Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?"

Transkriptio

1 LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio tilanteesta, jonka jälkeen lisätty työn myöhemmässä vaiheessa tarkasteluun otetut maa- ja metsätalouden tuet (ks. taulukon rivit ) Listaus yritystuista.xlsx Tukimuoto MEUR 212 MEUR 213 MEUR 214 TA EUvastinrahoitus / EU-säädös Tavoite Vast.min. Tuen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn (+//-) Tuen vaikutus muuhun politiikkatavoi tteeseen (+//- ) Uudist. vai säilyttävä? (+//-) Kustannus/hy öty (+//-) Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+//-) Vastikkeeton vai palautuva? Kokonaisarvio Kommentteja Kehysriihien 211 ja 212 leikkaukset 213 kehysriihen päätösten säästövaikutukse t v.214 tasoon nähden Säästöehdotus milj. /v SUORAT TUET TTKI-toiminta ja kansainvälistyminen 1. TKI toiminnan tukeminen (Tekesin avustukset yrityksille) valtuus 258, määräraha myönnöt pk-yrityksille 127 valtuus 224, valtuus 212, määräraha 225 määräraha 216 ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu TEM Vastikkeeton Tukia jo päätetty kohdentaa kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille ja aiempaa riskipitoisempiin hankkeisiin. Selvitetään mahdollisuutta siirtyä osin palautuviin tukiin. -47,1 - myönnöt suuryrityksille 92 - myönnöt SHOK-toimintaan (yritysja tutkimusrahoitus) 2. Lainat TKI-toimintaan (Tekes) valtuus 117, tukikomp. 23, määräraha valtuus 127, valtuus 16, tukikomp. 25, tukikomp. 21, määräraha 19 määräraha 9 - myönnöt pk-yrityksille 16 ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu TEM Palautuva - myönnöt suuryrityksille Pääomasijoitus alkavien yritysten pääoma-sijoitustoimintaan (Tekes) ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu 4. Vientitakuut ei Suomal. yrityksillä käytettävissä kv kilpailukykyinen vienninrahoitusjärjestelmä. Kv säädösten mukaan oltava itsekannattava pitkällä tähtäimellä (ei sis. tukikomponenttia) 5. Finnveran luottotappiokorv. ja korkotuki 6. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille 7. Luottomuotoinen viennin rahoitusjärjestelmä osin Mahdollistaa Finnveran lainojen myönnön yrityksille, joilla vakuudet riittämättömät. 14,3 1,8 1 ei Viennin ja alustoimitusten rahoituksen kilpailukyvyn turvaaminen ei Viennin jälleenrahoituksen kilpailukyvyn turvaaminen TEM Palautuva PO-sijoitustoiminta alkaa vasta 214 TEM Palautuva Tämä vahvemmin Finnveran painopisteeksi TEM + + Vastikkeeton 214 lähtien vain tappiokorvaukset. TEM + + Vastikkeeton Vuonna 212 korontasaustoiminta ylijäämäinen TEM + + Palautuva 8. Yleisavustus Finpron toimintaan 9. Yrityksen investointi- ja kehittämisavustus 1. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu ei Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin kasvu TEM Vastikkeeton Finpron uudistus valmisteilla, keskeinen Team Finland-toimija. Avustus maksullisten palvelujen tuottamiseen poistuu 214 aikana. 125 (11 eakr) 161 (127 eakr) 9 (64 eakr) Kyllä PK -yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja yritystoiminnan uusiutuminen TEM Vastikkeeton Uusi laki tulee voimaan Nykyisiä tukiohjelmia karsitaan ja hallintoa kevennetään. Tukia suunnataan nykyistä enemmän yritystoimintaa uudistaviin ja riskipitoisempiin hankkeisiin. -4, ei Tki-toimintaan ja kansainvälistymiseen kannustaminen, osaamisen lisääminen 11. Kansainvälistymisavustus ,8 ei Viennin kasvattaminen uusilla ja olemassa olevilla markkinoilla 12. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä 1,7 1,4 ei Pk-yritysten liiketoiminnan kasvattaminen Venäjän markkinoilla TEM + + Vastikkeeton Yhdistyy osaksi yritysten kehittämisavustusta lähtien TEM + Vastikkeeton Selvitetään mahdollisuutta yhdistää TEM + + Vastikkeeton Ei ehdoteta jatkettavaksi. Yhteensä vastikkeetomia 483,3 49, ,2,, -17 % Elinkeinopoliittiset erityistoimet Yhteensä palautuvia vihreitä 334,3 38,8 292,7-51,4, -18 % keltaisi ,7 18,2-17,8, -16 % punaisia, -4,3-8, -5, Selvitetään mahdollisuuksia yhdistää yritysten investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymisavustukset samaan tukikokonaisuuteen ja samalle momentille. Uudistamisen tavoitteena asiakaslähtöinen palvelu. Edellyttää siirtymäaikaa (lakimuutokset, rahoitusprosessien yhtenäistäminen). Hyöty tukien vaikuttavuuden parantaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen, tukijärjestelmän tehostuminen (hyödyt sekä tukien saajille että jakajille). Säästötavoite 1% tukien hallintomenoista? 13. Tuki kauppa-aluksille ,7 Meriliikenteessä käytettävien alusten kustannuskilpailukyvyn parantaminen, huoltovarmuus LVM + - Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Tulisi arvioida osana elinkeinpoliittisten erityistoimien kokonaisuutta. Leikataan 2%, säästö 17 milj. -16,9 14. Varustamoiden ympäristöinvestointituki ei Pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden investointeihin (214 ei valtuutta, määrärahaa 2 milj.) TEM + Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Tulisi arvioida osana elinkeinpoliittisten erityistoimien kokonaisuutta.

2 15. Laivanrakennuksen innovaatiotuki ei (214 ei valtuutta, määrärahaa aiempiin sitoumuksiin 3,2 milj.) Listaus yritystuista.xlsx TEM Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Kansainvälisen kilpailuympäristön vuoksi tuki on kuitenkin merkittävä laivanrakennuksen toimialalle. Uusiutuva energia Yhteensä vastikkeetomia ,7, -16,9-2 % vihreitä,, % keltaisia 16 3,, % punaisia ,7, -16,9-2 % 16. Energiatuki (investointituki) valtuus 37, määräraha 5 valtuus 4, määräraha 29 valtuus 147,5 (josta tuulivoiman demoihin ,5 biojalostamoihin), määräraha 73 ei Uusiutuvan energian tuotannon tai käytön lisääminen, energiatehokkuus, energian säästö, energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittojen vähentäminen (ml. uuden energiateknologian edistäminen) 17. Syöttötariffi ei Tuulivoimalla, biokaasulla, metsähakkeella ja puupolttoaineilla tuotetun sähkön tukeminen: sähkön tuotannon monipuolistaminen ja omavaraisuuden parantaminen 18. LNG-terminaalien investointituki, valtuus Työllisyys- ja aluepolitiikka 19. Palkkatuki (yrityksissä työskenteleville) - valtuus 33, määräraha 5 valtuus 9, määräraha 42 ei Maakaasun jakelun ja saannin turvaaminen, osana rikkidirektiivin negatiivisten vaikutusten kompensointia energiaintensiiviselle perusteollisuudelle. TEM + + (enegia- ja ympäristöpol) TEM + + (energia- ja ympäristöpol) + + Vastikkeeton Muutetaan lainoiksi uuden teknologian käyttööoton edistämiseksi. (Vuonna 214 valtuudesta 87,5 milj. biojalostamojen osuus (siirtynyt vuodelta 213),. 2 milj. varattu merituulivoiman demoihin.) + + Maksetaan tuotetun uusiutuvan sähkön määrän mukaan Siirretään painopistettä säilyttävistä energian verotuista syöttötariffin kaltaisiin uudistaviin välineisiin TEM Vastikkeeton Kevään 213 kehysriihessä päätetty tukijärjestelmä. Tukipäätökset vuoden 214 aikana (Tuki odottaa komission hyväksyntää, määräaikainen) Selvitetään keinoja siirtyä osittain takaisinmaksettavaan avustukseen (aikaisintaan 216 alkaen). Kehyksissä energiatukivaltuus 4 milj./v. määräaikainen tukimuoto Yhteensä ,5 % vihreitä ,5 % keltaisi punaisia ei Työllistäminen TEM + (työllistämine n) 2. Starttiraha ,5 ei Työllistäminen, yrittäjyyden lisääminen 21. Työllisyysperusteinen investointituki Alueellisen ja paikallisen työllisyyden tukeminen ja työttömyyden lieventäminen. 22. Maaseudun yritystuki 45,5 45,5 kyllä monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua 23. Kuljetustuki ei Alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle keskimääräistä pidemmistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten ylläpitää ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla TEM TEM - + (työllistämine n) + (työllistämine n) - + Vastikkeeton Arvioidaan voidaanko tästä luopua osana työllistämistoimenpiteiden kokonaisuutta Vastikkeeton Korvataan Finnveran yrityksen perustamislainalla - - Vastikkeeton Lakkautetaan alkaen (uuden lain voimaantulon myötä) MMM + (aluekehitys) - Vastikkeeton Uudella ohjelmakaudella käytettävissä 3 milj. Ensimmäiset haut vasta 215, minkä vuoksi 214 ei rahaa käytettävissä. Tuen yhteensovittaminen yritysten investointi- ja kehittämisavustuksen kanssa valmisteilla. TEM + + (aluekehitys) - - Vastikkeeton Lakkaa vuoden 217 loppuun mennessä Päätetty lakkauttaa Yhdistetään yritysten investointi- ja kehittämis- ja kansainvälistymistuen kanssa. Yhteiset säästötavoitteet tukijärjestelmän tehostumisen kautta? Päätetty lakkauttaa. Säästö vasta 218 lähtien. Yhteensä 183,5 212,5 15, % vihreitä % keltaisi 172,5 23,5 141,5 % punaisia % VEROTUET Liikenne 24. Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta (josta vähennetty henkilöautojen käyttövoimaverosanktio) 25. Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 26. Raideliikenteen sähkön verottomuus Hyötyliikententeen (kuormaautot, bussit, pakettiautot) verotuki Valmisteverot uksen verotuki Valmisteverot uksen verotuki raideliikenteen ja julkisen liikenteen tukeminen 27. Taksien autoverohuojennus Taksiliikenteen ajoneuvohankinnan tukeminen VM + Vientiteollisuu den tukeminen Vastikkeeton Alennetaan verotukea 1 %. Lakimuutokset vuonna 214. Ei saa johtaa uusiin veronpalautusjärjestelmiin. VM Laskettu suhteessa liikennepolttoaineiden verorakenteen edellyttämään tasoon. Tuen pienentäminen edellyttää uuden jakeluinfran rakentamista. VM Julkisen liikenteen tukeminen VM - - Vastikkeeton Ehdotetaan poistettavaksi tai pienennettäväksi. Kohdistuu säännellyille markkinoille. Edellyttää siirtymäjärjestelyjä. Leikataan 1-2% -1 tässä aikataulussa Poistetaan, edellyttää siirtymäjärjestelyjä -32 Yhteensä % vihreitä %

3 Energia 28. Kaivostoiminnan alempi sähköverokanta (veroluokka II) ja energiaintensiivisten veroleikkuri 29. Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (veroluokka II) (tuki=(vero I) - ( vero II)) Listaus yritystuista.xlsx keltaisi % punaisia % Kaivostoiminnan kilpailukyvyn edistäminen Teollisuuden ja maatalouden kilpailukyvyn edistäminen VM Vastikkeeton Kaivoksyritykset saavat leikkurin kautta tukea 5,7 milj. ja sähkö II kautta noin 12 milj. Ehdotetaan poistettavaksi molemmat tuet. Kaivosteollisuus ei kuulu päästökauppasektoriin, kuten muut tuen piirissä olevat. VM Vastikkeeton Palautetaan kokonaistuki (leikkuri + veroluokka II tuki) vuoden 211 tasolle. Pidättäydytään tuen kasvattamisesta mahdollisten veronkorotusten yhteydessä. Tuki pienentää päästökauppasektorin kustannuksia. Poistetaan Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus (pl kaivostoiminta) Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen VM Vastikkeeton Palautetaan kokonaistuki (leikkuri + veroluokka II tuki) vuoden 211 tasolle.teollisuuden verotuksen kiristäminen oli osa KELA-maksun poiston kompensointia. Pidättäydytään tuen kasvattamisesta mahdollisten veronkorotusten yhteydessä. Tuki pienentää päästökauppasektorin kustannuksia. Tarkasteltava yhdessa teollisuuden alennetun sähköveroluokan II kanssa. Palautetaan vuoden 211 tasolle, säästö sähkön osalta 75 milj. euroa ja leikkurin osalta 125 milj. euroa. Verotukien välillä on suora yhteys, joten käsiteltävä kokonaisuutena. Toisena vaihtoehtona seuraavanlainen kirjaus: Teollisuuden energiaverotukiin (sähköveroluokka II ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus eli veroleikkuri) liittyy automaattinen tuenmäärän kasvu energiaveroja korotettaessa. Esimerkiksi, jos sopeuttamistoimena sähköveroluokkaa I (yksityiset kuluttajat ja muu elinkeinoelämä kuin teollisuus) korotetaan 1 miljoonalla eurolla, niin teollisuuden energiaverotuki (veroero teollisuuden ja muiden kuluttajien välillä) kasvaa samalla summalla. Siten yritystukien euromäärän karsimien vesittyy tulopuolella tehtävillä energiaveron korotuksilla. Tuen määrän automaattisen kasvun estämiseksi tulisi tehdä seuraavanlainen päätös. Energiaverojen korotuksen yhteydessä pidättäydytään teollisuuden energiaverotukien kasvattamisesta Turpeen normia alempi verokanta Energia- ja aluepolitiikka VM + Huoltovarmuu den edistäminen vastikkeeton Turve ympäristön kannalta haitallinen fosiilinen polttoaine ja sen verottaminen perusteltua. Turpeen norminmukainen verotus lopettaisi turpeen käytön kokonaan. Turve tärkeä biomassojen vara- ja tukipolttoaine. Turpeen vero parantaa metsähakkeen kilpailukykä mutta toisaalta heikentää turpeen kilpailukykyä. Turpeen käytöllä positiivisiä vaikutuksia huoltovarmuuden ja aluepolitiikan kannalta. Turpeen verotuotolla voidaan rahoittaa metsähakkeen liisääntyvä tukitarve. Tärkeää löytää turpeelle verotaso, joka johdonmukainen ja pitkäkestoinen ja joka täyttää edellämainitut osittain ristiriitaiset tavoitteen. Pidetään kiinni jo päätetystä korotuksesta vuodelle 215, mutta lisäkorotuksia ei tehdä. 32. Maatalouden energiaveron palautus 33. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), puolitettu CO2 vero Maatalouden kilpailukyvyn edistäminen Yhdistetyn tuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen 34. Nestekaasun verottomuus Elinkeinopoliti ikka 35. Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus VM + Aluepolitiikka + VM + Energiatehokk uus vastikkeeton Palautus on vuoden 214 toiminnan perusteella 3 milj. euroa vuonna 215. Ehdotetaan poistettavaksi fossiilisten polttoaineiden osalta vuonna 215, ei siis maksatuksia vastikkeeton Tuki vähentää verotuksen ja päästökauppajärjestelmän päällekkäistä hiilidioksidiohjausta VM + Ympäristöpolit iikka VM vastikkeeton Verotus olisi teknisesti lähes mahdotonta 36. Biokaasun verottomuus,5,5,5 Uusiutuvan energian tuki VM Vastikkeeton Yleinen elinkeinopolitiikka -2 Ehdotetaan poistettavaksi Vastikkeeton Poistolle ei teknistä estettä. Uusi energiaverodirektiivi tukisi poistoa. Poistetaan -1 Yhteensä 669,5 84,5 895, % vihreitä % keltaisi % punaisia 59,5 65,5 68, %

4 Listaus yritystuista.xlsx 37. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistamiseen sisältyvä verotuki ei Tuottavuuden ja kasvun tukeminen 38. Koulutusvähennys Osaamisen kehittämiseen perustuvan rakennemuutoksen tukeminen, työn tuottavuuden lisääminen ja työhyvinvoinnin lisääminen VM vast. Nykyisen 25 % poistoprosentin arvioidaan olevan matalan inflaation oloissa ylimitoitettu. Tutkimusten mukaan teknistaloudellista kulumista nopeammat poistot eivät ole tehokas keino investointien lisäämiseen. Nopeutetut poistot myös suosivat aineellisen pääoman toimialoja aineettoman pääoman toimialojen kustannuksella, koska nopeutetut poistot kohdistuvat vain koneisiin ja kalustoon. Tällä tavoin ne hidastavat rakenteellista muutosta, jossa pääomaintensiivinen matalan tuottavuuden tuotanto korvautuu aineettomaan pääomaan perustuvalla korkean tuottavuuden tuotannolla. Lisäksi verotuksen ja kirjanpidon erilaisten poistojärjestelmien seuraaminen aiheuttaa sekä verovelvollisille että Verohallinnolle kustannuksia. VM + - vast. Koulutusvähennys on uusi vähennys, joka otettiin käyttöön vuoden 214 alusta. Ehdotus: Odotetaan arvioita koulutusvähennyksen toimivuudesta. Arviointi on sovittu tehtäväksi vuonna 215. Supistetaan irtaimen käyttöomaisuuden poistojen verotukea muuttamalla taloudelliselta pitoajaltaan pitkäikäisten investointien poistot tasapoistoiksi. Uudessa mallissa vähintään 8 vuoden taloudellisen pitoajan investoinnit poistetaan tasapoistoin. Tasapoistoprosentti on kiinteä ja mitoitettu poistoluokan alarajan taloudellisen pitoajan mukaan (investointien pitoaika 8-15 vuotta, 12,5 % tasapoisto; inv. pitoaika vähintään 15 vuotta, 6,7 % tasapoisto). Alle 8 vuoden taloudellisen pitoajan investointien poistoja ei muuteta. Tuottovaikutusarvio käyttöönottovuodelle +8 milj. euroa Toimintavaraus, EVL 46 a ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen. Yhtiömuotojen välisen veroneutraliteetin tukeminen VM - vast. Toimintavaraus saattaa voimistaa suhdannevaihteluja niiden tasaamisen sijaan, koska toimintavarausta tehdään usein hyvinä aikoina ja puretaan huonoina aikoina. Toimintavaraus kohdistuu työvoimavaltaisiin aloihin voimakkaammin kuin pääomavaltaisiin aloihin, koska varauksen pohjana on palkkasumma. Ehdotus: Käynnistetään selvitys toimintavarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. T&K&I-toiminta ja kansainvälistyminen 4. Tutkimus- ja kehitystoiminnan määräaikainen verokannustin (voimassa ) Yhteensä vihreitä keltaisi punaisia ei Elinkeinoelämän uudistaminen, T&K&I-investointien lisääminen ja kasvun tukeminen VM + - vast. T&K-verokannustin on perusluonteeltaan uudistava, koska se määritelmällisesti kohdistuu osaamisintensiiviseen toimintaan. T&K-verotuen vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja suorituskykyyn on kuitenkin epäselvä, sillä kansainväliset tutkimustulokset tuen vaikuttavuudesta ovat ristiriitaisia. T&K-menojen arvioidaan kyllä jossain määrin kasvavan T&Kverokannustimen käyttöönoton seurauksena. On kuitenkin epäselvää, missä määrin menojen lisäys muuttuu T&K-tuotannon ja innovaatioiden lisäykseksi ja minkälaatuista tämä tuotannon lisäys on. Verotuen kustannus-hyöty-tehokkuutta puolestaan heikentää se, että T&K-verokannustin ei suoraan tue innovaatioiden leviämistä muuhun yhteiskuntaan ja kohdistuu suureksi osaksi suurten yritysten T&K-toimintaan, joka olisi voitu rahoittaa ilman julkista tukeakin. Ulkomaisissa tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että verokannustimen takia muita menoja naamioidaan T&K-menoksi. Tämä lisää tuen kustannuksia ilman vaikutusta T&Ktuotantoon. Ehdotus: Ei jatketa T&Kverokannustinta vuoden 214 jälkeen, ennen kuin näyttö sen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta on voitu osoittaa kotimaisissa tutkimuksissa % % % -14 % Elinkeinopoliittiset erityistuet Päätetty jo poistaa 215 Yhteensä vihreitä keltaisi punaisia -1 % % -1 % %

5 Listaus yritystuista.xlsx 41. Takuuvaraus, EVL ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM? vast. Takuuvarauksen verotuen määrä voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen se on silloin, kun vanhoja varauksia puretaan nettomääräisesti enemmän kuin uusia tehdään. Ehdotus: Käynnistetään selvitys takuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. 42. Asuintalovaraus, L 846/ ei Tuleviin menoihin varautuminen VM? - - vast. Asuintalovarauksen verotuen määrä voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen se on silloin, kun vanhoja varauksia puretaan nettomääräisesti enemmän kuin uusia tehdään. Ehdotus: Käynnistetään selvitys asuintalovarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. 43. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 2 33 ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen VM vast. Verotuki on säädetty poistuvaksi vuoden 214 lopussa. VATT:n selvityksen mukaan korotettujen poistojen vaikutukset investointikannustimiin ovat olleet heikkoja, koska korotetun poiston tuottama säästö suhteessa investointimenoon on ollut keskimäärin hyvin pieni. Ehdotus: Ei jatketa verotukea vuoden 214 jälkeen Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus EVL 48 a 45. Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 1 mom ei Liiketoimintariskeihin varautuminen ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM? vast. Ehdotus: Käynnistetään selvitys lisävakuutusvastuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmu-kaisuudesta nykyolosuhteissa. VM? vast. Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus kuten muutkin elinkeinoverotuksen varaukset ja tasoitusmäärä, ovat jäänteitä ajalta, jolloin varausten rooli verotuksessa oli suuri. Niitä vähennettiin ratkaisevasti 199-luvun veroreformeissa. Ehdotus: Käynnistetään selvitys erilaisten varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. Päätetty jo poistaa 46. Tasoitusmäärä, EVL 8 1 mom. 1 k ei Vakuutusliikkeen vuotuisen satunnaisvaihtelun tasaaminen. Ulkoisen rahoituksen niukkuuden kompensoiminen VM? - - vast. STM:n tasoitusmäärätyöryhmän selvityksen (27) mukaan tasoitusmäärä on muodostunut tarpeettoman suureksi eräille yrityksille. Verovähennyskelpoisia varauksia on vähennetty ratkaisevasti 199-luvun veroreformeissa, mutta tasoitusmäärän osalta uudelleen tarkastelua nykyisen verojärjestelmän puitteissa ei ole tehty. Ehdotus: Käynnistetään selvitys tasoitusmäärän tarkoituksenmukaisuudesta ja perustellusta tasosta nykyolosuhteissa. 47. Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki ei Kotimaisen elokuvataiteen edistäminen 48. Pienpanimoiden veronhuojennus ei Pienpanimoiden kilpailukyvyn edistäminen VM vast. Elokuvatuottajien tuotantotuki sai verovapauden vuonna Muilla toimialoilla tuet ovat tyypillisesti veronalaisia. Ehdotus: säädetään elokuvatuottajien tuotantotuki veronalaiseksi. VM + Alkoholipoliikka - vastikkeeton Tuen rakennetta kehitetään parhaillaan pienpanimoiden kasvua paremmin tukevaksi. Säädetään tuki veronalaiseksi Kehitysalueiden korotetut poistot, L 1262/ ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen. Aluepoliittiset syyt VM vast. Verotuki poistui käytöstä vuoden 213 lopussa. VATT:n tekemien selvitysten mukaan kehitysaluepoistoja hyödynsi vain pieni osa yrityksiä, kehitysaluepoistojen tukiintensiteetti suhteessa investointiin oli hyvin pieni ja poistojen ja investointihalukkuuden välillä ei tilastollisin menetelmin havaittu yhteyttä. Ehdotus: ei oteta käyttöön uudelleen. 5. Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus vähennyskelpoisuus ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM Ehdotus: Käynnistetään selvitys lisävakuutusvastuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. Poistui käytöstä vuoden 214 alussa Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä vihreitä % keltaisi % punaisia % 51. Pelastusauton, sairasauton, invataksin yms. autoverottomuus 52. Muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti politiikkatavoitteen saavuttamiseksi. Kohdistuu suoraan tai välillisesti julkiseen sektoriiin VM - - Vastikkeeton Ehdotetaan poistettavaksi. Edellyttää siirtymäjärjestelyjä. Poistetaan -14

6 Listaus yritystuista.xlsx 53. Autoveron palautus invalideille Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - - Vastikkeeton Arvioitava onko autoveron palautus paras tapa tukea invalidien autohankintaa. 54. Museoajoneuvojen, pelastus ja sairasautojen sekä linja autojen vapautus ajoneuvoverosta 55. Invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta 56. Kilometrikorvaus (yht. 1 milj., josta ylikompensaation osuus 25 milj.) Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti tämän politiikkatavoitteen saavuttamiseksi,5,5,5 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti tämän politiikkatavoitteen saavuttamiseksi Työvoiman liikkuvuuden tukeminen VM Vastikkeeton Hallitus päätti kilometrikorvauksiin liittyvän ylikompensaation purkamisesta vuonna 212 ja kiristysten ensimmäinen osa tuli voimaan vuoden 213 alusta. Kiristysten jälkimmäisen osan oli määrä tulla voimaan 214 alusta mutta osana keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen tukemista hallitus päätti syksyllä 213 olla toteuttamatta kiristystä. 57. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähennysoikeus (nettovaikutus) Työvoiman liikkuvuuden tukeminen VM Vastikkeeton Vähennyksen merkittävänä tavoitteena on työvoiman liikkuvuuden tukeminen, jolla pyritään edistämään työvoiman saatavuutta ja toisaalta ihmisten työllistymistä. Nykymuodossaan vähennys on hallinnollisesti raskas, eikä vähennys tue yhdyskuntarakenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Vähennyksen rakennetta voitaisiin uudistaa ja samalla vähennystä voitaisiin asteittain pienentää. Selvitys/tutkimushankkeita menossa; tuloksia vuoden lopulla. Tavoitteena on, että lakiuudistuksia työmatkakuluvähennysjärjestelmään voitaisiin viedä eduskuntaan 215, eli voisivat astua voimaan vuoden 216 alusta. Säästöpotentiaali riippuu voimakkaasti valitusta mallista, jonka selvittely on vielä kesken. Tämänhetkinen arvio on 5 1 milj. euroa ja realisoituisi vaiheittain useamman vuoden aikana. Säästötavoite 1%? -65,5 58. Matkailuautojen verotuet VM Vastikkeeton todennäköisesti tuen poisto muuttaisi käyttäytymistä eikä lisäisi verotuloja Yhteensä 688,5 74,5 729,5-79,5 % vihreitä % keltaisi 638, 655, 68, -65,5-1 % punaisia 5,5 49,5 49, % Yhteensä säästöt Kaikki vastikkeettomat tuet yhteensä % vihreitä ,4,, % keltaisi % punaisia % Kehysriihet Päätetyt säästöt Säästöesitykset Yhteensä säästöt 214 verrattuna *) Tarkasteluun lisätyt maa- ja metsätalouden tuet (liikennevaloarvioita ei ole tehty) *) Nämä luvut eivät sisällä kehysriihien leikkauksia. SUORAT TUET Maa- ja puutarhatalouden tuki EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki 544, 498,8 MMM 17,8 86,2 MMM 65, 8,9 MMM 67, 59,7 MMM 18,6 31,4 MMM Pienpuun energiatuki 7,3 2, MMM EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen Kansallinen ruokaketjun kehittäminen Eräät metsätalouden valtionavut VEROTUET 18 MMM 7,7 7,1 MMM 5,9 6,6 MMM 3,3 5,3 MMM 2,4 2,3 MMM Yhteensä 738,9 816,2 Metsävähennys, TVL MMM Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus, TVL Yhteensä 47, MMM lisätuet yhteensä 785,9 MMM

7 Listaus yritystuista.xlsx Kaikki tuet yhteensä (214 talousarvio) TKI-toiminta ja kansainvälistyminen (214 talousarvio) 729, TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Avustukset Lainat Verotuet 151 Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Avustukset (214 talousarvio) Verotuet (214 arviot) TKI-toiminta ja kansainvälistyminen TKI-toiminta ja kansainvälistyminen 15,5 41 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka 729,5 631 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka 391,5 84,7 Energia ,5 Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Liikenne

8 14 Yritystuet mrd 8 6 Verotuet Lainat Avustukset 4 2 TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

9 Yritystukien muutokset Muut tarkasteltavat tuet Liikenne Työllisyys- ja aluepolitiikka Energia Yleinen elinkeinopolitiikka Elinkeinopol. erityistoimet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen

10 Yhteensä Yhteenveto yritystuista 214, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , ,2 16 Elinkeinopol. erityistoimet 97 84, ,7 37 Yleinen elinkeinopolitiikka Energia ,5 895,5 391, ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 141,5 9 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 729,5 729, ,5 Yhteensä Yhteensä Yhteenveto yritystuista 213, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , ,7 19 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia , ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 23,5 9 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 74,5 74, ,5 Yhteensä

11 Yhteensä Yhteenveto yritystuista 212, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia , ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 172,5 11 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 688,5 688, ,5 Yhteensä Yhteensä Yritystukien muutokset Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä Yritystukien muutokset

12 Yhteensä Yritystukien muutokset Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä

13 Yhteensä Elinkeinotukien leikkaukset , mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen ,4-17,8 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä Yhteensä Nykyiset päätökset, yhteenveto säästöistä, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

14 Yhteensä Yhteensä Lisäsäästöesitykset yhteensä, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet , ,94-4 Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet -79,5-79,5-65,5-14 Yhteensä TA212 TA muutos Tehdyt päätökset Lisäsäästö-esitykset Säästöt yhteensä TKI-toiminta ja kansainvälistyminen % % % % Elinkeinopol. erityistoimet % % % % Yleinen elinkeinopolitiikka % % % % Energia % -2-2 % % % Työllisyys- ja aluepolitiikka % -9-6 % % -9-6 % Liikenne % % % % Muut tarkasteltavat tuet % % % % Yhteensä % % % %

15 Vuosien aikana osana elinkeinotukien leikkauksia TKI-toimintaan ja kansainvälistymiseen on kohdistettu säästöjä jo 19 milj. euroa.

16 Päätetyt muutokset. Yhteensä 222 milj TKI-toiminta ja kansainvälistyminen -33 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka -16 Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Lisäsäästöesitykset yhteensä 57 milj. -79, TKI-toiminta ja kansainvälistyminen -132 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia -258 Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia. Pienten riippumattomien

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 16a/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot