Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?"

Transkriptio

1 LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio tilanteesta, jonka jälkeen lisätty työn myöhemmässä vaiheessa tarkasteluun otetut maa- ja metsätalouden tuet (ks. taulukon rivit ) Listaus yritystuista.xlsx Tukimuoto MEUR 212 MEUR 213 MEUR 214 TA EUvastinrahoitus / EU-säädös Tavoite Vast.min. Tuen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn (+//-) Tuen vaikutus muuhun politiikkatavoi tteeseen (+//- ) Uudist. vai säilyttävä? (+//-) Kustannus/hy öty (+//-) Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+//-) Vastikkeeton vai palautuva? Kokonaisarvio Kommentteja Kehysriihien 211 ja 212 leikkaukset 213 kehysriihen päätösten säästövaikutukse t v.214 tasoon nähden Säästöehdotus milj. /v SUORAT TUET TTKI-toiminta ja kansainvälistyminen 1. TKI toiminnan tukeminen (Tekesin avustukset yrityksille) valtuus 258, määräraha myönnöt pk-yrityksille 127 valtuus 224, valtuus 212, määräraha 225 määräraha 216 ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu TEM Vastikkeeton Tukia jo päätetty kohdentaa kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille ja aiempaa riskipitoisempiin hankkeisiin. Selvitetään mahdollisuutta siirtyä osin palautuviin tukiin. -47,1 - myönnöt suuryrityksille 92 - myönnöt SHOK-toimintaan (yritysja tutkimusrahoitus) 2. Lainat TKI-toimintaan (Tekes) valtuus 117, tukikomp. 23, määräraha valtuus 127, valtuus 16, tukikomp. 25, tukikomp. 21, määräraha 19 määräraha 9 - myönnöt pk-yrityksille 16 ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu TEM Palautuva - myönnöt suuryrityksille Pääomasijoitus alkavien yritysten pääoma-sijoitustoimintaan (Tekes) ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu 4. Vientitakuut ei Suomal. yrityksillä käytettävissä kv kilpailukykyinen vienninrahoitusjärjestelmä. Kv säädösten mukaan oltava itsekannattava pitkällä tähtäimellä (ei sis. tukikomponenttia) 5. Finnveran luottotappiokorv. ja korkotuki 6. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille 7. Luottomuotoinen viennin rahoitusjärjestelmä osin Mahdollistaa Finnveran lainojen myönnön yrityksille, joilla vakuudet riittämättömät. 14,3 1,8 1 ei Viennin ja alustoimitusten rahoituksen kilpailukyvyn turvaaminen ei Viennin jälleenrahoituksen kilpailukyvyn turvaaminen TEM Palautuva PO-sijoitustoiminta alkaa vasta 214 TEM Palautuva Tämä vahvemmin Finnveran painopisteeksi TEM + + Vastikkeeton 214 lähtien vain tappiokorvaukset. TEM + + Vastikkeeton Vuonna 212 korontasaustoiminta ylijäämäinen TEM + + Palautuva 8. Yleisavustus Finpron toimintaan 9. Yrityksen investointi- ja kehittämisavustus 1. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu ei Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin kasvu TEM Vastikkeeton Finpron uudistus valmisteilla, keskeinen Team Finland-toimija. Avustus maksullisten palvelujen tuottamiseen poistuu 214 aikana. 125 (11 eakr) 161 (127 eakr) 9 (64 eakr) Kyllä PK -yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja yritystoiminnan uusiutuminen TEM Vastikkeeton Uusi laki tulee voimaan Nykyisiä tukiohjelmia karsitaan ja hallintoa kevennetään. Tukia suunnataan nykyistä enemmän yritystoimintaa uudistaviin ja riskipitoisempiin hankkeisiin. -4, ei Tki-toimintaan ja kansainvälistymiseen kannustaminen, osaamisen lisääminen 11. Kansainvälistymisavustus ,8 ei Viennin kasvattaminen uusilla ja olemassa olevilla markkinoilla 12. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä 1,7 1,4 ei Pk-yritysten liiketoiminnan kasvattaminen Venäjän markkinoilla TEM + + Vastikkeeton Yhdistyy osaksi yritysten kehittämisavustusta lähtien TEM + Vastikkeeton Selvitetään mahdollisuutta yhdistää TEM + + Vastikkeeton Ei ehdoteta jatkettavaksi. Yhteensä vastikkeetomia 483,3 49, ,2,, -17 % Elinkeinopoliittiset erityistoimet Yhteensä palautuvia vihreitä 334,3 38,8 292,7-51,4, -18 % keltaisi ,7 18,2-17,8, -16 % punaisia, -4,3-8, -5, Selvitetään mahdollisuuksia yhdistää yritysten investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymisavustukset samaan tukikokonaisuuteen ja samalle momentille. Uudistamisen tavoitteena asiakaslähtöinen palvelu. Edellyttää siirtymäaikaa (lakimuutokset, rahoitusprosessien yhtenäistäminen). Hyöty tukien vaikuttavuuden parantaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen, tukijärjestelmän tehostuminen (hyödyt sekä tukien saajille että jakajille). Säästötavoite 1% tukien hallintomenoista? 13. Tuki kauppa-aluksille ,7 Meriliikenteessä käytettävien alusten kustannuskilpailukyvyn parantaminen, huoltovarmuus LVM + - Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Tulisi arvioida osana elinkeinpoliittisten erityistoimien kokonaisuutta. Leikataan 2%, säästö 17 milj. -16,9 14. Varustamoiden ympäristöinvestointituki ei Pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden investointeihin (214 ei valtuutta, määrärahaa 2 milj.) TEM + Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Tulisi arvioida osana elinkeinpoliittisten erityistoimien kokonaisuutta.

2 15. Laivanrakennuksen innovaatiotuki ei (214 ei valtuutta, määrärahaa aiempiin sitoumuksiin 3,2 milj.) Listaus yritystuista.xlsx TEM Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Kansainvälisen kilpailuympäristön vuoksi tuki on kuitenkin merkittävä laivanrakennuksen toimialalle. Uusiutuva energia Yhteensä vastikkeetomia ,7, -16,9-2 % vihreitä,, % keltaisia 16 3,, % punaisia ,7, -16,9-2 % 16. Energiatuki (investointituki) valtuus 37, määräraha 5 valtuus 4, määräraha 29 valtuus 147,5 (josta tuulivoiman demoihin ,5 biojalostamoihin), määräraha 73 ei Uusiutuvan energian tuotannon tai käytön lisääminen, energiatehokkuus, energian säästö, energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittojen vähentäminen (ml. uuden energiateknologian edistäminen) 17. Syöttötariffi ei Tuulivoimalla, biokaasulla, metsähakkeella ja puupolttoaineilla tuotetun sähkön tukeminen: sähkön tuotannon monipuolistaminen ja omavaraisuuden parantaminen 18. LNG-terminaalien investointituki, valtuus Työllisyys- ja aluepolitiikka 19. Palkkatuki (yrityksissä työskenteleville) - valtuus 33, määräraha 5 valtuus 9, määräraha 42 ei Maakaasun jakelun ja saannin turvaaminen, osana rikkidirektiivin negatiivisten vaikutusten kompensointia energiaintensiiviselle perusteollisuudelle. TEM + + (enegia- ja ympäristöpol) TEM + + (energia- ja ympäristöpol) + + Vastikkeeton Muutetaan lainoiksi uuden teknologian käyttööoton edistämiseksi. (Vuonna 214 valtuudesta 87,5 milj. biojalostamojen osuus (siirtynyt vuodelta 213),. 2 milj. varattu merituulivoiman demoihin.) + + Maksetaan tuotetun uusiutuvan sähkön määrän mukaan Siirretään painopistettä säilyttävistä energian verotuista syöttötariffin kaltaisiin uudistaviin välineisiin TEM Vastikkeeton Kevään 213 kehysriihessä päätetty tukijärjestelmä. Tukipäätökset vuoden 214 aikana (Tuki odottaa komission hyväksyntää, määräaikainen) Selvitetään keinoja siirtyä osittain takaisinmaksettavaan avustukseen (aikaisintaan 216 alkaen). Kehyksissä energiatukivaltuus 4 milj./v. määräaikainen tukimuoto Yhteensä ,5 % vihreitä ,5 % keltaisi punaisia ei Työllistäminen TEM + (työllistämine n) 2. Starttiraha ,5 ei Työllistäminen, yrittäjyyden lisääminen 21. Työllisyysperusteinen investointituki Alueellisen ja paikallisen työllisyyden tukeminen ja työttömyyden lieventäminen. 22. Maaseudun yritystuki 45,5 45,5 kyllä monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua 23. Kuljetustuki ei Alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle keskimääräistä pidemmistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten ylläpitää ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla TEM TEM - + (työllistämine n) + (työllistämine n) - + Vastikkeeton Arvioidaan voidaanko tästä luopua osana työllistämistoimenpiteiden kokonaisuutta Vastikkeeton Korvataan Finnveran yrityksen perustamislainalla - - Vastikkeeton Lakkautetaan alkaen (uuden lain voimaantulon myötä) MMM + (aluekehitys) - Vastikkeeton Uudella ohjelmakaudella käytettävissä 3 milj. Ensimmäiset haut vasta 215, minkä vuoksi 214 ei rahaa käytettävissä. Tuen yhteensovittaminen yritysten investointi- ja kehittämisavustuksen kanssa valmisteilla. TEM + + (aluekehitys) - - Vastikkeeton Lakkaa vuoden 217 loppuun mennessä Päätetty lakkauttaa Yhdistetään yritysten investointi- ja kehittämis- ja kansainvälistymistuen kanssa. Yhteiset säästötavoitteet tukijärjestelmän tehostumisen kautta? Päätetty lakkauttaa. Säästö vasta 218 lähtien. Yhteensä 183,5 212,5 15, % vihreitä % keltaisi 172,5 23,5 141,5 % punaisia % VEROTUET Liikenne 24. Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta (josta vähennetty henkilöautojen käyttövoimaverosanktio) 25. Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 26. Raideliikenteen sähkön verottomuus Hyötyliikententeen (kuormaautot, bussit, pakettiautot) verotuki Valmisteverot uksen verotuki Valmisteverot uksen verotuki raideliikenteen ja julkisen liikenteen tukeminen 27. Taksien autoverohuojennus Taksiliikenteen ajoneuvohankinnan tukeminen VM + Vientiteollisuu den tukeminen Vastikkeeton Alennetaan verotukea 1 %. Lakimuutokset vuonna 214. Ei saa johtaa uusiin veronpalautusjärjestelmiin. VM Laskettu suhteessa liikennepolttoaineiden verorakenteen edellyttämään tasoon. Tuen pienentäminen edellyttää uuden jakeluinfran rakentamista. VM Julkisen liikenteen tukeminen VM - - Vastikkeeton Ehdotetaan poistettavaksi tai pienennettäväksi. Kohdistuu säännellyille markkinoille. Edellyttää siirtymäjärjestelyjä. Leikataan 1-2% -1 tässä aikataulussa Poistetaan, edellyttää siirtymäjärjestelyjä -32 Yhteensä % vihreitä %

3 Energia 28. Kaivostoiminnan alempi sähköverokanta (veroluokka II) ja energiaintensiivisten veroleikkuri 29. Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (veroluokka II) (tuki=(vero I) - ( vero II)) Listaus yritystuista.xlsx keltaisi % punaisia % Kaivostoiminnan kilpailukyvyn edistäminen Teollisuuden ja maatalouden kilpailukyvyn edistäminen VM Vastikkeeton Kaivoksyritykset saavat leikkurin kautta tukea 5,7 milj. ja sähkö II kautta noin 12 milj. Ehdotetaan poistettavaksi molemmat tuet. Kaivosteollisuus ei kuulu päästökauppasektoriin, kuten muut tuen piirissä olevat. VM Vastikkeeton Palautetaan kokonaistuki (leikkuri + veroluokka II tuki) vuoden 211 tasolle. Pidättäydytään tuen kasvattamisesta mahdollisten veronkorotusten yhteydessä. Tuki pienentää päästökauppasektorin kustannuksia. Poistetaan Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus (pl kaivostoiminta) Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen VM Vastikkeeton Palautetaan kokonaistuki (leikkuri + veroluokka II tuki) vuoden 211 tasolle.teollisuuden verotuksen kiristäminen oli osa KELA-maksun poiston kompensointia. Pidättäydytään tuen kasvattamisesta mahdollisten veronkorotusten yhteydessä. Tuki pienentää päästökauppasektorin kustannuksia. Tarkasteltava yhdessa teollisuuden alennetun sähköveroluokan II kanssa. Palautetaan vuoden 211 tasolle, säästö sähkön osalta 75 milj. euroa ja leikkurin osalta 125 milj. euroa. Verotukien välillä on suora yhteys, joten käsiteltävä kokonaisuutena. Toisena vaihtoehtona seuraavanlainen kirjaus: Teollisuuden energiaverotukiin (sähköveroluokka II ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus eli veroleikkuri) liittyy automaattinen tuenmäärän kasvu energiaveroja korotettaessa. Esimerkiksi, jos sopeuttamistoimena sähköveroluokkaa I (yksityiset kuluttajat ja muu elinkeinoelämä kuin teollisuus) korotetaan 1 miljoonalla eurolla, niin teollisuuden energiaverotuki (veroero teollisuuden ja muiden kuluttajien välillä) kasvaa samalla summalla. Siten yritystukien euromäärän karsimien vesittyy tulopuolella tehtävillä energiaveron korotuksilla. Tuen määrän automaattisen kasvun estämiseksi tulisi tehdä seuraavanlainen päätös. Energiaverojen korotuksen yhteydessä pidättäydytään teollisuuden energiaverotukien kasvattamisesta Turpeen normia alempi verokanta Energia- ja aluepolitiikka VM + Huoltovarmuu den edistäminen vastikkeeton Turve ympäristön kannalta haitallinen fosiilinen polttoaine ja sen verottaminen perusteltua. Turpeen norminmukainen verotus lopettaisi turpeen käytön kokonaan. Turve tärkeä biomassojen vara- ja tukipolttoaine. Turpeen vero parantaa metsähakkeen kilpailukykä mutta toisaalta heikentää turpeen kilpailukykyä. Turpeen käytöllä positiivisiä vaikutuksia huoltovarmuuden ja aluepolitiikan kannalta. Turpeen verotuotolla voidaan rahoittaa metsähakkeen liisääntyvä tukitarve. Tärkeää löytää turpeelle verotaso, joka johdonmukainen ja pitkäkestoinen ja joka täyttää edellämainitut osittain ristiriitaiset tavoitteen. Pidetään kiinni jo päätetystä korotuksesta vuodelle 215, mutta lisäkorotuksia ei tehdä. 32. Maatalouden energiaveron palautus 33. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), puolitettu CO2 vero Maatalouden kilpailukyvyn edistäminen Yhdistetyn tuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen 34. Nestekaasun verottomuus Elinkeinopoliti ikka 35. Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus VM + Aluepolitiikka + VM + Energiatehokk uus vastikkeeton Palautus on vuoden 214 toiminnan perusteella 3 milj. euroa vuonna 215. Ehdotetaan poistettavaksi fossiilisten polttoaineiden osalta vuonna 215, ei siis maksatuksia vastikkeeton Tuki vähentää verotuksen ja päästökauppajärjestelmän päällekkäistä hiilidioksidiohjausta VM + Ympäristöpolit iikka VM vastikkeeton Verotus olisi teknisesti lähes mahdotonta 36. Biokaasun verottomuus,5,5,5 Uusiutuvan energian tuki VM Vastikkeeton Yleinen elinkeinopolitiikka -2 Ehdotetaan poistettavaksi Vastikkeeton Poistolle ei teknistä estettä. Uusi energiaverodirektiivi tukisi poistoa. Poistetaan -1 Yhteensä 669,5 84,5 895, % vihreitä % keltaisi % punaisia 59,5 65,5 68, %

4 Listaus yritystuista.xlsx 37. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistamiseen sisältyvä verotuki ei Tuottavuuden ja kasvun tukeminen 38. Koulutusvähennys Osaamisen kehittämiseen perustuvan rakennemuutoksen tukeminen, työn tuottavuuden lisääminen ja työhyvinvoinnin lisääminen VM vast. Nykyisen 25 % poistoprosentin arvioidaan olevan matalan inflaation oloissa ylimitoitettu. Tutkimusten mukaan teknistaloudellista kulumista nopeammat poistot eivät ole tehokas keino investointien lisäämiseen. Nopeutetut poistot myös suosivat aineellisen pääoman toimialoja aineettoman pääoman toimialojen kustannuksella, koska nopeutetut poistot kohdistuvat vain koneisiin ja kalustoon. Tällä tavoin ne hidastavat rakenteellista muutosta, jossa pääomaintensiivinen matalan tuottavuuden tuotanto korvautuu aineettomaan pääomaan perustuvalla korkean tuottavuuden tuotannolla. Lisäksi verotuksen ja kirjanpidon erilaisten poistojärjestelmien seuraaminen aiheuttaa sekä verovelvollisille että Verohallinnolle kustannuksia. VM + - vast. Koulutusvähennys on uusi vähennys, joka otettiin käyttöön vuoden 214 alusta. Ehdotus: Odotetaan arvioita koulutusvähennyksen toimivuudesta. Arviointi on sovittu tehtäväksi vuonna 215. Supistetaan irtaimen käyttöomaisuuden poistojen verotukea muuttamalla taloudelliselta pitoajaltaan pitkäikäisten investointien poistot tasapoistoiksi. Uudessa mallissa vähintään 8 vuoden taloudellisen pitoajan investoinnit poistetaan tasapoistoin. Tasapoistoprosentti on kiinteä ja mitoitettu poistoluokan alarajan taloudellisen pitoajan mukaan (investointien pitoaika 8-15 vuotta, 12,5 % tasapoisto; inv. pitoaika vähintään 15 vuotta, 6,7 % tasapoisto). Alle 8 vuoden taloudellisen pitoajan investointien poistoja ei muuteta. Tuottovaikutusarvio käyttöönottovuodelle +8 milj. euroa Toimintavaraus, EVL 46 a ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen. Yhtiömuotojen välisen veroneutraliteetin tukeminen VM - vast. Toimintavaraus saattaa voimistaa suhdannevaihteluja niiden tasaamisen sijaan, koska toimintavarausta tehdään usein hyvinä aikoina ja puretaan huonoina aikoina. Toimintavaraus kohdistuu työvoimavaltaisiin aloihin voimakkaammin kuin pääomavaltaisiin aloihin, koska varauksen pohjana on palkkasumma. Ehdotus: Käynnistetään selvitys toimintavarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. T&K&I-toiminta ja kansainvälistyminen 4. Tutkimus- ja kehitystoiminnan määräaikainen verokannustin (voimassa ) Yhteensä vihreitä keltaisi punaisia ei Elinkeinoelämän uudistaminen, T&K&I-investointien lisääminen ja kasvun tukeminen VM + - vast. T&K-verokannustin on perusluonteeltaan uudistava, koska se määritelmällisesti kohdistuu osaamisintensiiviseen toimintaan. T&K-verotuen vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja suorituskykyyn on kuitenkin epäselvä, sillä kansainväliset tutkimustulokset tuen vaikuttavuudesta ovat ristiriitaisia. T&K-menojen arvioidaan kyllä jossain määrin kasvavan T&Kverokannustimen käyttöönoton seurauksena. On kuitenkin epäselvää, missä määrin menojen lisäys muuttuu T&K-tuotannon ja innovaatioiden lisäykseksi ja minkälaatuista tämä tuotannon lisäys on. Verotuen kustannus-hyöty-tehokkuutta puolestaan heikentää se, että T&K-verokannustin ei suoraan tue innovaatioiden leviämistä muuhun yhteiskuntaan ja kohdistuu suureksi osaksi suurten yritysten T&K-toimintaan, joka olisi voitu rahoittaa ilman julkista tukeakin. Ulkomaisissa tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että verokannustimen takia muita menoja naamioidaan T&K-menoksi. Tämä lisää tuen kustannuksia ilman vaikutusta T&Ktuotantoon. Ehdotus: Ei jatketa T&Kverokannustinta vuoden 214 jälkeen, ennen kuin näyttö sen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta on voitu osoittaa kotimaisissa tutkimuksissa % % % -14 % Elinkeinopoliittiset erityistuet Päätetty jo poistaa 215 Yhteensä vihreitä keltaisi punaisia -1 % % -1 % %

5 Listaus yritystuista.xlsx 41. Takuuvaraus, EVL ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM? vast. Takuuvarauksen verotuen määrä voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen se on silloin, kun vanhoja varauksia puretaan nettomääräisesti enemmän kuin uusia tehdään. Ehdotus: Käynnistetään selvitys takuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. 42. Asuintalovaraus, L 846/ ei Tuleviin menoihin varautuminen VM? - - vast. Asuintalovarauksen verotuen määrä voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen se on silloin, kun vanhoja varauksia puretaan nettomääräisesti enemmän kuin uusia tehdään. Ehdotus: Käynnistetään selvitys asuintalovarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. 43. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 2 33 ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen VM vast. Verotuki on säädetty poistuvaksi vuoden 214 lopussa. VATT:n selvityksen mukaan korotettujen poistojen vaikutukset investointikannustimiin ovat olleet heikkoja, koska korotetun poiston tuottama säästö suhteessa investointimenoon on ollut keskimäärin hyvin pieni. Ehdotus: Ei jatketa verotukea vuoden 214 jälkeen Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus EVL 48 a 45. Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 1 mom ei Liiketoimintariskeihin varautuminen ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM? vast. Ehdotus: Käynnistetään selvitys lisävakuutusvastuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmu-kaisuudesta nykyolosuhteissa. VM? vast. Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus kuten muutkin elinkeinoverotuksen varaukset ja tasoitusmäärä, ovat jäänteitä ajalta, jolloin varausten rooli verotuksessa oli suuri. Niitä vähennettiin ratkaisevasti 199-luvun veroreformeissa. Ehdotus: Käynnistetään selvitys erilaisten varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. Päätetty jo poistaa 46. Tasoitusmäärä, EVL 8 1 mom. 1 k ei Vakuutusliikkeen vuotuisen satunnaisvaihtelun tasaaminen. Ulkoisen rahoituksen niukkuuden kompensoiminen VM? - - vast. STM:n tasoitusmäärätyöryhmän selvityksen (27) mukaan tasoitusmäärä on muodostunut tarpeettoman suureksi eräille yrityksille. Verovähennyskelpoisia varauksia on vähennetty ratkaisevasti 199-luvun veroreformeissa, mutta tasoitusmäärän osalta uudelleen tarkastelua nykyisen verojärjestelmän puitteissa ei ole tehty. Ehdotus: Käynnistetään selvitys tasoitusmäärän tarkoituksenmukaisuudesta ja perustellusta tasosta nykyolosuhteissa. 47. Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki ei Kotimaisen elokuvataiteen edistäminen 48. Pienpanimoiden veronhuojennus ei Pienpanimoiden kilpailukyvyn edistäminen VM vast. Elokuvatuottajien tuotantotuki sai verovapauden vuonna Muilla toimialoilla tuet ovat tyypillisesti veronalaisia. Ehdotus: säädetään elokuvatuottajien tuotantotuki veronalaiseksi. VM + Alkoholipoliikka - vastikkeeton Tuen rakennetta kehitetään parhaillaan pienpanimoiden kasvua paremmin tukevaksi. Säädetään tuki veronalaiseksi Kehitysalueiden korotetut poistot, L 1262/ ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen. Aluepoliittiset syyt VM vast. Verotuki poistui käytöstä vuoden 213 lopussa. VATT:n tekemien selvitysten mukaan kehitysaluepoistoja hyödynsi vain pieni osa yrityksiä, kehitysaluepoistojen tukiintensiteetti suhteessa investointiin oli hyvin pieni ja poistojen ja investointihalukkuuden välillä ei tilastollisin menetelmin havaittu yhteyttä. Ehdotus: ei oteta käyttöön uudelleen. 5. Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus vähennyskelpoisuus ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM Ehdotus: Käynnistetään selvitys lisävakuutusvastuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. Poistui käytöstä vuoden 214 alussa Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä vihreitä % keltaisi % punaisia % 51. Pelastusauton, sairasauton, invataksin yms. autoverottomuus 52. Muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti politiikkatavoitteen saavuttamiseksi. Kohdistuu suoraan tai välillisesti julkiseen sektoriiin VM - - Vastikkeeton Ehdotetaan poistettavaksi. Edellyttää siirtymäjärjestelyjä. Poistetaan -14

6 Listaus yritystuista.xlsx 53. Autoveron palautus invalideille Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - - Vastikkeeton Arvioitava onko autoveron palautus paras tapa tukea invalidien autohankintaa. 54. Museoajoneuvojen, pelastus ja sairasautojen sekä linja autojen vapautus ajoneuvoverosta 55. Invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta 56. Kilometrikorvaus (yht. 1 milj., josta ylikompensaation osuus 25 milj.) Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti tämän politiikkatavoitteen saavuttamiseksi,5,5,5 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti tämän politiikkatavoitteen saavuttamiseksi Työvoiman liikkuvuuden tukeminen VM Vastikkeeton Hallitus päätti kilometrikorvauksiin liittyvän ylikompensaation purkamisesta vuonna 212 ja kiristysten ensimmäinen osa tuli voimaan vuoden 213 alusta. Kiristysten jälkimmäisen osan oli määrä tulla voimaan 214 alusta mutta osana keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen tukemista hallitus päätti syksyllä 213 olla toteuttamatta kiristystä. 57. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähennysoikeus (nettovaikutus) Työvoiman liikkuvuuden tukeminen VM Vastikkeeton Vähennyksen merkittävänä tavoitteena on työvoiman liikkuvuuden tukeminen, jolla pyritään edistämään työvoiman saatavuutta ja toisaalta ihmisten työllistymistä. Nykymuodossaan vähennys on hallinnollisesti raskas, eikä vähennys tue yhdyskuntarakenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Vähennyksen rakennetta voitaisiin uudistaa ja samalla vähennystä voitaisiin asteittain pienentää. Selvitys/tutkimushankkeita menossa; tuloksia vuoden lopulla. Tavoitteena on, että lakiuudistuksia työmatkakuluvähennysjärjestelmään voitaisiin viedä eduskuntaan 215, eli voisivat astua voimaan vuoden 216 alusta. Säästöpotentiaali riippuu voimakkaasti valitusta mallista, jonka selvittely on vielä kesken. Tämänhetkinen arvio on 5 1 milj. euroa ja realisoituisi vaiheittain useamman vuoden aikana. Säästötavoite 1%? -65,5 58. Matkailuautojen verotuet VM Vastikkeeton todennäköisesti tuen poisto muuttaisi käyttäytymistä eikä lisäisi verotuloja Yhteensä 688,5 74,5 729,5-79,5 % vihreitä % keltaisi 638, 655, 68, -65,5-1 % punaisia 5,5 49,5 49, % Yhteensä säästöt Kaikki vastikkeettomat tuet yhteensä % vihreitä ,4,, % keltaisi % punaisia % Kehysriihet Päätetyt säästöt Säästöesitykset Yhteensä säästöt 214 verrattuna *) Tarkasteluun lisätyt maa- ja metsätalouden tuet (liikennevaloarvioita ei ole tehty) *) Nämä luvut eivät sisällä kehysriihien leikkauksia. SUORAT TUET Maa- ja puutarhatalouden tuki EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki 544, 498,8 MMM 17,8 86,2 MMM 65, 8,9 MMM 67, 59,7 MMM 18,6 31,4 MMM Pienpuun energiatuki 7,3 2, MMM EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen Kansallinen ruokaketjun kehittäminen Eräät metsätalouden valtionavut VEROTUET 18 MMM 7,7 7,1 MMM 5,9 6,6 MMM 3,3 5,3 MMM 2,4 2,3 MMM Yhteensä 738,9 816,2 Metsävähennys, TVL MMM Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus, TVL Yhteensä 47, MMM lisätuet yhteensä 785,9 MMM

7 Listaus yritystuista.xlsx Kaikki tuet yhteensä (214 talousarvio) TKI-toiminta ja kansainvälistyminen (214 talousarvio) 729, TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Avustukset Lainat Verotuet 151 Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Avustukset (214 talousarvio) Verotuet (214 arviot) TKI-toiminta ja kansainvälistyminen TKI-toiminta ja kansainvälistyminen 15,5 41 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka 729,5 631 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka 391,5 84,7 Energia ,5 Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Liikenne

8 14 Yritystuet mrd 8 6 Verotuet Lainat Avustukset 4 2 TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

9 Yritystukien muutokset Muut tarkasteltavat tuet Liikenne Työllisyys- ja aluepolitiikka Energia Yleinen elinkeinopolitiikka Elinkeinopol. erityistoimet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen

10 Yhteensä Yhteenveto yritystuista 214, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , ,2 16 Elinkeinopol. erityistoimet 97 84, ,7 37 Yleinen elinkeinopolitiikka Energia ,5 895,5 391, ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 141,5 9 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 729,5 729, ,5 Yhteensä Yhteensä Yhteenveto yritystuista 213, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , ,7 19 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia , ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 23,5 9 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 74,5 74, ,5 Yhteensä

11 Yhteensä Yhteenveto yritystuista 212, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia , ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 172,5 11 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 688,5 688, ,5 Yhteensä Yhteensä Yritystukien muutokset Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä Yritystukien muutokset

12 Yhteensä Yritystukien muutokset Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä

13 Yhteensä Elinkeinotukien leikkaukset , mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen ,4-17,8 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä Yhteensä Nykyiset päätökset, yhteenveto säästöistä, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

14 Yhteensä Yhteensä Lisäsäästöesitykset yhteensä, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet , ,94-4 Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet -79,5-79,5-65,5-14 Yhteensä TA212 TA muutos Tehdyt päätökset Lisäsäästö-esitykset Säästöt yhteensä TKI-toiminta ja kansainvälistyminen % % % % Elinkeinopol. erityistoimet % % % % Yleinen elinkeinopolitiikka % % % % Energia % -2-2 % % % Työllisyys- ja aluepolitiikka % -9-6 % % -9-6 % Liikenne % % % % Muut tarkasteltavat tuet % % % % Yhteensä % % % %

15 Vuosien aikana osana elinkeinotukien leikkauksia TKI-toimintaan ja kansainvälistymiseen on kohdistettu säästöjä jo 19 milj. euroa.

16 Päätetyt muutokset. Yhteensä 222 milj TKI-toiminta ja kansainvälistyminen -33 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka -16 Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Lisäsäästöesitykset yhteensä 57 milj. -79, TKI-toiminta ja kansainvälistyminen -132 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia -258 Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 1. Ehdotukset säästöiksi ( 254 milj. ) Verotuet ja veronkorotukset 254 milj. Energia 28 milj. Poistetaan alempi

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet keskustelun tausta ja yleisiä huomioita Keskustelu käynnistyi poliittisella tasolla ja julkisuudessa

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Outi Honkatukia 17.4.2013 Hallitusohjelma Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta

Lisätiedot

Yritystukijärjestelmän uudistaminen

Yritystukijärjestelmän uudistaminen 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 21.3.2014 Lähtötilanne Yritystukijärjestelmän uudistaminen Yhteenveto Yritystukia ja verotukia on käytetty välineinä erilaisten sektoritavoitteiden saavuttamiseksi ja

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Yritystukijärjestelmän uudistaminen

Yritystukijärjestelmän uudistaminen 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 28.4.2014 Lähtötilanne Yritystukijärjestelmän uudistaminen Yhteenveto Yritystukia ja verotukia on käytetty välineinä erilaisten sektoritavoitteiden saavuttamiseksi ja

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

1(8) 14.11.2013 luonnos. Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet

1(8) 14.11.2013 luonnos. Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet 14.11.2013 luonnos 1(8) Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet Rakennepoliittisen ohjelman mukaan Toteutetaan ympäristölle haitallisten tukien kohdentamista

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset. Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia

Energiaverotuksen muutokset. Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia Energiaverotuksen muutokset Kuntatalous ja vähähiilinen yhteiskunta: mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia Energiaverotuksen taustaa Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet

Lisätiedot

2. MUU EU-VALTIONTUKIKRITEERIEN (SEUT 107) ULKOPUOLELLE JÄÄVÄ RAHOITUS, TUKI TAI TUEN LUONTEISEKSI ARVIOITU RAHOITUS

2. MUU EU-VALTIONTUKIKRITEERIEN (SEUT 107) ULKOPUOLELLE JÄÄVÄ RAHOITUS, TUKI TAI TUEN LUONTEISEKSI ARVIOITU RAHOITUS TUKILUETTELOT HE LIITE 1. EU- VALTIONTUKIKRITEERIT (SEUT-107) TÄYTTÄVÄT TUET 1.1 TUET 1.2 VEROTUET 1.3 TUKIOHJELMAN ULKOPUOLISET TUET 2. MUU EU-VALTIONTUKIKRITEERIEN (SEUT 107) ULKOPUOLELLE JÄÄVÄ RAHOITUS,

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Ministerin energiapoliittiset teesit. Petteri Kuuva Kaukolämpöpäivät 26. 27.8.2015 Radisson Blu Hotel Oulu

Ministerin energiapoliittiset teesit. Petteri Kuuva Kaukolämpöpäivät 26. 27.8.2015 Radisson Blu Hotel Oulu Ministerin energiapoliittiset teesit Petteri Kuuva Kaukolämpöpäivät 26. 27.8.2015 Radisson Blu Hotel Oulu Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvuulla

Lisätiedot

Verotuet 2010 2014. TVL ja siihen liittyvä verotus VATT/TRA 15.8.2013

Verotuet 2010 2014. TVL ja siihen liittyvä verotus VATT/TRA 15.8.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TVL ja siihen liittyvä verotus Muusta kuin lakisääteisestä toiminnasta kokonaan verovapaat yhteisöt, TVL 20 Tuloverosta osittain vapaat kunnat ja seurakunnat TVL 21 Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Päivi Myllykangas, EK Aluetoiminta 16.12.2010 Energia- ja ilmastopolitiikan kolme perustavoitetta Energian riittävyys ja toimitusvarmuus Kilpailukykyiset kustannukset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty Laiton valtiontuki Takaisinperintä Perussopimus Tuki

Lisätiedot

Verotuet 2013 2015e 1(12) 15.9.2014

Verotuet 2013 2015e 1(12) 15.9.2014 15.9.2014 1(12) Verotuet 2013 2015e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina 2013 2015e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään muutamia huomioita verotukien määrittelystä ja laskennasta,

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Talous- ja elinkeinopolitiikan vaikuttajaryhmä 6.5.2015 Tero Honkavaara Johtava veroasiantuntija, EK 1 Työn verotus 450 M verokevennys pienija keskituloisille Yritysverotus

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 359/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä 2 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016 2019 2019 Budjettia tehdään vaikeassa

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää

Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää Essi Eerola Verotuksen kehittämistyöryhmä, 3.6.2009 Johdanto Taloudelliset ohjauskeinot (verot ja vaihdettavat kiintiöt) nousivat 1990- luvulla perinteisten

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Verotuet 2014 2016e 1(13) 28.9.2015

Verotuet 2014 2016e 1(13) 28.9.2015 28.9.2015 1(13) Verotuet 2014 2016e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina 2014 2016e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään joitakin huomioita verotuista ja niitä koskevista arvioista

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Bioenergia ry 6.5.2014

Bioenergia ry 6.5.2014 Bioenergia ry 6.5.2014 Hallituksen bioenergiapolitiikka Hallitus on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitteista puhtaan energian ohjelmassa. Hallitus tavoittelee vuoteen 2025 mennessä: Mineraaliöljyn

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset tuet. Outi Honkatukia

Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset tuet. Outi Honkatukia Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset tuet Outi Honkatukia Tilannekatsaus Hallitusohjelmakirjaus: Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Hallitusohjelman tavoitteita

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

Yritystuet. Yrittäjä ja yritys. Henkistä sparrausta. Rahallista tukea

Yritystuet. Yrittäjä ja yritys. Henkistä sparrausta. Rahallista tukea Yritystuet Henkistä sparrausta Yrittäjä ja yritys Rahallista tukea Auttaja vai ottaja Yrityspalveluissa eli Perustamiseen ohjaavassa / neuvontapalveluissa vähintään 4 400 h ELY, VTT, Finnvera, Tekes n.

Lisätiedot

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA 2011-2015 FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry www.finbioenergy.fi ja www.finbio.fi FINBIO on yli 100 jäsenorganisaation energia-alan valtakunnallinen kattojärjestö, joka

Lisätiedot

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasutuotannon tuet Maa- ja metsätalousministeriö MMM Biokaasutuotannon tuet Maatilainvestoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Bioenergiatuotannon avustus TEM Syöttötariffi Energiatuki

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita. 15.1.2014 Martti Kätkä

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita. 15.1.2014 Martti Kätkä EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita 15.1.2014 Martti Kätkä EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 2030 Lähtökohta oltava suotuisan toimintaympäristön säilyttäminen

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014 Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtioavustus yritystoiminnan kehittämiseksi hyväksytty 30.12.2013. Lakia tarkennetaan erillisellä asetuksella,

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Liite 1. Talousneuvosto

Liite 1. Talousneuvosto Liite 1 Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus Suomen talouskasvun eväitä 2010-luvulla Talousneuvosto 27.3.2013 Maailma muuttuu Suomi kohtaa haasteita Toimintaympäristö Globaali toimintaympäristö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 23.2.2015 Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 Finanssikriisin jälkeen EU:n piirissä toteutettujen pankkisektorin sääntelytoimien jälkeen on noussut

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasuasioiden vastuutahoja MMM:ssä MMM Maatalousosasto (MAO) - Bioenergiatuotannon edistämistoimet (investointi-

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Valtiovarainministeriön tiedotus/keskustelutilaisuus Helsinki 10.9.2010 Teknologiajohtaja Satu Helynen 2 Taustaselvityksen työtapa VTT:n

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

VATT/Timo Rauhanen VEROTUET 2009 2012 17.6.2011

VATT/Timo Rauhanen VEROTUET 2009 2012 17.6.2011 1 VATT/Timo Rauhanen 17.6.2011 VEROTUET 2009 2012 Verotukihankkeen loppuraportti (VATT Valmisteluraportit 5/2010) luovutettiin Eduskunnalle syksyllä 2010. Raportissa kartoitettiin vuoden 2009 verolainsäädäntöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella

Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella 1. T&k-toiminta 1.1 Ylesitä t&k-rahoituksen kehityksestä Vuonna 2011 alkanut valtion suoran t&k-rahoituksen nimellinen

Lisätiedot

Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa TUKIRATKAISUJEN ESITTELY Tämän aineiston tarkoitus On auttaa biokaasulaitosta harkitsevaa yrittäjää tai toimijaa hahmottamaan saatavilla olevat tukiratkaisut

Lisätiedot

Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012

Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012 Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012 Lauri Ala-Opas Toimialajohtaja Teollisuus on Suomelle tärkeä Elinkeinoministeri Jyri Häkämies haluaa kasvattaa teollisuuden osuutta Suomen taloudessa. Ministerin

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Energiaverot 2011 (lämmöntuotanto)

Energiaverot 2011 (lämmöntuotanto) Hallituksen velvoitepaketti 4/2010 Uusiutuvan energiantuot. osuus 2020 38% Lisäystarve 38 TWh 86 TWh => 124 TWh, josta puu 55%, 16% biopolttonesteet, 15% tuulivoima ja 8% lämpöpumput p p Metsähakkeelle

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Miten kohti EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2020

Miten kohti EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2020 Miten kohti EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2020 Jukka Saarinen TEM BioRefine-loppuseminaari 27.11.2012 EU:n ilmasto- ja energiapaketin velvoitteet Kasvihuonekaasupäästöjen (KHK) tavoitteet:

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöisiä kuntia. Oras Tynkkynen, Salo 5.10.2010

Kohti vähäpäästöisiä kuntia. Oras Tynkkynen, Salo 5.10.2010 Kohti vähäpäästöisiä kuntia Oras Tynkkynen, Salo 5.10.2010 1. Ilmastokriisi peruutettu? 2. Ilmastopolitiikan linjauksia tuleville vuosikymmenille 3. Tavoitteista toimeenpanoon: hallituksen ilmastonsuojelutoimia

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot