitearkkitehtuurin vaatimukset) Yksittäinen toteutus Laajempi toimintokokonaisuus Organisaatiotason tavoitetilan arviointi

26 Soveltamisen askeleet organisaatiotasolla Perehdy viitearkkitehtuurin sisältöön! Poimi olennaisin omalta kannaltasi ja jaa tietosi! Laadi tavoitetilan arkkitehtuuri paikkatiedon viitearkkitehtuurin näkökulmasta jos hankkeesi on laaja Paikkatietoisuus omassa organisaatiossa Älä rakenna aina uutta, käytä olemassaolevia palveluita niin paljon kuin mahdollista! Kuvaa, tuotteista ja jaa paikkatietosi myös muiden kuin oman organisaation käyttöön aina lähtökohtana! Joskus toteutuskustannus voi olla suurempi kuin yksittäisratkaisussa mutta hyöty kertautuu pidemmällä tähtäimellä! Seuraa hankkeittesi toimeenpanoa, huomioidaanko paikkatiedon viitearkkitehtuurin linjaukset!

27 Jatkokehityskohteita 1/2 33 Kohde Reaaliaikainen tiedon tuotto ja jakelu Vastuunjakomalli ja omistajuudet Käyttöehtojen yhdenmukaistaminen ja sähköinen liittymisprosessi Avoin lähdekoodi palveluiden toteutuksessa Paikkatietopalveluiden hyödyntäminen sekä julkisen ja yksityisen sektorin välinen vuoropuhelu Kuvaus Reaaliaikainen paikkatieto muodostaa erityistapauksen, jossa paikkatietoa syntyy, sitä jalostuu ja hyödynnetään jatkuvana virtana. Tähän liittyvät toimintamallit ja ratkaisut tulisi kuvata. Paikkatiedon vastuut perustuvat erilaisiin lainsäädännön velvoitteisiin. Vastuita tulisi selkeyttää ja vahvistaa työnjakoa eri toimijoiden kesken. Paikkatietopalveluiden laajan ristiin hyödyntämisen kannalta olisi tärkeää, että palvelut olisivat käytettävissä yhdenmukaisin käyttöehdoin. Tällaiset käyttöehdot tulisi luoda. Palveluiden sähköinen käyttöönottoprosessi ja sen ratkaisusuositukset tulisi kuvata. Paikkatietostrategian suosittama avoimen lähdekoodin hyödyntäminen vaatii jatkotyöstöä ja ohjeistusta. Nyt painopiste on standardeissa eikä toteutusteknologioissa. Viitearkkitehtuuri painottuu palveluiden kehittämiseen ja tarjontaan. Jatkokehityskohteena tulisi avata palveluiden hyödyntämistä ja loppukäyttäjäpalveluiden toteuttamista niiden päälle.

28 Jatkokehityskohteita 2/2 34 Kohde Käyttövaltuushallinnan malli Paikkatietopalveluiden kategorisoinnin kehittäminen Paikkatiedon laadunhallinta Paikkatietopalveluiden hallintamalli Kuvaus Käyttövaltuushallinnan kehittäminen huomioimaan tiukemmin mm. kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisut ja koko paikkatietoinfrastruktuurin kehittyminen Paikkatietopalveluiden jako sisältöpalveluihin ja käsittelypalveluihin on osoittautunut ongelmalliseksi. Kategorisointia tulisi kehittää ja häivyttää jakoa tiedon ja toiminnallisuuden välillä. JHS 160 paikkatiedon laadunhallinta on vanhentunut. Tulisi uudistaa ISO data quality standardia vastaavaksi Esitetty ylätasolla. Tulisi tarkentaa ja sovittaa paikkatietopalveluiden hallintaan. Käsitteistön harmonisointi: lainsäädäntö, paikkatietostrategia, paikkatiedon viitearkkitehtuuri, JHS-suositukset, Geoinformatiikan sanasto ja muut sanastot,

29 Kiitos! Kysymyksiä, palautetta?

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -infotilaisuus 13.10.2016 Pasila, Helsinki Poliittinen

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - mitä ja miksi

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - mitä ja miksi Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - mitä ja miksi Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -infotilaisuus 13.10.2016 Pasila, Helsinki Viitearkkitehtuuridokumentaatio

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Työn tilanne ja välitulokset Patine 16.12.2015 Juha Siltanen, Gofore Oy Projektin tilannekatsaus Tilanne (1=kriisi, 2=vakavia ongelmia, 3=joitakin haasteita, 4=hyvä, 5=loistava)

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden eri näkökulmat

Yhteentoimivuuden eri näkökulmat Yhteentoimivuuden eri näkökulmat - sirpaleita sieltä täältä Tarja Myllymäki, MML/Mitpa/Tietohallinto Paikkatiedon viitearkkitehtuurin infotilaisuus 13.10.2016 Miten kerron Pihtiputaan mummolle yhteentoimivuudesta?

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Työn tilanne ja välitulokset JHKA jaosto 28.9.2015 Juha Siltanen, Gofore Oy Projektin tilannekatsaus Tilanne (1=kriisi, 2=vakavia ongelmia, 3=joitakin haasteita, 4=hyvä,

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Tulosten esittely, JUHTA asiantuntijajaosto 1.9.2016 Juha Siltanen, Gofore Oy Esityksen sisältö Työn toteutus Lausuntokierroksen yhteenveto Viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Työn tilanne ja välitulokset Patine 28.9.2015 Juha Siltanen, Gofore Oy Projektin tilannekatsaus Tilanne (1=kriisi, 2=vakavia ongelmia, 3=joitakin haasteita, 4=hyvä, 5=loistava)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Yhteenveto 1.9.2016 Versio: 1.0 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin yhteenveto 1.9.2016 2 (11) Sisällys 1. Viitearkkitehtuurin kohde... 3 2. Viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Liite 1 tason arkkitehtuuri 14.4.2016 Versio: 0.9 Paikkatiedon viitearkkitehtuuri 14.4.2016 2 (10) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Laatija Muutoksen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X>

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017 Paikkatietoinfrastruktuuri Esittely Antti Rainio 2017 sää ja ilmasto suojelualueet tietoliikenneverkot energiaverkot vesi- ja viemäriverkot liikenneverkot teollisuus ja tuotanto toimipaikat ja palvelut

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kokonaisarkkitehtuuri v3.0

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kokonaisarkkitehtuuri v3.0 Kansallinen digitaalinen kirjasto Kokonaisarkkitehtuuri v3.0 KDK: Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten kulttuuriperintö- ja

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

ATT-viitearkkitehtuuri

ATT-viitearkkitehtuuri ATT-viitearkkitehtuuri Ville Tenhunen, 17.3.2016 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.f Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

Tiedonhallintalakiehdotus tiedonhallinnan kuvaukset

Tiedonhallintalakiehdotus tiedonhallinnan kuvaukset Tiedonhallintalakiehdotus tiedonhallinnan kuvaukset 14.9.2018 Riitta Autere Tiedonhallintalain esittelytilaisuus Julkisen hallinnon digitalisoinnin ja ICT-toiminnan ohjaus Tiedonhallinnan kuvausten laadinta

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Yhteenveto 14.4.2016 Versio: 0.9 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin tiivistelmä 14.4.2016 2 (13) 1. Viitearkkitehtuurin kohde Tämän viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Lausuntopyynnön diaarinumero: VM130:00/2015 Vastausaika päättyy: 13.5.2016 Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto, tausta, tavoitteet Johdanto Julkisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

KANSALLINEN PAIKKATIETOSTRATEGIA

KANSALLINEN PAIKKATIETOSTRATEGIA Päätöksen paikka KANSALLINEN PAIKKATIETOSTRATEGIA 2018 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2017 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016 Paikkatiedon JHS-seminaari Paikkatietomarkkinat 2016 Ohjelma 9:00 Tervetuloa JHS-seminaarin Katsaus Paikkatiedon JHS:iin Pekka Sarkola, paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatiedot JUHTAn toiminnassa Jari

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 19.10.2011 Periaatteellinen taso - MIKSI Toimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Esityksen sisältö Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Voimassaolevat paikkatiedon JHS:t Työryhmävaiheessa olevat hankkeet Suunnitteilla

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Kärkihanke-työpaja äänestyksiä

Kärkihanke-työpaja äänestyksiä Kärkihanke-työpaja äänestyksiä 1.4.2014 KÄRKIHANKE-TYÖPAJA Tiistaina 1.4.2014 kello 9-12 Messukeskuksessa Helsingissä Järjestäjinä: Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta OHJELMA 9:00-9:15

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

IoT, tiedolla johtaminen ja alustatalous

IoT, tiedolla johtaminen ja alustatalous IoT, tiedolla johtaminen ja alustatalous Vesihuolto 2018, Imatra 24.5. Kehityspäällikkö Timo Vakkilainen / HSY Smart Water on tiedonkeräystä ja käsittelyä alusta loppuun Tietoa on kerätty aina, mikäs tässä

Lisätiedot

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran?

Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? Miten tietoa voisi kysyä vain kerran? JUHTA 13.9.2016 JulkICT/ Yhteinen tiedon palvelumalli (YTI) -hanke Ymmärrämmekö asiakasta? Tarvitseeko tietoa hallita? Kunta Tietolupa Usean luukun nykytila Miksi

Lisätiedot

Yhteentoimivuus. Mikael Vakkari Neuvotteleva virkamies VM / JulkICT. Kohti yhteentoimivaa metatietoa

Yhteentoimivuus. Mikael Vakkari Neuvotteleva virkamies VM / JulkICT. Kohti yhteentoimivaa metatietoa Yhteentoimivuus Mikael Vakkari Neuvotteleva virkamies VM / JulkICT Kohti yhteentoimivaa metatietoa 3.9.2014 Yhteentoimivuus? Järjestelmien (ja organisaatioiden) välisten tietojen vaihdon mahdollistaminen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin?

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Helsingin Messukeskus 7.11.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatietoinfrastruktuurilla, osana yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tietopolitiikka Yhteentoimivuus ja lainsäädäntö , Sami Kivivasara ICT-toimittajien tilaisuus

Tietopolitiikka Yhteentoimivuus ja lainsäädäntö , Sami Kivivasara ICT-toimittajien tilaisuus Tietopolitiikka Yhteentoimivuus ja lainsäädäntö 2.10.2018, Sami Kivivasara ICT-toimittajien tilaisuus Tiedon käyttö asiakaslähtöisen toiminnan perustana Lait, Linjaukset Toimintatavat Tiedonhallinta Palvelussa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOSTELUA 24.8.2012 Antti Rainio Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin tiekartta

Paikkatietoinfrastruktuurin tiekartta Paikkatietoasiain neuvottelukunta - Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihankkeen työpaja 21.10.2014 Yhteenvetoa tuloksista Paikkatietoinfrastruktuurin tiekartta näkökulmina kansallinen palveluväylä, paikkatiedon

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Paikkatietostrategiaa Tampereella

Paikkatietostrategiaa Tampereella Paikkatietostrategiaa Tampereella 17.5.2013 Anna Mustajoki Paikkatietostrategia 2013-2015 OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Tampereen pormestariohjelmasta 2013 2016 ja kaupunkistrategiasta.

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tiedonhallintalaki ja JUHTA:n rooli. JUHTA:n kokous Heikki Talkkari / VM

Tiedonhallintalaki ja JUHTA:n rooli. JUHTA:n kokous Heikki Talkkari / VM Tiedonhallintalaki ja JUHTA:n rooli JUHTA:n kokous 29.11.2018 Heikki Talkkari / VM Informaatio-ohjauksen toimintakenttää Valtio Kunta Maakunta Kuhtanek Tietokeko DigiNyt Patinea TH-lautakunta Yhteistyöelin

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian uusiminen

Kansallisen paikkatietostrategian uusiminen Kansallisen paikkatietostrategian uusiminen 27.9.2013 Visio Paikkatietojen sujuva käyttö tehostaa toimintaa ja päätöksentekoa sekä tuottaa uusia ja monipuolisia palveluja. Helposti hyödynnettävä ja luotettava

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Paikkatietoalustahanke (MMM) Paikkatietoalustahanke (MMM) Osakokonaisuudet Tekninen Paikkatietoalusta Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta Maankäyttöpäätökset Muodostetaan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: 2.0 Julkaistu: 7.2.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...2

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö Paikkatietoalusta Maanmittauspäivät 2018 Antti Jakobsson hankepäällikkö 1 Mitä on Yhteiskunnan Digitalisaatio? Se on organisaatiorajoja ja toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palvelujen ja

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Asiointi ja omahoito KA nykytila

Asiointi ja omahoito KA nykytila 12.3.2019 Asiointi ja omahoito KA nykytila Timo Siira ASIOINTI JA OMAHOITO KA NYKYTILA Nykytilan kuvaus muodostetaan seuraavasti: 1. Aiemmin tehdyn työn kartoittaminen ja olemassa olevan materiaalin kerääminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun Anne Kauhanen-Simanainen 22.1.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurihanke (PerustA)

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri PerustA. Anne Kauhanen-Simanainen

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri PerustA. Anne Kauhanen-Simanainen Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri PerustA Anne Kauhanen-Simanainen 19.10.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ja viitearkkitehtuurit Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA tulee

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot