merimies uusia kasvoja ja nuorta verta Nya ansikten och ungt blod i Unionens kongress Unionin edustajakokouksessa Edustajakokouksen teemanumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merimies uusia kasvoja ja nuorta verta Nya ansikten och ungt blod i Unionens kongress Unionin edustajakokouksessa Edustajakokouksen teemanumero"

Transkriptio

1 merimies Edustajakokouksen teemanumero Nya ansikten och ungt blod i Unionens kongress Unionin edustajakokouksessa uusia kasvoja ja nuorta verta

2 merimies 3/2008 Avajaiset Lounais-Suomen osastosta: Mika Ojala, Eira Pessi ja Pekka Mantere edustajakokouksen avajaisissa. Merimies-Unionin 22. edustajakokouksessa Yhteinen sävel ja yhteishenki E Ei suurta dramatiikkaa, saati tulenkatkuisia lauseita. Merimies-Unionin 22. edustajakokous Helsingin Hakaniemessä sujui enemmän kuin yhteisen sävelen vallitessa. Yksimielisyys merenkulun tämän hetkisestä suurimmasta uhasta oli kaikille selvä: kauppa-alusten säilyminen Suomen lipun alla on turvattava. Myös jäänmurrossa ja väylänhoidossa meneillään olevat ihmisten ulkoistamis- ja irtisanomisuhkat ovat tehneet monen jäsenen elämästä hyvin epävarmaa. Porukka on rikki. Avajaisten ja kutsuvieraiden pitämien 2 tervehdysten jälkeen edustajakokousjoukko siirtyi Siltasaari-saliin. Järjestäytymisen jälkeen puheenjohtajan nuijaan tarttuivat Mika Ojala, Kenneth Bondas ja Tarja Rännäli. Sihteerin tehtäviä hoitivat puolestaan Markku Lauriala ja Markku Knuutinen. Vuosituhannen vaihteesta menetetty merityöpaikkaa Kuluneiden neljän vuoden aikana merenkulussa on ollut joitakin onnen hetkiä, mutta enimmäkseen karikoita, tuli ilmi vuosien toiminta- ja tilikertomuksia tarkasteltaessa. - Menneellä edustajakokouskaudella Suomen lipun alla toteutuneiden vientija tuontikuljetusten suhteelliset osuudet painuivat ennätyksellisen alhaiselle tasolle, ja pohjakosketus saavutettiin vuonna 2006, jolloin vientikuljetuksissa kotimaisuusaste ITF:n merijaoston päällikkö Stephen Cotton esitti edustajakokoukselle tervehdyksensä, jossa hän kehotti jatkamaan työtä sosiaalisen polkumyynnin lopettamiseksi ja merimiesten oikeuksien puolesta taistelemiseksi. Ay-liikkeen tehtävä on pitää yhteisistä asioista huolta. Ilman solidaarisuutta olemme kykenemättömiä tekemään muutoksia, Cotton totesi. putosi 16,9 prosenttiin ja suomalaisten kuljetusten kokonaisosuuden laskiessa kaikista merikuljetuksistamme 27,6 prosenttiin, taloudenhoitaja Mikko Tuominen kertoi edustajakokoukselle. Suomalaisen kauppalaivaston rekisteröinti toisten lippujen alle on vaikuttanut merenkulkijoiden työpaikkojen määrään, mikä puolestaan on heijastunut Unionin jäsenmäärään. - Merenkulkulaitoksen julkaiseman merimiestilaston mukaan kaikissa merimiesammateissa (päällystö mukaan lukien) henkilötyövuosia tehtiin vuonna ja vuonna , eli vuosituhannen vaihteesta olemme menettäneet alalta vuosityöpaikkaa, Tuominen jatkoi. Vain rahalla on merkitystä? Näitä asioita miettien ja pureskellen eteni ensimmäinen edustajakokouspäivä. Puheenjohtaja Simo Zitting kertasi menneiden vuosien vaiherikkaita merenkulun tapahtumia sekä arvioi muun muassa tänä keväänä käytyjä työehtosopimusneuvotteluita, jotka päättyivät pääsopimusaloilla kuukauden etuajassa, jo tammikuun lopussa. Tämän hetkiset suurimmat odotukset liittyvät tonnistoveron uudistamiseen kilpailukykyiseksi - ja asialla alkaa olla jo kiire. - Lakiesitys tulisi saada hyvissä ajoin valmiiksi, jotta se ehtii ennen kesää hallituspuolueiden käsittelyyn ja elokuun budjettiriiheen sekä sieltä ennen syyskuun puoliväliä eduskunnalle, jotta se ehditään käsitellä, Zitting totesi. Ensimmäisenä päivänä puhujanpönttöön kiipesi myös Viking Linen pääluottamusmies Jyrki Lummejoki, joka puhui tämän päivän haasteista: ulosliputusuhista ja työntekijöiden loppuun palamisesta, sillä työelämässä millään muulla ei tunnu olevat merkitystä kuin rahalla. - Me puolestamme joudumme kamppailemaan yhä pienenevien resurssien kanssa työpaikoilla. Herää kysymys, mihin me näitä pieneneviä ei hiipuvia resurssejamme haluamme käyttää, Jyrki kysyi. Tämän lisäksi Lummejoki lähetti terveisiä varustajille. - Suomen Merimies-Unioni on työntekijöiden etujärjestö, ei mikään itsellinen toimija, joka yrittää jarruttaa varustajien toimia parhaan kykynsä mukaan. Kun kaikki ymmärtävät tämän, olemme jo varsin pitkällä, Jyrki totesi. Edellä mainitulla viestillä Lummejoki halusi tuoda esiin, että Unioni ei halua olla mikään tyhjäntappelija, mutta jos työntekijöiden etu on uhattuna, on liitonkin toimittava. Ensimmäinen päivä päättyi edustaja-

3 sjömannen 3/2008 Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting totesi avajaispuheessaan, että nuuskan myynti pitäisi sallia myös suomalaisilla aluksilla Ruotsin aluevesillä, eli nykytilanne olisi jäädytettävä ja asiaan voitaisiin palata uudelleen tupakkadirektiivin uudistamisen yhteydessä. Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Helena Jaatinen (vas.) ja toimistopäällikkö Marina Paulaharju. Merimies-Unionin henkilökunta on valmiina vastaanottamaan edustajakokouksen vieraita Helsingin työväentalon aulassa. NTF:n pääsihteeri Klas Valbärj piti edustajakokoukselle pitkän puheen EU:n toiminnasta ja pohti, onko EU-tuomioistuin politisoitunut. Valbärjin mukaan tarvitsemme EU:ta tueksemme, mutta pelisääntöjä pitäisi selkeyttää. kokouksen yhtenä puheenjohtajana toimineen Mika Ojalan loppukevennykseen, jossa muisteltiin Niilo Wälläriä, joka oli kutsuttu vanhoilla päivillään Linnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Kutsu tuotiin Unionin toimistoon. Niilo vilkaisi korttiin ja heitti sen työpöydälleen ärähtäen: Smokki, frakki - ei minulla smokkia eikä frakkia. Minä en lähde sinne keikaroimaan. Olen näin vanhaksi elänyt ilman niitä, kun ei kerran mainita tummaa pukua, minä en mene. Eikä hän mennyt. Unionin nimen päätteeksi SMU Toisena edustajakokouspäivänä vauhti kiihtyi. Ensimmäisten asioiden joukossa käsiteltiin Merimies-Unionin nimenmuutos. Kotisivu- ja sähköpostiosoitteet oli muutettu jo aiemmin selkeämpään muotoon ja nyt Unionin nimeen tehtiin vastaava kirjoitusasun muutos, eli nimi Suomen Merimies- Unioni SM-U ry, muutettiin muotoon Suomen Merimies-Unioni SMU ry. Näin ollen nimilyhenne SMU lunasti paikkansa ja hankalasta väliviivasta päästiin eroon. Suuri eläköitymisaalto neljän vuoden kuluttua Ammattiosastot olivat tehneet edustajakokoukselle aloitteita, joiden käsittely oli vuorossa seuraavaksi. Merimies-Unionista on jäämässä eläkkeelle paljon toimitsijoita alkaneen nelivuotiskauden jälkeen ja tämä on pantu merkille myös osastoissa. Tilanne on jo nykypäivänä konstikas, sillä toimitsijaresurssit ovat äärimmilleen venytetyt. Lounais-Suomen osasto esitti edustajakokoukselle toimitsijan palkkaamista rahtialusliikenteen asioiden hoitoa varten. Itäkustin osasto oli puolestaan huolissaan Kotkan jäsenpalveluiden turvaamisesta ITF-tarkastaja Markku Uimosen jäädessä eläkkeelle tänä vuonna. - Meidän on saatava uusia toimitsijoita sitä mukaan, kun varallisuus antaa myöden, liittosihteeri Pekka Teräväinen kertoi. Esityksissä edettiin hallituksen esityksen mukaan, eli Unioniin palkataan tulevina vuosina uusia toimitsijoita resurssien mukaan kasvamaan. Nettiäänestys jo mahdollista? Tero Palokoski Lounais-Suomen osasto otti esille äänestysaktiivisuuden nostamisen. Varsinkin nuoret saattaisivat äänestää esimerkiksi Internetin kautta hanakammin, kun se tarjottaisiin mahdollisuudeksi perinteisen äänestyksen rinnalle. Nettiäänestystä on mietitty myös Unionissa. Venäläinen merimiesten ammattiliitto (Seafearer s Union of Russia) antoi Merimies- Unionille yllätyslahjan komean puisen ruorin! Lahjan luovuttujina toimivat puheenjohtaja Igor Pavlov ja kansainvälisten asioiden johtaja Vadim Ivanov. - Par aikaa istuu työryhmä, jonka tehtävä on miettiä yhdistyslainsäädännön uudistamista. Siellä yhtenä käsiteltävänä asiana on äänestäminen netin kautta. Nykyinen yhdistyslaki ei sitä kuitenkaan salli, eli lain mukaan se ei ole mahdollista Mutta kun lakia muutetaan tulevaisuudessa, niin äänestäminen myös netissä on varmasti mahdollista, Zitting vastasi Palokoskelle. Merimies-Unionissa siis odotetaan ja toivotaan, että nettiäänestys etenee ensin lainsäädäntö- ja valtakunnallisimmilla tahoilla, jonka jälkeen sitä varmasti myös harkitaan Unionissa. 3

4 Avajaiset Mikko Ervast, Petri Kallonen, Jallo Malmi, Teuvo Merenlinna ja Jouni Sandell. Hemmo Mutka (vas.), Rauno Mutka ja Markku Knuutinen. Takana toimitsija Henrik Lagerberg. Unionin hallituksen paikkajaoista Muutosta Unionin hallituspaikkojen jaosta esittivät sekä Saimaan osasto (tuleva Sisä-Suomen osasto) sekä Pohjoisen osasto. Saimaan osasto esitti, että se saisi vakinaisen hallituspaikan, kun entinen Keski-Suomen osasto ja Saimaan osasto ovat yhdistyneet ja jäsenmäärä on kasvanut. Samoin Pohjoisen osasto esitti, että Saimaan ja Pohjoisen osastot saisivat vakituisen hallituspaikan: Saimaan osasto jäsenmääränsä tähden ja Pohjoisen osasto alueellisen edustuksensa perusteella. Myös kiertävä hallituspaikka säilytettäisiin valtakunnallisilla osastoilla. Esityksen johdosta Unionin hallituspaikkojen määrä olisi kasvanut kahdella kolmestatoista viiteentoista. Tehdyistä aloitteista ei herännyt keskustelua, vaan sali oli yksimielinen ratkaisumallista. - Esitetään, että seuraava valittava hallitus nimeää työryhmän käsittelemään ensitilassa hallituspaikkajakoa yhdessä tulevan edustajiston kanssa ja tältä edellytetään päätöstä viimeistään seuraavaan edustajakokoukseen mennessä, Jyrki Lummejoki lausui painokkaasti. Tämän lisäksi ammattiosastojen tekemien esitysten pohjalta edustajakokous velvoitettiin perustamaan työryhmä vuoden 2012 edustajakokousta varten, jossa käydään lävitse rakennemuutoksia (liiton sääntöjä ja organisaatiota), eli pohditaan miten niitä voisi kehittää edelleen. Useita esityksiä, joissa kaikissa sama nimi Edustajakokouksen dramaattisimmat hetket koettiin toisen edustajakokouspäivän aamuna henkilövalintojen aikaan, kun vaalivaliokunnan puheenjohtaja Leif Drockila nousi puhujanpönttöön. - Määräaikaan mennessä vaalivaliokunnalle on jätetty useita eri esityksiä liiton tulevaksi puheenjohtajaksi (puheessa tauko ja salissa jännittävä tunnelma) - mutta kaikissa esityksissä oli sama nimi: Simo Zitting, Drockila lausui salin ratketessa iloiseen nauruun. Sama tilanne toistui, kun vuorossa oli uuden liittosihteerin valinta tehtävää neljä vuotta hoitaneen Pekka Teräväisen jäädessä eläkkeelle. - Vaalivaliokunnalle on jätetty määräaikaan mennessä useita esityksiä, mutta näissäkin on vain yksi nimi: Kenneth Bondas! Puheenjohtajana nyt kolmannen kautensa aloittava Zitting ja uusi liittosihteeri Kenneth Bondas saivat onnentoivotuksia, kukkia ja halauksia valituiksi tultuaan. Edustajakokous oli valinnoista yksimielinen, joten alkanut edustajakokous alkoi hyvän yhteishengen vallitessa ja pätevien miesten johdossa, jotkut salissa olleet edustajat totesivat. Bondas aloitti liittosihteerin tehtävässä välittömästi, eli työt Unionin toimistossa rullaavat kuten aiemminkin, eikä katkoksia synny. Eläkkeelle jäävä Pekka Teräväinen piti kauniin kiitospuheen, jossa hän kiitti jäseniä luottamuksesta sekä saamastaan tuesta. - On ollut hienoa työskennellä perinteisessä liitossa, Merimies-Unionissa, jossa tehdään työtä tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden eteen. Parasta ovat olleet yhteydet jäseniin, merenkulkijoihin, Pekka kiitti. Työuran aikana raskaita päätöksiä ovat olleet päätökset työpaikkojen turvaamiseksi ja on painittu työvoimakustannussäästöjen kanssa, Pekka pohti. Teräväinen myös antoi edustajakokoukselle terveiset, joissa hän toivotti että yhteistyötä, lobbaamista ja verkostoitumista pitää olla entistäkin enemmän. Edustajakokouksen aikana saatiin tietoon myös ilouutinen, kun tämän TES-kierroksen viimeinen sopimus saatiin sovittua Ahvenmaan maakuntalautoille. Iltapäivästä puheenjohtaja puheenjohtaja Zitting kertoi edustajille vielä merenkulussa ja kuljetussektorilla meneillään olevista asioista. SAK: laisten kuljetusliittojen kesken on käynnissä selvitys yhteistyön mahdollisesta tiivistämisestä. Selvityksen laatii Turun yliopiston professori Harri Melin. Mukana selvityksessä ovat Merimies-Unioni, AKT - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, IAU Ilmailualan Unioni, PAU - Posti- ja logistiikka-alan unioni ja Veturimiesten liitto. Raportin on tarkoitus valmistua kesän aikana. Se tutkii, olisiko kuljetusliittojen yhteistyön tiivistämisestä saatavissa mitään synergiaetuja. Asiaan palataan kuitenkin paremmin alkusyksystä raportin valmistuttua. Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa keskusteltiin vielä Merimies-Unionin ja AKT:n työttömyyskassojen yhdistymisestä. Muun muassa ulosliputukset ovat vähentäneet suomalaisia merityöpaikkoja ja vuoden 2006 lopussa työmarkkinoiden käytössä oli enää jäsentä. Jäsenmäärän pienenemisen vuoksi Merimies-Unionin työttömyyskassan on selvittänyt yhdistymistä AKT:n työttömyyskassaan, joka tuli potentiaaliseksi yhteistyön ilmailu- ja rautatiealan työttömyyskassojen kanssa ajauduttua aiemmin kiville. Esisopimus Unionin ja AKT: n kassojen yhdistymisestä on tehty. Yhdistymällä AKT:n työttömyyskassaan voidaan turvata merimiesten työttömyysturva ja sen rahoitus. Näin ollen Merimies-Unionin työttömyyskassan kokous siunasi yhdistymisen, josta päätetään myöhemmin AKT: n työttömyyskassan edustajakokouksessa vuonna Näihin tunnelmiin päättyi Merimies- Unionin 22. edustajakokous. Tuleville vuosille on paljon haasteita tiedossa, mutta mikäli esimerkiksi uudistunut tonnistovero tulisi voimaan, saattaisi se tuoda mukanaan laivojen kaikkien toiveiden mukaan Suomen lipun alle. Teksti: Saana Lamminsivu Kuvat: Saana Lamminsivu ja Essi Voutilainen Lehden etukannen kuva: Essi Voutilainen SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalaisen mukaan ay-liikkeen pitää uudistua ajan mukana. Myös SAK:laisessa liittoperheessä kuljetaan kohti suurempia liittokokonaisuuksia. Ihalainen toivoi, että kuljetusliittojen kesken syntyy hyvä yhteistyön kehitysvaihe - ja yhteistyötä sekä synergiaa haetaan myös tulevaisuudessa. 4 Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Iltapäivän aikana edustajakokouksessa kuultiin vielä puheenjohtaja Zittingin katsaus kuluneen vuoden toiminnasta, jossa sivuttiin myös tulevaa vuotta. Keväällä käydyt TESneuvottelut, ulosliputusuhat ja XPRS-laiva nousivat katsauksessa esille. Kulunut kevät on ollut raskas ja samojen haasteiden painamana lähtee liikkeelle myös alkanut nelivuotiskausi. Työtä ja haasteita siis riittää. Rahtipuolen Kenneth Bengts ja Kristiina Lindström istuvat Anu Ryökkysen seurassa.

5 Liikenneministeri Anu Vehviläinen toi valtioneuvoston tervehdyksen Merimies-Unionin 22. edustajakokoukselle S Sanonta kuuluu, että merimies on eri mies. Tähän ajatuskulkuun on helppo yhtyä kun katsomme sitä painoarvoa, mikä merenkulkuun liittyvillä asioilla on viime vuosina ollut liikenne- ja viestintäministeriönkin toiminnassa, liikenneministeri Anu Vehviläinen aloitti tervehdyksensä edustajakokoukselle. Liikenneministeri totesi runsas vuosi sitten aloittaneen Matti Vanhasen toisen hallituksen linjanneen useita toimenpiteitä suomalaisen merenkulun toimintaedellytysten ja tulevaisuuden varmistamiseksi. Keskeisimmät linjaukset ovat: suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn parantaminen tärkeimpien kilpailijamaiden tasolle EU:n sallimilla tukimuodoilla ja varustamoverotusta uudistamalla sekä tonnistoverolainsäädännön uudistaminen kilpailukykyiseksi. Tämän meripolitiikan tavoite on turvata Suomen kauppalaivaston myönteinen kehitys, suomalaisten merenkulkijoiden työllisyys ja huoltovarmuus, Vehviläinen luetteli. Liikenneministerin mukaan merenkulkuelinkeino on ala, jossa on toimittu kansainvälisessä kilpailussa jo paljon ennen kuin nykyinen muotisana globalisaatio oli edes keksitty. Tämän jälkeen ministeri jatkoi: Vaikka merenkulku toimii markkinataloudessa, on valtiollakin omat mahdollisuutensa edistää merenkulkua. Valtion tulee olla luomassa alalle sellaiset toimintaedellytykset, että elinkeino pystyy vastaamaan kansainvälisen kilpailun asettamiin haasteisiin, hän totesi. Yllä olevalla kannanotolla liikenneministeri laittoi oman puumerkkinsä valtiovallan roolille merenkulun toimintaedellytysten parantamisessa. Voimme vetää lausumasta johtopäätöksen, että valtiovallan on kannettava enemmän vastuuta ja osallistuttava aktiivisesti merenkulkuelinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseen Suomessa. Liikenneministeri tuntui olevan myös tietoinen ongelmista, joiden kanssa Suomen kauppalaivasto tällä hetkellä taistelee: Myös Suomessa merenkulun tukiin tulee suhtautua realistisesti. Mukavuuslippulaivojen, eli avointen rekisterien maiden aiheuttaman epäterveen kilpailun takia olemme tilanteessa, missä kaikkien niin sanotusti korkean kustannustason maiden on tuettava tavalla tai toisella kauppalaivastojaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Niin kauan kuin muissakin EU-maissa tuetaan merenkulkua, myös Suomessa on hyväksyttävä tämä asia, jos halutaan säilyttää Suomen lipun alla purjehtiva tonnisto, liikenneministeri Vehviläinen kertoi edustajakokoukselle. Suomen syrjäinen sijainti tekee ulkomaankaupastamme riippuvaisen merikuljetuksista. Jo pelkästään huoltovarmuusnäkökohdat edellyttävät riittävän suuruista kotimaista Lisen Julin-Qvarnström tonnistoa. Poikkeukselliset talviolosuhteet sekä pitkä ja karikkoinen rannikkomme puolestaan vaativat aivan erityistä osaamista. Paras tae tavoitteiden toteutumiseksi on kotimainen kauppalaivasto, jota operoi ammattitaitoinen ja hyvin koulutettu, maamme erityisolosuhteisiin perehtyneet merenkulkijat, ministeri luetteli ja jatkoi Hallitusohjelman linjausten toteuttamiseksi ministeriössämme on valmisteltu esitystä meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamista koskevan lain muuttamiseksi. Ensimmäisinä konkreettisina toimenpiteinä suomalaisen merenkulun tulevaisuuden varmentamiseksi liikenneministeri Vehviläinen kertoi seuraavista toimista: Liikenne- ja viestintäministeriöllä on oma esityksensä tilanteesta, jonka ohella valtiovarainministeriö laatii uuden ja kilpailukykyisen mallin tonnistoverosta. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan puolestaan esitys merenkulkijoiden työ- ja kotimatkoista syntyvien kustannusten osittaiseksi korvaamiseksi varustamoille, kiteytti Vehviläinen toimia. Erityisen tärkeänä hän piti tonnistoveron uudistamista, sillä useilla varustamoilla on käynnissä merkittäviä investointiohjelmia, ministeri tiesi kertoa. Merenkulun kilpailukykyä edistävät toimenpiteet linjataan hallituksessa elokuun budjettiriihen yhteydessä, eli tiedämme silloin odottaa tarkempia uutisia. Liikenneministeri päätti tervehdyksensä toteamukseen, että suomalaisessa merenkulussa tilanne näyttää valoisammalta kuin aikoihin. Esimerkiksi ulkomaanliikenteessä toimivien suomalaisten alusten lukumäärä on kasvanut. Vuoden 2007 alusta kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittiin 18 alusta. Vastaavana aikana luettelosta poistettiin ulkomaille myynnin johdosta 10 alusta eli nettolisäys oli kahdeksan laivaa, laski Vehviläinen Suomen lipun alle tulleen tonniston määrää. Tämän lisäksi hän piti myönteisenä, että Suomen Merimies-Unionin ja työnantajapuolen kesken saatiin työehtosopimukset aikaan - ja jopa vielä etuajassa - tammikuun lopussa. Ministerin mukaan Suomessa ei ole erityistä pulaa kansallisista merenkulkijoista, konepäällystöä lukuun ottamatta, hän laskeskeli. Useimmissa muissa EU-maissa sen sijaan merenkulkijapula on todellinen. Vehviläinen näki, että suomalaisella nuorisolla on ammatillista kiinnostusta merenkulkualalle jatkossakin. Tervehdyksensä lopussa liikenneministeri varmasti viittasi myös idän suuntaan, sillä hän lausui: Tiedämme myös, että merikuljetukset varsinkin Itämeren alueella ovat jatkuvassa kasvussa, mikä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia myös suomalaisille varustamoille ja merenkulkijoille. Liikenneministerin mukaan Suomessa on myös varustajia, jotka arvostavat suomalaisuutta. On myös hyvä muistaa, että ulosliputusuhista huolimatta Suomessa toimii myös sellaisia perinteisiä, hyvin johdettuja varustamoita, joille Suomen lippu ja suomalainen miehistö ovat lähes itsestään selviä asioita, päätti ministeri puheensa toivottaen Unionille ja koko merenkululle hyvää menestystä ja turvattua tulevaisuutta! 5

6 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Julkilausuma rekisteriin on leikkiä huoltovarmuutemme kustannuksella. Julkilausumavaliokunnan puheenjohtaja Tero Palokoski esittelee julkilausumaa. Suomalaisen merimiehen tulevaisuus ei saa olla nuuskanmyynnistä kiinni Suomen meriklusteri työllistää noin puoli miljoonaa ihmistä, mutta samanaikaisesti suomalaisen merimiehen tulevaisuus on vaakalaudalla ulosliputusten seurauksena. Uusi uhka nousee lännestä: vaarana on alusten siirtyminen Ruotsin lipun alle, mikäli nuuskan myyntiä ei voida harjoittaa tulevaisuudessa kotimaisilla aluksilla. Kauppalaivaston luisuminen naapurivaltion Myös talvimerenkulussa harjoitetaan tällä hetkellä rankalla kädellä merimiesammatin alasajoa. Suomen kauppa- ja teollisuuselinkeinot ovat todenneet yhteen hengenvetoon talvimerenkulun erikoisosaamisen olevan vaalimisen arvoista ja elintärkeää, mutta jo samalla uloshengityksellä yritetään päästä eroon jäänmurtoa taitavista merimiehistä. Tilanne ei ole valoisa myöskään väylänhoidossa, jossa ulkoistamisen ja yksityistämisen kautta vaarannetaan jo nykyistenkin resurssien riittävyys, vaikka liikenne rannikolla ja sisävesillä kasvaa vuosittain huomattavasti. Merimiesten työssä jaksaminen on nykypäivänä koetuksella pätkätöiden ja miehistöjen pienuuksien tähden. Kun yksi ihminen hoitaa useamman työt, myös työtapaturmien riski lisääntyy. Merimies-Unionin edustajakokous vastustaa meneillään olevaa työsuojelupiirien alasajoa. Jos työsuojelua laiminlyödään, seuraukset näkyvät välittömästi laivoilla, joissa paitsi työskennellään, myös asutaan työssäolon aikana. Suomen merenkulun tulevaisuuden varmentamiseen tarvitaan yhteistyötä kuljetusliittojen, työmarkkinaosapuolten ja Itämeren alueen ammattiliittojen kanssa. Mitä odotat tulevaisuudelta? Petri Kallonen, yt-kansikorjausmies, Fennica, Lounais-Suomen osasto, ensimmäinen edustajakokous Petri työskentelee Varustamoliikelaitos Finstashipin monitoimimurtaja Fennicalla. Finstashipissä on tällä hetkellä yt-neuvottelut käynnissä. - Tärkeintä on säilyttää omassa firmassa työpaikat, Petrin viesti on selvä. Ensimmäinen edustajakokous on mennyt hyvin ja Petri on tyytyväinen, kun valtuustossa voi vaikuttaa eri asioihin. Pienet varustamot esille TULE OPISKELEMAAN MERIKOULUUN LAIVAN TALOUSESIMIES - opiskeluaika pääsyvaatimuksena laivakokin koulutus ja työkokemusta laivoilta - haku mennessä RAVINTOLA-/LAIVAKOKKI Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto - opiskelu alkaa maalis-huhtikuussa - opiskelun kesto 1 3 v aiempi koulutus ja työkokemus huomioiden Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen: Rauman ammattiopisto, Suojantie 2, Rauma. Hakuohjeita: Lisätietoja antaa: Jukka Mäkinen , toimisto (02) , Kristina Cruises -varustamo sai iloisesti oman edustajan, Anneli Dahlströmin, Merimies-Unionin edustajakokoukseen useamman vuoden tauon jälkeen. Edustajista ylivoimainen enemmistö edustaa suurimpia varustamoita, joten Annelilla on tästäkin syystä laajempi tilaus pitää huolta pienempien varustamoiden asioista. - Unionin ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus pohjautuu hyvin paljon Silja-Viikkari -linjalle, koska ne ovat isoimmat varustamot, Anneli toteaa. Vaikka Reginalla noudatetaan ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimusta, on aluskohtaisessa miehitystä, vuorottelua ja palvelurahan jakamista koskevassa sopimuksessa otettu huomioon aluksen erityispiirteet. Annelin mielestä sopimukset eivät ole koskaan valmiita, vaan kehitystyö on jatkuvaa. - Mun mielestä siinä olisi itua, että omaa työehtosopimustamme pystyisi monilta kohdin muokkaamaan, hän pohtii ja jatkaa - Ainakin meillä on vedetty aika tiukille nämä henkilöstöhommat varsinkin talousja hotellipuolen työntekijöiden kohdalla, Dahlström kertoo. Tiukennukset näkyvät esimerkiksi henkilöstön määrässä. Miehityssopimuksissa miehistön minimimäärää pitäisi laittaa hieman ylemmäksi, sillä Annelin mukaan työnantaja kuitenkin aina ajaa loppu viimein minimillä. Trimmille tarvetta Toinen asia, joka vaikuttaa suoraan miehis- tön hyvinvointiin ovat erilaiset trimmit, joilla Anneli viittaa työkyvyn ylläpitoon. - Meidän on todella vaikeaa osallistua esimerkiksi Mepan järjestämille kursseille, sillä laivan päällä ollaan kuusi viikkoa putkeen. Aluksellamme on alkanut ilmetä esimerkiksi liikuntaelinsairauksia. Tarvittaisiin treeniä sekä tietoa oikeaoppisista työasennoista. Uudelta edustajakokousehdokkaalta eivät lopu muutkaan parannusideat kesken. Dahlström on huolissaan myös miehistökadosta maapuolelle esimerkiksi tarjoilijoiden kohdalla. - Henkilökohtaisesti toivoisin, että suomalainen merenkulku huomioisi esimerkiksi palkkapolitiikassa sen, että meiltähän alkaa olla tässä nyt siirtymistä maihin sen takia, että esimerkiksi tarjoilupuolella on siellä monta kertaa paremmat palkat. Varsinkin erilaisten lisien saamattomuus harmittaa Annelia ja hän uskoo tämän olevan yksi syy maapuolelle siirtymiseen. - Maissahan ne saavat ilta- ja yölisät sekä lauantai- ja sunnuntailisät - meiltä ne on poistettu kaikki, hän toteaa. Annelin mielestä tehtävää siis olisi vielä merimiesten palkasta tehtävien vähennysten korjaamisessa. Vaikka veroprosentti on pieni, syövät erilaiset vähennykset käteen jäävän palkan määrää. 6

7 Essi Voutilainen Äänikuningatar, Salli Hämäläinen! Edustajakokousvaalien äänikuningattareksi nousi monille melko tuntematon kasvo, Salli Hämäläinen. Uunituore edustajakokousehdokas jätti taakseen monet konkarit, mutta vaalitulosten tullessa julki kaikki iloitsivat Sallin menestymisestä. Hämäläisen hyvä äänitulos todistaa, että edustajakokousvaaleissa tuoreetkin kasvot voivat lyödä läpi. - Katsoessani tuloksia, yllätys oli kyllä aikamoinen itsellenikin, Salli ihmettelee vieläkin. Hämäläinen oli ehdolla Etelä-Suomen osaston vaalipiirissä matkustaja-aluslohkossa. Salli sai vaaleissa yhteensä 94 ääntä ja oli oman lohkonsa ykkönen, mutta äänisaalis oli kärkipäässä myös kaikkien ammattiosastojen tuloksia katsottaessa. Hämäläinen myöntää avoimesti, että hyvä tulos on varmasti johtunut myös siitä, että hän oli Viking Linen ainoa ehdokas omassa osastossaan. Vaikka Salli kantaakin nyt siis äänikuningattaren tiaraa, ei pirteässä naisessa ilmene tippaakaan ylpeyden piirteitä. - Uskon, että ihmisillä on halu ja kiinnostus toimia, Salli kertoo. Olo kuin Kanki Kaikkosella Työkaverit patistelivat Viking Linen M/s Mariellalla tarjoilijana toimivan Sallin mukaan edustajakokousvaaliehdokkaaksi. Vuodesta -89 aluksella työskennelleellä Hämäläisellä on aimo annos työelämän kokemusta halussaan, joten tältä pohjalta hän lopulta uskaltautui kisaan mukaan. Esimerkiksi vikaeeraajien, eli määräaikaisten työntekijöiden, asiat ovat olleet Sallin mielessä jo pitkään. - Laivalla on paljon vikaeeraajia, jotka ovat olleet siellä jopa 10 vuotta eikä heitä ole vakinaistettu, Salli puhisee. Heidän tilanteensa parantaminen ja monien muidenkin työssä esiin nousseiden epäkohtien korjaaminen säilyvät siis jatkossakin Hämäläisen listalla. - Uskon vahvasti, että kaikki toiminta on persoonaan sidottua, eikä paperi aja samaa asiaa, Salli uskoo. Henkilökohtainen ihmisten tapaaminen on luottamusmiestyön a ja o. Salli itse aloitti osastoluottamusmiehen tehtävässä viime syksynä ja nyt hänellä on takanaan luottamusmiesten 1. peruskurssi. Supliikki Salli toteaa olonsa olevan vielä toistaiseksi vähän kuin pökkelöllä, sillä kaikki on tapahtunut niin nopeasti. - Olo on vähän kuin Kanki Kaikkosella, kai se Siperia opettaa, Salli nauraa. Paitsi oma aktiivi toiminta, Salli toivoo myös muiden jäsenten ja työkaveriensa esiinmarssia edunvalvontatyötä tehtäessä. - Jokaisen on aktivoiduttava myös itse, on uskallettava avata suunsa. Jos haluat, että jotain tapahtuu, tee jotain, Salli tietää muutoksen ja työolojen parantamisen lähtevän myös ihmisistä itsestään. Suomalainen merimies ei ole alennusmyynnissä! Edustajakokoukseen osallistuvilla edustajilla on tärkeä tehtävä edessään. He päättävät kokouksessa muun muassa Unionin toiminnan suuntaviivoista seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Edustajakokous on Merimies-Unionin korkein päättävä elin. Merimies-lehti kysyi muutamalta ensikertaa edustajakokoukseen valitulta edustajalta ennakkoon heidän näkemyksiään siitä, mihin asioihin Unionin olisi tulevina vuosina kiinnitettävä huomiota. Anneli Dahlström, 51 v., tarjoilija, M/s Kristina Regina Pamela Lindholm, 33 v., tarjoilija, M/s Eckerön laivaluottamusmies Pamela osallistuu ensimmäistä kertaa edustajakokoukseen. Pamelan työpaikalla, M/s Eckerö -laivalla on odottava tunnelma, mikä raastaa kaikkien mieltä. - Merimies-Unionin on tehtävä paljon töitä, jotta nyt meneillään oleva M/s Eckerön kaltainen ulosliputusuhka ei toistuisi enää tulevaisuudessa. Ulosliputusten estämiset ovat kovin haasteemme alkavan nelivuotiskauden aikana. Myös Anneli on edustajakokouksessa ensimmäistä kertaa mukana. - Seuraavien vuosien aikana on panostettava suomalaisten merenkulkijoiden työpaikkojen säilyttämiseen. Lisäksi on vaikutettava myös merenkulkijoiden työhyvinvoinnin parantamiseen sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. - Haaste myös on, miten saamme vaikutettua siihen että suomalainen merimies ja hänen työpanoksensa eivät olisi alennusmyynnissä! Se on väärin, sillä suomalaisen merimiehen työmoraali on erittäin korkea. 7

8 merimies merimies 8/2007 3/2008 Suomen Merimies-Unioni Finlands Sjömans-Union HALLITUS/STYRELSE Varsinainen jäsen Ordinarie medlem Puheenjohtaja/Orförande Simo Zitting Liittosihteeri/Förbundssekreterare Kenneth Bondas Mika Ojala Juha Salo Jyrki Lummejoki Tero Palokoski Pekka Mantere Leif Drockila (varapj.) Rauno Mutka Eija Kiviö Ulf Öhman Tarja Rännäli Kari Nurmirinta Anu Ryökkynen Päivi Salmela Henkilökohtainen varajäsen Suppleant Eira Pessi Henri Laakso Jorma Luoma Ingela Fredriksson Sebastian Kotilehto Kenneth Bengts Mikko Ervast Stefan Dahl Nina Hellman Matti Jalkanen Arja Ahonen Anne-Marie Mahkonen Markku Lauriala VALTUUSTO/FULLMÄKTIGE Puheenjohtaja Varsinainen jäsen Ordinarie medlem Markku Knuutinen Teuvo Merenlinna Kaj Svenskberg Marko Laine Petri Kallonen Pertti Myllylä Salli Hämäläinen Satu Valapuro Jori Mikkola Matti Rasa Ossian Suominen Leif Blomqvist Paavo Auvinen Vesa Salenius Jan-Erik Berlin Olli Kauranen Markku Kangosjärvi Timo Rouvali Hemmo Mutka Mikael Ahlfors Marke Valkama Henkilökohtainen varajäsen Suppleant Jouni Sandell Ritva Rantala Jaakko Huoponen Tiina Nilanen Timo Keskitalo Kristiina Lindström Mari Ikonen Heikki Suomalainen Martti Kuusela Kenneth Bergman Jan Andersson Seppo Immonen Terho Kyllönen Petri Vuorimies Timo Pasanen Outi Ketola Stig-Göran Berglund Kalle Rantala Perttu Nurmi Ulla Leino 8

9 sjömannen 3/2008 8/2007 Aina on oltava toivoa - Unionin uusi liittosihteeri Bondas on valmis taisteluun kotimaisen kauppalaivaston puolesta Merimies-Unionin uudeksi liittosihteeriksi valittiin 22. edustajakokouksessa Kenneth Bondas, Birka Linen pitkäaikainen pääluottamusmies. Uusien luottamusmiesten saaminen ja luottamusmiestoiminnan avaaminen ovat Kennethin ensimmäiset haasteet uutena liittosihteerinä. Pitäisi madaltaa kynnystä ryhtyä työntekijästä luottamusmieheksi. Luottamusmiehiä tarvitaan enemmän yhteisiä asioita hoitamaan. Jos heitä ei ole, asiat ovat huonolla tolalla, liittosihteeri kertoo ay-työn suuresta haasteesta. Kennet Bondas Koulutus: Merille: 1988 Alukset: Työura: Luottamustehtävät: Vaasan hotelli- ja ravintolaoppilaitos M/s Skandinavia, M/s Birka Princess, M/s Birka Queen ja M/s Birka Paradise kokki, keittiömestari ja kylmäkkö sekä Birka Linen pääluottamusmies Merimies-Unionin hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta Merimies-Unionin hallituksen jäsen vuodesta Ahvenanmaan osaston varapuheenjohtaja U Unionin uusi liittosihteeri Kenneth Bondas on kotoisin Vaasasta. Viimeiset kuusi vuotta hän on asunut Mustasaaressa. Kun Bondasta pyydettiin asettumaan ehdolle uudeksi liittosihteeriksi, joutui hän harkitsemaan asiaa tovin perheensä tähden, jotta kaiken saa toimimaan kun uusi työpaikka sijaitsee Helsingissä. - Totta kai jännitti ottaa haaste vastaan, uusi liittosihteeri kertoo. Yli 20 vuotta Birka Linen palveluksessa Perheen lisäksi Kennethillä on takanaan noin 20 vuoden työsuhde Birka Line Abp:lla, joten hyvän työpaikan jättäminen vaati myös harkintaa. Työsuhde Birkaan kestää toukokuun loppuun, jonka jälkeen alkavat työt Unionin toimistolla Hakaniemessä. Uudella liittosihteerillä on heti alkajaisiksi edessään aikamoiset haasteet, mutta toivosta ei saa koskaan luopua. - On pakko toivoa, että nuuskanmyynnin tähden laivoja ei tarvitsisi alkaa liputtaa ja laittaa ihmisiä ulos eri sosiaalisysteemeihin, mitä esimerkiksi M/s Eckerön ulosliputus tarkoittaisi, Kenneth huokaa. Bondas aloitti Birkan palveluksessa vuonna -88, joten hän on ehtinyt nähdä ja olla mukana varustamon eri vaiheissa iloineen ja suruineen. Kaikkein vaikeimpia pääluottamusmiesuran hetkiä on ollut entisen, nyt merenpohjassa lähellä Santorinia makaavan M/s Birka Princessin myyminen. - Princessin myyminen ja ihmisten irtisanomiset olivat raastavimmat tilanteet, muistelee Kenneth nyt myöhemmin. Birka Line hankki ensin yhden risteilijän, M/s Birka Princessin, jolle nuori merimies Bondaskin pääsi töihin hotelli- ja ravintolakoulusta valmistumisensa jälkeen. Ennen sitä Kenneth ehti seilata yhden kesän Kaskö-Gävle -linjalla kokkina Norjan lipun alla olevalla M/s Scandinavialla. Suoraan pääluottamusmieheksi Birka Princess - uusi, hieno risteilijä oli vain pari vuotta vanha ja nuorelle kokille unelmatyöpaikka. Birka-varustamo laajensi toimintaansa, kuten yhtiöiden pitääkin, ja se osti itselleen toisen risteilijän M/s Birka Queenin (oli vain kesän liikenteessä Itämerellä, jonka jälkeen myytiin) ja vuonna 2004 M/s Birka Paradisen. Samanaikaisesti oli edennyt Kennethin oma ura. Hänet valittiin Birka Linen varapääluottamusmieheksi ja lopulta suoraan pääluottamusmieheksi aiemmin tehtävää hoitaneen Henrik Lagerbergin tilalle, joka siirtyi Unioniin toimitsijaksi. Bondasille pääluottamusmiehen työt sopivat kuin nakutettu. Vaikka tehtävä on haastava, se myös antaa paljon. - Jäsenten auttaminen on antoisaa. Voi neuvoa, mutta oppii samalla myös itse. Luottamusmiestyössä tiedonkulku ja opastaminen ovat tärkeitä, Kenneth ynnää. Yt-neuvotteluita ja kovia aikoja Kennethillä ei ole pahaa sanottavaa Birkasta, vaikka hän on kokenut varustamossa ollessaan koviakin aikoja. Näin kävi pääluottamusmieheksi ryhtymisen jälkeen. Kenneth työskenteli alkuunsa myös itse laivan päällä ja hoiti samanaikaisesti luottamusmiestehtäviä. Kotona oli tiedossa perheenlisäystä. Sitten oli tehtävä valinta. - Kyllä se oli stressaavaa, eli oli pakko tehdä valintoja. Niin Bondas jäi arkityöstä laivan päältä pois ja keskittyi vain pääluottamusmiehen tehtävän hoitoon istuen samalla myös Unionin hallituksessa. Uusilla laivoilla riitti tiedotettavaa. Oli hankittava ja koulutettava luottamusmiehiä. Juuri kun kaikki oli valmista, alkoivat huonot ajat. Birkalla oli talousvaikeuksia muun muassa uusien risteilijäostojen johdosta. Lopulta Birka Princess myytiin ja yt-neuvottelut alkoivat. - Monia vanhoja työntekijöitä kohdeltiin kaltoin. Poistumakäytännössä jota Birka toteutti, ei ollut yksimielisyyttä, Kenneth toteaa. Useilla lähellä eläkeikää olevilla työntekijöillä oli näköpiirissä työuran piteneminen, mikäli he olisivat joutuneet meriltä pois vaikkapa maihin töihin. Pitkällisen työn ja neuvotteluiden jälkeen irtisanottamien määrää saatiin yt-neuvotteluissa pienennettyä. Monet työntekijät saatiin sijoitettua esimerkiksi Paradiselle ja muihin varustamoihin. Kenneth pohtii, että tehty neuvottelutyö oli kaikesta huolimatta hedelmällistä, sillä nyt kaikilla aluksella olleilla ovat jo uudet työpaikat. Yritysten on pakko kasvaa Tämän hetkisen Birkan ja Eckerön yhteistyön ja yhdistymisen Bondas näkee ajan tuomana ilmiönä. - Muutokset tuovat epävarmuutta, mutta yritysten on pakko kasvaa, sillä se on hyödyllistä pitkällä tähtäimellä ja syntyy työpaikkoja. Hyvä asia myös on, että Eckerö - Ahvenanmaalla oleva suomalainen varustaja osti Birkan. Ostajahan olisi voinut olla myös joku ulkomaalainen, Bondas tuumii. Vastavalitun liittosihteerin uusin haaste on kamppailla alusten pysymiseksi Suomen lipun alla. - Poliitikkojen varsinkin Ahvenanmaan poliitikkojen tulee nyt aktivoitua täydellä teholla. On korkea aika ymmärtää, että kyse ei ole vain M/s Eckerön ulosliputusuhasta, vaan laajemmasta ilmiöstä, lähettää Bondas heille terveisiä. Myös Varustamoliikelaitoksessa meneillään olevat yt-neuvottelut saavat liittosihteerin tuomion. - Varustamoliikelaitoksen tilanne tuntuu olevan jatkuvasti ailahteleva, jos lomautetaan taas. Bondaksen mielestä tiet, rautatiet, ilmailu ja jäänmurto sekä väylänhoito pitäisi jättää kilpailutuksen ulkopuolelle, sillä ne ovat valtion perusinfrastruktuuria ja kuuluvat yhteiskuntaan. Näiden viestien toivotaan kaikuvan myös päättäjien korviin: suomalaisen väyläverkoston ja logistiikan toimivuutta ei saa romuttaa! 9

10 Uusia kasvoja ja nuorta verta Monet ammattiliitot ja järjestöt kärsivät niin sanotusta ukkoutumisesta ja akkautumisesta, mutta Merimies-Unionin ylimmässä päättävässä elimessä, juuri järjestetyssä edustajakokokouksessa, ikärakenne on jäsenistön iän huomioiden kohdallaan. Edustajakokousvaaleissa valituksi tuli jopa seitsemän alle 40-vuotiasta edustajaa, eli päättäjien joukossa on nyt uutta nuorta verta kasvamassa ja vaikuttamassa. Dialogille on tilausta Uudella edustajakokouksella on nyt oiva tilaisuus dialogiin, jossa niin nuorten kuin vanhempien merimiesten ääni tulee kuuluviin. Eri-ikäisten edustajien näkemysten vaihto synnyttää varmasti uutta ja aina kaivattua dialogia, eli vuoropuhelua Unionin erilaisia haasteita ratkottaessa ja toimintaa edelleen kehitettäessä. Edustajakokousvaaleissa läpi löi myös useita uunituoreita kasvoja, yhdet heistä ovat Krisse ja Mikael. Omaan pesään kakkimisen seuraukset Mikael Ahlfors ja Kristiina Krisse Lindström löivät kummatkin edustajakokousvaaleissa ensi yrittämällä lävitse. Mikael, 34 vuotta, ja Krisse, 32 vuotta, toivat kumpaisetkin vaalilauseissaan esiin suomalaisten merimiesten säilymisen Suomen lipun alla ilman työeh- tojen tai palkkojen huononnuksia. Sama asia tuli esiin myös edustajakokouksen tekemässä julkilausumassa, joten uudet edustajatkin tietävät mistä puhuvat. - Mulla on pelko kaiken ihmetyksen keskellä nuuskasta ja sen myynnin aiheuttamasta kilpailuvääristymästä, Mikael kertoo. Samaa asiaa ihmettelee Krissekin. Nykymeno ei voi jatkua näin loputtomiin. EU:n pitäisi tehdä asiaan nyt oikeat ratkaisut ennen kuin on liian myöhäistä. - Kyse on periaatteesta: miksi ollaan omaan pesään kakkijoita. Miksi EU on määritellyt sen, että missä saa myydä nuuskaa: Ruotsissa saa, mutta Suomessa ei. Miksi aina on näin, Krisse on kiukkuinen. Suomalaiset noudattavat aina kaikkia EU:n antamia säädöksiä orjallisesti, mutta muissa maissa viis veisataan pykälistä, Krisse selittää. EU:n Ruotsille antama erikoislupa nuuskan myyntiin on luonut Itämeren alueelle nyt pahan kilpailuvääristymän. Ja koko soppa lähti vielä liikkeelle suomalaisen europarlamentaarikon aloitteesta, kun hän toi suomalaisten nuuskanmyynnin esiin EU-parlamentissa. Tässä sitä nyt sitten ollaan, merenkulkumme tulevaisuus on pyöreään, lättänään purkkiin ja sen sisältöön sidoksissa. Mutta vitsailun aihetta tilanteessa ei ole pätkääkään. Mitä tapahtuu suomalaiselle merimiesammatille ja huoltovarmuudelle, jos maassa ei ole tulevaisuudessa enää omaa kauppalaivastoa jäljellä. Värikästä tai väritöntä Mikael aikoo pitää edellä mainittuja asioita esillä Unionin tulevan nelivuotiskauden aikana. - On saatava alukset pysymään Suomen lipun alla ja varustamoiden kohtelu henkilöstöä kohtaan kuntoon. Touhu on välillä värikästä tai väritöntä, kierrellään ja kaarrellaan säädöksissä, Mikael kuvailee omakohtaisia kokemuksiaan. Mikaelin työpaikka on Viking Linen M/s Amorella, jossa hän kertoo olevan ongelmia työaikojen noudattamisen kanssa. Lainmukaisia, mutta epäinhimillisiä, Mikael toteaa. 12 vuoden seilauskokemus tuo nuoren miehen mieleen paljon asioita, joissa on parannettavaa. Mikael on Laivan viihdeammattilaisten jäsen. Merillä seilaa vielä paljon järjestäytymättömiä viihdeammattilaisia, jotka otetaan ilomielin toimintaan mukaan, Mikael kertoo. Kun osallistujia on runsaasti, saadaan aikaan kaivattua vuoropuhelua ja ajatusten vaihtoa eri varustamoiden välillä. Korkeakoulutusta buffataan liikaa Krisse on töissä Finnlinesin M/s Finnmaid -laivalla. Tulevan neljän vuoden aikana työtä riittää niin tiedottamisessa kuin kouluttamisessa. - On vietävä viestiä eteenpäin, että meripuolella on töitä myös täkki-, eli kansi- ja konepuolella. Rahtipuolelle on jopa pulaa henkilöstöstä näissä tehtävissä, Krisse tuumii. Ammatillisuutta pitää tuoda jatkossa enemmän esiin. Krissen mukaan ei ole hyvä kehityskulku, jos kaikki nuoret hakeutuvat vain lukioihin ja korkeakouluihin. Myös merellä tarvitaan päällystön lisäksi ammatillisia osaajia: sähkömiehiä, putkimiehiä, hotelli- ja ravintolahenkilökuntaa, eikä laivoilta varmasti löydy osastoa, missä olisi varsinaista ylitarjontaa olemassa. Unioni, Mepa ja MEK sekoitetaan toisiinsa Seitsemän vuotta seilannut Krisse toimii tällä hetkellä myymälänhoitajana. Merimies-Unionin henki on nuoren naisen mielestä parempi kuin monissa muissa ammattiliitoissa. Niin sanotun Loimaan kassan vetovoima tosin huolestuttaa uutta edustajaa, sillä moni ei välttämättä ymmärrä ammattiliiton, työttömyyskassan ja merenkulun muiden toimijoiden eroja. - Moni sekoittaa Merimies-Unionin, MEPA:n, eli Merimiespalvelutoimiston ja MEK:n, eli Merimieseläkekassan toisiinsa, Krisse tietää. Tämän lisäksi Krisse on törmännyt merillä työskenteleviin, jotka maksavat jäsenmaksua myös muihin ammattiliittoihin Unionin lisäksi. Varsinkin extrat, eli keikka- tai määräaikaisuuksia tekevät, ovat usein pihalla liiton toiminnasta. Luottamusmiesten ja Unionin tehtävä on tavoittaa nämä työntekijät. - Olen törmännyt myös tilanteisiin, että laivojen sisällä on järjestetty tiedotusta ja tilaisuuksia, mutta ne eivät ole aina kiinnostaneet henkilökuntaa, harmittelee Krisse yrityksiä tiedonkulun ja koulutuksen parantamiseksi. Uuden edustajan mielestä tehokkain tiedotusmuoto ovat henkilökohtaiset kontaktit, sillä vuoropuhelun ja tiedonvaihdon kautta syntyy uusia ajatuksia, virtaa. Näillä evästyksin Krisse ja Mikael starttaavat Unionin uuden nelivuotiskauden käyntiin. Kuvat: Essi Voutilainen 10

11 Mitä odotetaan Unionin alkavalta nelivuotiskaudelta? Mitä eroa: Unioni, MEPA, MEK? Suomen Merimies-Unioni, josta käytetään usein nimitystä Unioni tai SMU, on ammattiliitto, jonka jäsen olet. Merimies-Unioni hoitaa merimiesten edunvalvontaa ja on laatinut myös sinun oman työehtosopimuksesi, eli TES:n. Merimies-Unionilla on myös työttömyyskassa. Unionilla on edunvalvontapalveluiden lisäksi myös useita jäsenetuisuuksia, kuten Merimieslehti ja Unionin omat mökit, joita jäsenet voivat vuokrata käyttöönsä. Unionin mökit sijaitsevat Haminassa (Honkalahti), Kerimäellä, Kustavissa, Levillä, Vaasassa (Meriluoto) ja Espoossa (Velskola). Merimies-Unioni ja Unionin työttömyyskassa sijaitsevat Helsingin Hakaniemessä. Unionin kotisivut löydät osoitteesta: Edustajakokouksessa ensi kertaa olleet ja yksi vanha konkari kuvailivat Merimies-lehdelle tunnelmiaan kokouksen kulusta ja kertoivat odotuksensa Unionin alkavalle nelivuotiskaudelle. Merimiespalvelutoimisto, eli MEPA on työja elinkeinoministeriön valvoma toimisto, jonka toiminta perustuu Kansainvälisen työjärjestön, eli ILO:n sopimukseen palveluista merenkulkijoille. Suomessa toiminta alkoi vuonna Toiminnan varat tulevat valtiolta, varustamoilta, merimiehiltä sekä lästimaksuista. MEPAn tehtävänä on huolehtia siitä, että merenkulkijat voisivat mahdollisimman tasavertaisina käyttää hyväkseen yhteiskunnallisia palveluja. MEPA toimittaa laivoille kirjoja, elokuvia sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Lisäksi MEPA järjestää monenlaista aikuiskoulutusta, kuten atk-, kieli-, harraste- sekä liikuntakursseja. (Sen sijaan Merimies-Unioni järjestää vain järjestö- ja luottamusmieskoulutusta.) MEPAn keskustoimisto löytyy Katajanokalta Helsingistä. Turussa sekä Kotkassa ovat sivutoimistot. Lisäksi joissakin satamakaupungeissa yhdysmiehet vievät muun muassa lehtiä laivoille. MEPAlla on myös 11 lomahuoneistoa Länsi-Lapissa Ylläsjärvellä. Mepamajoja voivat vuokrata suomalaisessa tai MEPA-sopimuksen tehneessä ulosliputetussa aluksessa työskentelevät merimiehet. Mepan kotisivut löydät osoitteesta: Merimieseläkekassa (MEK) on työeläkelaitos, joka huolehtii merenkulkijoiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Merimieseläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvat MEL-eläkkeitä vuosittain keskimäärin 100 miljoonan euron edestä noin 8600 merenkulkijalle. Merimieseläkekassa on perustettu vuonna MELin piiriin kuuluvat merimiehet, jotka pääsäännön mukaan työskentelevät suomalaisessa ulkomaanliikenteen kauppa-aluksessa. Aktiivipalveluksessa on noin 9500 MEL-vakuutettua merenkulkijaa. Merimieseläkekassa tarjoaa asiakkailleen hyvää palvelua kaikissa toimipiirinsä kuuluvissa asioissa. MEKin asiakaslehti Albatrossi jaetaan merenkulun työntekijöille, eläkkeensaajille ja sidosryhmille. MEKin muihin palveluihin voit tutustua osoitteessa: MEKin toimitilat sijaitsevat Helsingissä Uudenmaankadulla. MEK omistaa myös reilut 1500 asuinhuoneistoa 11 paikkakunnalla Suomessa. Timo Pasanen, kansikorjausmies, M/s Finnmaid, Itäkustin osasto, 1. kertaa edustajakokouksessa Mitä edustajakokousten avajaisista jäi mieleen? - Puheista jäi erityisesti mieleen Simo Zittingin huoli siitä, häviääkö suomalaisten merimiesten työpaikkoja nuuskan myynnin takia ja toisaalta se, että valtio saisi jo aikaiseksi tonnistoverouudistuksen. Mitä odotat suomalaiselta merenkululta seuraavien neljän vuoden aikana? - Seuraavien neljän vuoden aikana tärkeitä asioita tulevat olemaan tuleva työttömyyskassan yhdistyminen AKT:n työttömyyskassaan. Tietysti myös se, että valtio saa tonnistoveron kuntoon, jotta tätä kautta saataisiin lisää laivoja Suomen lipun alle ja samalla lisää työpaikkoja. Jan-Erik Berlin, keittiömestari, M/s Silja Europa, Länsi-Suomen osasto, 3. kertaa edustajakokouksessa Mitä avajaisista jäi mieleen? - Kaikkien avajaispuheet olivat asiallisia. Ruotsin kaverin NTF:n pääsihteeri Klas Valbärjin puhe jäi eniten ehkä mieleen. On se ihmeellistä, miten kaikki nämä oikeudenkäynnit ja asiat EU:ssa lopulta menivät... Satu Valapuro, tarjoilija, M/s Silja Serenade & Anita Latvela, tarjoilija, M/s Silja Serenade Kummatkin naiset Etelä-Suomen osastosta ja ensimmäistä kertaa edustajakokouksessa mukana. Miltä avajaiset vaikuttivat? Satu: Avajaiset olivat hienot. Upeaa, että liikenneministeri kävi tervehtimässä meitä. Tulevaisuus näyttää valoisalta, jos kaikki pitää paikkansa mitä hän esitti. Anita: Oli juhlavaa, kun SAK:n puheenjohtaja kävi toivottamassa onnea matkaan. Myös ministerin puhe jäi mieleen: elokuussa odotetaan vastauksia tulevista uudistuksista, eli tuolloin ollaan monista asioista viisaampia. Mitä odotat suomalaiselta merenkululta tulevina vuosina? Satu: Suomalainen merenkulku pitää säilyttää. Vaikka nyt puhutaan paljon, että pitää saada uusia työntekijöitä, on myös muistettava pitää vanhoista huolta ja kiinni. Mitä odotatte Unionin alkavalta nelivuotiskaudelta? Satu: Odotan, että tiedonkulku Unionista laivoille ja jäsenille paranee. Välillä on tuntunut siltä, että joidenkin asioiden ja vastausten sisältö vaihtelee ikään kuin päivittäin. Yhtä mieltä asiasta on Anita. Unionilta toivotaan siis jatkossa täsmällistä ja entistä avoimempaa tiedotusta eri asioista. Paavo Auvinen, lautankuljettaja, Kokonsaaren lautta (Savonlinna), Saimaan osasto, 1. kertaa edustajakokouksessa, 1. kokouspäivä Mitä avajaisista jäi mieleen? - Juhlallista on ollut. Ministerin puhe herätti eniten ajatuksia, hänellä oli kuuluvin ääni (naurua). Mikä tähän mennessä on mietityttänyt kokouksessa eniten? - Eniten tähän mennessä on mietityttänyt hallituspaikka. (Edustajakokouksessa oli kaksi aloitetta hallituspaikkoihin liittyen. Saimaan osasto (tuleva Sisä-Suomen osasto) esitti, että se saisi vakinaisen hallituspaikan Unionin hallituksesta Keski-Suomen osaston ja Saimaan osaston yhdistyttyä). Mitä odotat alkavalta nelivuotiskaudelta? - Maan hallituksen on pyrittävä turvaamaan suomalainen merenkulku, sitä ei saa ajaa alas... Jokunen vuosi sitten Ruotsin lautoille yritettiin saada halpatyövoimaa, mutta nyt onneksi ne puheet ovat jo unohtuneet. Mitä odotat varsinaisesti Unionin toiminnalta? - Merimies-Unionin toiminta liittyy ehkä enemmän meripuolelle, mutta kyllä meidän sisävesillä seilaavienkin puolia on pidetty. Ei tarvitse olla itse koko ajan itse nyrkit savessa. - Unionissa on saatu paljon asioita eteenpäin viimeisen viiden vuoden aikana. Työehtosopimuksia on saatu tehtyä esimerkiksi Saimaalle pienille varustamoille. - Jatkossakin on muistettava, että edunvalvonta on yhtä tärkeää sisävesillä kuin rannikoillakin, kumpaakaan puolta väheksymättä. 11

12 Unionin ansiomerkkejä luovutettiin edustajakokousillallisilla Suomen Merimies-Unionissa on jaettu kultaisia ansiomerkkejä jo 55 vuoden ajan. Hallitus jakaa ansiomerkkejä Unionin toimihenkilöille, jotka erikoisesti ovat ansioituneet työssä Unionin hyväksi ja olleet Unionin jäseniä vähintään 10 vuoden ajan. Ensimmäinen ansiomerkkien jakotilaisuus oli Unionin Lomakodissa luottamusmies- ja opinto-ohjaajakurssien päättäjäisten yhteydessä ja toinen tilaisuus S/s Bore II -laivassa Ansiomerkkejä on jaettu kaiken kaikkiaan 77 kappaletta. On kulunut jo yli 50 vuotta ensimmäisten ansiomerkkien jaosta. Merimies- Unionin 22. edustajakokousillallisella Helsingin työväentalon Paasisalissa jaettiin ansioituneille neljä kultaista ansiomerkkiä. Varmasti jokainen ansiomerkin saanut kantaa sitä kunnialla ja toimii hyvänä esikuvana nuoremmille merenkulkijoille. Diplomaatti, jolla on suuri sydän Viking Linen pitkäaikainen pääluottamusmies Christer Donner yllättyi ja liikuttui saamastaan Unionin ansiomerkistä edustajakokouksen illallisella. Jos joku on ansiomerkin kuitenkin ansainnut, niin se on Christer: mies joka piti yli kymmenen vuoden ajan suurimman varustamon henkilöstön puolia ja uskoi tulevaisuuteen, vaikka ajat eivät ole aina olleet helppoja. Voiko tämä upota? Juuri ennen Christerin luottamusmiesuran alkua, -90-luvun alussa Viking Linen kilpailija Silja Line oli hankkinut liikenteeseen uudet alukset M/s Silja Serenaden ja M/s Silja Symphonyn. Sitten iski lama. - Lama näkyi joka paikassa, ihmisiä oli työttömänä - ja säästötoimet selviytymiseksi välttämättömiä, Donner muistelee kovia aikoja. Laman lisäksi vuonna 1994 tapahtui merionnettomuus, joka on ihmisten mielissä vielä tänäkin päivänä: M/s Estonia upposi. Christerin mukaan erityisesti ruotsalaiset muistavat tapahtuman ja kyselevät usein, että voiko laiva upota. - Vastaan heille, että tuskinpa tässä itsekään olisin, jos sitä pelkäisin, eli onnettomuudesta on pakko päästä yli ja elämän on merenkulussa jatkuttava. Takaisin seilaamaan Donner jätti pääluottamusmiehen tehtävät viime vuoden lopulla seuraajalleen Jyrki Lummejoelle. Aivan toimettomana Christer ei kuitenkaan osaa vielä olla, vaan lähti uudestaan seilaamaan ja toimii nyt purserina M/s Mariellalla. - Olen aina pitänyt työstä, jossa on vähän actionia ja vaihtelua. Ja Viikkarilla purserin työ on todellakin vaihtelevaa, sillä purseri hoitaa perinteisten henkilöstöasioiden ohella myös tietokoneita, eli pään lisäksi on pelattava myös käsien. - Tähtipääruuvari kulkee aina mukana perstaskussa, Christeriä hymyilyttää. Teknisiä- ja suunnittelutaitoja Donner sai hyödyntää myös aiempina seilausvuosinaan, jolloin hän oli kehittämässä Viking Linen ensimmäistä kassa- ja tuotejärjestelmää kahden muun työtoverinsa kanssa. Projektin laajuudesta kertoo se, että tuotteet luokiteltiin tuolloin ensimmäistä kertaa eri ryhmiin. Myynnin perusteella seurattiin paitsi tavaroiden menekkiä, myös varaston kiertoa. - Nixdorf-kassajärjestelmässä bongattiin ensin neljällä numerolla, mutta siitä se sitten laajeni, Donner selvittää. Suuren mittaluokan kassa- ja varastojärjestelmän kehitystyöstä Christer on myös itse ylpeä, sillä systeemi luotiin oman työn ohella ja sen pohjalle perustuu myös varustamon nykyisen, paljon kehittyneemmän kassajärjestelmän logiikka. Luottamusmiehen sanaan on voitava luottaa Vuonna 1974 merille lähtenyt Donner on kunnioitettu vaikuttaja Unionin jäsenten keskuudessa, mutta hänet tunnetaan myös monilla muilla tahoilla ennen kaikkea diplomaattisena neuvottelijana. Kun Christerin kanssa puhuu, tuntee sielun olevan läsnä. Sielun, joka on suora ja oikeudenmukainen puheissaan ja pitää heikompien puolta luvun alkuaikoina kirjoitin Merimies-lehteen sijaisten kohtelusta, hyvästä työnjohdosta sekä ay-liikkeen uusista haasteista, Christer muistelee, eli vielä tänäkin päivänä vaivaavat ongelmat olivat jo tuolloin tuttuja. Komulaisen Martti ja Mäkisen Seppo olivat henkilöt, joilla oli suuri rooli Christerin luottamusmiesuralle saattamisessa. Ja olipa ensimmäisellä työpaikalla myös anoppi luottamusmiehenä hyttiosastolla. Työkaverit nojautuivat usein Christerin apuun ja neuvoihin, jonka sanaan voitiin luottaa. - Olen aina ottanut selvää asioista, nykyinen purseri tuumii. Työtoverit antoivat Christerille tukensa ja siitä ura eteni lopulta Lounais-Suomen osaston sihteeriksi ja pääluottamusmieheksi. Unionissa Donner toimi muun muassa koulutusvaliokunnan puheenjohtajana ja tiedotusvaliokunnan jäsenenä. Pitkäaikainen pääluottamusmies näkee tulevaisuuden valoisampana kuin voisi tällä hetkellä ajatella, sillä esimerkiksi tonnistovero saattaisi muuttaa tämän hetkistä kehityskulkua. Unionin haaste onkin hankkia ja kasvattaa uusia luottamusmiehiä, niin asiat sujuvat mallikkaasti. - Suurin haaste on saada uusia luottamusmiehiä. Unionia on tehtävä myös laajemmin tunnetuksi, on kerrottava jäsenille sen toiminnasta ja arvoista. Myös työsuojeluun ja työhyvinvointiin - myös henkiseen hyvinvointiin - on panostettava, ynnää Christer yhteen tämän hetken suurimpia haasteita. Vaikka tehtävät ja haasteet kuulostavat suurilta, kannustaa entinen pääluottamusmies jäseniä hakeutumaan luottamusmieheksi, sillä tehtävän kyllä oppii ja asioihin kasvaa, kun on vain halua oppia. - Mitä useammalle osastolle saadaan luottamusmies, sen paremmin asiat sujuvat kun ihmisillä on tietoa, tietää Christer, jonka seilaushalut eivät turtuneet kymmenen vuoden pääluottamusmiesuran aikana. Pentti Holappa 12

turvattava Talvimerenkulku Nº4/2008

turvattava Talvimerenkulku Nº4/2008 SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº4/2008 Talvimerenkulku turvattava FINNLINES: Kaksi alusta Suomen lipun alle LOSSIT: Silta on kallis vaihtoehto DYSTRA NYHETER: Säsongsarbetare

Lisätiedot

merimies3 2008 Yövuorossa kaveria ei jätetä Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf

merimies3 2008 Yövuorossa kaveria ei jätetä Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf merimies3 2008 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf Yövuorossa kaveria ei jätetä merimies 3/2008 TÄSSÄ NUMEROSSA I DET HÄR NUMRET Edustajakokousvaalien tulokset...s.4 Yövuorossa

Lisätiedot

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä Nº7/2008 MARRASKUU SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merimies-Unionin toiminta käynnistyi höyrylaivojen myötä UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä TYÖNANTAJAT: Jäänmurronpalvelut

Lisätiedot

merimies Suomi-Ruotsi sjömannen Yt-neuvotteluiden jäänmurtosopimus huolettaa aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle

merimies Suomi-Ruotsi sjömannen Yt-neuvotteluiden jäänmurtosopimus huolettaa aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle Nº /0 joulukuu merimies sjömannen Huolla itseäsi ja hae hyvinvointilomalle! Yt-neuvotteluiden aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle Kuivarahtialuksen matruusi Peppi Törni Suomi-Ruotsi

Lisätiedot

merimies8 2006 Merimies-Unioni vuotta Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s.

merimies8 2006 Merimies-Unioni vuotta Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies8 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. 5 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Merimies-Unioni

Lisätiedot

merimies2 2007 lastattu Uusi Linda on ja liikenteessä Nya Linda s. 12-13 s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s.

merimies2 2007 lastattu Uusi Linda on ja liikenteessä Nya Linda s. 12-13 s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s. Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies2 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Uusi Linda on lastattu ja liikenteessä s. 12-13 Nya Linda s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s.

Lisätiedot

merimies luopuu varustamo- toiminnastaan sjömannen syvenee toivoo miehistö siirtymistä takuupalkkaan merenkulussa M/s Seagardin lokakuu

merimies luopuu varustamo- toiminnastaan sjömannen syvenee toivoo miehistö siirtymistä takuupalkkaan merenkulussa M/s Seagardin lokakuu Nº5 / 2013 lokakuu merimies sjömannen Keskustelussa nyt: Hyvä työelämä merellä Työehtosopimusneuvottelut käynnissä: M/s Seagardin miehistö toivoo siirtymistä takuupalkkaan Neste Oil luopuu varustamo- toiminnastaan

Lisätiedot

merimies8 2007 M/s Misana vie paperituotteita Espanjaan M/s Eckerön M/s Misana transporterar pappersprodukter till Spanien s.19

merimies8 2007 M/s Misana vie paperituotteita Espanjaan M/s Eckerön M/s Misana transporterar pappersprodukter till Spanien s.19 merimies8 2007 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf M/s Misana transporterar pappersprodukter till Spanien s.19 M/s Eckerön matkustajamäärät nousussa, mutta tulevaisuus avoinna

Lisätiedot

merimies1 2008 Halki jään ja kaamoksen Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf

merimies1 2008 Halki jään ja kaamoksen Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf merimies1 2008 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf Halki jään ja kaamoksen merimies merimies 8/2007 8/2007 1/2008 TÄSSÄ NUMEROSSA I DET HÄR NUMRET PÄÄKIRJOITUS Tahdosta tekoihin!

Lisätiedot

merimies2 2006 Translandia: Hyvä tiimi parempi mieli s. 4 Translandia: Bra Team bättre stämning s. 18 Rauhallista Rosellalla

merimies2 2006 Translandia: Hyvä tiimi parempi mieli s. 4 Translandia: Bra Team bättre stämning s. 18 Rauhallista Rosellalla Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies2 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Translandia: Hyvä tiimi parempi mieli Translandia: Bra Team bättre stämning s. 4 s. 18 Rauhallista Rosellalla s. 6 Lugnt på

Lisätiedot

merimies sjömannen tulevaisuus päättyy Epävarma toiminta Eckerö Shipping myy ja ulosliputtaa tonnistoaan joulukuu Neuvottelutulos Nº6 / 2013

merimies sjömannen tulevaisuus päättyy Epävarma toiminta Eckerö Shipping myy ja ulosliputtaa tonnistoaan joulukuu Neuvottelutulos Nº6 / 2013 Nº6 / 2013 joulukuu merimies sjömannen työehtosopimuksista Neuvottelutulos Epävarma tulevaisuus Eckerö Shipping myy ja ulosliputtaa tonnistoaan fl port servicen toiminta päättyy Vuosaaren satamavalvojat

Lisätiedot

merimies7 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf bogserarna klarar alla slags uppdrag Raakaa voimaa ja teknistä taitoa

merimies7 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf bogserarna klarar alla slags uppdrag Raakaa voimaa ja teknistä taitoa merimies7 2007 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf Rå styrka och tekniska kunskaper bogserarna klarar alla slags uppdrag s. 30 Raakaa voimaa ja teknistä taitoa hinaajilta onnistuvat

Lisätiedot

merimies ennätyksellisen laajat yt-neuvottelut sjömannen M/s Finlandialla kunnioitetaan kotimaisuutta! Neste Shippingissä

merimies ennätyksellisen laajat yt-neuvottelut sjömannen M/s Finlandialla kunnioitetaan kotimaisuutta! Neste Shippingissä Nº1 / 2013 helmiukuu merimies sjömannen SMU:n mökkien hakuajat lähestyvät! Näkökulma: Kvartaalitalouden uhrit s. 13 Suomalainen matkustaja-aluskanta uudistuu: M/s Finlandialla kunnioitetaan kotimaisuutta!

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI SATAKUNTA 1 / 2012. Tässä lehdessä:

METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI SATAKUNTA 1 / 2012. Tässä lehdessä: METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI SATAKUNTA 1 / 2012 Tässä lehdessä: Erno Välimäki: Avoin, vahva Metalli... 2 Jari-Matti Välkkynen: Uusia toimijoita Ay-liikkeeseen... 2 Matti Mäkelä: Tehdään vaikutus!... 3 Reijo

Lisätiedot

Hyisestä tuulesta auringonpaisteeseen

Hyisestä tuulesta auringonpaisteeseen Nº2/2009 MAALISKUU SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Hyisestä tuulesta auringonpaisteeseen Från iskalla vindar till solsken PALKKATAULUKOT // LÖNETABELLER TALKOOHOMMISSA Karibialla

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº5/2008. uomenlipun alle uusi risteilyalus: ELSINKI-PIETARI

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº5/2008. uomenlipun alle uusi risteilyalus: ELSINKI-PIETARI SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº5/2008 uomenlipun alle uusi risteilyalus: ELSINKI-PIETARI 1 ITF-KONFERENSSI: nuoret ja naiset aktivoitava LEGENDAARINEN FÅA: merenkulun historiaa

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº8/ 2009 j o u lu KU U s. 44 M/S SILJA Europalla HAVETS

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº8/ 2009 j o u lu KU U s. 44 M/S SILJA Europalla HAVETS Nº8/ 2009 j o u lu KU U merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Jouluterveiset Julhälsningar s. 44 M/S SILJA Europalla HYTTISIIVOOJAN matkassa SJÖMAN årets arbetare

Lisätiedot

väyläalus Seilillä merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Poijutöissä Nº5 / 2009 SYYSKUU POIJUTÖISSÄ

väyläalus Seilillä merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Poijutöissä Nº5 / 2009 SYYSKUU POIJUTÖISSÄ Nº5 / 2009 SYYSKUU merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Rakennustyöt veden varassa ovat melkoisia erikoisprojekteja! sivu 4 Poijutöissä väyläalus Seilillä POIJUTÖISSÄ

Lisätiedot

merimies1 2007 Merityö kiinnostaa nuoria naisia s. 6-7 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32

merimies1 2007 Merityö kiinnostaa nuoria naisia s. 6-7 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies1 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. 5 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Merityö kiinnostaa

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004

POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004 POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004 1 SISÄLLYS Puheenjohtajan palsta 3 Teuvo Pykönen Kansilehden kuva: Lehti kannessa.j.k. Pääluottamusmiehen palsta 4 Hannu Sojakka Työsuojeluasioita 5 Eija Heikkilä

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 15.6.2007 NRO 3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 15.6.2007 NRO 3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 15.6.2007 NRO 3 Liittoon valittiin uusi johto s. 8 Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 3 2007 2 Pääkirjoitus 4 Nostovälineet tarkastetaan säännöllisesti 7 Rautatieläisten

Lisätiedot

merimies monipuoliset uramahdollisuudet sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merenkulku tarjoaa

merimies monipuoliset uramahdollisuudet sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merenkulku tarjoaa Nº7/ 2010 marraskuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merenkulku tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet PUUTTUVATKO "PAPERIT"? Tee näyttötutkinto Raumalla

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

Liikenneministeri vierastaa ajatusta turvallisuuden kilpailuttamisesta

Liikenneministeri vierastaa ajatusta turvallisuuden kilpailuttamisesta R a u t a t i e v i r k a m i e s 2 4. 1 0. 2 0 1 1 n : o 5 s. 6 Liikenneministeri vierastaa ajatusta turvallisuuden kilpailuttamisesta s. 12 Pohjoismaista yhteistyötä Nevan rannalla Omistajaohjausministeri

Lisätiedot