Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?"

Transkriptio

1 LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio tilanteesta, jonka jälkeen lisätty työn myöhemmässä vaiheessa tarkasteluun otetut maa- ja metsätalouden tuet (ks. taulukon rivit ) Listaus yritystuista.xlsx Tukimuoto MEUR 212 MEUR 213 MEUR 214 TA EUvastinrahoitus / EU-säädös Tavoite Vast.min. Tuen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn (+//-) Tuen vaikutus muuhun politiikkatavoi tteeseen (+//- ) Uudist. vai säilyttävä? (+//-) Kustannus/hy öty (+//-) Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+//-) Vastikkeeton vai palautuva? Kokonaisarvio Kommentteja Kehysriihien 211 ja 212 leikkaukset 213 kehysriihen päätösten säästövaikutukse t v.214 tasoon nähden Säästöehdotus milj. /v SUORAT TUET TTKI-toiminta ja kansainvälistyminen 1. TKI toiminnan tukeminen (Tekesin avustukset yrityksille) valtuus 258, määräraha myönnöt pk-yrityksille 127 valtuus 224, valtuus 212, määräraha 225 määräraha 216 ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu TEM Vastikkeeton Tukia jo päätetty kohdentaa kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille ja aiempaa riskipitoisempiin hankkeisiin. Selvitetään mahdollisuutta siirtyä osin palautuviin tukiin. -47,1 - myönnöt suuryrityksille 92 - myönnöt SHOK-toimintaan (yritysja tutkimusrahoitus) 2. Lainat TKI-toimintaan (Tekes) valtuus 117, tukikomp. 23, määräraha valtuus 127, valtuus 16, tukikomp. 25, tukikomp. 21, määräraha 19 määräraha 9 - myönnöt pk-yrityksille 16 ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu TEM Palautuva - myönnöt suuryrityksille Pääomasijoitus alkavien yritysten pääoma-sijoitustoimintaan (Tekes) ei Elinkeinoelämän uudistaminen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvu 4. Vientitakuut ei Suomal. yrityksillä käytettävissä kv kilpailukykyinen vienninrahoitusjärjestelmä. Kv säädösten mukaan oltava itsekannattava pitkällä tähtäimellä (ei sis. tukikomponenttia) 5. Finnveran luottotappiokorv. ja korkotuki 6. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille 7. Luottomuotoinen viennin rahoitusjärjestelmä osin Mahdollistaa Finnveran lainojen myönnön yrityksille, joilla vakuudet riittämättömät. 14,3 1,8 1 ei Viennin ja alustoimitusten rahoituksen kilpailukyvyn turvaaminen ei Viennin jälleenrahoituksen kilpailukyvyn turvaaminen TEM Palautuva PO-sijoitustoiminta alkaa vasta 214 TEM Palautuva Tämä vahvemmin Finnveran painopisteeksi TEM + + Vastikkeeton 214 lähtien vain tappiokorvaukset. TEM + + Vastikkeeton Vuonna 212 korontasaustoiminta ylijäämäinen TEM + + Palautuva 8. Yleisavustus Finpron toimintaan 9. Yrityksen investointi- ja kehittämisavustus 1. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu ei Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin kasvu TEM Vastikkeeton Finpron uudistus valmisteilla, keskeinen Team Finland-toimija. Avustus maksullisten palvelujen tuottamiseen poistuu 214 aikana. 125 (11 eakr) 161 (127 eakr) 9 (64 eakr) Kyllä PK -yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja yritystoiminnan uusiutuminen TEM Vastikkeeton Uusi laki tulee voimaan Nykyisiä tukiohjelmia karsitaan ja hallintoa kevennetään. Tukia suunnataan nykyistä enemmän yritystoimintaa uudistaviin ja riskipitoisempiin hankkeisiin. -4, ei Tki-toimintaan ja kansainvälistymiseen kannustaminen, osaamisen lisääminen 11. Kansainvälistymisavustus ,8 ei Viennin kasvattaminen uusilla ja olemassa olevilla markkinoilla 12. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä 1,7 1,4 ei Pk-yritysten liiketoiminnan kasvattaminen Venäjän markkinoilla TEM + + Vastikkeeton Yhdistyy osaksi yritysten kehittämisavustusta lähtien TEM + Vastikkeeton Selvitetään mahdollisuutta yhdistää TEM + + Vastikkeeton Ei ehdoteta jatkettavaksi. Yhteensä vastikkeetomia 483,3 49, ,2,, -17 % Elinkeinopoliittiset erityistoimet Yhteensä palautuvia vihreitä 334,3 38,8 292,7-51,4, -18 % keltaisi ,7 18,2-17,8, -16 % punaisia, -4,3-8, -5, Selvitetään mahdollisuuksia yhdistää yritysten investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymisavustukset samaan tukikokonaisuuteen ja samalle momentille. Uudistamisen tavoitteena asiakaslähtöinen palvelu. Edellyttää siirtymäaikaa (lakimuutokset, rahoitusprosessien yhtenäistäminen). Hyöty tukien vaikuttavuuden parantaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen, tukijärjestelmän tehostuminen (hyödyt sekä tukien saajille että jakajille). Säästötavoite 1% tukien hallintomenoista? 13. Tuki kauppa-aluksille ,7 Meriliikenteessä käytettävien alusten kustannuskilpailukyvyn parantaminen, huoltovarmuus LVM + - Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Tulisi arvioida osana elinkeinpoliittisten erityistoimien kokonaisuutta. Leikataan 2%, säästö 17 milj. -16,9 14. Varustamoiden ympäristöinvestointituki ei Pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden investointeihin (214 ei valtuutta, määrärahaa 2 milj.) TEM + Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Tulisi arvioida osana elinkeinpoliittisten erityistoimien kokonaisuutta.

2 15. Laivanrakennuksen innovaatiotuki ei (214 ei valtuutta, määrärahaa aiempiin sitoumuksiin 3,2 milj.) Listaus yritystuista.xlsx TEM Vastikkeeton Ei vastaa hyvän tuen periaatteita. Kansainvälisen kilpailuympäristön vuoksi tuki on kuitenkin merkittävä laivanrakennuksen toimialalle. Uusiutuva energia Yhteensä vastikkeetomia ,7, -16,9-2 % vihreitä,, % keltaisia 16 3,, % punaisia ,7, -16,9-2 % 16. Energiatuki (investointituki) valtuus 37, määräraha 5 valtuus 4, määräraha 29 valtuus 147,5 (josta tuulivoiman demoihin ,5 biojalostamoihin), määräraha 73 ei Uusiutuvan energian tuotannon tai käytön lisääminen, energiatehokkuus, energian säästö, energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittojen vähentäminen (ml. uuden energiateknologian edistäminen) 17. Syöttötariffi ei Tuulivoimalla, biokaasulla, metsähakkeella ja puupolttoaineilla tuotetun sähkön tukeminen: sähkön tuotannon monipuolistaminen ja omavaraisuuden parantaminen 18. LNG-terminaalien investointituki, valtuus Työllisyys- ja aluepolitiikka 19. Palkkatuki (yrityksissä työskenteleville) - valtuus 33, määräraha 5 valtuus 9, määräraha 42 ei Maakaasun jakelun ja saannin turvaaminen, osana rikkidirektiivin negatiivisten vaikutusten kompensointia energiaintensiiviselle perusteollisuudelle. TEM + + (enegia- ja ympäristöpol) TEM + + (energia- ja ympäristöpol) + + Vastikkeeton Muutetaan lainoiksi uuden teknologian käyttööoton edistämiseksi. (Vuonna 214 valtuudesta 87,5 milj. biojalostamojen osuus (siirtynyt vuodelta 213),. 2 milj. varattu merituulivoiman demoihin.) + + Maksetaan tuotetun uusiutuvan sähkön määrän mukaan Siirretään painopistettä säilyttävistä energian verotuista syöttötariffin kaltaisiin uudistaviin välineisiin TEM Vastikkeeton Kevään 213 kehysriihessä päätetty tukijärjestelmä. Tukipäätökset vuoden 214 aikana (Tuki odottaa komission hyväksyntää, määräaikainen) Selvitetään keinoja siirtyä osittain takaisinmaksettavaan avustukseen (aikaisintaan 216 alkaen). Kehyksissä energiatukivaltuus 4 milj./v. määräaikainen tukimuoto Yhteensä ,5 % vihreitä ,5 % keltaisi punaisia ei Työllistäminen TEM + (työllistämine n) 2. Starttiraha ,5 ei Työllistäminen, yrittäjyyden lisääminen 21. Työllisyysperusteinen investointituki Alueellisen ja paikallisen työllisyyden tukeminen ja työttömyyden lieventäminen. 22. Maaseudun yritystuki 45,5 45,5 kyllä monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua 23. Kuljetustuki ei Alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle keskimääräistä pidemmistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten ylläpitää ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla TEM TEM - + (työllistämine n) + (työllistämine n) - + Vastikkeeton Arvioidaan voidaanko tästä luopua osana työllistämistoimenpiteiden kokonaisuutta Vastikkeeton Korvataan Finnveran yrityksen perustamislainalla - - Vastikkeeton Lakkautetaan alkaen (uuden lain voimaantulon myötä) MMM + (aluekehitys) - Vastikkeeton Uudella ohjelmakaudella käytettävissä 3 milj. Ensimmäiset haut vasta 215, minkä vuoksi 214 ei rahaa käytettävissä. Tuen yhteensovittaminen yritysten investointi- ja kehittämisavustuksen kanssa valmisteilla. TEM + + (aluekehitys) - - Vastikkeeton Lakkaa vuoden 217 loppuun mennessä Päätetty lakkauttaa Yhdistetään yritysten investointi- ja kehittämis- ja kansainvälistymistuen kanssa. Yhteiset säästötavoitteet tukijärjestelmän tehostumisen kautta? Päätetty lakkauttaa. Säästö vasta 218 lähtien. Yhteensä 183,5 212,5 15, % vihreitä % keltaisi 172,5 23,5 141,5 % punaisia % VEROTUET Liikenne 24. Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta (josta vähennetty henkilöautojen käyttövoimaverosanktio) 25. Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 26. Raideliikenteen sähkön verottomuus Hyötyliikententeen (kuormaautot, bussit, pakettiautot) verotuki Valmisteverot uksen verotuki Valmisteverot uksen verotuki raideliikenteen ja julkisen liikenteen tukeminen 27. Taksien autoverohuojennus Taksiliikenteen ajoneuvohankinnan tukeminen VM + Vientiteollisuu den tukeminen Vastikkeeton Alennetaan verotukea 1 %. Lakimuutokset vuonna 214. Ei saa johtaa uusiin veronpalautusjärjestelmiin. VM Laskettu suhteessa liikennepolttoaineiden verorakenteen edellyttämään tasoon. Tuen pienentäminen edellyttää uuden jakeluinfran rakentamista. VM Julkisen liikenteen tukeminen VM - - Vastikkeeton Ehdotetaan poistettavaksi tai pienennettäväksi. Kohdistuu säännellyille markkinoille. Edellyttää siirtymäjärjestelyjä. Leikataan 1-2% -1 tässä aikataulussa Poistetaan, edellyttää siirtymäjärjestelyjä -32 Yhteensä % vihreitä %

3 Energia 28. Kaivostoiminnan alempi sähköverokanta (veroluokka II) ja energiaintensiivisten veroleikkuri 29. Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (veroluokka II) (tuki=(vero I) - ( vero II)) Listaus yritystuista.xlsx keltaisi % punaisia % Kaivostoiminnan kilpailukyvyn edistäminen Teollisuuden ja maatalouden kilpailukyvyn edistäminen VM Vastikkeeton Kaivoksyritykset saavat leikkurin kautta tukea 5,7 milj. ja sähkö II kautta noin 12 milj. Ehdotetaan poistettavaksi molemmat tuet. Kaivosteollisuus ei kuulu päästökauppasektoriin, kuten muut tuen piirissä olevat. VM Vastikkeeton Palautetaan kokonaistuki (leikkuri + veroluokka II tuki) vuoden 211 tasolle. Pidättäydytään tuen kasvattamisesta mahdollisten veronkorotusten yhteydessä. Tuki pienentää päästökauppasektorin kustannuksia. Poistetaan Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus (pl kaivostoiminta) Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen VM Vastikkeeton Palautetaan kokonaistuki (leikkuri + veroluokka II tuki) vuoden 211 tasolle.teollisuuden verotuksen kiristäminen oli osa KELA-maksun poiston kompensointia. Pidättäydytään tuen kasvattamisesta mahdollisten veronkorotusten yhteydessä. Tuki pienentää päästökauppasektorin kustannuksia. Tarkasteltava yhdessa teollisuuden alennetun sähköveroluokan II kanssa. Palautetaan vuoden 211 tasolle, säästö sähkön osalta 75 milj. euroa ja leikkurin osalta 125 milj. euroa. Verotukien välillä on suora yhteys, joten käsiteltävä kokonaisuutena. Toisena vaihtoehtona seuraavanlainen kirjaus: Teollisuuden energiaverotukiin (sähköveroluokka II ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus eli veroleikkuri) liittyy automaattinen tuenmäärän kasvu energiaveroja korotettaessa. Esimerkiksi, jos sopeuttamistoimena sähköveroluokkaa I (yksityiset kuluttajat ja muu elinkeinoelämä kuin teollisuus) korotetaan 1 miljoonalla eurolla, niin teollisuuden energiaverotuki (veroero teollisuuden ja muiden kuluttajien välillä) kasvaa samalla summalla. Siten yritystukien euromäärän karsimien vesittyy tulopuolella tehtävillä energiaveron korotuksilla. Tuen määrän automaattisen kasvun estämiseksi tulisi tehdä seuraavanlainen päätös. Energiaverojen korotuksen yhteydessä pidättäydytään teollisuuden energiaverotukien kasvattamisesta Turpeen normia alempi verokanta Energia- ja aluepolitiikka VM + Huoltovarmuu den edistäminen vastikkeeton Turve ympäristön kannalta haitallinen fosiilinen polttoaine ja sen verottaminen perusteltua. Turpeen norminmukainen verotus lopettaisi turpeen käytön kokonaan. Turve tärkeä biomassojen vara- ja tukipolttoaine. Turpeen vero parantaa metsähakkeen kilpailukykä mutta toisaalta heikentää turpeen kilpailukykyä. Turpeen käytöllä positiivisiä vaikutuksia huoltovarmuuden ja aluepolitiikan kannalta. Turpeen verotuotolla voidaan rahoittaa metsähakkeen liisääntyvä tukitarve. Tärkeää löytää turpeelle verotaso, joka johdonmukainen ja pitkäkestoinen ja joka täyttää edellämainitut osittain ristiriitaiset tavoitteen. Pidetään kiinni jo päätetystä korotuksesta vuodelle 215, mutta lisäkorotuksia ei tehdä. 32. Maatalouden energiaveron palautus 33. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), puolitettu CO2 vero Maatalouden kilpailukyvyn edistäminen Yhdistetyn tuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen 34. Nestekaasun verottomuus Elinkeinopoliti ikka 35. Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus VM + Aluepolitiikka + VM + Energiatehokk uus vastikkeeton Palautus on vuoden 214 toiminnan perusteella 3 milj. euroa vuonna 215. Ehdotetaan poistettavaksi fossiilisten polttoaineiden osalta vuonna 215, ei siis maksatuksia vastikkeeton Tuki vähentää verotuksen ja päästökauppajärjestelmän päällekkäistä hiilidioksidiohjausta VM + Ympäristöpolit iikka VM vastikkeeton Verotus olisi teknisesti lähes mahdotonta 36. Biokaasun verottomuus,5,5,5 Uusiutuvan energian tuki VM Vastikkeeton Yleinen elinkeinopolitiikka -2 Ehdotetaan poistettavaksi Vastikkeeton Poistolle ei teknistä estettä. Uusi energiaverodirektiivi tukisi poistoa. Poistetaan -1 Yhteensä 669,5 84,5 895, % vihreitä % keltaisi % punaisia 59,5 65,5 68, %

4 Listaus yritystuista.xlsx 37. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistamiseen sisältyvä verotuki ei Tuottavuuden ja kasvun tukeminen 38. Koulutusvähennys Osaamisen kehittämiseen perustuvan rakennemuutoksen tukeminen, työn tuottavuuden lisääminen ja työhyvinvoinnin lisääminen VM vast. Nykyisen 25 % poistoprosentin arvioidaan olevan matalan inflaation oloissa ylimitoitettu. Tutkimusten mukaan teknistaloudellista kulumista nopeammat poistot eivät ole tehokas keino investointien lisäämiseen. Nopeutetut poistot myös suosivat aineellisen pääoman toimialoja aineettoman pääoman toimialojen kustannuksella, koska nopeutetut poistot kohdistuvat vain koneisiin ja kalustoon. Tällä tavoin ne hidastavat rakenteellista muutosta, jossa pääomaintensiivinen matalan tuottavuuden tuotanto korvautuu aineettomaan pääomaan perustuvalla korkean tuottavuuden tuotannolla. Lisäksi verotuksen ja kirjanpidon erilaisten poistojärjestelmien seuraaminen aiheuttaa sekä verovelvollisille että Verohallinnolle kustannuksia. VM + - vast. Koulutusvähennys on uusi vähennys, joka otettiin käyttöön vuoden 214 alusta. Ehdotus: Odotetaan arvioita koulutusvähennyksen toimivuudesta. Arviointi on sovittu tehtäväksi vuonna 215. Supistetaan irtaimen käyttöomaisuuden poistojen verotukea muuttamalla taloudelliselta pitoajaltaan pitkäikäisten investointien poistot tasapoistoiksi. Uudessa mallissa vähintään 8 vuoden taloudellisen pitoajan investoinnit poistetaan tasapoistoin. Tasapoistoprosentti on kiinteä ja mitoitettu poistoluokan alarajan taloudellisen pitoajan mukaan (investointien pitoaika 8-15 vuotta, 12,5 % tasapoisto; inv. pitoaika vähintään 15 vuotta, 6,7 % tasapoisto). Alle 8 vuoden taloudellisen pitoajan investointien poistoja ei muuteta. Tuottovaikutusarvio käyttöönottovuodelle +8 milj. euroa Toimintavaraus, EVL 46 a ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen. Yhtiömuotojen välisen veroneutraliteetin tukeminen VM - vast. Toimintavaraus saattaa voimistaa suhdannevaihteluja niiden tasaamisen sijaan, koska toimintavarausta tehdään usein hyvinä aikoina ja puretaan huonoina aikoina. Toimintavaraus kohdistuu työvoimavaltaisiin aloihin voimakkaammin kuin pääomavaltaisiin aloihin, koska varauksen pohjana on palkkasumma. Ehdotus: Käynnistetään selvitys toimintavarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. T&K&I-toiminta ja kansainvälistyminen 4. Tutkimus- ja kehitystoiminnan määräaikainen verokannustin (voimassa ) Yhteensä vihreitä keltaisi punaisia ei Elinkeinoelämän uudistaminen, T&K&I-investointien lisääminen ja kasvun tukeminen VM + - vast. T&K-verokannustin on perusluonteeltaan uudistava, koska se määritelmällisesti kohdistuu osaamisintensiiviseen toimintaan. T&K-verotuen vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja suorituskykyyn on kuitenkin epäselvä, sillä kansainväliset tutkimustulokset tuen vaikuttavuudesta ovat ristiriitaisia. T&K-menojen arvioidaan kyllä jossain määrin kasvavan T&Kverokannustimen käyttöönoton seurauksena. On kuitenkin epäselvää, missä määrin menojen lisäys muuttuu T&K-tuotannon ja innovaatioiden lisäykseksi ja minkälaatuista tämä tuotannon lisäys on. Verotuen kustannus-hyöty-tehokkuutta puolestaan heikentää se, että T&K-verokannustin ei suoraan tue innovaatioiden leviämistä muuhun yhteiskuntaan ja kohdistuu suureksi osaksi suurten yritysten T&K-toimintaan, joka olisi voitu rahoittaa ilman julkista tukeakin. Ulkomaisissa tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että verokannustimen takia muita menoja naamioidaan T&K-menoksi. Tämä lisää tuen kustannuksia ilman vaikutusta T&Ktuotantoon. Ehdotus: Ei jatketa T&Kverokannustinta vuoden 214 jälkeen, ennen kuin näyttö sen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta on voitu osoittaa kotimaisissa tutkimuksissa % % % -14 % Elinkeinopoliittiset erityistuet Päätetty jo poistaa 215 Yhteensä vihreitä keltaisi punaisia -1 % % -1 % %

5 Listaus yritystuista.xlsx 41. Takuuvaraus, EVL ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM? vast. Takuuvarauksen verotuen määrä voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen se on silloin, kun vanhoja varauksia puretaan nettomääräisesti enemmän kuin uusia tehdään. Ehdotus: Käynnistetään selvitys takuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. 42. Asuintalovaraus, L 846/ ei Tuleviin menoihin varautuminen VM? - - vast. Asuintalovarauksen verotuen määrä voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen se on silloin, kun vanhoja varauksia puretaan nettomääräisesti enemmän kuin uusia tehdään. Ehdotus: Käynnistetään selvitys asuintalovarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. 43. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 2 33 ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen VM vast. Verotuki on säädetty poistuvaksi vuoden 214 lopussa. VATT:n selvityksen mukaan korotettujen poistojen vaikutukset investointikannustimiin ovat olleet heikkoja, koska korotetun poiston tuottama säästö suhteessa investointimenoon on ollut keskimäärin hyvin pieni. Ehdotus: Ei jatketa verotukea vuoden 214 jälkeen Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus EVL 48 a 45. Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 1 mom ei Liiketoimintariskeihin varautuminen ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM? vast. Ehdotus: Käynnistetään selvitys lisävakuutusvastuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmu-kaisuudesta nykyolosuhteissa. VM? vast. Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus kuten muutkin elinkeinoverotuksen varaukset ja tasoitusmäärä, ovat jäänteitä ajalta, jolloin varausten rooli verotuksessa oli suuri. Niitä vähennettiin ratkaisevasti 199-luvun veroreformeissa. Ehdotus: Käynnistetään selvitys erilaisten varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. Päätetty jo poistaa 46. Tasoitusmäärä, EVL 8 1 mom. 1 k ei Vakuutusliikkeen vuotuisen satunnaisvaihtelun tasaaminen. Ulkoisen rahoituksen niukkuuden kompensoiminen VM? - - vast. STM:n tasoitusmäärätyöryhmän selvityksen (27) mukaan tasoitusmäärä on muodostunut tarpeettoman suureksi eräille yrityksille. Verovähennyskelpoisia varauksia on vähennetty ratkaisevasti 199-luvun veroreformeissa, mutta tasoitusmäärän osalta uudelleen tarkastelua nykyisen verojärjestelmän puitteissa ei ole tehty. Ehdotus: Käynnistetään selvitys tasoitusmäärän tarkoituksenmukaisuudesta ja perustellusta tasosta nykyolosuhteissa. 47. Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki ei Kotimaisen elokuvataiteen edistäminen 48. Pienpanimoiden veronhuojennus ei Pienpanimoiden kilpailukyvyn edistäminen VM vast. Elokuvatuottajien tuotantotuki sai verovapauden vuonna Muilla toimialoilla tuet ovat tyypillisesti veronalaisia. Ehdotus: säädetään elokuvatuottajien tuotantotuki veronalaiseksi. VM + Alkoholipoliikka - vastikkeeton Tuen rakennetta kehitetään parhaillaan pienpanimoiden kasvua paremmin tukevaksi. Säädetään tuki veronalaiseksi Kehitysalueiden korotetut poistot, L 1262/ ei Investointien lisääminen sekä tuottavuuden ja kasvun tukeminen. Aluepoliittiset syyt VM vast. Verotuki poistui käytöstä vuoden 213 lopussa. VATT:n tekemien selvitysten mukaan kehitysaluepoistoja hyödynsi vain pieni osa yrityksiä, kehitysaluepoistojen tukiintensiteetti suhteessa investointiin oli hyvin pieni ja poistojen ja investointihalukkuuden välillä ei tilastollisin menetelmin havaittu yhteyttä. Ehdotus: ei oteta käyttöön uudelleen. 5. Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus vähennyskelpoisuus ei Liiketoimintariskeihin varautuminen VM Ehdotus: Käynnistetään selvitys lisävakuutusvastuuvarauksen sekä muiden varausten tarkoituksenmukaisuudesta nykyolosuhteissa. Poistui käytöstä vuoden 214 alussa Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä vihreitä % keltaisi % punaisia % 51. Pelastusauton, sairasauton, invataksin yms. autoverottomuus 52. Muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti politiikkatavoitteen saavuttamiseksi. Kohdistuu suoraan tai välillisesti julkiseen sektoriiin VM - - Vastikkeeton Ehdotetaan poistettavaksi. Edellyttää siirtymäjärjestelyjä. Poistetaan -14

6 Listaus yritystuista.xlsx 53. Autoveron palautus invalideille Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - - Vastikkeeton Arvioitava onko autoveron palautus paras tapa tukea invalidien autohankintaa. 54. Museoajoneuvojen, pelastus ja sairasautojen sekä linja autojen vapautus ajoneuvoverosta 55. Invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta 56. Kilometrikorvaus (yht. 1 milj., josta ylikompensaation osuus 25 milj.) Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti tämän politiikkatavoitteen saavuttamiseksi,5,5,5 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka VM - Vastikkeeton Arvioitava onko verotuki yhteiskunnan kannalta tehokkain instrumentti tämän politiikkatavoitteen saavuttamiseksi Työvoiman liikkuvuuden tukeminen VM Vastikkeeton Hallitus päätti kilometrikorvauksiin liittyvän ylikompensaation purkamisesta vuonna 212 ja kiristysten ensimmäinen osa tuli voimaan vuoden 213 alusta. Kiristysten jälkimmäisen osan oli määrä tulla voimaan 214 alusta mutta osana keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen tukemista hallitus päätti syksyllä 213 olla toteuttamatta kiristystä. 57. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähennysoikeus (nettovaikutus) Työvoiman liikkuvuuden tukeminen VM Vastikkeeton Vähennyksen merkittävänä tavoitteena on työvoiman liikkuvuuden tukeminen, jolla pyritään edistämään työvoiman saatavuutta ja toisaalta ihmisten työllistymistä. Nykymuodossaan vähennys on hallinnollisesti raskas, eikä vähennys tue yhdyskuntarakenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Vähennyksen rakennetta voitaisiin uudistaa ja samalla vähennystä voitaisiin asteittain pienentää. Selvitys/tutkimushankkeita menossa; tuloksia vuoden lopulla. Tavoitteena on, että lakiuudistuksia työmatkakuluvähennysjärjestelmään voitaisiin viedä eduskuntaan 215, eli voisivat astua voimaan vuoden 216 alusta. Säästöpotentiaali riippuu voimakkaasti valitusta mallista, jonka selvittely on vielä kesken. Tämänhetkinen arvio on 5 1 milj. euroa ja realisoituisi vaiheittain useamman vuoden aikana. Säästötavoite 1%? -65,5 58. Matkailuautojen verotuet VM Vastikkeeton todennäköisesti tuen poisto muuttaisi käyttäytymistä eikä lisäisi verotuloja Yhteensä 688,5 74,5 729,5-79,5 % vihreitä % keltaisi 638, 655, 68, -65,5-1 % punaisia 5,5 49,5 49, % Yhteensä säästöt Kaikki vastikkeettomat tuet yhteensä % vihreitä ,4,, % keltaisi % punaisia % Kehysriihet Päätetyt säästöt Säästöesitykset Yhteensä säästöt 214 verrattuna *) Tarkasteluun lisätyt maa- ja metsätalouden tuet (liikennevaloarvioita ei ole tehty) *) Nämä luvut eivät sisällä kehysriihien leikkauksia. SUORAT TUET Maa- ja puutarhatalouden tuki EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki 544, 498,8 MMM 17,8 86,2 MMM 65, 8,9 MMM 67, 59,7 MMM 18,6 31,4 MMM Pienpuun energiatuki 7,3 2, MMM EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen Kansallinen ruokaketjun kehittäminen Eräät metsätalouden valtionavut VEROTUET 18 MMM 7,7 7,1 MMM 5,9 6,6 MMM 3,3 5,3 MMM 2,4 2,3 MMM Yhteensä 738,9 816,2 Metsävähennys, TVL MMM Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus, TVL Yhteensä 47, MMM lisätuet yhteensä 785,9 MMM

7 Listaus yritystuista.xlsx Kaikki tuet yhteensä (214 talousarvio) TKI-toiminta ja kansainvälistyminen (214 talousarvio) 729, TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Avustukset Lainat Verotuet 151 Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Avustukset (214 talousarvio) Verotuet (214 arviot) TKI-toiminta ja kansainvälistyminen TKI-toiminta ja kansainvälistyminen 15,5 41 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka 729,5 631 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka 391,5 84,7 Energia ,5 Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Liikenne

8 14 Yritystuet mrd 8 6 Verotuet Lainat Avustukset 4 2 TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

9 Yritystukien muutokset Muut tarkasteltavat tuet Liikenne Työllisyys- ja aluepolitiikka Energia Yleinen elinkeinopolitiikka Elinkeinopol. erityistoimet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen

10 Yhteensä Yhteenveto yritystuista 214, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , ,2 16 Elinkeinopol. erityistoimet 97 84, ,7 37 Yleinen elinkeinopolitiikka Energia ,5 895,5 391, ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 141,5 9 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 729,5 729, ,5 Yhteensä Yhteensä Yhteenveto yritystuista 213, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , ,7 19 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia , ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 23,5 9 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 74,5 74, ,5 Yhteensä

11 Yhteensä Yhteenveto yritystuista 212, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen , Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia , ,5 Työllisyys- ja aluepolitiikka ,5 172,5 11 Liikenne Muut tarkasteltavat tuet 688,5 688, ,5 Yhteensä Yhteensä Yritystukien muutokset Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä Yritystukien muutokset

12 Yhteensä Yritystukien muutokset Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä

13 Yhteensä Elinkeinotukien leikkaukset , mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen ,4-17,8 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Yhteensä Yhteensä Nykyiset päätökset, yhteenveto säästöistä, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

14 Yhteensä Yhteensä Lisäsäästöesitykset yhteensä, mrd Tuet Tuet värikoodeittain Kaikki Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet Avustukset Lainat Verotuet TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Elinkeinopol. erityistoimet , ,94-4 Yleinen elinkeinopolitiikka Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet -79,5-79,5-65,5-14 Yhteensä TA212 TA muutos Tehdyt päätökset Lisäsäästö-esitykset Säästöt yhteensä TKI-toiminta ja kansainvälistyminen % % % % Elinkeinopol. erityistoimet % % % % Yleinen elinkeinopolitiikka % % % % Energia % -2-2 % % % Työllisyys- ja aluepolitiikka % -9-6 % % -9-6 % Liikenne % % % % Muut tarkasteltavat tuet % % % % Yhteensä % % % %

15 Vuosien aikana osana elinkeinotukien leikkauksia TKI-toimintaan ja kansainvälistymiseen on kohdistettu säästöjä jo 19 milj. euroa.

16 Päätetyt muutokset. Yhteensä 222 milj TKI-toiminta ja kansainvälistyminen -33 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka -16 Energia Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet Lisäsäästöesitykset yhteensä 57 milj. -79, TKI-toiminta ja kansainvälistyminen -132 Elinkeinopol. erityistoimet Yleinen elinkeinopolitiikka Energia -258 Työllisyys- ja aluepolitiikka Liikenne Muut tarkasteltavat tuet

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Outi Honkatukia 17.4.2013 Hallitusohjelma Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 359/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Kärkihankkeet (1 000 euroa)

Kärkihankkeet (1 000 euroa) Työllisyys ja kilpailukyky PL 24 UM 24.01.01 Ulkoasiainhallinnon toimintamenot 1 796 1 605 1 599 0 5 000 Kärkihanke 1: Kilpailukyvyn vahvistaminen, Toimenpide 1 (ja2) : Team Finland verkoston määräaikainen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. Momentin perusteluja

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030: Tuet teollisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA 2011-2015 FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry www.finbioenergy.fi ja www.finbio.fi FINBIO on yli 100 jäsenorganisaation energia-alan valtakunnallinen kattojärjestö, joka

Lisätiedot

Rakenteellisen muutoksen tuki

Rakenteellisen muutoksen tuki Esitys kokeilun toteuttamisesta Kaakkois-Suomessa 1 Taustaa Rakenteellinen muutos voi olla alue- ja/tai toimialakohtaista. Kaakkois-Suomessa se on ollut molempia ja koskettanut ennen kaikkea metsäteollisuutta

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Liite 1. Talousneuvosto

Liite 1. Talousneuvosto Liite 1 Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus Suomen talouskasvun eväitä 2010-luvulla Talousneuvosto 27.3.2013 Maailma muuttuu Suomi kohtaa haasteita Toimintaympäristö Globaali toimintaympäristö

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi Valtiovarainministeriön tiedotus/keskustelutilaisuus Helsinki 10.9.2010 Teknologiajohtaja Satu Helynen 2 Taustaselvityksen työtapa VTT:n

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Sivu 1 Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Rahoitus- ja indikaattoritaulukot Muistion liite Alueosasto 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) Rahoitustaulukoissa on

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne

Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6.

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6. Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yritystoiminnan rahoitus Yrityksen kehittämisavustus (TEM): Yrityksen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi Helsinki, 7.11.2013 Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM TEM edistää tuulivoimaa lukuisin eri toimin Taloudelliset kannusteet Tuulivoiman edistämistyöryhmä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Startup-yrittäjyys ja Suomen tulevaisuus Kansainvälinen Telepäivä 2016

Startup-yrittäjyys ja Suomen tulevaisuus Kansainvälinen Telepäivä 2016 Startup-yrittäjyys ja Suomen tulevaisuus Kansainvälinen Telepäivä 2016 Tuija Ypyä TEM 1 Kasvun Kärjet (BCD) ovat kasvun ja uudistumisen painopistevalintoja Lisää jalostusarvoa tuotantoon ja vientiin B

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 559 000 euroa. Momentin

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoitepaketti

Uusiutuvan energian velvoitepaketti Uusiutuvan energian velvoitepaketti Valtiosihteeri Riina Nevamäki 20.5.2010 Hallituksen energialinja kohti vähäpäästöistä Suomea Tärkeimmät energiaratkaisut Energiatehokkuus 4.2.2010 Uusiutuva energia

Lisätiedot